Idők jelei

A Halloween és az okkult

Időkjelei: Bár a Halloween már mögöttünk van, úgy gondoltuk így utólag is érdemes néhány szót ejteni erről a kétes és sokak számára kérdéses ?ünnepről?, mivel Magyarországon is egyre népszerűbb mostanában. Köszönet Kankunak a cikk beküldéséért.

Forrás: khouse.org

A Halloween körüli események kezelése nem egyszerű egy hívő számára, főleg, ha gyerekei is vannak.

Ez az időszak kifejezetten veszélyes is lehet, mert a Halloween ünneplésével kapcsolatos, látszólag ártatlan elemek tulajdonképpen az okkult részei és akár tragédiába is torkolhatnak egy tudatlan vagy felkészületlen ember számára.

Pogány háttér

Az ókori Nagy-Britanniában és Írországban október 31-én ünnepelték a kelta Samhaint, ami a nyár végét jelezte. November 1-je volt az újév első napja a kelta és angolszász naptárakban egyaránt és ez volt az egyik legfontosabb, de ugyanakkor legbaljósabb ünnep a kelta évben.

Az észak Franciaországban és a brit szigeteken letelepedett kelta népek mindenféle okkult művészeteket folytattak, természetimádók voltak és különböző természetfeletti, animista tulajdonságokkal ruházták fel a körülöttük lévő világot.

A druidák a kelta vallás tanult papjai voltak. Hitük és szertartásaik sok vonatkozásban hasonlítottak a hinduizmusra. Hittek a reinkarnációban, a lélekvándorlásban, tehát úgy gondolták, hogy egy ember állatként is újjászülethet. A druida hit szerint október 31-én, tehát az újév előtti éjszakán, Samhain, a halál ura összegyűjtötte a gonosz halottak lelkeit, akiket arra ítéltek, hogy az állatok testébe költözzenek.

A druidák abban is hittek, hogy a gonosz halottak büntetését enyhíthetik a halál urának felajánlott áldozatokkal, imákkal és ajándékokkal. (Ez a szokás rávilágít a Halloween és a purgatóriumról alkotott nem igazán biblikus elmélet közötti furcsa kapcsolatra.)

Úgy hitték, hogy a halottak lelkei visszalátogatnak korábbi otthonukhoz ezen a napon, így az ünnep sötét jelentőségét az utcákon ilyenkor kóborló szellemek, boszorkányok, fekete macskák és démonok adták. Az emberek úgy gondolták, hogy az ő feladatuk kibékíteni ezeket a gonosz erőket.

Érdekes megemlíteni, hogy Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi templom kapujára, komoly csapást mérve ezzel sok nem biblikus elméletre.

Modern Halloween szokások

Az Egyesült Államokban eleinte nem volt ismert ez az ünnep. Később, már a XX. században, az ír katolikus bevándorlók tették szokássá, míg végül világi ünneppé nőtte ki magát és sok egyéb hagyomány is kialakult körülötte. A töklámpás például valószínűleg a boszorkányok azon szokásából ered, hogy gyűléseik alkalmával egy koponyában gyújtottak gyertyát.

1965-ben az UNICEF, az ENSZ egyik szervezete, megpróbálta az ünnep részévé tenni az ENSZ gyerek pénzalapja számára történő pénzgyűjtést is.

Az okkult növekvő népszerűsége

A Halloween sokak számára olyan elfoglaltságot jelent, ahol az ?ártatlan? játékok az igazi boszorkánysággal, New Age-el és az okkulttal keverednek. Egyre gyakoribb időtöltés ilyenkor a Quija tábla használata, hogy segítségével kapcsolatot létesítsenek az arra járó szellemekkel. Ennek azonban komoly következményei lehetnek, beleértve a démon általi megszállást is. A sötét erők számára a Halloween egy remek alkalom arra, hogy befolyásolják a fogékony embereket, hiszen ez az időszak eleve okkult háttérrel rendelkezik.

Az okkultizmus része a sátánizmus, az asztrológia, a kabbala, a gnoszticizmus, a teozófia, a boszorkányság és a varázslás is.

A bibliai nézőpont

A Halloween szokások utat nyithatnak az okkult számára és olyan erőket hozhatnak az ember életébe, aminek kezelésére nincs felkészülve. Az okkultban fizikai, démoni eredetű erő rejlik.

A Bibliát tanulmányozva egyértelműen megtudhatjuk, hogy minden hamis vallás, a boszorkányság vagy az okkult mögött is a sátán ereje rejlik. Isten Igéje egyértelműen arra szólít fel, hogy ezeket kerüljük, mert veszélyesek. Az ókori Izraelben sok különböző babona és hamis elképzelés létezett, amikről a Biblia nem beszél, az okkultizmusban való részvételt, azonban egyértelműen halállal büntették.

Egy Halloween projekt?

Évről évre sok szülőnek okoz gondot, hogy miként kezelje a Halloween körüli gyerekprogramokat. Egyrészről az ünnep részét képező okkult szokások nyilván kerülendők egy keresztény számára, ugyanakkor nem könnyű építő jellegű alternatívákat találni.

Vannak, akik szüreti fesztivált szerveznek, míg mások, ahol például nagyobb gyerekek vannak, színdarabokat állítanak össze. Jó téma lehet erre Saul és az endori halottidéző asszony története az I. Sámuel 28-ból.

Védelem

A jólinformáltság önmagában nem elég ilyenkor, hiszen sátán ?megpróbálja megtéveszteni ha lehet a választottakat is?. Ilyenkor értjük meg, mennyire fontos ismerni és használni Isten fegyverzetét, amiről az Efézus 6-ban olvashatunk.

Előző posztKövetkező poszt

90 hozzászólás

 1. … -Nagyon nagy a “TÉMA” -iránti érdeklődés, EZ jól látszik…; -CSAK és csupán azért kell SZÓLNOM, -mert az én LELKI*ISMERETEM, -Aki ISMER éngemet, felszólított, hogy HÍVJAM FEL a FIGYELMET, arra a LEJÁRATÓ szándékos FÉLRE-VEZETÉSRE, hogy az OK*KULT-TUDOMÁNYOKAT OK*KULT*ÚRÁT, ami minden e-világi hit -FELETT ÁLL, -ÖSSZEMOSSÁK a bukott istenekkel, és az ö hiearchiájukkal…, ami Akik azért jól szervezet, és elég nagy. -A gyújtópont-nélküli LUCIFERI -bukott istenek, hiearchiája -EBBEN teljesen ÉRDEKELT…, -MINT -EZT JÓL LÁTHATJUK… !
  … DE amióta e-VILÁG a -FIÚ-VILÁG*EGYETEM…, -EZ ÍGY VAN. -Tehát csodálkozásra semmi OK*KUNK NINCSEN…, mivel ITT csak és csupán, a bukott-értelem, és a SOHA EL NEM BUKOTT, -ISTENI -GONDOLAT*FORMÁK -VANNAK.
  …-TEHÁT a LÉLEKNEK(ember) nagy -KÜLÖNBSÉGET KELL TENNI -EME -KETTŐ -KÖZÖTT…, és VÁLASZTANI LEHET, sőt -KELL…, mert a kettő az NEM EGY…!!! !
  -Az ÚT KÉT IRÁNYÚ…, az egyik az -HÁTRA visz, az anyagba…., a másik, az pedig KI SZABADÍT az anyagból…., a LÁNG*LELKŰ Petőfi is MEGMONDOTTA; -“RAB*OK -LEGYÜNK, vagy -SZABAD*OK, mert EZ a nagy kérdés VÁLASZT*A*TOK…!!! !” -már mint az EGY*ÉN a TOKBAN,(test) -amiben OTT van az OK*ISTEN… -Na csak nagyon röviden, és tömören; -ENNYIT kívánt az én LELKI*ISMER*ETEM… -tőlem. -Üdvös*S*ÉG(Í) MIND*ÉN*KI*NEK SZER*ETET*TEL, Ami*AKI -ÉLTET, és -ETET… *Ő* -a MAGYAR*OK*ISTEN, a KRISZTUS*JÉZUSBAN, és a SZENT*LÉLEK*ISTENBEN, -EGY*S*ÉG(Í)BEN -EGY*ARÁNT !!! ! István.

 2. Kedves Hozzászólók!

  Egy másik cikknél elég sokat írtunk egymásnak Ida és én. (A nagyfigyelmeztetés rovatban egyébként olvasható, ha valakit érdekel.)
  Azt mondta, hogy ő tudja, hogy kivel van dolga, engem a katolikusok közül a legrosszabbnak is nevezett. Nem sértődöm meg ezen, mert tudom, hogy egyetlen embernek sincs joga másokat megítélni, kizárólag Jézus Krisztus kapta meg ezt a jogot a mennyei Atyától, ő a mi bíránk. És azt is tudom, hogy a Szentlélek Isten végtelen szeretete, a végtelen szeretet pedig nem vádol meg senkit, és nem “ad ki” senkit egy másik embernek, azaz, ő nem tud rólam semmit, és valóban Ida válaszaiból csak az derült ki, hogy ő teljesen meg van győződve arról, hogy én “nem tértem meg.” Erre nem igazán tudtam rájönni, hogy honnan veszi ezt.

  A Szentlélek Isten imádatára, szeretetre, imára tanít, megértéssel, türelemmel, vezetéssel. Aki alázattal, nyitott szívvel figyel rá, tanul tőle.

  Nem akartam – és most sem akarok – Idának semmit sem bizonygatni a személyemmel kapcsolatban. Egyedül azt szerettem volna neki megvilágítani, hogy a katolikus hit nem dogmák sorozatából áll, igenis élő hit, minden kereszténynek Krisztusra kell emelni a tekintetét, és nem azt bizonygatni, hogy más keresztények rosszak vagy nem igazi hívők…..

  Kizárólag bírálatot és támadást kaptam tőle, persze fűszerezve azzal, hogy nem ismerem a Bibliát, és hogy térjek már meg, stb. A katolikus hittel kapcsolatban nagyon sok csúsztatást lehet olvasni, mely láthatóan egyoldalú tájékozottságból fakad.
  Rengetegszer hallottam ezeket a vádakat, nem lepnek már meg, csak azt sajnálom, hogy oly sok embert megtévesztenek velük.

  Nem is akartam tovább részt venni ilyen szócsatákban, hiszen ezt is tartalmazza a Biblia, hogy Isten Igéje a legszentebb, Isten adományai felbecsülhetetlen értékűek, hogy azokat nem szabad vitatkozás tárgyává tenni, nem szabad semmilyen módon beszennyezni. Aki az első akar lenni a mennyben, legyen az utolsó az emberek közt, mondta Jézus.

  Csak azért szólok most hozzá mégis a beszélgetésekhez, mert megdöbbent az a hangnem, ahogy “újjászületett”, “megtért” emberek közölik vagy hirdetik az Evangéliumot. Szorongás fogott el az olvasás közben, és nagyon aggódom minden keresztény testvéremért. Egyik mondatban Isten Igéje olvasható, aztán ellenkezés, ellentmondás a másik hozzászólónak. Valahogy ez nem tetszik nekem.

  Kedves Ida! Már gyermek korom óta befogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe, még csak 4 éves voltam ekkor. Az életem során mindenben megsegített, és nagyon meg is próbált, sok szenvedést és fájdalmat értem meg, és az ő nevéért meg is hurcoltak már. A gonosz számtalanszor megtámadott (fizikailag is), és nem kívánom senkinek, hogy ezt megtapasztalja.

  Minden pillanatomban az Úrral beszélek, és hallom a válaszait. Mindent Érte teszek, minden szívdobbanásomnak és lélegzetemnek csak akkor van értelme, ha Őt szolgálhatom és szerethetem. Amikor Jézus Krisztusra gondolok, lángra lobban a szívem, de ez a lángolás most már állandóan jelen van. Imával fekszem és kelek, s ha azt kívánná tőlem, kész lennék meghalni is érte. A legszívesebben mindazt az érzést, és a hitemet – ha tehetném – átnyújtanám az embereknek, hogy ők is megtapasztalhatják mindazt a jót, amit Istentől kaptam. A baj csak az, hogy nehéz megnyitni az emberek szívét, mert az ész elzárja a kapukat. Persze mindig egyensúlyban kell lennie az értelemnek és az érzelemnek, mert különben támadási felület keletkezik. Egyébként a gonosz pont azokat támadja legjobban, akik meg akarnak térni, ki akarnak tartani mindvégig az ő Megváltójuk, Jézus Krisztus mellett. Minden eszközt felhasznál a megtévesztésre, még a hitet is kiforgatja, vádaskodik, félrevezet. Ezért kell mindig ébernek maradni, folyamatosan……. Csak azt kérem, legyetek mindig éberek…….vizsgáljatok meg mindent ……. kérjétek ehhez Isten segítségét. Ő mindig megsegít.

  1. Kedves Johanna!
   Az a gond, hogy az ilyenfajta írásbeli kommunikáció nem ugyanaz, mint mikor élőben, szemtől szembe meg tudunk beszélni dolgokat. Itt csak az írott szavakat látjuk, nincs ott a hangnem, az arckifejezés, hogy milyen szándékkal mondja a másik. Biztos vagyok benne, hogy ha szóban beszélnénk át ugyanezeket a témákat, sok megjegyzés egyáltalán nem tűnne sértőnek vagy bántónak.
   Az teljesen helyénvaló, hogy az Ige alapján megvitatunk dolgokat, hogy ki hogy látja, mit olvas az Igében, miként értelmezi, Ez a Biblia szerint is dicséretes dolog, hiszen ugyanezt tették a Béreabeliek, mikor Pál apostol az evangéliumot vitte közéjük, ők is utánanéztek, hogy azok, amiket mond, valóban úgy vannak-e:
   “Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.” Apostolok Cselekedetei 17:10
   Erre szeretnénk téged is (és mindenkit) buzdítani, hogy mindennek az Igében nézz utána, mert Isten Igéjét szabad kutatni, szabad kérdéseket feltenni, és a kérdéseinkre Istentől válaszokat is kaphatunk általa.
   Én személy szerint nagyon örülök, hogy már gyermekkorodban az Úr mellett döntöttél, az Úr erősítsen és vonjon magához még közelebb! Ha Őt keresed, biztos, hogy vezetni fog téged azon az úton, amin járnod kell.
   “A legszívesebben mindazt az érzést, és a hitemet ? ha tehetném ? átnyújtanám az embereknek, hogy ők is megtapasztalhatják mindazt a jót, amit Istentől kaptam. A baj csak az, hogy nehéz megnyitni az emberek szívét, mert az ész elzárja a kapukat. ” – Ne bánkódj azon, ha az emberek keménynek tűnnek, nekünk annyi a feladatunk, hogy vessük a magot. Isten Igéje a mag, és ez a legkeményebb szívet is meg tudja törni, de ezt Isten munkálja, nem mi. Az Úr áldását kívánom életedre!

  2. Kedves Johanna!

   Nagyon sajnálom, hogy ezt hitted el, amit mondtál. Biztos lehetsz benne, hogy nem a Szent Lélektől hallottad ezt rólam!
   Ami a kommunikációra és a többire vonatkozik, azzal egyetértek Xeniával! Ami a Te írásodat illeti, továbbra se értem, hogy miről beszélsz, hogy mikor volt az, amikor én vádoltalak (Kizárólag bírálatot és támadást kaptam tőle, persze fűszerezve azzal, hogy nem ismerem a Bibliát, és hogy térjek már meg, stb. A katolikus hittel kapcsolatban nagyon sok csúsztatást lehet olvasni, mely láthatóan egyoldalú tájékozottságból fakad.) valamivel, viszont én, az igei “bizonyítás” helyett, csak olyanokat olvastam tőled, ahol szeretetlenséggel, felfuvalkodással, gőggel, meg hasonló dolgokkal lettem vádolva . ( Ha valahol vádlást találtál, kérlek idézd ide, hogy én is lássam.) A stilusról se igazán értem, hogy mire gondoltál, mert nem tudok róla, hogy én valamikor is tiszteletlenül, vagy megvetően, vagy lekezelően, kioktatóan beszéltem volna veled. De erről nem is szeretnék beszélni, gondolom( remélem, hamár ezzel vádolsz) , majd ideidézed azokat, amelyek ilyenek voltak! ( Viszont igyekszem jólérthetően fogalmazni, ami nem egyenlő a szeretetlenséggel, csak nem szeretném, ha a “gyerek” elveszne a törölközők között!)
   De továbbra is mondanom kell azt, hogy , aki Istentől van, Istentől született, az tudja, hogy Isten Igéje az Igazság!
   [expand title=”Teljes hozzászólás”]
   A probléma továbbra is az, hogy amennyiben a Biblia Jézusához tértél meg, és az Igét, a Bibliát is olvasod, tudván, hogy az az Isten Szent Lélek által ihletett, kijelentett beszéde, akkor látnod kellene, hogy az egyházad tanítása, gyakorlatai nem egyezik a Biblia tanításával ! Ha ezt nem látod, akkor , mint az Igéből az látható, és az Isten beszéde figyelmeztet is rá bennünket, ( 2 Kor. 11,4 Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.) , lehet “más Jézust megismerni, más lelket venni, és más evangéliumban hinni!”! Ahogyan ezt milliók teszik is sajnos. Az élő Ige Jézus, az írott Ige a Biblia! És onnan tudhatjuk meg, hogy az igazi Jézust ismerjük, hogy a Szent Lélek a Biblia alapján kijelenti nekünk Őt! Ha olyan kijelentésünk is van “Róla”, amely nem egyezik a Bibliával, akkor nem a Szent Lélek kijelentésével van dolgunk, és főleg nem arról a Jézusról! ( Az olyan Jézus, akihez az anyján keresztűl, az anyja közbenjárásával (Is) , vagy meghalt szentek közbenjárásával (is) mehetünk, az nem az a Jézus, akit a Biblia kijelent! Most a többi dologról megint ne beszéljünk, mert már azokról sokat írtam. ) Egy Istentől született kereszténynek, az, hogy Szűz Mária esetleg “társmegváltóvá” lesz avatva ( most a többit ne említsük, sokat írtunk már róla) , az maga az Úr Jézus Krisztus leköpése, lábbaltiprása, stb! ( Nem azért, mert mi nem szeretjük, mint testvért Máriát, és nem ismerjük el a szenvedéseit)!

   írod:
   “és valóban Ida válaszaiból csak az derült ki, hogy ő teljesen meg van győződve arról, hogy én ?nem tértem meg.? Erre nem igazán tudtam rájönni, hogy honnan veszi ezt.”
   Akik megtérnek és újjászületnek, (és Krisztusban is maradnak) , értik az Igét, és az Ige szerint beszélnek! És mindent az Ige alapján mérnek le, hogy az amit hallok, olvasok, látok, egyezik-e az Isten beszédével, vagy sem! Ami nem, azt el kell vetni! ( Ahogyan az az Igében írva is van!) Ha nem vetjük el, akkor megcsalatjuk magunkat, és hinni fogunk a hazugságnak. És ezt még majd meg is fogjuk magyarázni, hogy pl : “..mi nem imádjuk, csak tiszteljük …, stb! Akihez könyörgök, akihez elmondok egy imát, azt imádom, ( mert Isten ezt mondja) akkor is, ha én azt gondolom, hogy ezzel nem tettem semmi rosszat, hiszen ezzel is csak az “alázatomat” bizonyítom( ez Sátán hazugsága, még akkor is, ha szépen hangzik!)! Az Úr Jézus juhai hallják az Ő szavát, ( ami soha nem mond ellent a Bibliában foglaltakkal, hiszen azért (is) adatott, hogy felismerjük az idegen hangokat is általa), és követik Őt! És nem hallgatnak idegen hangokat, amelyek ellentmondanak az Igében foglaltaknak, hanem elfutnak azoktól! Akármilyen szépen, kedvesen, bátorítóan hangozzanak azok! És az se számít, hogy hányan mennek azok után a hangok után!

   írod:
   ” Egyedül azt szerettem volna neki megvilágítani, hogy a katolikus hit nem dogmák sorozatából áll, igenis élő hit, minden kereszténynek Krisztusra kell emelni a tekintetét, és nem azt bizonygatni, hogy más keresztények rosszak vagy nem igazi hívők?..”
   Én is ( és mi is) csak azt szerettük volna megvilágítani, hogy nem mindegy, hogy kiben hiszünk! Lehet valami valódi hít, csak nem ér semmit, ha az nem megtérés és újjászületés utján, az élő Istenbe, és az Úr Jézus Krisztusba vettetett, és a Biblia alapján a Szent Lélek által kijelentetett. ( Mert van olyan plánta, amit nem a mennyei Atya plántált! Azok pedig kiszaggatnak! Mind életről, mind tanításról legyen szó! Nem mi mondjuk meg, hogy hogyan mehetünk Istenhez és Krisztushoz, hanem Isten mondja meg, hogy hogyan, milyen feltételek, körülmények között fogad el bennünket ( ahogyan Mózesnek is meg volt mondva, hogy mindent aszerint csináljon, ahogyan azt Istentől látta! )! Már pedig Isten azt mondta, hogy kizárólag 1 út van, és az személyesen az Úr Jézus Krisztus! És akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az Ővé! Márpedig nem lehet senkiben a Krisztus szelleme, aki nem azt az útat választja hozzávezető útként, mint amit Isten mutatott az Igében, vagy más útakat is elfogad! A zsidóknak is volt hitük abban az időben is, amikor Úr Jézus a földön járt! De csak azok ismerték fel, hogy Ő a Megváltó, akik a valódi, Istentől való, az írásokra alapított hittel rendelkeztek! Mert azoknak jelentette ki az Atya! És kizárólag csak erről beszéltem /tünk, nem benneteket, a személyeteket ítélgettünk .

   írod:
   “Nem is akartam tovább részt venni ilyen szócsatákban, hiszen ezt is tartalmazza a Biblia, hogy Isten Igéje a legszentebb, Isten adományai felbecsülhetetlen értékűek, hogy azokat nem szabad vitatkozás tárgyává tenni, nem szabad semmilyen módon beszennyezni. Aki az első akar lenni a mennyben, legyen az utolsó az emberek közt, mondta Jézus.”

   “..ezt is tartalmazza a Biblia, hogy Isten Igéje a legszentebb, Isten adományai felbecsülhetetlen értékűek, hogy azokat nem szabad vitatkozás tárgyává tenni,”

   Kedves Johanna! Mégis azzá tettétek, vita tárgyává! Ahogyan anno a farizeusok is a hagyományaikkal “felülírták” Isten beszédét! ( Arról szólt a vita, hogy akkor az Isten beszéde kizárólag a zsinórméték, vagy a Kat egyház tanítása ( amely szerinted szígorúan az Ige szerinti), amely nem egyezik a Bibliával!) És erre ahogyan látom, megint csak úgy reagálsz, hogy azért írunk, vagy beszélünk nektek ( azért ellenkezünk veletek) mert elsők akarunk lenni a mennyben! De az Isten látja az indítékainkat, és nekünk ez elég. Mi csak annyit szeretnénk, ha ott lennétek a mennyben, ahogyan azt is, hogy mi is ott legyünk veletek! És hidd el kérlek, hogy pontosan tudjuk, hogy nekünk sincs “dicsekedni” valónk Isten előtt, csak az Úr Jézus Krisztus! Mert széles az az út…!

   írod:
   ” Egyik mondatban Isten Igéje olvasható, aztán ellenkezés, ellentmondás a másik hozzászólónak. Valahogy ez nem tetszik nekem.”
   Azt elfelejtetted mondani, hogy az ellenkezés csak akkor szokott lenni, ha az Isten Igéje mást mond, mint a hozzászóló. És ez csak arról szól, hogy felhívjuk a másik figyelmét arra, ha valami nem egyezik Isten beszédével! De természetesen tiszteletben tartva mind a másik személyét, mind a szabadakaratát. ( Nem gondolom, hogy tőlem olvashattál olyat, ami nem ilyen!)
   írod:
   “Csak azért szólok most hozzá mégis a beszélgetésekhez, mert megdöbbent az a hangnem, ahogy ?újjászületett?, ?megtért? emberek közölik vagy hirdetik az Evangéliumot.”

   Kérlek fejtsd ki, hogy milyen hangnemre gondolsz!? ( Ha esetleg erre a lekezelő , kioktató, nyításra ill hozzászólásra, “Látod, látod, ..” , stb , akkor azt tudom mondani, hogy ezt nem én írtam! És még megemlíteni is szégyenlem, mert ezt a stílust én soha nem engedném meg magamnak veled szemben ( és mással szemben se)! De én meg sem említettem volna egyébbként!)

   írod:
   “A gonosz számtalanszor megtámadott (fizikailag is), és nem kívánom senkinek, hogy ezt megtapasztalja.”

   Ezt nem értem, hogy a fizikai támadást hogy érted?!

   Egyébbként már én se gondoltam, hogy kellene még erről a (“nagyfigyelmeztetés” és a kat egyház tanításai, és hasonlók) témáról beszélnünk, mert én is úgy gondolom, hogy mindent elmondtunk már erről a témáról egymásnak. Ha az Igének hisztek, akkor az Igének hisztek, ha a “prófétának” , akkor annak. Sajnos tudom, hogy ez is szeretetlenül hangzik, dehát az Ige mondja, hogyha más hírdettetik evangéliumként, mint amit az Ige hírdet: Gal. 1,8 De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
   [/expand]

   1. Kedves Ida!

    Ne haragudj, hogy ezt mondom, de te mindig ezt a szót használod, hogy “vádoltál” “vádoltál” “vádoltál”. Kérlek, olvasd el újra az írásaimat, ha a hitvallásom megvédése szerinted vádolás, akkor nem értem, miért is kell egymással beszélgetnünk. Kérdeztél tőlem, és én igyekeztem ezekre (mégcsak nem is minden kérdésre) válaszolni. Ellenben úgy látom, hogy a katolikus mivoltom miatt már eleve nem vagyok jó.

    Ezt írod:

    “az igei ?bizonyítás? helyett, csak olyanokat olvastam tőled, ahol szeretetlenséggel, felfuvalkodással, gőggel, meg hasonló dolgokkal lettem vádolva .” – Valakivel lehet, hogy összekeversz, mert én sem szeretetlenséggel, sem felfuvalkodással, sem gőggel nem “vádoltalak”. Elolvastam az írásaimat újra.
    [expand title=”Teljes hozzászólás”]
    Ezt írod:
    “( Ha valahol vádlást találtál, kérlek idézd ide, hogy én is lássam.) A stilusról se igazán értem, hogy mire gondoltál, mert nem tudok róla, hogy én valamikor is tiszteletlenül, vagy megvetően, vagy lekezelően, kioktatóan beszéltem volna veled”

    Néhány példa, amit írtál:
    “Az írásod többi részére pedig: nem Johanna, nem cáfolni, szétszaggatni, sem semmi ilyet nem akartam azokkal. Kizárólag rávilágítani arra, hogy még logikailag se érthető az érvelésetek a ?nagyfigyelmeztetéssel? kapcsolatosan.” – Én nem írtam neked semmiféle logikai érvelést, sem más véleményt a nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Egy hozzászólásomban általánosan írtam az ún. magánkinyilatkoztatásokról….(J).

    “A kérdésem a következő: újjászületett keresztény vagy, vagy sem? És ez a kérdésem a többi katolíkustól is. Ami miatt itt írtunk nektek, az az, hogy a beszédeteitekből az látszik, hogy nem vagytok azok, viszont rámutattunk, hogy bármikor azok lehettek.” – Azt gondolom, hogy ez a mondat magért beszél. (J)

    “Talán csak annyit, hogy mi nem kívülről ítéljük meg az embereket, hanem amit a Szent Lélektől ?hallunk? felőle. Előtte úgyanis mindenki ismertes, akiről beszélünk, így mi is ismerjük ezáltal őket. ( Ezért tudjuk pl, hogy ki a testvér az Úrban, és ki nem az!)”

    “De erről se érdemes most még beszélnünk, met ezek az Úr Jézus Krisztusban való élet eredményei, és tanításai, amit pedig te írsz, az a ?test tanításai? ( hárításai), amely nem akarja megadni magát a Szent Léleknek, hanem ?okosságokat? talál ki, amivel megmagyarázhatja azt (még akkor is, ha ez esetleg nem tudatos az illető részéről), hogy szerinte miért is elfogadható ő , és az ő cselekedetei Isten számára megtérés nélkül is! ( A hítáltali cselekedetek fontosságáról megint csak nem szeretnék újra beszélni, mert már azt is sokszor elmondtam, de érdekes módon nincs ?fületek? annak a hallására!)”

    “A kat egyház tanairól se kellene vitáznunk ( meg a többiekéről se ), mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy te tudod, hogy én mennyit tudok róla, és hasonlók, de én tudom, hogy Istennek mi az ítélete a számára, és ez több mint ami elég tudás szempontjából ( még akkor is elégséges lenne, ha többet nem tudnék róla! De miután te erről úgylátszik nem tudsz, ezért átgondolandó lenne a részedről, hogy te, valóban ismered-e egyházad tanításait?!)!”

    “És Kedves Johanna, hogy teljesen tiszta legyen a kép, még leírom ( hogy teljes békességem legyen azügyben, hogy mindent elmondtam, amit kellett) , hogy miért is kezdtem veled ?vitába?, annak ellenére, hogy miután már egyszer leírtad ( nagy örömmel), hogy egyházatok Szűz Máriát ?társmegváltóvá? akarja avatni ( szigorúan szentírási alapon!), és miután akkor már láttam, hogy ennél már nincs lejjebb valószínüleg, és már válaszolni se érdemes erre.” – Szűz Máriáról nem írtam neked, valakivel összekeversz. (J)

    Ez volt a véleményed rólam:
    “Szóval az a gond, hogy az írásaidból látszik, hogy te vagy a legtávolabb az Isten kereséstől, az itt hozzászóló katolikusok közűl. Te már beilleszkedtél a vallásos emberek sokaságába, és magadévá tetted azokat a testies, megtérésthárító tanokat, amelyek szerint azok élnek, ill te is élsz. Viszont a többieknél még észrevehető Isten keresése. Ezért is igyekeztem(tünk?) ( nem újkeletüen) rávilágitani a ?nagyfigyelmeztetés? Igeellenességére, hogy hátha néhányan hajlandóak lennének megvizsgálni azt, az Ige fényében ( hogy senki el ne vesszen hítetés által, hanem megtérésre jusson). Ekkor jöttél te, és sajnos teljesen rá illik az írásodra az az igevers, hogy :?Mát. 23,13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. ?
    És sajnos nem is csalódtam, mert minden válaszodban, csak ?azon emberek káromlását olvastam, akik magukat ?zsidóknak? mondják, de nem azok??! – Kérlek, olvasd el újra az írásaimat, nem írtam a nagyfigyelmeztetésről, és legfőképpen nem káromoltam senkit. Ezt határozottan kikérem magamnak. Azt gondolom, hogy a személyemet illetően ez a rész merítette ki a legsúlyosabb “vádakat”, amiket tőled kaptam, ugyanis, hogy a legtávolabb vagyok Isten keresésétől.

    Az az igazság, hogy még számtalan idézetet másolhatnék ide, de nem teszem. Ezeket is csak azért tettem fel, mert nem csak mi olvassuk ezt a blogot, és hogy mások is tisztában legyenek azzal, amiről az előző hozzászólásomban írtam.

    Köszönöm a türelmedet.
    [/expand]

    1. Kedves Johanna!

     Értem. Remélhetőleg ki fog tisztulni a kép. Sajnos ez a hátránya, ha az ember írásban kommunikál, és nem tudja elmondani, hogy pontosan mire gondol, vagy nem úgy fogalmaz, hogy a másiknak is érthető legyen az, amit szeretne elmondani. ( Itt természetesen mindkettőnkre gondolok, hogy nem tudtunk valszeg úgy kommunikálni, hogy pontosan értsük egymást.) De remélhetőleg közelítünk az egymás megértéséhez.
     írod:
     “Ne haragudj, hogy ezt mondom, de te mindig ezt a szót használod, hogy ?vádoltál? ?vádoltál? ?vádoltál?. Kérlek, olvasd el újra az írásaimat, ha a hitvallásom megvédése szerinted vádolás,” “Ezt írod: ?az igei ?bizonyítás? helyett, csak olyanokat olvastam tőled, ahol szeretetlenséggel, felfuvalkodással, gőggel, meg hasonló dolgokkal lettem vádolva .? ? Valakivel lehet, hogy összekeversz, mert én sem szeretetlenséggel, sem felfuvalkodással, sem gőggel nem ?vádoltalak?.
     [expand title=”Teljes hozzászólás”]
     Itt pl arra gondoltam, hogy amikor többször is, jó hosszan részletezem, Igével alátámasztva, hogy miért is nem Istentől van a “Nagyfigyelmeztetés” ( vagy éppen az a téma, amiről beszélünk, miért nem igei), és miért is kell mindent az Ige alapján megítélnünk, és stb…! Erre írsz nekem egy ilyen választ, 1 Kor. 13,1. Ugye ez a szeretetről szól! Na mármost, ha nem fűzöl semmi egyebet hozzá, akkor nyilvánvaló, hogy az ember akinek a válasz szólt, és olvassa, csak azt látja, hogy semmit nem ért az írása, mert nem arra kaptam választ, ill nem azzal szállt vitába a másik ( Igével bizonyítva látása helyességét), hanem “megvádolt” azzal, hogy szeretetlen vagyok. ( Hiszen , ha leírunk egy Igeverset a másiknak, akkor azt akarjuk neki mondani, amit az az Igevers jelent! Egyértelműen nem kell többet magyaráznunk neki, illetve ha nem mondunk mást, akkor egyértelmű, hogy mit akartunk mondani!) És ez az írásaidban többnyire így működik, hogy nem igei érveket sorolsz fel annak bizonyítására, hogy miért is mégis az a helyes ( az Ige szerint) amit te mondasz, hanem beraksz egy-egy igeverset ( más magyarázat nélkül) , aminek ott, abban a szituációban egyértelműen az az értelme, hogy azon tulajdonságok hiányával vagyok, ill a negatívakat erősen birtoklom, és feltételezed, hogy az indítékaim nem tiszták, s kizárólag ezen negatív tulajdonságaim vezetnek abban amiket írok. Vagy arról beszélsz, hogy csak “az ellenkezés, ill ellentmondás” vágya hajt bennünket ( vagy engem) arra, hogy “vitatkozzunk”!

     írod:
     ” akkor nem értem, miért is kell egymással beszélgetnünk. Kérdeztél tőlem, és én igyekeztem ezekre (mégcsak nem is minden kérdésre) válaszolni. Ellenben úgy látom, hogy a katolikus mivoltom miatt már eleve nem vagyok jó.”

     Én amikor írok, az előző hozzászólásaimat , illetve (mások) és a beszélgetőpartnerem előző hsz-ait is figyelembe veszem. ( És általában feltételezem, hogy az a valaki, aki válaszol a hsz-omra, az is olvasta az enyémeket, és figyelembe veszi azokat ( az összeset) akkor, amikor válaszol.) Nem szoktam figyelmenkivül hagyni azokat. Ezért nem szoktam érteni, hogy, ha egyszer-..százszor leírom/juk, hogy nem egyházakról, felekezetekről, gyülekezetekről és azok tagjairól , híveiről beszélünk , hanem kizárólag az Igéről, és az abban található igazságokról , és hogy azok a kizárólag mérvadóak minden megítélésnél ,akkor hogyan jönnek oda olyan “vádlások”, hogy : ” Ellenben úgy látom, hogy a katolikus mivoltom miatt már eleve nem vagyok jó.”
     írod:
     “Néhány példa, amit írtál:
     ?Az írásod többi részére pedig: nem Johanna, nem cáfolni, szétszaggatni, sem semmi ilyet nem akartam azokkal. Kizárólag rávilágítani arra, hogy még logikailag se érthető az érvelésetek a ?nagyfigyelmeztetéssel? kapcsolatosan.? ? Én nem írtam neked semmiféle logikai érvelést, sem más véleményt a nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Egy hozzászólásomban általánosan írtam az ún. magánkinyilatkoztatásokról?.(J).”

     Kedves Johanna! Bocs, én elég ügyetlen vagyok a hsz-ok visszakeresésében, de mint ezt már fentebb írtam én azokat a hsz-okat is figyelembe veszem, amiket mások írtak. Akkor, amikor “beléptél a képbe”, akkor másokkal pont a “Nagyfigyelmeztetésről”, mint olyanról beszéltünk, ami az Ige alapján nem elfogadható próféciaként. Te erre válaszoltál, és én a te hsz-odra, gondolván, hogy te is arról beszélsz, amiről mi. Legalábbis nem jelezted, hogy más témában szóltál hozzá. ( És azt is megbeszéltük, hogy nem a próféciákkal ( mint a Szent Lélek ajándékával) , ill “magán kinyilatkoztatásokkal” van a gondunk, hanem hogy azt is figyelembe kell venni, hogy milyen forrásból származnak, még akkor is, ha esetleg minden igaz is benne! stb!)

     írod/idézed:
     ?A kérdésem a következő: újjászületett keresztény vagy, vagy sem? És ez a kérdésem a többi katolíkustól is. Ami miatt itt írtunk nektek, az az, hogy a beszédeteitekből az látszik, hogy nem vagytok azok, viszont rámutattunk, hogy bármikor azok lehettek.? ? Azt gondolom, hogy ez a mondat magért beszél. (J)”

     Itt rosszul fogalmaztam, mert van itt néhány újjászületett katolikus testvér ( akinek megint csak a beszédéből is(!) tudjuk azt, hogy újjászületett ), itt igazából azokra gondoltam, akik nagy elánnal védték a “prófétanőt”, és nem igei érveik voltak a “próféciák” Istentől való voltára, hanem csak érzelmi, vagy feltételezéseik voltak arról. Pl: ” …a Sátán biztos, hogy nem mond ilyet, úgyhogy bizonyosan Istentől valók azok.., meg “én érzem, hogy Istentől valók…, .stb!”

     írod (idézed):
     ?Talán csak annyit, hogy mi nem kívülről ítéljük meg az embereket, hanem amit a Szent Lélektől ?hallunk? felőle. Előtte úgyanis mindenki ismertes, akiről beszélünk, így mi is ismerjük ezáltal őket. ( Ezért tudjuk pl, hogy ki a testvér az Úrban, és ki nem az!)?
     Ezzel csak elmondtam a dolgot, hogy hogyan ismerjük fel egymást.

     idézed:
     ?De erről se érdemes most még beszélnünk, met ezek az Úr Jézus Krisztusban való élet eredményei, és tanításai, amit pedig te írsz, az a ?test tanításai? ( hárításai), amely nem akarja megadni magát a Szent Léleknek, hanem ?okosságokat? talál ki, amivel megmagyarázhatja azt (még akkor is, ha ez esetleg nem tudatos az illető részéről), hogy szerinte miért is elfogadható ő , és az ő cselekedetei Isten számára megtérés nélkül is! ( A hítáltali cselekedetek fontosságáról megint csak nem szeretnék újra beszélni, mert már azt is sokszor elmondtam, de érdekes módon nincs ?fületek? annak a hallására!)?

     Ezt megint csak a szövegkörnyezetében, és a te válaszod/szaid környezetében kellene olvasni, ill értelmezni. Ott már megint olyanokat írtál, amiről azt gondolta az ember, hogy többször tisztáztuk már, és nem kell beszélni róla újra, de kiderült, hogy mindig visszatértünk a “kályhához”, ha nem voltak igei érvek, és mindig ott “toporgunk”.

     idézed:
     ?A kat egyház tanairól se kellene vitáznunk ( meg a többiekéről se ), mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy te tudod, hogy én mennyit tudok róla, és hasonlók, de én tudom, hogy Istennek mi az ítélete a számára, és ez több mint ami elég tudás szempontjából ( még akkor is elégséges lenne, ha többet nem tudnék róla! De miután te erről úgylátszik nem tudsz, ezért átgondolandó lenne a részedről, hogy te, valóban ismered-e egyházad tanításait?!)!?

     Ezzel nem értem, hogy mi a gondod? Azt mondod, hogy olvasod és ismered az Igét. Ha olvasod , és mint mondod újjászületett keresztény vagy, akkor nem lehet, hogy ne lásd a Szent Lélek kijelentése által ( amely minden újjászületett kereszténynek adatik) , hogy az Ige tanítása nem egyezik a kat egyház legtöbb tanításával, gyakorlataival. Vagyis a kettő közül valamelyiket nem ismered ( ill mégsem az vagy, akinek gondolod magad) , ha nem látsz közöttük eltérést.

     ídézed:
     ?És Kedves Johanna, hogy teljesen tiszta legyen a kép, még leírom ( hogy teljes békességem legyen azügyben, hogy mindent elmondtam, amit kellett) , hogy miért is kezdtem veled ?vitába?, annak ellenére, hogy miután már egyszer leírtad ( nagy örömmel), hogy egyházatok Szűz Máriát ?társmegváltóvá? akarja avatni ( szigorúan szentírási alapon!), és miután akkor már láttam, hogy ennél már nincs lejjebb valószínüleg, és már válaszolni se érdemes erre.? ? Szűz Máriáról nem írtam neked, valakivel összekeversz. (J)”

     Ez lehetséges, akkor kérlek bocsáss meg, összetévesztettelek valakivel, aki nemrégiben ( megint csak a “nagyfigyelmeztetés”-sel kapcsolatos beszélgetésünk közben írt hsz-t, amelyben erről és a Szűzanyához való viszonyáról (“…. aki szerette őt, és utánanyúlt, amikor a reformátusoknál volt egy ideig, és nem imádkozott Máriához, amitől nem volt boldog….”) . A stílusa annyira hasonló volt, hogy neked tudtam be azt a hsz-t. Ha nem te voltál, még egyszer kérlek bocsáss meg! ( Ő volt az is, aki ezt a “csodálatos”hírt , Szűz Mária “társmegváltóvá” avatásának gondolatáról írta, mint olyat, amelyet erősen fontolgat a kategyház, gondolom szigorúan igei alapon.)

     írod:
     Ez volt a véleményed rólam:
     ?Szóval az a gond, hogy az írásaidból látszik, hogy te vagy a legtávolabb az Isten kereséstől, az itt hozzászóló katolikusok közűl. Te már beilleszkedtél a vallásos emberek sokaságába, és magadévá tetted azokat a testies, megtérésthárító tanokat, amelyek szerint azok élnek, ill te is élsz. Viszont a többieknél még észrevehető Isten keresése. Ezért is igyekeztem(tünk?) ( nem újkeletüen) rávilágitani a ?nagyfigyelmeztetés? Igeellenességére, hogy hátha néhányan hajlandóak lennének megvizsgálni azt, az Ige fényében ( hogy senki el ne vesszen hítetés által, hanem megtérésre jusson). Ekkor jöttél te, és sajnos teljesen rá illik az írásodra az az igevers, hogy :?Mát. 23,13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. ?
     És sajnos nem is csalódtam, mert minden válaszodban, csak ?azon emberek káromlását olvastam, akik magukat ?zsidóknak? mondják, de nem azok??! ? Kérlek, olvasd el újra az írásaimat, nem írtam a nagyfigyelmeztetésről, és legfőképpen nem káromoltam senkit. Ezt határozottan kikérem magamnak. Azt gondolom, hogy a személyemet illetően ez a rész merítette ki a legsúlyosabb ?vádakat?, amiket tőled kaptam, ugyanis, hogy a legtávolabb vagyok Isten keresésétől.”

     Ezt nem tudom visszaszívni sajnos! Ha újjászületett keresztény vagy, akkor az Igét, és csak az Igét tartod egyedüli mércének. Mert a Szent Lélek kizárólag arról tesz bizonyságot bennünk, mint egyedüli Igazságról. És minden más , nem abból, az Igéből származó tanítás, gondolat, cselekedet, stb elvetésére ösztönöz. ( Persze tudom az Ige alapján, hogy sok újjászületett keresztény lesz, akik el fognak bukni, mert nem maradnak meg a Krisztus tudománya mellett, nem maradnak meg Krisztusban, és nem az igazság szeretete van bennük, és a test cselekedeteit viszik véghez , és hasonlók. De ezért kell szüntelen imádkoznunk, és könyörögnünk, hogy ne legyünk ezek között, mert csak Isten és Krisztus kegyelme tud megtartani bennünket az elbukástól! ) Továbbá nem “szektás” a Szent Lélek, Aki bennünk lakik! És ha kezdetben esetleg még ragaszkodunk is valamilyen felekezethez, azt előbb- utóbb kiírtja belőlünk, mint az Igével nem összeegyeztethetőt, és minden Krisztusban újjászületett testvérünk iránt szeretetet önt a szívünkbe, hívja az magát akármilyen “nevű” kereszténynek is átmenetileg. És ha te az Ige alapján megítélted a “Nagyfigyelmeztetés” “próféciáit”, és annak ellenére másokat azok elfogadására ösztönzöl, akkor azt kell mondjam továbbra is, hogy azzal másokat ( akik keresik az Igazságot, és annak akarnak hinni, de nem ismerik Isten Igéjét) se engedsz be Isten országába! És ha nem látod annak Igeellenességét, akkor te sem mentél még be!

     írod:
     “Az az igazság, hogy még számtalan idézetet másolhatnék ide, de nem teszem. Ezeket is csak azért tettem fel, mert nem csak mi olvassuk ezt a blogot, és hogy mások is tisztában legyenek azzal, amiről az előző hozzászólásomban írtam.”

     Ezzel nincs is semmi baj, hogy leírtad, mert így eltudjuk mondani egymásnak is, hogy mit és miért gondoltunk, írtunk, vagy hogy mire is alapozzuk/tuk azokat. Én csak azt tudom mondani továbbra is, hogy bennem a szereteten kívül nem volt más indulat, és most sincs, és nem is lesz. ( Nem “körmölgetnék” egy pillanatig se egy szót se, ha nem az lebegne előttem, hogy milyen borzasztóan hosszú az örökkévalóság, és nem az lenne a vágyam, hogy ha lehetséges lenne “befagyasztani” a poklot ( hogy oda senki ne kerüljön), akkor próbáljuk meg! De ha ez nem is lehetséges ( sajnos) , akkor legalább minél többen kiáltsanak az Úr Jézus Krisztushoz, segítségül híván a Nevét, amely által megtartathatnak! )

     Én is köszönöm, hogy meghallgattál!

     Békesség!
     [/expand]

 3. Találtam egy ( sajnos) nagyon jó összefoglalást a jelen állapotokról ( ez se felekezetekről, vagy egyházakról szól!):

  Az igazi hit odaszánást feltételez

  Sok keresztyén számára Krisztus nem több, mint egy gondolat, legjobb esetben egy ideál, de semmi képpen nem egy élő valóság. Gyakorló hívők milliói úgy beszélnek Krisztusról mintha reális lenne az életükben, ugyanakkor úgy viselkednek, mintha nem is létezne. A valódi állapotunk mindig abban fedezhető fel ahogy cselekszünk, és nem abban, ahogy beszélünk.
  Ha a hitünket odaszánás követi, azzal bizonyíthatjuk leginkább a valódiságát. A nem valódi hit jellemzője, hogy nem rendelkezhet a hitvallóval.
  Egyeseket közülünk mélyen sokkolna, hogyha hirtelen szemtől-szembe találnánk magunkat a hitelveinkkel, és ráadásul valaki arra kényszerítene bennünket, hogy a gyakorlati élet tüzében próbáljuk ki őket.
  Sokan közülünk gyakorlottá váltunk abban, hogy miként kell az életünkben úgy helyet adni a keresztyén igazságoknak, hogy azok gyakorlati jelentősége mégse hozzon kínos helyzetbe. Úgy alakítjuk a dolgainkat, hogy elég jól meglegyünk a mennyei segítség nélkül is, miközben látszólag igényeljük azt. Dicsekszünk az Úrral, miközben gondosan figyelünk arra, hogy ne kerüljünk Istentől függő helyzetbe. ?Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!? Jeremiás 17: 9.
  A hamis hit mindig igyekszik biztosítani egy kiútat arra az esetre, ha netán Isten cserben hagyna. Az igazi hit csak egyetlen utat ismer, és örömmel hagyja magát megfosztani mindenféle másod-utaktól és szükségmegoldásoktól. Az igazi hit gondolkodása egyszerű? vagy Isten, vagy a teljes összeomlás. Isten azonban Ádám óta egyetlen benne bízó embert sem hagyott cserben.
  A hamis hitű ember örökké harcolni fog a hitvallásáért, ugyanakkor tudatosan kerüli az olyan kínos helyzeteket, amikor a saját jövője függne a hite valódiságától. Mindig gondoskodik sajátmaga számára egy menekülési útvonalról, hogy amikor ?a tető beszakad?, lehessen valahogy kimenekedni.
  Manapság nagy szükségünk van keresztyénekre, akik olyan elszántan bíznak Istenben most is, mint amilyen elszánt bizalomra lesz szükségük életük utolsó napján. Mindannyiunk életében eljön az idő, amikor semmink se marad, csak Isten. Egészség és vagyon és barátok és búvóhelyek mind eltöröltetnek… és csak Isten marad nekünk. A hamis hitű ember számára ez egy félelmetes gondolat, de a valódi hittel rendelkező ember számára ez a lehető leg vígasztalóbb gondolat.
  Valóban tragédia lenne megérkezni arra a helyre, ahol csak Isten maradt nekünk, és ott rádöbbenni, hogy földi vándorlásunk folyamán soha nem bíztunk Istenben igazán. Talán jobb lenne megkérni Istent most, hogy távolítson el tőlünk minden hamis bizalmat, szabadítsa meg a szívünket mindenféle titkos búvóhelytől, és vigyen ki minket nyílt helyre, ahol önmagunk számára is felfedezhetjük, hogy tulajdonképpen bízunk-e őbenne, vagy nem. Ez kemény kúra a bajainkra, de ugyanakkor hatékony. Ennél gyengébb gyógymód nem célravezető. Az időnk pedig rohamosan fogy.

  A. W. Tozer

 4. Jeromos,
  Nagyon sok élő keresztyén közösség van Magyarországon, ahol valóban a Biblia szerinti életre törekednek, biztos, hogy van ilyen a te környezetedben is, csak esetleg nem tudsz róla. Ha szeretnél ilyen helyre ellátogatni (akár csak megnézni, hogy milyen), biztos hogy többen is tudunk segíteni. És itt most nem egy konkrét névre (egyházra) gondolok, az is lehet, hogy ahol te élsz, többféle gyülekezet is van.
  De az első lépés az, hogy olvasd a Bibliát, hogy Isten személyesen ki tudja jelenteni magát neked, és akkor ha bekerülsz egy közösségbe, látni fogod, hogy tényleg az Ige szerint működik-e vagy sem. Viszont ne “tökéletes” gyülekezetet keress, mert olyan nincs, hanem olyat, ahol törekednek a szentségre, az Úr megismerésére, a Biblia szerinti életre.

  1. Köszi Sharky, aranyos vagy, hogy ezt közre adtad, bar én is tudok rola, (nekem meg éppen jol jött.) 🙂
   szia. 🙂

  2. Ugyan már. Rég ismerjük ezt a trükköt. Annak az ember szavával még az utca sarkáig sem lehet menni. Volt már az az oldal ügynök támadás alatt meg mit tudom én milyen támadás alatt is. Szóval nyugi, Buddha Laci csak a szokásos formáját hozza, hátha így hitelesebb lesz.. Ahány agyhalott jár oda még a végén be is jön neki.

    1. Szia Sharky,
     Én a reggel és most este is rá próbáltam menni a blogra, de nekem azt írja ki, hogy, idézem “ezt a blogot csak meghívott felhasználók olvashatják” aztán meg kb. meg ugyan ezzel a dumával letegez és arra kér, esetleg, hogy kérjek egy meghívott a blog szerzőjétől.

     Ez lenne az a bizonyos ORFK megfigyelés?
     Az a “amerikai utasításra” nagyon tetszett 😀 Ok tudom, hogy te csak leírtad amit ott olvastál, de gondolom te is tudod, hogy ez egy tipikus agyhalottaknak való kommunikáció, LOL

    2. Szevasztok!
     Na látj –átok – ez az amikor valaki nem mond igazat – a valóság mindig a felszínre jön – mag-át-ol!
     id. Kiss László : becsülettel a tisztességeseknek!

    3. Laci!
     Úgy látszik, hogy most már csak az agyhalottakat engedik be, akik mindent elhisznek Buddhának.
     (Nem véletlen :))) – nehogy felébredjenek az emberek.

    4. Nocsak Erika, mi ez a hirtelen vélemény változás nálad? Mármint ehhez képest.

     “nyirtass2013. október 28. 16:41

     Kedves Buddha!

     Amikor megjelenik Tőled egy “elgondolkodtató, és alapjába véve sok értelmes embert foglalkoztató cikk” nekem olybá tűnik, hogy megjelennek a “háttérhatalom ügynökei” is, degradáló, lehurrogó, akár idétlen “rezgők” vagy egyéb primitív New Age-s formákban.
     Igyekeznek elbátortalanítani az értelmes és gondolkodó hozzászólókat a saját analfabétizmusukkal.
     Azt el tudom fogadni, hogy valaki valamivel nem ért egyet. De azt nem értem, hogy ezt miért bunkó módon kell kifejezni? (Bár lehet, hogy az “ilyen minőségű” “toll forgatók” jóval olcsóbba kerülnek a háttérhatalomnak, mint a műveltebb szolga.)
     Szerintem “ebből a jelenségből” az is lemérhető, hogy jó úton jársz, az értelmes emberek gondolkodását megmozgatod, felszínre jönnek, jöhetnek kellemetlen, eltitkolt információk is.
     Mindenesetre ne add fel! Az értelmese gondolkodik, – még akkor is, ha esetleg ezt “csendbe” is teszi.

     Szeretettel: Erika”

     (Idézve: vilaghelyzete.blogspot.com)

     Mond, most te össze vagy zavarodva, vagy esetleg az “ide is nyalunk meg oda is nyalunk” jelenséget látjuk? Jelen pillanatban én egy harmadik lehetőséget nem igen látok, de ha még is lenne egy, kérlek tisztelettel oszt meg velünk.
     Most átmegyek a világhelyzet-re és odabiggyesztem Buddhának és a többieknek az itteni hozzászólásodat.
     Csak viccelek, de kb. ezt érdemelné az aki így viselkedik.
     És hogy lásd, hogy milyen jó keresztény vagyok…hip-hop…és már meg is bocsájtottam neked 🙂

    5. Kedves Kanku!

     Nyugodtan átküldheted Buddha Lacinak!
     1. Amit írtam az “elgondolkodtató cikkről” azt komolyan is gondoltam, tényleg érdemes rajta elgondolkodni. Én ezt meg is tettem, “hangosan”
     Ha elolvasod a hozzászólások végét is, akkor esetleg megérted, hogy miért!?
     2. Buddha Laci a hsz-ek vége felé kifejtette, hogy Ő “csodálója” az Illuminátusnak …
     Kifejtettem, hogy magam is tudok róluk, (egy kicsit többet mint az átlag ember), sőt levezettem eredetüket Mezopotámiából kiindulva, napjainkig, tevékenységüket, Bibliában elfoglalt helyüket, stb.
     3. Hát ez sajnos “kiverte a biztosítékot” és kitiltott. 🙂
     Gondolom, ha “rezgésszám növelésről” írtam volna és nem a tényekről, akkor “szívesen látott vendége” lehetnék, (a sok “féleszű” közt elférhetnék én is…) – de úgy, hogy a “szeretett és csodált” Illuminátusáról “lerántom a leplet”, – sőt megerősítem, hogy a Biblia is erről beszél … így “kártékonynak” vagyok ítélve 🙂
     (Hát ez ekkorát durrant, … de a véleményem nem változott a feltett cikkéről.)

     Csókoltatlak 🙂
     (de minden harag és negatív érzés nélkül)

    6. Kedves Erika,
     Szerintem jobban tetted volna, ha lenyeled azt békát és kész. De mint látom te sem tudsz veszíteni, mert a büszkeséged nem engedi.
     Mondom én, össze vagy zavarodva. Az Illuminátus-t 1776-ban hozták létre Bajorországban… blá blá blá, mert már vagy 1000x hallottunk erről, így hát kár is őket jobban “visszavinni” térben és időben, úgy ahogy te teszed. Ismétlem, itt valamit nagyon összekeversz.
     Kettő. Egyáltalán nincs tudomásom arról, hogy te vertél volna ki ott bármilyen biztosítékot, arról hogy kitiltott volna meg pláné nem. Nem is volt rá oka, mert pont te voltál ott az a keresztény aki folyton a vállát veregette annak a HAZUDOZÓ embernek. Ugyancsak te voltál ott az egyedüli az ottani keresztények közül, aki nem ismerte fel azt, hogy ki kicsoda, aki tovább biztatta Buddha Lacit a hazudozó, tényelferdítő, így Isten és Jézus ellenes tevékenységében. Röviden, több kárt okozol ott mint hasznot. Ez erről a véleményem, teszem hozzá, sajnos.
     Olyan dolgokat állítasz, amik szerintem egyáltalán nem fedik a valóságot , ezért arra kényszerülök, hogy újból megbocsássak neked 🙂

    7. Legyen Neked a hited szerint. A többit majd a Bibliai próféciák beteljesedése eldönti 🙂

    8. Még csak annyit, hogy látom, hogy az olvasással, illetve az elolvasottak értelmezésével Neked is gondjaid vannak, csak úgy, mint azon az oldalon sokaknak.
     Miért mondom ezt? Mert ha csak egy kicsit figyelmesebben olvastad volna el a hozzászólásokat, (Buddháét is és az enyémet is), illetve tudtad volna értelmezni az ott olvasottakat, akkor megérthetted volna, hogy az Illuminátus “vérvonala” NEM EMBEREKBŐL áll, így “azt az Illuminátust nem hozhatták létre 1776-ban”) Az 1776-os létrehozás pedig nem más, mint “beetetés”, a Szellemi Teremtmények létének eltitkolására.

     Javaslom menj vissza az oldalra és olvasd el még egyszer, figyelmesen …
     (Pontosan ennek a “fátyol fellebbentés” lehetőségére mondtam, hogy “elgondolkodtató a cikk” még akkor is, ha Buddha nem ilyen szándékkal írta … )

 5. Schwaben!
  Luther Márton akkor a sátán ereje által fordította le a Bibliát és adta az emberek kezébe?
  Az őskeresztények már olvasták az írásokat, leveleket, terjesztették, abból éltek, tanították egymást. Katolikusoknak ez nem volt érdeke. Sőtt nem is magyarúl celebráltak, nem hírdették a megtérést, csak a dogmák betartását. És, hogy én katolikus vagyok egyben az Istené, gyóntam,megkereszteltek, elsőáldoztam és azt sem tudtam miről van szó. Gyónás után sok Miatyánkot és sok Üdvölégy Máriát róttak a bűnösre, mint a keleti vallásokban ahol ugyanazt mormolták el nem tudom hányszor. Ettől is óvott az Úr Jézus Soha nem tanítottak magán szavainkkal imádkozni, sem az Atyához, sem a Fiúhoz. A legnagyobb erőt vették el az emberektől az Istennel való közvetlen kapcsolatot. És Te ere mondod, hogy sátáni /félelmetesnek tartom/ ahogy fennt írta Ria is.
  Sok katólikussal beszélgettem, de a válasz , uaz. nekem van egyházam és sokaknak csak ez van, de sokan már a Bibliával a kezükben teljes világosságra jutottak, én velük egy nyájhoz tartozom. Tudod a papunkhoz sem mentem el mielőtt a vonat alá mentem, mert anyámat nyaggatta sok éven keresztűl, hogy apám ref. adjon reverzálist. Megtette, mert anyám állandóan sírt. Végűl láb nélkűl egy igazi pap Bibliát adott a kezembe, azt mondtam magamnak 17 évesen, hogy elolvasom hátha van benne valami, ha nincs megpróbálok mást újra. Nem láttam az élet értelmét. Azonnal szólt hozzám, és pont azt, amilyen bajom volt, mert meg voltam terhelve, pont olyan igékre irányította a szemeimet, amelyek megtartottak már 65.éve. Olvastam: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. vagy Nékem az élet Krisztus és sok más igét, amelyek mai napig útjelző oszlopaim. Életben tart az Ige. Sőtt az egész családom megtért apukám,anyukám,öcsém,rokonaim közül is hozott ki Isten a legmélyebb helyzetekből. Csak írtam az Igéket levelekben és Isten életet adott nekik az Úr Jézus nevében, mert Ő az Isten Fia,aki emberré lett, hogy lássuk az Atyát, jászolban született, hogy mindenkinél szegényebb legyen, az Isten ajándéka nekünk Ő. Férjem gyermekeim hisznek,pedig sok gyalázkodást kaptam-hogy szűlhet láb nélkűl valaki, aki nem tudja felnevelni a gyermekeit. Mindhárom egyetemet végzett. 7 unokámat is az Úrnak szántam, csak az övé legyen mind. Közben csúfolóim élete a saját szemeim előtt ment tönkre halálra Isten nélkűl. Micsoda erő az Ige, mert nem emberi szó. Az ellenségünk pedig mindig sikeresen épűl be a legélőbb gyülekezetekbe, és rombol kivétel nélkűl minden egyházban.
  De Jézus nevére minden térd meg fog hajolni, égieké, földieké és a föld alatt lévőké, és akkor sír majd a föld minden nemzettsége. Manapság az egyházak legtöbbje valóban elvilágiasodott, de vannak élő gyülekezetek, életet hírdető prédikátorok. De kezünkben a Biblia, amit majd el akarnak venni az egységes világvallás címén.
  Nem megbántani akartalak, akkor nem írtam volna magamról ilyen nyíltan.
  Isten áldjon meg és világítsa meg az Ő Orcáját rajtad és mindannyiunkon, hogy el ne tévedjünk az elkövetkezendő időszakban, ami a nagy hitetés időszaka, már most is.
  Soraya

  1. Ez szép volt tőled, hogy leírtad nekem életutadat. Természetesen további erőt és kitartást kívánok neked Isten bölcsessége által. Isten világítsa meg utadat a továbbiakban is és adjon erőt.

  2. Köszönjük, Soraya, hogy megosztottad ezt itt. Valóban Isten Igéje élő, ezt mindannyian megtapasztaltuk, akik az Övéi vagyunk. Ezért buzdítunk mindenkit a Biblia olvasására, mert az egyik legnagyobb dolog az, amikor átéljük, hogy Isten személyesen szól hozzánk, és ehhez nem kell semmi extra, csak nyitott szívvel olvasni az Ő szavát. És olyan jó látni Isten munkáját, ahogy átformál bennünket, és a környezetünket is. Ilyet csak Ő tud tenni!
   Valóban hálásak lehetünk, hogy olyan korban élünk, amikor a Biblia mindenkinek a rendelkezésére állhat. Nekünk az a feladatunk, hogy mások figyelmét ráirányítsuk, vagy a kezükbe nyomjunk egy Bibliát, ahogyan a te “igazi” papod tette. A többi nem a mi dolgunk, Isten végzi a munkáját az Ő Szentlelke által.

  3. De Jézus nevére minden térd meg fog hajolni, égieké, földieké és a föld alatt lévőké, és akkor sír majd a föld minden nemzettsége. Manapság az egyházak legtöbbje valóban elvilágiasodott, de vannak élő gyülekezetek, életet hírdető prédikátorok. De kezünkben a Biblia, amit majd el akarnak venni az egységes világvallás címén.
   Nem megbántani akartalak, akkor nem írtam volna magamról ilyen nyíltan.
   Isten áldjon meg és világítsa meg az Ő Orcáját rajtad és mindannyiunkon, hogy el ne tévedjünk az elkövetkezendő időszakban, ami a nagy hitetés időszaka, már most is.
   Soraya…”

   Úgy bizony – örülök neki, hogy neked sikerült, mert nem mindenkinek sikerül a MINDENHATÓ megtapasztalása, mert az emberi hiszékenységet kihasználva a hamisproféták sokasodnak ahogy írod és idéztelek.

   áldás:
   id. Kiss László

 6. Gyerekkoromban a falumban és a környékbeli községekben az emberek még pontosan úgy éltek, mint ezer évvel ezelőtt, a a hatvanas-hetvenes években kezdtek csak megjelenni másfajta szokások is, eleinte kizárólag külső, kényelmi szempontokból. Például az, hogy a házakban a szobákat elkezdték lepadlózni az agyag helyett. Aztán megépültek az első cserépkályhák, fürdőszobák is. Majd jöttek az első autók.
  De a viselkedésbeli szokások továbbra is a régiek maradtak még egy jó ideig.

  Mindenszentek környékén volt ugyebár a téli összeröffenések ideje is, amikor babot fejtettünk, kukoricát fosztottunk, rongyszőnyegnek vágtuk a rongyot és hasonló dolgok. Mikor bevégeztük a munkát, akkor leoltották a villanyt és a tűzhely, meg a töklámpások (bizony, minden fiú töklámpást faragott már ezer éve, kétlem, hogy a keltáktól vették át ezt a szokást és főleg nem az amerikaiaktól) fényénél az idősebbek rémtörténeteket, a környéken megtörtént gyilkosságokat, meg mindenféle rémséget meséltek a gyerekeknek, eltűnt személyekről, visszajáró kísértetekről, gyilkos denevérekről, meg vérfarkasokról és mindenféle hasonlóról. A pedagógiai célzata az volt a dolognak, hogy a gyerekek veszélyérzetét növelje, hiszen az egy gyereknek nincs.

  Hát sikerült is, mert utána alig mertünk hazamenni! 🙂

  Ennyit a halloweenről.

  1. Érdemes elolvasni az antenor által belinkelt, sokkal részletesebb anyagot: http://churchofgod.hu/content.php?act=Halloween
   Ezek a pogány szokások sajnos sok helyen éltek nemcsak ezer, de több ezer évvel ezelőtt is, a forrásuk pedig a Baál-imádat volt. A druidák szertartásából lett a Halloween, de itt magyarországon nem kellettek a druidák közvetítőnek, mert sajnos a “segítségük” nélkül is megvoltak ezek a pogány hagyományok.
   (A töklámpás azt jelentette, hogy a ház sátáni oltalom alatt volt halottak napján.)

 7. A biblia semmiképpen nem szent, és a zsidók vallása, Istene nem az enyém. Nem tekintem többnek mint próféciákat. A halállal kezdődött az örök körforgás, élet – halál a halál valaminek az elmúlása egy új kezdete. A lélek örök és elpusztíthatatlan, hiszen Istentől való. Ezek után téves az az elmélet miszerint a halállal a fizikai – szellemi test is elpusztul. A lélek tovább él. Egy új testben 45 nap után megszületik ismét. Tehát ezért voltak rettenthetetlen haláltól nem félő ősmagyarok. Ők nem csak hitték a halálfolyót hanem látták, a legtöbb táltos regős őrző ősök által megtapasztalhatta valóságos látomásként. Nem kell szentül megbízni abban amikre csak ráfogták a tettei alapján, hogy szentek és csak jó oldaláról tüntették fel. Mindenkinek van hibája nem volt ez alól egyetlen földre született teremtmény sem kivétel. Akkor mitől szent? Semmitől. A vallások pedig még csak köszönő viszonyban sincsenek a hittel azzal ami a valóság. Ráfogjuk egy csúnya képre, hogy az a gonosztól van mert groteszk de egy szép képről csak jókat gondolunk. Álom világban él sok ember, a vallások kábulatában.

 8. A biblia semmiképpen nem szent, és a zsidók vallása, Istene nem az enyém. Nem tekintem többnek mint próféciákat. A halállal kezdődött az örök körforgás, élet – halál a halál valaminek az elmúlása egy új kezdete. A lélek örök és elpusztíthatatlan, hiszen Istentől való. Ezek után téves az az elmélet miszerint a halállal a fizikai test is elpusztul. A lélek tovább él. Egy új testben 45 nap után megszületik ismét. Tehát ezért voltak rettenthetetlen haláltól nem félő ősmagyarok. Ők nem csak hitték a halálfolyót hanem látták, a legtöbb táltos regős őrző ősök által megtapasztalhatta valóságos látomásként. Nem kell szentül megbízni abban amikre csak ráfogták a tettei alapján, hogy szentek és csak jó oldaláról tüntették fel. Mindenkinek van hibája nem volt ez alól egyetlen földre született teremtmény sem kivétel. Akkor mitől szent? Semmitől. A vallások pedig még csak köszönő viszonyban sincsenek a hittel azzal ami a valóság. Ráfogjuk egy csúnya képre, hogy az a gonosztól van mert groteszk de egy szép képről csak jókat gondolunk. Álom világban él sok ember, a vallások kábulatában.

 9. Amúgy a Halloween az szégyenletes, és a Bibliát továbbra is Isten kijelentésének tartom, és nem akarok semmiféle részt elvenni belőle, ahogyan azt a rinya Luther tette volna, de Isten nem hagyta neki:D

  1. “Luther Márton a sátán erejéből táplálkozva függesztette ki a tételeit, ebből lett az alávaló protestanizmus alappillére.”
   ” a Bibliát továbbra is Isten kijelentésének tartom, és nem akarok semmiféle részt elvenni belőle, ahogyan azt a rinya Luther tette volna,

   de Isten nem hagyta neki.. ????

   Akkor kinek a térfelén játszott Luther végülis szerinted?

    1. “Mi, az Isten Gyülekezeteiben nem osztjuk Luthernek a Biblia néhány könyvéről adott véleményét, nem értünk egyet számos teológiai következtetésével, sem az általa betoldott szövegrészekkel. A kanonizált Biblia mind a hatvanhat könyve Istentől ihletett, s így válogatás nélkül mindegyik “hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” ”
     Ezt szerintem bármelyik keresztyén felekezet/egyház elmondhatja. Tudomásom szerint az evangélikus egyház Luther követője, de tudtommal ők sem töröltek ki egy könyvet sem a Bibliából, hanem mindet Istentől ihletettnek tartják. De mondjuk közelebbről nem ismerem az evangélikusok hitelveit.
     Luthernél egyértelműen látszik a katolikus háttér, a pápai intézményt sem kérdőjelezi meg (legalábbis az eredeti tételeiben), holott a Bibliában nyoma sincs ilyesminek. De elindított valamit, része volt a Biblia terjesztésében, ami biztos hogy áldásul szolgált sokaknak.

    2. Szia Antenor!

     Igen, megvoltak! De ezeket nem a 21. századból kell megítélnünk, mert innét nézve, ( akkor, amikor a bibliai kereszténység már mindenkinek a rendelkezésére áll, aki akarja) , az Igével összevetve a reformációban semmi nem “elégséges “!
     Viszont, ahogyan te is tisztában vagy vele, abban az időben ( és minden időben, az apostoli alapokra épült egyház ) üldözve volt, inkvizícióra került, stb. Az az “út” csak a “kicsiny nyájnak” volt járható, és arra az “útra” nem tudott mindenki rálépni, azok közül, akiknek Isten kegyelmet akart adni. A kat egyház akkori állapotáról nem kell sokat beszélni. És tudjuk, hogy Luther nem új egyházat, felekezetet akart létrehozni, hanem a meglévőt megtisztítani. Az már egy más kérdés, hogy Isten nem “tölt újbort, ó tömlőkbe”. Az pedig, hogy Luther sokat beszélt, és sok magánvéleményt mondott, az egy másik dolog. Mindannyian tudjuk, hogy szellemi dolgokról, Isten dolgairól, beszédeiről, csak annyit tudhatunk, és csak annyit érthetünk belőle, amennyit a Szent Lélek kijelent a számunkra az Igéből! Vagyis se Luthertól, se mástól nem várhatjuk el, és nem róhatjuk fel neki, hogy többet tudjon Isten dolgairól, mint amennyi adatott ( kijelentetett) neki!
     És most megint itt vagyunk, “mint Nóé, vagy Lót idejében…..”!

  2. Dehogynem, Schwaben, pl. ezeket a részeket biztosan szívesen kivennéd a Bibliából:
   “Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.” 1Timóteus 2:5-7
   “De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!” Galata 1:7-8

   1. Kedves Xénia!
    Ezt is betartom, hiszen egy a közbenjárónk Jézus. Őneki lehet csak elmondani bánatainkat és imádkozni. Ő rajta keresztül lehet csak az Atyához eljutni. Ő egyedül halt meg csak a keresztfán és senki más sem, se szent, se Szűz Mária.
    De hozzá kell tennem, hogy a katolikus embernek is vannak különféle szemszögei. Én is tisztelem Máriát és minden szentet, de csak tisztelem. Hozzá kell még azt is tennem, hogy Jézus a középpont, és köré épül a többi lélek. Ha Jézus nem volna a központ, a köré épített szertartások nem lennének jogosak, és pogányság lenne. Tiszteletben tartom én a protestanizmust, főleg, hogy helyre vágta egy kicsit annó a katolikus egyházat is, de sajnos tudom, hogy az egy szabadkőműves kreálmány. Lsd. Luther és Kálvin kijelentették, hogy nem lehet nő pap. És lásd vannak női tisztviselők. Avagy miért éppen a protestanizmus hatására virágzott ki a szabadkőművesség elterjedése? Nézzétek az összefüggéseket és csak azután támadjatok neki egy katolikusnak. Nem mindig nektek van igazatok, ti csak egyszerűen írástudónak érzitek magatok, mert valaki azt mondta nektek… De ez nem Jézus volt, hanem egy karizmatikus egyház, amely már annyira el van távolodva az igaz evangéliumtól, hogy az mér szinkretizmus. Győződjetek meg róla hiteles forrásokból, hogy milyen események zajlottak le Luther idején.

    1. Kedves Schwaben,
     Annak örülök, ha tényleg ebben is egyetértesz a Bibliával, és elismered, hogy nincs közbenjáró Isten és emberek között, és nem imádkozol sem Máriához, sem semmiféle szentekhez. Mária érdemeit nem vitatja senki, nem véletlenül választotta ki őt Isten Jézus anyjának, nem akárkire bízta rá a Fiát. Viszont ő is ember volt, aki ugyanúgy meghalt, mint bárki más, és aki velünk együtt fog feltámadni (vagy akkor, amikor mi elragadtatunk).
     Ha a Bibliát olvasod, akkor rájössz, hogy Isten sohasem misztifikálta az embereket, nem mondott senkit tökéletesnek, az ószövetségi (és az újszövetségi) szenteknek is olvasol a hibáiról. És sehol sem buzdít arra a Biblia, hogy a hibákat el kell tussolni, vagy jónak kellene mondani. Luther életét is így kell megvizsgálni: ő is tévedhetett, vétkezhetett, viszont Isten munkáját az ő életében és az ő életén keresztül ne tulajdonítsd a sátánnak. Ezért is gond a pápa “tévedhetetlensége”, mert erre sehol sincs példa a Bibliában. Nézd meg, hogy Péter apostolt (akit az első pápának tart a katolikus egyház) Pál apostol megfeddte egy dologban. Ha Jézus tanítványaival ez előfordulhatott, akkor mennyivel inkább bármelyikőnkkel. Nem véletlenül buzdít az Ige arra minket, hogy bátorítsuk és intsük egymást.
     Nem hinném, hogy bármelyikünk valami nagy írástudónak tartaná magát, de olvassuk a Bibliát és értelmezzük, minthogy ez Istennek tetsző dolog, mint ahogyan Pál apostol is erre buzdítja Timóteust:
     “De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 2Timóteus 3:14-17

    2. No akkor ebben is egyetértünk, nincs itt semmi baj szerintem.:) Hiszen Péter is, és Pál is vétkezett az Úr ellen. Az pápai tévedhetetlenséget, pedig én sem toleráltam soha. Mindenki vétkezik, még egy megtért keresztény is. Aki nem vétkezik, az hazudik. Aki azt mondja, Uram én tökéletes vagyok, az hazudik, mivel az Ő Ura már kezdettől fogva hazug volt, és a hazugság atyja volt. Ott van a vámos meg a farizeus története. Hiába mondja itt bár ki, hogy “igen Uram megtértem, és nem vétkezem már, mivel újjászülettem”, ez hazugság. De még ha nem is tértél meg, de alázattal vagy Isten iránt és bevallod bűneid, akkor az tetsző dolog Isten számára. Lehet, hogy a farizeusnak is igaza volt, de a gőg elvette a lelket belőle. A gőg az amelyet a karizmatikusok a magukénak tudhatnak, mivel káromolják a meg nem térteket, és térítenek, ahogy azt Németh Sanyi lélekvadász-pokolbaküldő teszi, az Úr bocsásson meg neki. Hamarosan úgy is egyesülnie kell a kereszténységnek újból, ha beüt a krach, és elszabadul az antikrisztus. Akkor majdan kiderül, ki-ki oldalára áll.
     Ámbár tudjuk, mi “megtértek” hogy Jézus dicsőségesen fog eljönni, úgy ahogyan elment és győzedelmeskedni fog a világ felett. Úgyhogy készüljetek testvérek, mert az óra elközelgett.

    3. Szia Schwaben!

     írod:
     ” A gőg az amelyet a karizmatikusok a magukénak tudhatnak, mivel káromolják a meg nem térteket, és térítenek, ahogy azt Németh Sanyi lélekvadász-pokolbaküldő teszi, az”

     Mivel káromolják a meg nem térteket? Csak nem azzal, hogy megmondják nekik, hogy ” térjenek meg”, hogy üdvösségre jussanak? Vagy csak nem erre gondolsz, amikor Úrunkat is vádolták, hogy : Mát. 26,65 Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az ő káromlását.
     Vagy azzal, hogy hírdetik nekik a Krisztust, és azt mondják nekik, hogy az nem elég, ha csak vallásosak, mert:
     ?Tit. 3,5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
     És mi az, hogy …”és térítenek….?
     ?Mát. 28,19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében

    4. Hozzászólnék

     Kedves Xénia!
     Ezt is betartom, hiszen egy a közbenjárónk Jézus. Őneki lehet csak elmondani bánatainkat és imádkozni.

     Tisztelettel megkérdezem; Mennyi Ősten van a világon? Én csak egyről tudok akié minden hatalom és minden dicsőség az övé egyedül csak az övé – Ő az egyetlen igaz Isten. Ezek után TE kihez imádkozol?

     Jézus – hazugsággal besározott világon egyedülálló nagy próféta volt.
     A szemfényvesztők sározták be a múltját a hatalom miatt, hogy vallást tudjanak építeni az életére.

    5. “Tisztelettel megkérdezem; Mennyi Ősten van a világon? Én csak egyről tudok akié minden hatalom és minden dicsőség az övé egyedül csak az övé ? Ő az egyetlen igaz Isten. Ezek után TE kihez imádkozol? ”
     Ezzel teljesen egyetértek. Természetesen az egyedül élő igaz Istenhez imádkozok, aki elküldte az ő Fiát áldozatul az én bűneimért is, és így nekem örök életem lehet.
     Jézus sokkal több volt, mint próféta:
     ” Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: “Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: “Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: “Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus így válaszolt neki: “Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” Máté 16:13-17

    6. Szia Satad!

     írod:
     “Tisztelettel megkérdezem; Mennyi Ősten van a világon? Én csak egyről tudok akié minden hatalom és minden dicsőség az övé egyedül csak az övé ? Ő az egyetlen igaz Isten. Ezek után TE kihez imádkozol?”

     1 Kor. 8,6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
     Ján. 17,2 A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
     Ján. 16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
     Ján. 14,13 És akármit kértek majd az én nevemben, MEGCSELEKSZEM azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
     ?Ján. 14,14 Ha valamit kértek az én nevemben, ÉN MEGCSELEKSZEM AZT.

     írod:
     “Jézus ? hazugsággal besározott világon egyedülálló nagy próféta volt.
     A szemfényvesztők sározták be a múltját a hatalom miatt, hogy vallást tudjanak építeni az életére.”

     1 Kor. 15,1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
     1 Kor. 15,2 A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
     1 Kor. 15,3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
     1 Kor. 15,4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
     Ján. 3,36 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
     Ján. 17,26 És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

     Csel. 2,21 És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
     Róm. 10,9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
     1 Kor. 1,2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:

     Folyamatosan hívjuk segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét! Nem csak egyszer! És beszélünk hozzá, könyörgünk, kérünk tőle, ” csókoljuk a Fiút”! Ahogyan az Atyához is járulunk! Csak abban van meg az Atya, akiben a Fiú is megvan!

    7. Egyébként az, hogy “nem lehet nő pap”, nem Luther és Kálvin találmánya, hanem a Bibliában van benne. Nem értem, hogy ennek alapján miért Luthert szidod. Az, hogy utána egyes felekezetek eltértek az Igétől ebben és beengedték a női tanítókat, miért lenne az ő hibája? A katolikus egyházon belül van “női pap” lobbi, cölibátus-eltörlő lobbi, homokos lobbi stb. Ha ezek a lobbik végül nem tudnak elérni eredményt az egyházon belül, és kilépnek, létrehoznak esetleg saját felekezetet, akkor ezzel már protestánsoknak nevezed őket?
     Éppen azt próbáljuk mondani, hogy nem felekezethez, egyházhoz hívunk titeket (itt a fórumon mindannyian különféle felekezetből valók vagyunk), hanem Krisztushoz, akit megismerhetsz az ő Igéjéből. És bármilyen felekezetet, gyakorlatot, hitelvet (mindegy, hogy katolikus, protestáns vagy pünkösdi) a Biblia mérlegén kell megvizsgálni. Mi nem félünk ettől, és nem védelmezzük a Bibliaellenes tetteket, vélekedéseket, akárki is követte el, vagy akárkinek is az álláspontja.

    8. Az, hogy a katolikus egyház meleglobbit támogat, már a sátán műve Ferencen keresztül. A mai katolikus egyház vétkezik az Úr ellen, ugyanúgy ahogyan a melegeket összeadó protestáns (összes) egyház is. Látjuk, hogy beette a fene a szabadkőműveseket mindenhova. És az pedig, hogy nő lehet pap hol van a Bibliában?

    9. “És az pedig, hogy nő lehet pap hol van a Bibliában?”
     Éppen azt mondom, hogy a Biblia szerint nem lehet. (pl. 1Timóteus 3)

    10. ” Avagy miért éppen a protestanizmus hatására virágzott ki a szabadkőművesség elterjedése? Nézzétek az összefüggéseket és csak azután támadjatok neki egy katolikusnak.”
     Ha utánanézel a szabadkőművességnek, rájössz, hogy a gyökerei egyáltalán nem a protestantizmushoz nyúlnak vissza, hanem sokkal régebbre. Ha összefüggést látsz a szabadkőművesség terjedése és a protestantizmus között, az azért lehet, mert a katolikus egyház virágkora alatt (értsd, amíg mindenütt az volt az államvallás) tűzzel vassal irtottak mindent és mindenkit, aki ellene mert mondani nekik. Luther színrelépésével elindult valami, de még utána elég sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az emberek szabadon gyakorolhassák hitüket (a nem katolikus vallásúak), legalábbis azok, akik túlélték a megújult katolikus egyház megújult (ellenreformációs) inkvizícióját. A szabadkőművesség elvileg Angliából (vagy Skóciából) indult ki, még katolikus időkben. Aztán létrejött az anglikán egyház, ami nem igazán nevezhető protestánsnak, hiszen VIII. Henrik vitatkozott Lutherrel, amiért az akkori pápa a “hit védelmezője” címet adományozta neki, mégis nem sokkal ezután abszolút nem hitelvi okokból, hanem kényelmi szempontból létrehozta saját egyházát, aminek ő lett a feje. És ugyan a hit szempontjából az anglikán egyház létrejötte önmagában nem jelentett előrelépést, mégis nagyobb szabadságot adott az embereknek, és később a metodista ébredés végigsöpörhetett az országon, rengeteg valódi megtérést, megváltozott életet eredményezve.
     A Kelet-Európai országokban pl. megfigyelhető volt az ezotéria és mindenféle okkult dolgok (horoszkóp, jóslás) hirtelen nagymértékű elterjedése a rendszerváltás után. Akkor ez azt jelenti, hogy a kommunizmus megdöntése a Sátánnak köszönhető? Nem mondanám. A kommunizmusban üldözték, enyhébb esetekben visszafogták a keresztyéneket, nem lehetett szabadon hirdetni az örömhírt, ezzel szemben most lehet, minden csatornán találkozhatsz a Biblia örömüzenetével, ugyanakkor minden csatornán találkozhatsz az ördög ámító üzenetével is. Hát ugyanez történt a reformáció után is. Terjedni kezdett az evangélium, de terjedni kezdett más is.
     Ha összefüggéseket akarsz keresni, akkor nézd meg a Reformáció és a Biblia terjedését, mert ott tényleg van kézzel fogható összefüggés. És ezt Luther indította el, az összes hibái ellenére (vagy azzal együtt), ennek (is) köszönhető, hogy ma Bibliát vehetünk a kezünkbe a saját nyelvünkön, és nem latin nyelvű miséket kell hallgatnunk, meg pénzért megvenni az üdvösségünket.
     A legnagyobb áldás az, hogy Isten Szavát olvashatjuk, és ezt az áldást szeretnénk mindenkivel megosztani. Mindezt azért, mert személyesen megtapasztaltuk, hogy Isten Szava élő, átformál minket, életet ad és reménységet, a legkilátástalanabb helyzetekben is.

   2. Egy hazugság amit tanítottak veled.

    Jézust az egyetlen bűntelent meg kell ölni a bűnösök gyilkosok stb szabadságáért.
    Isten az egyetlen bűntelen fiát soha nem adná a egyetlen korcs bűnös lélekért sem. A pokol bűneiért meg főként! Ez olyan mint amikor a Vatikán szentképeket osztogatott pénzért a megváltásért cserébe. Mindenki a saját keresztjét hordozza és a saját bűneiért felel!

    Itt is besározták Jézust hazugságokkal. Papok papok! Nagy a ti vétketek!

    1. “Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” 1János 2:1-2

     Isten kegyelme ingyenes a mi számunkra, ő viszont nagy árat fizetett érte. Nem értem a gondolatmenetedet, hogy ezt miért hasonlítod ahhoz, amikor a katolikus egyház pénzért árusította Isten kegyelmét az embereknek.
     Hála Istennek, hogy megbocsátotta a bűneimet, így már nekem nem kell azokért a büntetést elszenvednem. Fordulj Jézushoz, ő már elszenvedte a büntetést a te bűneidért is.

    2. Ha esetleg tudsz angolul, nézd meg ezt a rövid kis videót, ami azt illusztrálja, hogy mindannyian vétkeztünk, és nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy Isten jelenlétébe bekerülhessünk. Ez egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges.

     http://www.youtube.com/watch?v=3P_fsoFkzXA

    3. Azt olvasom amit a szemforgató keresztény egyházak a hívekbe vertek.
     Az atya elé nem kerülhetsz csak Jézus által, hogy ez mekkora egy hazugság!
     És miért nem? Túl elfoglalt? Hagyjuk már .. Azért nem, mert a keresztény egyház Jézus életére épült, amit szépen kiforgattak, a zsidók pedig Jehovához mehetnek. Ő már ráér velük foglalkozni?

     Jaj ti jó be vagytok csapva!

    4. “Azt olvasom amit a szemforgató keresztény egyházak a hívekbe vertek.”
     Nem, Satad, nem azt olvasod. A Bibliából vett idézeteket olvasol. Egyszerűbb, ha magad látsz neki elolvasni a Bibliát, mindenféle egyházi háttértől mentesen, és lássuk, mire jutsz. De ne előítélettel tedd, ne egy előre felvett szemüvegen keresztül olvasd, hanem nyitott szívvel. Ezen keresztül az egyetlen igaz, élő Istent ismerheted meg. Hidd el, tapasztalatból mondjuk.

    5. Szia Satad!
     írod:
     “Jézust az egyetlen bűntelent meg kell ölni a bűnösök gyilkosok stb szabadságáért.”

     Igen, csak Ő , az egyetlen bűntelen válthatott meg bennünket a halálból! A bűn büntetése halál, és azért hogy Isten kegyelmet gyakorolhasson és bűnbocsánatot, valaminek, vagy valakinek meg kellett halnia ( a bűnös helyett. Jézus helyettesítő áldozat értünk). Az Ószövetségben ezek voltak az állatáldozatok ( mindnek hibátlannak és tökéletesnek kellett lenniük), majd amikor eljött az idő teljessége, akkor elküldte az Ő Fiát az Isten, hogy teljes megváltást és helyreállítást hozzon az Őt segítségül hívó, megtérő, Őt befogadó embereknek ( amelyet a bakok és bikák vére nem tudott megtenni): 1 Pét. 1,18 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
     1 Pét. 1,19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
     1 Pét. 1,20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,

     írod:
     “Isten az egyetlen bűntelen fiát soha nem adná a egyetlen korcs bűnös lélekért sem.”

     De igen, ez az Evangélium:
     Ján. 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
     Ján. 3,17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
     2 Kor. 5,19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, ……
     ?1 Kor. 5,7 …..; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
     1 Pét. 1,21 A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
     írod:
     ” A pokol bűneiért meg főként! ”
     A pokol, az már ítélet helye. Aki odakerül, annak már nincs bűnbocsánat!
     írod:
     ” Mindenki a saját keresztjét hordozza és a saját bűneiért felel!”

     Igen, aki nem tér meg, nem hívja segítségűl az Úr Jézus nevét, aki nem fogadja el Istentől, a Krisztus Jézusban adott kegyelmét, és aki nem fogadja el Jézus megváltását a saját életére.

     írod:
     “Itt is besározták Jézust hazugságokkal. Papok papok! Nagy a ti vétketek!”
     1 Ján. 4,3 És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
     2 Ján. 1,7 Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.

     2 Kor. 5,20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
     Róm. 10,13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

     (Csak érdekességként: a Sátán és serege hívja az embereket “korcsoknak”!)

 10. A Katolikus Egyház a szabadkőművesség fő ellenfele. Ha a mozgalom tagjai azt hirdetik, hogy az ember isten, akkor ebben Egyházunk jelenti a legfőbb akadályt. Bizonyos mértékben hasonló álláspontot képvisel a többi egyház is. Tudni kell azonban, hogy a szabadkőművesség protestáns környezetben született a rózsakeresztesekhez, vagyis valamiféle keresztény kabbala híveihez közelállók között. A rózsakeresztesek, akik a protestáns országokban megalakították a szabadkőművességet, azt tervezték, hogy Luther és Kálvin után megvalósítják a harmadik reformációt, és az egész kereszténységet a kabbala képére alakítják át. A protestantizmus hajlamos az ilyen folyamatok elfogadására, ez is egy oka számbeli gyengülésének. Ha az emberek maguk akarnak dönteni hitigazságok kérdésében lelkiismeretük szava szerint vagy mintegy demokratikus módon ( az anglikán szinódus például határozatot fogadott el, hogy a pokol nem létezik ), nos, ez a legjobb út a szabadkőművesség felé. A mozgalom tagjai hiszik, hogy fokozatos reformációval a kereszténységet elvezetik a rózsakeresztesség s később a kabbala elfogadásához is.

  1. A Katolikus Egyház a szabadkőművesség fő ellenfele.

   – sajnos nem! Nem ellenfele, hanem kiszolgálója.

  2. Swaben! A Sátán nem most férkőzött be az egyházba, ő már 500 éve is kihasított egy szeletet belőle. Ő a kezdettől fogva ott ólálkodott körülötte. Ami a mai katolikus egyházat illeti, nos Ferenc nem az Isten választottja, ő a csaló embere, a hazugság atyjáé. Ő készíti az utat az Antikrisztusnak. Ő a hamis próféta.

   BERNARD FELLAY PÜSPÖK FERENC PÁPÁRÓL: Egy valódi modernistával állunk szemben

   http://www.masodikeljovetel.hu/fellay-puspok-ferenc-paparol-egy-valodi-modernistaval-allunk-szemben/

   2013. február 11-én este villám csapott a Szent Péter-bazilika kupoláján lévő keresztbe.
   “Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.” (Lukács 10, 18)

  3. Kedvesek! az idei Halloween cikktől lefáradva, most olvaslak Titeket. Ez is kemény meccs volt … Kedves Schwaben, nem csodálom, hogy az ideire már csak a szomorúságod maradt – tolmácsolva Theának – mert itt szinte mindent elmondtál, remek 🙂 !
   Testvérei szeretettel mindannyiatoknak, de főleg drága Johannának
   Éva

 11. A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 ? protestáns reformáció, 1717 ? a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 ? a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után ? egy világnap 72 év ?, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.

 12. 1517. Október 31. – Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi várkapura, ha tényleg így történt. Tételei a katolikus tanítás 95 területét és igazságát vonta kétségbe, amit az évek folyamán megcáfoltak és a cáfolatot bizonyítottak. A reformációnak hazudott folyamat nem egyéb, mint egy nyílt szinkretizmus, ahol csemegézek a gyümölcstálból (a hitnek asztaláról, tanításából), hogy ez nekem megfelel (Kegyelemtan [Predestináció – Eleve elrendelés]), ez nekem jobb, erre nics szükségem (az Ószövetség 7 könyve, ami hiányzik a protestáns Bibliából [lásd: Tóbiás könyve, Judit könyve, A Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve), ez lényegtelen (lásd pl. Luther és a Jakab levél esete [szalmalevél] – ki akarta hagyni az Újszövetségből) és lehetne sorolni.

  1. Most átfutottam Luther tételeit, hát mit mondjak, ha nem tudnám, hogy ki ő, azt hinném, hogy egy katolikus emberről van szó. A legtöbb dolog, amiről ír, a katolikus tanítást tükrözi, aminek nyoma sincs a Bibliában (pl. a purgatórium). De nem szabad elfelednünk, hogy akkoriban egyáltalán nem volt elterjedve a Biblia, a hívek egyáltalán nem is olvashattak Bibliát, és Luther is ezután ült neki a Biblia-fordításnak. Valószínűnek tartom (bár nem tanulmányoztam sosem behatóan az életét), hogy sokmindennel ő is akkor szembesült, amikor lefordította (elolvasta) a Bibliát, hogy a katolikus egyház mennyire eltért az Igétől. Nem véletlen irtotta a katolikus egyház még egy jó darabig tűzzel vassal azokat, akiknél Bibliát találtak.. Az, hogy ki akarta hagyni az egyik könyvet a Bibliából, nyilvánvaló, hogy nem helyénvaló dolog volt, de szerintem a legtöbb katolikus szívesen kihagyna részeket a Bibliából, mert ha elolvassa a Bibliát, akkor választás elé kell állnia: vagy az egyház tanításainak, vagy Isten Igéjének ad igazat (bizonyos területeken), mert a kettő nem egyezik.

   De ha azt mondod, hogy azóta már megcáfolták a tételeit, és bebizonyították a cáfolatokat, akkor gratulálok a katolikus egyháznak, mert akkor ők a következő tételek ellenkezőjét vallják még mindig:
   27-28-as tétel:
   “Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll.
   Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közbenjáró szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől függ. ”
   33-as tétel:
   “Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a pápának azok az elengedései (azaz búcsúi) Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék, amely által rendbe jön az ember dolga Istennel. ”
   36-os tétel:
   “Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is. ”
   52-es tétel:
   “Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte.”

   (a félreértések elkerülése végett: a gratulációm ironikus)

   1. Én régen több írást is olvastam az életéről és az első felismerés, mármint, hogy valami nem stimmel az egyház tanaival, a kegyelem általi megváltástól, az Efézus 2:8-9-on keresztül indult számára.
    “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
    Gondolom a felismerés után tért meg ő maga is és ezt próbálta átadni minél több embernek, akik soha nem hallottak Isten tervéről az emberiség megváltására, hiszen a Bibliát nem olvasták, a papok pedig nem ezt hirdették.

  1. Köszi Antenor!
   Szokás szerint nagyon alapos munka. Engedelmeddel jövőre feltenném ilyentájt és addigra biztos elkészül a következő rész is.

   1. Kedves Thea!
    Természetesen nem gond, s?t emailben fel tudom adni a második részt is, már kész, csak a helyesírási ellen?rzés kell még elvégezni. Csak tudassd, ha érdekel, akár emailen keresztül.

 13. “Vannak, akik szüreti fesztivált szerveznek, míg mások, ahol például nagyobb gyerekek vannak, színdarabokat állítanak össze”, – ez is egyfajta részvétel ebben a borzadalyban… Leghelyesebb az volna a “keresztyén” szülok részérol, ha egyaltalan tudomast sem vennének (vagy vetetnének a gyerekeikkel) errol a nyavalyarol.

 14. Luther Márton a sátán erejéből táplálkozva függesztette ki a tételeit, ebből lett az alávaló protestanizmus alappillére.

    1. Ez egy ironikus válasz akart lenni Schwaben megjegyzésére, amiben a protestantizmust alávalónak nevezi, holott Luther tételeinek a kifüggesztése egy reakció volt a katolikus egyház felháborító hitelvére és gyakorlataira, mikor is a bűnbocsátó cédulák árusítása az utolsó csepp volt a pohárban.

    2. Ja jo, de ha ironikus valasz akart lenni, akkor azt jelezned kellett volna valami modon…:)

  1. Mi az alávalóbb, helyreállítani az Ige tekintélyét és csak azt követni, vagy az Ige helyére betenni emberi és rosszabb esetben pogány okkult elemeket ? A Bibliát egyedüli isteni tekintélynek tenni az alávaló ? Akkor mi a feljebbvaló, a mindenszentek néven szalonképessé tett druida emberáldozó sátánista kultusz életése ???

  2. Tudod te Schwaben, hogy amiket te beszélsz, az a Szent Szellem karomlasa? Ez az az egyetlen bun, ami soha soha meg nem bocsajthato… Még a nem létezo purgatoriumban sem. 😉 Egy ilyen végzetes bunt egyszer mar elkövettél… emlékszel ? Bibliat?… – szoktal olvasni?

   1. Tehát Ria, ha én Luthert káromlom, akkor a Szentlelket káromlom? 😀
    És benne van a Bibliában kedves Ria, hogy a protestanizmus az jó dolog?:D Szerintem ez már egy nagy Apartheid a részedről, de nem csodálom, mivel a sátánnak egy a célja, hogy darabokra szakítsa az Egyházat ahogyan Luther tette.
    1517. Október 31. – Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi várkapura, ha tényleg így történt. Tételei a katolikus tanítás 95 területét és igazságát vonta kétségbe, amit az évek folyamán megcáfoltak és a cáfolatot bizonyítottak. A reformációnak hazudott folyamat nem egyéb, mint egy nyílt szinkretizmus, ahol csemegézek a gyümölcstálból (a hitnek asztaláról, tanításából), hogy ez nekem megfelel (Kegyelemtan [Predestináció – Eleve elrendelés]), ez nekem jobb, erre nics szükségem (az Ószövetség 7 könyve, ami hiányzik a protestáns Bibliából [lásd: Tóbiás könyve, Judit könyve, A Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve), ez lényegtelen (lásd pl. Luther és a Jakab levél esete [szalmalevél] – ki akarta hagyni az Újszövetségből) és lehetne sorolni.

   2. De amúgy Ria, mi még mindig egy pártba tartozunk ettől függetlenül. Az, hogy te káromlásnak tartod a szólásomat, és én a tiédet a katolikus egyház ellen, attól még az engedelmesség és a kitartás Isten iránt összetart minket. Hiszen tudjuk, hogy hamarosan elérkezik Isten országa és királysága.

    1. Schwaben!… én szivesen tartoznék veled egy partba, elhiheted. De, ha te ennyire “ütöd-vagod” a protestansokat, akkor ezt mégis hogyan képzeled? Valamit te még nagyon nem értesz…

    2. Grüßgott Schwaben, 🙂
     Felötlött bennem egy gondolat az ügybol kifolyolag, hogy ha szeretnél velem egy “partba” tartozni, akkor mit kellene megtenned ehhez elso lépésként .:)
     Peldaul, ha a kat. papok helyett elkezdenél Cseri Kalmant hallgatni… mondjuk…:)
     Itt lejjebb küldok is egy YT linket, amit nagyon jo volna, ha végig is hallgatnal. (Sajnos az igehirdetést eléggé megzavarja az, hogy végig köhögik a hallgatok, ezért elnézésedet kérem, de mindegyik videofelvétel ilyen).
     Azért ajanlanam éppen ot, mert a Magyaro.-on élo lelkipasztorok közül, o a “kedvencem”. 🙂 Annak idején (amikor még németben éltünk) nagyon sok tanitasat meghallgattam, mondhatnam (nyilvan a Biblia olvasasa mellett), az o tanitasain nottem fel – mar, ami a hitéletemet illeti. (Emellett egy nagyon tiszta, szép és izes magyarsaggal beszélo valaki, ami miatt még különösen szerettem ot hallgatni.)
     [Egyetlen gondom csak az volt vele, hogy csecsemoket is keresztelt (mar nyugdijba vonult), bar amikor par évvel ezelott itt jart Cleveland-be egy magyar baptista gyülibe ahol rakérdeztek erre, akkor ezt azzal magyarazta, hogy: o is tisztaban van azzal, hogy ez a gyakorlat nem biblikus, de ha nem tenné, a felettesei nem engednék ot tovabb igét hirdetni. Es mivel Mo.-on nagyon kevés jo igehirdeto van, ezért ugy gondolta, kompromisszumot kell kötnie.] Szoval melegen ajanlanam.:)

     Egyébként ha zavarmentes igehirdetést szeretnél hallgatni tole, akkor ezek között valogathatsz:

     http://www.refpasaret.hu/pasaret/index.php?page=2012

     http://www.youtube.com/watch?v=5NK3uH6bMtM

     (A zenei részt a video elején es végén, ahol közösen énekelnek – ha gondolod – tovabb “tekerheted”, mert az eléggé savanyu.) 🙂
     tschüß

    3. Szia SCHWABEN!
     írod:
     “De amúgy Ria, mi még mindig egy pártba tartozunk ettől függetlenül.”
     ” attól még az engedelmesség és a kitartás Isten iránt összetart minket.”

     Akkor ezt érthetem úgy, hogy megtértél, befogadtad a szívedbe Úr Jézust, és újjászülettél?

    4. Igen Ida megtértem, és újjászülettem, és befogadtam a Szentlelket is, és lám katolikusként… Ezért mondom, hogy dicsértessék a Jézus Krisztust.

    5. Örülök neked Schwaben!

     Isten hozott! Akkor átmentél a halálból az életre ( amely halálban még a meg nem tértek vannak!) Mostmár próbálj meg minnél többet Igét olvasni ( pl azért is, hogy ne beszélj “hebrencsségeket” a többi keresztény felekezetről és egyházról, és tanításaikról, amiket még nem is ismertél meg, csak mondod a régi szövegedet), és próbálj meg úgy tekinteni magadra, mint Isten gyermekére a Krisztusban. És más újjászületett keresztényekre is, mint testvéreidre, úgyan csak a Krisztusban! ( Mert kizárólag a “születés” számít, hogy Isten családjához tartozunk-e, vagy sem! Ahogy az embereknél is! Aki a családba született, az a testvérem, aki nem, az nem a testvérem! Még akkor se, ha úgyanabban a “szobában” lakunk!) És felejtsd el a “felekezetesdit”, mert ezt mostmár nem tanácsos megtenned, amennyiben valóban újjászülettél! Úgyanis az is meg van írva, hogy :” A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos” ( és mint mondtam, mindenki aki Krisztusé, akiben az Ő Szelleme van, az a testvérünk, még akkor is, ha az az általad megvetett reformátusok, ill pünkösdisták, vagy karizmatikusok, vagy stb-k közül való! Tudom, hogy ez rossz hír, de ez van!),Mert az is meg van írva: 1 Ján. 2,9 A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van. ?1 Ján. 2,11 A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.1 Ján. 3,15
     A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.1 Ján. 4,20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
     És ebbe az is beletartozik még, amit írtam, hogy nem beszélek Isten más felekezethez, gyülekezethez, egyházhoz tartozó gyermekeiről megvetően, stb!
     Róm. 13,10A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet

     Szóval csak óvatosan azzal a “Lutherozással” , és a “Németh Sanyizással”, meg többivel, mert igazából még nem tudod, hogy miről beszélsz!

    6. Átolvasva a többi hozzászólásaidat is SCHWABEN, látom, hogy RHR tanítványa lettél! Korai volt az örömöm a megtéréseddel kapcsolatban bár már akkor (amikor írtam azt) se láttam a “csillagodat fényleni” az eklézsiában, de reméltem, hogy tévedek)! Visszaszívom az előző, neked írott hozzászólásomat!
     Nem tértél meg, nem születtél újjá, és nem a Szent Szellemmel töltekeztél be! Sajnálom, hogy így döntöttél….!

    7. Ida te egy kicsit nem vagy beképzelt?:D Nem te birtoklod az eklézsiát, se nem látod a csillagomat fényleni, és nem vagyok RHR tanítványa, én a magam ura vagyok Jézus által. Szent szellemmel nem töltekeztem be, csak a Szent Lélekkel, amelyet Jézus küldött vigasztalóul. Visszaszívom én is a dicséretedet, mivel farizeus hozzáállást mutattál és nem akarsz beengedni a kapun másokat is magaddal rántva. De engem nem tudtok megdönteni, mivel tudom ÉN magam, hogy ki pártján állok, ha nem tudnám, akkor nem kérkednék itt Jézussal. Tarts inkább bűnbánatot, mert egy felebarátodat háborgattad az istentelenséggel, ez a Lélek elleni káromlás, ahogyan ellenem szokták mondani.
     “14Ellenben ha keserű irigység és önzés van szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben. 15Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni. 16Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. 17A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. 18Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.”

    8. De Ida sajnos látom, hogy karizmatikus szektás vagy, tehát nem akartalak megbántani, mivel befolyásoltság alatt vagy, és az nem Jézusé. Ida olvasd még a Bibliát és ne járj “elmeháborodottat” közé, ha érted mire gondolod… De remélem, hogy lelki fejlődésed eléri az eklézsiánkat.

    9. Schwaben, ezt itt neked küldeném:

     Az Evangeliumi kiado felhivasa az ujabb (kb 15 éve) konyv kiadasai elso oldalain igy szol:

     ?A harmadik isteni Személyt Szent Szellemnek irtuk, szemben az eddig megszokott Szentlélekkel. Isten ugyanis Szellem (pneuma). A lelek szo nem helyenvalo alkalmazasa nemcsak zavart okoz, hanem akadalyozza a Szentiras melyebb es igazibb megerteset.
     A bibliai antropologia is megkulonboztet az emberben harom, egymastol lenyegileg eltero alkotoreszt: testet, lelket es szellemet. Isten mint Szellem elsosorban az ember szellemen at tud kapcsolatba lepni velunk, kevésbé a lélek (psziché) altal, amely az ember én-jének, ontudatanak (akarat, ertelem, erzes) a székhelye.?

     Karoli Gaspar pl. az 1Thessz 5:23- ban a ?lelek? es ?test? mellol lehagyta a ?szellem? szot.
     Az angol KJV-ben ui.ez igy néz ki:

     ?And the very God of peace sanctify you wholly;and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ?.

     A nemet nyelvu,ugyanigy ezt mondja:

     ?Gott,der uns seinen Frieden schenkt,vollende euch als sein Volk und bewahre euch unversehrt a Geist (szellem) Seele (lelek) and Leib (test) damit ihr fehlerlos seid an dem Tag,an dem Jesus Christus,unser Herr, kommt?.

    10. Szia SCHWABEN!

     írod:
     “Ida te egy kicsit nem vagy beképzelt?:D”
     Nem Schwaben, nem vagyok az! ( Viszont a te írásaid figyelemre méltóak ebből a szempontból!) Mi tudjuk, hogy semmink nincs, amit nem úgy kaptunk! És mivel mindent úgy kaptunk, ezért nincs is mivel dicsekednünk!

     írod:
     ” Nem te birtoklod az eklézsiát, se nem látod a csillagomat fényleni,..”
     Amikor újjászületünk, meggyújtja a Szent Lélek a “lámpásunkat” (Luk. 8,16 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénynyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy a kik bemennek, lássák a világot.), és összeköt (beépít ) bennünket az Eklézsiába.A Szent Szellem által “látjuk” egymás fényét. ( Azt, hogy a másik “lámpása”, akikről beszélünk, vagy akikkel beszélgetünk, meg van e gyújtva! Mert:Zsid. 4,13 És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.) Továbbá, újjászületésünkkor Jézus iránti szerelem, és a testvérek íránti szeretet öntetik a szívünkbe, úgyancsak a Szent Lélek által! És nem “szektás” szeretet! Valamint, azonnal elvétetik a szemünk elől a “lepel”, amely addig az Isten Igéjét takarta! És ennek olvasása íránt is olthatatlan vágyat érzünk. És még ( bár ez elképzelhető, hogy valamennyire személyiség függő), azonnal megszűnik a személyválogatás bennünk. Minden testvérünknek úgyanazt a szeretetet, tiszteletet, és bánásmódot adjuk, mert a Szent Lélek által szégyellnénk magunkat, ha nem így lenne!)
     Ebben a dánieli igeversben, és a másikban is láthatod ( bár ebben a feltámadás utánról beszél elsősorban, de ez szellemben most is így van, holott a fizikai szemeinkkel most még nem látjuk, csak a szellemivel, és én erről beszéltem, amikor a “csillagodról” írtam), hogy az igazak, akik Krisztusban megigazultak, mint a csillagok fénylenek ( és látjuk egymás “fényét”):
     Dán. 12,3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.
     Fil. 2,15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
     ( Persze ebben benne van az is, hogy a világ is “látja” a fényünket, még akkor is, ha nem tudják pontosan, hogy mit látnak. Csak tudják, hogy nem közéjük tartozunk, még akkor is, ha nem tettél még bizonyságot Úr Jézusról, a Belé vetett hitedről nekik!)
     írod:
     “, én a magam ura vagyok Jézus által. Szent szellemmel nem töltekeztem be, csak a Szent Lélekkel, amelyet Jézus küldött vigasztalóul.”
     Annak jobban örülnék, ha az Úr Jézus lenne az urad. Viszont azok az irományok, amelyeket írtál, se a Szent Lélektől ( Szent Szellemtől) származnak!
     írod:
     ” mivel farizeus hozzáállást mutattál és nem akarsz beengedni a kapun másokat is magaddal rántva.”
     Schwaben! 🙁 Szerinted, hányszor írtam le azt, hogy térjetek meg, meg, hogy fogadjátok be az Úr Jézus Krisztust a szívetekbe, segítségül híván a nevét?! De erről se szeretnék vitatkozni .
     írod:
     ” De engem nem tudtok megdönteni, mivel tudom ÉN magam, hogy ki pártján állok, ha nem tudnám, akkor nem kérkednék itt Jézussal.”
     Nem akarunk “megdönteni”, csak azt szeretném, ha a Biblia Jézusát fogadnád a szívedbe! ( Vagy elővennéd az “ágyalól” a “gyertyádat”, ha esetleg csak ezért nem látható a fénye! Vagyis figyelnél a Szent Lélekre, amikor beszélsz!)
     2 Kor. 7,12 Ha tehát írtam is néktek, nem a sértő miatt, sem a sértett miatt; hanem hogy nyilvánvaló legyen nálatok a mi irántatok való buzgóságunk Isten előtt.
     Mert: Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

     írod:
     ” Tarts inkább bűnbánatot, mert egy felebarátodat háborgattad az istentelenséggel, ez a Lélek elleni káromlás, ahogyan ellenem szokták mondani.”
     🙂 Légyszíves olvasd már el a hozzászólásaidat! 🙂

     A “keserű írigységről”, és a többi igeversről, amit küldtél: Zak. 7,10 ….., és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Márk. 7,21 Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok,….
     (Érdekes, hogy mindig a támadást tartjátok a legjobb védekezésnek! 🙂 és soha nem a jót feltételezitek másokról! Pedig az újjászületésnek ez is a jele! )

     írod:
     “De Ida sajnos látom, hogy karizmatikus szektás vagy, tehát nem akartalak megbántani, mivel befolyásoltság alatt vagy, és az nem Jézusé. Ida olvasd még a Bibliát és ne járj ?elmeháborodottat? közé, ha érted mire gondolod? De remélem, hogy lelki fejlődésed eléri az eklézsiánkat.”

     Schwaben! Én semmilyen “elmeháborodottak” közé nem járok! Ha olvasod a Bibliát, és kéred a Szent Lélek világosságát és kijelentését arra, amit ott olvasol, akkor te is ismeretre jutsz. Egyébbként, te honnan tudod, hogy betöltekeztél Szent Lélekkel?

    11. jajmár!

     hagyjátok ezt a torzsalkodást.

     katolikus vagyok, és látom egyházam hibáit, ugyanakkor jobbat se nagyon látok (vagy ha ti tudtok olyat, mondjátok meg melyik).

    12. Jeromos,
     Először is, 🙂 Ezzel azt szeretném jelezni, hogy nagyon őrülök a felbukkanásodnak. Bár gyakrabban tennéd.
     Másodszor pedig, jobbat mit?
     Bocsáss meg kérlek, de te valami egyházi függőségtől szenvedsz , vagy mi?
     Nagyon sajnálatos látni azt, hogy egyesek az intézmények falain kívül már el sem tudják képzelni a hitgyakorlást, hogy nekik mindenáron szemmel látható, kézzel fogható tárgyi vagy emberi közvetítőkre van szükségük 🙁
     El tudnád magyaráznád, hogy miért van ez?

    13. “Nagyon sajnálatos látni azt, hogy egyesek az intézmények falain kívül már el sem tudják képzelni a hitgyakorlást, hogy nekik mindenáron szemmel látható, kézzel fogható tárgyi vagy emberi közvetítőkre van szükségük 🙁
     El tudnád magyaráznád, hogy miért van ez?”
     Nem hinném, hogy egyházi függőségről van szó, hanem arról a természetes dologról, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy vágyunk van arra, hogy közösségben legyünk. A megtérés, újjászületés lehetséges közösségtől függetlenül is, de egy újjászületett keresztyén keresi a közösséget újjászületett testvéreivel. Ma már itt van az internet, lehet prédikációkat hallgatni, lehet virtuális kapcsolatokat kialakítani más keresztyénekkel, de mindez nem pótolja azt a fizikai közösséget, ami egy gyülekezetben vagy házicsoportban megvalósulhat: amikor együtt dicsőíted az Urat, együtt imádkozol másokkal, használjátok egymás épülésére azokat az ajándékokat, amiket az Úr adott nektek, együtt hallgatjátok Isten szavát, tanítást stb.

    14. Szia Jeromos!

     Nem torzsalkodásról van szó!
     Mi, mint már sokszor elmondtuk nektek, hogy nem a felekezeteket, és az egyházakat hírdetjük! A megtérést, Úr Jézus szívetekbe való befogadását, az újjászületést, a Szent Lélekkel való betöltekezést! Hogy személyes kapcsolatba kerüljetek Megváltótokkal! És hogy Őt tegyétek életetek urává! Hogy olvassátok a Bibliát, úgy, újjászületve, imádkozzatok az Atyához, Jézus nevében, hogy hívjátok folyamatosan az Úr nevét segítségül, és hozzá is imádkozzatok, beszéljetek, minden gondotokat Őreá vessétek, …stb! Nem akarjuk megmondani nektek, hogy utána hová járjatok. Márcsak azért se, mert Ő fog benneteket vezetni, és úgy ahogyan Ő akarja! ( Hiszen megtérésetek után, ha engedtek neki, Ő lesz az uratok!) Ő fog benneteket mindennel ( testvérekkel is) ellátni, az Ő akarata szerint!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend