Nagytestvér

Szerepcsere, avagy hogyan lett az USA az új Szovjetunió

Forrás: Activist Post, Paul Craig Roberts cikke

1961 nyarát a vasfüggöny mögött töltöttem, az akkori amerikai-szovjet diákcsere program keretében. Ez volt az amerikai külügyminisztérium fennhatósága alatt szervezett program második éve. Visszautazásunk az akkori Kelet-Németországon át nem volt éppen zökkenőmentes, mert a Berlini fal építése miatt a vonatot nem engedték át. Visszaküldtek Lengyelországba. A vágányok felügyeletét szovjet csapatok vették át, akik semmilyen nyugati kapcsolatot nem engedélyeztek.

Szerencsére azokban a napokban nem volt jellemző a neokonzervativizmus. Washington még nem erősítette meg a XXI. századra jellemző irányzatokat. A fal végül felépült és a háború elmaradt, felépülése azonban negatív következményekkel járt a szovjet hatalom számára. Kennedy és Ronald Reagan ellenben remekül felhasználta saját propaganda céljaira.

Akkoriban Amerika jelentette a szabadságot a Szovjetunió pedig az elnyomást. Bár ezeket a benyomásokat többnyire a nyugati propaganda teremtette, a kép némi igazságtartalommal is rendelkezett.

A kommunizmus fénykorában is voltak Julian Assange-k és Edward Snowden-ek. Az egyikük neve Mindszenty József volt.

A magyar katolikus egyház vezetőjeként Mindszenty felállt az akkori diktatúra ellen. Először a nácik börtönözték be, majd később a kommunisták is nemkívánatos elemnek tekintették, megkínozták és életfogytiglani börtönre ítélték.

Az 56-os szabadságharc alatt kiszabadult, majd a rövidéletű szabadság után azonnal közellenséggé nyilvánították, amikor is az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén kért és kapott menedéket. A kommunisták azonban nem engedték ki az országból és 1971-ig a nagykövetségen maradt.

(Időkjelei: Amerikai diplomáciai iratok tanúsága szerint azonban maga Mindszenty József nem akarta elhagyni követségi menedékét, mert nem volt abban bizonyos, hogy vissza is engedik utána. Amikor Mindszenty 1967 júniusában az őt látogató König bíborostól megtudta, hogy az Egyesült Államok kormánya hivatalosan is elismeri a Kádár-rezsimet, tiltakozásképpen, önként el akarta hagyni a nagykövetséget. A kormány hozzájárult volna, hogy Mindszenty a Vatikánban töltse élete hátralevő részét, ha a Vatikán biztosítja: Mindszenty nem nyilatkozik elítéléséről és fogságáról, a hazai politikai viszonyokról és a magyar katolikus egyház helyzetéről. forrás forrás)

A XXI. században felcserélődtek a szerepek. Ma Washingtonban uralkodik diktatúra. Washington utasításai miatt nem engedi az Egyesült Királyság, hogy Julian Assagne Ecuadorba utazzon, ahol menedéket kaphatna. Mindszenty Józsefhez hasonlóan, Assagne Ecuador londoni nagykövetségén ragadt.

Washington nem engedi európai hűbérállamainak, hogy Edward Snowden számára lehetővé tegyék az átutazást, egyetlen számára menedéket ajánló ország irányába sem. Snowden a moszkvai repülőtéren vesztegel.

Washingtonban mindkét politikai párt Snowden elfogatását és kivégzését szorgalmazza. A politikusok megtorlást követelnek Oroszországgal szemben, mert az nem volt hajlandó a nemzetközi törvények megsértése árán lefogni Snowdent és átadni őt Washingtonnak, pedig még kiadatási megállapodás sem létezik a két ország között.

Snowden nagy szolgálatot tett az amerikai népnek. Segítségével ma már mindenki tudja, hogy Washington, az alkotmányos korlátok ellenére, felállított egy globális kémrendszert, ami minden ember megfigyelésére képes.

Szabad sajtó nélkül csak a kormány félrevezető információi maradnak számunkra. A leleplezés elkerülésére pedig megpróbálnak megszabadulni az igazság terjesztőitől. A törvény által elvileg védett közérdekű kiszivárogtatók üldözése terén az Egyesült Államok az egyik legelnyomóbb rezsim jelenleg a világon. Kitartanak álláspontjuk mellett, hogy ezek a közérdekű információkat kiszivárogató informátorok (wistleblowers) nem a köz érdekeit szolgálják, hanem kémek, árulók és az ellenség ügynökei. Megpróbálják elhitetni a nyilvánossággal, hogy veszélyt jelentenek az ország biztonságára nézve. Azt mondják, hogy a veszélyt nem az alkotmányt sárba tipró kormány, hanem a sárba tiprásra figyelmeztetők jelentik.

Az Obama rezsim végleg felszámolta a sajtószabadságot. A kormányt szolgáló fellebbviteli bíróság döntése értelmében például James Risen, a NY Times riportere köteles tanúskodni annak a CIA tisztnek a tárgyalásán, aki információkat adott át Risen számára a CIA Irán ellen tervezett összeesküvéséről. A fasiszta módszerekkel dolgozó bíróság döntése megadhatja a kegyelemdöfést a titoktartás intézményének, és ezzel megakadályozhatják a kormány számára kényelmetlen információk kiszivárgását.

A XXI. században megtanultuk, hogy az amerikai kormány minden téren hazudik és minden lehetséges törvényt megszeg. A közérdekű informátorok nélkül még kevesebb ember szerezne tudomást rabigába hajtásunk módszereiről.

A szabály egyszerű: az országot irányító csapat érdekeit szolgáló lépések és információk jogszerűek, az őket leleplezők pedig nem.


Időkjelei: Érdemes észben tartani, amire a cikk címe is utal. Amennyiben szerepcseréről beszélünk, feltételezhetjük, hogy a globális játszma legfőbb szereplői valamennyien a számukra előírt szerepeket játsszák, függetlenül attól, hogy az adott menetben a fehér vagy sötét bábuk jutottak nekik.

Előző posztKövetkező poszt

23 hozzászólás

 1. Hivatalos és magas szintű bejelentés hangzott el mind a Földet évezredek óta látogató földönkívüli fajokról, mind a Földet irányító háttérhatalmi erőkről és azok főbb szervezeteiről.
  (a “hivatalos” és “magasszintű” kifejezések némileg túlzóak, de mindenesetre érdekes a dolog.)
  http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/06/26/megtortent-a-magas-szintu-bejelentes-a-foldonkivuliek-es-a-nemzetkozi-hatterhatalom-letezeserol-videoval/

  1. Követtük ezt a konferenciát, a volt kanadai védelmi miniszter beszédét is sokan belinkelték. Mondjuk erről még az Index is írt: http://index.hu/kulfold/2013/06/05/foldonkivuliek_iranyitjak_amerikat/

   A lényeg, hogy egyre intenzívebben készítik elő a népet az emberiség “földönkívüli” teremtőinek fogadására és az a szomorú, hogy az emberek inkább ebben hisznek, mint Jézusban, mert viszket a fülük, így simán beveszik majd a mesét.

   1. Érdemes ezeket az ismert Biblia idézeteket újraolvasni,
    újraértelmezni és átgondolni mai tudásunk és ismereteink birtokában.
    Ezt akkor, az egyszerű, írástudatlan, és a világról általában szinte semmiféle
    tudással rendelkező népnek ennél egyszerűbben és érthetőbben nem lehetett átadni.

    “9
    És monda az Úr Mózesnek: Ímé én hozzád megyek a felhő homályában,
    hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higyjenek néked mindörökké.
    És elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.
    10
    Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma,
    meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat;
    11
    És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr
    az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.
    12
    És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok magatokra,
    hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz,
    ami a hegyet érinti, halállal haljon meg.
    13
    Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le;
    akár barom, akár ember, ne éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a hegyre.
    14
    Leszálla azért Mózes a hegyről a néphez, és megszentelé a népet, és megmosák az ő ruháikat.
    15
    És monda a népnek: Legyetek készen harmadnapra; asszonyhoz ne közelítsetek.
    16
    És lőn harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lőn a hegyen
    és igen erős kürtzengés; és megréműle mind az egész táborbeli nép.
    17
    És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt.
    18
    Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben
    és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala.
    19
    És a kürt szava mindinkább erősödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan.
    20
    Leszálla tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy tetejére, és felhívá az Úr Mózest a hegy tetejére,
    Mózes pedig felméne.
    21
    És monda az Úr Mózesnek: Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre
    az Urat látni, mert közülök sokan elhullanak.”

    Mózes II. könyve, 19:9-21
    ———————————————————————————–
    ———————————————————————————–

    ?És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen.
    És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát
    eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel?
    (Máté 24:30)

    1. Úgy érted, hogy az Ember Fia egy “gray” vagy az említett négy “faj” valamelyikének formájában jelenik meg? 🙂
     Vannak dolgok az Ószövetségben, amik a mi emberi értelmi szintünkön fogalmaznak meg igazságokat és nyilván most még nem érthetjük meg őket ennél jobban, de milyen érdekes, hogy az emberek simán elhiszik, hogy egy UFÓ megjelenhet “az ég felhőiben” Jézus viszont nem.

     Ezt láttad már: http://www.youtube.com/watch?v=f7qy9oY0cRw

 2. Szerintem ha egy társadalom rossz erkölcsi, szellemi alapokra épül, el kezd fogyni a hátsó erő: hit, motiváció, kreativitás (nem a beteges rendszer arcú). Ezeket a “lényegtelen” belső dolgokat kényszerrel pótolni nem lehet. Hazugot, egoizmust takaró foszladozni kezd és minél jobban foszlik, annál több látszik és többen vesztik el hitüket, motivációjukat, ez kihat a tettekre, a társadalom működésére, gazdaságra és így nő a lefelé tartó folyamat tehetetlensége exponenciálisan.
  A valós emberi értékre épülő, az egyént motiváló társadalom pedig pont az ellenkező utat járja be. Ez szerintem mos a nyugat hanyatlása, végső agóniája és ez már a végső fázis mikor a jobb, emberibb világ helyett a hazugságok rabjaiként, hihetetlen energiákat fordítanak koncepciókra, szervezkedésre, talán többet, mint egy élhető társadalom működtetéséhez kellene, a hazug lepel uralmáért, ez a semmi ál-fontosság uralma. csak erőt von el, a bukás folyamatát erősíti. Szerencsére az esélyük a világ teljes bedarálására, a két folyamat iránya miatt, napról-napra csökken, támadásaik egyre inkább offenzívába mennek át, acsarkodásba, felperzselt saját föld (mert egyre többet kell elvonni a saját lepelért(pl. most európa gyarmatosítása a fed papírnyomógéppel kivásárolandó európai cégek, mely már csak uralom a szemétdomb felett lesz) és sarokba szorult kutya. Ez már az Ő álmaik vége, mert erővel már nem győzhetnek és ki akar önként egy elnyomó, hazug, érték nélküli, elszegényedő társadalomban élni, már pr “holywood”-juk szavai ,erkölcsei is csak lepörögnek. A folyamat elindult két irányban tehetetlensége már elérte a kritikus pontot.

 3. Mazochista módon végignéztem Orbán beszédét melyet most tartott Tusványfürdőn.
  Végig az Új Világrendről és annak Mo.-i hatásairól beszélt.
  Úgy tűnik ma már nincs más kérdés sem a nemzetközi, sem a hazai politikában, csak ez…

 4. Nehany napja olvastam el Wim Malgotol a Totalis kontrol cimü könyvet( EJFELI KIALTAS MISSZIO),ami kb 30 eves(!).Teljesen feltarta az ilyen hazug hireket,mär akkor leirja a teljes ellenörzest az eu es a viläg felett az interneten keresztül az USA reszeröl.

  Adonai Äldjon titeket!

 5. Laci: a kontroll a lényege az egésznek. Ha van egy terved, amit szeretnél végrehajtani, megakadályozod, hogy mások megismerjék annak részleteit, és keresztbe tegyenek. Ahogy nő a terv hatásköre,nő az esély arra, hogy kitudódik annak egyre több részlete. Világszinten ez már túllépi azt a határt, így muszáj, hogy irányítsd azt, ami kiszivárog. A hivatalos szivárogtató emberek által kikürtölt információk irányítottak, nem mondanak el mindent, de mégis eleget. A tömeg így már nehezebben fogadja be (ha egyáltalán befogadja) a többi, esetleg irányítatlan szivárogtató híreit.
  Azt tudunk, amit akarnak, hogy tudjunk.
  Ennek pedig az a célja, hogy fellázadjunk a rendszerek ellen, így váljunk az új rendet megelőző káosz egyik oszlopává.

 6. Assange moszad ügynök. Snowden CIA-és zsidó. Tehát nagyon nem kell taglalni a témát, előre megbeszélten zajlanak a dolgok. Az IMF fő zsidójából viszont értékes információkat szedhetnek ki az oroszok, mivel ott kapott munkát.

 7. Assange is, Snowden is a háttérhatalom embere, ez teljesen nyilvánvaló volt mindkét esetben már az első pillanattól kezdve. Dehát emberek még szeretnek romantikázni igaznak vélt ‘jamesbond’ sztorikra…

  1. Ezt én is így gondolom. Azért osztottam meg a cikket, mert talán segít többeknek megérteni, hogy mennyi szinten folyik a szerepjáték.

   1. Thea, ez a szerepjáték valójában sokkal magasabb szinten működik, mint azt sokan gondolnák. Elgondolkoztató a cikk címe, de az igazság az, hogy az egykori kelet/nyugat, vagy szocialista blokk/kapitalista ?szabad világ?is egy mesterséges, el?re megtervezett dialektikus megosztás és egyben fontos lépcs?fok volt a NWO majdani megvalósításához. Nem hinném, hogy az USA lesz az új Szovjetunió, mindkét nagyhatalomnak megvolt a maga szerepe, amit ha lejátszottak, akkor végre megvalósíthatják az Új Világrendet, aminek központja inkább Európa lesz, már ha a Biblia igaz.
    Ajánlanám olvasásra: http://churchofgod.hu/content.php?act=nemzetiszoc1

    1. Még mindig egyetértünk 🙂
     Gyorsan átfutottam a cikket. Jó összefoglalónak tűnik. Sok anyagot olvastam a Illuminati első komoly “munkáiról”, a francia és orosz forradalmakról, Pike-ról, stb.
     Biztos látod, hogy itt a legtöbb cikk rövid és legtöbbször megpróbál azokhoz igazodni, akik még szerényebb ismeretekkel rendelkeznek.
     Talán a címet jobban meg lehetett volna fogalmazni, inkább a rendőrállami jegyeket hangsúlyozva.
     Persze az észrevételed kapcsán el kell gondolkoznom, hogy időszerű lehet egy “húsosabb” anyag. 🙂

    2. Thea, én az USA-ban élek, még a kommunizmus alatt ?disszidáltam? és saját szememmel látom azt a tagadhatatlan tényt, hogy az USA sok tekintetben tényleg egyre inkább a volt Szovjetúnióhoz kezd hasonlítani. De ennek egyeltalán nem egy szerepcsere az oka, mint inkább az, hogy leépítsék azt a veszélyt, amit a kb. 150 milliónyi, felfegyverkezett (!), er?skarakter?, keresztény szellemiség? amerikai jelent a combosodó NWO számára. Ezt a szabadságot el kell venni, el kel folytani, mert veszélyt jelent a rendszerre. Err?l szólnak az USA alkotmányellenes és diktatórikus megnyilvánulásai. Sajnos úgy néz ki, hogy ez az ördögi terv sikerülni is fog, s miután ez megtörténik, akkor felélesztik az európai Fenevadat, mint jólbevált eszközt a megtervezett Világháborúk véghezviteléhez.

     Szerintem az Id?k jelei oldal nagyon hiánypótló volt azok ébresztgetésére, akik még csak ébredeznek, vagy ébredezgetnek, de már sokan vannak, akik készek a ?húsosabb?falatokra is. Szóval hajrá!

    3. Igen, egyértelmű, hogy miért történik mindez az USA-ban.
     A mélyebb összefüggésekről egyébként sok szó esik a podcastokban, de majd a cikkekre is figyelek. 🙂

  2. És annak mi értelme van, hogy a háttérhatalom embereiként infókat szivárogtatnak ki? Ez nekem homályos.

   1. Egy bátor legény kitálal mindent, és az emberek már mindent tudnak, megnyugodhatnak. De mivel nem derül ki hogy ez a bátor legény kamu/beépített/a játék része, így joggal nem is gyanakodnak hogy van amit még nem tudnak, hisz már mindent kitálalt valaki.. Tudom kicsit csavaros, de így talán érthetőbb: Ha Snowden VALÓBAN akkora fenyegetés lenne az USA számára, és valóban olyan aduászok lennének a birtokában mint írják h az egész vezetést veszélyeztetné, akkor erről mélyen kussolna a fővonalas média, ehelyett nagyobb vízhangot kapott mint a Royal Baby, ráadásul olyan médiaóriások hathatós közreműködésével, akik egyértelműen a globális elit tagjai.

   2. “Forradalom”, anarchia, káosz.
    Ahoz, hogy új rendszert építhess, alőször a régit kell lerombolni.
    A rombolást és a “forradalmakat” az alternatív hírekkel tisztában lévő “felvilágosultak” fogják véghez vinni. De ehez előszőr fel kell őket világosítani (illuminálni), ez zajlik most, Snowden, Assange, Alex Jones, stb stb…

   3. Köszi fiúk! Törtem a fejem, hogy beszúrjak-e valamit erről, de aztán arra gondoltam, hogy biztos megteszi valaki helyettem. 😀

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend