Bibliatanulmányok

Az Antikrisztus profilja

Írta Joseph Candel

Az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus és hamis messiás jellemzői

A világ várva várja egy szupermen megjelenését, aki véget vet a háborúknak és fegyveres konfliktusoknak, vallási zavargásoknak, a politikai és gazdasági bizonytalanságnak. A Bibliában olvasható próféciák szerint pont egy ilyen szupermen jelenik meg hamarosan a világ színpadán. Az ördög emberi megtestesítője, akit a Biblia fenevadként, vagy Antikrisztusként említ. A Biblia számos helyen beszél az Antikrisztus személyes tulajdonságairól. Ezeket az információdarabokat összeillesztve, egy kriminológushoz hasonlóan rekonstruálhatjuk az Antikrisztus jellemzőit, hogy megjelenésekor könnyebben felismerhessük.

1. Az Antikrisztus egész lénye gonosz lesz, mégis sokan megváltóként fogadják majd

A Biblia számos jelzővel illeti: ?útálatos?, ?a bűn embere?, ?veszedelemnek fia? és ?törvénytaposó?.

?És ennek helyébe egy útálatos áll, a kire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.? (Dániel 11:21) Némelyik Bibliafordítás a ?cselszövés? szót használja a ?hízelkedés? helyett vagy azzal együtt.

?Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.? (II. Thessalonika 2:3)

?És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével[az Armageddoni csata során].? (II. Thessalonika 2:8)

?Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 1 Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.? (II. Korinthusbeliek 11:14-15)

2. Az Antikrisztus szókimondó személyiség lesz és tehetséges szónok

?És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.? (Dániel 7:25)

? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.? (Jelenések 13:5)

3. Az Antikrisztus tekintete szigorú lesz

?És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.? (Dániel 8:23)

Dániel próféta azt is írja róla, hogy ?termete is nagyobb a társaiénál?. (Dániel 7:20) Más Bibliafordítások az izmos, testes illetve a tiszteletet parancsoló jelzőket használják.

4. Az Antikrisztus rendkívül büszke lesz

?És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól, és szerencsés less.? (Dániel 11:36)

Olyannyira büszke lesz, hogy egy idő után kijelenti, hogy ő maga Isten. ?A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.? (II. Thessalonika 2:4)

5. Az Antikrisztus egy katonai zseni lesz

Dániel próféta több kiemelkedő háborút is leír, melyeket az Antikrisztus vív majd uralma második három és fél éve során azokkal, akik ellene szegülnek. ?A megtévesztés mestere lesz, sokakat legyőz, mikor nem vigyáznak és azt hiszik biztonságban vannak. Figyelmeztetés nélkül elpusztítja őket.? (Az Élő Biblia fordításból)

?És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?? (Jelenések 13:4)

6. Az Antikrisztus nem vágyakozik nők után

?Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével [nem vágyik asszonyra], és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.? (Dániel 11:37) Ez a vers jelentheti azt, hogy az Antikrisztus cölibátusban él vagy nőtlen lesz, de jelentheti azt is, hogy homoszexuális beállítottságú.

7. Az Antikrisztus természetfeletti erővel rendelkezik majd, amit magától az ördögtől kap

?24 És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik.? (Dániel 8:24)

Az Antikrisztus olyan hatalommal rendelkezik majd és módszerei olyan perverzek és romlottak lesznek, hogy a Jelenések könyve mindenhol ?fenevadként? említi. Kinek az erejével halad előre? Nem a saját erejéből és nem is Isten erejével. Az Antikrisztus az ördög saját embere lesz, egy hamis megváltó, aki sátáni fortélyokkal és boszorkánysággal fogja átvenni a világ irányítását. ?És a sárkány adá az ő erejét annak [a fenevadnak], és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.? (Jelenések 13:2)

?A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,? (II. Thessalonika 2:9)

Fortélyaival megdöbbenti, lenyűgözi majd az egész világot. ?3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.? (Jelenések 13:3)

Egy rövid időre az ördög, az Antikrisztuson keresztül  végre eléri, amit mindig is akart a korokon keresztül: az egész világ ura lesz és elképesztő hatalommal uralkodik majd szinte mindenek felett. ?És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé [Jézusé].? (Jelenések 13:7-8)

Isten nem azért rendelte úgy, hogy ezek a leírások az Antikrisztusról és uralmáról belekerüljenek a Bibliába, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem, hogy felkészülhessünk és könnyebben felismerjük, mikor megjelenik a világ színpadán. “Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok és figyeljük az Ő [Jézus] visszajövetelét.” (I. Thessalonika 5:5, 6 Az Élő Bibliából) Az az ismeret, hogy az Antikrisztus megjelenésével egyre közelebb van Jézus visszajövetele is segít, hogy kitartsunk a nehéz időkben, hiszen végül az Úr megmenti övéit.

Előző posztKövetkező poszt

5 hozzászólás

 1. Nem vagyok nyelvész, de a “mazoim” szó kísértetiesen hasonlít, a magyar nyelvben is használt “mazoista” szóra. A maziosta ember pedig az az ember aki élvezi ha bántják, tűri a fájdalmat, sőt még élvezi is. Ha az élvezetét pedig jól tudja leplezni, akkor olybá tűnik, mint egy erős ember, akinek nagy a fájdalomtűrő képessége…

 2. Kedves Testvér!

  Rendkívül korrektnek érzem a tájékoztatást. Magam is foglalkozom Biblia tanulmányozással, kutatással. Sok olyan dolgot értek már, ami a közeljövőben “megrengeti a világot”, amire az Úr Jézus is figyelmeztetett, tanított, óvott.

  Ó és Újszövetség minden részét kutatom, mégis az egyik legkedvesebb könyvem a Dániel és a Jelenések könyve.

  Segítséget szeretnék kérni, választ a megadott email címre, az alábbi kérdésemre – ha lehetséges.

  A régi Káldi Bibliában a Dániel 11: 38-as vers következő fordításban:

  ” 11,38. És tiszteli a Maozim Istent az ő székében, az Istent is, kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel, és kívánatos állatokkal.”

  Az már kiderült számomra, hogy Dániel korában MÉG nem volt ismert a MAOZIM-nak nevezett isten.
  Kutattam utána neten, hogy ki is lehetett, MAOZIM, mert EZ IS SOK TULAJDONSÁGOT REJT, egy “rejtélyes” “emberszerű” istenről.
  Ettől a kutatástól olyan érzésem támadt, mintha a múltból szándékosan akarnák elrejteni, bagatellizálni ennek a szónak a jelentését.
  Pedig önmagában is nagy jelentősége van annak, hogy az összes fordítású Biblia közül CSAK a Káldi fordítás nevezi nevén és a többi az nagyjából az erődök istenének fordítja.
  A múltból történelmi hátterének kell, hogy legyen, azt már tudom, hogy volt is, de nem találom a konkrétumot.

  Ebben kérnék segítséget, – ha több információval rendelkezik mint én.

  Előre is köszönöm, és Isten áldását kívánom személyére is és munkájára is.
  Testvéri üdvözlettel: K. E.

  1. Az eredeti szöveggel foglalkozó tanulmány szerint lényege, hogy az Antikrisztus istennek mondja magát és ezzel eggyé válik istenségével, az ördöggel, tehát a héber maoz szó nem az Antikrisztus istenségének nevét, hanem minőségét jelzi, azaz ő válik az ördögök, démoni erők irányítójává, vezetőjévé, ezáltal erősségévé. A tanulmány szerint, ami az angol fordítást veti össze az eredeti héber szöveggel, az “erődök istene” kifejezés helyesen tükrözi az eredeti jelentést.

   Ha beszélsz angolul a linket itt találod

   A ‘maozim’ szó héberül ‘erősséget, erőt vagy erődítményt’ jelent és a 38-as vers fordítása a Károli Bibliában tulajdonképpen 100%-ban helyes. Ez a hamis isten a történelem szinte valamennyi időszakában ismert volt, más nevei Ishtar/Ashtoreth/Astarte/Ashtar. Az ókori Görögországban ő volt a tornyok, erődök istene és toronnyal a fején ábárzolták és a görögök hozzá imádkoztak városuk oltalmáért.
   Görögül Artemisnek is hívták, az Apostolok cselekedetei 19. fejezetében ugyanezen istennő szobrait készítették az ötvösök, akikkel Pál összetűzésbe került.
   Link

   1. Tisztelt THEA! Örömmel olvastam elemzését, nekem is sokat segített. Már értem az összefüggést, miért a nyolcadik ő a hét király leszármazottaiból, és miért pont az északi királyságból nő ki, s hatalmasodik igen el dél felé, kelet felé és az ékes földön, Dániel könyvében. S mert beül a Szentek Szentjébe önmagát kiáltva ki Krisztusnak, így egyértelművé vált, hogy az erődök istenét, önmagát tiszteli, s azt akivel eggyé lett, akitől minden erejét és hatalmát kapta: A Sátánt.

    Tisztelettel: Erika

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend