Idők jelei

Az ateista lelkipásztor színvallása már a liberális gyülekeztek gyomrát is megfeküdte

Tudom. Már a poszt címében is teljes a képzavar. Hogyan illethetünk ateista jelzővel egy lelkipásztort, hiszen az ateizmus eleve kizárja a lélek létezését, a pásztori pozíció pedig keresztény, vagyis istenhívő szolgálatot feltételez. Hamarosan az érintett hölgynek is választani kell: jelző vagy pozíció, a kettő együtt ugyanis még a liberális nézeteiről ismert Kanadai Egyesült Egyháznál sem fog menni.

A Washington Post cikke szerint Gretta Vosper tiszteletes egy dinamikus, aktivista, hűséges követőtáborral rendelkező lelkipásztor egy Torontó külvárosában található protestáns gyülekezetben.

Amikor istentiszteleteiről kérdezték – már megint egy képtelen szóösszetétel – Vosper azt mondta

„Nem beszélünk Istenről. Nem beszélünk egy teista bálványról.”

Vosper döntését, miszerint hátat fordít Istennek, Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek és gyülekezetét olyan közösségé alakítja, ahol a nem hívők értelmet találhatnak életüknek, még a liberális beállítottságú Kanadai Egyesült Egyház sem fogadta repesve.

Az egyház vezetősége úgy gondolja, amikor valaki hitvallásuk egyik tételével sem ért egyet, többé nem tölthet be lelkipásztori pozíciót. Ugyanakkor az ateista lelkésznő szerint egyháza éppen elfogadó nézeteiről ismert, és folyamatosan teszteli a ?hit? határait, pontosabban megpróbálja lebontani azokat, például az LGBT közösség elfogadásával vagy az azonos neműek házasságának támogatásával.

A gyülekezet egyes tagjai, az eddigi tendenciával összhangban, támogatják a lelkésznő döntését, mások viszont nem értik, hogy ha valaki nem hisz Jézusban és a kereszténység alaptanításaiban, miért ragaszkodik foggal-körömmel ahhoz, hogy egy keresztény gyülekezet tagja és felszentelt lelkésze maradhasson.

A Toronto Star újságírója ahhoz hasonlította az esetet, mintha Bill Gates ragaszkodna hozzá, hogy cége kizárólag papíron adja ki számítógépes kódjait, vagy mintha az Anonim Alkoholisták ivóversenyek szervezésével töltenék idejüket.

Gretta Vosper saját magából kiindulva azt gondolhatja, hogy mások is hasonló cipőben járnak a gyülekezetben és talán azért akar maradni, hogy őket is megtanítsa az ateizmus ?örömeire?.

Reménykedjünk, hogy az eset hatására néhányan felébrednek körülötte és templombajáróból végre tanítvánnyá válnak, akik elmenve széles e világra, de legalábbis a szomszéd utcába vagy éppen a lelkészi hivatalba, nekilátnak hirdetni az evangéliumot minden teremtésnek1, kezdve például Gretta Vosperrel, hiszen attól, hogy ő nem hisz Istenben, Isten még hisz benne és abban, hogy érdemes volt az Életét adnia érte.

 1. ?És mondta nekik: Elmenve e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.? ? Márk 16:15 []
Előző posztKövetkező poszt

24 hozzászólás

 1. Szia Neverend ! Úgy látszik nem csak szellemben vagyunk egységben és testvériségben. 😉

 2. Hát, őszntén szólva bár én magam is a hívők közé sorolom magam – az ateizmust és az abból eredő “törvényszerű nihilizmust” elfogadni, tudomásul venni nem vagyok képes – azonban szemléletem, “Istenképem” a biblia viszonylagos ismerete ellenére jelentősen eltér egy “fősodratú keresztény” világképétől.
  Azt mondhatnám, talán, a gnosztikus tanok állnak a legközelebb hozzám – újabban leginkább a “Khatarok” (Bogumilok) taításait érzem leginkább a “valódi” igazsághoz közel állónak. (az igazságot én egyébiránt szubjektívnek gondolom! )
  Akit érdekel utánaolvas, számomra az az alapvető, “átléphetetlen bökkenő” a klasszikus hitrendszer dogmatikájában hogy a “Gonosz”-t mint megrontó erőt a világot termtő abszolút Istenen kívűlre helyezi.
  Számomra elfogadhatatlan és egyben elképzelhetetlen, hogy egy bűnös, gonosz Erő az abszolútomot minőségi jellegéből adódóan teljesen uraló Erő akarata-szándéka ellenére a “világba kerülhetett”.
  Persze itt hivatkozható a “Szabad akarat” kézenfekvő tétele (egy determinált eseménysorrendű világban??? 🙂 ) azaz hogy Lucifer avagy Sátán saját szabad akaratából szállt szembe teremtőjével és egyáltalában ennek lehetősége tette lehetővé számára saját maga és a világ megrontását …de én nem tudom feldolgozni a gondolatot hogy egy “Végtelen Ggonoszság”-ra képes Entitás egy “Tökéletesen Jó” Entitásból származzon.
  Úgy gondolom ez egy abszurd és elfogadhatatlan önellentmondás – azaz mindezeket összegezve és ezen megközelítés konklúziójaképpen én a “Jó Isten” tételét elvetem.
  Azaz, magyarán szólva ennek a két látszólag szembenálló végletnek mindenképpen egy egységet kell képeznie, amely tétel valószínűleg egy “klasszikus” keresztény számára elfogadhatatlan.

  1. Mondasz valamit ! Én erre azt mondom, hogy igen is meg nem is. Az tény, és ezt tisztázni kell az elején, hogy a gnoszticizmus és a Khatarok által hitt nézetek az okkulthoz tartoznak, ennek minden hozadékával és átkával együtt (tehát babiloni eredetű, azaz sátán királyságának tanításai). Jelesül, rejtett, hamis, sátánikus forrású és elképzelésű, tehát végzetesen és végletesen rosszul végzendő ! Erre mondják, hogy bukott ügy. Persze mi alapján mondom ezt ? Nem a szubjektív érzéseim, véleményem alapján ! Az a koncepciód rossz iránya, hogy az egyébként jogos észrevételed eme ellentmondást illető problémájának feloldása közben, szélsőségesen egyszerű (dualizmus) és bagatel magyarázatot vélsz találni (a forrás bizonyított “rossz” irányát most nem részletezem), aminek legfőbb hibája az, hogy teljes ellentmondásban áll azokkal az egyébként bizonyos igazságokkal, melyek nélkül még az alap ellentmondónak látszó felállás is értelmetlenné válik. Remélem tudsz követni. A másik már említett forráskutatási tény az, hogy eme tanok és gondolatok már korábban léteztek több világvallásban és visszavezethetőek az ősbabiloni (Bábel) misztérium valláshoz, ami pedig levezethetően a bukott rend sugallta metafizikai eszmerendszer. Bezárult a kör. De nem akarlak megoldás nélkül hagyni, és azt is el kell mondanom, hogy teljes és kielégítő választ én sem tudok adni, sőt ha tudnék, akkor én is Isten lennék, de gondolom ez kiderült már korábban, hogy nem vagyok. A mainstream kereszténység azt mondja, hogy a Mennyben az ember teremtése előtt, jó régen, mikor még nem volt gonosz (sem hamisság, sem halál stb.) egy (legelső teremtmény) legfőbb angyal által akit Lucifernek (Fényhozó) hívtak, az ő bukása révén jelent meg az előbb említett eddig nem létezett rossz. Istennek joga és lehetősége volt ezt hagyni, sőt én azt is merészelem vélni sejteni, hogy nem történhetett ez az Ő tudta és akarata nélkül teljesen, mert akkor nem lenne Isten (mindenható, örökkévaló, mindentudó stb.) Innen jön a te és mindannyiunk (bevallott vagy be nem vallott) zavara, de csak mert emberek vagyunk, és korlátozott módon láthatjuk és érthetjük az egész képet példázatban, amennyivel alacsonyabb a föld az égnél, annyival alacsonyabbak a gondolataink (felfogóképességünk) Istenénél. Tehát ne légy oly büszke, hogy ha nem érted ezt a látszólagos ellentmondást, akkor képes legyél a “rossz oldaltól” tanácsot kérni, hátha ő tudja. Igen biztos tudja, de te azt nem tudod, hogy ő (közben Luciferből Sátánná vált bukott és über gonosz angyal fejedelem) a hazugság atyja is, és tuti nem fogja neked az igazságot mondai, mert még magának is hazudik. A kérdés súlyosan eszkatológiai is, én is sokat gondolkodtam rajta, de beláttam, hogy nem ez az egyetlen olyan dolog, amire esélyem sincs, hogy most és itt ebben a testi formában kielégítő választ kapjak. “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színr?l-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem (Istent)”. Ismétlem magamat, ha tudnék kapni biztos választ, tudást (Gnózis) nem stimmelne semmi, Isten emberré válna, én meg Istenné, és meghasonulna minden mindennel. Ez nem fog sikerülni ! Ha úgy véled, hogy mégis, akkor nagyon rossz úton vagy. Ne feledd ! Csak egy Út van, ahogy egy Igazság és egy Élet forrása, ez pedig a názáreti Jézus Krisztus (Jessua ha Messia=Felkent szabadító) ! Ezért azt javaslom neked, sőt kérlek (ismerem a gnoszticizmust, én is jártam ilyen hamis tanítók közé) hagy ott ezt a hamis utat ami a szakadékba visz, és jöjj Jézushoz, aki szeret téged és megment, ha igent mondasz neki.
   “Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, tolvaj az és rabló. A juhok pásztora az ajtón megy be. Neki az őr ajtót nyit és a juhok hallgatnak szavára. Juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Jézus példázatát azonban nem értették, ezért ismét szólt nekik:
   – Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhok számára az ajtó. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki énrajtam megy be, az üdvözül, kijár és bejár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyenek. Én vagyok a jó pásztor! A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek nem tulajdonai a juhok, otthagyja őket és elfut, amikor látja a farkast jönni. A farkas elragadja és szétkergeti őket. …Én vagyok a jó pásztor: ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szavamra, és lesz egy nyáj és egy pásztor” (János 10:1-16).

   1. Arpiel, de szépen tudsz idézgetni abból a Bibliából amiről még néhány órája azt mondtad, hogy nem megbízható, mert azt emberek írták és rakták össze. Most ha te sem meleg sem hideg nem vagy, akkor mi vagy?

    1. Az a baj Adrián, hogy a lapos Föld üggyel annyira lejárattad magad, hogy már az sem érdemes elolvasni amit kérdezel. Erősen fogalmazok, de ez akkora gazemberség azokkal a tudósokkal szemben akik egész életüket, fiatalságukat, vagyonukat feltették arra, hogy általuk megismerje az emberiség a Földet és a Világegyetemet. Nem kell mindenkinek csillagásznak lenni, de az a trollkodás és érvelés, ami gyakorlatilag a középszintű műveltség alatt mozog már kártékony.Nem kell mindenkinek csillagásznak lenni, de én áldom az eget, hogy abban az időben még volt néhány lelkes amatőr csoport, akik szakköröket hoztak létre és megismertették a csillagászatot a fiatalokkal. Ma már nincs ilyen, mert több fronton megy a támadás az értelem ellen.

    2. Adrian. Kérlek ne provokálj és kötözködj, legalább lélekmentési kísérlet közben ! Leírtam és ezt minden újjászületett ember a Szent Szellemtől tudja, hogy mi az a Biblia nevű különböző emberek által összeállított könyvben mi Isten igéje, beszéde, ami az Ő szájából kijön és mi az ami indirekt módon van megfogalmazva, az nem Isten igéje, legfeljebb egy bölcsesség, isteni törvény, tanítás, példázat stb. emberei interpretációban. Nincs annyi esze valakinek, hogy megkülönböztesse Isten szavát attól, mikor pl. azt kérte Pál, hogy hozzák vissza a köntösét, közötti minőségi különbséget ? De inkább hagyjuk.

    3. Kedves Neverend!

     “Az a baj Adrián, hogy a lapos Föld üggyel annyira lejárattad magad, hogy már az sem érdemes elolvasni amit kérdezel.”
     A föld ügyében nem kívánok véleményt formálni, de ha megítélsz valamit, annak gyümölcse már az elveszett számodra. Mert, ha valaki “lejáratta magát”, már nem számít mit mond, meg sem hallgatjuk, pedig a gödörre is figyelmeztethet, amibe aztán belehuppanunk.

     Jézus a hitről és annak erejéről beszélt és tanított.
     Minden tanult dolog alakítja a belső világunkat, hitrendszerünket.
     Az iskola, az oktatás formái (egyházi, világi), egy hitet alakít ki bennünk.
     Innen gondolja tovább mindenki.
     És egy dolog ami a családunkban történt. Az édesapám árvaként nőtt fel, rengeteget éhezett. Hat évesen képes volt a tárgyakat, akár asztalt megemelni a kezével, úgy hogy csak rátette a tenyerét és felemelte.
     Aztán beszélt vele a papjuk, aki megfenyegette, majd megtanulta a fizikát.

    4. Kedves Attila!

     Amit leírtál azzal egyetértek. Az Asgardia téma alatt részletesebben kifejtettem a véleményem. Nem azzal van a bajom, hogy szerinte lapos a Föld, sőt még a fantázia segítségével matematikai esélyt is látok mögötte. Nekem bizonyítékok jellege nem tetszett és a téma kategorizálása, mert szerintem ez a kérdés nem keresztényekre tartozik. Az tartozik a kereszténységre amit leírtál: Jézus a hitről és annak erejéről beszélt és tanított. Az a hit viszont nem ilyen jellegű kérdésekre vonatkozik, ezt a hibát követi el folyamatosan Adrian. DE! Nem mindig. Nekem számít, hogy később mit mond és számomra tiszta lappal. A tegnapi 2016/10/20 – 13:05, 2016/10/20 – 15:22 kommentjében van néhány mondat, amiről azt gondolom, hogy igaz.
     Világunk természetével, a gondolatok és a hit erejével a Jézus tanítások nevű oldal foglalkozik. Sőt az ott elhangzottakat is lehet még magasabb szinten értelmezni. Más miatt vagyok itt, ez egy híd, vagy állomás és valami miatt figyelem, amit most nem részletezek.

   2. Apriel , köszönöm a kimerítő választ, de én továbbra is abba az irányba mozdulok hogy ne komplikáljuk túl ami egy alap szinten is nyilvánvaló.
    Ha mégsem az, és látszólag csak egy magasabb szinten megérthető – az alapszintű kauzalitás szintjén is akkor is értelmezhető kell hogy legyen.
    Az “összetettség szintjeinek igazságai nem haladhatják meg az egyszerűség szintjének igazságait.”
    Magyarul ami ami a “magasságokban ” igaz annak “alant” is igaznak kell lennie és fordítva – egyébként paradoxon keletkezne.
    Kérdések, problémák “megnemérthetőség” szintű magasságokba emelése azoknak kutatását is értelmetlenné, feleslegessé teszik.
    A Gnózisról pár szót… minden a történelem során kialakult vallás – a semita vallások különösképpen, így a kereszténység is – előbb-utóbb eljut a “Dogmatikáig”, azaz a megcáfolhatatlan – “vitára nem bocsájtható” kőbe vésett alapigazságokig – gyakorlatilag egy idő után ezek nélkül már fennmaradni sem tud! -mivel olyan mértékű változások következnének be folytatólagos hitviták során amelyek a fennmaradását veszélyeztetik.
    A vallások (képviselői) félnek ettől, ezért létrehozzák a megváltoztathatatlan “alaptan-rendszert” – a dogmatikát.
    A Gnózis nem fél a kutatástól, kérdésfeltevéstől és az ebből eredő megújulástól – így törvényszerűen szembekerül a Dogmával – ezért eretnekké nyilváníttatik és üldöztetik.
    A Gnózis nem Dogmákat, hanem az anyagi síkra is kivetülő, működő, Sacrális létigazságokat, élő, működő Isteni kinyilatkoztatásokat keres – és csakis azokat fogadja el.

    1. Amiről te beszélsz, mint “létigazságok”, azokat keresztények úgy hívjuk, hogy szellemi igazságok (amint a Mennyben, úgy a Földön is) és ezekhez nem árt ragaszkodni, mert általában isteni kijelentéseken alapulnak. Ebből a szempontból is tévedhetetlenek és abszolút biztosak, ezért ha dogmaként használják, én nem bánom. Akkor lehet gond, ha arra nem méltó dolgokat vagy vélt (valójában tévtanokat) igazságokat kezelnek dogmaként. Ezzel a mondatoddal viszont nem értek egyet. Az ?összetettség szintjeinek igazságai nem haladhatják meg az egyszerűség szintjének igazságait.? Legalábbis a teremtett valóságban (fizika, biológia, kémia. csillagászat) ez pont fordítva van sokszor. Pl. elég a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges típusaira gondolni), vagy a csillagászatban a csillagrendszerekre, galaxisokra, klaszterekre, a hálózatok és mátrixok is erről szólnak. Az pedig ezós mese, hogy a bibliai iratok nem maradtak meg eredeti formájukban, és sokat módosultak (legfeljebb, hogy melyek voltak ihletettek és melyek nem). Ez sátán hazug rágalma, amit történelmi és egzakt módon próbálnak érvényesíteni az ellenerők. De úgy nem is lehet, ezért marad a suttogó propaganda. Az elmúlt 100 évben rengeteg lelet, ősi irat került elő (persze pont az említett gnosztikus iratok is) amik azt erősítik, hogy mennyire komoly és hiteles volt az iratok másolása (ez volt a zsidók egyik nagy érdeme, profizmusa), és azok megbízhatóak. Gondolok pl. a qumráni tekercsekre, amik közt több ószövetségi könyv megtalálható volt (változtatások nélkül). Sőt pont az is megerősítést nyert, hogy a 100-as években megjelent gnosztikus irányokat és írásokat mennyire kikerülték és óvva intettek ellenük a korai keresztények. Ezt ajánlom a témában:
     http://churchofgod.hu/content.php?act=belopodz

  2. Szia Ghostcat!

   Ami számodra elfogadhatatlan és elképzelhetetlen, szerintem nem az és nem is olyan nehéz megérteni. Lám nekem is sikerült 😀
   Én nem gondolom, hogy Isten eleve elrendelte volna, hogy mi történjen a világban, illetve, hogy az egyes emberek mit tegyenek vagy milyen döntéseket hozzanak. Isten azért tudja, hogy mi fog történni, mert az időn kívül áll. Nem okozója az egyes cselekedeteknek, hanem szemlélője.

   Eddigi hozzászólásaidból azt szűrtem le, hogy szeretsz olvasni és tanulni, így ajánlanék neked egy könyvet, ami sok kérdésedre választ adhat. C.S. Lewis, Keresztény vagyok című művéről van szó és itt találod: http://www.ppek.hu/k149.htm
   Ha beszélsz angolul, el tudom küldeni eredeti nyelven is, mert azért úgy jobb és idetennék neked két részt belőle, ami érinti az általad felhozott kérdést.

   “Még egy másik nehézség is származik abból, ha azt hisszük, hogy Isten az időben létezik. Mindenki, aki egyáltalán hisz Istenben, azt hiszi, Isten tudja, mit fogunk tenni holnap. De ha ő tudja, hogy ezt és ezt fogjuk tenni, hogy áll módunkban az, hogy másképpen cselekedjünk? Nos, a nehézséget itt megint az okozza, hogy azt hisszük, Isten ugyanúgy halad az idő-vonal mentén, mint mi, azzal az egyetlen különbséggel, hogy ő lát előre, mi meg nem. Ha ez igaz lenne, ha Isten ,,előre látná” cselekedeteinket, akkor igen nehéz lenne megérteni, hogyan állna módunkban nem megtenni azokat. Tételezzük azonban fel, hogy Isten kívül és felül áll az idő-vonalhoz képest. Ebben az esetben amit mi holnapnak hívunk, éppúgy látható Számára, mint amit mának hívunk. Számára minden nap ,,most”. Ő nem visszaemlékezik arra, amit tegnap tettünk, hanem egyszerűen csak azt látja, hogy megtettük ezeket, mivel mi ugyan elvesztettük a tegnapot; de ő nem. Ő nem ,,előre látja” azt, amit holnap teszünk, ő egyszerűen csak látja, hogy megtesszük ezeket, mivel számunkra ugyan még nincs itt a holnap, de az ő számára igen. Sosem tételeztük fel, hogy cselekedeteink egy bizonyos pillanatban kevésbé lennének szabadok azért, mert Isten tudja, hogy mit teszünk. Holnapi cselekedeteinket pedig éppen úgy tudja, mivel ő már benne van a holnapban és egyszerűen figyelni tud minket. Bizonyos értelemben nem ismeri tetteinket, amíg végre nem hajtottuk őket: de az a pillanat, amikor megtettük őket, az már ,,most” az ő számára.”

   “Az Isten olyan lényeket alkotott, akiknek szabad akarata van. Ez olyan teremtményeket jelent, akik mehetnek jó vagy rossz irányban is. Néhányan azt állítják, el tudnak képzelni olyan teremtményt, aki szabad, de nincs lehetősége arra, hogy rossz útra térjen; én nem tudok ilyet elképzelni. Ha valaki szabadon lehet jó, az is szabadságában áll, hogy rossz legyen. S a szabad akarat az, ami a rosszat lehetővé teszi. De hát akkor miért adott Isten nekik szabad akaratot? Azért, mert a szabad akarat, bár a rosszat lehetővé teszi, egyúttal az egyedüli dolog, mely lehetővé tesz bármilyen szeretetet, jóságot és örömöt, aminek egyáltalán értéke van. Egy automata világ, gépszerűen cselekvő teremtményekkel, aligha volna érdemes a teremtésre. Az a boldogság, amelyet Isten magasabb teremtményeinek szán, abban áll, hogy szabadon és önszántunkból egyesüljünk Vele és egymással a szeretet és az öröm olyan elragadtatásában, amelyhez viszonyítva még a legmámorosabb földi szerelem is csak unalmas szentimentalizmus. — S ehhez kell a szabad akarat.

   Isten nyilvánvalóan tudta, mi fog történni, ha ezek a teremtmények helytelenül használják szabadságukat; bizonyára úgy vélte, hogy megéri a kockázatot. Talán hajlamot érzünk arra, hogy más véleményen legyünk. De felmerül egy nehézség, ha nem értünk egyet Istennel. Ő az a forrás, ahonnan egész gondolkodási képességünk származik: nem lehet igazunk úgy, hogy ő tévedjen, éppoly kevéssé, mint ahogy a folyó sem emelkedhet magasabbra a forrásánál. Amikor Vele szemben foglalunk állást, akkor azzal a hatalommal vitatkozunk, amely képessé tett bennünket arra, hogy egyáltalán okoskodjunk: olyan ez, mintha levágnánk az ágat, amelyen ülünk. Ha Isten úgy gondolja, hogy ez a háború a mindenségben megéri a szabad akaratért fizetett árat — más szóval azt, hogy valódi világot alkot olyan teremtményekkel, akik tehetnek igazán jót, vagy rosszat, s ahol történhet valami igazán fontos is, valamilyen játékvilág helyett, amely csak akkor mozog, ha ő mozgatja a zsinórjait –, akkor el kell fogadnunk, hogy valóban megéri.”

   1. Kedves Thea ! Ez mind igaz, csak hiányzik a másik fele. Isten nem csak időn kívül álló (örökkévaló), hanem mindenható és mindentudó is ! Így pedig már más a leányzó fekvése. Csak azért én nem kívánom Isten eme tulajdonságaiból származó lényegi valóságát és következményeit elvitatni, hogy ez az emberi elképzelés (ami az idő tényezőnél oly világosan meg lett magyarázva) most mégis ilyen kisdedi elképzelés szintjén maradjon. Remélem nem sértettelek meg. Ettől még én is a szeretet Isteneként ismerem Őt ! 🙂

    1. Ez evidens. Itt viszont nem erről volt szó, így nem került szóba.

  3. Kedves Ghostcat!

   Légy üdvözölve az új világrend vallásában. A gnoszticizmusnak semmi köze Jézus tanításához. A gnosztikus világképet nyomja az egész nyugati médiadiktatúra (Mátrix, Harcosok klubja, Ötödik elem, Felhőatlasz, Da Vinci kód, de sorolhatnám napestig) – te meg szépen beszopod a neked felkínált csecset és még azt hiszed, hogy saját gondolataid vannak. Az Antikrisztus a gnózis megváltója – téged már felkészítettek istenítésére.

   A katharok a középkori Európában egy olyan szekta volt, amely megtagadta a kor keresztény gyökereken nyugvó rendjét, a világot a gonosz teremtésének tartották, így a gyermeknemzés bűnnek (a bogumiloknál is), ellenben az öngyilkosság, a homoszexualitás dicséretes tevékenységnek számított (a “buzi” szavunk pl. a bogumil szóra vezethető vissza). S mivel a világ a gonosz teremtménye, így annak elpusztítására kell törekedni. E világpusztító eszme alapján műkodik napjaink világpolitikája.

   1. “15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
    16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
    17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”
    (János első levél, 2: 15-17)

 3. A mikor a gyermekeim kicsik voltak sokat meséltünk nekik. Tágra nyílt tekintettel átélve hallgatták a meséket.
  Aztán ahogy felnőttek, véget értek a mesék és a valóság dolgaival kezdtek foglalkozni.
  Imigyen történik ez az emberekkel is, amikor rájönnek hogy csak meséltek nekik.
  Másfele fordulnak, keresővé válnak és sokféle eljutnak, sokféle utat bejárnak. Megkockáztatom Gretta talán előrébb tart a mennyek országa felé az úton mint az egyház egyes tagjai.
  Jézus, amikor tanított, tanítását tettekkel támasztotta alá. Ebből az emberek megértették, hogy ez nem mese, kőkemény valóság. Ezért akarták megkövezni, majd keresztre küldték, ugyanakkor ezért lettek követői is, akik az életüket adták hitükért. Jézus megígérte hogy akik utána jönnek nagyobb dolgokra is képesek lesznek.
  Mit lát ma az ember?
  Akik azt mondják Jézus nevében prédikálnak, még azt sem képesek művelni amit Ő megcselekedett.
  Mindemellett Tanítóknak és atyáknak neveztetik magukat, amit kifejezetten kért Jézus, hogy az Ő követői ne tegyenek.
  A főhelyekre ülnek, kezüket csókoltatják, felélik az özvegyek és szegények adományait.
  Igaz rájuk amit Jézus a farizeusokra mondott ti ugyan ti nem mentek be a mennyek országába, de mást sem engedtek be.
  Tudom ez kemény beszéd, de egyre többen fogják ezt kifejezni, megnyilatkozni. Egyre többen jönnek rá, hogy ezek csak mesélnek és válnak valódi keresőkké. Mert isten maga a szeretet és a szeretet nagy hiánycikk manapság, messzire üldözték világunkból. Az emberek éhesek az igazi szeretetre és az éhes ember a legveszedelmesebb ellenfél és hatalmas energiákat tud elemi erővel megmozdítani.

  1. Valamiben biztosan előrébb tart, már ha ebből a pontból az ő célját nézzük.
   Hívőként nem ugyanazon úton haladunk, szerintem. A lépések hasonlóak, hasonló módon rakosgatjuk egymás után lábainkat, már ha maradhatok ennél a képzavarnál: én is elfogadó vagyok a homoszexuálisok, magukat más neműnek képzelők, átöltözők/átoperáltak felé (lehetne a listát folytatni még sok abúzus viselkedésmintával persze, de maradok a cikkben felhozottaknál.) Elfogadó vagyok, mert Isten is elfogadó – a szolga nem nagyobb mesterénél. A fiú nem nagyobb atyjánál. Így elfogadom a tévedésüket, elhiszem Istennek, hogy van kegyelem nála mindenkinek, aki hisz Őbenne és Jézus megváltó áldozatában. Ha ezt nem tenném, magamnak milyen remény maradna? Hiszen én is élek egy életet, cselekszem – honnan tudhatnám, hogy nem tévedek ebben vagy abban?
   Ellenben én mindezt úgy teszem, hogy nem fordítok hátat Istennek, Jézusnak, a Szent Szellemnek, hanem keresem a kapcsolatot velük, igyekszem minél szorosabbra fűzni azt.
   Hátat fordítva Istennek nem lehet Neki tetsző módon élni, még akkor sem, ha a cselekedetek összhangban vannak tanításával, parancsolataival.
   Itt most nem arról van szó, hogy ki kiáltja: Uram, Uram, és ki cselekszi az Ő akaratát, hanem arról is szó van, hogy ki az, aki teljes szívéből, lelkéből és elméjéből szereti az Urat. Mindkettő kell.
   Nem lehet azt csinálni, hogy nemet mondok a kérésére, de mégis megteszem, vagy igent mondok, de nem teszem meg. Ez nem az a helyzet. Isten megtagadása nem a belévetett hit határainak feszegetése, hanem konkrét és nyílt átlépése, elfordulás tőle.
   Másfelől a cselekedetek sincsenek teljesen összhangban: a homoszexuális házasság támogatása gyakorlatilag megerősítése annak a tévedésnek ami ezekre a tettekre ösztönzi őket. A bűn megerősítése. Annak pártolása. Nem szabad megállni annál, hogy “Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” (János 8:7), hanem tovább is kell menni: “Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” (János 8:11) Házasságuk támogatása nem állja meg a helyét.

   Szóval – és mondattal – azért ne essünk abba a hibába, hogy látunk egy tendenciát, viselkedést az egyházakon belül, ami visszatetszést kelt, sőt, mi több, egyenesen összeegyeztethetetlen a keresztény magatartással (ennek analógiájára: ” főhelyekre ülnek, kezüket csókoltatják, felélik az özvegyek és szegények adományait”), majd látunk egy ezzel ellentétes viselkedést, és azonnal piedesztálra akarjuk emelni. Ugyanaz a forrása mindkettőnek; mindkettő hamis próféta.
   Egyik a szájával, a másik a cselekedeteivel téveszt meg. Két szarv, egy fejen, “bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány”.

   1. Kedves Koe Paal!
    Írja:
    “azért ne essünk abba a hibába, hogy látunk egy tendenciát, viselkedést az egyházakon belül, ami visszatetszést kelt, sőt, mi több, egyenesen összeegyeztethetetlen a keresztény magatartással (ennek analógiájára: ? főhelyekre ülnek, kezüket csókoltatják, felélik az özvegyek és szegények adományait?), majd látunk egy ezzel ellentétes viselkedést, és azonnal piedesztálra akarjuk emelni.”

    Hol itt a piedesztálra emelés?

    “Imigyen történik ez az emberekkel is, amikor rájönnek hogy csak meséltek nekik.
    Másfele fordulnak, keresővé válnak és sokféle eljutnak, sokféle utat bejárnak. Megkockáztatom Gretta talán előrébb tart a mennyek országa felé az úton mint az egyház egyes tagjai.”

    A “megkockáztatom, talán” kifejezések feltételes módot jelentenek és nem kijelentő módot.

    ? főhelyekre ülnek, kezüket csókoltatják, felélik az özvegyek és szegények adományait?, mellett viszont átsiklott az “Akik azt mondják Jézus nevében prédikálnak, még azt sem képesek művelni amit Ő megcselekedett. Mindemellett Tanítóknak és atyáknak neveztetik magukat, amit kifejezetten kért Jézus, hogy az Ő követői ne tegyenek.” mondatokon.
    A képzavart valószínűleg ez okozhatta.

   2. Kedves Paal ! Te jókat szoktál írni, most is nagyon epikus lett a szöveg, de nem igazán igaz. Hogy mondhatod azt a tévelygésre reagálókra (a piedesztát most mellőzzük), hogy “hamis próféták” meg a fenevad féle “szarv”. Ez már nem is képzavar, hanem fogalomzavar. Már ne haragudj, de ezt biztos másként akartad leírni. Mert senki nem akarta itt kövezni a pap nénit.

    1. Valóban, nem a tévelygésre reagálókra, de még csak nem is a tévelygőkre értettem a hamis prófétát. Maga az indíttatás az, ami gonosz utakra csal (bűnbeesés analógiájára)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend