Idők jelei

Áprilisra felépül Baál templomának mása New Yorkban a Times Square-en

Update – új fejlemény az alábbi hírrel kapcsolatban

(2016. április 12)

Az emlékmű felállításáért felelős IDA, vagyis Digitális Archeológiai Intézet úgy döntött, hogy Baál templomának árkádja helyett (amit, mint kiderült, nem rombolt le az Iszlám Állam) egy félig lerombolt, szintén Palmürában található diadalívet fog felállítani és az eredetileg tervezett két helyszín helyett, csupán a londoni Trafalgar téren.
Az intézet nem indokolta döntését, de a fejleményről tudósító Telegraph annyit azért megemlített, hogy a hír bejárta a világot. (forrás)

Forrásként használt írás: The American Dream

Egyesek biztos azt gondolják, hogy egy újabb netes álhírbe botlottak, és bár a New York Times neve korántsem garancia ez ellen, a hír minden jel szerint igaz. Ráadásul New York nem az egyetlen helyszín, ahol hamarosan Baál templomának mása, illetve annak fő árkádja áll majd, a szíriai Palmürában az Iszlám Állam által nemrég lerombolt épület mintájára.

A replikát azért akarják felállítani, hogy ezáltal valamilyen formában megőrizzék a világörökségnek számító épületet az utókor számára. A templom bejárataként szolgáló árkád 15 méter magas mását a New Yorki-i Times és a londoni Trafalgar téren is felállítják áprilisban.

Bár a hír valószínűleg sokak számára érdekes, azt valószínűleg csak kevesen tudják, hogy az ókorban Baál oltárán gyerekeket áldoztak és biszexuális orgiákat tartottak.

Így néz majd ki az árkád a londoni Trafalgar Square-en. Kép: Institute for Digital Archaeology
Így néz majd ki az árkád a londoni Trafalgar Square-en. Kép: Institute for Digital Archaeology

A New York Times cikke szerint az Iszlám Állam pusztítása annyira feldühítette a tudósokat és műemlékvédőket, hogy elhatározták, a tettek mezejére lépnek. Egyre több nem kormányzati szervezet kezdte nyilvántartásba venni a térségben megsérült vagy elpusztult műemlékeket.

A New York Post cikke szerint a kezdeményezés mögött a Harvad és Oxford Egyetemek valamint a Dubaiban található Jövő Múzeum állnak, amelyek azt remélik, hogy idővel akár 1000 helyszínen áll majd a Baál templom árkádjának mása szerte a világon. A két elsőt New Yorkban és Londonban az UNESCO világörökség hete alkalmából állítják fel áprilisban az Iszlám Állammal szembeni “dac2 megnyilvánulásaként.

De miért érdekes mindez az idők jelei szempontjából és mi a Baál imádat lényege? Matt Barber a következőképpen foglalta össze:

A Baál imádat rituáléja során a felnőttek összegyűltek az oltár körül, majd tűzben égették meg gyerekeiket, akiket áldozatként ajánlottak fel Baálnak. A szörnyű üvöltések és az égő emberi hús bűzében a résztvevők biszexuális orgiát tartottak. A rituálé célja a gazdasági jólét előidézése volt, arra ösztönözve Baált, hogy esővel tegye termékennyé “földanyát”.

Az ilyen viselkedés természetes és sokszor nem kívánt következményeit, a terhességet és a gyerekáldást, kétféleképpen “kerülték el”. Választhattak azonos nemű partnereket az orgiák során, vagy a nem kívánt gyermekektől egy későbbi termékenységi szertartás során “megszabadulhattak”.

Látva, hogy mi folyik ma a világban, már nem is olyan meglepő, hogy épp Baálnak állítanak szentélyt New Yorkban és Londonban.

A misztérium vallások szerint Nimród, akit Egyiptomban Oziriszként imádtak, később Baálként vált ismertté.

Mózes első könyvének ismerői tudják, hogy Nimród “hatalmas vadász volt az ÚR előtt”1  és az ősi zsidó hagyományok szerint ő szervezte meg Bábel tornyának építését is. Az I. Mózes 10:10-ből megtudjuk, hogy sok egyéb ókori város mellett, Bábel is birodalmához tartozott.2 Nimród nevéhez kapcsolódik még Ninurta, Gilgames, Ozirisz, Dionüszosz, Apollo, Narmer és Enmerkar is.

Ebből kiindulva egyesek úgy gondolják, hogy Nimród volt az első szabadkőműves és a róla tudható információk alapján tulajdonképpen ő építette az első “világbirodalmat”. Szinte az összes ókori babiloni, görög és római istenség Nimródhoz vagy a nevéhez fűződő hagyományokhoz kapcsolódik valamilyen módon.

Az okkultizmus modern követői számára azonban Nimród nem csupán egy nagy név a múltból. Sok titkos és okkult társaság úgy gondolja, hogy Nimród/Marduk/Ozirisz/Apolló/Baál egy napon visszatér, hogy uralkodjon az egész Föld felett. A Jelenések 9:11-ben például azt olvassuk, hogy “az alvilág mélységéből” kijövő igencsak érdekes külsejű sáskák királya “az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollüón, vagyis a Pusztító nevet viseli”.

A Bibliakutatók közül egyesek úgy gondolják, hogy az érkező Antikrisztus Nimród szellemét viseli majd vagy legalábbis valamilyen módon köze lesz hozzá.

Manapság Nimród egy újra felfedezett hős, akinek felelevenedett kultusza összeköti a korai ókor istenellenes pogány lázadóit a New Age neopogány istenellenes lázadóival. Nimród szelleme kapcsolja össze a korai építőket a modern építőkkel. Az általa megkezdett munkát az új Nimród, az Antikrisztus fejezi be, aki egyesíti az egykor szétszórt népeket és uralkodik rajtuk, mint az általuk gonosznak tartott Isten uralma ellen fellázadó hős.

Mindezek ismeretében lehetséges, hogy az Antikrisztusnak készülnek templomot állítani New Yorkban. A Times Square és a Trafalgar Square mindenesetre nem olyan helyszínek, ahol ilyesmi csakúgy véletlenül megtörténhet.


Néhány szó Nimródról a magyar és egyéb nemzeti mondákban

A középkorban lejegyzett magyar gesták [Gesta Hungarorum] és eredetmondák szerint a hunok és magyarok egy Ménrót nevű király két fiától Hunortól és Magortól származtak. E legendában a szóban forgó Ménrót Tana fia volt, feleségét pedig Enéh nek hívták. A történetnek több változata van és bizonyos változatokban ezt a Ménrótot Kús fiával, Nimróddal, a nagy vadásszal, Tanát pedig a sumér Etanával azonosítják. Tény, hogy a nimródi származásnak erős hagyományai alakultak ki, de bibliai szempontból több oknál fogva sem felelnek meg a valóságnak. Nimród kusita származása, valamint a kusita népek földrajzi elrendezései és rasszjegyei eleve kizárják azt, hogy a hunok és magyarok ehhez a nemzettséghez tartoznának. E két nép eredete sokkal inkább a bibliai Jáfet fiához, Magóghoz, illetve a magógiták egy alágát kitevő Góghoz köthető. A Nimródhoz való ragaszkodás ez esetben is ahhoz a korábban már említett tényhez vezethető vissza, hogy őt, mint az egységes emberiség első nagy királyát, számos nemzet vallotta és vallja a mai napig az ősatyjának. Más szóval ez a gondolat a bábeli berögződés egyik maradványa. Mindemellett tény, hogy a magyarok több, Nimródhoz fűzhető hagyományt megőriztek. Ahogyan a szemita asszírok szintén atyjuknak tekintették őt és megőrizték roppantul jól szervezett militarista hagyományait, s ahogyan a szintén szemita babiloniak megőrizték az ő uralma alatt lefektetett vallási hagyományokat, úgy a jáfeti, vagy a pusztai népek is megőriztek egy sajátos nimródi tulajdonságot. Mégpedig a nagy vadásznak a vadászattal kapcsolatos erényeit, hagyományait, ami fellelhető Ázsiától az amerikai indiánokig.

Egy Nimródhoz visszavezethető, és világszerte elterjedt hagyomány a párducbőrből készült viselet használata, mint a vitézség, a hősiesség és méltóság szimbóluma. Ez a hagyomány a magyar olvasók számára valószínűleg ismerős, hiszen hagyományainkban a párducbőr kacagány viselete szintén a nagy vezérek, vitézek és hősök viselete volt. Ez azonban koránt sem egy egyedien magyar vonatkozású jelenség, ugyanis a párducbőr ilyen jellegű öltözete ismert volt az egyiptomi papoktól kezdve a maja indiánokig, s a pusztai népeken át a dél afrikai zulu törzs harcosaiig. (Forrás)

 1. “Hatalmas vadász volt az ÚR előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az ÚR előtt, mint Nimród.” – I. Mózes 10:9 []
 2. “Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akkád, Kalné volt Sineár földjén.” – I. Mózes 10:10 []
Előző posztKövetkező poszt

56 hozzászólás

 1. Kedves Adrian!
  Biztos, hogy NEM “AZ” a János vagyok, aki téged nagyszájúnak nevezett. Mert itt teljesen új vagyok . Máshol sem jelenek meg sűrűn. Csak kipróbáltam, hogy itt hozzá lehet-e szólni és működik-e könnyen a “rendszer”. ( Nem minden esetben ilyen könnyű). Kért tőlem a system egy nevet, oszt beírtam a sajátomat. De nem tiltott le, hogy ilyen már létezik. Nem, tudom, hogy most hogyan módosítsam. Lehet, hogy egy új regisztrációt kellene csinálnom és akkor már lehetnék pl. Luke Skywalker . A lényeg: Jánosnak hívnak, de nem az akire gondoltál, hanem teljesen új. Üdv.!

  1. Kedves “új” János,
   Akkor üdv. a fedélzeten. Az új névhez, nick-hez csak beírsz egy másikat és kész, aztán tartód magad ahhoz, vagy mindig másikat írsz be. Nincs megtiltva. Regisztráció itt a cikkek alatt nem szükséges. Aszem Skywalker is járt már erre. De attól még te is lehetsz az, ha éppen azt szeretnéd.

 2. Új fejlemény a hírrel kapcsolatban:

  Az emlékmű felállításáért felelős IDA, vagyis Digitális Archeológiai Intézet úgy döntött, hogy Baál templomának árkádja helyett egy szintén Palmürában félig lerombolt diadalívet fog felállítani és az eredetileg tervezett két helyszín helyett, csupán a londoni Trafalgar téren.
  Az intézet nem indokolta döntését. (http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/08/why-the-arch-of-triumph-of-palmyra-is-being-recreated-in-london/)

  1. Thea, ha valaki megnézi az úgynevezett ISIS Baál komplexumi “akciójáról” készült fotókat, könnyen leesik, hogy előzetesen alaposan feltúrták a régészeti helyszínt, mielőtt a levegőbe nem küldték. Szerintem csak figyelemelterelés volt a rombolás, sokkal inkább valakik számára fontos-eddig fel nem fedezett értékes régészeti tárgyak elrablásáról volt szó. De persze ez csak az én privát véleményem, alternatív régészként.

   1. Kedves Éva, ha meg nem sértelek, én nem kérek ! Csak egyes számban ! Amit láttam tőle, az a hülyeség kora keresztény verzió……

    1. Nem sértesz meg. Nem baj. Ahogy egy messiási zsidó kimondja a kimondhatatlan NEVET … számomra erős üzenet már csak az is.
     Senki nem olyan boldog Jézus ismeretében mint ők, hiszen bebizonyosodott hogy az Úr megtartotta ígéretét ! Szeretem látni őket 🙂 (mert az Úr megtartotta ígéretét: a maradék megtér … és nekem ez a legfontosabb)!

  1. Kedves Gyuri!
   Elnézést a lassú válaszért. Én azt gondolom, hogy Kínában sajnos ez nem számít különleges eseménynek. 🙁

 3. Adrian szavaihoz szeretnék hozzászólni. Méghozzá az örök szenvedés témakörében.

  TÖKÉLETESEN EGYETÉRTEK!

  A gyehenna egy szemétlerakó volt AZ ÓKORBAN a tűz pedig addig szált fel amíg volt alapanyag amit elégessen.
  Az olthatatlan szó pedig azt jelenti hogy senki nem lesz aki onnan kijön vagy kihozzák. nincs tisztító tűz..
  Isten Ítélete megemésztő tűz! Isten az egyetlen aki mind a testet mind a lelket végleg el tudja pusztítani. Hiszen Ő hívta létre.
  Nincs alapjáraton halhatatlan lelkünk. Ha az lett volna akkor Isten miért zárja le az örök élet fáját Ádámék bukása után?
  Jézus mondja maga: “el ne vesszen hanem örök élete legyen” ez volt Jézus küldetése!

  Az elkárhozók nagyon is tudatuknál lesznek amikor elégnek és végleg megsemmisülnek. Számukra örökké fog tartani. Hiszen amíg éreznek és tudnak addig szenvednek!
  De nekünk akiket Isten hatalmas kegyelme Jézusban megérintett és megváltottak lettünk.
  Számunkra ezek a lelkek elvesznek és nem lesznek többé.
  Én nem tudnék boldog lenni a mennyben ha tudnám hogy egy másik helyen Isten azért tartja életben a gonosz lelkeket hogy azok gyötrődjenek. Isten nem ilyen. Ez a világosságtól idegen.Az már nem lenne igazságos. Még a Sátánnak sem aki több tucatnyi emberöltővel rendelkezik de nem millió évekkel. Viszont ő fog a legtovább égni.

 4. Néhány elgondolkodtató “nyelvészeti” érdekesség:

  Balbek >> Baál Bak, azaz Baál számára felállított bakkecskét imitáló szakrális szobor, ami ugyebár egy Baál-vány.
  (nem tudok róla hogy a magyaron kívül más népek nyelvében az adott kultusz istenének szobrát Baál nevéhez kötötték volna, még a Közel-Keleten sem, általában “Idol”)

  Bál >> Baál tiszteletére tartott kultikus hétvégi mulatság>> boszorkányszombat (?)
  A bal mint oldal, -kéz is kötődhet Baál -hoz (vagy ez már túl erős? 🙂 )

  Balaton >> Baál Aton >> “Napisten Úr”

  Mindenesetre a Bibliát ismerők számára köztudott hogy számos esetben a zsidóság egy -egy “kitért” része elhagyván JHWH-t Baál követője lett, emiatt JHWH haragra gerjedt és keményen üldözte Baál híveit – és legfőképpen pajait .
  Számomra nem világos egyébként hogy Baál csak a fétisimádó “pogány” népek “nemélő-istenét” szimbolizálja, avagy egy egykoron valóban létező entitás lenyomata az ős-ó-kori kánaánita-asszír-ugariti-babiloni-sumer népek vallásaiban, aki JHWH komoly ellenfele volt….
  Mindenesetre a régió népei elég “makacsul” kötődtek hozzá, érdemes rákeresni nevére a Bibliában, komoly története van évszázadokon keresztül.

  “És gonoszul cselekedtek az Izráel fiai az Úrnak szemei előtt, mert a Baáloknak szolgáltak.
  És elhagyák az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Égyiptom földéből, és más istenek után jártak,
  a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat,
  és haragra ingerelték az Urat.
  És elhagyták az Urat, és szolgáltak Baálnak és Astarótnak.”
  (Bírák 2, 11-13.)

  “És monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit; senki el ne szaladjon közülök!
  És megfogák őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket.”
  (Királyok I 17, 40.)

  “És Jéhu összegyűjté az egész népet, és monda néki: Akháb kevéssé szolgálta Baált; Jéhu sokkal jobban akarja szolgálni.
  Most azért hívjátok hozzám a Baál minden prófétáit, minden papját és minden szolgáját; senki el ne maradjon; mert nagy áldozatot akarok tenni a Baálnak; valaki elmarad, meg kell halni annak. Jéhu pedig ezt álnokságból cselekedte, hogy elveszítse a Baál tisztelőit.
  És monda Jéhu: Szenteljetek ünnepet Baálnak. És kikiálták.
  És szétküldött Jéhu egész Izráelbe, és eljövének mind a Baál tisztelői, és senki el nem maradt aki el nem jött volna, és bemenének a Baál templomába, és megtelék a Baál temploma minden zugában.
  Akkor monda a ruhatárnoknak: Hozz ruhákat ki a Baál minden tisztelőinek. És hozott nékik ruhákat.
  És bement Jéhu és Jonadáb, a Rekháb fia a Baál templomába, és monda a Baál tisztelőinek: Tudakozzátok meg és lássátok meg, hogy valamiképpen ne legyen itt veletek az Úr szolgái közül valaki, hanem csak a Baál tisztelői.
  És mikor bementek, hogy ajándékokkal és égőáldozatokkal áldozzanak, Jéhu oda állított kivül nyolcvan embert, akiknek azt mondta: Aki egyet elszalaszt azok közül, akiket én kezetekbe adok, annak meg kell érette halni.
  Mikor pedig elvégezték az égőáldozatot, monda Jéhu a vitézeknek és hadnagyoknak: Menjetek be, vágjátok le őket, csak egy is közülök meg ne meneküljön! És levágták őket fegyver élével, és elhányták az ő holttestöket a vitézek és a hadnagyok. Azután elmentek a Baál templomának városába,
  És kihordván a Baál templomának bálványait, megégeték azokat.
  És lerontották a Baál képét is templomostól együtt, és azt árnyékszékké tették mind e mai napig.
  Így veszté ki Jéhu a Baált Izráelből.”
  (Királyok II 10, 18.-28.)

 5. Nimródról, a lopott b?rruha jelent?ségér?l és a hamis vallásrendek hozzá való visszavezetésér?l, valamint az antikrisztusi kapcsolatáról némi további információ olvasható az alábbi cikkben, ?A khámiták korai felemelkedésének okai és körülményei? fejezetben:

  http://churchofgod.hu/content.php?act=kham

 6. Ennek a cikknek is pont az ellenkezője igaz, mint pl a klímaváltozásoknak és még sorolhatnám. Nimród pont a jó oldalon állt, semmi köze “az alvilág urához”. Elvesztett egy csatát és, mint tudjuk a történelmet a győztesek írják. A Mózes első könyve kezdetű bekezdésen látszik, hogy saját kútfő, teljesen zagyvaság. Elnézést a keményebb hangnemért, de ez már egy kicsit túlzás volt, emberek szándékos félrevezetése. Egy igazi kereszténynek nem ez lenne a feladata. .

  1. Mondhatnám, hogy igazad van, de akkor mindketten tévednénk 😀

   Ezek szerint, ha valaki tőled eltérően látja a történelmet vagy éppen a világot az félrevezet?

   1. Kedves Thea, az a probléma, hogy a történelem tudásod annyiból áll, hogy megtanultál angolul és amerikai keresztény fundamentalisták agymenéseit adaptálod. A régészet, a történelem egy tudomány, ebben a témában pl Bácsfi Diát tartom hitelesnek, mert ismerem a tudását, kutatásait, ő az angol mellett néhány ókori és ősi nyelvről is fordít. Úgy összehordtad ezt a cikket, hogy fogalmad sincs a sumerokról, a kultúrájukról a megtalált leletekről, a fejlett szociális és jogrendszerűkről. Ellenben, ahogy TITI nevő felhasználó is jelezte az ellenségeik kottáját játszod. A párduc kacagány, párduc ábrázolás degradálása is egészen elképesztő volt. Ez egy olyan ősi hagyomány ami keresztény templomokon, enciklopédiákban is megjelenik. Azt például elfelejtetted megemlíteni, hogy Jézust ellenségei a párduc fiának is nevezték(nem a rómaikra gondoltam). Egyiptom, Ozirisz, itt az a hiba, hogy nem negatív értelemben a halottak istene Ozirisz, hanem egyben a termékenységé, egy teljesen pozitív figura azért, mert az egyiptomi hitrendszerben a halál utáni életnek nagy jelentőséget tulajdonítottak. Végére, hagytam azt a jelentéktelen apróságot megemlíteni, hogy a Baál kultusz nem a mezopotámiai területeken volt, hanem a kánaánin, a mai Izrael, Szíria és Libanon. Baál az eső és vihar isten volt, Mezopotámiában pedig a fejlettsége miatt árasztásos öntözéses földművelés volt, az esőnek nem volt akkora jelentősége. Nem tudom, hogy milyenek voltak a Baál szertartások, mert YHWH ellensége volt és ezek oda vissza vádolták egymást emberáldozással, de a lényeg, hogy semmi köze Nimródhoz. Nimród a szabadkőműves, ennek annyi az alapja, hogy a hagyomány neki tulajdonítják a építés mesterségének átadását az embereknek. Egyenlőre ennyit a történelemről.
    A palmürai romokat pedig valószínűleg azért építik újra, mert időközben egy történelmi emlék lett amit évente több százezer turista látogatott és ez egy üzenet a barbár iszlám államnak, hogy amit leromboljak a kulturált emberek újraépítik.

    1. Kedves Neverend!

     Köszönöm a történelem leckét. Igaz, hogy nem vagyok történész, sőt, a középiskolában kifejezetten utáltam a történelmet, ez azóta 180 fokos fordulatot vett, és bár sok mindent írhatnék Oziriszről és Baálról, egy gondolkodásra képtelen fordítótól úgyse fogadnád el. Mindenesetre nem lesznek álmatlan éjszakáim amiatt, hogy te mit gondolsz felőlük. Azért viszont imádkozom, hogy az élő Istent megismerd Jézuson keresztül.

    2. Rendben, hagyjuk a Nimród témát. Visszatérve a 6000 éves Földre… Olvastam ennél a cikknél a Church of God-os forrást. Megvan véleményem a motivációjukról, de ettől függetlenül elég kidolgozott anyag, még fiktív személy és könyv is került bele 🙂
     Említik a sumer királylistát, amit úgy értelmeznek, hogy :
     “A sumér királylista, mitológiai és egyéb leírások burkolatlanul a bukott angyalok szemszögéből ábrázolják a történelmi eseményeket, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy ez a királylista több mint kétszázezer évre megy vissza, s röviddel a nemzetek elválasztása után végződik. A királylista tehát messze megelőzi az ádámi ember teremtését és történelmét, majd az özönvíz után egybefonódik azzal egy rövid időre, mielőtt megszűnik, vagy legalábbis nyoma veszik ennek az egyedi vérvonalnak.”
     Mi erről véleményed? Nem térsz át erre a verzióra? Sokkal izgalmasabb, mint az a eléggé kínos álláspont.

    3. Köszönöm, nem. 🙂
     Számomra egy cseppet sem kínos abban hinni, aminek igazáról meg vagyok győződve. “Réselmélet” címszó alatt sok szó esett már a témáról itt, ha érdekel.

    4. Neverend,
     Mit tudsz a sumer szamolasi rendszerrol? Csak kerdezem, mert nekem remlik valami, hogy nem ugy szamoltak mint mi manapsag.

    5. Adrian,
     a 60-as számrendszer, nincs összefüggés.
     Thea,
     nekem tetszik, ha valaki kitartó 🙂 én feladtam…
     A te nézőpontodból is van hiba a forrásban, nekem is van vele tartalmi problémám, hamisítás is van benne. Olyan ez a COG, mint a Hitgyüli, megy az Izrael imádat és az ellenségkép kialakítása. Régi recept. Ráadásul én is felültem az uszításra kontrának. Ilyen megközelítésből történelemhez hozzá sem szabadna állni. Hasznosabb dologgal is tölthettem volna az időmet.

    6. Nem kételkedem abban, hogy mindenki meg fogja ismerni nemsokára a legfontosabb tereken való felépítését a KAPUNAK.
     Egy-két embernek odaadom priviben az optikámat …

  2. Neverend,most te tényleg Bácsfi Diannát jelölted meg TUDOMÁNYOS hivatkozásként…?! 😀 😀 😀 Mesélj még..! 😀

   1. Igen,ez a név ismerős nekem is .Tragédia,hogy valaki rá hivatkozik! Ezután bármit irhat a szerző,eleve hiteltelen!

  3. Neverend,most tényleg Bácsfi Diannát jelölted meg tudományos hivatkozásként….?! 😀 😀 😀 Mesélj mg…! 😀

  1. A viccet félretéve. G.Freeman jól fogalmazta meg lejjebb: az alvilág urának valamilyen megtestesülése. Vö. Illés és Baál papok és mivel játékos vagy, ezért gyermek ezért küldöm http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/biblia-tanulmany/I.evfolyam/IV.negyed/nagy/05.html neked szeretettel.

   Hozzáteszem, mert nagyszombat van és ilyenkor az Úr halálára gondolunk, a feltámadás ünnepét megelőző napon: halála után leszállt az alvilágba, hogy KISZABADÍTSA annak FOGLYAIT!

   Az Isten nem azért teremtette az embert, hogy a gonosz kezei között pusztuljon el. Saját Maga JÖTT el, megtestesülvén az Ige, hogy elvegye ítéletünket – melybe magunkat sodorjuk a bűnnel – és az Ő örök életét adja nekünk cserébe. https://www.youtube.com/watch?v=KhnwOUS8nzc

   1. En errol az “alvilag” es az “alvilag ura” gorog mitologia orarol aszem lemaradtam.
    Elmagyarazna valaki ezt nekem, ha mar egyszer keresztenyeknek tartjuk magunkat es az amit hirdetunk, az allitolag a Biblia es az ami benne van, hogy jon ide az alvilag ura?

    1. Rendben igazad van. lehet csak egy szolgája, vagy csatlósa vagy csak egy démon…

     Van egy nagyon felszínes felsorolás ami szerint “osztályozzák” őket:
     – Lucifer a büszkeség
     – Mammon a fösvénység
     – Azmodeus a bujaság
     – Iblis a harag
     – Belzebub a mohóság
     – Levithán az irigység
     – Belfegor a restség
     – etc-etc

     Akadnak írások amik szerint ezek mind egy és ugyanazt a dolgot “jelentik”.
     De most nem teljesen mind1 hogy egy csatlósnak démonnak vagy magának a sátánnak/ördögnek Mammonna, etc-etc -nek állítanak szobrot Isten Szeretete helyett?

     De szőrszálhasogatásra több időt nem igen vagyok hajlandó tékozolni.

    2. G.Freeman,
     Es miben van igazam, ha szabad ketdeznem,…a szorszalhasogatasban, vagy abban, hogy az “alvilag” illetve az ” alvilag ura” nem biblikus? Esetleg abban, hogy nem, hogy nem tul szerencses ketesztenyeknek ilyeneket terjeszteni, hanem egyenesen karos?

    3. Adrian, tessék:
     Jel 6.7
     Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élőlény szólt: “Jöjj!”
     Jel 6.8
     Erre fakó lovat láttam, a Halál ült rajta, nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsák az életet.
     János 8.44.
     ‘Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.’

    4. Kedves Eva,
     Nem tudom melyik forditast mazsolaztad ki magadnak, de jelzem….nagyon ugyes!
     Most megtenned kerlek hogy bemasolod a tisztelt nagyerdemunek a tobbi forgalomba levo forditast is?
     Es vegezetul, de nem utolso sorban, egy egyszeru kerdesre varnam a valaszt …ki az alvilag ura?

    5. Károli 1908
     Jel. 6.8.
     Itt ugyan “Pokol” nak nevezi. Na de mi az alvilág biblikus értelemben, nem pokol?

    6. Adrian, az Úrnak és Baalnak szembenállása a kérdés, mely legerősebben Illés történetéből látszik. Miután a MEGTÉVESZTÉS a fő kérdés jelenünkben és a közeljövőben, kicserélni a jót rosszal és megfordítva, “megtéveszteni még a választottakat is” ebben a
     Teremtő Istent rossznak beállítani túlságosan elterjedt. Nagy a káosz, széles a paletta a legkülönbözőbb mitológiákból.
     Már azt sem tudják merre hány méter, aki még tudta Jézust, csak nem bírta a kereszténységet, már állítja, hogy nem is létezik. Erre kell odafigyelni: NEM a térképek részleteire, szintjelzésre, még térkép sem olyan fontos csak az égtájakat ne tévesszük, abban is elég a mágneses irány, az EGY amiből látszik az ellenkező is.

    7. G.F.
     Na de mi a pokol biblikus ertelmezese? Nagy kar, hogy egyiketek sem add egy egyenes valaszt a kerdesemre, innen is latszik, hogy……..
     Na mindegy, nem eroltetem. A lenyeg, hogy mindannyian tanultunk belole, nem igaz.
     Ami a pokolt illeti en ebben hiszek.

     ” Korábban a ?pokol? témája sok népies üzenethirdetőnek kedvenc témája volt. Számunkra ma szinte érthetetlen, hogy a pokollal való fenyegetéssel, és annak minden részletében kiszínezett ijedelmével, milyen félelmet öntöttek az emberekbe. Voltak szónokok, akiknél néha egy ?sikeres? pokol-prédikáció után a bolondok házába kellett vinni a hallgatókat. Mindemellett még az áhítatkönyvekben is az ?örök gyötrelem? témája igen terjedelmesen volt bemutatva. Richard Baxter 1 áhítatkönyvében, amelyhez az előszót egy német prelátus és alapító prédikátor írta, többek között a következőket olvassuk: ?A pokolbüntetés szerzője maga Isten… A legfélelmetesebb azonban abban a kínban az, hogy örökké tart. Örökké! Ó elviselhetetlen gondolat! Ha az évek milliói tovatűnnek, azok a kínok újra és újrakezdődnek, úgy mint az első napon. Az ő halhatatlan lelkük volt az, ami vétkezett; épp ezért az ő férgük meg nem ha!.?
     Ugyanabban a fejezetben mégis ez áll: ?Azonban így az élő Isten kezébe estek, akinek örök haragja megemészti őket… Mert micsoda egy megemésztő tűz az ő haragja!?
     Nyilvánvalóan a legtöbb embernek nem tűnt fel ez az ellentmondás az örök kín és a megemésztő tűz között. A pokol témája sok hivőt foglalkoztat, 171. olda l már csak azért is, mert a bibliafordításokban gyakran olyan helyeken is a pokol szó áll, ahol egyáltalán semmi köze sincs hozzá. Valójaban csupán egy kis-tucatra való hely van, amely a pokolról, mint az istentelenek jövőbeli büntetőhelyéről beszél.
     Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy úgy Károli, mint más fordítók által az ?alvilág? vagy ?pokol? szóval visszaadott ?seol? (héber) és ?hádes? (görög) kifejezéseknek semmi köze sincsen az istentelenek büntetőhelyével. A ?seol? és ?hádes? szavaknál egyetlen gondolat sem kapcsolódik tűzhöz vagy kínhoz. Ez pl. abból a tapasztalatból is kitűnik, amit Jónás szerzett, amikor egy hal elnyelte őt. ?És könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem; a seol torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat.? (Jónás 2,2-3.) Az ökuménikus fordítás így adja ezt vissza: ?A halál torkából kiáltottam? .
     A ?seol? egyszerűen sírt jelent, a halottak helyét, holtak hazáját, vagyis a temetőt. Az igazak és a gonoszok egyaránt a ?seolba? lesznek eltemetve. ?Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, aki megmenekülhet a holtak hazájától (seol) ?? (Zsolt. 89,49. öf.) Az istenfélő Jób elmagyarázta: ?Ha -reménykedem is, a sír (seol) már az én hazám.? (Jób 17,12.) A türelmes Anna így imádkozott: ?Az Úr sírba (seol) visz és visszahoz.? (I.Sám. 2,6.) Az általánosan elterjedt felfogás szerint, senki sem jön vissza a pokolból. Ha tehát a 172. oldal Biblia azt írja, hogy az Úr a seolba visz, és visszahoz, akkor a seol alatt nem lehet pokolra gondolni, hanem csak a sírra.
     A görög ?hádes? szónak ugyanaz a jelentése, mint a héber ?seol? szónak. Ez kitűnik a Zsolt. 16,10. és az Apostolok cselekedetei 2,27. öszszehasonlításából. Károli pl. az ő fordításában megtartja a seol szót, a hádest pedig sírral fordítja. Így világos lesz, hogy a két szónak ugyanaz a jelentése: ?Mert nem hagyod lelkemet a seolban; nem engeded, hogya te Szented rothadást lásson.? (Zsolt. 16,10.)
     ?Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban (hádes), és nem engeded, hogya te Szented rothadást lásson.? (Apcs. 2,27.) Az Apcs. 2,29-31. verseiből egész világossá válik, hogy seol és hádes egyszerűen sírt jelentenek: ?Atyámfiai, férfiak, szabad nyilván szólanom tielőttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten neki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az Ö lelke nem hagyatott a sírban, (hádes), sem az ő teste rothadást nem látott.? Krisztus, akire ez a messiási jövendölés vonatkozik, nem egy földalatti pokolba lett eltemetve, hanem egy kriptába, sírkamrába lett helyezve, ahol a feltámadásig maradt.
     Moulton és Milligan2 , két kiváló görög nyelvész szerint a ?hádes szót Kisázsiában gyakran találjuk 173. oldal sírköveken?. F.D. Nichol, akinek ezt az utalást köszönhetjük, ezt mondja hozzá: ?Nincs kétség afelől, hogy az elhunytak hozzátartozói Kisázsiában biztosan nem íratnák fel a hádes szót a sírkövekre, ha a hádes szó azt jelentené, amit sok keresztény a ?pokol? szó alatt ért.?
     Ez a pokol
     Nyomozzunk hát a szó után, aminek valóban az istentelenek jövőbeli büntetőhelyével van dolga, és amit emiatt pokollal lehet fordítani, mindemellett ezt a szót is helyesen kell értenünk. A szó ?gyehenna? (Ge-Hinnom, azaz Hinnom-Völgye) az Új-Testamentumban 12-szer fordul elő, éspedig Máté 5,22. 29. 30.é 10,28. 18,9. 23,15. 33. Márk 9,43. 45. 47. Luk. 12,5. és Jakab 3,6-ban.
     A ?gyehenna? szónak egy nagyon érdekes története van, ami messze visszanyúlik az ó-szövetségbe. Hinnom, egy völgykatlan Jeruzsálem déli peremén. Az istentelen Akház király volt az, aki ebben a völgyben a legfertelmesebb bálványistentiszteletet bevezette, ami valaha is létezett. Ez van megírva róla: ?Az Izráel királyainak útján járt, és öntött bálványokat is csináltatott a Baál tiszteletére. Annakfelette tömjénezett a Hinnom fiának völgyében; fiait is megégette tűzben, a pogányok útálatosságai szerint, akiket az Úr az Izráel fiai elől kiűzött.? (II. Krón. 28,2-3.) A 33. fejezetben ez van írva Manassé királyra vonatkozóan: ?És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának völgyében; 174. oldal jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságokat cselekedett az Úr szemei előtt, hogy Őt haragra ingerelje.? (II. Krón. 33,6.)
     A későbbi király, Jósiás volt az, aki az Istenhez ragaszkodott és a pogány útálatosságok ellen újra harcot indított. A Jeruzsálem körül felállított bálványoltárokat romhalmazzá változtatta. Hogy mi történt Hinnom-Völgyével, azt megtudjuk II. Kir. 23,5. 10.-ből: ?És kiirtotta a bálványpapokat is, akiket júda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjéneztek? Megfertőztette a Tófetet, a Hinnom fiainak völgyében, hogy senki az ő fiát vagy leányát át ne vihesse a tűzön a Moloknak.?
     Már az Ó-Testamentum idejében a Hinnom Völgye Isten ítéletének kifejezésére volt kiválasztva. Így vesszük ki Jeremiás próféta szavaiból: ?Azért íme, eljönnek a napok, ezt mondja az Úr, mikor nem beszélnek többé a Tófetről, sem a Ben-Hinnom-Völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről; és temetkezni fognak Tófetben, és hely sem lesz elég. És e nép holtteste az ég madarainak és a mezei barmoknak lesz eledelükké, és nem lesz, aki elriassza azokat! És megszüntetem Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin az örömnek szavát és a vigasságnak szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, mert elpusztul a föld!? (Jer. 7,32-34.)
     175. oldal A Hinnom-Völgyében hosszú évszázadokon keresztül Jeruzsálem szemétjét égették: el, sőt a gonosztevők holttesteit is ott adták át a tűznek, és a füst éjjel és nappal szállt fel az égre, Jeruzsálemből jól láthatóan. És végül ez a völgy adta a kárhozat helyének a nevet: ?gyehenna?. Ez a szó fordul elő tehát az előbbiekben említett 12 új-testamentumi szövegben. Maga az a tény, hogy kifejezetten ez a Jeruzsálemen kívül fekvő Hinnom Völgye lett szimbólumként választva a jövőbeli büntetőhelyre, érthetően mutatja, hogy a Biblia nem földalatti poklot ért alatta.
     Ésaiás próféta a gyehennának a képét használta az istentelenek utolsó ítéletére. Miután az új égről és az új földről beszélt, jövendölt az új Jeruzsálem lakosairól: ?És kimenvén, látni fogják azoknak holttestét, akik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.? (Ésa. 66, 22-24.) Ezek szerint az adatok szerint világos lesz, hogy ma még egyáltalán nem létezik pokol, hanem csak az ezer év végén áll elő, amely ezer év alatt Sátán meg lesz kötözve (Lásd Függelék III.). A Jelenések könyve ezekkel a szavakkal teszi érthetővé Ésaiás utalását:
     ?És feljöttek a föld szélességére? (az éppen akkor feltámadott istentelenek, Jel. 20,5.) ?és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És az ördög, aki elhitette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett, ahol van a fenevad és a 176. oldal hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké? És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett.? (Jel. 20,9. 10. 15.) A 14. vers a tűznek tavát kifejezetten ?második halál?-nak nevezi. Ezzel pedig a 9. vers van bizonyítva, miszerint az égből hulló tűz megemészti az istenteleneket.
     Mint az előző fejezetben láttuk, az ?örökkön örökké? kifejezés ebben az összefüggésben nem jelenthet végtelenséget, hiszen itt az istentelenekről van szó, akiknek nincs örökéletük. A gyehenna eseményei képezik az átmenetet az egyik időszakból a másikba: a végítéletet felváltja az új ég és az új föld. Egy szószerinti örökkévalóságot nem válthat fel egy másik!
     Márk 9,44. 46. 48. versei Ésaiás 66,24-ből vannak véve, és csak azt mondják, hogy ?férgük meg nem hal? és ?tüzük el nem alszik? ? azaz mindaddig, ameddig a férgeknek és a tűznek tápláléka van. A Hinnom-Völgyével szintén így volt: amikor Jeruzsálem leromboltatott, és nem dobtak ki a völgybe több szemetet és szennyet, akkor az ?aionikus? vagyis a ?mindígtartó? tűz is kialudt.
     Pontosan így kell érteni a ?gyehenna?-szövegeket is. Egyébként ez a mondat: ?férgük meg nem hal? és ?tüzük el nem alszik? , Márk 9. fejezetének csak a 48. versében fordul elő, mert a legrégebbi bibliai kéziratokból hiányoznak a 44. és 46. versek. Sodoma és Gomora városai szintén az ?örök tűz? büntetésére való példa gyanánt adattak (Júdás 7.). És mégis, II. Pét. 2,6-ban az áll, hogy 177. oldal Isten ezeket a városokat elhamvasztotta. Tehát azok nem égnek tovább!
     Máté 5,29. és 30. szerint az ?egész test? , a bűnét meg nem bánó egész bűnös lesz a gyehennára vetve, és nem egy halhatatlan lélek! És Máté 10,28. szerint úgy a test, mint a lélek elpusztul a gyehennán. Jézus és a Biblia prófétáinak szavaiból világosan kitűnik, hogy az istentelenek nem szenvednek vég nélkül, hanem el fognak pusztulni. Mint ahogy a konkolyt kigyomlálják és elégetik, úgy lesz a bűneiket meg nem bánó emberekkel az utolsó napon (Máté 13,40-42. 49. 50.).
     Érthető lesz ez Keresztelő János egyik kijelentéséből is: ?A polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzze!.? (Máté 3,12.) Senki sem állhat ellent e tűz hatalmának, csak ha az egész munkáját megtette, akkor alszik ki. Ugyanilyen félreérthetetlenséggel jövendöl Malakiás próféta is: ?Mert íme, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat? És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek.? (Mal. 4,1-3. egyes Bibliákban 3,19-21.)
     A gyehenna tanának teologiai kifejlődéséről lásd a Függelék IV. számát a könyv végén!
     178. oldal
     Új föld ? szenvedés és halál nélkül
     Beteljesülne-e az Isten szava, amely egy új égről és egy új földről beszél, ha a bűnösök még akkor is, örökké és vég nélkül szenvednének? Ez összeegyeztethetetlen lenne azzal, amit Isten ígért: ?A halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.? (Jel. 21,4.)
     Maga az új föld sem hordja tovább az átoknak semmiféle nyomát, sokkal inkább igazság és béke uralkodik ott. És a legnagyobb mindenekfelett az, hogy a megváltottak dicsőíthetik Azt, Aki az ő felmérhetetlen áldozata által értük meghalt, és készen tart számukra egy örökséget, amely a szó valóságos értelmében elmúlhatatlan lesz.
     Nagyon világosan foglalja össze az indokokat a végnélküli pokolgyötrelem elvetésére Dr. Th. Zahn prof. 3: ?A ?második halál? elnevezés, ami a ?tűznek tavába? vetett lények állapotát jelöli meg, nem illene rá sem az ördögre, akinek Jel. 20,10. ezt helyezi végsorsául kilátásba, sem az emberekre, akik ugyancsak efelé a sors felé tartanak, ha a megégetés nem jelentene megsemmisülést. Mert akármilyen lassú legyen is bármely égési folyamat, az mégis a tűzbevetett tárgy megsemmisülése; ebben az esetben tehát úgy az ördög megsemmisülése, aki egy szellemi lény, mint a megjavíthatatlan emberek megsemmisülése, akik testtel és lélekkel együtt lesznek a tűznek tavába vetve. Szerencsétlenebb hasonlatot nem is lehetett volna választani, mint a 179. oldal második halál és mint a tüzes tónak a képe, ha az volna az elgondolás, hogy a hosszú időre elátkozott ember abban még továbbra is létezne, és mint élőlény kínokat érezne, mert a hulláknak nincs érzékük. Ehhez jön még az is, hogy nem csak a hádes, hanem a halál is, a meghalás is (Jel. 20,14.) azzal meg kell szűnjön, amikor az ördög és a vele egyetértők a második halált megtapasztalják. És mindamellett, milyen célt akarna elérni az Isten, hogyha az ördögöt és cinkostársait ? az emberekkel együtt, egy ilyen iszonyatos halhatatlansághoz hozzásegítené? Isten gyermekeinek örök boldogságát rendkívüli módon veszélyeztetné egy örökké létező pokolnak a tudata ? telve kínlódó lelkekkel. Az új földön, egy új ég alatt, semmi hely sincs erre a babonaságra.?
     Ne felejtsük el soha, hogy nem a pokoltól való félelem az, ami megtérésre indítja az embert. Csak az Isten végtelen és felfoghatatlan szeretetének befogadása képes egy valódi értelembeli változást véghezvinni. ?Mert úgy szerette Isten evilágot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem orok elete legyen. (Jan.3:16)
     forras: igemorzsa.hu

    8. Kedves Adrian!
     Akkor mennyünk sorba

     #1
     Én mindig őszinte vagyok, ezért sokszor a kollegáim is morcosan néznek rám, de ez már legyen az Ő gondjuk. Ha valamiben nincs igazam vagy nem tudom és valaki arra rávilágít abban az esetben azt elismerem és megköszönöm a kiigazítást és nem ágálok tovább.

     Most se lesz ez másképpen. Ezért őszintén megírom a véleményem.
     Az a sok pont amit oda tettél a mondatod végére rosszabb mint ha azt mondtad volna ?Tudatlan?(vagy akármi becsmérlő jelző), lévén valóban én nem vagyok jártas a Görög sem Héber sem egyéb nyelvekben(kivéve Angol).
     Pontos definíciót vársz a pokolról? Hát azt várhatod, mert nem tudom. De nem is kell tudnom. Nekem az is elég volt hogy valamelyik csatlósával akaratomon kívül is sikerült találkoznom (pokolra mint a démonok és ?barátaik? lakóhelyére gondolok). Nem kívánom senkinek. A többi írva vagyon a Bibliában hogy mi a sora a gonosz eljövetelének. Mert hogy ez volt az alap téma amire nyilvánvalóan(vagy nem nyilvánvalóan) rossz szóhasználat miatt ?kiokításban? részesültem.

     #2
     Ez ebben a formában csak neked szúr szemet, mivel mindent Isten teremtett még azt az angyalt is aki ?elbukott? így azt csak maga Isten tudja megsemmisíteni. Nem a fizikai test halálára gondolok.
     Most az egyszerűség kedvéért nevezzük ördögnek, aki megkísértette Ádámot és Évát, szóval ő is egy angyal volt. És mint olyan halhatatlan, csak isten tudja megsemmisíteni, ember nem. Ez igaz az emberi lélekre is ami Istentől való. De ezt a ?sír kontra pokol? szó fordítás magyarázó idézeteidből tökéletesen lejön. Szóval ugyanarról beszélünk ugyanazt gondoljuk, a különbség ?csupán? nyelvészeti, ami már sok-sok problémát okozott a világban.

     A többi meg stimmel.
     De csak most jöttem rá hogy te mire ?akadtál? ki, csak magad sem értetted felháborodásod okát, és ezért kioktattál, magyarázat vagy ?tanítás? helyett? De most akkor én válaszolok neked a fel sem tett kérdésedre amiből ez a már nem túl szépnek mondható ?vita/eszmecsere? kialakult:
     Nem, én nem a pokoltól való félelem miatt tértem meg. És nem is riogatok senkit ezzel. A fentebb említett élményem hosszú évekkel(vagy évtizedekkel) megtérésem előtt történt, és sok köze nem volt a pokoltól vagy valami mástól való félelemnek. Ehhez hozzá tartozik hogy most belegondolva elég ritkán gondolok a pokolra vagy alvilágra mint olyanra, sőt nem is igen szoktam ezen gondolkodni. Talán ezért is van hogy ebbe a témában nem is mélyedtem el annyira hogy legalább karcoljam azt a szintet amit te itt megvillantottál. Egyéb iránt az ítélet napjáig nem sokan ismerhetik a poklot de hogy az utolsó időkben pokol lesz a földön az biztos. Vagy mondjam inkább úgy hogy pokoli idők lesznek azok?

     A többi meg meg vagyon írva.

    9. Ja igen a lényeg:

     Köszönöm a részletes leírást!
     Őszintén mondom hogy tanulságos, és tanultam is belőle!

     Áldás békesség!

    10. Azért egy kérdésem csak lenne. Ha nincs pokol(legyen az bárhol vagy ne legyen sehol) akkor a démonok/lidércek rossz szellemek honnan jönnek?
     Mert a létezésük nem kérdéses.

    11. És ha ez így mindenhol “félre” van fordítva, melyik bibliát kéne olvasnom???

    12. Adrian, bocs, ha ebbe nem mélyedek el, viszont Jézus mondott valamit a botrányokról ” 6De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. (Máté 18.)
     “Jobban járna” tehát, mint ahogyan járni FOG. Erről ennyi bőven elég.

     Még jó, hogy nincsenek fogalmaink a büntetésről, mert aki nem fogadja el Isten megbocsátó szeretetét, az megkapja a tetteiért, ami jár (pedig megszabadulhatna, megszabadulhatott volna a tehertől ugye).
     Szerintem nagyon szemléletes “alvilág” néven emlegetni, mint pl a “mennyországot” ami “fent van”. A Kolosszei levélből:
     1Ezért tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve.
     (Zsolt 110,1)

    13. Kedves Adrian!
     Biztos, hogy NEM “AZ” a János vagyok, aki téged nagyszájúnak nevezett. Mert itt teljesen új vagyok . Máshol sem jelenek meg sűrűn. Csak kipróbáltam, hogy itt hozzá lehet-e szólni és működik-e könnyen a “rendszer”. ( Nem minden esetben ilyen könnyű). Kért tőlem a system egy nevet, oszt beírtam a sajátomat. De nem tiltott le, hogy ilyen már létezik. Nem, tudom, hogy most hogyan módosítsam. Lehet, hogy egy új regisztrációt kellene csinálnom és akkor már lehetnék pl. Luke Skywalker . A lényeg: Jánosnak hívnak, de nem az akire gondoltál, hanem teljesen új. Üdv.! Ui: Ide, ehhez a hozzászólásodhoz fűztem be a reakciómat, mert itt találtam “VÁLASZ” gombot.

   2. Bár már rég nem vagyok serdülő, de az oldal amit linkeltél tetszik! 🙂
    Amit eddig csak éreztem azt itt konkrét mondatokba foglalják.
    Köszönöm! 🙂
    Áldott ünnepet mindenkinek!

    1. sziasztok

     annak az uriembernek irom ezt, aki irta, hogy nincs pokol….

     a pokol nem mas, mint az Istentol valo vegleges, orokos elvalasztas… mivel van lelek, ezt Jezus Krisztus tisztan kijelentette pl. a Mate evangeliumban is, de a jelenesek konyveben is tisztan le van irva, hogy van lelek es az is, hogy orokkon orokke letezik a lelek, tehat nem semmisul meg az ember testevel egyutt, ahogy azt sok szekta erolteti (pl. a jehovak stb), ezert a lelek szamara az a legbrutalisabb es legszornyubb, legfelelmetesebb allapot, ha tudja (azon a szinten tudja, ahogy a lelek tud, es nem azon a szinten, amin az emberi agy tud), hogy letezik Isten, es Isten az o teremtoje, Atyja, de soha az orokkevalosagon at nem lehet vele… hanem valahol mashol (kulso sotetseg) kell leteznie orokkon orokke… ugyan lesz szamara testi feltamadas, de a feltamadas utan jon a masodik halal es a lenyeg utana sem fog valtozni: ugyanugy orokke elvalasztva marad Istentol… pedig, ha Vele lehetne, akkor orokkon orokke boldog lehetne, de nem lesz es ennek az allapotnak soha nem lesz vege. ez a pokol lenyege es nem az a sok babona meg kuruzslas, amiket kitalaltak rengetegen rola, ennyi.

    2. Kedves holgyem,
     En egy szoval sem mondtam, hogy nincs pokol, ahogyan azt on allitja,… en maga a “pokol” szo fogalmat igyekeztem tisztazni, illetve eredetilek az “alvilag ura” kozhelyet. Most kerem vegye kezebe a beporosodott Bibliajat es nyissa ki a Mate 10-nel. Olvassa vegig figyelmesen es kerem gondolja at ezeket a dolgokat. Nem vagyok sem szektas, sem intezmenyesitett egyhaz tagja. Gyulibe sem jarok, jartam soha. Jezussal pedig nem reg talaltunk egymasra 🙂

   3. Kedves Éva!

    Azt hiszem tökéletesen megfogalmaztad amire gondoltam, amit csak éreztem, de megfogalmazni még nem tudtam.
    De ismét tanultam valamit.

    1. Egy pillanatra a csapos közbeszólhat? A pokol szerintem sem az ahol a tűzben ácsorogva jajgatnak az emberek. Próbáljunk egy kicsit máshogy közelíteni. Mielőtt a pokolról beszélünk, először a bűn fogalmát és mértékét és az azért járó penitenciákat kellene megtárgyalni. Erre itt nincs idő és hely, de vélhetően az Isten nem azért teremtette szeretett teremtményét (a saját képére és még a saját lelkét is belé helyezte és ma is belé helyezi!) hogy aztán jól kicsesszen vele. “Pokol”-ra jutni csak főben járó bűnért lehet. Most direkt nem idézek hangzatos bibliai sorokat, mondjuk úgy, hogy pl. a szándékos gonoszságért lehet pokolra jutni. A szándékos azt jelenti, hogy nem félve , nem tisztelve Istent, teljes elméből Isten ellen, ezzel együtt a teremtés ellen, az élet ellen cselekedni. Mitől lehet valaki gonosz? Csak a gonosz által. Ez egy olyan erő, ami előbb volt mint az ember. próbáljuk végig gondolni: Itt vagy eleve két nagy szellemi potenciálról van szó (jó-rossz, fény és sötétség, stb) vagy …. az öröktől fogva lévő Isten megteremtette az angyalokat, azokból egy fellázadt ( maga köré gyűjtött még egy csapat angyalt) és így két csoportra oszlottak. Tehát megjelent a polaritás a világban, jelenleg mi is a poláris világban élünk. Amikor azt mondjuk, hogy “Jóisten”, akkor a jó jelzőt csak a poláris világunkból eredő poláris szemléletünkkel tudjuk értelmezni. Az emberbe a “rossz”-ság a polaritás miatt csak a rossz hatalom, vagy a gonosz erő (potenciál) beszivárgása miatt lehetséges. (A biblia több helyen is elmondja, hogy a gonosz hatalma olyan erős, hogy ember annak ellenállni nem képes, ld. pl. a Jézus imában: … ne engedj engem kísértésbe esnem, vagy ne engedj át a kísértőnek…., aki elragadhat ha nem állsz mellém (Uram!) a te erőddel; de ugyanezt látjuk Pálnál, amikor ír a belső ember harcáról a benne lakó bűnnel ) Ha valaki “elbukott” itt a földi életben és a gonosz erőnek (vagy sötét erőnek) adta át magát és már szándékosan – az első parancsolatot megszegve és teljesen kifordítva – teljes elméjéből gonosz szándékkal ember- és emberiség ellenes dolgokat művel,…. nos … ilyen esetben mondhatjuk, hogy valami külső kárhozatra jut. De ez nem az a mese szerű tűzben égés és egyebek. (Ha már pokoli szenvedésről beszélünk, akkor csak valami lelki szenvedésről lehet szó, hiszen égési sebeket csak a test tud elszenvedni, ami ugye a halál után lent fekszik a földben, vagy a mai divat szerint és stílszerűen porrá hamvasztva.) Sokkal inkább az élet könyvéből való kihúzást jelentheti! Az illetőt Isten (aki a Létező!) nem-létezőnek nyilvánítja. Kitörli a nevét (soha nem is volt , nincs és nem is lesz). Most gondolkodjunk egy kicsit analógiásan (ami fent, az lent): Ugye milyen szar érzés az, ha valaki minket nem vesz figyelembe, nem köszön, “átnéz rajtam”, levegőnek néz, nem szól hozzám ! Látjátok? Itt, kicsi kis modellben, megtaláljátok a “kis-poklokat” ! Ha megcsalnak, akkor az illető megszűnik velem egynek lenni. Tehát már nemlétező vagyok a számára. Ugye milyen rossz érzés! Tehát ott , “fenn” , ha valakit Isten kihúz az élet könyvéből, akkor megszűnik Istennel egynek lenni, megszűnik teremtmény mivolta. Innen már jobban érthető, hogy teremtménynek lenni , az egy kiváltság?! Embernek születni különösen az! A bűn elkövetésével, vagyis a szándékos gonoszsággal ezt kockáztatja az ember. A magyar nyelv pontosan elválasztja a bűnt és a vétket. Vétek sok van, rengeteg. De ez ember mivoltunkból adódik. Ha valami rosszat teszünk, azt rendszerint tévedésből, vakságból (tehát butaságból) tesszük. Szó szerint: elvétjük a célt! Tudjuk, hogy hova kell célozni (a 10-esbe a kör közepébe) de elvétjük, nem oda ment. Másként fogalmazva: színről színre csak Isten lát, de mi, emberi szemünkkel (tehát elménkkel) csak homályosan (tükör által…), tehát elvétjük, félre lépünk, ….stb. Ezek a vétkek be vannak kalkulálva a teremtésbe. Ezekkel nincs gond. Persze csak akkor, ha vétkeinkből nem építünk várat, királyságot stb. Tehát, ha nem úgy gondolkodunk mint III. Richard. Még valami: Hogy mi lesz azokkal, akik teljesen átálltak a másik oldalra,… hát azt nem mi döntjük el! Mert lehet hogy ők csak egy nagy program részei, amire ki lettek választva (ők választották ki magukat?) . Lehet, hogy földi életükben nem is kerülhették ki ezt a sorsot. Mert mi a helyzet Júdással? Ha nem Júdás az, akkor lett volna más. Különben borul az egész “Jézus kézre adása” történet, tehát maga keresztre feszítés is ott és akkor, ahol és amikor meg kellett lennie. Poláris világunkban persze szeretjük a vétket Júdásra kenni (ő volt a sz@r és szemét, mert elárulta a Jót), de ha ez nincs, akkor semmi nem úgy történik azután, ahogy történt. Tehát szerintem, senki sem tud érdemeket szerezni azért, hogy majd odaát benne legyen a “tutiban”. Egyetlen, amit tehetünk, megpróbálni kikerülni a gonoszt, elfordulni a mocsoktól és lehetőleg (minden homályos látásunk ellenére) jól célozni. Hogyan? Tudatosítás útján. Bármivel találkozunk nap mint nap, azt feltenni a mérlegre. Mi alapján? A hit , a hagyomány és kultúra alapján. És naponta dönteni, hogy valami jó vagy rossz! De nem a magam szempontjából, hanem a teremtés értelme szempontjából. Ezt úgy hívjuk, hogy ébrenlét! Hogy aztán ki marad és ki nem a nagy könyvben, az már az Isten dolga.

    2. Kedves János,
     Élnézésedet kérem, de errefelé már megfordult jó néhány János. Ha az a János vagy, aki engem nagyszájúnak nevezett, akkor kérlek,…ajánlom,…javaslom készíts magadnak egy egyedi Gravatar-t, vagy kezdj valamit a nick-keddel, mert a későbbiekben sokat segítene a személyed beazonosításában. Szívesen olvasnám máskor is a hozzászólásaidat, de ahhoz biztosan tudnom kell, hogy az a János vagy e(?). Persze semmi sem kötelező, ez csupán egy javaslat részemről.
     https://codex.wordpress.org/How_to_Use_Gravatars_in_WordPress

 7. Kedves Thea!
  Szeretem az írásaidat, még jobban a hozzászólásaidat a cikkek alatt. Ebben viszont azt kell mondanom (az én ismereteim szerint) elég sok a féligazság. Eléggé a szemita népek szemszögéből és írásaiból ollóz,akik ugye az ellenségeik voltak mindenféle értelemben. Valószínűleg nem a legjobb példa,de ha pl. a kereszténység történelmét kutatod,akkor nem az Iszlám Állam verziója lesz a nyerő. Egyébként érdekes,hogy Zarathustrával is azonosítják elég gyakran,ami kimaradt a felsorolásból.

  1. Kedves Titi!

   Köszönöm az észrevételt. A jobb érthetőség kedvéért megkérdezném, hogy kiknek az ellenségei voltak a szemita népek?

   Amúgy igazad van, mivel számomra a Biblia az útmutató és ez se nem újdonság, se nem titok az oldalon. Egyébként éppen egy elég hosszú írásra készülök arról, hogy ez miért van így.

   1. “A jobb érthetőség kedvéért megkérdezném, hogy kiknek az ellenségei voltak a szemita népek?”

    Az őslakosoknak. A szemita népek megjelenése előtti lakóknak.

  2. Nem teljesen mind1 hogy melyik nép milyen néven nevezi?
   A lényeg ugyanaz. Az alvilág urának valamilyen megtestesülése…
   És ím közeledik az idő: Mk13,7 Lk 21,9, Mt 24,6

  1. http://arpad.org/az-osok/nimrod-az-os/

   Még talán annyit, hogy a Kám nemzetséghez a Kámán családok tartoznak leginkább, akit érdekel rákeres

   https://szkitahun.wordpress.com/2012/04/17/nimrod-nimrud-menrot-mint-hunor-es-magor-apja-es-igy-o-a-magyarok-osapja

   Jön új nemzedék, mely erős lesz, és nem szégyenli többé, hogy MAGyar.
   A vének nemzedéke önmagán erőt vesz, s nemcsak önmagának túr és kapar.
   Erkölcsében megújul majd az ország, és végre büszke lesz minden fia,
   mert bámulatba ejti egész Európát 1100 évnek elteltével Pannónia!

   (Nostredamus)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend