Idők jelei

Győzelem az üldöztetésben

Az Open Doors UK folyamatosan nyomon követi a keresztények helyzetét a világban. A különböző missziós szervezetek rendelkezésére álló adatok alapján jelenleg több millió keresztényt üldöznek a hitéért, és közülük egyedül az elmúlt év során hétezret öltek meg.

Észak-Korea 14 éve megszakítatlanul vezeti a keresztényekkel szemben legellenségesebbnek és legveszélyesebbnek tartott országok listáját.

Irak, Szomália helyére lépve, a második legveszélyesebb országnak számít a keresztény hívők számára.

A harmadik helyen álló Eritreát mostanában csak Afrika Észak-Koreájának nevezik az egyre súlyosabb méreteket öltő paranoia és az erősödő diktatúra miatt.

A tízes lista utolsó négy helyén Szomália, Szudán, Irán és Líbia állnak, ebben a sorrendben.

Indiában, a világ második legnépesebb országában három éve folyamatosan erősödik a vallási üldöztetés.

Lisa Pearce, az Open Doors UK & Ireland elnöke a következőket mondta:

‘Ez nagyon aggasztó. Sok ország lekerült a listáról, de nem azért mert csökkent volna az üldöztetés, hanem azért, mert a helyzet máshol sokkal gyorsabb ütemben romlik.

A keresztények helyzete egyre rosszabb minden térségben, ahol jelen vagyunk, és ráadásul egyre gyorsabb ütemben romlik.

Ugyanakkor a világ számos területén, a hihetetlen nyomás és a sokak által fizetett súlyos ár ellenére, az egyház növekszik. Mindig van remény, de hozzá kell tennem, hogy ismeretlen vizeken járunk. A keresztényüldözés soha nem látott mértékben erősödik.’

A lista második helyén álló Irakban a 2003-as adatok szerint még 2 millió keresztény élt, ma számuk nem lehet több 200 ezernél.

Irakhoz hasonlóan a szíriai keresztények is az iszlám dzsihádisták kedvelt célpontjai. Az Iszlám Állam által felügyelt területeken tilos a keresztény hit, az ország többi részén viszont tilos más hitre térni az iszlámból.

ww-map-160113 2016-08-18_1627

(forrás)

A távol keletről és más muzulmán országokból érkező hírek alapján az ember azt gondolná, hogy a keresztények nagyobb biztonságban vannak a nyugati országokban, pedig nem mindenhol ez a helyzet.

A Breitbart London szerint a keresztény menekültek éppen olyan nagy veszélyben vannak a radikális muszlimok miatt az európai menekültközpontokban, mint voltak saját hazájukban.

Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a kereszténység üldöztetésben született és Isten gyermekei egy olyan királyság tagjai, amin a ?pokol kapui sem vehetnek diadalmat,?1 hiszen egy örök Kősziklára épült.

Az egyház nemcsak üldöztetésben született, de az üldöztetés más korokban is megerősítette az igaz hívőket.

A becslések szerint Mao kulturális forradalma során 20 millió kínai veszítette életét. A keresztények azonban szilárdan kitartottak a történelem egyik legkeményebb és legkiterjedtebb üldöztetése ellenére. Az üldöztetés nem volt képes elpusztítani az egyházat, ehelyett a helyi hívők saját lábukra álltak és megerősödtek. Az 1977 óta eltelt időszakban a kereszténység terjedése Kínán belül példanélküli. A kutatók szerint 1990-re a hívők száma már 30 és 75 millió között volt. Mao Ce-tung, tudtán kívül, a történelem egyik legeredményesebb ?evangélistája? lett.

A kommunizmus hasonló hatást ért el az egykori Szovjetunióban is. William Lane Craig a vasfüggöny összeomlását követően megkérdezte Andrej Grib híres orosz kozmológust, hogy szerinte miért kezdtek az emberek tömegesen Istenhez fordulni országában a változások után, mire Grib a következőket válaszolta:

‘A matematikában létezik egy úgynevezett indirekt bizonyítás, amiben feltesszük a bizonyítani kívánt állítás tagadását és logikai lépések segítségével bebizonyítjuk, hogy az hamis. Vagyis az igazságot azzal bizonyítjuk, hogy megmutatjuk ez ellenkezőjének a hamisságát. A marxista ateizmust hetven éven át teszteltük ebben az országban és nem működött, így mindenki úgy gondolja, hogy az ellenkezőjének igaznak kell lennie.’2

A nagy sárkány tehát, az ősi kígyó, testvéreink vádlója3 hiába tombol itt a Földön, hiába próbálkozik fizikai, intellektuális, szellemi és egyéb támadásokkal, mert legyőzték őt a Bárány vérével4 és szánalmas fegyverei nem járnak szerencsével5.

Pállal együtt bátran mondhatjuk tehát, hogy bár “mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportak, de nem elveszettek.” (2. Korinthus 4:8-9)

 1. Máté 16:18 []
 2. William Lane Craig: On Guard, Defending Your Faith with Reason and Precision []
 3. Jelenések 12:9 []
 4. Jelenések 12:10-11 []
 5. Ézsaiás 54:17 []
Előző posztKövetkező poszt

42 hozzászólás

 1. Mindenkinek hoztam ezt a bibliai üzenetet!!!

  “Titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 1 Péter 1/5”

  Az idő előrehaladtával ez egyre nyilvánvalóbb lesz ,hogy a keresztények megmaradása csoda!

  Rám is jellemző hogy időnként elfelejtem ERŐS LEGYŐZHETETLEN ISTENÜNK VAN, nem olyan akit a mi ,vagy mások bénasága, bűne, akarata meg tudna akadályozni. Egyedül a hitetlenség akadály, de még hitet is kérhetünk mert az sem tőlünk van. Az is egyfajta csoda..

  Nagymamám sokszor mondta hogy ő nem hisz a menyben, végül kiderítettem hogy Istennek hisz de a mennyországot nem tudja elképzelni..

  Lehet más dolgokban mi is így vagyunk Istennel

  1. Meglehet, bizonyos egyházak vallási dogmái által sugallt, és aszerint elképzelt mennyben nem hisz – ebben szerintem semmi probléma nincs. A menny úgy van, ahogy a Biblia írja, és nem úgy, ahogy egyesek hirdetik (mivelhogy nem tudják értelemben összeállítani az egészet).

   Summa summárum: igaz. más dolgokban is sokszor így vagyunk Istennel szerintem is. Neki hiszünk.

 2. Soha ezelőtt, Keresztrefeszítésem óta, nem szenvedett el ekkora üldöztetést a Kereszténység
  Nyomtatóbarát változat

  2015. május 6. szerda, 22:31

  Drága szeretett leányom, Könnyeim nagy patakokban folynak ebben az időben, mivel most Isten Szent Igéjét darabokra tépik.

  Az Irántam, Jézus Krisztus iránti szeretet szertefoszlott, s közben Egyházam lelke úgy kiszárad, hogy nemsokára már csak egy sivatag lesz belőle. Meg lesz fosztva az élettől, és egyedül csak az igaz hitűek fogják Benne állandóan dobogásban tartani Szeretetem Szívét, miközben minden más, ami azt körbe veszi, ki fog száradni, mivel kiszívnak belőle minden csepp életet.

  Soha ezelőtt, Keresztrefeszítésem óta nem szenvedett el ekkora üldöztetést a Kereszténység, mely annak a következménye, hogy megvetik Isten Igéjét.

  Mindazt, amit Atyám Királyságában szentnek tartanak, most az ember megtizedeli, kinek szíve többé már nem érez szeretetet Teremtője, a Legmagasságosabb Isten iránt.

  Azok, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzá, szeretik Őt, és nagy tisztelettel vannak Iránta, érezni fogják szívükben az Ő Fájdalmát, mintha azt éles kard járta volna át, mely szörnyű fájdalmat okoz, de nem öl. Mert azok, akik igazán szeretik Istent, képtelenek lesznek elszakadni Tőle, mert ők egy olyan köldökzsinórral vannak Hozzá kötve, amelyet nem lehet elvágni.

  Isten az Ő Irgalma által el fogja pusztítani ellenségeit, akik megpróbálják ellopni azok lelkét, kiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe.

  Az Én Időm szinte már elérkezett hozzátok. Soha ne adjátok fel a reményt, és ne essetek kétségbe, amikor tanúi vagytok ádáz ellenségem munkálkodásának és annak a sebességnek, amellyel a gyanútlan lelkek elfogadják az ő gonosz és ravasz útjait.

  Én mindenekelőtt a Nagy Türelem Istene vagyok, és bőségesen fogom kiárasztani Irgalmasságomat az emberi nemre, Szeretetem Lángjai közepette.

  Ezek a lángok ugyanúgy fogják belecsepegtetni a Belém vetett megújult hitet a Hozzám hűtlenné vált emberekbe, mint ahogy majd elpusztítják a Sátánt, minden démonát, és minden bukott angyalt, akik túszul tartják azokat a lelkeket, akik bár elszakadtak Tőlem, de mégis Hozzám tartoznak.

  Az Én Időm el fog jönni, de nem azelőtt, hogy a világ meglátná a Jelenések Könyvében és az Igazság Könyvében megjövendölt jeleket. Ne féljetek Tőlem. Készüljetek fel Rám. Utasítsátok el az ellenségeim által tett hamis ígéreteket. Maradjatok mindig hűségesek Igémhez. Ellenségeimnek nem lesz részük Királyságomban.

  Az Én szeretett híveim, beleértve azokat is, akik a Nagyfigyelmeztetés során segítségért kiáltanak Hozzám, nem fognak meghalni soha. Mert az övék lesz az Új Királyság, az Én Királyságom, az Egyetlen, amely Nekem, a Messiásnak, minden idők Királyának lett megígérve ? egy vég nélküli világ.

  Ez lehet a zűrzavar, a megosztottság, a szomorúság és azok utáni vágyakozás időszaka, akik Engem képviselnek ezen a Földön, hogy hirdessék az Igazságot. De tudnotok kell a következőt: Én Vagyok az Igazság. Az Igazság nem hal meg soha. Az Én Királyságom örökkévaló, és ti, szeretett gyermekeim, Hozzám tartoztok. Jöjjetek! Maradjatok szorosan Mellettem!

  Én a ti jogos örökségetekbe foglak vezetni benneteket. Bízzatok Bennem. Hallgassatok Rám, amikor ezen üzeneteken keresztül- az Igazság Könyve által szólok hozzátok. Ez számotokra Isten Ajándéka, hogy ne feledjétek el soha Ígéretemet: hogy újra eljövök, hogy megítéljem az élőket ? azokat, akik e Földön élnek, valamint azokat, akik az Én Kegyelmemben haltak meg.

  Én most mindenféle jelet fogok mutatni világszerte. Azok, akik meg vannak áldva a Szentlélek Ajándékával, tudni fogják, hogy ezek a jelek szeretett Atyám Utasítására küldettek a számotokra.

  Menjetek Békével. Ezekben az időkben egyedül csak ezeken az üzeneteken keresztül hallgassatok Rám.

  Nagyon szeretlek benneteket, és mint Enyéimre, igényt tartok rátok. Senki ne próbáljon ellopni Tőlem egy lelket sem, mert tetteiért örök kínszenvedésben lesz része.

  Jézusotok

  http://masodikeljovetel.hu/soha-ezelott-keresztrefeszitesem-ota-nem-szenvedett-el-ekkora-uldoztetest-keresztenyseg

  1. Ezeket a MDM-től származó “üzeneteket” még a KE. vezetősége is elítélte, mint bizonyíthatóan nem hiteles üzenetek, de hát jó éhány bigott katolikuson még ez sem segít. Nem ők tehetnek róla,…bár részben a hívők is felelősék, de ez van amikor visszanyal a fagylalt. Mondhatni a programozás mellékhatásai. Hogy melyik programozás? Például ezek itt: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=21297&print=1

  2. Ne már…

   Könyörgök Nektek, figyeljetek az Írásra, mit is mond mindannyiunknak. Figyeljetek Krisztus Jézusra is, életének minden egyes pillanata tanítás. Volt sok írásotok, közölnivalótok, időnként hangot adtam aggodalmamnak. Nem tekintelek Titeket (téged, Azele, és Andre-t) jobban eltévelyedettnek magamnál, hiszen nem látok a fejetekbe és nem bújok a bőrötök alá a nap 24 órájában, de ami sok, az sok. Gondolkodjatok, térjetek józan észre, könyörgök Nektek, mert ennek nagyon nem lesz jó vége:

   Amikor Atyám ítélni tér ide közénk, én bizony nem cserélnék Veletek. Szeretlek Titeket, de azt, amiről tudom, hogy a tévesztésért jár, neketek sem, nem hogy magamnak nem kívánom.

   Ne velem pereljetek ezek után!; álljatok Isten elé, mert az Ő nevében beszéltetek, így egyezzetek meg Vele, ha sikerül. Remélem, sikerrel jártok, de ugyanakkor tartok tőle, hogy nem…

   1. Nyugalom, kedves Pál, Te nem olvasod ki az írásaikból, hogy az Antikrisztust már látják azon a “trónon” ahová készül, és látják, hogyan készül az EGYVALLÁS … ŐK – BIZTOSAN – nem fognak “beugrani” bár az Írás azt mondja, hogy megtéveszti, ha lehet, még a választottakat is…
    Lesznek nagyon sokan, sajnos, akik nem látnak a színfalak mögé 🙁 és azok között, tényleg, sokan lesznek katolikusok. Nem is tudom, hogy “szóljak” nekik, keresem az adandó alkalmat … bízom, hogy majd eljön ennek is az ideje.

    Ezek az írások nem tartoznak a HIT lényegéhez, hidd el nekem hogy egészen nyugodt lehetsz felőlük. Szerintem azoknak írják, akik értik a nyelvet 🙂 : tudják úgy “dekódolni” ahogyan pl. sokan itt az oldalon, nem.

 3. Nem mindenki, aki azt mondja nékem: Uram! Uram! Megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.? Mt.7,21-23

 4. Berlinben végre a templomban is kimondhatják a boldogító igent a homárok Berlinben, az egykor német volt szövetségi főváros egyik jelképének számító Alexanderplatz közelében húzódik meg az evangélikus Mária-templom, ahol közel egy héttel ezelőtt először kerülhetett sor két buzeráns egyházi esküvőjére. A Berlin/Brandenburg Régióban az azonos neműek csak 2016. július 1-től köthetnek templomi házasságot, miután az Evangélikus Egyház Berlin-Brandenburg-Sziléziai Oberlausitz egyházkörzet (EKBO) szinódusa 91 igennel, négy tartózkodással és tíz ellenszavazattal még az idén áprilisban úgy döntött, hogy az evangélikus egyház is összeadhatja őket ? írja lelkendezve a Berliner Morgenpost.
  Forrás: https://kuruc.info/r/4/162712/

  1. “homárok”, “buzeráns” – az ilyen besz?d, mocskol?dás, s?rteget?s minden, csak nem kereszt?nyi.

   1. Miért milyen a keresztény beszéd ? Mert amire te gondolsz, az inkább polkorrekt. Az pedig bizonyos, hogy még sátánhoz is több köze van, mint a buzizásnak. Jézus ha szólíthatott egyeseket rókáknak, akkor nem lehet buzinak hívni azt aki homoszexuális nemi állapotú ? Miért ? A meleg pedig azt jelenti, hogy magas hőfokú, a hideg ellentéte !

 5. A Szovjetunióban is ugyan az történt? Micsoda?
  – A Lenin és Sztálin rémuralom alatt is az ortodox egyházról beszélhetünk nem egyéb felekezetről.
  -Jól értem, azoknak is üdvösségük van, akik az ortodox egyházban vannak papok miséjét látogatják és gyónni járnak?
  Újra ezt tudtam kibogarászni a cikk második feléből.
  Döntsük már el végre, hogy mit jelent “Istenhez fordulni” felekezettől független?

  1. Kínában ma is csak az engedélyezett egyházakban, templomokban lehet “hivatalosan” keresztény valaki. Ez szerinted azt jelenti, hogy a hivatalosan számontartott keresztényeken kívül nincs is más hívő az országban?
   Fent pedig a Szovjetunió bukása utáni változásokról van szó. Megjegyzem olvass utána, hogy mennyi igaz keresztény volt a Szovjetunió alatt is. Ajánlhatom például Brother Andrew könyvét a témában. (https://www.amazon.com/Gods-Smuggler-Brother-Andrew/dp/0800796853/ref=asap_bc?ie=UTF8) Mellesleg az, hogy valaki az ortodox egyház tagja és oda jár misére, nem zárja ki, hogy megtért keresztény legyen, és fordítva, vagyis egy élőhitű gyülekezetbe járás nem garantálja, hogy valaki újjászületett keresztény.

   “Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” 1. Sámuel 16:7

   1. “Mellesleg az, hogy valaki az ortodox egyház tagja és oda jár misére, nem zárja ki, hogy megtért keresztény legyen”

    Ezt akartam hallani, tehát a katolikus hívők, ortodoxok és protestáns felekezetek tagjai is lesznek az üdvözültek között! Nem csak kihívottak közössége van, szellemi Izrael….
    Még ezt senki mástól nem hallottam eddig.
    Szerintem ezzel mindent elmondtam és ön is tudtára adta itt minden olyan jelenlévő számára, akik teljesen máshogy vélekednek erről, mint maga. 🙂

    Isten Áldja!

    1. Kik vélekednek másként? Én katolikus vagyok és pontosan így gondolom, szerintem sokan gondolják így, ha nem is válaszolnak!
     Isten áldjon!

    2. “Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” Ap.csel. 16:31

     Nincs más feltétel.

    3. Nem tisztem személyeskedni.
     Kereszténynek számítanak, sőt igaz kereszténynek a katolikus egyház, ortodox és protestáns egyházak követői is, van üdvösségük!
     Jó volt olyan testvértől is hallani, aki a semleges oldalt képviseli, nem tartozik egyikhez sem.
     Ez minden.

     Isten Áldja!

    4. Végre valaki kezdi látni, hogy mi a helyzet.
     Nagyon jól írtad, az eklészia, aminek szó szerinti jelentése kihívottak közössége, a szellemi Izrael fog üdvözülni, akik kijöttek az emberek által létrehozott kereszténységből, aminek semmi köze nincs Istenhez és a Fiához, sosem volt.
     Isten kihívja belőle az igaz lelkűeket, akik valóságosan szeretik Istent és a Fiát, hogy csatlakozzanak az igazi gyülekezethez, a Krisztusnak engedelmesek közösségéhez.
     Mert csak a Krisztusnak való engedelmesség ad üdvösséget, csak hinni az nem elég.
     Ján 3:36, 1Ján 2 eleje pl. stb.

     A kereszténységben nem lehet megélni az igazi Krisztus követést tisztán, csak megalkuvásokkal, mert tele van a kereszténység hamis dogmákkal, rituálékkal. Okkult, hamis tanokkal fertőzött már a kezdetektől.
     Pontosan ugyanaz történik mint anno a judaizmussal, a vezetők megfertőzték talmudos, kabbalás okkult tanokkal és Isten Jánoson, a Fián és apostolokon keresztül kihívta belőle az embereket, hogy ne legyenek részesei a bűneinek, hogy ne vesszenek el a 70-es romai pusztításnál.
     Ez mind előkép is volt a jövőbeni Babilon összedöntésének.
     Ezért Isten kihívja az övéit a világi és vallási Babilonból, amibe a kereszténység mellett az összes többi emberi-testi-földi-ördögi vallás is bele tartozik.

     El kellene végre szakadni ettől a téves felfogástól, hogy csak a kereszténység, semmi más.
     Ez az ördög egyik legnagyobb becsapása, hogy a kereszténységet úgy állítja be, mintha az Krisztus teste lenne. Csak úgy látszik, mintha a Bárány lenne, de úgy beszél, mint a sárkány, mert hazugságokat tanít és okkultizmust….Sajnos, bár ne így lenne.
     Egyre többen felismerik ezt és nem akarnak megalkudni és félrenézni, hanem felvállalják és ott hagyják az egész kuplerájt.
     Ott hagyják a sátán asszonyát és csatlakoznak Krisztus menyasszonyához…..

     A mai keresztény üldözések mindig is voltak, ez nem az amiről a biblia ír, az még hátra van.
     Az igazi szentek üldözése, azoké akik kijöttek a kereszténységből és a többi hamis egyházból és nem fogadják el majd az egységes vallást, a babiloni új rendet, majd azokat fogják kőkeményen üldözni….

     Az Atyánk adjon mindenkinek világosságot és hozzon ki minél több embert Babilonból!

    5. Thea,
     Először is hadd kérdezzem meg, hogy mi volt a célod ezzel a cikkel?
     Itt vannak a következő kérdéseim. Mi alapján dönti el a Open Doors társaság, hogy kik azok, akik keresztények és kik nem? Van még egy kérdésem. Vegyük például ezt a csúnya Iszlám Államot vagy az un. radikális muszlimokat világszerte. Ők hitünk szerint kiket üldöznek, a keresztényeket vagy azokat, akiket a Koránjuk, idézem, “infidels”-nek, azaz hitetleneknek nevez?

    6. Szép estét Thea.
     Az 1. válasz nagyon tetszik.
     A 2. válasszal viszont már baj lehet. Kifejtem.
     Tudtommal az Open Doors szervezet ezt képviseli “Taking a stand against persecutions”, “Open Doors is an international ministry serving persecuted Christians and churches worldwide”. Magyarul, felszólal a keresztények üldöztetések ellen és azon dolgozik, hogy ezek megváltozzanak.
     De mit szólsz mindezekhez a Máté 5:10-12 fényében.
     Én sajnos nagy dilemmát, határozatlanságot, ellentmondást látok a keresztények többségénél ma, hogy mi is az, amit igazán akarnak, szeretnének ebben az életben. Nem szeretnélek megbántani vele, de megmondom őszintén, téged is közéjük sorolnálak. Megpróbálok hirtelen felsorolni egyet-kettőt….hármat.
     Ezek az emberek mind azt mondják, azt szeretnék, ha minél többen üdvözülnének Jézusban. Persze jól tudják, hogy mivel jó sok tévelygő van odakint sok időbe telne az a bizonyos “minél többen” megvalósulása,……ugyanakkor azt is szeretnék, ha Jézus már holnap visszatérne. Pedig jól tudják, hogy ezúttal az Úr nem áldozati bárányként fog visszajönni, hanem Júda Oroszlánjaként. Ezt remélem nem kell jobban kifejtenem.
     Tudják, látszólag elfogadják iletve vallják a Máté 5:10-12-ben leírtakat, de lásd az Open Doors politikáját és ezzel sok más keresztény is egyetért, azt szeretnék, ha azokat a keresztényeket nem üldöznék, mert az egy csúnya…embertelen dolog. Tudják, hirdetik, hogy ez a világ és az emberi szervezetek sátán irányítása alatt állnak, de ugyanakkor elvárják, sőt, petíciókkal aláírásával, stb-ek azt szeretnék, hogy ezek a világszervezetek emeljék fel a hangjukat, vessék be estleges politikai befolyásukat a szegény üldözött testvérek üldöztetésének megállításában.
     Jól tudják, hogy Jézus ezt is előre megmondta, de mégis rossz, igazságtalan dolognak tartják és nem szeretnék, ha az ilyenek lennének a világban. Pontosabban, szeretik is meg nem is, elfogadják meg nem is,….ha ennek, amit így leírok van egyáltalán valami értelme.
     Mivel magyarázod ezt a keresztény inkonzisztenciát? Akik így őrlődnek az Menny és a Föld, a szellem és a testiség között…azok keresztények, azok Jézus követőknek számítanak? Ha mi is segíteni akarjuk az üldözött keresztényeket, lásd pl. az OD. iniciatívát, azzal segítünk nekik, vagy annak éppen az ellenkezőjét érjük el?

     A 3. választ nem tudom elfogadni, mert muszlim szemszögből a hitetlenek nem csak keresztényekből állnak, hanem mindenki másból, akik nem az iszlámot követik. Sok példa volt-van és lesz is a világban, ahol keresztények, vagy buddhisták, vagy hinduk, vagy rasztafárik, stb-ik üldöztek, üldöznek és üldözni fognak un. muszlimokat, vagy másokat.

    7. Adrian, szerintem eléggé félreérted a helyzetet, ha a Máté 5-10-11 alapján azt gondolod, hogy az üldöztetés egy Isten által kívánt, áldott valami lenne. Éppen úgy ahogy a betegségeket, az üldöztetést sem Isten küldi vagy akarja, viszont a javunkra tudja fordítani és meg is teszi, ha Őt követjük. Az Úr látja a jövőt, tehát megmondta nekünk, hogy ha Őt követjük, akkor számíthatunk üldöztetésre, illetve ez az időknek egy olyan jele, amit többször is említett, de nem azért, mert ez valami szuper dolog és ebben leli örömét.

     Nézd meg, hogy Pál hogyan állt az üldöztetéshez. Tudjuk, hogy készen állt meghalni Jézusért, sőt, azt írta, hogy a halál nyereség. Ugyanakkor simán a római hatóságokhoz, sőt egyenesen a császárhoz fordult, hogy elkerülje a zsidó vallási vezetők üldöztetését. Ovlasd el az Ap.csel. 25-öt.

     Szerinted nem segíthetünk a testvéreinknek törvényes úton? Nézd meg a Bodnariu család esetét, akik a keresztények és a politikai vezetők, illetékesek közbenjárására és/vagy a világ sok pontján szervezett tüntetések eredményeként visszakapták a gyerekeiket. Nekik se kellett volna segíteni, hadd üldözzék őket, hadd szenvedjenek? A norvég “gyerekvédelmi” hatóság meg hadd rombolja tovább a családokat, gondolván senki se képes megakadályozni őket?

     Igen, lesznek üldöztetések. De nem kell kiállni széttárt karokkal, hogy “gyertek, ide lőjetek”.
     “Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.” Máté 10:16

    8. “Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
     Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
     Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak” Máté 5:10-12

     Ezek alapján nem tudom honnan vetted azt, hogy én azt gondolom, hogy Isten a betegségek az üldöztetések akarója, okozója?
     Én azt mondtam, hogy nem értem azokat a keresztények, akik akarják is meg nem is ezt a megjósolt üldöztetést (ha ez egyáltalán az, mert egyébként szerintem sem tartunk még ott) és azt, hogy ezek a keresztények milyen alapon akarják más keresztényektől “elvenni” a mennyeknek országát… jutalmukat, azzal hogy kívülállóként, a távollétből és földi eszközökkel meg akarják akadályozni az üldöztetésüket,…elhozni a békét számukra is.
     Ha Isten azt mondja, hogy örüljön az, akit üldöznek Ő Miatta, akkor ki vagy te, keresztény létedre, hogy ezek ellen buzdíts és lázadjál?
     Senki sem mondta, hogy az üldözötteknek a ?gyertek, ide lőjetek?-kel vagy más ilyen hasonló meghívóval le kellene csak úgy fektetniük az életüket Krisztusért, ezt úgy látom csak te próbálod rám “akasztani”.
     Azt sem mondtam soha, hogy ott, ahol üldöznek egy vagy több un. keresztényt, más keresztény ne segíthessen rajtuk, ha tud. Engem, nekem ez az a mainstream vergődés az, ami nem teszik, ami szerintem bűzlik, még ha első ránézésre egy jó dolognak is látszik. Ha valami “csodának” köszönhetően ezek a keresztény szervezetek el tudnák érni azt, hogy egy rövid ideig sehol a világban ne üldözhessék többé az un keresztényeket, sőt semmilyen más vallású embert, azt a világot a Biblia alapján minek neveznéd kedves Thea?
     A Bodnariu család egy volt a sok közül. Volt sok más eset is, ahol az erintettek nem voltak keresztények. De ez esetben a tehetséges irányítók jól ki használták a helyzetet, hogy a sok megosztott keresztény felekezet, hívő felsorakozhasson a EGY kereszténység zászlója mögé. Érted te ezt a féle hadviselést kedves Thea? Úgy látom nemigen, mert folyton ott vagy te is az a bizonyos zászló mögött. És az a fura, hogy mindezekkel te is tisztában vagy, csak valahogy még sem veszed észre azokat a “spontán” eszközöket, hálókat, amiket időről időre kivetnek az un. keresztény hívők közé. Sok ilyen alkalom van. Van amelyiket a véletlen hozza és vannak előre megtervezettek is. Nos mi erről a véleményed? Prédikáltok itt sokat az Egy világvallásról, de azt már nem szeretitek ragozni, hogy milyen eszközökkel, milyen konkrét lépésekkel, milyen taktikával és kik fogják mindezt elérni. Így nevezhetjük ezt nyugodtan féligazságmondásnak is. Nincs igazam?

    9. Adrián, előfordul, hogy valaki nem látja, hogy egy szellemi harc folyik a világban, de az is előfordul, ami éppen annyira rossz irány, hogy valaki mindenhol és mindenben az ördögöt látja.

     “Elvenni a keresztényektől a ‘mennyek országát’ az üldöztetés megakadályozásával”?
     “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” Efézus 2:8-9

     Jézus szeret téged Adrian! Engedd meg neki, hogy szeressen!

    10. Tisztelt Adrián,

     Kik fogják elhozni az egy világvallást és milyen eszközökkel, taktikával, konkrét lépésekkel?

    11. Kedves Thea,
     “?Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.? Efézus 2:8-9”

     Na ja, sok keresztény és keresztény egyház ezzel idézgeti, …aztán lassan, de biztosan kiderül, hogy a dolognak további elengedhetetlen feltételei is vannak és így “szépen”, de biztosan eljutnak egy másik evangéliumhoz és egy másik Jézushoz. Vajon miért van az nálad Thea, hogy ezt a másik evangéliumot, a másik Jézus veszélyét egyedül a new age mozgalommal szemben, a new age-seknek van merszed kimondani. Pedig ez gyakori jelenség az un keresztény gyülekezeteken belül is. Már megint a féligazságoknál kötöttünk ki. Érdekes nem? Most lehet megint elkezdesz moderálni mint régen is többször tetted azt, amikor már túl sok volt részemről a személyed felé irányuló kritika, de nem baj túl fogom élni. Amúgy köszi, hogy emlékeztetsz rá, hogy Jézus szeret engem. Csak, hogy tud, Jézus téged is szeret és jót akar neked. Szeretné, ha nem a központosított ökümenizmust és a féligazságokat támogatnád te is ezzel az oldallal, hanem a teljes igazságot és a teljes elszakadást, ?Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz? (Mt 7:14) Talán mondtam már, de azért még egyszer emlékeztetlek rá. Észrevetted, hogy téged itt mindenki szeret és a tenyerén hord? Ezt ígérte volna nekünk Jézus? Hát kb. ennyire vagyok én paranoiás, ennyire értem én félre a dolgokat.

    12. Szóval egy weboldal akkor jó, ha olyanok olvassák, akik nem értenek egyet a tartalmával? (Amúgy vannak, akik nem kedvelik az oldalam bőven, pontosan vallásos körökben, csak nem itt beszélik ki, hanem a saját fórumaikon.)
     Ami pedig az evangéliumot illeti, az nem változott, sőt, sokkal fontosabbnak tartom annál, minthogy minden posztban azzal foglalkozzak, hogy mi nem az. Ez a fajta negatív vagy fordított prédikálás és a pokollal való fenyegetőzés nem az én asztalom. Vannak elegen, akik semmi mással nem foglalkoznak, úgyhogy ez nem egy hiányterület.
     Jézus azt mondta, hogy hirdessük az evangéliumot, ami örömhírt jelent.
     Moderálni pedig a személyeskedő hozzászólásokat szoktam, nem az ellenvéleményeket, amik kifejezetten segítenek tanulni és növekedni, még akkor is, ha nem a segítő szándék vezérli az írójukat. 😉
     (Ps: http://idokjelei.hu/2016/05/isten-nyomaban/comment-page-1/#comment-60103)

    13. Thea ,
     “Ami pedig az evangéliumot illeti, az nem változott” Értem. Merre található az oldaladon? Elolvasnám.

    14. Adrian! Egyetértek veled.

     Ez az oldal az ökumenizmus jegyében működik. Véleményem szerint ez lesz az alapja a kialakuló világvallásnak is. Ettől függetlenül érdekelnek a cikkek és elolvasom, szerintem a cikkek nem nagyon tartalmaznak teológialag problémás dolgokat, és az írója is nagyon értelmes és felkészült. Nagyon ritkán lenézek a fórum részébe és elképedek… 🙂

     Véleményem az, hogy minden egyházi intézményből lesznek üdvözülők. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy akik mondjuk érzik és megértették a különbséget az “intézmények” üdvösséget érintő tanításai között, és mégsem fordítanak hátat adott “intézménynek”, azokkal mi lesz.

     “Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz” – az ördögök is hisznek, mégis rettegnek.
     Szóval én nem merek ex katedra állást foglalni, Isten adjon mindannyiunknak kegyelmet, és világosságot.

     Gyere bálványimádó “testvérem” keblemre! Szeretlek! (Adrianféle “gyűlölködő és kirekesztő” felfogásával szemben…) De kérdem én! Nem kéne szólni szegény bálványimádónak, hogy térjen meg? Mert az jelentené véleményem szerint a szeretet. Persze nem mindegy, hogyan szól az ember a másiknak, ehhez bölcsesség kell.

     Ha azt mondod, hogy az egyházba vagy (nem intézmény, hanem Jézus egyháza), akkor tudnod kell, hogy kicsi kovász a teljes tésztát megposhasztja.

     1Kor 5:11 Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
     1Kor 5:12 Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-e ítéletet?
     1Kor 5:13 A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

     Botrányosan hangzik mi? Miért mondja magát Isten gyermekének az, aki nem hajlandó megtérni? Miért ragaszkodik valaki ahhoz, amit Isten utál.

     Mindezt tényleg nem magas lóról, csak elgondolkodtató sorokként írom, nem akarok okoskodni, megmondani a tutit, én is csak egy Istenkereső vagyok, akinek szüksége van kegyelemre. Csak hát ezek a sorok is a Bibliából vannak.

    15. Kedves Feri,
     Nem is tudod milyen sokat számít az, hogy leírtad a véleményed. Csak azért nem köszönöm meg, mert még valaki(k) azt hihetik, hogy ez az egész én rólam, az én igazamról szól. Ez nem az én csatám, vagy ez én háborúm. Nem magamért csinálom. De annyira fáj amikor látom, hogy a legtöbben elvannak varázsolva, hogy nem hagyhatom szó nélkül, nem sétálhatók el mellettük csak úgy. Az a néhány testvér, akik ugyancsak látják és értik ezeket sajnos nem szólalnak meg,….vagy csak nagyon ritkán. Így általában én vagyok a bunkó, a nagy mellényű, az akinek Jézusra van szüksége, meg szeretetre….. és még mit tudom én micsodára. Persze hibáim nekem is vannak. Isten áldjon.

   2. Hány felekezethez tartózó ember szívébe tekintettetek bele, ti, akik oly ontudatosan bíráljátok a felekezeteket? Miből gondoljátok, hogy igazatok van abban, hogy az a keresztény, aki egy felekezethez tartozik, nem igaz keresztény, csak az un. felekezeten kívüli keresztény az igaz ember? Nem tartozik ez esetleg a gőg bűnehez? Krisztus nem hagyja magára a benne bizokat, de akik a saját meglatasukban bíznak, könnyen eltevedhetnek. Sajnos, “a felekezetek” témája az első egyhazszakadas óta letezik. Korábban fel sem merültek hasonló gondolatok.

    1. Kedves Ági, hiszen épp azt írtam én is, hogy a hit nem felekezetfüggő. Isten a szíveket nézi és Ő az egyetlen, Aki látja is.

    2. Kedves Thea!

     Mar nagyon sokszor olvastam ezen a honlapon olyan bejegyzest, és részedről is, kedves Thea, ami a felekezeteket biralja. megertem, ha valaki nem tartozik egyik felekezethez sem, de nem hiszem, hogy bármelyikünk is megengedhene magának azt, hogy ítélkezzen mondjuk a katolikusok vagy az ortodoxok felett. Ez ugyanis inkább szétválasztja Isten népet, mint osszekovacsolja. A “szetdobalo” még tudjuk ki.

    3. Kedves Ági!
     Ítélkezni mások felett valóban nem helyes, megítélni tanításokat azonban nemcsak lehet, de fontos is. A gyülekezet célja, hogy a hívők együtt legyenek, tanuljanak, erősítsék egymást, de nem a gyülekezet vagy felekezet fog megmenteni és eljön az idő, amikor csak azon kívül lesz mód kereszténynek lenni. Ha képes vagy meglátni, hogy nem emberi szervezetek tartják össze Isten népét, hanem Krisztus lelke, az az igazi egység.
     “Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” János 13:35
     Nem arról, hogy hová jársz vagy nem jársz.

    4. Jelenések könyve 22. fejezet:
     “Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam(!) az angyal(!!) lába előtt, hogy imádjam(!!!) őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: ?Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!?

     Még egy angyal előtt sem ereszkedhet térdre imádattal az ember, nemhogy ember (fő vallási méltóságoknak hívott lények) vagy vallásilag ereklyének titulált dolgok előtt. Mindenki vonja le a fenti idézetből a megfelelő következtetéseket magának.

    5. Kedves Ági !
     Nem mi döntjük el ki tartozik Isten népéhez (Eklézsia) az Ő testéhez a Menyasszonyához, hanem Ő és az igéje ! Ezért ha rendszerszinten, intézményesítve tanítják azt, ami vele és az igéjével szembe megy, akkor kötelességünk is ezt jelezni, felszólítani, figyelmeztetni, megítélni ! Ezért mondjuk, hogy nem az egyéni szívekbe látunk bele, hanem a dogmákba, hazug tévtanításokba és megtévesztésekbe, amiket emberi csoportok követnek el a kereszténység felekezeteiben (már amelyikben). Hogyan lehet ezeket elfogadni, ezekkel egységben lenni, hogy nem alkuszol meg a bűnnel ? Csak rövid ideig lehet egy fenékkel két lovon ülni, nem fog menni. Szakadás lesz a vége, és ez már közelít, és utána a két részre szakadt hamis és igaz egyház közt már átjárás sem lesz. Ezért kell látnunk a dolgokat és meg is nevezni azokat, és ha kell elhagyni, mert “az Isten a langymeleget kiköpi”. A kétkulacsos kereszténységnek vége lesz. Ezek az idők jönnek: “A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.” (Jelenések 22,11) Ez pedig nem úgy igaz, hogy bármely felekezetre vagy személyre általánosan érvényes a jelen korban ! Vannak ebben pozitívan és negatívan érintett “felekezetek”. A Jelenések első részében található 7 gyülekezetet sem lehet összemosni és általánosítani.

  2. Ott számít hogy hívő vagy, ahol az emberi szem elől rejtve van, mert az Úr a szívek vizsgálója. Azért, mert valaki ortodox kultúrában született még nem jelenti azt, hogy akkreditált ortodox hívő.
   Az igaz hívő előbb utóbb szembetalálja magát saját földi egyházával, mert azok földi értékrend szerint szerveződnek, hatalmat akarnak, dinasztiákat építenek. Pedig a küldetés az, hogy tanítsanak, nem pedig építsenek.

    1. – “Döntsük már el végre, hogy mit jelent ?Istenhez fordulni? felekezettől független?”
     – “Ott számít hogy hívő vagy, ahol az emberi szem elől rejtve van, mert az Úr a szívek vizsgálója.”

     Nem embereknek kell bizonyítanod a hited, hanem Istennek. Akik embereknek bizonyítják és onnan várnak elismerést, jutalmat is onnan kapnak. Aki Istennek, az Istentől nyer jutalmat.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend