Bibliatanulmányok

Bibliatanulmány Dániel könyve 7. fejezetéből

A négy vadállat és a kis szarv

Joseph Candel

A beteljesedett bibliai próféciákból nyilvánvaló, hogy a Biblia isteni inspirációra íródott. Arra is hitet ad, hogy a még be nem teljesedett próféciák is mind be fognak majd teljesülni pontosan úgy, ahogyan meg vannak jövendölve. Ezért olyan fontos Dániel könyve: mert olyan próféciákat tartalmaz, melyek a múltban nagyon pontosan történtek meg, illetve olyan nagy jelentőségű eseményeket is leír, amelyek sok biblikus és keresztény szerint még életünk során bekövetkeznek majd.

A hét világbirodalom

Ahogyan az Dániel könyvének 2. fejezetében le van jegyezve, K. e. 602-ben Nabukodonozor babilon fejedelme álmot látott egy hatalmas szoborról, amit Dániel próféta értelmezett: az eljövendő királyságokat szimbolizálta, melyek a babiloni birodalom napjaitól egészen Jézus visszajöveteléig és királyságának felállításáig következnek a törté­nelemben.

Közel ötven évvel később Dániel maga is látott álmot, melyben a fentiek közül 4 birodalom szintén szerepelt, valamint az eljövendő antikrisztusi világkormány is.

?Babilónia királyának, Bélsaccarnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta.

Ezeket mondta el Dániel: Éjszakai látásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkor­bácsolta a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki.

A következő, a második vad­állat, medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki: ?Kelj föl, egyél igen sok húst!”

Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki.

Ezután egy negyedik vad­állatot is láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt.

Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt” (Dániel könyve 7,1-8).

A négy vadállat Dániel álmában ugyanazt a négy birodalmat szimbolizálja, mint amelyeket Nebukadneccar király látott álmában, a szobor formájában, és ahogyan az Dániel könyvének 2. fejezetében fel van jegyezve.

Hope Prophecy Inside Custo1“Az ég négy szele felkor­bácsolta a nagy tengert” (2. vers). A négy szél lelki hatalmasságokat képvisel, melyek által Isten meghatározza, ki uralja az emberi királyságokat (Dániel könyve 4,25). A Bibliában a tenger gyakran jelképezi a népek tengerét (Lukács Evangéliuma 21,25; Jelenések könyve 17,15).

?Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől” (3. vers). A történelem során nemzetek szimbólumaikat különböző állatokról, madarakról, vagy más teremtményekről mintázták meg – így például az amerikai sas, az orosz medve, a kínai sárkány, az angol oroszlán és így tovább. Figyelemre méltó, nemde, hogy néha milyen pontosan tükrözik az adott ország karakterét!

?Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak” (4. vers). Babilont oroszlánként is (Jeremiás könyve 4,7), illetve sasként is (Jeremiás könyve 49,22) megszemélyesíti a Biblia. A szárnyas oroszlán gyakori motívum volt a babiloni művészetben. A vadállatok és a madarak királya az erő és a gyorsaság szimbólumai.

?Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki” (4. vers). A fenséges vad megtöretett, majd megváltatott. Ez Nebukadneccar hétéves őrült korszakát reprezentálja, a megaláztatását és a pozitív változást, ami ennek eredményeképp bekövetkezett, és amit Dániel könyvének 4. fejezetében jegyeztek fel.

?A következő, a második vadállat, medvéhez hasonlított” (5.vers). A medve lassú, esetlen, a puszta erejére hagyatkozó állat, és ilyen volt Perzsia hatalomra törése is – a létszámfölény és a brutális erő győzedelmeskedett. Modern történészek Xerxész, Perzsia negyedik királyának haditengerészeti flottáját, valamint szárazföldi csapatainak számát 200-300 ezer katonára becsülik. Ez óriásinak számított a Krisztus előtti VI. században.

?Félig már fölkelt” (5. vers). Ez azt jelzi, hogy az egykor a Médek által uralt Perzsa Birodalom átvette a vezető szerepet, miután Cyrus elfoglalta a trónt K. e. 550-ben.

?Három borda volt a szájában, a fogai között” (5. vers). A három borda az előző három birodalmat jelképezi: Egyiptomot (K. e. 2100-K. e. 1481), Asszíriát (K. e. 1100-K. e. 606), és Babilont (K. e. 606-K. e. 538).

?Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak” (6. vers). A leopárd, mely a Görög Birodalmat képviseli, a leggyorsabb a vadállatok közt és rendkívül ádáz. A négy szárny a gyorsaságra utal, amellyel Nagy Sándor, Macedónia királya, és a görög sereg vezetője meghódította a Perzsa Birodalmat. Nyolc év leforgása alatt a görög hadjárat egészen Indiáig jutott. A négy fej a birodalom négy részre szakadását szimbolizálja Nagy Sándor korai, (32 éves volt) láztól bekövetkezett hirtelen halálát követően (Dániel könyve 8,1-8; 20-22; 11,1-4).

?Ezután egy negyedik vad­állatot is láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt” (7. vers). Babilont, a Perzsa, Görög és más birodalmakat erőszakkal vezettek, és erőszak által buktak el, de a Római Birodalom az egész világon példa nélkül álló volt!

A történelmi eseményeket követve mondhatjuk, hogy Dániel pontosan megjövendölte a következő három birodalmat, melyek az álom idejében éppen uralkodó hatalmas Babilont követték. Mit mutatott vajon Isten Dánielnek a mi jövőnket illetően?

?Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt” (8. vers). Ez a ?kis szarv” emberhez hasonló szemekkel, és nagyokat szóló szájjal az eljövendő világdiktátor, aki az Antikrisztusként ismert, és a megtestesült ördög (a Jelenések könyvének 13. fejezete fenevadként említi).

A 17. vers kezdi az értelmezést: ?Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön.”

?Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vad­állatról? Tíz szarv volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, három pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél” (19-20. vers). Itt újabb információt tudhatunk meg az Antikrisztus karakteréről, hogy majd felismerjük, ha feltűnik a világ színpadán.

?A válasz így szólt a negyedik vadállatról: lesz egy negyedik királyság a földön? a tíz szarv ezt jelenti: ebben az országban tíz király uralkodik” (23-24. vers). A tíz szarv a tíz királyt képviselve felbukkan a Jelenések könyvében is az Antikrisztussal kapcsolatban (Jelenések könyve 17,12-13). Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy ezek nemzetek vagy hatal­masságok az Antikrisztus végső birodalmában, ami az egykori Római Birodalom romjaiból emelkedik majd ki, miután a 10 szarvú Antikrisztusi királyság a római ?vadállatból” származik (Dániel könyve 7,7) a modern Európához hasonlóan. Ha ez az értelmezés helyes, az Európai Unió beteljesítheti ezt a ?tíz szarv” próféciát, és fontos szerepet játszhat a végső időkben.

?Még egy másik is következik utánuk? Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra (három és fél évig)” (24-25. vers). Újra képet kapunk az Antikrisztus zsarnoki hatalmáról, hogy milyen ?váratlanul jön, és a királyságot csellel szerzi meg” (Dániel könyve 11,21), de hétéves uralmának felénél lehull a lepel, és nyilvánvalóvá lesz igazi gonosz karaktere (Dániel könyve 9,27). Üldözni kezdi azokat, akik szemben állnak majd vele. Ez a három és fél éves periódus a nagy nyomorúság időszaka lesz (Máté Evangéliuma 24,15. 21; Dániel könyve 7,21; 11,31; Jele­nések könyve 13,5-7).

Ám Jézus visszajövetelével elbukik majd az Antikrisztus, és a ?Felségesnek szentjei foglalják el a királyságot (az armageddoni csata után), és örökre birtokolják azt” (18. vers).

Előző posztKövetkező poszt

2 hozzászólás

 1. De aztán Isten a következ?t mondja
  Dánielnek Dániel könyve 12.-ik fejezetének a 4.-
  ik és a 9.-ik verseiben:
  ?Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és
  pecsételd be a könyvet a végs? id?ig:
  tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a
  tudás. És monda: Menj el Dániel, mert be
  vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég
  idejéig.?
  Más szóval Isten tudomásunkra hozza, hogy
  a Biblia ( vagy ?a könyv? ha úgytetszik) számos
  fontos feljegyzést tartalmaz az id?k végével
  kapcsolatban, de Isten nem fogja ezt feltárni
  el?ttünk, egészen az id?k végének közeledtéig.
  10.-ik versben Isten folytatja:
  “Megtisztulnak,megfehérednek és megpróbáltatnak
  sokan,az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek,
  és az istentelenek közül senki sem érti,
  de az értelmesek értik,

 2. A
  Szentlélek elhagyta az egyházakat, mivel azok
  nagyon sok mindent tanítanak, amelyek egyáltalán
  nem igazak a Bibliára nézve, beleértve egy olyan
  megváltástervet, amely a Biblia tanításaival
  homlokegyenest ellentétes, így azok akik még
  mindig valamely egyház tanainak követ?i 2011
  május 21-én, megváltatlanok maradnak. Ennek
  ellenére az egyházak mégis a következ?ket tanítják
  a tagjaiknak:
  1. Egyházuk vallást tev? tagjaiként
  biztonságban lehetnek Krisztus oltalmában.
  2. Senki sem tudja Krisztus visszatérésének
  napját vagy óráját. Így tehát teljesen biztosak
  abban, hogy Krisztus úgy fog eljönni, mint tolvaj
  az éjszakában

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Send this to friend