Idők jelei

Putyin esküszik, hogy megvédi a kereszténységet a világon

putin-at-churchForrás: christianpost.com

Az Orosz Ortodox Egyház egyik vezetője tájékoztatta Vagyimir Putyin orosz elnököt a keresztényeket veszélyeztető súlyos helyzetekről és üldöztetésről a világ különböző pontjain és arra kérte, hogy hatalmát kihasználva segítsen nekik.

Az RT.com arról számolt be, hogy Hilarion metropolita, az Orosz Ortodox Egyház külkapcsolatokért felelős vezetője bemutatta az elnöknek a problémával kapcsolatos bizonyítékokat és statisztikákat, kijelentve, hogy “a világ valamely pontján ötpercenként meghal egy keresztény a hitéért.”

A keresztények számos országban szenvednek üldöztetést. Az afganisztáni templomrombolásoktól, az iraki templomok lebombázásán át egészen a szíriai keresztények elleni erőszakos üldöztetésen át a világ sok országában rendszeresek az ilyen cselekmények.

A tények ismertetését követően a metropolita arra kérte Putyin elnököt, hogy tegye a keresztények globális védelmét külpolitikája fontos részévé. Az Interfax hírügynökség információi szerint Putyin a következőképpen válaszolt:

“Ne legyenek kétségei, hogy pontosan ez fog történni.”

Az elnök biztosította az egyházvezetőt, hogy a keresztények oltalma és az üldöztetések elleni védelem az orosz külpolitika része lesz.

Putyin legutóbbi intézkedései megerősíteni látszanak ezt az ígéretet. A múlt hét során Putyin megvétózta azt az ENSZ javaslatot, ami lemondásra szólította fel Bashar al-Assad szír elnököt. A Szíriában élő keresztények ezt jó hírként fogadták. Assad elnök az Iszlám alawi ágához tartozik, ami a kereszténységhez hasonlóan kisebbségnek számít Szíriában. A szíriai keresztények úgy érzik, hogy a közös kisebbségi státusznak köszönhetően Assad őket is megvédi.

Egy szíriai keresztény asszony egyenesen azt mondta a Global Postnak, hogy “Hála Istennek Oroszországért. Oroszország nélkül végünk lenne.”

Időkjelei: Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a világ vezetői közül jelenleg Vlagyimir Putyin személyének megítélése a legellentmondásosabb keresztény és nem keresztény körökben egyaránt.

Előző posztKövetkező poszt

20 hozzászólás

 1. Antikrisztus? Hát ez aztán érdekes téma,persze azoknak,aki a bibliai próféciákat hitelesnek tartja…
  Sok személyt tituláltak már azzal,hogy “ő az antikrisztus”
  Érdekes,hogy mennyire megmozgatják e szavak nekünk embereknek a fantáziáját ! Évszázadok óta az emberek szeretnék tudni, hogy mit is jelentenek ?!
  Ki is az az antikrisztus ?
  Mikor jön el, és mit fog tenni, amikor eljön?
  Többek között például antikrisztusnak bélyegeztek zsidókat, a katolikus pápaságot vagy római császárokat is. Amikor például II. Frigyes császár /1194?1250/ nem csatlakozott a keresztes hadjárathoz az egyház védelmében, IX. Gergely pápa antikrisztusnak nevezte őt, és kiátkozta. Gergely utódja, IV. Ince újra kiátkozta Frigyest, mire ő Incét kiáltotta ki az antikrisztusnak,és lehetne sorolni napjainkig a sort…
  Csak egyetlen bibliaíró használta az “antikrisztus” szót: János apostol. Az egyik eléggé felrázó,mégpedig az 1 János 2:18: “Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.”

  Levelei közül kettőben ötször fordul elő a kifejezés.Világosan látszik belőlük, hogy az antikrisztus ámító és hazug, aki tönkre akarja tenni az ember Krisztussal és Istennel ápolt kapcsolatát.
  Pontosan ezért intette Pál apostol a keresztény hittársait a 1Ján 4:1-ben: “Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é,mert sok hamis próféta jött ki a világba.”
  Jézus is óva intett az ámítóktól, vagyis a hamis prófétáktól. Ezt mondta róluk a Máté 7:15,16-ban:
  “Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?”

  Egy szemléltetés…az esszerűség azt követelné tőlünk,hogy óvintézkedéseket tennénk, ha arról értesülnénk, hogy halálos járvány tombol a környéketeken… például erősítenénk az immunrendszerünket, és távol tartanánk magunkat a fertőzött személyektől vagy helytől.
  Logikusan következik,hogy szellemi értelemben is jó,ha ezt tesszük,mert abban az időben élünk,amikor hamarosan nyílt titok lesz az antikrisztus kiléte,ahogy azt a 1 Ján 4:3-ban olvashatjuk: “És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”
  Vagyis a Szentírás szerint az antikrisztus “már a világban van”
  Nos,ha jelképes módon nem akarunk “megfertőződni” tudnunk kell kik a “vírusgazdák” és kerülnünk kell őket. Szerencsénk van,mert a Biblia sok mindent ír erről a témáról.
  Mint tudjuk az “antikrisztus” kifejezés jelentése: ‘Krisztus-ellenes’ vagy ‘Krisztus helyetti’.
  Tágabb értelemben azokra utal, akik szembehelyezkednek Krisztussal vagy azokkal,akik képviselik Őt, illetve hazug módon Krisztusnak vagy a képviselőinek mondják magukat.
  Jézusa következőket jelentette ki a Lukács 11:23-ban : “Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem takar, tékozol.” / érdekes…tehát aki Jézus ellen van az…./

  Természetesen János mintegy 60 évvel azután írt az antikrisztusról, hogy Jézus meghalt és feltámadt az égbe.Viszont az antikrisztus ténykedéseit annak fényében kell értelmeznünk, hogy milyen hatással vannak Jézus hűséges követőire itt, a földön .
  Mivel Jézus követőit / tanítványait / ‘Jézus követése…neve miatt ‘ üldözik, az üldözők egyértelműen antikrisztusok, hiszen ellene vannak Krisztusnak.
  A ‘hamis próféták’, akik közül némelyek valamikor keresztények voltak, úgyszintén antikrisztusok János apostol erről így ír a 1 János 2:19-ben: “Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.”
  Jézus és János apostol leírásai együttesen azt bizonyítják, hogy az antikrisztus nem egyetlen személy, hanem sok különböző antikrisztusból tevődik össze. Tehát hamis próféták lévén az az egyik legfőbb céljuk, hogy vallásilag félrevezessék az embereket.

  Összefoglalva, találó a megjegyzés,amit már több helyen is olvastam “SOKARCÚ? ÁMÍTÓ”
  Továbbá az ?antikrisztus? szó mindazokra vonatkoztatható, akik mindenestül tagadják, amit a Biblia Jézus Krisztusról mond; mindazokra, akik fellépnek a “Királysága” ellen, és mindazokra, akik bármiféle módon bánják Krisztus követőit.
  Magában foglal egyéneket, szervezeteket és nemzeteket, akik vagy amelyek félrevezető módon azt állítják, hogy igen is ők Krisztust képviselik, vagy alaptalanul messiási szerepet tulajdonítanak maguknak. Azt ígérik elbizakodottan, hogy képesek arra, amit egyedül Krisztus tud megtenni… Elhozni az IGAZI BÉKÉT, és valódi BIZTONSÁGOT teremteni !!!

  1. Való igaz, hogy az “antikrisztus” szó egyetlen egyszer szerepel a Bibliában és ott éppen nem AZ Antikrisztusról, hanem az antikrisztusi lelkületről van szó.
   Azonban van nagyon sok más vers, amiből tudjuk, hogy egy konkrét személyről van szó:
   “Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” II. Thessz. 2:3-4
   “És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” Dániel 8:23-25

   A hozzászólásodban tulajdonképpen az “antikrisztus” szó alatt a Sátán és követői tevékenységét írtad le, ami rendben is van, de ettől még lesz egy utolsó birodalom, amit az Antikrisztus személyét felhasználva, maga a Sátán ural majd. Hiszen ez volt a célja a kezdetektől. Ennek a birodalomnak voltak már előfutárai, de lesz egy végső beteljesedése is.

   Ezt a posztot ajánlom: http://idokjelei.hu/2011/02/az-antikrisztus-profilja/

 2. 1) titkos elragadtatás: Jézus először nem látható módon, hanem “titokban” jön el, és viszi el az övéit a földről
  2) az elragadtatás a szó szoros értelmében bármikor megtörténhet (tehát akár most is)
  3) a keresztény Egyház nem tapasztalja meg az Antikrisztus üldöztetését
  4) mert az elragadtatás az Antikrisztus fellépése előtt történik meg nagy nyomorúságot általában azonosítják az Antikrisztus 7 éves uralmával, ami Dániel utolsó évhete
  5) “hátrahagyottak”: a keresztények közül csak azok részesülnek az elragadtatásban, akik annak pillanatában úgymond tökéletesen készen állnak erre – az “alvó keresztények” itt maradnak és a fenevad elől menekülnek, aki nagy többségükben lemészárolja őket.

  Ennek az irányzatnak az értelmezésében tehát azok a szentek, akiknek a fenevad általi tömeges üldözéséről a Jelenések könyvében olvashatunk, olyan emberek, akik azután térnek meg (vagy, ha már korábban is egyháztagok voltak, azután “veszik komolyan” a megtérésüket), hogy az elragadtatás megtörtént, mert ez az esemény bizonyítja be számukra, hogy mégiscsak igazuk volt a keresztényeknek, Jézus mégiscsak visszatért, ahogy hirdették.

 3. New World Order Bible Versions, Produced by Steven Anderson
  https://www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ

  For more info search the websites, sermons, books and videos produced by these true Christians:
  Sam Gipp
  Gail Riplinger
  Peter S. Ruckman
  Jack Chick
  David W. Daniels
  Douglas D. Stauffer
  William Grady
  Bryan Denlinger
  Will Kinney
  Edward F. Hills
  Timothy S. Morton
  Matthew Verschuur
  Mike Hoggard

 4. Putyint itt még senki sem mondta antikrisztusnak 🙂
  Kíváncsi vagyok, hogy az új világ kereszténységét akarja majd megvédeni a hazugba vetett hitükért? Vagy a keresztényeket a Jézusba vetett hitükért?

 5. körvonalazódik már, hogy kit szántak az antikrisztus szerepére aki elvezet minket az “új világba”.

  1. Zsolt,
   A háborúkhoz általában kell egy megfelelő ideológia is,….nem gondolod?
   Úgy látom nem csak Putyinnak kell még sokat tanulnia a kereszténység lényegéről.

   1. Kedves Adrian,

    Ez igaz, azt viszont erősen kétlem, hogy a szóban forgó ideológiát Putyin képviseli. Én meg meg úgy látom, sokat kell meg tanulnia, a cionista- illuminati uralkodó “elitnek” a kereszténység lényegéről.

    Roppant tanulságos, ezek mellett úgy vélem autentikus személy beszél a dolgokról.
    http://www.youtube.com/watch?v=aSi8V-sgWWc

    Nem tudom, ki állhat közelebb az okkult, értéktelen, egoista, minden a pénzről szól ideológiához, a cionisták által vezérlet Nyugat, avagy a kereszténységet megvédeni óhajtó Putyin. Oroszországból jön a sok szenny (minden aspektusból), illetve a tökéletes Egyesült Államokból és egyben Nyugatról? Ezen is lehetne vitatkozni, de ez már talán nem teológiai vita.

    Ez csak apró kis adalék mindehhez.

    “Timosenko: atomfegyverrel kell kiirtani az oroszokat”
    https://www.youtube.com/watch?v=1IPBEDkYlf0

    Nem ártana elgondolkodni a dolgon, vajon ki állhat közelebb az antikrisztus szolgálatához.

    1. Szia Zsolt,
     Mondod: “Nem ártana elgondolkodni a dolgon, vajon ki állhat közelebb az antikrisztus szolgálatához.”

     Hát épp ezt szeretném veled megértetni 🙂
     De a kérdésedre válaszolva, tudtommal minden olyan vezető, aki katonailag, azaz a fegyver erejével szeretné megoldani, megvédeni ezt, vagy bármilyen más értéket, tudniillik:

     “Mert nem vér és test ellen van nékünk Tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a Hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének Világbírói ellen, a Gonoszság lelkei ellen, melyek a Magasságban vannak.” Eféz. 6:12

     Ezt nagyon fontos lenne megértened.

    2. Értem én hidd el kedves Adrian:-)

     De az nem éppen marginális kérdés, ki kezdte az ún. “felforgatást” Közel-Keleten és Ukrajnában.
     Egyik szóban forgó helyen sem Oroszország vagy Putyin volt úgymond az agresszor. Csupán a mainstream média adja így el a tömegnek, főleg az ukrán szituációt figyelembe véve, de ez abszolút nem igaz. Ok és okozat.

     Mit kellene tennie Oroszországnak? Nézze végig, ahogy az okkult illuminátusok világuralomra törnek? Nem Putyin ment közvetlen és sunyi módon az Egyesült Államok közelébe, hanem éppen ellenkezőleg. Csak egyszerűen nem ijedt meg, és mondjuk úgy, ha kell, felveszi a kesztyűt. Mondjuk az én koncepcióm alapján ezt nem e világi entitások irányítják, konkrétan az egész folyamatot. De ez egy másik téma:-)

    3. A jobb kezemben tartom a kést a bal kezemben a villát. Úgy forgatom az evőeszközöket, hogy mindenképpen jól lakjak.
     Jobb kéz: Obama, bal kéz: Putyin, eszközök az “étkezéshez”, amit most látunk az egy hagyományos vasárnapi ebéd elfogyasztása…folytassam, vagy kitaláltad ki marad éhen?

    4. Meggyőző metafora. A végeredménye (feltett kérdésedre a válasz) nem lenne túl komplex.
     A kérdés az, hogy miért kezeled mindezt élből tényként? Nem biztos, hogy annyira egyszerű ez, ahogy gondolnád. De ezen vitázok, legyen igazad:-)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend