Idők jelei

Három az egyben mecset-zsinagóga-templom épül Berlinben – Itt a világvallás?

Két évvel ezelőtt bejárta a hír a nyugati médiát, miszerint Berlinben House of One (az Egy vagy Egység háza) néven mecset-zsinagóga-templom épül. Talán azért mert az építkezést jövőre tervezik elkezdeni, ismét sok hírportál ír róla és miután többen elküldték nekem a hír magyar változatát, gondoltam itt az ideje, hogy beszéljünk róla.

A 888.hu a következőket írta:

Egy évtizeddel ezelőtt merült fel az az ötlet egy közös intézmény létrehozásáról a világ három monoteista vallásának követői számára. Az elképzelések szerint a nem mindennapi imahelyen muszlimok, zsidók és keresztények teljes egyenlőségben és békében imádkozhatnának egymás mellett a német főváros szívében egy korábbi templom helyén.

Tovia Ben Chorin rabbi, a projekt egyik vezetője szerint ez egy óriási lehetőség lesz a vallások közötti párbeszédet tekintve nemcsak a berliniek, hanem az egész világ számára. Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért is épp a német fővárosba álmodták meg ezt a nem mindennapi épületet a rabbi kiemelte:

“nekem zsidóként ez a város a sebek városa és egyben a csodák városa is. Ebben városban tervezték meg szisztematikus kiirtásunkat és ebben a városban született meg a multikulturalizmus, mint válasz…mert ez egy multikulturális város, amelynek szellemisége az egész világban szét fog terjedni.”

Kadir Sanci imám szerint a projekt egy jelzés a világ számára, arról hogy “a muszlimok többsége nem erőszakos, hanem békeszerető ember. Egy projekt, amelyben különböző kultúrák tanulhatnak egymástól.”

A hír kapcsán persze minden rendes keresztény olvasónak az antikrisztusi világvallás jut eszébe és ezzel alapvetően nincs is semmi baj. Ugyanakkor fontos néhány fogalmat tisztázni e téren. Például azt, hogy mi a különbség a másik hitének tiszteletben tartása és a szinkretizmus, vagyis az egymásnak ellentmondó és kölcsönösen kizáró nézetek összegyúrására való törekvés vagy éppen egy hivatalosan kijelölt kötelező vallás felé vezető út között.

Fontos továbbá különbséget tenni a radikális politikai korrektség vagy multikulturalizmus és a békére való törekvés között, ami, akármennyire hihetetlenül hangzik, de megalkuvás nélkül is megvalósítható (lenne).

A népek vagy vallások közötti békére való törekvés, amit szaknyelven mérsékelt multikulturalizmusnak is hívnak, radikális fajtájával ellentétben, elismeri az objektív igazság létezését, törekszik az elnyomottak megértésére és megsegítésére és nem követeli, hogy az egyenlőség nevében minden kultúra képviselve legyen az oktatásban, hanem az igazságot akarja tanítani, függetlenül attól, hogy azt melyik kultúrában találjuk meg.

A relativizmusból eredő radikális politikai korrektséget és multikulturalizmust valószínűleg nem kell külön bemutatni, hiszen nap, mint nap ránk köszön a tévében, a rádióban és egyéb médiumokban.

És hogy ennek mi köze van a tervezett templomhoz? Úgy gondolom, hogy miközben felismerhetjük a vallások egycélúságának képtelenségét és nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy igenis létezik objektív igazság és egyetlen Út Istenhez, nem szabad abba a hibába esnünk, hogy az ezt fel nem ismerő vagy el nem fogadó embertársainkat eltaszítjuk, még akkor sem, ha minden igyekezetünk ellenére sem látják, amit mi.

Vajon találunk példát arra a Bibliában, hogy az előttünk járók hogyan kezeltek hasonló helyzeteket? Bőven. Elsőként Dániel próféta igen eseménydús élete és munkássága jut eszembe. Igaz, hogy az ő esetében Dániel élt hazáján kívül és Babilon istene számított a hivatalos vallásnak, mégis érdemes megfigyelni, hogy Dániel minden hatalom uralma idején képes volt hű maradni hitéhez, akár életének kockáztatása árán is, miközben annak béketűrő mégis rendíthetetlen megnyilvánulásai Isten felé vonzották az éppen aktuális uralkodót.1 Igaz, Belsazár esetében a vonzás, ha volt ilyen, igen rövid életű volt.2

A másik gondolat, ami felötlött bennem a hír kapcsán, hogy ez a tervezett épület kövekkel illusztrálja majd, ami nagyon sok ember lelkében régóta kézzel fogható, mégpedig azt a korábban már említett elképzelést, miszerint minden hit Istenhez vezet. A kettő közül a második a nehezebb ügy, hiszen kit érdekelnek a kövek, amik ma itt vannak, és holnap leomlanak, ahogy az épület tervezett helyén egykor állt Szent Péter templommal is történt.

Az előző posztban, Morgan Freeman sorozata kapcsán is felvetődött ez a manapság igen jellemző felfogás, mondhatni városi legenda, ami szerint végső soron minden vallás ugyanazt tanítja, vagy legalábbis a céljuk azonos.

Ez persze nem igaz. Ha így lenne, mindössze egyetlen vallás létezne. Mivel a különböző vallások különböző dolgokat tanítanak, így értelemszerűen nem vezethetnek ugyanoda. Ez az egyszerű következtetés manapság nem számít magától értődőnek.

Egyes vallások azt tanítják, hogy egyetlen Isten van, mások szerint több tucat, de létezik olyan is, amelyik szerint egy se, ugyanakkor egyre több vallási irányzat hirdeti, hogy “mi” vagyunk az isten. Ezek egyértelműen nem ugyanazt az Istent írják le különböző módokon, hanem teljesen más “istenekről” beszélnek.

Vannak olyan vallások, amelyeknek a mennyország a célja, mások arra várnak, hogy eggyé váljanak Istennel és megint mások szerint egyszer csak megszűnünk létezni. Ezek teljesen eltérő célállomások, ahová teljesen más utakon lehet, vagy nem lehet eljutni.

Mivel teljesen különböző célokról és különböző utakról beszélünk, az igazság tekintetében két opció lehetséges: vagy mindegyik téved, vagy egynek a sok közül igaza van. Kettő vagy több nem lehet egyszerre igaz, mert valamennyi egymással ellentétes dolgokat állít. Valami nem lehet egyszerre és egyazon módon igaz és nem igaz. A “fel” nem mutathat egyszerre fel is és le is egyetlen pillanatban és ugyanazon perspektívából. A szék, amin ülök, nem lehet egyszerre szék és asztal is. Nem létezhet egyszerre egyetlen és sok Isten.

A relativista “egységvallás” pedig ahelyett, hogy közös tető alá hozná a létező vallásokat, ami lehetetlen, tulajdonképpen egy új és igen megtévesztő nézettel bővíti a listát.

Fred von Kamecke így ír erről könyvében:

“Tételezzük fel, hogy kilenc vallás van a listánkon. Én kitartok amellett, hogy ezek mind különbözőek. Relativista barátom, Bob, ezzel szemben azt állítja, hogy ezek csupán különböző utak Istenhez. Egyáltalán nem arról van szó, hogy az én nézetem a kilencet illetően beszűkült, miközben Bob nézete széles látókörű. Bob egyszerűen egy tizedik nézetet adott a sorhoz. Az ő álláspontja éppen annyira behatároló, mint a többi, mert kitart amellett, hogy kizárólag az övé lehet helyes.

Bob önkéntelenül csatlakozott a kizárólagosságot hirdetők táborához, hasonlóan a Dalai lámához, aki szerint minden út érvényes, kivéve az, amelyik szerint csak egy van.”

Ettől függetlenül fontos, hogy ne essünk át a ló túloldalára és ne próbáljuk meg erőszakkal letolni véleményünket a másik torkán. A mások iránti tisztelet terén van mit tanulnunk és időnként sajnos jogosan nevezik a keresztényeket intoleránsnak vagy gyűlölködőnek. És itt most nem arról a relativista toleranciáról beszélek, ami minden nézetet tolerál, csak éppen a határozott véleményt nem, főleg, ha annak köze van Jézushoz. Szelíden, a másikat tiszteletben tartva is kiállhatunk meggyőződésünk mellett.3

Amikor ilyen kérdésekről másokkal beszélünk, emlékezzünk például Pál apostolnak Athénba tett látogatására. A történetből megtudjuk, hogy Athénba érkezve Pálnak igenis “háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal”, amikor azonban az Areopágoszra vitték, mégse a kénköves ménkűt hívta le az égből és nem beszélt lekezelően az ott egybegyűltekkel, hanem azt nézte, hogyan lehet “minden módon [megtartani] némelyeket”4 és valóban, az ismeretlen Istenről való prédikálása nyomán, “néhány ember hívővé lett és csatlakozott hozzá” a hallgatóságból.5

Bár az ökumenizmus többnyire politikai és társadalmi kérdésekre összpontosít az evangélium helyett, vagyis elvonja a figyelmet a lényegről, a tervezett templom, ha mást nem is, talán lehetőséget adhat a fenti kérdések megvitatására, ami által mi is megnyerhetünk némelyeket.

Isten mindent a javára fordít azoknak, akik Őt szeretik6. Ezt a mintát követve, fordítsuk mi is mások javára, amit lehet, és ez magában foglalhat egy világvallást előrevetítő, kézzel csinált templomot is, amiben ugyan Isten nem lakik,7 az odalátogatók azonban még könnyűszerrel Isten templomaivá válhatnak,8 ha megmutatjuk nekik az Utat.

Tudjuk, hogy egy napon az igaz Istenbe vetett hitet szinte mindenhol üldözni fogják és helyette egy államilag előírt vallást kell majd követni mindenkinek, aki venni vagy eladni akar9, de ez még nem az a nap. Lehet, hogy egy napon hasonló templom áll majd a “szent helyen”10 is, de ez a nap még nem jött el. Tegyük hát annak dolgait, aki elküldte Jézust, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat!11

 1. Lásd Dániel könyvének 3. és 6. fejezetét []
 2. Lásd Dániel könyvének 5. fejezetét []
 3. “De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” – Galáta 5:22-23 []
 4. 1. Korinthus 9:22 []
 5. Lásd: Apostolok Cselekedetei 17:16-34 []
 6. “Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, és akiket ő a saját terve szerint elhívott.” – Róma 8:28, Egyszerű fordítás []
 7. Apostolok Cselekedetei 7:48 []
 8. 1. Kornithus 6:19 és 2: Korinthus 6:16 []
 9. Jelenések 13:16-18 []
 10. Máté 24:15 []
 11. János 9:4 []
Előző posztKövetkező poszt

23 hozzászólás

 1. Közben úgy gondoltam,hogy ide is bepasszintható ez a link.Abból az egyensúlyból kiindulva,amit E.V. is felhozott (valamivel lentebbi hozzászólásában).

  “…sok ember,amikor azt mondja,hogy ebben vagy abban hisz,az semmi több,mint vélemény.Persze, ő szeretné azt a látszatot kelteni,hogy ez a dolog így van… Onnan lehet tudni,hogy az a dolog nem úgy van,hanem az csak egy vélemény,hogy ideges lesz,amikor ellenvéleményt hall.A hit soha nem vitatkozik,hanem a hit az békés,a hit az nyugodt,az megengedi,hogy megtámadják,mert nincs szüksége védekezésre.(…)A hit az látja a másik embert tiszteletben,szeretetben.(…)A hit nem lesz ideges,ha megkérdőjelezik.Amikor idegessé válok arra,ha valaki megkérdőjelezi azt,amit mondok,akkor az jelzi,hogy bizonytalan vagyok.Az meg nem hit.(…)Hanem inkább hiszékenység.Ezért nem is létezik olyan,hogy hitvita.Ez önellentmondás.Ahol hit van,ott nincs vita.De mindez nem azt jelenti,hogy dolgokról ne lehetne beszélni…”

  Habár lehet,hogy tévedek,de amennyire én megismertem Palavics József (Pajó) munkásságát,természetesen itt nem a vita -mint olyan- ellen van,hanem egyszerűen csak arról van szó,hogy a hit nem lesz ideges,ha támadás éri – sőt,a hit igazság szerint egyenesen támadhatatlan.

  http://www.charisradio.com/multimedia-archive/transzhumanizmus-1/

  1. Ez jó volt, a hitről – meg kösz a linket is kedves Oszkár – azt viszont hozzáteszem, hogy mégiscsak van hit abban az értelemben, hogy picit bizonytalan: “hitben járunk, nem látásban”. Jézus Tamásnak azt mondta: mivel láttál, hittél. Boldogabbak akik nem látnak mégis hisznek.
   Spec. a sajátomra azt tudom mondani, hogy szégyellem, “nem is hit” … hanem bizonyosság, viszont, visszatérek arra hogy a hit békés és nyugodt: az, viszont nem mozdulatlan mert változik annyiban hogy gazdagszik … 🙂

   1. Szerintem is,kedves Éva! Méghozzá minél nyugodtabb,minél békésebb,annál nemmozdulatlanabb 🙂 és egyben annál változékonyabban gazdagszik…
    A linket szívesen,örülök,ha esetleg tetszik! 🙂
    (Mármint nem a link,hanem ami mögötte van… 😀 )

 2. Kedves Thea!
  Visszajöttem még örülni ennek a csodálatos írásodnak.Talán néhányan nem is gondolják,hogy milyen kemény fába vágtad a fejszédet.Miközben az is igaz,hogy az Ő terhe könnyű és gyönyörűséges.Békességre törekszel… Mi másra is lehetne szükségünk,mint békére..?Az írásodból kitűnik,hogy megértetted a béke jelentőségét,hogy a béke az,ami Jézusban van minden egyes élőlény számára (ember,fa,veréb,szitakötő,krumpli,papucsállatka….stb).Jézus ki is fejtette,hogy boldogok a békességre törekvő emberek.

  A SÜTIKNEK IS SZÜKSÉGÜK VAN SZERETETRE. Mondá az orákulum. 🙂 (Mátrix)

  Meg a betűknek is és a szavaknak is.
  Megnyilvánulásaid szinte mindig elegáns módon képviselték ezt itt,még akkor is,ha olykor tévedtél.Ahogy E.V. írta lejjebb,hogy szeretetben képviselni azt az utat,amit járunk.(Nem is akármi ez az út!) Így nem tévedhetünk,még akkor sem,ha igen.(És amit E.V. írt az egyensúlyról…. (Y) 🙂 )

  Ő PEDIG MONDA NÉKIK: ANNAKOKÁÉRT MINDEN ÍRÁSTUDÓ,AKI MEGTANÍTTATOTT A MENNYEKNEK ORSZÁGA FELŐL,HASONLATOS AZ OLYAN GAZDÁHOZ,AKI ÓT ÉS ÚJAT HOZ ELŐ AZ Ő ÉLÉSTÁRÁBÓL. (Mt.13:52)

  Kibékíteni az ót az újjal.Egyé tenni,hiszen egy a kettő.Ugyanabban a testben egy a kéz és a láb,pedig kettő – de ugyanaz a test.Egy test.Egy Templom.Egy Evangélium.

 3. Eléggé szemem előtt szokott lenni ez a téma.Ehhez képest sajnos még csak most jutottam odáig,hogy megfelelő figyelmet tudjak szánni ennek a cikknek.
  Van egy olyan szokásom,hogy mielőtt teljesen végigolvasnám,már közben elkezdek írni,amikor egy-egy gondolat lecseng.Ettől a témától meg aztán tényleg rendesen elkezdtek csengetni a tekervényeimben. 😀

  Világvallás?
  Ó,de még mennyire!!!
  Most már sosem tudom meg,magamtól mi jutott volna eszembe erről a sajtóban megjelent cikkről,ha itt nem találkozom a taglalásával.Így marad titok,hogy vajon “rendes” keresztény vagyok-e… 😀 Csak viccelek persze,nincs félreértve a dolog.
  De ha már itt tartunk: vajon mi az,hogy rendes keresztény?Azt hiszem,én kicsit félek is a rendes keresztényektől.De bárkitől,aki meg akarja mondani akárkinek is,hogy a világban márpedig ez és ez,vagy amaz a rend… Levente Péter (alias Móka Miki 🙂 ) azt mondta,hogy ő maga nem keresztény,hanem Jézus követőnek tartja magát.Ezt már vagy 15 éve hallottam tőle,és nagyon örültem neki.A beskatulyázástól már azóta kiver a víz,mióta az eszemet tudom.

  Én úgy gondolkodom magunkról,hogy igyekszem a lehető legjobbat meglátni.Ahogyan Thea írásának utolsó előtti bekezdése is ilyen nézőpontot tár fel.Vagyis,mindannyian Jézus részei vagyunk,olyanok vagyunk,mint Ő.(A Templom.)Bejött hozzánk és velünk vacsorált,és a vacsora fogásai nem csak hogy az Ő teste volt,és nem csak hogy az Ő vére,de az Ő áldozata is,és sokkal,de sokkal inkább az Ő feltámadása.Úgy váltunk Jézussal egyé,hogy tulajdonképpen sosem voltunk közben Tőle elszakadva – legfeljebb mi hittük azt egykor,hogy igen.Úgy váltunk Jézussal egyé,hogy ebben Istennel magával váltunk egyé.Szenzációs!Egyé válva Vele,Benne mindenkivel azonossá lettünk,mert Jézus mindenkivel azonos.”Mindeneket egybe szerkeszt…” Nem csak néhányakat.

  Ez az egybe gyúrt világvallás nagyon megy…
  Nekem a Facebookon több olyan profil is küld rendszeresen üzenetet,ahol Aliester Crowleitől ugyanolyan szívesen idéznek,mint Jézus Krisztustól.Ezek a profilok is mindeneket egybeszerkesztenek,de ez csak a felszínre vonatkozik.Akárcsak az atombomba Hirosimában és Nagaszakiban… Onnantól kezdve minden más lett.Minden.Az egész hülye háborút csak azért találták ki,hogy utána minden más legyen.Egy olyan “szép” új világban,ahol minden egybe van szerkesztve – minden,de csak a felszínen,mert a félelem vallása mindig felszínes.Felszínes ember-gépek felszínes szinkretizmusa… Egy olyan világban,ahol nem veszik észre az emberek,hogy a fasizmus maga a kommunizmus,a demokrácia maga a diktatúra,és amikor a (szélső) balos párt nyer,akkor ugyanazok nyertek,mint akik a (szélső) jobbos pártot indították.Istent mindig intézményesíteni akarják.Semmi más nem érdekli őket,mert csak ez az egy irracionális lehetőségük van…

  Jézus azonban meggyőzte a világot.Meggyőzte őket is.És csak ez a győzelem van.Semmi másunk nincs is ezen a világon,ezen a világon,amit Jézus meggyőzött.Csak ez a győzelmünk van,de ez mindenkinek a minden.

  MERT Ő SZABADÍTOTT MEG MINKET,ÉS Ő HÍVOTT EL SZENT HÍVÁSSAL,NEM A MI CSELEKEDETEINK ALAPJÁN,HANEM SAJÁT VÉGZÉSE ÉS KEGYELME SZERINT,AMELYET MÉG AZ IDŐK KEZDETE ELŐTT A KRISZTUS JÉZUSBAN ADOTT NEKÜNK.EZ MOST NYILVÁNVALÓVÁ LETT A MI ÜDVÖZÍTŐNK,KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE ÁLTAL,AKI MEGTÖRTE A HALÁL EREJÉT,ÉS AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL VILÁGOSSÁGRA HOZTA AZ ELMÚLHATATLAN ÉLETET. (2Tim 1:9-10)

 4. Na ez az első írás, ami ezen portálon nem tetszett. Nem értek egyet azzal, hogy ez közelebb hozhatja a különböző vallású embereket. Jeruzsálemben sem sikeredik azóta sem, amióta. Azt nem értem, hogy ami eddig ezen az oldalon volt olvasható az ilyen törekvésekről szóló cikkek tekintetében, negatívumként volt megemlítve, rá lett mutatva a burkolt valódi irányára, az most hogyan lehet lélekemelő, csodálatos?! Ez az igyekezet szerintem az a bizonyos 1 világ vallás felé mutat, s ebben az ég világon semmi jó nincsen. Meglepett az a pár lelkes vélemény is, meg a cikk írójának túlzottan optimista szemlélete is.

  1. Kedves Istenfélő!
   Idéznéd, hogy melyik mondatból jött le neked ez?

   A Róma 8:28 szerint Isten mindent a javunkra fordít. Amikor egy hívő halálos beteg lesz, az önmagában igen rossz dolog, és nem Istentől van (Lásd János 10:10), Isten mégis képes még azt is a javunkra fordítani, hiszen a “minden”-be ez is beletartozik és ez egy ígéret. Tehát ha felépül egy ilyen templom, és mondjuk maga az Antikrisztus áll mögötte, azt is lehet jó dolgokra fordítani, például arra, hogy felébressz másokat vagy legalább megpróbálj fontos dolgokról beszélgetni velük. Lesznek, akiknek például az Antikrisztus megjelenése hozza el a ráeszmélést, hogy mi is történik, amikor is kénytelenek lesznek döntést hozni.
   A hozzászólásod tulajdonképpen illusztrálja, amit írtam. Nem minden jó, de mindent lehet jóra használni.

   1. Kedves Thea! (Előljáróban: Nem kötekedem, örülök ennek az oldalnak, hogy van). 🙂 De! Akkor viszont az eddigi cikkek szerint is jöhet sok jó dolog ki… mondjuk a new yorki baál kapuja kapcsán is bizakodhatunk, ami persze nem rossz, ha bizakodunk. De azt gondolom, hogy vajmi kevés okunk van rá, tudván, hogy mire megy ki a játék. Értem én, hogy ebben rejlik az igaz hit és a remény, máskülönben nem teljes. Csak nekem furán hangzik, hogy sok apró lépcsőn (chipek, baphomet, harmadik templom, stb.) rávilágítunk a lényegre, s ami már lehet a cél is, ott meg majdnem toleránsabbak vagyunk úgy, hogy ez közelebb is lehet a gonoszhoz, mint az eddigiek.
    Ennyi, amire gondoltam. Jesus my hero!

    1. Kedves Istenfélő!
     Értem a dilemmádat.
     Valahogy így gondolom: Jézus elég egyértelművé tette, hogy a világ az Ő első testi megjelenésétől a másodikig lejtmenetet vesz, csakhogy azt is mondta, hogy Ő már “legyőzte a világot”, így azt gondolom, hogy minél nagyobb a sötétség, annál fontosabb emlékeztetni magunkat és másokat, hogy a sötétségnek esélye sincs a világossággal szemben, ami Rajta keresztül bennünk van, hiszen már legyőzték. A sötétség haláltusáját látjuk most. (Jelenések 12:12) Így a legfontosabb dolgunk, hogy minél több embert meghívjunk a világosság birodalmába.
     Egy másik dolog, amit kiemeltem a cikkben, hogy egy kőépülethez képest sokkal rosszabb, ha a káosz az emberek szívének templomában van.

  2. Esetleg azáltal hozza közelebb, hogy mi azt fogjuk mondani hogy NEM ! Itt nem ! És akkor máris beszéltünk/fogunk beszélni arról hogy miért … szerintem így értette Thea és én is így, amikor azt írtam hogy nagyon tetszett ez az írás!
   Ez el fogja hozni a szétválasztást, hogy kicsoda Jézus Krisztus tanítványa és ki nem az … aztán mi leszünk a “megosztók”! 🙁

 5. Thea!
  Nagyon nagyon köszönöm a cikket.
  Leginkább azért, mert érzem benne az egyensúlyt. Érzem benne azt, hogy ugyan egy út vezet az egyetlen teremtőhöz, Jézus Krisztus, de ezt az utat meg kell tanulnunk szeretettel képviselni. Ebben van mit tanulnunk, mert sajnos, legyünk önkritikusak: sok evangéliumi, meg más kisegyházhoz tartozó keresztény, és itt arról az egyházról is beszélek, amihez én tartozom, csak úgy fröcsög a felfuvalkodottságtól.
  És ez iszonyatosan visszataszító.
  Ami pedig az egy világvallást illeti:
  Abszolút teljesedik az a jövendölés, amit Pál mond: az emberek felveszik a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Látszat, és erő. Ez a két mozzanat áll ellentétben. Mindenki azt képzeli, és ez Sátán nagy becsapása, hogy az utolsó idők az ateizmusról szólnak. Pont az a döbbenetes, hogy nem. Az antikrisztus nem azt fogja mondani, hogy nincs Isten. Éppen ellenkezőleg. Azt fogja mondani, hogy Ő Istentől jött.
  Az azele által idézett jövendölések hitelességével kapcsolatban van bennem bőven kétely, de azért vannak helyes megállapítások. És ez az, amit meg kell tanulnunk kiszűrni ezekből.
  A végidőben nem az lesz a kérdés, hogy hiszel-e istenben, hanem az, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban.
  Az előbb idéztem Pál jövendölését. Ha az eredeti szöveget nézzük, a kegyesség helyett sokkal inkább az istenfélelem van, aminek látszatát majd felveszik az emberek.

  Neverend megállapításához:
  Azt mondod, hogy nem látod az egy világvallás előjeleit. Lehet, hogy még ez a templom, amiről a cikk szól, nem az. Egy azonban biztos.
  A felvilágosodás azzal az igénnyel lépett fel, hogy az embereket kivezeti a kiskorúságból, ami egyet jelentett a vallások ledegradálásával.
  Igen, a középkor valóban kiskorúság volt az emberek számára, mert a végletekig romlott római egyház diktált mindent, s a szentírást ugyanúgy üldözte, mint mondjuk Galileit.
  Na itt lépett be a felvilágosodás, ami sok pozitívumot hozott, ezt meg kell mondani. Ám a fürdővízzel együtt ki akarta önteni a gyereket is, amikor azt mondta, hogy nincs Isten, mindennek mértéke az ész.
  ma már tudjuk, hogy a világmindenség jó ha öt százalékáról vannak információink. Az tehát, hogy amit nem látunk, amit műszerekkel nem érzékelünk, az nem létezik, kolosszális oktalanság.
  A vallást nem sikerült kiirtani, még a kommunizmusnak sem. Egyszerűen az ember elméjébe ott a mélyben bele van kvázi kódolva, hogy létezik egy lény, aki teremtette a mindenséget, s benne az embert.
  S mivel a vallás mindig az egység egy fajta kovásza, így nagyon is logikus, hogy egyszer csak legyen egy világvallás, ami nagyon tetszetős, és bizony valljuk be, még a választottaknak sem lesz könnyű megálni, ahogyan Jézus mondja.
  De a jó hír, hogy meg lehet állni.
  A legmagasságosabb, egyetlen és véghetetlen Atya Isten áldásával:
  E.V

  1. Szia E.V!
   A vallásszabadság , olyan érték ami már meghatározó eleme a civilizációnknak. Aki ezt nyílt színen diktatórikusan próbálja megváltoztatni az nagy fába vágta a fejszéjét, szinte lehetetlen. Ráadásul diktatúrával legfeljebb csak uniformizálni lehet, az ember gondolataiban szabad. Gondolatrendőrség, hipnózis, agyhullámok befolyásolása valamilyen technikai eszközzel talán működne, de minek? A jelenlegi liberális világban a vallás is egy árú, a vallások versenyeztetése jó üzlet. A tettekben is szélsőségeseket persze leverik. Mondhatni, ahány ember annyi kis vallás, meg persze a sok gyülekezeti vezető a sok kis érdekével. Jelenleg egy módja van van, hogy nagyobb tömböket hozzanak létre: befektetők és jó marketing. Az emberek saját maguktól sétálnak be új vagy régiúj templomokba, de szerintem ezen a téren megmarad a megosztottság. Itt is érvényes az oszd meg és uralkodj elv. Jelenleg van néhány globális multi ami szinte versenytárs nélkül maradt, google, facebook, de általában fordul a szerencse. Régen a Nokia volt az isten, most az iphone. Persze mindig vannak újítok, új irányzatok, valaki mindig feltalálja a spanyol viaszt, de előre láthatóan ilyen keretek között fog zötyögni az élet.
   Szerinted ezek a második eljövetelesek miért füllentenek? Anyagi megfontolásból valami új marketinget kellett előhúzni vagy annyira hisznek és annyira szeretnének másokat is meggyőzni, hogy ezt a kis mesét bevállalják csak, hogy meggyőzhessenek?

 6. Drága gyermekem, hamarosan Fiam ellenségei egy gonosz könyvet fognak a világnak bemutatni, mely könyv borítójának a díszítésébe az egyes számot fogják pirossal és feketével beágyazni egy elrejtett kecskefejjel együtt.

  Azoknak mondom, akik ettől nem lesznek okosabbak: erről a könyvről azt fogják állítani, hogy ez egy fontos kiadvány, mely egyesíteni fogja a világot. Ezt a legnagyobb forrásnak fogják tekinteni a világ egyesítésének véghezvitelében, és arra fogja ösztönözni mindazokat, akik ezt olvassák, hogy egy új gondolkodási módot vegyenek át, új módon higgyenek önmagukban, legyenek jóindulatúak önmagukkal szemben, hogy egyesülhessenek a többiekkel, akik ezt az öndicsőítés útját követik. Ez a könyv, minden nemzet, minden vallás, minden politika, minden szabály és gazdasági nézet egyesítésének a tana lesz. Ezt arra fogja használni, hogy egy új egységes világ-társadalmat hozzanak létre, amelyből hiányozni fognak azok a vallások, amelyek Fiamat, Jézus Krisztust tisztelik. Ez része lesz az iskolai tananyagoknak, és minden kormányt arra fognak ösztönözni, hogy iktassák be országuk alkotmányának részeként annak filozófiáját.

  Az egyes számot az új könyvben szimbólumként fogják használni, és az emberek jelvényeket fognak viselni, hogy ehhez az egy?világszövetséghez való hűségüket nyilvánosan kinyilvánítsák. Minden készen áll majd, hogy amikor az antikrisztus felemelkedik, úgy tűnjön, hogy a könyv az ő diktatúrájának részét képezi. A könyv helyeselni fog minden hamis tant, mindent, ami hamis Isten Szemében, a hazugságokat és egy veszélyes filozófiát, ami súlyos tévedésbe fogja vinni mindazokat, akik elfogadják annak tartalmát. Emiatt az emberek azon képessége, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól, meg fog gyengülni. Erkölcsösségüket meg fogják kérdőjelezni, és a vallásként álcázott pogányságot, mely mindenkit szívesen lát, ravaszul be fogják szőni minden paragrafusba.

  Sok ember meg akarja majd vásárolni ezt a könyvet, mert a politikai világ elképesztő áttörésének fogják azt nyilvánítani. Ez egy olyan könyv lesz, amely a kommunizmus egyfajta formáját fogja elősegíteni, de amelyre úgy fognak tekinteni, mint valami egyedi szellemiségre, mely sokak szívét meg fogja érinteni. Ez mindaz lesz, ami ellentéte Isten Igaz Igéjének. Ez egy olyan könyv lesz, amely elkezdi evangelizálni a világot, a humanizmus fontosságának a meggyőzése érekében. Dicsőíteni fogja az emberséget, az emberi intelligenciát, az emberi fejlődést, nagy tudományos erősségét és minden ország azonos módon történő ellenőrzésének fontosságát.

  Minden meg van tervezve annak biztosítása érdekében, hogy az antikrisztust nagy ünnepségek közepette üdvözölni lehessen. Tévedés ne essék, ezt a könyvet ő fogja a háttérből irányítani, aki a világ királyának fogja magát kikiáltatni. És minden ember lelkesedni fog az új világért, az új kezdetért és az új vezetőkért. Idővel őt, az antikrisztust, az eretnekség könyvével együtt üdvözölni fogják Fiam Egyházában. És amikor már az új templomban a trónon fog ülni, mindenki úgy fog vele bánni, mintha maga Krisztus lenne.

  Ez a könnyek mérhetetlen időszaka lesz ? a könnyekké, amelyek a Mennyből fognak ömleni a megtévesztés miatt, mely nagyon sok embert fog magával ragadni. Mindezek az előkészületek már elkezdődtek, így tehát Isten is készen áll arra, hogy harcoljon azokért, akik az antikrisztus befolyása alá esnek. Készüljetek fel jól, drága gyermekeim, mert nektek minden Mennyei segítségre szükségetek lesz, hogy segítsenek átvészelni az elkövetkezendő időszakot.

  Haladjatok előre reményteljesen, mert ez az időszak rövid lesz, mivel Isten nem fogja megengedni a fenevadnak, hogy hosszabb ideig uralkodjon, mint szükséges, megfelelően a Szentírásnak. Bízzatok, reméljetek és legyetek hálásak azért, hogy az Igazság számotokra most megadatott, mert így képesek lesztek felkészülni. Legyetek mindig hálásak Istennek az ilyen Kegyelmekért, mert Ő olyan nagylelkű, hogy minél jobban hívjátok Őt szeretett Fián keresztül, annál jobban fogja enyhíteni a hatását az ilyen megpróbáltatásoknak.

  Szeretett Édesanyátok,

  Az Üdvösség Anyja

  http://www.masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-az-egyes-szamot-szimbolumkent-fogjak-hasznalni-az-uj-konyvben/

 7. Drága szeretett leányom, Isten minden egyes Egyháza a Földön, amelyek tisztelnek Engem, az Emberfiát, és azok, akik kifejezik Mennyei Atyám iránti hűségüket, hamarosan meg fognak oszlani. Egyes Egyházakon belül sokan fellázadnak majd, és nagy megosztottságok kerülnek felszínre, s mivel egyre jobban félrevezetik őket a saját soraikon belül, megpróbálnak olyan törvényeket bevezetni, amelyek elnézik a bűnt.

  Azoknak, akik erkölcsi kötelezettséget éreznek, mert szeretik és ismerik Isten Szent Szavát, szemrehányást fognak tenni, és azzal fogják őket vádolni, hogy kegyetlenek és szívtelenek. Az ő bűnük az lesz, hogy ellenszegülnek a bűnös törvényeknek, amelyeket azért fognak bevezetni, mert az Egyházakat az üldöztetés során az Antikrisztus fel fogja oszlatni. Amikor ezek megoszlanak és szilánkokra hullnak, akkor az alapjaik majd meginognak. Többé már nem lesznek képesek határozottan kiállni a gonoszsággal és az igazságtalansággal szemben. Ekkor sok megrémült lélek számára, akik nagyon össze fognak zavarodni, megérik az idő arra, hogy szemtanúi legyenek Isten egy alternatív templomának.

  Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti. És mivel Isten minden gyermekét szereti, ezért egyesíteni szeretné őket; és hogy nekik át kell ölelniük egymást függetlenül hittől, vallástól, bőrszíntől, fajtól és törvényeiktől. Azt fogják mondani, hogy így mindnyájan egységessé válnának Isten Színe előtt, és felkérik mindnyájukat, hogy küldjenek képviselőket az új templomba, amely Rómában lesz megtalálható. Továbbá azt fogják mondani, hogy ez lesz majd az Új Jeruzsálem, amely a Bibliában meg van jövendölve, és amelyet Isten választott vezetője védelmez ? a hamis próféta.

  Oly sokan fognak bedőlni ennek a nagy hazugságnak, mely a János Evangélistának adott Isten Szent Szavának a megcsúfolása. Minden Szót, amelyek ennek a prófétának adattak a végidőkre, megragadnak, átalakítanak és kiforgatnak, hogy megfeleljen az Antikrisztus napirendjének.

  Azokat, akik nem hajlandók elfogadni ezt az új, úgynevezett befogadó egyházat, nem fogják Kereszténynek tekinteni. Őket durván bántalmazni fogják és bolondoknak tekintik majd. Ha a Szentlélek nem vezetné őket, be lennének szippantva a hamis és trágár templomba, ami elrejti azt a ronda igazságot, amely felszíne alatt húzódik meg.

  Az Antikrisztus most azon munkálkodik, hogy előkészítse fellépését a világ színpadára, és ő lesz az, aki nemcsak uralkodni fog ezek fölött az egyházak fölött, de elhitetve azt, hogy ő különleges isteni ajándékokkal rendelkezik, becsapja majd az embereket. A humanitárius ügyek iránti nagy szolgálataiért fogják tisztelni. Ő, az Antikrisztus, nemzetközi kitüntetéseket fog kapni karitatív munkájáért. És aztán azt fogják mondani, hogy ő egy szent ember karizmájával rendelkezik. Nem sokkal később csodákat fognak neki tulajdonítani, míg végül azt fogja mondani, hogy ő egy Isten küldetésében járó próféta.

  Sokan be fognak dőlni ennek a szörnyű megtévesztésnek, mert a világ egyházai támogatni fogják őt, a hamis prófétától pedig megkapja a jóváhagyás pecsétjét.

  Végül a világ azt fogja hinni, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus. Szavaim süket fülekre fognak találni, mivel az ő jelenléte felfalja majd az egész emberiséget, kinek tapsa el fogja hallgattatni azokat, akik Isten Igaz Szavát hirdetik. De Nagy Irgalmasságomnak köszönhetően, Atyám Kezével együtt közbe fogok lépni az út minden jelentős lépésénél.

  Üzeneteim a legutolsó napig sem fognak véget érni. Az Én Hangom sohasem fog meghalni. Isten azon gyermekei sem fognak meghalni soha, akik hűségesek maradnak Szent Szavához.

  Jézusotok

  http://www.masodikeljovetel.hu/azt-fogjak-mondani-hogy-ez-az-uj-templom-egy-olyan-egyhaz-mely-mindenkit-egyesit-mert-isten-minden-gyermeket-szereti/

 8. Drága gyermekeim, Fiam földi Egyházának arculata a felismerhetetlenségig meg fog változni, és a helyébe egy olyan egyház fog lépni, amely nem Fiamtól származik. Egyik csere a másikat fogja követni, míg végül Fiam Tanításait a feje tetejére nem állítják, és fel nem cserélik hamis világi tanokkal.

  Az Egyházakban nincs helye semmilyen más tannak, mint egyedül Isten Igéjének, mely kinyilvánítja, hogy Jézus Krisztus nyomdokait követi. De eljön az idő, amikor Fiam Egyháza egy nagyszabású politikai mozgalom részévé válik, és útmutatást fog adni minden e világot érintő dologban, kivéve Isten Igéjét, amelyhez nem marad hű úgy, ahogyan azt Isten meghatározta. Mindezek a dolgok meg fognak történni, amint az meg volt jövendölve, mivel Örök Atyám megengedi ellenségeinek, hogy felfalják az Ő egyetlen Fia Testét ? de csak egy meghatározott időre. Ő azért engedi meg ezeket a megpróbáltatásokat, hogy próbára tegye azok erejét, akik ismerik az Igazságot, és azokét, akik hűek maradnak Egyházához, valamint azokét, akik előnybe részesítvén a sötétség tanait, félredobják Egyházát.

  Időbe fog telni, amíg ezek a változások végbemennek, de a magok már el vannak hintve. A vallások egyként fognak egyesülni, majd pedig össze fognak olvadni a kormányokkal, mint részei egy új globális egységnek, egyengetvén az utat addig a pillanatig, míg a bűn embere be nem lép, hogy elfoglalja székét. Sok cserére sor fog kerülni, míg végül az új vallás kialakul, és ez a vallás mindent, ami felszínre bukkan, úgy fogja hirdetni, mintha az mindenki javát szolgálná.

  Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok drága gyermekek erőért, hogy el tudjátok viselni az előttetek álló fájdalmakat. Fiam, Jézus Krisztus a nagy szomorúság könnyeit sírja a módért, ahogyan elárulják Őt, és azokért a lelkekért, akik útközben el fognak veszni Számára. Az Ő hűséges szent szolgáinak kell majd a hajót kormányozniuk, mely meg fogja tartani Igaz Egyházának a helyes irányát, miközben hömpölygő és viharos vizeken vitorlázik. De kérlek benneteket, legyetek biztosak abban, hogy minden kegyelmet meg fognak kapni azok, akik ezekben a megrázó és nehéz időkben hűek maradnak a világ Üdvözítőjéhez és Megváltójához.

  Szeretett Édesanyátok,

  Az Üdvösség Anyja

  http://www.masodikeljovetel.hu/newsletters/udvosseg-anyja-sok-cserere-sor-fog-kerulni-mig-vegul-az-uj-vallas-kialakul/

 9. Ez a cikk egy-két félmondatot leszámítva, szellemiségében tetszett. Ennek a létesítménynek a fő célja, hogy különböző származású emberek békében megférjenek egymás mellett. Ebben a korszakban az ellentétek fő oka már nem a vallás, hanem inkább gazdasági, történelmi, hagyomány szerinti okokra vezethető vissza. Hirdeti a vallásszabadságot, mindenki nyugodtan abba a terembe megy be ahova akar. Persze lesznek szélsőségesek akik szabotálni fogják, de a német rendőrségnek, titkosszolgálatnak ezt meg kell oldania. Hasonló élményeim vannak Jeruzsálemből, ott is az izraeli hatóságok garantálják a rendet, ebben az ügyben teljesen korrektek, még belépőt sem szednek a szent helyeknél. A Szentsír Bazilika is több tucat keresztény gyülekezetnek az oltárát tartalmazza, de van ott etióp kápolna is fekete apáca szerűségekkel és fekete bőrű szent család ábrázolásokkal.
  Említi a cikk, hogy lesz egy kötelező államvallás, mert a nagy könyvben meg van írva. Ennek jelenleg nem látom az előjeleit. A világvallás is inkább abból fog állni, hogy az emberek inkább a hasonlóságokat keresik egymásban és az eddig vérre menő különbségek jelentéktelen dolgoknak fognak látszani.

  1. Nem látod a jeleit Neverend? Tessék: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/nyolc-kulonleges-szobor/ kb 40 éve készült és 15 éve ott van, ahol Pünkösdhétfőn a karizmatikus katolikusok találkoznak:ők azok, akik felismerik a “folyamatot” ami már elkezdődött (kérdés, ki van/lesz benne …) http://www.katolikus-honlap.hu/regi1_elemei/Page447.htm

   Vagy VAN egyetlen igazság, vagy nincs és nyilvánvalóan van: maszatolni, na, azt nem lehet …

 10. De gyönyörű írás! Köszönet 🙂 Főleg ezekért a mondatokért: “… a tervezett templom, ha mást nem is, talán lehetőséget adhat a fenti kérdések megvitatására, ami által mi is megnyerhetünk némelyeket.”
  “Egy napon hasonló templom áll majd a ?szent helyen? is, de ez a nap még nem jött el. Tegyük hát annak dolgait, aki elküldte Jézust, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat!” Shalom!

Hozzászólás a(z) Neverend bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend