Idők jelei

Az ISON-üstökös

Összeállította: Joseph Candel

?Nyolc dolgot hoz a magasan száguldó üstökös: szelet, éhezést, járványt, királyok halálát, háborút, földrengést, áradást és súlyos változást.? (régi német költemény)

A Hale-Bopp üstökös

Idén novemberben szemtanúi lehetünk a nemrég felfedezett ISON-üstökös megjelenésének, amint a telehold fényességével áthalad az égbolton. A fehérorosz és orosz amatőrcsillagászok által szeptember 21-én felfedezett ISON-üstökös jövő novemberben minden idők legfényesebb üstököse lesz, fényessége elérheti, sőt meg is haladhatja a teleholdét.

A csillagászat.hu a következőket írja róla:

A jelenlegi számítások szerint a folyamatosan fényesedő üstökös jövő november elejétől lesz szabad szemmel is látható a hajnali égen. Eleinte még csak fényszennyezéstől mentes, hegyvidéki égről látszik szabad szemmel, de gyorsan fog fényesedni. Egy héttel a november 28-i napközelség előtt már mindenkinek érdemes lesz az ég alatt töltenie a derült hajnalokat, az üstökös feje ekkor már a legfényesebb csillagok fényével fog vetekedni, csóvája pedig több csillagképen is átívelhet. A napközelség idején majd nagyon kell vigyázni, hogy az üstökös nappali megfigyelésénél a Napot kitakarjuk, kizárjuk a látómezőnkből. Az igazi látványosságot az immáron távolodó üstököstől várjuk decemberben, hiszen a kométa a hónap végéig még közeledik bolygónkhoz (legkisebb távolsága mintegy 65 millió km lesz), csóvájára pedig pontosan oldalról fogunk rálátni, amely az intenzív anyagkibocsátásnak köszönhetően akár a fél égbolton is átívelhet.

Megtörténhet azonban, hogy az üstökös magja széthullik, elporlad, ami az égitest végét jelenti, hiszen a több millió km hosszú csóvának nem marad anyagutánpótlása.

Nem tudjuk, hogy az üstökös megjelenésének mi a jelentősége, amennyiben lesz ilyen, de a múlt tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb nagy üstökös valamilyen komoly változás beharangozója volt. A Halley üstökös első feljegyzett megjelenése 1066-ban például több fontos eseménnyel is egybeesett, mint például Hódító Vilmos győzelmével Anglia királya felett, vagy az Oszmán-török birodalom újjászületésével, ami egész Európára nézve komoly veszélyt jelentett.

76 évenkénti megjelenése mindig valamilyen fontos eseményt jelölt, a keresztes háborúktól, a Magna Carta aláírásán vagy Dzsingisz Kán felemelkedésén keresztül, az európai fekete himlő járvány felbukkanásáig vagy az Újvilág felfedezéséig.

1910-ben, közvetlenül az I. Világháború kirobbanása és a legtöbb monarchia vagy uralkodóház végső bukása előtt érkezett.

Számos ókori történetíró számolt be az üstökösök jelentette figyelmeztetésekről. Számukra egy üstökös megjelenése egyet jelentett a természeti csapások megjelenésével, uralkodók halálával vagy új királyok születésével.

Üstökös adta hírül például Attila, Valentinian, Vespasianus vagy I. Nagy Károly halálát. Vespasianus például kifejezetten kigúnyolta az érkező üstökös állítólagos jelentőségét, azonban még abban az évben meghalt. Josephus, a híres zsidó történetíró ?tűzkardként? jellemezte a Halley-üstökös i.sz. 66-os megjelenését, ahogy áthaladt Jeruzsálem felett néhány évvel a város elpusztítása előtt. Ugyanez az üstökös jelezte Konstantinápoly elestét és Anglia legyőzését a normannok által.

Az 1528-as ?nagy üstököst? olyan rémisztőnek tartották Európában, hogy néhányan szó szerint szörnyethaltak az ijedtségtől, mások pedig ámultak az üstökös hatalmas vérvörös csóvája láttán.

1860-ban Increase Mather, Boston városának híres prédikátorra arról beszélt, hogy az égen megjelenő üstökös ?a menny figyelmeztetése a bűnös világnak? és nagy változások hírnöke.

Ezek az égi jelenségek sokszor valóban egybeesnek fontos földi eseményekkel és a nagy üstökösök megjelenése általában különleges történelmi eseményekkel kapcsolódik össze.

Negyven évvel ezelőtt, 1973-74-ben a Kohoutek-üstökös a Yom Kippur háborút hozta magával, amikor Egyiptom és Szíria megtámadta Izraelt. Ezzel egy időben a feltörekvő OPEC országok olajembargót hirdettek, ami egészen 1974-ig tartott. Az olaj ára néhány hónap leforgása alatt megnégyszereződött, tőzsdei összeomlást okozva abban a két évben. Az üstökös 1974. januári távozása után hét hónappal Richard Nixon lemondott hivataláról a Watergate botrány miatt.

Sok esetben azt látjuk, hogy fontos események négy évvel az üstökös megjelenését követően következtek be, mivel egyes sorsdöntő változások a színfalak mögött indulnak, a harc a lélekvilágban kezdődik és az asztronómiai események ezeket is jelezhetik, mielőtt azok hatása a fizikai világban látható lenne. (Lukács 21:11, 25) Erre lehet példa a 2001. szeptember 11-i szerencsétlenségsorozat, ami négy évvel a Hale-Bopp-üstökös 1997-es megjelenését követően következett be és, ami folyamatosan erősödő kontrolt és a rendőrállami módszerek terjedését eredményezte az Egyesült Államokban és ezen keresztül szinte az egész világon.

Isten használhat ilyen jeleket, hogy felébressze a világot vagy figyelmünket az ?idők jeleire? irányítsa. Vajon az ISON-üstökös is ilyen lesz? Vajon az üstökös megjelenése jelzi majd a dollár vagy más valuták összeomlásának idejét, netán a globális káosz kialakulásának kezdetét vagy a közel-keleti válság elmélyülését? Esetleg természeti csapásokat hoz? Az eget szemlélve újra és újra megbizonyosodhatunk a világegyetem tökéletességéről, ahol minden égitest a neki szánt úton halad és ez alól az üstökösök sem kivételek. Emlékezzünk, hogy a világ sorsának alakulása is ugyanilyen tökéletességgel folyik. Talán az új üstökös megjelenése sokak figyelmét irányítja majd Isten és a világ sorsának alakulása felé.

Előző posztKövetkező poszt

29 hozzászólás

 1. Ison: Üstökös? Űrhajó? Égi jel?

  Ez év vége felé, pontosabban novemberben érkezik Földközelbe az Ison üstökös ? ha valóban üstökösről van szó egyáltalán? Az eddig elkészült képek alapján ugyanis van okunk feltételezni, hogy legalábbis egy olyan objektum ez, aminek természetes mivolta kétségbe vonható. Az egyik legérdekesebb képen egy merőben szokatlan formájú tárgyat láthatunk, ami mindenre emlékeztet, csak üstökösre nem. Természetesen léteznek olyan égi vándorok, amik hasonló formával rendelkeznek ? ezeket nevezzük delta szárnyú üstökösöknek ? azonban az Ison megdöbbentően szabályos formájának mivolta mindenképpen elgondolkodtatásra késztetheti az embert.

  Mi van, ha ez a valami mégsem az, aminek a csillagászok mondják, hanem például egy csillagközi űrhajó? Miért lenne ez képtelenség? Az univerzum elképzelhetetlenül idős, mintegy 14 milliárd éves, ez idő alatt számtalan evolúció és civilizáció fejlődhetett ki. A lehetőségek száma végtelen. Annak is, hogy egyszer egy, a mienkénél jóval fejlettebb civilizáció ránk bukkan és meglátogat minket.

  További érdekesség, hogy amint az Ison a közelünkbe ér, elképesztő ragyogással fogja magára felhívni a figyelmet, mondhatni, ez lesz a legfényesebb égitest az éjszaka egén. Égi jel, ahogyan nem sokkal több mint 2000 évvel ezelőtt is megtörtént? Ha valóban csupán egy üstökösről van szó, talán valóban egy új korszak, illetve egy komolyabb eseményláncolat közeledtét jelzi számunkra az űr végtelen sötétjéből érkezett égi vándor?

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564619703599435&set=a.204389812955761.49172.166585050069571&type=1&theater

  1. Kedves Jel!
   “… ez idő alatt számtalan evolúció és civilizáció fejlődhetett ki.”
   – A Biblia sem tagadja, hogy nem mi vagyunk az egyetlen fajta teremtmények, így ez már tény, és ezért feleslegesség válik a “feltételes mód”, hogy “fejlődhetett ki.”
   – Viszont ugyan ezt a szót én “teremtményeknek” nevezném, csak úgy, mint magát az embert is.
   Szintén a Bibliából tudhatjuk, hogy Isten teremtett különböző “szellemi teremtményeket” (angyalokat, kerubokat) is, – még az ember teremtése előtt. Hogy “hogy néznek ki, azt nem tudjuk” viszont arról tanúskodik a Biblia, hogy “testet is tudnak ölteni.”
   (Lásd 1.Móz. 18:1-2, Bírák 6:1-21, Bírák 13:1-12,) Sőt még a feltámadott Jézus Krisztus is tudott “testet ölteni. Lukács 24. fejezet.
   – Miért is fontos ez? Azért, mert napjainkban igen “divatos” tőlünk “fejlettebb civilizációkról”, “magasabb intelligenciákról” beszélni.
   Igen, VANNAK, – de véssük az eszünkbe, hogy ezek nem Istentől küldött Angyalok,- hanem Sátán seregei, akiknek az a céljuk, hogy megtévesszék és elhitessék az emberiséget.

   Erre figyelmeztet Jézus is!!!
   “Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is.”
   Márk 13:22

   Jeleket és csodákat elsősorban a “magasabb intelligencia” képviselői fogják tenni. Olyan dolgokat, melyre “ember” képtelen.
   Már most is tetten érhető a “hitetésük” – mellyel sok embert igyekeznek megtéveszteni. Ilyen a “kozmikus tudat” és hasonló tanítások terjesztése, agitálása.
   Célja, hogy akár az Örökkévaló Istent imádókat is elbizonytalanítsák a “láthatatlan Istentől” és ezzel egy időben egy váratlan pillanatban megjelenő, csodatévő, hatalommal felruházott “magasabb intelligencia képviselőjét” örömmel fogadja be az emberiség.
   (Ennek a “magasabb intelligenciának” a kozmikus tudatnak hódoljon az emberiség, és ne az Örökkévaló Istent imádja.)

 2. Hát ez a cikk azt hiszem, nem méltó az oldalhoz. Ugye mindenki tisztában van azzal, mit ír a biblia a csillagjóslásról, asztrológiáról és egyéb asztrobabonákról?
  Másik nézőpontból pedig az, hogy a média a megjelent üstökösök elenyésző részével foglalkozik, még nem jelenti azt, hogy pontosan azoknak a kométáknak bármiféle befolyásuk lehet az emberiség történelmére. Ahogy a cikkben is meg lett említve a Hale-Bopp, de a másik, hasonlóan feltűnő Hyakutake már nem illik bele a négyéves koncepcióba. Jelenleg is több, mint 10 üstökös figyelhető meg (elméletben) egy nap alatt -és ez egyáltalán nem számít különleges “csúcsforgalomnak”. Mindenesetre akinek ellenvéleménye van, az kifejthetné pl. a közelmúltban itt járt McNaught, PANSTARRS, &c. kométák ilyen jelentését, valamint a pontosan ismert keringési idővel rendelkezőkkel összefüggő, ciklikusan ismétlődő történelmi változásokat (pl. Encke, Halley, Schwassmann- Watchman, &c.) Egy prófétikus site-nak nem kellene lealacsonyodnia ilyen napihoroszpók szintre…

  1. Én ezt nem hasonlítanám a csillagjósláshoz. Maga Jézus is beszélt arról, hogy az utosló időkben “lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban.” illetve a Jelenések könyvében ezt olvashatjuk: “és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira; A csillagnak neve pedig üröm.”

   1. Vatikán és a jezsuiták nagyon keresnek valamit odakint. Mondjon bárki, bármit is ezzel kapcsolatban, de énszerintem ők mást szeretnének megtudni, méghozzá mindenki más előtt. Azt hiszem, hogy a bizalmatlanság és a felelem az ami elsősorban hajtsa őket. De ez csak az én véleményem.
    http://www.newswithviews.com/Horn/thomas185.htm

    1. Azt már Baktay Ervin is megírta A csillagfejtés könyvében, hogy nincs “hatás”hanem, van egy RENDSZER a csiilagállásokban ami analóg az életünkkel. Viszont nem ajánlja az Úr hogy ezt nézegessük !
     “Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!” Izaiás 45.11.

 3. Egy észrevétel: A cikk elején még 1066-ban volt a Halley üstökös első feljegyzett megjelenése, a közepén pedig már 66-ban is látta Josephus Flavius. A Wikipédia szerint i.e. 466-ban volt az első ismert észlelése. A cikk íróját szeretném megkérni, hogy olvassa át újra a cikket és javítsa az esetleges gépelési hibákat.
  Gyakran olvasom ezt az oldalt, és bár nem mindennel értek egyet, szerintem is hamarosan megérkezik a mi Urunk.
  Furcsa, hogy sok fontos eseményt egy-egy üstökös előzött meg, és még több hasonlóan fontos esemény mindenféle kozmikus előrejelzés nélkül bekövetkezett.

  1. Nekem is van 1 észrevételem, mégpedig szeptember 11.-e! Az önmerényletet nem nevezném szerencsétlenségsorozatnak. Beépített CIA (leányszervezete a MOSSAD) ügynökök akik szándékosan hergelik az Arab hazafiakat az USA ellen, hogy még jobban ellenőrizhessék az embereket, az véleményem szerint nincs összefüggésben az üstökös megjelenésével.

   Kanku!

   Az azért elég furcsa, hogy sok szervezet nevében, vagy nevének rövidítésébrn megtalálhatók titkos társaságok nevei, vagy betűi. Nokia (il)lumina(te), A 2012-s olimpia logójából pl. a Sion szó olvasható ki! A reklám,mikor Mario és Sonic kezet fognak, mikor a legnagyobb ellenség a két fejlesztő, a MASONIC (kőműves) szó olvasható ki! Vagy nézd meg Balázs Vodafon reklámját, mikor a motoron ül, és maga előtt fénykpez. Jól figyeld meg a reklámot, mert sok mondanivalója van. Vagy 1 üzenetet közvetít?

   1. Szia Hunos. Látom nagy Piros Pirula Projekt rajongó vagy. 🙂 Nem baj, én is. Egy totál sátáni világban élűnk, csak titokban van tartva. De már szivárog…

    1. Jé. Hasonlítok a képemhez. Ez kitől van ? Véletlen vagy jel ? Ez mindenkinél így van (remélem nem) ?

 4. Edes istenem. Ha mar a majak felsultek mint a szalonnam a nyarson. Mert kel a nepet riogatni? Elmondom mi lesz november utan. December. 😀

  1. A maják abszolút nem sültek fel drága barátom. Látom, hogy mennyire agyontájékozott egy ember lehetsz. Ők sosem jósoltak világvégét. A naptárjuk leteltével (2012 dec. 21.) egy új korszak kezdődik, ennyi…

   1. Egyetértek veled! Egy korszakváltás kezdődik a Maya naptár lejártával,amely szerintem a főld,és bólygók közötti időszakos változással van kapcsolatban. Mégegyszer írom (szerintem)!! Te hogyan látod?

  1. Bender!
   A szoban forgo ustokos hivatalos neve C/2012 S1(ISON). Az “ison”, ezesetben a felfedezo tarsasagra utal, vagyis az orosz szekhelyu INTERNATIONAL STIENTIFIC OPTICAL NETWORK -ra (ISON-Kislovodsk, Russia). Vitali Nevski nevu csillagasz 2012.09.21-en fedezte fel. A media tehat helytelenul hasznalja az ISON elnevezest.

   Az, hogy mi ebbol a tanulsag, azt rad bizom.

 5. Azt se feledjuk el, hogy a keleti bolcsek a csillagok allasa szerint talaltak meg a megszuletett messiast. Es TUDTAK, hogy o a megvalto.
  En nem foglalkozom asztrologiaval, mert varazslasnak tartom. De fentiek alapjan a Biblia is utal ra, hogy ez letezik.
  A 2012-2013-as evekben tobb olyan bolygo- es csillagzat egyuttallas volt es lesz, melyek igen ritkak a vilagtortenelem soran.

  2013 nyaran lesz egy olyan bolygoegyutallas, amely meg soha sem volt az ismert tortenelemben.
  Es erdekessegkeppen ez a kep szemlelteti:

  http://kepfeltoltes.hu/130129/galaxy_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

  1. Csak érdekességként elmondom: a tudósok közül, főképpen a biológusok közül, az elmúlt években sokan azon a véleményen vannak, hogy tulajdonképpen az emberiség megfigyelése az üstökösökkel kapcsolatban, nem is annyira “babonaság”. Úgyanis, az üstökösök megjelenésekor, mindig valamilyen nagy, világméretű járvány (himlő, pestis) jelentkezett. És amit nem tudnak hová tenni, az az ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre történt a világon! Ma ez, a mai utazási lehetőségek mellett, már nem lenne feltünő, de az akkori emberek nem utazgattak messze a szülőföldjüktől. Márpedig, mint írásos dokumentumokból kiderült, a járvány az üstökösök megjelenésével egyidőben, Ázsiában, Kinában, Angliában, Európa többi országában is(csak azokat említették, ahonnan írásos anyag létezik, a többi feltételezés) egyszerre, egyidőben lépett fel! Vagyis nem úgy, hogy xy -on elment valahová, és terjedt a fertőzés, hanem mindenütt kitört!
   Ezért úgy gondolják, hogy ezeket a virus, és baktérium törzseket, tulajdonképpen az üstökösök csóvája “szórta” a földre! Hiszen úgyan azon törzs pusztított Kinában, mint Angliában! És úgyanakkor! (mint tudjuk a hajóutak abban az időben több hónaposak, évesek voltak!
   Amit a “néphít” Isten büntetésének a jelének tart, azt ők úgy magyarázzák, hogy az univerzumban való bolyongásuk alatt, ezek az üstökösök összeszednek mindent, mindenhonnan, és azután “terítik”!

  2. Az ugye nem újdonság, hogy a közölt rajznak semmi köze a valósághoz? Ilyeneket az asztrológus sarlatánok szoktak készíteni, akik az égitesteket, konstellációkat még véletlenül sem az égbolton ténylegesen elfoglalt pozíciójukban ábrázolnak, ráadásul olyan “koordinátarendszerben”, melynek mind a kezdőpontja, mind a beosztása még a rajz különböző pontjain is eltérő. Ha megnézed az ég állapotát az adott napon egy valódi csillagászati programmal (akár a legegyszerűbb ALW2-vel, akár a fotorealisztikus Stellariummal, vagy a profi Guide ill. a free CdC programot használva), akkor tisztán látható, hogy az általad linkelt képnek a valósághoz nem sok köze van.

   1. A képet természetesen csupán illusztrációnak szántam és valóban téves az aláírás, ami azon az oldalon szerepelt ahol találtam. Szerintem a Szuperman-ből van 😀

 6. A világban rengeteg a “szerencsétlenség”, háborúk törnek ki, birodalmak buknak el és újak keletkeznek. Egyik katasztrófa a másikat követi. Éhínségek, járványok, földrengések, stb.
  Az Örökkévaló Istenünk a világegyetemet és az ég csillagait az ember teremtése előtt teremtette, azóta a kiszabott pályájukon keringenek.
  Így volt ez már Jézus életének idejében is! – amikor az utolsó idők jeleire figyelmeztetett.
  Többek közt arra is, hogy az UTOLSÓ időkben lesznek jelek a napban, holdban, csillagokban. Ha Jézus idejében is voltak periódusonként visszatérő üstökösök, akkor egész biztos, hogy Jézus sem az utolsó időkben is megjelenő üstökösökről beszélt, hanem MÁS jelekről.
  A gonosztól vezérelt, vagy megtévesztett emberiség az, aki a “szerencsétlenségeket” az üstökösök megjelenéséhez kapcsolja.

  “Sok esetben azt látjuk, hogy fontos események négy évvel az üstökös megjelenését követően következtek be, …”
  Napjainkban különösen veszélyes az ilyen gondolkodásmód, főleg a kereszténységre nézve.
  Jézus szavaiból tudjuk, (sőt az Ószövetségből is,) hogy “küszöbön áll” egy Isten által megengedett nagy változás, az antikrisztusi idő, és a “haragpoharak” kitöltésének ideje.
  Ha a “népi hagyomány üstököséhez” mérjük az “időpontot” és nem az “eseményekre, Jézustól kapott jelekre” koncentrálunk akkor ha az korábban következik be, mint az üstökös által jelzett idő, nem fogjuk észrevenni, hogy már be is léptünk a “vészkorszakba.”

  1. “Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” (Máté 16:3)

   Miért kevernénk össze a “borús eget” magával a zivatarral? Számomra ez csupán egy érdekesség és semmiképpen sem hasonlítanám mondjuk a Máté 24:29-ben leírtakhoz.

   1. Köszönöm Thea!
    (Nem is Rád gondoltam. D)

    Remélem, sokan olvassák az Idők Jeleit, hittel, akár hitetlenül, és kereső emberek is.

    A cikkből nekem az jön le, (esetleg másnak is) hogy az üstökös megjelenése hozza a negatív változásokat “jövő novembertől”, illetve az utána következő 4 évben.

    Erre volt a válaszom, hogy ne az üstököshöz igazodjunk, mert az hamis állítás is lehet.
    Könnyen lehet, – sőt, magam részéről valószínűnek is tartom – (Jézustól kapott jelek alapján) hogy hamarabb bekövetkezik a “törvénytaposó megjelenése” mint az üstökösé.

 7. Jóel. 2,30
  És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
  ?
  Jóel. 2,31
  A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
  ?Jóel. 2,32
  De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhí az Úr!

  Jóel. 2,12
  De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is
  Jóel. 2,15
  Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!

 8. “Vespasianus például kifejezetten kigúnyolta az érkező üstökös állítólagos jelentőségét, azonban még abban az évben meghalt.”

  Ez azert tortent, mert nem kuldte tovabb 10 ismerosenek! 😀

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend