chat2Ide jöhet minden érdekes vagy hasznos link, információ, forrás, illetve off-topik beszélgetés. 

Összetettebb témákhoz pedig inkább használjátok a fórumot: http://klub.idokjelei.hu/forums/

4,475 hozzászólás

 1. A TORONTÓI JEGYZŐKÖNYVEK
  Serge Monast 1995-ben publikálja „A torontói jegyzőkönyvek” (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot. A szerző szerint a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor a NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Miután elolvastátok a kivonatokat, mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt 50 évben vajon mennyi (és hogyan) valósult meg ebből.
  A jegyzőkönyvekben lefektetett alapelveket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 15 pontba szedtem és egy hangyányit megszerkesztettem, de mindenkit biztosítok arról, hogy semmiféle érdemi változást nem eszközöltem azokhoz a francia nyelvű eredeti(?) változatokhoz képest, amelyekből dolgoztam.
  1. Erősíteni kell a „Szórakozás Társadalmát” (Société des Loisirs), amely már eddig is hatalmas szolgálatokat tett nekünk. Az elsődleges ösztönök által diktált egyéni elvárások minél rövidebb időn belüli kielégítése gyenge, befolyásolható és manipulálható generációkat eredményez. Ennek érdekében fel kell használnunk az audiovizuális technológia valamennyi vívmányát, s az egyéneket (kiemelten az ifjúságot) ezen keresztül individualista életszemléletre kell nevelni, mert a jövő emberének ilyennek kell lennie. Egy önző embernek nincsenek eszméi, nincsenek álmai, sem pedig belső tartása.
  2. Bátorítani kell az ökológiai szemléletű anarchizmus elterjedését, kiemelten az egyetemi, főiskolai hallgatók körében, hiszen ők a nemzetállamok ellenségei. Az úgynevezett környezetvédelmi és zöld gondolkodás természetes (de csak taktikai) szövetségesünk mindaddig, amíg a fennálló nemzetállami rendet támadja.
  3. Az általunk befolyásolt ifjúság lelki szegénységét egy hamis és virtuális, tudománynak tűnő technológiai masszával kell ellensúlyoznunk. Ennek a legmegfelelőbb terepe az oktatási rendszer, ahol a klasszikus humán műveltséget helyettesítenünk kell egyfajta műszaki, pragmatikus szemléletmóddal.
  4. Szorgalmaznunk kell a nemzetközi szabad-kereskedelmet; le kell bontanunk a gazdasági és politikai határokat, meg kell szüntetnünk a külkereskedelmet sújtó adókat, mert ezáltal a nemzetállamok elveszítik egyik legerősebb fegyverüket. A nemzeti és hazafias érzések egyre nevetségesebbé válnak, ami elősegíti a globalizációt. A korlátok nélküli szabad-kereskedelem elősegíti a munkanélküliség növekedését, a gyengébb nemzetállamok versenyképességének elvesztését, a hagyományos nemzetgazdasági ágazatok végzetes lemerülését és piacvesztését.
  5. Embereink, szimpatizánsaink által az elsők között elfoglalandó területek a nemzetállamok külügyminisztériumai, a bevándorlási hivatalok és a nemzetközi szervezetek migrációs ügynökségei. Feladatuk az, hogy minél tágabbra nyissák a fejlett államok kapuit a harmadik világból (elsősorban Afrikából és Ázsiából) érkező migránsok előtt, hiszen így jelentősen növekszik a befogadók és a bevándorlók közötti feszültség. A sajtó manipulálásával, a közvélemény általunk kívánatosnak tartott irányba történő befolyásolásával – érdekeinknek megfelelő módon – mindig olyan híreket terjesztünk, amelyek mindig a megfelelő lökést adják a tömegeknek. A harmadik világban fegyveres konfliktusokat és háborúkat gerjesztünk, mert ezek hatására az onnan kivándorolni, menekülni szándékozók hullámokban érkeznek majd a Nyugat kapuihoz.
  6. A nyugati világban működő nagyvállalatok termelőegységeit lassanként át kell helyezni azokba az államokba, amelyek még hisznek a piacgazdaság mindenhatóságában s devizaéhségük elnyomja a legelemibb óvintézkedéseket is: a kelet-európai és mediterrán országok, Dél-Amerika. A multik természetesen csak addig fognak ottmaradni, amíg a munkaerőt valóban rabszolgaáron tudják nyújtani; amint szükséges (s amint a politikai változások lehetővé teszik), tovább kell vonulni még keletebbre: a Szovjetunió, Kína és a többi ázsiai országba. A befogadó államokat rá kell bírni, hogy kölcsönöket vegyenek fel a nemzetközi pénzintézetektől (elsődlegesen az IMF-től és a Világbanktól, amelyek gyakorlatilag a mi tulajdonunkban vannak). Ha húzódoznának a kölcsönfelvételtől, meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.
  7. Létrehozzuk a globális gazdaságot (Économie Globale), amely fölött sem a nemzetállamok, sem a szakszervezetek nem tudnak semmiféle kontrollt gyakorolni. A globális gazdaság előbb-utóbb létrehozza a saját (ugyancsak globális) politikáját, s ennek következtében szükségessé válik a politikai rendszerek globális újjászervezése, melynek bölcsőjénél mi fogunk bábáskodni.
  8. A globális gazdaság másik következménye a globális tömegkultúra, melybe – óvatosan és kiegyensúlyozott módon – bele kell tenni minden vallásból, minden nemzeti kultúrából és minden hagyományból, szokásból és tudományból egy kicsit – hogy mindenki elégedett legyen. Az írott és elektronikus médiumokon keresztül sulykolni fogjuk az uniformizált (és általunk előírt) ízlést kialakító reklámokat.
  9. Bátorítani kell (főként az ENSZ és a NATO égisze alatt) a békefenntartó és béketeremtő katonai műveleteket, amelyeknek – a lehetőségekhez képest – humanitárius akcióknak kell tűnniük a közvélemény előtt (lásd még a média szerepe!). Ezek a fegyveresek valójában azt a célt szolgálják, hogy a két szervezet vezetésében elhelyezett embereink mindig rajta tartsák a szemüket a világ forrongó pontjain, s befolyásolhassák az ottani eseményeket. A békeműveletek helyét pedig lassan majd átveszik a reagáló erők, később pedig már az egyszerű megelőzés is okot szolgáltathat fegyveres beavatkozásainkhoz, a világ bármelyik országában. Mindehhez szükséges az ENSZ és a többi nemzetközi katonai szervezet alapszabályainak lassú átalakítása, hogy előbb-utóbb (a már létező nemzetközi katonai erőn kívül) rendelkezésre álljanak nemzetközi rendőri és csendőri erők is.
  10. Az egyént egyre kiszolgáltatottabbá kell tenni, s igaz ez a gazdasági, az ideológiai és az érzelmi összetevőre is. Emelni kell a nyugdíjkorhatárokat, egyre bizonytalanabbá kell tenni a munkahelyeket (tudatosítani kell például a munkavállalóban, hogy bármikor elbocsátható), a fizetések vásárlóerejét fokozatosan csökkenteni kell (például mesterségesen gerjesztett infláció segítségével), ugyanakkor biztosítani kell az egyéni agymosás lehetőségét (primitív tévéműsorok, manipulált oktatás, irányított sajtó, fogyasztás-centrikus társadalom, stb.). Érdemes megfontolni olyan – nagy visszhangot és felháborodást kiváltó – bűncselekmények elkövetésének elősegítését, amelyek hatására az egyén maga kiált nagyobb biztonság és erőteljesebb rendőri vagy titkosszolgálati jelenlét után.
  11. A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy gazdasági területeiket önállóan korszerűsítsék; különös figyelmet érdemelnek ilyen szempontból az energia- és pénzügyi szektor, a mezőgazdaság, valamint az új technológiák. Ezek azok a neuralgikus pontok, amelyeket ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól, és soron kívül globális ellenőrzés alá kell helyeznünk.
  12. Ahol lehet, az emberi munkaerőt gépekkel, robotokkal és – lehetőség szerint, a technológiai fejlődés függvényében –számítógépekkel kell helyettesíteni.
  13. Egyre több olyan adatbázist kell létrehozni, amelyek – változatos módon, a technológiai fejlődés függvényében – egyre több információt tárolnak az egyénekről. Ezeknek a nyilvántartásoknak szükség esetén összekapcsolhatóknak kell lenniük, s fenntartásuk, valamint ellenőrzésük nemzetközi szervezetek joghatósága alá kell essen. Ezek szükségességét bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal kell magyarázni a tömegeknek. Mindezen lépésekkel párhuzamosan a lehető legjobban szigorítani kell a lőfegyverek egyének általi birtoklásának jogi feltételeit.
  14. A velünk szembehelyezkedő nemzetállamokat meg kell büntetni: pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ideológiai ellehetetlenítéssel, s végső esetben olyan extrém módszerekkel, mint az elektromágneses fegyverekkel kiváltott (és irányított) földrengések, éghajlat- és időjárás-változtatások, a férfiak és nők termékenységének csökkentése (akár teljes vagy részleges sterilizáció), stb.
  15. Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.
  Eddig tartott a jegyzőkönyvek tartalmának kivonatos ismertetése. Serge Monast 1996 decemberében hirtelen elhunyt, s lakásából, illetve irodájából dokumentumok százai tűntek el a halálát követően. 1997 januárjában két egykori munkatársai is életét veszti: egyikük autóbalesetben, a másik pedig (egy újságíró-gyakornok) állítólag részegen kiesik egy toronyépület huszadik emeletének egyik ablakából. Serge halála előtt (’96 novemberében) egy tévéműsorban azt ígérte, hogy a jegyzőkönyvekről, valamint további exkluzivitásokról részletekkel fog szolgálni, de hirtelen halála ebben megakadályozta.
  A jegyzőkönyvekhez kapcsolódó elméletekről aKonteóblogon lehet bővebben olvasni. A benne leírt dolgok azonban biztosan elindítanak néhány gondolatot minden olvasóban. Teljesen mindegy, hogy a jegyzőkönyvek milyen körülmények között keletkeztek, ki írta és miért, az hamisítvány vagy eredeti… stb. Csak meg kell nézni mi valósult meg a jegyzőkönyvben leírtakból, és elgondolkodni a jövőnkről…

  1. Nagyon fontos maradt ki ebből, Lacika ! Az emberek ellehetetlenítése a HITELCSAPDÁKKAL !
   Pont ez történt az ún. devizahitelezésnél ! Visszafizethetetlenné vált, de úgy is volt megcsinálva: csapda volt ! Hányan beleestek, utcára kerültek és kerülnek százezrek és szétesnek a családok!

   A másik, a családok szétverése, a gyermekek elvétele azoktól, ahol keresztény nevelés folyik, mert az ellenség: még az ügyintézők képzésére is kitér .. TARTSÁK ROSSZNAK a normális keresztény családot ! Lásd norvég gyermekrablások az állam részéről !

   https://www.youtube.com/watch?v=B35FIdNjPrc Innen lehet tovább informálódni. Nem összeesküvéselmélet az, amiről később BEBIZONYOSODIK hogy igaz … ö.e.elméletek a jövőről szólnak, vagy max. a jelenről, de a múlt esetében egészen más a helyzet !

 2. Sziasztok!
  Én is elkezdtem olvasni ennek a churchofgod.hu-nak az anyagait, elég érdekesek és szemfelnyitogatók, de valaki, aki esetleg rendszeresen és hosszú ideje olvassa, nem tudna nekem segíteni abban, hogy hol találok olyan anyagot, ami pl.: a magyarok szerepét tárgyalja akár az utolsó időkben (pl hogy melyik oldalon foglalunk majd állást az utolsó harcokban), vagy a magyarokról ír-e valamit a Biblia valahol, bármit ami akár ezekkel kapcsolatos? Elég sok anyag van, és sok időbe telik átovasnom. Előre is köszönöm a segítséget.

    1. Úgy néz ki, bot vagyok, mégsem bírtam megtalálni, hogy egészen pontosan kik vagyunk és mi a szerepünk az utolsó időkben, meg összezavar, hogy olvastam ugyanezen az oldalon némi pártus származásáról a magyaroknak, aztán meg azt, hogy magógita nemzet a magyar, rokon valamelyest a kínaiakkal pl. (életemben nem gondoltam volna), de most akkor mi van? Továbbá, ha közép-európai székhelyű lesz a fenevad birodalom, akkor mi is benne leszünk? A 2 világháborúban mindig a németek oldalán álltunk, a németek pedig az asszírok, akik Izrael ellen harcoltak a történelem folyamán mindvégig. Véletlenül semmi sem történik, nem-e lehet, hogy ezek előrevetítették az elkötelezettségét és állásfoglalását a magyar népnek a németek mellett?

   1. Köszönöm, utánanézek, h alesz időm elolvasni, meg is veszem. Hadd kérdezzem meg, hogy jól vontam-e le a következtetést, amikor arra jutottam, hogy Magóg távoli leszármazottaiként- mivel a Góg és Magóg név az Isten elleni lázadással vagy Isten büntetőeszközével kapcsolatos- az Antikrisztus oldalán fogunk szerepelni? ( 🙁 🙁 ) Mivel azt a bizonyos fenevad birodalmat közép-eurpai székhelyűvé tette, és hát mondanom sem kell, hogy mi hol vagyunk. Van még valami, amit nem tudok vagy rosszul tudok?

    1. Erre én most nemtok felelni,talán Antenor vagy Arpiel.

     Viszont a könyvről azt láttam,hogy maradék néhány példány van a Libriben ! Én sem szeretnék lemaradni … még maradnak az egyházi könyvesboltok, Párbeszéd Háza, stb.
     mert a Kairosz adta ki.

     No nem, ÉN NEM fogok az Antikrisztus oldalán szerepelni ! akárhol lesz a székhelye… (szerintem Rómában inkább mint Jeruzsálemben).

    2. Köszönöm a tippet, jelentkeztem, és fel is vettek, a gyanúm pedig beigazolódott, sajnos Magyarország a jól megszokott csatlós szerepét fogja betölteni, ahogyan tette ezt az első- és második világháborúban.

    3. Attól függ! Most jönnek a választások … 😀

     Én inkább azt gondolom egyébként, hogy mi élen fogunk járni a jó úton az AK ellenében… és kihirdetjük majd, hogy miért. Ja, lehet hogy az életünkbe kerül majd, de nem az örök életünkbe 🙂

    4. Nos igen, ne vedd rossz néven, nem biztos, hogy az is lesz amit gondolunk vagy amit szeretnénk, hogy legyen. Még csak azt tudom, hogy hol leszünk de csak nagyvonalakban, mindazonáltal lehetséges, hogy lesznek itt is, akik fellázadnak. De szerintem a többségnek elég jó lesz élvezni azt a rövid hatalmat, amit a rendszer nyújt majd.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.