Idők jelei

Az ateista „lelkipásztor” a gyülekezet élén maradhat

Két évvel ezelőtt írtam egy ateista lelkipásztornőről, aki azzal került a hírekbe, hogy istenhit nélkül is a gyülekezet szerves része akart maradni, aminek eredményeként két éves huzavona indult közte és a Kanadai Egyesült Egyház között.

A „lelkipásztor” akkor azt mondta, hogy „gyülekezetét olyan közösségé akarja alakítani, ahol a nem hívők értelmet találhatnak életüknek.”

Most azért toldom meg néhány bekezdéssel a kétéves hírt, mert az ügy lezárulni látszik. A két éve még protestáló és az ateista pásztort a gyülekezetből kizárni készülő egyház úgy döntött, mégis maradhat, a felek pedig peren kívüli megegyezésre jutottak.

Gyülekezete egyébként örömmel fogadta a döntést, amit már a kezdetekben is sejteni lehetett. Gretta Vosper ugyanis 17 éve nyíltan ateista. Két könyvet is publikált erről.

Akár pontokba is szedhetnénk az ügy furcsaságait: miért akar egy ateista az egyház része maradni? Milyen egyház lehet az, ahol a gyülekezet tagjai szívesen látnak egy ateista vezetőt vagy ahol a vezetőség az „intoleráns” jelzőtől, vagyis az emberek véleményétől tartva hozza meg döntéseit?

Természetesen az ügy sok kritikát is kapott, hiszen lássuk be, 2018-ban azért még elég furcsa, ha egy kereszténynek nevezett egyház pulpitusáról nem Jézust, hanem társadalmi aktivizmust hirdetnek.

Vajon Gretta többnek érzi magát attól, hogy papíron része lehet egy olyan szervezetnek, aminek alaptételeiben nem hisz? Végignézve a kanadai tévé által vele készített riportot egy elég hétköznapi aktivistát ismerhetünk meg, aki maga is segítségre szorulna, de a jelek szerint ezt jelenlegi környezetében, papírral vagy anélkül, nem fogja megkapni. Ezt az is alátámasztani látszik, hogy szerinte nézeteit egyházának köszönheti és részben ezért szeretne a része maradni.

Nem éppen erre, az Istent nem ismerő, de másokat vezetni akaró farizeusokra mondta Jézus, hogy „Hagyjátok őket”?1 „Világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.”

Azt hiszem, megfogadom a tanácsát és hagyom. Ha harmadszor is írnék erről, kérlek szóljatok rám. Ez alól kivételt képez bármely olyan hír, ami Gretta Istennel való megismerkedését tárja fel.

„Mindazáltal amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”2 Ebben a kérdésben az a legcsodálatosabb, hogy az Emberfia eljön. Akár hiszik, akár nem.

 1. Máté 15:14 []
 2. Lukács 18:8 []
Előző posztKövetkező poszt

15 hozzászólás

 1. Kedves Éva. Katolikusként azt vallod, hogy nincs szükség “hierarchiára” ? Hisz már az alapinduláskor ezzel “startolt” az Ó és Új Szövettség. Gondolj bele, Péter, Jakab és János kivételes eseteknek voltak a fül és szemtanúi. Péter az ELSŐ PÁPA, Jakab Jeruzsálem első Püspöke, sőt az apostoli testület ELSŐ vértanúja. János pedig a Szűzanya csendes jelenlétében a benső lelki élet, misztikum DOKTORA. A többiek, kénytelen kelletlen meg kellett emésszék, hogy híjával vannak bizonyos benső titkoknak, vezetésnek, bizonyosságnak. Az már a gyarló emberi természet, sebzettség következménye, hogy eltorzult máma a tiszta KÉP, de attól még nem ajánlatos a csecsemőt kiloccsantani a fürdővízzel. Ami pedig a “témát” illeti, egy “gyülekezet” olyan vezetőt kap, amilyet ki-imádkozik! BÉREST! Csak a “közösség” vagy más szóval a NYÁJ kap PÁSZTORT! De még így sem mentesül a “próbatételtől”, legjobb példa az apostoli testület. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. De Péter többlet kegyelmet kapott, hogy megerősíthesse Testvéreit, sőt a többiek megnyugodhattak, tudják, ki rakja helyére a “rövidzárlat” után a “biztosítékokat”, hogy ismét FÉNY, VILÁGOSSÁG legyen. Számunkra ez LÉTFONTOSSÁGÚ, hogy a számtalan önjelölt “próféta” és “egyházaik, gyülekezeteik” csapdáit elkerüljük. És ennek éppen most, a végső időkben van a legnagyobb jelentősége annál is inkább mivel tudjuk, csak a MARADÉK “marad” a kétezer éves keskeny ösvényen az Igazság és Élet birtokában. És a legkeményebb érv a HIERARCHIÁRA a világunkban tapasztalható fölé és alá “rendezettség”. Isten áldjon.

  1. Ne értsd félre, végtelenül HÁLÁS vagyok hogy fennmaradt, ami fennmaradt – mert Jézus megmondta ! Az Úr viszont példát adott a szolgálatból, ha ez LÁTSZANA nem volna szükség bármilyen kritikával – vagy inkább csak megjegyzéssel – illetni a hierarchiát.

   Én nem tudom elképzelni, hogy akik itt énekelnek megtagadnák Mesterüket https://www.youtube.com/watch?v=OLOV1pA90Yo

   1. Kedves Éva. Majd amikor bekövetkezik az üldözés, kiderül minden. Az igaz, hogy erején felül senki nem kísértetik. De azt elképzeled, hogy akik ottan egy szívvel-lélekkel énekelnek, hűségesek maradnak mindenfajta kínzás ellenére? Lásd az Egyház első három századának történelmét. Tisztába vagyunk azzal, hogy a lelki életben is fokozatok vannak, és a “vértanúságra” fel kell nőni, lassan, de biztosan, tudatosan is. Sőt, szerintem még a legalsó szint, a mikrocsip vagyis a fenevad bélyegének elutasítása is sokak számára kemény dió lesz. Gondolj bele, három és fél évig városon “pénz nélkül” élni, képtelenség. Ezért költöztünk haza falúra még 94-ben. Akkor még villany sem lesz, csip nélkül, sem nem vehetsz, sem nem tudsz eladni SEMMIT. Az utolsó “ütközet” pedig minden eddiginél durvább, kegyetlenebb lesz, az biztos. Erre kik és hányan készülünk? Csak a MARADÉK.

    1. Igen, készülni kell(ene) nekünk is … a villany megoldható, némi tekeréssel (világításra). Meg kell őrizni a bicikliket 🙂 És van, aki liofilizál, fagyasztva szárít – nem tudom, jó-e hozzá a normál hűtőláda ? De ez, sajnos még csak “elvi” kérdés … aztán már persze nem kell a hűtőláda 🙂 csak a szárítmányok.

 2. Ez is az utolsó idők egyik jele! Nem kell csodálkozni! Hitetlen hívők, tévtanítók százai, ateista pásztorok. Ez van! Mikor egy kicsit megrázatik majd a világ, ezek szépen beállnak majd a sorba és éltetik az új rendet! Ki fog akkor megmaradni?

 3. A bibliai tanitások szerint amugy sem viselhetné a tanitói “tisztséget”, s úgy hogy ateista-méginkább nem. Legközelebb hogyan liberalizálják majd a keresztény hagyományokat? Talán majd homoszexuálisok is tanithatnak a jövőben?

  1. Erről a hozzászólásról jut eszembe.
   Engemet már egy ideje zavarnak az olyan fogalmak mint pl. a “keresztény hagyományok”, ” keresztényt értékek”,….főleg amikor ezeket olyan álkeresztények szájából hangzanak el mint például Orbin Hood, a tolvajok fejedelme.
   Ha egy kicsit jobban belegondolunk nincs is olyan, hogy keresztény értékek, vagy hagyományok. A kereszténység maga a megtérés csodája. Ami ezentúl van az a legtöbb esetben ember csinálta hagyomány, vallási, állami rendszer.

   1. A biblikus keresztényi hagyományokról beszélek, amiket az apostolok alapitottak, nem a későbbi hozzátoldásokról. Az alapokból ha elveszel, megrontja a többit is. Nem lehet olyan értékeket liberalizálni, feloldani emberi elképzelések szerint aminek a sugalmazója maga Isten volt.

    1. Péter, én meg a mai állapotokról, felállásokról,…melyek már réges régen nem azok, amiket az apostolok 2000 évvel ezelőtt alapítottak. Erre próbáltam utálni az első hozzászólásomban.
     Mondok valamit neked Péter. Egyedüli egyház ami ma haldoklik illetve omladoznak falai, az a un. “brick and mortar”, azaz a fizikai egyház.” Amelyekben részmunkaidős, vagy teljes munkaidős papok, lelkészek munkálkodnak a legtöbb esetben állami pénzen, netán a befolyt tizedből míg végül el nem mennek nyugdíjba.
     Felmerül a jogos kérdés,…de miért is gyászoljuk, síratjuk ezt az egyházat?
     Nehéz egyeseknek megérteniül, hogy melyik az a egyház melyen a pokol kapui nem vesznek diadalmat pedig folyton arról beszélünk, hogy tudniillik nem a fizikai hanem a szellemi újjászületés……

    2. Katolikusként mondom, mert többen is így gondoljuk: EMBERI módon “toldottunk hozzá” mert az emberek nem tudnak mást csinálni mint alá- fölérendeltséget, hierarchiát, ami pont FORDÍTVA kellene legyen .. de ennek úgyis nemsokára VÉGE lesz 🙂 Ettől egészen függetlenül van HAGYATÉK ami ott van elhelyezve, és amin a pokol kapui nem vettek erőt.
     Messziről nem látszik, hogy vannak olyan lelkészi szolgálatok, amelyekhez képest a fizetés jelentéktelen, és ha arra kerülne sor, hogy – ne a felturbózott tizedet mint egyes gyülekezetekben – szerény életmóddal (mert nekik az van) eltartsuk a lelkészeinket, papjainkat, BIZTOS hogy működne !

 4. Számomra és első látszatra ez egy nagyon érdekes eset és szerintem érdemes lenne vele többet foglalkozni. Gondolok itt arra, hogy mindenekelőtt meg kellene vizsgálnunk miért okozott csalódást az egyháza ennek a drága hölgynek. A rövid vele készült riportból nekem az jön le, hogy a hölgy a saját egyházát hibáztatja az úgymond őt ért kudarcért. Na és miért ne lehetne ez igaz?
  Tehát gondolkodjunk és kutakodjunk egy kicsit, mert amint olvasom az UNITED CHURCH OF CANADA(UCC), azaz a Kanadai Egyesült Egyház, Kanada második legnagyobb egyháza, a Katolikus egyház után.

  Néhány infó róluk:
  -1925-ben alakult meg ún. protestáns egyházként.
  -A UCC alapvetően a Methodist Church of Canada, a Presbyterian Church of Canada és a Congregationalist Union of Canada részvételével alakult meg.

  -A Presbyterian Church of Canada mintegy 30%-a az önállóságot választotta, és Presbyterian Church of Canada néven működött tovább.(tehát voltak olyan hívők, akik nem voltak hajlandók csatlakozni)

  -A United Church of Canada tagja az Egyházak Világtanácsának és a Református Egyházak Világszövetségének.

  -Az egyesülés után az új egyház Kanada legnagyobb protestáns felekezetévé vált. Teológiáját és egyházszervezetét tekintve az egyik legliberálisabb protestáns egyház az egész világon.

  Fórrás: wikipedia.org

  Megnéztem 2 db ezzel foglakozó videót és bevillant valami.
  Az egyikben azt említették, hogy ez a hölgy, az egyháza által, lelkészi képzésben részesült, hogy később”hivatásos” lelkész legyen.
  Egy másik videóban egy ugyancsak UCC lelkész arról beszélt a “haldokló egyházak” téma kapcsán, hogy ő mennyire aggódik, mert jövőre(egy a 60-as éveiben járó, jó fizikai állapotban levő férfi volt) nyugdíjba megy és mi lesz a szegény hívőkkel?
  Ha a legtöbb gyülekezetben ilyen és ezekhez hasonló emberek vezetik a nyájat, akkor szerintem nincs mit csodálkozni, hogy bizony válság van. És ez csak az érem egyik oldala volt. Valami hasonló lenne a másik oldalán: mainline churches are dying because they have become havens of liberal social activism. They don’t teach the Gospel anymore.

  1. Bennem olyan benyomást keltett a történet, mintha valaki a Titanic kapitányi rangjáért harcolna 1912. április 14-én este 11-kor…

   1. Pont arról van szó, hogy fogalma sincs milyen “kapitány” szerepet vállalt, és kinek a befolyása alatt áll 🙁 Megjegyzem, jó nagy pofon ez azért, mert vannak “egyházak” – miközben az egyetlen, a többes szám eleve fals – amire érvényes a nagy parázna dőzsölése …
    Biztos egzisztencia, van mit tenni a végtelenül igazságtalan és szeretetlen társadalomban persze ez még nem legitimálja. A katolikusok által elutasított “felszabadítás teológiáját” képviseli, az igaz, ateizmus nincsen abban, csak társadalmi igazságosságért való küzdelem, az evangélium jó híre pedig max. a háttérben.

   2. Az ezzel kapcsolatos benyomások egy szubjektív dolog. Az lenne fontos kideríteni, hogy mi vezetett el idáig az adott körülmények között.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend