Gazdasági válság, Világkormány

A Vatikán egy globális pénzügyi hatóság felállítását sürgeti

Forrás: Business Inquirer

A Vatikán múlthét szerdán bejelentette, hogy egy egész sor javaslaton dolgozik a globális pénzügyi rendszer megreformálására, amelynek része egy ?egyetemleges fennhatósággal rendelkező állami hatóság felállítása? is.

?A pénzrendszer megreformálása egy egyetemleges fennhatósággal rendelkező állami hatóság felállításával? elnevezésű dokumentumot a Vatikán Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa jövő hétfőn fogja nyilvánosságra hozni.

Peter Kodwo Appiah Turkson, ghánai bíboros fogja prezentálni az anyagot, közölte a Vatikán sajtóosztálya, de egyéb részletet nem hoztak nyilvánosságra az irat tartalmával kapcsolatban.

XVI. Benedek pápa ismételten ?közbeavatkozásra? szólította fel a világ kormányait, hogy a pénzpiacokat megszelídítsék és hangsúlyozta mennyire fontos a globális gazdasági rendszer érzékeny egyensúlyának helyreállítása, mivel a válság a legszegényebbeket sújtja a legkeményebben.

?A mostani globális gazdasági válság megmutatta a jelenlegi gazdasági rendszer és a hozzá tartozó intézmények sérülékenységét,? mondta a pápa áprilisban.

Azt is hozzátette, hogy a válság szemléltette ?hiba lenne továbbra is azt gondolni, hogy a piac képes állami beavatkozás nélkül önmagát szabályozni.?

Előző posztKövetkező poszt

53 hozzászólás

 1. Nos én mint hívő keresztény az évek során sok olyan írást és témát elolvastam ami a katolikus egyház és Jézus tanításait hasonlítja vizsgálja. Nem egy teológus vette a fáradságot és idejét azzal tőltötte ,hogy utána nézzen mit és milyen okból vagy okkal tettek a pápák az elmúlt évszázadok során. Az biztos ,hogy a katolikus egyház már az elején igencsak letért a igaz útról. Az írástudatlan emberek tömegét vezették az óruknál fogva mindenféle hamis az ő hatalmuk és vagyonuk megnövelésére kitalált és “ötleteikkel” pl a megváltó levél a bűnbocsájtó vezeklés több “módja” ami többekközött Luthert is arra ébresztett rá ,hogy az egyház nem követi Jézus tanítását. De sajnos bár az elmúlt években a vatikán sok minden botlását és “bűnét” megbánva bocsánatot kért még most is azon igyekeznek ,hogy az emberiséget a katolikus hívőket inkább a külsőségekkel a díszes és pompás ceremóniákkal “elkápráztassák” a világot. És sajnos még mindíg vannak akik mint a molylepkék a gyertyafényre erre figyelnek és nem értik meg nem látják és nem halják meg az igaz élő hitet! De hála az Úrnak sokan vannak már azok is akik már meghallották és teljes szívükkel követik Jézust! De ehhez nem kell hatalmas és gicsesen teledíszített kőépületekben dermedt pózban ülni a miatyánkot 100 szor elismételni. A szívünkben kell meghozni a döntést és az mellett kitartani még ilyenkor is mikor láthatóan a világ az önpusztításban jeleskedve halad “előre” az Isten által már előre megírt forgatókönyv szerint.

 2. Noé!Én nem a hívőket ítélem el,sem a katolikus egyházat,nem ítélek ez Jézus dolga lesz,én csak arra próbálom felhívni a figyelmet,hogy a katolikus egyház felsőköre nem Jézust szolgálja,hanem Lucifert.Maga Jézus is elmondja a bibliában nem is egyszer,hogy sokan jönnek majd az Ő nevében,de ne higgyünk nekik a hamis prófétákat úgy ismerjük fel,hogy nézzük hogy a fa milyen gyümölcsöt hoz,a Vatikán gyümölcsie azaz tettei nagyon rossz gyümölcsök.

  1. A Pápa, és a katolikus vallás viszont ugyan az! A kereszténység a reform kor óta, és előtte is megosztott volt. Vajon miért? Akár a templomi miséket, szertartásokat nézzük, akár a BIBLIA értelmezését, használatát, és a CSELEKEDETEIKET(ugye a háborúba indulókat mind a két félen megáldották!)??? Ős keresztények, nem avatkoztak politikába, gazdaságba, nem voltak gyáraik, bankjaik, erdeik, birtokaik, kastélyaik,…………csak egészséges hitük,életük, és becsületes cselekedeteik voltak(persze ők sem tökéletes emberként éltek).

 3. Rossz linket írtam be.
  Mary Baxter könyvét ezen a linken lehet olvasni :

  http://kereszteny.network.hu/blog/kerszteny_klub_hirei/mary-baxter-amit-a-pokolrol-mindenkinek-tudni-kell

  Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézus a zsinagógákban – ezek templomok!- is tanított, nem is egyszer, Jeruzsálembe a Salamon idejében épített templomba is felment a hagyományt és a törvényt megtartva – már 12 évesen is ott találta meg Őt Mária és József.
  ” Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint… Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket.” Lukács 2,41.46

  “Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva…”
  Lukács 2,22-23
  Szóval, Jézus nem beszélt arról, hogy nem kellenek templomok. Amikor elzavarta az árusokat a templom előcsarnokából,ezt azért tette,mert fájt neki ez a tiszteletlenség:

  “Ne tegyétek ATYÁM HÁZÁT vásárcsarnokká! ” János 2,16. Ez van a Bibliában.
  A templom az Isten, az Atya háza…
  Az is benne van a Bibliában, hogy a testünk is a Szentlélek temploma, és lélekben kell imádnunk az Istent, de az egyik nem zárja ki a másikat.

  A farizeusok, a képmutatók ,az írástudók, a külsőségekben megnyilvánuló vallásosság ellen azonban kemény kritikát mondott.

  A közösségről. Jézus nem magányos farkas volt. Kiválasztott 12 egyszerű halászt, akikkel közösséget vállalt, akiket tanított, aki követték őt és akiket azzal bízott meg, hogy “Menjetek tehát,tegyétek tanítványommá mind a népeket!
  Kereszteljétek meg őket az ATYA,a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” Máté ev. 28,19-20
  És az apostolok elindultak… Az első keresztények a zsidókból lett Krisztuskövetők.
  Házaknál gyűltek össze, közösséget alkotva.
  “Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és KÖZÖSSÉGÉBEN, a kenyértörésben és az imádságban… Egy szívvel-lélekkel MINDEN NAP ÖSSZEGYŰLTEK A TEMPLOMBAN. a kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szivvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott.”
  Apostolok Cselekedetei 2,42-47 Ez van a Bibliában

  Lehet a szívemben beszélgetni az Úrral és kell is ,de Jézus a közösséget is fontosnak tartotta. Az egyház nem egy elvont fogalom, emberekből áll, akiket Jézus vonz magához. Nem mindenki református, katolikus, evangélikus, baptista , pünkösdista, stb, de akik egy egyházhoz – egy nagyobb közösséghez – tartoznak, azokat ott szólította meg az Úr, oda kaptak meghívást.
  Egyes emberek bűneiért pedig ne ítéljünk el minden hívőt, mert csak az Isten tudja kinek mi lakozik a szívében.

  ” Ne rágalmazzátok egymást testvérek. Aki testvérét megrágalmazza , vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvényt rágalmazza , és a törvény felett ítélkezik….Egy a törvényhozó és egy a bíró, aki megmenthet vagy elveszíthet. Ki vagy, hogy ítélkezel felebarátod felett?” Jakab 4,11-13

 4. Noénak igaza van a New Age-gel kapcsolatban,a reinkarnáció nem bizonyított tény,sőt ha lenne ilyen és magunk lépnénk feljebb és váltanánk meg magunkat és lennénk jobbak és jobbak egy egy újabb élettel akkor Jézus teljesen feleslegesen halt volna meg értünk a kereszten.Ez az ezoterikus,spirituális “istenné” válást már egyszer hallottuk mikor Sátán ezt hazudta az első emberpárnak,hogy nem halnak meg és olyanok lehetnek mint az Isten,a reinkarnácio is ezt mondja nemhalsz meg csak átlépsz egy következő életbe és majd egyszercsak isten leszel mikor beteljesül a karmád.Abban viszont totál igaza van ADAWARE-nak amit a katolikus egyházról leírt.Ők ugyanolyan hamis próféták csak más köntösbe bújva,meg kell nézni a gyökeret honnan fejlődtek ki és tényleg azt,hogy mi van a kulisszák mögött,A felső kör totál sátánista.Jézusban bizzatok és csak Őt kövessétek,a többi nem megbízható forrás és Jézus a biblián keresztül fejezi ki magát,minek templomba menni és leborulni hamisszobrok előtt,minek egy embernek meggyónni,mert hiába pap akkor is csak ember/ezáltal nincs is joga feloldozni,Jézus helyébe ne lépjen,mert csakis Jézus oldozhat fel ugyanis Ő halt meg értünk nem a papok/mikor ott van a biblia,kérjétek Jézus segítségét az olvasásához és Ő vezet majd Titeket az igazság ösvényén.

 5. Az egyház alapításáról a Szentírásból:

  “Én is mondom neked:Péter vagy, erre a sziklára építem EGYHÁZAM, S AZ ALVILÁG KAPUI SEM VESZNEK RAJTA ERŐT.
  Neked adom a MENNYEK ORSZÁGA kulcsait.
  Amit megkötsz a földön,a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” Máté evangéliuma16,18

  Ezt is Jézus mondta, van alvilág=pokol és van Mennyország.

  Amit a pokolról tudni kell:

  http://www.jezusamegvalto.com/files/Maery%20Kathryn%20Baxter%20Amit%20a%20pokolrol%20mindenkinek%20tudni%20kell

 6. Adaware!

  Régebben nagyon sok hasonló könyvet, írást olvastam , mint te és sok előítélet volt bennem a katolikus egyházzal kapcsolatban.Foglalkoztam ezoterikus dolgokkal, mert kerestem az Istent. Aztán kezembe került egy könyv: Gál Péter: A New Age keresztény szemmel.
  Letölthető: http://www.ppek.hu/k407.htm

  Ennek hatására kezdtem egy kicsit más szemmel nézni és kritikusabban vizsgálni azokat a dolgokat, amivel addig foglalkoztam. Isten szabad akaratot adott mindenkinek, és – ellentétben a sátánnal -, nagyon tiszteletben tartja. Megengedi, hogy a teremtmény válasszon utat saját elgondolása szerint, de mindennek következménye van.

  Ezen az oldalon, amit tei és én is olvasunk, nagyon jó podcastok vannak, az egyikben szo van a nefilimekről is, – ők a bukott angyalok, a démonok, – és több elemzés van a Jelenések Könyvéből és Dániel prófétától és az Antikrisztusról is. Ezek a – nagyon jó!-elemzések a Szentírást veszik alapul, és nem tagadják a Gonosz és a pokol létezését.
  Jézus is megmondja, hogy az utolsó ítéletkor vannak akik üdvözülnek és vannak akik elkárhoznak. Máté evangélium 25,31-46.
  És Jézus űzött ki gonosz lelkeket emberekből.

  Az első és alapvető dolog , hogy elvassuk az Újszövetséget, különösen a négy evangéliumot AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG !!!, mert abból ismerjük meg Jézust és az Ő tanítását. Ez a tiszta forrás. Ne csak úgy beszéljünk Róla, hogy hallottuk ezt-azt és válogatunk, ami éppen megfelel az én felfogásomnak…
  Krisztus azt mondta: ” Én vagyok az Ú, az Igazság és az Élet” , senki sem mehet az Atyához, csak általa.
  Jézus követése nem egyszerű, nem egy szirupos dolog, ami csak a szeretetről szól.
  Olvasd el a Nyolc boldogságról szóló tanítást Máté evangéliumából.
  Jézus követése, az igazi kereszténység az , amit Jézus megélt, tanított, gyógyított, gonosz lelkeket űzött ki, csak jót tett, ennek ellenére üldözték, rágalmazták, gúnyolták, leköpték, keresztre feszítették. A szenvedést nem lehet kikerülni, ha az ember valóban Krisztust akarja követni. De nem ugyanaz Krisztussal, Krisztusért szenvedni, mint nélküle.

  Krisztus nem tanította, hogy van reinkarnáció. Azt tanította az életével és szavával, hogy VAN ISTEN, MI TEREMTMÉNYEK VAGYUNK -Isten képmásai, de NEM ISTENEK- ,És VAN ÖRÖK ÉLET, VAN FELTÁMADÁS, és az Atya helyet készít nekünk a ,Mennyben, nem pedig állandó körforgás a létünk.
  Persze, aki hisz a reinkarnációban, higgye azt. De ne keverjük össze Jézus tanítását a hinduizmussal vagy a buddhizmussal, mert az már összemosás szinkretizmus.
  Nem lehet két Úrnak szolgálni…

  Isten Fia , Jézus caládba született, Isten is fontosnak tartja a családot, igen. Én sem azt írtam,hogy nem kell szeretni, tisztelni az apámat, anyámat, testvéremet, felebarátomat.
  De szeretteim szeretete nem előzheti meg Isten szeretetét. Ez az első parancs.Ha Istent – az Ő kegyelméből – szeretem , akkor tudom csak igazán szeretni a családomat, akkor is , ha esetleg megbántanak, fájdalmat okoznak.
  És az is igaz, hogy a felebarát szeretetében, elfogadásában tudom megmutatni, hogy szeretem az Urat.
  “Ne gondoljátok,hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem,hogy békességet hozzak,hanem hogy kardot.Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával,a menyet az anyósával, és így az embernek az ellensége lesz aháza népe.
  Aki JOBBAN szereti apját vagy anyját,MINT ENGEM,az NEM MÉLTÓ HOZZÁM; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem,az nem méltó hozzám, és aki NEM VESZI FEL KERESZTJÉT ,ÉS NEM KŐVET ENGEM, NEM MÉLTÓ HOZZÁM.” Máté evangéliuma 10,34-39
  Ezt is Jézus mondta… Kereszténynek lenni, Krisztust követni nem könnyű, -Isten kegyelme nélkül ez nem is megy -, radikális út,de megéri…

  A kiugrott szerzetesek pedig nem biztos , hogy minden esetben hitelesek, amikor az egyházról beszélnek. Lehet, hogy a harag, a bosszú is motiválja őket…
  Adam Weishaupt is kiugrott jezsuita szerzetes volt és megalapította az illuminátusok rendjét, ami köztudottan nem éppen az emberiség javán munkálkodó emberek csapata…

  1. “Krisztus azt mondta: ? Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet? , senki sem mehet az Atyához, csak általa.”

   Noé, ezt Jézus nem úgy értette, hogy “én”, mint egy különálló létező. Ezt nagyon sokan félreértelmezik. Híres zen bölcsesség:
   Nem a holdra mutató ujjat kell nézni, hanem ahová mutat.
   Az Én vagyok egyébként megjelenik szinte mindegyik spirituális könyvben, még a régi iratokban is, pl.:

   “Én vagyok a cél, a fenntartó, az úr, a tanú, a hajlék, a
   menedék és a legkedvesebb barát. Én vagyok a teremtés és a
   megsemmisülés, mindennek alapja, a nyugvóhely és az örök
   mag.”
   Bhagavad-Gítá 9.18

   Javaslom figyelmedbe az alábbi könyvet:

   http://www.scribd.com/doc/16377137/I-Am-That-magyarul-Sri-Nisargadatta-Maharaj

   Különösen a következő fejezeteket: 1; 44; 85.

   1. A legfőbb különbség Jézus tanítása és minden más vallás között, hogy míg Jézus azt mondta az ember rajta keresztül, kegyelemből, tehát nem saját jócselekedetei árán nyerheti el az üdvösséget, megváltást, örök életet, minden más vallás azt mondja, hogy az ember saját maga kell megdolgozzon megváltásáért.
    Ezt sok embernek nehéz elfogadni, mert mindenki szereti hátbaveregetni magát. De éppen úgy ahogy nem tudod magad a gallérodnál fogva felemelni, megváltani sem képes senki saját magát.

    “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Efézus 2, 8-9)

    1. A megváltás/megvilágosodás nem arról szól, hogy van egy felsőbbrendű lény, akinek birtokában van valami, amit átadhat neked (a nem létező jövőben).

     Én nem látok lényegi különbséget Jézus tanítása és a többi mester tanítása között. Más utakat ismertetnek, ennyi.

     “De éppen úgy ahogy nem tudod magad a gallérodnál fogva felemelni, megváltani sem képes senki saját magát.”

     Megpróbáltad már? 🙂
     Igazából a mester csak annyit csinál, hogy ismertet egy utat, de nektek kell rajta végigmenni. Godot-ra ne várjatok.

    2. Három embert látunk egy ecetes dézsa körül álldogálni. Mindhárman belemártják ujjukat az ecetbe és megkóstolják. Mindhárom arc más-más véleményt tükröz. Nem holmi közönséges ecetkóstolókat látunk, hanem Kína Három Tanítómesterét, és az ecet, amit nyalogatnak, az Élet Esszenciája. A három mester K’ung Fu-ce (Konfucius), Buddha és Lao ce. Az első arc savanyú, a második keserű, de a harmadik arcon mosoly ül.

     Konfucius azért vág savanyú képet, mert ő csakis a realitásban gondolkodik. Szerinte a világ nem szubjektív, hanem objektív. Számára igen savanyúnak tűnhetett az élet. Ő a tiszta racionalizmust jelképezi életével és filozófiájával. A tisztelet, a hűség, a rend, szerinte nem működhet szívből, csakis pontosan meghatározott szabályok leírásával és azok betartásával és betartatásával.

     A festmény második alakja Buddha. Ő roppant keserűnek érezte a földi létet, telis-tele érzelmi kötelékekkel és vágyakkal, amelyek szenvedésbe torkollnak. A világot egyetlen nagy kelepcének látta, ahol minden csak káprázat, és minden teremtmény a gyötrelem örökké forgó kerekei között küszködik. Hogy békére leljen, a buddhista előtt (legalábbis szerinte) egyetlen út áll: felülemelkedni ezen a “porvilágon” és eljutni a Nirvánába, a “szélmentes országba”. Habár az alapjában véve optimista kínaiak jól átgyúrták az Indiából áttelepített buddhizmust, a jámbor buddhista mégis úgy találja, hogy a Nirvánához vezető utat ugyancsak akadályozza a mindennapi létezés keserű szele.

     Lao Ce azért mosolyog mert az ecet savanyú. Pont olyan amilyennek lennie kell. Ha nem lenne a kész ecet savanyú az lenne a baj. Lao ce szerint az ember mindenkor megtalálhatja azt a harmóniát, amely a kezdet kezdete óta fennáll az Ég s a Föld között, de ehhez nem az-az út vezet, amely a konfuciusi szabályokon alapszik. Mint ahogy ezt Az Út és Erény Könyvé-ben, a Tao Te King-ben kinyilatkoztatta, a föld voltaképpen az ég visszatükröződése, és nem az ember, hanem a saját törvényei irányítják. Ezek a törvények a távoli bolygók forgására éppúgy kihatnak, mint az erdei madarak és a tengeri halak életére. Lao ce szerint minél több ember üti bele az orrát a természet egyensúlyába, annál inkább felborul a harmónia. Minél több az erőszak, annál nagyobb a baj. Hisz mindennek megvan a saját belső természete – akár nehéz, akár könnyű, akár nedves, akár száraz, akár gyors, akár lassú -, amit nem lehet “megerőszakolni”, mert abból csak baj származik. A harc elkerülhetetlen, ha valamire kívülről kényszerítenek absztrakt és önkényes szabályokat. És ekkor lesz csak igazán savanyú az élet.

     Lao ce szerint a világ nem kelepce, hanem bölcs tanítómester, akinek a leckéit éppúgy jó lesz megtanulnunk, ahogyan törvényeit is követnünk kell. És akkor minden jól megy majd. Lao ce nem azt tanácsolja, hogy emelkedjünk a “porvilág” fölé, hanem azt, hogy egyesüljünk a “világ porával”. Azt, amit minden égi és földi dolog mögött működni látott, elnevezte tao-nak, “az Út”-nak. Tanításának egyik alapelve volt, hogy a Világmindenségnek ezt az Útját nem lehet méltóképpen szavakkal leírni, mert az egyaránt sértené az Út korlátlan hatalmát és az emberi elmét is, amely megkísérelné megtenni azt. Az Út lényege mégis érthető, és azok értik meg leginkább, akik legtöbbet törődnek vele és az élettel, amely elválaszthatatlan tőle.

     Mi az ecetkóstolók üzenete? Az, hogy hozzáállásunk az élethez meghatározza, milyen életet élünk. Vághatunk hozzá savanyú, keserű de mosolygós arcot is.

    3. Ez egy nagyon szép taoista mese, adaware!
     Buddha szavaival:
     ?Helyzetünket paradicsomiként vagy pokoliként is megélhetjük,
     minden a felfogásunktól függ.?

     Lao-ce tanítását én is szeretem, a Tao Te King pedig időtálló kincs minden kereső számára.
     Ajánlom figyelmedbe A Most hatalma című könyvet, az is alapmű.

    4. ?Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is.? ? Filippibeliek 4, 11, 12

 7. Jézus összes tanítása igaz és tiszta. Mózes elhozta a tíz parancsokatot. És még sorolhatnám tovább, de honnan is tudunk ezekről???

 8. Noé! Ezek szerint aki szeretni meri a családját az már bálványimádó? Másrészt mi van a reinkarnációval? Bizonyított tény. Akkor ezek szerint a lelkek szökdsönek a mennyországból meg a pokolból vissza a földre? Az emberek azért vannak itt, hogy tanuljanak újra és újra reinkarnálódnak, hogy amit előző életükben nem tudtak megtanulni/átélni, azt most megtanulhassák/átéhessék. Az emberek azért vannak ezen a bolygón életeken keresztül, hogy tapasztalhassanak és végül eljussanak arra a pontra, hogy felismerjék csak a szeretet a lényeg és hogy megtalálják magukban a fényt. Ehhez viszont nem földi vallások papjai fogják megmutatni az utat, mert minden ember másként halad ebben a tanulási folyamatban. Így minden vallás csak arra irányul, hogy uralmat gyakorolhasson az emberek felett. Mégegyszer mondom Jézus szeretetet hírdetett és NEM vallást. Az ilyen mennyországos meg pokolos hülyeségekkel csak az emberek félelmeit használják ki. A vallásokban nincs semmi spiritualitás ami közelebb visz a feljődésünkhöz, épp ellenkezőleg, megpróbál visszatartani attól. Nem kellenek sem vallások sem papok ahhoz, hogy megtalálhassuk magunkban Istent vagy hogy kapcsolatot teremthessünk vele.

  1. ” Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” – Máté 22, 37-40
   A családtagjaid is felebarátaid, tehát őket szeretni nem bálványimádás, hanem az egyik legfontosabb feladatod.

   Ami a reinkarnációt illeti, az számomra olyan, mintha azt mondanád, mindenkinek 2-szer, 3-szor, akár 10-szer kell kijárnia, végigbukdácsolnia az általános iskolát, hogy megtanulja az életben fontos dolgokat.
   Az általános iskolát ideális esetben egyszer járja ki az ember, utána a középiskola következik és így tovább, hogy ne nulláról kezd a tanulást, hanem igazán fejlődj.
   Az élet is olyan, mint az általános iskola, a komoly tanulás utána kezdődik, de nem ebben az életben, vagy ha tetszik dimenzióban.

  2. “Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” Zsid 9:27. Ezen a földön egy dobásunk van.

 9. Kedves Heavenstreet.seven4

  Úgy gondolom, az a baj,hogy nagyon sokan félinformációkkal rendelkeznek a katolikus egyházról, nagyon sok az előítélet is- amihez,sajnos, a hívők is hozzájárultak/nak, mert esetleg nem látszik az életükön, hogy ők keresztények, esetleg csak “vasárnapi” hívők, farizeusok. De közöttük is nagyon sokan vannak ,akik valóban hisznek Istenben és eszerint is élnek. Ez azonban bármelyik más felekezet híveire is jellemző.

  Az oltáriszentség nem egy tárgy.
  A katolikusok hiszik, hogy Jézus Krisztus van jelen az ostyában emberségével és istenségével. Ez emberileg érthetetlen, felfoghatatlan, de a hit által ez a “balgaságnak” tűnő dolog mégis “felfogható”. Krisztus előtt hajtanak térdet és imádkoznak, aki az oltáriszentségben jelen van.
  “Most a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal:’Ez az én testem,amelyet értetek adok. Ezt TEGYÉTEK az én emlékezetemre.’ Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta:’ Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.” Lukács ev.22,19-20
  A budhisták Buddha szobra előtt imádkoznak, de nem a szoborhoz, hanem, hitük szerint , magához Buddhához… Aki kivülálló, annak ez hülyeség…

  A “katolikus Tízparancsolat” – szerintem nincs ilyen, mert a Tízparancsolat az minden embernek adatott-, 1. parancsa a következő: “Uradat,Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” – Ez ugyanaz, mint amit te írtál ki az Ószövetségből, csak tömörebben.
  MINDEN bálvány, ami Istent megelőzi az életünkben.
  Mindannyian bálványimádók vagyunk,- most is!- ,amennyiben fontosabb nekünk a karrierünk, a pénzünk, a szépségünk,a számítógépünk, a barátunk,a családunk, önmagunk, a munkánk, a kedvenc együttesünk … és még sorolhatnám, MINT ISTEN.
  Naponta mennyi időt töltünk Istennel, az Ő jelenlétében? … Imával…?
  És mennyit a gép,a tv előtt, munkával, olvasással, szórakozással, zenehallgatással… Isten nélkül,Őt kizárva az életünkből…? Szóval, te is , én is és bárki bálványimádóvá válhat minden nap , ha nem az Isten az első az életében.

  A szenteket a katolikusok tisztelik és nem imádják( egyedül Istent illeti az imádat!),az ő életükön látszott, hogy Isten parancsai szerint igyekeztek élni.Te is tiszteled Teréz anyát. Azért ,mert, ő tényleg élte a krisztusi szeretet. A Mennyország létezik – a te nevedben is benne van :-)) -, és aki ott van , az csak szent lehet, mert csak szentként lehet Isten színelátásában részesülni. Mindenkit szentségre hívott az Isten téged is. Ha pedig van szeretted, aki már meghalt, és hiszel Istenben, te is azt reméled, hogy a Mennyben van és imádkozik érted.
  Körülbelül így van ez a szentekkel is… Isten előtt vannak, miért ne kérhetnék az Urat, hogy oltalmazzon és segítsen bennünket? Isten a Mennyben is kommunikál teremtményeivel, szerintem.
  Most ennyire futotta.

  Ajánlok egy másik jó oldalt is.

  http://www.nagyfigyelmeztetes.hu

  Isten meg fogja mutatni mindenkinek, személy szerint, hogy Ő VAN! Ez jó hír.

 10. “Reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.” – I. Timótheus 4, 10

  “Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.” – II. Korinthusbeliek 5, 19

  “A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” – Kolossébeliek 3, 11

 11. ichtys-g! Ha a katolikus egyház a te egyházad akkor te is sátánt szolgálod…Másrészt a mindent látó szem SOSEM volt keresztény szimbólum:) A mayák használták. ÉS ráadásul a leletek alapján a mindent látó szem még csak nem is emberi szem 😀 Hanem egy hüllő szem volt ott eredetileg, azért nem ártana művelődni…Másrészt Isten, az EGY ÉL-ő (Él) Isten mindíg is EGY személy volt nem pedig Atya Fiu és szent lélek. Fogalmad sincs, hogy honnan származik a szentháromság igaz? Akkor elárulom, ez a régmúlt időkbe nyúlik vissza egészen az ókori Egyiptomig. A szentháromság Iziszt Oziriszt és a fiukat Hóruszt jelképezte a katolikus egyház innen vette ezt át és cserélte egy saját verzióra, mert akár tetszik akár nem a katolicizmus egy napimádó vallás. Az összes állítólagos keresztény ünnep valójában pogány ünnepekből lett átvéve…Azért ilyeneket nem ártana tudnod. Higgy Istenben de semmi képpen ne a földi vallások keretei között, azok csak megvezetnek, sötétségben tartanak.

 12. Noé! Jézus azt is mondta, hogy az Él-ő Isten nem kézzel csinált templomokban lakik. Ma még is templomokba járnak az emberek. Arról már ne is beszéljünk, hogy ezek a templomok mind energia vonalra épültek. (de ez már ezotéria kategória). Másrészt én úgy emlékszem, hogy Jézus sosem mondta, hogy kellenek papok ahhoz, hogy a nép tudjon kapcsolatot tartani Istennel. Harmadrészt, hogy lehet, hogy egy náci, volt Hitlerjugendes ember ül a pápai székben?…Jézus zsidó környezetben nőtt fel? Szerették a zsidók? A kor két legnagyobb költője akik Rómában éltek és zsidók voltak egy szót sem ejtettek róla műveikben (most leírnám a nevüket csak nem jut eszembe sry.) Azt hiszem ez is mutatja, hogy a zsidókat nem érdekelte Jézus. Ja és mikor gyerekkorában a templomból kiűzte a kereskedőket azok szerinted kik voltak? Abban a korban csak a zsidók foglalkoztak ilyennel. Amikor azt mondta, hogy “Hazdunak, és hogy a hazugság atyját imádják és őbelőle merítik a hazugságot” szerinted kiknek mondta? Hát a zsidóknak (bocs, hogy nem szószerint idéztem). A másik meg az, hogy a pápa ruháján ott egy kereszt ami olyan mint a náci vaskereszt. És ez a fajta kereszt köztudottan okkultista szimbólum, a nácik sem véletlenül használták. Ez a fajta kereszt a nap kereszt ami B’aal jelképe.
  Jézus maga pedig szeretetet hirdetett és NEM vallást. A vallások mind csak sötétségben tartják az embereket, megakadályozzák őket a spirituális fejlődésben, kihasználják az emberek félelmeit és ezen keresztül próbálják őket manipulálni. Minden vallás vezetősége csak hatalmat akar gyakorolni az emberek felett. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy a Római Birodalom nem pusztult el, csak átalakult. Ma úgy hívják, hogy Vatikán. A vatikán, a templomok tele vannak sátánista szimbólumokkal, pl.: szentek szobrai, szobrok, amik előtt térdelve az emberek imádkoznak…Mi ez ha nem bálvány imádás? (B’aalványimádás-remélem érthető) Ha jól emlékszem az 1200-as években pl. az akkori pápa mindenféle aranyholmit összegyűjtetett, odament az aranykupachoz és két kardot kiemelve a magasba tartva azt kiáltotta, hogy”Én vagyok a Római Birodalom császára”…Szal ennyit a pápákról.

  A katolikus egyház által véghezvitt sátáni ceremóniáról Malachi Martin, egykori jezsuita szerzetes és a vatikáni felső körök bennfentese adott egy pontos leírást az általa megírt, és nagy sikert arató Szélsöpörte ház (Windswept House, Broadway, NY. 1996) című könyvében. Ebben a munkában Martin arról tesz jelentést, hogy a Vatikán vezető köreit az utóbbi évtizedekben mélyen átitatta a sátánizmus, aminek egy jellemző megnyilvánulása volt a Dél-Karolina államban 1963. június 29.-én végbement esemény is, amit szimbolikusan a 33. szélességi fokon tartottak meg. Tudni kell, hogy a 33. szélességi fokon fekvő Charleston, a hírhedt Albert Pike otthona hosszú időn át egyféle sátánista főhadiszállásnak számított, ahol Baphomet (Sátán) szobrát is felállították.

  Magának a szertartásnak a hivatalos oka VI. Pál pápává avatása volt, ami viszont egy sátáni próféciához kapcsolódik, miszerint a “herceg” (antikrisztus) eljöveteléhez az fog közvetlenül elvezetni, hogy egy pápa felveszi Pál apostol nevét. Ez a pápa volt VI. Pál, és ezzel megkezdődik az ún. Várakozási, vagy kivárási idő (értsd a “herceg” megjelenésének kivárása). János Pál pápa alatt tovább folyt ez a várakozási idő, ami 1963-tól számítva egy jubileumi periódust, 49.5 évet foglal magában 2012. dec. 21.-ig. (a korrekt 50 éves jubileumi számítással 2013. júniusában, a kígyó évében jár le). Ennek, és a lokáció megválasztásának fényében a katolikus egyházat is okkult rendszerek részének tekinthetjük.

 13. A háromszögben lévő szem nem Sátánista szimbólum. Ezt a Sátán által félrevezetett emberek mondják. Az lehetséges viszont, hogy akár az illuminátus tagok akár a szabadkőművesség felhasznált keresztény szimbólumokat, hogy ezáltal is félrevezessen titeket. A háromszög az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas egységét ábrázolja és a szem pedig az Ő Egy-Istenségüket mutatja. Természetesen mindent lát ez a szem de ez nem Sátán szeme, hanem az Atyáé a Fiúé és a Szentléleké.

  Azt, hogy mit értenek rajta az illuminátus és szabadkőműves tagok nem tudom, de hagyjátok abba az egyházam szimbólumainak démonizálását!

 14. Ezt a globális pénzügyi rendszerre tett javaslatot nem a pápa mondta. A pápát körülveszik szabadkőművesek. A pápának viszont az a feladata, hogy fenntartsa az egyházat és nem az, hogy harcoljon a szabadkőművesekkel. A szabadkőművesek nem engedelmeskednek a pápának. Az egyházi szabadkőművesség manipulálhatta vagy akár ki is adhatott egy olyan nyilatkozatot, mintha a pápától jönne.

  A pápa szent ember és Krisztus helytartója az Ő eljöveteléig.

 15. Noé!Sok mindenben igazad van,rosszul fejeztem ki magam,viszont azt,hogy nincsenek szimbolumok a templomban azt meg cáfolom,nem csak “nyílt” szimbólumaik vannak mint pl a 666 hanem burkolt is,pl piramis mindentlátó szemmel,nap napsugárzás mivel Lucifert imádják a fényhordozót biblia ezt úgy írja le,hogy a világosság angyalának adja ki magát,szóval a katolikus templom mindegyikében jelen van a piramis és a mindentlátó szem/és még van képük azt mondani,hogy az Isten szeme…/akkor nézd meg az oltáriszentséget,hogy néz ki egy nap plusz mi az,hogy le kell térdelni az előtt?Egy tárgy előtt??Ez bálványimádás /teremtő helyett teremtett dolog imádata/és ha már a parancsolatoknál tartunk a bibliai 10 parancsolat egyike így szól:
  “Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.”
  Nah hát én katolikus hittanórákon egyszer nem hallottam ezt a parancsolatot,sőt a katolikus 10 parancsolatból ez szépen ki van véve,járj csak utána!Persze,hogy ki van véve,hiszen a templomok csak ebből állnak!
  A szenté avatás menetére és arról,hogy ez miről is szól is érdemes odafigyelni
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentt%C3%A9_avat%C3%A1s
  Teréz anya előtt mélységes tiszteletem,de azért az hogy imádkoznak hozzá az elég erős,mert akármilyen nemes ember volt akkor is csak EMBER volt és imádkozni csak Istenhez kellene/legyenek más isteneid énelőttem/
  Akkor a sok pedofil papról ne is beszéljünk,a Vatikán környéke telis tele van meztelen gyerekszobrokkal,a pápa ahogy él,plazma tv rezidencia,dús gazdagság politikai hatalom nagyon távol áll Jézus tanításaitól.Az meg,hogy elfogadták az evolúciót önmagáért beszél.
  Abban teljesen igazad van,hogy ne itélkezzünk,de én nem ítélkeztem,ez Jézus dolga lesz,hanem csak a megtévesztés elkerülése érdekében felhívtam pár dologra a figyelmet.

 16. A fent olvasható hír a pápai tanács jegyzéke, NEM a Tanítóhívatal megnyilatkozása és NEM XVI.Benedek pápa véleménye.
  Az erről szóló kritika elolvasható:

  http://www.magyarkurir.hu/node/36999

  Néhány gondolat a kommentekkel kapcsolatban…:

  Jézus arra tanított, hogy “szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, és nem azt mondta,hogy ítélkezzél felebarátod felett.
  A felebarátod a szomszédod, a családtagod , a más felekezethez tartozó embertársad, a zsidó ( mellesleg megjegyezném, hogy Jézus is zsidó környezetben testesült meg, élt és tanított, a 12 apostol is egyszerű zsidó ember volt, őket Jézus választotta ki és nem tartotta őket “hitványnak”), a katolikus, a baptista, a pápa, minden embertársad, mert mindenki teremtmény.
  Hála Istennek, hogy Jézus nem személyválogató!
  Jézus pedig nem “egy megvilágosodott ember, hanem a Megtestesült Isten.

  “A pápa nem keresztény, hanem római katolikus” – A keresztény az ,aki hiszi hogy egy Isten van,három személyben(Atya, Fiú, Szentlélek), hiszi , hogy Jézus Krisztus Isten Egyszülött Fia emberré lett,Ő a Megváltó.
  Több keresztény felekezet van, ebből az egyik a katolikus! az ortodox és a protestáns mellett.Nem árt a fogalmakkal tisztában lenni.
  Én katolikus templomokban egyszer sem láttam okkultista, sátánista szimbólumoka( Pólókon, tetoválásokon, divatékszereken,converse cipőkön,reklámokban – és még sorolhatnám- viszont igen…
  A Jó fa jó gyümölcsöt terem, pl.említhetném Teréz anyát, aki Kalkuttában az utcáról összeszedte a leprásokat, szegényeket ,kórházat hozott létre és ápolta őket …és KATOLIKUS volt; vagy Kolbe atyát, aki vállalta az éhhalált egy 3 gyerekes családapa helyett… és ő is KATOLIKUS volt. Nem a katolikus a gonosz szinonímája.
  Sajnos a Vatikánba is beszivárgott a szabadkőművesség, megfertőzve egyházi személyeket, ez nem titok. A fenti cikk sem véletlenül jelent meg… direkt a pápa képével…

  A wwww.pirospirula.blogspot.com oldalon érdemes megnézni “Az emberi psziché manipulálása” c.filmet és elgondolkodni rajta.
  Az Antikrisztus segítője, az álpróféta nem a mostani pápa,hanem aki majd XVI: Benedek pápát elüldözi Rómából és a helyére pályázik…
  A Jelenések Könyvében benne van, érdemes alaposan tanulmányozni.

 17. A vallások vezetői csak irányítani nem vezetni akarnak, mint bármely nemzet politikusai, de mind 1 céllal vergödnek, ezt a célt akarta Jézus megmutatni. A cél. Ebben rejlik a hit. Ez az ami meghatároz minket, ami ősze tart, erőssé tesz.

 18. Nem elgondolkodtato, hogy ez a manusz milyen ellenteteket tud szitani meg itt is? Nem tiszteletremelto, amit muvel, ezert.
  Nem vagyok buddhista, de a Dalai Lama biztos nem tudna ilyen megoszto lenni itt. Mert nem mond olyanokat, amit nagyon nem kene neki es igy megmarad a respektjei is. Melto a hivatalahoz.
  Wojtylanak is voltak hibai, de megis tiszteletremelto volt osszessegeben.

 19. Jézus földi helytartójának képzeli magát Ratzinger, pedig a Jézus földi helytartója gyarló ember nem lehet.Megint olyasmibe ártja bele magát ami a világi dolgokhoz tartozik, ahelyett hogy a megváltó Jézus tanításait hirdetné és gyakorolná az egész világon az emberiség javára.Úgy látszik a Vatikán is érdekelt a pénzügyi világ dolgaiban s emiatt ne csodálkozzon a katolikus hívők egyre nagyobb tömegének egyháztól való eltávolodási trendje miatt.Felmerül a kérdés, valójában kit-és mit szolgál a Vatikán?

  Szemes Katalinnal több kérdésben egyetértek.

 20. Hamarosan sírni és jajgatni fogtok, amikor lelepleződik gonoszságotok. Amikor Isten szemével meglátjátok tetteiteket, mulasztásaitokat.

  Képmutatók! Előbb magatokat tisztítsátok meg böjt és ima által és a szív egyszerűsége által mielőtt mások felett ítéletet mondotok, rágalmazzátok és mindenféle hazugságot mondotok róla.

 21. A bibliát ki tudja hányszor “módosították” az évszázadok folyamán. A történelem könyvek is tele vannak ferdítésekkel és hazugságokkal.

  Vallások = Godot-ra várva

  1. Ha esetleg tudsz angolul, javasolnám Lee Strobel “The Case for the Real Jesus” című könyvét. Azt írja, hogy több mint 5700 görög és kb. 10000 latin, antikvitásból származó Új Testametum létezik, ami természetesen mind egyedi darab, mivelhogy akkor még nem sorozatban gyártották őket. A másolatok között valóban van sok számbeli különbség, de ez majdnem mind csak kötőszó, kiejtést segítő mássalhangzó, töltelékszavak, meg helyesírási hiba. Igazi értelmi változtatás egyikben sem található. Ahhoz, hogy a Bibliát “módosítsák” és az ne derüljön ki, a régebbi verziókat meg kéne semmisíteni. Viszont rengeteg nagyon régi verzió létezik a mai napig.

   1. Jó, de a lényeg továbbra is az, hogy a vallások nem az emberek érdekeit szolgálják.
    Mert mit csinálnak?

    1. Szétválasztják az emberiséget.
    2. Azt tanítják, hogy ne csinálj semmit, mert a világot csak Isten vagy egy megváltó tudja megváltoztatni. Imádkozz és várj Godot-ra!
    3. A dogmákkal pedig megakadályozzák, hogy az emberek spirituálisan fejlődjenek.

    Gondoljátok végig, hogy kiknek az érdekeit szolgálja mindez? Cui bono?

    1. Ne keverjük össze a vallást a hittel! Ezt az oldalt olyan emberek működtetik, akik hisznek Jézusban és amint láthatod nem ölbetett kézzel ülünk a babérjainkon.
     Nem hiszünk a semmittevésben és a dogmákban, mint ahogyan Jézus sem erre tanított.
     Jézus minden tekintetben forradalmibb volt, más vezetőknél, ezért is akarták halálát.

     A világot Te tudod megváltoztatni, azzal, hogy hatsz a körülötted levő emberekre, így megváltoztatod saját világodat és ezzel magadat.
     A világban történő események csak ideig valók, a rossz győzhet egy időre, de csak egy időre. Ami igazán számít, az örök.

     http://idokjelei.hu/2011/01/az-igazsag-nyomaban/

    2. 1. Jézus egységet és szeretetet hirdetett, nem széthúzást.

     2. Jézus elég sok parancsolatot adott az imádkozás mellett, amelyek mind cselekvést vonnak maguk után.

     3. A dogmákat az egyház adta, nem Jézus.

     A vallás, ahogy azt a világ látja, és Jézus tanításai, két külön dolog!

    3. Értem, ezek szerint nagyjából ugyanúgy látjuk a dolgot.
     Joshuára/Jézusra úgy gondolok, mint egy megvilágosodott emberre, aki a szeretet útját tanította. Nem az ő tanítását kritizáltam, hanem a vallásokat/egyházakat.

 22. Ratzingernek ez a feladata, hogy olyanokat mondjon, amin minel tobben akadnak ki, vagy minel tobb ellentetet keltsen katolikus es nem-katolikus kozott.

  Es mukodik is. Lsd pl a kommenteket is :).

 23. Ratzinger sokadszorra is olyant mond, amit nem kellene, amihez semmi koze. Nyilvan szandekosan szitja a tuzet, hogy ellenteteket generaljon. Ez a feladata.

 24. Jézus elmondja nekünk a bibliában,hogy a gyümölcséről ismerkszik meg a fa,nem az számit mit mond és milyen “jelmezbe” bújik,hanem a tettek.A vatikán elfogadta az evolúciót,a pápák imádatják magukat és centralizálják a pénzt és a hatalmat,a katolikus templomok tele vannak okkultista,sátánista szimbólumokkal és még sorolhatnám,szóval a fa gyümölcséről ismerkszik meg.

 25. A Pápa nem keresztény hanem római katolikus és a bibliában benne van,hogy egy egyházi személy lesz az antikrisztus “segítője”.A pápának semmi köze Jézushoz és Istenhez a Vatikán totál sátánista.A bibliában számtalan utalás van erre,nem az egyházat kell nézni hanem a bibliát,abban minden benne van amit tudnunk kell.

 26. Így igaz, a vallások az uralkodó rend érdekeit szolgálják már nagyon régóta. Szerencsére, a főáramú médiához hasonlóan, egyre kevesebb ember dől be nekik.

 27. Azt hiszik ök valakik,pedig csak hitvány zsidok.

  A valakik csak mosolyognak,és idővel megmutatjá,hogy kik valakiknek hitték maguk,ök valojában senkik.PL szodoma,és gomora.

  antikrisztus.

 28. Khmm…A pápának mi köze is van a pénzügyi rendszerhez? A pápa kit is szolgál valójában? Miért sürgeti annyira, hogy ezek letegyék a világbirodalom alapkövét? Szerintem ezzel tökéletesen elárulta magát, hogy ugyan olyan világbirodalmista zsidó mint az elit. Nesze nektek nagy keresztények….

  1. Csak annyi hogy ha a pénzrendszer hamarabb/elöbb megy a “víz alá”, mint az utódja berendezkedett, akkor nagyon, nagyon “sokan” elvesztik még az ingjüket és gatyáikat is.
   Akár hogy is nézve a dolgot a papságnak nem csak öltözködési gondjai lennének ha a legrosszabb eléri Romát.
   Természetessen korábban is volt gazdasági “völgymenet” a történelemben.
   Azonban ma a probléma sokkal nagyobb lenne mert már nincs meg az a szinte korlátlan adóbevétel /élemiszer, árúcikkek, pénz/ mint korábban a történelem során.
   Az egyre csak csökkenő hívek száma még inkább rontja Roma nyugott álmát. És ami rosszabb az az hogy a megmaradt hívők gazdasági helyzete csak rosszabb lehet. Roma tudja hogy nem vár rá egy gyors gazdasági feltámadás /ha egyáltalán lessz neki valaha is/ hogyha a pokol probaüzemet tart a földön.
   Igen csak sok és nagy csodára lenne Romának szüksége. Azt hogy mi még hiszünk a nyusziban és talán a mikulásban is nem sokat javítana Roma helyzetén.
   Talán úgy kell majd újra kezdeni nekik mint valamikor Péter és apostoltársai csinálták vándorbot a kézben és üres tarisznyában az útravaló.
   Hogy a Pápa vagy a biborosok és püspökök ilyesmiben remekelni tudnának az igazán csoda lenne.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend