Egészség

A davosi Világgazdasági Fórumon New Age meditációt is tanultak a résztvevők

safe_imageA svájci Davosban szerdán 45. alkalommal ült össze a legbefolyásosabb politikai vezetőket, üzletembereket és jegybankárokat tömörítő Világgazdasági Fórum.

Ma már sokaknak nem új információ, hogy a világgazdaságot irányító vezetők közös célja egy egységes világkormány megalakítása, azt azonban kevesebben tudják, hogy ezek a befolyásos emberek igen vallásosak. Egy olyan vallást követnek, amelynek középpontjában a bálványimádás egyik fajtája, az önimádat áll. Ma már ott tartunk, hogy ezt egyre nyíltabban felvállalják, olyannyira, hogy az üzleti világ legmagasabb szegmenseiben is láthatjuk megnyilvánulni.

Ennek egyik legfrissebb példája, hogy a múlt héten tartott davosi fórumon a világ legbefolyásosabb vezetői néhány percre nyilvánosan elcsendesedtek, hogy átadják a saját elméjük feletti irányítást e világ isteneinek. Ez saját bevallásuk szerint is ?szokatlan eseménynek számít a Világgazdasági Fórumon?.

A New York Times a következőket írta:

Szerda délután a Világgazdasági Fórum befolyásos küldöttei tíz percen keresztül síri csendben voltak a zsúfolt konferenciateremben.

A nyugalomnak ez a ritka közjátéka a ?Figyelmes vezetés? elnevezésű panel részeként került megrendezésre, amely során azt vitatták meg, hogy milyen hatással van a meditáció a munkahelyre.

A légző gyakorlatokkal, vezetési tanácsadással és személyes reflektálással fűszerezett alkalom éles ellentétben állt a szomszédos helyiségekben folyó, a geopolitikai bizonytalanságra, a valutaárfolyam ingadozásokra és a klímaváltozásra összpontosító heves, helyenként indulatos hangvételű megbeszélésekkel.

?Ez egy rendkívül szokatlan esemény a Világgazdasági Fórumon és valami sokkal nagyobb eseményt jelez,? mondta Jon Kabat-Zinn molekuláris biológus, aki több évtizede lelkes támogatója a figyelmes meditációnak.

?Amire egykor radikális, őrült, vagy peremelméletként tekintettek, mára az orvoslás, a tudomány és az akadémiai világ részévé vált.?

A meditáció egyre fontosabb szerepet tölt be az üzleti szférában. A General Mills, BlackRock, Aetna és hasonló vállalatok megtanítják alkalmazottaiknak, hogy miként meditáljanak, a Harvard Business School pedig kurzusokat szervez hallgatóinak a témában.

A panel szervezői szerint a meditáció csökkenti a stresszt, erősíti a nyugalmat, a tisztánlátást és a kreativitást.

?Még a Goldman Sachs is csinálja,? mondja William George, a Goldman Sachs bizottsági tagja, a panel egyik szervezője, aki szerint a bank több száz tagja meditál rendszeresen.

Fontos megjegyezni, hogy a Biblia is beszél a meditációról, amit a magyar fordítás többnyire elmélkedésként, gondolkodásként MRSEvagy az ÚR törvényében való gyönyörködésként említ. (Zsoltárok 1:2, 63:6, 77:12, 119:15, 23) Ezt ne tévesszük össze a keleti meditációval, ami a bibliai célokkal ellentétben éppen hogy távolabb visz Istentől.

Dániel pedig ezt írja az Antikrisztusról: ?Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.? (Dániel 11:37)

Azt se felejtsük el, hogy a Nemzeti Alaptanterv részeként ez a módszer kis híján kötelezővé vált a magyar iskolákban. (forrás) Ennek oktatására a tanárokat a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képezte ki, aminek logója a jobb oldalon látható.

Előző posztKövetkező poszt

21 hozzászólás

 1. Erika, Éva!
  Nekem is ilyesmi gondolataim voltak a könyv olvasása kapcsán. Erika, pont a ráolvasás az a szó, ami nekem is eszembe jutott.
  Úgy használja a szerző a Bibliát, mint valami varázsigét.
  Én azt gondolom, hogy bármilyen jó vagy rossz, bármilyen nehézség vagy öröm, ha azt a Teremtő erejével kezeljük és hordozzuk, a javunkat szolgálja.
  Pontosan azért idéztem ezt a kis könyvet elétek, hogy lássuk: bizony a keresztény világban is vannak félresiklások.
  Jóllehet ez a könyv alapban nem mond rosszat, hiszen arra tanít, hogy ne a negatív dolgokat ismételgessük, ám valahogy mégis félremegy, amikor az igét lealacsonyítja a ráolvasás szintjére.
  Pontosan ezért tartom nagyon realisztikusnak pl. a zsoltárokat. Ott van szó fájdalomról, csüggedésről, de mindig eljön a reményés az Istenben való békesség.
  A fájdalmat igen is fel kell dolgozni, néven kell nevezni, ugyanígy a bűnt is, de meg kell tanulni elengedni.
  Ez a nagy tanítása például a zsoltároknak.
  Igaz, hogy Jézus arról beszélt, hogy e világon nyomorúságuk van azoknak, akik Őt követik, de ugyanakkor Pál arról is beszél, hogy hasznos az istenfélelem megelégedéssel. Mindent összefüggésében kell tehát vizsgálni. Ezért egy csodálatos szellemi építmény a Biblia tanításainak rendszere, mely valóban az Élet Igéje.
  Isten áldjon benneteket az Ő fiában.

 2. A meditációkkal alapvetően az a bajom, hogy önmegváltást hirdet. Már pedig az egész elmúlt hatezer év azt bizonyítja, hogy az ember önerőből nem tud megjavulni. Tüneti kezelések lehetnek.
  ugyan, de valódi javulás nem.
  Ha már ez a kérdés szóba került, felvetnék egy másikat is:
  Főleg azokhoz, akik gyakorló keresztények.
  Ismeritek-e Charles Capps. A Teremtő ereje veled van című kis könysorozatát?
  Itt a szerző azt állítja, hogy ha te megvallod Isten igéjét, például így: Jézus nevében megparancsolom a testemnek, hogy minden betegséget, minden rossz befolyást száműzzön! Vagy így:
  Az Isten pedig hatalmas arra, hogy minden szükségletemet betöltse ( Efézusi levél).
  Caps azon a nézeten van, hogy Isten beszédét magadra alkalmazod, megvallod magad felett, és így átállítod az elmédet. És a kimondott szavak kvázi megteremtik a gyümölcsöt. Íme maga a könyv:
  http://mek.oszk.hu/03100/03162/03162.htm
  Nekem kicsit az az érzésem a könyvvel kapcsolatban, hogy úgy használja a Biblia beszédét, mintha valami önszuggessziós eszköz lenne.
  Ez is egy fajta kvázi meditáció.
  Mindenesetre kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit gondol erről a kis könyvecskéről.
  A teremtő áldásával:

  1. Kedves E.V!

   Idézet rögtön a könyv elejéről:
   ?Elég kimondani az Igét, és az megvalósítja a kívánságaidat.?
   ?A legfőbb vágyam az, hogy a népem jobb életet teremtsen a kimondott Ige által. Az Igém ugyanis nem veszítette el az erejét attól, hogy egyszer kimondtam.?

   Nem olvastam végig a könyvet, (nem is tartom szükségesnek,) csak az elejéről ezt a pár idézetet.
   – Egyik szembetűnő dolog, hogy ?Isten? nevében beszél !!! (Csak úgy mint a ?második eljövetel? hamis prófétája, aki hol ?Isten? nevében, hol Szűz Mária nevében.)

   – Mondanivalója pedig vastagon IGE ELLENES !!!
   Isten valódi munkája az, hogy az embert megszabadítsa a bűn és a halál fogságából!
   Ha az övéinek anyagi gazdagságot akart volna adni, megtehette volna ezt közvetlenül is, mert még erre is van hatalma.
   Jézus mit mondott? ?Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni … ?
   ?Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.? Galata 5:24
   Isten gondot visel ránk, ebben az Igében: ?KÉRJETEK, és megadatik néktek? (Lukács 11:9, János 15:7, János 16:24-27
   Ján. 16:33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E VILÁGON NYOMORÚSÁGTOK LÉSZEN; de bízzatok: én meggyőztem a világot.)

   – Van egy szomszédom, (Hit Gyülis) aki ugyan ezt a nézetet vallja: Isten nem nyomorúságra teremtette az embert… ? rajtunk múlik, hogy megszabaduljunk tőle … ? és ő ?sikeresen? szabadulgat is belőle …
   Jelen voltam, amikor ?ima? címszóval, ugyan ezt a PRAKTIKÁT alkalmazta.
   Az volt az érzésem, hogy a Biblia Igéit, mint RÁOLVASÁST használta, ?darálta el.?
   Nem Istennel beszélt ekkor, nem Istentől KÉRT, hanem meghatározott Igéket idézett csak a Bibliából.
   Saját bevallása szerint ezeket az Igéket minden reggel elmondja hangosan.
   Kereszténynek vallja magát, de az Isten őrizzen meg minden embert az ?ilyen? keresztény(ek)től.

   Szeretettel: Erika

   1. “Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni” mondta Pál apostol, Jézus pedig a hitről: “Hogyha azt mondod ennek a hegynek, kelj fel és ugorj a tengerbe és szívedben nem kételkedsz, megtörténik.”
    Jézus mindig “kicsinyhítűeknek” mondta tanítványait. Ez sajnos így is volt és van: a HIT hatalmas csodákat művel. Ha pl. a kis David Wilkersonra gondolunk, aki az iskola félelmetes “ura” előtt – mikor őt is betámadta a nagy és erős fiú – lehunyta a szemét és imádkozott: “nem erővel, hatalommal hanem az én szellemem által, mondja az Úr” … és az erős gyerekkel történt valami … nem tudta bántani a kisfiút 🙂 aztán elterjed, hogy ő, David a legerősebb az iskolában.
    A hit erejében Isten megcselekszi amit olyan módon kérünk, hogy a szívünk tiszta, a viszonyunk Őhozzá az alázat … és dicsőítjük Őt tetteiért, már előre is 🙂
    Mint az elkényeztetett gyerekek, akik túl sokat kapnak és már nem tudják mi az, nélkülözni, olyanok az ilyen típusú hitben járó emberek, akiről írsz kedves E.V.
    Csak “füttyentenek” egyet és az Úr cselekszik?! hogy is gondolják ezt ? mély imában, bűnbánatban kell Isten elé menni és mindig egy bizonyos feszültségben történik az ilyen csoda, egy olyan helyzetben amit CSAK Ő tud megoldani. Ilyenkor az embernek minden nehézsége “elszáll” és eszébe sem jut erről úgy írni, beszélni – könyvet kiadni – hogy csak mondd ki, mert NEKED, EMBER, egy szavadba kerül !
    Arra kell gondolni MINDIG minden kérésünknél, hogy Jézusnak mibe került a megváltásunk: mindig Jézus Krisztus által, az Ő nevében kell hittel kérni, “mert van szószólónk az Atyánál” Jézus, aki közbenjár miértünk!

  2. Kedves E.V!

   Még csak az elején járok a könyvnek, de eddig teljesen igei. A legjobb imádságok azok, amikor Isten Igéjét imádkozom. És azokat az ígéreteket, amelyeket nekem személyesen adott Isten az Igéből.

   Az Isten beszédével, és a Bárány vérével győzzük le ellenségünket. Ahogyan az Igében írva van.

   (Van, amikor varázsolnak Jézus nevében, de itt nem arról van szó!)

   1. Persze természetesen, arról van szó, hogy olyanokat kérünk, amit Isten adni akar nekünk. ( Mert, csak akkor kérünk jól.)

 3. “..A New Age nem vallás, inkább csak egy világnézet…”

  Én is így gondolom kedves SZOFI. De nem a meditációval van baj, hanem a politikával, amit ebbe NEW Age-ba valójában belevittek. És mára valóban világvallást csináltak belőle az uralkodó politika imádatára.

  A tibeti meditáció, sőt, még Maharishi TM-je is egészen másról szól, mint az agykontrollé, vagy a HIT-gyülekezetének varázslóé. Csakhogy alig akad ma már Márió, aki a tömeges hipnotizálást és az önszuggesziót meg tudná különböztetni a keleti népek hsználta, Istenkereső meditációtól.

  1. Amit említesz, kedves Erzsébet, az nem is varázslással kezdődött, hanem jól. José Silva például (agykontroll), az alfa-állapot megtalálásával – hiszen ébredés előtt “bétából” a rendes, mindennapos alvásunkból mindannyian ebben az állapotban vagyunk – egy nagyon érdekes módon “megy vissza” ebbe az állapotba, egy másféle tudatosságba ahol sok mindent megérthetünk, sőt a felfedezések is egy ilyen “módosult tudatállapotban” – miközben ez abszolút közönséges – történnek. Az elején, az “agykontrollos” ezt arra használta, hogy banki széf-kódokat fejtett meg,. azt elfelejtett embereknek “ment a gondolatai közé” és INGYEN segítettek. José Silva deklarálta is hogy “egy agykontrollos” mit és mit NEM tehet meg, tehát magas erkölcsiséggel ! Hogy lett ebből “kontroll” másoknak bármilyen befolyásolása, nem tudom … Mert a SAJÁTUNK kontrolljával kezdődött 🙂
   A Hit Gyülekezetében is BIZTOSAN voltak olyan gyógyulások, hitből, Jézus nevében … hogy is romlott el ?! Amikor kiszalad alóluk a szolgálat, és uralkodásba csapnak át …
   Gondolok sokszor arra, hogy mai napság a biztosítókat, bankokat a nagy “átverő cégeknek” szokták tartani, vaskos csalások, meggazdagodások mások kárára …
   Hogy is kezdődött? Az emberek – még a “régi görögök” – összeálltak, szövetkeztek, és a kalózok ellen közös pénzt hoztak létre, mert nem lehetett tudni, ki lesz áldozat: aki az lett, azt segítették. DE voltak “tűzpénztárak” is, szintén, tűz esetre a falvakban, amikor még zsúpfedél volt, fazsindely. Dicséretes közösségek! Aztán, jött az “ördög és ellopta” vagyis jött valaki, aki azt mondta, hogy jobban fogom csinálni 🙂 majd ÉN IRÁNYÍTOK ! A közösség szolgálata helyett …

 4. Én nem ismerem a TM meditációt, de egy normál meditációt szoktam végezni minden nap.
  Az, hogy ellazítjuk magunkat rendszeresen minden nap, jót tesz az egészségnek ezt kimutatták műszerekkel.
  Úgyhogy én nem látom az összefüggést azzal kapcsolatban, hogy “e világ isteneit” idéznénk meg a meditációval.
  Ez már szerintem egy túlzott félelemből fakad. Ilyen alapon alvás közben is megidéződhetnek, akkor attól is félni kellene?
  Egy egyszerű lazítás miért lenne kapcsolatba lépés a gonosz erőkkel?

  1. Kedves Tboy, minden attól függ, hogy mit engedsz magadba, minek adsz utat, azaz kié vagy. Ahogy fent is olvashatod, a Biblia is beszél a meditációról, sőt még a megvilágosodás kifejezés is benne van. A cikkben említett urak és hölgyek java része azonban saját bevallása szerint is Luciferiánus, így nem kell találgatni, hogy mi felé nyitnak.

   “Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak?” Róma 6:16a

   1. a new Age mozgalmakat az új ezoterikus irányzatokat most hatalma titok és társaikat ne vegyétek a buddhizmussal egy kalap alá kétségtelen, hogy felhasználták egyes elemeiket sőt van köztük olyan amit ki is fordítottak. Én úgy tudom hogy a francia születésű buddhista szerzetes tartotta ezeket a meditációkat. Megnyugtatásul benneteket a buddhizmus nem kötődik sem az illuminátushoz a mindenkori kormányokhoz államok vezetőihez sőt mivel szabad gondolkodásra ösztönöz eleve rendszerkritikus. a félelemnélküliségről tanít arról hogy hogyan valósítsd meg önmagad, de ne mások kárára és ne hidj az anyagi világban hiszen az mind hazugság, igaz nekünk nincs istenünk de számon tartjuk Jézust is mint Megvilágosodottat. ?)))

    1. Az illuminatus elit is azzal indít (ezt az információt adják alacsonyabb szinteken), hogy Jézus is megvilágosodott, vagy felemelkedett mester volt (egy a sok közül), utána jön a következő szint, ami szerint ők majd elvezetnek a titkos tudásra, a legvégén pedig kiderül, hogy Jézus az ellenség.

     Az a legérdekesebb, hogy értelmetlen Jézust megvilágosodottként számon tartani, hiszen Ő magát egynek mondta Istennel, aki már a világ teremtésénél is jelen volt és minden általa lett. Ha Ő nem volt Isten, akkor vagy bolond volt vagy hazug, de megvilágosodott semmiképpen nem lehetett. Ezt a kérdést nem hagyta nyitva számunkra. Vagy elfogadod, hogy Ő Isten Fia és Isten, vagy bolondnak nézheted, de megvilágosodott bölcsnek semmiképp.

    2. Kedves Zoltán!

     Jézus, maga a Világosság, a Fény! Nem valaki, aki “megvilágosodott”. Maga a Megváltó Isten.
     Jn 1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ez az Ige kezdetben Istennél volt. Minden Őáltala teremtetett, és nála nélkül semmi sem teremtetett, ami teremtetett.
     Őbenne élet volt, és ez az élet az embereknek világossága volt. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Élt egy Istentől küldött ember, a neve János volt; ő mint tanúbizonyságtevő jött el, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról, hogy Őáltala mindenki (a világosságban) hívővé legyen. Nem ő volt a világosság, hanem az volt a kötelessége, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden e világra született embert. E világon volt már (az igazi világosság), és jóllehet a világ Őáltala teremtetett, a világ mégsem ismerte el Őt. A maga tulajdonába jött, és az övéi nem fogadták el Őt. Azonban mind azoknak, akik őt elfogadták, akik hisznek az Ő nevében (személyében), megadta azt a méltóságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; ezek nem vérből, sem testi ösztönből, sem valamely férfiú akaratából, hanem Istentől születtek. így lett az Ige testté, és vett lakozást miköztünk, és mi láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atyától küldött egyszülött Fiúnak dicsőségét, aki kegyelemmel és igazsággal teljes.

     A meditáció alatt vagy “megüresíted” magad, és ezáltal idegen szellemi befolyásoknak teszed ki magad tudatlanul, vagy összpontosítasz valamire, ami meg a varázslás egyik formája. Ez is idegen szellemmel párosul. De, ezeknek a szellemeknek nem az a céljuk, hogy “felvilágosítsanak” bárkit erről a dologról, mert az bőven elég nekik, ha mi azt hisszük, hogy teljesen ártalmatlan dolgot művelünk. Azt pedig még inkább, ha azt hisszük, hogy még jó dolgot is.

     A kereszténységben nincs meditáció, csak “az Isten, az Úr beszédéről ( törvényéről) gondolkodom éjjel, és nappal…”. Ahogyan a zsoltáros mondja. És amik jók, kedvesek, és jó hírűek….! És mindezt a Szent Lélek által….!

    3. Ezért azután, aki megvilágosodott valóban, az Jézust találta meg. Minden megvilágosodott ember Jézusról tesz bizonyságot, mert Ő a Világosság. Aki nem Jézusról tesz bizonyságot, az nem világosodott meg, még akkor sem, ha azt gondolja magáról. Akiben Jézus van, abban van a világosság….!

   2. 1. Timóteus 4:1 A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert MEGTÉVESZTŐ LELKEKRE és ÖRDÖGI tanításokra hallgatnak;

 5. Csak én látom úgy, hogy a Világgazdasági Fórum logóján a félkörívvel összekötött O betűk 666-ot formálnak?

 6. Nagy bajban lehetnek az Új Világrend hívei, ha már csoportos meditációra vetemedtek. Világhírű tudósunk László Ervin írt több könyvet egy közös tudatmezőről, amivel befolyásolni képesek az emberek a világunkat. Sikeres kísérleteket is végeztek e tárgyban. Úgy látszik, azzal, hogy az emberek tájékozottsága növekszik, megnehezítettük a terveik végrehajtását. Kénytelenek a meditációhoz fordulni, hátha majd az segít… 😀

  László Ervin is a tervezett Új Világrend egyik prominense …

  http://www.vilagvaltas.hu/wp-content/uploads/2012/11/L%C3%A1szl%C3%B3-Ervin-A-tudat-forradalma.pdf

  A New Age nem vallás, inkább csak egy világnézet.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend