Idők jelei

A notre-dame-i tűz margójára

Úgy terveztem, hogy az Elhitetés kora befejezéséig nem írok új posztot, most mégis megosztanék néhány gondolatot, amelyek a Notre Dame-ot ért tűzkár kapcsán kikívánkoznak belőlem. Nem tudom, mennyire fontosak, de ha egyebet nem is, legalább helyet adnak másoknak, akik megosztanák saját véleményüket az esettel kapcsolatban.

Amikor tegnap este értesültem a hírről, az első reakcióm a megkönnyebbülés volt, hogy senkinek nem esett baja és bár őszintén sajnálom az épületet ért komoly kárt, azt gondolom, hogy egyetlen emberélet is többet ér, mint bármilyen épület a világon.

Ahogy C.S. Lewis megfogalmazta, bár itt éppen nem épületek, hanem civilizációk vonatkozásában:

„A kereszténység azt is állítja továbbá, hogy minden ember örökké fog élni… Ha az emberek csak hetven évet élnek, akkor az állam, vagy egy nemzet, vagy egy civilizáció — amely ezer évig is eltarthat — sokkal fontosabb, mint az egyén. De ha a kereszténység igazat mond, akkor az egyén nemcsak hogy fontosabb, de összehasonlíthatatlanul fontosabb ezeknél, mivel az egyén örökké fennmarad, míg egy állam vagy egy civilizáció élete ahhoz viszonyítva csak egy pillanat.”

Pál szerint pedig „nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”.1

Hiába tudjuk, hogy „a Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik”2, földi életünk során sokszor ezek a kézzel építettek segítenek eljutni a láthatóktól a láthatatlanokig.

Mindössze tizennégy éves voltam, amikor a Notre Dame-ban jártam és bár Párizs, mint város, nem hagyott túl mély nyomot már nem annyira gyerekes, de azért elég éretlen lelkemben, a francia Mi Asszonyunk székesegyház annál jobban megérintett. Nem tudtam volna megfogalmazni, hogy pontosan mi, talán a hely hangulata és döbbenetes méretei, mindenesetre a látogatás felerősítette a szívemet akkoriban már nyomó kérdést: Van-e Isten? Bár a válasz pár évet váratott magára, pontosabban rám várt, hogy megérjek rá, mindenesetre azóta is szívesen emlékszem  az ott eltöltött pillanatokra, mert ma már tudom, amit akkor még csak reméltem, hogy „aki keres az talál és a zörgetőnek megnyittatik”3.

Szabados Ádám is megosztotta gondolatait a székesegyházról:

„A párizsi Notre Dame-ot emésztő tűz annyira erős szimbólum, hogy szinte nem is szabad hozzányúlni. Túl nagy a kísértés, hogy mindenki azt lássa bele, ami őt foglalkoztatja. A katolikus a kereszténység válságát, a konzervatív a régi Európa feladását, a progresszív a haladás elkerülhetetlenségét, a fundamentalista protestáns a Mária-kultusz feletti ítéletet, a filozófus a korszakváltás befejeződését, a költő egy civilizáció halálát, Emmanuel (!) Macron pedig akár énekelhetne is a tűz fényében, mint annak idején Néró, aki aztán a keresztényeket tette felelőssé az örök város pusztulásáért. Én inkább meghagyom az égő katedrális látványát nonverbális jelnek. Viszont magáról a katedrálisról elmondok egy gondolatot…”

A teljes posztot itt olvashatjátok:

A Notre Dame tornya nem most dőlt le

Végül pedig, ha már az Idők Jelei oldalon vagyunk, kapjon néhány sort az a hír is, ami szerint a YouTube, miután többen élőben közvetítették a tűz pusztítását, álhírnek hitte a dolgot.

A YouTube azóta elnézést kért, és a saját, álhírek elleni algoritmusát tette felelőssé az esetért.

 1. 2. Korinthus 4:18 []
 2. Apostolok Cselekedetei 7:48 []
 3. Máté 7:8 []
Előző posztKövetkező poszt

35 hozzászólás

 1. Nekem a FÜST látványa az “ikertornyok”esetét idézi, tükörképként! Beléptünk az események idejében. De vajon mikor jutunk a “végére”? Előbb-utóbb kibontakozik az utolsó szakasz, a 42 hónapos időszak!

  1. Az utolsó események Babilon leomlása után kezdődnek, ez a 3-as angyali üzenet időskálája alapján evidens. Ezután állitják fel a Fenevad képét és ráerőltetik a bélyeget a föld lakosaira. Ez természetesen előrevetiti, hogy egy megújult civilizációt akarnak létrehozni egy hamis keresztény szinezetü vallási mozgalom segitségével, aminek a fő védnöke az Anti-Krisztus lesz, aki meghirdeti az ezer éves békés földi királyságot. Ezzel fogja megcsalni az embereket. Ez a rövidéletü rendszer persze rövidesen csúfos kudarcot fog vallani, mert a hét csapás rögvest megkezdődik, aminek a végét tudjuk. Visszatér a valódi Krisztus és a feltámadottak elragadtatnak együtt a mennybe, Isten világába ahol a valódi ezer éves királyság fog elkezdődni.

   1. Javitva:

    “Visszatér a valódi Krisztus és a feltámadottak elragadtatnak a túlélő választottakkal együtt a mennybe.”

    1. Megnyugtat, hogy nem előzetes elragadtatásról írsz. Ne “reménykedjünk” abban, hogy hitvallásunkra vagy mentésre/tanításunkra nem kerül sor.
     Sokan nehezményezik, nem hívők, hogy “persze, a keresztények megússzák, mert elmennek” … NEM TUDJÁK hogy egészen MÁSKÉPPEN … Alleluja ! 🙂

    2. A mentés és tanitás folyamatosan szólni fog, egészen a csapásokig, utána már nehézkes lesz, mert az időközben megtértek, Isten maradék népe üldözve lesz a többiek által, akik a hamis mozgalmat követik. Hogyan tudod hirdetni az igét, ha el kell futnod Babilonból és halálos itélet van rajtad azért mert nem imádtad a bálványképet vagy mert nem vetted fel a bélyeget? Sehogy, az még előtte fog történni, utána a többieknek már nem lesz lehetőségük megtérni, mert minden figyelmeztetést visszautasitottak és ellene fordultak a szenteknek.

  1. “A másik megoldás az lehetne, ha a mostani világ elitjeit, – és ebbe beletartozik minden világi vezető is – úgy ahogy van, le lennének váltva. Azért is lenne jó, ha világi vezetők helyett keresztény vezetők lépnének a helyükben, mert amíg rossz vezető van, addig rossz döntések és törvények fognak megszületni. “-irja ez a meglehetősen zürzavaros, egészen képtelen össszeesküvéseket szövögető szerző. És hol van Krisztus megoldása a világ problémáira Unicornis? Gondolod, hogy egy keresztény vallási vezető majd elhozza a Kánaánt a földre? Volt már példa rá, hogy kisérletet tettek erre, de végül is az lett a vége, hogy e világ hatalmához és gazdagságához ragaszkodó “keresztények” végül Krisztus igazi hivei ellen fordultak és jónéhány évszázadra szellemi sötétségbe taszitották európát. Isten fizikai országa nem e romlott világra alapozva jön el, hanem az újjáteremtett földön, ahogy az meg lett igérve. Ha abban reménykedsz, hogy majd törvények és döntések szebbé teszik a világot fajsúlyosan tévedsz, sőt távol állsz Isten országától. A kereszténység nem e romlott világba veti a reményét, hanem az eljövendőbe, ahol nem létezik a bűn, nincs öregedés, halál és szenvedés.

   1. “Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
    És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.
    És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.
    És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
    És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.”

    Jelenések könyve 21. rész

    1. “A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
     És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
     Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.”

     Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész

   2. Most van időm válaszolni! Sajnálom, hogy csak most válaszolok vissza, de csak tegnap késő este vettem észre, hogy tartozok itt valakinek egy kérdéssel.
    A kérdésedre a válaszom pedig az, hogy nem! Valamit nagyon félreértettél, vagy nagyon gyorsan olvastál. Vannak olyan szövegek, amelyekhez lassú tempó kell, hogy jól értelmezzük. Az értekezésem során számos összefüggések található, ezért is célszerű az ilyen jellegű alkotásokat lassan olvasni.
    Egyáltalán nem gondolom azt tehát, hogy egy keresztény vallási vezető majd elhozza a Kánaánt a földre. Sőt az Antikrisztus fogja elhozni a világbékét a nagy háború után a békét a földre.
    Írod, hogy: „Ha abban reménykedsz, hogy majd törvények és döntések szebbé teszik a világot fajsúlyosan tévedsz, sőt távol állsz Isten országától.” Ha figyelmesen olvastad volna a cikkemet, akkor ott is kifejtettem azt, hogy a világkormány vezető, de a nemzetek kormányai többsége nem keresztény. Ez azért is lényeges, mert a legtöbb törvény a parlamentben születnek meg. Ahhoz, hogy jó törvények születhessenek meg, hogy nekünk is jobb legyen, jó vezetők kellenek, de a helyzet az, hogy már nem lesznek jó vezetők, és ezt a sok profétikus üzenetekre hivatkozva írom.

    1. Unicornis, az Anti-Krisztus úgy hiszem elég jó vezető lesz ahhoz, hogy a világ kereszténységének 99-százalékát elhitesse. A világosság angyalaként fog megjelenni és elhiteti, ha lehet a választottakat is. Nyilvánvalóan itt olyan filozófiai tanitásokról és politika lépésekről lesz szó, ami a keresztény füleknek, a nagy felekezeteknek kifejezetten az inyére lesz. Nem fogják észrevenni, hogy óhatatlanul sodródni fognak arra az útra, ami a pápaságot és a katolicizmust jellemezte, tudniillik a szellemi elnyomás, kényszerités, terrorizálás.Már most megfigyelhető ennek az előkészitő jelei, ez a sok állitólagos terrortámadás-miért is ne, pont amerika ellenlábasai részéről a nagybani kereszténység ellen, akit fel kell ugye rázni és szembehangolni a nagy közös ellenséggel, Délnek királyával. Ha most bedőltök a csalásnak, később mi lesz? Hirtelen már egy katolikus-bálványimádó templom is a kereszténység szimbólumává vált? Hová lett a protestantizmus szellemisége?

    2. Náhum próféta ezt irta a mindenkori Bablion ármánykodásairól:

     “Jaj a vérszopó városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni.
     Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér;
     Törtető lovag, kardok villogása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számok az elesetteknek; megbotlanak hulláikban.
     A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternője miatt, a ki népeket ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket bűbájaival.”

     Ezért is javaslott egy igazi kereszténynek nem bizni a jelenlegi világot uraló politikai erőkben sem a médiában, ami azoknak a szócsöve. A képlet korántsem annyira fekete vagy fehér, mint azt sokan állitják.

 2. “Az illuminati nem rejtőzködhet többé, Ellenállásunk ezennel közhírré teszi, ki gyújtotta fel a Notre……….Jaj, ne mááá!…..Pont most?!!!…….De Anyuciiii………Uhhh…….Neeee………Jó, igenis!!!……….megeszem, köszönöm!…..Hogy az a jó @..&#§§…*** ❗ ❗ ❗ ”

  https://media.giphy.com/media/UqxVRm1IaaIGk/giphy.gif

 3. Mike Pence amerikai alelnök is sajnálkozott az üggyel kapcsolatban és Isten házaként aposztrofálta a Notre Dame-ot (“Mi asszonyunk”) Ezzel a kijelentéssel egyrészt az a probléma, hogy a katolikus Szűz-Mária avagy a babiloni Istár kultusznak semmi köze sincs Istenhez, sem az ő templomához. A kőböl éptett templom Jeruzsálemben volt, de azt a rómaiak lerombolták és megszünt létezni. Isten temploma az apostolok szerint az maga az ember, már Isten lelke lakozik benne.

  1Kor 3,16
  Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

  2Kor 6,16
  Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

  1. Javitva:

   “Isten temploma az apostolok szerint az maga az ember, már ha Isten lelke lakozik benne.”

  2. Kedves Péter, az előzőekkel messze egyetértek, de nyomatékosan mondom, hogy a Szűz Mária tisztelet NEM akármilyen “kultusz” (mások is belemostak már kultuszt sőt “imádatot”, hadd ne emlékezzek, hadd ne soroljam). Néhány TISZTA bibliai mondattal bizonyítható a katolikus álláspont. Kb hattal.

   1. Kedves Éva, ajánlom szives figyelmébe ezt a cikket a kérdéskörröl. Ha megérti, hogy Szűz Mária alakjába hogyan férkőzött alattomosan a Babiloni parázna kultusza-akkor talán megvilágosodik a Notre Dame-ügye is. Egyébként a jelenleg zajló húsvét ünnepe is hozzá kapcsolható Istárhoz vagy magyarosabban Eszterhez, az Ég királynőjéhez, angolban az ünnep neve nem véletlenül “Easter”. A tojás, a nyúl és a fonott kalács, nameg a locsoló víz mind mind termékenységi, szexuális jellegü szimbólum, mind-mind ehhez az anyaistenséghez kapcsolódik a pogány vallásokban.

    http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/199908/a_maria_kultusz_eredete

    1. Tisztában vagyok azzal, hogy “beférkőzött” az Úr Isten kiválasztottjának alakjába sok egyéb … DE most az abszolút biblikus érveimet hadd ne mondjam, egyszerűen nincs kedvem hozzá. A “magyar vallás” pedig, tragikusan, terjed, mint a pestis ! 🙁

 4. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy sokszor a láthatókon vezet az utunk a láthatatlanok felé.Mély alázat van ebben a felismerésben.Legalábbis ami engem illet, az út idáig vezető szakaszát hajlamos voltam leszólni, hiszen arrafelé úgyis a gyengébb tesók vannak.De már látom, hogy az Út minden szakasza ugyanaz az Út, és minden örökké megmaradó pontocskája (ahogy Jézus fogalmazott) ugyanolyan fontos – vagy ha tetszik: ugyanolyan lényegtelen.Haszontalan visszafelé mutogatni. “Ehh, de rest vagy szellemileg, hiszen te még ezt sem érted, még arra sem jöttél rá……Ellenben persze én már tisztán látom, hogy mi van, de te meg még ebben is el vagy hitetve, miközben én már kívülről tudom az összes bibliai idézetet…” Abban azért van valami, hogy a leckét még nem tanultuk meg, ha már évek óta ugyanazokat köröket rójuk.Hiábavaló minden nap minden önmagunkkal való összeütközésünk, meghasonulásunk, ha aztán ugyanúgy folytatjuk… Még mindig ugyanazon dogmák szerint eljárni, még mindig ugyanazokat a konteókat kergetni… Még mindig ugyanazokat a jeleit lesni az időnek.Nem hogy már hónapok óta, de már esetleg évtizedek óta!… Leég a katedrálisod, megint összetákolod ugyanazt……Leég a katedrálisod, újra összetoldozod-foltozod… Az van, hogy a múltunk addig fog ránk omlani-égni, amíg meg nem békülünk azzal. “Boldogok a békességre igyekvők”, mondta Jézus.Aki Jézussal cimborál, nem építi újjá leégett katedrálisát, hanem ad három napot a dolgok természetes lefolyásának, oszt meglátja mi lesz…

  A látható dolgok Istentől valók.Hozzá vezetnek, mélységes alázatot kívánva.Amikor elmegyünk túrázni, eldobjuk a konzerv dobozát (nem a legközelebbi bokor alá), és megesszük a tartalmát.Haszontalan-e tehát a konzervdoboz?Hasznos-e a tartalma?Egy űrhajó fellövésekor fokozatok teszik meg kötelességüket és enyésznek el, míg az utasmodul pályára nem áll. “A gabonamag, ha el nem hal”,………ugye….. Ismerős.A múltból jövünk.Nem pedig oda megyünk.Van a kapaszkodóösztön, meg van a “naponta halálrévén állok”…. Meg VAN az Isten, aki önnön képmására megteremtett minket. _()_

 5. Hétfőn este hét óra előtt kigyulladt a párizsi Notre-Dame.
  Beomlott a székesegyház csúcsa, a négyezeti huszártorony, a lángok elérték az egyik harangtornyot, de aztán sikerült megmenteni a főszerkezetet és mindkét tornyot is.
  A katolikus egyház vezetői már tavaly sürgették a felújítást, miközben körülbelül 3000 templomot semmisitettek meg csak Franciaországban, akit érdekel a hozzászólásaim itt megtekintheti: https://gloria.tv/photo/CywL12K7RoaB4kF2YF8gBwoSk

  https://www.youtube.com/watch?v=jAi29udFMKw

 6. Szia!
  Az Elhitetés kora 3. részt fordítod? Ha igen, kb. mikorra várható? És sok, és nagy köszönet érte!

  1. Szia Balázs!
   Igen azt. Nehéz lenne megtippelni, hogy mikorra készül el, mert nem látom előre, hogy egy-egy napon mennyi időt tudok ráfordítani. Most 2 óránál tartok, de a fordítás befejezésével még be kell illeszteni a szöveget a videó alá, majd leellenőrizni az egészet. Még hetek az biztos.

 7. Személyes élményemet szeretném megosztani én is.A Jóisten ajándékaként volt szerencsém Budapesten a Párizsi Udvarban lakni 6-7 éven keresztül.Pedig csóró gyerek vagyok, ez pedig egy észbontóan pazar lakóhely (volt), de nagyon úgy tűnik, hogy ahová a szabadság Istene hasznosnak gondolja, hogy eljuss, akkor oda el is fogsz jutni – olyannyira, hogy már eleve ott is vagy tulajdonképpen.Elég az hozzá, hogy egy valóságos katedrálisról van szó.Áhítattal bámultam naponta, minden napszakban amikor ki-be császkáltam, jöttem-mentem ott.Mindig úgy néztem szét a falai között, mintha először látnám azokat.Sokat tudnék mesélni, sose érne véget.Agyaltam rajta, hogy ez még nem is a Notre-Dame, nem is a chartes-i katedrális, de olyannyira hihetetlenül lélegzetelállító volt, hogy egyszerűen most ki sem tudom fejezni.Természetesen ehhez hozzájárult az is, hogy lakóhelyemnek mondhattam.Nem akarok a franciaországi gótikus épületkölteményekről írni, mert azokat nem láttam.De tudok róluk, és naponta volt szerencsém elképedni éveken keresztül azon, hogy ha ez a Párizsi Udvar egy varázslatos, mágikus könyvként ennyi információt tartalmaz, akkor vajon miféle csodálatos üzeneteket rejthetnek a francia építőmesterek középkori kezemunkái.Mert hogy a budapesti Párizsi Udvar teljes felülete kint is, bent is szentkönyvhöz fogható olvasnivalót rejtett és kínált egyszerre, az biztos.Ezek nem épületek!Legalábbis, nem pusztán épületek.Könyvek.Sok korszaknak szóló üzenőfalak.Nézz meg jól egy katedrálist, és felismered, hogy egy valóságos időgépet látsz.Egy feljegyzést.A múltból a jövőnek és viszont… Nem viccelek!Évekig bámultam egy ilyet, naponta többször is.

  Van némi közöm az építészethez.Ami az eredeti szakmámat illeti, ács vagyok.Jelenleg egy építész irodában van (az egyik) állásom, már 20 éve.(Mi csináltuk a Párizsi Udvar állapotfelmérését, hogy a jelenleg is tartó felújítás elkezdődhessen.) Tudom, hogy egy ilyen instrumentumot nem megnézni kell.Hanem olvasni.Hát, ez a mostani leégett.Nagy kár érte, de egy hasonlót évekig tanulmányozva megértettem, hogy ha becsukjuk a szemünket, valami sokkal értékesebbet láthatunk… És az pedig nem fog leégni, sérülni soha.

  1. Soha. Nem fog leégni SOHA ! Oszi 🙂 ! Múlt nyáron voltam először Párizsban, középső lányom meglepetésként vitt el, megcsinálta a programot. Az Eiffel tornyot kihagyhattam volna … TÖBB idő lett volna – másra, mert egyszerre képtelenség bejárni – a Louvre-ra, ahol nemrég restauráltak egy Delacroix képet, amit még a festészetben igen járatos ember sem ismert … EZT https://www.metmuseum.org/art/collection/search/702579
   – és szombatra tette a Notre Dame-ban az esti szentmisét …

   Nem is mertem felnézni. Csak szemmagasságig, mert a monumentális MŰTŐL félelem/csodálat kerített hatalmába … csak az oszlopokat bámultam szemmagasságban … a régi mesterek keze munkája: minden egyes követ faragva, centiről-centire …
   Amikor felhangzott a gregorián “Salve Regina” amit együtt énekelhettünk a franciákkal és a világ minden részéből érkezettekkel, már sírtam … A POKOL KAPUI NEM VESZNEK ERŐT RAJTA ! … ugye, nem az építményen hanem azon, amit Jézus LETETT …

 8. Sziasztok!

  Érdemes lenne megnéznetek a Rammstein-Deutschland című új videoklipet, az interneten. Megérdemelne egy jó elemzést.

 9. Kar, hogy sosem tudjuk meg valojaban mire is gondolt Szabados Adam “nonverbalis jel” alatt, ha ezen tragedia megkozelitese es ertelmezese, szakralisan, politikailag, filozofiailag, kulturalisan, helytelen.
  Egy katedralisnak alapvetoen van szakralis, transzcendens toltete, sok nem hivo is “Isten hazakent” vagy “imadasi helykent” asszocial elsosorban egy templommal kapcsolatban. Nyilvan ezt egy bank vagy bevasarlokozpont eseteben nehez kijelenteni, mivel utobbiaknak lehet: politikai, gazdasagi, kulturalis jellege, de semmikep sem szakralis, jozan ertelemben, persze biztosan itt is vannak kivetelek.

  Ev eleje otta vandalok rongalnak vagy eppen gyujtanak fel tobb katolikus templomot is Franciaorszagban. https://www.rt.com/news/454472-arson-vandal-french-catholic-church/
  2018-tol szamitva 17%- tobb ilyen eset fordul elo.
  Minden napra ket templomtamadas jut Franciaorszagban, de ez a szam Nemetorszagban es Europaban is novekszik.

  1. Kedves Idegen meg kell mondjam, nekem bizony ez utóbbi jutott eszembe azonnal, miközben a szándékos rongálásokról, ilyen mértékűről nem tudtam …

   Szabados Ádám viszont ebből a tragédiából – végül – a lehető legjobbat hozta ki, remélem, elolvasod.

   Rajtunk a sor, megjeleníteni Isten “házát” 🙂

   1. Kedves Eva

    Elolvastam. A “Rajtunk a sor, megjeleniteni Isten “hazat” is szakralis ertelmezes.

    Idezem: „A párizsi Notre Dame-ot emésztő tűz annyira erős szimbólum, hogy szinte nem is szabad hozzányúlni.
    “Én inkább meghagyom az égő katedrális látványát nonverbális jelnek”.

    Engem az foglalkoztat, ami ezeken az ertelmezeseken tul mutat
    “Túl nagy a kísértés, hogy mindenki azt lássa bele, ami őt foglalkoztatja. A katolikus a kereszténység válságát, a konzervatív a régi Európa feladását, a progresszív a haladás elkerülhetetlenségét, a fundamentalista protestáns a Mária-kultusz feletti ítéletet, a filozófus a korszakváltás befejeződését, a költő egy civilizáció halálát”

    Mi jarhatott Adam fejeben, amikor azt mondta, hogy o inkabb meghagyja ezt egy nonverbalis jelnek. Es ezaltal ez a tuz minek a szimboluma, a politikai stb megkozelitesen kivul.

    1. A címben van a válasz, hogy “nem most dőlt le” – hanem, amikor az emberek ELTÁVOLODTAK az Istentől, amikor nem figyeltek a felfelé mutató “ujj”-ra (ez a keskeny torony ami összeomlott).

     Most olvastam egy FB bejegyzést, egy csoport énekel, háttérben az égő katedrális:
     French mourners sing the Ave Maria as Notre Dame Cathedral burns.

     It’s time for us to return to God.
     ———————————————–

  2. Azt lehetett észrevenni az utóbbi években, hogy a francia templomok bejáratainál, a lépcsőkön gyülekeztek anarchista fiatalok bandába verődve. Ital, fű, ordítozás, hangos zene és figyelték, az elhaladó helyiek és turisták reakcióit. És nem feltétlenül bevándorlókból álló csoportok ezek. Ott gyakran lehet látni anarchia jelet felfestve falakra. Nem jellemző, hogy a rendőrség, csendőrség fellépjen. Itthon éjszakánként Bazilikánál látható ez a jelenség.

   1. Egy szoval nem emlitettem, hogy ezek a buncselekmenyek Iszlamista inditatasbol erednek.
    Szo sincs burkolt iszlamellenessegrol.
    Arrol nem tehetek, hogy egyes sajtoorganumok ezt hogyan kozlik a tarsadalom fele, kiket tesznek meg eppen aktualis bunbaknak!

 10. Szia Thea!

  A hozzáállásod az esthez kiváló, az emberélet és az épület vonatkozásában és örömteli, hogy tragédia emberélet közvetlen nem követelt. Érdemes leszögezni, hogy a Notre-Dame sem pusztult el! A három kismalac meséje az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban, akik házakat építettek szalmából, fából és kőből. Egy realisztikusabb és hosszabb elemzést a héten még írok a témához. A történelmi példákat, spirituális jelentőséget és a jövőbeni okozatot érdemes kiértékelni, hogy tisztában legyünk az esettel és ne menjünk el tévutakra. Gondolok itt konteókra és téves spirituális hozzáállásra. Még annyit érdemes megjegyeznem elöljáróban, hogy ez már nem egy eredeti tetőszerkezet volt, hanem az alapok, vagyis a kőfalak kivételével rengeteg elemet, főleg a belső építészeti és az állandóan renoválásra szoruló tetőt folyamatosan felújították. Számomra izgalmas ez a téma, mert nagyon az érdeklődési körömet érinti és ezen kívül is sok jelentős épületet is volt szerencsém meglátogatni, így azok jelenlegi állapotát és felújítási munkálatait megtekintenem.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend