Idők jelei

Globális elitizmus: a gonoszság jellemzői

Forrás: Brandon Smith, alt-market.com

Az első komoly hiba, amit az emberek a kérdéssel kapcsolatban elkövetnek, amikor azt gondolják, hogy a ‘gonoszság’ egy szubjektív vagy ‘szürke’, se nem fekete, se nem fehér koncepció. Szeretnék azt gondolni, hogy ez a temérdek destruktív és rosszindulatú viselkedés csupán a negatív környezet, a rossz neveltetés vagy a mentális pszichózis következménye. A ‘haszon’ vagy a társadalmi státusz elérése érdekében történő deviancia elfogadhatóbb magyarázat a legtöbb ember szemében. Ami sokakat megijeszt, az nem is maga a gonoszság, hanem a kézzelfogható magyarázat nélküli gonoszság. Egy átlagember számára nehéz felfogni, hogy valaki nem azért bánt másokat mert rossz családban nőtt fel vagy pszichológiailag nem beszámítható, hanem mert élvezi a gonoszságot. A mai társadalom egyre kétségbeesettebben próbál magyarázatot találni korunk szörnyetegeinek viselkedésére, valószínűleg azért, mert nem akarják elfogadni, hogy a világnak valóban létezhet egy sötét oldala, ami ellenállás hiányában tudatosan megpróbálja átvenni a teljes hatalmat minden ember felett.

Ezért maradnak büntetlenül a legnagyobb bűntettek. A közvélemény inkább nem is foglalkozik velük, mert nem tudják elképzelni, hogy nemzetközi pénzügyi vezetők és a politikai elit szándékosan gazdasági problémákat, társadalmi káoszt és globális háborúkat okozna a központosított hatalom megszerzése és a beteges felsőbbrendűség megerősítése érdekében. Nem lehet, hogy ezek a szörnyű események mégis inkább véletlen egybeesések és az emberi tévedések eredményeként következtek be?

Sajnos nem. Az igazság az, hogy a legtöbb katasztrofális társadalmi irányvonalat és tragédiát pontosan vissza lehet vezetni egy adott embercsoport tetteihez, akik pozíciójukat és befolyásukat rossz célok elérésére használták és tudatosan, nemcsak saját, hanem ?társadalmi osztályuk? haszna érdekében váltották ki a problémákat.

Ezeket az embereket többnyire ?globalistaként? vagy ?elitistaként? emlegetjük. Megtalálhatók az Egyesült Államok és a legtöbb vezető nyugati ország felsőbb köreiben és valóban egy olyan kultúrában élnek, ami alapjaiban különbözik a miénktől. Saját irodalmukat, kezdeményezéseiket és indítékaikat megvizsgálva egy egészen más világot találunk, amit szokatlan célok és még ennél is szokatlanabb vallási buzgalom vezérel. Íme, néhány ismertetőjel és hittétel, ami jellemző rájuk.

Idegengyűlölő fasizmus

A globális elit magát egy külön, felsőbbrendű képességekkel rendelkező emberi fajnak tekinti, és ezért úgy gondolja, hogy a többi ember feletti uralkodásra született. Írásaikban gyakran idézik Platón Köztársaság című művének tanításait és a ‘filozófus királyok‘ koncepciót. Úgy gondolják, hogy bizonyos emberek genetikailag predesztináltak a vezetésre, egy átlagember pedig nem rendelkezik kellő intelligenciával saját sorsa irányítására. Számukra az emberiség többi része olyan, mint egy üres vászon, ők pedig a festők.

[Jézus ezzel szemben azt tanította, hogy “Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” – Máté 23:11]

A valóságban nem az ész választja el őket másoktól, hanem a vagyon és a befolyás. A társadalom sorsának alakítására csupán hihetetlen vagyonuk és az erkölcs teljes hiánya miatt vállalkoznak. Sajnos a mai világban a pénz megvásárolja a tiszteletet azok számára is, akik ezt nem érdemlik meg.

[Időkjelei: Fontos megemlíteni, hogy a társadalom egészére ugyanakkor a különbözőségek és a kitűnőségek elnyomása jellemző mégpedig a demokrácia nevében.]

“A szelektív nemzés segítségével az uralkodó osztály és az alattvalók közötti örökletes különbségek idővel olyan mértékben megnőnek, hogy szinte két különböző faj alakul ki. A plebejus osztály lázadása éppen annyira elképzelhetetlen lesz, mint a birkák felkelése az ürühús fogyasztása ellen.” (Bertrand Russel, A tudomány hatása a társadalomra, 1953, 49-50. oldal)

“Egy tőlünk néhány évtizednyire lévő jövőről szólva az intelligencia manipulálásával kísérletező szakember a következőket mondta: “Egy olyan kort látok, ahol meg lesz a lehetőség, és így nyilvánvalóan a kísértés is, hogy az agy környezeti és biokémiai manipulálásával befolyásoljuk az emberek viselkedését és intelligenciáját.” (Zbignyev Brezinszki, Két kor között, Amerikai szerepe a technokrata korban, 1970)

A lelkiismeret kiirtása

Az elit szemében a lelkiismeret csupán egy akadály, amitől tudatosan meg kell szabadulni, mert kellemetlen korlátokat állít eléjük. Az elferdült hozzáállás igazolására leginkább arra hivatkoznak, hogy mindent ?a közjó vagy a nép érdekében tesznek?. Saját magukkal is elhitetik, hogy az emberiség jövőjét szolgálják, és nekünk hálásnak kellene lennünk irányításukért, annak ellenére, hogy tetteik minden jel szerint éppen az ellenkező célt szolgálják.

Nem véletlenül támogatják a viszonylagosság elvét, mert így a ‘jó’ és ‘rossz’ tettek meghatározása azok ‘magyarázatától’ függ. “Minden relatív. Nincs jó vagy rossz, minden nézőpont kérdése.” Amennyiben sikerül minél több emberrel elhitetni, hogy ne hallgassanak saját lelkiismeretükre, elérhetik, hogy tetteik normálissá, sőt követendővé váljanak. A relatív erkölcs világában a lelkiismerettel rendelkezők válnak a bűnösökké, a számkivetettekké, az elit tagjai pedig azokká a hősökké, akiknek bőrében mindig is tetszelegni akartak.

[“Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. ” I. Timóteus 4:2]

“Most is katolikus vagyok és az is maradok.” – Adolf Hitler

“Komolyan azt gondolja, hogy a tömegek ismét keresztények lesznek? Badarság! Soha! Annak a mesének vége. Senki sem fogja meghallgatni többé. Mi azonban felgyorsíthatjuk az eseményeket. A lelkészek megássák saját sírjaikat. El fogják árulni saját Istenüket értünk. Bármit elárulnak majd nyomorult állásaikért és bevételükért.” – Adolf Hitler

“A szabályok etikájának tizedik törvénye, hogy az ember elvégzi, amit tud, azzal amivel lehet, erkölcsi magyarázatokba burkolva eszközeit. “Lenin beszédeinek lényege ebben az időben a következő volt: “Nekik fegyvereik vannak, úgyhogy mi békét és reformokat akarunk szavazás útján. Amikor nálunk vannak a fegyverek, akkor golyóval végezzük el ugyanezt.” És így volt.” – Saul Alinsky (Barack Obama szintén Alinsky erkölcstelen filozófiáját tanította, amikor szervezőként dolgozott Chicagóban. Hillary Clinton pedig Alinsky-ból írta szakdolgozatát.)

A kollektivizmus támogatása

A vezető globalisták maguk nem feltétlenül kollektivisták, sőt, sokszor beteges individualistaként a spektrum másik oldalán foglalnak helyet. Ez érthető, hiszen a lelkiismeretet szabadságuk gátjának tekintik. Nem értik, hogy a lelkiismeret egy ajándék, ami mindeddig megakadályozta, hogy az emberiség elpusztítsa önmagát. A lelkiismeret nem egy börtön, hanem védelem saját magunk ellen.

Az elit az általa követett önfegyelem nélküli individualizmusról nem szívesen ejt szót. Nyilvánosan inkább a kollektivista életszemléletet támogatják, az individualistákat pedig ?önzőnek? vagy ?önimádónak? nevezik.

Sokan összekeverik a kollektivizmust a közösségi mentalitással. Egy közösség önkéntesen áll össze valamilyen közös céllal vagy egymást segítő szándékkal. A kollektivizmus ezzel szemben egy veszély vagy veszteség miatt erőszakkal létrehozott gyülekezés, a hatalom néhány kézben történő összpontosítása érdekében. Az egyén elpusztítása a ?csoport védelmének? nevében. A világban a közösségek lassan eltűnnek, miközben a kollektivizmus előnyeit a háztetőkről kiáltja világgá a globális elit.

Amennyiben képesek meggyőzni az embereket, hogy nem rendelkeznek önálló értékkel és egyéniséggel és csupán a környezet képezi létük egészét, önként átadják a hatalmat azoknak, akik a lehető legjobb környezetet ígérik számukra. Aki nem hisz az egyéni értékekben és felelősségvállalásban, az mástól vár védelmet, például az állam gondoskodásától vagy egy diktatúrától. Az önrendelkezés vagy szabad akarat fokozatos felszámolásának pedig egy nagyon is kézzelfogható célja van: a világkormány és a teljes hatalom megalapozása.

Második rész

“Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” – Máté 5:5

Előző posztKövetkező poszt

23 hozzászólás

 1. Szia Thea…olvasván pár hozzászólásodat és mindig egy bizonyos szempontból közelítvén meg a témát – volna pár kérdésem…mindezt nem itt gondoltam…megadom az elérhetőségem a skype-on és, ha Te is úgy gondolod, – jelölj be….az elérhetőségem? gergely gotthard.

 2. A cikk jó nyomon jár, amikor a lelkiismeret hiányát fő problémának és oknak nevezi meg.
  Az emberek sajnos elég nagy része, 1% rendelkezik valamilyen agyi defekttel, ami öröklődik.
  Akit komolyan érdekel a gonosz, az olvassa el Andrzej Łobaczewski “Ponerology” című művét.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ponerology

  Annak, akinek nincs lelkiismerete, hiába fogsz bármit is magyarázni. Ezeket a normális, közösséget alkotni képes embereknek “karanténba” kellene zárniuk, ami azt jelenti, hogy ne lehessen hatalom a kezükben, éljék csak a kis ártalmatlanitott életüket. Játszanak háborúsdit a számitógép előtt pl…

  Aki a rendszert hibáztatja, az ok-okozati láncot forditva nézi… az emberek csinálják a rendszert elsősorban és nem forditva.

 3. Szerintem az az alapkérdés, hogy van-e rajtunk kívül álló gonosz.
  Én úgy gondolom, hogy van, de egy nevetségesen kis hadonászó paprikajancsi LENNE, ha a valamennyiünkben jelen lévő gonoszt nem tudná mozgósítani korszakonként és ideológiánként változó hívószavak segítségével, most például ez a lemez van fent: kényelem, jólét, biztonság, hiúság.
  Az a nagy helyzet, hogy a mai ember, én is, ti is, ezeknek gyalázatosan bedől, és nagyon jó volt Peterqe kérdése a lottó ötösről, mert MINDENKI aki ezt az oldalt olvassa, a saját jólétére, kényelmére, biztonságára fordítaná, ne legyünk már szemforgatók, legalább itt ne. Van gonosz erő, mi pedig tápláljuk a saját kis korrupcióinkkal, erkölcstelenségeinkkel. Mi az erkölcstelen? Ami nem az életet szolgálja, ami az egységből kifelé visz, ami a társadalmi és egyetemes törvényeket (rezonancia, hatás-ellenhatás, nemek törvénye, teremtés törvénye, stb. tessék több metafizikát olvasni, nem mond ellent a Bibliának, sőt; tessék szíves Hellinger bácsit olvasni, a családot milyen “rendek”, törvények mozgatják, és hány méterenként rúgjuk ezeket fel, függetlenül attól, ki hány naponta jár templomba, vagy jár-e egyáltalán) nem ismeri fel, a következményeket letagadja. Mondjuk egy társadalmi törvény az, hogy egy társadalom akkor él és lélegzik, ha az utánpótlása biztosítva van. Mit mond a gonosz: kényelem, jólét, és ebbe a kontextusba szépen bevonja a szingliséggel, egykézéssel járó hamis szabadságot, sírnivalóan szánalmas trendiséget, és mi hiszünk neki. Mi a következménye? Elmondhatatlan társadalmi feszültségek, demográfiai robbanás (mert nekünk csak egy gyerekünk lesz, akinek mindent megadunk, csak mivel nem ismertük fel a törvényt, ráomlasztjuk az egész rendszert) Elhittük a nőmozgalmi jelszavakat (mert micsoda könnyes szép dolgok vannak benne, de mondjatok már kiteljesedett, boldog nőket a környezetünkből) , elhittük a liberális gyereknevelés jelszavait (nézzünk körül, hány egészséges, boldog gyerek van körülöttünk ? mert nem csak elfogadás és szeretet kell ám egy gyereknek, mert a szeretet mellet ott van a fény, a tudás is, nem hülyén kell szeretni, hanem okosan; találkoznia kell a többi ősi princípiummal is, például a fegyelemmel, de egy atyai pofonét már fel lehet jelenteni a szülőt), elhittük, hogy mindig van a mosógépnél jobban mosó mosógép és a hiúságunkkal az orrunknál fogva vagyunk vezethetők. Mi jár ezeknek a szép jelszavaknak és hiteknek a nyomában? Pusztulás és káosz. De mi bepusziltuk valamennyit, mert nekünk kényelmesebb panekben gondolkozni, mint önállóan és szabadon, figyelve, minek-mi a következménye (Gyümölcséről ismerszik meg a fa.)
  Mi tápláljuk tehát a gonoszt, a mi korrupcióink, a mi erkölcstelenségünk, a mi törvénytelenségünk, a mi sötétségünk, a mi kifogásaink (mert ha én nem csinálnám, csinálná más; mert valamiből meg kell élni; meg véletlenül lettem rákos; a gyerekem meg nem értem, hogy kábítószerezik, pedig olyan szépen neveltem; a családom széthullik, a férjem megcsal pedig én mindent megtettem, felelősség nem terhel).
  Ezt kellene végre felismerni, felszínre hozni, megnevezni, meghaladni, átvilágítani, mindenkinek, ÖNMAGÁBAN.
  Ahol mindent átragyog a fény, ott a gonosz legyőzetett.

  1. Egyetértek veled. Annyit fűznék a lottó ötöshöz (gondolom az a mondat nekem szólt), hogy ezzel nem magamat próbáltam fényezni. A rossz tulajdonságaim listája sokkal hosszabb. Van akinek alapból könnyebben megy az adakozás. Ráadásul, ha egyszer elkezded nem tudod abbahagyni, mert olyan jó érzés és mint tudjuk többet kapunk vissza, mint amennyit adunk (Lukács 6:38), úgyhogy még csak nagyon hátba sem veregethetem magam érte. 🙂

 4. Az ember a média előtt arra ébredt isten halott, a médiát tette istennek, mert könnyebb volt, mint önmagát jobbá tenni.
  A médiagyártók arra ébredtek őket istennek tekintik, követik de korlátaik voltak és inkább beálltak alistennek és tovább passzolták szolgálatukat. Őket megvevő istenek sem voltak tökéletesek és addig passzolgatták tovább az alistenek az istenség posztot, amíg eljutottak oda, akik már istenként tekintenek önmagukra.
  Már áll is az aranyborjú. kereslet kínálat, médiazombi társadalom naponta bekapcsolja imaládádáját-rádióját-újságját és imádja, egymást erősítve.
  Ti kértétek szellemi szolgaságotokat, ha rabszolga gondolatod, tetted, miért csodálkozol, ha rabszolga leszel.
  Miért lepődsz meg ha lenéznek, magadat kellene megvetned a legjobban.

 5. Egy ujabb orbitalis baromsagokkal teletuzdelt cikk.

  Mikor jon mar vegre ra a kedves olvaso kozonseg, hogy a rendszerhibakat kell megszuntetni, nem pedig Joisten csodalatos kozbenjarasara varni*?

  Ja, konnyebb igy letezni, ugye? Rossz hirem van, pontosan ebbe doglik bele a civilizacio: ragaszkodtok a Joisten kozbenjarasahoz ahelyett, hogy vennetek a faradsagot a problema gyokerokanak a megertesere.

  Csunya gonosz elit? Tobb, mint valoszinu. Viszont: “azok” az emberek tokeletesen tisztaban vannak azzal a metafora-rendszerrel (vallas) es jelentesevel (a legmelyebb szemiotikai szintekig), ami a tobbiek szellemi sotetseget garantalja. Nem valamilyen eredendo gonoszsag hajtja oket, ebben is biztosak lehettek, hanem: felelmetes BUTASAG. Megerteni a rendszert de nem jobba tenni egy szanalmas kis eletnyi idointervallum kenyelmeert -ez az o felelosseguk.

  Amig nem dolgoztok a sajat “feltamadasotokon”, addig szuksegtelen barmilyen kritikat is megfogalmaznotok a rendszerrel szemben, hiszen sajat ignoranciatok* elteti valojaban…

  1. Ismered a mondást, hogy: Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad kis-ökörnek. Vagy is téged is törvényekkel láncolnak, hogy a te ateista elméddel, példának okáért, én is előtudok állítani alternatív üzemanyagot (Fáradt olaj, étolaj ) az autómba, de még sem tehetem mert egyből lesittelnek adócsalásért, törvényt sértek, de ha egy nagy ember csinálja, akkor nekik elnézik, csak játszanak egy kis színjátékot, hogy elítélik, miközben egy haja szála sem görbül.

   Mi várjuk az Urat, de ne gondold, hogy ölbe tett kézzel ülünk,. Nem véletlen a mondás: SEGÍTS MAGADON ÉS AZ ISTEN IS CSEMEGIT:

   1. Egyaltalan nem vagyok ateista, sot erosebb e hitem mint gondolnad. 🙂 A kulonbseg: en nem a “Nagy befektetoben” hiszek, hanem az intelligenciaban (amirol egyaltalan nem gondolom, hogy a veletlen muve) -a Tiedben is.

    Szemleltetned nehany peldaval konkretan mi az, amit teszel is az “olbe tett kezzel ules helyett”? Nekem benzines a kocsim, nem enne meg a sutoolajat, de eszembe nem jutna nem beleonteni a kocsiba, ha meg lennek gyozodve rola, hogy tuleli a verda. Egy ilyen szanalmas kis szabalyt ki fog szerinted leellenorizni rajtad? (eddig legalabbis senki, most mar nyoma van az interneten is 🙂 )

  2. A cikk az elit gondolkodásmódjára próbál rávilágítani és arra, hogy igenis létezik egy gonosz erő a világban (ez nem mentségként szolgál). A Biblia nem tanít helyes vagy helytelen államformát, nem gazdasági rendszerekről szól, hanem leginkább arról, hogy TE személyesen hogyan élj. A hangsúly az egyénen van. Innen kell kiindulni.

   Milyen tudatlanságról beszélsz? Te úgy tapasztaltad, hogy ez hittől függően változik? A gonoszság pedig szerintem nem a butaságból, hanem a büszkeségből és az önzésből ered és minél kevésbé áll ellen ennek valaki, annál mélyebbre süllyed benne, egészen az elmebaj szintjéig. Illetve nincs is tisztában saját bűnével addig, amíg nem próbál ellenállni neki. Mint ahogy nem fogod megtudni, hogy milyen erős egy ember ha csak nézegeted. Meg kell verekedj vele és akkor kiderül.

   1. Szia Thea,
    Pontrol pontra, a felreertesek elkerulese vegett:

    ?A cikk az elit gondolkodásmódjára próbál rávilágítani és arra, hogy igenis létezik egy gonosz erő a világban (ez nem mentségként szolgál). ?

    -Nem hiszek az oncelu ?gonosz eroben?. Mit akar elerni? Tegyuk fel, hogy van ilyen es sikerul elernie a celjat? Akkor mi lesz? Gonosz orokkevalosag? Semmi? Mi ertelme van akkor mindennek? Szamomra ez igy nonszensz. Gonoszsagkent maximum a lehetosegekkel valo nem elest tudom elfogadni. (butasag, ahogyan korabban irtam)

    ?A Biblia nem tanít helyes vagy helytelen államformát?
    -Ez igaz,
    “nem gazdasági rendszerekről szól, hanem leginkább arról, hogy TE személyesen hogyan élj. A hangsúly az egyénen van. Innen kell kiindulni.?

    -Tevedes. A ketto elvalaszthatatlan. Elhetsz Te akarmilyen szep ?Istennek tetszo?eletet, viszont ha nem talalod ki es valositod meg pl az Internetet meg a szamitogepet, stb, EGYEDUL, akkor ez a blog nem letezhetne. A szemelyes letezes modja es a civilizacio fenntarthatosaga elvalaszthatatlan ?errol szol a Bibla (legalabbis mindazok a reszek, amelyek nem a korabeli Blikk ujsag szerepet toltik be)

    ?Milyen tudatlanságról beszélsz? Te úgy tapasztaltad, hogy ez hittől függően változik??

    -Roviden: Igen. Minel inkabb a tulvilaggal vagy elfoglalva, annal inkabb elfeledkezel az igazi feladatodtrol, ami ITT a JELEN-ben van. Lehetetlen roviden osszefoglalni az elobbi mondat kovetkezmenyeit, a legszemleletesebben talan egy kerdes valaszolja meg:

    -Mit tennel, ha megnyerned a lotto otost? Ez a kerdes a tobbi olvasonak is szol. (jo kis forumtema is lehetne)

    ?A gonoszság pedig szerintem nem a butaságból, hanem a büszkeségből és az önzésből ered és minél kevésbé áll ellen ennek valaki, annál mélyebbre süllyed benne, egészen az elmebaj szintjéig. Illetve nincs is tisztában saját bűnével addig, amíg nem próbál ellenállni neki. Mint ahogy nem fogod megtudni, hogy milyen erős egy ember ha csak nézegeted. Meg kell verekedj vele és akkor kiderül.?

    -A valaszom ismet az elozo kerdes: Mit tennel, ha megnyerned a lotto otost?

    1. Akkor a te definíciód szerint én nagyon buta lehetek. 🙁
     Én úgy gondolom, hogy mivel ebben az életben max 100 évet töltünk, az örökkévalóság igenis elég fontos, persze a jelen életünk komoly kihatással van rá.

     Mindennek megvan a maga helye az életben, de amikor az első helyre való dolgokat teszed első helyre, a sorban következő fontosságú dolog/dolgok nem szorulnak vissza, hanem szintén erősödnek.

    2. Reszben csak. Azzal, hogy teret kap sok gondolat itt, azzal eleg jol ellensulyozodik a dolog :D.

     Nos, mit tennel, ha megnyerned a lotto otost?

    3. Ez lemaradt az előbb:
     “Mi értelme volna, ha azt parancsolnánk a hajóknak, kormányozzanak úgy, hogy elkerüljék az összeütközést, ha a valóságban olyan öreg, rozzant bárkák, hogy még csak kormányozni sem lehet őket? Mi értelme volna papíron megfogalmazni a társadalmi magatartás szabályait, ha nagyon jól tudjuk, hogy irigységünk, gyávaságunk, rossz modorunk és önhittségünk tulajdonképpen megakadályoz bennünket abban, hogy megtartsuk őket? Egy pillanatig sem gondolom, hogy nem kell igen komolyan megfontolnunk társadalmi és gazdasági rendszerünk megjavítását. Viszont azt határozottan állítom, hogy ennek a megfontolásnak az eredménye csak puszta értelmetlenség lesz, hacsak nem fogjuk fel, hogy kizárólag az egyéni bátorság és önzetlenség tarthat igazán működésben bármilyen rendszert.
     Általában elég könnyű eltávolítani azt a korrupciót és erőszakoskodást, ami a jelenlegi rendszerben végbemegy: de amíg az emberek ravaszak és erőszakosak, addig mindig fognak új módszereket találni, hogyan folytassák a régi játékot az új rendszerben is. Törvényes úton, a jog erejével nem tudjuk az embereket megjavítani: s jó emberek nélkül nincs jó társadalom.” (C.S. Lewis)

     A kérdésedre nagyon egyszerű a válasz: amit eddig is. Továbbadnám. Nem az számít (egy kereszténynél), hogy mennyi van, hanem, hogy mennyi marad. (Máté 12:41-44)

    4. Irtam meg delutan a egy baromi hosszu valaszt, ami elveszett 🙁
     Ha osszeszedem magam, leirom megint es berakom ide. (lehet, hogy email lesz)

  3. Szia peterqe!

   A földön van kb 7 milliárd ember. Ennek kb 1/4-e “kereszténynek” vallja magát. Ebből kb a 10%-ék, amelyik valamilyen színten hísz Úr Jézusban.
   És ebből kb az 1/3-a, aki valóban keresztény. Ez csak sacc!
   Most valóban úgy gondolod, hogy e miatt, a világszinten kb 58333333 ember miatt “ég le Róma”?!

   Mi vagyunk a fő ellenségetek?!

   1. Nem gondolom, hogy az ellensegem (ellensegunk?) vagy.

    Nem tudom, mit ertesz “valoban kereszteny alatt”, de van rola elkepzelesem. “Roma” felolem nyugodtan leeghet, tokeletesen felesleges intezmeny, amely egyetlen oriasi szivesseget tehetne az emberisegnek: szepen elmagyarazza egy papai korlevel formajaban az emberisegnek (de legalabbis az 1/4 -enek), hogy mar ok is elfelejtettek, mit is kellene hirdetniuk. Ezert bocsanatot kernek, valamint az elso adando alkalommal bejelentik, hogy keszek a szabadfold / szabadpenz bevezetesere, ahogyan azt Jezus / Gesell mar vilagosan elmagyarazta az emberisgnek. Vasarnaponkent pedig szepen elmagyarazzak a nepnek, hogy foldi paradicsom elerheto kozelsegben van, mindossze egy “kis” szellemi erofeszitesre es egyuttmukodesre van szukseg.

    1. Nem peterqe, nincs róla elképzelésed, hogy mi a valódi kereszténység!

     Jézus bennem, én Ő benne! És nem vágyom másra, mint Őt, és Istent minnél jobban megismerni, minnél jobban szeretni, és követni! (Szeretni Istent és az Ő Fiát, a Jézus Krisztust, és az Ő gyermekeit, és embertársaimat, mint önmagamat! És úgy cselekedni másokkal, ahogyan én szeretném, ha velem cselekednének! És ezt a bennem élő Krisztus által teszem! És mielőtt még megkérdezed: igen , én ezt teszem! Sőt, akik itt vagyunk, és akik itt a Krisztuséi, valamennyien ezt teszik! Van amikor valamit kihagyunk, elmegyünk mellette, nem vesszük észre, de igyekszünk! Igyekszünk mindennap egyre jobban, a bennünk lévő Krisztusra figyelni! Mert mint ezt már mondtam neked, ez egy személyes kapcsolat a Megváltónkkal, és a Teremtőnkkel is! A Szent Lélek Isten által!)

     Róma tőlem is leéghet! ( Le is fog!) Sőt, mindegyik, ami nem csak egy “terem”, ahol Krisztus követői összegyülnek, hogy szeretetben találkozzanak, Isten magasztalására, dicsőitésére! ( És ez lehet egy szoba is, ahol ketten-hárman összegyülnek Jézus nevében!) De ha az is leég, akkor leég! Isten Temploma mi vagyunk, akik az Ővéi, külön-külön is, és együtt is! (Ja! Azzal, hogy ” ég le Róma”, én Néróra gondoltam! Gondolom ismered a storyt! Arra, hogy talán nem mi “gyújtjuk fel ” a világodat, nem nekünk köszönhető, hogy az emberiség ott tart, ahol, mert mi nem veszünk részt, az “értelem”, az “intelligencia” harcában!)

     Az általad nagyra tartott emberi “Intelligencia” hozta létre Rómát, és a többi “halott” intézményt, karöltve a Sátánnal!
     Ahol: ” Vasarnaponkent pedig szepen elmagyarazzak a nepnek, hogy foldi paradicsom elerheto kozelsegben van, mindossze egy ?kis? szellemi erofeszitesre es egyuttmukodesre van szukseg.”
     Mert akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az Övé! Még akkor se, ha azt hírdeti, hogy “ő a kereszténység”!

     És bennünket legalább annyira zavar, mint téged, hogy a “hivatalos vallás” miatt káromoltatik Isten országa!

     A “lottó ötösről” meg csak annyit: ha az ember úgy él, hogy tisztában van vele, hogy nem tudhatja mennyi idő adatott neki itt a földön, és lehet ez a nap is az utolsó nap,( és mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, ahol mindenért számot kell adnunk, amit cselekedtünk!) akkor ( ha keresztény) nem annyira a földi “kincsekre” koncentrál! Tudja, hogy Isten igérete szerint gondoskodik a “mindennapi kenyerünkről”, és a szükségleteinkről, ha először Isten országát keressük! És nem gondolná, hogy a “lottó ötös” azért adatott, hogy azzal a saját “testi gyönyöreit, kényelmét, luxusát” alapozza meg!

     Erről pedig:

     ” Elhetsz Te akarmilyen szep ?Istennek tetszo?eletet, viszont ha nem talalod ki es valositod meg pl az Internetet meg a szamitogepet, stb, EGYEDUL, akkor ez a blog nem letezhetne. A szemelyes letezes modja es a civilizacio fenntarthatosaga elvalaszthatatlan ”

     Miből gondolod, hogy mi nem vagyunk hálásak a jó találmányokért, jó dolgokért, amik könnyebbséget és áldást jelentenek az embereknek?! Mi inkább azokért “haragszunk”, amiket kapzsiságból nem valósítanak meg, pedig azok mindenkinek könnyebbséget jelentenének! ( Mondtam már neked, hogy nem “hülyék” vagyunk!)

     Erről:
     “-Nem hiszek az oncelu ?gonosz eroben?. Mit akar elerni? Tegyuk fel, hogy van ilyen es sikerul elernie a celjat? Akkor mi lesz? Gonosz orokkevalosag? Semmi? Mi ertelme van akkor mindennek? Szamomra ez igy nonszensz. Gonoszsagkent maximum a lehetosegekkel valo nem elest tudom elfogadni. (butasag, ahogyan korabban irtam)”

     Igen, “ha” sikerülne elérnie a célját, akkor az lenne! Gonosz örökké valóság! Hogy miért? Mert uralkodni akar! Mert imádatot akar! Mert olyan akar lenni mint Isten! Ő akar lenni Isten! És hogy az neked nonszensz?! És kit érdekel?! Őt nem! ( Remélemaz is nonszensz a számodra, hogy az Isten az, aki gyönyörködik ebben a sok szenvedésben, ami a világban van!) Akkor ki? ( Viszont az emberek nem akarnak megtérni, jóvá válni! Nem akarnak szeretni másokat, nem akarnak a saját bűneikből “kijönni”! Csak azt szeretnék, ha mások tennék azt!)

     “Amig nem dolgoztok a sajat ?feltamadasotokon?, addig szuksegtelen barmilyen kritikat is megfogalmaznotok a rendszerrel szemben, hiszen sajat ignoranciatok* elteti valojaban?”

     Mi azon dolgozunk! Csak nem úgy, ahogyan te szeretnéd!

    2. Szia Ida,

     Koszonom a valaszod. Valoszinuleg sosem fogunk termekeny vitat folytatni, annyira maskepp latjuk a dolgokat. (de azert orulok, hogy folyamatos “kontrasztot” es visszacsatolast kapok a Te hozzaszolasaidban is)
     A fentiek ismereteben egy utolso (tenyleg 🙂 ) provokativ keresem azert van (tenyleg jobban meg szeretnelek erteni):

     Megtenned, hogy LEIRSZ ket szot egy papirra es megosztod velem az elso 3 gondolatot, ami eszedbe jut? (johet emailben is. nicknev kukac gmail)

     A ket szo:

     Halalom eseten…

    3. Szia peterqe!

     Nem, mi soha nem vitatkoztunk, és nem is fogunk! Termékeny vitáról meg egyáltalán nem lehet szó, olyan emberek között, akik egymásnak háttal állnak, és azt akarják megvitatni, hogy mit látnak!
     Én( mi) láttam(uk) már azt, amit te látsz, de te nem láttad, amit én, vagy mi látunk! ( De te bennünket akarnál meggyőzni, hogy úgyan azt nézzük, csak mi rosszul látjuk!)

     Amit mi látunk a következő: A “világ hajója” javíthatatlan léket kapott. El fog süllyedni. Ez tény, már nem lehet visszacsinálni! Mi keresztények vagyunk azok, akik “tömösgetik” a léket , azért, hogy az elsüllyedés előtt még minnél többen be tudjanak szállni a “mentőcsónakba”!
     A probléma csak az, hogy a hajón tartózkodó utasok nem hiszik el, hogy léket kapott a hajó, és hogy a lék akkora, hogy a hajó el fog süllyedni!
     Látják úgyan, hogy valami nem stimmel a hajóval, és ezért megpróbálják lefesteni! És annyira ügyködnek rajta, hogy észre sem veszik, hogy a víz már a derekukig ér! Sőt, megpróbálják, még a “mentőcsónakba” beszállókait rávenni, hogy térjenek vissza a hajót festeni, mert akkor “biztosan” megmenekülnének!

 6. Bealina, ezt szépen megfogalmaztad! Sajna az emberiség biztos úton halad a veszte felé, de Isten tudja, hogy majd mikor kell néki közbelépnie, hogy gyermekei el ne vesszenek. Nincs már messze ez az idő, már kopogtat. 🙂

 7. Az ember mindig a saját kezében akarja tartani a dolgokat,és nem bízza magát Istenre.Ádámnál kezdődik ennek a bizalomnak az elvesztése,hiszen ő kikerülve az isteni rendelkezést,inkább maga akart mindent tudni és megtapasztalni a hatalmat.Isten vezetni akarta az embert,megtanítani neki,hogyan éljen,hogyan gondolkodjon,érezzen.Sokan elképzelni se merik,hogy jön Jézus és megszabja nekik mikor szeretkezzenek,mikor egyenek,mikor érettek arra,hogy valamit befogadjanak,megtanuljanak.A bizalom elvesztése miatt,Ádám önállóan kezdett cselekedni,és azt csinált amit akart.Pedig nem mindegy mikor fogamzik meg egy gyermek,milyen a lelki állapot közben:kiegyensúlyozott,áldásos,vagy durva,feszült,átkos az állapot.Nem mindegy mit hogyan tanulunk meg,mikor jut el arra az ember,hogy megtanuljon valamit,mikor léphet tovább,mert már megalapozta a tudása a következő lépést.Az isteni szellemtől kapunk mindent,a testünk fenntartása is tőle függ.Ádám viszont mindent a kezében akart tartani,azt hitte jobban tudja bárkinél mit hogyan kell csinálni.A mai kor embere sem jött rá arra,hogy Isten akarata nélkül egy lépést sem szabad tenni,mindig rá kell támaszkodni,hinni hogy csak jót akar nekünk. Amikor már az ember oda jut,hogy a többi embert rabszolgaként akarja tartani,és Istent megtagadni,az a világvége. A szabad akaratot Isten adta a lélek alap jogaként,és Isten tartja fenn,megfelelően irányítva az ember fejlődését,és átlátva a szükséges teendőket.Szabad akarat nélkül nincs ember,csak egy biorobot,akinek sem boldogsága,sem istensége,sem lelke nincs.Isten irányítása alatt a gondok patakokká,a problémák virágokká,a bajok könnyűvé válnak.Az ember irányítása alatt a gondok áradatokká,a problémák görgetegekké,a gondok hatalmasra dagadnak,mert az ember nem tud ellenállni ennek-annak a csábításnak,és végül a vesztébe rohan.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend