Hit és vallás

Reményteli újév

Az amerikai választásokat követően a politikai porond egyik szereplője azt mondta: „Most már tudjuk, hogy milyen érzés, amikor nincs remény.”

Érdekes módon az elmúlt nyolc év politikai mottója éppen a „remény és változás” volt. Sőt mi több, akik nyolc évvel korábban veszítettek, hasonló kétségbeesésnek adtak hangot.

Ezek mélyreható érzések, amikre fontos odafigyelni, ugyanis a remény elvesztése hol a cinizmus és közöny táptalaja lehet, hol pedig a düh és az erőszak kiváltója. Ahol az erkölcs relatív, ott az erőszak csábító abszolútnak tűnik. Ezért van szükség reményre a folytatáshoz.

Létezik egy festmény, amin egy öreg, viharvert hegedű látható. A kép címe Remény. Hogyan nevezhetünk egy ilyen ócska eszközt reménynek? Közelebbről megvizsgálva láthatjuk, hogy az egyik húr ép és erős maradt az elnyűtt hangszeren. Márpedig egy mester kezében egyetlen húr is elég egy mestermű előcsalogatásához.

Hogyan mondhatja tehát bárki, hogy nincs remény? Ennek két oka is lehet.

A szekuláris kritikus attól fél, hogy politikát csinálnak a vallásból és lássuk be, a félelem nem alaptalan. A másik félelem ugyanakkor ennél is veszélyesebb. Mi történik, ha a politikából csinálnak vallást?

Valóban azt látjuk, hogy a politika lett a hitnélküliek hitvallása, akik a politikai hatalom üres ígéreteit állítják a lelki igazságok helyére.

Mekkora képtelenség a politika ingoványos alapjaira helyezni reményünket!

Luther évszázadokkal ezelőtt megjegyezte, hogy „az emberiség olyan, mint egy részeg, aki egyszer a ló egyik, máskor a másik oldalán esik le”, egyik faltól a másikig tántorogva. Nem tudjuk elfogadni, hogy most éppen a másik falba ütköztünk. Vagy, mint a porosz uralkodó, akiről egyik kritikusa megjegyezte, hogy „nem az a baj vele, hogy szereti a zenét, hanem az, hogy szereti a hegedűt, illetve, hogy csak akkor szereti, ha ő játszik rajta”.

Azt gondoljuk, hogy a remény annak a kezében van, aki éppen zenél. Milyen szomorú életfilozófia! A politika lett az új vallás, amelynek oltárán feláldozzuk a múltat egy olyan jövőképért, ami már akkor elbukott, amikor kigondolták.

A probléma ugyanakkor ennél is mélyebben gyökerezik. Az emberek elvesztették a hitet. A hit pedig sohasem a hatalomban vagy a politikában gyökerezik. A hit a szív és az intellektus együttes bizalma abban, hogy Isten sorsunk minden darabját képes megtartani szerető kezeiben, ha rábízzuk.

A Zsidók szerzője szerint „A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”1

Igazi mennyei perspektíva, ami az idő lényegét is megfogalmazza egyben. A remény nélküli élet tulajdonképpen a megalapozott hit nélküli élet. A valóságra adott üres, önszépítő reakción alapuló élet. Pedig mennyivel több lehetne!

A mienkhez sok tekintetben hasonló korban élő Pál apostol szerint az élet három legfontosabb eleme a hit, a remény és a szeretet2. Az elmúlhatatlanba vetett őszinte hit felülírja a láthatót és a mulandót. A hit, a remény és a szeretet, olyan, mint Isten szívverése saját vénánkban, ami által úgy szerethetünk, ahogy Ő szeret bennünket. A veszteséget megélők által érzett megosztottság, keserűség és gyűlölet ennek a hármas iránytűnek az elvesztéséből adódik. Pedig az iránytű igazából nem veszett el, csak megpróbálják olyan mélyen elásni a szekrényben, hogy már létezését is megkérdőjelezik. Pedig az iránytű a szekrény mélyén is működik.

Aki elveszettnek gondolja tehát, keresse elő, hogy ne csak magának, de társainak is reménység lehessen és minden új nap bebizonyítsa, hogy bár a naptárban lapoznunk kell, Isten törődése és szeretete elmúlhatatlan, ahogy az élet is, amit kínál.3

Legyen ez az újév a remény éve! Az Istenbe vetett hit reményének éve.

Elveszett remény? Csakis akkor, ha egyedül a szemeinkkel próbálunk látni.

Ravi Zacharias írása alapján

 1. Zsidók 11:1 []
 2. 1. Korinthus 13:8 []
 3. “Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” – 2. Timótheus 1:9-10 []
Előző posztKövetkező poszt

20 hozzászólás

 1. Nem akartam ilyen témához hozzászólni, de a bensőm úgy háborog, hogy meg kell tegyem mégis. Évi, amit itt leírtál az eukarisztiáról (persze nem volt újdonság, ismertem már) az egy merő okkult borzalom (különös tekintettel a méltatlanul lenyúlt “karizmatikus” című honlapon bemutatott esetekre) ! Láttam már sok “keresztény” agymenést és eretnekséget, de ez mindig meghat. Pont azért mert Jézus egyszerű és tiszta szavait milyen aberrált módon csűri-csavarja agyon, ahogy egy óriáskígyó az áldozatát. Na persze ez Jézusra nem hat, csak a katolicizmus giga pyton szelleme által megbénított emberek szívére, elméjére. Ahogyan belemagyaráztad a “amit megoldotok a földön, az a Mennyben is meg lesz oldva” és a megkötözve is, igékbe ezt az átváltozásos okkult, Jézus igéjét gyalázó eseményt, az még David Koresh-nek vagy Jim Jones-nak is becsületére válna ! Mikor erre azt írod, hogy “aki bennem hisze ugyanazokat a tetteket fogja cselekedni SŐT KÜLÖNBEKET IS AZOKNÁL mert én az Atyához megyek …” ige által akarod ennek az ördögi módon kiforgatott rituálénak abszurditását megerősíteni, hát nem is tudom, hogy sajnáljalak vagy imádkozzak érted. Persze tudom, hogy ez egy giga-mega szellem, a’la Hamis Babilon Paráznája, és a Jelenések szerint is megmarad a végső pusztulásáig, kár lenne vele viaskodnom, de akkor is kérdezem, komolyan nem látod az égbekiáltó abszurditását ennek az erőltetésnek ? Jézus azokról a csodákról beszélt amiket Ő tett, gyógyítás, szabadítás, feltámasztás, ilyeneket tehetünk mi is, az antikrisztus idején, tehát a mai katolikus rendszer végső világegyházává válása (Hamis Próféta) idején, még nagyobbakat is, talán tömegével. Tehát embereken segíteni, ami csodák Isten erejét és akaratát mutatják meg és nem egy önjelölt és kitalált, a bibliai Úrvacsorát és a megbocsátás gyakorlatát hamis módon kiforgató okkulttal rokon ál”csoda” mahinációját ráfogni. Én elhiszem, hogy te hívő vagy, hiszen szereted Jézust és követed, talán Szent Szellem is benned van, tehát újjászülettél, de ennek (Isten különleges kegyelme miatt) alapján és pont ezért, tudnod kell, hogy sátán Édenben elkövetett megtévesztése utáni legnagyobb mahinációjának áldozata vagy, mikor a korai kereszténység egyetemes kisiklatásának jogfolytonos intézménye alá rendeled magadat. A Katolikus egyház (tök mindegy hogy római vagy görög) egy Istentől elidegenedett, alapvetően forrásától és alapításától fogva hamis (római Mithrász kultuszból mint misztérium vallásból kinőtt) szinkretista, állami és világi hatalommal és politikával (a pénzről és vagyonról nem is beszélve) összefonódott emberi intézményesített globális és multikultúrális gigaszekta ! Se nem azonos az Eklézsiával, sem Krisztus Testével, sem nem éli Isten Országát, de még a bibliai igazságokkal is igen csúnya hadilábon áll. Csak azt lehet neked mondanom, mint felelősségteljes testvéred az Úrban, hogy: “És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból”. Ez az idő már igen közel van (“Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak”), de inkább ne várd meg ! Ezeket nem az ellened érzett gyűlölet mondatta velem, kérlek ne vedd magadra, hanem a hamis és hazug meghamisított tanítások és ördögi rendszer iránti gyűlölet (ami nem te vagy még ha önhibádól vagy azon kívül azonosulsz is velük) !
  A többi kedves testvért és Theát is arra kérek, hogy ne menjünk már el az igazság mellett és az égbekiáltó hamisság mellett, mikor a kettő keveredni látszik (természetesen nem a személyeskedésre gondolok), nem hagyhatjuk szó nélkül, mert mikor azt mondja az ige, hogy “ne légy részes a más bűneiben”, az vonatkozik a másik vallásgyakorlatára, hamis hitére is, bálványimádására, még így virtuális kapcsolaton keresztül is, és vonatkozik a némaságra is, amivel azt a képet mutatjátok, mintha egyetértenétek az eretnekségekkel. Végül elgondolkozásul és nem vádlási kényszerből közlök néhány igét, hogy Pálék mennyire is vették ezt komolyan !
  “Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; Tudva, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatva magát.” (Tit 3,10-11)
  “Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.” (Róm 16,17)
  “Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.” (Jak 5,19-20)

  1. Szia Árpi!
   Az időm nem mindig teszi lehetővé, hogy érdemben reagáljak egy-egy ilyen kérdésre. Előfordul (például most is), hogy elolvasni sincs időm minden hozzászólást.
   A véleményemet elsősorban a posztokban fejtem ki, és persze amennyire tudok részt veszek a párbeszédekben is, amikért hálás vagyok és sokat tanulok belőlük, de nem tartom feladatomnak a kommentelők teológiájának folyamatos ellenőrzését.

   1. Igen, ez is érthető. Meg az is, hogy nehezebb olyat kritizálni, aki már régóta visszatérő, fix ember, akit valamennyire megismertünk, megszoktunk, még szerethetjük is. Ráadásul nem is vele van baj, hanem azokkal a hamis dogmákkal….de hát ezek is az idők jelei.

 2. Regnum Marianum lerombolása előtt, még volt egy érdekes elgondolás: http://www.rieth.hu/Gyermekkor/Kornyek_UjMagyarSzentfold.htm

  2008-ban, a Biblia Évében Devecser környékén, Mód Miklós devecseri plébános kezdeményezése nyomán kialakítottak egy tanösvényt, a “Jézus ösvényt” vagy más néven a “Biblia Zarándokútját”. A történet pikantériája, hogy 2010. október 4-én hatalmas iszapár tette tönkre ezt a létesítményt.
  http://www.rieth.hu/Gyermekkor/Kornyek_MagyarSzentfold.htm

  S Szerencs környékén nemrégen építették fel a Legújabb Szentföldet, ezt mivel fogja lerombolni a Sötétség Hadereje?

  További érdekesség, már egy éve kaptuk: “A sátán egyre több nemzetet megnyert magának, hiszen a pogányság a kereszténység fölé emelkedik. Most nézzétek Európát, a kereszténység bölcsőjét! Bár Európa volt a kereszténység bölcsője, de a kereszténység mostanra már alig él Európában. A nagyobb országok, hatalmak Európát meg akarják semmisíteni kulturálisan, szellemileg, és át akarják változtatni a maguk kénye-kedvére. Gyermekeim, mindnyájatokat harcba hívlak. Számítok a segítségetekre. Már korábban is kértem tőletek, hogy vállaljatok tetszésetek szerint Európa nemzeteiből egy országot. Ezt a kérésemet most még inkább sürgetem, mert nem tudjátok, milyen nagy veszélyben vagytok. Európába immár befészkelte magát a sötét hadsereg. Egyre több helyen lesznek robbantások, erőszakos cselekmények. ”

  http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1027-engeszteles-europa-orszagaiert-2

  “A sátán nemcsak a világot kérte ki magának, hanem az egyházat is.”

 3. Ez jutott eszembe:
  “Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.” Máté 17:20
  Megyek, és megnézem, hol van az én mustármagom…

  1. Bizalommal Új Esztendőben Krisztussal! régen így köszöntötték egymást az emberek az első nyolcadban, vagy rövidebben Bízd Újra Életed Krisztusra! Már ez is kiveszik, sokan elintézik azzal, ha egyáltalán fontosnak tartják BÚÉK! Érdemes lenne belemélyedni, hogy mégis hová tűnt belőle Krisztus Urunk, mégis miért tünt el, pedig az űrt semmi mással nem lehet betölteni. Sajnos úgy is lehet ezt felfogni, hogy egyre kevesebb érző szívű ember vagyon a világban, pedig semmi mást nem kellene csinálniuk, csak annyit: Uram Jézus Krisztus vétkeztem az Ég ellen, s te ellened, kérlek segíts visszatalálnom hozzád, kérlek adj nékem érző szívet, hogy megismerhesselek még jobban téged!

   1. Meglepetés volt, tegnap a Lánchíd Rádiót hallgattam, és politikai műsorban (Szabad gondolat) állandóan visszatérő dallam szólt, majd férfi kórussal szöveggel (amit nem találok a neten azóta sem) egy híres dallam és Balassi Bálint imája https://www.youtube.com/watch?v=zX0q-7toJmI nagy örömöm volt benne 🙂

  2. Különösen igaz ez arra – azon felül, hogy mi lehetséges hittel- , amit Jézus mondott: “embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges” ! és EZ A HITEN TÚL VAN ! 🙂

   Katolikusok értik, mire gondolok …

   Áldásokat kívánok az új évben minden területen !

   1. Miért, Éva, a többiek nem?
    Azt vártam, hogy azt írod: a hívők értik mire gondolok…

    Vajon mi lehet a különbség? Mitől érthetik a fenti mondatot a katolikusok, és a hívők nem? Vajon a katolikusok hívőbbek a hívőknél? (Nem provokatív a kérdés, legalábbis nem annak szántam, még ha a töltete esetleg olyan is – Éva, soha nem tennék fel Neked provokatív kérdést. Kifejtősnek szántam…)

    Ricsi

    1. Helytelen volt ezt írni, belátom. Tudod Ricsi VAN a hitnek RÉSZE, területe, ami túl van még a hegyeket mozgató hiten is (vagy, a gyógyítási szolgálaton, és az nem semmi 🙂 … ) :
     annak tényleg nincs köze a teljes Egyházhoz … Csak eszembe jutott, hogy a “hiten túl” van Isten cselekvése. Persze, amit mi hittel cselekszünk, azt is Ő teszi 🙂 Áldjuk az Urat !

    2. Köszönöm, Éva, a kiegészítést – szerintem most érthetőbb lett másoknak is!
     Áldjuk Őt! 🙂

    3. Pali! Évi ilyenkor, amikor azt írja, hogy csak a katolikus hívők értik ( és érthetik) meg amit ír, és amire gondol , akkor az úrvacsorát érti alatta. Mert azt tartják, hogy a katolikus papok áldása által válik az valóságban az Úr testévé és vérévé…. És bár szellemi oldalról ( a szellemvilágban) valóban az Úr teste és vére lesz az a hívők áldásától, de ők úgy tartják, hogy az valóban hússá és vérré válik a természeti világban is. Viszont kizárólag a róm kat papok áldása teheti ezt…..

    4. Majdnem így van kedves Ida amit írsz – valóban erre céloztam – csak egészen másként.
     Nem a “katolikus papok áldása” hanem JÉZUS SZAVA: “AMIT MEGKÖTSZ A FÖLDÖN FEL LESZ OLDVA A MENNYBEN IS” és a “cselekedjétek az emlékezetemre” valamint “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”. Tehát NEM a kat.papokról van szó hanem JÉZUS SZAVÁRÓL !
     Az is a Bibliában van, hogy aki bennem hisze ugyanazokat a tetteket fogja cselekedni SŐT KÜLÖNBEKET IS AZOKNÁL mert én az Atyához megyek …”
     Ez szellemi élet, de, az Úrnak fontos volt, a fizikai valóság, ezért testesült emberré (jöhetett volna másképp is közénk) és ezért támadt fel (amikor azt hitték, hogy szellemet látnak, azt mondta, “nézzétek, nekem van húsom és csontom” és evett előttük).
     Hatalmas titok ez, nem akarom szétvagdosni méltatlan szavaimmal http://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/49-evangelizacio/2822-nehany-eucharisztikus-csoda-a-toertenelem-lapjairol-1.html https://www.youtube.com/watch?v=OtTeglYHg8Y és ahol Jézus vére van, megjelenik egy hívő szájában szentáldozás után, az nem lehet az ördögtől való.
     De, olvashatjátok Jézus kafarnaumi beszédét, a János 6-ban, majd a botránkozókat: “hogy adhatja ez a SAJÁT TESTÉT eledelül nekünk”? és elhagyták őt.
     Hasonlóan hagyták el a VALÓSÁGOS test és vér hitét a protestánsok – bár egyes evangelikusok hiszik ezt ugyanígy – és emiatt is, mennyire alapos Jézus kérdése: “hogyha az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön”?

     Ez nem olyan téma, hogy legyinteni lehet … Csak öt percig gondoljon bele aki eddig nem, hogy mi van, ha … MÉGIS ?!
     A papnak pedig, Pál apostol szavai nyomán van Istentől hatalma “szítsd fel magadban Isten kegyelmét, mely kézrátételem nyomán benned van” írta Timóteusnak.

     Akármilyen lehet a pap: nem a pap teszi hanem a Szentlélek által Jézus Saját Maga … “és én veletek VAGYOK a világ végéig”.

     Elég abból, hogy milyen bűnöket követnek el egyházi személyek (borzalmasakat) de, nem úgy mint egy hajfonatban, a rossz meg a jó egybefonódik, nem ! Isten KEGYELME külön úton jár, mint az ördög meg a hamis tanítók … nem fonódik össze azokkal 🙂 alleluja !

     Kedves Ida! Az igaz, hogy tudni véled, mire gondolok … az Úr pl. a házasságot is, a lélek alapján mégis testivé formálta. Lehet a szerelmesre gondolni, lélekben, szellemben együtt lenni vele, DE azért a szerelmi együttlét BETELJESÜLÉS.

     “Lelki áldozás” is létezik, de PÁRATLAN amikor az Úr megteszi, hogy EGY legyünk Ővele … különösen,amikor két szín alatt lehetséges – ritkán amikor kevesen vagyunk – és egy csepp vér is jut a kenyérre 🙂 az örök élet cseppje, a mennyország jön a földre, valóságosan …

    5. Hibásan írtam mert “amit megkötsz, meg lesz kötve, amit feloldasz, fel lesz oldva” de, ha már folytatom, szintén utalok egy másik szentségre, a bűnbánatéra (gyónás): ELKÉPESZTŐ megélni azt a tisztaságot, azt a lelki könnyűséget, melyet az Úr ad ez által, viszont az igaz, hogy mehetünk az Úr elé bűnbánattal magunk, de micsoda különbség … mintha még egy halom ajándékot, tiszta lepedőt, abroszt, teljes fehér ruhát kapnál rögtön 🙂

     Erre is vonatkozik: “gyümölcseikről ismeritek meg” … elképesztő életeket hozott Jézussal való , EBBŐL FORRÁSOZÓ bensőséges kapcsolat (persze a hűtlenségek nagysága is hasonlóan nagy, sajnos).

    6. Kedves Évi! Azért írtam, hogy “csak a katolikus papok áldása által ” válik valódi hússá és vérré, mert ezt már egyszer ( legalább) kifejtetted. Azt az “Majdnem így van kedves Ida amit írsz – valóban erre céloztam – csak egészen másként.”-et nem értem. Ha egyszer valóban erre céloztál, akkor hogy lehet, hogy “majdnem”, és egészen másként”… Azt se, hogy azt mondod először, hogy valóban arra céloztál, utána pedig azt mondod, hogy “tudni vélem”..
     De, valójában csak Palinak akartam megmagyarázni, hogy mire gondoltál akkor, amikor azt írtad, hogy “(csak) a katolikus hívők értik” , mert te ezzel adós maradtál felé. “Kifejtős” (kifejtett) választ szeretett volna kapni, amiből számára is kiderül, hogy mit és miért mondasz.

    7. Kedves Ida
     ha ellentmondást látsz azért van, mert az egyik a te szempontodból “van úgy” a másik pedig az, amit úgy tűnik úgysem tudok elmondani, a megértés szintjéig.
     A téma JELENTŐSÉGE viszont, hogy valaki csak egy picit belegondol abba, hogy a nagy megtérők miért lettek katolikusok, és hogy sokakban milyen életeket mutattak fel (gyümölcseikről ismeritek meg) megérné (!) hogy valaki legalább öt percig belegondoljon, “mi van akkor” ha valóban igaz, hogy ahol ég az örökmécses – a katolikus templomokban – ott az Úr Jézus különleges Jelenléte.
     Sajnos, már a “katolikus pap” szóban is pejoratív felhangokat hallok 🙁

     A tudományos kísérlet videót csak azért tettem ide, mert “nem mese ez, gyermek” !

    8. Drága Évi! Az én szempontjaim azok voltak, amit elmondtam, hogy Pali értse, hogy miről beszélsz. Mert úgy hálálkodott neked a kiegészítésért, mintha valóban jobban értette volna, amit mondtál. Én pedig így a dolgot megalázónak tartom számára, és ezért szerettem volna, ha tisztává teszem előtte. Szeretetből. És ennyi az én szempontom. A pejoratív kicsengést nem tudom hová tenni, mert úgy tudom, hogy a katolikusoknál papoknak nevezik azokat, akik másutt lelkipásztor, lelkész, stb néven neveztetnek. Egyébként valamikor te írtad le , hogy valamelyik pap azt mondta, hogy a református egyházaknál azért nem válik valódi hússá és vérré az úrvacsorai kenyér és bor, mert nem katolikus papok áldották meg…. Én ezt az általad mondott dolgot idéztem csak , összesűrítve. Ha te leírtad volna neki, hogy mire gondoltál amikor kérte, akkor nem szóltam volna.

    9. Ez így korrekt, ahogy írtad, kedves Ida. A “megáldást” azért kiegészítem megint azzal, hogy nem x (katolikus) vagy y (protestáns) áldáson múlik, hanem a HITEN és a FELHATALMAZÁSON.
     A reformátusok egy része “bálványimádásnak” tartja, amikor imádjuk Jézust az Oltáriszentségben – mert hisszük és valljuk hogy jelen van a kenyér színe alatt – mások nem veszik annyira a szívükre 🙂 viszont, lehetséges, hogy náluk mégis HIT van jelen az Úrvacsorakor és ezért, lehetséges, hogy SZEMÉLYES találkozás az (is) … Találkoztam valakivel, aki református lelkészfeleség volt, és mesélte, hogy a konfirmáláskor milyen élménye volt (mert egy fiatal hitoktató készítette őket elő).
     Miután 2020-ban Eucharisztikus Világkongresszusnak ad otthont Magyarország – közben örömmel látom hogy LELKI előkészületek folynak – DE micsoda hadd-el-hadd lesz majd az “első kategóriás” reformátusok, és más felekezetek részéről, brrr …sajnos, borítékolni lehet.

    10. Évi! …. ” mert hisszük és valljuk hogy jelen van a kenyér színe alatt”- Ezzel nem is vitatkoztam ( bár egyáltalán nem vitatkoztam, csak leírtam Palinak a dolgot… ), mert ott is írtam, hogy a Szent Lélek által újjászületett hívők által ( akik mindannyian papok) megáldott kenyér és bor, az a “szín alatt” ( ahogyan ti mondjátok, katolikus kifejezésben ), a szellemi szinten, világban, valóban Jézus teste és vére. Ezért írja az “1 Kor. 10,16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? “, és azt is, hogy aki méltatlanul veszi magához, annak következménye lesz… Ha, kizárólag csak megemlékezés lenne, akkor senkinek semmi baja nem lenne belőle, ha esetleg…., mert akkor csak iszik egy kis bort, kenyérrel…
     A többit pedig arra írtam magyarázat képen, mert Pali nem értette, hogy miért mondod, hogy : “Katolikusok értik, mire gondolok …”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend