Idők jelei

Mire kell az amerikai kormánynak 30 ezer guillotine?

“És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” – Jelenések 20:4

Írta: Dave Hodges, The Common Sense Show

Amikor a néhai Ted Gunderson, volt FBI ügynök, egy milicista összejövetelen arról beszélt, hogy az amerikai kormány 1000 internálótábort [FEMA tábort] alakított ki az USA területén, egy percig sem kételkedtem, hogy az igazat mondja, mert rengeteg dokumentum állt rendelkezésre, amelyek egytől egyik alátámasztják kijelentéseit (mint a REX 84, a Garden Plot Hadművelet és most már az NDAA törvény is). Azt is elhittem, amikor arról írt, hogy a szövetségi kormány 500.000 koporsót tárol Altanta közelében, mert erről is léteznek más megerősítő források és fényképek. Amikor azonban azzal vádolta a kormányt, hogy 30.000 guillotine-t tárol, biztos voltam benne, hogy megőrült.

Miért tárolna a kormány guillotine-okat?

Ted úgy gondolta, hogy a guillotine-okat olyan időkre tartogatják, amikor a szükségállapot elrendelése után a hivatalos állásponttal egyet nem értőket begyűjtik és kivégzik.

Arról is beszélt, hogy a kormány mindenkit nyomon fog követni. A legújabb NSA megfigyelési botrány részleteit ismerve, ez talán ma már senki előtt nem kérdés.

Meg tudná azonban bárki is indokolni, hogy mi szükség lehet 30.000 darab guillotine-ra? Milyen legitim helyzetben válhat egy ilyen eszköz használata indokolttá?

Le a fejekkel

A guillotine-t egy Dr. Guillotine nevű francia úriember találta fel és a Francia Forradalom alatt volt a legnépszerűbb kivégzőeszköz, amikor is a “veszélyes elveket valló” ellenzék megsemmisítésére használták.

Az Egyesült Államokban viszont sohasem sem használták. A hivatalos amerikai kivégző módszerek között szerepelt már a golyó általi halál, az akasztás, a villamosszék és a halálos injekció, de a guillotine soha.

Ezen tények ismeretében miért lenne a kormánynak akár egyetlen egyre is szüksége, nemhogy 30.000 darabra, mint ahogy Gunderson állítja? Tudom, most néhányan álmukból feltekintve kijelentik, hogy “az Egyesült Államokban nincsenek guillotine-ok”. Akkor, kérdezem én, miért adott be Doug Teper, Georgia állam demokrata szenátora egy törvényjavaslatot, hogy a villamosszék helyett/mellett guillotine-t használjanak kivégzőeszközként?

Szervkereskedelem?

Talán néhány olvasó hallott már arról, hogy egyes orvosok, elsősorban Kínában, képesek megölni betegeiket, hogy eladhassák szerveiket. A következőket olvasva, talán ez is hihetőbbnek tűnik majd. Amikor ugyanis Teper szenátort megkérdezték miért éppen a guillotine használatát támogatja a halálraítéltek kivégzésére, azt válaszolta, hogy ezzel a módszerrel a rabok szervei alkalmassá válnának az átültetésre. “A kés precízen vág és épen hagyja a létfontosságú szerveket,” érvelt a szenátor.

Gunderson információi szerint 15.000 guillotine-t Montana, 15 ezret pedig Georgia államban raktároznak.

Más ügynökségek is megszólaltak

Nem Ted Gunderson volt az egyetlen ügynök, aki beszélt a guillotine-okról. A szintén elhunyt Bill Pawelec, volt CIA ügynök, aki Annie DeRiso mellett a Common Sense Show-t vezette, személyes jó barátom volt. Pawelec számos alkalommal mesélt Annie-nek és nekem is arról, hogy a kormány különböző katonai bázisokon guillotine-okat tárol.

Néhai NSA ügynök A.C. Griffith is számos alkalommal mesélt erről saját műsoromban. Figyelembe véve ezeket az ismert és nyilvános forrásból származó megerősítéseket és Teper szenátor törvényjavaslatát, elég valószínűnek tűnik, hogy a guillotine-okról szóló történetek igazak.

Mit jelenthet mindez?

Azt biztosan tudjuk, hogy a Belbiztonsági Minisztérium 2,2 milliárd lőszert és 2700 páncélozott személyszállító járművet vásárolt a közelmúltban. Talán nem mindenki van tisztában azzal, hogy ilyen mennyiségű lőszerrel az Egyesült Államok hét éven át folytathatna háborút, a járművekből pedig minden államra 50 darab jut. A DHS, mint egy ellenséges hadsereg, képessé vált a francia forradalom amerikai változatának kirobbantására.

A történet kiszivárgása óta számtalanszor tettem fel a kérdést: Miért guillotine-ok? Számos forrásommal beszéltem az ügyről és az egyetértés ijesztő. Mindenki úgy gondoja, hogy a guillotine-ok rendkívül hatékonyak. Mindegyikük említette, hogy a szervgyűjtés a jövőben még komolyabb üzletággá válhat és, hogy erre a célra a guillotine a legalkalmasabb eszköz.

Némelyikük az is előre vetítette, hogy a transzhumanizmus következő állomásának kísérleteihez is frissen levágott emberi fejekre lesz szükség, hogy az emberekből és állatokból érző lényeket hozhassanak létre. A futurista DARPA robotokat is emberi fejekkel képzelik el.

Bizonyos sátánista szertartásokhoz is levágott emberi fejek szükségesek, a globális elit jelentős része pedig éppen ezt [Luciferiánus] a vallást követi.

Nyilván sokan szkeptikusan fogadják a leírtakat és ez teljesen érthető. Első hallásra én magam is elutasítottam a történetet. Az egymás után felbukkanó információk azonban magukért beszélnek.

“…és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.”

Előző posztKövetkező poszt

61 hozzászólás

 1. Még ha van is mindezeknek alapja, hiba lenne ennyire túlértékelni az amerikai, vagy bármely kormányzatot. Alulértékelni sem szabad, de túl sokat képzelni, feltételezni róluk pláne nem!

 2. Kedves Schwaben!

  írid:
  “Én nem az egyszerű héberekről beszélek, hanem a farizeusokról akik a mai napig uralkodnak a Föld felett, mivel a Sátán az ő atyjuk. Na ők a semmirekellők.”

  Te is kegyelemből tartatsz meg! Nem akarom ismételni a lányokat és a fiúkat, de elolvashatnád, amit írtak! Meg azt is amit én írtam! Nem vetette el Isten a zsidókat, sőtt, amikor visszajön az Úr, akkor a nemzetek aszerint lesznek megítélve, hogy hogyan bántak a zsidókkal, akiket közéjük űzött Isten! Ezért kéne olvasnod a Bibliát többet, hogy tudd ezeket! (Mi is abból tudjuk!) Az Eklézsia korszakára “félre lettek téve” (persze, attól még az ő “hajukszála” is számon van tartva!), amig a pogányok ideje ( vagyis a mienk! Az Eklézsia ideje!) le nem telik, de utána az ő szemeikről is lefog hullani a lepel, és megtérnek!
  [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
  Jóel. 3,11
  Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet!
  Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.
  ? Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk!
  Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!
  ?A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;
  Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!
  És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.

  Róm 11,6
  Ez azt jelenti, hogy nem annak alapján választotta ki ?ket, amit ezek az emberek tettek. Ha ez nem így volna, hanem az emberek a saját tetteik alapján tartoznának Isten népéhez, akkor Isten kegyelmének ajándéka már nem is lenne igazán ajándék.
  ?Hogyan is van hát ez? Izrael népe arra törekedett, hogy Isten számára elfogadható legyen, de nem érték el a céljukat. Akiket azonban Isten kiválasztott, annak a ?maradéknak? ez mégis sikerült. A többiek szíve pedig megkeményedett, és nem akartak Isten szavára hallgatni.
  ?Amint az Írás mondja: ?Isten a kábultság szellemét adta nekik;? ?olyan szemet, amely nem lát és fület, amely nem hall, és ez így van mind a mai napig.?
  Dávid is ezt mondja: ?Legyen a saját ünnepi asztaluk csapda a számukra, és az fogja meg ?ket! Ez lesz a vesztük és büntetésük.
  Homályosodjon el a szemük, hogy ne lássák az igazságot, és örökre görbítsd meg a hátukat!?
  Izrael népe elbotlott – ez igaz. De vajon végleg elestek emiatt? Egyáltalán nem! Éppen ellenkez?leg: botlásuk következtében jutott el a megmenekülés üzenete a nem zsidó népekhez. Ez pedig azért történt, hogy Isten Izrael népét féltékennyé tegye.
  Valóban, Izrael népének botlása milyen b?séges áldást hozott az egész világnak! Amit ?k elveszítettek, azzal a nem zsidó népek lettek gazdagabbak. De ha ez így van, akkor képzeljétek el, milyen hatalmas nyereséget fog jelenteni a világnak, amikor Izrael népét Isten teljes egészében helyreállítja!
  Most pedig hozzátok szólok, akik nem vagytok zsidók. Mivel Isten engem a nem zsidó népekhez küldött, teljes er?mmel arra törekszem, hogy ezt a szolgálatomat minél sikeresebben végezzem.
  Közben állandóan abban reménykedem, hogy így féltékennyé tudom tenni saját népemet, és néhányat közülük is elvezethetek a megmenekülésre.
  Isten valóban elfordult népemt?l, de ennek következtében kibékült a többi népekkel. Ha viszont Isten visszafogadja Izraelt magához, az olyan lesz, mint mikor valaki a halálból támad fel!
  Ha a kenyérb?l az els? kis darabot Istennek szánjuk, akkor a kenyér többi része is ugyanúgy Istené. Hasonlóképpen, ha a fa gyökere Istené, akkor az ágak is hozzá tartoznak.
  Olyan ez, mintha a nemes olajfa ágai közül néhányat letörnek, titeket pedig, akik a nem zsidó népek közül jöttetek, és így a ?vad olajfa ágai? vagytok, beoltanak a letört ágak helyére. Így most már ti is részesültök mindabból a jóból, amit a nemes fa gyökere nyújt.
  ?De ne gondoljátok, hogy különbek vagytok, mint a letört ágak. Ha pedig jobbnak képzelitek magatokat, jusson eszetekbe: nem ti tápláljátok a gyökeret, hanem a gyökér titeket!
  Lehet, hogy így gondolkoztok: ?Azért törtek le az ágak, hogy bennünket beoltsanak a szelíd olajfába.?
  Ez igaz, de gondoljátok meg, hogy azokat a hitetlenségük miatt törték le, és ti is csak a hitetek által maradhattok meg. Ezért, ne legyetek büszkék, hanem féljetek!
  ?Mert ha az olajfa saját ágait nem kímélte Isten, akkor titeket sem fog kímélni, ha nem hisztek.
  Ismerd fel azért, hogy Isten nemcsak jóságos, hanem szigorú is! Szigorú azokhoz, akik elestek, hozzátok viszont mindaddig jó, amíg megmaradtok Isten jóságában. Ha nem, akkor titeket is letör arról a fáról, mint azokat az el?z? ágakat.
  Ugyanakkor Izrael népét ismét beolthatja a saját fájukba, kivéve, ha makacsul kitartanak a hitetlenségben. Igen, Isten meg tudja tenni, hogy újra beoltsa ?ket.
  ?Nem természetes, hogy a vad olajfa ágát beoltsák a szelíd olajfába. Ti, akik a nem zsidó népek közül származtok, valóban olyanok vagytok, mint a vad olajfa ágai. Isten mégis beoltott benneteket a szelíd olajfába. Gondoljátok meg, mennyivel inkább természetes, ha a szelíd olajfa letört ágait ismét beoltják a saját fájukba! Hiszen ezeknek az ágaknak a természet rendje szerint ott a helyük!
  Testvéreim, ne a saját gondolkodásotokra támaszkodjatok! Szeretném, ha megértenétek ezt a titkos igazságot: Izrael népe csak részben makacsolta meg magát. És még ez is csak addig tart, amíg a nem zsidó népek közül elhívott emberek teljes számban Istenhez jönnek.
  Akkor majd Izrael népe teljes egészében meg fog szabadulni. Amint az Írás is mondja: ?Szabadító érkezik majd Sionból, aki minden istentelenséget kitisztít Jákób családjából,
  ?és szövetséget kötök velük, amikor megbocsátom b?neiket.?
  Igaz, hogy Izrael népe az örömhír ellenségévé lett, de még ez is a ti javatokat szolgálja. Ennek ellenére Izrael még mindig Isten kiválasztott népe, és ? még mindig nagyon szereti ?ket! Hiszen ezt megígérte Izrael ?sapáinak.
  ?Isten ugyanis soha nem veszi vissza az ajándékait, és nem vonja vissza, ha egyszer valakit elhív.
  Gondoljátok csak meg! Régebben ti sem engedelmeskedtetek Istennek. Most azonban, Isten könyörült rajtatok, mivel Izrael engedetlenné vált.
  Hasonlóképpen, most Izrael engedetlen, végül azonban Isten mégis megkönyörül rajtuk is! Igen, éppen rajtatok keresztül jut el Izrael népéhez is ugyanaz a kegyelem, amelyet ti most élveztek.
  Mert kivétel nélkül minden ember engedetlen Isten iránt. ? pedig mindenkit bezárt az engedetlenség börtönébe, hogy azután mindenkin könyörülhessen.
  ?Ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége és végtelen a tudása! Milyen nehéz megérteni döntéseit! Ki képes követni, hogy Isten mit miért tesz?
  Amint az Írás is mondja: ?Ugyan ki értheti az Úr gondolatait, és ki adhat neki tanácsot??
  ??Ki adott valaha is els?ként az Úrnak, hogy most annak visszafizetését várja??
  Mert mindent Isten teremtett, mindent ? tart fenn, és minden ?érte létezik. Övé legyen a dics?ség örökké! Ámen.(Egyszerű ford. 2006)

  Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.

  írod:
  “Jézus pedig bár nem akart meghalni, de be kellett neki teljesítenie Isten akaratát, ennyire egyszerű. A farizeusok ölték meg, és azóta is ők vezetik a világot, akik magát Jézus Krisztust megölték, nekem csak ez a bajom.”

  1 Pét. 1,17
  És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
  A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén TI ÉRETTETEK,

  Róm. 5,6
  Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.
  Róm. 5,8
  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

  írod:
  ” De én is Istenre hagyom ezek kiirtását a z Új Föld- korában. ”
  1 Tim. 2,1
  Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,

  írod:
  “Azért az elfajzott zsidóvédelem az szektára vall ám, ez a stílus, hogy ?ó a zsidókat nem szabad becsmérelni, mert kiválasztottak?, hát elmondom, hogy nem kiválasztottabbak egyikünknél sem mert Isten nem tesz különbséget. Jelkép volt a zsidó nép, semmi más. Utána parazitákká váltak farizeus néven, akiket valljuk be csűrdöngölőben kéne járatni naphosszat.”

  Az “elfajzott zsidóvédelem” nem szektára vall, hanem igei ismeretre! Az pedig, hogy bárkit lehet becsmérelni, megint csak nem igei! A bűnt elítélheted, de a bűnös megítélése az Istené!
  ?Róm. 2,1
  Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.

  írod:
  ” Hiszen tudjuk ?előbb térnek meg a pogányok, mint a hithű zsidók kisebb csoportjai.?

  Igen, egyenlőre! De nemsokára vége az Eklézsia idejének, és eljön a zsidók, Izrael újbóli felvételének az ideje!
  Hós. 14,5
  Kigyógyítom őket hűtlenségökből; szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlök az én haragom.
  [/expand]

 3. Televíziós,
  koncepciós perek lesznek majd
  élő
  egyenes adásban…vagy-
  Hazug módon, összevágva
  amit később
  -majd felvételről fognak leadni….
  &
  Istenfélő,
  és
  Istennel szimpatizáló emberek pere lessz
  majd ez…
  Ugyanis,
  addigra már nagyon felfogják hergelni a világot majd
  a keresztények ellen…
  és Isten,
  és Jézus Krisztus ellenes világ lessz….
  legalább is
  ők majd ezt szeretnék….
  &
  Ez a per,
  vagy perek…
  Isten &
  és a
  Názáreti Jézus Krisztus lejáratását ,
  kigúnyolását,
  akarják majd elérni.
  és
  a hívőket megalázni,
  kigúnyolni, hogy Isten nincs stb….
  a biblia nem igaz stb….
  stb…

  DE MIT IS MONDOTT ERRŐL JÉZUS ?
  ÉS MIT ÍR
  AZ IGE ?

  LUKÁCS EVANGÉLIUM 21:
  12
  De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik,
  és üldöznek titeket,
  adván a gyülekezetek elé, és
  tömlöcökbe
  és királyok és helytartók elé visznek
  az én nevemért.
  13
  De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. 😀 😀 😀
  14
  Tökéljétek el azért a ti szívetekben,
  hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre:
  15
  Mert én adok néktek szájat és bölcseséget,
  melynek ellene nem szólhatnak,
  sem ellene nem állhatnak mind azok,
  akik magokat
  ellenetekbe vetik.
  16
  Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is,
  rokonok
  és barátok is;
  és megölnek némelyeket ti közületek.
  17
  És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
  18
  De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
  19
  A ti béketűréstek által
  nyeritek meg
  lelketeket.
  &
  Máté Evangéliuma:24:9
  Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket,
  és megölnek titeket;
  és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt
  az én nevemért.

  De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  Ámen…
  így legyen….

  Adjon nekünk Isten erőt,
  és kegyelmet
  bármi is várjon ránk…

  I. Péter levél:3:14
  De ha szenvedtek is az igazságért,
  boldogok vagytok,
  azoktól való félelemből pedig ne féljetek,
  se
  zavarba ne essetek;

  Máté Evangéliuma:10:28
  És ne féljetek azoktól,
  akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik;
  hanem
  attól féljetek inkább,
  aki mind a lelket, mind a testet
  elvesztheti
  a gyehennában.

 4. Schwaben,
  olyan, mintha a német vér szólna belőled… 😉 Ne feledd, hogy a hámáni lelkület (zsidók kiirtása) mögött valójában ki áll. A zsidók akkor is Isten kiválasztott népe, ha jelenleg elvetette őket, és az is egyértelmű a Bibliából, hogy a maradék zsidóság meg fog térni. Nincs még egy olyan nép, amelyet ennyiszer ki akartak irtani a történelem folyamán
  (1) Egyiptomban a fáraó – de az istenfélő egyiptomi bábák nem hajtották végre a parancsot, hanem életüket kockáztatva ellenszegültek, és Isten őket áldotta meg
  (2) Hámán Babilonban – ki nem állhatta Márdokeust, aki vezető tisztséget töltött be, de nemcsak őt, hanem az egész népét ki akarta irtani. És a végén ki került az általa ácsolt akasztófára?
  (3) Hitler Németországban
  (4) muszlim országok – az anyatejjel szivják magukba a zsidógyűlöletet
  Vajon miért nem sikerült soha a kiirtásuk? Talán valaki harcol értük? Talán olyan valaki, aki hatalmasabb annál a bukott angyalnál, aki mindent megtesz, hogy elpusztitsa őket? Talán az a valaki, aki majd meg fog jelenni (a próféciák szerint), amikor Jeruzsálem körbe lesz véve zsidógyűlölő hadseregektől, amelyek végső csapásként el akarják tüntetni a zsidókat a föld szinéről – és megmenti az ő népét?
  Jelenleg egy muszlim országban élek, gondolom, nem kell ragozni, hogy itt hogyan viszonyulnak a zsidókhoz – és mégis én Isten humorát látom abban, hogy a turistahelyeken (tengerpart) az egyik leggyakrabban lejátszott szám Boney M-nek a “Rivers of Babylon” c. száma. Ez lényegében a 137. zsoltárt dolgozza fel. Gondolom, hogy nem figyelnek oda a szövegére, mert akkor biztos már régen betiltották volna. Engem viszont mindig örömmel tölt el, mikor felcsendül a Sionról szóló ének egy muszlim országban 🙂

 5. Georgia:
  HB 1085 – Death penalty; televise executions (Halálbüntetés, Televíziós kivégzés)
  HB 1274 – Death penalty; guillotine provisions (Halálbüntetés, Guillotin rendelkezés)
  Egyiket sem fogadták el de azért megkérdezném hogy kinek van bőr a képén ilyeneket benyújtani.

 6. Ez az egész ószövetséges öntömjénezés értelmetlen a keresztény vallásban. A normális érzelmű papok többsége nem is oktatná, vagy teljesen elhagyná a Bibliából. Nekünk, keresztényeknek nincs szükségünk JHVH-ra a zsidók bosszúálló, kegyetlen “istenére”, nem is kedveljük, mert szerintünk nem is isten!

   1. Köszi a linket Ria,
    ez nagyon tetszett. Elolvastam mind az 5 részt, nagyon jó gondolatokat fogalmaz meg.

    1. Szivesen lanyok…mar nagyon elegem kezdett lenni ebbol,mivel mas forumokon is ugyanezeket olvasom Istenrol es nagyon nem birom elviselni.Igy most csak egy katt es mehet nekik:)

  1. Kedves Gyurci!
   írod:
   “Ez az egész ószövetséges öntömjénezés értelmetlen a keresztény vallásban. A normális érzelmű papok többsége nem is oktatná, vagy teljesen elhagyná a Bibliából. Nekünk, keresztényeknek nincs szükségünk JHVH-ra a zsidók bosszúálló, kegyetlen ?istenére?, nem is kedveljük, mert szerintünk nem is isten!”

   Az Ószövetség Istene kötötte az Újszövetséget az emberiséggel! Ő küldte el a Fiát, hogy a (helyettesítő) halála, áldozata révén, üdvözíthesse azokat, akik hísznek az Isten fiának, a Jézus Krisztusnak a nevében, és befogadják Őt a szívükbe!
   Az a bosszúálló Isten fundálta ki a Fiával és a Szent Lélekkel együtt, hogy hogyan is üdvözítse azokat az embereket, akiket:
   Ján. 3,16
   Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

   De mielőtt elkezded a Bibliát olvasni, ahogyan Ria tanácsolta, előtte még hívd segítségül Jézust, és fogadd a szívedbe, úradnak és megváltódnak!
   ?Róm. 10,13
   Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

  1. ha most nem erzed az egyensulyt, ami pedig teljessen nyilvanvalo akkor majd azt az allapotot keell megnezni ami akkor lesz ha majd Isten visszavonja az egyensulyt fentarto szellemet a foldrol. akkor lessz az igazi ereszd el a hajam, itt a darido

 7. Latom Schwaben,te nagyon nem akarsz érteni,hiaba irtam meg neked a Vilaghelyzete-n,amit itt alabb onnan idekopiztam neked most gondolva,talan masodszorra érthetobb lesz szamodra:

  ?Es monda az Ur Abrahamnak:Eredj ki a te földedbol,es a te rokonsagod kozul ,es a te atyadnak hazabol a foldre,amelyet én mutatok neked.Es nagy nemzetté teszlek,es megaldalak téged,es felmagasztalom a te nevedet,és aldas leszel.Es megaldom azokat akik téged aldanak,és aki téged atkoz,megatkozom azt:és megaldatnak tebenned a föld minden nemzettségei?(1Mozes 12:1-3).
  Figyelted,hogy kiket ald,es kiket atkoz meg Isten?
  Tovabba:
  ?Mert az Urnak a te Istenednek szent népe vagy te;téged valasztott az Ur a te Istened,hogy sajat népe légy néki,minden nép kozul e föld szinén.Nem azert szeretett titeket az Ur,sem nem azért valasztott titeket,hogy minden népnél többen volnatok;mert ti minden népnél kevesebben vagytok;hanem mivel szeretett benneteket az Ur,es hogy megtartsa az esküt,amellyel megesküdt volt a ti atyaitoknak;azert hozott ki titeket az Ur hatalmas kézzel,es szabaditott meg téged a szolgasagnak hazabol,az egyiptombéli Farao kiralynak kezébol?(Osz.5Mozes 7:6-8).
  A zsidoknak tehat még nagy nemzetté kell lenniük a földjükön.
  ?Ezert mond ezt Izrael hazanak:Igy szol az én Uram az Ur:Nem tiérettetek cselekszem én,Izrael haza,hanem szent nevemért,?Kihozlak benneteket a sajat földetekre?(Oszöv.Ezékiel 36:22-24).
  Ez a föld jelenleg Palesztina,ami valamikor Filisztea néven neveztetett.Izrael ezért el lett kulönitve minden mas balvanyimado néptol,hogy varja a megigért Messiast,es akiket Isten kizarolag Jezus Krisztusra nézve valasztott ki ?mert?az üdvösség a zsidok közul tamad?(Usz.Janos 4:22),de itt hangsulyozni kell; nem a zsidok jelentik az üdvösséget,hanem közülük,mint népbol es orszagbol,kellett az üdvösségnek eljönnie ? Urunk es Megvaltonk,Jezus Krisztus személyében.Itt talalhato Izrael kivalasztasanak tulajdonképpeni értelme ? mas jelentosége ennek a népnek nincs a földön.Amikor pedig a Messias megjelent,a zsidok,sajat kiralyukat nem ismerték fel.Ezert Isten megszakitotta népével az üdvtörténetet es az evangeliumban eloszor a poganyokhoz(nemzetekhez) fordult.Izraelt eluzték földjérol es szétszortak a népek között,es ebben a szétszoratasban kell maradnia mindaddig,mig az Ur a nép sorsat megforditja es Izraelt ujra összegyüjti (Lukacs 21:24).Izrael fiai ujra beoltatnak a sajat olajfajukba (Ujszöv.Romai levél 11:24).
  Ezenfelül:
  “Bizony,aki titeket (zsidokat) bant,a szemem fényét bantja!”(Zakarias 2:8).

  Ezért hat nagyon gondold meg Schwaben,hogy mit beszélsz.

 8. Talán arra készülnek hogy tömegesen kivégezzék a csaló és tolvaj bankárokat, politikusokat és egyéb befolyásos rablókat. Persze ezt most én sem gondoltam komolyan, de ez egy szép álom lenne.

 9. Ha 2,2 milliárdot elosztunk 0,5 millióval ( hasraütéssel generált szám), akkor 4400-t kapunk. Egy átlag katona ennyi lőszerrel nem hét évig, hanem pár napig tud intenzíven lövöldözni. Mármint háborús körülmények között. Gondolkozni, és tovább gondolni dolgokat tehát lehet, és kell, de lehetőleg pragmatikusan, mert csak úgy érdemes. 🙂 Ettől még a guillotine-os rész lehet hátborzongatóan igaz.

  1. Igazad van. Nem vagyok katonai szakértő. Ezen cikk esetében egy rövidített fordítást tettem közzé.
   Én személy szerint más összehasonlítást választottam volna, lévén nem a hadseregről, hanem a belbiztonsági erők készletéről van szó. Tehát ennyi lőszerrel minden egyes amerikai állampolgárra 7 lövést adhatnak le. 🙁

   1. Nekem semmi bajom pastor Mike-al. Gyakran hallgatom és szerintem rendben van a fickó. Hibát mindenkiben lehet találni, senki sem tökéletes.

    1. En is renbendben talalom pastor Mike-ot Kanku,biblikusak a tanitasai.A megvaltas természetesen örökre szol,de a kegyelembol ki lehet esni:
     “Elszakadtatok Krisztustol,akik a törvény altal akartok megigazulni,a kegyelembol kiestetek”(Gal 5:4).
     Isten üdvterve mas Izrael hazaval,mas a Gyülekezettel es mas a népekkel.A zsido nép szamara a kegyelem oraja akkor jön el,amikor a nép felismeri es elfogadja igazi kiralyat és Messiasat es oszinte bunbanattal megtérnek hozza ( Ez 39:25-29; Zak 12; Rom 11:27) stb.
     Az összeesküvés ellenünk pedig,sajnos nem csak elmélet.

    2. Aztán meg ott van az is, hogy emberek más dolgok iránt érdeklődve “elsétálnak” a megváltás mellett. Mert csak azt tudod esetleg elveszíteni, amit már egyszer megtaláltál.

    3. Igen, nem csak “jóföld” van! Nem csak odaesnek az Evangélium “magvai”!

   2. Igen, és nem csak Hoggard szerint, hanem a Biblia szerint is elvesztheted a megváltást!
    Mát. 24,13
    De AKI MINDVÉGIG állhatatos marad, az idvezül.

    írod:
    “Én nem keverném az összeesküvés kutatást a Bibliatanulmányozással. ”

    Miért?! Mi mit csinálunk?! Mi nem a Biblia alapján nézzük az “összeeskűvéselméleteket”, híreket?! ( Figyeljük az idők jeleit!) Lehet, ha nem lennénk keresztények, nem olvasnánk és értenénk a Bibliát ( Isten Beszédét), akkor mi is pont akkora zagyvaságnak tartanánk az “összeeskűvéselméleteket”, ahogyan az emberiség 98%-a! Mert nem tudnánk, hogy milyen szellemi erők működnek a háttérben, és a hitetlen emberekben! És mi is csak a Biblia által tudjuk, hogy hová tart ez a világ, ezek az események mire “jutnak”, amik a világban történnek! stb!

    írod:
    “Isten akarata az hogy öszehozza a nemzeteket, hogy elítélhesse őket.”

    Nem, Isten akarata, hogy megtérjenek az emberek! (De mivel nem fognak, ezért kell meglenniük, azoknak a dolgoknak, amik megírattak a Jel könyvében is!)2 Pét. 3,9
    Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

    1. Én is úgy gondolom, hogy a megváltás örök és nem lehet elveszíteni, de nincsenek álmatlan éjszakáim amiatt, hogy sok keresztény nem így gondolja, mert az ítélet úgyis Istené.

     A Máté 24:13-at viszont nem használnám erre a helyzetre, főleg nem a rossz Új Bibliafordítást. Még a Károliban is helyesebben “megtartatik” áll, az eredeti görög (???? sozo) szó jelentése egyértelműen fizikai megmentést vagy védelmet jelent.

     “Aki hisz a fiúban örök élete van.” – nincsenek feltételek 🙂

    2. “Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért: Kitörettek [az] ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. S?t azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja ?ket.” Róma 11:17-23

    3. Kedves Thea!

     “?Aki hisz a fiúban örök élete van.? ? nincsenek feltételek “- De igen! Ez egy folyamatos, végig kitartó hitet jelent!

     Hányszor olvashatod az Igében, hogy :
     Mát. 10,22
     És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.
     ?Mát. 24,13
     De AKI MINDVÉGIG állhatatos marad, az idvezül.
     ?Márk. 13,13
     És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de AKI MINDVÉGIG megmarad, az megtartatik.
     ?2 Kor. 1,13
     Mert nem egyebet írunk néktek, hanem a mit olvastok, vagy el is ismertek, sőt reménylem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig;
     ?Zsid. 3,14
     Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, HA UGYAN az elkezdett bizodalmat MINDVÉGIG ERŐSEN MEGTARTJUK.
     Jel. 2,26
     És a ki győz, és AKI MINDVÉGIG megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
     Ján. 15,2
     Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, LEMETSZ; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

 10. Akkor voltak hülyék az amerikaiak, amikor az áramot kezdték pazarolni emberek megölésére. A bűnözőknek úgy is mindegy mitől halnak meg. Ha a szerveket is újra lehet használni ártatlanok megmentésére akkor már 2 értelmes okuk is van nyakvágót használni.
  (A bibliai idézgetés meg egyenesen nevetségessé kezd már válni az idokjelei.hu oldalon. Tegyetek ki egy gombot, amivel ki lehet kapcsolni. Honnan a fenéből tudhatta volna bárki is 2000 évvel ezelőtt, hogy mi lesz most, amikor azt nem lehet megmondani, hogy mi lesz 5 év múlva? Parasztvakítás csak egyszerűen, meg helykitöltő. Hisztériakeltésre sincsen szüksége az emberiségnek, amikor az emberek 99.999%-a úgy gondolkozik mint egy szamár.)

  1. Tényleg, én is nagyon furcsállom ezeket a Bibliai idézeteket, főleg, hogy ez egy keresztény oldal. Mik vannak?

   Ui. Én is félek, de nem attól amitől te.

  2. Ahogy kanku is írta, ez az oldal a Biblia tükrén át szemléli az eseményeket, és a cikkeket is a próféciák alapján választjuk. http://idokjelei.hu/rolunk/

   ?Honnan a fenéből tudhatta volna bárki is 2000 évvel ezelőtt, hogy mi lesz most?

   Ezzel már helyben vagyunk! 😀 Pontosan erre szeretnénk rávezetni az embereket. Honnan is tudhatná bárki, hacsak nem Isten mutatta meg neki?

   ?Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.? János 14:29

   (Egyébként kivételesen a cikkben eredetileg is benne volt a Jelenések könyvéből származó rész)

  3. meg jo hogy te nem vagy a 99.99999…..% kozott, de ha igy folytatod akkor a xx.xxxx……% elkarhozottak kozott biztos ott leszel

  4. Jóska, teljesen igazad van. Ennek az oldalnak a célja a biblia és a kereszténység népszerűsitése, illetve a keresztények összekovácsolása megfélemlitéssel és ellenségkép létrehozásával. A hozzáértés, a tényszerűség és az objektivitás csak sokadlagos szempontok.

   1. Már az első sor sem stimmel. Az oldal céljait itt olvashatod: http://idokjelei.hu/rolunk/
    A megoldást pedig itt: http://idokjelei.hu/ajandek/

    “ellenségkép létrehozása” ???
    Bárcsak szükség lenne rá! Szerinted minden rendben van ebben a világban?

    “megfélemlítéssel” ???

    “A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” I. János 4:18
    Ez a szeretet az egyetlen dolog, ami képes embereket “összekovácsolni”.
    A Biblia olyan mint egy térkép, amivel biztosan célba érsz az életben. Én jó pár éve a segítségével navigálom az életemet és még egyszer sem hagyott cserben. Tudsz jobbat?

    A tényszerűséggel kapcsolatban pedig megkérnélek, hogy listázz nekem néhány oldalt, amit ajánlasz olvasásra. Hadd tanuljak. 🙂

    Az elfogultságot pedig vállalom! 🙂

  1. Áááá dehogy. Itt még csak ott tartanak, hogy a tűzoltóknak új egyenruhát(olyan kék színút u know), pajzsot és gumibotot adtak,…ja, és a tömegoszlatást gyakoroltatják velük, arra az esetre ha nagy a tűz….akarom mondani a baj.. Ezt egy fórumon olvastam valakitől, akinek az ismerőse tűzoltó……….állítólag. Úgy hogy nyugi, a nemzeti kormány csak nem fogja üldözni a saját nemzetét. Vagy tévedek? 🙂

   Ui. Ha lenne köztünk olyan tűzoltó, aki meg tudná cáfolni esetleg megerősíteni ezt a hírt megköszönném. Imposztorok meg az elhárításiak kérem kíméljenek!

   1. Szia Kanku!

    Néhány hónapja én is hallottam/olvastam, hogy a katasztrófavédelem lőgyakorlatra viszi (vinné??) a tűzoltókat, méghozzá AMD-vel éleslövészetre. Ami ugye nem egy önvédelmi maroklőfegyver…
    Úgyhogy biztos vayok benne, hogy nálunk is raktáron vannak azok a bizonyos guillotine-ok. Már csak egy ENSZ rendeletre várunk, ami kimondja, hogy ez mennyire humánus és az “emberiség érdekeit szolgáló” kivégzési mód.
    4-5 éve hallottam pletykákat, hogy Csányi (nem a színész) nyerte az új börtönépítési tendereket, talán azok is készen állhatnak mostanság.
    És ugye annak ellenére, hogy 3-4 havonta újabb-és-újabb megszorító csomagokkal kerüljük el az államcsődöt, a stadionépítések gőzerővel zajlanak országszerte.
    Mertugye stadionokra szükség van. Már nem a foci miatt, hanem azok alternatív felhasználási módja miatt. Láttunk már sokszor ilyet Dél Amerikában, Iránban, most Szíriában is. Aki nem érti mire gondolok, annak ajánlom a Szükségállapot c. filmet Denzel Washingtonnal és Bruce Willissel (jó kis prediction egyébként is.)

  2. Magyarországon szerintem nem is lesz szükség olyan eszközökre, mint amikről az USA esetében olvasunk, hiszen itt a hatalomnak nem kell a felfegyverzett lakosságtól tartania. Vagy tévedek? 🙂

   1. Én kíváncsi lennék hogy mire lehet számítani az elkövetkezőkben itthon , bár amilyen birka a nép, valószínű hogy mindegy neki.

    1. Szerintem folytatódik a tendencia. Még több cigány, még több zsidó, még több buzi (nem feltétlenül létszámban, hanem propagandában) és persze még több agymosás, még nehezebb életkörülmények. Ezekkel persze egyenesen arányosan még több kivándorló. (miközben persze megint megválasztják a fideszt vagy valamelyik ballib pártot).
     Ha lesz valami nagyobb mértékű válság, ami több helyen Európában is felkelésekhez vezet, hozzánk az utolsók között fog begyűrűzni.

   2. Abból, hogy nem engedtek ki az irományom, nem tudok túl sok jóra gondolni se Veled, se az oldallal kapcsolatban. Sajnálatos. De attól még olvasni fogom, hiszen a halandó ember kénytelen félinformációkból táplálkozni.

    1. Jóváhagyásra váró hozzászólásokat akkor tudok engedélyezni, ha gépközelben vagyok. (Most például két ilyen is volt, a tiéd és Idáé.)
     Ettől függetlenül nem igazán értek egyet azzal, amit írtál. A Biblia azt mondja, hogy “Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Én ebben hiszek.
     Ha félinformációkat találsz az oldalon, tedd hozzá, ami szerinted hiányzik.

    2. Ne terelj, ezt még korábban írtam délután, azóta x+1 írást kiengedtél már, csak az enyémet nem.
     Nem én különböztetem meg őket, hanem ők magukat, mindenki mástól.

    3. A többi hsz-hoz nem kellett jóváhagyás.
     Az, hogy valaki magát megkülönbözteti, az ő baja. A mi feladatunk nem az ítélkezés, fontosabb azzal foglalkozni, hogy mi magunk hogyan cselekszünk.

    4. Szóval a zsidók egyek Jézus Krisztusban? Hiszen meg van írva, hogy “teszek közétek olyan zsidókat, akik bár zsidónak mondják magukat, mégsem azok, hiszen ők a sátán zsinagógája.” Tehát a Bibliával be lett bizonyítva, hogy nincsen kiválasztott nép! Megszűntek a zsidók kiválasztott népnek lenni! Tehát aki káromolja a hitványokat, az helyesen cselekszik, hiszen megölették Jézust alattomosan a római katonákkal.

    5. “Szóval a zsidók egyek Jézus Krisztusban?”

     Éppen fordítva: Akik Jézusban vannak, azok egyek, mindegy, hogy egyébként kik. 🙂
     Egy út van mindenki számára, származástól függetlenül: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

     Jézus halálát az akkori vallási vezetők “intézték” el, amúgy pedig Jézus pontosan ezért jött a földre: hogy meghalljon értünk, érted és értem. Meghalt a tegnapi hirtelen haragú megjegyzésemért, az önző tetteimért és sorolhatnám.
     Amúgy zsidó volt minden tanítványa és ő maga is (a testben).

    6. Szia Schwaben!

     írod:
     “Tehát a Bibliával be lett bizonyítva, hogy nincsen kiválasztott nép! Megszűntek a zsidók kiválasztott népnek lenni! Tehát aki káromolja a hitványokat, az helyesen cselekszik, hiszen megölették Jézust alattomosan a római katonákkal.”

     Te miről beszélsz? Mit értesz azon, hogy a zsidók már nem kiválasztott népe Istennek? Ezt hol olvastad?
     [expand title=”Teljes hozzászólás” swaptitle=”Bezár”]
     5 Móz. 30,1
     És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
     5 Móz. 30,2
     És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
     5 Móz. 30,3
     Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
     5 Móz. 30,4
     Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
     5 Móz. 30,5
     És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
     5 Móz. 30,6
     És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
     5 Móz. 30,7
     Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
     Róm. 11,11
     Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
     Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
     Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
     Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
     Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
     Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
     Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
     Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
     Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
     Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
     Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
     Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
     Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
     És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
     És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
     Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
     Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
     ?Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
     Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;
     ?
     Jézus megöléséről:
     Ján. 10,17
     Azért szeret engem az Atya, mert én LETESZEM az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
     ?Ján. 10,18
     SENKI NEM VESZI AZT EL ÉN TŐLEM, HANEM ÉN TESZEM LE AZT ÉN MAGAMTÓL. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól?

     írod:
     ” Tehát aki káromolja a hitványokat, az helyesen cselekszik,….”
     Mát. 5,44
     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
     ?Róm. 12,14
     Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
     [/expand]

    7. Szia SCHWABEN

     Én úgy gondolom, hogy Istennek nincsen “B”-terve.
     SCHWABEN szerinted lehetséges-e, hogy Jézus Krisztus halála “B”-terv volt? Mondjuk azért mert Ádám bűnbe esett, és akkor ki kellett Istennek találnia valami megoldást erre.
     Vagy Jézus Krisztus azért halt meg mert megölték annak ellenére, hogy Ő mégsem akarta volna? Tehát eljött mint Messiás, és lám a tudatlan, és irigy, és képmutató zsidó vezetőség elintézte a megöletését. Azért nevezem “B”-tervnek, mert te úgy írsz Jézus haláláról, mintha annak nem kellett volna megtörténnie, de azok a hitvány zsidók mégis megölték.

     Már előttem leírták, hogy Jézus pont azért jött el kb. 2000 évvel ezelőtt, hogy meghaljon.
     Ha nem úgy történt volna, ahogy történt, akkor Jézus nem teljesítette volna be a messiási próféciákat.

     Miért nem tudom elképzelni, hogy Istennek bármikor is “B”-tervre lenne szüksége?
     Isten mindentudó, mindenütt jelenlevő, és végtelen. Ha nem lenne mindentudó, akkor nem is lenne méltó arra, hogy Isten legyen. Csak egy mindentudó Isten teremthette az eget és a földet és mindent ami azokban van, mert nagy felelősséggel jár pl. embert teremteni. De ha Isten mindentudó, akkor Őt nem igazán tudjuk “B”-tervekbe kényszeríteni. Őröktől fogva mindent tudott. Képtelenség, hogy Isten olyat tesz, aminek Ő sem tudná a végkimenetelét. A szabad akaratunk miatt nem kényszerít minket és szabadságot élvezünk, de annak ellenére tudja a legtitkosabb gondolatainkat és a regrejtettebb érzelmeinket is, és minden cselekedetünket, sőt tudta már a teremtés előtt is. Az egy dolog, hogy mi szabadon dönthetünk sok minden felől, az meg egy másik dolog, hogy Istent semmi sem korlátozza, tehát mindent tud. Jézus kereszthalála a mindentudó Isten ötlete volt. “A”-terv volt.
     Isten emberi formát öltött Jézusban, és eljött, és meghalt, és fel is támadott. Ő akarta így, hogy megmutassa nekünk a hatalmas szeretetét és a kegyelmességét.

     Tehát Jézus halála miatt ne a zsidókra haragudj kedves SCHWABEN. Vagy ha más okok miatt haragszol rájuk, akkor ne a Jézus általuk való megölésével tegyed azt jogossá.
     Isten minden értelmet meghaladó békességét (filippi 4,7) és jóságát és szeretetét kívánom számodra.

     Bocsánat az offolásért.

    8. Én nem az egyszerű héberekről beszélek, hanem a farizeusokról akik a mai napig uralkodnak a Föld felett, mivel a Sátán az ő atyjuk. Na ők a semmirekellők. Jézus pedig bár nem akart meghalni, de be kellett neki teljesítenie Isten akaratát, ennyire egyszerű. A farizeusok ölték meg, és azóta is ők vezetik a világot, akik magát Jézus Krisztust megölték, nekem csak ez a bajom. De én is Istenre hagyom ezek kiirtását a z Új Föld- korában. Azért az elfajzott zsidóvédelem az szektára vall ám, ez a stílus, hogy “ó a zsidókat nem szabad becsmérelni, mert kiválasztottak”, hát elmondom, hogy nem kiválasztottabbak egyikünknél sem mert Isten nem tesz különbséget. Jelkép volt a zsidó nép, semmi más. Utána parazitákká váltak farizeus néven, akiket valljuk be csűrdöngölőben kéne járatni naphosszat. Hiszen tudjuk “előbb térnek meg a pogányok, mint a hithű zsidók kisebb csoportjai.”

    9. Szia SCHWABEN

     Talán kimaradt annyi az előzőből, hogy a felelősség mindenképpen terheli azokat az embereket, akik “elintézték” Jézus halálát. Szerencsések vagyunk mert nem akkor, és nem ott éltünk, mert ki tudja, hogy melyik oldalra álltunk volna. Utólag könnyen vagyunk okosak.

     A személyes üdvösség kérdése szempontjából tényleg mindegy, hogy ki milyen népcsoportból származik. Zsidó, vagy nem, teljesen mindegy. Viszont még mindig nem járt le a zsidóság ideje, azaz lesznek még “jelkép” a történelem hátralevő részében.

     🙂 Elfajzott, szektás zsidóvédő vagyok? Ez jó.
     Az a szomorú, hogy az írásaidból pontosan az köszön vissza, ami az 1900-as év első felében ment Magyarországon a zsidókkal kapcsolatosan. Az a Prohászkás propaganda. Aztán tudjuk, hogy hova jutott az egész ország. Nem az egyik napról a másikra, nem hirtelen változtak meg dolgok. 20-30 évig ment a zsidózás, különböző megnyilvánulásokban. Ébredő Magyarok Egyesülete – az “ébredők”, Turul Bajtársi Szövetség, Antiszemita Szövetség, Hungária, Centrum, és még több diákegyesület. Nem kéne előröl kezdeni az egészet. Legalább keresztények között ne legyen erre fogékonyság. Legyünk hazafiak, szeressük Magyarországot, de tanuljunk a hibáinkból.
     Isten megengedte, hogy a végletekig elmenjen a zsidógyűlölet az elmúlt században. Azért, hogy nyilvánvaló legyen. Mindenki számára világos kell, hogy legyenek annak az egész eszmerendszernek a jellemzői. Én nem tudok ebben arany középutat elképzelni. Hol burkoltan, hol nyíltan, de a gyűlölet egyik fajtája.

     Én nem helyeslem ha gazdag zsidó emberek szabadkőműves páholyok tagjai. Vagy kizsákmányolják a fél világot, vagy akármi hasonlót művelnek. Én nem lennék egyikük helyében sem.
     De ennek ellenére se engedjük meg az ördögnek, hogy gyűlölködést tápláljon a szívünkben.

   3. Nézd meg ezt a videót vagyis nézzétek meg http://www.youtube.com/watch?v=ToWdn-VPPTc
    és figyelemmel az utolsó szomorú mondatot.
    Ugye… egyesek hatalmas szobrot alkottak néhány hónapja, tán láttátok, lefejezték (no nem a fenti módon) és rugdosták.
    Mások hallatlan harcot folytatnak az igazságért “mutyik” ellen … róluk pedig folyik a hazudozás, egészen “perverz” módon: már el is hiszik amit mondanak. SZÉGYENTELENÜL!
    Hogy elkerüljük a közelgő polgárháborút, bizony, térdre imára …

  3. Minek lenne? Itt, ha már valaki bejut egy börtönbe, akkor biztosítva van a napi 3-szori kaja, dolgozni nem kell érte ( meg nem is igazán lenne hol, ha kinn marad se), kvártély, szabadidőszoba,edzőterem, TV….stb! Gyerekek , családok éheznek. Munkájuk, lehetőségeik sehol! Minek ide FEMA tábor? Még megtámadnák, hogy bemehessenek!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend