Idők jelei

Mit gondolnak az amerikaiak a végső időkre vonatkozó bibliai próféciákról?

Forrás: theblaze.com

Az amerikaiak megdöbbentően magas százaléka gondolja azt, hogy az utolsó időkben élünk. A hittel kapcsolatos kérdésekre specializálódott Barna csoport által végzett közvélemény kutatás eredményei szerint a tizennyolc éven felüliek 41 százaléka úgy gondolja, hogy “a világ jelenleg a bibliai próféciákban “utolsó időként” emlegetett korban jár.”

Bár ez az arány mindenképpen említésre méltó, a különböző felekezeteken belüli számok még érdekesebbek. Míg a protestánsok 54 százaléka egyetért, hogy ebben a korban élünk, az evangéliumi keresztények pontosan 77 százaléka gondolja ugyanezt.

Eközben általánosságban, főleg katolikus körökben egészen másként vélekednek. 73 százalék gondolta azt, hogy ezek az idők még nem jöttek el, míg a gyakorló katolikusok (ez egy szűkebb csoport) 45 százaléka szerint viszont igen, ami azt is mutatja, hogy a hit aktívabb gyakorlása egyúttal a végső idők területének komolyabb tanulmányozását, elfogadását is jelenti.

Származás szerint is érdekesen alakultak a vélemények. A fehér amerikaiak 39 százaléka vallja, hogy a végső időkben élünk, a latin származásúak 48 és a fekete amerikaiak 54 százalékához képest. A házasok 46 és a gyerekesek 47 százaléka vallja ugyanezt, ami mindkét csoportnál magasabb, mint az országos átlag.

A gondolatébresztő kérdést a WatchWORD Bible Új Testamentum készítője, Jim Fitzgerald megbízásából tették fel. A válaszok őt magát is megdöbbentették.

“Nagyon megleptek az eredmények. Azt gondoltam, hogy a teljes lakosságra nézve úgy 10%-ot kapunk, a keresztényeknél általánosságban pedig valahol 30 százalék körüli arányra vagy még kevesebbre számítottam,” mondta.

“A felmérés előtt fogalmam sem volt a valós helyzetről. Az eredmények azt mutatják, hogy a teljes lakosság körében is többen hisznek az utolsó időkben, mint amire a keresztényektől számítottam, az evangéliumi keresztények közül pedig kétszer annyian, mint amennyire tippeltem.”

A közvélemény kutatásban feltett kérdés a következőképpen hangzott: “Ön személyesen hiszi-e, hogy a világ jelenleg a bibliai próféciákban utolsó időknek nevezett korban él?”

A kutatás során 1000 tizennyolc éven felüli amerikait kérdeztek meg 2013. július 29 és augusztus 1 között. A kutatás reprezentatívnak számít, +/- 3,2 százalékos hibaszázalékkal.

Míg egyesek vitathatják, hogy ezer ember megkérdezése elegendő-e egy ilyen felméréshez, korábbi kutatások is azt mutatják, hogy 10-ből 4 ember lát olyan jeleket, amelyek szerintük az utolsó idők érkezését bizonyítják.

Függetlenül az egyének személyes álláspontjától a kérdés egy kicsit sem veszített népszerűségéből.

Időkjelei: Európában egészen más a helyzet. A végső időkkel kapcsolatos véleményekről nincsenek felmérések, azt azonban tudjuk, hogy a hit lassan kiveszik az öreg kontinensről.

Az Egyesült Királyságban ateista “gyülekezetek” kezdik használni az üresen álló templomokat és szinte minden országban csökken a magukat hívőnek vallók száma. Ma már ott tartunk, hogy Afrika küld misszionáriusokat Európába.

Bár a világban folyó eseményeket valószínűleg hasonló arányban követik szoros figyelemmel Európában is, ezt a legtöbben nem kötik össze a bibliai próféciákkal.

Érdekes lenne hallani néhány személyes véleményt, benyomást azoktól, akik más országokban élnek.

“A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” I. Timóteus 4:1

Előző posztKövetkező poszt

55 hozzászólás

 1. En mar azt sem ertem hogy jezus zsido volt nemdebar.egy zsidoszarmazasu messiasnak vajon miert kellet megkeresztelkednie.Ezzel a cselekvesevel lemondott a zsido hiterol es attert a kereszteny,vallasra.mert ugyebar a zsidok egyistenhituek nem letezik nekik mas.abban az idoben valoszinunek tartom hogy az akkori rabbik ezert feszitettek keresztre is.mert aki megkeresztelkedik ugye az nem zsido.es egy nem zsido hogy allithatja magarol hogy o isten nepenek a messiasa.tehat ez okbol keresztre feszitetek.
  De amig nem keresztelkedet meg addig nem volt semmi gond a tanitvanyai es a nep is kovette ot.megtagadasa is a keresztseg utanra esik.

  1. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne [bárki], el ne vesszen, hanem örök élete legyen… Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.” János 3

   http://idokjelei.hu/2011/01/ki-jezus/

  2. Kedves Eli!

   írod:
   “En mar azt sem ertem hogy jezus zsido volt nemdebar.egy zsidoszarmazasu messiasnak vajon miert kellet megkeresztelkednie.Ezzel a cselekvesevel lemondott a zsido hiterol es attert a kereszteny,vallasra.mert ugyebar a zsidok egyistenhituek nem letezik nekik mas.abban az idoben valoszinunek tartom hogy az akkori rabbik ezert feszitettek keresztre is.mert aki megkeresztelkedik ugye az nem zsido.es egy nem zsido hogy allithatja magarol hogy o isten nepenek a messiasa.tehat ez okbol keresztre feszitetek.
   De amig nem keresztelkedet meg addig nem volt semmi gond a tanitvanyai es a nep is kovette ot.megtagadasa is a keresztseg utanra esik.”

   A papoknak az Ószövetség ideje alatt, nem volt szabad, csak (vízzel való) mosakodás után a Templom Szent helyére járulni, hogy bemutassák az áldozatot Istennek. Ezzel mosták le jelképesen a bűneiket.
   2 Móz. 30,17 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:
   ?2 Móz. 30,18 És csinálj rézmedenczét, lábát is rézből, mosakodásra; és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és tölts bele vizet;
   2 Móz. 30,19 Hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat.
   2 Móz. 30,20 A mikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak.
   2 Móz. 30,21 Kezeiket is, lábaikat is mossák meg, hogy meg ne haljanak. És örökkévaló rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az ő magvának nemzetségről nemzetségre.
   Sőt, magát az áldozatot is meg kellett mosni vizzel.

   Itt alul megnézhetsz egy, a Szent Sátor szimbólumairól szóló tanítást:

   http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/22-benny-hinn/26-benny-hinn-a-szent-sator-szinkronizalt.html

   A zsidóknak, már Abrahám idejében meg lett igérve a megváltójuk! A messiásuk! ( Az egész emberiségnek pedig, már Ádámnak és Évának, majd Nóénak is! )
   Minden ilyen “ceremónia” és áldozat, Jézusra mutató áldozat volt, amely magában foglalta az eljövendő evangéliumot.
   Jézus nem szüntette meg az egy Isten hitet ( hiszen Ő Isten Fia volt, isteni származású, maga is Isten, de neki is az Isten az istene!Ján. 20,17 Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. És mi is az Ábrahám, Izsák, Jákób Istenében hiszünk, aki a Fiát adta értünk ( is ), hogy megváltson bennünket a haláltól, a kárhozattól, és általa elnyerjük bűneink bocsánatát, újjászülessünk, új életet nyerjünk, és üdvösséget a Benne való hít által! )
   A keresztény vallásra pedig nem tért át, hiszen a kereszténység ( ami a krisztus követést jelent) Tőle ered! De Jézus nem magához, hanem Őáltala ( áldozata révén, ami az Újszövetség vére) Istenhez hívta megtérésre a zsidókat ( akik már leginkább csak ceremóniákat csináltak, valóságos hít és Istenfélelem nélkül!), akik már akkor is várták a Messiást ! ( Meg azóta is!) Akik megtérnek ( akár a zsidók közül, akár közülünk pogányok (népek) közűl, Jézus Krisztusban, Istenhez, az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéhez térünk meg!
   Csak néhány “szemelvény” a Krisztusra és az általa ( áldozata, vére alapján) kötendő Újszövetség igéretére Istentöl:
   Jer. 31,31 Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
   Jer. 31,32 Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
   Jer. 31,33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
   Jer. 31,34 És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem
   Zsolt. 2,8 Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
   Zsolt. 22,28 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
   Ésa. 2,2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok
   Ésa. 11,10 És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.
   Ésa. 42,6 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
   Ésa. 42,1 Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
   Ésa. 42,2 Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
   Ésa. 42,3 Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
   Ésa. 42,4 Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
   Ésa. 42,5 Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
   Ésa. 42,6 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
   Ésa. 42,7 Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
   Ésa. 42,8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
   Ésa. 42,9 A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.
   Ésa. 42,10 Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.
   Ésa. 42,11 Emeljék fel szavokat a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.
   Ésa. 42,12 Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.
   Ésa. 42,13 Az Úr, mint egy hős kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt vesz.
   Ésa. 42,14 Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: most mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok!
   Ésa. 42,15 Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden fűvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.
   Ésa. 42,16 A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom.

   A zsidók, akik nem fogadták el Őt ( mert ragaszkodtak pozíciójukhoz, hatalmukhoz, bűneikhez) meg lettek keményítve az evangélium igazságát illetőleg, addig, amig a “pogányok teljessége bemegyen az üdvösségbe”! ( Ami nem sokára megtörténik!) Utána visszatér Isten kegyelme hozzájuk, és ők is megtérésre jutnak!
   Ezék. 39,23 És megtudják a pogányok, hogy az ő vétke miatt vitetett fogságra Izráel háza, mivelhogy elpártolt tőlem, s én elrejtettem orczámat tőle; azért adtam őt ellenségei kezébe, és hullottak el fegyver miatt mindnyájan.
   ?Ezék. 39,28 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök, ki fogságra vittem őket a pogányok közé, majd egybegyűjtém őket földjökre, és senkit közülök többé ott nem hagyok.

   De már Mózes is megprófétálta ezeket, hogy számukra ( kivéve persze a zsidókeresztényeket) az utolsó időkben lesz :
   5 Móz. 4,27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, a kik közé visz titeket az Úr.
   5 Móz. 4,28 És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, a melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.
   5 Móz. 4,29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.
   ? 5 Móz. 4,30 Mikor nyomorúságban leéndesz, és utólérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:
   5 Móz. 4,31 (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hágy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, a mely felől megesküdt nékik.

  1. Thea a te embered és szerintem nem voltál cenzúrázva. Elő-elő fordul mindannyiunkkal, hogy némelyik hozzászólásunk fennakad az un. spamszűrön. Biztos vagyon benne, hogy ha Thea agya megint Gamma állapotba(40Hz fölött) kerül, akkor orvosolni fogja a problémádat. Arra kérlek légy türelmes , mert mindezt egyedül csinálja.

   1. Nagyon érdekes,mert mondatokban sem bírom berakni,-ez azt jelenti,hogy semmiképp sem érzékelhető spamként.

  2. Jelen esetben magam sem tudom miért akadt fenn szinte minden hozzászólásod, illetve ugyanaz a hsz. 20 példányban 😀 . A jóváhagyást egyedül végzem, így ez akkor történik, amikor gép elé kerülök.
   Nem spam-nek jelölte, egyszerűen bizonyos hozzászólások csak jóváhagyás után jelennek meg. Ennyi. Ez nem egy hírportál, ahol folyamatosan egy egész csapat dolgozik.

 2. Kedves Thea ,ha a nyugai kultura nem keresztény alapokra épült,akkor mire?
  Ahogy az ázsiai kulturák hinduizmusra épültek ,a keletiek pedig iszlámra ,a melanézek és indonézek tőrzsi vallásokra.
  Ilyen kinyilatkoztatás,amely a bolygó teljes és zabolátlan felélésére biztat bizony a Bibliában található. Ez a fogyasztói társadalom etalonja és alapja. Őskapitalizmus.
  És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  29. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
  30. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.
  Valakik ezt nagyon komolyan vettékés pont ezért tartunk ott ,ahol.Dehát Isten szavait lehetne nem komolyan venni?!!

  1. Ezt természetesen egészen másképp gondolom. Isten valóban az embernek adta a növényeket és állatokat és ezzel létrehozott egy tökéletes körforgást, aminek csúcsán az ember áll, ezzel gondoskodva rólunk, ám, ha ismered a Bibliát azt is tudhatod, hogy részletesen leírja, hogyan viselhetsz jó gondot a ránk bízott természeti javakról. Tehát még véletlenül sem kihasználásról van szó.
   Valóban vannak emberek jócskán, akik kihasználják a földet, de ezt nem kenheted Istenre vagy a Bibliára. Én inkább emberi kapzsiságnak nevezném.

   “Eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek; és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet’ Jelenések 11:18

   1. Thea
    Isten valóban az embernek adta a növényeket és állatokat azomban ezzel nem egy tökéletes körforgást hozott létre,hanem megizleltette az emberrel a tulajdonjóg félelmetes eszményétképét és a birtoklás olthatatlan vágyát.Aztán a kiválasztott nép- a korai kereszténység( itt más népek diszkriminizációjáról van szó -a szó szoros értelmében) teljesen a magáévá tette és megírta a Torát.Ez a bugyra a kereszténységnek,Jézus csak a hibát jött kijavitani, igy illogikus rá hivatkozni,amikor a kereszténység kezdeteiről beszélünk. A kereszténység java része sajnos az őskereszténység hatása alatt áll a mai nap is.
    Hogy Isten eredeti célja mi a kereszténységgel azt nem fogjuk meg tudni soha,de amivé lett és amennyi vér, kín ,szenvedés folyt miatta aTörténelem során ,semmilyen más vallású kulturában nem volt rá még példa.
    Ha nem lett volna a szintéren egy sokkal békésebb és toleránsabb világban élnénk most.

    Ida ,itt élek a Kérpátmedencében -örmény -magyarként- és tudtommal az ősmagyarság abszolut nem volt keresztény,ezt csak ezer éve erőltették rá,de lassan ráébrednek erre az emberek,hogy semmi keresnivalójuk a nyugati társadalomban,vallássban és kulturájában -mert az megnyomoritja.

    1. Én semmilyen hibát nem látok, Jézus pedig nem javítani, hanem beteljesíteni jött a törvényt (Mt.5:17). Szerintem te összekevered az emberek által alkotott dogmákat és téveszméket a hittel és a Bibliából megismert Istennel, aki “a szeretet”.
     Amit pedig most nem értünk, hála Istennek meg fogjuk érteni egy napon.
     “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.”
     Az pedig rajtad múlik, hogy szomjúhozod-e az igazságot. Ha igen, Isten képes megmutatni Neked és segít eltörölni a keserűséget a szívedből.

     Ezeket pedig szeretettel ajánlom, ha szeretnéd megismerni az Ótestamentum által bemutatott Istent:
     http://klub.idokjelei.hu/forums/topic/az-oszovetseg-istene/

    2. Kedves RASHAVERAK!

     Örülök, hogy itt élsz, de az én kérdésem arra vonatkozott, hogy attól, hogy itt élsz, ezzel te teljes mértékben egyetértesz az itt folyó dolgokkal, és támogatod-e azáltal a rendszert?!

     Egyébbként nekem is az előző hozzászólásom volt az első, de nekem is csak később rakta be Thea ( mert a spammok közé került,valószínű a terjedelem miatt!), ezért ez, amire válaszoltál, már csak azután jön. Talán más lett volna a válaszod, ha azt olvasod el előbb!

     A másik dolog, amit már az előzőben mondtam, és most BOONE-nak is írtam, hogy ez a fajta kereszténység, amit itt nyugaton kezdettől csináltak nem létezik! ( Ez itt a zsidó törvényekre alapult vegyes vallás! Persze nem a Törvénnyel van baj, hanem az emberrel, hiszen Isten törvényét már a zsidók se tudták betartani, amiért is elküldte Isten a Fiát, hogy megváltson bennünket a Bűn hatalma alól, és kegyelemből, az Úr Jézus áldozatára nézve üdvözítse azokat, akik elfogadják Jézus megváltó munkáját önmagukra nézve!)

     Viszont azt is megmondta Jézus, hogy ezt soha nem fogja a világ elfogadni( mármint a kereszténységet ), és mindazok, akik valóban keresztények lesznek, azok mindig is üldöztetni fognak! Namost, kérlek gondold meg, hogyan lehetnének olyan országok, amelyek olyan elvek alapján működnek, amiket eleve űldöznek! Csak ez a vegyes vallás , amit Sátán talált ki, ez volt az, amit elfogadtak az emberek! De újra mondom, ez nem a kereszténység! ( Pl az evangélium hírdetését ( ha a valódit hírdeted) üldözik! Mindig is üldözték! És soha nem fordítva volt, hogy az evangélium hírdetői írtották fegyverrel azokat, akik nem akartak megtérni! Isten ilyet soha , semmilyen körűlmények között se tenne! Neki, csak olyan emberek kellenek, akik önként akarnak hozzátartozni!)

     Amit pedig a kapítalizmusról és a többi dologról írsz : nem Isten találta ki! Elfelejted, hogy az ember csalattatott meg, és lett engedetlen Istennek , évén a tudásfájáról. És ezáltal jött be a bűn, mint szellemi hatalom, az emberek életébe! És mint látod, az emberek hiába voltak/vannak a jó tudás birtokában is, mindig a rossz tudást választják! ( Ez pedig azért van, mert csak Krisztusban vagyunk szabadok a bűn hatalmától, csak Ő tudott megváltani bennünket alóla!)

    3. Szia Thea!

     Passz, én még a régi rendszerre gondoltam, ahol te írtad, hogy valamiért a spam mappába kerülnek a hsz-ok egy része! De, ha nem oda, akkor neked könnyebb!

    4. Teljesen egyetértek veled Ida, nagyon jól fogalmaztál. Azért az érdekes, hogy ilyen szókimondó hozzászólásokat nem nagyon olvasok más helyeken (keresztény). Ne értsd félre, de van valami gyűjtőhelyként működő hatása ennek a honlapnak, ahol olyan keresztények írkálnak akik azon kívül, hogy újjászülettek, még ebből a korszellemi ál valóságból is felébredtek. Én a magam részéről teljes értetlenséget látok a “konspirációs” valóság értelmezés mint egyfajta keresztényi gondolkodási szint és a gyakorlati (hazai) kereszténység általános gondolkozása (mint naív tudatlanság) között. Ez a blog talán az egyetlen állandóan működő ellenpélda. Ezt neked is külön köszönöm Thea, és Isten adjon több erőt, időt, eszközt ehhez a munkához, szolgálathoz, mert nincs eléggé a helyén kezelve, és értékelve.

    5. Köszi Apriel, de tudod, hogy én csak azt igyekszem lehetőleg ( tőlem telhetőleg) érthetően megfogalmazni, amit én is a Szent Lélek által megértettem az Igéből! Azt nem pontosan értem, hogy mire mondod a “szókimondást”. Én úgy gondolom, hogy ( már amennyiben erre gondoltál) nekünk, ahogyan az Igében írva van, készen kell lennünk a bennünk lévő reménységről bizonyságot tenni. Megazután szerintem mindenkinek értelmes ( a nekünk adott kegyelem szerinti) választ kell adnunk a kérdéseire. Ez nem csak a szeretet , és a tisztelet miatt is fontos, hanem ( ahogyan szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak…)azért is, mert fordított esetben, mi se szeretnénk, ha nem így tennének velünk.

    6. Ida!
     Nem a tudás fájáról, hanem a jó és rossz tudásának fájáról. ( Persze gondolom, hogy tudod is, de a többiek miatt szerintem fontos pontosan írni.) 🙂

    7. Igen, köszi a pontosítást! Így jobban érthetővé válik, amiről beszélek!

    8. Kedves RASHAVERAK!

     írod:
     “Ez a bugyra a kereszténységnek,Jézus csak a hibát jött kijavitani, igy illogikus rá hivatkozni,amikor a kereszténység kezdeteiről beszélünk. A kereszténység java része sajnos az őskereszténység hatása alatt áll a mai nap is.
     Hogy Isten eredeti célja mi a kereszténységgel azt nem fogjuk meg tudni soha,de amivé lett és amennyi vér, kín ,szenvedés folyt miatta aTörténelem során ,semmilyen más vallású kulturában nem volt rá még példa.
     Ha nem lett volna a szintéren egy sokkal békésebb és toleránsabb világban élnénk most.”

     Igen, ebben igazad van, ezt teszi a “vallás”! De itt mi nem a “vallásról”, hanem a kereszténységről beszélünk! ( Amit már írtam Jézussal kapcsolatban, és a “szeresd felebarátodat, mint önmagadat”! Erről! És mint tudod, az a “vallás”, amiről beszélsz, ezt is írtotta! Sőtt leginkább ezt!) És sajnos a kereszténység java része NEM az őskereszténység hatása alatt áll! Az úgyanis a krisztusi törvény alapján állt!

     írod:
     “Hogy Isten eredeti célja mi a kereszténységgel azt nem fogjuk meg tudni soha”
     De, erről szólnak az evangéliumok, és ha valóban érdekel, hogy mi volt és mi Isten célja a kereszténységgel, akkor kérlek hallgasd meg ezeket a tanításokat :

     http://www.youtube.com/watch?v=16GZltYoACY

     http://www.youtube.com/watch?v=sIBwG0Z59lM

     http://www.youtube.com/watch?v=j-bqpNdYxuo

     http://www.youtube.com/watch?v=dYGOTUZp4tM

     http://www.youtube.com/watch?v=QT3EIzHGOTw

     http://www.youtube.com/watch?v=xlrC7EV19us

     http://www.youtube.com/watch?v=r1UOVBY_tKM

     http://www.youtube.com/watch?v=T36d1480Nhs

     http://www.youtube.com/watch?v=P0fS0zdfBB8

     http://www.youtube.com/watch?v=kgx3EqnOxME

     http://www.youtube.com/watch?v=RrA5o9d-Xws

     http://www.youtube.com/watch?v=jz7KbKanaAU

     http://www.youtube.com/watch?v=GMLWZkIUQro

     http://www.youtube.com/watch?v=S39adN-ljTg

     http://www.youtube.com/watch?v=WrlGCrdzpUM

     http://www.youtube.com/watch?v=DqW1nIY13os

     http://www.youtube.com/watch?v=rlnTDiv9S5Q

     http://www.youtube.com/watch?v=7QNAksvtJj4

     http://www.youtube.com/watch?v=aFmGjoKwApc

     http://www.youtube.com/watch?v=38kxTvN60Ng

     http://www.youtube.com/watch?v=9Sm37KUeUHg&feature=endscreen&NR=1

     És igen Jézus a hibát ( is) jött kijavítani bennünk! Hogy rajta keresztűl, az érettünk való áldozata által, olyanná lehessen az Őt befogadó ember, amilyennek az Isten az embert teremtette! Hogy Rajta keresztűl, Őáltala az ember visszatérhessen Istenhez. És Ő szerezte nekünk vissza azt a lehetőséget, hogy általa újra személyes kapcsolatba kerűlhessünk Teremtőnkkel!
     És ez nem csak a kezdetekben volt így, hanem ma is tart!
     És igen, sajnos továbbra is sokan tisztelik az ördögöket, azt hívén, hogy az “ősi isteneiket” imádják! Sajnos, aki nem fogadja el Isten kegyelmét, azt nem fogja “tűzzel-vassal” kényszeríteni!

    9. Hat Ida, valami, vagyis Valaki azt sugta nekem, hogy nyissam meg azon linkek valamelyikét, amiket meghallgatasra ajanlottal itt Andrew Wommack tanitasairol. Egyszeruen fantasztikusak – , amiket hivonek hitetlennek egyarant végig kellene hallgatnia. Nagyon jo, hogy ratataltal a szinkronizalt valtozatra, én is, akinek csak tudom, ajanlani fogom.Ez az ember végre érti (nem sokan vannak), amit érteni kell, legfoképpen azt, hogy Isten Krisztus altal nem a mindennapi (bar ez nem törvényszeru) apro vétkektol szabaditotta meg az embert (azokat barmikor elé vihetjük), hanem A buntol… A törvény atkatol…AZ örökölt buntol.

    10. Kösz Ria! Én is így látom! Találtam még most tőle mást is, azok is ilyenek! Persze te könnyebb helyzetben vagy (mert tudsz angolul).

     http://www.youtube.com/watch?v=UsCo9DEwH-A

     http://www.youtube.com/watch?v=38kxTvN60Ng

     http://www.youtube.com/watch?v=zIxfVDi0fAU

     http://www.youtube.com/watch?v=Z792dOz0KGM

     http://www.youtube.com/watch?v=DZOzMBLwmOQ

     http://www.youtube.com/watch?v=IvEGSDFUV6w

     http://www.youtube.com/watch?v=jMA-YFomy1o

     http://www.youtube.com/watch?v=9Sm37KUeUHg

     http://www.youtube.com/watch?v=sDnnPfdX79s

     http://www.youtube.com/watch?v=3x4y1d8XoO8

     http://www.youtube.com/watch?v=l07_o111jjQ

     http://www.youtube.com/watch?v=6h8AAPA40vc

     http://www.youtube.com/watch?v=Gp32_tKCioA

     http://www.youtube.com/watch?v=jSnYc6Oz2WA

     http://www.youtube.com/watch?v=0W6o0Fq-Z6Y

     http://www.youtube.com/watch?v=GbJThwzbk2Y

     http://www.youtube.com/watch?v=JVO3CVeoAqI

     http://www.youtube.com/watch?v=819ETo1QDlY

     Bár nekem nem mondott sok újat ( de azért szívesen halgatom) , mert mint említettem már, én Watchman Nee tanításain nevelkedtem az Ige mellett, és mint te is ismered, ő is , és főleg az Ige is erről beszél, de már nagyon örülök, hogy ott tartunk, hogy :
     Mát. 24,14
     És az Isten országának EZ AZ EVANGYÉLIOMA HIRDETTETIK majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

    11. Palnak (mint ahogy A. Wommack is mondja), valoban remekmuve a Roma elso nyolc fejezete. A mai keresztyénség nem volna anyira hanyatloban, ha képesek lennének megérteni ezt.
     Watchman Nee engem is nagyban segitett a Romai levél 6.7.8. fejezetét megérteni annak idején. Nagyon sok ker.hivo nem szereti az irasait, nem értem miért, bar igaz, eléggé a mélyére megy a dolgoknak.
     Köszi, majd még megnézegetem Wommack tovabbi tanitasait is, es legyünk rajta, hogy minél többen megismerhessék. 🙂

    12. E mondatokban is sajnálatosan felfedhető az az általános szemlélet, amelynek az a jellemzője, hogy a kereszténység összetévesztésre kerül a katolicizmussal, illetve “pápizmussal” holott, a kettő tűz és víz. Erre leginkább Dániel- avagy Jelenések könyve mutat rá több ízben is vitathatatlan módon.
     Az igazi Biblikus, az első évszázadban tapasztalható Őskereszténység – és ez nem keverendő össze a zsidó vallásokkal – a “krisztusiasság”, Jézus jellemének a tudatos és célzatos felöltésének a szükségessége hogy is lehetne rejtett vagy ismeretlen, egyértelmű, hogy az ember üdvösségét szolgálja. Tán többet kellene forgatni a Szentírást és ezzel párhuzamosan gondolkodni szükségeltetne rajta.

    13. Kedves Szép László!

     Kinek válaszoltál mire, és mit szerettél volna mondani?!

  2. Kedves RASHAVERAK!

   A kereszténység : Jézus bennem, én Őbenne! A kereszténység Jézustól, Isten Fiától származó, és benne megvalósuló parancsa:
   … Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
   …Szeresd felebarátodat, mint magadat.

   A szeretet pedig: A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
   ?Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
   ?Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
   Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
   A szeretet soha el nem fogy…

   Ezek alapján is úgy látod, hogy a kereszténységre épűlt a nyugati kultúra?

   írod:
   “Ilyen kinyilatkoztatás,amely a bolygó teljes és zabolátlan felélésére biztat bizony a Bibliában található. Ez a fogyasztói társadalom etalonja és alapja. Őskapitalizmus.”
   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”
   “Valakik ezt nagyon komolyan vettékés pont ezért tartunk ott ,ahol.Dehát Isten szavait lehetne nem komolyan venni?!!”

   Kár hogy nem olvastad el végig, még ezt a fejezetet se a Bibliából! Talán másképpen gondolkodnál Isten felől! Azért ide rakom:
   1 Móz. 6,5
   És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
   Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
   És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.

   Mint lehet, hogy tudod, ez volt az özönvíz előtt (pedig akkor még nem volt kereszténység, amelyik olyan “ártalmas lett volna a világra nézve”)! De, mégis úgy döntött Isten, hogy ad még egy esélyt az emberiségnek is:
   ?1 Móz. 8,21
   És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.

   Mielőtt Krisztus eljött ( kb ennyire volt elégedett az akkor élt emberekkel Isten):
   Malak. 4,5
   Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
   És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, HOGY EL NE JÖJJEK ÉS MEG NE VERJEM A FÖLDET ÁTOKKAL.

   Most pedig így áll a helyzet:
   Jel. 11,18
   És megharagudtak a pogányok, ÉS ELJÖTT A TE HARAGOD, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; ÉS ELPUSZTÍSD AZOKAT, AKIK A FÖLDET PUSZTÍTJÁK.

   Csak néhány mondat Isten “őskapitalízmusáról” ( a zsidókat is egyebek mellett ezért vetette el egy időre):

   ?2 Móz. 22,22
   Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
   Zsolt. 94,6
   Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják.
   ?Zsolt. 146,9
   Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.
   ?Jer. 7,6
   Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére: …..
   ?Jer. 22,3
   Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok.
   ?Ezék. 22,7
   Apát és anyát megútáltak te benned, a jövevényen nyomorgatást cselekedtek te közepetted, árvát és özvegyet sanyargattak benned.
   ?Malak. 3,5
   Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.

   Jel. 22,12
   És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
   Róm. 2,6
   A ki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint:

   De addig még:

   Róm. 10,13
   Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
   Márk. 16,16
   A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.

   1. Róm. 10,13
    Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
    Márk. 16,16
    A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.

    Szia!
    hát ez ép az amit máshogy értünk!
    Keresztények, katolikusok, már kicsi baba korban megkeresztelik a gyermekeiket, de nem aztán mégsem az Úr útját járják.
    Szerintem ez nem frankó, az igazi megkeresztelkedésnek én szerintem akkor kell történnie, ha felnöt korban az ember úgy dönt, hogy igen is az Isten útját akarja járni, s az Istent szolgálni. (Krisztus példa = 33 évesen, s nem csecsemö korban!)

    Az egyház igy csak hülyére veszi az emberiséget.

    1. Jól látod, hogy a megkeresztelkedés nem üdvözít. “Aki hisz és megkeresztelkedik” – ezt tanítja a Biblia, mindegy, hogy milyen egyház mit tanít. Emellett a hit sokkal fontosabb, mint a megkeresztelkedés, mivel pl. a lator a kereszten már nem tudott megkeresztelkedni (bemerítkezni), Jézus mégis azt mondta neki, hogy “Ma velem leszel a Paradicsomban”.
     Mellesleg nagyon sok egyház/felekezet a felnőttkeresztséget (bemerítkezést) gyakorolja, a Bibliában is csak erre látunk konkrét példát.

    2. Kedves BOONE!

     Persze , egyetértünk! Erről beszélünk itt ( ahogyan Xenia is mondta!), hogy mi a kereszténység! Nem az a lényeg, hogy különböző “egyházak”, “felekezetek” mit tanítanak, hanem, hogy a Biblia, főként az Újszövetség mit mond erről! A Kereszténység, mint mondtam: Jézus (gyakorlatilag, szellememben és ezáltal a testemben) bennem, és én Őbenne! Én ( Mi szellemben Őbenne vagyunk a Szent Lélek által, és a Szent Lélek által összekötve, szeretetben!) Ezért is a testünk Isten Temploma! Ezért tud a Szent Lélek minden igazságra elvezetni és megtanítani bennünket ( amelyben maradnunk kell(!), és nem alávetni magunkat emberi tanításoknak. Amely tanítások persze, ha a Szent Lélektől számazik, amit megint csak az Isten Igéje, a Biblia által ítélhetünk meg (megint csak a Szent Lélek által), nem elvetendő, hiszen Isten gondoskodik a szellemi táplálásunkról is az Úr Jézus Krisztusban! Vagyis, mi magunk is táplálkozunk az Igéből, de a Szent Lélektől származó ( igazi, Szent Lélektől felkent, tanítói ajándékkal rendelkező tanítók esetén) tanítás, az úgymond olyan mint a “desszert”!
     Ezért is írtam, hogy azért megkell azt vizsgálni, hogy a “keresztény” országok, valóban keresztén országok-e ( valóban a krisztusi tanítások szerint , valóban a kegyelem és szeretet alapján müködnek-e?), vagy inkább “zsidó” országokról beszélhetünk, amelyek a zsidó törvények alapján jöttek létre?! ( Mi is erről beszélünk, hogy nem az a keresztény, aki azt mondja, hogy ő ismeri Jézust, hanem az, akiről Jézus mondja, hogy ismeri őt! Mivel írod, hogy olvasod a Bibliát, és imádkozni is szoktál, ezért gondolom, te is találkoztál ezzel az Igeverssel, amiben ez van írva, hogy :…” távozzatok tőlem, nem ismerlek benneteket…”

    3. Bocsánat, itt nem lett teljes és megfelelő a mondat :”, vagy inkább ?zsidó? országokról beszélhetünk, amelyek a zsidó törvények alapján jöttek létre?! “. Annó a zsidóknak is tilos volt tűzzel -vassal téríteni, és erőszakoskodni egymáson, és a jövevényeken, és a többi! Nekik is a szeretet szerint kellett volna élni, csak ott azt, hogy az milyen, és miben nyílvánuljon meg , a Törvény “szabályozta”, írta le! Inkább valahogy úgy tudnám megfogalmazni helyesen , hogy “zsidó-keresztény VALLÁS”-ból, összetákolt valamik, amiket mi “keresztény” országoknak nevezünk!

    4. Kedves Ida!

     Én ugyan értem, hogy mit is akarsz kifejezni:
     “valahogy úgy tudnám megfogalmazni helyesen , hogy ?zsidó-keresztény VALLÁS?-ból, összetákolt valamik, amiket mi ?keresztény? országoknak nevezünk!”,

     de ez így nagyon helytelen …

     1. Mi keresztények, zsidó gyökerekről táplálkozunk.
     Isten választott magának egy népet, Izraelt. Csak Izraelnek adott törvényt, és más népeket nem tisztogatott.
     Vajon miért?
     Azért, hogy megtisztítsa Izraelt annyira, hogy Fiát Jézus elküldhesse egy “a bűntől valamilyen szinten megtisztított” “szigetre”, ahol Jézus az Istentől rendelt feladatát elvégezheti.
     (Izrael az “üdvösség kapuja”, amelyiken a Világ Megváltója a világunkba érkezett …)

     2. Jézus maga is zsidó volt.
     “Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.”
     Máté 5:17
     “Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.”
     Róma 11:24

     Míg a “vadolajfa” a pogányságot szemlélteti, (akiknek Isten az Ószövetségi időkben nem adott törvényt) addig a “szelid olajfa” Isten választott népét Izraelt, (akik Isten törvénye alatt éltek.)
     (A törvény megszegése éppen ezért járt büntetéssel a számukra, míg a pogányokkal szemben Isten elnézőbb volt.)
     A “szelid olajfába” való “be-vissza” oltatás pedig Jézus Krisztus befogadása által történik, úgy a pogányok, mint Izrael “maradéka” részéről.

     Szeretettel: Erika

    5. Kedves Erika!

     Persze! Én se a zsidóság ellen beszéltem, csak a “keresztény országok” , “keresztény alapokra épült országok” kifejezést akartam elmagyarázni valamennyire érthetően, hogy azok mennyire nem a jézusi (kersztény) alapokra, hanem valamilyen “zsidó törvény és “keresztény vallási” tanok összekutyulásából származó alapokra lettek építve.

     Szeretettel: Ida

  3. Kedves Rashaverak!

   “hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok …”
   Ez az Ige nem a természet kihasználásáról szól, – sőt ellenkezőleg.
   “hajtsátok birodalmatok alá” annyit jelent, hogy Isten az embereknek adta, teremtette. Birtokunkba kaptuk.
   “uralkodjatok” pedig azt, hogy “viseljetek gondot rá”!

   A mai beteges civilizációban az uralkodás szó tényleg azt jelenti, hogy használjuk ki, járassuk “csúcson”, azt csinálhatunk valamivel (vagy valakikkel) amit csak akarunk, mert ura és parancsolója vagyok neki. (Élet és halál ura vagyok.)

   A bibliai értelembe vett uralkodás pedig azt jelenti, amit Urunk Jézus Krisztus tett.
   Szolgált nékünk, életét adta értünk, hogy mi halálra méltó bűnösök Ő általa élhessünk.

   Az első emberpár birtokába és uralkodása alá adott föld minden teremtményével, ugyan ezt jelentette volna.
   “Gondozd a növény és állatvilágot.” nem azonos a “használd ki” kifejezéssel.

 3. Kedves Rashaverak és Bonne!
  Ez nem egy vallásos vagy egyházi oldal. Én személy szerint nem járok templomba, csupán hiszem, hogy Jézus azért jött el, hogy segítsen megismernünk Istent és megtalálni a legrövidebb utat a megváltáshoz.
  Tömören: ?Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.?
  Azon a bizonyos napon pedig, amikor Isten előtt állunk majd, nem címkék alapján fog ítélni, hiszen ?Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.?

  A Biblia nélkül is megtalálhatjuk Istent, mint ahogy vannak, akik térkép nélkül is jól tudnak tájékozódni, de a legtöbben (én például nagyon rossz irányérzékkel vagyok megáldva) e nélkül eltévednek.

  ?Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe.? Róma 2:15

  Amit Zarabatana törzsről írsz biztos igaz, csakhogy az emberiség nagy része a világ romlott felében él és Isten rájuk is gondol, szeretné kihúzni őket a romlottságból. ?Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.?

  Amit a nyugat keresztény alapjáról írsz viszont nem igaz, mert az a kereszténység, amire te utalsz csupán egy politikai hatalom volt, ami éppen annyira volt korrupt, mint minden más hatalom. Jézust is ez a hatalom feszítette meg annak idején.

 4. Az amazonaszmenti “pogány” Zarabatana törzsnek vajon miért nincs semmiféle rossz híre?? Egyszerűen azért ,mert nem ártott soha senkinek,még közvetlenül sem. Érdekes,az él igaz jézusi keresztényként,aki még nem is hallott a kereszténységről.Akkor hogy is van ez???
  Nem az számit,hogy orrvérzésig bújod és kivülről fújod a bibliát,hanem sokkal inkább az,hogy milyen erkölcsű és életmódú társadalomnak vagy az aktiv részese és mit támogatsz.

  1. Kedves Rashaverak!

   írod:
   “Az amazonaszmenti ?pogány? Zarabatana törzsnek vajon miért nincs semmiféle rossz híre?? Egyszerűen azért ,mert nem ártott soha senkinek,még közvetlenül sem. Érdekes,az él igaz jézusi keresztényként,aki még nem is hallott a kereszténységről.Akkor hogy is van ez???
   Nem az számit,hogy orrvérzésig bújod és kivülről fújod a bibliát,hanem sokkal inkább az,hogy milyen erkölcsű és életmódú társadalomnak vagy az aktiv részese és mit támogatsz.”

   Gondolom te se ” Az amazonaszmenti ?pogány? Zarabatana törzsből” írtad ezt a hozzászólást! Te, hol élsz? És azzal, hogy ott élsz (oda születtél), te már támogatod ill aktív részese vagy annak a társadalomnak?

   Mi keresztények a mennyei királyságnak vagyunk a honpolgárai, és aktív részesei. Csak itt a földön élünk még, és próbáljuk teljesíteni : Mát. 5,14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. ?Mát. 5,16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

   De ez is meg van írva:
   Ján. 7,7
   Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.
   ?Ján. 15,19
   Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

   De: Luk. 6,22 Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.

   És: Róm. 10,13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

 5. Bonne
  Egyettértünk.Mindegy ,hogy miben hisz vagy miben nem hisz valaki ,mindegy ,hogy milyen erkölcsi kodexekből merít – ha élettevékenysége nem más kárára tőrténik .A probléma az,hogy a kapitalista nyugat ,amely keresztény alapokra épült – más nyakán élősködik már nagyon régota.Amit nem tudott” keresztényízálni “hóditásokkal,gyarmatósitásokkal a multban,most megprobálja demokratizálni,csakhogy rátehesse a kezét az adott hely erőforrásaira,nyersanyagaira,kihasználjon más népeket.

 6. Én úgy gondolom, hogy sok ember hisz Istenben, mindenki maga módján. Van sok ember, aki se nem katolikus, se nem keresztény, budhista vagy jehovista, de még is hisz Istenben, figyeli a dolgokat amelyek a világban történnek, tanulmányozza a Bibliát, s imádkozik.
  A hithez nem kell temploba járni, gyónni stb. Sok embert ismerek, akik születésüktöl automatikusan megvannak keresztelkedve, de nem hisznek az Istenben, s nem is járjak a “jó utat”. Ha csak az a ember juthat a menybe aki meg van keresztelkedve, akkor tele lesz a meny…
  S szereny vélenényem, hogy nem csak a templomokban keressük a “hívöket”.

 7. Én itt Németországban teljesen mást tapasztalok a hétköznapok szintjén, mint amit az európai jelenségről ír a cikk. Itt, a bankoktól a lakóházakon keresztül a hivatalokig mindenhol kint van a kereszt, és Istentiszteletkor dugig vannak a templomok. Több városban is voltam misén, és mindenütt ezt tapasztaltam.
  Akik elhagyják Istent, azok sok jóra nem számíthatnak….

  1. “Kereszténység” – tegyük csak bátran zárójelbe. Az egyházak szinte kivétel nélkül vezetik a nyájat a veszedelemre, az ördög álarcosbálja az egész.

   “Itt, a bankoktól a lakóházakon keresztül a hivatalokig mindenhol kint van a kereszt, és Istentiszteletkor dugig vannak a templomok.”

   Csel 17,24
   Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

   Olvasás, szövegértelmezés.

  2. Elég retardált fogalma és elképzelése lehet a nyugati társadalomnak a Lényegről ,ha azt hiszi ,hogy a szimbolumok használata és a pár órás közös zsolozsmázás hetente felmentheti a felelősség alól,amit a monoteista világképük- ök,mint a teremtés koronája művelt a világgal és annak más lakóival.Romba döntott és elpocsékolt mindent a kereszténység égisze és szimboluma alatt,most meg várja véget,hogy a mennybe kerülhessen e gonosz világról,amit pont ö tett ilyenné.A kereszténység az egyik legártalmasabb vallás a világon, a muszlim a második.Ha van isten,mind égni fogtok a pokolban.

   1. Rashaverak !

    Amit leírsz az mind igaz és jellemző a világgal és politikával összeházasodott álkereszténységre,amit Constantinus hozott létre,mikor is az igazi kereszténység az igazi Jézus követők belefáradtak az üldözésbe és előjöttek a föld alól a katakombákból,mert belefáradtak az üldözésükbe és elfogadták a békét és szabadságot amit Constantinus ígért de cserébe nem gyakorolhatták többé azokat a tiszta tanokat amiket Jézus fektetett le mikor itt járt a földön,hanem belecsempészték újra a bibliába az ősi babiloni okkult hamis tanokat és rejtett sátánimádatot.És létrehozták a sok hamis vallást.Akikről te beszélsz az ez a lezüllesztett álkereszténység,viszont most is van egy igazi kereszténység egy pici mag/eklézsia ami magyarul kihivottak közössége/,akik szakítanak ezekkel a hamis vallásokkal és kijönnek az okklutizmussal átitatott álfelekezetekből és csak a bibliát használva próbálnak Istennel A Fián keresztül kapcsolatba lenni.Igen a biblia sajnos át van írva meg van hamisítva,de ha őszintén odafordulsz Istenhez Ő el fog vezetni az igazsághoz.Sajnos az álkereszténység van többségben,teret kap tv-ben rádióban nem véletlenül.Itt egy video az igazi kereszténységről nagyon jól elmondja a lényeget.
    http://www.youtube.com/watch?v=0J1CHTVcCVo

    1. Heaveenstreet seven
     Én csak azt látom,hogy ez a vallás a legártalmasabb a világon-még a saját hiveit is rengeteg táborra szakitja- azaz megosztja a Bibia sokrétegű értelmezhetősége miatt.Hol szó szerint kell érteni,hol nem-mindenki a saját izlése,célja és elvárása szerint teheti azt ,ha a kezébe veszi.Nem gondoltam volna ,hogy a biblia igazságok megismeréséhez filozofiából doktorátusi diploma szükségeltetik – és ez a legnagyobb buktatója mert ez álltal és néhány agyafurt ember álltal könnyen manipulálható a laikus tömeg.
     Szóval van egy adott népcsoport,amit Isten kiválaszt,amely ettől aztán magassabrendőnek kezdi képzelni magát az isteni kegy miatt. Itt Isten eleve diszkriminálja az eszkimokat,pigmeusokat,aztékokat,inkákat stb…stb.és megszűli az übermenschen fogalmát a kiválsztott zsidókban.Ne feledjük ,itt Jézus még sehol sincs,csak Isten és a zsidók szövetsége,az őskereszténység.Hogy hova vezetett ez az út mára már tisztán látszik .Hogy kik uralják a világot.
     A biblia nem egy jobb világ megszületéséért írodott,hanem épp ellenkezőleg – azért ,hogy sokkal roszabbá,kaotikusabbá és gonoszabbá válhasson. Ezt a végső konkluziót lehet levonni belőle.

    2. Kedves RASHEVERAK!

     írod:
     “A biblia nem egy jobb világ megszületéséért írodott,hanem épp ellenkezőleg ? azért ,hogy sokkal roszabbá,kaotikusabbá és gonoszabbá válhasson. Ezt a végső konkluziót lehet levonni belőle.”

     Nem! Az a helyzet, hogy az embert ( Ádámot és Évát ) , amikor Isten megteremtette, akkor ők még ártatlanok voltak. Semmilyen olyan tudással és indulattal nem rendelkeztek, amely arra ösztönözte volna őket, hogy a környezetüket kihasználják, tönkretegyék, feléljék, stb! Sőtt, miután meg lettek teremtve a paradicsomi állapotok arról szóltak, hogy minden olyan tudás és hatalom a kezükbe lett adva, amellyel vigyázhattak a nekik adott földre. Teljes harmóniában élhettek az állatokkal, növényekkel. ( Nem hiába, hogy nem az volt a sátán kisértése ott a kertben, hogy “öld meg, edd meg…”! Nem tették volna meg, mert minek? Legfeljebb azt kérdezték volna csak meg, hogy ” mivan?…Minek?…hogy tenném már meg, hogy megölök egy élőlényt?…Meg, mi az, hogy finom? Na és? …Van mit ennem anélkül is…! Meg nem is értem, hogy mit mondasz!…stb!) Ekkor még ( ekkor volt a parancs, hogy szaporodjatok sokasodjatok…) szeretet uralkodott, és a jó és gonosz tudás fájáról még nem evett az ember. Csak miután megcsalattatott, és engedetlen lett, ekkortól ismerte a gonoszt és a jót. Ekkortól tudott különbséget tenni a jócselekedet és a rosszcselekedetek között. És ekkortól számíthatjuk, hogy az embernek a lelkiismereti törvények ( amely által te is ismered a jó és a gonosz közötti különbséget, és megítéled a vallások által elkövetett bűnöket is ) a szívükbe lettek írva! És ekkortól kerűlt az ember a gonosz oldalra. Már Ádámnak és Évának is meg lett igérve a Megváltó, de neki is csak a maga rendelt idejében lehetett eljönni, mert a földön előtte meg kellett történnie azoknak a dolgoknak, amik történtek, azért (többek között), hogy ne vádolhassa senki Istent azzal, hogy nem adott esélyt az emberiségnek, hogy megmutassa, hogy önmagától mire képes! Hogy ne mondhassa rá senki, hogy” bezzeg, ha nem piszkáltál volna már az elején bele, én bizony nagyon klasz ember lettem volna magamtól is”! Meg még egyébb dolgok is vannak, ami miatt nem történt meg már ott az édenben a megváltás! Viszont Isten olyan embert ( embereket) akart magának, aki önszántából szereti őt, nem pedig azért mert nem is tudja, hogy lehetne másképpen is! Ezért tette a kertbe a jó és gonosz tudás fáját, hogy az ember ( nem csak, hogy megpróbálja) szabadakaratjából választhasson. (Mindenesetre a figyelmeztetés megvolt, tehát Ádámékat nem érhette váratlanul a dolog következménye!)
     Na innentől kezdődött az, amit most is élünk! De ha valóban figyelmesen olvasnád a Bibliát, akkor meglátnád, hogy abban az Isten mint kegyelmes, bűngyülölő, irgalmas Isten, aki éppen azokért a gonosz dolgokért (is) szórta szét és adta ellenségeik kezébe a “zsidókat” is, amikről te is beszélsz! És amikor népet alkotott magának Ábrámmal kezdve ( később Isten által adott neve Ábrahám), azért is tette, hogy rajta ill a leszármazottaiban megismertesse a világgal önmagát! ( Itt se akarta rátukmálni magát semelyik népre se! Sőtt, Ábrámnak is lehetősége lett volna nemet mondani! Őt is azért választotta Isten magának, mert szerette (Isten szerinti szíve volt), és :1 Móz. 18,19 Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.
     És még azért is , mert rajta keresztűl akarta Isten behozni a Fiát a világba megváltóként, hogy az Ő kegyelme mindenkire kiáradhasson!)

     De, mint látható, Izrael is “megbukott”! És nem Isten miatt! És most, ebben a kegyelmi időben vagyunk, amikor Krisztus által újjá tesz bennünk mindent, és visszaállítja bennünk a paradicsomi állapotokat ( bár megmarad a gonosz tudás is, de már megtehetjük, hogy nem cselekedjük, nem használjuk, és már nem is akarjuk használni!). Persze ez csak azokra vonatkozik, akik elfogadják ill befogadják Jézust és az áldozata, vére árán megszerzett kegyelmet.
     Azért látod a világot olyannak, amilyen, mert ahogyan te se, mások se tartanak igényt Isten kegyelmére! Mert nem akarnak jót cselekedni, hanem a rosszat! (Ján. 3,19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.) Viszont azt nagyon szeretnék, ha ők rosszat tehetnének, de másoknak azt nem lenne szabad! És úgyan kit is szidnának azért, mert másokat nem öl meg azonnal, ha azok a szabadakaratuk szerint cselekszenek?!

    3. Rashaverak !

     Igen igazad van,a vallással kapcsolatban,mert ezeket a vallásokat nem Isten hozta létre hanem az Ördög pontosan az “Oszd meg és uralkodj” elven alapulva,amit átadott azoknak a politikusoknak és embereknek akik a világot uralják és irányítják a háttérből,látszólag kereszténynek mondják magukat közben viszont magasrangú szabadkőművesek illuminátisták akik az ördög szolgái.Igen Isten az ószövetségben kiválasztotta a zsidókat,mert abban az időben egyedül az a nép volt engedelmes a többi borzalmas dolgokat művelt,gyerek áldozatok és sok sok vérengzés,de aztán amikor a zsidó nép közé is befurakodott a sátán az emberein keresztül akiket vezetővé tett akik becsempészték az okkultizmust és megfertőzték az embereket,akkor a zsidók is elhajlottak,és pontosan ezért küldte be Isten a fiát Jézust,hogy leleplezze ezt a hamis világrendszert,hamis vallást és hogy lerontsa az ördög munkáját és legyen lehetősége az embereknek kijönni ebből a hamis álkeresztényi és babiloni világrendszerből,legyen lehetőség egyszerűen mindenféle vallásos sallang nélkül megélni az igazi kereszténységet ami abban rejlik,hogy engedelmeskedsz az Atyának a Fián keresztül aki egyszerüen leírja mi a lényeg:SZERESD A TE ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL ÉS SZERESD A TE FELEBARÁTODAT MINT TENMAGADAT,ha ezt a két dolgot megtartod akkor a többi már jön magától meg persze a 10 parancsolatot amit Isten nem azért talált ki mert zsarnok és le akar uralni minket,hanem azért hogy minket megvédjen a sok keserűségtől fájdalomtól és persze attól,hogy másnak kárt okozzunk.Ezeknek a vallásos dogmáknak a másik célja,hogy minél távolabb kerülj Istentől és meg se értsd az egészet,hanem csak mint egy robot ismételgesd a rituálékat és berögzült dolgokat és egy hamis istenképet állítanak fel az emberek elé.Most ami a közel keleten zajlik is úgy állítják be hogy a vallás nevében megy az egész ami igaz is,mert pontosan ez volt az ördög célja,hogy az embereknek legyen elege a vallásokból és tűnjön úgy,hogy az Istenben hívés és a vallások okoznak minden bajt és háborút és az emberek követeljék saját maguk,hogy töröljék el az összes vallást és Isten képet a földről és ekkor fog színrelépni az antikrisztus egy teljesen új világrenddel és világvallással.Egyébként a zsidók már elvesztették a kiválasztott nép privilégiumot,a testi zsidóság már nincs kiválasztva,hanem helyébe lépett a szellemi zsidóság akik a szívüket metélik körül és ide bárki beletartozhat aki követi Jézus tanításait és elfordul a bűnöktől,ha zsidó,ha görög ha magyar ha olasz bárki nincs személyválogatás,csak a szabadkőműves hamis tanítók terjesztik,hogy Izrael és az ott élő emberek a kiválasztottak,pedig semmivel sem különbek mint bármelyik másik népcsoport.

   2. Azok a szimbólumok pedig amikről írsz azok egytől egyig sátánista szimbólumok amit az okkult babilonból és sumér sátánista vallásokból hoztak el napjainkig,ha utána nézel és kutakodsz megláthatod az összefüggsét,ezek mind szabadkőműves okkult szimbólumok a legtöbb rejtett napimádat és rejtett Lucifer imádat.

    1. Heavenstreet.seven, te magad érted amit itt leirtal?… Mert nekem valahogy nem akarodzik. Azt a Bibliat, amirol a 2-es szammal jelolt mondatodban olvasok, hol lehet beszerezni?

     1.” …hanem belecsempészték újra a bibliába az ősi babiloni okkult hamis tanokat és rejtett sátánimádatot.”

     2. “…akik szakítanak ezekkel a hamis vallásokkal és kijönnek az okklutizmussal átitatott álfelekezetekből és csak a bibliát használva próbálnak Istennel A Fián keresztül kapcsolatba lenni.”

     3. ” Igen a biblia sajnos át van írva meg van hamisítva,de ha őszintén odafordulsz Istenhez.”

     Misirol nem?…még mindig nem akarsz leszokni?

    2. Ria!

     A biblia felfedező programot tudom ajánlani Neked,ha érdekel küldök linket ahonnan letöltheted,ezzel a progival össze lehet hasonlítani a mostani bibliákat a régebbi eredetibb iratokkal.
     Misivel nagyon rég nem beszéltem SAJNOS,de azt viszont nem értem,hogy Te hogy engedheted meg magadnak ezt a személyeskedő,kioktató hangvételt felém,én sohasem beszéltem így Veled úgy gondolom,de most akkor már én is megkérdezem,hogy és Te nem akarsz leszokni erről a személyeskedésről és kioktató mindenlébe kanál viselkedésről?Szerinted Isten ilyen szerepet szánt a nőknek mint amit te képviselsz itt ezen az oldalon?Mert szerintem nem.És igen értettem,hogy mit írtam,attól hogy te nem érted nem biztos,hogy abban van a hiba amit leírtam .Az gondolom meg se fordul a fejedben,hogy esetleg valamit te értelmezel rosszul vagy tudsz.
     De azért nincs harag részemről legalábbis biztos nincs csak arra kérlek,hogy a személyeskedést mellőzd!
     Köszönöm szépen!

     Isten áldjon és vigyázzon Rád!

    3. Értem.
     Amit nem értek .A világ Jézus elött gonosz volt .Eljövetele után azomban továbbra is gonosz maradt ,mi több- felülmulta és sokkal gátlástalanabbá és ravaszabbá lett .Mi ebben a ráció,hol maradt a jóság progressziója a világon amiért Megváltásnak kéne nevezni ?!
     Ezt kudarcnak nevezik ,mert nincs semmi látható eredménye. Ha pedig a mennyországi öröklét ára lenne ez a tengernyi világdráma,akkor ezen az áron aljasság lenne elfogadni a rengeteg ártatlan áldoztért,embertársainkért,akik ebben a nagy húsdarálóban végezték -csupán azért,hogy nekünk esélyünk legyen az isteni megméretettésre.Érző és szabadgondolkodású lények voltak.

    4. Kedves RASHAVERAK!

     A világ Jézus eljövetele előtt és után is gonosz! Sőtt a vég közeledtével, egyre gonoszabbá vált, válik ( amiről keveset lehet hallani, hogy még itt a földön ténykedik Sátán is, aki ki nem állhatja az embereket, és Istent se!) ! Bár Jézus minden emberért kifizette a váltságdíjat ( vagyis a világon mindenki megtérhetne Istenhez, bűnbocsánatot nyerhetne (ingyen kegyelemből, Jézus váltságáért) , és Istennel Jézussal és a Szent Lélekkel személyes kapcsolatba kerülhetne), de Istena megtérést csak önkéntes alapon fogadja el! ( Ezért se elfogadható a csecsemőkeresztelés, hiszen ott más hísz a csecsemő helyett! Ez pedig ebben az esetben nem elfogadható, az Isten Igéje szerint! ) Ő senkit nem fog kényszeríteni. Sajnos, ahogyan írva is van, csak nagyon kevesen vannak, akik elfogadják az Isten által felajánlott kegyelmet, amely mint mondtam, nem egyenlő a “vallással”! Megtérésünkkor, amikor befogadjuk Isten Fiát a szívünkbe, újjászűletünk. Nemcsak kapcsolatba lépünk Istennel, hanem a szívünkben megszületik az isteni élet csírája is, aminek az a következménye, hogy megváltozunk. Megváltozik az eddigi hozzáállásunk is a dolgokhoz, az élethez, Istenhez, a világhoz. Amit addig kedvvel csináltunk, azt már ( ha nem Isten szerinti dolog volt) nem szeretjük csinálni, ill abbahagyjuk, ha bűnös cselekedet volt. (Ekkortól már megtudjuk tenni az új élet és a bennünk lakozó Szent Lélek által!)Továbbá bűngyűlőlőkké válunk. Vagyis ettől kezdve a Szent Lélek munkája által, egyre jobban hasonlítani fogunk Krisztusra. Persze ez is függ attól, hogy kinél mennyi idő, mire teljesen látható lesz Isten munkája benne, hogy mennyire engedi magát formálni Isten Szent Lelke által, és hogy mennyire volt erős az egyénísége annó! Meg még függ néhány dologtól, amiket Isten ismer, akinek személyreszabott programmja van a számunkra ahhoz, hogy a Fia hasonlatosságára formáljon minket! Ezt mind (és még többet is) Isten ingyen kegyelemből és szeretetből teszi .
     A vallás pedig azt tanítja, hogy te próbálj meg “Istennek tetsző” életet élni magadtól ( legfeljebb mondogasd Jézus nevét, vagy más vallásban más neveket) , a “vallás” tanait és törvényeit betartva, és a végén majd benyújthatod a számlát Istennek, hogy te milyen jóember is voltál, és ezért Ő téged üdvözítsen, stb…! Itt, a vallásnál, mint ahogyan láthattad a történelem folyamán is , azután felbukkantak olyan tanítások és eljárások is, amik teljesen elképesztőek, hogy hogyan tudták erre Jézus nevét “felfércelni”! De, ezt mint már mondtam a Sátán találta ki, az arra fogékony emberekkel ( akik sajnos sokan vannak).
     Visszatérve a kérdésedre, most még Isten országa ( ebben a korban, korszakban ) nem láthatóan van jelen, hanem személyszerint a keresztényekben, az eklézsiában. ( Mint már mondtam, itt azokról a hívőkről van szó, akik megtértek, befogadták a szívükbe Jézust, mint megváltójukat, újjászülettek a Szent Lélek által, és meg is maradtak a hítben és a Krisztusban! És élő kapcsolatban vannak Vele és Istennel. ) A látható, fizikai Isten országa, ezen korszak lezárása után, az 1000 éves királyságban fog megtörténni. Amikor is Jézus, mint Király jön vissza, és ezer éven keresztűl bemutatja, hogy milyen is egy olyan világ, ahol a jog, békesség, szeretet uralkodik. Persze, akkor könnyebb lesz, az akkor élő embereknek, mert akkor már nem lesz “kétséges”, hogy van Isten, hogy melyik az igazi Isten, és a Sátán is meg lesz kötözve ezalatt az idő alatt! Persze, a végén még elengedik egy kicsit, hogy “hadd lássák”, hogy mennyire tetszett ez a korszak az embereknek, de tudható, hogy sokan lesznek, akik nem lesznek azzal se elégedettek!

     írod:
     “Ezt kudarcnak nevezik ,mert nincs semmi látható eredménye. Ha pedig a mennyországi öröklét ára lenne ez a tengernyi világdráma,akkor ezen az áron aljasság lenne elfogadni a rengeteg ártatlan áldoztért,embertársainkért,akik ebben a nagy húsdarálóban végezték -csupán azért,hogy nekünk esélyünk legyen az isteni megméretettésre.Érző és szabadgondolkodású lények voltak. ”

     Mindenki fel fog támadni, és Isten előtt ítéleten részt venni, ahol mindenki a cselekedetei szerint fog megítéltetni! Aki lelkiismerete szerint jót cselekedett, az nyílvánvalóan ( a Biblia szerint!) nem a pokolra fog kerűlni! (Természetesen Isten nem igazságtalan, nem fog XY azért elkárhozni, mert mégcsak nem is hallott ( hallhatott) Úr Jézusról, a kegyelemről, stb! ( Bár mindenki Krisztus megváltása alapján fog üdvözűlni, már aki “átmegy az ítéleten”. Ezt most nem magyaráznám el, de így van! ) Azért se, mert nem annó nem volt zsidó, és nem ismerhette Isten törvényét! Tehát, aki “ártatlan” volt , ( vagyis aki a lelkiismerete és szíve szerint igyekezett a jót cselekedni) az nem fog elkárhozni. ( Most is , Jézus a bűnösöket hívja a megtérésre, és az üdvösségre! Akiknek nincs is más esélyük! Persze ez nem azt jelenti, hogy az “igazak” igazak, csak esetleg kevésbé bűnösök, mint emezek!) Persze itt már benne van az is, hogy aki hallja a kegyelem evangéliumát, amely az Úr Jézus Krisztusban adatott, és visszautasítja az Isten kegyelmét, az úgyanúgy a cselekedetei által lesz megítélve+még az se lesz enyhítő körülmény, hogy nem halotta az evangéliumot!

    5. Ezt még fontos hozzátennem az újjászületés leírásához: szeretet töltetik ki a szívünkbe Isten íránt, Úr Jézus íránt, és a testvérek, valamint az emberek íránt! Sokan gondolják, azt, hogy ez csak “képmutatás” a keresztények részéről, hogy tudjuk szeretni ellenségeinket is, pedig ez “csak” az újjászületéssel, a bennünk megszületett isteni élettel “jár”! És amennyiben megmaradunk a hítben és Krisztusban, úgy ez se “kopik” ki belőlünk!

    6. En még azt a fontosat is hozzatenném, hogy a legtöbb esetben Isten hivoket küld konkrét személyhez, vagy személyekhez az O üzenetével. Az persze mas kérdés, hogy akihez/akikhez a hivo küldve lett, az a személy/személyek félresöprik-e azt, vagy örömmel fogadjak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend