Idők jelei

Láthatóvá vált “láthatatlan idegen entitások” felfedezését jelentette be egy kutatócsoport – Higgyünk nekik?

Invisible-Entities

Ahogy azt az alábbi cikk forrása is mutatja, a földönkívüliek létezésének kérdése egyre gyakrabban bukkan fel a tömegmédiában. Vajon mi ennek az oka? Arról van szó, hogy a sok alternatív ?leleplező? cikk eredményeként a fővonalas média is kénytelen előrukkolni az ilyen jellegű információkkal, vagy egyszerűen jövedelmező bulvár hírnek tekintik? Esetleg egy újabb elhitetést látunk? Hiszen, ha az emberek egy titkosnak vélt témáról hirtelen egy milliók által látogatott lapon olvasnak, könnyen azt gondolhatják, hogy ?lám az igazság végre napvilágra kerül? és ezáltal nagyobb verembe esnek, mint amiben eddig voltak.

Először nézzük meg, hogy mire bukkantak a kutatók, majd vizsgáljuk meg, hogy miről is lehet szó valójában.

Az brit exptress.co.uk a következőket írta:

Az anti-anyag létezését kutató tudósok azt állítják, hogy korábban ismeretlen ?láthatatlan életformára bukkantak? itt a Földön, ami ráadásul aggasztó módon kémkedik utánunk.

Az optikával, atomfizikával és energiával foglalkozó Thunder Energies Corporation azt állítja, hogy “láthatatlan entitásokra” bukkant, amelyek a Föld atmoszférájában élnek.

A kutatást a Harvardon végzett, ellentmondásos hírnevű atomfizikus, dr. Ruggero Santilli vezeti.

A legtöbb fővonalas kutató nem veszi komolyan Dr. Santilli munkáját, a professzor viszont úgy gondolja, hogy kritikusai összeesküdtek az általa képviselt ?új tudomány? ellen, mivel az ellenkezik eddigi elképzeléseikkel, többek között Einstein relativitás elméletével is.

A felfedezést a saját magáról elnevezett Santilli teleszkóppal tették, amit kifejezetten azért fejlesztettek ki, hogy bizonyítékokat találjanak az anti-anyag galaxisok, az anti-anyag kozmikus sugárzás és az anti-anyag aszteroidák létezésére.

A kutatócsoport attól tart, hogy ezek a korábban ismeretlen életformák titkos megfigyeléseket hajtanak végre a földön.

Dr. Santilli egyelőre még függőben lévő szabadalma konkáv lencséket használ, amelyek szerinte képesek szabad szemmel nem látható életformák megfigyelésére.

“Ez egy izgalmas felfedezés. Még nem tudjuk, hogy mik ezek a szabad szemmel vagy hagyományos teleszkóppal nem látható entitások, de a Santilli teleszkópra felszerelt kamerákkal jól láthatók.

A kutatók szerint ezek szabad szemmel nem látható entitások képei
A kutatók szerint ezek szabad szemmel nem látható entitások képei

A civilizáció hajnalától napjaink döbbenetes felfedezéséig úgy hittük, hogy csak az létezik odafent, amit szabad szemmel és optikai eszközeinkkel láthatunk.

A helyzet most megváltozott, mert olyan entitások létezését fedeztük fel, amelyek a mi földi környezetünkben vannak és szemmel vagy hagyományos optikai eszközökkel nem láthatók, a mi új eszközeink számára azonban azok. A világegyetemről alkotott képünk így drámai mértékben megváltozik, ami messze nyúló következményekkel jár a jövő fejlesztéseit és felfedezéseit illetően, amelyekről ma még talán álmodni sem merünk.?

Dr. Santilli azt mondja, hogy legalább kétféle Láthatatlan Földi Entitást (ITE=Invisible Terrestrial Entity) észleltek. Az egyik sötét, vagyis a digitális kamerával készített felvételen fényes háttéren jelentkező sötét alakként észlelhető, a másik pedig világos, ami ennek éppen az ellenkezője.

A kutató szerint az American Journal of Modern Physics folyóiratban publikált felfedezést két meg nem nevezett amerikai asztronómus egymástól függetlenül megerősítette.

A YouTube-ra feltett hivatalos videójában Dr. Santilli vészjósló következtetéseket fejteget:

“Arra a kérdésre, hogy mik ezek az entitások, a kormánynak kell megadni a választ, mert akármik is legyenek, úgy tűnik, jogtalan megfigyelést végeznek bizonyos érzékeny polgári, ipari és katonai létesítményeknél.”

Dr. George Gaines, a társaság elnöke fenntartások nélkül támogatja a kutatást.

“Igazából sokkal komolyabb dolgot fedeztünk fel, mint amire eredetileg számítottunk. Olyan dolgokat, amik láthatók és olyanokat is, amiket hagyományos teleszkópokkal vagy szabad szemmel nem vagyunk képesek észlelni. A Santilli teleszkóp segítségével korábban soha nem látott dolgokat láthatunk,” mondta.

Több tudományos és keresztény csoport is foglalkozik a földönkívüli jelenségek kutatásával és ezek nagyjából hasonló következtetésre jutottak: a jelenségek valóságosak, eredetük azonban eltér attól, mint ahogy azt a beszámolók alapján sokan feltételezik.

Elképzelhető például, hogy a fenti cikkben vázolt felfedezés teljesen megalapozott, csak éppen a különleges távcsővel azonosított entitások nem egy másik bolygóról érkeztek, hanem nagyon is földiek, még ha nem is egészen “természetesek”.

Joe Jordan és a CE4 kutatócsoport több évtizede foglalkozik az idegen entitásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok dokumentálásával és a jelenségek valódi forrásának leleplezésével. Az alábbi előadásból megtudhatjuk, hogy milyen eredményre jutottak:

Nem kérdés, hogy a jelenség valóságos. A néhai Carl Sagan, aki a Cornell Egyetem csillagászati és űrtudományi tanszékének professzora volt és világi megközelítésből vizsgálta a kérdést, a következőket mondta az ufókról:

“Az előadásaim után, teljesen mindegy, hogy miről szólnak, gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy hiszek-e az ufókban. Minden alkalommal megdöbbent a kérdés megfogalmazása, ami azt sugalmazza, mintha ez az emberek hitén, nem pedig a bizonyítékokon múlna. Szinte sohasem kérdezik azt, hogy “Mennyire megbízhatók a bizonyítékok, amik arra mutatnak, hogy az ufók tulajdonképpen idegenek űrhajói”?”1

A Carl Sagan által megfogalmazott kérdésre félreérthetetlen választ kapunk a fenti filmből és magától Sagantől is: szó sincs más bolygókról érkezett jóságos vagy akár ellenséges űrlényekről, akármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk.

“Áltudományok” áltudományos elméletek, amik azt állítják, hogy távoli világokból való idegenek alkalmi látogatásokat tesznek a Földön.”2

John Keel, aki elismert újságíró és ufó szakértő volt, a következő egyszerűséggel fogalmazta meg a lényeget:

“Úgy tűnik, hogy az ufó megnyilvánulások nem sokban térnek el az ősidőktől létező démoni jelenségektől.”3

A modernkori kutatások és az ufó jelenséggel kapcsolatos dokumentált esetek, jelentések és vallomások alapján a témában jártas világi és hívő szakértők számára egyértelműen látható, hogy az elmúlt 50-60 év során feljegyzett jelenségek nem a földön kívülről erednek, vagyis nem biológiai értelemben vett intelligens, más bolygókról érkező életformákról van szó. Az emberekkel kommunikáló entitások szellemi eredetűek, céljuk pedig éppen az az elhitetés, amire a Biblia figyelmeztet.

Érdemes a kérdésben Hollywood háza táján is szétnézni. Ahogy azt az X akták 2016-os évadnyitó epizódja is tökéletesen demonstrálja, egyre gyakoribb filmtéma a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvétel, azt sugallva, hogy ezek az állítólagos lények az emberiség jóakarói, netán teremtői, akikkel összefogva az emberiség végre legyőzheti az igazi ellenséget. Az elénk vázolt ellenségek között van Jézus is, intoleránsnak bélyegzett követőivel együtt, akiket le kell győzni annak érdekében, hogy a világ a fejlődés következő lépcsőfokára léphessen. Röviden, a szerepeket megfordítva, Istent és Jézust zsarnok szörnyekként, híveiket pedig intoleráns bigottként mutatják be, akiket a “világosságot hozó” földönkívüliek segítségével győzhetnek le, hogy eljöhessen az egyetemes béke és “szabadság” korszaka.

Carl Sagan is felveti a kérdést:

“Nem lehet, hogy az úgynevezett “földönkívüliek” célja, hogy az embereket áttérítse egy alternatív spiritualitás elfogadására?”

Mivel a földönkívüliekkel kapcsolatos tapasztalatok egy nagyon általános mintát követnek ? elrablás, vizsgálat, megbeszélés/képzés, utazás, más “világok” megtekintése, “isteni” jelenés, visszatérés – a válasz kikövetkeztetése, világnézettől függetlenül is elég egyszerű.

A cél 6000 éve nem változott. Lucifer megirigyelve Isten hatalmát és az ember iránti szeretetét, a Mindenható pozícióját akarta. Ennek elérésére egyetlen fegyvert használhat: az elhitetést. Pál is erre figyelmeztet bennünket:

“A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,”4

“Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!”5

Ádámnak és Évának halhatatlanságot és magasabb tudást ígérve hozzájárult az emberiség bukásához. Az ígéret ma is ugyanaz és igazából az elhitetés módszerei sem sokban változtak. Ne dőljünk be neki!

 1. Dr. Carl Sagan, A démonok által kísértett világ, 1995 []
 2. Dr. Carl Sagan, A démonok által kísértett világ: A tudomány, mint gyertya a sötétségben, 43. oldal []
 3. John A. Keel, A trójai ló hadművelet, 299. oldal []
 4. 2. Thessalonika 2:9 []
 5. Galáta 1:8 []
Előző posztKövetkező poszt

28 hozzászólás

 1. A másik dolog, ami zavar ebben az írásban, mert túl korainak és ezért túl erőltetnek is tartom, az, hogy csak épp hogy nyilvánosságra hozzák a dolgot, a felfedezést, ezt a technikai áttörést, minek segítségével tulajdonképen az eddig láthatatlant láthatóvá lehet tenni (“soha nem látott dolgokat láthatunk”), de már mindjárt a kormányra mutogatnak: ” ?Arra a kérdésre, hogy mik ezek az entitások, a kormánynak kell megadni a választ, mert akármik is legyenek, úgy tűnik, jogtalan megfigyelést végeznek bizonyos érzékeny polgári, ipari és katonai létesítményeknél.?
  Olyan ez, mintha ezt a másik hamis társaságot hallanám: http://www.citizenhearing.org/ Az induláshoz szükséges pénzt na vajon kik biztosították….már megint? http://redefininggod.com/2014/10/why-are-the-rockefellers-and-the-jesuits-guiding-the-ufo-disclosure-movement/

 2. Csak próbálok kritikusan gondolkodni. Van egy Santilli teleszkóppunk aminek a végén egy drága HD kamera van rögzítve. Van egy forradalmi állításunk és néhány semmit mondó fényképünk. Azok az “entitások”, legyenek azok bármik is, a beszámoló szerint mozognak, azaz közlekednek. Egy digitális kamera esetében egy gombnyomás és a gép máris átkapcsol a fényképezés üzemmódból videó üzemmódba. Nos, hol vannak a videó anyagok? Kérdezem én.

  1. Több éve fotózom, videózom, a fátyol mögötti világot, némelyikük már szem számára is látható. Ehhez viszont az emberi érzékelés képességeit kell fejleszteni. Én senkit nem szeretnék meggyőzni, sem lebeszélni, hogy hisz vagy nem hisz a földön kívüli, vagy a szem számára nem látható világban. Számomra nem kérdés, vagy hit. Látom!!! Rengeteg felvételem van, fotóm, amit fölvettem, azt le is fotóztam. Ez egy eredeti felvétel. https://m.youtube.com/watch?v=a6OQRNWmhLM Ezt pedig lelassitottam.https://m.youtube.com/watch?v=gYfT2sIvLlo Itt megállt előttem egy fénylény.https://m.youtube.com/watch?v=RYqVZnH0lq0 Sajnos csak azt akarjuk elhinni, amit mi, vagy a média, politika, élénk tár. Föl sem merül az, hogy valakik miért látnak, valakik miért nem? A szkeptikus emberek maguktól zárnak el olyan energia csatornákat, amivel képesek lehetnének előmozdítani,,, rejtett” képességeiket. Ami valójában nem is rejtett. Hajrá!!!!!

   1. Kedves Marianna!

    Mivel itt elég sok a keresztény olvasó, nem az a kérdés, hogy létezik-e egy többnyire láthatatlan világ, vagyis egy másik dimenzió, hiszen ez nagyon egyértelmű számunkra:

    “Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.” Zsidók 11:3
    “mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.” 2.Kor. 4:18

    Jézus által minden lehetséges számunkra és valóban nincs ebben semmi rejtett, a “csatornákkal” azonban vigyáznék, ugyanis ebbe a világba egyetlen Ajtó vezet, a többi a tolvaj által használt csapda.

   2. Marianna,
    Hűűű, de intelligens lények. Kár, hogy mindig csak azok fránya kamerák segítségével láthatóak, szabad szemmel sosem. És mi/ki után kémkednek ott abban a dolgozó szobában, ha nem vagyok túl indiszkrét?

 3. Ép elméjű keresztény ember nem is feltételezi hogy nincs földönkívüli élet! Sőt! Élet ott van csak igazán!
  “…az én országom nem evilágból való.”

  Bálám jut eszembe először a láthatatlan lények érzékelésével kapcsolatban, amikor a szamár már észrevette az angyalt, de Ő nem.

  Ott vannak még János látomásai amikor “elragadtatott” az X-edik égig. Ezt szerintem simán értelmezhetjük dimenzióknak.

  De alapvetően felesleges kutatni, mert odaát már olyan dolgok vannak, amit emberi elme fel sem foghat – ez a Teremtő állítása és ha valaki hát Ő biztosan tudja, hogy jelen állapotban mit érthetünk meg és mit nem.

  1. Minő antagonosztikus ellentmondás: “Ép elméjű keresztény ember”
   Ha ép elméjű, akkor egyik gyűlöletcsoporthoz sem tartozik. :-))

   1. Mivel nem vagy hitből való, nem értheted.

    “Az Úrnak félelme a gonosz(ság)nak gyűlölése…”

    Térj meg és érteni fogod, Lélek által.

 4. Kedves Thea!

  “Úgy éreztem magam,mint Neo a “Mátrix”-ban.Mentem az utcán,ugyanazokon az utcákon,amelyeken tizenkilenc éven keresztül minden nap,és úgy éreztem,hogy egy színjáték az egész.Hogy ez az egész tulajdonképpen csak díszlet.”

  Gondolom,ismerős szavak.Te mondtad ezeket a Charis rádióban.Arról az időszakodról,amikor felismerted,hogy “a lényeg maga Isten” – a hogy szó szerint fogalmaztál ezek után még.
  Amikor megláttam ennek a cikknek a címét,legelőször is ezek jutottak eszembe. “Láthatóvá vált *láthatatlan idegen entitások*…” 🙂 Elmondásod szerint mindez akkor történt veled,amikor már két hónapja olvastad a Bibliát.Megláttad a lényeget.Megláttad azt ami van,pontosabban azt,Aki Van.De megláttál mást is: megláttad azt is,ami nincs.Megláttad azt,ami sosem volt.Felismerted egy egész világról,hogy az tulajdonképpen végig csak színház volt körülötted,és hogy ezen lehetetlen világ attribútumai sosem képviselték az igazságot.Noha a valóságelemük teljes volt,igazságértékük mégsem jelentett többet,mint amennyit díszletek tudnak jelenteni egy emberek által megírt darabban a színpadon.”Színház az egész világ”,ahogy Shakespeare mondta.Valami olyasmit láttál meg,ami láthatatlan.Valami olyasmit,ami azért láthatatlan,mert nem létezik,és sosem létezett.De mindezt már nem a szemeiddel láttad.A szemeid számára a város utcái továbbra is utcaformájúak voltak,a házak pedig továbbra is házjellegűek.A semmi legkülönlegesebb tulajdonsága,hogy létezés nélkül is képes jelen lenni – eddig ezt értettem.De az csak most csengett le,hogy a lét nélkül jelenlévő semmi csak a szemünk számára jelenlévő,az értelmünk viszont képes tudatni velünk azt,hogy ennek a semminek a valósága képtelenség.Ez az az értelem,amelyen keresztül Isten feltárja nekünk a lényegét.Ahogyan az veled is történ tizenkilenc éves korodban.

  Két világ van: egy létező világ és egy nemlétező világ.Úgy látszik,számodra ezzel kapcsolatban akkor esett le a húsz fillér. 🙂 Isten végül megkegyelmezve neked leleplezte,hogy az a világ,az a valóság,amiről egy életen keresztül azt hitted,hogy az otthonod,valójában éppen olyan idegen entitás,mint ami itt a jelen cikknek a címében is jelezve van.Ahogyan az is igaz,hogy elmondásod alapján az tűnik ki,hogy végig gyanús volt számodra,hogy ez a világ mégsem igazi,de a teljes és leplezetlen képet csak azon a szemüvegen keresztül vetted észre,ami nem más,mint Isten kegyelme.Isten annyira szeretett téged,hogy neked adta szem……..de nem is..!A szívét adta neked,hogy azzal láss.

  Nem hiába bukkant fel azonnal az a gondolat nálad,hogy mindezt át kell adnod az embereknek.Nos,a Jóhír az,hogy mindez már megtörtént.Mondhatnám,hogy a kör bezárult,de határozottan úgy hiszem,hogy Isten nem használ köröket.Ő nem bezárja egy körbe az igazságot.Az egyre őrültebbé züllő természettudomány azonban éppen ezt szeretné elérni magának,ahogyan az élőlényeket -elsősorban az embert- ettől az igazságtól akarja elzárni,egy merő titokká degradálni.És ezt a titkot (Jelenések könyve 17:5) elnevezte szingularitásnak.Azonban a szingularitásban a titok elvész.Ez pedig annak a felismerése volt részedről akkor,tizenkilenc évesen,hogy a titok nem is létezett egyáltalán.Sohasem. 🙂

  Te mit gondolsz minderről?

  1. Írod: “Valami olyasmit,ami azért láthatatlan,mert nem létezik,és sosem létezett.”

   Én inkább úgy fogalmaznék, ahogy a Biblia: “mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók” 2. Kor. 4:18

   Tehát nem nem léteznek, csak mulandóak.

   A titok, amiről a szingularitásban hívők el akarják hitetni, hogy mindennek a nyitja, valóban egy nagy elhitetés.

   A Biblia egészen más titokról beszél, ez viszont létezik, de csak azok számára titok, akik nem akarják megismerni:

   “Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: A kit mi prédikálunk…” 1. Kor.26-28

    1. Teljesen el tudom képzelni, hogy Santilli az igazságot keresi, csak nem az Ajtón át próbál odajutni, “aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló”, persze még megismerheti az Ajtót, hiszen mindenki számára elérhető.

    2. És mi van akkor,ha itt a szemlélésen van a hangsúly? Ahogy a beszélgetőpartnered is megemlíti a szóban forgó adásotokban: “Amíg az ember nem születik újjá,addig a szemével lát.” Honnan tudod tehát,hogy újjá születtél?Onnan,amikor nem a szemeddel látod a világot.

     Santilli pedig nem a láthatatlan igazságot keresi.Csak azért,mert valami éppen nem látható,még nem jelenti azt,hogy láthatatlan.Most éppen annak a széknek a háttámláját sem látom amelyiken ülök,de nem azért nem látom,mert láthatatlan. 🙂 Az általad idézett Bibliai versben rejlő igazságot hiába vizslatná az ember a Santilli-teleszkóppal.
     Van egyfajta szemlélet,ami maga az Ajtó.De az nem a Santilli-teleszpók segítségével történik.Úgy látszik,nem is a szemünk által.És ennek a szemléletnek van Neve is.Olyan név,ami előtt minden térd meghajol.Azonban ez a szemlélet nem a mi szemléletünk.Ez a szemlélet minket szemlél.Mégis ezen keresztül láthatjuk meg magunkat is,mert olyanok vagyunk,mint maga a Szemlélő.Hiszen újjá születtünk!

     Amit a szemlélő szemlél,az a Szemlélő. 🙂

  2. Kedves Oszkár!

   Ezek a démoni erők olyanok lehetnek,hogy jön egy gondolat,bejutnak az elmébe,aztán gondolatok folyamataivá válhatnak,megkötözhetnek,pl. a gazdagság hajszolása,vagy cigarettázás,stb.,miközben az ember belülről mindig is érzi,hogy milyennek kell lennie.
   Isten Szent,vagyis nekünk tiszta,szent gondolatainknak kellene lenni,de ez csak igazán újjászületett állapotban lehetséges.

   1. Kedves István!Bennem ez a gondolat gondolódott ki ettől:

    “Továbbá,Atyámfiai,a mik csak igazak,a mik csak tisztességesek,a mik csak igazságosak,a mik csak tiszták,a mik csak kedvesek,a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret,ezekről gondolkodjatok.” (A Filippibeliekhez írt levél 4:8)

    Én hiszek abban,hogy az ember szívét,elméjét maradék nélkül,száz százalékosan elfoglalhatják ezek a szépséges gondolatok.Ez esetben azok a démoni gondolatok úgy tűnnek el a világunkból,ahogyan csak az anyag,a matéria tud: egyszer és mindenkorra.
    Nekem ez az egyik legszebb gondolatom,István.És neked mik a legszebb gondolataid?

    1. Kedves Oszkár!

     A legszebb gondolataim,hogy Jézus Krisztussal,a Mennyei Atyával egy helyen szeretnék lenni,ha lehet,azzal a hölggyel együtt,akit Isten számomra teremtett,és úgy élhetek vele,ahogyan Ő annak idején eltervezte az emberpárral,és ezt a szentséges,szép életet már itt a Földön elkezdeni,és ahogyan Isten felkészít minket,úgy velük együtt lenni a Mennyei Jeruzsálemben és az Édenben az angyalokkal,illetve,ha kell besegíteni Jézusnak az 1000 éves Királyságban az Új Földön.
     Most ezek a legszebb gondolataim,illetve,ha lehet minél több rokonom,ismerősöm,munkatársam,illetve a legtöbb most a Földön élő emberrel ott lehessek Istennél.

    2. Oszkár,Te fura szerzet vagy már a neved mellett megjelent kép alapján is,bár tudom,hogy ezt automatikusan kaptad,amikor ide az időkjeleire bejelentkeztél.De örülök,hogy egyetértessz,hogy milyenek a legszebb gondolatok az emberek számára.

  1. Sok hangot pl nem hallunk, amit egyes állatok igen (ultrahanggal tájékozódnak) és szellemi lényeket is látnak állatok, furcsa viselkedésüket csak így lehet magyarázni: gyerekek is látnak kis korukban szellemet (meghalt ember lelkét). Ezt onnan lehet tudni, hogy mutatnak valahová, és mondják, hogy ott ki van.
   A léleknek van bizonyos súlya: amikor “kileheli az ember” akkor könnyebb lesz (megmérték) és megváltozik az egész minőség, én pl. egy ilyen halottas ágynál tértem meg … annyira látszott, hogy NEM EZ az ember.
   Az emberben tulképp nincs külön szellem, lélek és test, hanem egymásban vannak. A szellem működteti a testet, amikor kiválik, nincs kizárva, hogy valamilyen “szellemtestben” van onnantól.
   Az biztos, hogy Moody a “megidézésekkel”: a speciális képernyőn való “vételben” sikeres volt, ezért fordultak el tőle a hívő barátai! Olvastam erről, megbízható forrásból. Különben sem mond valaki saját magára elmarasztaló véleményt, ahogy ő mondott …

   1. Kedves Eva,
    Tobbszor emlitetted mar, hogy sok-sok evnyi teologiai tudassal meg sajat tapasztalattal rendelkezel, ezert is szeretnelek teged megkerdezni,…mi az a lelek tulajdonkepen?

    1. A lélek+szellem a Teremtő leheletének egy darabja, amivel minket életre keltett. Van, aki lélek-test kettős emberi természetben gondolkozik, van, aki a szellemet fekete-fehérben értelmezi (hogy vagy a sötét hatalom, démonok, vagy a Szentlélek lakik benne de az emberi szellem lehet ennél tágabb értelmezésű).
     A keresztények között egyesek Szentlélekről beszélnek, mások Szent Szellemről és ezt a vitát ne döntsük el. Én azt gondolom, hogy mindkettő, ha a lélek felosztása az érzelem+értelem+akaratban értendő, így érthető, hogy pl. a keresztény szeretet nem érzelem … mert az a szellem területe már (van, hogy azt mondják, a keresztény szeretet akarat “akarni kell szeretni, nem érezni” na, van elég sok kavarás).
     Így sok dolog értető, ha Isten Lélek és Szellem is, hiszen a lélek “megbánta hogy embert teremtett a földre” olvassuk az ÓSZ-ben, de a változatlan, az Örökkévaló nem bánhatta meg, sőt, elküldte a Fiát …
     Miután “Istenből származtatjuk magunkat” – a lelkünket, szellemünket – azért Őróla írtam. A test csak ruha, amit használunk, majd levetünk de azért visszacsatolás van általa a lélekhez … (úgy értem, hogy teljes magunkat átadjuk a szeretetnek, a bizonyságnak “szánjátok oda testeteket áldozatul” írja Pál apostol) tehát a testet nem nézzük le mint egyes eretnekségek vs filozófiák.

    2. Köszi a választ Eva. Szóval azt mondod, hogy a kisgyermekek kiskorukban látják a meghalt emberek lelkét. Biztos vagy benne, hogy némelyik gyerek, az un. lelket látja? És egyáltalán hogyan néz ki egy lélek, azaz Istennek leheletének az a bizonyos darabja?

    3. Adrian, egyes kisgyerekekkel ez megtörténik, mesélte valaki, Velem nem történt meg. A kicsik félnek is a sötétben … lehet annak oka.

     DE tovább folytatnám, mert azzal, hogy egy rész vagyunk az Úr Lelkéből, oda is térünk vissza:
     “Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned!” mondta Szent Ágoston.
     Egy vándorútra küldött “rész”, aki majd “megpakolva” tér haza .. nem mindegy, mit tesszük hozzá, mit adunk majd vissza. Mondta is Jézus, a tálentumokról való példabeszédben: megbüntette azt, aki elásta mert megsokasítani kell, míg tart az idő …

 5. Érdekes lehet ez az eszköz. Raymond Moody, aki a klinikai halálból visszatért emberekkel foglalkozott, nagy számú esetből általánosan próbálta leírni azt az állapotot, elkezdett “halottat idézni” valamilyen tükörrel brrr. Azoknak akart segíteni, akik nem fejezték be kapcsolatukat az elhunyttal, vagy kapaszkodtak belé … EZ már kiütötte a biztosítékot barátai körében, teológusok, hívők közt, nagyon is helyesen. Azt mondták neki, hogy ezt senki nem fogja elfogadni, nem úgy, mint az előző témát, ez ellenkezik a hitéletével, stb. Ő segítségnek fogta fel 🙁
  Lehet, hogy ilyen ez az eszköz, de köszönjük, nem akarjuk látni a démonokat, az angyalokat sem, ők majd szólnak ha itt vannak, lesznek 🙂

  1. Nem, valóban nem akarjuk, de néha mégis sikerül, mert megmutatják magukat.
   A különbség kettejük között ott is van, hogy egyiküket akkor láthatjuk, ha készen állunk (még ha az adott pillanatban úgy is gondoljuk, hogy nem), a másikuk pedig akkor mutatja magát, amikor szerinte nem állunk készen. Az utóbbi szándéka mindig az, hogy lehetőleg halálra rémítsen.

 6. Egyelőre még csak a cikk elején tartok az olvasással,de nem bírtam megállni,hogy közbe ne vessem ezzel az “ellentmondásos hírű” Ruggero Santili atomfizikussal kapcsolatban,hogy az már eleve jól hangzik,hogy ennek az atomfizikusnak ellentmondásos a híre.Hiszen nincs is semmi ellentmondásosabb a világon,mint maga az atomfizika.Nem mintha én bármit is különösebben konyítanék az atomfizikához,de azt tudom,hogy a Nobel díjas Richard Feymann (az 1986-os Challenger katasztrófa okait ő tárta fel,és dolgozott a Manhattan projektben is) azt mondta,hogy biztonsággal kijelenthető,hogy senki sem érti az atomfizikát (valójában kvantummechanikát mondott,de ez most nem lényeges).
  Niels Bohr pedig,egy másik Nobel díjas fizikus (szerintem szintén “Menhettenes” ) azt mondta,hogy akit nem sokkol az atomfizika (kvantummechanika),az meg sem értette azt.Ez a két kijelentés már eleve ellentmondásos… 🙄 :mrgreen:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend