Idők jelei

Lucifer a sármőr – Az új sorozatban Sátán a jó védelmezője

A Fox új sorozatának főszereplője maga Lucifer Hajnalcsillag, aki (a film bevezetője szerint) a poklot megunva Los Angelesbe, az “angyalok városába” költözik, ahol egy éjszakai szórakozóhelyet vezet. Amikor egyik pártfogoltját a szeme előtt megölik, csatlakozik a jó oldalhoz, hogy megtalálja és megbüntesse a tettest.

Mintha az egész történet arra lenne kiélezve, hogy belássuk, Lucifer nem is olyan rossz, mint gondolnánk és az a kis csintalanság, amit magáénak tudhat, igazából Isten hibája, aki a pokolba száműzte őt. Egy okosan megírt propagandafilmmel állunk szemben, egy jóságos gonosz főszereplővel, akinek még humora is van, és aki tényleg megbünteti a rosszfiúkat, folyamatosan azt érzékeltetve velünk, hogy Isten ennek éppen az ellenkezőjét teszi.

Ézsaiás arra figyelmeztetett, hogy”Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, akik a keserűt édessé, az édeset pedig keserűvé teszik!”1

Pontosan ez a luciferianizmus lényege: megpróbálja az arkangyal bukása előtti tulajdonságaira fektetni a hangsúlyt, illetve a megvilágosodás forrásának állítani be Sátánt, aki megadja az őt szolgálóknak azt a tudást, amit szerintük Isten el akar rejteni.

Az ellentmondást jól érzékeltetik az ilyen ideológiát vallók megnyilvánulásai. Az általam feliratozott Youtube videók hozzászólásai között több ilyen “csemegét” is találhatunk, amelyekben többen is megpróbálták megértetni szegény “megtévesztett” keresztény fejemmel Sátán mérhetetlen “jóságát”, majd többszörösen összetett mondatokban ecsetelték, hogy ez a “jóságos” entitás mit tesz majd velem és családommal, ha ez mégsem sikerül.

Lucifer igazi története

A sorozat első epizódja ezzel a bevezetővel indul:

“A kezdetben” Lucifer angyalt levetették a mennyből és arra ítélték, hogy egy örökkévalóságon át uralkodjon a pokolban.”

Az igazság azonban az, hogy Lucifert, mint minden angyalt, azért küldte Isten a földre (nem a pokolba), hogy az embereknek szolgáljon (Zsidók 1:14).

Az Ószövetségben az Ézsaiás 14 és az Ezékiel 28 adja számunkra a legtöbb információt erről a Lucifernek nevezett angyalról, aki Sátánná lett. A próféta mindkét részben egy embert szólít meg (Ézsaiás Babilon, Ezékiel pedig Tírusz királyát), szavaikból azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a valódi címzett a fizikai személy mögött álló démoni erő.

Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva: rubinnal, topázzal és jáspissal, krizolittal, ónixszal és berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragddal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Fölkent oltalmazó kerúb voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned.”2

Itt Luciferről olvasunk, még bűn nélküli állapotában, az Édenkertben, ahová Isten azért küldte fölkent kérubját, hogy az embert oltalmazza, szolgálja. Lucifer bűnesete Isten ellen már az Édenkertben történt. Az I. Mózes 3-ban olvashatjuk ennek történetét, amikor bement a kígyóba, hogy Évát megszólítsa és megkísértse, majd őt és Ádámot is rávegye, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből. Lucifer ekkor vétkezett Isten ellen.

Lucifer azzal az isteni megbízással érkezett a földre, hogy Ádámnak és Évának a szolgálatára legyen, azonban valami olyat pillantott meg bennük, ami neki nem volt. Angyalként az ereje és hatalma valószínűleg feltételekhez volt kötve, Ádám és Éva azonban feltétel nélküli erőt és hatalmat kapott a Föld felett. Ezt láthatjuk ugyanis teremtésük történetében.

“Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.” (I. Mózes 1:26-28)

Lucifer valószínűleg ezt a hatalmat akarta megszerezni az embertől. Lucifer saját erejéből hiába lázadt volna fel Isten ellen és a Mindenható Istennel szemben ebben az angyalok egyharmadának segítsége sem sokat számított volna, de gondolta, hogy ha az embernek adott hatalmat megszerezheti, talán labdába rúghat.

Ézsaiás feltárja előttünk Lucifer gondolatmenetét:

“Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!” Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (Ézsaiás 14:12-14)

Lucifer irigyelni kezdte Istent. Nem volt megelégedve arkangyal státuszával. Féltékeny lett és Isten pozícióját akarta, de a neki eredetileg adatott hatalom kevés volt arra, hogy ezt megvalósítsa. Lucifer felismerte, hogy ha rá tudja venni Ádámot és Évát, hogy behódoljanak neki és ők is fellázadnak Isten ellen, akkor ő e világ új istenévé válhat (Lásd. II Korinthus 4:4).

Mivel értette Isten Királyságának működését, Lucifer tudta, hogy ha be tudja csapni Ádámot és Évát, akkor a mesterükké válhat, elveheti tőlük és felhasználhatja a nekik adott hatalmat a Földön, hogy megszerezze az annyira áhított dicsőséget és imádatot. És pontosan így történt.

“Olyanok lesztek, mint az Isten,”3 ígérte Ádámnak és Évának, akik éppen azzal veszítették el és ruházták át Isten adta hatalmukat, amikor Isten helyett Lucifernek hittek.

Hol van most Sátán?

Sátán nem a pokolban, hanem a Földön van. Péter arra figyelmeztet, hogy”az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”4, Jézus “e világ fejedelmének”5 hívta, Pál apostol szerint pedig ő “a levegő birodalmának fejedelme, amely most az engedetlenség fiaiban működik”6. Sátán tehát nem a pokolban, hanem a Földön és az azt körülvevő levegő birodalmában lakik.

Sátán csak Jézus visszatérése után veszíti el hatalmát (a világ felett7 ), de a Biblia szerint akkor sem a pokolba, hanem a Tűz tavába kerül, ahová a Jelenések 20:14 szerint a pokol is vettetik végül.

A Fox csatorna a következő kérdést teszi fel a nézőknek:

„Lehetséges-e megkísérteni a testben megjelent ördögöt, hogy átálljon a jó oldalára, vagy eredeti elhívása mindenképp a rossz oldalra helyezi?”

Már a kérdés is hazugság, hiszen Lucifer eredeti elhívása, ahogy minden, amit Isten teremtett, jó volt.

A filmet látva (és a Sorozat Junkie szerint a nyitó epizód csak pozitív reakciókat kapott) az ember elgondolkozik, hogy vajon mennyire lesz nehéz Sátánnak elérni a Jelenések könyvében prófétáltakat.

„…és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.”8

A Biblia a “hazugság atyjának”9 nevezi az ördögöt, ugyanakkor a sorozat alapjául szolgáló képregény egyik alakja így jellemzi őt:

“Mikor az ördög rá akar venni valamire, nem kezd el hazudozni. A színigazat fogod tőle hallani. Aztán hagyja, hogy magad találd meg az utadat a Pokolba.” (David Easterman, Sandman)

Pál apostol szerint a “világosság fiait” nem fogja elhitetni10, így koncentráljunk arra, hogy “a világ világossága” legyünk11 és ezáltal mások is az igaz Világosság fiaivá válhassanak.

 1. Ézsaiás 5:20 []
 2. Ezékiel 28:13-15 []
 3. I. Mózes 3:5 []
 4. I. Péter 5:8 []
 5. János 14:30 []
 6. Efézus 2:2 []
 7. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. – I. János 4:4 []
 8. Jelenések 13:3 []
 9. János 8:44 []
 10. I. Thessalonika 5:1-6 []
 11. Máté 5:14-16 []
Előző posztKövetkező poszt

91 hozzászólás

 1. Kedves Thea!Írtam ehhez a poszthoz pár sort,de amikor elküldtem,nem jelent meg,és nyom nélkül eltűnt.Szerintem valami hálózati hiba.Nálad esetleg maradt nyoma?Köszi!

 2. Nekem semmi bajom Luciferrel.Nem ítélem el.Minden ítéletemmel úgyis csak önmagam felett ítélkezem.Bárki felett is mondjak ítéletet,az mindig csak az én ítéletem,méghozzá saját magam felett.Miért lenne ez alól kivétel,amikor Lucifert ítélem el?Lucifer speciális lenne?Semmi speciális nincsen Luciferben.Jézus speciális.Nem hozhatok senki felett ítéletet úgy,hogy elsősorban ne a magam feje felett törnék pálcát.
  Lucifer hasonló jelenség,mint a kis gömböc a mesében.Lucifert az ítélkezésünk hizlalja és tartja életben.Amikor ítélkezem,amikor gyűlölök,amikor félek,olyankor az én saját Luciferemet etetem.Amikor nem ítélkezem,nem gyűlölködöm és nem félek,akkor felismerem,hogy ki az,aki Van.És az pedig nem Lucifer.
  A nemlétező Lucifer valóban ördögi.Nincs,ennek ellenére rá tud venni,hogy ítélkezzem és gyűlölködjem,azt sugallva,hogy mindig csak mások okolhatók. (Ádám és Éva is egymásra mutogattak.Ez,vagyis az ítélkezés betegítette meg őket,nem Lucifer.Hiszen ő nemlétezőként volt jelen.Puszta lehetőségként.Olyan eleve elvetélt lehetőségként,amihez esély sosem párosult.) Amikor elhiteti velem,hogy másokat gyűlölök,valójában saját magamat gyűlölöm.Ez mekkora trükk!Hiszen a hazugság atyja ő..!Szóval,amikor felhagyok az ítélkezéssel,én,akit az Isten a saját képére teremtett,én,akiben az Isten lelke él, szabaddá válok – Lucifer pedig úgy tűnik el közben,hogy sose is létezett.
  Lucifer maga az Ítélkező.Lehetetlen módon rávesz az ítélkezésre,hogy gyűlöletemben őt,mint nemlétezőt imádjam,és közben elforduljak magamtól.Engem is a nemlétezésbe száműzne,ami pedig lehetetlen,mert annak a lelke él bennem,aki Van.

  1. Remek írás, de azért van egy aprócska dolog. Volt azért egy bűnbeesés mégpedig Lucifer által – MAJDNEM JELENTÉKTELEN epizód itt nálad
   Az örök élet kapuját Jézus feltámadása nyitotta meg. Feltámadási, húsvéti himnuszunk fogalmaz így: “milyen szükséges volt Ádám vétke – felix culpa az eredeti latinban – hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt” https://www.youtube.com/watch?v=0FRtv_qdFFU(bocs, a magyar variánsok nem ilyen gyönyörűek) de azért itt egy https://www.youtube.com/watch?v=VrxItquajvA

   1. Köszönöm,kedves Éva,igen megkapó zene!Habár a magyar változatot már azután nem tudtam végighallgatni.Az angol verzió szövegét nem figyeltem,valahogy nem tűnt fontosnak.Sejtem,hogy miről szól,és az már nekem elég.Majd még biztosan meghallgatom még egyszer,mert tényleg magával ragadó.Kicsit mágikus-hipnotikus,nem?A zenének rendkívüli hatása tud lenni.Ez gregorian zene,ugye?Amennyire én tudom,a romanika (román *építő*művészeti stílus) idejéhez köthető,még a gótika előttről.Valamiféle meditatív állapotba keríti az embert.Az Isten lelkének ez is egyfajta megtapasztalása?Te hogy látod,hogy éled meg ezt?

    1. Sokáig énekeltem egy gregorián női kórusban, Nádasy Alfonz bencés szerzetes vezette. A gregorián igazi formája, főleg náluk él, vagy fedezték fel újra, a KOTTA is más, benne van a zene lüktetése, hangsúlyok és sóhajok 🙂 ez egy pici kis jel a másik hangjegy ALATT, képzeld.
     A magyar kivételesen egy női hang, végigénekli az egész himnuszt, szemben a sok olyan elérhető felvétellel, ahol egyházi szolgálattévő énekel, általában … hm.
     Ezek ősi dallamok, még húszévesen, amikor oda jártam, fújtam volna az infókat, ma már nem.
     “Schola” ez a jele a valódi, hagyományhű gregorián kórusoknak, elérhető Bp-en a Ferenciek terén, kedden fél hétkor … Énekelnek kórusok is gregorián DALLAMOT, de teljesen másként, és nem is régi kottából. Itt a magyar szöveg http://www.slideboom.com/presentations/57399/Exultet

    2. Nem válaszoltam a fő kérdésedre. Belehallgattam, és a varázsa … a csodája az, hogy TEMPLOMBAN énekelnek. A visszhangok, de még a gótikus ablakok is hallatszanak 🙂
     A színes üvegekben a szentek, a tisztalelkűek … De azért ez egy feldolgozás, a dallam, az fantasztikus. Himnusz. A himnuszokról egy külön elgondolásom is van, sok helyen felfedeztem, néhány hang- hangköz … a himnusz Isten (elragadtatott) dicsőítése … a menny előhangjai 🙂

   2. Kedves Éva!Akkor egyszer benézek a Ferenciek terén meghallgatni azokat az előadásokat.Köszi a tippet!
    A másik linken,amit magyarul énekel az a nő,az egy kicsit meghökkentett.Végül is egy “elszállós” zenéről van szó,ezért az a sok zörej közben,meg főleg az elején,elég kiábrándító.Persze,ez csupán a felvétel minőségén múlik,de az előző kórus után ebbe a zörejes felvételbe belefutva,elég zord a kontraszt.

    A lényeg viszont mégis az,és ezzel reagálok a remek írásomra adott remek kritikádra,hogy bűnbeesés csak ott lehetséges,ahol ítélkezés van.Ha nincs ítélet,lőttek a bűnbeesésnek is.

   3. Kedves Éva!

    A gregorián zene mélysége olyan mint a hitünk, belekóstolhattam abba is. Mindenféle zenét megélhettem, de a gregorián az egyetlen melyet a lélek húrjai szólaltatnak, formálnak meg. Kicsit kóstolót kapunk a Mennyei zenéből. A ma napig a hivatalos egyházzenei liturgia a gregorián. Kevesen tudják, hogy a népének ugyanolyan alternatíva, mint a gitáros zene. Sajnos kevesen énekelnek ilyeneket. Ha zsoltárt akar valaki, akkor viszont lehet, mi otthon szoktunk. Nagyon sok misét kísértünk gitáros zenével és mindig figyelve a liturgiára, színvonalra sőt még dalokat is összehoztam a Jóisten által, de a gregorián az teljesen más.
    Persze van a gitáros énekeknek is varázsa, de arról majd legközelebb.

  2. Kedves Oszkár!

   Mindig Istenhez mérjük életünket, akkor minden a helyére kerül, Lucifer is. Tőlünk függetlenül létező személy, ráadásul azt mondhatom egy elkényeztetett valakinek fogható fel, neki mindene meg volt.
   Isten közvetlen közelében élt. Jó képességekkel rendelkezett főleg a zene terén, de ezt látjuk is a XX, századi robbanásban. Azt gondolta ő mindent megtehet ezért is lett gőgös, még hogy az embernek kedvében járjon! Azt már nem, ezért is gyűlöl bennünket, ott kellett hagynia a jó kis helyét az Atya mellett, ami azóta rég be lett töltve. Jézussal neki teljesen más a kötődése, mint nekünk.

   1. Kedves Palas!Ilyesmikkel jellemzed Lucifert: egy elkényeztetett valaki…….azt gondolja magáról,hogy ő mindent megtehet……..gőgös…….gyűlölködő.Mindig csak mások ilyenek,ugye?Te persze,sosem.Hallelúja!Ítélkező meg aztán végkép nem vagy.Szép az élet! 🙂

  3. Ez már annyira filozófikusra sikeredett, hogy sátán annyira hazug, hogy már a puszta létét is ő maga találta ki. Ezt ugye te sem hiszed el ? 🙂

   1. Szia Árpád!Ha ezzel engem akartál megszólítani,akkor azt mondom,hogy valóban nem ilyesmire akartam utalni.

 3. De hát megtérésem után én is voltam “tekergő”.. Sőt! Annyira megtérő szent életet akartam élni hogy belekeseredtem..belefáradtam és hátat fordítottam minden igeolvasásnak templomba járásnak, majd voltak nagy visszatéréseim és ismét igyekeztem “szent” lenni.. elbuktam..
  Nem megy ez nekem .. szégyelltem Isten elé állni, így inkább hátat fordítottam neki miközben nem tagadtam meg, hiszen akkor is szerettem őt de úgy éreztem olyat vár tőlem amit nem tudok megtenni..
  A bukásom időszakában aligha mondták volna rólam hogy hívő vagyok.. Csak ha konkrétan rákérdeznek maximum.
  Szóval szerintem egyedül Isten tudja ki az igazi hívő mi pedig nagyon meg fogunk lepődni a mennyben amikor majd a sokaságot látjuk, olyanokat is akikről talán nem is gondoltuk volna hogy Isten gyermekei.
  Minden vallás értem itt a keresztény vallásosságot is feltételekhez és cselekedettekhez köti az üdvösséget, amit folyamatosan fent kell tartani..
  Jézus megváltottai viszont nem a cselekedetekért üdvözültek..
  Hanem azért cselekednek jót mert már meg vannak váltva.. Vagyis a cselekedet nem feltétele az üdvösségnek hanem következménye.
  Amíg minden vallásnál ez fordítva van.
  Innen lehet megkülönböztetni az igaz hívőt. tudja , hogy miért van üdvössége..

  1. Köszönöm, Shanza.
   Mondanám, hogy Isten megáldjon, fordítsa feléd orcáját, terítse meg asztalodat és ellenségeidet tegye lábad zsámolyává – de felesleges. Már megtette. Sőt, Szentjános-bogarat csinált Belőled – ha nem is életed hátralévő részére, de legalább a fenti hozzászólás erejéig. Remélem, más is látja a fényt, amit hoztál, mert sokaknak hasznára válik.
   Szóval áldás rajtad, testvér!

   1. Köszönöm neked!
    Neked és rajtad keresztül Istennek a választ. Te nem tudtál róla de pár napja pont imában vittem az Úr elé kérdésem :miszerint van-e értelme a virtuális térben fórumokon vagy a youtube hozzászólások alatt tevékenykednem..
    jó-e ez bárkinek is.. van-e értelme…?
    Valamint pár éve egy igeolvasás alkalmával amikor egy fórumos visszatérésemről volt szó ahova emberileg nem mertem volna visszamenni a szégyen miatt ( nem keresztény fórum) Isten hívott hogy tegyem meg mert ő vas zárakat tör össze és érc kapukat nyit ki.
    Egy gyűjtőknek készített hobbi fórumról van szó ahol nyitottak egy vallás topicot úgy hogy én nem is kértem. Isten így adott utat a bizonyságtételre.
    Lényeg: amit Isten mond az úgy van még ha emberileg lehetetlennek is tűnik!
    Dicsőség ezért neki és a fantasztikus rejtett munkáiért.
    Ez az oldal is egy nagyszerű eszköze és hírnöke Istennek..

    1. Ezt meg én köszönöm, eddigi értékes és bátorító hozzászólásaiddal együtt! 🙂

    2. Ez pont most jó nekem. Ó de nagyon kellett. Folytatása a ma reggeli remény vesztettségemnek majd abból való felemelkedésemnek Isten ígérete által. Most pedig ez. Köszönöm.

  2. Ez nagyszeru Shanza, a “vegere” Istennek hala, meg sikerult ertened a helyes kereszteny hozzaallast. Viszolnt itt akkor mindjart felvetodik egy kovetkezo kerdes. Azok a vallasos emberek, akiknek valamiert sajnos nem adatik meg ez a helyes felismeres, es eletuk vegeig benne maradnak az egyhazaik teves tanitasaikban, azaz abban a hitben, hogy a megvaltas nincs ingyen es igen is…meg kell dolgozni erte nap mint nap, vagy ahogy azt te is mondtad, “szente” kell valniuk, azokkal mi lesz, azok hova kerulnek? A valaszt tulajdonkepen mar meg is adtad, mivel a mostani hozzaszoladaidban egyertelmuen kette valasztottad az igaz hivok es a vallasos emberek taborat, de azert szeretnem ha azert meg erre a konkret kerdesemre kulon valaszolsz, mert fontosnak tartom kihangsulyozni valamit utana. Nagyon koszonom, hogy partner, akarom mondani, hogy testver vagy ebben a szerintem igen fontos beszelgetesben kedves Shanza.

   1. Recseg,ropog már sátán birodalma,szerintem már érzi,hogy vesztésre áll.
    Igen el lehet bukni,de tudjuk akkor is,hogy hol a helyünk,és valóban következménye az üdvösségnek a jó cselekedet,ahogy Shanza írta.

   2. Kedves Adrian!
    Kérdésedre megpróbálok válaszolni. Tehát azt kérdezed,hogy mi lesz azokkal akik az egyházuk téves tanításában vannak benne.
    Na és azokkal akik soha nem hallottak Jézusról mint megváltóról?
    Én úgy gondolom, hogy vannak titkok amikhez SEMMI KÖZÜNK!
    A mi dolgunk hogy képviseljük urunkat azzal a világossággal azon a helyen amit megkaptunk. Ki így ki úgy , nincs sablon!
    Istennek gondja van mindenkire Ő nem igazságtalan és nem is tehetetlen.

    Már voltam tag 3 nagy keresztény fórumon is, az elsőről kizártak, a másodikat én hagytam ott mert megkérdőjelezték a kegyelemből való üdvözülést.
    A mostanin néha írogatok.. itt már tapasztaltabb hívők vannak..
    Nincs szomorúbb mint amikor keresztények keresztényeket akarnak kizárni az üdvösségből.. mert nem egyezik az igei látásmódjuk.
    Hiszen mindannyian más ,más megértési, tapasztalási szinten vagyunk.
    Valahogy a szenvedés nem választható el az érett hívővé válástól..
    tényleg olyan mint amikor a tűz kiégeti a salakot az ércből.. olyan a szenvedés.
    nem lehet megtanulni..mint valami sablont..

    Mindig bíznunk kell Istenben mások üdvösségét illetően is. Valamint a sajátunké miatt is.

    1. Kedves Shanza! Köszönöm Istennek, hogy a szívedben helyet keresett és megérintett, hogy az Ő tanításait közvetíted, és minden hozzászólásod az Ő szavait és üzeneteit küldi felénk! Már a tegnapi tanúságtételed után is szerettem volna írni, de Koe Paal gyönyörűen megfogalmazta, sőt szívhez szólóbban mint amit én talán kifejezni tudtam volna! Azért ugyanúgy kívánom, hogy Szent-János-bogárként világíts életed minden napján! Hálásan köszönök minden tanítást amit Jézus Urunk közvetít feléd és kívánom hogy maradj meg mindig az Ő örömében!!

    2. Kedves Shanza!

     Aki nem hallott Jézusról ugyan úgy lesz esélye Vele maradni, mint pl. a latornak a kereszten, viszont mivel a lelki érés egy folyamat neki szüksége lehet arra, hogy a lelke finomodjon. Pál apostolnak is időre volt szüksége, hogy a lelke hozzásimuljon Jézuséhoz. Nagyon kevesen jutnak egyből a Mennybe sajnos!
     Jézus azt mondja, mikor egy lélek elé kerül halála után az a lélek valóban azon csodálkozik, hogy Jézus egyáltalán létezik. Sokan vannak ilyenek és tényleg sokan vesznének el akik nem ismerik, ha Krisztus nem lenne irgalmas.
     A tévtanoknál fontos megkülönböztetni, hogy szubjektíven ítéljük meg vagy képesek vagyunk objektíven. Aquinói Szent Tamás mondta, hogy az Igazság mármint Isten igazsága akkor is igazság, ha csak egy valaki állítja, vagy akkor is, ha egy valaki sem! Ez a jövőre nézve biztató kell, hogy legyen.

 4. Ezt még így nem gondoltam át soha, mert nem foglalkozott ezzel senki. Azt tudjuk, hogy az angyalok szolgálják Istent, és minket is: ebből tényleg következik, hogy Lucifernek is ez lett volna a dolga.

  Fényes gondolatmenet, és teljessé teszi a képet, hogy MIÉRT akart úr lenni az emberen – a nem szolgálok folytatásaként: eddig csak mint “kísértő” létezett (számomra), akitől félni nem kell egyáltalán, mert LE VAN GYŐZVE. Persze, felismerni, a szemfényvesztés, trükközés miatt, “bölcsességgel párosult ésszel” kell.

  De pontosan így teljes, egész a kép, hogy egy EMBER ÁLTAL – az Emberfia által – kellett a sátánt és ezzel minden bűnt legyőznie az isteni Cserében Jézusnak …. Ez itt most új volt nekem 🙂 és beépítettem! Köszönöm kedves Thea.

  1. Ezt Te úgy értelmezeed,hogy Krisztusba vetett hitünkkel már mi is legyőzhetjük(vagyis az önzést,és minden gonoszságot,kapzsiságot),és úgy jön el értünk Jézus Krisztus?
   Bill Johnson az egyik könyvében azt írta,hogy az embert azért tette le Isten a Földre,hogy az itt uralkodó gonoszt győzze le,mert az Ő hasonlatosságára teremtetett az ember.
   De lehet,hogy a mennyben nem is volt lázadás,csak itt a Földön fordult Isten ellen lucifer,hogy az embert legyőzze?
   Most kíváncsi vagyok,hogy Te Éva,milyen következtetést vontál le ebből,amit írtál!
   Köszönöm,ha megírod.

   1. Úgy gondolom, nem a gonosz legyőzésének feladatával teremtetett az ember. A “maga hasonlatosságára” az inkább a szentséget fejezi ki, olyan szentnek (ha a szentet elkülönültnek, kiválónak is tekintjük) teremtette az Úr az embert, illetve uralkodásra (ahogy a cikk is idézi), ahogyan Ő uralkodik a világon. A gonosszal való viaskodás csak a bűnbeesés és lelepleződés után kerül be a napi feladatok közé (?Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az asszony utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.? (1Mózes 3,15)), a győzelemre való képesség reményével illetve Lucifer hatalmának még alaposabb megnyirbálásával (“hasadon járj, port egyél” – gyakorlatilag ez egy olyan állapot, ami szinte magatehetetlenné teszi. A kígyó képe csak miattunk szükséges, hogy értsük az _azonnali_ büntetés mértékét, amit saját fejére vont.)
    Tetszik a cikk egyébként, jól levezeti az ördög tervét. Bevilágít oda, ahol eddig sötét volt. 😀

    1. Kedves Pál!

     Odáig mostanában én is eljutottam,hogy olyanná fogunk válni(kiknek ez sikerül),hogy szentek legyünk,tiszták a bűntől és így tudunk Istennel együtt,Isten hasonlatosságában élni.El van rejtve a szívünkben az igazságérzet,vagy a Teremtéskor adott szentségérzet,amiért addig lázad az emberiség,amíg rá nem talál erre,ahogyan Isten akarja legalábbis.
     Ara rájöttem,hogy a hasonlatossága azt jelenti,hogy szentségben teremtette az emberpárt eredetileg.
     És ezért nem tudja meghozni a változást sem a tudoményos fejlődés,sem a politika,sem a globalizáció,és semmi aminek nincs köze ahhoz,ahogyan minket teremtett,Isten nem globalizációt teremtett,meg bankokat,hanem elsősorban embert,és élőlényeket,és bolygókat,galaxisokat.

    2. István, a kevesebb néha több, így ennyit reagálok: Igen, egyetértek. Minden értelemben.

   2. “Odáig mostanában én is eljutottam,hogy olyanná fogunk válni(kiknek ez sikerül)”
    Egy kis vallástörténeti adalék. Az őskeresztények még abban hittek, hogy mindenkinek sikerül, a Sátánnak is, ezért imádkoztak az ő üdvösségéért is. Pokol vagy örök halál nem volt a hitvilágukban csak egyfajta tisztító tűz, ez a látásmód közelebb áll a reinkarnációhoz., mint a mai keresztények elképzelése.

    1. Neverend, nem elképzelésről van szó hanem kinyilatkoztatott igazságról. Tisztító “hely”vagyis állapot létezik,mégpedig Pál apostol szerint: “megtisztulnak, de mintegy tűz által” vö.1Kor3.15b

    2. Neverend,
     Ezt a kis vallástörténetet honnan vetted? Ez lenne a 2. idevágó kérdésem.

    3. Szia Adrian, a reinkarnációt nagyon valószínűnek tartom. A hiszek szót más jellegű dolgokra használom, általában olyan eseményekre ami jövőben fog történni. A van isten, nincs isten van ufo vagy nincs ufo stb nem hit kérdése.
     A másik az ókeresztény téma. Sokan kutatják, hatalmas írott anyag áll rendelkezésre, mint más történelmi témákról is. Abban az időben rengeteg hitszónok járt kelt a közel-keleten és a mediterráneumban. Ezek teológusok és filozófusok voltak. Platonista, judaista és egyéb hatások is érezhetőek rajtuk. Valamelyiknek volt gyülekezete valamelyiket simán meglincselték, ha túl bizarra sikerült a szónoklat :-). Van az ókeresztény írókról, prédikátorokról lista a neten is. Ők időben közelebb voltak, ezért érdekes hogyan gondolkodtak, hogyan alakították a vallást.

    4. Szia Neverend. Milyen az a reinkarnáció, amiben hiszel? Hogyan működik és mi egyáltalán az értelme? Vegyük például magamat. Lejár az időm és meghalok. Tegyük fel, hogy az életem alatt nem voltam valami jó ember. Milyen esélyeim vannak egyáltalán?

    5. Neverend úr!Mivel nem kérdezted a reinkarnációval kapcsolatos véleményemet,csak azért is elmondom. A természetben minden a legalacsonyabb energiaszintre és az egyszerűségre törekszik.Az emberi elme azonban tényleg képes bonyolítani.Igaz,nem mindenkié.Így volt ezzel például William Occam is.Ne szaporítsuk feleslegesen a tényezőket.(Az úgy nevezett Occam borotvája)

     http://www.szabadgondolkodo.hu/szkeptikus/szotar/occam.php

    6. Oszkar, Adrian
     Oszkar azt gondolom, hogy Occam borotváját egy kicsit félreérted, olvasd el még egyszer amit linkeltél.
     Ennek az Andy Weir nevű sci-fi írónak van egy rövid, egyszerű , de érdekes írása, hasonló az én elképzelésem is. http://www.galactanet.com/oneoff/theegg_hu.html

    7. Neverend,tudom,hogy az,amit linkben elküldtem,nem egyértelmű.Nem is bizonyításnak szántam,csak gondolkodni valónak.Millió poszt foglalkozik ezzel az Occam borotvája nevű logikai “csellel”,úgyhogy mást is idecitálhattam volna.
     Mindenesetre tény,hogy a természetben minden az egyszerűségre törekszik,ami viszont már nem Occam borotva-kérdés,hanem egy felesleges elemektől mentes,mégis pazar struktúra életszerű folyama.Amit meg lehet oldani egy “nekifutásra”,azt nem érdemes tovább bonyolítani.Mivel ezt látom a természetben,ez az én véleményem is,és ez nem Occam borotvája függvénye.
     A reinkarnáció végtelenül megbonyolítaná a rendszert,sőt,rendszerek végtelenét vezetné be – a kvantummechanika jól leírja ezt a képet.Nem hiszem,hogy bármi is helyes vagy értelmes lenne,ami végtelen mennyiséget eredményez.Igaz,Isten szeretete is végtelen… Ezért inkább azt az elképzelést tartom megközelíthetőnek,amit Einstein nyomán Stephen Hawking vezetett be: a világegyetem határtalan,de véges.Akár a Föld bolygó,amit akárhányszor körbeutazhatsz mert határtalan,de a végére sosem jutnál el.Hawking professzor állítólag már sokszor körberepülte a Földet,és azt mondta,hogy egyszer sem esett le róla.Nem tudom,elhiggyük-e neki.. 🙂 Sosincs határa annak,hogy mely irányokban kerülöd meg a Földet,miközben egyik irány sem fog a bolygón túlra mutatni.Pontosan,ahogy Isten szerettéből sem lehet kiesni.Ezen a világon csak olyan irányok vannak,melyek Isten szeretetére mutatnak,és minden irány maga a Megváltás – vagyis minden élőlény határtalan szabadsága

     Az életet tekintve azt mondanám,hogy véges,de mivel egy határtalan szerveződés,nem léphetsz ki belőle sehol.Nem létezik olyasféle határfelület,amit magad mögött hagyva azt mondhatnád,hogy az élet “dimenzióján” túl vagy.A reinkarnáció pedig feltételezi a meghalást.

     A következő link sem szól másról,mint gondolatébresztésről:
     http://univerzum.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1094580

     Amit küldtél,arra még nem kattintottam rá,de legkésőbb még ma este elolvasom.

     Visszatérve még a Megváltásra.Ennek éppen abban áll az egyik nagyon fontos vonatkozása,hogy nem kell újra át- meg átélned bizonyos dolgokat.Szabad vagy az efféle törvényszerűségektől.Ez szabadság.Ez nagyszerűség.Ez egyszerűség is.Csak az egónk bonyolítana szívesen. 🙂

    8. Szia Neverend!Mindig is nagy sci-fi rajongó voltam,ez a történet is tetszik!Milliószor végiggondoltam már magam is ezeket az eshetőségeket,és szívesen merítek ilyesmiből ötleteket.A fantázia maga az élet.Ahogy a szeretet,a szerelem is maga az élet.(Ezek mind egymás reinkarnációi 😉 – illetve,ugyanannak a szerveződésnek a többféle megnyilvánulásai.) Ezek nélkül nincsen élet.Nem állnak messze tőlem ezek a gondolatok,ennek a történetnek a gondolatai.Nem hogy nem állnak messze,hanem akár az én gondolataim is lehetnének.Naponta adnak erőt hasonló elképzelések.Mindamellett,a fantasztikushoz mindig hozzáadom a tudományosat is.

     Ez a műfaj is ebből a két részből áll.Tudományos-fantasztikus.Egyébként mindig is,már gyerekkoromtól kezdve szerettem a tudósok magyarázatait,hogy bizonyos sci-fi jelenetek miért nem történhetnének meg úgy,ahogy azok a filmeken,meg a regényekben vannak.Néhány dolgot sajnáltam közben,hogy mégis lehetetlennek bizonyultak…….nem – rosszul fogalmazok.Nem bizonyultak lehetetlennek,csak abban a formában legfeljebb nem történhettek meg.Azonban bizonyos eshetőségek engem annyira lázba tudtak hozni,hogy habár megértettem,hogy bizonyos körülmények között eleve ellehetetlenülnek,de a természet más aspektusaiból megközelítve már ugyanaz a végeredmény kapható – sőt,még annál is több,mert a természeti törvények egybeeséseinek felismerése és ezeknek a felismeréseknek a követése sosem mond ellent a fantáziánknak,hanem inkább kiszélesíti azt és értelmet ad neki.Ha valaki ismeri a természeti törvényeket,elengedhetetlen,hogy a fantáziáját azokra bízza.Ekkor ugyanis, megérti az ember azt a csodát,hogy miért is volt ezekre a fantáziákra éhes,és hogy honnan is erednek ezek a fantáziálások.Fontos,hogy határozottan nem arról van szó,hogy mindent törvények alá vessünk!Hanem a megértésről van szó.A törvények segítik a megértést.Egy szélesebb egész megértését.Amikor a természeti törvények visszaigazolják a fantáziát,na,az nagyon ütős érzés!

     Ezzel a történettel kapcsolatban azért mondom el mindezt,mert bizonyos okoknál fogva még a saját törvényeinek is ellentmond.A sci-fi alapvető szabálya pedig -és ezt nem akárki,maga Isaac Asimov fejtette ki-,hogy a történet nem mondhat ellent az alapvető vezérfonálnak,még akkor sem,ha az önkényes módon lett meghatározva.Nos,ez a történet pedig egy merő paradoxon.A legalapvetőbb jele ennek pedig az,hogy egy párbeszédeddel akarja kifejezni a halált.Amennyiben az igazság maximális feltárása a célunk,akkor nem fogadhatjuk el azt,hogy a halálban ott a párbeszéd.A Hamlet című drámában van valami hasonló,de mindazt egy magasabb szintű igazság meglebbentése felülmúlja ugyanazon a művön belül.Szóval,ahol párbeszéd van,ott élet van.Nagyon is.Főleg,mondom,főleg,ha ez a párbeszéd az Istennel történik.Akihez Isten hozzászól,az sosem hal meg.Ilyen az Isteni természet.

     Továbbá,a reinkarnációk lényege a saját hibáinkból való tanulás,és a tanuláson keresztül való fejlődés.Nos,ha ezek a hibák el lettek követve,akkor azok el lettek követve,és a tökéletességnek annyi.Így nem válhat Istenné az ember,mert az Isten tökéletes.Sajnos a termodinamika második főtétele szerint meg,ha az egyik helyen csökkentjük az entrópiát,máshol növeljük azt – méghozzá előre nem jelezhető mértékben és módon.Nem mehetünk vissza,hogy a hibáinkat kijavítsuk.Mert a hibák kijavítására fordított energia egy része tovább növeli a rendezetlenséget,és így tovább,és így tovább… Minél többszöri a reinkarnáció,a várttal ellentétben egyre messzebb kerül a rendszer a tökéletességtől.Sőt,az így kialakuló rendszerek rendszeri is csak tovább fokozzák a rendezetlenséget.Rendezetlen rendszerek rendezetlen rendszerei jönnek létre.Ez nyilván egy lehetetlen és életképtelen kozmosz lenne.

     Még a következő is nagyon fontos dolog.Itt Jézusról beszélünk,haver! 🙂 Ez az ember,akit úgy tálal elénk a történet,hogy halott,ő tulajdonképpen Jézus maga.Oda van írva.Ennek fordulatot kéne jelentenie a történetben,sőt át kellene,hogy értelmezze az egészet!!!Csak ez az egy momentum!Te azt hiszed,hogy Jézust a keresztények tették Istenné?Ember,dehogyis!!!Amikor Jézus vagy,tudod,hogy Jézus vagy.Nem pedig valaki más.Igen,ezzel teljes mértékben te vagy Hitlert is.Igen!Csakhogy amint beemeljük Jézust a történetbe,Hitler személye is új értelmet nyer.Vagyis Hitler,mint a Vezető,mint katasztrofális tömeggyilkos,sose is létezett!Jézus tökéletes.Istenné pedig nem válunk,tökéletessé nem válunk,hanem eleve azok vagyunk.Vagy nem vagyunk senkik és semmik.De az Istenség útja nem vezet egy tömeggyilkos személyén át.Igen,Hitler is maga Jézus.Vagyis Hitler sosem volt tömeggyilkos.Rosszul ismernéd hát a világot,a történelmet?Nem!Önmagadat ismered rosszul,ha azt hiszed,ezen a világon voltak tömeggyilkosságok.Érzed már a reinkarnációk szükségtelenségét?Istennek egyetlen hatalmas csodája van,az Élet,nem pedig reinkarnációk zűrös és képtelen sorai.

     Igen,te is olyan vagy,mint Jézus és én is olyan vagyok,mint Jézus.Már elértük a csúcsot,és sosem voltunk mélyponton.Sosem!Mindig is olyanok voltunk ,mint Jézus.Kedves Neverend,már most tökéletes vagy.Tehát ne akarj tovább reinkarnálódni,mert az elégnél nincs “elégebb”.

     Nagyon széles látókörű ez a történet,de ennél vannak csodálatosabb dolgok is.Az igazság ennél is csodálatosabb.Ne állj meg itt!Ne hidd el azt,hogy írói hatalmasságok gátat emelhetnek az elmédben ott,ahol a Tökéletesség van!Ott,ahol maga Jézus van… 🙂

    9. Neverend,még néhány dolgot hozzátennék a fentiekhez.Az általad idelinkelt sci-fi egypercesnél maradva,és Hitler szerepét tovább szőve/gondolva mindebben.Ha már ez a poszt úgy is Luciferről szól.Nézzük meg a két ellentétet -Hitlert és Jézust- a reinkarnáció szemszögéből!

     Hitler sorsát két alternatívára bonthatjuk.Nézzük meg!Melyik lenne egyszerűbb,nagyszerűbb és célszerűbb?Az egyik lehetséges valóság szerint Hitler simán pokolra kerül.Világos: ok-okozat.Tegyük fel,hogy tőlünk függ a sorsa.Eszerint dönthetünk úgy,hogy nem Hitler örök szabadsághoz való jogát / esélyét vesszük el,hanem azt a valóságot,amelyiknek a története szerint ő egy ördögi tömeggyilkos.Miért fosztanánk meg Hitlert a Megváltástól,amikor az a lehetőség is fenn áll,hogy inkább a tömeggyilkos személyiségétől fosszuk meg?

     Szóval,adott egy olyan lehetőség,hogy Hitlernek nem kell a poklot elszenvednie,mert sosem volt tömeggyilkos.Ez esetben azonban az a nagyon meglepő dolog derül ki,hogy rosszul ismerjük azt a valóságot -mondhatni,a saját valóságunkat- amelyikben élünk.A másik alternatíva szerint minden úgy zajlik a valóságban,ahogy azt az érzékszerveinkkel fogjuk.Büszkén elmondhatjuk magunkról,hogy a valóságérzékelésünk tökéletes,de ekkor Hitler -és még sokan mások- a pokolban kötnek ki.Kérdés,hogy mit áldozunk fel: Hitlert-e,vagy az öt érzékünk megbízhatóságába vetett hitünket?

     Ha megfosszuk a valóságtól azt a történetet ami szerint Hitler tömeggyilkos,sem ő,sem mások nem kerülnek a pokolra; azonban ezzel -valószínűleg elképedve- ismerjük el,hogy az öt érzékszervünk,vagyis az anyagi érzékelésünk semmit sem ér.És mindaz,amit történelemnek,saját érzéki tapasztalatainkkal észlelt valóságnak hittünk,igazság szerint egy teljesen torz kép,sőt,nem is létezik,nem is létezett soha.Cserébe azonban egy maradéktalanul szabad világot kapunk.

     A reinkarnáció egyenesen igényli az édeni bűnbeesést,hiszen ha nincs bűnbeesés,a reinkarnációs tökéletesedési folyam okafogyottá lesz.Ergo: mi szükségünk lenne a cselekedetek törvényét életeken keresztül örökíteni,amikor mindennek előfeltétele a bűn???Márpedig a törvény cselekedetiből még milliónyi életen keresztül is csak bűn és halál származik,méghozzá a termodinamika második főtétele miatt.Ezen törvényszerűség szerint a hő mindig a melegebb közeg felől a hűvösebb felé áramlikik.Ez a folyamat sosem fordul meg.Vagy mégis?

     A termodinamika második főtétele annyira univerzális,hogy annak semmi sem mondhat ellent.A fizika úgy tudja,hogy az idő irányát semmi sem fordíthatja negatív irányba.Vagyis,az asztalról leeső virágváza semmilyen hatásra sem ugorhat vissza az asztalra,miközben a levegőben újra maradéktalanul összeáll.Ez egy visszafelé pörgetett filmfelvételen lehetséges,de a fizika szerint ez nem lehet realitás.Ahogy a hőáramlásnak is csak egy iránya lehet: a melegebb hely felől a hidegebb felé.
     Tehát,ami egyszer lezajlott a világban,az lezajlott és kész.Ezen fizikai törvényszerűség szerint amennyiben a bűnbeesés megtörtén,nekünk annyi meg egy bambi.Azonban valóban a fizika lenne hivatott a kozmoszt maradéktalanul leírni?Ha igen,akkor a klasszikus kauzalitástól semmi sem ment meg minket,és az egyre rothadóbb ok-okozatiság és a szemet szemért elv rohan végig a kozmoszon,amíg az entrópia,vagyis a dolgok rendezetlenségének a mértéke el nem éri a maximumot,és a kígyó a saját farkába harapva lenyeli önmagát és a világot.
     Hiszem,hogy a fizika becsap minket!

     “Az vesse rá az első követ,aki sosem követett el bűnt közületek!”
     Ismerős?A világtörténelem egyik leghíresebb mondata.Ha nem a leghíresebb.Jézustól származik.
     Képzeld el a szituációt.Egy felajzott,vérre éhes,begazolt tömeg éppen kövezni akar.Jézus egyetlen mondatával azonban nem csak hogy életet mentett,de megváltoztatta a világ történelmét.Látszólag visszájára fordított egy több ezer éves vallási,kulturális és politikai hagyományt.Egy több ezer éves gondolkodási módot.Hogy lehetséges ez???Hiszen az okság elve vissza nem fordítható.Ez csak úgy lehetséges,hogy ez a bizonyos okság elve sosem létezett. 🙂 Tényleg???Jézus eltörölte volna a törvényeket?Nem erről van szó.Hanem éppen arról,hogy betöltötte.Ő maga a törvény.Mindig is Ő volt.Tehát nem a törvényt lehetetlenítette el,hanem a bűnt.
     Ennek a kövezős epizódnak ezen pillanata,amikor Jézus egyetlen mondatával nem csak egy életet mentett meg,hanem egy egész világ életét váltotta meg,képzeletben nyugodtan tekinthető olybá,mint ha az idő iránya onnan visszafelé kezdett volna el folyni.A fizika meg tehet egy szívességet! 😀

     Szóval,Neverend!Ha nincs reinkarnáció,nincs bűnbeesés.Ha nincs bűnbeesés,Hitler sem követett el semmi törvénytelent.Ha nem követett el semmi törvénytelent,akkor pedig Hitler is szent és tiszta,és olyan mint Jézus.Így neked sincsenek bűneid,sem senkinek.Minek akkor a reinkarnáció?

    10. Oszkár, én EZT a fejtegetést nem fogom veled végiggondolni. Ugye nem baj. Már a fogalmak, amivel “főzöl” elborzasztó.

     Viszont kiemelek egy mondatodat: a hibák kijavítására fordított energia egy része tovább növeli a rendezetlenséget. Vagyis NÖVELNÉ.
     Remek. Éppen ezért nem lehetett az eredeti bűnt “visszacsinálni” éppen ezért volt szükséges egy NÁLUNK NAGYOBB “BŐVEBB” – nem az emberi, hanem az isteni rendszerben – történő beavatkozás, a bűnnek felvállalása Annak részéről, Aki ellen elkövettük! Ez az a logika, amelyre igaz: 8…az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok ? mondja az Úr. 9Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim ? a ti gondolataitoknál. Izaiás 55

     Ezért lehet egy ÖRÖKKÉVALÓSÁGON át ezzel nem betelni és mindörökre dicsőíteni az Atyát aki elküldte Fiát a világba, hogy emberként győzze le és tegye jóvá a bűnt, a Fiút aki Isten létére nem szállt le a keresztről … és a Szentlelket. Aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről: hogy a világ fejedelme – Sátán – már elítéltetett.

    11. Kedves Éva!Ezt Neverendnek írtam.Neverendnek,aki nem feltétlenül énekelt húsz éves korában gregoriánt egy templomi kórusban. 🙂 Ha meg nem gondolod végig a dolgot,attól még írhatsz véleményt,legfeljebb fura dolgok jönnek ki belőle.Még az is előfordulhat,hogy ugyanazt fogalmazod meg,mint én – csak olyan hozzáállással,olyan nézőpontból,mint aki már egész fiatalon gregoriánt énekelt egy templomi kórusban.Az emberek többsége viszont nem ilyen.Úgy látom,Neverend sem.
     Azért találod elborzasztónak,mert nem gondoltat végig.Azt is erősen gyanítom,nem is olvastad el rendesen.Amit pedig nem ismer az ember,attól tényleg tud borzadni.Ez az írás komoly elmélyültséget kíván.Én mindig szakítok időt azokra,amiket linkekben küldesz nekem.Jó?A legutóbbiban is elmélyültem veled,pedig én sem énekeltem gregoriánt templomi kórusban,és akkor finoman fogalmaztam.Sőt,még csak katolikus sem vagyok,ahogy semmi ilyesmi sem.De attól még lehetünk barátok és testvérek.Én nem kérhetlek arra,hogy viseld a szíveden itteni tevékenységemet,legfeljebb annyiban,ahogy te is szeretnéd,hogy én megtiszteljem mindazt,amit te írsz itt,vagy belinkelsz ide.Különben meg gyorsan lerí,amikor nem te írsz,nem te fogalmazol,hanem az előítéletességed fogalmaz és válaszol helyetted.Te is ki szoktad kérni magadnak,amikor valaki a katolicizmussal szemben előítéletes.Jogosan!
     Barátsággal!

    12. Szia Oszkár! Elolvastam az univerzum lapot, tetszenek a cikkek. Te vagy a szerző?
     Most csak arra része válaszolok, amin mostanában én is gondolkodtam, hogy az ok-okozatok folytán egyre bonyolódik a rendszer, rendezetlen lesz. Én olyan puzzle szerűségnek gondolom, egyszer csak összeáll a kép, mindegy, hogy melyik elemet rakod be utoljára. Megértem, hogy szeretnéd olcsón megúszni az életet. A vallások is ebben nagyon hasonlítanak egymásra, minél egyszerűbb életet élsz, kevesebb inger ér annál valószínűbb, hogy nem vétkezel, nem okozol kárt. Indiában láttam erre extrém eseteket. Vannak olyanok akik úgy gondolják, hogy az egyedi lelküket ki tudják venni reinkarnáció körforgásából és ezért teljesen remete szerű életet élnek, nem beszélnek, teljesen minimálisra szorították a testi igényeiket és várják, hogy kiszabaduljanak a porhüvelyükből. Persze ott sem mindenki jógi, a legtöbb egyszerű ösztönlény. Itt a keresztény kultúrában a sátán a bonyolító tényező, ő viszi kísértésbe az embereket még a folyamatos tudományos kíváncsiság is luciferi jellemvonás(talán már nem annyira, mint a középkorban). Azt is észre kell venni, hogy nemcsak bonyolódik a helyzet, hanem van fejlődés is. Az ember tudatosan él, nem a saját kárán tanul, akkor mérsékelni lehet a hibákat ami a aktivitás velejárója. Pozitív mederben kell tartani a folyamatokat és így passzivitás vagy egyszerűsítés nélkül is élhetünk.

    13. Kedves Oszkár
     kiemeltem egy rendkívül jó mondatot, a többit nem olvastam el. Nem kritika volt. Viszont a “katolicizmus” az nem a “jó öreg templomok” meg a “veretes dallamok” és nagyon NEM.
     Megértem, hogy beleélted magad, és rosszul esett hogy beleszóltam és ezért bocsáss meg. Én csak kiemeltem egy rendkívül jó mondatot .. és innen elölről 🙂
     Szia!

    14. Oszkár, előítéletességem NINCS. Ha kanyarítasz egyet, mert azt gondolod, hogy ilyen “kategóriák” – és még idézőjelben ez is – mint a “katolicizmus” rám érvényesek, hát nagyon elszomorodom. Sokáig tudok bohóckodni, elnézni ! kemény NEM az üdvrendbe illő dolgokat, sőt abból ki-KIABÁLÓ dolgokat, többek között a barátság miatt.
     Összefoglalva: nem elméletekről hanem élet-halálról van szó hogy MÉG TÖBBEN igazat mondjanak-e vagy nem az Isten dolgairól … ez az, ami irányít.

    15. Neverend, a kíváncsiság luciferi jellemvonás? Fel kell tételeznem, hogy a Biblia története az alapja, mert NEM LEHET MÁS.
     Óriási félreértés ez de elég sikeresen viszi át magát a világirodalmon. Isten nem “tudni tiltott meg” az embernek, és azt a (jó) Lucifer NYÚJTJA az embernek? Ez sarkosan, röviden így.
     Ha tudni tiltott volna, nem bízta volna ránk az egész földet – ugye, ahhoz kell tudni, ezt-azt, kutatni, fejlődni.
     Az Úr azt mondta, hogy ez a jó és gonosz tudásának fája, és ha arról eszel, MEGHALSZ. Addig az ember CSAK A JÓT TUDTA innentől pedig tudta a rosszat, a bűnt, és ennek következménye, hogy halandó lett. Az ember nem volt halandó, a kígyó hazudott, hogy “nem haltok meg” (és elültette a szívükben, hogy Isten nem mondott igazat.)
     De hogy a középkori gondolkozásról miket írsz, az nagyon “középkori”. A legtöbb tudós szerzetes volt, egyetemeket az egyház alapított, stb.

    16. Éva,nyilván nem sok embert fogsz találni,aki elismerné,hogy bizony vannak előítéletei.Miközben ezen poszt hozzászólásaiban is utaltam rá,ami engem illet,hogy nekem vannak.Ezek szerint én vagyok itt az egyetlen gázfickó,akinek vannak előítéletei.Igen,én leírom magamról,hogy van ilyen hajlamom.Gondoltam,leírom,hogy miközben másokkal az ítélkezéseiket próbálom felismertetni,világos legyen,hogy igen,magamban is felismerek ilyesmit.Előfordul,hogy jelzem is.Mondjuk,nem mások gyönyörűségére teszem ezt,hanem magam felé ismerem el.Mert úgy gondolom,hogy nem az a gond,ha előítéleteim vannak,hanem az,ha letagadom,és ha nem ismerem fel ezt magamban.Ez egyfajta önmagammal való szembenézés számomra.Miért nem tartasz velem ebben?Igaz,hiszen most mondtad..!Neked nincsenek előítéleteid.Te csak véleményt mondasz egy írásról úgy,hogy azt el sem olvastad. 🙂
     Azonban,ha nincsenek előítéleteid,azok felett se ítélkezz,akik veled szemben előítéletesek,mert nem ismernek sem téged,sem a hitedet.Sőt,ne ítélkezz senki felett,de ne csak ezen az oldalon,Lucifer felett sem,mert amikor az egyik ítélkező elítéli a másikat,az paradoxon.Mindig csak mások hibásak?Igen,hajlamosak vagyunk még egy ördögöt is kitalálni,csak hogy hárítsunk.Én ismerem ezt az érzést,és nem tagadom le.Ha valamitől félsz,miért nem nézel inkább te is magadba?Legalább meglátnád,hogy teljesen ugyanolyan vagy,mint én. 🙂

    17. Oszkár, most bebizonyítom, hogy nemcsak írok, hanem olvasok is 🙂 Kérlek, ne haragudj, ha TÜZETESEN nem olvasom el, nem is nekem szántad … 🙂 KIEMELTEM egy mondatot, ami nagyon TETSZETT! a többi meg kavarog, olvasatlanul … nem, ezt a gyűrődést most nem vállalom fel – és azért te is olvasd el, mit írtam. Lehet, nagyon büszke vagy az okfejtésedre, és beletapostam az önérzetedbe: bocsánat!

     Ítéleteket alkotunk, de nem ELÍTÉLÜNK valakit, ez két különböző dolog. Sőt ítéletet alkotni kötelező: ez tulképp állásfoglalás. Jézus mondta: beszédetek legyen igen-igen, nem-nem.

     Általában sok ember használ skatulyákat, nevezzük ezt előítéletnek. Itt pedig, elkerülhetetlen, hogy képzeljünk valamit egymásról, alkossunk egy képet, ami a valós megismerkedés ELŐ ítélete. Szerintem nagyot koppanunk, ha személyesen is találkozunk. 😀

     Csak, ha az az (elő)ítélet bántó, azért azt szóvá tesszük – vagy abbahagyjuk a gyakorlatot. Ez utóbbit inkább ne.
     Én különben elég “balhés” vagyok annyiban IS, hogy mentek mindenkit – mindig van egy látószög, ahonnét pl. mondjuk mi “berúgtunk” 🙂 nemrég – és nem egy ájtatos manó vagyok … csak azért, mert húszévesen … stb.

    18. Oszkár, “ördögöt is kitalálni” ?! senki nem szerette volna kitalálni : brrr 🙁
     LÉTEZIK mert a Bibliában ott van LEÍRVA hogy ő volt, aki az embert bűnbe, engedetlenségbe vitte. Nahát. A fantáziád és a kinyilatkoztatás közé azért húzz egy vonalat: különböztesd meg a kettőt!

    19. Köszönöm,kedves Éva!Tudod,mi erről a véleményem?Elmondom,mi erről a véleményem.Így szól a véleményem erről: ez egy c#zzx< a négyzeten!Tudod,miért?Mert mindjárt az eleje önmagában ~o)ß[***,ami pedig számomra …{}xxxĐĐĐ és ߤ¤×*!!!Az előadás többi részéről pedig úgy gondolom,hogy…*-+++*$$$đä?!+^^…Hát,ennyi. 😀

     Ja,hogy még meg sem néztem az előadást..?! És hogy valójában lövésem sincs,hogy ki ez és miről beszél..?Kérem,attól véleményem még lehet róla.No problem!Ezt is ráfogom a nyuszira.Így hát,ez részemről nem előítélet,csupán ítéletet alkottam. 😀

    20. Kedves Oszkár. Sajnálom hogy nem érted, hogy ennél alább nem tudtam hajolni a macis üzeneted után.
     Én azt írtam először: “a fogalmak” ! amellyel “főzöl” – bocs, a “használsz” helyett. Utána meg lelkesedtem azért az egy mondatért, és még hozzá is toldtam …

     Akkor mi volt az előítélet ?

     A film, amit az elejére tettél egyszerűen nem nézhető számomra … alá viszont írtam egy üzenetet, választ és abban sincs előítélet (a filmre nézve). Az ottani kérdésed, hogy tennéd-e meg megölni
     – nem tudjuk csak a hatását “megoldni” magunkban főleg úgy hogy elküldjük mert nincs hatalma ezt kell a képébe vágni a harc erről szól – szellemi harc – nem pedig megölésről: ahova majd kerül, a tűz tavába, oda az Úr dobja majd … az a vég ahogy írva is van
     – ha valaki mások szeme láttára cselekszik, vagy titokban, az TELJESEN MINDEGY. a JÓ tett jutalma is önmagában van, boldogabb leszel tőle, a rossz is: még rosszabb leszel.

     Ha nem nézed meg ezt a srácot sajnálhatod! A sötét útjairól beszél, először, tuti, hogy senki felé nincs előítélete. Az egyik legjobb, és még színes inge is van.

    21. Kedves Éva!Próbáljuk most már meg magunkat ne komolyan venni!A múltkori nyuszis,a mostani macis 🙂 ,meg ez az utóbbi “furfangos” üzenetem is ennek szólt.Nem könnyű azonos hullámhosszra kerülnünk,de abban bízom,hogy a humor segít.Ne légy már vakbél gyuszi! 😀

     És ennek a srácnak ráadásul színes az inge..!

   3. Pállal vagyok egy véleményen. Isten nem azért teremtette az embert, hogy legyőzze a gonoszt hanem KIÁRASZTOTTA életét, szeretetét, hogy legyenek élők, akik szeretik egymást és persze, közben Ővele is harmóniában élnek. A Paradicsomkert csodálatos életében, először. MOST pedig Jézus által Ővele, már itt a földön és ráadásul az örök életben.
    Istennek nem ellenfele egy teremtménye … az más kérdés, hogy SÁTÁN az ember Jézust megkísértette.
    Az angyalok tisztában voltak azzal, hogy az Úr milyen csodálatos és nem függetlenítették magukat, és “helyére” akartak kerülni hanem áldották, és áldják, dicsőítik az Urat mindörökké. Lucifer döntése éppen azért végleges volt, mert az Isten ismeretén alapult.
    Látom, hogy Pál is azt írja, hogy ez az írás bevilágított, oda ahol eddig sötét volt, ez nálam is így volt. Pont ezért, hogy emberré lett az Isten Jézusban, vett teljes győzelmet. RÖGTÖN viszont nem leszünk önzetlenek, és teljesen Őhozzá hasonlóak, a hittel.
    “A kincsünk cserépedényben van… Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy EGYSZER JÉZUS ÉLETE IS MEGNYILVÁNULJON testünkön.” 2.Kor4.7-10

    1. Ámen. Éva!

     Kezd szorosabbá lenni itt a fórumon a testvéri érzés – csodálatos megélni és látni. (És persze nem azért van ez, mert egyetértünk valamiben, hanem azért, mert véleményeink, nézőpontjaink különbségei ellenére mégis egy irányba tekintünk mindannyian.)
     Úgy érzem, már nem sok van vissza, amikor megpróbáltatik ez a testvériesség…

    2. És a testvériesség épp a Luciferről szóló cikk alatt 🙂 Jól képen csaptuk 😀 de amúgy sincs hatalma, ezt nem árt TUDNI és sohasem elfelejteni.
     Eszembe jut egy történet, egy pásztor épp készült a megszólalására, és zajt hallott a másik szobából. Ott a Sátán tombolt (hogy látta, láthatta, nem tudom). “Ja, csak te vagy?” kérdezte és becsukta az ajtót 🙂

  2. Kedves Éva és Oszkár!

   A múltkor én próbáltam írni pusztán jóindulatból,hogy Buddha biztosan csak egy ideig világosult meg,nem úgy,mint Jézus Krisztus,akiben Isten lelkülete,szelleme volt,van még most is,ahhoz képest nem semmi,hogy Oszkár Jézus Krisztus és Hitler párhuzamát veszi egybe.Most hogy ezt így Oszkár miatt egymás mellé kellett írnom a két nevet,még meg is borzongtam tőle.
   Bár a múltkor olvastam egy internetes,keresztény oldalon,hogy amit Jézus Krisztus tanított,az nem a földi hatalom és a nép közötti arany középutat mutatta meg,hanem azt összekötve az emberi hierarchia és az alsóbb néprétegek összekapcsolását.
   Bár nem tudom ,mennyire megfelelő,de tény,hogy Jézus Krisztus,amit tett,azt minden emberért tette,csak szívével el kel(ajánlott,mert semmi nem kötelező)fogadnia az egyéneknek.

   1. Kedves István!Hidd el,magam is beleborzongtam,miközben csináltam ezt az összevetést Jézus és Hitler között.De ezzel pusztán beidegződésről van szó.Az öt érzékszervünk csak az anyagi világot látja,azt az anyagi világot,amely az ítéleteink kivetülése csupán,nem pedig maga az igazság.Így hát nincs alapod semmilyen ítélkezésre ezen test szerint ebben az anyagi világban.Noha észre kell venni,hogy a test szerinti emberünk nem is akar mást,csak ítélkezni.Az ítélkezés elengedése a szabadság kiteljesedése.
    Fura,de néha magam is úgy érzem,hogy szívesebben ítélkeznék,mint lennék szabad.Ezért borzongtam meg magam is,miközben azt a bizonyos párhuzamot felépítettem.Azonban természetesen a szabadság vonzóbb,mint az ítélkezés.
    Tudom,hogy komoly elmélyülést igényel az az írásom.Ha erre az elmélyülésre nem érzel indíttatást,teljesen érthető.Akkor viszont mélyülj el a saját szívedben,és vizsgáld meg alaposan az ítéleteidet.Valószínűleg rájössz,hogy a mások elítéléséhez vezető út rajtad keresztül vezet.

 5. Igazából én eddig nem nagyon tudtam,hogy lucifer szolgálni jött az embereket a Földre,vagyis Isten szolgálni küldte,bár olvastam Bill Johnsonnak egy könyvében kissé hasonló megfogalmazást,de az nem teljesen hasonlít a szolgálatra.Arról írt,hogy az embert küldte le a Földre,hogy uralkodjon a Földön,de lucifer átvette a hatalmat felette,de nem írta,hogy ő szolgálja az embert.
  Néha érzem úgy,hogy pihennem kell ezekre az erről-arról jövő információk miatt.
  Nem jó ez a sok információ.

  1. Igen,…nagyon sok információt tartalmazz a Biblia és ha azok csak úgy össze vissza jönnek, akkor valóban összezavarja az embert. Én nem a pihenést ajánlnám neked kedves István 🙂

   1. Kedves István,
    Azt ajánlanám, az lenne a jó, ha nem összevissza jöjjenek azok az infók, hanem a leírt sorrendben. Így már érthetőbb?

    1. Egy ideig sorrendben jöttek,de most ez az írás kissé összezavart,mert nem tudom,hogy Thea ezt így tudta-e eddig is,vagy neki is új volt az info.

    2. Igen, így tudta. 😉 Ez ráadásul a mi történetünk vagyis az emberiség története dióhéjban madártávlatból és ha már sorrendről beszélünk, akkor a Biblia eleje és vége is, a kezdet és a vég. 🙂

    3. Kedves István,
     Ameddig elindul a sorrend, addig olvasd el ezt. Pontos írásnak tartom, bár itt a legtöbben az írás egyik részével nem fognak egyetérteni. De sebaj, nem vitázni teszem fel, hanem hogy egy tisztább képed legyen az angyalokról és feladataikról, mert ezt a “Lucifer (esetleg az angyalok), az embereket jött(ek) szolgálni” akár félreérthető is lehet,….hiszen ez így nagyon általánosnak hangzik.
     http://www.christiananswers.net/hungarian/q-acb/acb-t005h.html

 6. Számomra az a szomorú és egyben bosszantó , hogy magukat hívő kereszténynek tartó emberek is a Sátánt a pokol urának tartják. Biblia ismeret nélkül tényleg csak ezek a hülyeségek és hazugságok élnek a fejekben. Holott ez a Hellén kultúra maradványa ahol Hadészből csináltak Sátánt. Az egyik nem keresztény fórumon ezt leírtam és nagy csend követte.. mintha teljesen újat mondtam volna..
  A másik ilyen ütköző zóna a teremtés vs evolúció. Maguk hívő emberek egy része is a teista evolúcióban hisz, pedig ha belegondolna a részletekbe..

  Ebben a sorozatban az lehet előny, hogy ha szóba kerül akkor legalább el lehet mondani hogy a biblia szerint a Sátán nem a pokol ura. Legalább egy téma a beszélgetéshez..
  még hívőket ( vallásukat gyakorló keresztényeket) is meglephetünk vele..
  Én különválasztom a vallásosokat és a hívőket, de általában egy kalap alá veszik őket.

  1. “Én különválasztom a vallásosokat és a hívőket, de általában egy kalap alá veszik őket” Vajon miért?

   1. Lehet, nem tőlem kérdezted, viszont megpróbálok válaszolni. A vallásosok – ami alatt azt értem, hogy valaki mit mond, vall, persze lehet érteni ezalatt a hagyományból, szokásból “megélt” kereszténységet – a hívő pedig akinek az életét, az egész lényét átjárja az Isten iránti szeretet, és ennek következtében teljesen más az élete mint mielőtt megtért. Lényegében, történik egy MEGTÉRÉS az ember életében.
    Szerintem azért nem választják szét az emberek, mert a hívők élete ERŐTLEN, nem sugározza Isten szeretetét, nem bírja szeretni az ellenségét, és folytathatom. Azt is hozzátenném, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus azt mondta: “aki hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: nevemben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, kezüket betegekre vetik és azok meggyógyulnak.” emiatt azt mondom, erőtlenek vagyunk, a Szentlélek ereje nincs meg bennünk LEGFELJEBB egy áldott élet, “csodák” hogy nagy nehézségek ellenére, mégis, tudnak élni … Ez a gondviselés visszaigazolása 🙂

    1. Kedves Éva!

     A mindennapi.hu oldalon találtam egy 12 pontból álló gyűjteményt,hogy mi a különbség a vallásos és a hívő ember között.
     Pont a hívőknél kell,hogy legyen az erő,mert a vallásos az esetleg csak a fizikai erőben hisz.
     Szerintem,ha hirdetnénk,hogy Jézus Krisztus minden ember bűnét kifizette már egyszer,akkor a legtöbb muszlim ,és más vallásokban hívő ember is megtérne hozzá,újjászületne,és megnyugodna,persze ezt nekünk érdemes közvetíteni,de aztán őket is Isten formálná utána a Szent Szellem által belülről.

    2. Kedves Éva,
     Ezt mondod nekem, ami után csak néhány napja, egy hete(?) annak, hogy pont ebben a témakörben (a hit erejével) oktattál ki engem ( Bonnke!), hogy nem többiekből, csak belőlem hiányzik az a bizonyos hit ??? A Hallelúja végszó hiányát meg végkép nem értem.

     Amúgy a kérdésem előtt egyértelműen Shanzát idéztem, így továbbra is várom a megtisztelő válaszát.

    3. Kedves István szerintem félreérted, persze hogy azt mondom, a HIT a Szentlélek erejében való cselekvés, ahogy a Márk ev-ban is van.HA ez hiányzik, legfeljebb a mindennapos csodákban járunk, a “semmink nincs mégis mindenünk megvan” állapotában, ahogy Pál apostol írja arra az esetre, ha szükséget szenvednénk. Mégis, ez egy ideig tart csak az is okulásunkra (én ezt így tapasztaltam, elképesztő módon hozott ki Isten nagyon nehéz helyzetből – nem is egyből).
     Jó lenne Adrian nem gúnyolódni. A Szentlélek elleni bűn nem bocsátatik meg … ám, ha valaki nem ismeri fel Őt …
     Felismertem! Egyszer meggyógyultam, csodában, a Szentlélek ereje által, azóta sokat tanulmányoztam – ilyen egyetemre jártam (ami nem Mo-on van) ahol az volt a házi feladat, hogy “szolgálj gyógyulással” … a többi magánügyem, feléd, ha az alleluja – dicsérjük Istent – is gúny tárgya lehet :'(

    4. Úgy értettem, István, hogy a hívők élete erőtlen ABBAN AZ ÉRTELEMBEN, hogy nem cselekedjük MINDAZT amire Jézus hatalmat adott. A tanítványok, amikor visszajöttek a küldetésből, mondták, hogy a gonosz lelkek MIND ENGEDELMESKEDTEK nekünk! És gyógyulással is szolgáltak, Jézus nevében. Ma, ha ez történik “gyanús” … sok hívő szemében!
     Tehát nem jellemző a hívőkre általában: …akire Péter árnyéka rávetült, meggyógyult, asszonyok visszakapták halottaikat … Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz ugyanezeket a jeleket fogja cselekedni, sőt különbeket is azoknál…

     A “hétköznapi” hitünkből fakadó erő, a SAJÁT életre, a Benne való hit által megvan, ezért bírjuk a gyűrődéseket, pont ahogy az előbb Filia írta: ilyen cikk olvasásakor is békességünk van 🙂 alleluja !

    5. Kedves Éva!

     Egyszer legalább itt az országban ki lehetne próbálni,ha komolyabb vihar támad(időjárási),és Jézus Krisztus hitével elállítjuk a vihart,de ahhoz lehet,hogy sok ember hite kell.Vagyis,amikor Jézus is a tanítványaival volt a csónakban,megfedte a tanítványokat,hogy miért rá vártak.

    6. István, bizonyítani öncélúan? Voltak olyan TŰZ evangelizációk, ahol számtalan gyógyulás történt, úgy, hogy az illető elmondta, boldogan, hogy már itt vagy ott nem fáj egyáltalán vagy látszott. Rendszeresen jön Mo-ra évente – ha még idős kora miatt folytatja ezt – D.Mobley és valószínű hogy kis csoportokban, ahol OTT A SZENTLÉLEK, sok gyógyulás történik rendszeresen, folyamatosan.
     Mindig Isten szeretetéről van szó, sosem egy mutatványról hogy “higgyenek” mert ha nem akarnak, úgysem hisznek.

   2. A válasz sokkal egyszerűbb mint amit itt már kifejtettetek..
    Az akinek még nincs élő kapcsolata Istennel nem tud különbséget tenni.. vallásos és hívő között.. Szó sincs itt erőtlenségről..
    Mi is mind vallásosként kezdjük.. a megtérés ezután jön. Személyes döntés formájában Isten által születünk új életként.. Majd a hétköznapokban megtapasztalva Isten jelenlétét, vezetését.
    Szoktam mondani hogy én már nem hiszek Istenben! Amikor pedig értetlenül néznek rám folytatom: Nem hiszek Istenben mert tudom, megtapasztaltam hogy Ő van! Ekkor még furcsábban néznek rám.

    Az újjászületés Istentől van mi nem tudjuk kierőszakolni , sem azzal hogy próbálunk szenté válni sem azzal hogy különböző vallásos gyakorlatokat imákat végzünk..
    Mi csak kérhetjük, de már ez a vágy is Isten munkája bennünk!

    Vagyis csak egy hívő tud igazából különbséget tenni vallásos és hívő között..

    1. Erdekes, amit mondasz, de szerintem csak reszben igaz. Magam peldaul sosem voltam vallasos. A templom kozelebe sem mentem soha es ezutan sem fogok. Szerintem rengetegen lettek hivok ugy, hogy elotte ateistak, agnosztikusok voltak. Nekem peldaul, a mwgteresem elott, volt egy rovid new age-s korszakom is. Atfogalmazom a kerdest. Hogyan tudjuk, hogyan lehet megkulomboztetni a jo gyerekeket a tekergoktol?

    2. Kedves Adrián!

     Jézus szavai jutnak eszembe: ” Gyümölcseikről ismeritek meg őket”. “Mindem fa mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik”. “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt.” ” Arra rendeltelek titeket hogy gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.” Pál szerint pedig: “A lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Azt hiszem a Szentlélek egy életen át munkálja ezt bennünk, sok áldás, igeolvasás ( eső), próba, veszteségek ( metszés, gyomlálás, kapálás) kell hozzá. De ha például ezeket a híreket is olvasva békességünk van, tudva hogy semmi sem választhat el Tőle, az is a Lélek gyümölcse.

    3. Van ebben valami, hogy csak hívő tud különbséget tenni …de azt csak “visszafelé” nézve. A vallásos ember hihetetlenül taszító tud lenni, ítélkezik, más szemében a gerendát, magáéban a szálkát sem … stb. Sőt, még vissza is tart embereket hogy lépést tegyen Isten megismerése felé!
     Erre mondta Jézus, hogy “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem léptek be, és azokat sem engeditek be, akik szeretnének belépni.” Máté 25.13
     Sok “valláskárosult” a rossz példákat látva zárja el a szívét is, hagyja ott, amiben például nevelkedett.

  2. Kedves Shanza!

   Általában problémát okoz hívő embereknek, hogy nem tudják a helyén kezelni a sátánt.
   Vagy lebecsülik az erejét vagy túlértékelik, mindegyik veszélyes. Ha 100%-ban Krisztusé vagyunk, ami nagyon ritkán sikerül, akkor tehetetlen velünk a sátán, ha csak Isten nem akar próbára tenni bennünket.
   Ha csak 1%-ot is vissza veszünk magunknak azt a gonosz uralni fogja és valószínű rögtön nem is vesszük észre. Azért azt senkinek nem tanácsolom és ha majd lesz lehetősége rá, hogy az antikrisztussal szembeszálljon.

   1. Szembeszállni? szerintem mindannyian fogunk, nem? A legkisebb lányom mondta 12 évesen, hogyha majd felül a trónra, Jézus HELYETT, úgy értelmeztük anno, “odamegyek és azt fogom mondani, hogy téged ez nem illet meg, menj innen” – bár tulképp az ördög birodalmának a fejét megilleti ANNAK AZ ORSZÁGNAK hatalMA ….

    1. A gyerekek mindig bátrabbak. 🙂 Biztosan megvan a maga oka ennek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend