Idők jelei

2015 a modernkori történelem legkeményebb éve volt a keresztényüldözés szempontjából

Forrás: breitbart.com

Az egész világon tapasztalt brutális keresztényüldözés eredményeként 2015 “a modernkori történelem legerőszakosabb és legtovább tartó keresztényellenes időszakának számít,” a folyamatot több évtizede figyelemmel kísérő figyelőszervezet szerint.

Az 1955-ben alapított és az üldöztetést szenvedő keresztényeket segítő Open Doors szervezet minden évben kiadja úgynevezett “Világfigyelő Listáját“, amelyben dokumentálják a keresztények elleni támadásokat és közzéteszik a velük szemben legellenségesebbnek számító nemzetek listáját.

“A 2016-os lista a keresztényekkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények példanélküli emelkedéséről tesz tanúbizonyságot, ezzel a keresztény hittel szembeni erőszakos és hosszan tartó támadások legsúlyosabb évét eredményezve a modernkori történelemben,”

nyilatkozta David Curry, az Open Doors elnöke, a lista bemutatásakor.

“Az üldöztetés folyamatosan növekszik, erősödik és terjed a földön.”

A listát 14 éve Észak-Korea vezeti, ahol a becslések szerint 50-70 000 keresztény él munkatáborokban. A kommunista diktatúra utolsó bástyájának számító ország különösen kegyetlenül bánik a keresztényekkel, akik állandó emlékeztetőül szolgálnak a diktatúra számára, hogy egy napon mindenkinek számot kell majd adni életéről, méghozzá az állam felett álló hatalom előtt.

Észak-Koreában “nemcsak a nép ópiumának tekintik a keresztény hitet, ahogy ez a más kommunista országoktól megszokott, de egyúttal lenézendő nyugati trendnek is számít”.

2015-ben több ezer keresztényt próbáltak rákényszeríteni hitük megtagadására, akik közül többen életük kockáztatásával próbáltak menekülni.

A tavalyi jelentéshez hasonlóan az igazán súlyos keresztényüldözést tapasztaló országok többsége muszlim vallású. 2015-ben a lista élén szereplő 10 országból 9-ben a lakosság legalább 50 százaléka muszlim és ez a 2016-os listán sem változott.

A 2015-ös jelentés szerint a keresztényüldözés legfőbb hajtóereje egyértelműen az iszlám szélsőségesség volt a világon, ami a listán szereplő összesen 50 országból 40-et érint.

A 2016-os listán Irak a második helyen, közvetlenül Észak-Korea után szerepel. Ahogy a legtöbben nyilván a híradásokból is értesültek, a keresztények ezrével hagyták el otthonaikat és az országot.

Az ENSZ is éppen ezen a héten adott ki jelentést az iszlám Állam által Irakban elkövetett erőszakos cselekményekről, ami szerint a szervezet jelenleg hozzávetőleg 3500 főt, elsősorban nőt és gyereket tart fogva az országban.

Az ENSZ Segítségnyújtó Missziója Irakban és a szervezet Emberjogi Hivatalának közös munkájaként kiadott jelentés “háborús és emberiség ellenes bűntettnek minősítette az Irakban elkövetett atrocitásokat, de könnyen lehet, hogy ezek a népirtás fogalmát is kimerítik.”

A jelentésben felsorolt bűntettek között vannak fegyveres kivégzések, lefejezések, bulldózerrel történő mészárlások, élve elégetések és emberek halálba taszítása épületek tetejéről.

Az első 10 helyen szereplő országok között van még Eritrea, Afganisztán, Szíria, Pakisztán, Szomália, Szudán, Irán és Líbia, amelyek mindegyike többségében muszlimok által lakott nemzet.

A jelentés kihangsúlyozza a keresztényüldözés geopolitikai hatásait és globális természetét, külön kiemelve, hogy ez most már minden kontinens valamennyi országát és nem csupán elszigetelt térségeket érint.

“A keresztényekkel szembeni kirekesztés, diszkrimináció és erőszak példa nélkül álló és egyre terjed és erősödik. A hazájukhoz ragaszkodó keresztények kénytelenek elhagyni otthonaikat, saját és gyerekeik életben maradásáért,”

tette hozzá Curry.

“Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Mert meg van írva: Teérted gyilkoltatunk mindennap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” – Róma 8:35-37

Előző posztKövetkező poszt

7 hozzászólás

 1. A következetesség jegyében az ellenpéldára vonatkozó adatokat is közszemlére tehetnétek!Mindez természetesen nem változtat a cikkben szereplő , elítélendő szörnyűségeken!

 2. Szerintetek ezt a “keresztényüldözést” fel lehet használni annak a több tízezer felekezet egymáshoz közelítésére, a hamis egyházak által támogatott ökumenizmusra, az idők megtévesztésére? Szerintetek azok számítanak kereszténynek, akiket egy-egy ilyen ökumenikus tónusú fősodrású keresztény weboldal, vagy maga a fősodrású média nevez azoknak?
  Szerintetek hány olyan eset volt eddig Szíriába, Irakban, vagy más országokban ahol muszlimok megöltek azután meg keresztre feszítettek nem “keresztényeket”, hanem ugyancsak muszlimokat, esetleg más hitűeket, aztán a nyugati média, az ilyen keresztény üldözést figyelő szervezetek úgy adta elő azokat “hitele” fotókkal okosan megszólaltatott “tanúkkal” , mint idézem “keresztényüldözés”. És ha már itt tartunk szerintetek muszlimok csakis és kizárólagosan “keresztényeket” feszítenek keresztre? Egyáltalán mennyire szabad/lehet hitelesnek tekinteni azokat a híreket, amiket a képernyők segítségével, vagy akármilyen felület segítségével a mainstream juttat el hozzánk? Érdekes, spirituális megtévesztésekről nemigen olvasni sehol ezeken az oldalakon, pedig erre vonatkozóan is kaptunk figyelmeztetést. Miért? Sok kérdés felmerül bennem ezekkel kapcsolatban,…bennetek miért nem? Ha megvan írva, hogy “Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa” miért írnak “keresztény” társaságok, felekezetek panasz jellegű leveleket az ENSZ-nek, Obamanak, hogy ez így nem jó, miért jelennek ugyanilyen jajgatós jellegű “keresztény” írások mindenütt?????

  1. Mert nem célunk direktben elviselni az üldözést, vagyis szánt-szándékkal, akarva. Az Úr Jézus a Getszemáni kertben úgy imádkozott, hogy “Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet” és vérrel verejtékezett, hogy ezt el bírja fogadni (aztán az angyal megerősítette).
   Szóval, az úgy hiteles, ha IGYEKSZÜNK az erőszakot fékezni, hiszen ha nem, akkor “ELŐSEGÍTJÜK” HOGY VELÜNK tegyék … ezzel felelősséget vállalunk a tetteikért …

   1. kedves Éva

    írod-Szóval, az úgy hiteles, ha IGYEKSZÜNK az erőszakot fékezni, hiszen ha nem, akkor ?ELŐSEGÍTJÜK? HOGY VELÜNK tegyék ? ezzel felelősséget vállalunk a tetteikért ?

    hát én nem ezt olvasom a bibliában,hogy Jézus Krisztus vagy az apostolok arra törekedtek volna, hogy a keresztények üldözésekor valamivel IGYEKEZTEK VOLNA fékezni az ellenük vagy hit testvéreik elleni támadásokat.
    sőt Jézus-bár neki volt hatalma arra- szabályosan eltünt az emberek szemük elöl, amikor el akarták fogni vagy le akarták vetni a szikláról.
    az apostolok sem tüntettek vagy emelték fel szavukat az üldözés idején a helytartónál, hanem vagy elszenvedték a bántalmazást vagy elmenekültek máshová.

    Éva- ki előtt” hiteles úgy, ha igyekszünk az erőszakot fékezni.”

    ez egy emberi akaratból,döntésből való probléma megoldás lehetősége, mondhatni emberi erölködés- mint oly sok esetben a különböző vallási vagy egyházi, felekezeti mozgalmakban, persze van hogy eredménnyel van hogy anélkül.
    nyílván kiprovokálni az üldözést nem kell, Jézus sem azt mondta, hogy álljatok ki és ész nélkül kiabáljátok az utcán, hogy én Jézus követője vagyok, azért hogy bántalmazzanak.

    aztán majd az Úr Jézus megjelenésekor, amikor visszajön a földre, hogy elpusztítsa a tetőfokán álló gonoszságot , a gonoszt is, beleértve a sötétség oldalán álló emberi lényeket is, akkor is fékeznünk kell az erőszakot majd?
    Kedves Éva, mi emberi lények tehetünk bármit is teljes erőnkből az eröszak megfékezése ellen, nem fogunk célt érni, mert maga a gonoszság és a gonosz sokkal nagyobb erő, mint amit több ezer vagy millió jó szándékú ember összefogása jelenthetne.
    csak is az Úr Jézus Krisztus képes és fogja legyőzni őt és akkor tisztul meg a világ és az emberiség is a gonosztól.
    minden más hiába való, ami a világ ill. az emberiség jobbá tétele miatti erölködés.

    nézzük meg kicsiben.
    képesek vagyunk környezetünkben, munkahelyünkön, családunkban, stb. megváltoztatni kedvességünkkel, mosolyunkkal, “jótéteményeinkkel”, szeretetünkkel embertársainkat?
    szerintem emberi képességeinkkel nem tudjuk.
    Isten kegyelme kell hozzá és hogy Ő érintse meg az emberek szívét, akkor megváltozik az ember, egy agresszív keresztény üldöző emberből más ember lesz
    pl. mint Saulusból-Pál apostol lett , és itt nem feltétlen a titulust kell figyelembe venni, hanem hogy a gonoszság foglyából szabad Istent félő és szolgáló ember lett.

    1. Teljesen így van, MINDENHEZ Isten kegyelme kell ezért semmiben nem tudunk dicsekedni. Az előzőhöz: Pál apostol szavai az ApCsel-ben 22-ben: “25Amikor szíjakkal lekötözték, Pál odaszólt a mellette álló századosnak: ?Szabad nektek római polgárt ítélet nélkül megostorozni?? 26Amikor ezt a százados meghallotta, az ezredeshez ment és jelentette: ?Mit akarsz tenni? Hisz ez az ember római polgár!? 27Erre az ezredes odasietett, és megkérdezte: ?Mondd, csakugyan római polgár vagy?? ? ?Igen? ? felelte. 28Az ezredes megjegyezte: ? ?Én drága pénzen jutottam hozzá ehhez a polgárjoghoz.? ? ?Én meg beleszülettem? ? válaszolta Pál. 29Akik vallatni akarták, nyomban félreálltak. Az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár létére megkötöztette.”

     Tudjuk, hogy útra kelt Rómába ezután, egy másik apostol tartóztatta volna, hogy ne menjen … Így is, meg úgy is Jézusnak adta az életét, remélem, mi hasonlóan … vagy, ahogy Isten akarja 🙂 ámen!

  2. Jézus Krisztusba vetett hitünkkel lehetünk szelídek,gyermeki szívűek,alázatosak is,és át lehet látni,hogy milyen dolgok vezetnek átokhoz,és mik azok,amik áldást hoznak,vagyis szellemileg,lelkileg lehet érezni,tudni.Isten szelíd embereket szeretne a Földön látni,el lehetne engedni azokat a dolgokat,amik már károsak.Az uralkodást szolgálatra,a haragot szelídségre,a bankokat zöldség-gyümölcs,és iparcikk kereskedésre,vagy esetleg bankon keresztül,de ne az anyagi haszon,hanem a szellemil-lelki fejlődés legyen a cél,de úgy,hogy az ne a chipek irányába vezessen,hanem a természetes munkaerő,hogy szebbé tegyük környezetünket.Gyakorolni azt a viselkedést,amelyet Isten szeretne tőlünk látni.Csak néhány példa.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend