chat2Ide jöhet minden érdekes vagy hasznos link, információ, forrás, illetve off-topik beszélgetés. 

Összetettebb témákhoz pedig inkább használjátok a fórumot: http://klub.idokjelei.hu/forums/

5,035 hozzászólás

  1. Nagyon érdekes. A képeken viszont több helyen a balt takarják le. Tudom hogy az EGY szem a lényeg. Szerintem az EGY szemet a Szentháromságot jelentő háromszögből egyszerűen kilopták …

   Eszembe jutott ennek kapcsán hogy a torinói leplen látszik az, hogy Jézus jobb szemére helyeztek egy Pilátus-korabeli érmét. Én nagyon félek, hogy valamit majd a lepellel fognak bűvészkedni :((

 1. Az antikrisztusi szellem munkája – Abonyi Sándor

  Az antikrisztusi szellemről János apostol úgy beszél a levelében, hogy az már az első generáció idején is jelen volt a világban:

  „Az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön és most e világban van már.” (1 János 4.3)

  Sok hívő számára az antikrisztusi szellem valósága egy megfoghatatlan, érzékelhetetlen szellem marad, ezért nagy a veszélye annak, hogy a hívők megtéveszthetőkké válnak. Sokszor nincsenek tisztában vele, hogy az antikrisztusi szellem milyen módon nyilvánul meg a valóságban, megragadható formában.

  A szellemi dolgok közvetlenül nem ragadhatók meg, de közvetett módon a hatásuk érzékelhetővé válik és látható módon is megnyilvánul a világban.

  János apostol a János 3.8-ban úgy beszél a Szent Szellemről, mint szélről. A szél önmagában láthatatlan, de lehet érzékelni annak a hatását fizikailag: hallani a zúgását és érzékelni lehet a tenger hullámzásában, a fák hajladozásában vagy egyéb fizikai károkban, amikor pl. hurrikán tombol.

  Fontos tehát, hogy az antikrisztusi szellem fizikailag is érzékelhető, látható formában beazonosítható legyen, hogy annak ismeretében Isten választottai védekezni tudjanak az antikrisztusi szellem megtévesztései ellen.

  Felmerül ezek után a kérdés, hogy milyen módon és hányféleképpen van jelen az antikrisztusi szellem ebben a világban, mert tudatában kell lennünk annak, hogy minek kell ellenállni. Kétféle szellem akar uralkodni ebben a világban:

  Krisztus szelleme,
  és az antikrisztus szelleme.
  Ahhoz, hogy közelebb jussunk az antikrisztusi szellem megértéséhez, tudnunk kell, hogy az „anti” szó egyrészt azt jelenti, hogy „helyett”, másrészt azt, hogy „ellen.” Ebből adódóan mindaz az antikrisztusi szellem munkája ebben a világban, ami Krisztus jogos szerepét, helyét bitorolja, azaz helyébe lép. Akár személyekben megtestesült formában is, vagy bármi módon Krisztus szelleme ellen munkálkodik, nyíltan vagy megtévesztő módon – a krisztusihoz hasonló – hamis szellemi hatásokat előidézve.

  János apostol nagyon tömör meghatározását adta annak, hogy mi az antikrisztus szellemének fő jellemzője:

  „Valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az nincsen Istentől: és az az antikrisztus szelleme.” (1 János 4.3)

  Nézzünk most meg néhány fő területet, hogy milyen módon munkálkodik és nyilvánul meg az antikrisztus szelleme ebben a világban.

  Hitetés és megtévesztés

  „Hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24.24)

  „Ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. … Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. (2 János 1.6-7)

  Úgy tűnik az antikrisztusi szellem első és legfontosabb tevékenysége az emberek elhitetése, megtévesztése azzal a céllal, hogy eltérítsék őket Krisztus hatalmától, hogy egy másik – az antikrisztusi hatalom – szolgájává váljanak. Már az Édenben is ez történt az első emberpár esetében, amikor a gonosz kígyó képében megkísértette és ravasz módon arra vette rá az első emberpárt, hogy hagyják figyelmen kívül Isten parancsolatát (ne egyenek a kert közepén lévő fáról), mert semmi baj nem származik abból. „Bizony nem haltok meg”, ha figyelmen kívül hagyjátok Isten parancsolatát.

  A megtévesztő és hitető antikrisztusi szellem ravasz módon arra igyekszik rávenni az embereket, hogy az Isten által állított korlátok betartása nem fontos, nem kell azt úgy érteni és nem lesz abból semmi baj, ha az isteni korlátokat nem veszik figyelembe. Valójában minden korlátot eltöröl, és azt hirdeti, hogy az embernek mindent szabad, és az a javát szolgálja. Ezért az ember – Isten ellen lázadva – tetszése szerint mindent megtehet: ez a liberalizmus szelleme, ami – jól látható és érzékelhető módon – itt van ma a világban. Ez egy erős antikrisztusi szellem, ami mögött a Sátán áll, aki a teljes szabadságot hirdeti és diktatórikus módon rá akarja azt erőltetni mindenkire. Így uralkodik az általa teremtett káosz felett Isten minden alkotását lerombolva, ami hatalma növekedésének útjában áll.

  Ez a szellem nemcsak a világban van jelen, hanem esetenként megtéveszti a választottakat, és terjed Isten népe között is, amikor figyelmen kívül hagyják Jézus egyes parancsolatait (az Isten által állított korlátokat). Előszeretettel használják a rosszul értelmezett „szeretet” és „kegyelem” szavakat, megalkudnak a parancsolatokkal és megengednek Isten akarata elleni dolgokat: egy megengedő, liberális keresztyénség az, ami terjed ma az egész világon. Lásd: homoszexuálisok befogadása a gyülekezetekbe, együtt élők megáldása stb.

  Az uralkodás és a hatalmaskodás szelleme

  „Ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (2 Thesszalonika 2.4)

  Jól érzékelteti ez az ige az antikrisztus szellemét az „ellene veti és fölébe emeli magát” kifejezés leírásával. A krisztusi szellem jellemzőjeként ezzel ellentétben azt látjuk, hogy Jézus, aki valóban Isten fia volt „nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő Istennel egyenlő, hanem …. szolgai formát vett fel ….. és megalázta magát” (Filippibeliek 2.6-8)

  Az antikrisztus szelleme mögött a Sátán (eredetileg Lucifer) áll, aki büszkeségében fellázadt Isten ellen és magával ragadta az angyalok 1/3-át, majd a világ fejedelme lett. Akikben az antikrisztus szelleme munkálkodik, azok mások fölé kerekedve uralkodni akarnak másokon.

  „A pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.” (Máté 20.25)

  Jézus ezzel ellentétes lelkülettel szolgált és az övéinek is azt parancsolta, hogy a világgal ellentétben ne uralkodjanak másokon, hanem szolgáljanak:

  „Nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. (1 Péter 5.3)

  Az antikrisztus szelleme azt munkálja, hogy bizonyos emberek egyre nagyobb hatalmat kapjanak mások felett, ami végső soron az egész föld feletti hatalom megszerzésére törekvő antikrisztus fellépését készíti elő.

  A világban ezt munkálja a nemzetek ellenében a nemzetek feletti internacionalizmus ideológiájának terjesztése és a globalizációra való törekvés a nemzetek hatalmának megszüntetésével, Isten népe között pedig az alávetettség hangsúlyozása és a világra jellemző – Biblia ellenes – egyházi hierarchiák kialakítása mindenféle egyházi címek alkalmazásával, akik „nikolaiták” módjára Isten és az emberek közé állva, a hívők fölé emelve magukat uralkodnak és hatalmat gyakorolnak a hívők felett.

  Ők Krisztus hatalmát bitorolják, akár világi, akár egyházi hatalmasságokról legyen szó, mert Jézus megmondta:

  „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28.18)

  Isten népe között valóban fontos az engedelmesség, de az nem jelent alávetettséget, uralkodást és hatalmat mások felett. Lásd „Engedelmesség” című video tanításomat a youtube-on.

  Amikor az Édenben a kígyó megkísértette az emberpárt, akkor azt ígérte nekik, hogy „olyanok lesztek, mint Isten”. Az emberek Isten, Jézus Krisztus helyébe akarnak lépni, és olyanná lenni, mint Isten: ezt táplálja a világban továbbá a humanizmus szelleme.

  Álljon itt egy híradás mindezek érzékeltetésére az évente Davosban összeülő világgazdaság globális főszereplőinek tanácskozása kapcsán készített beszámolóból:

  „Az Oxfam nemzetközi segélyszervezet is kiadta a világ anyagi helyzetéről szóló vizsgálódásainak eredményét. Eszerint a világon tavaly megtermelt vagyon 82 %-a a Föld lakosságának leggazdagabb 1 %-ához került, a milliárdosok száma pedig rekordot ért el. Ezzel szemben a bolygónk szegényebb felét kitevő 3,7 milliárd ember semmit sem profitált a vagyonnövekedésből a globális sporttá váló adóelkerülés következtében.”

  Ezt eredményezi a globalizmus és a mammon szelleme.

  A pénz uralma, a mammon szelleme

  Jézus azt mondta, hogy két úr van csak: Isten és a mammon.

  „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Máté 6.24)

  Az utóbbi évtizedekben egyértelműen látható a mammon (pénz, vagyon, gazdagság) eluralkodása az egész világon, ami a nemzeteket és az egyes embereket egyaránt pénz-rabszolgaságba taszítja a nemzetközi bank – és biztosító hálózatokon, valamit a profit maximalizálásában és a vagyon növelésében érdekelt multinacionális cégeken keresztül. Ez a szellem megjelenik az egyházban is, amikor a rendszeres fizetést kapó „béresek” válnak általánossá, akik esetenként egyre nagyobb jövedelmet biztosító pozíciókra törekszenek, az ige ellenes helyzetüket megmagyarázva anyagi „bővölködésről” prédikálnak, és téves módon az anyagi jólétet tekintik az áldás egyértelmű jelének.

  Ne felejtsük el, hogy Jézustól szomorúan ment el a „gazdag ifjú”, aki minden parancsolatot megtartott, de akinek nagy vagyona volt és az életében a „vagyon” fontos szerepet játszott. Milyen sokan vannak ma főleg a nyugati hívők között is, akik luxusban élve (fényűző házak, 5 csillagos szállodák, drága luxus autók, sőt magánrepülő) „szolgálják az Urat”. Jézus és Pál apostol tenne ilyet, ha ma élne? Minden bizonnyal nem.

  Sok antikrisztus támad

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, így most sok antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók … ” (1 János 2.18-19)

  A vég idején, a korszak végén fellépő antikrisztusnak sok „kis” antikrisztus készíti elő az utat, akik az antikrisztusi szellemmel munkálkodnak. János apostol utal rá, hogy sokan a hívők közül váltak ki. Minden egyházi szolgáló, aki olyan hatalmat ragad magához, ami egyedül Jézust illeti meg és bármi módon az antikrisztus szellemével szolgál, figyelmen kívül hagyva vagy elferdítve Jézus bármely parancsolatát, mert az kellemetlen számára, vagy az antikrisztus szelleme bármi módon ott van a mindennapi életében, a szívében, akkor ő az antikrisztus szellemét képviseli. Ezért beszél az ige sok hamis szolgálóról: hamis apostolokról, hamis prófétákról, hamis tanítókról, hamis pásztorokról.

  A törvénytiprás szelleme

  „Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. …Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével.” (2 Thesszalonika 2.3-8)

  Ebben az igeszakaszban Pál apostol is felhívja a figyelmet a hitetésre, a megcsalattatásra. Ébereknek kell tehát lennünk. Itt az antikrisztus megjelenését előkészítő antikrisztusi szellemet

  egy háttérben, és „titokban” munkálkodó,
  minden – isteni és emberi – törvényt semmibe vevőnek írja le, ami
  „beül” – vagyis mindent leuraló módon jelen van – Isten templomában is.
  Erre a teljes „törvénytiprásra” látunk példát Sodomában is, ami kiváltotta Isten ítéletét. Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint Lót napjaiban. Lót lelke háborgott a sok gonoszság miatt, ami Sodomában történt. Amikor a sodomai férfiak – kicsik és nagyok – meg akarták „ismerni” Lót férfi vendégeit, Lót megtagadta ezt, amire a következőt válaszolták: „te szabsz nekünk törvényt?” Lót itt a teljességre jutott homoszexualitás ellen lépett fel, de a sodomai férfiak nem engedték, hogy Jób bármi isteni törvényre hivatkozva megakadályozza őket a fajtalanságukban: ez a törvénytiprás esete. Az utóbbi években elterjedtek a világon a „pride (meleg) felvonulások” hatósági védelem mellet biztosítva azok zavartalanságát a jóérzésű emberek támadásaival szemben. A szexuális szabadosság mára sok szervezet számára az „emberi jogok” legalapvetőbb kritériumává vált. Gondoljunk arra mekkora teret kapott az utóbbi évtizedekben a pornóipar, a szabad szexualitás és a homoszexualitás széleskörű népszerűsítése és összeházasodásuk elfogadtatása törvényileg egyre több országban. A férfi és nő – egész életre szóló, biblikus törvényes házassága még hívők között is egyre ritkább, és egyházi szolgálók között is terjed az „újraházasodásnak” nevezett házasságtörés (Máté 19.9).

  Lehetne azonban említeni a legáltalánosabb törvénytiprást az adóelkerülést, ami lopás (csalás) és sok más esetet is.

  A pusztítás és rombolás szelleme

  „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; de én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (János 10.10)

  Az antikrisztus szelleme a lopást (csalást), a gyilkolást és a pusztítást munkálta az egész világon, évszázadokon keresztül és munkálja ma is: folyamatos háborúk, két világháború és állandó háborús villongások. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a háborúkkal járó fegyverkezésből hasznot húzó és az azzal járó gyilkolás és pusztítás, majd az azt követő újjáépítésből származó meggazdagodást mind az antikrisztus szelleme munkálja. Látunk jogos önvédelmet mind egyéni, mind nemzeti szinten az igében és az Ószövetségben arra is van példa, hogy Isten is elpusztítja, megöli az ellenségeit, akik Isten akarata ellen munkálkodnak, vagy ahol teljességre jutott a bűn. Mindez azonban nem egyéni önző érdeket szolgál, hanem Isten igazságszolgáltatása.

  A bálványimádás minden formája szellemi paráznaság

  Isten szeretete, imádata mindenki mást és minden mást meg kell, hogy előzzön az életünkben, mert Isten féltőn szerető Isten.

  „Az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát” (János 4.23)

  Ez Jézusra ugyanígy vonatkozik:

  „Aki jobban szereti atyját és anyját, mint engemet, nem méltó én hozzám; és aki jobban szereti fiát és leányát, mint engemet, nem méltó én hozzám.” (Máté 10.37)

  Ha bárki vagy bármi szeretetét, imádatát az Atya és a Fiú szeretete, imádata elé helyezzük a szívünkben, az szellemi paráznaság, ami bálványimádás. Ilyen bálványimádás volt az Ószövetség idején a Baál, az Astarot imádata, valamint a fából, fémből készült tárgyak (szobrok, képek stb.) imádata. Erről beszél az 1. és a 2. parancsolat is. Az első Isten mindenekfelett való szeretetéről, a második az élő Istent helyettesítő – bálványként szolgáló – tárgyak és képek készítésének tiltásáról szól:

  „Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.” (2 Mózes 20.4-5)

  Szomorúan kell megállapítani, hogy a legnagyobb, magát „keresztyénnek” tartó felekezetre milyen nagymértékben jellemző a szobrok, képek, szentek imádata, valamint a szentekhez és Jézus anyjához, Máriához való imádkozás többszörösen félretolva és helyettesítve ez által Jézust. Ez teljesen nyilvánvaló bálványimádás, ezért még a saját felekezeti „Tízparancsolatukból” is kihagyták a második (bálványimádat tiltására vonatkozó) parancsolatot. A féltőn szerető Isten gyűlöli mindezeket.

  Bálvány lehet azonban minden, ami a szívünkben Istent megelőzve az első helyen áll. Bálvány lehet: vagyon, ház, férj, feleség, szülők, gyerekek, sztárok, foglalkozás, bármilyen hobbi, gyülekezet, pásztor, szolgálat, Biblia stb., ha jobban ragaszkodunk azokhoz, mint magához Jézus Krisztushoz és az Ő igéjének igazságához.

  Hamis vallások

  Itt olyan vallásokról van szó, amelyek esetében egyértelmű, hogy „nem vallják Jézust testben megjelent Krisztusnak”, amely „az antikrisztus szelleme.” (1 János 4.3)

  Ilyen világvallások a buddhizmus, az iszlám, a krisna, különböző pogány vallások (sámánizmus, boszorkányság stb.), és a nyílt sátánimádat.

  Keresztyén színezetű, hamis vallások

  A keresztyénnek mondott felekezetekben, gyülekezetekben sok elhajlás van az igazságtól, eltávolítva ezáltal Krisztust az Őt megillető helyről: ezt az antikrisztus szelleme munkálja.

  „Amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek” (2 Korinthus 11.3-4)

  Tapasztaltunk már olyat, hogy egy pásztor bálvány a hívők számára, mert erősebben ragaszkodnak hozzá, mint Krisztushoz? A pásztor vagy más szolgálók így Krisztus helyét foglalják el a hívők szívében, akik sokszor inkább nekik engedelmeskednek, mint a Szent Szellem vezetésének, ezért ezt az antikrisztusi szellem munkálja.

  Zavar- és káoszteremtés

  Jézus úgy jött el, mint világosság és az Ő igéje is világosság, a gonosz pedig a sötétség. Az antikrisztus szelleme igyekszik rejtőzködni, sötétségben maradni, hogy láthatatlan legyen és zűrzavart, káoszt teremteni a világban és az egyházban is, hogy a hívők tisztánlátását megakadályozza.

  A világban ezt szolgálja az emberek túlterhelése – elárasztása minden fölösleges és hamis információkkal -, hogy a lényeg rejtve maradjon és ne legyen idejük gondolkozni. Így megakadályozza őket abban, hogy tisztán lássanak és rájöjjenek, hogyan is működik ez a világ és leleplezzék mindenhol a gonosz munkáját. Ebben a tisztánlátásban fog segíteni remélhetőleg ez az írás is.

  Az egyházban is aktívan munkálkodik az antikrisztus szelleme és sok mindent összezavar. Az összezavarás fő célja, hogy elrejtse a világosságot az egyházban, sötétségben tartva sok dolgot. Nincsenek pl. világos tanítások az egyházban is meglévő kettősségről, amiről a Máté 7 is beszél a széles és keskeny út példázatában. Ehhez kapcsolódóan világosan különbséget kell tenni a „nagy parázna asszony” és a „menyasszony” között, akinek a tisztaság és a vőlegényéhez való hűség a jellemzője. Az sem mindegy, hogy milyen egyház építéséről beszélünk: a „nagy Babilon”-ról vagy „Jeruzsálem”-ről. Ma nincsenek tisztában a gyülekezetekbe járó hívők azzal, hogy ők valójában a széles vagy a keskeny úton járnak? Pedig ez egyáltalán nem mindegy, mert a széles út a kárhozatra vezet és a keskeny út vezet az örök életre. Minden hívő meg van győződve arról, hogy jó helyen van, mert a „hamis pásztorok” nem mondják el nekik, hogy a sokaság (megagyülekezetek) nem az igazság bizonyítékai, hanem talán éppen fordítva van, amit meg kell vizsgálni. A keskeny úton ugyanis kevesen járnak az ige szerint és a széles úton jár a sokaság. Ha a „nagy parázna asszony” (a nagy parázna egyház) esetét nézzük a Jelenések 17.4-7-ben, akkor az eléggé elgondolkoztató a külső jegyek leírása alapján:

  bíborba, skarlátba öltözött,
  arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítette magát,
  kezében aranypohár,
  tele utálatossággal és paráznasággal,
  részeg volt a szentek vérétől,
  aki a fenevad hátán ül.
  Ráismerünk ebből a leírásból a nagy történelmi és államilag elismert egyházakra, akik egymással ökumenikus közösségben és az állammal (világgal, fenevaddal) szövetkezve munkálkodnak együtt, holott 500 éve még egymást gyilkolták Európában?

  Ez az egyházaknak, felekezeteknek és gyülekezeteknek nevezett szervezetekről szól és nem az egyes emberekről, akiknek viszont a Jelenések 18.4-ben azt parancsolja Isten, hogy „fussanak ki belőle, hogy ne legyenek részesek az ő bűneikben és ne részesedjenek az ő csapásaikból.” Hallunk ezekről tanításokat? Nem. Ez is az antikrisztus szellemének munkája, amit elhallgatásnak lehetne hívni.

  Okkult szellemek munkálkodása

  Minden ördögi (sötét) forrásból származó szellemi tevékenység.

  Ide sorolhatók: jóga, szellemi hátterű harcművészet, jóslások (kártya, varázsgömb, stb), varázslás, átokráhelyezés, horoszkóp, okkult („szeretet”) energiával való gyógyítások, szellemidézés és sok más okkult technika.

  Isten és Krisztus ellenes ideológiák

  Ilyenek a materializmus, a marxizmus, a leninizmus, a kommunizmus, a szocializmus, az internacionalizmus, a kozmopolitizmus, a teremtés ellenes darwinizmus (fajok fejlődése), a rasszok és nemek tagadás (gender-elmélet), mentsük meg a földet (zöld) mozgalmak stb.

  Következtetések

  A teljesség igénye nélkül áttekintettünk néhány konkrét területet, amelyek jól érzékeltetik az antikrisztusi szellem munkájának jelenlétét a mindennapi életünkben. Ezekből megítélhetjük és érzékelhetjük, hogy valóban ébereknek kell lennünk és a Szent Szellem vezetésére kell hagyatkoznunk, hogy mindezektől mentesek tudjunk maradni.

  Érzékenyen kell reagálnunk minden olyan jelenségre, ami Krisztust kimozdítja az életünk középpontjából és mással – sokszor kegyesnek látszó – dologgal helyettesíti azt.

  Minden veszély a hitetéssel, a megtévesztéssel kezdődik. A törvénytipró, a veszedelem fia megjelenését előkészítő antikrisztusi szellem a „gonoszság minden csalárdságával” felfegyverkezve igyekszik megtéveszteni a választottakat is és akik „nem fogadják be az igazság szeretetét az üdvösségükre”, azok el fognak veszni, sőt Isten a „tévelygés erejét bocsátja rájuk, hogy higgyenek a hazugságban” (2 Thesszalinika 2.8-11)

  Legyünk tehát éberek, mindent vizsgáljunk meg és az igazsághoz megalkuvás nélkül ragaszkodva, gyűlölve a hamisságot „igazságban és szellemben imádjuk az Atyát.”

  Ámen.

  -§-

  Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 2. Bocsi, hogy ide írok, csak láttam, hogy itt nagy az aktivitás, és gondoltam, hátha valakinek van felesleges ideje, hogy felhomályosítson erről. Arról, hogy itt van ez a Rob Skiba, 2 videó is van fent róla az oldal Youtube-csatornáján, mindkettőt megnéztem, és tetszett. Aztán rátaláltam az ő saját csatornájára, és azon belül erre a lapos-föld elméletre. Azért lett szimpatikus ez az ember, mert mindig a Bibliára hivatkozott, önmagát igazolandó. És itt is az történt, a Biblia alapján állítja azt, hogy a Föld lapos, és a bolygók sem bolygók, hanem csillagok stb…. Ti mit gondoltok erről, illetve róla? Tényleg hiteles, vagy csak szenzációhajhász? Mellesleg megjegyzem, ha a Biblia éppen a lapos-Föld elméletet támasztja alá, hajlandó vagyok elhinni, legyen bármilyen nehéz. Csak gondoltam, előtte kikérem a véleményeteket.

  1. Szia Jack ! Engem szólítottál, mert én is ezen agyaltam kb. egy éve. Utánanéztem Rob Skiba munkásságának, mert tetszettek a videói, és azt látom, hogy mert tabu kérdésekkel foglalkozni, illetve olyan dolgokkal is, amiket keresztények kerülnek. Az látszik, hogy ő egy amerikai vagány is, aki bátran mer más formákhoz és módszerekhez nyúlni az evangélium és Jézus bemutatása érdekében (pl. sci-fi film sorozat készítése bibliai témában és alapon). Az lehet itt a gond (és ez világjelenség kezd lenni), hogy a konteókkal és utolsó idők jeleivel foglalkozó keresztények (is) hajlamosak túltolni a témát, meg a fundamentalizmust is, és ennek egyik jele a lapos föld elmélet. Itthon is vannak hívei, ráadásul nem keresztények is. Én ezt abszurditásnak tartom, egyfajta túlzó elképzelés az angolszász háttérhatalom mumusának és képességeinek, hatalmának túlértékeléseként, és a bibliai földrajz szó szerinti értelmezéseként, egyfajta fundamentális, szerintem alaptalan hitbizonyításként vagy hitpróbaként való elképzelésként. Egyébként érdekes és egyeseknek nem tetsző lesz, hogy a kreacionizmus pont ugyanez az eset, a szó szerinti értelmezés összeegyeztethetetlen a valós tudományos és egzakt megfigyelésekkel (legalábbis nagyon erőltetetten lehet próbálni), de ezt inkább elfogadja a keresztény közvélemény, mert fél az evolúciós csalással való rokonság, hasonlóság látszatától (alaptalanul). Másfelől, talán érthetőbb is és főleg ismertebb meg “szentesített” az a része a Bibliának, a teremtés könyve, ami ezzel foglalkozik. De logikai alapon ha szó szerint vesszük a 6 napos teremtést és hogy minden 6000 éves, akkor azt is így kellene venni, hogy a föld lapos és oszlopokon nyugszik, az égitestek pedig pici foltok az égi kupolán stb. Ezt mégsem merik bevállalni a keresztények, a Föld geoid alakjában biztosak, elég meggyőzőek a tudomány, média stb. érvei, bizonyítékai. Szerintem a megoldás nem egyszerű, mert még az is valószínű, hogy van valami értelmezettségfüggő alapja ezeknek a lapos föld és főleg a föld belsejének leírásainak, de ettől még én sem leszek lapos. Sok olyan a Bibliában szereplő pici információ foszlány van, ami egy egész másvilágnyi hátteret takar (némileg erősítve azt a gyanút, hogy tényleg megritkították a bibliai szövegeket olyan témákban, amik nem tetszettek egyeseknek, pl. nefilimek kérdése), amelyek adhatnak zavarokra és eltérő értelmezésekre okot, például Ráháb, aki nem csak egy nő volt, hanem egy bolygó is. De azt is látom (ebben pedig pont Rob volt előremutató), hogy sok ilyen zavarosabb és tabunak mondható bibliai téma és ezekkel részben párhuzamos világi esemény kezd tisztázódni, és lassan így az utolsó időkre, kezd összeállni a mozaik, hogy mikor elindulnak a végső események (és még a földön leszünk), akkor képbe legyünk a sok hamis és megtévesztő látszat ellenére.

   1. Árpi, ha már felhoztad a teremtést, mit gondolsz arról, ami le van írva?
    Mármint, hogy Isten aki a hozzáférhetetlen világosságban lakozik és aki maga a világosság (!!!),sötétségben teremtette az eget és a földet.

    1. Nehéz kérdések ezek, nem voltam ott. 🙂 Én az ún. Rés (Gap) elméletben látom a valóság eredetének értelmezését. Tehát hogy a Bibliában leírt történet, egy rövidített változat, ami a Föld és az ember teremtésére fókuszál, és kihagyja az előzményeket. E szerint inkább újrateremtés volt ez 6000 éve, a földi élet és az ember újdonságával. Ami korábban volt (lett), és amire rákérdeztél, hogy sötétség (meg pusztaság) volt, az a korábbi világ pusztulásának eredménye, a “tohu vá bohu”, amit a Biblia szerint Isten nem teremt. Elolvastam több kommentárt erre a kezdeti leírás magyarázatára, és egyik nyakatekertebb és zavarosabb, mint a másik. Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, értelmetlen a sötétség és pusztaság léte a teremtés kezdetén, hacsak nem az lett az eredménye egy korábbi eseménynek. Azt pedig tudhatjuk is, hogy az angyalok és a Menny teremtése korábban volt mint az Univerzumé. Sejthető a Föld és az ég (Univerzum) valamiféle korábbi szerepe. Mondhatnám a két külön értelmű héber szó használatát a teremtésre és a megformálásra, de nem akarok most Rés elméleti bizonyítást, csak válaszoltam a kérdésedre.

    2. A Gap elméletet mindig úgy magyarázták, hogy Isten valamit teremtett, azután magára hagyta (a földet) és ott kialakult az élet (evolúció). Ez egy teljesen értelmetlen teória.
     Amit te írtál (Arpiel) az merőben más. Nem mond ellent a Bibliának. Ugyanakkor nem tudunk róla szinte semmit.
     Sokszor az van, hogy van egy félmondat, vagy egy szótöredék, és ahhoz kitalálunk valami “nagyon értelmeset”. ( Magyarul mesét)

    3. Aki ezt mondta, hogy evolúció van a Rés elméletben, az hazudott. Sajnos kreacionista keresztények szeretik a téma lejáratása miatt (ez a jó öreg kognitív disszonancia miatt van, amit hitvédelemnek van magyarázva) úgy belemagyarázni a dolgot, hogy olyan legyen mintha köze lenne az evóhoz, pedig csak az esetleges évmilliárdok időkerete hasonló. A Rés elmélet hibája elismerem, a sok bizonytalan információ. Vannak aki szerint Isten hagyta, hogy sátán kipróbálja magát a korai élővilág teremtésében (pl.Dinoszauruszok), ami a emberszerű lényekig terjedt, mások ezt úgy látják, hogy maga sátán élt angyalaival a korai Földön, és vannak akik azt mondják, hogy Isten teremtett komplett korábbi civilizációkat. Ezeket a részleteket nem tudom (senki nem tudja), de az több mint sanszos, hogy csak a Biblia alapján, inkább arra vannak utalások, értelmezési lehetőségek, hogy nem 6000 évvel ezelőtt keletkezett a látható világ (sem).

   2. Ez az ember, Rob Skiba, azt állítja, hogy a Föld lapos, és te utánanézel a munkásságának?… Wow!Habár, ha valakinek van elég türelme és ideje… 🙂 A laposföld dolog is beszivárgott az idők jelei területre?És akkor vajon mi még??Ez azért lehet így, mert ez egy eléggé szerteágazó téma és széles terület, és eléggé elvont valami.Mindez így van például a Máté 24 viszonylagos és vélt egzaktsága ellenére.Ez látszik ezen a portálon is.Hiszen ahány ember, kommentelő, annyi idők jelei.És ez szerintem így is van jól.Ez csak azoknak fáj, akiknek megvan a maguk hajlíthatatlan véleménye.Ők nem is fognak tudni újat tanulni.De lehet, hogy tévedek… 🙂

    Ha valaki megfelelő felbontású és nagyítású távcsővel megfigyeli a Holdat, az észreveheti annak gömbölyded íveltségét.Továbbá a Szaturnusz nevű bolygó hosszú ideig való megfigyelése során felfedezhető, hogy a bolygó forgástengelyének a változása miatt a gyűrűk ugyan változnak (olykor a gyűrűrendszer a “lapja” felől, máskor az éle felől látszik), de maga a bolygó kerek formája változatlan mindig minden irányból.Miért?Mert sosem látszik éléről.Miért?Mert nincs éle.Miért?Mert nem lapos.Ha a bolygók és a Holdunk sem lapos, akkor a Föld miért lenne az?Azonban a laposföld hívei szívesebben melengetnek egy köztudatba hintett “teóriát”, mint hogy igazán érdekeltekké váljanak az igazságban, és vegyék a bátorságot és fáradtságot, hogy meggyőződjenek, és valódi tapasztalatot szerezzenek a saját szemükkel.Kényelmesebb az interneten (félre)tájékozódni.Igaz, már Mátyás király is megmondta, hogy ami az interneten fent van, az mind igaz.

    Ha már erre járok, engedjétek meg, hogy belekontárkodjam ebbe a világosság-sötétség dilemmába is.Ami csak addig jelent dilemmát, amíg összekeverjük a világosságot a fénnyel.A fénynek minden körülmények között kettős természete van.A világosság azonban mindig egyértelmű.A fény a világosságban eltűnik, de a világosság sosem tűnik el.Sem sötétségben, sem világosságban.A sötétség nem rossz.A sötétség nem jó.A sötétség az a valóság, amelyben a világosság fénylik.A világosság az, ami még a vak embernek is fényt jelent, de a fény sosem jelent világosságot a vaknak.

    1. Ezt nagyon jó meglátásnak tartom, hogy a fény különbözik a világosságtól.
     Jézus nem azt mondja, hogy fényt hoztam ebbe a világba, hanem azt, hogy világosságot. Isten nem a fényt választotta el a fény hiányától, hanem a világosságot a sötétségtől. A mennyben világosság lesz, holott nem lesz nap ami a fény árasztja.
     Lucifer nem a világosság hordozója volt, hanem a fény hordozója. Az már kérdés, hogy ezt lehet, hogy ő is összekeverte.

    2. “Ha már erre járok, engedjétek meg, hogy belekontárkodjam ebbe a világosság-sötétség dilemmába is.Ami csak addig jelent dilemmát, amíg összekeverjük a világosságot a fénnyel.A fénynek minden körülmények között kettős természete van.A világosság azonban mindig egyértelmű.A fény a világosságban eltűnik, de a világosság sosem tűnik el.Sem sötétségben, sem világosságban.A sötétség nem rossz.A sötétség nem jó.A sötétség az a valóság, amelyben a világosság fénylik.A világosság az, ami még a vak embernek is fényt jelent, de a fény sosem jelent világosságot a vaknak.”

     Tényleg jó meglátás, ahogy Herceg mondja! Csak nekem egy kis magyarázatra lenne szükségem, hogy pontosan értsem hogy mit olvasok.

     Szóval a világosság jó, a fény rossz. Hiszen Lucifer a fény hordozója lett, miután elbukott. Addig a világosság hordozója volt. Tehát Lucifer, mint a fény hordozója rossz, ezért amit hordoz is rossz. A sötétség nem jó és nem rossz, ezért azt mondja az apostol amikor azt mondja, hogy a sötétség terméketlen cselekedetivel ne legyen közösségünk, hogy vagy a világosság cselekedeteit cselekedjük, vagy a fény cselekedeteit? Mert úgye eszerint a sötétség közömbös, hiszen ebben a világosság és a fény is látható.

     “A fény a világosságban eltűnik, de a világosság sosem tűnik el.Sem sötétségben, sem világosságban.”

     Lehet, hogy ez csak az én problémám, de mindig úgy gondoltam, hogy a fény létezése/sugárzása miatt van világosság . Hogy az oka a világosságnak a fény létezése. Vagy talán úgy is kifejezhetném, hogy a világosság a fény egyik megjelenési formája. Na meg azt is, hogy ha a fény eltünik, akkor a világosságnak is vége van. Mondjuk akkor ezek a kanonizált bibliai versek mit jelentenek, amit Jézus mondott?

     Jn 9,4 Nekem annak dolgait kell végeznem, aki engem elküldött, míg nappal vagyon: jön az éjszaka, mikor senkisem munkálkodhatik.
     Jn 9,5 Míg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.

    3. Én úgy látom, hogy ez tényleg csak a te problémád (legalábbis, ami az itteni olvasókat illeti). Ez kb. olyan mintha azt kérdeznéd, hogy hogyan létezhet bármi a fizikai világon kívül vagy felül.
     Egyébként hol olvashatunk arról, hogy “Lucifer a fény hordozója lett, miután elbukott”?

    4. Azt gondolom a fény és a világosság különbségéről, hogy a fény önmagában élettelen dolog míg a világosság valamit ÉRTELMEZ is a fényben. A világosságban élet van …

    5. Thea!

     Lucifert még mindig Lucifernek ( Fényhordozónak ) nevezi a kanonizált ószövetség. A bukása után is. A többi válaszodra nem akarok semmit írni, mert én szellemi értelemben beszéltem, ami történetesen a fizikai , anyagi világra is igaz.

    6. Évi!

     Mindent leírtam, de segítek értelmezni. Fény (Isten) nélkül nincs Világosság, mert a Fény (Isten) által és a Fényből (Istenből) van a Világosság. Magyarúl, a Világosságban ( a Fiúban) lakozik a Fény (Istenség) teljessége.
     Jézus azt mondta ( a kanonizált szöveg szerint), hogy a Fiút úgy kell tisztelni, ahogy az Atyát. (Ján. 5,23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt. )
     Hogy tisztelheti valaki a Fiút ( a Világosságot), ha az Atyát ( a Fényt) megveti azáltal, hogy különválasztja tőle és szükségességét elbagatellizálja? Annak ellenére, hogy maga Jézus mondta ( a kanonizált ….), hogy az Ő Atyja nagyobb őnála, sőt mindenkinél.

     Egyébként ha olvastad, akkor egyértelmű lehet a számodra is, hogy Oszkár ama elmélkedésére írtam , amelyet nem akartam minősíteni… Csak értelmeztem az írását kanonizált bibliai szövegek alapján …

     De, tudod, akinek van füle…

    7. Erzsébet valóban pontosított,én viszont lehetőleg kerülöm a “fény” szót mert már keverték annyira, hogy Fényhozó Lucifer, aztán végül, hogy ne is mondjam, kivel csere-berélték …
     Fénymunkások, fényadók, fényevők, és a többi ezoterikus őrület (inkább materiális szintre vittem a magyarázatot 🙂 )

     Persze tudom, hogy amikor a halál pillanatát átlépve, meglátják Jézust, olyan hatalmas FÉNYT ÁRASZT hogy egy volt orvostanhallgatónak az jutott eszébe, hogy “még jó hogy nem a testi szemeimmel látom, mert megvakulnék” 🙂

    8. Én is éppen azért írtam Évi, mert már annyira félnek a keresztények a ‘fény’ szó említésétől is, hogy mindenféle “szelleminek” tűnő értelmetlenséget összehordanak.

     ” a sötétségben a fény eltünik, de a világosság soha nem tűnik el…, stb..”

     Még az anyagi világban is, ha elfúj valaki egy gyertyát, amely a fényt adja, azonnal sötét lesz a szobában, a világosság nem marad meg utána, hiszen az éppen a fénynek az okozata. És a mi világosságunk sötétséggé változik. Így is, meg úgy is. Az Atya nélkül a Fiú sincs meg senkiben, ezért szellemileg értve, ha az Fény eltünt belőlünk, viszi magával a Világosságot is. ( Az ajtón kívűlre kerűl, ahol márcsak kopogtathat…)
     De ez van a nappallal kapcsolatban is. “Eltünik” a fényforrás, eltünik vele együtt a világosság is.
     De, említhetnénk a bibliai 10 szűz esetét is, amikor 5-nek kihunyt a fény a lámpájából, és többé már nem volt világosságuk. A vőlegény meg éjszaka jött.

    9. Szia Ida!
     Ez egy magyar bibliafordítási sajátosság, hogy a görög Φως szó világosságnak van fordítva, más nyelveken helyesen a fény szó áll ezeken a helyeken. Vagyis Jézus végig Fénynek van nevezve.

    10. Azért ez milyen érdekes és példaértékű (ha tényleg így van a görög nyelvben), hogy mennyire el tud csúszni a keresztény értelmezés és közgondolkodás, főleg ha még dogmává is teszik a dolgot bármely fontos (vagy annak vélt) bibliai témában. Pont ilyen ez a világosság-fény kérdése, csűrik-csavarják,de lehet tök értelmetlen az egész magyarázkodás. Csak a felszínét kapirgáljuk az igazi ételmének, jelentésének ezen kifejezéseknek, és még össze is veszhetünk, de minek, mikor kiderül, hogy felesleges az állandó okoskodás, mondom ezt magamnak is. 🙂

    11. Igen, a Vida Sándor féle fordításban is fényről van szó, amely megvilágosít minden embert. De, én is így látom, hogy rengeteg észre se vett értelmezési “dogmánk” van ami akár a megértésünket is erősen korlátozza.

    12. Szó sincs róla, hogy csűrném-csavarnám meg félnék 🙂 tőle 🙂 DE olvastam egy eszmefuttatást, és az annyira borzalmas volt, éppen a “fényhozó” körül, hogy végül Jézust “csűrték-csavarták” az ördög helyébe, pont, akit legyőzött !!
     Természetes, hogy a fény és világosság összetartoznak 🙂

     Lehet pl. körüljárni a kérdést, most jutott eszembe: ha valamit értesz, akkor az VILÁGOS 🙂 – ezért gondoltam szellemibbnek és “degradáltam” a fényt materiálisnak …

     esetleg használjuk a mustármag hasonlatot. Egy pici fény, pl. az okos szüzek lámpásaiban, olyan, mint a mustármag … ami majd terebélyes fává növekszik, a Világosságot nyeri meg 🙂

    13. Én nem kifejezetten rád gondoltam ezzel Évi ( és szerintem Árpi se), hanem úgy általánosságban a kereszténységre (is). És persze nem is csak ebben az egy témában van ez így, hanem számos másban. Az évek során számunkra észrevétlenűl kialakulnak bennünk olyan szellemi és értelmi gátak, dogmák, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy valóban szellemben és értelemben megvizsgáljunk mindent, és ami jó azt megtartsuk. Sokszor csak kapásból elvetünk valamit, vagy ha illik a bennünk valami módon kialakult vallásos képünkbe elfogadjuk, akár igaz lehet, akár nem. Mert ahogy tapasztalom, úgy néz ki, hogy mindannyian vallásosak lettünk, ami olyan “ne fogd meg, ne érintsd, ne nézz rá, meg se hallgasd, ilyeneken még gondolkodni se szabad,…stb” korlátokat épített fel bennünk.

    14. Szia Ida!
     Habár lentebb egyre gördülékenyebbek lettek a hozzászólásaid, mégis bátorkodom felhíni rá a figyelmed, hogy enyhén szólva nem helyesen idéztél tőlem.Ez egyrészt meglepő, mert máskor kínos gondossággal szoktad beszélgetőpartnereid hejesírási hibáit és elütéseit is a szövegeidbe másolni, másrészt nem meglepő azért, mert világos, mint a fény, hogy amiről most írtál, az nálad sötét folt.Így van ez olyankor, amikor az ember valójában nem is ír, csak gépel.

     A fény anyagi természetű.
     Az már évekkel korábban kiderült itt, hogy nem értesz sem a fizikához, sem a matematikához.Nem baj ez, csak éppen ha ezekben a témákban van állásfoglalása valakinek, az valószínűleg olyan is lesz.Megkísérlem nagy általánosságban a magyarázatot a fentiekhez, mivel láthatóan ennek a témának az értelmezése másoknak is gondot okoz.

     Tehát nagy általánosságban annyi mondható, hogy a fény kettős természetű.Nem megyek a részletekbe, ez fizika.Mivel az anyag alapvető építőkövei kettős természetűek, így minden fizikai megnyilvánulás is kettős természetű.Több szempontból is.Ebbe sem megyek bele, elég annyit megérteni, hogy ha valamiről duális megközelítésben gondolkodunk, akkor anyagi, vagyis materialista álláspont szerint gondolkodunk.Ez nem két-séges. 🙂 A világ(osság) nem kettős jelegű, de egy tagolt rendszer, és az emberi elme számára paradox.Az anyag duális valami.Ez vonatkozik a fényre.De a világosságra nem, mert a világosság nem köthető az anyaghoz (sem térhez, sem időhöz), ami hétköznapi logikával nem megfogható.(A világosság nem a fotonok következménye, ahogy fentebb erre utalni próbáltál.)Azért érdemes a fény és a világosság közötti különbséget megérteni, mert ezzel elsajátítható egyfajta látás (nevezzük hitnek), amin keresztül a világ egészben, egészségben tűnik fel, nem pedig kétségben.Az egész pedig értelmesebb, mint a fél… Bátorság! 🙂 Jobb a szer-elem a fél-elemnél…

    15. Szia Oszkár, jót tesz a látásnak, ha különbségeket teszünk, de a szellemnek jobb ha a hasonlóságokat látjuk. Azt gondolom, hogy fontos állomást jelent a megértésben, hogy az anyagot, a elektronokat, protonokat, a fotonokat kettős természetűnek tekintjük. Itt az újabb és izgalmasabb dolog a hullámtermészet. Ebből egyszer csak eljutunk oda, a végső igazsághoz, hogy nincs anyag, csak hullám, gondolat. Nem teszünk különbséget az anyag és a gondolat, vagy a szellem között. Nincs materiális és spirituális különbség. Valójában minden csak gondolatban létezik. Így valamiféle hittel hatással lehetünk az “anyagra”, kiléphetünk annak korlátai közül, amibe bezártuk magukat. Aki ezt elakarta nekünk mondani, nyilván a világ világ világossága.

    16. Köszi, tetszett. Olyan, mint egy álom. Mit szólsz a Falcon Heavyhez? Én szinte megkönnyítem, ahogy a két modul visszatért. Néztem Elon Musk arcát, azt láttam rajta, hogy egy álom valóra vált. A gondolat a maga útján számára megvalósult.

    17. Hozzáteszem, a lapos föld hívők megint csámcsoghatnak rajta, hogy mekkora átverés volt a Tesla kilövése. Már láttam is a videócáfolatot róla. Pedig az az élő videó a Földtől távolodó Teslára rakott kamerából elég meggyőző. De hát tudom, az az adás is egy stúdióból jön. 🙂

    18. Tegnap nem ment át a teljes hozzászólásom. A lényeg köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a zenére. Mostanában keveset foglalkoztam vele, pedig milyen nagy hatásuk van a hanghullámoknak, amiből összeáll a zene. Hatással van az emberre, a beszédnél erősebb érzelmet válthat ki. Azon csodálkozok, hogy Jézus és a tanítványok miért nem énekeltek.

    19. Dehogynem 🙂
     “És dícséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére”

    20. Hm, Edua és tényleg le van írva. Ezt eddig nem is vettem észre. Valahogy nincs úgy kihangsúlyozva.

    21. Szia Neverend!
     Szívesen, örülök, hogy tetszett!Már egy pár hete nincsen számítógépem, ezért sajna csak hébe-hóba tudok itt előfordulni.Amit írtál a zenéről azon én is gondolkodom mostanában.Főleg azóta, mióta Novemberben voltam Solar Fields koncerten az A 38-on.Valóban megrendítő élmény volt!Olyan élmény ért a zenéje rezgésén keresztül, amiért sok-sok hívő ember egy fél életen keresztül imádkozik.Nagyon fontos a zene, tényleg.Amikor az ilyen élményeket az ember be tudja vinni a hétköznapjaiba, az nagyon nagy kincs.Amikor a szent iratok betűinek és szövegeinek értelme betűk és szövegek nélkül válik valósággá… Igen, Jézus is énekelt, de azért csinált mást is.De ez a minden más sem volt más, szerintem.Minden, amit Jézus tett, zene volt, harmónia.Szavakon és kottán túli… (De e világi, mert csak egy világ van: ez, ami most van.)Egyébként a Solar Fileds is svéd, akárcsak a Carbonbased Life Forms.Igazi guruk ezek a srácok. 😀

     https://www.youtube.com/watch?v=ojLtwysFnAs

     https://www.youtube.com/watch?v=egi6GKACjkg

    22. A Falcon Heavy-ről nem tudok semmit.Szerintem most hallottam róla először.Egyébként azon bizonyos különbségtétellel kapcsolatban pedig amit megjegyeztél, azért fontos, amiért a valóság és az illúzió megkülönböztetése is fontos.Minél kevesebb az illúzió, annál kevesebb a fájdalom és a szenvedés.Szerintem ez nem elhanyagolandó, és szerintem ezért fontos ez.Amikor az ún. folt teszt során az egészen kis gyerekek már nem a tükörről akarják a homlokukra “csempészett” tintafoltot letörülni, hanem felismerve magukat a tükörben, a homlokukat érintik meg, hogy a pacát onnan törüljék le. “Folt teszt”; megéri utánanézni!Most nem találtam ezzel kapcsolatos irodalmat az interneten, de nem is nagyon van lehetőségem keresni.Röviden arról van szó, hogy egy kis gyerek homlokára tintafoltot ejtenek, úgy hogy ő ne vegye észre.És a tükör előtt eldől, hogy mennyire fejlett már az a képessége -öntudat-, hogy a tükörben felismerje saját magát.Mi is ennek a “tesztnek” vagyunk kitéve naponta, csak felnőtt módra.A fény (foton) a tükörkép, a világosság valami más.A világosság nem okoz világos-sötét sávokat a felfogó ernyőn a kétréses kísérlet során.Erre csupán anyagi részecskék képesek.A foton pedig fényrészecske, nem pedig “világosságrészecske”… Ez utóbbi fogalom nem létezik.Ha a fényt elvonatkoztatjuk a fotontól (a fizikától), akkor a fény és a világosság ugyanaz. (Így teljesen érthető, mért van a Bibliában Jézus fénynek írva, ahogy ezt Edua is megjegyezte.Akkor még nem létezett a fotonról való tudás.)

     Van egy olyan zen koan, ami a következőket feszegeti:
     Meggyújtunk egy gyertyát.Az ablak üvegén visszaverődik a fénye.Melyik az igazi fény?A kérdés ugyanaz, amit Edua is feltett Árpielnek a Teremtéssel kapcsolatban, amiből ez az egész beszélgetés eleve kiindult.

     A koanok mindig paradoxonokban jelennek meg, ezért ilyenek a válaszok is azokra.Én is így válaszolok most erre.Egyben a realitás-illúzió, fény-világosság dilemmára is.Az alábbi linken található a válaszom. 🙂

     https://www.youtube.com/watch?v=sPzJBfHkpZY

   1. Edua, végre valami, amiben nem értünk egyet. 🙂 A Váradi Károli Biblia honlapját én is szoktam olvasni, szeretem is az írásait. Te mintha hasonlóan látnád a dolgokat mint a honlap szerkesztője. 🙂

   2. A fény hiánya a sötétség, a sötétben látszik a fény, ami világít, de azért sötétség van./éjszaka/
    Világosban a fény mindent eláraszt, a sötétség eltűnik. / nappal /

  2. Nos, elég sok és sokféle választ kaptam, valahogy éreztem is, hogy nem lesz ez ennyire egyértelmű. Fel véltem fedezni egy ellentmondásosságot az Idők Jelei Youtube-csatornáján: ugyebár van az a “Kiváltságos bolygó” c. videó, ami arról beszél, amit a legtöbben tudni vélnek, hogy a Föld egy bolygó, az élet ritka az Univerzumban, és mindezért egy jóságos Isten felel, felügyeli, fenntartja az ismert Univerzumot stb… és itt van az említett úr is a lapos-Föld elmélettel- amiről ugyan nincs videó az Idők jelei csatornán, de attól még Rob ennek a híve-, és kissé össze vagyok zavarodva. Ne értsen félre senki, ez nem bírálat, csak észrevétel a részemről, és azt sem hinném, hogy az említett videóban megszólaló tudósok Istenről beszélnének és közben szándékosan hazudnának, ahogy azt sem, hogy ugyanilyen szándékossággal tenné ezt Rob Skiba. Akárhogy is, én azért a végére járok ennek, köszönöm a válaszokat, muszáj volt megkérdeznem, mert 2 napja tudok erről az elméletről, és azóta nem tudok aludni se rendesen, eléggé felkavartak ezek 😀

   1. Jack, nagyon helyes!Mindig a személyes tapasztalat az igazi.A betű, akárhol is böngészed-bogarászod azt, akár a You Tube-on, akár az Idők Jelein, akár a Bibliában, önmagában a betű nem fog senkin sem segíteni.Persze, nem mellékes dolog a betű, de csak afféle intellektuális ismeretet ad, ami pont olyankor szenved rövidzárlatot, amikor igazán bajban vagy.Kissé rossz májúan azt mondhatnám, hogy a betűt a meggyőzéshez, az intrikához találták fel, mint meggyőző eszközt, miközben a betűnek gyakorlatilag nulla meggyőzőereje van.Még a középkori katolikus inkvizíciós eszközöknek is több meggyőző ereje volt, mint a betűnek.Galileo Galileinek “csak” megmutatták azokat a szerkezeteket melyek rá vártak, ha nem tagadja meg a Kozmosszal kapcsolatos nézeteit.Giordano Bruno-val ellentétben ő megrettent ettől, de végül aztán mégis mit mondott?…Na? “És mégis mozog.” Hehe! Nem lett meggyőzve, csak megfélemlítve.Ilyen a betű is.

    Szóval, kedves Shaquille O’neal ( 🙂 remélem nem veszed zokon, nagy kedvencem volt) irány a hozzád legközelebb eső csillagda!Ott se hallgass senki emberfiára, hanem lesd meg a Holdat olyan nagyításban amikor már az égitest betakarja az egész látómezőt, és dönts.De megfigyelheted még a Szaturnuszt is olyan módon, ahogy azt az előbb fentebb leírtam.Láss és tapasztalj!Ne a betű olvasásából tapasztalj, mert az egy felszínes, gyorsan múló és avuló tapasztalat.Olvass a szél fújásából, olvass a csillagok ragyogásának szépségéből, de legfőképpen olvass a szíved dobbanásából és a lélegzetvételedből.A betű is jó.A betű is hasznos.Amint megértetted a betű hasznosságát, akkor fogod félretenni is a betűt.Még ha akárhol olvastad is azokat.

    1. Szerinted ezek a fotók azt támasztják alá, hogy a Hold lapos?Direkt amatőröktől származó fotókat tettem be, amiket a NASA nem manipulálhatott meg. 😀 Ja, és Jack, fentebb a “csillagda” szó csillagvizsgálót jelent.Úgy látszik, én ezt a rövidített változatot már nagyon megszoktam.De ne a fotókkal törődj, menj és nézd meg a saját szemeiddel.

     https://pzolee.blogs.balabit.com/files/2011/09/h1-1.jpg

     http://s1.www.astronomycameras.com/data/blog/20090508/assets/mosaique_clavius_dmk41_g9_20090405_c.jpg

   2. Szia Jack!
    Sajnos csak most van időm pár percet eltölteni itt, ami nem elég az összes hozzászólás elolvasására, így nem tudom, hogy mások belinkelték-e, de ez alatt a poszt alatt találsz több tucat hozzászólást a lapos föld elméletről:
    http://idokjelei.hu/2016/10/ur-az-urben-asgardia-az-elso-urallam/
    Ha jól láttam a telefonomom, egy másik hozzászólásban említetted, hogy az idők jelei youtube csatornáján is ellentmondásosak a videók, mert például Rob Skiba lapos föld hívő, a Kiváltságos bolygó készítői meg nem. A helyzet az, hogy ha 100 százalékosan egyforma nézeteket valló emberektől osztnék meg dolgokat, vagy 100 százalékosan egyező hitbéli dolgokról akarnék írni, akkor soha semmit sem írhatnék, mert még a saját nézeteim is változnak. (Persze nem a lényeges dolgokat illetően.) Nincs két ember a világon, aki mindenről ugyanazt gondolná, és nincs egyetlen egy ember se a világon, aki mindenről helyesen vélekedne. Isten senkinek sem fogja azt mondani, amikor előtte áll, hogy “Na, a te teológiád tökéletes volt!” de nem is ez az elvárása, hanem az, hogy “hűek legyünk” azzal, amit kaptunk.
    Szerintem csodálatos dolog ezeken a dolgokon elmélkedni, mert így is közelebb kerülhetünk az Úrhoz, ha alázatosan közelítjük meg a kérdést.

    1. Valóban csodálatos dolog ezeken elmélkedni, és számomra ez különösen fontos, mivel én egész idáig abban hittem, hogy a Föld geoid alakú, és ha valóban kiderül, hogy a Föld lapos, akkor az megrengetné az eddigi világról alkotott képemet, és bármilyen nehéz lenne, de kénytelen lennék elfogadni, mert erre esküdtem fel. Az egyik legnehezebb dolog feladni az emberi büszkeségünket, és elfogadni, hogy tévedtünk, és jól mondtad, hogy alázatosan kell ezzel foglalkozni. De egész idáig fel sem merült bennem, hogy lehetséges, hogy egy lapos felületen éljünk, és ezért nehéz ez nekem.
     Köszönöm a linket, végigolvasom a kommenteket.
     Valamiért azt gondoltam, hogy a keresztény beállítottságú tudományos ismeretséget terjesztő oldalak között 100%-os az egyetértés, de ebből is csak arra jöttem rá, hogy mennyi mindent nem tudok még. Mindig ez van, valahányszor mélyebbre ások, azt látom, hogy mennyire nem haladtam semmit xd.
     Én azt gondoltam tévedésből, hogy kétségtelen egyetértés van a keresztény elveket valló tudósok között, pl.: a Biblia értelmezésében, de ezek szerint nem baj, nem “bűn”, ha nincs. 😀

    2. Jack, amiket írsz az már a bölcsesség útja. Valóban megrendítő és ellentmondásos érzéseket vált ki az emberből, mikor szembesül a valósággal, a világ valódi (Janus)arcával. Ez az a bizonyos “nyúl ürege” (Alice csodaországban). Avagy a mátrix. Azt szoktam mondani, hogy semmi sem az ami látszik, kivéve a Bibliát (de lehet hogy ez sem pontos), kivéve Jézust. Mindig készen kell állni a változásra és a világnézetünk feladására, ha kell. Egyébként azt még hozzáteszem, hogy a természet elég megbízható, és nem is romlott meg nagyon, és Isten nem egysíkúan gondolta. 🙂

  3. A keresztény hit EGÉSZÉT járatja le az, aki azt gondolja, hogy az égbolt “kifeszítése” stb. egy-az-egyben jelenti azt, amit olvasunk. Hogy írta volna le ember a teremtést ha valamivel többet akart írni annál, mint hogy Isten azt mondta: legyen! És lett.

   A látvány után írta le hogy Isten mit tett … mintha ember tette volna 🙁 Mert képtelenek vagyunk beleélni magunkat természetesen az Úr helyébe, “hogy is csinálta” ?!

   Még jó, hogy csak kevesen gondolják így, de BŐVEN elég – a lejáratáshoz ! A fotót nézegetitek, ami SÍK ?! sírjak vagy nevessek 🙁
   ———————————————————————–
   Rendkívül érdekes, olyan mondatai vannak az Úr Jézusnak amelyek egyértelműek – még ott a “bizony” szó is ami megerősít – mégsem értik nagyon sokan szó szerint ! Ugye, a János 6-ban mindannyian ÉRTETTÉK a kafarnaumi beszédet, el is hagyták miatta, de Ő azt kérdezte a tanítványoktól:

   Ti is el akartok menni ? Tehát jól értették, csak NEM HITTÉK !

   1. Drága Éva, te komolyan azt hiszed, hogy EZ járatja le a keresztény hitet?!
    Nem természettudományi ág az 🙂

    1. Ez nem hit kérdése kedves Edua, mert régi – világunkra vonatkozó – kérdésekre már megvannak a válaszok, sőt, a pitagoreusok, “a régi görögök” minden eszköz nélkül következtették ki a “gömbölyded formákból” az égitestek gömb-mivoltát ! Ez nem semmi gondolkodásra vall! Azóta ugye az “Amerika felfedezője” eljutott India helyett egy ismeretlen földrészre, majd SZÁMTALAN kutató kelt útra, készültek térképek, stb. Napjainkban repülőgépek indulnak-érkeznek keresztül-kasul bolygón, hajók és vakmerő vitorlások, a tudományos eszközökről nem is szólva, melyek évszázadok alatt sokat fejlődtek. Ezeknek persze semmi köze a hithez: ezek tények.

     Viszont az, hogy keresztények azok, akik állítják ezt a teljesen NEVETSÉGES dolgot, hogy a Föld lapos (!) kérdésessé teszi az életkérdéseket és ez már a hithez tartozik:

     a HIT Istenben, a Biblia igazában, Jézusban, a feltámadásban és az örök életben ! Mindezt azért, mert emberi szavakkal – annak idején – oly költői módon fogalmazott Isten tetteiről, a teremtésről Mózes …

 3. Sziasztok
  A biblia Istentől való ihletettségét én is elfogadtam, mert a közösségben, ahová jártam ezt mondták.
  De kb 10 éves biblia tanulmányozás során néhány versben rábukkantam olyan sorokra, amik egyérterlműen kifejezik hogy az az adott mondat vagy parancs nem Istentől való.
  pl.1 Korintus 7.12
  Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

  1 Korintus 7.25-26
  A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
  Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.

  1 Korintus 7.40
  De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.

  Hát Pál ezen szavai egyértelműek,hogy saját ,emberi véleményét mondja.
  Ha pedig az ige azt írja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a ……… akkor mit keresnek Pál saját,emberi tanácsai benne.
  ez már évekkel ezelőtt elgondolkodtatott és amikor erről beszéltem vagy írtam egyből jött a félremagyarázás, hogy rosszúl gondolom.
  Nem egyszerű ezek után úgy olvasni a bibliát, hogy a teljes írás Istentől ihletett.
  Azért biztosabb ha a Szent Lélek a szívünkbe helyezi Isten akaratát,parancsolatait.Az biztosan helyes és nem magyarázható félre.

  1. Nagyszerű meglátás az utolsó mondatod. Már mondtál ilyet, amikor a nagy viták közepette azt írtad hogy EGY helyes válasz van !
   Bizony, nem lehet úgy olvasni a Bibliát, hogy ne legyen bennünk a Szentlélek ! “Ő majd megtanít titeket minden igazságra” – ezt mondta Jézus 🙂

  2. Ida, Edua (“te is fiam Brutus?”), Lacika dettó. Lassan már nem is tudom mit írjak, elfogynak a szavak, de a gondolatok is. Tudom, hogy nem akarok ellentmondani meg lázadni Istennel szemben, de abból a zárt és kimondom agymosó közegből ahol sokszor kisgyermekkorban akarják tartani az embereket, és leszoktatják a híveket az önálló gondolkodásról, tehát gondolom kitaláltátok, a gyülekezetek általános működési sémájából is elegem van. Nehéz dolog ez az Istentől kinyilatkoztatott és ihletett Biblia megkérdőjelezésének kérdése. Ez tényleg ingoványos terület. Mi a garancia a bibliai anomáliák fenntartásának hitelességre, megbízhatóságára, mikor a Sz. Sz. vezetése is egy ingoványos terület, erősen szubjektív és ellenőrizhetetlen. Másfelől, mivel magam is szeretek gondolkodni és kritikus vagyok a tévedhetetlennek nem mondott, de sokak által gondolt megmondó emberek és konformista elvárásaik, illetve tanításaikkal szemben, sőt ezen ellentmondásos igék tartalmával szemben az én lelkem is időnként háborog, segítséget kell kérjek. Remélem Isten elvezet és megmutat olyan megoldásokat, amik nem csak az enyémek lesznek.

   1. Szia Árpiel!
    Szerintem ez egészen biztosan segíthet: “…ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez.”(János apostol)
    Véleményem szerint sosem lehet elég időt szánni arra, hogy kiderítsük, hogyan is állunk a saját szívünkkel.Miért nem érrezük jól magunkat a saját bőrünkben?Mert van bennük egy kétség, kettősség, egyfajta szétválasztottság, dualitás: a szívünk egy egész másik utat követ mi magunk.Két út egy testben… Miért érezzük jól magunkat?Mert az utunk és a szívünk útja meglehetősen egybeesik.Ha nem figyelünk oda magunkra, ha nem csendesedünk el, csak a fájdalom érzete marad, és nem tudjuk az okát.Bibliai versek kergetik egymást a fejünkben.De a szívünk mit mond?Vádol minket vagy mi vádoljuk a szívünket?És amikor másokat ítélünk és vádolunk?Ki ítélkezik és vádaskodik igazából?Szerintem ismerje meg mindenki, hogy hogyan is áll az ő szívével.Haragban vannak-e vagy békében?Ez utóbbi esetben az Istennel vagyunk bizalmas állapotban, kapcsolatban.

    1. “…a szívünk egy egészen másik utat követ, mint mi magunk.” (Ezt akartam írni eredetileg fentebb, így a helyes és a pontos.)

    2. Oszkár a szívünk nem-vádolása nem biztos, hogy Isten szándékának megfelelő, hiszen “át vagyunk nevelve” ahogy Péter is írta !

     Lám, ezért van Tanítóhivatal Arpiel, nagyon nagy tudás a teológusok között, viszont SAJNOS a farizeus magatartás-gondolkodás és az “örökké megbocsátó Isten” – ami gyakorlatilag a bűnben megmaradást eredményezheti – szintén csapda, ahogy sok egyéb is !

     Van viszont Iránytűnk, a Lélek és bár vannak emberi megállapítások – pl. Pál apostolnál a nők hosszú hajára vonatkozóan – a dolgok igen egyszerűek.

     Ahogy Péter írta, a családügyben mostanában eszmélünk, a tengernyi szenvedés után és közben, a széttöredezett kapcsolatok, a szenvedő gyermekek a zilált családokban, a “gender” elmélet (?) melyről még a médiában is van hang (Puzsér) aki felismeri, hogy ez “politika” vagyis, irányított !

   2. Szia Árpi! Az e-mail címemen te is – és bárki más is- megtalálsz, ha gondolod.
    b.b.ida @ freemail.hu

   3. “mi következik ebből ?”
    Az, hogy az Atyához CSAK Jézus által mehetünk. A Biblia által nem.

  3. Elnézegetem a kommentjeiteket Pál apostol bölcs tanácsait illetően, melyeket az Isten lelke által beszélt, főleg ami a párkapcssolatokat illeti! Ha ugyanezeket felolvassák például a Közel-Keleti, illetve Ázsiai keresztények között, kétség kivül nem vált ki akkora felháborodást, révén, hogy kultúrájuk az autentikus patriarchizmuson nyugszik, mely rendszert egyébkén maga Isten rendelte el az ősidőktől fogva. Egészen bizonyos, hogy jobban értékelik pál apostol eme különös tanitásait ! Persze megérthető a Nyugati ember viszolygása abból a szemszögből, hogy jelenlegi társadalmukat a feminista ideológia és érzéki centrikus gondolkozás teljesen átalakitotta… Mégis, látva a jelenlegi magasfokú erkölcstelenséget és családi tragédiákat, mely a nyugatias társadalmakat jellemzi, azt kell, hogy mondjam, hogy az őseredeti patriarcha keresztény családmodell a követendő példa-amit Pál apostol nyilatkoztatott ki isten lelkének befolyása alatt!

   1. Szinte egészen bizonyos vagyok abban is, hogy egészen a 20- századig és a szexuális forradalmak eljöveteléig, a legtöbb nyugati keresztény is valamilyen módon-ha nem is minden potban-de megtartotta az alapvető bibliai erkölcsi rendelkezéseket, mely a családra és párkapcsolatra vonatkozott.

   2. Kedves Péter, neked szövegértelmezési nehézségeid lehetnek. Nem arról volt szó, hogy bölcsek-e a tanácsai, hanem arról, hogy Istentől vette-e amit mond, vagy magától mondja. “Ha ugyanezeket felolvassák például a Közel-Keleti, illetve Ázsiai keresztények között, kétség kivül nem vált ki akkora felháborodást,” mint például hol? Hol váltott ki akkora (mekkora?) felháborodást?
    “Egészen bizonyos, hogy jobban értékelik pál apostol eme különös tanitásait !” Mi eme tanításokban a különös?

    1. Kétségkivül Istentől vette, ugyanis nem győzi hangsúlyozni, hogy benne is az Isten lelke lakozik. Máshol is megerősiti ugyanezt:

     “Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
     Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
     Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
     A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
     Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.”

     Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész

     Volna e bármilyen tanitás tehát egyébként az Új-szövetségben, amit nem Isten üzen nekünk? 🙂

     Különösnek pedig azért neveztem, mert erről már volt korábban vitám itt ezen az oldalon, ugyanis az illető annyira megrökönyödött Pál erkölcsi tanitásain, hogy sehogy sem tudta hova tenni-sőt azzal vádolta meg Krisztus apostolát, hogy nőgyülölő 🙂

    2. “Kétségkivül Istentől vette, ugyanis nem győzi hangsúlyozni, hogy benne is az Isten lelke lakozik. ”
     Ő maga azt mondja, hogy ez az ő véleménye és, hogy ezt ő mondja NEM AZ ÚR. De persze te ezt is jobban tudod, mint ő maga, akiben az Isten lelke lakozik.
     Bennünk is Isten lelke lakozik. (1Kor 3,16) Tehát amiket mi mondunk azt is mindet Istentől vettük?

     “Volna e bármilyen tanitás tehát egyébként az Új-szövetségben, amit nem Isten üzen nekünk? ” Igen

     “azzal vádolta meg Krisztus apostolát, hogy nőgyülölő ” Nem ő volt nőgyűlölő, hanem azok akik a neve alatt irogattak.

    3. Edua, nem kapott az Úrtól különleges parancsolatot erre nézve-ezért irja, hogy nem az Úr mondja, hanem ő-de mivel Isten lelke által tanitotta ezeket is, igy tanitásai Isteni eredetüek, mivel hitte ő maga is, hogy az Isten lelke lakozik benne és az által szól. Hamisságot, vagy emberi, üres bölcselkedést nem beszélt sohasem, ez világos a már idézett szakaszból, melyet sziveskedtem beidézni a témát illetően 🙂 Nagyon csúszós ez a kérdéskör, ugyanis ez nagyon könnyen ahhoz vezet, hogy Pál egyes tanitásait sokan el fogják utasitani és hamisságnak bélyegezni- de aki érti Isten lelkének természetét és befolyását, az megérti Pál szavait is.

    4. Ne haragudj Péter, de most félrebeszélsz. “Az igenetek legyen igen, a nemetek meg nem, a többi ami ezen felül van a gonosztól van.” Írja Isten igéje. Most akkor ezek szerint te is a gonosztól vagy ? Nem hiszem. Pedig….Szóval mikor Pál ezt mondja: “Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr”. Ez azt jelenti, hogy nem minden ige van Istentől. Pont. Abban igazad van, hogy csúszós dolog, de hát ebben a világban mennyi minden csúszós. Akkor inkább ki sem lépsz ? Az mivel jobb, hogy azt is isteninek mondjuk ami nem az ? Azt elismerem, hogy a másik végletnél jobb, de azért nem kell ezt sem elfogadni a kegyesség és szenteskedés zászlaja alatt. Ez a képmutatás előszobája.

    5. Nem beszélek félre, olvasd el a vita tárgyát képező fejezetek egészét, egészen nyilvánvaló, hogy Pál Isten lelke álltal tanitott!

    6. Péter, sokadszorra leírtad ugyanazt a betanult szöveget. Kár, hogy nem a kérdésemre válaszoltál.
     Igen, tudom, veszélyes dolog gondolkodni és a tények alapján beszélgetni.

    7. “Nagyon csúszós ez a kérdéskör, ugyanis ez nagyon könnyen ahhoz vezet, hogy Pál egyes tanitásait sokan el fogják utasitani ”
     Szerinted nem kell elutasítani olyan tanítást, ami azt mondja, hogy káromkodó testvéreinket (felebarátainkat) át kell adni a sátánnak tanítás céljából? (1Tim 1,20) Vagy az illető lelkének megtartása végett? (1Kor 5,5) Te is úgy tudod, hogy a sátán tanítja arra az embereket, hogy ne káromkodjanak? És meg tudja tartani a lelküket? Akkor most ő ki? És ki Jézus?
     Jézus szerint ki a tanító, ki a megtaró és ki a sátán?

    8. Edua, a kérdéseid nagyon jók, csupán azzal van baj, hogy jelenleg hétköznap van és én meg délutáni műszakos vagyok és késő estig dolgozok. Hétvégén szivesen beszélgetek ezekről a kérdésekről részletesebben. Előzetesben annyit leszögeznék, az apostolok hatalmat kaptak sokmindenre- arra is többek között, hogy kiszolgáltassák a gyülekezeti tévelygőket az ördögnek, abból a célból, hogy mentsék ami menthető, vagy ott van Anániás és Zafira története-mely szintén mélységes tanúlságokat rejt. Igazság szerint én is sokszor megdöbbenek azon, mikor olvasom az apostolok cselekedeteit, hogy miféle erkölcsi mérce terhelte az akkor élő keresztényeket-persze ezen egyébként nincs mit csodálkozni, hiszen “bizonyságok fellege” vette őket körül Isten jelenlétének látványos jeleivel és csodáival…

    9. Ezt írja Pál az I.Korinthus 5-ben, mikor egy paráznáról szól, aki az apja feleségével él. “Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján.” Valóban nem szokványos ez a tett, hiszen az én ismereteim szerint Jézus nem ezt tette (volna). Eleve érdekes, hogy lehet egy bűnben maradva meghalni, majd feltámadni az örök életre. Sőt inkább azt mondja, mintha a testének halála kellene a későbbi üdvözüléséhez. Ez olyan, mintha ma egy gyülekezeti pásztor kinyíratna egy Istennek engedetlen valamilyen bűnben élő testvért, majd hozzátenné, jobb ez így, úgy is a mennybe kerül. Ilyenkor pl. hol van a világi törvénykezésnek megfelelő elvárás, a köztörvény tisztelete és betartása. Ez picit hasonlít David Koresh vagy Jim Jones álpróféták ámokfutók őrületeihez, mikor a világi és isteni törvényeket semmibe véve, össze vissza gyilkolták egymást.

    10. Árpiel, kivettem egy szabadnapot meghülés révén, úgyhogy szerencsére adódott egy kis idő a kommentálásra. 1 Korinthus 5.-öt sokan kiragadva idézik a versből és eddig már sokan vissza is éltek vele. A szövegkörnyezetből azonban kiderül, hogy semmiféleképpen sincs szó halálos itéletről (bár bizonyos tekintetben az)-annál inkább a kiközösitésről addig a határozatlan ideig, ameddig az illető meg nem tért a paráznaságából. A sátánnak való átadás sem jelent egyebet, minthogy az Úr közösségéből kitaszitották az illetőt, ami persze egyet jelentett azzal, hogy az Úr elhagyta az illetőt a cselekedetei miatt. Természetes, hogy ha nem az Úr oltalma alatt van valaki, a Sátán kezébe kerül!

    11. Péter apostol is jelezte, hogy már az akkori időkben is voltak olyanok, akik Pál apostol tanitásait igyekeztek kiforgatni a saját maguk javára, ahogy a Katolikus Egyház is ezt tette I Korinthus 5-tel amikor erre hivatkozva tette el ellenlábasait a máglyán és más egyéb szörnyüséges kivégzőeszközön.

     “És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.
     Szinte minden levelében is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.
     Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;
     Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” Péter Apostol II. levele 3. rész

    12. Ja, hogy rám is utalsz ezzel a csűrés-csavarás dologgal. Tehát nem az csűri-csavarja, aki erre: “átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján” azt mondja, ez nem meghalást jelent, hanem csak a gyülekezetből való kizárást….Hát neked nagyon fura a szövegértésed ! Kérem a többi kommentelőt, hogy szóljatok, szerintetek ez meghalást jelent az igében vagy kiközösítést ?

    13. Én meg azt nem értem, hogy ezt hogyan lehet fizikai halálnak gondolni, hiszen a halál hogyan hozhat üdvözülést bárkinek? Egyszerűen arról lehet szó, de majd a maga idejében megkérem az illetékest, hogy fejtse ki maga, hogy mit gondolt, hogy nem erőltetheted valakire, hogy milyen döntést hozzon. Ha megtetted, amit szeretetben meg lehet, akkor hagynod kell, hogy az illető járja a saját útját, vagyis el kell engedned, és ha az nem az életre visz (és ez lehet egy negatív lelki állapot is), akkor annak sajnos megvannak a fizikai közetkezményei, amik sokszor sokkal hatékonyabban állítják helyre valakinek a kapcsolatát az Úrral, mint egy prédikáció egy keresztény testvértől, akármilyen jószándékkal adják is. Ez ugyanaz, ahogy az Úr is bánik mindannyiunkkal. Senkire sem erőlteti rá Magát vagy a jó döntéseket. Nyújtja a kezét, de tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e.

    14. Ha magadra vetted, az nem az én problémám 🙂

     Ez áll az apsotolok itélete előtt a szövegkörnyezetben:

     “És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte. (…)”

     Utána pedig:

     “Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.
     Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
     Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
     Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
     De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
     Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
     Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
     A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.”

     Szerintem eléggé egyértelmüen nem kivégzésről van szó, hiszen nem is tehettek volna a Korinthusiak ilyesmit a helyi görög törvények értelmében.

    15. Véleményem szerint a problémát Pálnak az a megfogalmazása okozza, hogy a “testnek veszedelmére”, jó kérdés, hogy most itt milyen értelemben értsük ezt, mert aztán a bibliában a test mint kifejezés igen gyakran használatos elvont fogalmak kapcsolatban is, mint a materiális gondolkozás meghatározására. “Ha test szerint éltek, meghaltok” vagy “ti nem vagytok testben, hanem lélekben”

    16. “Kérem a többi kommentelőt, hogy szóljatok, szerintetek ez meghalást jelent az igében vagy kiközösítést ?”
     Ez előszőr is szembeszegülést jelent Jézussal, és az Ő áldozatának, akaratának, munkájának, semmibevételét jelenti. Ő azért jött, hogy megszabadítson a Gonosztól, és ezért is imádkozott. Erre ‘Pál’ visszaadná testvérét, akiért Jézus meghalt, a sátánnak. Azért írom, hogy adná, mert erre nincs hatalma, mégha azt állítja is. SENKINEK sincs hatalma Jézus kezéből kiragadni egy bárányt és az ellenségnek ajándékozni.

     Másodszor, halált is jelenthet végső soron, de szerintem sokkal inkább élethosszig tartó váltogatott kínzást. Kéz-láb-nyavalyatörést, fekélyeket, leprát, bénulást, epilepsziát, szkizofréniát, de nem utolsósorban démoni megszálottságot, szenvedélybetegséget, lelki gyötrelmet és a bűntől való szabadulási képtlenséget.

     Harmadszor kárhozatot. A sátán senkit nem visz magával az Atyához.
     Mert olyan egyszerűen nincs, hogy a testem a sátáné, lelkem meg Jézusé.

    17. ” Ez ugyanaz, ahogy az Úr is bánik mindannyiunkkal.”
     Ugye itt a Jób könyvében szereplő Úrra gondolsz? Csak az lehet, mert Jézus nem ad át a sátánnak, hanem megszabadít tőle.
     Nem Thea, nem azt írja, hogy elengedi, hanem azt, hogy átadja sátánnak, hogy megtanulja, hogy ne káromkodjon.

     Akkor tőled is megkérdezem, mivel Péter nem válaszol:
     Te is úgy tudod, hogy a sátán tanítja arra az embereket, hogy ne káromkodjanak? És meg tudja tartani a lelküket? Akkor most ő ki? És ki Jézus?
     Jézus szerint ki a tanító, ki a megtaró és ki a sátán?

    18. Edua, persze, hogy nem válaszolok, olyan kérdésekre, melyek értelmetlenek. Ha ismernéd az irást, nem kérdeznél ilyen alaptalan dolgokat már ne haragudj meg, hogy ezt mondom 🙂 Feleslegesen lázadsz olyan dolgok ellen, amit nem értesz meg. Először is imádkozz Istenhez, hogy az igék maguktól értetődővé váljanak számodra!

     “Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
     De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
     Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.” Jakab Apostol levele 1. rész

    19. Thea, szerintem az apostolok itélete itélet volt, nem csupán, hogy hagyják járni a saját útján. Egy olyan ember veszélyt jelent egy közösségre, aki nem szembesül a cselekedeteivel, ha hagynák a gyülekezetben tevékenykedni, továbbra is fertőzné a környezetét- igy ki kell zárni a közösségből feddéssel egyetemben, hátha van esély még nála a változásra! Pontosan erről beszél Pál apostol, amikor a kovász példázatát hozza fel, mely csak kárára van a tésztának. Néha határozottan kell cselekedni, mint a közösség mint pedig az egyén érdekében. Szivszoritó, de igazságos…

    20. Egyébként is Edua, az első két kérdésedre már válaszoltam az Árpielnek megfogalmazott válaszomban-ha olvastad, nade ezekkel nem tudok mit kezdeni 🙂 :”Te is úgy tudod, hogy a sátán tanítja arra az embereket, hogy ne káromkodjanak? És meg tudja tartani a lelküket? Akkor most ő ki? És ki Jézus?
     Jézus szerint ki a tanító, ki a megtaró és ki a sátán?” Neked még tejre volna szükséged, nemhogy rendes ételre 😀 Kiváncsi vagyok amúgy ki is vagy nem csak privátban, meg tudnád adni az igazi nevedet? Szivesen megismerkednék veled.

    21. Péter! Ha látnád/érzékelnéd Szellemben Eduát, akkor nem mondanál ilyeneket. Nincs ilyen problémája, hanem arról van szó, hogy aratás van. Most válogatják szét a konkolyt a búzától, evilág gyermekeit az Isten gyermekeitől, akik eddig együtt növekedtek.

     Kérlek jól forgasd meg a szívedben amit mondok!

     Jézus a Világosság/Fény. A sötétségbe jött, amikor eljött. Ő volt egyedűl a világ világossága, és csak ő szólta a Világosság/Fény szavait. Mivel a sötétségbe jött, ezért az előtte való minden beszéd, írás, stb, a Sötétségből származik.

     Jézus Atyja, az Isten világosság/fény, és nincsen benne semmi sötétség. Minden -beszéd, írás, cselekedet- ami a Sőtétségből származik, az nem Istentől van. A világosság beszédei között semmi nem származik Istentől, ami a sötétségből való.

     Azok, akik evilágból származnak ( evilág Szellemét vették), azok evilág szerint beszélnek, és az úgyancsak evilágból valók hallgatnak rájuk. Akik Istentől valók ( Isten Szellemét vették) azok Isten, a Világosság/Fény beszédeit szólják, és azok hallgatnak rájuk, akik Istentől vannak.

     Jézus bárányai Istentől vannak, és hallják Jézus (a Világosság/Fény) beszédeit. ( A bibliában is.) És hallják abban is az idegen hangokat is, a sötétségből való beszédeket, és nem követik azokat, mert idegenek azok a számukra.

    22. Ebből egy fontos dolog kimaradt: Jézus nem 2000 éve jött el. 2000 éve született meg testben, de szellemben mindig is itt volt, mindig is jelen volt Ő maga is és a világossága is és ez tisztán látszik az Ószövetségben is, ahol számtalan helyen megjelenik. Nyilván az újszövetségi korban könnyebben megértjük Őt, mert emberi szavakkal, testben szólt hozzánk, de a szellem által korábban is értették Őt azok, akik figyeltek.

    23. “A ”

     Jézus, a Világosság beszédei között semmi nem származik Istentől, ami a sötétségből való.

    24. Péter,
     nem azt kérdeztem, hogy mi van erről megírva, hanem a te véleményedre voltam kíváncsi, ugyanis érdekel, hogy ugyanabban az Istenben, Jézusban hiszünk-e.
     ” ezekkel nem tudok mit kezdeni :”Te is úgy tudod, hogy a sátán tanítja arra az embereket, hogy ne káromkodjanak? És meg tudja tartani a lelküket? Akkor most ő ki? És ki Jézus? ” Szomorú, hogy azt sem tudod kiben, miben hiszel. És, hogy nem mered megvallani az emberek előtt, hogy neked ki Jézus. De az is lehet, hogy nem tudod.

     “Jézus szerint ki a tanító, ki a megtaró és ki a sátán?” Neked még tejre volna szükséged, nemhogy rendes ételre ” Amiket írsz, azokból az derül ki, hogy ezekkel a dolgokkal te nem vagy tisztában, ezért is kérdeztem rá, hogy pontosítsunk.

     “Egyébként is Edua, az első két kérdésedre már válaszoltam az Árpielnek megfogalmazott válaszomban” Nagyon figyelmetlen vagy. Ez volt az első kérdésem: Bennünk is Isten lelke lakozik. (1Kor 3,16) Tehát amiket mi mondunk azt is mindet Istentől vettük? Ha mégis én vagyok a vak és ott a válaszod erre, akkor légyszives idézd már újra.

     A második kérdésemre, talán ez akart a válaszod lenni.: “A sátánnak való átadás sem jelent egyebet, minthogy az Úr közösségéből kitaszitották az illetőt, ami persze egyet jelentett azzal, hogy az Úr elhagyta az illetőt a cselekedetei miatt.”+”az apostolok itélete itélet volt, nem csupán, hogy hagyják járni a saját útján…. hátha van esély még nála a változásra”
     Aha értem már. Emberek az ítélők, aki ki tudnak valakit taszítani az Úr közösségéből és az Úr együttműködése jeléül elhagyja az illetőt. Szóval ők mondják meg az Úrnak, hogy mit kell tennie és még engedelmeskedik is nekik. És az illetőnek ezek után esélye lesz, hogy megváltozzon (melyik irányba?!) a sátán karjaiban. Persz, hiszen a káromkodásról is le tudja szoktatni….

     —————————————————–
     “Kiváncsi vagyok amúgy ki is vagy nem csak privátban, meg tudnád adni az igazi nevedet? Szivesen megismerkednék veled.” Ne haragudj, de ezt nem értem. Mi az, hogy nem csak privátban? Nem, nem én vagyok a Mutti. És most a nevemmel szeretnél megismerkedni, vagy velem?

    25. Edua, az apostolok megtehették a kiközösitést is, bizonyára emlékszel Jézus Krisztus ezen szavaira:

     “És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” Mt 16,19

     “És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” János 16, 23

     “Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”
     Jn 14,12

     Nem saját erővel müvelték ezeket, hanem a Jézus Krisztus hatalmával:

     “Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával.” I Kor 5

     Edua, minden megtéretlen és súlyos bünökben leledző ember, mint az az illető-aki az atyja feleségével feküdt le- sötétségben van és a sátán uralkodik rajta. Nem véletlenül irja ezt az ige:

     Csel 26,18
     Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.

     Nem osztozhatott Isten közösségében az a parázna férfi-akinek büne ráadásul súlyosabb volt, annak révén, hogy korábban már egyszer elismerte a világosságot, természetesen ki kellett vetni a világba, ahol sátán uralkodik.

     ……………………………………………………………

     Elnézést a rossz fogalmazás miatt, természetesen veled szeretnék megismerkedni, hogy ki is áll a nicknév mögött! 🙂

    26. Péter, már hogyan emlékezhetnék olyasmire, amit nem ismerek. (“Ha ismernéd az irást, nem kérdeznél ilyen alaptalan dolgokat “)

     “Edua, az apostolok megtehették a kiközösitést is, bizonyára emlékszel Jézus Krisztus ezen szavaira:“És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” Mt 16,19
     Itt nincs egy szó sem kiközösítésről, de még csak emberekről (személyekről) sem. Szövegértési hiba?

     “És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” János 16, 23
     Jézus nevében nem lehet olyat kérni, ami Ő ellene van. (Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.Jak 4,3)

     “Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”
     Jn 14,12
     Most ezzel azt akarod mondani, hogy Jézus átadta az embereket a sátánnak, vagy azt hogy ez az a nagyobb cselekedet?

     “Edua, minden megtéretlen és súlyos bünökben leledző ember, mint az az illető-aki az atyja feleségével feküdt le- sötétségben van és a sátán uralkodik rajta.” Ne haragudj, de mi ebben a logika? Ha már a sátáné, akkor mi a csudának kell neki átadni?

     “Nem osztozhatott Isten közösségében az a parázna férfi-akinek büne ráadásul súlyosabb volt, annak révén, hogy korábban már egyszer elismerte a világosságot, természetesen ki kellett vetni a világba, ahol sátán uralkodik.”
     Akivel Isten nem akar osztozni az Ő közösségében, azt maga nem tudja kivetni az Ő saját közösségéből? Ehez emberek kellenek?
     Ki kellett vetni a világba?? Miért addig hol volt? A másvilágon?
     “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”Jn 17,15 Itt ennek pont az ellenkezője történik. Az Ő nevében?!

     “Nem saját erővel müvelték ezeket, hanem a Jézus Krisztus hatalmával:”
     Szóval, Jézus Krisztus a hatalmát adta hozzá, hogy akiért Ő meghalt, hogy megszabadítsa a gonosz uralmától, azt visszaadják a gonosznak???!! És amikor majd a sátán megtanítja a jóra, hogy ne káromkodjon vagy ne paráználkodjon, akkor visszaveszik tőle és visszahelyezik Isten közösségébe? Fociznak az emberekkel, ide-oda passzolgatják őket, mint a labdát? És mindezt Jézus nevében az Ő hatalmával???!!

     És mivel ennyire erőlteted, hogy Jézus ilyen, egyre biztosabb vagyok benne, hogy a te jézusod nem az én Jézusom. Az enyém nem ilyen.

     Mostmár csak az érdekelne, hogy a te Istened milyen. (Márha hajlandó leszel válaszolni.) Haragszik-e még azután is, miután az ember megtér hozzá teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből ?
     Gonosz lelke van-e és küld-e gonosz lelket az emberre, hogy gyötörje?
     Tetszik-e neki a hazugság és mások becsapása? Tesz-e ő ilyet?
     Kit adott váltságul az övéiért?

     ——————————————————
     “Elnézést a rossz fogalmazás miatt, természetesen veled szeretnék megismerkedni, hogy ki is áll a nicknév mögött!”
     Nem vagyok közéleti személy, nem vagyok fenn egyetlen közösségi oldalon sem, hogy ilyen módon rámtalálj. Email adhatok, ha érdekel.

    27. Edua, engem az email biztos érdekel. Elég nagyban megy itt a játszma, jobb lenne ezt tisztázni és Ida is eltűnt (ő adott email címet). Nekem elég egyértelmű, hogy itt valami nem stimmel. Sokszor éreztem azt, hogy mikor van egy teológiai problémával kapcsolatban belemagyarázás, erőltetés. Ilyenkor az ember szívében valami háborog, a Szent Szellem személyének ismerete nem egyezik. Ami mindig egyezik vele, az Jézus beszéde.

    28. Edua, ne haragudj meg, de borzasztóan frusztrál, hogy felesleges szócséplést végzel. Ne a szavakon lovagolj, hanem a szöveg összefüggő értelmén-az a lényeg! Az apa néha megveri a fiát, ha helytelen dolgokat cselekszik, igy van ez a keresztény ember életében is. A te finom női lelkednek természetesen zavaró lehet a fegyelmezésnek ilyen formája, dehát ez van, teljes mértékben igazságos és hasznos! Légyszives add meg az emailedet, ott szivesen folytatnám a veled való társalgást.

    29. Szia Thea!
     A számtalan ószövetségi helyből esetleg idéznél egyet-kettőt, ahol a Krisztus megjelenik?

    30. Szia Ida!
     A Jézust említő ószövetségi próféciákat nem említve, hiszen azokat bizonyára mind ismered, íme néhány:
     Az első nem az ÓSZ idézi, de egyértelmű az utalás (az új angol fordításokban már nem Úr, hanem Jézus szerepel itt) a Júdás 1:5: “amikor az Úr a népet Egyiptom földjéről kiszabadította”
     Az I. Mózes 22 előtti részekben, amikor valaki Istennel találkozik, mindig “az Úr szava” jön el az illetőhöz. Az I. Mózes 22-től viszont már fizikailag megjelenik Ábrahámnak. Az ÓSZ az Úr angyalának hívja, de ezekben az esetekben gyakran Jézusról van szó, mert Ő Isten egyetlen fizikai megtestesítője. Ábrahám mellesleg meg se kérdezi, hogy kivel van dolga, mert ismeri az Úr szavát és Személyét. Érdekes megfigyelni, hogy az Angyal először úgy beszél, mintha egy harmadik személy üzenetét adná át, aztán mégis azt mondja, hogy “nem tagadtad meg tőlem a fiadat” vagyis egyesszám első személyben, saját magára utal. Vagyis Istennel találkozik a testben, Aki Jézus, hiszen Ő Isten egyetlen megtestesült Személye.
     Említhetjük még Dávid zsoltárát is (110:1), ahol az ÚR (Isten) szól az Úrhoz (Jézushoz).
     Innentől szerintem te is megtalálod ezeket a részeket, de szívesen keresek többet is.

    31. Miért, egyáltalán hol nem jelenik meg?Csak azért mert valaki nem látja, nem akarja látni, még nem jelenti azt, hogy Krisztus nincs ott.

    32. Szia Thea!

     “A Jézust említő ószövetségi próféciákat nem említve, hiszen azokat bizonyára mind ismered, íme néhány:”

     A zsidó messiást említő próféciákat ismerem, de azokban nem Jézusról van szó, bár az “újszövetségi” írásokban vannak azokra utalások a személyét illetően, azzal a megjegyzéssel, hogy “… hogy az írások teljesűljenek”… De, a zsidóknak ígért messiás csak az Úr napján jön el. És mielőtt ő eljön, az Úr/Jehova ki fogja tölteni az ő Szellemét minden zsidóra, akik prófétálni fognak, látomásokat fognak látni, stb. Ez se történt meg azelőtt, hogy Jézus szűletett, tehát egyértelmű volt számukra, hogy nem az Úr által ígért messiás volt ő. Továbbá, Illésnek is el kell jönnie még a messiásuk előtt, hogy elkészítse a nép szívét az Úr eljövetelére, és az Atyák szívét a fiakhoz térítse, stb, de ez se történt meg. Igaz úgyan , hogy az “újszövetségi” írás azt mondja, hogy maga Jézus azt mondta, hogy keresztelő Jánosban Illés jött el, de kizárt, hogy úgy küldje el Illést az Úr/Jehova, hogy azt a nép ne ismerje fel. Főleg, ha az Úr/Jehova szelleme ki is töltetett már rájuk. Stb.
     Vannak ószövetségi apokrif írások, amelyek általában megerősítik az ószövetségi szövegeket, de azt az ominózus egyetlen igeverset, amelyben a kiírtott messiás fejedelemről van szó, azt egyik se említi. Szóval, az ószövetségi idők alatt is 2 vagy 3 tanú vallomása kellett valaminek az elfogadásához.

     “Az első nem az ÓSZ idézi, de egyértelmű az utalás (az új angol fordításokban már nem Úr, hanem Jézus szerepel itt) a Júdás 1:5: “amikor az Úr a népet Egyiptom földjéről kiszabadította””

     Igen, vannak visszautalások az ószövetségre bőven, de a zsidó messiás millenniumi országlásáról leírt ószövetségi bibliai szövegek se egyeznek Jézus jellemével és tanításával. Márpedig az ószövetségben az Úr/Jehova törvénye lesz a zsidók szívébe írva, nem pedig a Jézus által bemutatott Atya szeretet törvénye. A mi Atyánk és a mi Krisztusunk szeretet közösségben van velünk a Szent Lélek által, és a mi Jézusunk testvéreinek szólít bennünket, az ószövetségi zsidó messiás pedig királyként vasvesszővel uralkodik a pogányokon, és megcsapkod minden népet, aki nem fogadja el az ő hatalmát. stb.
     Az ószövetségben az Isten, Úr/Jehova kijelenti, hogy ő nem ember, hogy megváltozzék, és hogy tűzzel fogja megégetni ama” kis szarvat”, amely ellene beszél, és amely “véli, hogy megváltoztathatja a Törvényt és az időket”. Vagyis a törvény változtathatatlan a számára ( ez a majdani milleniumi leírásokból is látható az ószövetségben, ahol újra visszaáll az áldozati rend, ami úgye magyarázgatható, de semmiképpen nem magyarázható meg akkor, ha Jézust Úr/Jehova küldte, és ő már kifizette neki az összes emberért a Törvény követelését az elkövetett bűnökért. Ha még azt is hozzávesszük, hogy még a messiás fejedelemnek saját magáért is áldozatokat kell majd bemutatnia, akkor meg végképpen nem…..) , és nem fog elküldeni olyan messiást, aki más törvényt ad és hírdet, mint amit ő adott. Márpedig a kanonizált újszövetségi írások szerint, Jézus azt mondta, hogy “hallottátok, megiratott pl “szemet, szemért”, én pedig azt mondom nektek szeressétek…”. Stb.

     “Az I. Mózes 22 előtti részekben, amikor valaki Istennel találkozik, mindig “az Úr szava” jön el az illetőhöz. Az I. Mózes 22-től viszont már fizikailag megjelenik Ábrahámnak. Az ÓSZ az Úr angyalának hívja, de ezekben az esetekben gyakran Jézusról van szó, mert Ő Isten egyetlen fizikai megtestesítője. ”

     A mi Atyánknak Jézus az egyetlen megtestesítője, mert Őt soha senki nem látta(!), csak a Fiú jelenti ki, de Úr/Jehova angyala Gábriel, Mihály pedig a zsidókért álló angyal fejedelem.
     ( Pl szerintem éppen azért hiszik a Jehova Tanui azt, hogy őket Mihály arkangyal váltotta meg ( vagyis, hogy Jézus valójában ő volt), mert pl a pusztában azt ígéri a zsidóknak az Úr/Jehova, hogy elküldi előttük az ő angyalát, nappal…, éjjel… Továbbá, hogy a zsidó messiásról az van megírva, hogy ” én fiam vagy te, ma szültelek téged…” ( ami egyértelmű, hogy nem Jézusról szól, az Igéről, aki örök idők kezdetén született az Atyától. És van az az “újszövetségi” igevers is, amikor a pusztai vándorlásnál Krisztus jelenlétéről beszél az író. Ezekből is kellemesen össze lehet kombinálni dolgokat, tanításokat, amelyek teljesen korrektnek nézhetnek ki.)

     “…Dávid zsoltárát is (110:1), ahol az ÚR (Isten) szól az Úrhoz (Jézushoz)….”

     A kanonizált biblia szerint Jézus éppen ezen ószövetségi igevers alapján érdeklődött a tanítványaitól, hogy úgye Dávid fia lesz a messiás, amint azt ígérte az Úr/Jehova nekik. Vagyis Dávid ágyékából származik majd, ahogy az az ószövetségi szövegben meg van írva. De, olyan szöveg is található az ószövben, ahol azt mondja az Úr/Jehova, hogy Dávidot, az ő királyukat fogja nekik feltámasztani messiásként.

     Szóval nem győztél meg arról, hogy a mi Krisztusunkkal az ószövben találkozhatunk.
     Legalábbis én sehol nem találtam ott Őt.

    33. “Én pedig minden lapján. Aki keres talál…”
     Kedves Thea,
     Jósiás, Saul, Mikeás, jób eseténél, és a rabszolgák törvényénél is Jézust látod, Őrátalálsz? Őszintén érdekel, hogy tényleg így látod-e, vagy csak megszokásból mondod.

     “és az ő egész életében nem szakadának el az Úrtól, atyáik Istenétől…….Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, a ki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint; de utána sem támadott hozzá hasonló. DE AZ ÚR MÉGSEM SZŰNT MEG AZ Ő MEGBÚSÚLT NAGY HARAGJÁTÓL.”

     És lőn, hogy a mikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.

     “És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani.És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.”

    34. Szia Edua!
     Már korábban is szerettem volna válaszolni egy hasonló hozzám intézett kérdésedre, de akkor nem volt időm, úgyhogy most megteszem.
     A válasz egyértelmű: igen. Nem szeretek megszokásból cselekedni. Biztos előfordul, de ez túl fontos ahhoz, hogy ezt tegyem.
     Most sincs időm kimerítő választ adni, de azért egy-két gondolat erejéig reflektálnél. Jóbról már sokat írtam. Számomra egyértelmű, hogy Jób helyzetében semmi nem változott “sátán” látogatását követően. A könyv írója, akkori tudása szerint próbálta bemutatni, hogy hogyan omolhat le az Isten által körénk állított védőfal. Soha nem azért, mert Isten rosszat akar nekünk, hanem saját félelmeink vagy rossz döntéseink által.
     Jósiással nem tudom mit akarsz.
     A Saulról szóló vers nyilván félreérthetően van fogalmazva, de szerintem itt is arról lehet szó, hogy Saul saját engedetlensége által lerombolta Isten védelmét és a rossz léleknek könnyű bejárása volt a szívéhez.
     Szerintem ha az ember a Biblia üzenetének egészét nézi, abból egy szerető Isten képe rajzolódik ki és ha akad benne egy-két nehezebb értelmezhető vagy félreérthető rész, az nem írhatja felül az egészet. Ez mindennel így van. Mindig az egyértelmű versekből kell kiindulni és azok segítségével értelmezni a többit.
     Két fontos dolog: a Biblia könyvei az időben előre haladva egyre mélyebb, érettebb felfogású képet festenek Istenről, ahogy egy gyerek is egyre érettebb fogja fel szülei szeretetét vagy érti meg felnőtt fejjel, hogy bizonyos dolgok miért voltak tilosak, miért kapott büntetést, stb.
     A másik pedig, hogy a saját időnben, sokszor a szemünk előtt történő dolgokat is félreértjük, nemhogy olyan eseményeket, amik több ezer évvel ezelőtt történtek és több emberen átszűrve értek el hozzánk. Gondolj azokra a fényképekre, amiken a kamera olyan pillanatban kap el embereket, amik igencsak kompromittálónak tűnnek, egy másik szemszögből viszont látszik, hogy teljesen ártatlan helyeztről van szó. Nem gondolod, hogy Isten természetét és jellemét ennel sokkal könnyebb félreérteni, amikor halandó emberek közvetítésével kapott információkról van szó?
     Én úgy gondolom, ahogy keresztények milliói is hozzám hasonlóan, hogy a 2. Timóteus 3:16 (A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,) nem jelenti azt, hogy a Bibliában megszólalók tévedhetetlenek vagy minden leírt gondolatuk 100%-ban helyes, hanem minden, ami hozzánk eljutott általuk, azok emberi tökéletlenségeivel tökéletesen alkalmasak a mi tanításunkra. Amíg ebben a testben vagyunk nem létezik tökéletes kommunikáció, de amink van, az tökéletesen elégséges erre az életre.
     Nincs gond azzal, ha valaki sokat tanulmányozza a számára nehezen érthető részeket, de ha ez tölti ki az életét és ez Istennel való kapcsolatára is rámegy, lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy jó felé kapizsgál-e.
     Eszembe jutott erről a Bűn és bűnhődés. Valaki megjegyezte miután elolvastam a könyvet, hogy mennyire nyomasztó volt számára az olvasmány, én pedig nagyon elcsodálkoztam, mert én semmi nyomasztót nem találtam benne. Nincs két ember a világon, aki akárcsak egyetlen egy dolgot is teljesen ugyanúgy látna, és az biztos, hogy amit látunk nagyban függ attól, hogy hol állunk.
     (L)
     (Ha lesz még egy kis időm írok Akhábról is. Az a történet se semmi 🙂 )

    35. Jézus Krisztust keresztre feszítették, tehát az Írások szerint értelemszerűen még egy ilyen szörnyű helyzetben is jelen kellett lennie.Amíg ezt a kritikus pontot nem tudjuk feloldani magunkban, addig csupa ellentmondásba botlunk állandóan.Valósággal vonzani fogjuk azokat.Hiába álltatjuk magunkat azzal, hogy értjük Jézus Krisztus lényegét, amíg nem merünk a megváltására teljesen vakon hagyatkozni, hogy Ő épségben és szeretettel átvigyen minket minden paradoxonon, poklon és lehetetlenségen.Vaknak lenni a félelmekre és látónak lenni az Ő teljességére.Amikor a kereszthalálát tiszta megvilágításba tudtuk helyezni magunkban, pontosabban csendes alázatban hagytuk, hogy az a maga helyére kerüljön, akkor majd a félelmeink és kételyeink ellenére minden hiányérzetünk betöltést nyer nyugalommal.Sőt, tiszta rálátást nyerünk azzal kapcsolatban, hogy az ellentmondások és lehetetlenségek sosem léteztek.Az már világos, hogy mi nem az útja ennek: “Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti megváltásotok.”

    36. Szia Thea,
     ha jól értem, Jób könyve tanmese.

     “Jósiással nem tudom mit akarsz.”
     Ezzel azt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet itt Jézust látni? Olyan-e Jézus, hogy még
     akkor sem szűnik meg az ő megbúsúlt haragjától, amikor az ember, teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből megtér Őhozzá, és egész életében Őt szolgálja?
     És egy másik ember miatt haragszik, még mindig, aki történetesen már régen halott és halála előtt még megtért?
     (“Jósiás teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből megtér az Úrhoz, és az ő egész életében nem szakadt el tőle, nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, a ki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, de utána sem támadott hozzá hasonló.DE AZ ÚR MÉGSEM SZŰNT MEG AZ Ő MEGBÚSÚLT NAGY HARAGJÁTÓL a melylyel megharagudott volt Júdára mindazokért a bosszantásokért, a melyekkel bosszantotta őt Manasse.”)

     “A Saulról szóló vers nyilván félreérthetően van fogalmazva” Ezt nem értem, hogyan gondolod.
     “szerintem itt is arról lehet szó, hogy Saul saját engedetlensége által lerombolta Isten védelmét és a rossz léleknek könnyű bejárása volt a szívéhez.”
     Szerinted. A Biblia szerint nem. Ott ezen kívül legalább még öt helyen van leírva, hogy Isten KÜLDTE a gonosz lelket. És Saul még prófétált is általa.

     “Szerintem ha az ember a Biblia üzenetének egészét nézi, abból egy szerető Isten képe rajzolódik ki és ha akad benne egy-két nehezebb értelmezhető vagy félreérthető rész, az nem írhatja felül az egészet.”
     Az evangéliumokból igen. De az ószövetségból nem annyira. Egy szerető Isten nem csap be szándékosan .

     “Mindig az egyértelmű versekből kell kiindulni és azok segítségével értelmezni a többit.” Szerintem meg a Szent Szellem segítségével, de próbáljuk meg a te módszereddel. Itt van két teljesen egyértelmű vers: “ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal (Lk 6,35), ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.” (Lk 11,13 ), ezekben Jézus úgy mutatja be az Atyát, hogy Szent Lelket ad és jóltevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Megköszönném, ha ezek segítségével értelmeznéd, hogy gyötri Sault a gonosz lélek ráküldésével.

     “nem jelenti azt, hogy a Bibliában megszólalók tévedhetetlenek vagy minden leírt gondolatuk 100%-ban helyes”
     Tehát a Biblia nem Istentől ihletett szentírás, hanem tévedéseket és emberek gondolatait tartalmazza?

    37. Szia Oszkár!
     “Az már világos, hogy mi nem az útja ennek: “Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti megváltásotok.”
     Így van, hogy nem azokban van, hanem Isten Ígéjében. Mivel a keresztények túlnyomó többsége, azt hiszi, hogy Iste Igéje betű, arra szeretnék rávilágítani, hogy nem az.

    38. Szia Edua!
     Tisztelettel vagyok a tudásod felé, és ezek szerint a szándékoddal, céloddal is egyet kell, hogy értsek.Közben azért felmerül bennem a gyanú: betűvel lehet-e betűt elhárítani?Vagy inkább csak szaporodni fog azok száma?A szögnek csak egy feje van.Mi értelme van minden máshová is le-lesújtani a kalapácsunkkal ha céltudatosan akarunk építeni?Jézus azon mondataiban szerintem összegződik és egyetlen pontban megmutatkozik minden amit érdemes tudnunk, amit a legérdemesebb a szívünkben tartani, forgatni és kamatoztatni.Jézus Krisztusra nézni, nem pedig a kételyeinkre, melyek racionális látásmódunk elől kitakarják Őt.Tudom, hogy elsősorban mindenki fogadja meg a saját tanácsát, de ha már beszélgetés van itt erről -ami biztosan nem hátrányos-, akkor már elmondom ezeket.Még ha első sorban saját magamnak is.

     “Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.”

     Szerintem csak ez az egyetlen feje van a szögünknek, ahol az Alfa és az Omega is találkozik.Tudom én, hogy ez nem ilyen könnyű, pedig ennyire egyszerű…

    39. Kedves Oszkár, ha mindenki úgy látná a dolgokat, úgy gondolkodna, úgy érvele és úgy beszélne, mint te, akkor csak Oszkárok lennének a Földön.
     És szerintem akor te is unatkoznál….

    40. 😀

     Ez igaz, amit mondtál bárkire lehet igaz; de attól még nem érv.Ha már az érvelést emlegetted.

 4. Isten tökéletes vagy „megengedő” akarata – Abonyi Sándor
  Posted on 2017-12-31 Szerző: Sandor

  Sokszor hallani hívőktől, hogy Istennek van egy megengedő akarata, ami nem Isten tökéletes akarata, de mégiscsak az Ő akarata: mondhatjuk úgy, hogy egyfajta „alacsonyabb értékű” isteni akarat. Ennek a kérdésnek járunk most utána, hogy miről is van itt szó valójában?

  A teremtéskor Isten minden teremtett dologra azt mondta, hogy jó. Isten igéjében több esetben is azzal találkozunk, hogy Isten jóról és rosszról beszél.

  „Elébetek adtam jót és rosszat – válaszd azért a jót.” Amikor Isten ad elénk jót és rosszat ez azt jelenti, hogy az Isten akarata szerinti dolog a jó, de megadja az embernek a szabad választás jogát arra is, hogy szabad akarata szerint – ettől eltérő módon, eltérve Isten akaratától – választhatja a rosszat is, aminek természetesen megvannak a maga következményei. Isten jót akar nekünk, és meg akar óvni bennünket attól, hogy kárt szenvedjünk, ezért javasolja azt, hogy válasszuk a jót. Nézzünk meg egy másik igeszakaszt is Isten akaratának „minőségével” kapcsolatban:

  „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12.1-2)

  Ha csak ezt az igét nézzük, akkor úgy tűnhet, hogy Isten akaratában vannak fokozatok: azaz jó, kedves és tökéletes. Az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan értelmezhetjük ezt úgy, hogy jó, jeles és csillagos ötös? Ha jobban utána gondolunk ennek, akkor rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy Isten nem teremtett hibás terméket a teremtéskor, hanem minden tökéletes volt, mert Ő maga is tökéletes, azaz híjával van minden hibának, amitől – a tökéleteshez képest – csökkent értékű lehetne bármely isteni alkotás. A teremtés példájánál maradva tehát Isten azt minősítette jónak, ami egyben tökéletes is. Amikor Isten minden nap végén megtekintette a teremtett dolgokat és rámondta, hogy jó, azaz tökéletes, azt is nyugtázta ezzel, hogy kedves volt a szemének, amit látott.

  A fenti logikai következtetéseket figyelembe véve ez azt jelenti, hogy Isten jó, kedves és tökéletes akarata esetében ugyanazon fogalomról van szó, vagyis ezek a szavak szinonimái egymásnak és nem valami különféle Isteni értékrendet fejeznek ki. Ha Istennek az akarata minden esetben tökéletes, mert Ő maga is tökéletes és Ő nem akar tökéletlenséget, akkor mi lehet valójában Isten un. „megengedő akarata?”

  Két igei példát nézzünk meg ennek kapcsán, amiből egyértelműen meg fogjuk érteni, hogy valójában mi is az, amit az emberek Isten megengedő akaratának neveznek. Mindkét igei példáról részletesen írtam más írásokban, most alapvetően azért hivatkozom ezekre, mert két nagy fontosságú témáról van szó és szolgálók rendszerint ezek esetében szoktak Isten tökéletes akarata helyett Isten megengedő akaratára hivatkozni. Az első igei példa egy igen tanulságos – az ószövetségi és az újszövetségi korra egyaránt kiható – történet a Sámuel könyvében, amikor Izrael vénei királyt kértek maguknak, hogy uralkodjon felettük. Nézzük most meg ennek kapcsán, hogy mi itt Isten tökéletes és „megengedő” akarata:

  „Összegyűltek azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: Íme te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útjaidon; most azért válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszett a beszéd, hogy azt mondák: Adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörgött Sámuel az Úrhoz. És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük.” (1 Sámuel 8:4-7)

  Izraelnek korábban nem volt királya, hanem a vének vezették Izrael népét és Isten töltötte be a vének felett a király szerepét. Izrael ezért különbözött minden körülötte lévő pogány néptől, mert egy láthatatlan királyuk volt. Ez volt Isten tökéletes akarata Izrael számára! A vének itt valójában azt kérték, hogy a láthatatlan és tökéletes Isten helyett egy látható és tökéletlen, gyarló ember legyen a királyuk. Ezzel megfosztották Istent a maga szerepétől Izrael életében félreállítva őt, és egy embert helyezve Isten helyébe. Nem csoda, hogy a vének kérése nem tetszett Sámuel prófétának és Istennek sem, aki így nyugtatta meg Sámuelt: „nem téged utáltak meg, hanem engemet.” Ez világosan mutatja, hogy Isten tökéletes akaratához képest a nép kérése azt jelentette, hogy megutálták Istent: nem kértek a továbbiakban abból, hogy Isten uralkodjon felettük! Érdekes ezek után azt látni, hogy mit válaszolt Isten Sámuelnek: „fogadd meg a nép szavát”!

  Ezek ismeretében több kérdés is felmerülhet:

  Isten változtatott az Ő tökéletes akaratán és „jóváhagyta” a nép kérését, mint egy (az övével egyenértékű) másik alternatívát?
  Ez lenne Isten „megengedő akarata” az Ő tökéletes akarata ellenében?
  A válasz a következő: a nép kérése egy rossz választás volt Isten tökéletes akaratával szemben, és Isten az emberek szabad akaratát tisztelve „megengedte” nekik, hogy szabadon válasszanak és ők a rosszat választották. Isten nem erőszakolja rá senkire a jót, hanem „megengedi”, hogy a rosszat válasszuk, de azzal Isten akarata ellenére cselekszünk, ami a mi akaratunk és nem Isten akarata.

  Jézus ugyanerről beszél a tanítványainak a Máté 20. 25-27-ben:

  „Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.”

  Az Újszövetség időszakában Jézus akaratát a gyülekezetekben ugyanennek az elvnek a betartása jelenti, amit az első apostolok be is tartottak: minden általuk alapított gyülekezetben több vént (presbitert) állítottak be és felettük Jézus volt a Főpásztor, akinek engedelmeskedni tartoztak (1 Péter 5.1-4).

  Az egész világon a gyülekezetekben elterjedt gyakorlat, hogy a presbiterek felett egy látható ember (pásztor) van. Ez teljesen megegyezik a Sámuel könyvében olvasott „király” esetével, ami egyáltalán nem Isten akarata, amiről Istennek ugyanaz a véleménye, mint a királykérésről.

  Hasonló példát látunk a „megengedő akaratra” a tékozló fiú esetében is, ahol a fiú Isten akarata ellenére cselekedett:

  idő előtt kikövetelte az örökségét,
  és hátat fordított az atyjának.
  Ennek ellenére az atya tisztelte a fia szabad akaratát és kiadta neki a jussát és „megengedte”, hogy rossz útra térjen, de az nem az atya akarata volt, hanem a fiáé.

  Hasonló a helyzet a házasság, újraházasodás kérdésével is. Isten tökéletes akarata Jézus szavai szerint az egy és megbonthatatlan, egész életre szóló házasság. A válás egy rossz dolog és az „újraházasodás” (mást elvenni, máshoz hozzámenni) Jézus szerint házasságtörés, ami Isten akaratával ellentétes, azért azt Isten nem hagyhatja jóvá.

  Ha sokan ilyen és hasonló esetekre értelmezik Isten „megengedő akaratát”, akkor nagyot tévednek, mert itt egyáltalán nem Isten, hanem attól teljesen eltérő emberi akaratokról van szó, ami olyan messze van Isten akaratától, mint ég a földtől!

  Összefoglalva mondhatjuk azt, hogy Isten „megengedi”, hogy a rosszat válasszuk, de az nem Isten „megengedő akarata”, hanem az Isten akaratával ellentétes saját akaratunk!

  Sokszor szoktuk mondani, hogy „Isten megenged próbákat” az életünkben. Nézzük most meg, hogy ilyen esetekben hol van Isten tökéletes akarata és mi történik valójában? Amikor próbákról beszélünk, akkor alapvetően arra gondolunk, hogy valami kellemetlen, rossz dolog történik az életünkben, de az Isten akaratában van, hogy megtörténjen velünk.

  Jakab apostol a következőket mondja:

  „Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.” (Jakab 1.2-3)

  A kísértés és a próba az eredeti szóhasználat szerint szinonim fogalmak, amit a következő igék is igazolnak:

  „Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e? Magatokat próbáljátok meg.” (2 Korintus 13.5)

  „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.” (Jakab 1.12-14)

  A kísértések, próbák célja az, hogy kitartókká váljunk, és végül elnyerjük az „élet koronáját.” Ebből az igéből láthatunk két nagyon lényeges dolgot:

  egyrészt, hogy Isten maga senkit sem kísért,
  másrészt, hogy a saját kívánságainknak való engedés kísértésbe, bűnbe visz.
  Mindezeket összefoglalva a következőket látjuk:

  Isten maga sosem kísért senkit,
  azonban megenged próbákat az életünkben, amelyek az Ő akaratában vannak,
  azonban mi magunk is oka lehetünk annak, ha különböző kísértésekbe, bűnbe esünk.
  Ha Isten sosem kísért, akkor ki kísért minket? Jézus maga is megkísértetett a Sátántól a pusztában negyven napon keresztül:

  „Akkor Jézus vitetett a Szent Szellemtől a pusztába, hogy megkísértessen az ördögtől.” (Máté 4.1)

  Isten tökéletes akarata volt, hogy Jézus megkísértessen (megpróbáltasson) a pusztában, mert a Szent Szellem vitte ki őt a pusztába, de a kísértő nem Isten volt, hanem az ördög. Van tehát egy Isten akaratában lévő próba, amikor Isten „megengedi” a Sátánnak, hogy kísértsen minket, de ez Isten tökéletes akaratában van!

  Világosan kell azonban azt is látnunk, hogy mi magunk is sodorhatjuk magunkat olyan rossz helyzetekbe, amikor kísértéseket kell elszenvednünk. Ezekből az is következik, hogy a kísértő, a Sátán csak akkor férhet hozzánk, ha arra engedélyt kap Istentől vagy tőlünk. Ha Isten adott neki engedélyt rá, mint azt az igaz Jób esetében is látjuk, akkor bízhatunk Istenben, hogy ki fog hozni a rossz dolgokból és végül jóra fordítja azokat. Ezzel szemben, ha mi engedünk a kísértőnek, az végső soron a kárunkra fog válni.

  Ezért a kísértések, próbák idején mindig az az első, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy van-e bűn az életünkben és okot adtunk-e a Sátánnak, hogy beavatkozzon az életünkbe? Ha a megvizsgálás eredménye az, hogy nincs bűn az életünkben, akkor Isten engedett meg egy próbát az életünkben és Istenben bízva jó reménységgel várhatjuk, hogy jóra fogja fordítani azt, mint Jób életében is tette: háromszorosát adva vissza annak, amit korábban elvesztett.

  Ha Jóbhoz hasonlóan igaz emberek vagyunk, akkor ne hagyjuk, hogy a „gyógyulás” és „bővölködés” tanait hirdető „jó barátok” megtévesszenek minket, hogy nem lehet Isten akarata a szenvedés, a betegség és a vagyonunk elvesztése. Az Úr adjon nekünk bölcsességet és megfelelő szellemi megkülönböztető képességet, hogy minden próbában meg tudjuk állapítani, hogy azt Isten engedte-e meg az életünkben, vagy mi magunk adtunk rá engedélyt a Sátánnak valamilyen hibás cselekedetünkkel. Ha megvizsgáltuk magunkat és nincs bűn az életünkben, akkor küldjük el nyugodtan a Sátánt vagy az ő szolgáit, bármilyen „kedves testvéreknek” is tűnnek, ha viszont van bűn az életünkben, akkor mielőbb térjünk meg abból, hogy ne szenvedjünk még nagyobb kárt.

  Legyen meg mindenben az Úr akarata!

  -§-

  Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https:/keskenyut.wordpress.com

  1. Néhány gondolat:

   “Ha Jóbhoz hasonlóan igaz emberek vagyunk, akkor ne hagyjuk, hogy a „gyógyulás” és „bővölködés” tanait hirdető „jó barátok” megtévesszenek minket, hogy nem lehet Isten akarata a szenvedés, a betegség és a vagyonunk elvesztése. ”

   Hmmm…! Érdekes dolog ez, mert Jézus meg azt mondta, hogy ő azért jött, és azért küldte őt az ő Atyja, hogy az “ördög” munkáit lerontsa. És szerte járt jót cselekedvén…. Betegeket gyógyított, ördögöket űzött, csodákat tett… Ráadásul még a mindenkori tanítványait is ezzel bizta meg…. De, még olyan szöveg is található a kanonizált “újszövetségi” írásokban, hogy a betegségeinket , fájdalmainkat ő viselte, …bűneink terhével együtt…
   Továbbá a kanonizált apostoli levelek is arról írnak, hogy ha mégis valamiért beteg valaki közületek…, akkor mit csináljatok, hogy meggyógyúljatok.
   ( Azt pedig már csak említésként mondom ezen említett kanonizált bibliai igeversek mellé, hogy amikor éppen erről a betegség kérdéséről kérdeztem Istent, akkor bizony azt a választ kaptam, hogy ő soha nem nevel betegséggel… Soha nem tőle van, még áttételesen se… Ő nem használja az “ördög”, a “Sátán” személyét és munkáit arra, hogy az embert megváltoztassa, mert erre ott a Szellemtől való születés, az újjászületés. Amely azután úgy működik, ahogy azt János leírta a levelében. )
   Ezek után kérdés, hogy ki az, aki az “ördög” munkáit használja, hogy azután azokat “jóra fordítsa” egy adott ember életében, hogy “dicsőítse” őt? Mert úgye a történet “járulékos veszteségeinek” ez közel se volt olyan csodálatos dolog….
   Továbbá Jób barátai mintha nem úgyanarról az Istenről beszéltek volna, mint akiben Jób hitt. Az ő általuk ismert Isten jobban hasonlít arra, akiről Jézus tett bizonyságot….

   A gyógyulás és bővölködés tanait hírdető igehírdetők pedig bibliai alapon teszik azt, hiszen csak el kell olvasni hogy az Úr mit ígér Izrael népének, ha az hallgat az ő szavára… Áldást, bővölködést a földi javakban, uralkodást a többi nemzet felett, … stb… A kanonizált “újszövetségi” írás pedig azt mondja, hogy Isten igéretei Benne ( Jézusban ) lett igenné és ámenné…
   2 Kor. 1,20 Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.
   És ugyanez a könyv azt is mondja, hogy azok Ábrahám fiai, akik hisznek…
   Az már egy másik kérdés, hogy hogyan tudjuk Jézus tanításaival összehozni emezeket, de nem változtat azon a tényen, hogy a kanonizált biblia tartalmazza ezeket a szövegeket, tehát eme tanítás (is) biblikus.

   Azután még vannak olyan bibliai igeversek is, amelyeket érdemes lenne megvizsgálni…
   pl: Nóé áldását a fiainak.
   1 Móz. 9,25
   Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
   1 Móz. 9,26
   Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
   1 Móz. 9,27
   Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

   Gen 9,25
   Akkor azt mondta: Átkozott Kanaán; Utolsó szolgája legyen testvéreinek.
   Gen 9,26
   Aztán ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek Istene; És Kanaán szolgájuk legyen nekik.
   Gen 9,27
   Terjessze ki Isten Jáfetet, És lakozzék Sém sátoraiban; Kanaán pedig legyen szolgájuk nekik.

   Ter 9,25
   így szólt: “Átkozott legyen Kánaán, legyen utolsó szolgája testvéreinek!”
   Ter 9,26
   Majd ezt mondta: “Áldott legyen az Úr, Szem Istene, és legyen Kánaán a szolgája!
   Ter 9,27
   Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Szem sátraiban, s Kánaán legyen a szolgája!”
   1 Móz 9,25
   mondá: Átkozott Kanaán, * az ő atyjafiai szolgáinak szolgája lesz.

   Szóval itt azt mondja az írás, hogy az Úr Sém Istene… Akkor hogy lehet, hogy idővel azt mondja ő a kanonizált bibliai szövegek alapján, hogy egyedül ő az Isten, és rajta kívűl nincs más? Továbbá kik azok az Istenek, akik gyülekezetében áll ő és ítélkezik azon Istenek felett?
   Pl itt van az a jézusi példázat, hogy a gazda szőlőst telepít, és elmegy messzi vidékre. Azt pedig rábizza munkásokra, hogy gondozzák. Viszont az itthagyott munkások már szeretnék megtartani maguknak a szőlőst, és ennek elérése érdekében nem válogatnak a módszerekben…

   1. Szia Ida ! Először is áldott új évet kívánok ! Neked is látnod kell (szerintem látod is), hogy a mai karizmatikusok többsége túltolja ezt a bővölködés dolgot, lovagolva a prosperitáson, növekedésen, gazdagodáson. Persze, hogy Isten áldásaiban benne lehet a pénzügyi-karrier növekedés is, de nem ez kellene hogy legyen a cél és a prioritás eleje. Ez abban a formában ahogyan nyomják ezt főleg az USA-ból (Benny Hinn, Joel Osteen, Creflo Dollar stb.) nem egyezik Krisztus szellemiségével. Túl sok stikli, hitelrontás, elbukás követi ezeket a szolgálókat, mint “gyümölcsök”, amik elgondolkodtatják a (még gondolkodni tudó) keresztényeket, a világiakat meg elriasztják a megtérés gondolatától vagy hamis illúziókba és motivációkba viszik őket. Nem gondolod, hogy ez mennyire a jó öreg pénzügyi vonala sátánnak, amivel olyan könnyen tud embereket megbuktatni, megvezetni ? A másik ilyen tévút a politikai hatalommal való cimbizés. Ez majdnem mindig együtt jár az előzővel, és szép summákkal kecsegtet. Lásd a hazai Hit gyüli esete. Most mutatta nekem valaki, Németh Sándor 2002-es beszédét, mikor szidja azokat, akik anyagi támogatást remélnek az államtól, és korholja az állam és az egyház bármely összefonódását. 2012-óta meg szép summákat kap a gyülijük az államtól, legutóbb közel egymilliárdot, és persze mindjárt jobb is lett a kapcsolat meg a retorika Orbán úrral, sőt Semjén Zsolt bácsi (aki ellen és a KDNP ellen is annyit prédikáltak régen) már beszédet is tartott náluk. Micsoda pénz és vezetés hatalmi játszmázás ez már ? Ez a haverkodás persze külpolitikailag ezerrel megy Izrael irányába már évtizedek óta. Ide értve még a B’nai B’rith szabadkőműves társasággal való kapcsolatot is. Nem hiszem, hogy ez a krisztusi út része, a pénzért és hatalomért meg befolyásért cserébe való összesimulás azokkal, akiknek eszük ágába sincs bármit kezdeni a kereszténységgel, Krisztussal. Persze mindezt szigorúan bibliai alapon ! Ez inkább a másik (sötét) oldal felé való elköteleződést erősíti !
    A gyógyulási csodavárás már érzékenyebb és Biblikusabb téma. Hiszen sokkal egyértelműbbek azok a jézusi kijelentések, bibliai igék ahol a gyógyulásról van szó. Amit Jézus direkt akar adni az egészséget nélkülözők részére. Ebben jogunk van birtokolni a betegségtől való mentességet, csak hát ez is problémás ügy lett a karizmatikusságon belül. Vannak gyülekezetek, akik másért sem imádkoznak csak gyógyulásért, ráadásul általában azok a személyek akik kimennek gyógyulást kérni, minden héten megteszik ezt (miért nem gyógyulnak meg?). Ismerjük, hogy melyik a leggyakoribb betegség a gyülekezetekben ? A lábhossz eltérés ! 🙂 Legalábbis ez az egyik leggyakoribb gyógyítás, mikor kihúzzák a páciens lábát, hogy összeérjen a kettő hosszra. Nagyon trükk gyanús ! Világi “utánzók” ismételték meg ezeket a dolgokat, ugyanazt mutatva. Lehetne sorolni a sok fél csalást, ámítást, pár órás “gyógyulást” amit beadnak csodás gyógyulás néven. Én hiszek a Krisztusban vett csodás gyógyításban, de egyszerűen ami az egyházban látszik, zajlik az több mint visszás, és az igazi tényleg természetfeletti csoda nagyon ritka. Hogy ennek mi az oka, nem tudom. Biztos hogy kortünet, mert pl. Smith Wigglesworth korában még sokkal inkább hitelesen és valósan történtek ezek a dolgok. Talán az Isten Szent Szellemének erejét is használó karizmatikusság általános szellemi leamortizálódása miatt van.

    1. Arpiel, a biblia szerint Isten idő és rendeltetés szerint tölti ki tömegesen a Szent-lélek ajándékait, igy volt ez az apostolok napjaiban is és igy lesz ez az utolsó időkben is. Kétféle esőröl beszél a biblia, korairól és későiről. Persze, ezt nem jelenti azt, hogy ne fordulhatnának elő mindeközben gyógyulások és csodák-mert azt irja a biblia, ha ketten vagy hárman összegyülnek és együtt imádkoznak a Jézus Krisztus nevében, akkor megadatik a kérésük, ha igaz szivvel és hittel kérték. Viszont elnézve némely karizmatikus közösségeket, amit te is emlitettél, eléggé gyanus, hogy hazugságokat, megtévesztéseket müvelnek az ördög hatalmával és ezzel együtt nevetségessé teszik a keresztény hitet és a Megváltót!

    2. Szia Árpi! Neked és nektek is hasonló jót és békességet kívánok Krisztusban!
     Azzal, amit mondasz a “keresztényi anyagi bővölködésről” teljesen egyetértek, de én csak annyit mondtam – és hivatkozásúl az igazoló igeversekre is felhívtam a figyelmet- , hogy az a tan is “igei”. (És az ellenkezője is! ) És azt is mondtam, hogy az más kérdés, hogy hogyan tudjuk azt Jézus szavaival és szellemiségével összehangolni, de akkor is ez van írva a kanonizált bibliában, tehát ezért az is biblikus. És ezt inkább csak mellékesen említettem meg, hogy tiszta legyen a kép igei szempontból, ezzel kapcsolatban. A gyógyulásról is az van írva, és az ördög munkáiról is. ( Azt pedig most újra megemlítem, hogy Jézus mindig megkülönböztette az ő Atyját és a zsidók Atyját. Sőt, az apostolok is mindig a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának az áldádát és kegyelmét kívánták a tanítványoknak…)
     Szóval nem a mondandóm lényegét ragadtad meg, hanem a mai és eddigi zsidó-kereszténység problémái közűl soroltál fel néhányat. ( A vatikán se szükölködik anyagilág egyébként, ahogy azt te is tudod… Ezzel persze nem a karizmatikus tanítókat akarnám mentegetni – bár tehetném a kanonizált biblia szerint- , de eddig úgy néz ki, hogy mindegyik ugyanazokat az írásokat/beszédeket használja, és pont ugyanoda jutottak…. Na jó, talán nem teljesen, hiszen a karizmatikusok azt tanítják az ige alapján, hogy te is gazdag lehetsz és egészséges , a vatikán meg inkább azt, hogy azért ti csak “töltsétek be a testetekben azt a szenvedést, ami a Krisztuséból még hátra van”…, a gazdagságot meg bizzátok ránk…. Na jó, ezt nem mondják gondolom, csak “cselekszik”…)

     Egyébként azokra az ellentmondásokra – amely az ó és “újszövetségi” könyvek , és “isteni” beszédek, cselekedetek között van- szerettem volna felhívni a figyelmet.

    3. Szia Péter! Az ószövetség beszél korai és késői esőről a zsidóknak. Jézus azt mondta, hogy az övéinek elküldi a Szent Lelket maga helyett. Mindenkinek, mindenkor. Mert Ő az, aki újjászüli a hívőket, és Ő az aki elvezeti őket minden igazságra, …stb. És, hogy akik benne hisznek, azokat azok a jelek fogják követni. Nem mondott olyat, hogy egy darabig, majd azután az megszűnik, és az idők végén majd újra. Tudom, hogy van ilyen tanítás is, de ez megintcsak arról szól, hogy összepasszintsuk a “szövetségeket”, és megpróbáljuk megmagyarázni, hogy nem is hibádzik semmi tulajdonképpen. Mert igaz, hogy Jézus azt mondta, de mivel nem így volt/van, ezért forduljunk oda a könyv másik részéhez, és hopp…, na itt a válasz. Pedig lehetséges, hogy rosszúl spekulálunk, és nem az igaz válaszra találunk rá….

    4. Ebben igazad van Ida ! A legtöbb kárt a kereszténységben (mostanában látom igazán), az ó és új szövetség notórikus keverése, illetve az ószövetség rossz értelmezése és hamis aktualizálása okozta (mintha a törvény érvényben lenne). Rosszabb esetben embereket is öltek már ilyen alapon. Nem a Szent Szellem ajándékaival, kitöltésével van a gond, hanem az emberrel és a belopózó megtévesztő tévtanításokkal.

    5. Szia Árpi! A neked írt válaszom még várakozik, de remélhetőleg észreveszi Thea.

    6. Én meg azt látom Áripel, hogy az Ó-szövetség ugyanúgy szerves része kell, hogy legyen a keresztény teológiának, mint az Új-Szövetség. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az Ó-szövetség törvénykedése érvényben van, hiszen azt már Krisztus lerombolta azáltal, hogy kárhoztatta önmagában a bünt és a törvényt betöltötte, amire korábban senki sem volt képes! Én inkább arról beszélek, hogy az Új-Szövetség némely tanitása és próféciája csakis az Ó-Szövetségi utalások alapján érthető meg. Jó példa erre a Malakiási jövendölés a korai és késői esőröl. Mielőtt a nagy aratás megtörténik-a természet példája alapján is érthető, hogy Isten miért küldött korai esőt a magra és miért fog küldeni késői esőt a szárbaszökkent növényekre! Ezek nélkül az esők nélkül lehetetlenség érett és egészséges gabonát begyüjteni a magtárba! 🙂

    7. Péter, te mennyi esélyt tudsz adni annak, hogy Jézus Atyja bratyizik a Sátánnal és az élete elvételén kívűl bármit megtehet az őt ímádókkal, azután elküldi a Fiát, hogy az ördög munkáit lerontsa? Szóval csinál egy színjátékot, hogy mekkora nagy ellenségek ők, de közben dicsekszik neki a szolgáival, és átadja neki őket, hogy csináljon velük amit akar , egy bizonyos határig? Majd utána azt mondja, hogy ez nem is az ő munkája volt, hanem az “ördögé”?!

     Azt is el tudod hinni, hogy az apostolok szívébe vetett és megöntözött mag nem csak az ő szívükben fog teremni? Hiszen minden embernek, minden korszakban a maga szívébe vetett magnak kellett kihajtania és teremnie. Ha azok a magvak nem kaptak, “esőt” ( márpedig nem kaptak, ha abból csak egynéhány nemzedéknyi hívőnek jutott), akkor 2000 év úgy telt el, hogy nemzedékek haltak meg úgy a szívükben a “maggal”, hogy az még kikelni se tudott. Ráadásúl Jézus is hazudott ( vagy mások az ő nevében), mert nem küldött maga helyett senkit, és ezért nem is követhették a követőit azok a jelek, amelyekről beszélt.
     Ismerem azt a tanítást, de nem értettem, hogy emberek hogyan hihetnek abban Jézus beszéde ellenében.

    8. Ida, ne keverjük a szezont a fazonnal. Isten lelke mindezidáig munkálkodik azoknak szivében, akik elfogadták uruknak a Messiást, ellenben ez nem jár csodatevő erőkkel és tömeges jelekkel. Mindennek rendelt ideje van. Az igaz ember hit által él, ellenben a csodák és jelek a hitetlenekért vannak legfőképpen, hogy megtérjenek-illetve az Isten igy kivánja népét világos tanubizonyságul állitani a világ számára-ahogyan az pünkösd idején már egyszer megtörtént! Órákat lehetne arról vitatkozni persze, hogy miért nem jött már el a késői eső ideje… Mindenesetre legyünk türelemmel, ugyanis ez a nagyszabású közelgő esemény egyben a világ végét is fogja jelezni, az Úr eljövetelét!

     “Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
     Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.” Jakab Apostol levele 5. rész

    9. Felettébb érdekes dolgokat feszegetsz Ida. Ez a rész a Jób elejéről igen érdekes. “Lőn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.” Ez Jób idejében, tehát jóval az ember teremtése, és még jóval Lucifer elbukása után következett be. Az a furcsa, hogy miután a sátáni lázadás megtörtént és állítólag Isten kiűzte őt és a vele lázadó angyalok egyharmadát a mennyből, miként és miért tudott ez a bukott rend visszamenni “udvarolni” az Úrnak. Mintha szabad bejárásuk lenne oda, miközben volt korábban egy kitiltás és letaszítás abból az országból. Ezt én nem értem, de lehet van rá egyszerűbb magyarázat is, mint a feltételezett tied Ida.

    10. Van bizony. Például az, hogy bár a legtöbb fordításban a ‘sátán’ szó áll itt, a szó jelentése ellenfél, tehát nem biztos, hogy a nagybetűs sátánra utal. Mint tudjuk Jób könyve a legrégebben írodott része a Bibliának és stílusában és szóhasználatában is eltér a többitől. Szerintem az egyik leginkább félreértett könyv a Bibliában. Az emberek inkább belemagyarázzák saját negatív istenképüket.

    11. Kedves Péter!

     Szerintem te nem értesz valamit. Ha Jézus valóban azt mondta, hogy azokat, akik hisznek, azok a jelek kisérik majd, akkor annak úgy kell lennie mindig.
     Az ajándékoknak is mindig működnie kell, hiszen éppenazok a hívők jelei.
     Ha nem így van, akkor : 1. vagy Jézus nem mondott igazat
     2. vagy nem azt az evangéliumot hallgatjuk, amelyet ő hírdetett ( és ezért a más evangélium más Jézust hírdet, és más szellem jár vele, aki nem a Szent Szellem, aki által a csodák, gyógyulások, halott támasztások, ördögűzések, stb-k történnek!)
     3. Jézus nem is mondott ilyet, csak utólag betoldották a szövegbe.

     ( Jól ismerem az írásokat, nem kell “Pált” ídézned, hogy “ő” mit mondott erről . Viszont Jézus meg azt mondta ( ha igaz!)! )

     “Ida, ne keverjük a szezont a fazonnal. Isten lelke mindezidáig munkálkodik azoknak szivében, akik elfogadták uruknak a Messiást, ellenben ez nem jár csodatevő erőkkel és tömeges jelekkel.”

     Akkor Jézus csak össze-vissza beszélt, és hitette a népet? Mert ő meg azt mondja, hogy azokat, akik hisznek azok a jelek kell, hogy kövessék.

     ” Mindennek rendelt ideje van. ”
     Igen, Jézus azt mondta az írás szerint, hogy attól kezdve úgy lesz. És a mindenkori tanítványait is azzal bízta meg, hogy betegeket gyógyítsanak, ördögöket űzzenek, csodákat tegyenek, stb.

     “Az igaz ember hit által él, ellenben a csodák és jelek a hitetlenekért vannak legfőképpen, hogy megtérjenek-illetve az Isten igy kivánja népét világos tanubizonyságul állitani a világ számára-ahogyan az pünkösd idején már egyszer megtörtént!”

     Erről beszélek én is, hogy akkor ezek szerint Istennek 2000 évig nem volt fontos, hogy a hitetlen emberek megtérjenek, és ezért nem is voltak csodák, gyógyulások, stb, sőt a hívőket se követték azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, hogy úgy lesz. Majd az utolsó nemzedékben megint csinál ilyet, de a többi eddig élt nem érdekelte?

     ” Órákat lehetne arról vitatkozni persze, hogy miért nem jött már el a késői eső ideje… Mindenesetre legyünk türelemmel, ugyanis ez a nagyszabású közelgő esemény egyben a világ végét is fogja jelezni, az Úr eljövetelét!”

     Nincs ezen mit vitatkozni, elég elolvasni azokat az ószövetségi könyveket, és azokban világos, hogy miről van ott szó. Az, hogy valamit elszellemiesítünk ( mert megpróbáljuk valahogy megérteni a történéseket, illetve a nem történéseket), az nem jelenti, hogy jól spekulálunk.

    12. Kedves Árpi!

     Ez a hozzászólásod eléggé zavarosra sikeredett számomra.
     Mi az, hogy Jób még az ember teremtése előtt élt???? ( Oké, mondjuk arra gondolsz, hogy az első teremtéskor, az ádámi teremtés előtt? De akkor miért kellett neki bűnért való áldozatokat bemutatnia az Úrnak még a gyermekeiért is ( hogy hátha vétkeztek az Úr ellen…?!) , hiszen a bűn csak Ádámék bukásával jött be a világba? Addig nem volt olyan, ezért áldozatra se volt szükség…. Mégcsak nem is tudták, hogy mi az.)

     “Ez a rész a Jób elejéről igen érdekes. “Lőn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.” Ez Jób idejében, tehát jóval az ember teremtése, és még jóval Lucifer elbukása után következett be. ”

     Az első teremtésben még nem volt gonosz. Azt az Úr Isten hozta magával és “vetette” a földre. A kanonizált biblia szerint Édenben kezdte a földi pályafutását…

     “Az a furcsa, hogy miután a sátáni lázadás megtörtént és állítólag Isten kiűzte őt és a vele lázadó angyalok egyharmadát a mennyből, miként és miért tudott ez a bukott rend visszamenni “udvarolni” az Úrnak. ”

     Hát ezt nem tudom, hogy hol olvastad, mert a jelenések könyve ( amely állítólag Jánostól van ) , amely Krisztus után (!!!!!) íródott, még arról beszél, hogy a millennium előtt 3 és fél évvel, a nagy nyomorúság kezdetén lesz háború a mennyben, és akkor győznek Mihályék felettük, és akkor lesznek levetve a “mennyből”. És csak akkor szűnik meg az “Isten” előtt vádolni az atyafiakat…. És akkortól nem találtatik / lesz többé helyük a mennyben… És akkortól lesz az igazi jaj a földön lakó embereknek….
     Szóval Sátánnak még mindig bejárása van “Istenhez”, … barátkozni.

    13. Szia Thea!

     “Van bizony. Például az, hogy bár a legtöbb fordításban a ‘sátán’ szó áll itt, a szó jelentése ellenfél, tehát nem biztos, hogy a nagybetűs sátánra utal. ”

     Melyik ellenségre gondolsz, aki a mennyben lakozik? Mert úgye, most azt mondod, hogy ez az ellenség , nem is feltétlenül a Sátán. Tehát mondjuk nem Sátán volt, mert nekik nincs bejáratuk a mennybe ( bár ez más helyen nem így van említve, de legyen szerinted) , akkor milyen ellenség ment el udvarolni az Úrnak, aki a mennyben lakozik? Továbbá ki testvéreink vádolója ( aki vádolja őket éjjel és nappal az Úr előtt …) ott a mennyben, ha az nem lehet a Sátán?

     “Mint tudjuk Jób könyve a legrégebben írodott része a Bibliának és stílusában és szóhasználatában is eltér a többitől. Szerintem az egyik leginkább félreértett könyv a Bibliában. Az emberek inkább belemagyarázzák saját negatív istenképüket.”

     Szerintem nem a stílus és a szóhasználat a probléma, hanem vannak akik egyszerűen csak értik, hogy mi van oda írva.

    14. És még azt is szeretném megkérdezni Thea, hogy az az “ellenfél”, aki a mennyben lakozik, és a jók közül való, arra bízta az Úr Isten, hogy bármit megtehet Jóbbal, csak az életét nem veheti el?

    15. Lucifer is a “jók” közül való volt. Nem tudhatjuk, hogy nem került-e máskor egy vagy akár sok más mennyi lény hasonló kísértésbe. Túl keveset tudunk erről ahhoz, hogy fekete-fehér kijelentéseket tegyünk. Ami pedig a Jób 1:12-őt illeti, a magyar fordítás elég kétséges. Az angol szerint nem a kezébe adja Isten, hanem ott van, vagyis Jób döntései szerint van sátánnak, vagy bárkinek hatalma felette, mivel azonban Isten “körül vette” Jóbot és vigyázott rá, megölni senkinek nincs hatalma, akármilyen rossz döntéseket hoz is Jób. Jób pedig a saját félelmei által lerombolta az Úr által állított védelmet. És mielőtt jön a szokásos “az Úr adta, az Úr elvette” idézet, ezt megelőzendő leírom, hogy szerintem Jób maga is rosszul látta ekkor még a helyzetet, a Biblia pedig hűségesen leírja nekünk, hogy Jób mit gondolt, de ez nem jelenti azt, hogy az Úr bármit is elvett volna tőle, csak azt, hogy Jób ekkor azt hitte.
     Ez a cikk elég jól elmagyarázza, hogy mire gondolok: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=4884

    16. Szia Árpi, Josiás esetéhez mit szólsz?
     Uralkodása kezdetétől fogva (nyolc éves volt) egész idő alatt “kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának, Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra”. Mikor megbízást ad a templom kijavítására, megtalálják a törvénykönyvet, elolvassák, ekkor rájön, hogy eddig nem igazán ez szerint éltek. Ezért megszaggatja ruháit és összehívja a népet. “És felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt; a papok, a próféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasá előttök a szövetség könyvének, a mely megtaláltatott az Úr házában.És oda állott a király az emelvényre, és kötést tőn az Úr előtt, hogy ők az Urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni e szövetség beszédeit, a melyek meg vannak írva abban a könyvben; és ráállott az egész nép a kötésre……és az ő egész életében nem szakadának el az Úrtól, atyáik Istenétől…….Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, a ki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint; de utána sem támadott hozzá hasonló. De az Úr még sem szünt meg az ő megbúsult nagy haragjától a melylyel megharagudott volt Júdára mindazokért a bosszantásokért, a melyekkel bosszantotta őt Manasse.”
     Szóval, Josiás kedvesen élt minden útaiban az Úr előtt, mint Dávid, (sőt talán még jobban is, mert se előtte, se utánna nem volt őhozzá hasonló király), megtért az Úrhoz teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből, komplett az egész néppel együtt, “DE AZ ÚR MÉGSEM SZŰNT MEG AZ Ő MEGBÚSÚLT NAGY HARAGJÁTÓL a melylyel megharagudott volt Júdára mindazokért a bosszantásokért, a melyekkel bosszantotta őt Manasse.”
     Mégis mit kellet volna még tenniük? Mivel tudták volna kiengesztelni az Úrat, hogy ne haragudjon rájuk Manasse miatt? Arról nem is szólva, hogy Manasse megtért és megparancsolta a népnek, hogy szolgáljanak az Izráel Urának Istenének.
     De a történet folytatása is nagyon érdekes. Mikor Jósiás megszaggatta ruháját, akkor az Úr megígérte neki hogy,”a te sírodba békességgel visznek téged” Nekem a halálranyilazás nem tűnik valami békességes dolognak. (Egyébként Manasse békében halt meg.)
     Az is érdekes, hogy Jósiás egész életében tiszta szívéből Istennek szolgát, Isten mégis az egyiptomi királlyal volt, (akiknek a beszéde Isten szájából származó volt) aki megölte Jósiást.
     (“Az ő idejében jött fel Faraó-Nékó, az égyiptomi király Assiria királya ellen az Eufrátes folyóvize mellé. És Jósiás király eleibe ment, de az megölte őt Megiddóban, a mint meglátta őt.”
     ” Isten parancsolta, hogy siessek; ne tusakodjál az Isten ellen, a ki én velem van, hogy el ne veszessen téged; Mindazáltal Jósiás nem tére ki ő előle, hanem, hogy megütköznék vele, öltözetit megváltoztatá, és nem hallgatott Nékó beszédeire, a melyek az Isten szájából származtak vala. Elméne azért, hogy megütközzék vele Megiddó mezején. Akkor a kézívesek nyilakat lövének Jósiás királyra, és monda a király az ő szolgáinak: Vigyetek ki engem innét; mert nagyon megsebesültem.Levévén azért őt az ő szolgái a szekérből, másik szekerére helyezék, és vivék Jeruzsálembe: És meghala…..”)

    17. Kedves Ida ! Nem volt zavaros, csak te odaképzeltél szavakat, amiket nem írtam. 🙂 “Mi az, hogy Jób még az ember teremtése előtt élt????” Nem írtam, hogy Jób a teremtés előtt élt. Viszont az hogy a Jelenések könyvében szerepel ez: “És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;….” tudtommal egy kettős prófécia második menete. Az első ez volt: “Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben; Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!” (Ézsaiás 14) Ez pedig minden bizonnyal az ember teremtése előtt történt. Az pedig hogy régóta a földön (föld közelében volt): “Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el!” (1Pt 5:8) Bevallom nekem eddig mindenhonnan az jött le, azt tanították, hogy ez a földre vettetés régen volt, és akkor történt, mikor a lázadás is. A Jelenések könyvében szereplő rész, pedig a fizikai Föld bolygóra való leszállását jelzi. De lehet hogy ebben neked van igazad, pedig mégis te erőlteted a Markionista eszméket. Amivel az klappol, hogy kétes indíttatásból történt ennek a szegény Jóbnak a meghurcolása.

    18. Kedves Thea, szerintem ez se egyszerűbb magyarázat. Mert ebben az esetben hány sátán, vagyis Istennek mennyi ellenfele van a mennyben?

    19. “Ő (Jézus) pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.”
     Ez jelen időben van írva….

    20. Kedves Edua, neked meg azt vallom be, hogy el is felejtettem ennek a Jósiás királynak történetét. Mindenesetre jogos az aggályod, nem is tanítanak erről a prédikátorok szinte semmit. Ráadásul ezt a “jó” hírt, mi szerint meg fog lakolni egész Izrael, te Jósiás meg csak simán meghalsz mielőtt ez bekövetkezik, a Hulda nevű prófétanő adta át. Ha jól érzékelem, már te is Markión híve lettél ?

    21. Nem, Árpi, én Jézus híve lettem. Markionról csak annyit tudok, hogy ő gyűjtötte össze ‘Pál’ leveleit. Egyébként a legyőzőttek történetét szokás meghamisítani haláluk után. Tehát én azt sem tudom, hogy abban hitt-e, azt hírdette-e, amit az ellenségei állítanak róla.

    22. Szia Árpi!

     Ha úgy van, ahogy mondod, akkor rosszúl fogalmaztál, mert ezt írtad.

     “Ez a rész a Jób elejéről igen érdekes. “Lőn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.”

     ” Ez Jób idejében, —-tehát jóval az ember teremtése —-, és még jóval Lucifer elbukása után következett be.”

     Szóval nem tudom, hogy mire gondoltál, ami Jób idejében történt, ami jóval az ember teremtése előtt történt. Ha a Sátán levettetését ( földre száműzetését ) szeretted volna mondani, hogy az volt még az ádámi teremtés előtt, akkor oké, de azért nem értettem, mert az az udvarlás a jób könyve szerint éppen jób idejében volt, és ott dölt el Jób gyeremekeinek, szolgáinak, állatainak, vagyonának, illetve egészségének a sorsa. Mert éppen azzal dicsekedett neki az Úr – amikor odament udvarolni neki -, hogy Jób az ő szolgája milyen igaz….
     Szóval az udvarlás Jób idejében is történt, és ahogy mondtam, az folyamatosan történik azóta is, és előtte is történt. De, most még van helyük abban a “mennyben”. És igen, most még a levegő égben is laknak ( a kanonizált biblia szerint), de feljárnak a “mennybe” is. Leglábbis a kanonizált bibliai szövegek szerint ez logikus.

     Az pedig teljesen lényegtelen, hogy kettős prófécia, vagy esetleg más, és majd fizikailag is ide lesznek vetve “Isten” által, hiszen a kérdésed az volt, hogy hogyan tudtak mégis visszamenni a mennybe, ha egyszer már levetették őket. Nem kellett nekik visszamászni, hiszen nem úgy lettek levetve ide, hogy a menny zárva lenne előttük.

     ( Egyébként csak érdekességként megemlítem, hogy azokat az angyalokat, akik szerelmesek lettek és ide nősültek a földre ( ők nem tartoztak Sátán angyalai közé, ők a jófiúk közé tartoztak) keményen megbüntették, és egy nagy hegy alá leláncolták őket az ítélet napjáig, viszont Sátán és angyalai még vigan élhetnek szabadon. Sőt, még a mennyben harcolhatnak is majd….! Igaz, amazok sok káros tudást adtak át az embereknek… Úgymint a földművelés, fém megmunkálás, gyógyfűvek ismerete, stb. Emezekről nem szól a fáma, hogy ilyet tettek volna…. )

    23. Szia Árpi! Tényleg nincs az “előtt”! Bocs ! Mint látod, még az előbb se vettem észre….

    24. “Lucifer is a “jók” közül való volt. Nem tudhatjuk, hogy nem került-e máskor egy vagy akár sok más mennyi lény hasonló kísértésbe. …”

     Nézd Thea, én valóban nem olvastam az angol fordítást, de kizárt, hogy az annyira eltérhessen ugyanabból a szövegből fordítva, hogy abból valami ilyesmi jöhessen ki a végén, amit most írtál.
     Jób könyvében le van írva, amit Árpi is idézett – Jób 1,6 Történt egy napon, hogy az Isten fiai bementek, hogy az Úr elé álljanak; és a Sátán is bement közöttük.
     Jób 1,7 És azt mondta az Úr a Sátánnak: Honnét jössz? És felelt a Sátán az Úrnak, és azt mondta: A földön portyáztam és jöttem-mentem, onnét -, és ez eléggé lekorlátozza a képzelőerőnket ebben a témában. Mármint, ha azt akarjuk érteni, ami oda van írva.
     Ha ilyen tág értelmezéssel és spekulációval élhetünk mint ahogy írtad, akkor teljesen felesleges bibliai igevers értelmezésről beszélni, mert akkor annak bármelyik könyvéből kihozhatunk valamennyien bármit, mert mindannyiunknak lehetnek külön ötletei.

     “Az angol szerint nem a kezébe adja Isten, hanem ott van, vagyis Jób döntései szerint van sátánnak, vagy bárkinek hatalma felette, mivel azonban Isten “körül vette” Jóbot és vigyázott rá, megölni senkinek nincs hatalma, akármilyen rossz döntéseket hoz is Jób.”

     Oké, ha így van, akkor ki lehet dobni Jób könyvét, hiszen a magyar fordításban valóban nincs arról szó – és még logikailag se jön össze – hogy Jób rossz döntése miatt történt vele, ami történt. Sőt, arról van abban szó, hogy “Isten” dicsekedett Jóbbal, hogy milyen igaz és feddhetetlen, amire a Sátán…Jób 1,8 Erre azt mondta az Úr a Sátánnak: Megfigyelted-e az én Jób szolgámat, hogy nincs olyan ember a földön, mint ő: jámbor és becsületes, az Istent féli és a gonoszt kerüli? Jób 1,9 És felelt a Sátán az Úrnak, és azt mondta: Vajon ingyen féli Jób az Istent? Jób 1,10 Nem te takargattad-e őt és házát és mindenét amije van, minden felől? Kezei munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Jób 1,11 Hanem nyújtsd ki csak kezedet és érj bármihez, ami az övé; bizony szemedbe megtagad téged! Jób 1,12 Erre azt mondta az Úr a Sátánnak: Íme minden, ami az övé, kezedben van; csak őrá magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiment a Sátán az Úr színe elől.

     Szóval, ha te ebben látsz Jób részéről rossz döntést, amiért hatalmat adott maga felett a Sátánnak, akkor oké. Tényleg nincs miről beszélni ebben az esetben.

     ” Jób pedig a saját félelmei által lerombolta az Úr által állított védelmet. És mielőtt jön a szokásos “az Úr adta, az Úr elvette” idézet, ezt megelőzendő leírom, hogy szerintem Jób maga is rosszul látta ekkor még a helyzetet, …”

     Erre gondolsz, mint amit a félelmei által rombolt le, és hogy tulajdonképpen rosszúl látta a helyzetet:
     Jób 1,13 És történt egy napon, mikor fiai és leányai éppen ettek és bort ittak elsőszülött testvérük házában,
     Jób 1,14 hogy követ jött Jóbhoz és azt mondta: A marhák éppen szántottak, a szamárkancák mellettük legeltek;
     Jób 1,15 mikor a sábaiak betörtek és elvették őket, a legényeket pedig levágták kard élével; csak én menekültem meg egyedül, hogy neked jelentsem.
     Jób 1,16 Még ez beszélt, már másik jött és azt mondta: Isten tüze esett le az égből, és égés támadt a juhok közt és a legények közt, és megemésztette őket; csak én menekültem meg egyedül, hogy neked jelentsem.
     Jób 1,17 Még ez beszélt, már másik jött és azt mondta: A káldok három csapatot állítottak, úgy rontottak a tevékre és elvették őket, a legényeket pedig levágták kard élével; csak én menekültem meg egyedül, hogy neked jelentsem.
     Jób 1,18 Még ez beszélt, már másik jött és azt mondta: Fiaid és leányaid ettek és bort ittak elsőszülött testvérük házában,
     Jób 1,19 mikor egyszerre nagy szél jött a sivatagon át és nekivágott a ház négy sarkának úgy, hogy az rájuk esett az ifjakra és meghaltak; csak én maradtam egyedül, hogy neked jelentsem.
     Jób 1,20 Akkor felkelt Jób és megszaggatta felöltőjét és megnyírta fejét; aztán a földre esett és leborult,
     Jób 1,21 és azt mondta: Mezítelen jöttem anyám méhéből, mezítelen térek oda vissza; az Úr adta, az Úr elvette: legyen áldott az Úr neve!
     Jób 1,22 Mindezekben nem vétkezett Jób; és nem mutatott ízetlenséget Isten iránt.

     “a Biblia pedig hűségesen leírja nekünk, hogy Jób mit gondolt, de ez nem jelenti azt, hogy az Úr bármit is elvett volna tőle, csak azt, hogy Jób ekkor azt hitte.”

     Aha. Nézd ezzel nem tudok és nem is akarok vitatkozni…. E világ szereti ami az övé, és az övéi is szeretik őt, ezért igyekeznek a kedvében járni, ahogy Jézus is mondta. És mivel az én szellemem nem evilágból származik, számomra az ilyen spekulációk egy fekete-fehér szöveg alapján nem emészthetők.

    25. Időnként azt hiszem, hogy tudunk beszélgetni, aztán mindig rácáfolsz.
     Jób félelmeiről a Jób 1:5-ben olvashatsz. Valahogy kimaradt a hozzászólásodból, pedig majdnem az egész fejezetet bemásoltad. 😉 Nem szükséges válaszolnod, főleg, hogy pár napig nagyon korlátozottan leszek gép előtt, telefonon meg nem szívesen olvasok ilyen hosszú hozzászólásokat, na meg az egészet Arpiel kérdésére vetettem fel, nem azért, hogy veled vitatkozzak. Nekem semmi bajom Jób könyvével, ahogy a Biblia egyik könyvével se. A harc, ha jól emlékszem a te lelkedben dúl, de szerintem nem én leszek az, aki feloldja. Szeretném, ha a dualista istenkép elméletedet nem itt próbálnád népszerűsíteni. Köszönöm.

    26. Elfelejtettem még hozzáírni , Thea, hogy Jób barátainak pedig éppen az volt a bűnük az Úr szemében, hogy azt próbálták meg elmagyarázni Jóbnak, hogy valószínűleg ő vétkezett valamiben, és ezért történtek vele ezek a dolgok. Mert az Úr nem olyan, hogy csak úgy….! És, miután az Úr azt mondta, hogy ezzel hamisan állították be őt, ezért kellett neki könyörögni értük és áldozatot is bemutatni értük az Úrnak . Legalábbis a magyar fordítás szerint.

    27. Van egy mondás, hogy két rosszból nem lesz egy jó. Az, hogy az ő szívük nem volt a helyén az adott helyzetben, még nem jelenti azt, hogy a másiké ott volt.

    28. Szia Thea!
     “a Biblia pedig hűségesen leírja nekünk, hogy Jób mit gondolt, de ez nem jelenti azt, hogy az Úr bármit is elvett volna tőle, csak azt, hogy Jób ekkor azt hitte.”
     “És lőn, hogy a mikor Istennek lelke Saulon vala, vette Dávid a hárfát és kezével pengeté; Saul pedig megkönnyebbüle és jobban lőn, és a gonosz lélek eltávozék tőle.”1Sám 16,23
     És itt kinek a gondolata van hűségesen leírva, ki gondolja úgy hogy Istennek gonosz lelke van?

     “És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani.És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.”
     Itt is használja az Úr a hazugságot szóló lelket. Sőt ő maga kérdezi hogy ki akarja megcsalni, a saját mennyei seregéből. Vagyis, nemhogy ellene lenne a hazugságnak, hanem tetszik neki, sőt megbízást ad rá.

    29. Ezeket a nekem is kínos igéket honnan veszitek ? Nem úgy értem, hogy benne van a Bibliában (azt tudom), hanem hogy honnan tudtok ezeknek az ellentmondásos részeknek részleteiről ? Illetve mi következik ebből ?

    30. “hanem hogy honnan tudtok ezeknek az ellentmondásos részeknek részleteiről ? Árpi, de hiszen ezek így, a részleteikkel együtt vannak ott.
     ” Illetve mi következik ebből ?” Nálam nem ebből következik valami, hanem ez annak a következménye, hogy elhittem, hogy nem Istentől ihletett szentírás és nem Isten szava az egész Biblia.
     Tudod, Árpi, nálam ez nagy harc volt. Akartam az igazságot, de sokáig nem mertem imádkozni érte, mert féltem (mivel éreztem), hogy Jézus nagyon ilyesztő dolgot fog mutatni. Mert előtte mikor arról kérdeztem, hogy mi van a gyülekezetekkel és az egész kereszténységgel, miért van az hogy, szinte semmi közük, Hozzá és az Ő tanításaihoz, akkor Ő azt mondta nekem, hogy mást fog mutatni. És én rögtön értettem, hogy ez a más, ez azt jelenti, hogy más, mint amit én eddigi egész életemben hittem. És ez félelmetes volt. És mint már emítettem neked, ‘Pál’-lal kezdődőtt.
     Amíg azzal a hittel olvastam a Bibliát, hogy Istentől ihletett szentírás és Isten szava, addig az agyam egyszerűen nem fogta ezeket a részeket.
     Egy pszihológus azt mondta, hogy, ha valaki olyan dolgot tesz, amit elképzelhetetlennek tart saját magáról, akkor azt agya törli és később nem tud rá visszaemlékezni, mert összeférhetetlen a hitével. Szerintem itt is valami hasonló dolog történik.

   2. Kedves Ida!
    “Szóval itt azt mondja az írás, hogy az Úr Sém Istene… Akkor hogy lehet, hogy idővel azt mondja ő a kanonizált bibliai szövegek alapján, hogy egyedül ő az Isten, és rajta kívül nincs más? Továbbá kik azok az Istenek, akik gyülekezetében áll ő és ítélkezik azon Istenek felett?”
    Fontos kérdés. Bizonyára másképp néz ki az égi hierarchia, mint azt mi gondoljuk/gondoltuk.
    2Kor 4:4 “Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”
    Ef 2:2 “Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.”
    Világos, hogy e világ istene a Sátán. Most és még egy ideig.
    Ha igaz, hogy “Ahogy fent, úgy lent” akkor:

    Kolossé 1:16. “Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek;”

    Közöttük áll és ítél szerintem az Első Teremtő, aki a Krisztus.

    1. Kedves Gábor bátyó!

     “Szóval itt azt mondja az írás, … Továbbá kik azok az Istenek, akik gyülekezetében áll ő és ítélkezik azon Istenek felett?”
     Fontos kérdés. Bizonyára másképp néz ki az égi hierarchia, mint azt mi gondoljuk/gondoltuk.”

     Hát azért a földi politikai berendezkedés alapján lehet róla fogalmunk. Szerintem. “Úgy lent, mint fent…”

     “2Kor 4:4 “Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”
     Ef 2:2 “Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.”
     Világos, hogy e világ istene a Sátán. Most és még egy ideig.”

     Nem, nem világos egyáltalán. Az ószövetségi könyvek egyértelműen kijelentik, hogy az Úr, Jehova uralkodik a földön, az emberek világán. Ő támaszt királyokat, nemzeteket, stb… Sőt, az a tanítás se áll meg, hogy a bűnesettel az ember a Sátánnak adta a hatalmát, hiszen a “bűneset” után is az volt a parancs az emberpárnak, hogy uralkodjanak a földön… Ők pedig nem adták neki a hatalmukat ( mégcsak hatalmuk se volt hozzá, hogy azt tegyék!) , hogy ő “annak adja akinek akarja”, ahogy azt az “újszövetségi” írások állítják. Sőt, Sátán az ószövetségben, csak mint az Úr Isten szolgája van bemutatva. Antenorék honlapján ( COG – könyvtár ) azok a zsidó apokrifek is megtalálhatóak, amelyekre utalás van a kanonizált bibliában, mint amelyekben meg vannak írva bizonyos dolgok, és amelyből tájékozódhatnak azok, akiket érdekel. Érdemes elolvasni őket, és azokból Sátán szerepe eléggé egyértelművé válik. ( Örök hálám értük Antenor!)

     “Közöttük áll és ítél szerintem az Első Teremtő, aki a Krisztus.”

     Az első teremtő az Atya, aki a “Szóval” a Krisztussal teremtett az “újszövetségi” írás szerint. De az ószövetségi írás azt mondja, hogy a földet ( a “szőlőst”) 70 (itt hagyott) isten fiú között osztották fel, hogy azok uralkodjanak a népek fölött. És közöttük az Úr Sémnek Istene.
     És bár az “újszövetségi” írások azt mondják, hogy Jézus megegyezik az Úrral/Jehovával, azért mégis találunk ott, azokban az írásokban ( ahogy az ószöv eme igéjében is) egy másik Istent is, akit az Atyjának nevez, és egy olyat is, aki trónon űl…. , és akiről úgy állítja be az írás, hogy az az ő Atyja. Viszont az Úr/Jehova az ószövben meg azt mondja, hogy “én vagyok egyedűl Isten, és rajtam kívűl nincs más”…

     Szóval, nem a Sátán uralkodik a földön, nem ő e világ Istene, nem ő volt a törvényadó, és nem neki tartozott az ember annak megtartásával, és nem a Sátán hozta az ítéletet annak megszegése esetén. Ezért nem is őt kellett kifizetnie Jézusnak, hogy eltörölje az ellenünk szóló végzést, és kiváltson bennünket a gonosz hatalmából, amely uralmában most e világ vesztegel…

    2. 2Kor 4:4 “Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”

     És ki is mondta a kanonizált bibliai szöveg alapján, hogy : Márk. 4,12
     Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. Ésa.6,9-10 ……
     Ján. 12,37
     És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne:

     Ján. 12,38 Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?
     Ésa.53,1
     Ján. 12,39 Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:
     Ján. 12,40 Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
     Ésa.6,9 Mát.13,14 Márk.4,12 Luk.8,10 Csel.28,27 Róm.11,8

     Szóval ki evilág Istene?

  1. Tudod Lacika a félinformáció dezinformáció ! Nem tisztem Orbánt védeni, de nem adott ő semmilyen fegyvert az ISIS-nek. Az iraki hadseregnek adtunk el fegyvereket, T-72 harckocsikat is a kézifegyvereken túl, ahogyan rengetek amerikai fegyvert is kaptak a kivonulásuk után az amcsiktól, majd a gyáva iraki katonák részben kollaborálva az iszlám állam nevű szörnyedvénnyel, adták át ezt a haditechnikát a betegagyú harcosoknak. Az ostoba Simicska féle csicska bulvár Origónak meg ne higgy el semmit !

   1. Árpi, azért te se higgy el mindent, amit leírnak. Azóta már hivatalosan is kiderűlt – ahogy Clintonné elszólta magát -, hogy az ISIS-t is ők hozták létre. Ők fizették a zsoldosokat, ők látták el ellátmánnyal fegyverrel ( a NATO minden tagja ), ők mondták meg, hogy mit csináljanak, stb… Szóval azok a mesék a “gyáva iraki katonákról”, meg az összes többi , nem annyira az igazságot tükrözi. De, leginkább semmi közük ahhoz. Orbánt és a többit se kell védeni, mert az hogy mit mond, általában semmit nem jelent, hiszen nem azt cselekszi… Ráadásul az ilyesmit se kötnék az orrunkra… Sajnos annyira korrupt és gonosz lett már a politika, hogy gyakorlatilag már nincs olyan extrém ötlet, ami esetleg nem lehetne igaz….

    1. Ida, tudom jól, hogy kik és milyen célból hozták össze az IÁ-ot. Az USA felelősége elsődleges, de ne felejtsük el megemlíteni Izraelt sem, aki szintén vastagon benne van, főleg a hírszerzési, információs és kiképzési tevékenységgel (a nyilvános bombázásokon túl) a buliban. Ez egy végletekig hazug és manipulatív konfliktus, ami nyilvánvalóan már az antikrisztus útját egyengeti. Gondolok itt a migrációra, pontosabban az iszlamizációra, és az abból várható európai balhé megoldásának tervére, amiben az anti lesz a főhős.

    2. Igen Árpi, ők voltak az igazi megrendelők. Ahogy ez már a történelem folyamán sokszor megtörtént. Ez már akkor teljesen világos volt ( szerintem a legtöbbünk előtt ), amikor az IÁ kijelentette, hogy Izrael nyugodt lehet, mert ők a “barátaik”. Nincs olyan arab állam ( mégha nem is lenne muszlim), aki ne akarná Izraelt eltörölni a föld színéről… Na és az is szükséges, hogy Izrael ellen majd összegyűljenek a népek… Ha kiderűl néhány “turpisságuk”, akkor nem is lesz nehéz ezt meglépniük a népeknek…

   2. Tudod Arpiel akinek van füle az hallja, hogy magyarországon zajlik a hadsereg felfejlesztése.
    katonai dróngyártás, fegyvergyártás, de a lőterek ill. a lövész egyesületek is szaporodnak hazánkban. általános iskolában tórna óra keretein belül fegyverhasználatra tanítják a gyerekeket-többek között ezeket jelentették be 2017-ben a kormány emberei.
    2016 ban a kossuth rádióban hallottam, hogy fegyvergyártásban ill.exportban jó lehetőségek vannak, amit ki akarnak- magyar kormány-használni.
    haderő létszámának emelését is elkezdték, egyelőre tartalékos állomány felduzzasztásával.
    hát ezek az intézkedések nem hiszem hogy az “eljövendő örök béke” korszaka miatt hoták meg.
    de mondhatjuk a terrorizmus miatti intézkedéseket is, amivel lassan-lassan vagy éppen gyorsan elkezdik a szabadság ill. a magántulajdon jogokat vissza vonni , de legalább megnyírbálni.

    1. Hmmm….Ha valamihez konyítok, akkor az a haditechnika. Szóval, az a helyzet, hogy na végre ! A Fidesz kormány végre elkezdte, a béka s…ge alá csúszott MH totálisan leamortizálódott, elavult és használhatatlan haditechnikájának fejlesztését. Az egy csúfos hungarikum egyébként, hogy a hazai hadsereg beleértve a katonai pályát is, az átkos óta, egy lenézett, kisemmizett valami lett (volt). Ez egy nemzeti szégyen. Nagyon helyes hogy a nemzeti hadi potenciál bénaságból próbálják kihúzni a haderőt, felkészülve arra, hogy ahogyan telik az idő, egyre közeleg az Európát is érintő fegyveres konfliktus esélye. Mindegy, nyilván keresztények erre másként néznek, most nem is bibliai vagy szellemi aspektusból nézem a dolgot, mert ez nem arról szól. A fegyverkezés (ez messze nem az), illetve a nemzeti hadseregek fejlesztése, hozzátartozik a világ menetéhez és aki ezt nem teszi, az a létének fennmaradását kockáztatja. Még egy ideig nem Isten országa fog uralkodni ezen a bolygón, és ez ellen nem is lehet és nem is kell tenni semmit (hatalmi értelemben). Ez nem a mi dolgunk. De annyiban örülni lehet a fejlesztéseknek, hogy ez jó az országnak, mi is egy Magyarország nevű államnak vagyunk a részben felelős állampolgárai, még ha ez kevésbé fontos is a mennyi állampolgárságunknál, ettől még van némi létalapja annak, hogy magyarok vagyunk. Szóval az az álszent és naiv illúzió egyes keresztények részéről eléggé bagatel, hogy egy világi országnak nem jó és nem kell a katonai fejlesztés, mert ugyebár a hadsereg rossz, a háborúk eszköze. Nem lehet elvárni egy világi emberiségtől, hogy Isten országát építse vagy azon isteni rend és törvény alapján működjön. Ez két külön úton járó világ, és mint tudjuk az egyik nemsokára befejeződik.

    2. Árpiel
     Ha kereszténynek nevezed magad, akkor mintául az Úr Jézus Krisztus legyen.
     Ő fegyverkezésbe hívta tanítványait, amikor arról beszélt, hogy üldözni fognak titeket vagy éppen az életük elvételéről beszélt nekik?
     Fegyverkezésre, hadi eszközök gyártására, beszerzésére szólította fel követői?
     Légyszíves mutasd meg csak egyetlen mondattal, hogy amit te gondolsz az úgy jó.
     Ha keresztény vagy, miért gondolkozol világi ésszel a hadsereg felfegyverkezéséről?

    3. Valamit félreértettél Lacika ! Pedig direkt leírtam szájbarágós módon. Nem én fegyverkezem, hanem a kormány. Gondoltam észrevetted, hogy e világ nem tért meg, és a maga rendje mentén él. Amibe kezdetektől benne volt a hadsereg és bizony a háborúk is sajnos. Nem lehet, sőt értelmetlen a keresztény értékeket és Krisztus országát meg parancsolatainak teljesítését rávetíteni erre a világra.

 5. Előbb félre kell tolatnia az útból – Abonyi Sándor
  Posted on 2017-12-23 Szerző: Sandor

  Ha valaki figyeli a napi politikai eseményeket és a világban zajló folyamatokat, amelyek az USA-ban és Nyugat Európában zajlanak a migránsáradat és a terrorizmus körül, akkor elég zavarosnak tűnhet a kép. Emberileg érthetetlen több ország kormányának önpusztító tevékenysége és az emberek viszonylag könnyű beletörődése a mindennapi életüket és szokásaikat alapvetően megváltoztató körülményekbe. Vannak, akik elmenekülnek ez elől más országokba, de a többség marad és próbál együtt élni azokkal az eseményekkel, amik már nemcsak körülöttük zajlanak, hanem megváltoztatják az ő életüket is.

  Nem a napi politikában és gazdaságban való eligazodás a célunk, amit a különböző – többnyire valamilyen hatalmi – érdekeket képviselő médiák igyekeznek elhitetni az emberekkel, hanem keresztyénként válaszokat keresni arra, hogy mi is történik most a Biblia fényében valójában.

  Ha szellemi módon – a Biblia fényében – nézzük a szemünk előtt zajló eseményeket és a lényegi változásokra koncentrálunk, akkor mindenki számára egyre nyilvánvalóbb, hogy az egyes országok választási kampányában súlyponti kérdéssé válik a migrációhoz való viszonyulás kérdése, ami több országban átrendezi a politikai pártok palettáit. Egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogy a korábbi klasszikusnak nevezhető pártok is elvesztik önazonosságukat és egyre inkább „két párt” marad csupán, amelyek élesen szemben állnak egymással:

  az egyik „párt” a pénzügyi érdekeket képviselő – a mammon uralma által befolyásolt – csoport, akit az antikrisztusi szellem támogat és a globális hatalom megszerzésére tör, ami az Antikrisztusnak készíti elő az utat,
  a másik „párt” azoknak a nemzeteknek a csoportja, akik fontosnak tartják a keresztyén gyökereiket és meg szeretnék őrizni az ezzel kapcsolatos alapvető értékeiket: hit Istenben, keresztyén értelemben vett házasság és család, valamint a nemzet fontossága.
  Ha valaki nyitott szemmel néz szét ma a világban, akkor nem kell nagy szellemi éleslátás ahhoz, hogy mindezeket felfedezze. A kérdés azonban az, hogy mi is valójában ez a szemünk előtt zajló folyamat és hol a helye ennek a jelenségnek Isten üdvtervében. A keresztyének – menyasszony természetükből adódóan – érthető módon várják vissza a szeretett vőlegényüket és ezért sokan figyelik a „jeleket” és próbálják kitalálni, mikor is jön már vissza az Úr és menti ki őket ebből a lehetetlen helyzetből és tesz rendet ebben a nagy zűrzavarban. Többféle igei látás is létezik az Úr visszajövetelét megelőző eseményeket „jeleket” illetően és sok hívőt meg is háborítanak ezekkel a hamis tanítók elhitetve sok választottat is.

  Ez nem új dolog – már az első hívők életében is téma volt ez – ezért a Szentírás nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a hívők legyenek éberek a sok hamis próféta és tanító megtévesztésével szemben.

  Pálnak is fel kellett lépni a maga idejében az ilyen – hívőket megháborító – tanítások ellen, amiről a thesszalonikabelieknek címzett levelében írt. Ebben az események egymás utáni sorrendjét, egy „menetrendet” látunk leírva Isten üdvtervében. Ez az igeszakasz magyarázatul szolgál nekünk is, és érthetővé teszi a ma zajló események értelmezését és elhelyezését az isteni menetrendben. Ha eszünkbe véssük Pál szavait, akkor felvértezhetjük magunkat a megtévesztések ellen és Isten békességet ad nekünk a körülöttünk zajló eseményekben. Nézzük meg mire is figyelmeztet bennünket Pál:

  „Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el (Jézus) addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó (Antikrisztus), akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre.” (2 Thesszalonika 2.1-10)

  Ebből az igeszakaszból a lényeget kiemelve a következőket látjuk:

  Pál figyelmeztetése a hívők felé ma is aktuális, nevezetesen, hogy ne hagyjuk magunkat megháborítani az Úr visszajövetelének idejével kapcsolatban,
  Jézus visszajövetele ugyanis nem fog megtörténni addig, amíg bizonyos események előtte meg nem történnek! Melyek ezek az események?
  félre kell tolatni az útból annak, ami az Antikrisztus megjelenését akadályozza,
  keresztyénüldözések hatására létrejön a szakadás (igaz keresztyének és vallásos hívők szétválasztódása),
  megvalósul a teljes törvénytiprás (a bűn teljességre jut: minden keresztyén érték semmibe vétele, mint azt Lót és Noé napjaiban látjuk),
  ekkor jelenik meg Jézust megelőzően az Antikrisztus,
  és a korszak végén jelenik csak meg Jézus (aki a „kezdet” és a „vég”) lezárva ezzel az Újszövetség üdvtörténeti korszakát.
  Ha ezt az isteni menetrendet nézzük, akkor most adódik a kérdés, hogy hol is tartunk jelenleg?

  A hamis próféták és a hamis tanítók aktívan működnek és igyekeznek megháborítani a hívőket, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet.
  A nemzetközi statisztikák szerint a föld keleti részén, ahol az iszlámvallás az uralkodó, már ma is nagy keresztyénüldözések vannak, és ma a legüldözöttebb vallás a keresztyénség a világon.
  A keresztyén gyökerekkel rendelkező nyugati világ korábban az üldözést nem tapasztalta meg, de az Antikrisztus útkészítőinek – az utóbbi időben nagyon felgyorsult – tevékenysége előrevetíti ezt.
  Ami mostanában történik a nyugati világban, az a keresztyén értékek semmibe vétele, „félretolatása az útból”, mert az Antikrisztus útjában áll.
  Ami a korábban keresztyén gyökerű nyugati világban – ma már olyan nyilvánvaló módon – történik az nem más, mint a keresztyénség „félretolatása az útból”. Itt jön be a képbe és válik érthetővé, hogy a Sátán tervében mi a szerepe az egész muszlim inváziónak a „keresztyén gyökerű” nyugati világban.

  Két főszereplője van a keresztyénséget félretoló erőknek:

  az egyik a globális hatalomra törő pénzügyi elit (akiknek istene a mammon), akik készítik az Antikrisztus fellépéséhez az utat,
  a másik a közel-keleti és észak-afrikai országok arab nemzetiségű muszlim vallású tömegei, akiknek beáramlását „szervezett módon” irányítja és támogatja az előző csoport.
  Mindkét csoportnak közös az ellensége és ezért az érdekük is közös: a keresztyén értékek lerombolása, a keresztyének kiirtása. Ebben az „antikrisztusi érdekszövetségben” a szervező, az irányító és a támogató a globális pénzhatalom, a „piszkos munka” elvégzője pedig (a „dózer”, ami az akadályt „eltolja az útból”), az a keresztyénséget származásuknál fogva gyűlölő arabok (Izmael gyermekei), akik számára az erőszakos iszlám nagyszerű ideológia céljaik végrehajtásához.

  Ez az oka annak, hogy a liberális kormányok és pénzemberek inkább a muszlim migránsok érdekeit védik és támogatják mindenben, a keresztyén gyökerű „őslakosokkal” szemben.

  Ami ma a világpolitikai színtéren zajlik az egy „szellemi harc”, ami nem eredményezhet megegyezéses megoldást, ezért a törvények alapján való tárgyalás hatástalannak bizonyul, mert már látható módon jelen van a „törvénytiprás” szelleme.

  Nekünk, akik várjuk Jézus visszajövetelét tudnunk kell, hogy nem jön addig vissza, míg mindezek meg nem lesznek. Nem szabad, hogy bárki megtévesszen ebben bennünket.

  Mi az, amit meg tudunk tenni ilyen körülmények között?

  Mindenkor legyünk készen és ne hagyjuk megtéveszteni magunkat! Imádkozzunk! Ha méltónak találtatunk arra, hogy Krisztushoz hasonlóan mi is üldözést szenvedjünk, akkor tartsunk ki mindvégig és ne tagadjuk meg az Ő nevét. Ragaszkodjunk az igazsághoz, hogy üdvösséget nyerhessünk. Munkálkodjunk az ő szőlőjében, hogy amikor visszajön, munkában találjon bennünket. Ne legyünk balga szüzek, akiknek kevés az olajuk és nem állnak készen az Úr fogadására és ezért a cselekedeteik sem világítanak Isten dicsőségére.

  Bátorítson bennünket az, hogy a maga idejében vissza fog jönni Jézus és a „szája leheletével és a megjelenésével el fogja pusztítani az Antikrisztust” és mindazokat, akik nem fogadták be az igazság szeretetét.

  Az Úr akarata az, hogy mi ne a meghátrálás, hanem a hit gyermekei legyünk és lássuk a láthatatlant minden zavaró körülmény ellenére a nagy nyomorúság idején is, ami az egész világra eljön. Az életünkkel és beszédünkkel legyünk tanúbizonyságok azok felé, akik csak a nyomorúság idején fogják majd meghallani az Úr hívását.

  Mindezzel együtt milyen reménységünk lehet a jövőt illetően? Péter apostol így ír erről:

  „Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” (2 Péter 3.3-13)

  Legyen meg az Úr akarta mindenben

  -§-

  Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https:/keskenyut.wordpress.com

  1. Néhány gondolat ehhez a posthoz:

   “… A keresztyének – menyasszony természetükből adódóan – érthető módon várják vissza a szeretett vőlegényüket és ezért sokan figyelik a „jeleket” és próbálják kitalálni, mikor is jön már vissza az Úr és menti ki őket ebből a lehetetlen helyzetből és tesz rendet ebben a nagy zűrzavarban. Többféle igei látás is létezik az Úr visszajövetelét megelőző eseményeket „jeleket” illetően és sok hívőt meg is háborítanak ezekkel a hamis tanítók elhitetve sok választottat is.”

   A keresztények egyik része ( a karizmatikus ) az elragadtatást várja, és nem az “ÚR napját”. És, mivel bibliai már a jelek alapján nagyon közel lehet az AK fellépése, ezért azt gondolhatják és hirdethetik a tanítók, hogy ez akármikor is megtörténhet. Hiszen a fügefa is kivirágzott már…

   “A keresztyén gyökerekkel rendelkező nyugati világ korábban az üldözést nem tapasztalta meg, de az Antikrisztus útkészítőinek – az utóbbi időben nagyon felgyorsult – tevékenysége előrevetíti ezt.”

   Itt szerintem Sándor elfelejtette, hogy a nyugati féltekén ( is) a valóban hívő keresztények vagy 150 évvel ezelőttig nem is ismertek mást, csak üldöztetést ( pl az inkvizíció , vallás háborúk, stb ). Persze ez minden korszakra és égtájra igaz, ahogy az a bibliai szövegben is áll…
   Azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy pontosan mit tartunk “keresztény gyökerű világnak”. Vagyis, hogy hogyan jött létre ez a látható “keresztény egyház” – amely tanításai adják ezt a “keresztény gyökeret” – , ki által, ki adta annak a trónját, és nagy hatalmat, és ki van mögötte? És, hogy milyen gyümölcsöket termett eddig ? És kinek a birodalma ez, ha mind a nagy parázna ( aki a sárkányon űl ) és mind a “lányai” és követőik ítélet alatt vannak? A bibliai szöveg szerint a “teste tűzzel égettetik meg”…? Ráadásul éppen AK és a vele tartó 10 király által, akiknek a szívébe Isten adja azt, hogy meggyülöljék és elpusztítsák… Vagy, ha valóban keresztény ez az egyház, akkor kinek az van ítélete alatt van és miért?

   “Ami mostanában történik a nyugati világban, az a keresztyén értékek semmibe vétele, „félretolatása az útból”, mert az Antikrisztus útjában áll.”

   Sajnos Európa, Nyugat-Európa történelméből nem igazán tudunk valódi keresztény ( krisztusi) értékeket felmutatni. Folyamatos egymás elleni háborúk, gyarmatosítás, rabszolga tartás, államilag szervezett kalózkodás, inkvizicíó, népírtások Krisztus és Isten nevében, stb… Szóval azt kellene kideriteni, hogy a krisztusi hittől való elszakadás pontosan mikor történt meg az egyház részéről, és hogy az nem e éppen az első fenevad létrejöttének, fellépésének az alapjait tette e lehetővé, aminek esetleg az idők végén egy ember, az AK megjelenése lesz a csúcspontja? És, úgye azt is érdemes átgondolni, hogy a hittől való elszakadás – ha ez mégse most történik – mit hozott magával? A dánieli prófécia “kis szarv” birodalma ( amely teste tűzzel fog megégetni – ahogy a nagy paráznáé, nagy Babiloné… ) mikor keletkezik, és hol található a központja, és miért van ítélet alatt? Illetve kinek az ítélete alatt van?

  2. Ne haragudj meg laci, minden nagyon szép az irásodban és valóban közeleg az Anti-Krisztus-viszont nem kellene belevinned az Iszlám elleni propagandát, ugyanis nagyon is úgy tünik, hogy épp ennek a propagandának a hatására egységesül európa Róma zászlaja alá. S nem utolsó sorban már a kétszarvú fenevad, az USA is megrendezett két casus-bellin alapuló háborút a félhold országai ellen, az egyik az állitólagog 9-11 terrortámadás okán történt, most a gyanusan bér-hadsereg ISIS miatt-melynek vajmi köze van gyanum szerint az Iszlámhoz. Szerintem pontosan az történik, hogy Észak királya nagyon is kipécézte magának a Déliek országait, ahogy arra Dániel próféciái utalnak. Az európai katolikus politikusok nem mellesleg annak rendje és módja szerint kihasználták az idegen kultúrák elleni köznépi gyülöletet és vigan hatalomhoz jutottak, lásd: Németország és Ausztria, persze a Franciákat sem érdemes kihagyni a képből! Nem kellene bedőlni a hitetéseknek! A biblia ezt irja:

   “Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
   És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
   És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
   És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
   És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.”

   1. Péter, a kétszarvú fenevad, a hamis próféta. Egy személy és nem a birodalom, amely az első fenevad.

    1. Alapos tévedésben élsz kedves Ida 🙂 A Fenevadak mindig politikai birodalmakat jelentenek a bibliában, nem pedig vallási erőket, mint ahogy a hamis prófétáról azt sejteni lehet. Ráadásul a biblia mint róma örökösének irja le a kétszarvú fenevadat, mivel ugyanazokkal a módszerekkel él, mint korábbi elődje.

    2. “És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.” Jelenések könyve 19. rész

     A kétszarvú fenevadnak adattak a jelek az előző ige szerint, mégpedig a hamis prófétától-aki tette előtte a csodákat. Ebből az igéből is látszik, hogy a kétszarvú fenevad nem egyenlő a hamis prófétával.

    3. Péter, a kétszarvú fenevad , az első fenevad ( aki a római birodalomból nőtt ki) vezetője, aki azután az első fenevad ímádására és AK-éra fogja bírni a világot…, stb. Egyébként hogy tudnának egy fenevadat megfogni és a tűzes tóba vetni, ha az birodalom lenne?

    4. Ida, a kétszarvú fenevad nem egyenlő a hétfejü és tizszarvú fenevaddal, az egyik a földből jön fel a másik pedig a tengerből. A hétfejü fenevad halálos sebe begyógyittatik ugyan, de annak imádására a kétszarvú fenevad bujtatja fel az emberiséget, azáltal, hogy elkészitik a képmását! Ez a képmás, mely meg fogja testesiteni a római vallási politikai egységet fog beszélni és azt is el fogja érni, hogy azok, akik nem imádják ezt a képmást, azok megölettessenek.

    5. Péter, egyről beszélünk, csak te a kétszarvú fenevadat birodalomnak mondtad az előző hozzászólásaidban. Pedig aki “úgy szól mint a Bárány”, az egy személy, a HP. A harmadik fenevad az AK. Ők ketten lesznek a kanonizált bibliai szöveg szerint élve a tűzes tóba vetve…

   2. Na megjött muszlim védő Péter ! Vigyázz ember, mert kígyót melengetsz a kebleden ! Az iszlám (ez a sátáni vallás nem érdemli meg a nagybetűt) egy bukott és gonosz, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás ördögi majmolásának vallása. Ezt nem vagy képes megérteni ? Hogyan magyarázod azt, hogy ennek a hedonista, aberrált és pedofil mohamednek megjelent állítólag maga Gábriel arkangyal és elkezdte neki diktálni a sületlenségeit ? Csak nem gondolod komolyan hogy az tényleg Gábriel volt ? Mert sokkal inkább sátán volt, aki elváltoztatja magát a világosság angyalának. Innentől kezdve pedig ez egy bukott játszma, rothadt gyümölcsökkel, amit a történelem jól mutat. Az iszlám ki lesz irtva (be lesz tiltva), és el fog bukni még az antikrisztus bukása előtt.

    1. Látom téged is megvezettek az idegen gyülölettel és igy kiválóan szolgálod az Anti-Krisztus célját. Angliában élek 5 éve, ismerem annyira a muszlimokat, hogy ne kelljen veled egyetértenem. Gyanitom te sohasem beszélgettél eggyel sem személyesen, mert akkor nem mernél ilyen bátran mocskolódni ellenük.

    2. Legközelebb pedig vigyázz a nyelveddel, mert kevés értelmes ember tolerálja ezt a hangnemet- igy csak az beszél, aki mélységes gyülölet kötelékébe leledzik!

    3. Igazad van Péter. Ha téged megsértettelek vagy csúnyán szóltam feléd, akkor elnézést kérek, de valóban gyűlölöm sátánt és minden eszméjét, vallását, az iszlámot is ! Attól hogy te ismersz muszlimokat és beszélgettél velük sokat, semmi nem változik. Én meg beszéltem krisnásokkal, de ettől még nem lesz igaz és üdvözítő szellemi valóság a vallásuk.

    4. Nem mondtam, hogy egyetértek a vallásuk tanitásával, bár sok mindenben erkölcsi téren megelőzik a nagykeresztény európaiakat, de ez például a hindukról is ugyanúgy elmondható, ugyanis 6 hónapot jártam indiában-ahol mélységes csodálattal töltött el az ottani vidéki emberek tisztes életmódja és gyermekies naivitása. Ritkán van közöttük elválás, paráznaság-a vagyon és a család szépen egyben marad, mert azokat a bölcs erkölcsi intelmeket megtartják, melyeket a vallásuk diktál nekik. bárcsak sok keresztény ugyanigy komolyan venné az apostolok buzditásait sok mindent illetően!

    5. Sok pogány fog megtartatni és valószinüleg itt hindukról, muszlimokról és más egyéb “barbárokról “van szó. A jelenések könyve igy irja:

     “És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.
     És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.
     És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik.
     És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz);
     És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik.
     És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.” Jelenések könyve 21. rész

  3. Ez az írás egész jó, csak kár a kisöregért, hogy nem tudott elnézést kérni a megtévesztett hívőktől, azért a bedőlt agymenéséért, amit hirdetett szeptember végéig, mikor is nyilvánvalóan nem történt semmi a megjósolt vagy inkább félreprófétált égi jelek kapcsán. Tudom, hogy tévedni emberi dolog, de kellene valami mea culpa vagy ilyesmi. 🙂

    1. Bocs Ida és bocs Abonyi Sándor ! Összekevertem a Berkes Sándorral. Ő mondott zöldségeket a napba öltözött asszony témájáról, és hogy jön valami nagy dolog ez év szeptemberében. A másik Sándor jókat írt.

 6. 😉

  Az elmúlt hetek (bizonyos) beszélgetéseinek a margójára.
  A szokványos matematikai talányos feladvány, de nem középiskolás fokon.
  Szöveges feladat.

  Az Ószövetség istenei + Ószövetség x Újszövetség – lapos föld teória / Pál x nemPál + pair production…

  kérdés:
  HÁNY ÉVES A KAPITÁNY? 😀

  Tanulság: ez így túl bonyolult.Túl sok a “tényező”.Le kell egyszerűsíteni.Mindjárt válaszokat akarunk kapni…és adni.Válaszokat.De mi egyáltalán a helyes kérdés?Kezdem azt gondolni, hogy a leghelyesebb kérdésekre a helyes válasz mindig egy újabb kérdés: mi a helyes kérdés?Egyetlen kérdés sem ugyanarra a tényezőre vonatkozik, de ezzel ez az egész mégsem bonyolódni, hanem egyszerűsödni fog.Annak ellenére, hogy a kérdések és a válaszok száma egyaránt végtelen.Legalábbis mindaddig végtelen, míg a leghelyénvalóbb kérdést meg nem tudjuk fogalmazni… 🙂

  Ugyanakkor az is helyénvaló lehet szerintem, hogy a leghelyesebb kérdéshez mégis a tökéletesség igénye nélkül kapunk és adunk válaszokat.(Hirdetni az igét alkalmas és alkalmatlan időben.)És ennek ellenére (vagy talán éppen inkább ezért) nem a helyes kérdést, hanem a helyes választ kell megtalálnunk, és még az sem számít, hogy ezzel a tényezők száma esetenként hatványozottan növekedni fog.

  Hogy lehet egyszerre igaz mindkettő?Ki tudná ezt megmondani?… És hogyha nem is ezek a leghelyesebb kérdések, akkor melyek azok?… 🙂 Szerintem a leghelyesebb kérdés abban igazolódik vissza, hogy eleve magában hordja a leghelyesebb választ.

  1. Hogy még egy lapáttal rátegyek, felhozom példának az emmauszi tanítványok történetét.Ki tudná megmondani miféle kérdést tettek fel vagy miféle választ adtak azzal kapcsolatban, amikor felismerték, hogy ki is igazából az, aki megtörte előttük a kenyeret.De az biztos, hogy a szívük szólalt meg, és válaszul felismerték Jézust.Ennél helyesebb válasz biztos nem adható.Na, de mi a leghelyesebb kérdés? 🙂 Miféle kérdés az, amire azt a választ adjuk, hogy Jézus?

    1. Elemi, a létünkkel kapcsolatos kérdések feltevésekor de sokszor nem örömünkben inkább válságban … Vagy akár szomorúság idején, mert azt mondta, hogy boldogok a szomorúak. Amikor KI AKARUNK JÖNNI egy “végső helyzetből” melyben nem látszik a megoldás – mint az emmauszi tanítványok esetében. Azt gondolták, vége a szép történetnek – és akkor: JÉZUS 🙂 !

    2. Hát, igen.
     Szenvedni fogtok e világon, de bízzatok, én meggyőztem a világot. (Jézus)
     Képzeljünk el egy szenvedés nélküli világot!Nem tudunk ilyet elképzelni.Különben is, két perc alatt megőrülnénk egy ilyen helyen. 😀 Az van, hogy még az igazságnál is jobban szeretjük a szenvedést.Ennek a belátásához csak őszinte kérdések vezethetnek el.Mert a válaszok keserűek: a szenvedés mindenképpen megmarad.Megmarad, de értelmet nyer.Aztán megtanulunk elébe menni a szenvedéseknek.De a szenvedés megmarad.Csak már se megölni, se megnyomorítani nem fog.Miért van szükség Jézusra?Azért-e, hogy ne legyen szenvedés, vagy azért, mert igenis van szenvedés?

     A szenvedést még az igazságnál is jobban szeretjük: http://idokjelei.hu/2017/05/a-nagy-inkvizitor/ Az értelme felett azonban megvilágosodhatunk, és akkor már nem mutogatunk másokra.Szóval, mi magunk lennénk a nagy inkvizítor?Igen, de az Út nem attól végtelen, hogy visszakanyarodik önmagába.A pontos válaszom pedig az, hogy jobbak a pontos kérdések a pontos válaszoknál. 🙂

    3. Van-e másfajta világ ezen kívül, amelyikben szenvedünk?Mert Jézus azt mondta, hogy e világon fogunk szenvedni.De van más világ is?Ennek a feszegetése is szenvedés. 😀 Méghozzá a legkomolyabb szenvedés, minden szenvedések szenvedése és minden szenvedések alapja.Mindig máshová, más korba és másvalaki bőrébe vágyni…

 7. A jó és a rossz harca – Abonyi Sándor
  Posted on 2017-11-26 Szerző: Sandor

  Egy „kétpólusú” világban élünk, ahol a jó és a rossz, az igaz és a hamis vívja kibékíthetetlen, örök harcát. Tudjuk, hogy Isten a jó és az ősellensége a Sátán a rossz, a gonosz. Isten nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg és a Sátán is hasonlóan van ezzel. Természetesen a Sátán nem mondja önmagára, hogy ő a rossz, a gonosz, hanem a világosság angyalaként igyekszik feltüntetni magát és elhitetni mindenkivel, hogy ő a jó. Erre csak úgy képes, hogy a régi módszerhez folyamodva kétségbe vonja Isten örök és megváltoztathatatlan rendjét a jóval és rosszal kapcsolatban. Jónak mondja a rosszat és igyekszik meggyőzni erről az embereket. Ennek az lesz az eredménye, hogy megfordítja az isteni értékrendet azt mondva jónak, amit ő képvisel és az lesz a rossz, amit Isten igéje mond.

  A Sátán kedvelt módszere az összezavarás, az örök értékek kétségbe vonása és viszonylagossá tétele az emberekre bízva, hogy az ember maga döntse el, neki mi a jó és mi a rossz – alapvetően a testi vágyai alapján.

  Isten az Ő igéjében nyilvánvalóvá tette a következőket:

  „nincs más jó, csak egyedül Isten,”
  Isten az örökkévaló „Vagyok”, aki nem változik,
  Ő „elébünk ad jót és rosszat,”
  „szabad akaratot ad” az embernek,
  az emberre bízva a választást,
  Ő csupán javasolja, hogy „válaszd azért a jót.”
  Akik hisznek Isten jóságában és feltétel nélkül engedelmeskednek az Ő parancsolatainak, nem alkudva meg semmiben, azok állnak tehát a „jó oldalon” és ebből kifolyólag ők is a jó és a rossz örök harcának részeseivé, Isten harcostársaivá válnak.

  Jézus azt mondta, hogy csak „két úr” van: Isten és a Mammon. El kell döntenünk, hogy kinek szolgálunk: nem lehet mindkettőnek egyidejűleg szolgálni. Ez a két oldal soha nem jelent meg olyan nyilvánvaló módon a világban, mint napjainkban, amikor a világ fejedelme a Sátán látható módon mindenkit a Mammon (a pénz) által akar leuralni, rabszolgájává tenni.

  A világban lehet nagyon sok politikai párt és több ezer keresztyénnek mondott felekezet, de valójában két oldal (mondhatjuk “párt”) van: akik a jó oldalon állnak, és akik a rossz oldalon.

  A jó és a rossz párhuzama végigvonul az egész Szentíráson és sok területen ellentétpárként jelenik meg, világossá téve számunkra Isten értékítéletét a jóról és a rosszról, megkönnyítve számunkra a választást. Minden rossz atyja a gonosz, aki igyekszik elhomályosítani az emberek előtt az igazságot, jónak tüntetve fel a rosszat. Ahhoz, hogy a rossz dolgokat elfogadhatóvá tegye az emberek számára, a rossz dolgokat az Isten szerint való jó hamisított másolataként jeleníti meg. Hamisítvány csak ott létezhet, ahol igazi is van és a gonosznak törekednie kell a minél tökéletesebb hamisítványok létrehozására, igazival megegyező néven nevezve a hamisat is, hogy elhitesse az embereket, sok esetben a választottakat is. Fő módszere a megtévesztés, a hitetés.

  A Sátán megtévesztő munkájának eredménye, hogy a megtévesztésről – amit Jézus és az első apostolok a legnagyobb veszélynek tartottak – ma már alig beszélnek „Isten szolgái”. Nem beszélnek erről a kétpólusú valóságról az ige alapján, világossá téve és megkönnyítve a választást a hívők számára, hanem a „pozitív gondolkozás” által megfertőzve mindig csak egyetlen „jónak” feltüntetett dologra irányítják a figyelmet, homályban hagyva a rossz dolgok bemutatását. Minden magát kereszténynek mondó gyülekezet meg van győződve arról, hogy a „jó úton” jár és ők képviselik egyedül az igazságot. Éppen ezért az üdvösség bizonyosságát is csak az ő gyülekezetükben tudják elképzelni, elhomályosítva ezzel azt a fontos tényt, hogy nem a gyülekezet üdvözít, hanem egyedül Jézus Krisztus – igaz, egy jó gyülekezet tud ebben segítséget adni.

  A jó és rossz közötti különbségtételi képességhez „érett-korúságra” van szükség, aminek eléréséhez a kezdeteket követően a hívőknek folyamatosan „kemény eledellel” való táplálkozásra van szükségük.

  Nézzünk most meg az ige alapján néhány ellentétpárt, amelyek egyértelműen megjelennek az igében, amelyekre jó, ha odafigyelünk, mert különben sosem jutunk el az igazság, a jó és a rossz megismerésére, az érettségre, hogy választani tudjunk a jó és a rossz között.

  A jó oldal jellemzői A rossz oldal jellemzői
  az egy igaz Isten hamis istenek (Sátán, Mammon, különféle bálványok)
  az igaz Jézus Krisztus hamis Krisztusok, Antikrisztus
  Szent Szellem (szent) hamis „Szent Szellem” (utánozza a Szent Szellem munkáját – jeleket, csodákat tesz, de nem szent)
  Jézus Krisztus igaz gyülekezete a „Sátán zsinagógája”
  Krisztus menyasszonya (szent és hűséges a vőlegényhez) a „nagy parázna” (azok a gyülekezetek, amelyek nem tartják fontosnak a szentséget és keverednek a világgal
  Jeruzsálem, a szent város Babilon, a nagy parázna város
  szoros kapu tágas kapu
  keskeny út széles út
  a maradék (kevesek) a sokaság
  örök élet örök halál (kárhozat)
  menny pokol
  világosság sötétség
  a világosság fiai (Isten fiak) a sötétség fiai (ördög fiak)
  jó „gyümölcsök” rossz „gyümölcsök”
  jó „fák” rossz „fák”
  Csak akkor kapunk világos képet az ige alapján az igazságról, ha ezt a két oldalt a maguk jellemzőivel folyamatosan mérlegre tesszük és megvizsgáljuk, függetlenül attól, hogy minek hívnak valamit vagy valakit.

  Az antikrisztusok Jézus nevében jönnek. A hívő közösségek gyülekezeteknek nevezik magukat, de az ige alapján lehet, hogy a „Sátán zsinagógájának” bizonyulnak és a „nagy parázna” részét képezik.

  Ma már hívők között is csúnya dolognak számít a poklot emlegetni, és divatossá vált azt mondani, hogy Isten mindenkit szeret és mindenki a mennybe jut. Nem kell a pokollal ijesztgetni az embereket – mondja némelyik szolgáló. Ezért ma már úgy tűnik, hogy egyetlen út létezik, amin sokan járnak és mindenki a mennybe jut, mert Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Jól hangzik ugye? A baj csak az, hogy ez egy nagy hazugság, ami széles körben terjed a magukat gyülekezeteknek nevező közösségek között, és sok hívőt a pokolra küldenek vele anélkül, hogy tudomásuk lenne róla. Az utóbbi néhány évtizedben ökumené címen, egy hamis szervezeti egység jegyében a különböző kereszténynek nevezett felekezetek nagy összeborulásának lehetünk tanúi, amiben a vakság olyan nagy, hogy sokan észre sem veszik, hogy megtagadnak olyan igazságokat, amikért a „reformátor” elődeik életüket adták.

  Jézus és az első apostolok szerint az utolsó idők legnagyobb veszélye a megtévesztés, a hitetés. Éppen ezért sok hamis próféta jön, hogy elhitesse, megtévessze az embereket. A sokaság látszata megtéveszti mindazokat, akiknek nincs élő kapcsolatuk az Úrral, nem jutnak el az érettségre és nem gyakorolják állandóan a megvizsgálást. Ezért mondta Jézus, hogy „vigyázzatok! Legyetek éberek!

  Mindent meg kell vizsgálni akárhogyan is hívnak és akármilyen híres is valaki. Nem az számít, hogy minek mondanak valamit, hanem az, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik. Ez az, ami meghatározza, hogy valami vagy valaki igaz vagy hamis. Jó tudni azt is az ige alapján, mert Jézus megmondta, hogy az igazak vannak kevesen, ezért senkit se tévesszen meg a „sokaság” látványa. „Kevesen” járnak a „keskeny úton”, akik nem alkudnak meg a világgal és a világgal paráználkodó (szövetségre lépő) „egyházakkal”, de a keskeny út az, amivel Jézus azonosítja magát és ez vezet az örökre életre.

  Sok őszinte hívő reménykedve várja Jézus mielőbbi visszajövetelét, ami nagyon helyes. Tudjuk azonban az igéből azt is, amire sok hamis szolgáló elfelejti felhívni a figyelmet, hogy előbb át kell menni a nagy nyomorúságnak nevezett időszakon. Pál a 2 Thessz. 2.1-12-ben arról is beszél, hogy Jézus előtt egy „törvénytipró” fog jönni, aki magát mindenki fölé emeli és hamis krisztusként (Antikrisztusként) fog megjelenni, mint a káoszba süllyedt világ „megváltója.” Ez a hamis krisztus nagy jeleket és csodákat tesz, Illéshez hasonlóan még tüzet is le fog hozni az égből és igyekszik megtéveszteni a föld lakosait, beleértve a hívőket is.

  A megtévesztés veszélye nagy, fontos tehát, hogy valóban világosságban járjunk és a világosság fiai legyünk. Vigyázzunk és legyünk nagyon éberek, hogy senki ne tudjon megtéveszteni minket, tudva azt, hogy az Antikrisztus is a világosság angyalaként fog jönni.

  Figyeljünk azokra a szolgálókra, akiket Isten hív el ezekben az időkben, hogy Keresztelő Jánoshoz hasonlóan „útkészítők” legyenek, akik valóban Jézushoz vezetik az övéit. Jézus igazi útkészítői a keskeny úton járnak, semmi módon nem alkudnak meg az igazsággal és érettségre igyekeznek elvinni a hívőket, megtanítva őket a jó és a rossz dolgok közötti különbségtételre. Ők Keresztelő Jánoshoz hasonlóan kimennek a „pusztába”, kivonulva az elvilágiasodott, „nagy parázna” egyházból és valódi bűnbánatra hívják az embereket, Jézusra mutatva.

  A Sátánnak is vannak azonban „útkészítői”, akik a Sátán szellemével egyesülő Antikrisztus „útkészítői”, akik már ma is munkálkodnak a világban és a hivatalos egyházakban egyaránt. A „nagy parázna” egyház szövetségre lépve a gonosz világi hatalommal „felül a veres fenevad hátára.” Jézus azt mondta: „nékem adatott minden hatalom mennyen és földön” és az Antikrisztus sem elégszik meg kevesebbel. Az egész föld ura akar lenni, Jézushoz hasonló hatalmat, egyeduralmat akar gyakorolni az egész földön. Ennek eléréséhez a Sátán a következő hangzatos ideológiákat használja: „humanizmus” (Isten helyébe állítja az embert: „olyan leszel, mint Isten” – mondta a Sátán), a „globalizmus”, ami az egész föld (glóbusz) feletti uralom megszerzéséhez szükséges, valamint a „liberalizmus”, amivel minden isteni rendet és korlátot eltörölve teljes szabadságot ad egyes embereknek, hogy azt tegyék, ami nekik jó. Egy rosszul értelmezett „emberi jogok” jegyében minden Istentől való értéket (férfi és nő, férfi és nő házassága, család, nemzet, keresztyén erkölcsi alapelvek) lerombol és „eltol az útjából”, ami az egész világ feletti globális uralomra törő Antikrisztus útjában áll. Sok antikrisztus támad, akik az antikrisztus szellemével készítik elő az Antikrisztus fellépését, amit tudunk az igéből, hogy még Jézus visszajövetele előtt meg fog valósulni. A kíméletlen „félretolatás” jeleként megtapasztalható a nagy keresztyénüldözés az egész világon, ami a szemünk előtt játszódik le. Minden keresztyén érték lerombolásával és semmibe vételével hamarosan teljességre jut a „törvénytiprás” és akkor elkészül a „színpad” az egész földet uralma alá hajtó, a Sátán szellemével munkálkodó Antikrisztus fellépéséhez.

  A világban és a gyülekezeteknek nevezett közösségekben az újból életre kelt fenevad, a demokrácia (népakarat) az úr, ami a pártoskodó, testies emberek viszályának színhelye, de valójában a totális hatalomra törő Antikrisztus manipulációjának eszköze, a népakarat látszatát keltve a mammon hatalmának. A hivatalos, hamis egyházak – élükön a „vak vezéreikkel” tudatlanul vagy tudatosan partnerek ebben az Isten ellenes küzdelemben, mert önmaguk felemelésével hatalomra vágynak és nem alászállva akarnak szolgálni, ahogyan arra Krisztus adott példát nekünk.

  Mindezeket ismerve fontos, hogy az igazak meghallják a felszólítást, hogy „fussatok ki belőle én népem (a ”nagy paráznából”), hogy ne legyen részetek az ő csapásaiból.” Ez nemcsak a Jézus visszajövetele előtti közvetlen időszakra vonatkozik, amit senki sem tud, akárhogy figyelik is a jeleket – maga Jézus sem -, hanem az újszövetségi kor egészére. Parázna gyülekezetek ugyanis már az első generációban is voltak, és az antikrisztus szelleme már akkor is munkálkodott. A hívők, ha nem voltak elég éberek, akkor ez a szellem bizony beült „Isten templomába,” a gyülekezetbe, ahogy sok helyen megtörténik ma is Isten népe között.

  A sok hitetés és megtévesztés miatt az övéinek fontos ma is meghallani és felismerni a Szent Szellem által a jó pásztor hangját, hogy a sok „hamis pásztor” leleplezhető legyen.

  Sok hívő már nagyon várja Jézus visszajövetelét és a veszély az, hogy közben elfelejtkeznek arról, hogy előtte az Antikrisztus fog eljönni és sokakat meg fog téveszteni. Ez egy nagy csapda és igazi próba a hívők számára, hogy valóban megismerték-e Jézust? Jó lenne, ha sok hívő nem járna úgy, mint a Jézus korabeli vallásos zsidók, akik annak ellenére, hogy ismerték az írásokat és a próféciákat, mégsem ismerték fel Jézust, hanem megölték őt. Csak azok tudják elkerülni ezt a csapdát, akik valóban ismerik az Úr hangját és személyesen is ismerik őt.

  „Mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.” (János 10.4-5)

  „Én vagyok a jó pásztor és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim”. Miről ismerik meg az igaz pásztort? Arról, hogy „Ő az életét adja a juhaiért” mondta Jézus a János 10.14-15-ben.

  Az igazság szeretete, a kemény eledellel való folyamatos táplálkozás, az Úr hangjára való folyamatos figyelés, a kitartás, a változásra való készség és felnövekedés az érett korra, minden dolog megvizsgálása óvnak meg mindenkit ettől a csapdától és őriznek meg minket az Úr visszajöveteléig. Mert az Úr, ha késve is, de dicsőséggel és hatalommal vissza fog jönni, és igaz bíróként ítéletet fog tenni. Győztes királyként helyre fog állítani mindent (új eget és földet teremt), ahol békesség és igazság fog uralkodni.

  Dicsőség neki ezért!

  Vigyázzunk tehát és ne aludjunk, hanem legyünk éberek, mert az Úr közel!

  -§-

  Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 8. A világosság fiai – Abonyi Sándor
  Posted on 2017-11-23 Szerző: Sandor
  PDF formátumban letölthető itt – MP3-as formátumban itt

  Az ige egyértelműen mondja, hogy mi a világosság fiai vagyunk:

  „Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok” és a nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” (1 Thessz. 5.5)

  Ez azt is jelenti, hogy nekünk úgy kell járni, mint ahogyan az a világosság fiaihoz illik:

  „Régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.” (Efézus 5.8)

  A János evangélium hangsúlyosan beszél róla, hogy Jézus ugyan nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, azonban a világosság, amit Ő hoz el számunkra, és belénk költözik az a cselekedeteinken keresztül majd kárhoztatni fog minden sötét cselekedetet.

  „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” (János 3.19-21)

  Istennek határozott terve van azzal, hogy az Ő gyermekei világítsanak ebben a sötét és gonosz világban, és ez a világosság ítélje meg az emberek gonosz cselekedeteit. A gonosz emberek a megítélés elől a sötétségbe menekülnek, hogy a cselekedeteik rejtve maradjanak. Isten fiai azonban a világosság gyermekei, akiknek nincs mit rejtegetni, ezért bátran a világosságra mehetnek, felvállalva a nyilvánosságot.

  „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.”(Máté 5:14)

  Tudjuk azt is az igéből, hogy „nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék”. Azért is így van ez, mert Isten szelleme a rejtett dolgokat – akármennyire is rejtegeti azt valaki – ki tudja jelenteni nekünk. Nem kell félni és nincs értelme titkolózni, főleg nem a hívőknek, akiknek az a feladatuk, hogy a nyilvánosságra menjenek és világítsanak, nem rejtegetve az ő cselekedeteiket mások elől. A mindenható Úr az, aki hadakozik értük és akarja magát megdicsőíteni bennük.

  „Ne féljetek tőlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódna.” (Máté 10.26)

  Ma egy olyan világban élünk, amikor egyre többen, beleértve a hívőket is kapcsolódnak a világhálóhoz, és szinte mindenkinek van mobiltelefonja. Nem titok, hogy ezáltal mindenkinek a mozgása követhető a GPS koordináták helymeghatározása alapján és megfelelő engedély birtokában bárki telefonjának „cella-információja” is bármikor lekérdezhető. Aki tehát mobiltelefonnal rendelkezik, annak minden útjáról és beszélgetéséről tudnak azok, akik hozzáférnek ezekhez. Nem titok az sem, hogy az e-mailjeink, más írott vagy képi információink a neten egy saját google (vagy más) fiókban vannak tárolva, amihez a szolgáltató és akinek ő megengedi azok hozzáférnek ezekhez. (A Facebookról és más megosztókról vagy különböző hivatalos és félhivatalos információgyűjtő kémprogramokról nem is beszélve)

  Tudjuk, hogy mindezeken túl minden személyes adatunkat, a banki számlainformációinkat, egészségi állapotunkat is különböző és egymással is kapcsolatban lévő adatbázisok tárolják. Ezek a számítógépes rendszerek tehát szinte „mindent tudnak rólunk”, ezért lehetetlen elrejtőzni. Ahhoz ki kellene menni a világból, de Isten akarata nem az, hogy kimenjünk, hanem, hogy megőrizzen bennünket ebben a világban. Vannak, akiket megrémít ez a „kiszolgáltatottság” és ha lehet igyekeznek elhatárolni magukat, amitől csak lehet és igyekeznek „rejtőzködni” hitetlenek és hívők egyaránt. A sötétségben járó és rejtőzködni akaró embereknél ez még érthető lenne, de a hívők esetében teljességgel érthetetlen, mert nekünk az Úrtól való megbízásuk az, hogy ne rejtőzködjünk, hanem mint a világosság fiai világítsunk a körülöttünk lévő gonosz, sötét világban.

  Miért akarnak ennek ellenére a hívők rejtőzködni a sötétség, de főleg egymás elől? Hol van abban Isten akarata, hogy a hívők még egymás előtt is „rejtőzködve” jeligésen fejezik ki véleményüket a netes fórumokon és weblapokon? Honlapokat működtetnek és kommenteket írnak név nélkül, személyazonosságukat és főleg életüket még más hívők számára sem fedik fel?

  Isten fiai, világosság gyermekei gyertek ki a világosságra, a nyilvánosságra! A rejtőzködés nem Isten fiainak természete, sokkal inkább a világítás és a nyilvánosság. Nem kell félni, hogy bárki bármit megtud rólunk, mert lehetetlen elrejtőzni és ez nem méltó Isten fiaihoz.

  A példaképünk Jézus mindent nyilvánosan tett, és minket is erre bátorít. Mindenki látta Jézus cselekedeteit, mindent tudtak róla – az ellenségei is. Semmit sem tett titokban! Ezzel együtt végig megmaradt az igazságban, elvégezte a munkáját és győzött, megdicsőítve az Atyát. Mi, akiknek Jézus a példaképe szintén így kell, hogy járjunk, mert ez méltó Őhozzá és ez az, ami megdicsőíti az Atyát. Hadd nyomozódjanak a gonoszok utánunk, nem kell félnünk tőlük. A Mindenható Isten az, aki hadakozik értünk, ha a világosságban, az igazságban járunk, mert az Ő nevének dicsősége forog kockán, amit Ő nem hagy megszégyeníteni. Legyünk tehát bátrak és menjünk a nyilvánosságra és hagyjunk fel a rejtőzködéssel, ami nem méltó az Úr gyermekeihez. Nekünk – a világosság fiainak – fontos, hogy világosságunk legyen arról is, hogy nem kell rejtőzködnünk, hanem inkább a világosságra, a nyilvánosságra menni, hogy az Úr meg tudja magát dicsőíteni bennünk, kárhoztatva ezáltal mindazokat, akik a sötétségben járnak.

  Dicsőség az Úrnak.

  -§-

  Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

  Share this:

 9. Ugyancsak “Drága” Ida! Míg Edua töpreng a válaszokon, addig te próbál elképzelni magadat Jób helyében. Esetleges ragad meg a kanonizált Bibliádat és frissítsd fel a tudásodat, hátha ez segít rajtad, mert nagy bajban van a hited neked is. Ki vagy te, hogy Istent szuverén döntéseit megkerdőjelezd ezzel az igencsak limitált emberi ismereteiddel?

 10. Edua! Te tudod egyáltalán azt, hogy miben hiszel? Miben hiszel “kedves” Edua? Mond el nekem kérlek, mert így fog kiderülni, hogy tévedésben vagy e, vagy esetleg szándékosan hamis. Ez itt a kérdés és az igazság pillanata “drága” Edua.

 11. Edua! Te hány és milyen csodát tettél eddig Jézus nevében!
  Edua, téged a Szent Szellem tanít és vezérel és az interneten kutatsz bizonyítékok után? 🙂

  1. Kedves Zitrian (Kanku),
   nem tisztességes dolog, hogy csak kérdezel, vizsgáztatsz, de a kérdesekre nem válaszolsz. Öt nappal ezelőtt kérdeztem tőled két dolgot. Válaszként nekem szegeztél három kérdést. Megelőlegeztem a bizalmat, válaszoltam, gondoltam hátha te is válaszolsz nekem. De nem, azóta sem, ellenben a kérdéseid özönlenek. Lehet, hogy te vagy ennek az oldalnak a kérdezőbiztosa vagy az egyszemélyes vizsgabizottsága, de ebben az esetbe Thea elfelejtett minket tájékoztatni.
   Ha komolyan érdekel a válaszom, és nem csak kötekedsz, akkor légyszíves előbb válaszold meg azokat a kérdéseket, amikkel adós vagy. És ha már itt tartunk, akkor azt is amit évekkel ezelőtt kérdeztem tőled Deborával kapcsolatban.

 12. Ha befejeztétek a személyemmel való foglalkozást, akkor legyetek kedvesek és arra adjátok választ, hogy kikért jött el Jézus és mit prédikált. A sorrendre azért figyelni kellene. Hátha sikerül (közösen) feloldanunk ezt Pál ellentmondott Jézusnak dilemmát. Látom mindenki tud itt mindent mindenkiről, de a megtévesztetteken nem tudnak segíteni, kérdéseikre, vádjaikra nem jönnek válaszok. Hát miféle keresztények tartjátok magatokat?
  Kb olyanok vagytok , tisztelet a kivételnek, mint az amerijai 70-es években indult Jesus freaks nevű mozgalom. Nekik is elég volt a Máté, Márk, Lukács, János és egy kevés az Apcselből. Mind Jézus követő akart lenni. Egy vicc. Jobb nektek, ha nem akarjátok felvenni a törvény igáját. Főleg, hogy nem is vagytok zsidók. Vagy netán azok vagytok?

 13. A tegnap este 2x is felraktam egy animációs videó linkjét Eduának illetve, akit még érdekel, de még mostanáig sem jelent meg.

  1. Kedves Zitus!
   Nincs függőben lévő hozzászólásod, úgyhogy elképzelhető, hogy a spam mappába került, ahonnan sajnos nem tudom kiszabadítani. Ha fontos, akkor próbáld meg ismét. Amúgy vannak olyan videómegosztó oldalak, ahonnan nem lehet linkelni, az is lehetett esetleg a fennakadás oka.

    1. https://youtu.be/2Tzr9f67-PQ
     Szegény megtévesztett. ” Tiszta” Jézus ez a elhivatott. És még követői is vannak 🙁
     Ha te, ti azt hiszitek, hogy a vízzel való keresztelés ma bármit is számít, bármitől is megvéd, bárhová eljuttatt, akkor én ezt a magam részéről csak sajnálni tudom. Eltudja képzelni, hogy például Pál apostolt még az idők előtt elhívta Isten, hogy először tagadja meg Jézust, a Messiást és üldözze azokat, akik befogadták Őt(mint a Messiás!!!!!), azután még az idők előtt azért hívta el, hogy Őt szolgálja hűségben haláláig? Mert ugye Edua nem is létezik olyan, hogy szabad akarat? Éppen ezért a zsidóknak sem volt semmi esélyük, elfogadni Jézust, a zsidó Messiást azért, hogy ott és akkor kezdődhessen el a milleniumi földi királyság. Á dehogy. Dehogy volt nekik bármire is esélyük, vagy szabad akaratuk, hiszen Isten mindent és mindenkit előre elrendelt. Ez, ez meg ez engem szolgál majd és jön hozzám a mennyben örökre. A többieket meg eleve elrendelem, hadd szenvedjenek a pokolban, ugyancsak örökre. Sok sikert neked Edua továbbra is. Úgylátom, tudja még fokozni itt a zűrzavart 🙁
     Nem lesz egyszerű kilábalni belőle, az egyszer biztos. Főleg, hogy még támogatói is akadnak itt néhányan, akik mint valami vicces gyerekek, ugyancsak egy vicces témában, felsorakoztak ön mögé és megerősítik önt a hitében, meggyőződéseiben. Szép kis trio maguk hárman. Érezzék jól magukat továbbra is és tanításának itt továbbra is, az olvasók biztosan csak úgy kapkodják a fejeiket az izgalom róla és főleg a tisztánlátástól. Most akkor mi van? Megbízható a Biblia, vsgy nem? A törveny betartása a fontos, vagy inkább a hit? Vagy esetleg mind a kettő? Te jóságos ég, micsoda káosz. Akartam volna, hogy szépen sorba és időszerint végig menjünk a történeten, hogy lássátok és értsétek miért van látszólag ellentmondás az Írásban, de nektek más, inkább személyeskedő prioritásaitok voltak velem kapcsolatban, gondolom csak úgy pusztán a Jézusi szetetetből, ami akkor bennetek munkálkodott. Ettől függetlenül kívánom, hogy értsétek meg Őt( Jn. 1:1) egyszer.

 14. Akkor elkezdem. Kérem kerüljetek minden olyat, ami nem a Bibliából való, illetve a saját véleményetekre sem vagyok kíváncsi. Maradjunk az Írásnál, különben csak összezavarjuk egymást és önmagunkat is.
  Rövid és egyértelmű választ, esetleg egy egy bibliai idézetet várok tőletek.
  Itt az első 2 kérdésem.

  1/ Mitől pogány illetve mitől zsido valaki Jézus idejében?

  2/ Hol született és milyen nemzetiségű, esetleg vallású volt Jézus?

  🙂

  1. Én az apostolok idejéből hozom a példát, ahol az volt a kérdés, hogy lehetnek-e Jézus követői azok akik nem metélkedtek körül (vagyis nem zsidók) – igen, Jézus követői lehetnek, de a NÉPHEZ nincs közük …
   Természetesen Betlehemben született, ahogy az Írásban olvashatod ! Ezért is történt az, hogy a zsidó írástudók nem fogadták el, mert “a Messiásnak Betlehemben kell születnie” – persze, ők arról nem tudtak …

   Csak nem a “magyar Jézussal” akarsz ijesztgetni, a pártus herceggel ? 🙁

  2. Szia kedves Éva. Jó, hogy válaszoltál. Jó, hogy végre válaszolt valaki 🙂
   A pártus hercegen jót mosolyogtam, még így reggel korán is 🙂 Köszi.
   Isten szava szerint Jézus zsidó volt. Zsidó volt, mert mint mondtad zsidó társadalomba született, anyai ágon zsidó felmenőkkel. A zsidók Isten kiválasztott népe, akiknek az Isten Mózesen keresztül, törvényt adott, hogy aszerint éljenek. Mondjuk nem csak azért, de erről majd később. Talán nem mondok semmi újat azzal, hogy “a törvény” amit be kellett tartaniuk nem csak a tíz parancsolatból állt. Voltak, akik utánna néztek alaposan ennek és, ha jól emlékszem több mint 1500-at találtak belőlük. De most nem is a darabszám a lényeg, hanem az hogy mindezeket ugyanúgy Jézusnak is be kellett tartania amikor és amennyire szembesülnie kellett velük. Vagy nem így van?
   Az Írás szerint ő volt az egyedüli, aki be is tartotta azokat maradéktalanul. A pogányok kaptak ugyanilyen törvényt valaha is? Nem. Ez itt a nagy különbség zsidók és nem zsidók között. Nagyon fontos ezt látni és megérteni, különben a későbbiekben nem fogjuk érteni miért alakulnak úgy a dolgok, ahogyan azok levannak írva illetve Jézus bizonyos kijelenteseit is könnyen félreerthetjük vagy csak egyszerüen nem értjük meg azokat.
   Következő kérdésem. Ki volt Jézus a zsidó népnek azonkívül, hogy ő is egy zsidó volt és mit hirdetett, azaz milyen evangéliumot hirdetett nekik, mit mond az Írás?
   (azt már ugye tudjuk, hogy Jézus a törvény betartására szólította fel a zsidókat).

   1. Kedves Zitus/Idegen/Adrian! Szerintem, ha valamit el szeretne mondani, akkor jobb lenne, ha csak simán elmondaná, és nem akarna vizsgáztatni másokat. Önnel se teszik ezt. Ha az ön által használt “bibliai megoldóképletet” szeretné elmondani, ami alapján mások is helyesen tudják majd értelmezni azt, akkor szerintem azt tegye. És természetesen a bibliai hívatkozások alapján, ne pedig a saját spekulációit mondja.

    1. Kedves Ida! Szerintem meg úgy írok és kérdezek, ahogyan én szeretném. Remélem megengedi nekem.
     A mindenféle hamisítós paranoiái nem igazán érdekelnek és részese sem leszek ennek a bomlasztó, kételyeket terjesztő ördögtől való trükknek. A maga észrevételei nem sokat érnek, ha a Bibliában 2 különböző istent lát.
     Az efféle gondolkozás és megnyilvánulás nem egy keresztényre utaló magatartás, az egyszer biztos. Remélem ezt itt mások is látják. Ha nem tud másoknak a segítségére lenni, akkor a saját érdekében mondom és kérem, inkább maradjon csöndben. Ha meg nem, akkor térjen vissza oda, azokra az oldalakra, ahonnan ezeket a butaságokat szette össze.

    2. Adrian! “Szerintem meg úgy írok és kérdezek, ahogyan én szeretném. Remélem megengedi nekem.” Tegye úgy . Biztosan sokan szeretnének vizsgázni önnél….. A végén általában mindig kiderűl, hogy az itt ( a blogon) lévő “egyedüli, igaz keresztény férfiként” , soha nem mond semmit, amivel “világosságot hozhatna az itt lévők sötétségébe..” De, úgy egyébként se mond soha semmit, csak vizsgáztat másokat, és minősítget a saját mércéje szerint…. Bár, valóban megteheti, szabad rá…

     Amennyiben pedig a “keresztényi” magatartás önnél egyenlő “az új vagyok még itt…”, és hasonló őszinte megnyilvánulásával, úgy továbbra is egyre jobban örülök neki, hogy én nem vagyok az .

    3. Ne mond már Árpi! Mindig ezt csinálja, ha új nicknevet használ. Megpróbál “új arcot” magára húzni, de ha kinyítja a száját, egyből tudni, hogy kicsoda….

    4. Na tessék Ida, most megint kereshet új nicket magának….én meg a következő ehhez hasonló mondatáig: “Először is hadd nyilvánítsam ki határtalan örömömet, hogy az ilyen meg olyan idők jelei illetve mindenféle keresztények ellen irányuló összeesküvések helyett inkább az Isten szaváról beszélgetünk, az Ő szavát igyekszünk megérteni” kételkedhetek, hogy jól sejtem-e.

    5. Edua, köszi az észrevételt, ez valóban árulkodó jel volt. 🙂 De adjunk neki egy esélyt, mindenki megvédheti magát, ha megvádolják. A csend viszont jelenthet valamit….

    6. Ida, ezt csak neked ! Erre gondolsz, mikor azon sajátságos márkioni féle módon értelmezed a kanonizált Bibliát ? Persze gondolom az ordas lódítások és ellentmondások meg csúsztatások nélkül. A Lajdi Péter írására gondolok, amit legörgetve találsz a többi zöldség közt. A közétett írással hangsúlyozom, nem értek egyet ! A modern inkvizítorok kíméljenek ! 🙂
     http://domonyi.aries.hu/Jezus_tanai-Sumer_intelmek.html#.WiALEjdryM9

   2. Kötelességemnek érzem hogy szóljak, törvénykezés veszély ! Alarm ! Nagyon unom, hogy sokadjára megint le kell írnom (ha éppen más nem teszi), de megteszem, mert nagyon fontos és aktuális a dolog. Ez a mai kereszténység lefőbb átka, béklyója és tévedése, ami komplett gyülekezetek sokaságát (főként a történelmi felekezetekre és az Adventista vonalakra igaz) tart vissza Isten életétől, felszabadító Szellemétől és a szabadságtól, békességtől, és az örömtől. Jézus és a zsidók azért is tartották a törvényt, mert még ószövetség volt. Jézus a kereszthalálával és feltámadásával deklarálta és életbe léptette az új szövetséget a kegyelem időszakát azzal, hogy betöltötte a törvényt és a szívbe helyezte azt a kőtábláról. Egyébként 613 törvény van az ószövetségben, és abból nekünk ószövetségi módon egyet sem kell betartanunk. “Mert a törvény vége (rendeltetése) Krisztus minden hívőnek igazságára. (Róma 10,4) “Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.” (Galáta 3,25-27) “Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén.” (Efézus 2,15) “A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben.” (Róma 6,14) A törvény ez: A szeretet királyi törvénye: “Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté 22:37-40) A szabadság tökéletes törvénye: “De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” (Jakab 1:25) És a hit törvénye: “Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” (Róma 3:27). A törvény a szívbe íródott már a pogányoknak is, akkor mennyivel inkább nekünk, akiknek hússzívünk van kőszív helyett. ”Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. Megbocsátom az ő bűnüket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” (Jer 31:33-34) Újszövetségben beteljesedve: “A valódi körülmetélés pedig a szívben történik, a Szent Szellem által, nem pedig az írott Törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, nem emberektől.” (Róma 2,29) A leggyakoribb félreértést pedig a mindenki által oly sokszor rosszul és törvénykező indítékból elkövetett ennek a Jézustól való igének az idézése okozza: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.” (Mt 5:17-18) Erre a lenti cikk a válasz:
    https://www.gotquestions.org/Magyar/Jezus-betolt-torveny.html

  1. Naná ! Azért is vagyunk itt. Azt még elárulom, hogy Divinity oldalán (Mi lesz a meghalt csecsemők örök sorsa) én írtam kommenteket Sonnenschein név alatt. 🙂

   1. Lacika ! A “vatikán” kettőben van: máshogyan, magyartalanabbul nem tudom a helyzetet érzékeltetni.
    Már a hatvanas években, VI.Pál megmondta,hogy “a repedéseken beszivárgott a sátán füstje” !
    Ugyanakkor éled Magyarország imában 🙂 és cselekedetekkel is ! Sok műhelybeszélgetés zajlik, aki ki mer állni, az ki fog “annak idején” is, és nem lehet majd megtéveszteni, mint sajnos majd sokakat!
    ————————————————
    Érdeklődöm, hogy halad az önálló életviteletek ? remélem, hogy jól 🙂 !

    1. Kedves Éva és Arpiel
     A vatikán szerepe nyílvánvaló, az egy világvallás létrehozása azáltal, hogy az összes többit bekebelezi.
     Ha a világvallás a Teremtő Istentől lenne, akkor a különböző vallások és ebbe beletartozik a katolikus egyház is, megreformálnák a tanításaikat, elhagynák az emberi rendeleteiket és teljes szívükből Isten beszédére- és nem a kialakult hagyományokra, amiket vezetőik hoztak létre-hallgatva élnének.
     Itt nem ez zajlik, még a karizmatikus felekezetek részéről sem.
     Ördögi egységet építenek, hogy aztán majd az egészet megsemmísítsék és csak az ún. anti krisztus imádását készítsék ekő.
     Egyet látni kell, ahogy Jézus Krisztus földi ittlétekor készítették számára az utat, az antikrisztus megjelenése előtt ill. alatt is készítik az ő számára is az utat.

     Te komolyan azt gondolod, hogy ha ezt a protestáns dicsőítő éneket ott elénekli Don Muen meg Darlene Zschech a vak tenorral, akkor már sátánimádás ?

     A karizmatikus irányzat is behódolt a nagy paráznának és eggyé válik, vált vele.
     Ennek része az együtt fellépések.Magyarországon is történt ebben az évben hasonló.
     Ez a videó ékes biznyítéka:
     https://www.youtube.com/watch?time_continue=3708&v=YEre2wGhM2s
     Akinek van szeme és füle az lássa meg és hallja meg.
     Aki meg vak, annak úgy is mindegy, neki lesz még néhány “jó” esztendeje, aztán Isten haragjának poharából részesül.

    2. Éva
     Sajnos több ember van megtévesztve napjainkban, mint pl. 7-8 évvel ezelőtt.
     Orbán kormány állami szintre emelte az okultizmust és a bálvány imádást, az új alkotmány-moder néven alaptörvény létrehozásával.
     http://soospeter.blogspot.hu/2012/04/balvanyimadas-nemzeti-atok-forrasa.html

     magyar parlamentet sámáni “áldás” alá vetik
     https://www.youtube.com/watch?v=UqpMPdXGxdo

     Nézzük meg a magyar politika hangsúlyozza a keresztény értékeket.Köze nincs a krisztust követőkhöz, sőt csaló, hazug, manipuláló banda.
     szomorú, hogy a magyar népesség támogatja őket és ezt én nem ébredésnek nevzném, hanem egyértelmű elköteleződésnek a sátán felé.
     Orbán viktorék is sátáni- azaz lázadó emberek. Állandó ellenségeskedésben vannak, szinte keresik a konfliktusokat, lázadoznak és egy állandó harcban tartják magukat.
     Ezt a magyar emberek számára úgy mutatják be , hogy milyen jók vagyunk, bízzatok bennünk és támogassatok minket.
     Ördögi amit művelnek, az emberek pedig szinte istenítik Orbán Viktort.
     Olyat is hallottam már hogy Viktor sose fog a hatalomból kikerülni és nem fog meghallni.
     Hát ide vezették ezt az országot és Éva ezt nevezed ébredésnek?
     A vallásos emberek között is gyülölet van.Anyám katolikus templomba jár és nem egyszer mondta, hogy ilyen még soha nem volt, hogy a székelyek meg a más nemzetiségű katolikus hívők kirekesztik a sváb katolikus hívőket.Azt mondják, hogy nem imádkoznak velük együtt.
     Éva, nyitott szemmel kell járni!
     Nagyon tévelyegtek, ha ébredést láttok.KÁOSZ VAN MINDENFELÉ!
     Ébredjetek fel!!!!!!!!!!

    3. Lacika ! Jól ismerem a katolikus nagy parázna birodalom eddigi ámokfutásait, megtévesztéseit. Azt is tudom, hogy ők lesznek a hunyók (hamis próféta világegyháza) és azt is láttam, hogy elindult a rostálás, mikor is az eddig jól működő közösségeket, irányzatokat is próbálják összehozni a Vatikánnal és a pápával. Erre eklatáns példa az azóta elhalálozott Tony Palmer anglikán (ál)karizmatikus ökumenikus püspök esete, ahogyan próbálta összeboronálni a protestáns karizmatikusokat (pl. Kenneth Copeland) a jó öreg katolicizmussal. Ezt már nem tartom túltolásnak, de azt, hogy Darlen és Don ott énekelt, azt még nem tartom sátánimádásnak (könnyen lehet jó szándékú és naiv tett). Ezt lehet komolyan venni (lehet te is ezt kopiztad, csak nem tudtam megnézni):
     http://soospeter.blogspot.hu/2014/03/a-hamis-karizmatikus-egyhaz-lathatova.html

    4. Lacika, félreértettél ! Dehogy az ún.”keresztény kurzus” jelenti az ébredést: emellett van MÁS – HÁLA ISTENNEK!
     Remélem,hogy rövidesen látni fogod !

     Az ökumené csapdáival teljesen egyetértek Soós Péterrel ! Már évekkel ezelőtt láttam, hogy az AK-nak KELL az összes felekezet, mert az EGÉSZET akarja egyben lenyelni !
     Akarni akarja, de nem fogja megkapni 🙂 csak azokat, akikre illik: “megtéveszti, ha lehet, még a választottakat is” !

    5. Lacika ! ez a Sátán szándéka, viszont csak a hittagadó részével (lásd: “előbb be kell következnie az elpártolásnak”)

     a katolikusoknak – vagy, akik nem veszik észre a cselt … “megtéveszti, még a választottakat is” – nem győzöm elég sokszor leírni.

   2. Te komolyan azt gondolod, hogy ha ezt a protestáns dicsőítő éneket ott elénekli Don Muen meg Darlene Zschech a vak tenorral, akkor már sátánimádás ? Nem lehetsz ennyire….., inkább nem írom le. Ez megint a sátánista-luciferánus konteók súlyos túltolása !

 15. Sziasztok ! Egy nagyon érdekes és súlyos témát találtam a gondolom sokak számára ismerős, mélyen teológizáló Divinity oldalán. A kérdés felvetése is sokak számára gondolom ismerős lesz, amolyan keresztény erkölcs filozófiai, de nagyon is gyakorlatias kérdés, de még érdekesebb Steve nevű kommentelő felvetése, mi szerint nem is létezik az ún. eredendő bűn.

  http://divinity.szabadosadam.hu/?p=19190

  1. “Az ÚR elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény
   A gazdagnak igen sok juha és marhája vol
   A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna.
   Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett.
   Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette!
   A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen vol
   Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből.
   Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked.
   Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!
   Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.
   Ezt mondja az ÚR: Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni
   Ezt mondja az ÚR: Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni
   Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem ezt!
   Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg.
   Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.
   Ezután hazament Nátán. Az ÚR pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak.
   Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért; böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát.
   Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit.
   A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták: Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek?! Még valami bajt csinál!
   Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit: Meghalt a gyermek? Meghalt – felelték.
   Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az ÚR házába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett.
   Akkor ezt mondták neki a szolgái: Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél.
   Ő így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az ÚR, és életben marad a gyermek.
   De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? ÉN MEGYEK MAJD ŐHOZZÁ(*), de ő nem tér vissza hozzám.
   Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az ÚR pedig a szeretetébe fogadta őt.” (Sámuel 2. könyve 12:1-24)
   * Az a hely a pokol lenne?

   Ui. Egy gonosz és igazságtalan, vagy egy szerető és igazságos Istennel van dolgunk?

  2. “Az ÚR pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket…” Vajon elképzelhetőnek tartják e ma a keresztények, hogy Isten ezt tegye, bárkinek a gyermekével ? Én a 27 éves keresztény létemmel határozottan nemet kell hogy mondjak. Van aki igent tud mondani ? De a tárgy nem is ez volt, hanem a bűnnel kapcsolatban, azon tan felvetése a posztolt cikkben való hozzászólás (Steve) által, hogy öröklődik és ered e a bűn Ádámtól vagy csak a halálra igaz ez ?

   1. A bűn következménye a halál, ugyanaz … nem is értem, Arpiel …
    “Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a BŰN FOLYOMÁNYAKÉNT A HALÁL, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek”… “Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám…” Róm 5.12-14

   2. Az meg külön érdekes, hogy hogy erre odafigyelsz, DE nem engeded meg Istennek,hogy bűntelent teremtsen, annak CÉLJÁVAL hogy bűntelen VÉR ömöljön ki értünk …

    1. Szerintem inkább olvasd el a belinkelt oldalon Steve kommentjeit, aztán visszatérhetünk rá. “Nem is értem, Arpiel…” Én sem, de te sem fogod, amiről most azt hiszed érted. A másik, hogy mit nem engedek meg Istennek ? Mintha Ő függne tőlem ? 😀 Ő bűntelent teremtett (Ádám), de a halál származik tőle, nem a bűn. Ha a bűn következménye a halál (szigorúan értve), akkor a fenti cikkben is említett módon, egy kisbaba sem halna meg (sem magzat) !

    2. Vannak erre prófétikus üzenetek a Supernatural sorozatban Sid Roth-nál.

     A másikkal persze vicceltem: “engeded meg” … ugyanakkor eléggé terjed a BIZONYÍTÁSA annak, hogy VOLT egy személy, aki bűntelen teremtmény, akiben az Úr Jézus megfogant … HA bárki bűntelen volna pici korában, és nem Jézus adná oda az Égben nekik ajándékul – erről szólnak a próféciák/üzenetek – akkor nyilvánvalóvá válna Máriának egyedi bűntelensége …

     és azt “nem lehet” … 🙁

  3. “A bizonytalanságom abból fakad, hogy szerintem van egy olyan olvasata is a bibliai tényeknek, hogy az egész bűnösség kérdés csak azokra az emberi lényekre releváns egyáltalán, akik felelősségre vonhatók, képesek döntéseket hozni – eszerint az ember bűnös állapota nem az áteredő bűn/bűnösség miatt adott, hanem az ember tökéletlensége (vagyis hogy egyszerűen nem Isten vagyunk), a szabad akarat megléte, az Isten jelenlétének hiánya és a kísértő tevékenysége miatt (pl. a kísértő/vádló tevékenysége, bukott angyalok ármánykodásai, démonok jelenléte, stb.) ez jelen világunkban törvényszerűvé teszi azt, hogy minden ember (hasonlóan Ádámhoz) a bűn útján indul el, ami viszont öngerjesztő folyamatként bevonja a bűnből fakadó szolgaságba, és így mindenki saját jogon egy komplett lázadóvá válik mire felnő (annak minden felelősségével, ami bizonyos értelemben súlyosabb dolog, mint azt mondani, hogy egyszerűen erre vagyunk determinálva – hiszen Jézus Krisztus példája mutatja, hogy ez nem igaz, lehet emberként ebben a világban tökéletesen bűntelen életet is élni ugyanilyen körülmények között).”
   “Mielőtt lennének konkrét bűneink, már van bűnös természetünk, és ez a természet idővel meg is fog nyilvánulni konkrét bűnökben.” (Szabados Ádám)
   “Ebben így nem vagyok biztos. Szerintem emberi természetünk van, amelyre ráadásul a halál elhatott (Róma 5,12). De ha az emberi létezés önmagában egyet jelentene a bűnös természettel (vagy a bűnösséggel, ami szerintem nem is teljesen ugyanaz), akkor egyrészt Jézus Krisztus is, aki Ádám leszármazottja is bűnös természettel kellett volna, hogy szülessen (ha ő nem ugyanolyan ember, mint mi, képtelen a bűnre – vagyis nem kísérthető, a bűn potenciálja sincs meg benne, akkor a hibátlan földi életének kérdés, hogy van-e erkölcsi értéke egyáltalán – ha valaki képtelen rosszra, akkor nem igazán nagy dicsőség mindig a jót választani), másrészt az egész csecsemő kérdés nem kezelhető szerintem rendesen, amiről a post szól (mi szerint minden bizonnyal a csecsemők haláluk után nem kárhoznak el).” (Steve)

  4. Szia Árpi! Szerintem eredendő bűnről/ bűnösként való születésről csak akkor van értelme beszélni, ha feltételezzük, hogy születésünk vagyis földi életünk előtt követtük azt el.
   A bűn öröklése logikátlannak tűnik, ha csak a testünket örököljük szüleinktől és lelekünket Istentől kapjuk. Amennyiben a lelkünket is a szüleinktől örököljük annyiban lehetséges. De erről még ebben az esetben sem tehet egy csecsemő, mivel teljesen a szabad akaratán kívül áll. Éppen ezért nem fog elkárhozni valami miatt, amiről nem tehet. Csak az felelősségre vonható aki a jó és gonosz tudásának a birtokában van. (és szándékosan választja a gonoszt)
   Jézus azt mondta, hogy az olyanoké a mennyek országa, mint a kis gyermekek. Ha az olyanoké, akkor az övéké is mert ők a legjobban olyanok.

   Egyébként honnan származik az eredendő bűn fogalma? Én egyetlen igeverset sem találtam ami ezt igazolná.

    1. Zitus, most te vagy az okosabb. 🙂 Ezt kifejtenéd bővebben, engem érdekel. A végén még tárgyi bizonyítéka is lesz az öröklődő (eredendő, áteredő) bűn nem bibliai eredetének ?

    2. Köszi Zitus. Tehát ez is csak egy az egyházi hagyományok közül. Érthetőbbé teszi a csecsemőkeresztséget.

    3. Szívesen Edua. Igen a csecsemőkeresztség, ami megint csak nem Biblikus, ennek a gnostikus/manicheista eredetű tanításnak következménye. Aki ismeri egy kicsit is a gnostikus ember/világképet az mindjárt rájön honnan fúj a szél. “Szent” Ágoston manicheista múltal és gondolkozással lépet be 387-ben a romai katolikus egyházban, kényszerből, mivel az akkori Rómában belettek tiltva a manicheista tanítások. A többi történelem.

    4. Kedves Eva. Mind látod már jó korán beszivárgott azokon a repedéseken sátán füstje.

    5. Szerintem pontosítani kellene először, hogy mi az amit “biblikusnak” tart valaki, és mi az amit “hagyománynak”. Ami a Biblia nevű könyvben ÍRVA van, azt tartjuk biblikusnak. Ami nincs írva ( és nincs is olyan rész benne, amelyből valami ceremónia, cselekedet levezethető “biblikusnak”) azt nevezzük hagyománynak. Az eredendő bűn bibliai eredetű. Legalábbis azon Bibliáé, amit a bibliai “fenevad” kanonizált, és amelyben ez a megváltás alapja… ( Amit eme Biblia írása szerint még az ÚR ígért meg Évának…, stb)
     Ahogy a csecsemő keresztelést, és a szentek imádatát, tiszteletét is simán le lehet vezetni belőle biblikusnak ( csak ismerni kell a szövegeket) . Vagyis a Bibliában ÍRVA van (!), és nem a machineus és más, eme “fenevad” által elpusztított egyéb Krisztus követő egyházak, vagy azokból a “fenevadhoz” “betért” személyek, mint pl. “szent” Ágoston és más “szentek” elmélkedéseiből és tanításaiból lettek “hagyománnyá”.

     Szóval! Amiről olvashatunk a Bibliában , az biblikus ( akárki, akármilyen határozottan állítja is, hogy az a valami csak “Sátán fűst általi hagyomány”), ami pedig nem olvasható abban, az nem biblikus, hanem esetlegesen csak “hagyomány”.

     Nem kellene ebbe az alig látható “finom” csapdába sokáig időzni…

    6. Bocs Ida, te mit akartál ezzel mondani ? Például hogy érted, hogy a Bibliából levezethető a szentek imádata vagy a csecsemő keresztség (ami pont a sanszosan nem bibliai örökletes bűn dogmájából ered), mert nekem nem nagyon jön le.

    7. Kedves Ida! Arról szeretne most minket meggyőzni, hogy a Bibliát mindig szószerint kell értelmezni, mert az van odaírva? Azt hittem ezen már mindenki túl van itt, de úgy tűnik tévedtem.

    8. Hát, szerintem a Bibliának tényleg lehetséges egy szó szerinti értelmezése, ahogy ugyanakkor….hogy is mondjam?…. egy szellemben szárnyaló értelmezése is.Mind a kettő egyszerre igaz és értelmes.Ahogy az is igaz, hogy mindennek rendelt ideje van.Tudni kell helyesen dönteni abban, hogy mikor melyik a hasznos.Netán mind a kettő egyszerre.(Ez a megfontolás tudománya.Példabeszédek 8:12)

     A világ fizikai tartománya is ilyen.Ez a fizika nagy dilemmája.Egyszerre érvényes benne a newtoni rendszer és a kvantummechanika, melyek egymásnak teljesen ellentmondó jelenségek.Csak el kell tudnunk döntenünk, hogy a Világegyetemet mely vonatkozásában szeretnénk megmérni.A színét-e vagy a szagát 🙂 , mert az egyikhez szemre, míg a másikhoz meg orra van szükség.Kicsit virágnyelven fogalmazva…

     Nem muszáj olyannak lennünk mint a fizikusok, akik képtelenek beletörődni, hogy egy seggel csak egy lovat lehet megülni. 🙂 Bocsánat! De ez az egy ló ugyanolyan jó mint a többi.Ha szeretjük a lovakat és az életet, elhisszük ezt.De a fizikus hiába szereti a fizikát, ő kiszámítani akar és kikísérletezni, nem pedig hinni.Mert azt fogja mondani, hogy azt a templomban kell.A kiszámítással, a méréssel és a kísérleti úton való megtapasztalással nincs is semmi gond, de mindez hit nélkül nem megy.Mert hinni kell, amikor nincsen sem kiszámíthatóság, sem tapasztalat…

     A hívő ember a kételyei ellenére viheti egyszerre akár az összes lovat is. 🙂

    9. A teljesség távlatában nézve a Bibliát én ezt a szót olvasom ki: Élet.Azonban tisztában vagyok vele, hogy amikor megnézem apró részletében is, akkor ezt a mondatot is megtalálom benne: “A bűn zsoldja a halál.” Egy bizonyos távolságból minden felszín egyenletesnek tűnik.Ráközelítéssel mégis feltárul a legapróbb építőelemek nyüzsgő világa, és ebben a világban fény derül egy nagy rendszer összetettségére.Ezek nélkül az egyenletes felszín harmóniája sajnos csak illúzió.Azonban a nyugalmas felszín a legszembetűnőbb viszonyítási pont, és kulcs a részletek ellentmondásosságához.A mindent magába foglaló és átható felszín nélkül az Igazság “apró betűs” részletei csak káoszt jelentenének.

     Mintha tényleg két világ lenne.De melyiket nézzük?Amikor az egyiket nézzük, a másik kerül holttérbe.Talán nem véletlenül van két szemünk.Igaz, két szemmel is csak egy felé tudunk nézni egyszerre.Mit nézzünk, ha meg akarjuk ismerni a Bibliát?Azt hiszem, legjobb ehhez beszerezni egy tükröt.Olyasmi ez, mint az alábbi bölcsesség: a férfi megismeréséhez igazából a nőt kell tanulmányozni… 😉 🙂

    10. Szia Árpi!

     Azt akartam mondani, hogy ne mondjuk valamire, hogy nem biblikus, ha az a bibliában egyébként írva van. Nevezzük nevén a gyereket, és akkor mondjuk azt, hogy a Biblia keresztűl-kasul át lett írva kényre kedvre , vagy megrendelésre ( 1500 környékén zárták le a kanonizálást, és attól kezdve nem lehetett semmit se hozzátenni, se elvenni, az addig megírásra került evangéliumokhoz vagy apostoli levelekhez, ill egyebekhez…), de ne finomkodjunk – másokat és magunkat is becsapván- olyan szövegekkel, hogy ez vagy az, ugyan benne van a Bibliában, de valójában nem biblikus ( hanem csak hagyomány) , mert azt, ez vagy az az “eretnek” írta…..

     Továbbá éppen az “örökletes bűn” bibliai dogmája alapján van a dolognak létjogosúltsága. Ott a ( kanonizált) bibliai igevers, hogy “aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül…., stb” , és ott az a történet, amikor a gutaütött, magatehetetlen embert a barátai a tető megbontásával vitték Jézus elé gyógyításra. Jézus a kanonizált bibliai szöveg szerint az ő hitüket látva ( miattuk, az ő hitük és cselekedetük miatt!) gyógyította meg azt az embert, és adott bűneire bocsánatot. Na, most nem kell sokat spekulálni ahhoz, hogy a két dolgot összehozza az ember. Vagyis egy magatehetetlen, döntésképtelen ember ( mint pl egy csecsemő) is üdvözülhet és bűnbocsánatot nyerhet az őt szeretők hite és cselekedete által, akik őt Jézus elé viszik. És mivel anno a csecsemőhalandóság igen magas volt, ezért jobb előbb megtenni ezt a dolgot, mint esetleg kihagyni. Azután, ha a gyerek mégis felnő, és el akar kárhozni, még mindig megteheti…

     A szentek tiszteletének dogmája is hasonlóképpen kilogokázható a kanonizált bibliai szövegből. Csak egy kicsit kell gondolkodni rajta. Tehát mi Krisztusban vagyunk a mennyekben, többi szenttel együtt. Azokkal, akik eddig éltek és akik velünk élnek. No meg az angyalokkal együtt, akik szolgáló lelkek. Ahogy kérhetek egy velem élő szenttől valamit – és ő is tőlem-, úgy kérhetek egy tökéletességre jutott , de hústestileg már halott szenttől is – és ő is tőlem-, hiszen csak a test választ el tőle, de egyébként együtt vagyunk a mennyei helyeken . Az pedig, hogy a tiszteletet megadom neki természetes, hiszen nincs szeretet a másik tisztelete nélkül….

     Zsid. 12,22
     Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
     Gal.4,26
     Zsid. 12,23
     Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,

     Zsid. 12,24
     És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

     Zsid. 12,22
     Hanem —— járultatok —— az angyalok ezreihez,
     Zsid. 12,23
     ———-Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához———–, , ————–és a tökéletes igazak lelkeihez,

     Zsid. 12,24
     És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

     Ezekkel itt csak jelezni akartam, hogy akár a dogma lett előbb, akár az írás, a lényeg, hogy elég idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a kettő összesimuljon…
     Az “eredendő bűn” biblikus voltáról nincs mit mondanom, olvasd el a Bibliát… Olyasmit is találsz benne, hogy az Isten mindeneket bűn alá rekesztett, hogy a kegyelem az ő választása szerint legyen… És azt is, hogy úgy szerette Isten a világot…

    11. Kedves Zitus! Nem. A kérdést se értem, hogy mire merült fel ez önben? De, mondjuk, ha valami egyértelműen valamilyen módon oda van írva, az szerintem valamiért pontosan úgy van oda írva. Vagy úgy értelmezzük azt ami oda van írva ahogy oda van írva, vagy elkezdhetünk végtelen számú ( akár “szellemi”) értelmezést kitalálni, attól függően, hogy mi hogyan tudjuk azt a logikánk szerint beilleszteni az eddigi tapasztalataink, ismereteink , illetve látásaink, elképzeléseink közé. Viszont szerintem éppen itt a csapda, mert előbb utóbb így mindent megtudunk magyarázni, és annak az ellenkezőjét is, és ezzel akár el is mulaszthatjuk az igazság megismerésének a lehetőségét. De, valóban nem értem , hogy ez a kérdés mire merült fel önben.

    12. Oszkár! Általában az “apróbetűs” részek a legfontosabbak, noha éppen azért írják apróbetűkkel, hogy az emberek azt higgyék, hogy azok a részek nem is igazán fontosak, és nem is érdemes azokat figyelmesen elolvasniuk…

    13. Kedves Ida!” Az eredendő bűn bibliai eredetű.” Tehát Te megtaláltad. Idéznéd légyszíves?
     És a csecsemő keresztelést, a szentek imádatát, tiszteletét is ha kérhetem.

    14. Kedves Edua! Ha ezt kérdezed, akkor az örökletes bűnnel kapcsolatos Árpinak írott válaszom is , ezekkel együtt , ” Ida 2017/11/15 – 20:14
     A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik” , “Ida 2017/11/15 – 21:08
     A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik”, várakozik valahol. Az eredendő bűnnel kapcsolatos valamelyik másik post alatt, amelynek a címe nem jut eszembe, ezért nem tudom megkeresni. De így legalább értem, hogy Árpi miért tartja még mindig “sanszosan nem bibliai eredetűnek”. Nem lennék rest újra leírni, de ha nem mehet át, akkor felesleges .

    15. Én olvastam, vagy nem az volt amit keresel – és fenn van? Nem akartam hozzászólni, hogy nagyon egyetértek, de akkor most mondom.
     Azért ezzel a témával igazán ne játsszunk !
     —————————————————
     A NÉVRŐL A KERESZTEN:
     az ábrázolások általában a latin kezdőbetűkkel írták fel: “INRI” de a héber szavak JHWH-t adtak, képzelhetitek a főpapokat, reklamáltak is –
     egy ilyen kicsi jó tett, a rossz mellett, hogy Pilátus legalább a kezeit megmosta … és aztán “amit írtam azt megírtam” – mondta, azért szerintem, mert “elege lett” a főpapokból, hogy még ők reklamálnak-
     Persze,hogy az volt a kérdés, hogy Isten-e Jézus nemcsak, hogy annak mondta magát !

    16. Szia Évi! Valószínűleg arról beszéltem, csak nem tudom, hogy melyik post alatt volt.

    17. Kedves Ida, köszönöm megtisztelő válaszát. Sajnos nem lettem tőle okosabb, hiszen ön egyidőben állítja azt, hogy:
     1/ Ami le van írva a Bibliában az nevezhető biblikusnak, ami nincs az hagyománynak.
     2/ Van ami nincs benne, de simán levezethető belőle.
     Idő hiányában most nem fogom ont idézni, mert mindenki könnyen rátalál itt fölöttünk az ominózus mondatokra.

     A helyzet sajnos úgy néz ki, hogy egyik kijelentésével üti a másikat. Nekem ez inkább hasonlít a káposzta/kecske történethez, amit nemrég velem kapcsolatban használt, írt le, ha jól emlékszem Arpielnek.
     Annak viszont nagyon örülök, ha tenyleg igaz az, hogy a Bibliát nem kell minden esetben szószerint értelmezni. A frász hozta rám, hogy Anyáknak fiai legalabb 30.000 méter magasak voltak 😉

    18. Ida, a marketing és a bankok világában az apró betűs részek valóban azért vannak, hogy megtévesztő legyen az összkép, de Isten világában ez nem így van.

    19. Kedves Zitus! Szerintem az ellentmondást csak a figyelmetlen olvasás miatt láthatja az írásomban.

     “Ami a Biblia nevű könyvben ÍRVA van, azt tartjuk biblikusnak. Ami nincs írva ( és nincs is olyan rész benne, amelyből valami ceremónia, cselekedet levezethető “biblikusnak”) azt nevezzük hagyománynak.”

     De, egyébként csak magának a fogalomnak a pontos meghatározása volt a dolog lényege, hogy mindenki ugyanazt értse alatta.

    20. Oszkár! Ezt te magad írtad “Isten világáról” : “A mindent magába foglaló és átható felszín nélkül az Igazság “apró betűs” részletei csak káoszt jelentenének.”
     Ahol káosz van “A mindent magába foglaló és átható felszín nélkül”, ott nincs Igazság, csak egy lepel, amely takarja a káoszt. És, amíg csak a leplet nézem nem látom az apróbetűs káoszt… De, ha lehull a lepel….

    21. Édua! Nem tudjuk, hogy valóban Pál e? Azt hiszem a Valdensek ( vagy mások?) Pál tanítványainak tartották magukat, és abszolút mást tanítottak és hittek, mint amit a bibliában olvashatunk páli levelekként. Bár már itt is írtam neked- csak Thea nem engedte még(?) át- , de pl a római levél íróját nem is tudják pontosan, hogy ki volt. Csak odacsapták Pálhoz…. De, a többi apostoli levél is hasonló, az alapján döntötték el, hogy ki írja azt, hogy milyen stílusban íródott…. De 2000 év hosszú idő, és nincs módunkban leellenőrizni azt, hogy mi az, amit ők írtak, és mi az, amit rájuk hívatkozva mások…

    22. Drága Ida!
     Köszönöm. További kérdések merülnek fel bennem. Most ez a Pál akkor biblikus, vagy nem? Ne haragudjon még új vagyok itt.

    23. Kedves Zitus! Miután benne vannak a “levelei” a bibliában, ezért “biblikus”. Ahogy minden más is, ami a bibliában szerepel ( illetve minden olyan tanítás, dogma, cselekedet, amely a bibliai szövegek alapján levezethető) , akár ellentmondásos, akár nem. Az már más kérdés, hogy Isten beszélhet e ellentmondásosan akár még Jézuson keresztűl is? Igaz lehet e valami állítás és annak az ellenkezője is? Hogy Isten a megosztás Istene e ( mint tudjuk cirka 1500 keresztény szekta létezik – ideértve a történelmi egyházakat is- amelyek meggyőződéssel hírdetik a Biblia alapján(!), hogy csak náluk az igazság..)? Stb. Kérdés még, hogy ezek alapján a Biblia kinek a beszéde, kinek a sugalmazására íródott, miért és kinek az érdekében? Sőt, rengeteg kérdés merülhet még fel ezzel kapcsolatban, de attól még “biblikusnak” nevezednők azok az írások, amelyeket tartalmaz. ( Nem arról beszélünk, hogy igazak e, hanem arról, hogy biblikusak e.)

    24. És ha minden kritizált részt kivennénk, vagy mondjuk Ida lehetőséget kapna, hogy az időben visszautazva feljegyezze Jézus életének legfontosabb eseményeit, szavait, akkor is ez lenne a helyzet, mert mindent ki lehet forgatni, kontextusból kiemelni és a vágyaink, céljaink szerint értelmezni.
     Amikor baleset történik az úton és a rendőrség kihallgatja a szemtanúkat, nem fog egyezni pontosan minden tanuvallomás, mert mindenki mást-mást figyel meg, mást tart fontosnak, rövid idő alatt is elfelejt vagy összekever részleteket, mégis ki lehet az egészből viszonylag jó pontossággal bogozni, hogy mi történt. Ehhez nem kell hamisítás vagy rossz szándék.

    25. 1. Korintus 15:9 Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát.

     Szegény Pált, akkoriban sem értették sokan még.

    26. Ez egyébként nagyon érdekes felvetés.
     Ha visszautazhatnánk Jézus korába, vajon ki mit jegyezne fel legfontosabb történésként, vagy az elhangzottak közül ki mit tartana fontosnak?Szerintem a mindenség legfontosabb három évtizede volt az.Ahogy az is igaz, hogy a mindenségben nem léteznek évtizedek… Szerintem akkor minden megtörtént, minden ember jelen volt.Ez (Ő maga) egy ilyen jelentőségteljes origó, szerintem.

     Javaslom mindenkinek, hogy tanulmányozza az úgy nevezett hálózat elméletet.Ennek a legfőbb megalkotója egy magyar ember, akinek írásai és előadásai elérhetőek az interneten.A Minden Tudás Egyetemétől kezdve az egyéb televíziós felvételekig, angolul, magyarul, külföldről, belföldről.Minden összeköttetésben van mindennel.A múlt a jelennel, a jövővel… Az Alfa az Omegával… A kezdet a véggel… Ezért nem szükséges az időutazás.A megfelelő igékkel Jézus most azonnal meglátható. 🙂 💡 Jakab apostol levelére hajazva mondom ezt, hogy olyan tükröt kell találnunk, amibe belenézvén, biztos hogy nem feledjük el a látottakat.Az embernek legalább kilencven akárhány százalékban nem tudatos a képe önmagáról.Ez azért van, mert hiába ismerjük betű szerint a legmegfelelőbb igét, ha nem nézünk bele.Köztudott, hogy a pávatollnak is van szeme, de mire megy vele?… 😉

     http://4everstatic.com/kepek/674xX/emberek/muveszi/lany,-pavatoll,-szem-148549.jpg

    27. És még a szem is csak egy tükör.A lélek tükre.És a lélek minek a tükre?Hol alkotódik, realizálódik a kép igazából?A KÉPzeletben?És az mi?Hol van?Az emlékezet is látás.Az emlékezetünkkel látjuk azt, amit a múltban láttunk.(Remélhetőleg baleseten kívül láttunk mást is az utunkon – ha már így szólt a fenti példa. 🙂 ) A látáshoz világosság kell.Az emlékezethez, mint látáshoz is.Be kell látnunk, hogy sötétségre is szükség van… De a sötétség vajon minden esetben a világosság hiánya-e?Inkább a fény hiánya, a fény pedig nagyon nem egyenlő a világossággal.Egy szeme világát veszített ember még nem biztos, hogy a szeme fényét is elveszítette… 😉 😀 Mi a mi szemünk fénye?Ott lesz a mi kincsünk meg a szívünk is.

    28. Kedves Zitus, igen, Pál egyszer írja, hogy: “legkisebb vagyok az apostolok között”, viszont kétszer írja hogy :”semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál,”.De még ahol azt mondja, hogy legkisebb közöttük, ott is gyorsan hozzáteszi, hogy:” többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan” (egyébként honnan tudja, hogy azok mindnyájan mennyit munkálkodtak?)
     A hozzászólásodból úgy tűnik, hogy te ezt érted. Elmondanád, hogy akkor kisebb vagy nem?
     És ha már ennyire érted Pált, akkor lenne még egy kérdésem.
     Én átadhatom a gyerekeimet Jézusnak, hogy vigyázzon rájuk, tanítsa őket, erősítse, bátorítsa, vígasztalja, stb. mert ismerem Őt, személyes kapcsolatom van Vele.
     Pál ilyen közeli személyes kapcsolatban volt a Sátánnal, hogy a testvéreit ( felebarátait) átadhatta neki tanítás céljából? (1Tim 1,20) Vagy az illető lelkének megtartása végett ? (1Kor 5,5)
     Ha nem túl sok akkor még ez is érdekelne:
     Jézus szerint ki a tanító, ki a megtaró és ki a sátán?

    29. Kedves Edua.
     Először is hadd nyilvánítsam ki határtalan örömömet, hogy az ilyen meg olyan idők jelei illetve mindenféle keresztények ellen irányuló összeesküvések helyett inkább az Isten szaváról beszélgetünk, az Ő szavát igyekszünk megérteni 🙂
     Minap említetted azt itt valakinek, hogy neked mint újjászületett kereszténynek nincsenek tanitóid, csak egyetlen egy van, a Szent Szellem. Oké én ezt elfogadom, de azért megszeretném kérdezni tőled, hogy ezt dolgot az Írás melyik része, részei alapján állítod? A másik kérdésem pedig ez. Minek alapján ítéled meg úgy a dolgot, hogy a 1Tim 1:20 1Kor 5:5 versek mindenképpen valami negatív színben mutatják be Pál apostolt?
     Harmadik kérdésem. Te szószerint értelmezed a Bibliában leírtakat?

    30. Igen Edua Pál mindezeket leírta, de még tovább is ír és elmagyarázta a dolgot, hogy itt nem róla van szó, nem az ő, vagy mások érdeme ez. Olvassuk együtt figyelmesen tovább 🙂

     1. Kor.15:9-11
     Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között. Sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten gyülekezetét.

     Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem pocsékoltam el, sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostolok. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme.

     De nem is az a fontos, hogy tőlem, vagy más apostoloktól hallottátok az örömhírt — hiszen mindannyian ugyanazt az örömhírt mondjuk — és ez az, amit ti hittel befogadtatok.”

     Semmilyen hencegést nem látok itt Pál részéről, hanem azt látom, hogy Istennek hálás a maga és a másoknak is ígért kegyelem miatt. Istent magasztalja, nem magát 🙂

    31. Kedves Zitus, a kérdésem nem az volt, hogy henceg-e vagy sem. A kérdésem az volt, hogy kisebbnek tartja-e magát a többi apostolnál? ( Pál egyszer írja, hogy: “legkisebb vagyok az apostolok között”, viszont kétszer írja hogy :”semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál,”.De még ahol azt mondja, hogy legkisebb közöttük, ott is gyorsan hozzáteszi, hogy:” többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan”)

     1.:” Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” Jn 14,26
     “És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.” 1Jn 2,27

     2.:A második kérdésed rendkívül csalafinta. Ha erre válaszolok, akkor ezzel megválaszolom az általam neked feltett kérdéseimet is, amire te nem válszoltál.( ezután pedig már nem is lenne rá szükség) Előbb, légyszi jelezd, hogy tudsz-e, akarsz-e válaszolni rájuk.

     3.:Van amit igen.Pl.”Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.Szeresd felebarátodat, mint magadat.tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok” stb.
     A próféciákat, példabeszédeket, hasonlatokat nem. Sőt mást se mindent.

    32. Szia Ida,
     szerintem a csecsemőkeresztelés is inkább ‘Pál’ írásainak tudható be, mint a gutaütött példájának. Az “azokba” beletartozhat maga a gutaütött is, hinni még egy béna is tud. (“És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.”) Ellenben, ha a halottakért meg lehet keresztelkedni, akkor mennyivel értelmesebb és kellemesebb dolog magát az élő csecsemőt megkeresztelni. (megelőzésképpen)
     “Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?”
     Pál nem azt írja, hogy a gyakorlat értelmetlen, el sem ítéli, hanem csak magyarázza, hogy ha úgysem támadnak fel, akkor minek?

     Úgyszintén a cölibátus ötlete is származtatható tőle. “jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. …Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is;….Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is….azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.”
     ——————————————————————————————————–
     A fennmaradt történelmi források szerint Pál levelei teljesen ismeretlenek voltak (Jusztinusz egyszer sem említi) a 140-es évekig, amikoris az egyház megszerezte őket Markiontól. Előszőr Kelemen tesz említést róluk ( de igencsak rosszallóan) Állítólag ezek sokkal rövidebb, vázlatszerű írások voltak, amiket maga Markion írt. Legalábbis a rómat mindenképpen (de ebből többek között az egész 4.rész hiányzott) Ezek lettek később az egyház érdekei szerint átírva és kibővítve.

    33. És ez csak tíz db. volt. A pásztorális levelek nem voltak közöttük.

   1. Szeretnék egy rövid összegzést tenni, mert elveszünk a részletekben. Fölvetettem azt, hogy az “erdendő (áteredő) bűn” nem Biblikus, és ezt úgy tűnik megerősítettétek, Sz.Ágoston vezette be a korábbi Manicheista kalandjai nyomán. A másik és korábbi durva ötlet volt Idától az ószövetség és újszövetség ellentéte, ezt is megtaláltam az ókorban, ez volt a Markion féle ötlet a második századból. Edua “eretneksége” pedig az volt, hogy Pál nem hiteles szerző, valószínűleg más írta azokat a leveleket amik a Bibliában szerepelnek. Az az érdekes, hogy ezt a vallástörténelem még erősíti is azzal, hogy lehet Markion írta őket, mert állítólag ő gyűjtötte össze a páli leveleket és terjesztette. De jó lenne egyszer ezt a dolgot tutira tisztázni, de az az érzésem, hogy ezt már csak Jézus fogja nekünk tisztázni. Én inkább becsukom a szemem, és nem kötök bele a Bibliámba, mert ez már nekem is sok. 🙂
    https://hu.wikipedia.org/wiki/Marki%C3%B3n

  1. Korábban tanulmányoztam ezt a Smita elméletet. Semmivel nem jobb vagy igazabb, mint a pár hónapja megbukott Szűz csillagkép és a Jupiter együttállásának magyarázata a Jelenésekbeli szűz képére. Ezek az utolsó idők jeleinek keresztény vadhajtásai. Biblia, számmisztika, zsidó talmudizmus, kis asztológiával keverve.

   1. Nincs keverve. JELEKRŐL az Úr mondott előre, sőt azt is, hogy figyeljük, “emeljük fel a fejünket” ha teljesedésbe kezd menni … Azért, mert valami hasonlít valamihez, még nem az.
    Idézem: Lukács 21.25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,

    26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek…

 16. http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-reformacio-kezdetenek-500-evforduloja-alkalmabol-rendezett-nemzeti-megemlekezesen/

  Orbán Viktor beszéde a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezett nemzeti megemlékezésen
  forrás: miniszterelnok.hu
  2017. október 31., Budapest
  Főtiszteletű Püspök és Főgondnok Urak! Ünneplő Közösség! Kedves Testvérek!

  Egyházunk vezetői arra kértek, hogy ma szóljak Önökhöz. Bizonyára azért kérték ezt, mert helyesnek találták, hogy az ötszáz éves évforduló zárótalálkozóján a kálvinista miniszterelnök szólaljon meg a magyar kormány nevében. A hagyomány kötelez. S különösen ma, amikor napra pontosan éppen 99 éve, hogy a keresztényellenes erők meggyilkolták kimagasló református miniszterelnökünket, Tisza Istvánt. A hagyomány tiszteletén túl ez az évforduló arra is lehetőséget ad, hogy tisztázzuk, megvitassuk és rögzítsük, mit is jelent a reformáció a közügyekben, az államéletben és a nemzetépítésben. Most erről szeretnék beszélni, az idő korlátossága miatt – úgy, ahogy az előbb azt Steinbach püspök úrtól tanultam – nem magyarázom, mondom. Az embert szolgálni legalább olyan nehéz feladat a kormányzásban, mint az egyházban. Ezért vagyok személyesen is hálás minden támogatásért, amit szellemi és lelki közösségünktől, Önöktől, protestánsoktól és természetesen a katolikus testvérektől is kapunk. S azt is megtanultam az elmúlt évtizedekben, hogy ennek a támogatásnak legmagasabb rendű formája az imádság. Köszönet érte!

  Az is a jó és ékes rend része, hogy ünnepünkön előbb van az istentisztelet, és csak utána következnek világi dolgaink, mert tudjuk, hogy életünket és munkánkat egy nálunk magasabb erő és magasabb hatalom határozza meg. Nem velünk kezdődött a világ, de a mi életünk kezdetén ugyanaz az isteni rendelés áll, amely megteremtette az embert, s neki helyet és időt adott. A hely számunkra a Kárpát-medence, Európa közepe. Az idő kétezer évvel Jézus Krisztus születése után, ezer évvel első királyunk döntése után, mellyel magára és népére vette a keresztséget és ötszáz évvel a keresztény hitet megújító szellemi és lelki forradalom után. Ez a mi helyünk, ez a mi időnk. Az isteni ige arra tanít minket, hogy ne a véletlent vagy a sors szeszélyét lássuk abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását. Valljuk és vállaljuk, hogy Magyarországnak a keresztényellenes internacionalista erők kormányzása után egy keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szüksége. Ebben megerősít bennünket az, hogy a magyar polgárok döntésükkel immár másodszor is felhatalmazást adtak. Hálásak vagyunk azért, hogy a nemzet összefogott, talpra állt és megerősödött. Hálásak vagyunk, hogy visszanyerte életerejét, cselekvőképességét, és visszanyerte tettvágyát is. Hálásak vagyunk, hogy sodródás helyett égtájat és csillagot választott, irányt szabott, és utat épít saját élete számára. Kiváltságnak tekintjük, hogy a Gondviselés ebben a megújulásban bennünket eszközként használt, egyházainkat, a kormányt és a magyar polgárok szabad közösségeit az egész Kárpát-medencében. Hálásan megköszönjük, hogy az isteni kegyelem gyengeségeinket és erőtlenségeinket kipótolta, hibáinkat pedig elhordozta. Isten segítségét látjuk abban is, hogy bár súlyos erők, sőt világerők ellen is sorompóba kell lépnünk, még mindig állhatunk, még mindig állunk a lábunkon. Kormányzati munkánkban Istentől rendelt felelősségünk lényegének tekintjük, hogy megőrizzük azt az életszemléletet, mely a krisztusi tanítások alapján Európát és a magyarságot naggyá tette, veszedelmekben oltalmazta, lelki, szellemi és nemzeti válságokon átsegítette.

  Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

  Nem keverjük össze hivatásunkat az egyházaink küldetésével. A mi hivatásunk az, hogy a kereszténységből kisarjadt létformákat megvédjük. Védjük az emberi méltóságot, védjük a családot, védjük a nemzetet, és védjük hitbéli közösségeinket. Számunkra ez nem feladat, hanem kötelesség, tehát hivatás, amit legjobb tudásunk szerint be kell töltenünk. Látjuk, hogy a magyarságnak és a keresztény Európának lelki és szellemi megújulásra van szüksége. Az ebből ránk eső részt szabad emberként, szabad akaratból, szabad elhatározásból vállaljuk. Az Írás arra is tanít – és ezt kormányzati tapasztalataink megerősítik –, hogy a lelket soha ne játsszuk ki a testtel szemben, az anyagi, szociális szükségleteket ne állítsuk szembe a lelki-szellemi gyarapodással. Amikor azért dolgozunk, hogy a magyarok jól éljenek, akkor arra is törekszünk, hogy szépen tudjanak élni, igazságosabban és derűsebben, gazdagabban és felemelt szívvel. A reformáció megtanított bennünket arra is, hogy a jó és szép emberi életet sose állítsuk szembe az Isten dicsőségét szolgáló élettel. Ami jó az emberi közösségnek, az dicsőíti a Teremtő és Szabadító Istent. Ami az Isten dicsőségét szolgálja, az a legjobb, sőt a legfőbb jó az embernek.

  Mi nemcsak olyan jövőt akarunk, ahol mindenkinek lesz munkája, ezt már szinte el is értük, de olyat is, ahol a munka minden formája az Isten dicsőségét is szolgálja az utcasepréstől az ország kormányzásáig. Igazi Isten-tisztelet és ember-szolgálat. A körvonalak már látszanak. Hidak épülnek a Dunán, magyar egyetemek Erdélyben, több száz óvoda a Kárpát-medencében, s ma is együtt ünnepel Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és Erdély. Látszik a békés, határok feletti nemzetegyesítés valósága. Ám az évezredes bibliai erő, mely ötszáz évvel ezelőtt olyan elsöprő lendületet vett, hogy a legkisebb magyar otthonba is eljutott, ma ad nekünk még egy feladatot. Még egy olyan feladatot, mellyel az előttünk járók sokat birkóztak, de eredményt alig értek el. Azt már tudjuk, hogy a felismert igazság szabaddá tesz. Megtapasztaltuk lelki viharokban, megpróbáltatásokban és szabadságharcainkban, de azt, hogy miképp lehet a felismert igazságot együtt maradva, és nem részekre szakadva képviselni, ezt még tanulnunk kell. A végső és nagy nemzetegyesítéshez szükség lesz arra az igazságra, amely nemcsak megszabadít, hanem egyben is tart bennünket, és nemcsak a nemzetrészeket köti össze, hanem a magyar lelkeket is.

  Tisztelt Ünneplő Közösség!

  Abban bízom, hogy lehet úgy ünnepelni a reformációt is, mint ami nem egy felekezetnek, rész-közösségnek az ügye, hanem sokkal inkább részt vállalás abból a közös hivatásból, mely ránk, magyarokra bízatott. Hiszen együtt harcolunk, és együtt imádkozunk azért, hogy Isten, áldd meg a magyart!

  Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten óvja Magyarországot! Soli Deo gloria!

 17. Arpiel! Gondoltam segítek neked helyére tenni az anarchista, anarchizmus fogalmakat. Csak mert, nem rég, egyik hozzászólásod alatt, úgy használtad az anarchista szót, mintha az egyenlő lenne a rosszal illetve a rendetlenséggel. És ez egyáltalán nem igaz.
  Mások is tanulhatnak belőle valamit. Ha valamiért nem lehetnék keresztény, de hála Istennek lehetek, biztosan anarchista lennék.
  Szerintem az is egy jó kérdés, hogy lehetünk e egyidőben, anarchisták és keresztények is?
  Szerintem nem lehetünk, de annyira azért még nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Szerintetek?
  És egyáltalán, vajon mennyire biblikus a ma ismert állami felállás, rendszer? Azt látni, hogy ma sok keresztény támogatja az állam létezése és jogosultságát, de vajon jól látják e? És ha rosszul látják, miként juthatunk el idáig! Te jó ég mennyi jó kérdés 🙂

  https://youtu.be/N6uVV2Dcqt0

  https://youtu.be/lt23wIZl_SE

  1. Ha valaki képes önmaga lenni és a saját életét élni, az szabad ember.Nem fog nála számítani, hogy mennyire próbálják mások felcímkézni kereszténynek vagy anarchistának, meg egyéb ilyesminek.

   1. Ezidáig gondolkodtam, hogy benyomja-e ide eme egyik kedvenc nótámat, de végül is miért ne, hellyel-közzel (talán inkább hellyel, mint közzel) témába vág… :mrgreen: 😛

    “Rightnow ha, ha, ha, ha…
    I’m an Antichrist
    I’m an anarchist
    Don’t know what I want
    But I know how to get it
    I want to destroy the passerby…”

    https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI

  2. Ez, hogy menyire legitim Isten előtt az állam meg a politikai berendezkedés, tényleg jó kérdés és sokszor a kereszténység szerintem rossz választ ad rá. Sokkal inkább elfogadóak és megalkuvóak a pillanatnyi rendszerrel mint talán kellene. De azt nem tudom, hogy mostanában mihez írtam kommentben az anarchizmusról.

  3. Én is úgy gondolom Zitus, hogy ha nem lennék keresztény, anarchista lennék, vagy voltam … mindenesetre a képmutató “jókeresztények” ellen beszéltem még a pubertásban.
   Nemrég megtudtam, sok évtizeddel később – mert anno, megtérésemkor hihetetlenül megszelídültem (voltam tizennégy) hogy az anarchisták KÉTFELÉ szakadtak (mint minden: lényegében a tudomány is … bár nem feltűnő 😀 ) !
   Az egyik vonal harcol, értsd: öl, a másik pedig békésen érvel és abszolút erőszakmentes. Az IGAZI “a-n-archista” szerintem Jézus mert egyszer és mindenkorra “elintézte” a hatalom kérdését, sőt, be is mutatta, amikor kendőt kötött maga elé és mosni kezdte tanítványai lábát.
   Hogy még meg is halt az egyedül bűntelen a bűnösökért ? Ez már sok(k) egy anarchistának 😀

   1. Tőlem sem áll annyira távol ez a megközelítés. 😀 Jézus kalászt tépett szombaton.Anarchista volt?A szeretet törvénye vezérelte?Is-is?Se-se?Persze, a “képmutató farizeusok” között anarchistának tűnhetett.De most a Törvény betartása az anarchizmus, vagy a be nem tartása?Vagy inkább ezek a farizeusok voltak anarchisták?Nem feltétlenül kell ezeket megválaszolni.De ha elgondolkodik ilyesmin az ember őszintén, akkor legalább így mélyebb kérdésekre jut.Ezzel együtt itt leakadni, csak beskatulyázzuk magunkat és egymást.

    De hát, emberek vagyunk, mint ahogyan Jézus is megjelent így.Számunkra is, akárcsak Jézus számára, a lehetőségek, és ezért a paradoxonok mezeje is, végtelen.Fogalmakat használunk.Mindez nem jó.Mindez nem rossz.Hanem ez van.

  4. Újra megkérlek Zita, hogy áruld el hol és mit beszéltem nemrég az anarchizmus mellett !

   1. Nem az anarchizmus mellett beszéltél, hanem negatív értelemben említetted meg, soroltad fel. Azt bizonyítva ezzel, hogy halvány fogalmad sincs a szó, nem közhelyes, hanem igaz jelentéséről. Olyan nagy baj, hogy ezt is szóvá tettem? Keresd a Bitcoin alatt.

    1. Tudod alapszabály az, hogy ha valakit megvádolunk valamivel, amit az illető korábbi megnyilvánulásából kiragadtunk, akkor azt bizonyítani is tudni kell ! Jelen esetben neked kellene idézni azt a részt tőlem, ami miatt te ezt írtad: “Nem az anarchizmus mellett beszéltél, hanem negatív értelemben említetted meg, soroltad fel.” De második kérésemre sem tetted ezt meg. Hogy gondolod, hogy én keressem meg azt, amit te a fejemhez vágsz ? Nem vagy picit arcátlan ? Az meg csak hab a tortán, hogy az anarchizmus szó jelentésének értelmét, ép eszű ember nem teszi soha pozitív és kívánatos elérendő célnak.

    2. Arpiel ne légy olyan oktalan, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. 😉

    3. Terelni azt tudsz ! Meg direkt nem válaszolni a kérdésemre, amivel elismered a sumák vádaskodásodat. De tudom már miért vagyok a bögyödben. 🙂 Mert szóvá tettem, miért csacsogsz itt angolul, mikor azt a többség nem érti, és azt érzi hogy ki van zárva a diskurzusból. Nagyon mély benyomást hagyott benned. Pedig csak egy ártatlan és őszintén kíváncsi kérdés volt, amit azóta sem értek, de ez már a te titkod lesz. 🙂

    4. Arpiel! Idézni fogom az ominózus hozzászólást, de még előtte ismerd el kérlek, hogy azok a 3 ujjat viselő földönkívüliek, múmiás story egy bazi nagy átverés eredménye, azaz nem több az egész egy friss álhírnél és hogy nagy hiba volt azt reklámozni. Mit gondolsz, menni fog ?

    5. Majd ha meggyőződök a cáfoló cikk igazságtartalmáról. Addig ismerve az “idegenek” jelenlétének súlyosságát, bármi meglehet !

    6. Arpiel!
     Szóval úgy. Eddig azt hittem csak én sumákolok, terelek meg direkt nem válaszolok errefelé 🙂
     Gyűjts erőt és légy férfi! Tudom hogy képes vagy rá.
     https://youtu.be/bu_vIXU2HPk

     Szeretettel,
     Zitus

    7. Egész biztos vagyok, hogy a te ajánlásod nélkül is férfi vagyok, ehhez hál Istennek neked semmi közöd nincs, ez csak egy tipikus világi női manipulációs beszólás volt, finom kis alázásos módon a részedről. Te aztán érzékeny lélek lehetsz, ha ennyitől amit én kérdeztem korábban, ilyen komoly megbántódást élsz át. Szerintem hagyjuk egymást, menjünk békében tovább. Azért a cáfoló cikket végigfordíttatom és végigelemzem és ha meggyőző, jelezni fogom a mostani múmiás hír hamis mivoltát.

 18. AURORA
  Az Auróra cirkáló leadta a jelzésnek számító lövését.Kezdődjék a Forradalom, Elvtársak! 😀
  Új Hajnal érkezett.
  Ébredjetek!!! :mrgreen:
  Íme, a Hajnalcsillag nagy keletje (felkelte)… (Grand Orient)

  Mit szóltok ehhez a brutális véres-veres-vörös csillaghoz?Ehhez a kafa kis pentagrammához, ami a Csillag (Szíriusz-Vénusz-Napkultusz) felkeltét szimbolizálja…..nem csak, hogy Keleten, de egyenesen vadkeleten… És hozza a fényt.Vad lesz ez a felkelés?Minden új hajnalkor felkelünk.De ez a felkelés az a felkelés?Vagy mi…?Vagy ez simán csak egy komcsi lejárató plakát?Hiszen azt mondja, hogy volt, nem pedig lesz… (Azért ez egy csúcsával lefelé forduló *vörös* csillag.Ilyen van Arany János szobrán is a Nemzeti Múzeum előtt, és Semmelweis Ignác szobrán is a Rókus kórház előtt Budapesten.) Mennyi kérdőjel megint.Még jó, hogy van ami biztosan tudható!Hiszen az Ő teremtésének értelmes szemlélése feltárja a lényegeset.

  http://www.promotions.hu/media/k2/items/cache/7ad1bc4bf40bceffc470ffe3aab1a249_XL.jpg

  1. Jó reggelt, itt a tej! 🙂 Ébresztő, hajnalodik!

   “A misztériumiskolák tanításai szerint a Szíriusz a ‘a Nap mögötti Nap’.Ha a mi Napunk a fényével és melegével a fizikai élet fennmaradását biztosítja a Földön, akkor a Szíriusz a spirituális élet fenntartója, az okkult erők igazi forrása.Ő a keleti égbolt ‘igaz fénye’, a spirituális fény.A Szíriuszt az emberi tudás bölcsőjeként is aposztrofálják, és azt tartották, hogy az emberiség nagy tanítóinak otthona.”

   http://ebredezok.hu/2015/05/a-sziriusz-es-az-emberiseg-titokzatos-kapcsolata/

   Kik lehetnek ezek a “nagy tanítók”?Marx, Engels, Lenins, Hitlers???Hiszen az úgy nevezett horogkereszt (eredetileg szvasztika) is ugyanazt hivatott szimbolizálni, mint “komonisták” ötágú csillaga.Szóval, a “legszebb eszmék” a Szíriuszról származnak?

   1. Kedves Éva!Kicsit röstellem magam, hogy még nem válaszoltam a korábbi megkeresésedre.Elkezdtem nézni amit küldtél, de még csak nagyon az elején tarok, azonban eddig tetszik.Jó megállapítások, és a szívemből beszél.Ma mindenképpen meghallgatom, és bővebben válaszolok.Köszi a türelmed! 🙂

    1. Valamennyit meghallgattam belőle azóta.Nem mondom, hogy rá tudnék szokni.De ha már te küldted, végül is az a lényeges, hogy neked tessék. 🙂

 19. Jó, nem mondom, hogy én egyáltalán nem foglalkozom háttérékkel, illuminátusékkal, satöbbiékkel meg blabblabláékkal… 🙂 DE EZ ITT MI?Sajtból új világrend??? 😀 Biztos komoly dolog, de én nem látom az összefüggést, viszont némi fantáziával bármit bele lehet magyarázni.Azonban tény, hogy “valami” van.Nagyon van.De mi?Ki tudja… Az a baj ezzel, hogy ez a témakör teljesen megfejthetetlen, és ezek az üzenetek még azokat is félrevezethetik, akiknek szólnak, vagy akik azt hiszik magukról, hogy nekik szól.Sokunk még a hozzá legközelebb álló jelenségekkel, történésekkel sincsen tisztában.Nevezetesen azzal, hogy mire gondol vagy mit is érez igazából éppen.Aki azt hiszi, hogy (ezt is) tudja, semmit sem tud… Ezért kitaláltuk magunknak az illuminátust, hogy legyen min rágódnunk.Mert még -ha nem is tudatosan- az előbbit is megfejthetetlenebbnek ítéljük, mint az utóbbit.

  http://v.fastcdn.co/t/8e839e45/4418ec8a/1507666541-22940506-333x342x373x373x0x0-SZEGA-nemz-sajtfeszt.png

  Mi történik ezen a “sajtfesztiválon” igazából???

  http://ad.adverticum.net/banners/4844315/szega-sajtfeszt-300×250.jpg

  Miféle különleges “sajtokat” kínálnak nekünk az év minden napjára a Nagy Nemzetköziségből??? 😉 😉 💡 💡 😉 (Figyeljünk oda, kérem, figyeljünk oda! 🙂 ) VILÁG SAJTJAI EGYESÜLJETEK!!! De lehet, hogy világ egerei…

  Ezt pedig mindannyian ismerjük.Illetve ismerni nem ismerjük, de már láttuk, legalábbis, látni véltük…

  http://media.istockphoto.com/photos/pyramid-on-us-dollar-bill-picture-id174621478

  1. Szia Oszkár, tetszenek a kifejezések (háttérékkel 😀 … és a többi) – most hallgatok egy videót és mintha Thea hangját hallanám:
   szinte teljesen egyetértek https://www.youtube.com/watch?v=xrmcAj_Ppq4
   Miccosz ? Bár lehet, hogy különbözünk abban, hogy én ezt KOMOLYAN veszem 🙂 Végre komolyan beszél valaki az elragadtatásról. És főleg: egyszerűen …

   1. Szia Éva!Köszi, hogy küldted, de csak később tudom megnézni.Egyelőre még a háttérbe vagyok vonulva… 😀

 20. Újra megpróbáltam az ingás hozzászólást leírni de egy olyan üzenettel nem engedte,nagyon hasonlít egy már közzètett hozzászóláshoz.De nem látom az eredetit sehol.Hiba a rendszerben???Szellem a gèpben???

 21. Hát akkor ez a világvége avagy elragadtatás is elmaradt, talán a rossz idő miatt. Vagy van valaki, aki nincs már itt ? Dobjon már egy kommentet föntről. 🙂 A viccet félretéve, Thea lehetett volna valami posztot írni erről a felfokozott keresztény babonás várakozásról, hogy mik történnek szeptember 23.-tól. Elég sok keresztény bedőlt ezeknek a rabbinikus-zsidó számmisztikus asztrológiás jövendölésnek (keverve a hagyományokat az ószövetségi próféciákkal és a Jelenések könyvének totális félremagyarázásával), álpróféciáknak, fokozott elvárással az idők jeleire. Vagy talán megvárod a dolog lecsengését, és utána nagyobbat szól egy ilyen helyreigazítás. 🙂

  1. Az elragadtatás sokak által elfogadott formáját egyáltalán nem hiszem, Pál apostol a FELTÁMADÁS kapcsán mondta, hogy “akik még élünk elragadtatunk” !

   Igaz, hogy az Úr Jézus beszélt arról (két asszonytól a mezőn, két ember őröl a malomban, stb) hogy “az egyiket felveszik, a másikat otthagyják” ám ez nem biztos hogy arról szól, hogy élve a földről hanem, akár az Élet Könyvébe …

  2. Szia Arpiel!
   Nincs ebben semmi számítás a részemről. Egyszerűen nem volt időm foglalkozni a kérdéssel. Már 24-e volt mire eszembe jutott, hogy elmúlt az a bizonyos nap. Ha lesz egy kis időm talán írok valamit.

 22. Testvérek ! Mi ez a punnyadás ? Mindenki a holnapi felszálláshoz készülődik ? Az okosok megmondták, hogy holnap lesz az elragadtatás, ha nem, akkor elmarad. 🙂

 23. Imádkozzatok Nabeel-ért. (Aki nem ismeri, vagy nem emlékszik, itt hallgathatja meg a bizonyságát: http://idokjelei.hu/2015/11/miert-lettem-muszlimbol-kereszteny-nabeel-qureshi-tortenete/)
  Nabeel-nál kb. egy éve a gyomorrák egy nagyon ritka és nagyon agresszív fajtáját diagnosztizálták. Orvosilag, amit lehetett megpróbáltak, de semmilyen kezelés nem járt sikerrel. A gyomrát el kellett távolítani. Jelenleg palliatív ápolásban részesül. Úgy gondolom, leginkább azért lenne érdemes imádkozni, hogy Nabeel tudja, az Úr nemcsak képes meggyógyítani, de meg is teszi.
  Ez Nabeel utolsó, tegnap előtti üzenete: https://www.youtube.com/watch?v=-MUotqxKSRs
  Amellett, hogy imát kér, Nabeel most is az Úrról tesz bizonyságot.

   1. Köszi Thea, hogy megosztottad velünk mindezt!Talán gyakrabban is lehetne ilyesmivel foglalkozni, mert ez szerintem közvetlenebb útja az idők jeleivel való azonosulásra.Mert az idők jeleit talán nem elég csak felismerni… Ez egy zavarba ejtő témakör.Talán ezért sem tolonganak itt a hozzászólások ezzel kapcsolatban.Zavarba ejtő, mert itt aztán tényleg Istennel való együtt- és közreműködésről kell hogy szó legyen.Vagyis egy olyan terület, ahol a hívők szemben találják magukat…….önmagukkal: mennyire vagyok egy én és az Istenem?Mennyire vagyok azonos Vele?Mennyire tudok Vele együtt járni és együttműködni?

    Ez a téma valamivel fokozottabban prés alá helyezi az önmagát hívőnek vagy kereszténynek beállító embert, mint egy távoli esemény vagy egy összeesküvés, mert az ima most van, és Isten válasza meg már elhangzott.Mi és Nabeel egy vagyunk.Aki ezt nem érzi, annak az imája csupán babonás pótcselekvés.És ez nem csak erre az esetre vonatkoztatható.

    Isten előtt mind egyek vagyunk, minden történés más és más, de a forrás azonos.Mi ez?Mi tehát az ima, ennek tükrében?Ki az, mi az, aki sérült és beteg Nabeel bőrében, személyében?Ki vagyok én?Ki Isten?Mert amikor már tényleg elegünk lett a szenvedésből, eljutunk ezekhez a kérdésekhez.Imáink mélységét jelenti, hogy ezekben a kérdésekben milyen mélyen merünk elmerülni vagy milyen magasan merünk ezekben szárnyalni.És itt már bevonódik a saját egész-ségünk is, és a saját állapotunk.Mert vagy együtt gyógyulunk / betegeskedünk, vagy együtt élünk és halunk, vagy együtt örülünk és szenvedünk………vagy sehogyan sem…

    1. Úgy tudom a muzulmánok átkot mondanak magukra ès másokra is.Lehet ennek az öröksège,a betegsège.Èn asztmából gyógyultam 3 percen bellül.SZABADULTAM.Fiatal keresztènykènt mondták ki rám az orvosok a gyógyíthatatlan betegsèg tènyèt.3 èvig rohangáltam kèzrátètelèrt, gyógyító összejövetelekre.Semmi.Eljutottam oda kèrtem Jèzust adjon egy igèt amire állva rhemakènt megvallva megszabadít.Esaiás 56 ot kaptam hallható hangon.Elkezdtem keresni 48 nál már remènykedtem lessz 56 is.Ès volt.Az albèrlet ahol laktunk körfolyosós külső 00 ás volt.Este a hidegben kint a wc-n ,hogy senkit ne zavarjak az alvásban,kezdtem el hívni a szentszellemet tegye rhèmává a megvalott igèt.Alig kaptam levegőt mert fulladtam.Csak suttogásra futotta.Szabadúltam.Már jobban èrezve magam újra megvalottam.Megint szabadultam.Harmadszor is.Azután többször már nem.Ès azonnal mèly teljes lèlegzetet tudtam venni.Azóta ez már több mint huszonöt ève törtènt semmi bajom nincs.Minden gyengesèg,betegsèggel az urat keresem,közvetlenül közvetítők nèlkül.Ő mondta ne hivassátok magatokat doktoroknak mert èn vagyok az.

 24. A szövegkörnyezetébe megnézve az Ige egy békés időszakot ír le amikor említi azt hogy, két asszony őröl a malomban az egyik felvétetik a másik ott marad stb. Ezért nekem úgy tűnik, hogy történni fog egy nagy nyomorúság elötti elragadtatás is.

  1. Szia Attila ! Jó kis dilemma amit felvetettél ! Én is erre hajlok, hogy így lesz. Vannak ugye a pretribulácionisták (az elragadtatást a nagy nyomorúság és az antikrisztus ideje elé teszik), a midtribulácionisták (az elragadtatást az antikrisztus idejének közepére teszik), és a posztribulácionisták (az elragadtatást a nagy nyomorúság ideje végére teszik). Szerintem vannak bibliai igékből származó érvek amik mindhárom nézetet erősíthetik, de nyilván mind nem lehet egyszerre igaz. Viszont a két véglet akár még így igaz is lehet. Nem beszélve a balga szüzekről példájáról, melyet notóriusan ultimátum helyzetnek állítanak be (a jó öreg katolikus vagy még régebbi és gázabb félelem és bűnközpontú manipuláció miatt), mintha végleg kiestek volna a kegyelemből, miközben sanszos, hogy erről a nagy elragadtatásról késtek le, de nem feltétlenül az örök életről, hisz szüzek (megváltottak és üdvözültek). A kegyelemből meg nem lehet kiesni némi tűz (Szent Szellemmel való kapcsolat) hiányával. A végén lesz a vértanúság, amikor már csak így lehet megmenekülni a gonosz haragja elől, aki pedig kitart (szüzekről van szó) és nem veszi magára az antikrisztus pecsétjét (ami nem a fellépésénél lesz, inkább később) az bejut a Mennybe.

 25. Szia Thea !
  Kicsit beállt a csend itt az Idők jelein, pedig a világ mocorog és ontja a jeleket, és lassan az uborkaszezon is elmúlik. Az iszlám ismét jól teljesített, le kellene már leplezni itt is, rengeteg jó és alapos tanulmány mutatja be a gonosz és fondorlatos mivoltát, céljait, eredetét. Lehetne valamit írni a fanatikus konteós jelenségekkel foglalkozók túlkapásairól is. Lehet van jelentősége. Gondolok a lapos földben hívőkre és a félreértések terjedésére, de a legújabb (tudtommal ez nem keresztény agymenés) marhaság is itt van, ami terjed konteós körökben, hogy nincsenek is atomtöltetek, nem is dobtak le atombombákat Japánra, csak napalmmal bombázták szét őket.

  1. Én is belefutottam nagyon jónak tűnő videókba, ilyen témában, mint ez a lap, aztán elkezdték a tányér-lapos föld-témát, ez TERJED valóban ! Meg más is 🙁 – ez ragályos ?!

   Más. Valahol 2028-at láttam Jézus dicsőséges eljövetelének időpontjaként (gondolom, arra utalnak) – mi a véleményed ?

   1. Szia Éva ! Nem a lapos földről akarok beszélni ! Úgy tűnik ragályos, és a gyenge idegzetű embereket veszélyezteti. Ezt a 2028-as visszajövetelt hol olvastad ? Jó lehet a számítás, mert szerintem minden újjászületettnek nyílt titok Isten időrendje. Tudjuk, hogy Jézus 6 vagy 7-ben született (K.e.:-)), és azt is, hogy 29-ben halhatott meg (most a történelmi körülmények és igei részletek kibontását mellőzném). Az pedig már szellemi alap, hogy a 7 év mint 7000 év bibliai elv alapján Isten új időszámítása (kegyelmi kor 2000 éve) nem a születéssel kezdődött (a karácsony nem bibliai ünnep !), hanem mint mindennek az origója, az újszövetség is, Jézus feltámadásának időpontjától. 29+2000=2029. Újabb tévdogma, az időpont számításának negligálása. Nincs ilyen utalás a Bibliában, csak annyi, hogy a napot, és a pontos időpontot nem tudhatjuk. Ez olyan mint a méréshatár, amiben addig megy el az ember a méréssel amíg lehet, de ez nem rossz vagy tilos dolog, csak a méréshatár küszöbén túl nem lát, további meghatározás már csúsztatás lenne, ezért tartózkodni kell tőle, de nem magától a méréstől, itt az idők jelei alapján és az igék alapján való, urunk visszavárásának idejének látásától.

    1. A matek sosem volt az erősségem. 🙂 K.u.:29 az isteni időszámítás kezdete, tehát most e szerint 1988 van nála, akkor van még hátra 12 év a 2000 évhez, így jön ki a 2029. A tévedés jogát fenntartom, ember vagyok. 😉

    2. Szia Árpi!
     A mi időszámításunk szerint. Honnan lehet tudni, hogy a miénk a helyes és nem a zs.dóké? Náluk még hiányzik bő 200 év a 6000-hez.

     ———————————————————————————————————————

     “a gyenge idegzetű embereket veszélyezteti. ” Az én tudomásom szerint az ember az agyával gondolkodik és a szívével hisz. Hogy jön ide az idegrendszer??? 🙂

    3. Kedves Edua, ez övön aluli volt ! 🙂 Zsidóké ? Miénk ? Ez pont olyan mintha agnosztikus lennél. Kb. így: nem hiszek Istenben, de nem is zárom ki a létének lehetőségét. Azt hittem ezen túl vagy. A zsidók időszámítása kb. olyanok szinten van, mint Nostradamus jóslatai. Biztos, hogy pontatlan (hiányzik belőle pár száz év, amit a számítások kezdetén a talmudi rabbik, nekik blamás történelmi események kihagyása miatt rontottak el ), és nem is érdemes foglalkozni vele. Az ószövetséget felváltotta az újszövetség, és nem egy ideig (ahogy az ó volt ideiglenesen érvényben), hanem örök időkre. Ha Krisztus a minden világok feje, és középpontja (minden általa és reá nézve teremtetett), akkor az Ő váltságművének időszámítása nem valami esetleges dolog, hanem maga az origó !

    4. “a gyenge idegzetű embereket veszélyezteti. ” Az én tudomásom szerint az ember az agyával gondolkodik és a szívével hisz. Hogy jön ide az idegrendszer???
     Húúú…..Elkezdted a mondatot biológiai-materiális módon, majd folytattad pszichológiai-spirituális módon. Tehát nem konzisztens a gondolat, ambivalens. Az idegesség olyan érzelmi hatásokat is kiváltó lelkei állapot, ami nagyon is függhet az idegrendszer állapotától, de a rossz énképen keresztül a vallásos (nem bibliai) hittől is. Tehát lehet testi, lelki és szellemi okai is ami kiváltja. Én itt a rossz, vallásos (bigott, dogmatikus) hitre gondoltam, ami érinti mindhárom területét az embernek. A tanulatlanság és tájékozatlanság pedig szintén okozhat frusztráltságot (idegességet), ami miatt erősödik a beszűkülése, és annak esélye, hogy butaságokban hisz. Remélem így már érthető voltam. 🙂

    5. “Ez pont olyan mintha agnosztikus lennél. ” Na ez meg pont olyan, mintha azt mondanád, hogy Bíborbanszületett Konstantin Isten akaratára változtatta meg az időszámítást-toldott bele közel 300 évet.
     Ahogy Jézus nem karácsonykor született, ugyanúgy nem az Ő születésétől számítjuk az időt. Jézus születésének az ideje a 15.sz.-ig vitatott volt, ennek ellenére a mai időszámítás már 525-től megvolt, amikoris Dionysius Exiguus hozzáigazította a római húsvét-számítást az alexandriaihoz, azonban használata csak évszázadokkal később vált általánossá Szent Béda népszerűsítésére. Miután Gergely pápa megreformálta,1582-ben közzétette bullájában, a császár 1583-ban elrendelte a használatát. Minden katolikus ország elfogadta az új naptár bevezetését, azonban a protestáns államok tiltakoztak. Meg az oroszok is. (a nagy októberi szocialista forradalom nov.7-én 🙂 )

    6. A gond a mai időszámításunk meghamisításából fakad.Valóságban kb 1700 èv telt el nem 2000 èv.A kopt időszámítás(vèrtanuk kora)a kopt gyülekezet lètrejöttènek az időpontjától számítódik.Jakab egyik tanítványa hozta lètre egyiptomban azóta folyamatos,nem úgy mint a Római katolikus 300 èves betoldásos naptár,amit revizionálni kellett.Ez alkalmat adott megnem törtènt esemènyek beiktatására.

   2. Azèrt tűnik annak mert sokan akik eddig bizonyítèk hiányában forgó gömb földben hittek gyermekkori programozásuk alapján, keresni kezdtek bizonyítèkokat,ès találtak.De amit találtak ellentmond a fősodratú “tudomány” magyarázatának.A levonható következtetèsek.A föld inkább lapos nem lapított gömb ,sem magakörül,sem a napkörül,sem a tejút körül nem pörög forog.A nap nem irgalmatlanul messze van ès nem is óriási.Soha nem keringett a föld elliptikus pályán a nap körül.A föld belseje köszönő viszonyban sincs az elfogadott gömb modell általi rètegekkel.

    1. Elárulnád nekünk is, hogy ezt a sok butaságot milyen egzakt megfigyelési vagy kísérletes módon bizonyított módon tudod alátámasztani ? A Föld pedig nem pörög, hanem kering a Nap körül.

    2. A föld tengelykörüli forgásának a bizonyítására 18 .század óta a Focault elmèleti ingakísèrletet állítják.Most tekintsünk el az állítólagos műhold felvètelektől ezek ugyanis annyi ellentmondást,pontatlanságot mutatnak ,egèszen egyszerűen nem lehet megállapítani mi igaz,mi nem.Azèrt nevezem elmèleti kísèrletnek mert a 3 elemű magyarázatból 2 őt soha senki nem vègzett el.A baktèrítő környèkin kívűl kellene egy ingakísèrlet az èszaki sarki forgástengelynèl ès egy az egyenlítőnèl.A btèrítőnèl templomtoronyból lelógatott súly(inga)nagyjából 11/2 nap alatt körbefordul.A magyarázat szerint a föld kifordul az inga alól.Az èszaki sarkinak 24 óra alatt kellene megfordulnia,az egyenlítőinek nem szabad forognia.A problèma amit nem mondanak soha az Allais defektus.2010 ben halt meg. Ő a kísèrlet során azt a fura jelensèget vette èszre,nem magyarázta,Nap-hold-föld együtt állaskor(napfogyatkozás területe) az inga renitens módon működik.Mintha meg meg állna a föld forgása.¿?????¿Kevesen tudják de Focault nem csak a róla elnevezett elmèleti ingakísèrletet találta fel hanem rögtön a cáfolatát is.A giroszkópot.Valójában a föld forgását ès annak a stabilitását volt hivatott bemutatni a tengelykörül forgó súlyos lendkerèk.A kerèkpár ha áll azèrt dől oldalra szemben a menetközbeni stabilitással mert az első-hátsó kerèk giroszkóp hatása stabilizálja.
     A giroszkópot 1927 óta használják navigációs eszközkènt stabil iránytartása miatt .Rosz látási viszonyok közötti navigálásra iránytartásra,magasságtartásra használják.Tengeralattjárókban,repülőgèpeken(műhorizont)tengerjáró hajókon,de mèg a haladó harckocsilöveg iránytartására is felhasználják.A tanulság.Ha egy 3tengelyre felfüggesztett giroszkópot 24 órán keresztül állóhelyzetben használsz körbe kellene forogjon alatta a föld a giroszkóp forgástengelye a kezdeti megforgatási irányban marad.DE EZ NEM KÖVETKEZIK BE.Ergó a föld nem forog tengelykörül,napkörül,tejút központ körül,állítólagos csillaghalmaz központok körül .Olyan virtustáncot kellene produkálnia hiszen sec-kènt ,más más irányban csavarodna a giroszkóphoz kèpest.A jelenlegi tudomány a hitető vallás.

    3. A föld lapos. Az első aki felső lègrètegekbe feljutott.A mèlytengeri Marina árokba merülő (ugyanazt a kapszulát használta mint az apja a lèggömbös kísèrletèhez)apja
     16 km magasra jutva állapította meg a horizont nem görbül.1932.1935-37.kèt amerikai 32 km magasságban nem görbül a föld látóhatára.Számtalan sokan állapították már meg ès le is videózták az az èrdekes magán-önerős rakèta kísèrleteknèl az derül ki 360 km nèl sem lehet látni a horizont görbületèt,állami úgyond tudományos rakètáknál mindig ez a magyarázat.Elvileg mind a kettőnek oblyektívnek kellene lennie,ès ugyanolyan súllyal esni a latba.De ez nem így van.Ezenkívűl Rockwall tavon jègen vègzett lèzeres kísèrlet ( nem görbül a tó) semennyit.A hideg idő azèrt kellett ,mert így a lèzert nem tèríti el a pára a víz felett.stb…stb…

    4. Nem tudom mièrt az előző ingás hozzászólásom nem jelent meg.

    5. A nap távolsága ès nagysága èrzèkeny a heliocentrikus modell szempontjából.Hiszen csillagászati egysèget is alapoztak rá.Bár mèg nem látom a giroszkópos bizonyítást, de arra alapozva folytatom a bizonyítást.Vajon a csillagászat áltudománya ,honnan tudja mi mennyire messze van a földtől.Röpködnek a millió fènyèvek stb.Mèrt adatok vagy hasraütès???Sacc/kb vagy valósá??? Ha igaz lenne a heliocentrikus világkèp(nem hiszek benne)
     akkor is háromszögelèses módszerrel max 1 fènyèv távolságra lehetne bizonyosan mèrni.Az elve a következő.A föld forog a nap körül,ön tengelye körül(nem forog,giroszkópos,tapasztalat) a föld nap távolság kètszer +a föld sugarának a kètszetese adja az egyik befogót.12 hónap alatt megmèrik a 2 bezárt szöget a kèt vègpontban ès ez adja ki a harmadik szöghöz a kèt további oldalt ennek a számított magassága a naptól való távolsága az objektumnak.A föld nap távolság,a föld sugara,mindèrzèkenyen èrinti a számolás pontosságát.Vagy maradnak az ufókban való hit ,hogy komplett univerzum tèrkèpet adtak át az állítólagos naprendszert mèg soha el nem hagyó emberisègnek.(sacc/kb)Tudományban való vak hit.Ufókban való vak hit.

    6. A gömnföld állítólagos belső szerkezete amit tanítanak,mert az nincs ,hogy máskèppen legyen(dogma)azt állítja a mágneses van allen övèrt a vas mag a felelős.Azonban ismertes a cuire hèrsèklet ami változik a mágneses anyagok összetètele szerint.Ezen a hőfokon elveszítik mágneses,mágnesezhető kèpessègüket.A legmèlyebb pont a földben amedigg ember lefúrt ès tudja mi van lent a földalatt,az a kóla fèlszigeten törtènt ès 11 km mèlysègig jutottak.Semmi nem stimmelt az előzetes rádióhullámos rètegfelderítès kièrtèkelèsèvel.Ujabb mese habbal.Dogmák ès hitek.az eredeti tervezett mèlysègig nem is sikerült lefúrniuk.Kőzet helyett sűrű forró vizes agyagos massza tömítette el azonnal a furatot amint kihúzták a fúrót.Feladták.

    7. Lehet elveszett a Focault ingás,giroszkópos bizonyító hozzászólásom.¿?¿???

    8. Thea köszönöm a laposföld vita linket.Őszintèn szólva akkor amikor íródtak èn mèg pörgő-forgó gömb bolygónak hittem a földet ,ami a nap körül kering.Gyerekkori-fiatalkori programozás mellèkhatása.Ezután volt egy beszèlgetèsem az unokaöcsèmmel 2017 júliusában.Ahol Jèzusról beszèlgetve azt vágta a fejemhez èn biztosan azt hiszem a föld is lapos.Persze csípőből visszautasítottam mèg a feltètelezèst is miszerint a föld lapos lenne.Megdöbbentem ,de elkezdett tudatalatt működni egy gondolat mire is alapozom èn a bolygós világkèpemet. Azt már korábban is tapasztaltam a tudomány tènyeit,a valóság megismerèsèt mennyire torzítják a különbözö világnèzeti magyarázatok. A geológiában, csillagászatban, orvostudományban volt tapasztalatom.A direkt elhallgatott vagy eltorzított tènyek amikre akaratlanul is elkezdtem felfigyelni,lassan meggyőződèssè alakultak bennem.Tudatosan is elkezdtem keresni a tènyeket.Majd levontam a következtetèseket.

    9. Ha többi bolygó gömb alakú, a Föld miért lapos?Távcsővel számtalanszor megfigyeltem már gyerekkorom óta, például a Jupiter forgását a saját tengelye körük.A nagy vörös folt helyzetét kell csak időről időre megfigyelni.És akkor ott van még a négy nagy Galilei hold… Mindenféle akadály nélkül megfigyelhető, hogy hogyan keringenek körülötte, miközben maga a Jupiter is forog a tengelye körül.

     Ugyanez a Szaturnusz.A gyűrűk síkjának változó helyzete… Bárhogyan áll is a Szaturnusz forgástengelye a keringés síkjára, maga a bolygó sosem látszik laposnak.Én még ezt nem figyeltem meg az elmúlt évtizedek alatt, azonban a gyűrűk perspektivikus változásait igen.

     De nem kell ilyen messzire menni!Egyszerűen csak meg kell nézni a Holdat megfelelő nagyítású és felbontású távcsővel, és a felszíni képződmények világosan mutatják a perspektívát.Ezek a legegyszerűbb esetek, mert az ember csak belenéz a megfelelő távcsőbe, és kész.Igaz, néhány általam említett jelenség megfigyelésére időt és energiát kell szakítani, de akit tényleg érdekel az igazság, az nem retten vissza, mert minden esetben a saját tapasztalat az igazi bizonyító erő.

     Van még más közvetlen, sőt talán még közvetlenebb megtapasztalásra való lehetőség.Ez pedig a geometria tanulmányozásában rejlik.Megismerni az Eukleidészi geometriát és a Riemann, Lobacsevszkij, Bolyai geometriákat.Igaz, hogy ezek értelmezése aztán tényleg hosszú időt és rendkívüli kitartást, és a hétköznapitól nagyban eltérő szellemi állóképességet jelent, de aztán mindez olyan összefüggésrendszert ismertet meg azzal aki kitartó, azzal aki nem elégszik meg csupán a tudata felszínét csiklandozó, többedik kézből származó ismerettel……végső soron azzal, aki nem csupán a szabadidejéből képes és mer áldozni valamicskét az igazság felderítésére, ücsörögve az internet előtt…….szóval, olyan összefüggésrendszerre lehet bukkanni, ami már túl mutat az ilyen jellegű kérdéseken.Aki meri venni a fáradtságot, hogy az alapokat megismerje, annak nem lehet akármit ráépíteni a világképére.És ez elég ahhoz, hogy ráeszméljünk: a Föld alakjáról szóló vita és dilemma csupán a fogyasztói társadalom egy újabb globális üzleti akciós terméke.De még csak ez a globális üzlet sem az igazi és alapvető kérdés…

    10. Sebaj, Árpi, az a fontos, hogy a lényeges dolgokban egyetértünk.

  2. Remélem hamarosan kicsit nagyobb gyakorisággal születnek majd a posztok. Még egy kicsi türelmet kérek, mert a következő két hét még nagyon sűrű lesz számomra. Ez nem azt jelent, hogy egyáltalán nem lesz időm írni, de nem tudom ígérni. Az imákat, mint mindig, szívesen fogadom e téren is. 🙂

    1. De még mennyire, hogy volt!Ráadásul még mielőtt kimondtam, sőt mielőtt kigondoltam volna.Szóval, így vagy úgy, de rossz helyre nem mehetett. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..