Idők jelei

Ferenc pápa, mint az egységes világvallás előkészítője?

Joseph Candel: Elképzelhető, hogy egyre inkább látni fogjuk, amint a különböző vallások egy egységes világvallás vagy világegyház felállítása felé törekszenek, ami “békét és barátságságot” ígér követőinek. (Senki ne értse félre: az emberek közötti megértés erősítése fontos feladatunk, de minden az indítékon múlik.) A Bibliából arra lehet következtetni, hogy a “szent szövetség” aláírásával az Antikrisztus az iszlám, a judaizmus és a keresztény vallás követői vagy akár valamennyi vallás számára elérhetővé teszi Jeruzsálem városát. A zsidók harmadszor is felépíthetik templomukat és folytathatják a mindennapi áldozat bemutatását.

Ez a vallásbéke azonban csak átmeneti lesz, mert amikor a hét év felén az Antikrisztus megszegi a szövetséget, minden vallást el fog törölni és azt követeli, hogy az egész világ istenként imádja. Ez lesz az a bizonyos világvallás. Az Új Világrend vallása.

“És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerőn szól… Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem; hanem minden fölé magasztalja magát.” (Dániel 11:36-37)

Pál pedig a következőképpen figyelmeztetett ugyanerre: “Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját [második eljövetelét] megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” (II. Thessalonika 2:3-4)

A Jelenések könyvéből pedig azt is megtudjuk, hogy “erejét, trónját és nagy hatalmát a sárkány [Sátán] adja neki” és “ (Jelenések 13:2, 4)

Az Antikrisztus ezen a ponton már minden egyéb vallást betilt és üldözni fogja azokat, akik nem Istenként imádják.

(Fontos észben tartani, hogy itt vallásokról, nem pedig a vallások egyes követőiről beszélünk, akiknek megítélése Isten feladata, nem a miénk.”Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” – I. Sámuel 16:7)

Forrás: The American Dream

Vajon Ferenc pápa lesz az elit egyik segítője a világ vallásainak egyesítésére vonatkozó terv kivitelezésében? Megválasztását követően a Time magazin címoldalán “Az Újvilág pápája” szavakat olvashattuk képe felett (ami az amerikai kontinenst képviselő Dél-Amerikára, de az Új Világrendre is célozhatott), a pápa pedig már egyértelművé tette, hogy az ökumenizmus támogatását pápasága egyik legfontosabb feladatának tekinti, és számos magas szintű ökumenikus összejövetelen vett már részt.

Nemcsak a keresztények, hanem más vallások és a kereszténység közötti kötelékek szorosabbá fűzését is szorgalmazza. Beszélt arról, hogy szerinte a muzulmánok is az “egyetlen Istent” imádják.

A globális elit évtizedek óta építi a “minden út ugyanahhoz az Istenhez vezet” filozófiára épülő világvallás alapjait. Az elit tisztában van azzal, hogy még az egységes világgazdaság és világkormány sem lesz képes teljesen egyesíteni az emberiséget, közös, globális vallás nélkül. Ez a vallás azonban szöges ellentéte annak, amit a Biblia tanít, mert a bibliai igazságokat “a különböző hátterű emberek közötti barátságra” kívánja cserélni.

Egy globális vallás létrehozásához valamilyen módon egyesíteniük kell a Római Katolikus és az iszlám egyházakat. Ez a két legnagyobb vallásos tömörülés a világon, így valószínűleg egy igazán globálisnak mondható egyház létrehozásához mindkettő részvételére szükség lesz. [Időkjelei: Illetve talán úgy gondolják, hogy ilyen módon megnyerhetik a muzulmán országok egy részét a világkormány számára.]

Ezért említésre méltóak Ferenc pápa kijelentései az iszlámot illetően. Első ökumenikus összejövetelén a következőket mondta:

Szívélyes üdvözlettel köszöntök minden drága barátot, akik más vallások és hagyományok követői. Elsősorban a muzulmánokat, akik az élő és kegyelmes egyetlen Istent imádják és hozzá imádkoznak és mindenki mást [is köszöntök]. Értékelem mindenki jelenlétét: a hajlandóság jelét látom ebben a kölcsönös tisztelet és együttműködés iránt az emberiség közös érdekeiért.

A Katolikus Egyház tisztában van azzal milyen fontos a különböző vallási hagyományok tagjai közötti barátság támogatása. Szeretném megismételni: a különböző vallási hagyományok követői közötti barátság és tisztelet támogatása bizonyítja a Pápai Tanács munkájának értékét a vallásközi párbeszéd terén.

A fenti ökumenikus összejövetel során Ferenc pápa arról is beszélt, hogy mennyire közel érzi magát azokhoz, akik “bármely vallási hagyományhoz” tartoznak:

Etéren közel érezzük magunkat mindenkihez, aki bár nem tartja magát egyetlen vallási hagyomány követőjének sem, úgy érzi, hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget, az isteni igazságot, jóságot és szépséget keresi, akik a mi drága szövetségeseink az emberi méltóságért, a békés együttélésért és a Teremtés védelméért folytatott harcban.

Természetesen nincs semmi baj azzal, ha valaki baráti kapcsolatokat próbál építeni vagy szeretetet mutatni az embereknek, a probléma abban áll, ha ezt egy megkérdőjelezhető célért teszi.

Ferenc pápát egyébként az iszlám szakértőjének tartják.

A pápa ezenkívül szeretné felerősíteni a többi keresztény hagyománnyal folytatott párbeszédet is, különös tekintettel a keleti ortodox egyházakra:

Beszéde előtt a pápa személyesen találkozott I. Bertalan konstantinápolyi pátriárkával, aki Ferenc keddi beiktatási miséjén is részt vett.

1054 óta, amikor a kereszténység nyugati és keleti irányzatokra szakadt, ez volt az első alkalom, hogy az ortodox keresztények vezetője részt vett egy római pápa beiktatásán.

Ferenc fogadta az orosz ortodox egyház külügyi vezetőjét, Hilarion metropolitát is.

Az egyházegyesítés természetesen nem fog holnap megtörténni, de vajon Ferenc lesz-e az pápa, amelyiknek sikerül a katolikus és ortodox hívők kibékítése?

A világvallás sem egyik napról a másikra fog megszületni, de a bizonytalanság erősödésével az emberek egyre kétségbeesettebben keresik majd a válaszokat. A következő gazdasági válság, az élelmiszerhiányok, a soha nem látott járványok, természeti katasztrófák és terjedő háborúk eredményeként a föld készen áll majd a “békét és barátságot” ígérő globális vallás elfogadására.

Előző posztKövetkező poszt

30 hozzászólás

 1. Tömören a lényeget figyelmetekbe ajánlom, amelyet egyébként megtaláltok XIII. Leó pápával kapcsolatosan, mivel “tanúja” volt egy párbeszédnek az Úr és az “ellenfél” közt, aki egy “évszázadig” engedélyt kapott, hogy próbára tegye az Egyházat és az emberiséget. A Szentírásban a Jelenések 12, 1. napba öltözött Asszony jele, Fatima 1917. 10. 13. A 3. vers vörös sárkány, marxista ateizmus, bolsevik forradalom kirobbanása pár nap múlva. Hetven év alatt nemzedékeket sikerült felnevelniük ateista-materialista táppal, és ezáltal már a hatalom átmentés a tengeri vadállat javára sikeresen garantáltan megtörtént “rendszerváltásnak” álcázva, beteljesítve a Jel 13, 1-10. jövendölését. Elgondolkodtatok azon hová tűntek az “elvtársak”, és miért nem történt számonkérés? És kik valójában a helyükre került “urak”? A választ kis fáradtsággal megtaláljuk, ha a szabadkőművesség háza táján “kutakodunk”! A páholyok minden terület fölött “bábáskodnak”! Mert ők a sátán földi egyháza, elit osztaga! És innen már az utolsó lépés és eljutunk a szárazföldi vadállat beazonosításához – egyházi szabadkőművesség! Jel 13,11. Bergoglio és cimborái! És mindezt a Kék könyv üzenetei idejében számunkra – MPM – feltárták 1973 – 1997. 12. 31. Tehát 25 év alatt, idejében, ezért a MDM üzeneteit szintén hitelesnek elfogadta a magán kinyilatkoztatásokkal tisztában levő katolikus. Az csupán hab a tortán, hogy a “hivatalosan” báránybőrbe bújt FARKASOK azonnal nekiestek és “lejáratni” igyekeztek. De akik a “gyümölcsöket” is képesek “kiértékelni”, boldogok, mert van szemük, fülük és érteni tudó szívük! Egyébként az Igazság könyvét én is terjesztettem mégpedig nyomdaköltségi áron, tehát a “haszonszerzési vád” merő rágalom, hazugság a javából! De aki bevette, lelke rajta!
  Ami pedig a mieink “hivatalos megnyilatkozásait” illeti, (Keresztény Szó, Vasárnap stb.) békepapoktól ennyire telt, jelesre vizsgáztak marxizmusból! Habár a Kék könyv üzeneteinek ők voltak a “célszemélyei”, de figyelmen kívül hagyták magát a “szerzőjét”, vagyis a Szűzanyát! Ezért estek bele a sátán kelepcéjébe!
  Ami a “templommal” kapcsolatos, az Ó-Sz népe számára Jeruzsálem volt a központ, az Új-Sz népe számára Róma, tehát az utóbbi helyen lesz felépítve nemsokára. A pusztító utálatosság pedig az új-szövetség áldozatának megszüntetésével kapcsolatos, konkrétan a SZENTMISE átkozmetikázása, protestáns mintára! Innen kezdődik a visszaszámlálás: és boldog aki megéri az 1335 napot! De ezen idő alatt már csak a rejtekben fognak a hűséges papjaink tovább misézni, mert üldözni fognak hivatalosan, miután megölik Szentatyánkat, XVI Benedek pápánkat! Fatima 3. titka!
  Befejezésként idézem a Szőkefalvi ötödik titkot: “az Egyház mérlegre kerül, a papok tévelyegni fognak és átölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet”! Átölelték a “rendelkezések” által, amelyet tulajdonképpen határozottan el kellett volna utasítaniuk, mivel az Egyház fölött semmilyen hatalom nem illetékes uralkodásra, még-kevésbé Lucifer és földi ügynökei! Kezdve a kormányokkal egészen az orvosok, tudósaik, akikre hivatkozva félrevezetik a gyanútlan embereket!Tehát egyértelmű, hogy a végső csata elkezdődött, de számunkra a DIADAL GARANTÁLT! A napba öltözött Asszony “sarkával” – vagyis az általa idejében kiképezett sereggel – eltapossa a kígyó fejét, megkötözi az ellenséget és ezer évre bezárja “birodalmába”! A láncot pedig a RÓZSAFÜZÉR ima képezi! Amit persze nem eldarálunk, hanem ELMÉLKEDVE végezünk!

  1. Szia Éva!
   Erre jól ráéreztél. Eddig sokat beszéltünk az utunkról, most gyakoroljuk a rajta való járást.

  2. Az pedig még szörnyűbb hogy ez a vatikáni parádé a feje a világot behálózó gyermekkereskedelemnek, pedofíliának és egyéb aberrációknak. Az emberáldozást már csak ódzkodva merem leírni. Lehet nektek nem mond újat, de valakinek talán igen. A videóban bővebben mesél róla Joe Imbraino: https://www.youtube.com/watch?v=YvAKJRv0q-k

   Ezek akarnak egy világvallást? Ez nekem komédia inkább. Tragikomédia, amit nehéz elhinni.

   1. Kedves Ben, drága Thea ! Nemcsak a világvallást készítik elő ami gyakorlatilag már itt is van, a hitehagyás (benne a katolikus katekizmusban is!) hanem részt vesznek … miii ? OTTHONT ADNAK a mesterséges intelligenciáról szóló konferenciának a globalistákkal … https://www.facebook.com/photo/?fbid=5087562341272001&set=a.595362083825405
    https://www.facebook.com/reszler.janos.1/videos/912832392663801/

    Nyilván a Fenevad képe és megszólalása vmilyen elektronikus úton, “csodával” fog megvalósulni, már láttam akkora embert elkészítve – de több példány lesz belőle (állítólag) – ami minimum 10 emeletes ház magasságú !

    Itt a friss iparjogi bejegyzés https://www.facebook.com/photo/?fbid=4602818526450260&set=gm.408388804024592 az oltások elemzésekor – már megy, ezerrel – megállapították majdnem az egész grafén…

    Egyelőre ennyit “ki van benne” és kinek parancsol https://www.facebook.com/soulonef/videos/408372617331903 Vigano érsek a helyzet magaslatán https://www.facebook.com/utolsoidok/videos/347677757105198/ sok anyag van tőle, a “Vigano szalagok” különösen magas színvonalon foglalja össze a jelenlegi helyzetet … Bizony, így van, az Egyházon “a pokol kapui nem vesznek erőt” 🙂

    Nagyon aggódom, mert Wolfgang Wodarg röpke szavai, összefoglalása annyit jelent https://www.facebook.com/eva.sebestyen.3781/videos/1557035927983866/ hogy FÉLTENI KELL mindenkit akit beoltottak, mert a spanyolnátha kutatások óta tudjuk, h életben maradtak, sőt ápolták a betegeket akiket nem oltottak be ! Csak az oltottak haltak meg (nagyszabású oltás-kampány volt, sok kutatás anyag van).
    W.Wodarg prof. volt az, aki leállította a H1N1 őrületet néhány évvel ezelőtt. Temérdek vcn megmaradt, amiket nem adtak be de sajnos sokan meghaltak tőle előbb 🙁

    Most is csak ezért tudunk imádkozni, h NE JUSSUNK EL A MÁR SZINTE FENYEGETŐ nano(ro)botos oltásokig, és a kötelezőhöz ?! Dolgoznak rajta, fél évünk van …

 2. http://www.masodikeljovetel.hu.Kérjétek a Szentlélek vezetését,hogy meglássátok Isteni eredetűek ezek az üzenetek.Sok már megvalósult közülük,sok most bontakozik ki.Ar Úr a végső harcát vívja az ördöggel.Ferenc pápa az antikrisztus útját egyengeti sajnos,és valóban a hamis világvallás előkészítője.Szerepéről,terveiről,működéséről,az egyház dolgairól olvashattok az üzenetekben ,amelyek a Szentháromságtól származnak.Az ördög fertőzése ellen az Isteni irgalmasság rózsafüzérének napi,rendszeres imádkozásával harcoljatok!

  1. Kedves Ricsi ! Úgy látszik ez a hálátlan szerep hárul rám (de azért enyém a döntés), hogy jóravaló katolikus felebarátainknak elárulom, már rég leleplezték azt a ravasz ír nőt, aki anyagi haszonszerzés okából írta az ún. Masodikeljovetel, Nagyfigyelmeztetes és Utoldoidok honlapokon is megjelenő hamis próféciákat ! Mivel valóban az utolsó idők jelei közé tartozik a megtévesztő hamis prófétaság is, ez a lebukott némber is jól példázza ezt. Tudom, hogy ez fáj, meg ellenállást, tagadást szül, de inkább barátkozz meg a gondolattal, és térj meg belőle, hogy hamis dolgokban hittél.

   http://www.magyarkurir.hu/hirek/megszunt-a-nagy-figyelmeztetes-uzenetek-weboldala

   1. A “némber” előre leírt olyanokat, amelyek még nem történtek meg. Az ismeretlenség benne volt a szövegekben, ezért a lényeget nem érinti hogy “leleplezték”. Pénz pedig mindenre kell, pl. van aki EZT az oldalt, a HIRDETÉSEK miatt …… tartja ! Pedig mi mindketten nagyra értékeljük őt (PP).

    Tény, hogy ha az aláírás “Édesanyátok” vagy Mária, pláne “Szűzanya” akkor már zsigerből megy a hamisság ítélete akkor is, ha Isten irgalmasságáról beszél, és akkor is, ha megtérésre, bűnbánatra hív …

    1. Kedves Éva ! Te komolyan érted, hogy hiszel ennek az ír nőnek ? Komolyan gondolod, hogy majd őt használja Isten, hogy kijelentéseket adjon ? Azt a PP-t meg kire érted ?

  2. Kedves Ricsi ! Elképesztő, 2017-ben, amikor hozzászóltál én még NEM TUDTAM … A “védőoltásokról” is szó van benne, mégpedig sokszor ! Míg ide írogattunk, nem tudtam válaszolni egyértelműen F-papát illetően … most már bizony igen.

   DE nem az Úr vívja végső harcát az ördöggel hanem mi. Az Úr győzött a kereszten és ezt az ördög képébe kell vágni – eltakarodhat !

  1. Ezt http://konteo.blogrepublik.eu/2012/04/21/a-torontoi-jegyzokonyvek/ a napokban találtam. Itt a KÉP amiből könnyen lehet az AK képmás … “és az egész föld imádta” stb. Így lehet az egész földön … leborulni a képmás előtt :'(

   Igen, világegyházat épít, mint már az elődje is DE Jézus által megvetett ALAPOKHOZ nincs köze hogy mit csinál: ha apuka hűtlenül elhagyja anyukát, annak semmi köze a gyermekek születésnapjához (ti. az ugyanakkor van, ugyanúgy érvényben marad).

 3. Kedves Thea!

  Az alábbi mondatot alá tudnád támasztani igékkel, tanulmányokkal?
  “A Bibliából arra lehet következtetni, hogy a ?szent szövetség? aláírásával az Antikrisztus az iszlám, a judaizmus és a keresztény vallás követői vagy akár valamennyi vallás számára elérhetővé teszi Jeruzsálem városát. “

  1. Szia!
   Ez az elképzelés nem az én fejemből pattant ki. Elolvasva az Antikrisztus 7-éves uralmával kapcsolatos bibliai részeket, láthatjuk, hogy többször is (Dániel 11:28, 30) szent szövetségnek nevezi a hét évet elindító megállapodást. A hírekből láthatjuk, hogy egyeseknek rendkívül fontos a zsidó ?szent templom? felépülése (http://idokjelei.hu/tag/templom-2/). Nagyon úgy néz ki, hogy ez csak a muzulmánok számára szent Szikla vagy az al-Aksza mecset lerombolásával valósítható meg, ami nemhogy szövetséget, hanem komoly háborút indítana. Ebből kifolyólag sokan úgy gondolják, hogy az Antikrisztus előáll majd egy zseniális megoldással, hogy a templom is felépülhessen és a muzulmánok is elégedettek legyenek. Jézus azt mondta, hogy megpróbálja elhitetni a választottakat is, így valószínű, hogy sok keresztény is bedől az általa képviselt tervnek, illetve, hogy valamiképpen számukra is vallásszabadságot biztosít az Antikrisztus, mielőtt minden vallást betilt saját imádatán kívül.
   Mindezt csupán azért teszi, hogy előkészítse a terepet saját imádatára, hiszen a templom és Izrael neki magának kell. (Dániel 11:45, I. Thesz. 2:3-4)
   Tehát sok még a feltételezés, de ahogy haladunk az eseményekkel jobban fogjuk érteni a részleteket.

 4. Nyilván Jézus nem véletlenül oda született, ahova…
  A zsidóság vallási és faji alapon is elkülönülő, kirekesztő volt, bár gazdaságilag leigázott…
  mivel mára jelentős gazdasági -kapcsolati tőkére és túlerőre tettek szert, (gazdasági alapon való kirekesztésben bízhatnak) – nincs már szükségük a vallásira

 5. A zsidó eredetű vallási felekezetek nagyon elbizakodottak, akár csak a különböző magukat kereszténynek nevező egyházak, gyülekezetek és egyéb csoportok. Ugyan ez az arrogancia és elbizakodottság jellemzi az iszlám különböző irányzatait. A “könyves vallások” mind a saját dogmáikat és hiedelmeiket abszolutizálják és vetítik ki a Földön élő összes emberi közösségre, azt hiszik hogy az ideológiájuk úgyanúgy vonatkozik egy másik kultúrában és hitvilágban felnőtt emberre. Ezen a bolygón nem csak zsidók keresztények, muszlimok vagy magukat annak nevezők élnek, hanem még pár milliárd más hitű ember is, akik tömegei nem feltétlenül osztják a zsidó-kersztény-iszlám vallások által hirdetett dogmákat.

  1. A Biblia nem hirdet dogmákat. Azokat inkább emberek gyártják és még vallásosnak sem kell lenni hozzá.

   “Mert az Isten szeretet.” – I. János 4:8
   Ez mindenkinek szól, mint ahogy a megváltás is. Eljuthatsz Istenhez vallás nélkül is, de útmutatással könnyebb. Isten megpróbál minél több embert elérni, de nincs könnyű dolga, lássuk be.
   “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A lényeg, hogy nem akarja, hogy elvesszél.

 6. Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért

  Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vagyok a Te Segítséged és Szereteted nélkül. Ments meg Engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által és add nekem földi Új Paradicsomod Kulcsát. Ámen.

  Egyházszakadás

  ?Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajándékával áldd meg ellenségeimet és azokat, akik ostoroznak Téged. Ámen.?

  1. KÖSZÖNÖM André … a helyes úton vagy, csakis így lehet készülni a rendkívüli változásokra.
   Jöjj el, Urunk, Jézus!

 7. Ferenc Pápa eddig is több ízben megsértette a katolikus hagyományokat. Ő valóban az újítás pápája. Kidobatta a pápai trónt, mivel nem érzi magát többnek egy protestánsnál. A muszlimokkal bájcseveg, akik gyűlölik a keresztényeket. A zsidókkal bájcseveg, akik gyűlölik Jézust. A szabadkőművesek kifejezték mély együttérzésüket a Pápával és támogatni fogják mindenben. Megmossa az elítéltek lábát, akiket lehet, hogy meg sem érintett Isten szava, köztük 2 muszlim lábát is megmosta. Jézus csakis az apostolai lábát mosta meg senki másét! Még a legnagyobb protestáns egyházak is azt hangoztatják, hogy óó, de jó végre nem egy gőgös pápát kapott a világ, hanem egy szerényet. Pedig mi tudjuk, hogy az antikrisztus és a hamis próféta is bájolgással nyeri meg az emberek szívét. Kétes helyen, vagy meg sem csókolta Jézus feszületét. Egyenrangúmnak mondta magát, bármely néppel(indiai, kínai). Kijelentette, hogy neki az ökomenizmus jegye a legfontosabb. Egyenlőre még nem lehet nő pap, de ha ilyen iramban haladunk, akkor lehet. De egyet nem értek. Miért Izraelben kell felépíteni az új templomot a zsidóknak? Teljesen kizárt szerinted, kedves Thea, hogy ne Jeruzsálemben legyen? Ez a Pápa mindenkivel barátai kapcsolatot akar ápolni, és leegyszerűsíti Péterre hagyott egyházát!
  Hiszen maga Jézus mondta: “Te Péter vagy, és én erre a sziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta”
  Tehát Péter egyháza a római katolikus egyház, mivel a Vatikán dombon hunyt el Péter, és ebből fakadt ki az egyház.
  De álljunk csak meg!! Mi az, hogy a szabadkőművesek gratulálnak a Pápának? Hiszen a katolikusok kitiltották a szabadkőműves szektákat köreikből. No mind egy, én továbbra is imádkozom Istenhez, hogy ne ez legyen a hamis próféta.
  Még a végén nők is lehetnek papok pfff… 😀 Akkor hamar kiábrándulnak a katolikus testvérek.

   1. “Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.?

    Te… Csaba… ki ez aki az Atya Fiú és a szentlélek nevében küld áldást?

  1. Kedves Schwaben!

   Kérdezed:
   “Miért Izraelben kell felépíteni az új templomot a zsidóknak? Teljesen kizárt szerinted, kedves Thea, hogy ne Jeruzsálemben legyen? ”

   Bocs, de a zsidó Templomot ( ami nem keresztény templom, hanem izraelita) hol kellene felépíteni? És nemhogy csak Izraelben, nemhogy csak Jeruzsálemben, de a Templom-hegyen! Ez nem egy sima zsinagóga, hanem A TEMPLOM!
   Amiről az Ige ezt írja:
   Márk. 13,14
   Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
   (pl, már az is logikus, hogy ha nem Izraelben lenne a Templom, hanem mondjuk Rómában, akkor miért kellene rohanniuk “fejvesztve”, azoknak, akik akkor Judeában lesznek, amikor látják a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene?!)

   Zak. 1,14
   És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!

  2. Elnézést, valahogy a templomra vonatkozó kérdés elkerülte a figyelmemet, de Ida már megválaszolta.
   Ezt esetleg még érdemes elolvasni: http://idokjelei.hu/2011/05/a-kozel-keleti-valsag/
   Egyébként ha a templom helyszíne nem számítana, már rég felépülhetett volna, hiszen pont az a baj, hogy az egyetlen hely, ami megfelel a zsidóknak, már foglalt.

   1. Igen Ida megválaszolt egy kérdést, de nem ezt kérdeztem. Még továbbra is azt kérdezem miért a Templom hegyen kell állnia a harmadik templomnak? Mi van, hogy ha “egy egyesített világtemplomot” láttak a próféták. Lehet, hogy az Izraelben lesz, sőt az is lehet, hogy a Templom dombon, de valójában akkor kezdődik el az idők vége, amikor szétbomlasztják a szikla mecsetet és helyére a régi templom kerül. A makkabeusok könyvét mindenkinek figyelmébe ajánlom, hiszen rengeteg választ ad a kérdésekre. Makkabeus Júdás korában mindenki a hegyekbe futott, mivel “polgárháború” volt.
    De az a templom nem csak a zsidóké lesz, hanem megannyi népé is. Egy világtemplom kell, mindenki egy-hitű legyen. Nem kell majd az antikrisztusnak katolikus, evangélikus, muszlim vallás, csak egy vallás amely az egészet átfogja.
    Úgy tudom, hogy Izraelben már megvannak az aranymécsesek meg minden kellék, amelyet a keresztények pénzéből adományoztak “A RÉGI-ÚJ TEMPLOM” megépítésére. Egy kis haarp és már dől is a sziklamecset, lásd: 8-as erősségű földrengés:D

    1. Szia Schwaben!

     Én az előző kérdésedet úgy értelmeztem, ahogyan kérdezted!
     ?Miért Izraelben kell felépíteni az új templomot a zsidóknak?”

     De a mostani kérdésedre: a világegyházat most készíti a Pápa, és a többiek!
     Láthatjuk, nyít az Iszlám felé, a zsidók felé, az összes keresztény felekezetek felé, és nemsokára a többi vallás felé!
     Az élőhitű keresztényeknek nemsokára menekülni kell onnan (is)!

     Az Antikrisztus pedig a Sátán ereje által jön el. A Sátánnak pedig az kell legfőképp ami Istené! Ő ott akar ülni, ahol Isten “ül”, és helyette akarja magát imádtatni! Neki a keresztény “templom” is kell, és a zsidó Templom is!( A többi vallás, az úgyis az övé!)
     A zsidó Templom pedig Jeruzsálemben kell, hogy legyen! A Biblia ezt írja, hogy ott lesz, amikor a pusztító utálatosságot felállítják benne!

  3. Kedves Kommentelők!
   Aki folyamatosan követi a nagyfigyelmeztetés.com honlapra kb. 2011 óta folyamatosan, az egy ír látnoknőn keresztül érkező krisztusi üzeneteket, az már értesülhetett arról, hogy Jézus kijelentette, miszerint az Ő utolsó pápája XVI.Benedek volt, akit erőszakkal távolítottak el a pápai székből. Az utána következőt – tehát Ferencet – már a szabadkőművesek választották meg. A további üzenetekből értesülni lehet a közeli jövő történéseiből. Háborúk kiterjedése a közel-keleten, földrengések Kínában, Oroszországban, és színre lép az Antikrisztus. Ferenc pápa a hamis próféta a próféciák szerint. Az ő feladata megváltoztatni a katolikus egyházban mindent, ami eddig a miserendet, a szakralitást jelentette. Azt mondja Jézus, hogy Ő eltűnik a Tabernákulumokból, szabadkőműves és kommunista jelképek kerülnek kihelyezésre a templomokban, és el fog tűnni Krisztus corpusa a keresztekről. Kérek mindenkit, nézze meg azt a keresztet, amit Ferenc pápa a riói ifjúsági találkozón a kezében tartott. Nincs rajta más, mint egy háromszögre emlékeztető valami, amin egy kígyó kúszik felfelé, és ott egy kígyó fejben végződik. Ezt a fejet csókolja éppen a pápa az egyik fotón.A nyakában lévő kereszten sem Krisztus van, hanem mindenféle “jelek”. Mi is jöhet akkor ezek után?

  4. … nem, nem elég hogy elítélt lábát mosta meg, még meg is CSÓKOLTA ! ez aztán tényleg nem Jézus követése 🙁 Sajnos, a katolikus testvérek SOKÁ nem fognak ébredni: hogy is lehet, hogy két prófécia – szinte napi “bontásban” érkezik, nyilvánvalóan hogy Istentől (mert az Ő módszere mindig ugyanaz volt a “lám, előre megmondtam nektek” – ugyanazon tartalommal, katolikus körökben?
   Nemrég vettem észre a kereszten, ami már megválasztásakor is rajta volt, egy JELKÉPET … nézzétek meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend