Tudomány és technika

A legújabb kutatások szerint az emberek egyre butábbak, kisebbek és gyengébbek

Bár Dániel próféciáiból tudjuk, hogy az utolsó idők egyik jele a tudás megnövekedése, az emberiség által felhalmozott ismeretek nincsenek arányban értelmi képességeinkkel és nem tévesztendők össze a bölcsességgel, ahogy ezt az alábbi cikk is jól illusztrálja.

“Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.” Dániel 12:4

“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, … kik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” II. Timóteus 3:1-7

mutation_buildup_wideForrás: The Truth Wins

A tudósok rájöttek, hogy az emberek testének mérete és értelmi képességei jelentősen csökkentek elődeinkhez képest. A múlthét során a Cambridge Egyetem egyik elismert professzora azt mondta, hogy “jó erőben lévő sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett.” Ennek egyik legfőbb oka az emberi génállomány romlása. A Corness Egyetem kutatója, Dr. John Sanford és más tudósok közreműködésével végzett kutatás arra a megdöbbentő eredményre jutott, hogy a génjeink sok tízezer hibát (mutációt) tartalmaznak és a helyzet minden egyes generációval egyre romlik, ahogy újabb és újabb hibák adódnak a már meglévőkhöz. Ennek tükrében nem meglepő tehát, hogy elődeink nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak és okosabbak voltak nálunk. A helyzet az, hogy jobb génekkel rendelkeztek.

Sok ember számára ez megdöbbentő felfedezésnek számít, mert azt feltételezték, hogy az emberiség fizikailag és mentálisan is folyamatosan “fejlődik” az elmúlt generációkhoz képest. A valóság ennek éppen az ellenkezője. A Cambridge Egyetemen végzett kutatás szerint a ma élő emberek gyengébb fizikumúak, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseink:

“Legkiemelkedőbb sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett,” nyilatkozta Dr. Colin Shaw az Outside Magazinnak. “Egyértelműen gyengébbek vagyunk, mint régen.”

A kutatás az i.e. 5300 és i.sz. 850 közötti időszakból származó csontvázakat vizsgált.

A csontvázakat a Cambridge Egyetem diákjainak csontjaival vetették össze és azt találták, hogy az i.e. 5300-ban élt földművelők combcsontjai éppen olyan erősek voltak, mint egy edzésben lévő terepfutóé.

Szintén a Cambridge Egyetemen végzett korábbi kutatás pedig azt találta, hogy testünk és agy térfogatunk is “jelentősen kisebb”, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseinké:

A Cambridge Egyetem által végzett korábbi kutatás azt találta, hogy az emberek testmérete jelentősen csökken.

A szakértők szerint az emberiség túl van a csúcspontján és a modernkori emberek 10 százalékkal alacsonyabbak és kisebbek, mint vadászó őseink.

Ha ez nem lenne elég lehangoló, azt is kiderítették, hogy az agyunk is kisebb.

A kutatás eredményei cáfolják azt a korábbi feltételezést, hogy az emberek az idő előrehaladtával nagyobbak és magasabbak lettek, aminek alapját a közelmúlt fizikai fejlődésre vonatkozó adatok szolgáltatták.

A tudósok szerint a csökkenés az elmúlt 10.000 év során történt és a mezőgazdaságot, a korlátozott étrendet és a rossz táplálkozási szokásokhoz és a betegségek terjedéséhez vezető elvárosiasodást nevezik meg a fő okoknak.

Érdekes. A legtöbb film alacsony, buta, hajlott hátú emberként mutatja be őseinket, akik alig voltak képesek életben maradni a hideg, kegyetlen körülmények között.

A tények mást mutatnak.

Az emberi faj fizikai hanyatlásának legfőbb oka a génállomány folyamatos és szisztematikus romlása. Dr. John Sandord szerint minden ember több tízezer káros mutációt hordoz a génjeiben és további 100 új mutációt ad tovább a jövő generációinak. Sok tudós úgy vélekedik, hogy ez idővel egy úgynevezett “genetikai összeomláshoz” vezet majd. Gerald H. McKibben és Everett C. McKibben a következőket írják tanulmányukban:

A genetikusok már jó ideje aggódnak az emberi gének mutációi miatt, valamint azért, mert a generációnkénti egy darab per fő káros mutáció genetikai degenerációhoz vezet. A korábbi feltételezések alapját a valóságnál jelentősen alacsonyabbnak vélt becslések képezték. Az egészen 2002-ig visszamenő eredmények azt mutatják, hogy az emberi mutációs ráta generációnként 100 hiba (helytelen kód) per fő. Egyes tudósok szerint ez az érték közelebb van a 300-hoz.

Azonban a fejenkénti 100 hiba is súlyos következményeket jelent és ez az érték folyamatosan emelkedik. Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy az emberi génállományban bekövetkező mutációk nagy része, de talán mindegyike szükségszerűen káros. “Már a saját generációnkban bekövetkezett károkat sem képes senki helyreállítani, akkor sem, ha meg tudnák akadályozni további mutációk bekövetkezését.” A folyamat minden jel szerint egy visszafordíthatatlan, lefelé irányuló spirál, ami “mutációs összeomláshoz” vezet.”

A jelen technológiai fejlődésének tükrében ezek a kutatási eredmények bizonyára sokaknak hihetetlennek tűnnek, pedig ez a helyzet. A Stanford Egyetem egyik biológia professzorának két közelmúltban közzétett tanulmányában azt olvashatjuk, hogy az emberiség elbutulása évezredek óta tart:

Az emberek okosodnak vagy butulnak? A modern életvitelt és technológiát bármelyik korábbi generációval összevetve az ember azt gondolná, hogy egyre okosabbak vagyunk. Azonban Gerald R. Crabtree professzornak a Genetikai Trendek folyóiratban megjelent két tanulmánya azt állítja, hogy az emberiség folyamatosan veszít mentális teljesítményéből és ez a folyamat 2000-6000 éve tart! A professzor szerint ezt a neo-darwini evolúció alappillérének tekintett genetikai mutációk okozzák.

Tehát Crabtree professzor szerint is a génállományban felhalmozódó hibák okozzák a degenerációt:

A 1000 Genomes Project Consortium által szolgáltatott adatok és a Nature folyóiratban megjelent két tanulmány alapján Crabtree professzor úgy becsüli, hogy az elmúlt 3000 évben (hozzávetőleg 120 generáció alatt), 5000 olyan mutáció történt a génállományban, ami befolyásolja mentális képességeinket. Azt állítja, hogy míg ezek legtöbbjének nincs hatása, 2-5 százalékuk káros, és szinte mérhetetlenül kicsi töredékük javítja a fittséget. Crabtree professzor a káros és jótékony mutációk arányára alapozza becsléseit.

Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, elég szétnézni a világban és elegendő bizonyítékot láthatunk mentális képességeink csökkenésére.

Előző posztKövetkező poszt

118 hozzászólás

 1. Mi lenne ha tetejére kerülne a hozzászólás mire leásom magam ide este lesz.

  A számítógép világában vezérelt rendszer van, azt jelenti folyamatosan pörögnek az események . Szoftver , hardver és adatok kölcsönhatása alkotja a gép egészét. Az ember mint igazgató alkatrészeket cserél benne, frissít és használ.
  Az ember elhagyta a rendszerét, nincs alkatrész csere, nincs frissítés, nincs vezeték javítás. Az emberi test egésze nem jó semmire Isten nélkül, mivel a rendszer ami létre hívta maga Isten. A gének folyamatosan közvetítő vezetékek hálózata. Isten elhagyná a géneket egyszerűen leállnának. Nem lennének szükségesek , mert nem lenne semmi amit közvetíthetne. Törések vannak benne , mert Isten törvényeit amik védenek a törések ellen nem tartják be.
  Elvileg Isten szíve a törvény, de az ember elhagyta. Jézus betette magát a törvény elé, nélküle nem működik a teremtés. Jézus hol van mai ember életéből hogy ezeket genetikai töréseket kezelhesse. Jézus a mi rendszer felhasználónk. A sátán nem tudom mit turkált benne, csatolt hozzá vagy elvett belőle, de megakadályozza a kapcsolat tiszta áramlását a génekben.
  A képesség Isten szívén át áramló vér ami folyamatosan fennálló kapcsolatban marad a teremtés minden molekulájával.
  Az emberi testet megteremti , fenntartja, felhasználja, frissíti. A tulajdonságok működnek, mert Isten működteti őket.
  Inkább mi magunk nem működünk együtt vele, inkább elkezdünk illúziókat gyártani, hogy nem vagyunk képesek erre, nem vagyok képes arra, ezt akarom azt akarom.
  Isten képes csak És ezt átáramoltatja a teremtés életébe. Az ember teljes mértékben adja oda mindenét Isten tulajdonába, és általa bármire képes lesz! Akár megjavítani a genetikai képét is.
  Az ember ezért próbálta Jézus elpusztítását elvégezni, mert lerombolta a szexuális illúziókat, hatalmi illúziókat, mindenféle élet illúziókat amit az ember létrehozott.
  Mit csinál most az ember elhagyta Istent, nem oldódik fel benne, és elhatárolódik tőle illúziókból épített fallal.

 2. Ida, én azért osztottam meg, ami feltűnt nekem az igékből, hogy elgondolkodjunk rajta. Én nem látom annak igei alapját, hogy sátáni vérvonalból születtek volna bárkik és itt élnének köztünk. Sodoma és Gomora esetében is elképzelhető, hogy csak “idegen test” után jártak, tehát gyümölcse nem lett, de már maga ez fajtalanság. (Az idegen test semmiképpen nem utalhat emberre, erre nincs példa a Bibliában) Szerintem nem véletlen, hogy Isten elküldte az angyalait fizikai testben megjelenve Sodomába, mielőtt végrehajtotta volna az elpusztítást. A dánieli prófécia alapján meg azon gondolkodtam el, hogy vajon a fenevad bélyege nem egy dns-beültetés lesz-e, vagy valami hasonló, hogy keveredés legyen az emberi maggal. (Az számomra erőltetett magyarázatnak tűnik, hogy a római birodalom a vas, és az fog keveredni emberi maggal – itt az emberi mag nem véletlenül van kiemelve, valami mással, nem emberivel keveredik) Az Ige alapján egyértelmű, hogy egyesülés nem jön létre, tehát szerintem nem lesz gyümölcse a keveredésnek, a sátán nem fog tudni új lényeket létrehozni az emberrel keveredve. Az is elgondolkodtató, hogy mindenki, aki felveszi a fenevad bélyegét, iszik Isten haragjának poharából, tehát nem egy egyszerű mikrochipről lesz szó.
  Ezek most csak gondolatok, bennem nincsenek letisztázódva a bukott angyalok és az emberek viszonyának kérdése (még az özönvíz előtti se), de érdemes nyitott szívvel odafigyelni az igékre, mert ahogy közeledünk a végidők felé, Isten ki fogja bontani a számunkra, és akár olyan új dolgokat is felismerhetünk, amiket addig másképp értelmeztünk.

  1. Kedves Xénia!

   Én is azért válaszoltam rá, hogy “kivesézzük” a témát, amennyire lehet. Az angyalok megjelenését emberi testben más helyeken is láthatjuk, fontosabb események előtt. Pl, Bábel tornya építésénél, vagy Ábrahám és Sáránál, Izsákra kapott ígéretkor, Jákób hazatérésénél…, és még máskor is. Minden esetben emberi ( “egy közülünk”) alakban jelentek meg, és ekkor sokan láthatták. Amikor angyalként jelentek meg, akkor mindig csak a “kiválasztottak”, akiknek megakartak jelenni. Pl, Péteréknél… De, ha elolvasod azokat az igeverseket, amelyek ezzel a történettel foglalkoznak, akkor látni fogod, hogy ott egyértelműen embereknek, férfiaknak hitték, látták őket. Tehát a Biblia alapján nem mondhatjuk, hogy az ottani férfiak , angyalokkal akartak szexelni. Főleg nem úgy, mintha ez mindennapos dolog lett volna náluk. Tehát, nem értelmezhető úgy az “idegen test”, mintha nap-mint-nap megtörtént volna, hogy angyalokkal “háltak”, vagy hogy csak , esetleg eszükbe is jutott volna, hogy nem emberekkel van dolguk.

   írod:
   “A dánieli prófécia alapján meg azon gondolkodtam el, hogy vajon a fenevad bélyege nem egy dns-beültetés lesz-e, vagy valami hasonló, hogy keveredés legyen az emberi maggal. ”

   De ez a neve, vagy a nevének száma lesz, a jobb kézfejen, vagy a homlokon. Szóval szerintem valódi pecsét lesz. Olyan, amelyik látszik, amelyikkel igazolhatod magadat ( adhatsz-vehetsz), és aminek a felvételével elesel a megtérésnek még a lehetőségétől is. ( Most még nem tudjuk miért. Talán elmebefolyásolás!) A próféciák alapján az emberek “vadállatokká” fognak válni az Anti-Krisztus megjelenése után. Továbbá, Dánielnél a 4. BIRODALOM fog emberi mag által keveredni.
   Dán. 2,39 És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol ( Nyugat-római, ill Kelet-római birodalom), de lesz benne a vasnak erejéből, a mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel.És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. ? Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.
   És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
   Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.
   ?
   írod:
   “(Az számomra erőltetett magyarázatnak tűnik, hogy a római birodalom a vas, és az fog keveredni emberi maggal ? itt az emberi mag nem véletlenül van kiemelve, valami mással, nem emberivel keveredik)”

   Itt az Igében az egymásra épülő ( egymást követő) birodalmakról van szó. Márpedig a 4. birodalom Róma volt. (Aki most van, noha nincs, és mégis van…!) És “azon királyok idejében támasztotta Isten azt a birodalmat, amely soha örökké meg nem romol…”! És kéz érintése nélkül omlott össze! ( Nem győzték le a római birodalmat..! Csak összeomlott…!)

   írod:
   “Ezek most csak gondolatok, bennem nincsenek letisztázódva a bukott angyalok és az emberek viszonyának kérdése (még az özönvíz előtti se), de érdemes nyitott szívvel odafigyelni az igékre, mert ahogy közeledünk a végidők felé, Isten ki fogja bontani a számunkra, és akár olyan új dolgokat is felismerhetünk, amiket addig másképp értelmeztünk.”

   Igen, én se gondolom, hogy mindent tudunk már, de vigyáznunk is kell, mert figyelmeztetve vagyunk rá, hogy azért ezek az utolsó idők , megtévesztésügyileg is nagyon kemények lesznek! De én nyitott vagyok , mint már mondtam, hogy azokat az apokrifokat, amelyekre a Szentírás is hivatkozik, forrásnak tekintem, az események jobb megismeréséhez.

   1. Kedves Ida!
    “aminek a felvételével elesel a megtérésnek még a lehetőségétől is. ( Most még nem tudjuk miért. Talán elmebefolyásolás!) ”
    Én is így gondolom.Megszünteti a szabad akaratot,és még a gondolotokat,érzéseket is iránytani fogja.Úgy látsz,úgy érzel,úgy gondolkodsz,ahogy nekik megfelel.

    1. Kedves Edua!

     Most jutott eszembe, hogy az van megírva, hogy Isten a tévelygés erejét fogja rájuk küldeni! Akkor pedig nincs megtérés!

    1. Valamiből neki is élnie kell… 😀 https://www.youtube.com/watch?v=AnV0cJgTRiM
     Mivel 2005-ös kiadása óta nem nagyon fogyott a könyv, kellett neki egy kis promóció. Szánalmas próbálkozás.
     Még Richard Dawkins, a közismerten keresztényellenes biológus szerint is hülyeség.

 3. Kedves Viktória!
  Írod:”?Tűz által? Isten senkit nem fog elpusztítani se büntetni,mert Isten soha senkit nem büntetett és nem is fog! ”
  De, büntetett már Isten tűz által,többször is.Csak két példa:Isten tőze égetett el 250 férfit,akik Mózes ellen lázadtak.A bűneik miatt két egész várost(Sodomát és Gomorát )sőt az egész környéket is tűzzel pusztította el.
  “És tűz jöve ki az Úrtól, és megemészté ama kétszáz és ötven férfiút, a kik füstölő szerekkel áldoznak vala.” 4 Móz. 16,35
  “És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
  ?És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.”1 Móz.19,24.25

  És fog is még tüzzl büntetni:
  2 Pét. 3
  7. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.9. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.10. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.11. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, 12. A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!13. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

  “Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
  Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
  ?És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. “Jel. 14,9-11

  “És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” Jel. 20,9-15

  ” ha a Földünk teljesen kiég és a isteni LÉLEK felszabadul belőle és eltávozik egy élhető Új bolygóra.”
  Isten nics a földbe zárva.
  “Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya”Ésa. 66,1
  “Vajjon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged;” 1 Kir. 8,27

  Írod:”Nem személyes feltámadások lesznek, hanem csak egy új élet születése, ”
  De,minden ember személyesen fog feltámadni,és személyesen áll Isten ítélőszéke elé.
  “És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. “Ján. 5,29
  ” És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. ”

  ?

  ?

  1. Kedves Edua!

   A fehér ruhával kapcsolatosan igazad van! Elnézést kérek, én léptem egyszerre két lépcsőfokot.

   ?És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a SZENTEKNEK IGAZSÁGOS CSELEKEDETEI.?Jel. 19,8

   Viszont azt is tudjuk, hogy:
   8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
   9 NEM CSELEKEDETEKBŐL, hogy senki ne kérkedjék.
   Efézus 2:8, 9
   És ugyan erre vonatkozik az alábbi Ige is:
   3 Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és NEM TÖRLÖM KI ANNAK NEVÉT AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL, és VALLÁST TESZEK ANNAK NEVÉRŐL az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
   Jelenések 3:5
   A Krisztusban hívő és járó keresztények lesznek azok, akiknek részük lesz az ?első feltámadásban.?
   De nem a saját érdemeikért, hanem Krisztus váltságáldozatáért. Hiszen mi is halálra méltó bűnösök lennénk, ha Krisztus vére NEM FEDEZNÉ EL a bűneinket. De mivel ?elfedezi? ? ha Vele járunk ? ezért lehet részünk az ELSŐ FELTÁMADÁSBAN, (illetve az akkor még élőknek az elragadtatásban.)

   És ha feltámadásról (vagy elragadtatásról) van szó, akkor a romlandó testet fel kell váltania a romolhatatlan testnek:
   Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot ÖLTSÖN MAGÁRA, és e halandó test halhatatlanságot ÖLTSÖN magára.
   1. Korintus 15:53

   (Mivel Krisztus kegyelme ? ÉS NEM A MI IGAZSÁGOS CSELEKEDETEINK ? által, elnyertük az örök életet, így ez mellé megkapjuk a romolhatatlan SZELLEMI TEST ajándékát is.)
   Hogy a ?fehér ruha? mennyire a ?szellemi testet? jelképezi, megláthatjuk pl.
   ?És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.?
   Márk 16:5 (Máté 28:3, János 20:12, )
   ?És elváltozék előttök, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.? Máté 17:2 (Lukács 9:29, )
   Jézus mennybemenetelekor is ?angyali jelenést? mutat be a fehér ruha: Cselekedetek 1:10, 11

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika,amit írsz azok összefüggnek egymással.Krisztus engesztelő áldozatának elfogadása nálkül nem lehetne igazságos cselekedeteink,mert az Ő vére tisztít meg a holt cselekedetektől,és mossa ruháinkat fehérre.(ami akár a lelkiismeret is lehet,mert akinek “fehér” a lelkiismerete,annak “fehér” a lelke is)

    “Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.”Zsid. 9,14
    “és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” Jel. 7,14

  2. Tudod Edua kedves a régről fennmaradt látomásokat lehet elhinni de lehet felül bírálni is.
   Részben egy látomás, lehet épp eszű embernek a látomása, de lehet egy barlanglakó kódis skizofrén hallucinációja is– már pedig 2000 évvel ezelőtt az elmebetegeket szentnek képzelték. Mindig az határozza meg hogy mit látott elfogadható képeket vagy irreálist– Isten soha nem büntetett és nem is fog, mert nem lesz kit az aki nem érdemli meg a halhatatlanságot az el se jut hozzá. Isten soha nem fog trónuson ülni,mert a létezése egyszerű.

   aztán A Föld lelke vagy is az élete teremtő Istene nincs a földbe zárva, csak a Magban van de onnan kiáramlik és fölé hajol az életnek védőn, majd vissza áramlik,
   Tűz volt írod régen is azt nem Isten okozta csak a vihar, esetleg a Földünk Fekete Lélek energiája– vagy maga az ember hogy félelmet keltsen, vagy épp bosszúból. Isten soha nem tenne ilyet. Akkor miért nevezi az Istent a kereszténység egy Szerető Istennek?

   Egy szerető Isten nem bántana senkit, egy szerető Isten ha úgy adódna mindenkinek megbocsátana. De valóban mind két Teremtő isteni ERŐ maga a jóság és tisztaság soha az élet ellen nem fordulnának– hacsak az ember tönkre nem tenni a természet egyensúlyát a bolygónkon annyira, hogy nem volna más választásuk.

   Igaz voltak és élhettek emberek akiknek volt látó-képességük-ilyen lehetett Mózes is- de Mózes soha nem látott irreális képeket a jövővel kapcsolatban- ami látomása volt amit előre megmondott az reális volt és a természet változásaiba beleillet.

   1. Kedves Viktória!
    “Egy szerető Isten nem bántana senkit, egy szerető Isten ha úgy adódna mindenkinek megbocsátana….. ? hacsak az ember tönkre nem tenni a természet egyensúlyát a bolygónkon annyira, hogy nem volna más választásuk. ”
    Sajnos pont ez történt! Isten szerető Isten-féltőn szerető,de úgyanakkor igazságos is.És megemésztő tűz.

  1. Igy igaz Adrian ahogy a videós férfi magyarázza Az élet mindenhol született a vízben is és a szárazföldön is nyilván akkor ha már volt pocsolya is. Nem egyik fajból lett a másik, hanem maguk a fajok változtak genetikailag,mert a változó természet rákényszerítette őket.

   Volt egy jellemző magyarázat az ember ősünk születésével kapcsolatban amikor én tanultam, de még az unokámnak is ezt nyomják a tankönyvébe– hogy minden ember őse Afrikában született és onnan széledtek szét– ez is egy értelmetlen teória volt mivel a Földünk számtalan helyén született emberi ős kicsik és nagyok, torzak és jobban sikerültek élere alkalmatlanok – ki is pusztultak,-és életre alkalmasak. Nyilvánvaló hogy a feketékből nem változott át keleti kínaivá. Az északi népek nem váltak feketékké azért mert délre vándoroltak. legfeljebb kreollá.
   Megint másnapra tartozik a fajok vér-genetikai keveredése.

   Szóval az evolúció csupán mint fejlődésre és alkalmazkodás okozta változásnak felel meg, de az élet születésére nem ad magyarázatot– itt jöhet szóba a Földünk isteni ERŐINEK Teremtés Aktusa, de csak a kezdetekben amikor még kisebbek voltak és a felszínközelben. Aztán pedig a katasztrófa után miután visszahúzódtak a -Földbe és csak egy ÍVÜK ha maradt a felszínhez simulva. Miért lett ennyi élet? Ez az ami bizonyíthatja hogy fokozatosan lett teremtve az élet az egyszerű alkotástól a bonyolultabbig ahogy a Teremtők ” információja, intelligenciája” egyre több lett. lépésről-lépésre életről életre.

 4. Sziasztok!
  Nemszeretnék nagyon belefolyni a vitába ami Ida és erika között van, csupán egy kérdést vetnék fel:
  Isten miért bűntette az emberen kívüli teremtményeket az özönvízzel, hisz Ők kvázi vétlenek voltak.
  Énók könyvével az a helyzet, hogy minimum elgondolkodtató, hogy A Biblia helyeslően idéz belőle.
  Nem hiszem, hogy Isten igazságtalan lenne. A vízözön előtt az egész föld romlott volt, mindenestől fogva. A Szentírásra jellemző a tömörség, vagyis nem veséz ki mindent részletesen.
  Egy biztos:
  Van egy folyamat, aminek vége a vízözön volt.
  Ennek kezdete az Isten fiainak keveredése az emberek leányaival. Folytatása az óriások megjelenése, aminek az eredménye az egész bolygó megromlása.
  Miért bánta meg Isten azt, hogy a földön bármiféle lényt teremtett? Azért, mert olyannyira romlott volt valami fajta berontás által, amire csak egy megoldás volt kézenfekvő az örökké-való számára: format az özönvíz által.
  A Biblia folyamatokat ír le, ok okozati összefüggéseket, és mivel Istentől ihletett, nem vész el a részletekben.
  Idával egyet értek abban, ogy a vízözönért közvetlenül az ember a felelős. De az is biztos, hogy az ellenséges angyali rendek munkája igen is tetten érhető, talánépp úgy, ahogy az Énók könyvében olvashatjuk. Az angyali rendek lázadásáról és földre ereszkedéséről egyébként a kevéssé ismert Jásár könyve is ír. Az ember felelőssége abban áll, hogy beengedte Sátán légióit a földre azáltal, hogy ellenszegült a teremtő szavának az édenben.
  További jó gondolkodást mindenkinek!
  E.V.

  1. Kedves E.V!

   Az özönvíz előtt a “bukottak” “keveredtek” az emberiség egy jelentős százalékával. Így az Isten által teremtett emberiség “génállományát” megváltoztatták.
   Ha nem pusztulnak el az engedetlenek, az emberiség génállománya teljesen elfajzott volna.
   Az engedelmes Noét és családját (akik nem voltak fertőzöttek) Isten megmentette.
   (Azokat az engedetleneket, akik még nem hordozták a fertőzést, szintén el kellett pusztítani, mert Isten úgy is hiába adott volna nekik útmutatást arra, hogy hogyan védjék meg az egészséges génállományukat, nem engedelmeskedtek volna Neki. – Engedetlenek voltak Isten törvényei iránt. – Ezzel viszont elfertőződött volna a földön minden ember.)

   – A növény és állatvilág egy része, pedig szintén magán hordozta a “magasabb intelligencia” tudását a növény és állatvilág génmanipulációjáról.
   Ha a növény és állatvilág nincs elpusztítva, akkor azok is tovább szaporodnak, – ők is szaporodással adják tovább az életet, aminek ugyan az lett volna a következménye, mint az emberiség tovább szaporodásának.

   – Ugyan ezt a génmanipulációt napjainkra szép és kelendő névvel ruházták fel: úgy hívják, hogy “nemesítés.”
   Szinte minden kultúrnövényünk túl esett mára már ilyenen. Gyengébb, betegebb kultúrák teremnek mint régen. (A régi kultúráknak mára már a nyomait is eltüntették.)
   Az emberiség kezd felocsúdni. Ezeket a növényeket hívják GMO-nak is, amiről tudjuk, hogy mérgezi az emberi szervezetet.

   – De ugyan ez a helyzet az állatvilággal is: hormon kezelt, genetikailag “nemesített” állatokat fogyasztunk. Talán már falun sincs olyan csirke, amelyiket darán is fel lehet nevelni, táp nélkül. Voltak rá próbálkozások: belepusztult.
   (Mi is belefogunk, a “nemesített” élelmiszerekbe.)

   Szeretettel: Erika

  2. Kedves E.V!

   A mi “vitánk” Erikával arról szól( T ), hogy:
   1. Történt-e az emberiségben , az özönvíz után is genetikai fertőzés az istenellenes, sátáni oldalról…?!
   2. Mond-e, említ-e a Szentírás bármilyen konkrétumot ezzel kapcsolatosan…?! Vagy esetleg található-e erre utalás a Szentírásban…?!
   3. Az, ennek a dolognak a bizonyításaként fogható-e fel, hogy az özönvíz után is éltek óriás emberek a földön…?! Ezek az egyedek egy emberi genetikai “rendellenességben” szenvedtek, vagy újabb genetikai fertőzésről ( kísérletezésekről) van szó, idegen DNS-sel…?!
   4. Ha igen, akkor hogy-hogy Isten most nem tett semmit , amikor előtte kiirtotta az emberiséget is az állatokkal együtt..?!
   5. Ha arról van szó, hogy folyamatos genetikai módosításokat szenved el az emberiség az “idegen” , sátáni lényektől, akkor mi a garancia arra, hogy közülünk sokan, ill valamennyien, nem-e már sátáni DNS-sel rendelkezünk…?!
   6. Értelmezhető-e ez az igevers(Mát. 24,37 A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. ) úgy, hogy ebben az angyal-ember keveredés is benne lesz ..?!
   7. Van-e ennek az elképzelésnek bármilyen bibliai alapja…?!
   8. Ha igen, és azért lesz a föld tűz által megtisztítva, mert az ember, már nem az az ember, akit Isten teremtett, akkor mire is számíthatunk…?! Hiszen azt Énok könyvéből tudhatjuk, hogy a kevert lényeknek a megváltás nem áll rendelkezésre…?!

   És , arról “vitatkozunk”, hogy ha kizárólag a Bibliát vesszük alapul, akkor eljuthatunk-e ilyen következtetésekre, csak az Ige alapján…?!

   1. Kedves Ida! Engem is foglalkoztatnak mostanában ezek a kérdések, nevezetesen az, hogy ha a bukott angyalok valóban keveredtek az emberekkel, és ez volt az, ami miatt az özönvíz történt, akkor miért nem beszél erről konkrétan a kanonizált Biblia. (Tudom, hogy ott van az 1Mózes-ben, hogy Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, de ezt sokan másképp magyarázzák, nem angyaloknak tekintik az Isten fiai kifejezést). Nemrég olvastam egy tanulmányt erről, ami azt magyarázta, hogy Sodomának és Gomorának is ugyanez volt a bűne, mert amikor az angyalok megjelentek, az ott lévő emberek velük akartak szexuális kapcsolatra lépni. Ezt elég meredek állításnak gondoltam, mert számomra mindig az jött le a történetből, akárhányszor olvastam, hogy nemigen tudhatták, hogy angyalokról van szó, igencsak embereknek gondolhatták őket. Aztán az Erika által idézett igék közül az egyiken megakadt a szemem (köszönet érte Erikának!). Erika ugyan mást emelt ki, de számomra a Júdás 1:7 emelődött ki:
    “Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.”
    Ez szerintem egyértelművé teszi, hogy tudatosan angyalokkal (idegen testtel) akartak szexuális bűnbe keveredni, ezért nem is kellettek nekik Lót lányai.
    És a Dániel 2:43-ban sem figyeltem fel korábban az “emberi mag” kifejezésre:
    “Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.” Elképzelhető, hogy ez újabb kísérletet fog jelenteni az emberi-angyali egyesülésre, de az Ige szerint igazi egyesülés nem fog megvalósulni.

    1. Kedves Xénia!

     írod:
     Engem is foglalkoztatnak mostanában ezek a kérdések, nevezetesen az, hogy ha a bukott angyalok valóban keveredtek az emberekkel, és ez volt az, ami miatt az özönvíz történt, akkor miért nem beszél erről konkrétan a kanonizált Biblia. ”

     Valóban az angyalok keveredtek az emberek leányaival, de szerintem nem ez volt a kizárólagos oka a vízözönnek. A kanonizált protestáns Biblia szerint, az emberek gonoszsága volt az, amely miatt elpusztította Isten az akkori világot. ( Ha csak az Igét nézzük, akkor a genetikai megrontás miatti világpusztulás, csak spekuláció) Továbbá, semmi logikája nincs annak az írásmagyarázatnak, amikor azt mondja valaki, hogy az Isten fiai, ebben az esetben nem az angyalokat jelenti, hanem “Séth” fiait . Az ember lányait pedig Káin lányainak, akit a Sátán gyermekének, a Sátán és Éva, valódi, szex által született fattyának tartanak. ( Vannak ilyen gnosztikus apokrifok, de az megint nem a kanonizált Biblia! ) De , akkor miért nem Káin leányaiként, és Séth fiaiként hivatkozik rájuk a Biblia? Minden más esetben ezt teszi…! ( Persze, ha Énok könyvét elolvasod, akkor “tutibiztos”, hogy az angyalokról beszél az Ige, de igazából így is “tutibiztos”, mert semmi logikája , és bibliai valóságalapja nincs az ellenkezőjének! ) Az pedig még egy másik történet, hogy Lámekh már embert ölt addigra, mire Séth egyáltalán megfogant….! ( Persze lehet, hogy voltak még lányaik Ádáméknak addig, de erről nem tudunk semmit. Persze, ha voltak, akkor azok is a Káingyerekekkel házasodtak…!)

     írod:
     “(Tudom, hogy ott van az 1Mózes-ben, hogy Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, de ezt sokan másképp magyarázzák, nem angyaloknak tekintik az Isten fiai kifejezést).”

     De ide még azt is érdemes betenni, hogy a Bibliában, más igehelyeken is van arról szó, hogy “Isten fiai” felmentek az Úrhoz udvarolni….! ( Itt, megint nem gondolja senki( gondolom), hogy Séth fiai mentek udvarolni a mennybe….!?) Sőt, van igevers arra is, hogy a népeket is Isten fiaknak száma ( Főangyalok) szerint osztotta el Isten, csak Ábrahámot ( és az ő majdani gyermekeit, magját) választotta ki magának közülük….! ( Pl, innét már érthetőbb a “Thor story”! Meg a többi nép, többi története…!) Továbbá, ha a nemzetség táblázatokat is megnézzük, akkor fel van sorolva, hogy ki-kinek a fia, és Ádámnál pedig az van, hogy ő pedig Istené…! Sehol nem írja a Biblia, hogy ezt mi másképpen kell, hogy értelmezzük. Szerintem éppen ezek azok az igeversek, amelyek biztossá teszik a számunkra, hogy a Bibliában az Isten fiai, azok az angyalok… Ha kifejezetten csak a kanonizált Bibliát olvassuk is ! De, szerintem nem érdekes, hogy az évezredek folyamán milyen ” tanítások” kerültek ki, egyes “tanítók” tollából, mert nekünk, azt kell megtartanunk, amire a Szent Lélek “áment” mond az Ige alapján! És, mint tudjuk, most az utolsó idők, pont arról “híresek”, hogy egy csomó hamis tanítás fog elterjedni. Hiszen az AK, a hazugság minden erejével, és csodájával jön el. És ez, ha jól végiggondoljuk sok lehetőséget rejtő elmélet! Már eddig is több “magasabb rendű faj” elmélet született a világban ( tudjuk nagyjából, hogy milyen eredménnyel!), és ezek a “keresztény tanítások” csak növelni fogják ezek számát! ( És, bár ezeket mi nem tartjuk “komoly kérdéseknek” , de soha nem tudhatjuk, hogy melyik “gazmag “növekszik fel, illetve, melyik az, amelyik megfolytja a “jó magot”.)

     írod:
     “Nemrég olvastam egy tanulmányt erről, ami azt magyarázta, hogy Sodomának és Gomorának is ugyanez volt a bűne, mert amikor az angyalok megjelentek, az ott lévő emberek velük akartak szexuális kapcsolatra lépni. Ezt elég meredek állításnak gondoltam, mert számomra mindig az jött le a történetből, akárhányszor olvastam, hogy nemigen tudhatták, hogy angyalokról van szó, igencsak embereknek gondolhatták őket.”

     Úgy igaz, ahogyan mondod! Nem tudták, hogy angyalokról volt szó. ( Ahogy olvashatjuk, ha nem akarták, soha nem ismerték fel az emberek, hogy angyalokkal találkoztak! Sőt, még az is meg van írva, hogy a vendégszeretetre is ezért (is ) legyen gondunk, mert titokban angyalokat vendégelhetünk meg….! Vagyis most is köztünk járnak, és ha nem akarják, nem fogjuk őket felismerni…!) A jólét ( Ezék. 16,49 Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.) , és a homoszexualitás volt az, ami a Sodoma és Gomora bűne volt…! A Bibliában idegen test az, ha egymásra gerjednek a nemek, vagy ha az állatokat rontják meg. És azt olvashatjuk, hogy akik ezeket elkövetik( és nem térnek meg belőle), azoknak nem lesz részük a mennyben, ill a nevük kitöröltetik az élet könyvéből…! Arról is van szó, hogy a “démonokkal üzekedőknek” se, de ez nem ez!( De azt a történelemből is tudhatjuk ( már amennyit még nem ferdítettek el belőle), hogy minden birodalomban, mielőtt megbukott, a gazdagság ( itt persze az úri osztályra gondolok) és a rabszolgaság ( szegények elnyomása, ellehetetlenítése, nyomorgatása, kizsákmányolása, kegyetlenkedés velük, stb ), valamint a természet, illetve Istenellenes szexuális és egyéb szokások, élvezetek törtek élre. ( Ahogyan most is van a világ néhány táján..!)

     Júd 1,7
     Ott van Sodornának, Gomorának s a szomszédos városoknak példája is: örök tűz volt büntetésük, mert épp úgy paráználkodtak, mint azok és más egyéb testi kívánságokba merültek. (Masznyik)Júd 1,7
     Gondoljatok Sodomára, Gomorára és a környez? városokra! E városok lakói ezekhez az angyalokhoz hasonlóan természetellenes szexuális b?nöket követtek el. Ezért most a büntetésüket szenvedik az örök t?zben. Példájuk bennünket is figyelmeztet. (Egyszerű ford 2006)

     írod:
     És a Dániel 2:43-ban sem figyeltem fel korábban az ?emberi mag? kifejezésre:
     ?Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.? Elképzelhető, hogy ez újabb kísérletet fog jelenteni az emberi-angyali egyesülésre, de az Ige szerint igazi egyesülés nem fog megvalósulni.”

     A régi királyságok is beházasodás alapján “egyesültek”. A római birodalomban ezt láthatjuk is. Az országok legyőzettek, Róma fennhatósága alá tartoztak, ők nevezték ki a helytartókat, de nem szüntették meg az országot magát. Nem irtották ki az ott élő népeket, és nem telepítették be kizárólag a saját “fajtájukat”. Emberi mag által köttetik meg a szövetség, de a határok valójában nem lesznek eltörölve, és nem lesz igazi egyesülés. A “vas” , a római törvény, és a római légiók által képviselteti magát abban az országokban. ( Ai római birodalom, amely most is van, hiszen, bár nem mindannyian tudtunk róla, de nem szűnt meg eddig se! A trón most a pápáé. )

     Viszont , azért vagyok rajta ennyire, hogy jól járjuk körbe a Biblia alapján ezt az “idegen, sátáni DNS az emberben” témát, mert nem 1 apokrifban olvastam, hogy le fog jönni az égből egy lény, aki Krisztusnak fogja magát hívatni…! Majdnem tök ugyanúgy fog kinézni a leérkezés, mintha az Úr jött volna el!!!! És tudjuk, hogy az emberek, köztük még , a magukat keresztényeknek vallók is, kevéssé ismerik az Igét magát! És azt is tudjuk az Igéből, hogy AK elfogja az embereket hitetni, és követni fogják HP hitetésére!
     Szóval nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy a magam “igazát” keresem, de jobb, ha minden aspektusát körbejárjuk ezeknek a teóriáknak, minthogy bárki csapdába essen …!

    2. Kedves Ida,csak egy pici észrevétel:Hogy tudtak ugyanúgy(vagy más fordítások szerint hasonlóan)paráználkodni,mint az angyalok ha ember-ember kapcsolatról van szó?
     Nem csak a lányai,Lót se kellett nekik.Csak azért rohantak rá hogy az ajtót betörjék.Sőt még akkor sem adták fel,amikor megvakultak.ha addig nem is ott azért mindenképpen rá kellett jönniük,hogy kik azok a férfiak,de nem adták föl.

    3. Kedves Edua!

     Az angyalok számára az emberi test, “idegen test” volt! A “hús bűnére” vágytak. ( Mert tudjuk, hogy másmilyenek a mennyei testek, más az emberi test, más a halaké, a madaraké, állatoké….!) Ahogyan a Szodomaiak, és Gomoraiaknak a hasonneműekkel való paráznaság ( ill az állatokkal való), az “idegen test”, nem az Isten által teremtett egyesülés, szexualitás. ( Egyébként meg szerintem, attól az esettől kezdve, még ez a magyarázat, illetve emlékezet maradt fenn, hogy a homoszexualitás volt a bűnük…! Persze, tudom, hogy nem feltétlenül számít mindig igaznak az, amit évszázadokig, vagy évezredekig mondtak. De, itt úgy gondolom, hogy ez a való.)

     Továbbá, ha Káin, (és az ugyancsak Ádám és Éva lányától származó ) leányairól volt szó ( mint mint az emberek leányairól, és Séth fiairól, mint Isten fiairól), akkor mitől lettek “gnóm óriások” a tőlük,az Ádámék gyerekeitől születettek?! (
     1 Móz. 4,1 Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.) Mármint, ha nem hazudik a Biblia, akkor Ádámék gyerekei voltak! Az Ige pedig azt mondja, (1 Ján. 3,12 Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig igazak.), hogy Káin pedig a gonosztól volt…., mert gonoszak voltak a cselekedetei! Tehát, nem genetikai alapon volt a gonosztól, hanem azért mert gonosz cselekedeteit nem bánta meg, nem tért meg belőle, és ezért a Sátán hatalma , uralma alá került, és ezáltal az ördög szellemi gyermeke lett. Mint ahogyan mi is, azáltal kaptunk hatalmat arra, hogy Isten fiaivá váljunk, hogy újjászülettünk Krisztusban, a Szent lélek által. Persze, lehet, hogy csak én értelmezem így, de én így kaptam.

     Persze , hihetitek/értelmezhetitek úgy is, hogy megtörtént a sátáni “szexuális betörés” újra, és újra, és ez tovább folytatódott/dik a mai napig, csak most már olyan fejlettek lettek a “génsebészeti módszereik”, hogy azok a lények, már észre se vehetőek, meg se különböztethetőek az eredetileg teremtett emberektől….! ( Az is lehet pl, hogy a történelem nagy járványait is a sátáni entitások csinálták, hogy azok csak az “emberek” maradjanak életben, amelyek már az övékével vegyes DNS-t tartalmazzák….! Lehet, hogy ezért nincsenek mostanában nagy járványok, mert már nem is igazán van itt a földön ember, eredeti teremtett genetikával, akiket ki kellene irtani……! Lehet, hogy mire AK megjelenik, akkor már a sajátjaihoz fog jönni….! Azért fogják imádni, mert felismerik/jük…?!) Természetesen így is lehet értelmezni a Bibliában leírtakat! Akkor már “tudjuk” ( érthetjük), hogy azért nem fog találni az Úr itt a földön hitet, amikor visszajön, mert most itt az utolsó időkben szétválogatása ( aratása) folyik az ördög gyermekeinek, és az Isten gyermekeinek….! És, mire az angyalok végeznek, addigra az utóbbiakból már csak igen kevés “fajtisztát” fognak találni…! Márpedig azt tudjuk, hogy akiben a “sötétségből” bármennyi is van, az nem mehet be az Isten országába! Meg azután akkor ez az igevers (Ján. 11,51 … hogy Jézus meg fog halni a népért; És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy AZ ISTENNEK ELSZÉLEDT GYERMEKEIT egybegyűjtse.) is más értelmet nyer! Lehet, hogy ez már meg is történt! Szóval, meg kellene gondolnunk, hogy van-e valami esélyünk arra, ezen az alapon, ezen értelmezés alapján ( folyamatos sátáni betörés által génmódosított emberiség…, meg itt vannak az Isten, meg az ördöggyermekei…., meg a Sátán a ti atyátok, és az Ő akaratát cselekszitek…, meg ti a sátán zsinagógája vagytok…, ), hogy mi az Isten gyermekei vagyunk….?! Azért 4000 év alatt már nagyon -nagyon ügyetlennek kell lennie “valakinek”, hogy ne tudja az egész fajt átalakítani…! Lehet, hogy ezért nem fogják sokan megtalálni a “keskeny utat”?! 🙁 🙁 🙁

     Szóval , azért “szép” kis történet az, amit Erika írt! ( Bár, én továbbra is maradok, az eddigi értelmezésemnél.) Mert azért gondolom, hogy ti se gondoljátok, hogy abban az esetben, ha az az igaz, amit ő írt, akkor ti nem estetek bele a génmódosítós történetbe…?! Tovább is gondolhatjuk! 🙂 Lehet, hogy már csak a zsidók az egyedüli , valódi emberi faj, hiszen nekik ígérte meg Isten, hogy megtartja őket, és nem felejtkezik el róluk….! Meg stb…! 🙂 Hiszen ők a választott nép! Lehet, hogy ezért van ez az utálat irántuk…? A “mi” atyánk utálja őket, és…? 🙂

    4. Ida,én CSAK Sodomával és Gomorával kapcsolatosan írtam.De őket Isten tűz által elpusztította!

    5. A ?Dollár bukása …? alatti cikkből ide is áthozom a május 11, 2014 12:26:40 du. hsz-emből való részletet a FÉLREMAGYARÁZÁS ELKERÜLÉSE VÉGETT.
     ?Napjainkra a ?genetikailag fertőzötteket? ILYEN LÁTHATÓ ?TÜNETEK? jellemeznek: Látják, hallják Isten Igéjét beteljesedni, de mégsem akarják tudomásul venni ??

     Egyértelműen nem arról beszélek, hogy akármelyik Testvérem is ?genetikai fertőzött? lenne, hanem arról, hogy a ?világ fiai? (akik egész életük folyamán sem képesek meglátni,) befogadni, követni Jézust, minden megnyilvánulása ellenére sem, az azért van, mert azok nem ugyan onnét SZÁRMAZNAK, ahonnét Jézus.
     ?42. Monda azért nékik Jézus: HA AZ ISTEN VOLNA A TI ATYÁTOK, szeretnétek engem: mert én az Istentől SZÁRMAZTAM és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.?
     János 8:42

    6. Kedves Edua!

     Értelek, de én még tovább gondoltam a dolgot, amit egy ilyen értelmezés jelentene ! Nem ellened mondtam, csak még ez is az eszembe jutott. ( Bocs, ha személyeskedésként hatott, nem volt szándékos!) Viszont az se életszerű, hogy a “sátáni vérvonal ” csak Szodomában és Gomorában lakott!
     Az Ige egyébként meg ezt írja azokról a látogatókról: 1 Móz. 19,8 Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy EZEKKEL AZ EMBEREKKEL ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.

    7. Kedves Erika!

     írod:
     “Egyértelműen nem arról beszélek, hogy akármelyik Testvérem is ?genetikai fertőzött? lenne, hanem arról, hogy a ?világ fiai? (akik egész életük folyamán sem képesek meglátni,) befogadni, követni Jézust, minden megnyilvánulása ellenére sem, az azért van, mert azok nem ugyan onnét SZÁRMAZNAK, ahonnét Jézus.”

     Értem én, amit mondasz, de az is hozzá tartozik, hogy meg van írva az is, hogy sokan hitető lelkekre, azok tanításaira fognak hallgatni, még azok közül is, akik Jézus nevét vallják….! Vagyis, ezek se Isten gyermekei! És, az is benne van, hogy ezek szerint még azok is lehetnek “genetikai fertőzöttek”, akik Jézus nevét vallják. Hiszen a zsidókra is azt mondta az Úr, hogy ” ha az Isten lenne az atyátok….”! És, amit írtam, az is a lehetőségek között van ilyen esetben…! Szóval érted a dilemmámat ezzel a “sátáni vérvonalas” értelmezéssel kapcsolatosan?

    8. Kedves Idám!

     Persze, hogy értem. Azért is emeltem ki itt még egyszer szembetűnően. Érzem Benned a félelmet, az elbizonytalanodást. Hígyj a Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind Te, mind a házad népe.
     Igen, Jézus a zsidó farizeusok közül valóknak mondta ezt. De ezek a farizeusok nem hűen követték Istent és a törvényeit, hanem a Törvények álarca mögött a “saját gesztenyéjüket” sütögették. A hithű zsidó nép előtt ez nem volt ennyire nyilvánvaló, vagy, ha mégis, akkor sem mondhatták ki úgy, mint ahogy ezt Jézus nyilvánvalóvá tette. De az ilyen “farizeusi lélek” önmagáról tudta, hogy mennyit ér előtte Isten szava, viszont külsőségeiben kifelé a “szentséget” mutatta. Mi magunk is tudjuk belülről, hogy őszinte szívvel követjük-e Jézust, vagy csak külsőleg? Ez minden emberi léleknek egy olyan belső állásfoglalása amit “kifelé” leplezni lehet – többé, kevésbé.
     Ha én a lelkemben tudom, hogy a Biblia szerint igyekszem követni Jézust, – aki ezt szintén tudja, látja, – akkor üdv bizonyosságom is van ezáltal.
     Ez az a kérdés, amelyről azt mondjuk, hogy belső és személyes kapcsolat Istennel és Jézus Krisztussal.
     Nyugodj meg kedves Idám, ez sem nem Rád, sem nem egyetlen hithű Testvérünkre sem vonatkozik. Ugyanis “hithű” csak az a lélek tud lenni, aki az Atyától származik.

     Nagy, nagy szeretettel: Erika

    9. Dága Erika!

     Nincsen bennem se félelem, se bizonytalanság. Csak elképzeltem, és elmondtam, hogy milyen veszélyeket rejt, ha elindulunk ezen a vonalon. Ha elkezdjük így értelmezni a Bibliát.
     De, természetesen én is nagy szeretettel vagyok irányotokban, attól függetlenül, hogy ezzel a látással nem értek egyet!

    10. Kedves Edua!

     írod:
     “Kedves Ida, nem hatott személyeskedően,inkább ijesztően 🙁 ”

     Igen, én is ezt szerettem volna bemutatni az összes eddigi e témában tett hsz-ommal, , hogy milyen félelmetes annak a lehetőségnek még a gondolata is, és milyen “lehetőségek” rejlenek benne!

 5. Kíváncsi lennék honnan vettétek a Dániel idézetet – milyen fordításból – mert pl. Károli így írja: “Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” Nem mindegy, hogy tévelyegnek majd vagy a Dániel által leírottakat tudakozni fogják.
  Másik: “Dániel próféciáiból tudjuk, hogy az utolsó idők egyik jele a tudás megnövekedése, az emberiség által felhalmozott ismeretek nincsenek arányban értelmi képességeinkkel…” Dániel valóban megjövendölte, hogy megnő az ismeret, de ez nem az emberi tudásra vonatkozik, hanem az általa leírt(és nyílván más bibliai próféciák) Istentől kapott kijelentések megértésére. Dániel szerette volna érteni, amiket leírt, de nem érthette, mert nem jött el rá az idő. A vég idején élő igaz keresztények azonban megértik az akkor leírtakat.
  Vajon egy olyan cikk, amely ilyen súlyos pontatlanságokkal kezdődik, mennyire lehet hiteles?

  1. Kedves Attila!
   A Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából származik a Jakab Királyi Bibliafordítással egyeztetve. Mindig három fordítást nézek: Jakab királyi, Károli és az Újfordítású Bibliát, ugyanis sajnos a magyar fordítások sok helyen tévesek és hiányosak, mint például itt is. Mivel az Időkjelei számára ez egy fontos téma, éppen hogy nem a pontatlanság jellemző rám, ránk és az ilyen részeket mindig alaposan megvizsgálom, amikor idézek. (Tévedések persze előfordulhatnak, de jelen esetben nem erről van szó.) A Dániel 12:4 az angolban teljesen más. Amit Károli “tudakozzák”-ként, az Újfordítás pedig “tévelyeg”-ként fordított az az eredeti szövegben “????? shuwt”, ami utazást jelent. (Ezért gondolják sokan, hogy az idők egyik jele az utazás megnövekedése.)

   Dániel később a 10. versben beszél arról, hogy az “értelmesek” megértik majd ezeket az elpecsételt részeket, de itt, a 4-es résznél szerintem egyszerűen a tudás megnövekedéséről van szó.
   Szíved joga másképp gondolni, de kicsit erős pontatlanságnak nevezni.

 6. Sok esetben előfordul, hogy a legbonyolultabb kérdésekre van a legegyszerűbb válasz. Csak valaki avagy valakik komplex módon mutatják be az átlagember számára, az átlagember jelző alatt senkit sem szerettem volna degradálni! Hiszen jómagam is az vagyok, de nem csupán nézni, látni is kellene, átvitt értelemben 🙂

  Isten tökéletes. A teremtményei az ember és egyben a bukottak viszont nem. Jézus Krisztus ellenben nem teremtmény. Apró? különbség a fogalmak területén. Ez ugyan ebben megközelítésben valóban egyszerűen hangzik, de ettől még közel sem biztos, hogy nincs alapja 🙂

  Miért butulunk? Az alábbi kép talán erre kérdésre egyszerű választ ad.
  http://badarchaeology.files.wordpress.com/2011/10/join_the_illuminati.jpg

  Mindezt kiegészítve pedig nem ártana megtekinteni az alábbi videót. Platón filozófiája, szerintem még most is bőven aktuális, ráadásul üzenetértű. A pontos címe : Platón barlangja.
  https://www.youtube.com/watch?v=d2afuTvUzBQ

  Bizony, szerintem valahogy így működik a dolog összességében. Tanulságos. A kérdés az, hogy valójában kik a bábmesterek a sötét barlangban?

  Isten áldjon mindenkit!

  1. Isten tökéletes és minden munkája is az. Emlékezzünk csak, hogy minden teremtési nap után megtekintette az alkotásait és azt mondja, hogy “jó”.

   5 Mózes 32:4 pedig azt írja, hogy “Kőszikla, cselekedete tökéletes…”
   Az ember fizikai, genetikai, erkölcsi és általában minden területen látható leromlása a bűn és a lázadás miatt van.
   Jézus ezt mondta az egyik bénának: ” Megbocsáttatak bűneid, kellj fel és járj”. Nyilván a betegségeknek és a minden téren tapasztalható romlásnak a bűnhöz van köze Jézus szavai szerint is. A lázadás, a Teremtő iránti engedetlenség és a továbbra is folytatódó istentelenség totális csődbe vitte az emberiséget minden szinten.

   1. Tisztelt Kovács Attila, pontosabban Atilla 🙂

    Az ember ezért is bukott el, ahogyan a lázadó angyalok is. Mert teremtmények.
    Krisztus pedig azért nem bukott el (még a “kísértő” hatására sem), mert Ő nem teremtmény kérlek, és nem is fog, mert Isten fia, tehát maga az Isten.

    1. Megértem, hogy ez a véleményed, csak az írásokból nem támasztottad alá. De nem is lehet, ugyanis egy teremtmény is képes lehet kitartani és hűségesnek maradni, gondolj csak az angyalokra. Egy részük fellázadt, és démonokká váltak, a többségük azonban – bár teremtmények – mégis hűségesek maradtak Istenhez.
     Ádám bukása tehát nem törvényszerű, csupán a szabad akaratát rosszul használta.
     Tehát nem attól függ, hogy egy személy hű marad-e Istenhez és nem bukik el nyomás és próba alatt sem, hogy teremtmény -e vagy sem, hanem attól, hogy mennyire szereti Istent és az ő törvényeit.

    2. Gondolj csak bele Zsolt, hogy ha igaz volna a megállapításod, akkor abból az következne, hogy az ember bukása elkerülhetetlen volt. És ebből az is következne, hogy Isten a felelős a mai rettenetes állapotokért, a tengernyi szenvedésért, és mindazért a gonoszságért, borzalomért, amit az emberi családnak át kellett élnie az elmúlt évezredek alatt.
     Ha pedig így vélekednénk, az nem Isten gyalázása lenne?
     Isten azt szeretné, ha teremtményei szabadon döntve a neki való engedelmességet választanák. Ádámnak is meg volt ez a döntési lehetősége. Dönthetett volna másként is, mint ahogy a leszármazottai közül sokan hűek maradtak Istenhez még akkor is, ha halállal fenyegették őket. Jézus – emberként – kitartott mindhalálig, de követői közül is sokat ezt tették. Ezért nem igaz az állításod!

    3. Pont ez a lényege Attila, a szabad akarat.
     Azért nem Isten a felelős, mert az ember elbukott. Hiszen figyelmeztette őket, hogy ne tegyék. De ne feledjük, nem akárki volt a kezdeteknél a “kísértő”, hanem a Teremtő Isten kedvenc főangyala, azért ez nem akármilyen hatalom volt, ez pedig nem éppen mellékes tényező. Neki köszönhető, az a mérhetetlen gonoszság ami azóta lezajlott a Földön, ahogy maga a halál is, a bűn által.

     Krisztus követői azért is tartottak ki a végsőkig, mert Istent követték fizikális formában a szeretetük és hitük által is, mert Jézus maga Isten. Viszont a szóban forgó esemény messze nem egy időben történt. Ez egy fontos momentum, ami a kronológiai sorrendet illeti. De nincs vita, Te úgy látod, én így 😉

 7. Miért nőtt 100 év alatt tíz centivel a testmagasság?
  http://www.origo.hu/egeszseg/20140507-miert-nott-100-ev-alatt-tiz-centivel-a-testmagassag.html
  http://ssh.dukejournals.org/content/28/2/211.abstract

  Nyilvánvalóan észlelhető egy folyamatos testméretnövekedés a középkor óta, nyilvánvalóan a javuló tápanyagellátotság okán.
  Ugyanakkor a cikk mégsem hazudik, hiszen a vizsgálat nem is erre az időszakra, hanem az őskor-ókor időszakára vonatkozott.
  Voltak idők, melyeket a Biblia vagy más szent iratok is csak homályosan, fragmentáltan tárnak elénk…
  (nem véletlenül semmisült meg a legenás alexandriai könyvtár archívuma)

  Ugyanakkor szintén teljesen nyilvánvalóan észlelhető egy degenerativ jellegű elcsökevényedés a populáció általános genetikai állapotában, szerintem a következő okokból kifolyólag:

  – a technika használatával az ember végül is önnmagát mentesíti az élet hétköznapi terhelései alól – és a biológiában törvényszerű hogy ami használaton kívül van az feleslegesnek minősül – tehát leépül.
  – a tudomány fejlődése töredékére csökkentette a gyermekhalandóságot, ami morális szempontból jó, ugyanakkor jelentősen hígítja a populáció genetikai állományát, hiszen napjaink átlagemberei közül sokan nem élték volna meg a felnőttkort volna és utódokat sem nemzettek volna ezt megelőző egyes történelmi korokban.
  – a történelem bizonyos időszakaiban az “átlagembernek” sokkal inkább szüksége volt a testi erőre, nyilván ezirányba hatott a szelekciós nyomás
  – az előzőektől függetlenül léteztek korok, amikor is a lakosság mind testi mind szellemi – spirituális síkon jóval magasabb szinten állt mint korunk embere. (Ismeretlen, vagy inkább titkolt ősi civilizációk)
  – valószínűleg folyamatos jelleggel történtek “teremtés” ill. “módosítás” jellegű események az emberi genetikában a történelem során (Deus Ex)
  – jelenleg pedig a világállam, az Új Világrend kialakításának folyamán is zajlik egy populációgenetikai “gyengítés” (rovarizálás) az univerzális rabszolga, a “hangya-vagy méhember” létrehozása céljából.

  1. plusz még néhány faktor:

   -A leghülyébbeknek (pl. cigányok, négerek, illetve az emberek butább része) sokkal több gyereke születik, mint az értelmesebbeknek. (lásd pl. az Idiocracy című filmet)

   -A butábbak, életképtelenebbek minden létező segítséget megkapnak, míg az értelmesebb, életerősebb réteg szó szerint halálra dolgozza magát.

   -Az elmúlt évszázadban a bátrak, becsületesek tömegével haltak hősi halált, míg a gyávák, alattomosak sokkal inkább túlélték a nehéz időket. Aki nem gondolkodik, nem kérdez, az kevésbé “kerül bajba”.

   1. George Lincoln Rockwell — EZT írtad idézem;
    “””-A leghülyébbeknek (pl. cigányok, négerek, illetve az emberek butább része) sokkal több gyereke születik, mint az értelmesebbeknek. (lásd pl. az Idiocracy című filmet)
    -A butábbak, életképtelenebbek minden létező segítséget megkapnak, míg az értelmesebb, életerősebb réteg szó szerint halálra dolgozza magát.””

    Ez egy undorító fajellenes és együttérzést nélkülöző írás volt Részedről!!

    Kezdjük a cigányokkal a szerinted butábbakkal de hozzá vehetjük tulajdonképpen a feketéket is (nem négerek, mert az disznót jelent eredetileg és ezt a jelzőt a feketékre a szemét urak mondták akkor amikor rabszolgaként agyon dolgoztatták őket és nem voltak egyebek mint igauhuzó barmok a fehérek szemében!) Aztán a romák a romák többsége szintén rabszolga volt a Románoknál és a1800 évek második felében amikor Románoknál épp balhé volt, akkor szöktek meg tőlük és széledtek szét Európában és hozzánk magyarokhoz is menekültek.
    Ők voltak a mezítlábas talpasok ,mert még cipőjük se volt soha!

    De bárhova menekült a roma mindenhol kinézték kiközösítették őket de hasonló volt a feketék sorsa is a a nyomorból a semmiből nem könnyű kiemelkedni különösen akkor nem ha maga a társadalom kirekeszti– nem csodálom hogy nagyon sok lett közöttük a bűnöző és agresszív ember!
    Tegyem hozzá világéletemben tiszteltem a másét soha nem vettem el és nem irigyeltem azt ami másé volt. (kivételt képez a 6 éves korom amikor bizony loptam a zöldségestől almát, mert nekünk a háború után nem tellett. De gyakran kifosztottam a telefon fülkéket és beváltottam a tantuszokat a trafikosnál. Na persze az apám nadrágszíjjal tanított móresre így többé nem loptam– abból vittem haza kenyeret vagy egy kis csokoládét.
    De ha tegyük fel fiatalabb lennék és nem kapnék munkát segélyből vagy semmi közmunkabérből kellene eltartanom a családom, akkor és nagyon komolyan gondolom ha csak egyetlen nap, nem tudnék mit tenni az asztalra enni a gyerekeimnek, akkor az Isten se tudna segíteni egyetlen milliárdoson se! Akkor megismerné a világ az igazi haragomat amit az egész emberi világunk igazságtalan Istentelen egyenlőtlenségek miatt érzek!

    De térjünk vissza arra kifogásodra, hogy a romák és a feketék bezzeg túlszaporodnak.
    Ennek három oka is lehet.
    Először is nem mindig van pénzük óvszerre 2- főleg nem lehet pénzük terhesség megszakításra! 3 hazánkban, -máshol nem tudom– családi-pótlék jár a gyermekek után több gyermek több pénz. Ruhaneműt képes szerezni szociális adakozáskor de élelmiszerre legalább így több jut.
    Nem dolgoznak? Komolyan reklamálod? ha a magyar munkanélküli, mit gondolsz a roma akkor kap talán munkát?

    S ez így lehet az egész világon a feketékre vonatkoztatva is!
    A fekete csak rabszolgaként kellett, máskülönben csak tönkre tette a tisztelt “fehér-agyú” az afrikai népeket, kirabolta és kirabolja a kincseit és éhbérért dolgoztatja őket a mai napig is- Egy holland kertész 100 dollárt !!! fizet egy hónapra Afrikában a nála egész nap dolgozó feketéknek!!!

    1. “(nem négerek, mert az disznót jelent eredetileg és ezt a jelzőt a feketékre a szemét urak mondták akkor amikor rabszolgaként agyon dolgoztatták őket és nem voltak egyebek mint igauhuzó barmok a fehérek szemében!) ”

     a fekete latinul: nigrum
     a disznó latinul: sus

     a fekete spanyolul: negro
     a disznó spanyolul: cerdo

     a fekete olaszul: nero
     a disznó olaszul: maiale

     a fekete románul: negru
     a disznó románul: porc

     a fekete katalánul: negre
     a disznó katalánul szintén: porc

     a néger az bizony annyit jelent, fekete… a disznóhoz semmi, de semmi köze.

    2. Jeromos biztosigazad van a felsoroltakban melyik nyelven mit jelent a fekete vagy disznó. De spekuláltam, –mert régen volt már, hogy kitől is hallottam én és szembe jutott– még a 70-es években egy afrikai néger végzős orvostan hallgató volt nálunk a klinikán gyakorlaton. Akkor vele beszélgettem sokat afrikáról. Még a haját is meg tapogattam, amely sima finom puha volt selymes és nagyon göndör megcsodáltam, az én sprőd vastagszálú hajamhoz hasonlítva.

     Szóval Ő mondta hogy a néger kifejezés náluk disznót jelent és sértő szó. De mi magyarok négernek ejtjük ki, – de valójában úgy mondják NIGGER. de hogy melyik afrikai népcsoporthoz tartozott már nem emlékszem, csak arra hogy a ruszkik akkortájt szállítottak oda fegyvereket

    3. “Aztán a romák a romák többsége szintén rabszolga volt a Románoknál és a1800 évek második felében amikor Románoknál épp balhé volt, akkor szöktek meg tőlük és széledtek szét Európában és hozzánk magyarokhoz is menekültek.”

     sajnos ezt is rosszul tudod… már a 15. században elözönlötték Európát.

     és elgondolkodtatónak… párhuzamok fedezhetőek föl a Biblia által említett keniták és a cigányok közt.

     – letelepedés (így földművelés) elvetése
     – fémművesség
     – zenére való fogékonyság
     – okkult praktikákban való jártasság (kártyavetés, tenyérjóslás, stb.)

     mondom ezt úgy, hogy van bennem cigány vér.

    4. Jeromos amit írtam azt egyrészt így tanultam másrészt ezeket olvastam régen a könyvtári könyvekből.
     Aztán írod a letelepedést- hogy elvetették a földművelést— ez bizony nem igy van. Annak idején minden talpalatnyi föld a nemesekké volt , még a csóró magyarnak se jutott akkor miért is kapott volna a roma? Ezt azért is tudom, mert eredetileg bár én magyar grófi leszármazott lennék, nem roma de arra emlékszem még hogy mekkora birtokuk volt és üzemük, amit leadtak önként! Rákosinak, hogy ne deportálják a családott és bizony Pesten húzta meg magát az apám az anyámmal és mint mérnők volt gróf és Ludovikás tiszt egy gyárban dolgozott udvar sepregetőként fillérekért.Ő tőle sokat hallottam miképp élt az ő famíliája és miképp a szegényebb szolga vagy a nincstelen roma.

     A roma is igyekezett eltartani magát bizony arra is emlékszem– járták Pestet és muzsikáltak a házakba, vagy épp lábas foltozó volt vagy késeket köszörültek, még jósoltak is kártyából. Mára semmijük nem maradt-nem kell köszörülni a kést nem foltozzák már a lábasokat nincs verklis és már jósolni se jósolhatnak mert z azt már “intelligencs” réteg végzi kellő szélhámossággal.
     Okkult praktikának nevezted? NEM ez mind közönséges intelligenssé vált szélhámosság!

     Tudod egy roma asszony jóslását elfogadom még ma is, mert aranyos,és van valami okom arra, hogy kisegíthessem Őt pár forinttal. Még gyermekkoromban is mindig leszaladtam hozzá és adtam pár fillért amikor a verklijének zenéjét hallgatva táncoltam mellette.

     Nem kell a romákhoz futni romlottságért vagy primitívségért van bőven a tiszta magyarok között is, még akkor is, ha mindene meg van. Nem a romák rabolták ki a régi nagy Divatcsarnokot, hanem tiszta magyarok. Nem egy bundával rohant ki onnan hanem 4-5 bundával a hátán. Nem pár kg liszttel nem egy egész kocsival tolták ki– de volt aki ott hagyta a életét mert annyira mohó volt és güzü és ráomlott az égő épület.– Én csak álltam szembe a túloldalon döbbenten hogy milyen güzü módon egymást lökdösve hordtak ki mindent én csak egy kalitkát és egy papagájt hoztam el,és a testvéremnek egy tábla csokoládét.

     A szomszéd asszonyom tök magyar, de ha valaki égetni való, akkor Ő valóban az! Güzű, rosszindulatú,pletykás, leselkedő, hallgatózó,és agresszív az állataival szemben és olyan sötét hogy az elképesztő!

     Az okkultizmusnak nevezett ügyeskedések csak szélhámosság, babonaság.

    5. Jeromos, te egyre szimpatikusabb vagy. Bennem meg zsidó vér van. Remélem nem kenita meg Kazár. 🙂 Szerinted a cigányok kenita vérvonalúak, és nem indiaiak ? De te nagyon hasonlítasz valakihez akit úgy hívnak hogy Pál. Talált ? 🙂

    6. Kedves Viktória!

     a szocializmusban írtak sok butaságot történelem címén… nem kell mindent elhinni.
     továbbá nem azért nem telepednek le, nem azért nem művelnek földet, mert nem volt rá lehetőségük, hanem mert egészen egyszerűen ilyen a kultúrájuk (nem véletlenül mondják a magyarra, hogy paraszt, a paraszti lét nekik egy megvetendő lét, a szabadság feladásával, behódolással jár). ha megfigyeled jelen életük is környezetük felélésén alapszik – ha felélték, állnak tovább. a vagyonhoz való viszonyuk is ezt mutatja… egy vándorló kultúrában sokkal kisebb értéke van a tulajdonnak, mint egy letelepedettben, hisz vándorlásuk során csak kevés dolgot tudnak magukkal vinni.

     és csak ne szépítgessük a Biblia által elég súlyos bűnnek tartott kártyavetést, tenyérjóslást… ha átvágás azért bűn, ha okkultizmus, azért bűn. és mellesleg a babonaság nem más, mint hétköznapi okkultizmus.

     félre ne értsd – nem azt állítom, hogy a cigányok rosszabb emberek, mint mások, de a kulturális különbségek nagyon szépen megfigyelhetőek.

    7. Kedves Arpiel!

     megtisztelő fokozódó rokonszenved, de el kell keserítselek – én valóban Jeromos vagyok. A három keresztnevem egyike sem Pál. Nem tudom, honnan származhat a cigányság, pusztán feltűnt a hasonlóság a cigány és a kenita néparc közt. amit írtam, csak gondolatébresztő volt.

    8. Tudod Jeromos igazad van abban,hogy az 1500 as években is jöhettek romák Magyarországra de a számuk itt az 1800 as évekig kevés volt, csak ez után szaporodott meg nagyobbra háromszorosára.

     Aztán azért se kellene lenézni a romákat,még ha mindig szerencsétlenek is.- bár azok akik itt éltek 1800 előtt is,már intelligensebbek lettek. Viszont nem szabad elfelejteni azt hogy a zsidó a magyar a romákkal együtt bizony mindhárom egy vándorló nép volt, csupán mással foglalkoztak. A zsidó kereskedett és állatokkal foglakozott addig a magyar állatokkal foglakozott és vadász nép volt, a roma pedig vályogvető fém és egyéb használati tárgyakt gyártott, javított, zenész volt és később cirkuszokban léptek fel a mellékjövedelmük pedig a jóslás volt. Mindegyik törzsekben élt sokáig és vándoroltak. pl a roma nyelv főleg észak indiaira hasonlít, a vályogvetést a fémekkel illetve más használati eszközökkel való munkát inkább ott tanulhatták,mivel a zenéjük már nem hasonlít az indiaihoz.Viszont a családi és törzsi szokásaik a törvényeik, nagyon hasonló a zsidókéhoz. Ez mutatja azt hogy milyen sok helyen kóborolhattak és vehettek át ősi szokásokat.

     Államot a magyar csak azért volt képes alapítani, mert volt egy Istvánja” a X. században aki nem csak elment tanulni Rómában de el is fogadta a Pápa minden követelményét azért, hogy királlyá szenteljék fel– viszont ezért feláldozta teljesen megsemmisítve a magyarság múltját, eredetét ami csak volt. Nem maradt másunk mint a titokban !! szóban átadott mese, a múltunkról!Ennyire nem kellett volna hasra esnie a pápaság előtt, még a saját testvérét is megöletni.

     A zsidó nép is csak a XX. szd. ban tudott államot alapítani, mivel minden környező hatalom ebben megakadályozta a egyedi másoktól (araboktól) különböző vallása, és szokásai miatt, na és mert majréztak tőlük az eszességük, rátartiságuk miatt.

     Akkor el kell képzelni hogy a roma ez a csak kétkezi munkát ismerő népcsoport miképp is tudott volna bárhol a világon, államot alapítani?
     Ha nekünk magyaroknak nem lett volna lehetőségünk itt megállapodni és gyökeret ereszteni akkor, hasonlóan mint a roma, mi is csak beszivárognánk továbbra is ide- oda, mert ráadásul bennünk magyarokban őszintén? még annyi összetartás sincs, mint a zsidóban vagy a romában! Kint voltam Kanadában két hónapig egy magyarok szervezte vásáros ünnep volt– de azon kívül hogy tele aggatták magukat arannyal és hamis bizsuval és tömték a fejüket abszolút nem érzékeltem azt hogy egymás iránt érdeklődtek volna, őszintén, a dicsekvésen kívül. Ezzel szemben a romák összetartanak.
     PL. vittem több magyar tájról és tanyavilágról festett olajképet–megnézegették,de nem vásárolták meg.Amíg ezzel szemben a Lengyelek, mindet megvették mondván, hasonlít az ő hazájuk tájaira vidékeire és olyan jó lesz látni otthon a falon!

   2. -de folytatom ehhez az buta írásodhoz címezve idézem””-Az elmúlt évszázadban a bátrak, becsületesek tömegével haltak hősi halált, míg a gyávák, alattomosak sokkal inkább túlélték a nehéz időket. Aki nem gondolkodik, nem kérdez, az kevésbé ?kerül bajba?.

    Nem gondolod hogy a vezérkar volt a sunyi ? – amikor kerekasztal mellett játszottak háborúkat miközben a buta szerinted hősöket rászedték a háborúskodásra!

    Minden háború ami valaha volt azt mindig a hatalom kezdte el és a politika és a gazdag réteg pedig rájátszott hogy még jobban gazdagodhasson és a hatalmat megszerezhesse. A tisztességes forradalmakat viszont mindig leverték, mert mindig volt aki elárulta! vagy mindig egy másik hatalom besegített a leverésébe! — A romák nem harcoltak? vagy a feketék? ha behívták őket akkor muszáj volt. máskülönben mi a csudának harcolt volna egyetlen nyomorgó ember is a hatalmak által kirobbantott háborúkban önként? Mit gondolsz mit kaptak a hősök egy plecsnin kívül?- SEMMIT vagy ha meghaltak? — egy zászlót az özvegy kezébe– hogy oda ne rohanjak a meghatottságomtól!

    1. Maximálisan egyetértek a hozzászólásoddal Viktória!
     Szerintem is az az egyik gond, hogy a legtöbb szegény ember még azt se látja, hogy egymás ellen játsszák ki őket…! Ma a zsidók, holnap már a cigányok is, meg a négerek, a vörös hajú nők, na és azok, akik piros sapkát viselnek, meg azok, akik nem viselnek piros sapkát…! 🙁

    2. Sajnos így van Kedves Ida. A politika a felső 10 ezer egymással szembe állítja tömeg embereket és erre képes akár 8 milliárd forintot is költeni-mit a pártok kaptak ma kampányra legutóbb- Abból a pénzből egy ruhagyárat lehetett volna beindítani és több száz ember kapott volna munka lehetőséget. A szélső jobbos masírozik az utcán a romákat ijesztgetve mint valami neonáci bagázs és a bíróság nem inti le őket amikor úgy nyilatkozik a kapitányuk, hogy a roma rosszabb mint a féreg,mert úgy szaporodnak mint a patkányok. Ez megengedett egy törvényes tárgyaláson! és a szélső jobbos bagázs nem lett feloszlatva mert joguk maradt sétálgatni”

     Azt persze elfelejteni igyekszik a világ hogy milyen sok zsidót és romát hurcoltak el a nácik és gázosítottak el istentelen módon aljasul.
     Annak idején egy párévig munkaügyi osztályos voltam– akkor kötelező volt mindenkinek
     dolgozni-a roma is dolgozott és igyekezett olyan munkát keresni amiből eltarthatta a családját. Szóltam egy ilyen embernek,ismertem a családot hogy jöjjön hozzánk nálunk többet kereshetne, de összefutott az üzemvezetővel– az pedig bejött hozzám félre hívott és szószerint megtiltotta, hogy “mocskos cigányt” felvegyek. Jó Rendben mondtam, de akkor a mi naptól a helyemre is keressen valakit mert felmondtam,mert én soha nem fogok emberek között különbséget tenni, az én szememben csak emberek vannak, aki jelentkezik és alkalmas rá azt felveszem, aki nem szakmabeli azt küldöm el csak! –Összekaptam a holmimat és kiléptem – elhelyezkedtem könyvelőnek. Akkor voltam 27 éves,ma fordított az éveim száma de ugyan úgy gondolkodom. Az embereket először felemelni, tanítani, terelgetni kell és azután bírálni. Ha valaki nem ad kenyeret nincs joga bírálni se!

 8. Kedves Ida!

  Elsőre, csak annyit akartam írni, hogy több dologban vagyunk véleménykülönbségen.
  (Most éppen a bukottak özönvíz utáni újabb betörését az ember ?genetikájába? véleménykülönbségre gondoltam, amely lehet, hogy szó szerint is genetikai eredetű, de lehetne bármi más ?ismeretlen? az eredete. Az Atya is csak annyit osztott meg velünk, hogy Jézus, a Szent Szellemtől született, – de azt, hogy hogyan vált ez lehetségessé, nem mondta el … )
  Valószínűnek tartom, hogy azért, mert én a Bibliát TELJES és TÖKÉLETES kijelentésnek tekintem, és nem fogadom el mellé a ?segéd kijelentéseket? vagy, ahogy Te nevezed az ?apokrif? iratokat.

  Aztán MOST, kaptam egy érdekes kijelentést, (amit eddig még én sem tudtam), engedd meg, hogy megosszam Veled, (Veletek):

  -Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne.
  Máté 24: 38

  – És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.
  – Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte.

  – Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;
  – De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:
  – Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.
  Lukács 17:26

  7. Miképpen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, PÉLDÁUL VANNAK ELŐTTÜNK, örök TŰZNEK büntetését szenvedvén.
  8. Hasonlóképpen mégis EZEK IS álomba merülvén, a TESTET MEGFERTŐZTETIK, a HATALMASSÁGOT MEGVETIK, és a MÉLTÓSÁGOKAT KÁROMOLJÁK.
  10. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak; amiket pedig természet szerint TUDNAK, mint az oktalan állatok, AZOK ÁLTAL MEGROMOLNAK.
  11. Jaj nékik! mert a Kain ÚTJÁN indultak el, és a Bálám tévelygéseivel BÉRÉRT szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével VESZTEK el.

  14. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
  Júdás 1:14

  A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, TŰZNEK tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
  2. Péter 3:7

  Özönvíz előttI emberi tevékenységek: (Noé idejéből)
  a.) esznek, isznak
  b.) házasodnak, férjhez mennek.

  TŰZ ítélete előtti emberi tevékenységek: (melynek LÓT csak az előképe)
  a.) ettek, ittak,
  b.) vetek, adtak, ültettek, építettek.

  A Júdás 1:8 ?as versben az ?EZEK IS? kifejezés a ?bukottakra? vonatkozik, akik az ?emberi testet? ismét megfertőzik.

  – Noé napjaiban:
  a.) test (szükségesen túli) táplálása,
  b.) házasodással, férjhezmenetellel, (testi hibrid)

  – Lót idejében:
  a.) test (szükségesen túli) táplálása, amibe akár, már a ?genetikai keveredés is? bele fér?
  b.) az anyagiasság által elfajzott lelkület.

  A 10-11 ?es vers pedig a ?megfertőzött ember? milyen ?tüneteket? mutat, és ?betegsége? milyen ?következményekkel? jár.

  Egyébként Dániel is erről kap prófétai látást:
  “Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok EMBERI MAG ÁLTAL VEGYÜLNEK ÖSSZE, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.”
  Dániel 2:43

  ?Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ez után, …?
  (Ez a világtörténelem, amely Krisztus előttről kezdődik, a ?lábak? pedig a Római korral, Krisztus utántól folytatódik …)
  Ennek fényében egyértelműen kimondhatjuk, hogy a “bukottak MOST IS KEVEREDNEK” az emberek testével, genetikájával !!!

  Szeretettel: Erika

  1. Kedves Erika!

   írod:
   “Elsőre, csak annyit akartam írni, hogy több dologban vagyunk véleménykülönbségen.
   (Most éppen a bukottak özönvíz utáni újabb betörését az ember ?genetikájába? véleménykülönbségre gondoltam, amely lehet, hogy szó szerint is genetikai eredetű, de lehetne bármi más ?ismeretlen? az eredete. Az Atya is csak annyit osztott meg velünk, hogy Jézus, a Szent Szellemtől született, ? de azt, hogy hogyan vált ez lehetségessé, nem mondta el ? )”

   Bocs, de most mire gondolsz, hogy a véleménykülönbségeink “lehetnek genetikai eredetűek is”..?! Csak nem olyan elképzelésed van, hogy az ördög DNS-ét hordozom, vagy hasonló…?! Amiért nem értek egyet az írásmagyarázatoddal, ami olykor csak spekuláció, nincs igei alapja!? ( Egyébként most komolyan! Először elpusztít mindenkit az Isten, mert megtörtént az eset, azután meg nem tesz semmit, ha megint megtörténik…?! Vagy nem vette észre?! De tök mindegy, a Bibliában nincs arról szó, hogy ilyen történt volna megint! Bár vannak gnosztikus apokrifok, amelyek erre utalnak ( bár ott nem a Sátán, ill bukott angyalok azok, akikkel kapcsolatba kerülnek Nóé, és fiai. Sém kivételével…! ), hanem egyéb , egy csodálatosnak nevezett nemzettségből való entitásokkal….! De erről megint csak nem ír a Biblia, tehát nem “vesszük” készpénznek!)

   írod:
   “Valószínűnek tartom, hogy azért, mert én a Bibliát TELJES és TÖKÉLETES kijelentésnek tekintem, és nem fogadom el mellé a ?segéd kijelentéseket? vagy, ahogy Te nevezed az ?apokrif? iratokat.”

   Igen sajnálatos, hogy nem vetted észre, hogy én a Bibliából idéztem( amit mindketten Isten beszédének, Igéjének tartunk) , és arra hivatkoztam! És aszerint, nem történt semmilyen 2. “betörés”!És az apokrifokat csak a figyelmedbe ajánlottam, mint olyanokat, amiket maguk az apostolok autentikus írásoknak tartottak ( ahogyan azt lentebb idézed is!)! Olyannyira, hogy magában a Szentírásban is szerepel utalás rájuk, mint olyanokra, amelyeket teljesen természetesnek tartottak, hogy az Isten szelleme által íródott …!
   pl:14. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
   Júdás 1:14

   A látásoddal kapcsolatosan pedig, szerintem nagyon veszélyes vizekre eveztél . Mert akkor igen csak jól beleférne az AK, és HP általi hitetésbe az a magyarázat, hogy az emberi genom meg lett fertőzve ! És mindenfajta népirtást meg lehet ne ezzel magyarázni( hiszen igen sokaknak a genetikája egyezik! Mármint az embereké….! És, ha azt mondjuk, hogy akkor ez a kever DNS…..?!) ! De, most még arra hívnám fel a figyelmedet, hogy többé-kevésbé a mai népesség (itt nyugaton legalábbis,) kórházban születik. Ha a DNS-ben lenne idegen “anyag”, akkor a vérképben is lenne egy csomó furcsaság, amit felfedeztek volna az orvosok már. És ez vonatkozik az emberiség többi részére is. Én kizártnak tartom, már a nagy számok törvénye miatt is, hogy eddig ne akadt volna fenn a szűrőn senki, ha az idegen DNS valóban jelen lenne az embergyerekekben!
   írod:
   “Egyébként Dániel is erről kap prófétai látást:
   ?Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok EMBERI MAG ÁLTAL VEGYÜLNEK ÖSSZE, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.?
   Dániel 2:43″
   Ez arról szól, hogy házasság által vegyülnek a birodalmak. Jelesül Róma. Mert ez az Igevers a római birodalomról szól! És ekkor, amikor a római császárok uralkodtak, támasztott az Isten egy birodalmat, amely soha meg nem romol! Mármint az Úr Jézus Krisztusét, amely csak majd az 1000 éves királyság alatt fog teljes pompájában megmutatkozni !

   írod:
   ?Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ez után, ??
   (Ez a világtörténelem, amely Krisztus előttről kezdődik, a ?lábak? pedig a Római korral, Krisztus utántól folytatódik ?)
   Ennek fényében egyértelműen kimondhatjuk, hogy a ?bukottak MOST IS KEVEREDNEK? az emberek testével, genetikájával !!!”

   Ennek fényében nem mondhatunk ki semmi ilyet! Bár tudjuk, hogy a boszorkány “bulikon”, van olyan, hogy párzanak az ördögökkel a banyák, de arról nem tudunk, nem hallottunk, hogy vannak-e abból gyerekek?! Egyébként pedig, a vigyázók nem ahhoz a fajhoz tartoztak, amelyikhez a Sátán, és az ő alá tartozó entitások, ezért az se biztos, hogy lehetséges velük is a genetikai keveredés! Minden esetre, a vigyázókat, megkötözték, és a sötétségre vágták őket, az ítélet eljöveteléig, tehát ők nem tudnak újabb kapcsolatot teremteni az emberekkel.

   Szeretettel: Ida

   1. Kedves Ida!

    Néhány “apróság”:
    – “Csak nem olyan elképzelésed van, hogy az ördög DNS-ét HORDOZOM, vagy hasonló??! AMIÉRT NEM ÉRTEK EGYET AZ ÍRÁSMAGYARÁZATODDAL, ami olykor csak spekuláció, nincs igei alapja!?”
    1. Úgy gondolom, hogy nem személyeskedtem sem Veled sem mással. Távol áll tőlem, hogy bárkit is le ördögfattyuzzak, ezért nem értem, hogy miért viselkedsz támadólag velem!?
    2. Személy szerint engem nem érdekel, hogy egyet értesz-e velem vagy sem. Jogod van Neked is és másnak is tőlem eltérő véleményen lenni, – és számomra ez nem indok, hogy bárkit is sértegessek.
    Nem csak, hogy nem volt szándékomban ez, de írásomban olyan dolog sincs, amit akár felületes olvasás mellett is így, félre érthettél volna.

    – “Először elpusztít mindenkit az Isten, mert megtörtént az eset, azután meg nem tesz semmit, ha megint megtörténik??! ….” És következik Nálad Isten “méltatása …” – nem vette észre, stb.
    1. Pontosan azt mutattam meg Igei alapon, hogy mikor először “megtörtént” Noé idejében, akkor VÍZ által pusztította el a világot.
    2. Ismét az Igére hivatkozom, 2. Péter 3:7-re, hogy Isten most is el fogja pusztítani őket, de most TŰZ által. (Ez nem az én agyamból pattant ki, hanem a Bibliában tesz ígéretet erre Isten, akár hajlandóak vagyunk ezt tudomásul venni, akár nem.)

    – “Egyébként pedig, a VIGYÁZÓK NEM AHHOZ A FAJHOZ tartoztak, amelyikhez a Sátán, és az ő alá tartozó entitások, ezért az se biztos, hogy lehetséges velük is a genetikai keveredés! ”
    1. Én a Bibliából igyekszem CSAK olyan dolgokat magyarázni, amire a Szent Szellem vezetését megkaptam.
    Nem akarok magamtól sem okos lenni, sem okosnak látszani. Ezért is írtam, hogy Isten azt megosztotta velünk, hogy Jézus anyja, Mária volt, de Atyai ágon a Szent Szellemtől fogant.
    Azt már Isten nem osztotta meg velünk, (velem sem,) hogy ez a fogantatás, hogy történhetett, éppen ezért nekem sem áll szándékomban megmagyarázni. De attól, hogy az emberi agyam véges, nem fér bele minden megoldás, attól még Istennek elhiszem, hogy az úgy van, ahogy azt mondja.
    Nekem arról sincs információm, hogy a “szellemvilágban” melyik faj hova tartozik. Sem arról, hogy az “Isten fiainak nevezett angyalok” hogy tudták az emberek leányait feleségül venni, és milyen úton, módon születhettek a “hibrid gyermekeik.”
    Sőt még azt sem tudom, hogy a “gonosz szellemvilág” milyen tudással rendelkezik, milyen technikával vagy technológiával viszi véghez az emberiség lepusztítását.
    Számomra nem a technológia a fontos, hanem Isten szava, hogy “nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonosz hatalmasságok ellen”, – az a fontos, hogy tudjam, hogy az ?ördög EMBERÖLŐ volt kezdettől fogva? (János 7:20) és AZÓTA SEM VÁLTOZOTT.
    2. Lehet, hogy a ?szellemvilág technológiáját, berendezkedését? nem ismerem, (olyan jól, mint Te, hogy kimutatható-e orvosilag, vagy sem) de a pusztításának a nyomai a világban annál jobban felismerhetőek az emberiség egyre nagyobb százalékán.
    3. Nem érzem magam annyira okosnak, sem beképzeltnek, hogy ki merjem jelenteni, hogy csak azért nincs, mert én nem látok ilyet.
    4. Az emberi tudományban sem bízok jobban mint Isten szavában, hogy azt mondjam, hogy ha lenne valamilyen génmanipuláció, akkor azt az (orvos) tudomány már észrevette volna.

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika!

     Én nem volt szándékomban veled “személyeskedni”, sem ” támadólag fellépni veled szemben”!
     Erre a mondatodra kérdeztem rá, hogy mit értesz alatta, mert én azt értettem abból a mondatodból, amit írtam:

     írod:
     ?Elsőre, csak annyit akartam írni, hogy több dologban vagyunk véleménykülönbségen.
     (Most éppen a bukottak özönvíz utáni újabb betörését az ember ?genetikájába? véleménykülönbségre gondoltam, amely lehet, hogy szó szerint is genetikai eredetű, de lehetne bármi más ?ismeretlen? az eredete. Az Atya is csak annyit osztott meg velünk, hogy Jézus, a Szent Szellemtől született, ? de azt, hogy hogyan vált ez lehetségessé, nem mondta el ? )?

     Ha nem erre gondoltál, akkor bocsáss meg, de számomra ez a mondat így félreérthető. Ez a mondat számomra úgy értelmezhető, hogy: “…… véleménykülönbségre gondoltam, amely lehet, hogy szó szerint is genetikai eredetű…”. 🙂 ) Ezért kérdeztem rá! De ezzel nem megbántani akartalak, csak tisztázni, hogy mire gondolsz pontosan!
     De azt gondoltam, hogy már megbeszéltük ezt, hogy írásban nem feltétlenül tudja az ember azonnal levenni, hogy a másik mit mond! Néha elég, ha csak egy vesszőt tesz rossz helyre az ember. Viszont keresztényként feltételezzük egymásról a legjobb szándékot, és bátran rákérdezhetünk a másiknál, ha valami nem kerek!

     írod:
     “Nem csak, hogy nem volt szándékomban ez, de írásomban olyan dolog sincs, amit akár felületes olvasás mellett is így, félre érthettél volna.”

     Hát, láthatod, hogy volt! 🙁

     A többit amit írtál, sajnos megint csak nem értem, hogy hogy kerül ide, és mit szerettél volna mondani vele. Bár ha jól értem, akkor te továbbra is azt olvasod az Igéből, hogy Nóé idejében is a genetikai fertőződés miatt lett kiirtva az emberiség ( víz által), és úgy látod, hogy most is emiatt a dolog miatt lesz tűz által kiirtva ( mivel az Úr azt mondta, hogy mielőtt visszajön, “úgy lesz, mint Nóé idejében volt) “. Vagyis úgy látod, hogy a 6000 év folyamán az emberiség teljes genomja idegen DNS-sel szennyeződött, csak most ügyesebben kivitelezve?! Feltűnésmentesen!De megjegyzem, az Ige alapján , nem ezért lett kiirtva az emberiség, és az állatvilág, hanem ezért: 1 Móz. 6,5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.

     Mint látod, itt, szorosan az Igében , nem találsz rá utalást, hogy az angyalok “betörése” miatt, vagy a genetikai kód beszennyezése miatt lett volna az istenítélet! Szóval, bár természetesen jogod van hozzá, hogy azt mondj, amit akarsz, de az nem áll, hogy te szorosan az Ige alapján magyarázod , pl ezt a Szentírásbeli történetet! Sőt, az apostolok is csak Énoktól tudták, hogy mi történt…! ( És erre, hivatkoztak is, ahogyan én is!)

     De, mint mondtam nem megbántani, vagy megsérteni akartalak, csak tisztázni a dolgot!

     És, én is szeretettel: Ida

    2. Tisztelt Hölgyek ! Kérlek benneteket hagyjátok már abba ezt a meddő, kinek van igaza vitát. Én is végigcsináltam ezt Idával, és a falra hányt borsó esete pro és kontra. Én azon csodálkozom, hogy Erika te állsz közelebb értelmezés és felismerés alapján, annak ellenére hogy negligálod az összes apokriffet, pedig Énochot nem kellene, hisz több helyen helyeslően idézi a Biblia (nem mellesleg a szerzője, ha ő volt , testben ment az Istenhez, és ez rajta kívül csak Illésnek sikerült, talán nem véletlenül). Ha belegondoltok, giga genetikai programot csinálnak, ki tudja hány évtizede a kis szürkék (de mások is) az ember ellen. Petesejteket meg spermát vesznek, mesterséges megtermékenyítéssel hibrideket csinálnak és valószínűleg ki is engedik őket. Akkor milyen sátáni gén programot tagad akárki is ? Ez a tény letagadhatatlan (no persze a struccpolitika keresztényeknél is népszerű). Akkor miről beszélünk ? Mintha az Ige tekintélyét és igazságát bármilyen sátáni projekt befolyásolná. Dehogy. Jézus legyőzte, a többi csak erőlködés.Üdv nektek.

    3. Kedves Ida!

     Én is örülök annak, ha tisztázzuk a félreértéseket, Testvéri módon.
     Arról szólt a hozzászólásom, hogy a “genetikai” keveredésben sem egyezik meg a meglátásunk, ezért véleménykülönbségen vagyunk, – amit tiszteletben tartok.
     Véleményünk különbözősége abból eredhet, hogy amíg én csak a Bibliát fogadom el, addig Te a a Biblia mellé az apokrif iratokból is elfogadsz olyan dolgokat, amiről úgy gondolod, hogy a Bibliát, annak értelmezését számodra megkönnyíti, megmagyarázza. Véleményünk különbözőségét ez okozza SZERINTEM ebben a dologban is, és a többiben is.

     Erre szerettem volna felhívni a figyelmedet, amikor is a Szent Szellem ezzel “leállított” (pedig már az írás pozíciójában voltam) és Igéket mutatott, amiket egyébként ismerek, ismertem eddig is, de mégis csak “most csodálkoztam rájuk,” – és az Igék között lévő összefüggésekre.
     1. Noé napjainak a bűneire, amely szoros összefüggésben van a bukottak és az emberek leányainak frigyével, melyről maga a Biblia számol be. Ez a bűn VÍZ által lett elpusztítva.
     2. Lót történetét mindannyian ismerjük a Bibliából, úgy mint az elmúlt idők történetét.
     De talán nem csak én siklottam el az felett a kijelentése felett, hogy ez a jelenkorunknak az “előképe” melyről Péter azt mondja, hogy TŰZ által lesz elpusztítva, mert a gonoszság hasonlatos lesz a Noé napjaihoz.
     Itt viszont nem csak az emberi bűnök értendőek, hanem a “gonosz szellemvilág tevékenysége” is hasonlatos lesz a Noé idejéhez.
     Ekkor figyeltem csak fel, hogy az embervilágunk tevékenysége, cselekedetei is fel vannak sorolva mind a két esetben.
     Noénál: ettek, ittak, házasodtak,
     Lótnál: szintén etek, ittak, (házasodás “kimarad” – ill. már belefér az ettek, ittak – élvezkedtek – fogalomkörébe ,) de helyébe egy klasszisokkal magasabb rendű bűn lép, az anyagiasság, a szerzési vágy, “mammon imádat.” Saját életünkből és tapasztalatunkból tudjuk, hogy a mai világunknak ténylegesen ez “rákfenéje” – tehát mára már gyilkos valósággá vált.
     Ahogy Noé idejében a “bukottak” “emberközelbe kerüléssel” (házasság, gyermekeik általi genetikai rombolás, átöröklődése az emberi fajba,) által rontották meg az emberiséget, ez napjainkra is ugyan így történik, még akkor is, ha az “emberközelbe kerülésük” mikéntjét ma még nem tudjuk pontosítani, meghatározni. (Egyébként rengeteg olyan terület szóba jöhet, ami már az emberi értelem számára is felfogható, és akkor még nem említettem olyan lehetőségeket, amelyek a mi értelmünket, tudásunkat és lehetőségeinket túlhaladják, mert a “gonosz szellemvilág” tudásának fogalomkörébe tartozik, – ami nekünk, embereknek nem a sajátunk.)
     Ha ezt így végig gondolom, hogy vannak emberszerű lények a társadalmunkban, akiknek a “lelkiismeretük helyén” csak siker, hatalom vágy és pénzszeretet van, (akár gyilkosságok, vagy népirtás árán is) fel merül bennem annak a gondolata, hogy ez nem-e az ember megváltoztatott génállományából táplálkozik-e?
     Tudok olyan példákat, ahol agresszív embernek gyermeke született. Gyermek születése után szétvált a család, anyuka odaadóan, szeretetben nevelte a gyermekét és az mégis ugyan azokat az agresszivitásokat hordozta, mint amilyen apukában volt, – noha a gyermek soha nem találkozott az apukával… Szerintem ez az öröklés törvényéből ered.

     Szeretettel: Erika

    4. Drága Árpiel!

     Megengeded nekünk, hogy megbeszéljük a “problémáinkat”?! Csak szeretnénk egymás álláspontját megérteni! ( És még az is előfordulhat, hogy másokat is érdekel, ill “ihletet” kapnak néhány leírt gondolat továbbgondolására!)

    5. Kedves Erika!

     Örülök, hogy azt tisztáztuk! Viszont , nem tudom, hogy hogyan mondjam el újra , hogy én eddig is az Ige alapján mondtam, amit mondtam! ( És, ha emlékszel, néhány hozzászólásban éppen a rengeteg igeverset panaszolták, amit állandóan betettem a hsz-omba!) És semmit nem mondtam olyat, amit a Bibliában nem találhatunk meg. Amit Isten beszéde nem erősít meg!
     Viszont én továbbra is csak azt látom az Igéből, hogy az ember a bukás után mindig is gonosz volt. Már Isten is azt mondja, hogy nincsen az emberben semmi jó! ( Ez mindenféle külső genetikai rongálás nélkül van így!) A 10 parancsolat is azért adatott, mert az ember mindazokat tette, amit a Törvény tilt, és ami Isten ellenére van! ( Törvény nélkül pedig nem lehet a bűnt számon kérni! Ezt mondja az Ige! ) Továbbá azt is mondja , hogy az utolsó időkben az emberek milyenek lesznek! A hívők! A világ pedig valószínűleg még rosszabb. És itt emberekről van szó! Én nem olvasom ki az Igéből, hogy az utolsó idők embereinek származása az ördögtől van ( márpedig, ha ilyen trükkösek, akkor akármelyikünk, illetve a legtöbbünk is benne lehet, benne van), és ezért nem tudnak megtérni. Vagy, hogy ezért gonoszak! Vagy ha meg is térnek, akkor is, hiába “Uram, Uramoznak” majd, mert elküldi őket majd az Úr, hogy nem ismerlek benneteket, mert a gonosztól vagytok, ….stb! Szóval sok ötletet fel lehetne tálalni ide abban az esetben.
     Mindenesetre, én hiszek Isten kegyelmében, és abban, hogy nincs kiszolgáltatva az emberiség teljesen a sátáni hatalmaknak! És nem tehetnek azt, amit akarnak az emberiséggel! ( Hiszen , ha nem így lenne, 3 nap alatt lepucolnák az embert erről a planétáról…! )

     Szeretettel: Ida

 9. A cikk elgondolkodtatott.. Mert érdekes párhuzamot fedeztem fel a kutyatenyésztéssel kapcsolatban. Én 20 éve vagyok tenyésztő. 120 éve visszamenőleg vannak fényképek és adatok a fajta alakulásáról.
  A saját tenyésztésemben is azt tapasztalom hogy új genetikai defektusok jelennek meg. Amikről előtte nem is tudtunk. Vagy nem voltak gyakoriak. (JRD és DM)
  Bár a divat belejátszik de azt vesszük észre hogy nem csak a mi fajtánknál hanem máshol is de a kutyák generációról generációra egyre kisebbek (átlagban).
  A változás egészen kicsi (én mindig is a nagy méretű kutyákra szelektáltam de nálam is csökken a méret.)
  A fajta nemesítésénél elérünk egy célt. ( méret küllem..stb) és hiába minden igyekezet úgy kezd kifolyni a kezünkből mint a homokóra homokszemei. Nem stabil.
  Az új teljesen idegen vérvonalak bevonása segít de csak késelteti a folyamatot. (A táplálás és a az tápanyag minőségének bevitele azonos így ez nem befolyásolja a különbségeket)
  A régi időkben is voltak kisebb és nagyobb kutyák a tenyésztett fajtámban, de az átlag nagyon furcsán alakul.
  Ebben közrejátszik a divat is ami módosítja az eredményt.
  De én kifejetetten a nagyméretű elegáns típust kedvelem és erre szelektálok, mégis csodálkozva tapasztalom hogy a méret csökken. Egyre kevésbé találok megfelelő méretű kant. Ez csupán csak 20 év. De mivel a kutyatenyésztés egy mesterségesen felgyorsított folyamat és a génállomány is szűkösebb a genetikai hibák sokkal gyorsabban felhalmozódnak.
  Az embernél is így van. Bár az evolucionista felvetés igyekszik azt elhitetni velük hogy az ember egyre okosabb és jobb lett. Olyan régi leleteket mutatva ahol tényleg egy kisebb páncélt viselő csontvázat vagy egy hajlott hátú csontvázat mutatnak de azokról hallgatnak ahol pont az ellenkezője figyelhető meg. A Britisi múzeum is őriz komplett több ezer éves emberi csontvázakat akik úgy 2 -2 és fél méter magasak.

 10. Hasonló támájú írásokat másutt is olvastam már. Ám valamannyi erősen hiányos. Például:
  — Nem tudjuk, hogy ez a csökkenés mikor történt. Az utóbbi 10 ezer évben? (amikor már nem működött az evolúciós szelekció) Vagy 100ezer évekkel ezelőtt? Mert akkor teljesen más okokat kell kereseni
  — Az emberiség egymástól távoli, viszonylag elzárt részei egyforma mértékben degenerálódtak-e? Konkrétan melyik inkább, melyik kevésbé? Egyforma-e a degeneráció fajtája? (fizikai-szellemi-mentális– ezeken belül is részletek!)
  — Mennyire megbízhatóak a tárgyi leletek? (mert mi más támasztana alá egy ilyen elméletet) Nem vagyok paleontológus, de úgy tudom, hogy teljes egész csontvázat találni olyan ritka, mint a lottóötös. Egy-egy térdcsonttöredékből vagy egy 200forintos méretű 200ezer éves félig szétmállott koponyadarabkából elég nehéz szerintem MEGBÍZHATÓ információt kinyerni.
  Továbbá a leletek korának a meghatározása sem egyszerű. A C14 modszer kb. 50ezer évre visszamenőleg működik, de csak akkor, ha van a mintában olyan széntartalom, amely BIZTOSAN nem keveredett később a környezeti anyagokkal. Egy talaj vagy kő korát meghatározni (1000 — millió éves kor környékén) tudtommal csak közvetett találgatások (“bizonyítékok”) alapján lehet.

  Ma, amikor az elképesztő hazudozások és tömegmanipuláció korát éljük, mindig felvetődik a leg-indokoltabb kérdés: Vajon egy-egy információ ki(k)nek a később (esetleg) kiderülő céljait szolgálja?
  Mit akarnak ELŐKÉSZÍTENI egy-egy cikkel, cikk-sorozattal, elcsepegtetett információkkal (amelyekről kezdetben a többség azt hiszi, hogy egymástól nagyon távoleső infók)
  Nem árt az óvatosság.

  1. Kedves Papy_on_board!
   Miután a manapság megjelenő információk legnagyobb része vagy bulvár hír, vagy hamis, illetve féligazságokat tartalmaz, hidd el, hogy alaposan meggondoljuk miről írunk és ehhez komoly segítséget kapunk a Bibliától és Isten vezetésétől.
   Ez a fenti cikk igazából megerősíti azt, amit a “szakértők kutatásai” nélkül is tudunk és ez pedig az, hogy a tények az evolúciót cáfolják lépten nyomon és a teremtés nem fejlődik, hanem folyamatosan romlik, a génállomány pedig szegényedik és folyamatos a genetikai információvesztés.

   1. “…teremtés nem fejlődik, hanem folyamatosan romlik, a génállomány pedig szegényedik…” – tehát Isten nem mindenható, mert képtelen volt tökéletest teremteni, ergó egyáltalán nem is Isten. Mert ebből az állításból ez következik. Csak én látom azt, hogy az utóbbi időkben, hogy megszaporodtak az “ilyen felfedezések”? Az emberi gényállomány nem jó, gyengül, rossz stb…közben a tulsó fronton pedig jönnek az arcok és felkíálják a megoldást, gén manipuláció, biorobotika s mi egymás, mert az ember hibás (mert merik azt mondani, hogy Isten teremtménye korcs vala), de persző ők, ők majd megoldják, mert ők okasak, mindennél és mindenkinél, még az Istennél is. Na de ki vagyok én, hogy okosabb legyek, Cambrige bölcseinél, talán egy senki, talán utolsó az utolsók között, de én nem hiszek nekik. Mert Isten él, és Isten se rosszat nem teremtett, se tökéletlent nem teremtett. Az hogy az emberek egyre kevésbi üsmerik és értik őt az nem miatta van. Mi vagyunk akik eltávolodunk tőle és eltávólítunk tőle másokat is, majd a végén elváslik a lélek bennünk. Senkinek ne higgyetek aki Isten hatalmát és a Természet rendjét, tökéleteségét kétségbe vonja, mert vagy aljas szándékkal teszi, vagy túl ostoba meglátni a valót.

    1. Kedves Théta. Elég erős jelzőket használsz. Szoktál imádkozni, mielőtt írsz valakinek?

     Azt hiszem kihagytad a számításból a szabad akaratot.
     Attól, hogy Isten tökéleteset teremtett, még nem következik, hogy nem lehetnek tökéletlen dolgok. Részben az emberi gyarlóság, Sátán romboló munkája, részben pedig azért, hogy jobban értékeljük azt, ami tényleg tökéletes. Például Isten szeretetét.
     Ha szétnézel a világban bizonyára nem gondolod, hogy ilyen volt az Éden kert. Tehát a világ állapota minden téren megromlott és folyamatosan romlik a bűnbeesés óta. Azonban Istennek erre is megvan a terve. Rendbe fogja tenni, amit mi elrontottunk, ráadásul azoknak “akik Istent szeretik, minden javukra van”, azaz Isten a javukra fordítja még a rossz, vagy látszólag rossz dolgokat is.
     Se én, se a fenti cikk nem vonja kétségbe Isten hatalmát. Épp ellenkezőleg. Rámutat, hogy Isten tökéletes teremtéséhez képest, mi csak rontani tudunk a helyzeten. És persze cáfolja az evolúciót.

    2. a mindenhatóság nem azt jelenti, hogy Isten tökéletest teremt, hanem azt, hogy minden létezőt áthat.

     ha tökéleteset teremtett volna (ne a hétköznapi értelemben értsd, tehát a tökéletes nem azt jelenti, hogy a lehető legjobb), akkor nem csinált volna semmit, de ez már filozófia.

    3. Tökéleteset teremtett.Nem a lehető legjobbat,hanem pont olyat,amilyet akart.
     TÖKÉLETES szó jelentése:
     “Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint TÖKÉLETES szó jelentése, értelmezése:
     (tö-kél-et-es) mn. tt. tökélet-tes, v. ~et, tb. ~ek. 1) Műre, készítményre vonatkozva, ami kellő módon, célirányosan, minden tekintetben jól, helyesen, hibátlanul meg van csinálva, bevégezve, a maga nemében egész, ép, hiánytalan. A nagyítva dicsérő, helybenhagyó, helyeslő kifejezések egyike. Tökéletes remekmű. ”

     “tökéletes – wikiszótár: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikk, fogalom)
     tökéletes (melléknév)
     1. Hibáktól vagy hiányosságoktól mentes (állapot, alkotás, termék); minden tekintetben teljes és hibák nélküli (tulajdonság), amiben hiánytalanul benne van minden, aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.
     2. A lehető legjobb, legkitűnőbb (alkotás, állapot). Az adott fennálló vagy figyelembe vett körülményeken belül az elérhető legteljesebben megnyilvánuló (tulajdonság, dolog vagy cél). Legvégső szintű (dolog, tulajdonság), aminél már nem lehet érzékelhető módon tovább fejleszteni, javítani, ami így a céljának, kívánatos jellemzőjének mindenféle érzékelhető és számba vehető megszorítás nélkül megfelel. ”

     Írod:”ha tökéleteset teremtett volna (ne a hétköznapi értelemben értsd, tehát a tökéletes nem azt jelenti, hogy a lehető legjobb), akkor nem csinált volna semmit, de ez már filozófia.”Mivel magad is írod,hogy nem a lehető legjobb féle tökéletességről van szó tehát a második pont kiesik.marad az első,ami így szól:”1. Hibáktól vagy hiányosságoktól mentes (állapot, alkotás, termék); minden tekintetben teljes és hibák nélküli (tulajdonság), amiben hiánytalanul benne van minden, aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.”És Isten ilyenre teremtette az embert,vagyis tökéletesre!

     “ha tökéleteset teremtett volna,akkor nem csinált volna semmit, de ez már filozófia.”Nem ez már hülyeség.Mivel Ő tökéletes,ebből kifolyólag képes tökéletest teremteni.

    4. Isten tökéletessé teremtette ,de a mostani világ már sajnos egyeltalán nem az a bűnbeesés következtében.(ezért is lesz tűz által elpusztítva.)Viszont az új ég és föld újra tökéletes lesz,amihez megkaptuk a lehetőséget,ha élünk vele.

    5. Kedves Edua!

     A Biblia is két értelemben használja a “tökéletest”.
     A teremtés tökéletes volt abban az értelemben, hogy a lehető legjobb (az, hogy ez megromlott valóban a szabad akaratunknak, a bűnbeesésünknek köszönhető). Hogy Isten biztosította nekünk a szabad akarat kegyét – nem von le semmit a teremtés tökéletességéből. Ennél jobban meg sem lehetett volna oldani.
     Megadta nekünk a lehető legjobbat, de biztosította a lehetőséget, hogy mást válasszunk, hogy bűnbe tudjunk esni. Enélkül mi csak gépek lennénk, akiknek nincs választása, akarata.
     Isten tudta, hogy bűnbe fogunk esni? igen.
     Miért nem akadályozta meg, miért teremtett lehetőséget? mert akkor csorbul a szabad akarat intézménye.
     Ha tudta, hogy bűnbe fogunk esni és megteremtette a lehetőséget, akkor ez nem gonoszság? nem, mert még mielőtt bűnbe estünk volna megvolt a megváltás terve.

     Ám ez a tökéletesség (a lehető legjobb) nem összetévesztendő az isteni tökéletességgel… Ha Isten olyan tökéleteset teremtett volna, mint amilyen Ő maga, akkor magát teremtette volna meg, de annak értelme nem lett volna, hisz két végtelenség nem több, mint egy végtelenség, két tökéletesség nem több, mint egy tökéletesség.

    6. “Ám ez a tökéletesség (a lehető legjobb) nem összetévesztendő az isteni tökéletességgel? Ha Isten olyan tökéleteset teremtett volna, mint amilyen Ő maga, akkor magát teremtette volna meg, de annak értelme nem lett volna, hisz két végtelenség nem több, mint egy végtelenség, két tökéletesség nem több, mint egy tökéletesség.”
     Ha tökéletes istent akart volna teremteni.De mivel nem istent,hanem embert teremtett így értelmetlen amit írsz.
     Az embert viszont tökéletesre teremtette.Tökéletes embernek,és nem tökéletlen istennek.

    7. Mielőtt az Ő tökéletességét kérdőjeleznénk meg (mert teremtésének minősítése Isten minősítése is egyben), feltétlenül meg kell tudnunk, mi célból teremtetett a világ.
     Nem tudjuk.
     Nem szégyen bevallani magunknak, fogalmunk sincs róla, mi célból teremtetett a világ. Innentől kezdve amit Isten teremtett, az tökéletes. Minden benne van, aminek benne kell lennie, és semmi nincs benne, ami nem belevaló.
     Azért látjuk tökéletlennek, mert nem ismerünk róla mindent, nem tudjuk egy-egy részének a célját és értelmét, de attól még van. Nem bátorítok senkit arra, hogy próbálja egy lépést hátrébb lépve látni, mert nem akarok senkit a kárhozatba taszítani; nevezetesen arra biztatni, hogy a Teremtő helyett a teremtést helyezze előtérbe.
     Érdemesebb Isten megismerésére szánni az időt, és tökéletest teremtésében pont annyi tudást kapunk majd, amennyi nekünk kell, se többet, se kevesebbet. Gondoljunk csak a gyerekekre: a csokit simán befalnák lefekvés előtt négy krémessel, mert olyan jó, mint tudni dolgokat – ám el is csapná a gyomrukat. Nekünk is.

    8. Kedves Edua!

     Úgy látszik nem sikerült eloszlatnom a félreértéseket.

     Hiába idézed be a wiki szócikkét a tökéletességről, nem használható, ugyanis Isten tökéletességét teológiai/filozófiai értelemben kell érteni.

     Ilyen értelemben a tökéletes jelentése: a változásra való képtelenség.
     Isten ezen tulajdonságából vezethető le végtelensége, időtlensége.

     Ebből következik, hogy a világ abszolút értelemben nem lehet tökéletes, hiszen folyamatosan változó. A világ (a teremtés) tökéletessége relatív tökéletesség.

    9. Kedves Pali!

     írod:
     “Mielőtt az Ő tökéletességét kérdőjeleznénk meg (mert teremtésének minősítése Isten minősítése is egyben), feltétlenül meg kell tudnunk, mi célból teremtetett a világ.
     Nem tudjuk.”

     Hát, szerintem tudjuk. Ésa. 43,7 Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit DICSŐSÉGEMRE TEREMTETTEM, a kit alkottam és készítettem!
     Továbbá: Az Isten szeretet. Egy idő után már Isten is unja, ha csak magát tudja szeretni. ( ezt az “unját” mondjuk én gondolom!) Viszont ugye, senkire nem akarja magát “rálőcsölni” erőszakkal, ezért lett a szabad akarat, ill a választási lehetőség. Az élet fája, az örök élet, tökéletességben! A másik, a halál, a velejáró összes vonzatával.

    10. Kedves Jeromos!
     Isten nem azért nem változik mert képtelen rá,hanem mert nem akar, így tökéletes.
     És nem azért tökéletes,mert változásra képtelen,hanem azért mert minden cselekedete,útja ,szava és végzése is tökéletes.(5 Móz. 32,4; Zsolt.18,31;Zsolt. 111,7)
     Mi nem Isten tökéletességéről beszéltünk,hanem a teremtésének a tökéletességéről,ennek kapcsán idéztem a tökéletesség fogalmát.(” Hibáktól vagy hiányosságoktól mentes , hiánytalanul benne van minden, aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.”)És ezt mind csak azért,mert te azt mondod,hogy:” ha tökéleteset teremtett volna (ne a hétköznapi értelemben értsd, tehát a tökéletes nem azt jelenti, hogy a lehető legjobb), akkor nem csinált volna semmit, ”
     Isten pont olyat teremtett,amilyet akart(mert amit gondol végbe is viszi.Ésa.46.11)És látta,hogy JÓ! Miből gondolod,hogy egy tökéletes Isten tökéletlent teremt?Nem úgy sikerül,ahogy eltervezi és a végén rámondja,hogy jó?!
     A világ nem azért változik mert Isten tökéletlenre teremtette,hanem azért ,mert nem maradt meg abban a tökéletességben amiben teremtve lett.
     Nem az a tökéletes amit te annak látsz,hanem ami Isten szemében az.

    11. Edua kedves ezt írtad-“Isten tökéletessé teremtette ,de a mostani világ már sajnos egyeltalán nem az a bűnbeesés következtében.(ezért is lesz tűz által elpusztítva.)Viszont az új ég és föld újra tökéletes lesz,amihez megkaptuk a lehetőséget,ha élünk vele.”

     Valóigaz Isten testileg és szellemileg egy tökéletesen működő élő formát alkotott, de szabad akarattal és cselekvéssel. A jót a helyeset csak akkor tanulhatja meg az ember, ha megismeri a rosszat és helytelent is. S azzal hogy a kettő között felismeri melyik a helyesebb cselekedet és a szerint él, annak köszönhetően válhat isteni teremtménnyé Emberré.

     Bűnöket követett el igen bűnös ma is sok ember valóban, de olykor maga az a társadalom igazságtalanságai teszik bűnt élkövetőkké az embereket már gyermek kortól kezdve. “Tűz által” Isten senkit nem fog elpusztítani se büntetni,mert Isten soha senkit nem büntetett és nem is fog! Tűz általi halált a földünk pusztulása fogja okozni. Sajnos vele nagyon sok élet is elpusztul ha itt maradnak a bolygón abban az időben– ami több ezer év múlva fog csak megtörténni fokozatosan –. Ha egy embernek a testhalála után elpusztul a lelke, azt csak egyedül SAJÁT magának köszönheti, mert nem Emberhez méltón élte le az életét- nem méltó rá,hogy Istennel azonosuljon a lelke így a felé vezető úton a Halál szelleme, ereje elpusztítja majd.

     Új ég,új Föld az nagyon nagyon sokára lesz,majd ha a Földünk teljesen kiég és a isteni LÉLEK felszabadul belőle és eltávozik egy élhető Új bolygóra. Akkor az élet újra teremtődik, de nem hiszem, hogy az ÉN-ünk emléke, valaha is visszatérne, – bárkinél is.

     Az ÉN-ünk az itt és most létezik amíg élünk aztán nincs tovább! A lelkünk egyesül azzal a sok sok tiszta lélekkel amelyet Isten magába olvasztott” és az új élet teste se az lesz amely itt porrá vált egykoron! Nem személyes feltámadások lesznek, hanem csak egy új élet születése, amely tökéletesebb lesz annál, mint amilyenné itt fejlődött,mert azért minden tudás amit itt tanult azt is magával viszi és nem kell egy memória és gondolatok nélküli tudattal kezdenie az életet.

     De bár a test és szellem tökéletes működő szerkezet volt, valójában a valóság természeti körülményei és annak változásai ahhoz hogy azt túlélni tudja az élet módosulni volt kénytelen és ez az amit Darwin megfogalmazott, mint fejlődés elméletet. Más volt valamikor az emberi faj kinézetre és méretében,mint korunkra.

    12. Kedves Viktória!

     ??Tűz által? Isten senkit nem fog elpusztítani se büntetni,mert ISTEN SOHA SENKIT NEM BÜNTETETT ÉS NEM IS FOG!?

     – Való igaz, hogy a ?kegyelmi korszak? ideje alatt azok a nyomorúságok és szenvedések, amik az emberiséget érték, nem az Istentől jövő büntetések voltak.
     Ezeket az emberiség harcolta ki magának az által, hogy engedetlen volt az Isten szavának, így a saját csapdájába esett, amiből Isten viszont ?csak? nem mentette ki, – ha nem találta meg a bűnbánat helyét. (A kegyelmi korszak Krisztus kereszthalálával kezdődött, és egészen a Gyülekezet elragadtatásáig tart.)

     – Mikor felvétetik a Gyülekezet, utána a földön megkezdődik az ISTEN ÍTÉLETE az élő emberek felett.
     Ezt hívja az Írás ?Isten nagy haragja napjának.?
     Ekkor fog megkezdődni a ?tüzes ítélet? is.
     Arról, hogy ez a ?tűz? Isten kezéből jön, had másoljak be röviden 2 Igét.

     47 És mondjad a dél erdejének: Halld meg az Úr beszédét, így szól az Úr Isten: Ímé, ÉN TÜZET GYÚJTOK benned, hogy megemésszen te benned minden zöldelő és minden aszú fát. Meg nem aluszik a lángoló láng, és megég amiatt minden orca déltől északig.
     48 És meglátja minden test, hogy ÉN, AZ ÚR GYÚJTOTTAM MEG AZT, mert meg nem aluszik.
     49 És mondék: Ah, ah, Uram Isten! ezek azt mondják nékem: Hát NEM PÉLDABESZÉDekben beszél ez?
     Ezékiel 20:47, 48

     Ugyan ezt a jövendölést a Jelenések könyvében is megtaláljuk:
     5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az OLTÁRNAK TÜZÉVEL, ÉS LEVETÉ A FÖLDRE; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.
     Jelenések 8:5

     Mikor fog ez megtörténni?
     29 De amely napon KIMENT Lót Sodomából, TŰZ ÉS KÉNKŐ ESETT AZ ÉGBŐL, és mindenkit elvesztett:
     30 EZENKÉPPEN LESZ azon a napon, MELYEN AZ EMBERNEK FIA MEGJELENIK.
     Lukács 17:29, 30.

     Tudjuk, hogy az ?ígéretek örököse? Ábrahám volt. Lót pedig Ábrahám által lehetett az ígéretek részese.
     Mint ahogy ma is van: Az ígéretek örököse továbbra is a ?hithű? zsidóság, de ezen ígéretek részesévé vált, – a zsidóság által – a keresztény Gyülekezet.
     Tehát, az Antikrisztus legnagyobb nyomorgatása elől, Jézus elragadja az Anyaszentegyházát, a Gyülekezetét. Erről szól a 29-30. vers. Az Antikrisztus megjelenése pedig már a ?küszöbön? van, és nem ?több ezer évet? kell rá várni.

     – Isten ?Haragnapja? az Antikrisztus elpusztításával ér véget, és utána kezdődik Jézus 1.000 éves Királysága. Az 1.000 év végén a ?nagy ítélet? jutalom vagy örök kárhozat.
     A ?jutalom? a ?Mennyei Jeruzsálem? (az ?Új Föld?) lesz.

     – ?Nem személyes feltámadások lesznek,?
     De igen!! Minden halott lélek (akiknek nem volt részük az első feltámadásban) személyesen fog feltámadni.
     Személyesen fogja elvenni vagy a ?jutalmat? vagy a ?kárhozatot?
     Azok, akik az ?életre támadtak? fel, személyükben támadnak fel, de nem ?hús és vér testtel? hanem ?új, romolhatatlan? mennyei testet kapnak. Ezt nevezi a Biblia ?fehér ruháknak.?

     Szeretettel: Erika

    13. Kedves Erika!
     “Azok, akik az ?életre támadtak? fel, személyükben támadnak fel, de nem ?hús és vér testtel? hanem ?új, romolhatatlan? mennyei testet kapnak. Ezt nevezi a Biblia ?fehér ruháknak.?”
     A fehér ruha a szenteknek igazságos cselekedetei.A romolhatatlan mennyei test meg romolhatatlan mennyei test.
     “És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.”Jel. 19,8

     Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba;(ragyogó tiszta menyasszonyi ruhát kapott, és abba öltözött./Egyszerű fordítás)) mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Jel. 19,7-9

     Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
     ?És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. ?Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

     Azért érdekes lenne az az ember test nélkül a Bárány mennyegzőjén…

    14. Théta ! Alaposan félreértetted a dolgot ! Tanultam genetikát (is) és ha te is tanultál volna, akkor tudnád hogy alapszinten a genetika az evolúció ellen dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a genetikai rendszer arra törekszik, hogy a faj genotípusa ne változzon meg. A másik fő jelenség, hogy az idő a genetikai variabilitás ellen dolgozik (bár ez csak a beltenyészettségnél ütközik ki). Itt találkozik a cikk a valósággal, erről szól. Ez azt mutatja, hogy kezd lejárni az ideje. Szó nincs arról hogy az ember vagy bármilyen más élőlény tökéletes lenne. Lehet hogy az volt a teremtéskor (“igen jó”), de te figyelmen kívül hagytál a kritikus kirohanásodnál egy orbitális hibát. A bűnt. Ez átkot és halált okozott a testnek is. Vagy szerinted az öregedés, a halál, a betegségek, a mutációk, a genetikai szegényedés a tökéletességgel párhuzamba állítható ? Én nem hiszem. Az ember mikor Isten megteremtette sokkal sűrűbb és tökéletesebb genommal rendelkezett, nem öregedett stb. Ez majd az Új Ég és Új Föld idején fog visszaállni, még csak nem is Jézus királyságában (mert ott is meg fognak az emberek halni). Az hogy a NWO meg sátán nagy genetikai manipuláció hívő, pont azért van, mert ezeket a hibákat mint valami hamis istenek, ők akarják kijavítani. Ezért utálom én is a GMO-t meg az egész biológiai korszellemet is.

   2. Kedves Thea,
    Nem Titeket akartalak leszólni, a hozzászólásom végén van a lényeg: ÓVATOSSÁG! Ez nem a cikk fordítójának szólt, hanem a többi olvasónak, akik szintén olvastak már hasonlókat.
    Más. Az evolúció működése bizonyított. Az összes növénynemesítő, kutyatenyésztő, macskatenyésztő a saját szemével látja. Amellett logikus is. 4 nagyon egyszerű alap-axióma következménye:
    1. Az élőlények önmagukhoz hasonló utódokat hoznak létre (pl. a fehér ember nem csinál néger gyereket, vagy pl. a magas szülők gyermekei sokkal nagyobb eséllyel lesznek magasak, stb.) Természetesen a hasonlóság nem 100%-os.
    2. egy adott faj egyedei különbözőek. Vannak amelyek (akik) jobban megélnek egy-egy adott helyen (területen, környezetben), mások kevésbé.
    3. A kevésbé életképes egyedek nagyobb eséllyel halnak/pusztulnak, tehát általában kisebb eséllyel hoznak létre utódokat. Az életképesebbeknek nagyobb az esélyük, hogy az adott helyen kedvező tulajdonságaikat átörökítsék.
    4. Véletlenszerű mutációk léte. Amelyik véletlenül (igen kicsi eséllyel) növeli a túlélési esélyt (anélkül, hogy a szaporodási rátát túlságosan csökkentené) az megmarad.
    Az emberek is változnak. Például vannak fehérek, sárgák, feketék. Vagy vannak akik ellenállnak a bárányhimlőnek és voltak (Közép-Amerikában kb. 500 éve) akik nem. Vannak, akik ellenállnak a maláriának (az ő problémájuk a minden negyedik emberben megjelenúő sarlósejtes vérszegénység), és vagyunk, akik nem állunk ellen. Aztán vannak akik fejlett civilizációt hoztak létre Európában, és vannak akik akkor sem képesek ehhez a civilizációhoz alkalmazkodni, ha készen kapják…
    Én tisztelem a Bibliát és a vallást is elsősorban a pozitív társadalmi szerep miatt, amit betölt. De azt kell mondjam, hogy a Biblia eléggé magán viseli a létrejötte idején élt emberek világképét és tárgyi tudását. És létrejötte óta a vallás dogmái is változtak. Az evolúció működése körül sok vita van (mert vannak tisztázatlan részei, pl. a kromoszómák számának a megváltozása de más is) de azt ugye MA MÁR senki sem vonja kétségbe, hogy a Föld gömbölyű és a Nap körül kering… pedig égettek ember ilyesmi miatt, ha ugyan igaz…
    Én inkább a Nagy Bumm pillanatára tenném a teremtést. A természet törvényei ugyanis feltűnően úgy vannak beállítva, hogy létezhessünk, ez komoly filozófiai vitákat vált ki (ld. még: antropomorfikus elv)

    1. Kedves PAPY_ON_BOARD!

     “MA MÁR senki sem vonja kétségbe, hogy a Föld gömbölyű és a Nap körül kering”

     csak tudd, hogy ez csak választott (szubjektív) koordináta-rendszer kérdése.

     “Ma semmiféle józan fizikai megfontolás alapján nem jelenthetjük ki, hogy a kopernikuszi elmélet “helyes”, és a ptolemaioszi elmélet “helytelen”. A két elmélet, ha olyan tagokkal bővítjük őket, amelyek a bolygópályák excentricitásának és magasabb hatványait is tartalmazzák, fizikai értelemben egyenértékű.”
     Fred Hoyle

    2. ez van, amikor egy jelenség interpretációját tényként állítanak be… sajnos így működik a tudomány.

    3. Tisztelt Papy on board! Má bocsi de nick neved lehetne személyesebb! ( Ez nem zrika, hanem csupán emberibb megközelítés! )

     Engedd meg, hogy az “evolúció bizonyított” kijelentésedhez hozászóljak!
     1. Az elsö kérdés az evolució definiciójának meghatározása! Tudni illik több féle evolució létezik! ( Plö. ahány evoluciomista ! 🙂
     A egyik szerint – Istenes evolució – az indítást a teremtö adta, majd hagyta szabadon “kiforrni” a fajokat!

     Az elsö pont alatt leírtakhoz csak annyit, hogy tényeket írsz – ezt senki sem vitathatja -, de pont ez bizonyítja, hogy a Teremtö MINDEN fajt az Ö neme szerint alkotott!
     2. ..is csak megállapítás/tény. + 1 “tetszik”/like ahogy a 3.-ik is!
     4. “Véletlenszerü mutációk” …hmmm ez már rázósabb téma. A véletlen káoszt teremt a tervezés kozmoszt! Mit látunk?
     Véletlen??? Egy sejt létrejöttéhez 19 spéci aminosavra van szükség! Jelenleg – úgy tudom – kb. 200 aminosavat ismerünk! Goldolj bele, a valószónüség számítás alapján mekkora számot kapnánk, ha csak a véletlenre bíznánk a 200-ból a 19 kiválasztását???
     Ja, és nem is említettem, hogy a 19 speci-nek a KIVÁLASZTÁS SORRENDJE IS FONTOS!
     VÉLETLEN??? Hmmm….!
     A mutációk általában entrópikus jellegüek, deformációk vagy degenerációk! Ugye, nem gondolod, hogy pl. egy sugárfertözött (sérült gén!) egyed/mutáció az adott faj reprezentánsa? A kisérletek is inkább azt bizonyítják, hogy életképtelenek és az adott faj populációjának számbeli tömege – és ezzel reprodukciója – a sokkal dominánsabb vonalat erösíti.
     A felsorolt példáid (jelen esetben az ember) fajon belüli változatosságát, a kíhívásokra (pl. rezisztencia érzékenységet/türést említi), hogyan adott választ!
     DE, AZ EMBER MÉGIS CSAK EMBER MARADT! IGAZ?
     Nem vitatom, hogy a biodiverzitás nem változik – akár egészen látványosan is -, de az alap “hard ware/soft ware” az stabil marad! Magyarul! A fajok jól elkülöníthetö módon és fajtán belül szaporodnak! … a kromoszóma szám és az anyagcsere sebesség – ez csak két faktor! – miatt szinte lehetetlen a 2 in 1 – pl. zsiráf/juh (genetikailag közel állóak!) vagy, föemlös+ ember – életképes utód megszületése!
     Ugye nem kell magyarázni a GMO-s szörnyüségeket? A Klónozásról nem is beszélve!

     ” …további infoért fordulj bizalommal … a józan paraszti észhez!” 🙂
     Áldás!

    4. Írd esetleg be ezt a keresőbe: white parents give birth to black baby, vagy fordítva.

 11. Csökken a nyugati nemzetek IQ-ja https://sg.hu/cikkek/97570
  Erre abból következtet, hogy nőtt a vizuális reakcióidő. “A reakcióidő szoros összefüggésben van az általános intelligenciával és az észlelés elemi mércéjeként tekintenek rá”

 12. Ez a cikk több sebből vérzik.

  Először: a “kutatás” a neo-darwinizmusból táplálkozik, amit a nem mainstream tudomány már megcáfolt (az más kérdés, hogy ezeket a kutatókat a darwini dogmákra építő hatalom nem engedi a hivatalosnak elfogadott fórumokon nyilatkozni). Legjobban összeszedet magyar anyag erről itt: http://2012.blogol.hu/read?perm=2986352#logdrb

  Másodszor:azt még a mainstream tudomány is elismeri, hogy az agytérfogat és a kognitív képességek közt nincs egyértelmű kapcsolat. Az elefántot mindenki ismeri, ugye? Meg a nők vs. férfiak köbcenti kérdését (tényleg, a cikket hölgy jegyzi? :-DDD)

  Harmadszor: a cikkben minden egyes DNS átíródáskor fellépő eltérést “mutációnak” mutatnak be és mint ilyet egyértelműen negatív kihatásúnak minősítik (nem lehet egy kalap alá venni minden mutáció, mert az erős radioaktív sugárzásra bekövetkező mutáció az nyilván ritkán előnyös). A valóság ezzel szemben az, hogy jelenleg fogalmunk sincs az átíráskor bekövetkező változások (“másolási hibák”) okáról és _céljáról_! Ezek lehetnek: báziscsere, báziskiesés és -beékelődés vagy komplett szakaszok kiesése/beékelődése. Azt pl. elég sok gyermekkel rendelkező 30 fölötti házaspárnak elmondta Czeizel Endre, hogy kimondottan előnyös az idősebbek gyermekei szempontjából, hogy több változás is történik a szülők génjeiben. A jelenséget a genetikában emlékeim szerint kereszteződésnek hívják (elnézést, ha tévedek az elnevezésben; ennek a fogalomnak semmi köze a biológiai egyedek kereszteződéséhez) és a DNS egyes szakaszainak kicserélődését jelenti (A helyről B helyre kerül egy szakasz a DNS-ben). Az okát nem tudják és a következményeit is alig. Így azt sem, hogy ez káros/kóros-e vagy sem. A _statisztika_ (tehát nem az ok mély ismerete) azt mutatja, hogy az utódok “minőségével” összefügg és inkább pozitívan.

  Negyedszer: A ’90-es évek végéig masszívan az volt a tudományos nézet, hogy a DNS egy stabil valami: az egyedet születésétől fogva leírja és ha jól működik minden, akkor élete során nem változik. Ebbe szól bele az öregedés során a telomerek rövidülése, vírusos betegségek, környezeti behatások és sok minden egyéb “rontó” tényező. A) 2010-et követően látott napvilágot az első olyan svéd kutatási eredmény, amiben bemutatták, hogy ha valaki fél év nagyságrendet meghaladóan diétázik, akkor a DNS-e maradandó változáson megy át és a túlsúlyos egyének stabilan is képesek lefogyni – megszabadulva a korábban öröklött megváltoztathatatlannak hitt, DNS-be kódolt hízékonyságtól. Azaz a DNS-ben kimutatható a tartós környezeti változásokhoz történő alkalmazkodás! B) Erre jött nemrég egy újabb kutatás, ami azt vizsgálta, hogy az egyed élete során szerzett tapasztalatok miként öröklődnek az utódba (öröklődnek); a vizsgálat megállapította, hogy ez is kimutatható DNS változásokban! Szóval a tudomány épp 10-20 év alatt fordult az elmélet tekintetében 180 fokot, a mechanizmusokat nem értjük, éppen csak a felszínt kapargatjuk, de a DNS működésének eddig vélt mechanizmusáról annyit állapítottak meg a kutatók, hogy az több nagyságrenddel bonyolultabb, mint eddig gondolták, azaz jó messze vagyunk még a megértésétől, ha egyáltalán valaha… (a szekvencia feltérképezése e tekintetben kb. a tyúklépés a Holdig – na erről hitték 10 éve, hogy már mindjárt meg is oldjuk a DNS-t).

  Ötödször: az idokjelei.hu oldal szellemiségétől inkább azt várná az ember, hogy a fizikai világot a szellem kivetüléseként fogja fel (amint az minden őshagyományból levezethető: a szellem az anyag fölötti). Tehát genetikából kiindulni eleve szerencsétlen, mivel az következmény, kivetülés. Ezt már itt nem először írom. Tehát nem a mutációk okoznak szellemi/mentális hanyatlást, hanem megfordítva: a szellemi hanyatlásnak ez a fizikai világban látható lenyomata. Mint ahogy az előző pont B) részében leírt tapasztalat is sokkal jobban magyarázható így. A materializmustól a Bibliai is óv.

  Hatodszor: A cikk által vizsgált probléma mindamellett valós, hogy rossz okokat próbálnak mellé tenni. Ezt szintén tárgyalják az őshagyományok – ez az involúció elmélet. A hinduizmusban a Yuga-vada (http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad98hosokkora.htm) ezt szépen leírja, de a görögöknél is megtalálható – valószínűleg ugyanabból a szellemi forrásból örökölvén – az arany-ezüst-bronz-érc/vas korszakok képében. Az tradicionális asztrológia (inkább asztrozófia) szintén tárgyalja ezt a csillagászati “nagy év” (25920 év) viszonylatában, melyben a kisebb világhónapok (2160 év) közül most épp a halak világhónap végén járunk hamarosan itt a vízöntő. Az asztrológia szerint a halak világhónap végéig (melynek kezdete Jézus születése körül volt) az ember szelleme soha nem látott mélységig süllyed. Úgyhogy a DNS-től eltekintve igen sok, néhány ezer évvel ezelőtt élt “szaki” elmondta ezt előre, anélkül, hogy bármit tudtak volna a DNS-ről (bár az is lehet hogy tudtak 🙂 ).

  1. Kedves Csülök!

   írod:
   “Tehát nem a mutációk okoznak szellemi/mentális hanyatlást, hanem megfordítva: a szellemi hanyatlásnak ez a fizikai világban látható lenyomata. Mint ahogy az előző pont B) részében leírt tapasztalat is sokkal jobban magyarázható így.”

   Persze, ez nem kétséges, a Biblia is írja, ezért mi is többször leírtuk, hogy a bűn által jött be a “halál” a világba. Ez, a genetikai silányulás pedig a velejárója.

 13. Ekkora hülyeséget már rég olvastam. Sok ezer mumufikálódott test és csontváz, ruházat, fegyverek, páncélok állnak rendelkezésre, amik világosan mutatják, mekkorák voltak az emberek az elmúlt évszázadok és évezredek során. Ti minden hülyeséget elhisztek???

   1. Már megbocsáss, ezek nem feltétlenül csak azt jelenthetik, hogy az ember testmérete egyre csökken. Leginkább más magyarázatot szoktak erre adni.
    Meg tudod a definiciókkal sem árt tisztában lenni. ezek humanoid óriás csontvázak, ez nem egyenlő az “emberi óriás csontvázak” kifejezéssel.

 14. Ide is írok 🙂
  Szerintem az nem butaság, hogy valaki nem tudja milyen ünnep volt pl. ápr.04-e. Egyszerűen nem tanítják meg vele, vagy csak nem érdekli és nem akarja megtanulni valaki (ó de sok fizikai és kémiai, matematikai definíció jut erre a sorsra az ember fejében) . Szelektív és rossz oktatás, elkábított és megmérgezett társadalomban. Ilyenkor az jut eszembe, hogy a tanulmány megrendelői elégedetten morzsolják kezüket. A butaság a kombináció képtelenség vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy most nem tudna kombinálni az ember két faág között, mint ugrási cél, de hiába adnánk egy okostelót is a korábban élők kezébe. S elvileg akkor még mérgezve sem voltak! Igaz, hogy írni és olvasni sem tanították meg az embereket, persze azért lelkiismeret furdalás nélkül, egy írott dolog miatt szeretőn büntették őket. 🙂 Most is csodálatos állapot lenne, ha lenne egy írástudatlan (amennyire tudom nem kell hozzá sok, hogy így is legyen) és elkábított réteg és egy genetikailag manipulált tökéletes emberréteg, az egyre fejlettebb technológiával. Nagy baj, hogy anyagi javakkal ez a hatalmas különbség már a közeljövőben elérhető lesz (sőt, talán már el is érhető!), így akinek nem lesz hozzá pénze, az szinte korcsnak fog tűnni az elithez képest. Mind testileg és szépészetileg, mind egészségileg és IQ szempontjából is. A legjobb az lenne, ha írni-olvasni sem tudna az alsóbb osztály, mert akkor azt mondok neki amit akarok. S egy elektromos sokkolóval, mint egy mágikus eszközzel, még istenítené is a génmanipulált osztályt, mint földet képviselő fajt. Ha minden igaz sok-sok ezer évig így is történt…

  1. Kedves UHU!

   Azok az emberek, akiktől sikerül elvenni az Örökkévaló Istentől (ről) jövő tudást, illetve behelyettesíteni “kisistenektől” származó tudással, azok jól manipulálhatóvá válnak.
   Amit mi az Örökkévaló Isten törvényének fogalmazunk meg, (beleértve Jézus tanításait is) az egy olyan “tudásanyag” amit ha be is tartunk, akkor a “kisistenek” nem tudnak bennünket manipulálni. (Még akkor sem, ha a “kisisten” nem az embervilág szülötte, hanem a szellemvilágé.) Erről szól a Biblia, és ilyen tudásanyagot közvetít.

   Szeretettel: Erika

   1. Jahveh Elohim – az istenek Istene. Úgy gondolom, nem véletlenül nevezik így.
    Ha tudás kell tehát, miért fordulnék a kisistenekhez, ha az Istentől, a forrástól megkapom?
    Egyetértek, Erika.

    1. Kedves Erika!
     Vannak, akik azt mondják, hogy az Ő Istenük az egyetlen és igaz Isten. Teljes meggyőződéssel vannak e felől, hosszú évezredek óta.
     Én úgy gondolom, hogy mindenki ugyanabban hisz vagy ugyanazt reméli, de többféleképpen és többféle szóval.
     S szerintem Ők ugyanannyira nem buták, nem félrevezethetők, stb., mint másik vallás képviselői. Illetve: láttam én olyan videót, ahol nem is sejtették, hogy befolyásolják gondolataikat, de a végén a probléma megoldásnál kiderült, hogy mindent úgy tettek, ahogy eltervezték, hogy tegyenek. Csak megfelelő infót kellett adjanak, s mindezt az utcán tették úgy, hogy az alanyokat egy autóval szállították a feladat helyszínére…! Szerintem minden ettől hemzseg. S szeretjük a fanta életet, meg eszünk, iszunk és rágózunk is 😀 Bezárkózni pedig nem szabad, mert akkor beteg elméjű 🙂 S mindenki szeret mindenkit, cél a szaporodás ösztönzése és minden ember bajának megoldása. Mindeközben éppen ezek ellentettje történik, s mindenki totál stresszben éli le életét .
     A múltkoriban próbáltam összeadni a hírekből, hogy hányan is haltak meg egyetlen nap alatt természeti katasztrófától, terror támadásokban és ebolában meg korona vírustól, stb…. Egy nap alatt szinte falvak halnak ki! Bocsi ezért a kis kitérőért!
     Szép estét Mindenkinek!

 15. Szerintem a probléma sokkal összetettebb attól, hogy egyszerűen csak ?emberi génállomány romlásával? magyarázzuk. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy valamivel meg kell magyarázni az egyébként megmagyarázhatatlant, – ami a ?ma emberének? is a szeme előtt van, feltűnik és próbál magyarázatot keresni rá. (?Valakik? azt tartják a szerencsésebb megoldásnak, ha a magyarázatot ők adják az emberek szájába.)

  – Hogy mekkora volt az évezredekkel előttünk élő emberek magassága, szerintem azt egyikünk sem tudja, egyikünk sem tapasztalta, maximum csak ?különböző forrásokból? olvastunk róla.
  Ilyen ?forrásnak? tekinthető a Biblia is, amely elmondja, hogy valamikor éltek óriások is.
  Ezekhez mérten a mai ember magassága kétséget kizáróan csökkent.
  A ?saját életem? során viszont azt tapasztaltam, hogy gyermekeink sok esetben magasabbak valamivel, mint a szüleik voltak. Ebben a témakörben a tudomány ezt egy újonnan megjelenő X kromoszómával próbálja magyarázni. (Vagy igaz, vagy nem …) Mindenesetre saját szememmel láttam buszon egy olyan magas fiatalembert, akinek ?lehajtott fejjel? kellett utazni, mert magasabb volt, mint a busz belterének a magassága. (fel is figyeltem rá.)

  – Romlik az emberi génállomány? Persze, hogy romlik. Részben azért, mert elkényelmesedtünk, másrészt mert mindenféle szemetet ?kénytelek vagyunk? megenni.
  Ádámnak és Évának még csak a növények adattak táplálékul.
  Noé és családja kapta legelőször eledelül az akkor még ?természetes? ?húst?
  ?Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.? 1.Mózes 9:3
  Azóta hol tartunk? Nagy tömegben élő emberiség táplálásának nehézségére hivatkozva (ami egyébként nem igaz) már a ?bio-hús?nál, amiről nem tudjuk, hogy miből van, mit evett, milyen hormonnal kezelték, stb.
  Ma már rengeteg ember rájött, hogy a helytelen táplálkozás, ?hulladék fogyasztás? megbetegít, génállományt pusztít, (átörökölhetőt is), ezért kezdenek visszatérni a növényi táplálkozásra, sőt, ?fűben fában orvosság? nevű ?népgyógyászatra.?

  – Ami a ?mentális tudásunkat? illeti, itt sem egyszerű a kérdés.
  A ?nagyanyáink idejéhez? képest láthatóan is megnőtt, manifesztálódott egy olyan rétege is az emberiségnek, amelyik már csak ?külső megjelenésében? ember formájú, de az emberre jellemző indivídum nincs meg benne. Buta, értelmetlen, taníthatatlan, és csak a pusztításban leli örömét.
  Százalékos arányuk az emberiség létszámához képest jelentősen és láthatóan nő.
  Egy ilyen irányú és jelentős fokú ?degeneráció? ellenére is, az ?emberi tudomány? szembetűnően fejlődik. Sok még gondolkodni tudó ember felteszi a kérdést, hogy ilyen nagyléptékben fejlődő tudománynak hol a ?tudós emberanyaga? ?hol teremnek olyan emberek,? akikbe ilyen tudás szorult, akkor, amikor az emberi társadalom ilyen szintű hanyatlást mutat? A gondolkodó ember még képes meglátni ebben a témakörben az ellentmondásokat.
  Ha viszont azt is ?megvizsgáljuk?, hogy ez az égtelen nagy tudás, szolgálja-e az emberiség, vagy nemzetek érdekeit, akkor azt az eredményt is megkapjuk, hogy ?honnan ered? (nem embertől jövő tudást takar), mint ahogy az ebben a tudásban fellelhető GONOSZSÁG SEM EMBERI LÉPTÉKŰ.

  Szeretettel: Erika

  1. Szia Erika ! Te mindig jókat írsz ide, megint. Csak egy apró hibát kijavítanálak. Ha plusz egy X kromoszóma jelenne meg, az gáz, illetve betegség, a Klinefelter szindróma, ami hát nem jó a férfiaknak. Ez a gombamód növekedés a hormontartalmú mértéktelen húszabálástól van. További jó hozzászólásokat ! Üdv

  2. ERIKA!
   Sok még gondolkodni tudó ember felteszi a kérdést, hogy ilyen nagyléptékben fejlődő tudománynak hol a ?tudós emberanyaga? ?hol teremnek olyan emberek,? akikbe ilyen tudás szorult, akkor, amikor az emberi társadalom ilyen szintű hanyatlást mutat? – kérdésére!

   Remélem pontosak a forrásaim!
   A szocio-, pszichopaták aránya a belterjesen szaporodó fajoknál kiugróan magas, de … “melléktermékként” ebböl a populációból származnak az u.n. zsenik is!(Megjegyzem, nem minden zseni!)
   Az autisták jelentös része olyan “szuper-látással” rendelkezik ami hihetetlen egy egyszerü(!?) ember számára! Algoritmusokat képesek “látni” és ezek mentén/ezekben gondolkodni! Azt hiszem a JEL c. filmben is ezt dolgozta fel!

  3. Kedves Erika!

   Nem kell, és nem kellett mindig az egész bolygón élő emberiségnek okosnak lennie, ahhoz, hogy bizonyos találmányok, felfedezések, létrejöjjenek! Igazából nagyon kevés emberre volt szükség ezekhez! És, ha utánanézel, akkor láthatod, hogy kevesen is voltak, akik tudása, felfedezése, illetve találmányai által technikai fejlődés van, ill volt a világon. Továbbá vannak olyan feltalálók, és találmányok, amelyek különböző érdekek miatt ( vagy csak az adott kor elismert tudósainak az ostobasága, ill tudatlansága, és önteltsége miatt ) nem valósultak meg. Tehát, ha minden évszázadnak, csak 200-300 okos embere van, akire hallgatnak is, már akkor is fejlődik, fejlődött volna a technika. Nekünk pedig, most ennél több is van. ( Az más dolog, hogy a technológia felhasználását illetően most erősebb a befolyás a gonosz irányba! Bár annak sose voltunk híjjával!)
   Azt pedig nem értem, hogy mire célzol ezzel a “manifesztálódással”! Ill értem, de szeretném, ha tévednék, és nem arra akarnál célozni, hogy az emberiség nagy része a Sátán leszármazottja…!?

   ( Most elképzeltem a jelenetet, amikor az AK, aki magát a Krisztusnak mondja majd, előveszi a Bibliát, és előadja, hogy:….” látjátok , kedves gyermekeim, én megmondtam nektek, hogy a sátán zsinagógájából adok nektek….! És ki más lenne az, ha nem az, aki az én parancsolatomat a békességre igyekvésről nem cselekszik…., akik ellenállnak nekem, és azt mondják, hogy én a gonosztól vagyok…, pedig ők azok, akik az “ördögatyától” vannak…!..hiszen ellenetek vannak, megpróbálnak benneteket megtéveszteni….! éppen, ahogyan mondtam nektek…!..stb! Nagy húzás lesz, ha még a Bibliát is használni fogja az emberek meggyőzésére…! Persze, lehet, hogy most adtam neki ötletet….! 🙁 )

   1. Ejnye IDA! 😀
    @ ” Nagy húzás lesz, ha még a Bibliát is használni fogja az emberek meggyőzésére?! Persze, lehet, hogy most adtam neki ötletet?.!” 😀

    Ezzel most az üdvözülés sorában 10 hellyel hátrébb kerültél! 😀

    1. Ez a Wiking féle keresztény humor volt, némi H.Gy.-re hajazó ironiával. 🙂

 16. John Mackay előadásán hallottam először, hogy igazából elég csak körbenézni a világban, és könnyen észrevehető, hogy egyáltalán nem evolúciós folyamatok, hanem éppen ellenkezőleg: degenerációs folyamatok zajlanak a szemünk előtt.
  Valahol pedig olvastam egy hasonlatot arról, hogy mit jelent az, amikor Isten azt mondta, hogy “Amelyik napon esztek arról a fáról, meghaltok”: olyan ez, mint mikor letépjük a virágot és vázába tesszük. Már nem él a virág (még élővirágnak nevezzük), de még egy jó darabig szépen virágzik, aztán folyamatosan egyre erőteljesebbek lesznek a hervadás jelei. Valahogy így van ezzel a világgal is, le lettünk szakítva, és a hervadás elkerülhetetlen. Még jó, hogy Isten készített egy tervet, hogy visszaültetődjünk a gyökérre 🙂

 17. Áldás bejövönek! Béke a kimenönek! 🙂

  Érdekesnek ígérkezik ez a téma is! / Olvasásközben, néha bólogattam vagy ráztam a fejem! /

  Várom a nálam okosabbak – abc sorrendben 😀 , pl. A …, mint … – hozzászólásait!

  Szerintem mindkét állítás igaz!
  1. A régiek “életrevalóbbak”, edzettebbek voltak! Gondoljunk Góliátra, vagy a hat ujjú Anák fiaira! Okosságuk, ill. tudásuk az adott korban és környezetben a túlélés szempontjából sokkal “praktikusabb” volt mint a mai emberé!
  De, itt a bibi is! Olyan technológia is létezett ezzel egyidöben ami sehogy se illett az “ös-ember” köbaltás mindennapjaihoz! … Piramisok, lézer, “földön kívüli/belüli?” technológia, kozmikus energia kinyerés=ócsó/ingyé/szabad energia stb. Matek, csillagászat, orvostudomány spirituális képességek!

  2. De, igaz az állítás a ma emberére/genetikájára! Való igaz “táposabbak” vagyunk! De, a túlélés vagy az életkor szempontjából viszont kenterbe verjük az ösöket! / Nem a Noé elött éltekre gondolok! / Addig még az “ös-ember” jó ha megérte a 30 évet, ma ennek dupláját is könnyen megéljük!

  Tagadhatatlan, hogy fizikai adottságaink gyengébbek, de helyette ott vannak az empirikus tudás/technológia elönyei!
  Barlang helyett családi ház, fügefa levél helyett suhogós jogging 😀 , füst jelek helyett net/mobil!
  Ha, dönteni kéne akkor mi lenne az igazság serpenyöje? Fizikai, értelmi vagy egyéb/komlex tulajdonságok/képességek?
  Nem hiszem, hogy össze lehetne/kellene hasonlítani a múltat a jelennel!

  Csak egy példa – fizikai adottságokat nézve – afrikai dinkák (átlag magasságuk 185 cm!) és a szintén afrikai busmanok (155cm!) összehasonlítása. Minkét népcsoport azonos körülmények közt, fizikai adottságuk tekintetében eltérhetnek, de a túlélés tekintetében mindketten igazi “specialisták” !
  Egy adott populáción belül is igen nagy szórás lehet! Az, hogy ki mit vizsgál és milyen következtetéseket von le, nagyon szubjektív!
  A konzekvencia: a környezeti, társadalmi vagy egyéni kihívásokra /objektív/ a genetika/örökség/személyiség /szubjektív/ módon reagál!
  Felfoghatjuk ezt a teremtés Tajgetosz-ának! “…és mindezekben sem vétkezék Jób az Isten ellen!” 😀

  Áldás!

  1. “De, a túlélés vagy az életkor szempontjából viszont kenterbe verjük az ösöket!”

   mítosz.

  2. Szia Wiiking ! Bírom a stílusodat, jó olvasni a szövegeidet, egy üde színfolt a lazaságod. De ki kell hogy javítsalak Góliát ügyben meg Anák fia ügyben, mert egykutya mindkettő, de nem ember ! 😉 Ezek a colosok ugyanis a bukott angyalok vérvonalával hibridizált lények voltak, ergo nefilimek, ezért nőttek über magasra (4-5 m) és volt genetikai polidaktiliájuk, azaz 6 ujj a kezeken, lábakon, sőt előfordult még dupla fogsor is. Ez nyilván az előd bukott angyal kanok nem emberi, kissé túlzsúfolt genomjának volt köszönhető. Szóval ezeket a korcsokat inkább ne soroljuk emberszámba, ahogy ha az utcán veled szembe jönne egy kis szürke dög (sátán manapság népszerű csicskás hibrid lénye), és azt kérdezné: “uram van tüze?” Nyilván nem azt válaszolnád, hogy “nincs, kedves uram” (és nem amiatt hogy nem bagózol). Szóval az az ember, akinek minden felmenője Ádámtól és Évától származik. Üdv

   1. Köszi ÁPIEL! 😀

    Kétes “hírem” / “üde színfolt “/ némelyeknél inkább “maszat, paca”! 😀
    No, de gyanús is lenne, ha csak “jót” írnának rólam!
    Hidd el komoly kétségeim lennének önmagammal szemben, mert tisztában vagyok gyarlóságom mértékében! 🙂 Igazán megható, hogy rigolyáimat “lazaságnak” látod! 😀

    Nos! Góliát, Anák fiai, … erröl Kedves Erikával és még néhány bájos Hölggyel már volt néhány penge váltás.
    Az özönvíz után – ugyanis, NINCS a Bibliában utalás arra, hogy a nefilimek/zsarnokok, elbuktatók vagyis a “hibridek” túléték volna !- RESTART, csak 8 ember ( Ádám leszármazottai ) által valósult meg!

    A 4-5m magasság csupán egyszerü fizika alapján ( tömeg-felület-funkció ) nem reális! A 3m körüli magasság és a hozzá tartozó paraméterek közelebb állhatnak az igazsághoz!

    Megjegyzés! Ha, egy populációban elöfordulnak genetikai változások/torzulások az legtöbbször Tajgetosz-érett egyedet eredményez! Nem tekinthetö a domináns genetikai vonal reprezentánsának/képviselöjének! Általában nem is szaporodik tovább! Lásd az öszvér esetét!
    Viszont a környezeti hatások ill. a túlélés szempontjából elönyös “markerek” felerösödhetnek és a faj életképességét növelhetik! Talán a növényezvök erre a legjobb példák! Hiszen az özönvíz elött ” Nem ártottak és nem pusztítottak …” – valszeg a ragadozók, ” … az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik/evett” -Ésaiás.
    DE, ETTÖL MÉG MARADTAK AZOK AMINEK TEREMTETTEK! Pl. nyúlnak, birkának.

    Csak azérdekesség kedvéért megemlíteném a dinókat, akik igazi “kakukk-tojások”, ha csak a Bibliában keressük rájuk a magyarázatot!

    Na, látod ezért merem én elövenni az “apokrif tudományokat ” is! 😀

    U.i.
    Az általad emlíett szürkék, barnák, feketék, kilincsorrúak …jelenléte számos kérdést vet fel!
    Én is csak az “Ember és parazita” kontextusában/összefüggésében látom a magyarázatot!
    ?tálatom/gyülöletem – tudom, hogy némelyeknél ez rövidzárlatot okoz 😀 – a viselkedésre és az élösködö/lezüllesztö életmódra irányul!
    Megértem viszont ezeket a …! A rákos sejt sem tud mást tenni, csak élösködni/pusztítani a gazdatest pusztulásáig! Lásd a Függetlenség Napja filmet!

    Áldott napot!

    1. Sziasztok!

     Akkor én is csatlakoznék a diskurzushoz,ha nem gond:) Wiiking,már hogy ne lenne utalás a bibliában,arra hogy voltak az özönvíz után is óriások/nefilimek,ami nem egyenértékű azzal,hogy túlélték volna az áradatot,mert nyilván nem,mert ha Isten pusztítani akar,akkor ott kő kövön nem marad,lényegtelen milyen magas az egyén:D

     Mózes IV.
     33.
     És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll.
     34.
     És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.

     u.i.: Szerintem amit Arpiel írt szürke címszó alatt,azt nem faji alapon értette,ahogyan Te,ergo eléggé elbeszéltek egymás mellett. De lehet hogy tévedek 😮

    2. Szia Ézsaiás!

     “Mózes IV.
     33.
     És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, SZÁLAS EMBEREKBŐL emberekből áll.

     ?

    3. Ésaiás!

     Kérlek olvasd el még egyszer figyelmesen : !” Az özönvíz után ? ugyanis, NINCS a Bibliában utalás arra, hogy a nefilimek/zsarnokok, elbuktatók vagyis a ?hibridek? túléték volna !- RESTART, csak 8 ember ( Ádám leszármazottai ) által valósult meg!”

     Amiröl Te beszélsz azok a ” szálas EMBEREK(!)” és nem a bukottak leszármazottai!

     Így már világos? Én így értettem!

     A “szürkék” és a többi “színes” fehérje halmaz- álláspontom szerint ! – nem tartozik a humanoid/emberi fajhoz! De, e szigorúan magán vélemény és nem bibliai állítás! Bár lehetne az is! 🙂
     Áldás

    4. Wiking ! Ha a 4-5 m nem reális, akkor az Ige sem. 😉 “A refái törzsből[b] Óg, Básán királya volt az utolsó ? vele halt ki az óriásoknak ez a törzse. Rabbá városában az ammoniak földjén ma is látható Óg vasból készült hatalmas ágya, amely 8 könyök hosszú és 4 könyök[c] széles, a közönséges könyökkel mérve.” (5 Mózes 3,11) A könyök kb. fél méter volt. Kis matek: 4m. Ezek óriások voltak, akár az özönvíz előtti óriások. Semmi logikust nem találok abban hogy ezek (akiket mellesleg Izraelnek ki kellett írtani) az óriások valami mást jelentenének mint korábban (ugyanaz a kifejezés és stílus). Ez teljesen triviális. Ha tudományosan nézzük, akkor ők nem teljesen emberek, ahogy egy öszvér nem ló és nem szamár. Mindkettő és egyik sem.

 18. ?? Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák vétkéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.? (II Mózes 20,4-6)

 19. Ennek arányában viszont növekszik a technológiai fejlődés. Nem érdekes? Nem úgy lenne természetes, ha mi emberek olyan arányban fejlődnénk amiként a technológia.
  A technológia egyre fejlettebb, az ember egyre butább. Mindazonáltal nem túl meglepő, többnyire arra lett alapjában véve kitalálva ebben a formában az egész, hogy az emberiséget az orránál fogva vezesse. Eközben maga az ember abban az illúzióban él, mennyire jól tájékozott és fejlett. Ironikus és egyben tragikus.

  1. Végül is a felhalmozott tudás és az adathordozók, mind lehetővé teszik hogy a technika tovább fejlődjön akkor is ha átlagban butul az emberiség. Miközben egyre inkább azt gondolja magáról hogy fejlettebb “fajjá” formálódik! Szinte betöltve azt a hazugságát a Sátánnak hogy “Istenné válunk”
   Az evolúciós agymosás és mutációk hangsúlyozása komolyabb genetikai tudás nélkül ahhoz vezet ,hogy tömegek hiszik el azt , hogy az anyagi fejlődés végül túllép az anyagon és a gondolatainkkal tárgyakat tudunk majd mozgatni..stb. Miközben csak a varászlás modern tudományba való öltéséről van szó. Ezt pedig csak azok ismerik fel akik Hisznek Krisztusban és ismerik a bibliát.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend