Idők jelei

Gyerekeink nem akarnak az Új Világrendben felnőni

Forrás: activistpost.com

A felnőtté válás sok kihívással, csalódással és a jövővel kapcsolatos vegyes érzelmekkel, aggodalommal és izgalommal teli folyamat. Fontos, hogy a fejlődés, a kihívások mellett, örömteli pillanatokat is hozzon. Sajnos manapság azonban egyre több, a felnőtté válás küszöbén álló gyerek érzi azt, hogy az élet egy nyomorúságos folyamat és nem látnak reményt a jövőre.

A társadalom felelőssége lenne, hogy a növekedést és saját korlátaink felfedezését támogató környezetet teremtsen. [Időkjelei: Vagy legalább a szülőket ne korlátozza ebben.] Az Egyesült Államokban például a gyerekek évtizedeken keresztül, generációról generációra felülmúlták szüleiket. Sajnos ma már ez nem így van. Volt idő, amikor a szülők – a tanárok és a hit képviselőinek segítségével – biztosították a gyerekek fejlődésének alapjait. Ma a gyerekeket többnyire nemkívánatos befolyások érik.

Honnan érkeznek ezek? Egy 1950-es Gallup felmérés azt vizsgálta, milyen tényezőknek volt a legnagyobb hatása a gyerekek hozzáállására és életére. Az eredmény a következő volt:

1. Szülők 2. Egyház 3. Tanárok 4. Barátok 5. Média

Ötven évvel később a felmérés a következő eredményt hozta:

1. és 2. helyen holtversenyben: Barátok és média 3. Szülők 4. Tanárok 5. Egyház

(Forrás: 2006-os tanulmány, Konferencia a Gyerekek Biztonságáról, Arizona)

Valami nincs rendben

A fiatalok egyre inkább úgy érzik, hogy a világ egy veszélyes hely. Sok országban az öngyilkosságok száma, az autóbalesetben elhunytak számát megelőzve, az elsőszámú (nem betegségből származó) halálozási ok.

A becslések szerint minden sikeres öngyilkosságra 8-25 öngyilkossági kísérlet jut, így a hivatalos öngyilkossági adatok nem is tükrözik kellőképpen a fiatalok elkeseredettségének és kilátástalanságának mértékét.

1968 óta a 15 és 24 év közöttiek körében elkövetett öngyilkosságok száma 300 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban és jelenleg a második halálozási ok, az USA mellett, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon, azonkívül sok nyugat-európai országban, Oroszországban és Indiában is a számok drasztikus emelkedését tapasztalják.

Mi az elsőszámú indítéka a tinédzserkorban elkövetett öngyilkosságoknak? A leegyszerűsített válasz: a reménytelenség nyomasztó érzése. Az élet barátságtalannak és értelmetlennek tűnik a szemükben és egyetlen új számítógépes játék vagy új iPhone, iPad vagy Xbox sem képes megtölteni a szívükben érzett űrt. A reménytelenség érzése eredményezi a legtöbb öngyilkosságot.

Nem így kellene lennie

A felnőttkor határán a tinédzserek elkezdik megtanulni, hogy bizonyos mértékben irányíthatják saját életüket. Próbálkozásaikon, a sikereken és bukásokon át, tapasztalatokat szereznek és több-kevesebb sikerrel, de megtanulják megoldani az életben felmerülő problémákat. A múltban is előfordult, hogy valaki reménytelennek érezte helyzetét, de ilyenkor az emberek összedugták a fejünket és egymást segítve átvészelték a válságot, felhasználva a rendelkezésre álló forrásokat: a családot és a barátokat. Ez a támogatás ma megszűnőben van.

A tinédzserek olyan mértékű reménytelenséget éreznek, hogy inkább az öngyilkosság mellett döntenek. Az öngyilkossági kísérletet túlélő tinédzserek legtöbbször azzal magyarázzák tettüket, hogy egy számukra megoldhatatlannak, reménytelennek tűnő, általuk befolyásolhatatlannak vélt helyzetből próbáltak menekülni vagy a visszautasítás, a bűntudat, düh illetve bánat eredményeként jutottak a döntésre.

A ?bátor harcosoknak? is elege van

Az Egyesült Államokban lassan nincs olyan sportmérkőzés, hogy ne hallanánk ódákat a bátor katonákról. Az amerikai hadsereg hivatalos dicshimnuszai ellenére a katonai veteránok között 65 percenként történik öngyilkosság. Naponta 22. A fiatalok sokszor tényleg őszinte idealizmussal telve jelentkeznek katonának. Miután azonban részt vettek néhány kampányban, mondjuk Afganisztánban, ahol az ópiumültetvényeket kellett őrizniük azzal a paranccsal, hogy a drogbárókra ne lőjenek, amikor áthaladnak az ellenőrzőpontokon, könnyű megérteni, hogy ezek a fiatalok gyorsan elveszítik kötelességtudatukat és saját kis magányos világukba húzódnak vissza, ahol az egyetlen cél a túlélés.

Leszerelés után egy olyan hazába térnek vissza, aminek élén korrupt vezetők állnak, és aminek elpusztították a gazdaságát. Nem meglepő, hogy megkérdőjelezik hazájuknak tett saját szolgálatuk értelmét. A veteránok, a jelenben éppen úgy, mint a múltban, sokat küzdenek a bűntudattal és folyamatosan kísértik őket a túlélés érdekében elkövetett tettek emlékei. Azonban a múlt háborúitól eltérően, ma arra is rá kell jöjjenek, hogy szolgálatuk csupán színjáték volt és egyáltalán nem honfitársaikat vagy hazájuk érdekeit védték. Ráébrednek, hogy tulajdonképpen a nagy olajcégek részvényeseit, a Goldman Sachs féle bankokat és a bolygónkat irányító korrupt elitet szolgálták.

A gyerekek és katonák gyorsabban átlátnak a megtévesztésen, mint az átlag, akiket megtéveszt a tévéből és a médiából áradó propaganda.

Mi a megoldás?

A veteránok és gyerekek kétségbeesett reakciói figyelmeztető jelzések. Tetteikkel arra figyelmeztetnek, hogy a világ süllyed. A megoldás nem a depresszió elleni terápiában rejlik, mert a probléma gyökere alapvetően a globális rendszerben, nem pedig egyéni okokban keresendő. Az új kollektivista társadalom a felelős, ami eltiporja az egyéni szabadságot és a függetlenséget.

Ez a probléma. Az emberi természet alapvető tulajdonsága, hogy szabadságra vágyik és nélküle az élet értelmetlennek tűnik. [?Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.? ? II. Korinthus 3:17]

Az Új Világrend az értelmetlen szórakoztatóiparon keresztül próbálja irányítani a társadalmat. A különböző médiahálózatok propagandagépezete és az oktatási rendszer minden erejükkel azon vannak, hogy elfogadtassák a gyerekekkel az Új Világrendben betöltendő helyüket, aminek fontos eleme a személyes szabadság feladása, természetesen a ?közjó?, értsd, a kollektivizmus és az emberiség érdekében.

A gyerekek és a katonák tettei azt üzenik, hogy ők nem egy ilyen világban akarnak élni. Akit esetleg nem érdekel, hogy az Új Világrend által megteremtett nyomorban és erkölcsi dekadenciában kénytelen élni, talán a gyerekek segélykiáltása kirántja a fásultságból.

A reménytelenség egyre nagyobb méreteket ölt a világban, de hát mit várhatunk, ha a világot a nyilvánosság felé Új Világrendnek nevezett sátánisták irányítják? A világra ma jellemző szenny az erkölcs és a lelki igazságok feladásának, tagadásának közvetlen következményei.

Aki változást akar, elsősorban saját magán kell kezdenie a folyamatot és ez csak lelki úton történhet. Amennyiben megtesszük, rájövünk, hogy a világ urai által támogatott erkölcstelenség elfogadása értelmetlen.

Talán, ha gyerekeink látnák, hogy kiállunk meggyőződéseink mellett, rájönnének, hogy igenis van jövő, amit még az Új Világrend sem képes tönkretenni. Csakis meggyőződéssel élhetjük azt az életet, amit teremtőnk szánt nekünk.

[collapse title=”A jövő olyan fényes mint Isten ígéretei!” collapseid=”UniqueID2″]

Sokszor úgy tűnik, hogy már szinte semminek nincs értelme a világban. Egyre több az erőszak, a gonoszság, hiányzik a szeretet és a megértés. Bár a jelen és az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig (Jelenések 12:12, 17:10) utána pedig egy minden álmainknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.

Isten azt ígérte, hogy ?ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében? (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.

?Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!? (János 14:27)

Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd te is érezni ezt a békességet és szeretnéd tudni mi történik a világban és, hogy pontosan hová is tartunk, vagy egyszerűen nem tudod, kinek higgyél, most azonnal megmegtudhatod az igazságot. Egyszerűen mondd el ezt a rövid imát vagy valami hasonlót, saját szavaiddal:

?Jézus, szeretnélek megismerni. Kérlek, gyere a szívembe és add nekem az örök élet ajándékát. Bocsásd meg a hibáimat, bűneimet és segíts, hogy rajtad keresztül megtaláljam az utam és a válaszokat kérdéseimre. Ámen.?

Elmondtam az imát. Most mi van?

[/collapse]

Előző posztKövetkező poszt

19 hozzászólás

 1. “Én a katolikusokra gondolok,mert bálványimádás gyökerestűl mindenestűl. ”
  Kedve Soraya ! Nagyon könnyen mondasz ítéletet a katolikusokról. A mi egyházunk a legnagyobb, és minél nagyobb egy fa, annál nagyobb az árnyéka. Kivülről nézve pedig még nagyobbnak látszik . Mi katolikusok valóban sokkal elfogadóbbak vagyunk.Megértőbbek vagyunk a más vallásúakkal. Nem látjuk annyira feketén fehéren a dolgokat. Talán ezért is választották a szabadköművesek rejtekhelyül. Benedek pápa feladta a külzdelmet mert elfáradt, és mert minden oldalról támadták. Nem tudom ezek után mennyire válik szabad prédává a Vatikán, de nekünk , úgy érzem, a más vallásúakkal is össze kell fognunk, és nem egy világegyházban, hanem ha a szükség úgy hozza, akár földalatti mozgalmakban is.Félre kell majd tennünk kicsinyes érdekeinket, ha majd üldözni akarnak bennünket a hitünkért.
  Ezért ajánlom neked, próbálj egy kicsit megismerni minket. Ezt pedig olvasd el : http://www.magyarkurir.hu/hirek/new-age-es-globalis-etika-nagy-szemfenyvesztes

 2. Ha vatikánnak valóban az ember lenne a legfontosabb, nem itt tartanánk, mint most.
  Úgy érzem, ők ugyan úgy a háttérhatalom kiszolgálói.

  Nem tudja, vagy nem akarja a Krisztusi, alapvető értékeket átültetni a mai ember stressz, adóssággal teli életébe.
  Sok ember, nem olvasta, olvassa a bibliát. Én sem, ezért megértéseteket kérem.
  Különböző csatornákról, többek között innen is, sok tanítást megismertem, ezeket hálásan köszönöm, és a biblia alapvető tanításait mely utat mutat az embernek hogyan kellene harmóniában élnie, és embertársaihoz viszonyulnia egyetemes.
  Ha az emberek látnának egy átfogó mintát, hogy így is lehet élni, akkor a manipulált, birka szintjére süllyesztett tömegek képesek lennének az ébredésre. Az egyetlen pozitív vonzata a körülöttünk levő káosznak, hogy már annyira idegen az élettől, hogy az ember elkezd gondolkodni, és esetleg utat keresni.
  Múltkor azon filóztam, hogy a gangnam style nevű agyrém milyen sikereket ér el, és azok a videók, ami valódi értéket képvisel, alig ér el pár ezer letöltést.
  De addig, míg itt a cikkeket max pár ezren olvassák, (elnézést nem sértéseként, hálával adódom a szerkesztő előtt, mert nagyon fontos ez a munka, ami itt zajlik.) nagyon soká lesz meg a kritikus tömeg.

  Egy olyan összefogás, melynek az alapvető érdekeivel azonosulni tudnak a hite vesztett embertársaink, és idillikusnak hangzik, de a valódi SZERETET-re épülne.
  Konyhanyelven vezetné rá az embereket (sajnos itt tartunk) a spirituális gondolkodásra, talán történne valami.
  Ha el lehetne az embertömegekkel fogadtatni, hogy először magadat változtasd meg, és kinyílik a világ, akkor ismét lenne HIT. Ez az erő összeadódik, és vonzza a környezetét.
  De ezt az út nem a vatikán-ból fog jönni, mert az emberek azt a helyet ugyanúgy a konspirációval társítja mint a politikusokat.
  Kíváncsian várom mikor fog közöttünk felbukkanni az az ember, aki tisztaságával és a HIT erejével ismét képes szembeszállni a hatalom ellenállásával, és az embereknek a helyes utat megmutatni.

  1. “Kíváncsian várom mikor fog közöttünk felbukkanni az az ember, aki tisztaságával és a HIT erejével ismét képes szembeszállni a hatalom ellenállásával, és az embereknek a helyes utat megmutatni.”

   Aki a helyes utat megmutatja, az Urunk Jézus Krisztus, ő megmutatta nekünk az utat, csak rákellene lépni, ezért tart itt a világ mert nem lépnek rá az emberek sajnos.

 3. “Talán, ha gyerekeink látnák, hogy kiállunk meggyőződéseink mellett, rájönnének, hogy igenis van jövő, amit még az Új Világrend sem képes tönkretenni. Csakis meggyőződéssel élhetjük azt az életet, amit teremtőnk szánt nekünk.”

  Mintha Joseph kezdene átcsúszni az antikrisztusi oldalra!

  Ennek az írásnak a hangvétele, már arra hasonlít, amit Wilkerson is írt a látomásában, hogy:
  b./ A szuper Világegyház.
  ……. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméret? segélyezésekért és folytonosan arról fog beszélni, hogy miként lehet segíteni az embereken. ”

  Mintha elfelejtette volna, hogy az idők jeleit figyeli! Azt, hogy romamosan közeledik az Antikrisztus ideje! Mert az emberek nem térnek meg, mert jobban szeretik önmagukat, bűneiket, vagyonukat, stb (még sajnos a keresztények többsége is! Ahogyan az az Igében egyébbként írva is van, hogy ez lesz az utolsó időkben!) mit az igazságot, mint Istent!

  Szerintem Jézus Krisztus bizonyságtétele mellett kell kiállnunk! És a gyerekeink rájönnének, hogy a világnak sajnos annyi, ha nem térnek meg az emberek!
  És a jövő, a Jelenések könyve! Mert azoknak meg kell lenniök, amiért nem térnek meg az emberek!

  1. Ezt az észrevételt nekem kellett volna címezned.
   Ida, szerinted milyen jövőre gondolt a cikk szerzője és szerinted milyen reményt mutathatunk a gyerekeinknek keresztényként, ha nem Isten megoldását életünkre és azt a jövőt, ami az antikrisztusi kort fogja követni, illetve a megváltást, ami most és itt is választ ad a problémáinkra és ami a világkormány alatt is megtart majd?
   Szerinted nincs szükség meggyőződésre ahhoz, hogy visszautasítsd az antikrisztusi rendszert vagy a majdani fenevad bélyegét?
   Hol van szó a cikkben világegyházról vagy szociális programokról? Ezt nagyon félreértetted.

   1. Kedves Thea!
    Követlek benneteket! Köszönöm a cikkeket. Azt látom,hogy nem Egyház vagytok, annyit csak?-kikhez álltok közel, vagy milyen Csoportot képeztek. Az email cimemre is írhatod. Én Metodista, de nem ez a lényeg. Protestáns gondolkodású. A kérdésem az lenne: mit jelent az ,hogy menjetek ki népem belőle, ne legyetek vétkeikben bűnösek. Lassan már egyre több egyház elfogad /fura /dolgokat, már régen azon a véleményen vagyok,hogy lassan kis csoportokban fogunk öszejönni, nem is lesz más lehetőség. Én a katolikusokra gondolok,mert bálványimádás gyökerestűl mindenestűl. Ennek ellenére sokan vannak, akiknek tiszta hitük van, mert magát az írást olvassák. Ez lesz a nagy szakadás? Tisztelettel. Soraya

    1. Szia Soraya!

     “…mit jelent az ,hogy menjetek ki népem belőle, ne legyetek vétkeikben bűnösek. Lassan már egyre több egyház elfogad /fura /dolgokat, már régen azon a véleményen vagyok,hogy lassan kis csoportokban fogunk öszejönni, nem is lesz más lehetőség.””

     Igen, ezt jelenti! Ha az Úr Jézushoz ragaszkodol inkább, ( ha hűséges akarsz maradni minden áron) akkor vagy kidobnak az akármelyik felekezetből, vagy magadtól is el fogsz jönni, mert nem fogsz tudni közösséget vállalni az ott történő dolgokkal!

     Most történik a rostálása Isten népének!

    2. Ez engem is érdekelne, hogy milyen felekezetüek vagytok (mármint a honlap üzemeltetői), akár az emailcimemre is, mert eddig úgy éreztem, hogy szinte egyedül vagyok a nagy nyomorúság utáni elragadtatásról szóló látásommal. Az egyházak/felekezetek többsége Magyarországon a nagy nyomorúság elé teszi az elragadtatást.

   2. Szia Thea!

    ” Ezt nagyon félreértetted.”

    Lehet! Gábornál leírtam, hogy hogyan értettem! De, ha nem arról van szó, akkor Bocsánat!

   1. Szia Gábor!

    Lehet, hogy én nem értettem jól, meg az is , hogy Theáék fogalmaztak rosszul. Remélhetőleg azért egy véleményen vagyunk!

    Én, a mi és gyermekeink jövőjével kapcsolatban ( mármint a földi életre gondolván), csak mint az Úrral már visszajött, elváltozott testben tudok gondolkodni! ( Az antikrisztusi kor alatt, akik itt lesznek, azoknak nem lesz fényes jövőjük! )
    A cikkből én úgy értelmeztem, hogy valami “tüntetés félére”, nagy “meggyőződés menetre” gondolnak, mint a meggyőződésünk mellett való kiállásra!
    Mert úgy a mindennapokban ez egy kereszténytől természetes, alapjárat!

    1. Az antikrisztusi kor alatt ittlévőknek valóban nem lesz könnyű, ahogy ezt Jézus is előrejelezte (Mt. 24:21), és ez igaz Rád és rám is, hacsak addig meg nem halunk.

     Tartsd nyitva magad arra a lehetőségre, hogy a nyomorúságot itt a földön éljük végig. Képzeld csak el, mit fognak azok a keresztények mondani, tenni, akik erre egyáltalán nem készültek fel. Világos, hogy sok keresztény fog vértanúhalált halni (Jel. 20:4, Jel. 12:11, Jel. 2:10, Fil. 1:29, Csel. 14:22, Jn. 15:20, Jn. 16:2, II Tim. 3:12 nem sorolom tovább) de aki azt hitte, hogy ilyen idő el sem következhet rá, az meg fog botránkozni a nyomorúságban. És ha például azzal találja szembe magát, hogy válasszon a hite és az élete között, könnyen előfordulhat hogy megtagadja az Urat, mert lám-lám az Úr nem jött vissza, hogy kimentse őt. Hol az ő Istene? Nem szabadította meg őt, akkor talán a biblia sem igaz.

     Látod mekkora veszélyt hordoz magában az a tévhit, hogy az Úr majd jól kiment mielőtt rosszra fordulnának a dolgok és szépen olcsón megússzuk az egészet.

     Ha ebből indultak volna ki a korai keresztények, vagy a ma üldöztetést szenvedő és gyakran a hitükért az életünket adó testvéreink tízezrei Észak Koreában, Szudánban, Szíriában stb. ,akkor ők mind megtagadták volna az Urat. Mennyivel vagyunk mi különbek náluk? Miért szenvedtek a korokon át keresztény testvéreink milliói üldöztetést és halált, hogy csak épp nekünk, az idők végén legyen ilyen olcsó a hitünk, megpróbáltatásoktól mentes?

     ” Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” Ez nem úgy hangzik mint egy olcsó kis gyáva lelépés a megpróbáltatások elől.

    2. Csak hozzátenném kiegészítés végett, hogy most néztem egy dokumentum filmet, és már nem emlékszem, hogy tavalyi vagy azelőtti az adat, de 165,000 keresztényt öltek meg abban az évben a hitükért.

    3. Szia Gábor!

     Persze, ezzel nincs gond! Úgy van, ahogyan írod! Én is, a régebbi hozzászólásaimban már többször írtam, hogy egy kereszténynek az életét is adnia kell az Uráért! Ez nem lehet kérdés, ezzel mindenkinek számolni kell, és késznek kell rá lennie! Akár itt leszünk a nny alatt, akár nem! (Persze, azért mindig jó, ha újra és újra leírja ezt valaki, hogy ha valaki újonnan olvassa ezt az oldalt, akkor találkozzon ezzel a ténnyel is, még akkor is, ha csak a híreket olvassa el! Nagyon sok helyen( gyülekezetekben) nem beszélnek az utolsó időkről, és sokan nincsenek is tisztában vele, hogy mi is várható!)
     Az Ige soha nem mondott mást, mint, hogy akik a Krisztusban kegyesen akarnak élni, mindig is üldöztetni fognak! ( Ahogyan az a világ különböző pontjain mindig is volt, van és lesz!) Szerintem, az ember ezzel ( ha az Evangéliumoknál kezdi el olvasni a Bibliát) megtérése harmadik napján már tisztában van!

     Valószinüleg rosszul fogalmaztam, és azért nem volt teljesen érthető, hogy mire gondolok!

     Az Igéből azt látjuk, hogy az utolsó napokban, úgy lesz, mint Noé idejében! Azt tudjuk, hogy Nóénak, már nem a “jövőről”, a “reményről” kellett prédikálnia, hanem arról, hogy térjenek meg, mert az Isten ítélete eljön, és elpusztitja a világot! Vagyis számomra az volt félreérthető Theáék cikkében, hogy nekem úgy jött le, mintha Krisztuson kivül bármilyen más lehetőség is lenne a megmenekülésre! Mintha tudnánk bármi más “jövőképet” felmutatni a gyermekeinknek, a világnak Krisztus megváltásán kivül! ( Ez viszont nem az elközelgő(következő évek reménysége) lesz!)
     A világnak “annyi”, mert nem térnek meg az emberek, és ezért mindannak, amik meg lettek prófécia által mutatva, meg kell lenniök! És az egyetlen remény mindenki számára , hogy segítségül hívja az Úr Jézus nevét!

     Lehet, hogy most valamivel érthetőbb voltam?

    4. Szia Aaron!

     Igen! Az üldözés 2000 ezer éve folyik! Csak a földrajzi helyszinek, és intenzitások változnak! A nagy nyomorúság inkább arról fog szólni, hogy mindenütt a világon üldözés lesz, és mindenkinek az életét fog kelleni adnia a Jézus bizonyságtételéért! De már az AK fellépésével, ami azt hiszem valamennyiünk szerint már a “küszöbön” áll, elkezdődik egy kevésbé “intenzív” üldözés az első 3 és fél évben! Ott valószinüleg még “csak” néhányunkat “kapnak el”, a többieket, csak lehetetlenné teszik!

    5. ” És az egyetlen remény mindenki számára , hogy segítségül hívja az Úr Jézus nevét!” Ámen.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend