Globális valuta @hu, Világkormány

Az IMF a világkormány központi bankja szerepében?

Forrás: TheDailyBell.com

Reuters:

Az IMF szerint érdemes feltárni vajon lehetséges-e hitelt felvenni a piacoktól? A Nemzetközi Pénzügyi Alap azt nyilatkozta érdemes feltárni annak lehetőségeit, hogy a globális intézmény a világ pénzpiacaitól vegyen fel gyorshitelt, hogy további pénzforrások állhassanak rendelkezésére hitelprogramjaihoz. A világ monetáris rendszerének megreformálásán ügyködő 20 vezető gazdaság által kidolgozás alatt álló javaslatban az IMF azt mondja, az IMF-be vetett bizalom megerősítése érdekében fontos feltárni alternatív pénzforrások lehetőségét, hogy a világ lássa, az Alap kész azonnal reagálni minden válsághelyzetre.

Mit hallunk nap, mint nap? A gazdaság súlyos helyzetben van, és az IMF a leglogikusabb jelölt arra, hogy átvezesse a világot egy szebb, konszolidált, centralizált és globális pénzügyi jövőbe. Maga az IMF is ezt állítja, tehát biztosan így is van.

Szabadpiaci szemmel: Az IMF minden erejével azon van, hogy a világ új központi bankjaként és az új világvaluta kibocsátójaként tekintsenek rá. A globális elit egyik legkiemelkedőbb szószólójának, a Reutersnek fent idézett cikkéből látható, hogy a kampány korántsem ért véget. Az IMF csupán mellékesen, teljesen mellékesen, felveti az elgondolást, hogy mi lenne, ha a globális piacokat is megcsapolná a szükséges források megszerzéséért.

Az ember agya rögtön beindul. Elsőként az vetődik fel, hogy az IMF valószínűleg valami komoly eseményre számít. Ilyen lehet a spanyol államcsőd például. Az EU számára, akinek már Portugáliával, Görögországgal és Írországgal is nehéz volt megbirkóznia, túl nagy falat lenne a spanyol csőd. Az IMF eddig mindig az EU segítségére sietett, lóhalálában kárpótolva a PIGS országokat, ahogy egymás után bedőltek. Lehet, hogy egy spanyol államcsőd még az IMF-nek is túl sok lenne? Ki tudja.

Természetesen a spanyol vezetők egymás után teszik a nyilatkozatokat, hogy Spanyolország sem most, sem a jövőben nem lesz fizetésképtelen, ami valószínűleg azt jelenti, hogy a csőd szinte biztosra vehető. Pár napja az EU vezetői azt állították, hogy a tendencia megfordult és a hanyatlás után az EU végre a fellendülés ösvényére lépett. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy a helyzet egyre súlyosabb, sőt valószínűleg újabb válság van készülőben.

Az IMF minden bizonnyal előretekintő. Forrásait 150 tagállama biztosítja, de egy spanyol államcsőd esetén ez valószínűleg nem lenne elég, figyelembe véve, hogy nemcsak Spanyolország van szorult helyzetben. A helyzet kezelésére bevezethetnének egy különadót is, de mennyivel innovatívabb módszer lenne a pénzpiacok megcsapolása.

Ez több jótékony mellékhatással is járna. (Soha ne hagyjunk kárba veszni egy válságot!) Például még jobban megalapozná az IMF, mint független testület szerepét, hogy többé ne hitelintézetként tekintsenek rá. Az IMF valójában az ENSZ fennhatósága alá tartozik, és egy alárendelt testület, mint az IMF vagy a WHO, általában nem szokott saját, független értékpapírt kibocsátani. Ha ez mégis megtörténik, az alárendelt testület új fényben tűnik fel a világ szemében, és onnantól kezdve olyan független szereplőként fogadják el, amelynek joga van forrásokat szerezni és meghatározni saját intézkedéseinek irányvonalát.

Ez az egyik előny. A másik, hogy ez az új függetlenség további független lépéseket tenne lehetővé az IMF számára. Amennyiben az IMF a világ központi bankjává akar válni (márpedig egyértelműen kifejezte ez irányú szándékát), néhány azonnali intézkedést kell tennie. Egy saját értékpapír kibocsátásával fokozatosan hozzászoktatná az embereket a gondolathoz, hogy egy szép napon akár saját valutát is kibocsáthat majd. (Ami bizonyos fokig már meg is valósult az SDR-okon, Különleges Lehívási Jogokon keresztül.)

Ezek meghatározó események a világ jövője szempontjából, de mint sok egyéb ilyen tényező, lényegesen kevesebb figyelmet kapnak a médiában, mint mondjuk, hogy ki esett ki az éppen futó tehetségkutató vagy valóság showból. Szomorú. Sajnos, ami az IMF körül történik fontos. Bárcsak ne lenne az. Jelenleg az IMF minden erejével saját maga átalakításán dolgozik. Lehet szórakoztató műsorokat nézni, de talán fontos lenne értesülni az új globális monetáris rendszer megszületéséről is.

Először 2010-ben érkeztek hírek arról, hogy az IMF által kibocsátott SDR-ok válhatnak egyszer az új világvalutává. Brazília és Kína központi bankjainak vezetői nyilvánosan kijelentették, hogy az SDR-ok tölthetik be ezt a szerepet. Ezt követte a megdöbbentő esemény, amikor Timothy Geithner, amerikai pénzügyminiszter bejelentette, az USA is támogatná az IMF valutakosarát, mint új világpénzt. A szabadpiac támogatóit természetesen sokkolta a bejelentés. Miért lenne hajlandó az Egyesült Államok lecserélni a dollárt, mint tartalékvalutát, egy másikra, ami felett mellesleg semmi hatalma nem lenne, amikor a dollár tartalékvaluta szerepének köszönhetően eddig annyit nyomtathattak belőle, amennyit csak akartak?

Egy-egy kellemetlen téma felbukkanása rendre ugyanazt a reakciót váltja ki a fővonalas médiából: hallgatást. Végül is úgy sincs válasz a dilemmára. Ennek a lépésnek csak abban az esetben van értelme, ha azt feltételezzük, hogy nagyobb, a legtöbb ember számára nem látható erők dolgoznak a háttérben. Aki viszont ezt teszi, azt összeesküvés elméletek gyártásával vádolják, a média pedig mindent megtesz, hogy elkerülje a szálak kibogozását és a megfelelő következtetések levonását.

Mondjuk ki, amit mások nem tesznek meg. Az Valutaalapot és a Világbankot irányító anglo-szféra elitjének jelenlegi legfontosabb célja egy világkormány megalakítása, a hozzátartozó szokásos kellékekkel, úgymint saját parlament (ENSZ), hadsereg (NATO), rendfenntartó erő (Interpol), igazságszolgáltatási rendszer (Hágai Nemzetközi Bíróság) és természetesen a szükséges gazdasági eszközök, a világvalutával az élen. Ilyen megvilágításban Geithner kijelentése már nem olyan megdöbbentő. Ő is csupán egy eszköz az elit kezében és azt teszi, amit mondanak neki. Ugyanezt elmondhatjuk az Egyesült Államok kormányáról is, amely már hosszú évtizedek óta az elit programját és nem a népet szolgálja.

Ezek a párbeszédek természetesen csendben zajlanak. Az alternatív média és az Internet nélkül a legtöbb ember nem is tudna róluk. Az elit bosszúságára az Internet felerősíti az alternatív hangokat. A XX. században az elit műveletei még tökéletesen, a tervek szerint zajlottak. A nagy gonddal megfogalmazott nyilatkozatokat megmutatták a megfelelő személyeknek, ebből kialakult egy ?papír? nyomvonal, amit egy sor gyűlés követett, ahol a ?bölcsek? meghozták a megfelelő döntéseket. Idővel a New York Times egy két vagy háromrészes cikksorozatban megjelentette az előre levont következtetéseket. A vasárnapi számban talán még a keresztrejtvényben is felbukkantak az érintett nevek és kifejezések, nehogy elfelejtsük a leckét. Ki tiltakozna?

Az Internet azonban, folytonos és megrögzött átértelmezéseivel megváltoztatta az elit szociálpolitikai manipulációs képletének szövegkörnyezetét. Ami nem is olyan régen láthatatlan volt, ma félreérthetetlenül egyértelmű. Az egykor nesztelen tetteket az elektronikus sajtó hangosan hirdeti. Ennek ellenére az elit makacsul ragaszkodik régi taktikáihoz. A XX. században alkalmazott módszerek a huszonegyedikben is jelen vannak. Ugyanazokat az elterelő hadműveleteket játsszák, és a könnyűszerrel befolyásolható kormányok ugyanazokról az abszurditásokról tesznek bizonyságot, mint korábban. A probléma (számukra), hogy az Internet segítségével megfelelő szövegkörnyezetbe helyezve a dolgokat világossá válik képtelenségük. A színjáték díszlete papírvékony, néhány óra kutatómunkával bárki képes lerombolni.

Néha kutatás sem kell hozzá. A fent idézett cikkben a Reuters kiteríti a kártyákat. A G20-as országok pénzügyminiszterei éppen ma kezdik tanácskozásukat Washingtonban, az IMF és a Világbank szokásos féléves találkozója előtt, ahol ?a globális monetáris rendszert érintő változásokat beszélik majd meg.? Kell ennél egyértelműbb fogalmazás? A Reuters a következőket írja még az IMF által most kiadott jelentésről és az induló gazdasági ülésekről:

Többek között megtárgyalják vajon része legyen-e az IMF nemzetközi tartalékvaluta szerepet betöltő valutakosarának (Különleges Lehívási Jogainak – SDRs) a kínai renmibi is. A valutakosár jelenleg a dollárból, euróból, az angol fontból és a japán jenből tevődik össze. Mivel az SDR-t 1969-ben hozták létre, Kína folyamatosan növekvő szerepét nem igen tükrözi.

Az SDR-ok globális szerepe számára a legnagyobb akadályt néhány fontos technikai kihívás és ?rengeteg konszenzus-építés és irányelv koordináció jelenti,? áll az IMF jelentésben. A jelentés szerint a globális monetáris rendszer átalakításához szükséges elképzelések megvalósításához sokkal több nemzetközi együttműködésre van szükség. Emellett némelyik javaslat megvalósításához időre van szükség. A jelentés szerint az új monetáris rendszer életbeléptetésére még nem jött el az idő.

Nem is próbálják leplezni. ?Az új monetáris rendszer életbeléptetésére még nem jött el az idő.? Ki lépteti életbe és miért? Látta valaki, amint a világ népei követelik egy új monetáris rendszer bevezetését? Vagy esetleg az új világvalutáért folynak tüntetések világszerte? Netán a fiatalok követelik, hogy az IMF vegye át a hatalmat az új globális pénz felett?

Egy jól bevált társadalmi motívumot láthatunk itt akció közben: a hatalmi elit által kreált, félelmen alapuló propagandakampányt. Az embereknek beadott információ lényege, hogy a régi pénzrendszer nem működik, végromlásba sodorva a világot, ezért egy új, konszolidáltabb rendszerre van szükség. A probléma kettős. Először is a mostani rendszert pontosan azért hozták létre, hogy a világot jelenleg sújtó problémákat előidézzék általa. Másodsorban pedig, ugyanazok az emberek, akik a jelenlegi válságot eredményező első rendszert megalkották, hozzák létre az új rendszert is.

Záró gondolatként megjegyeznénk, hogy az IMF, nemrég kiadott jelentésében (nehéz lépést tartani velük) elmagyarázza, hogyan válhatnak az SDR-ok világvalutává. Ennek egyik akadályaként az SDR-alapú (vagy most már Bancor) kincstárjegyek hiányát nevezték meg, amelyek után bizonyos mértékű kamat járna a kincstárjegy tulajdonosainak.

Akkor, néhány hónappal ezelőtt (a jelentést Davosban adták ki), az IMF azt mondta, hogy egy ilyen rendszer kialakításához idő kell. Most hirtelen válság-üzemmódba kapcsoltak és ami néhány hónapja egy évtizedig tartó folyamatként került felvázolásra, most hirtelen akár azonnal kivitelezhető lehet. Holnap lehet, hogy arra ébredünk, hogy az IMF bejelenti egy új SDR-alapú termék létrehozását, majd néhány nap múlva megtartják az első árverést. A Goldman Sachs megveszi nagy részét, a többit pedig az európai bankok.

Az ember csak ámul, mennyire felgyorsultak az események. Az elit már szinte nem is próbálja leplezni lépéseit. Az egyik jelentés évtizedekről ír, a másik arra utal, hogy a pénzeszközök egyeztetését azonnal el kell indítani. A tegnapi terveket már ma kivitelezik, de a felszín alatt azért így is kivehetők az egyes elemek és látszanak a függöny mögött álló Emberhez vezető szálak. A nagy és láthatatlan Óz, nem láthatatlan többé, sőt egyre kivehető. Sokan sajnos helyette, csak az előtérben kétségbeesetten ide-oda rohangáló embereket látják, akik félnek, hogy kifutnak az időből.

Előző posztKövetkező poszt

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend