Bibliatanulmányok

Az Antikrisztus színrelépése

shadow-person-196x300Joseph Candel

Eleinte a világ úgy tekint majd az Antikrisztusra, mint a várva várt politikai szupermenre, aki végre békét és gazdasági stabilitást hoz az emberiségnek. A legtöbb ember a béke emberét és a bölcs, megnyerő vezetőt látja majd benne. ?Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol? és ?hízelkedéssel?, azaz ?cselszövéssel?, ahogy az eredeti héber ?chalaqlaqqah? szót gyakran fordítják, ?jut az országhoz? (Dániel 11:24,21).

Ahhoz azonban, hogy a világ készen álljon az egységes világkormány és a ?mindenható? vezető elfogadására, a világnak nagyon kétségbeesett helyzetbe kell kerülnie, a béke és biztonság pedig nem éppen ezt a hatást érik el. A háború, a terrorizmus, a gazdasági összeomlás és katasztrófák viszont tökéletesen előkészítik a terepet az Antikrisztus ?békés? hatalomátvételére.

Az Antikrisztus és emberei most is keményen dolgoznak, hogy a világot káoszba sodorják és előkészítsék a politika színpadát a hamis megváltó bevonulására. A gazdasági, politikai és természeti katasztrófákat kihasználva ebbe az irányba terelik az eseményeket.

Miért nem képes valaki végre véget vetni az emberek szenvedéseinek Afrikában, felszámolni az éhezést és megállítani az öldöklést Szudánban, Szomáliában, Kongóban, Ugandában és még sok más helyen? Miért sodródik Haiti egyik katasztrófából a másikba? Miért egyre gazdagabbak a gazdagok és egyre szegényebbek a szegények? Hogyan történhet meg, hogy egyes országok minden következmény nélkül elnyomhatják saját polgáraikat vagy támadhatnak meg más nemzeteket? Van megoldás a közép-keleten folyó mészárlás megállítására? Lehet-e együttműködés a világ vallásai között, hogy követői ne gyilkolják többé egymást?

Az emberek szüntelen konfrontálódnak ezekkel a kérdésekkel a médiában. A világ nemzetei és az ENSZ tehetetlennek tűnnek minden fronton.

Mit lehet tenni most, hogy a világ egy újabb globális háború kirobbanásától és ismételt gazdasági összeomlástól tart? Minden újabb válsággal az emberek egyre inkább egy politikai megváltó után kiáltanak, aki kihúzza őket a bajból.

Amikor eljön az idő, és a hangulat megérik rá, az Antikrisztus előáll megoldásával. ?Össze kell fognunk,? jelenti majd ki ?én pedig tudom a megoldást?.

A 2004-es ázsiai tsunami csupán egy volt a végső idők számos jele közül, amelyekre maga Jézus figyelmeztetett, mikor a második eljövetelét körülvevő eseményekről beszélt.

?Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.? (Máté 24:6-8)

?És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.? (Lukács 21:25-26)

Mint a legtöbb katasztrófa, amire az egész világ figyel, a tsunami is segített előkészíteni az Antikrisztus útját az embereken eluralkodó pánikon keresztül. Eredményeként az emberek jobb előrejelző rendszert és pontosabb megfigyeléseket akartak. Bár ezek a programok hasznosak mégis legtöbbször a nagyközönség számára nem ismert célokat is teljesítenek. A világ egyetlen kormánnyá történő egyesítésén mesterkedő emberek könnyen fel tudják használni ezeket a rendszereket, hogy még inkább irányításuk és hatalmuk alá vonják a földet. Az Antikrisztus apránként készül az elkerülhetetlen napra, amikor lehullik arcáról a lepel.

?Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival.? (I. Thessalonika 2:1, 3, 9)

?És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.? (Dániel 8:23-25)

Eközben bármi és minden, ami aggodalmat és félelmet kelt az emberekben az Antikrisztus malmára hajtja a vizet. Egy fuldokló ember kész bármibe belekapaszkodni, bármilyen segítséget elfogadni, csakhogy megmeneküljön a fulladástól, akkor is, ha ez a segítség történetesen egy magát Istennek képzelő vezető által irányított világkormány formájában jelentkezik.

Napjaink eseményei, akármilyen tragikusak és ijesztőek, mind Isten tervének részei ezekre a végső napokra, és minél hamarabb teljesednek be, annál előbb jön vissza Jézus, hogy véget vessen minden szenvedésnek, bánatnak, fájdalomnak és gonoszságnak. Akkor, de csakis akkor végre győzedelmeskedik az igazság és ?az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.? (Habakuk 2:14)

Előző posztKövetkező poszt

18 hozzászólás

 1. http://www.masodikeljovetel.hu. Kérjétek a Szentlélek vezetését,hogy meglássátok Isteni eredetűek ezek az üzenetek.Sok közülük már megvalósult,sok most bontakozik ki.Megvalósult belőlük Izrael lejáratása Soros által,az Egyház beszennyezése modernizáció címszó alatt,a háborús előkészületek,a szexuális szabadosság jogainak sztárolása stb.Az üzenetek leírják az igaz Messiás eljöveteléig megvalósuló eseményeket.Leírja az antikrisztus terveit,hogy mit fog majd tenni,hogy fog kinézni stb stb.A Szentháromság kéri,hogy csak ezen üzeneteken keresztül hallgassunk rá,és más jövendöléseket,próféciákat ne vegyünk figyelembe,főleg ne ezoterikusat,és amik szenzációhajhászáson alapulnak.Harcoljatok az ördög fertőzése ellen az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének napi,rendszeres imádkozásával!

   1. Nem “dőltem be” és nem “repedtsarkú” hacsak be nem vállalod amit Jézus mondott arról hogy mi a következménye annak, ha valaki a másikra pl. azt mondja: bolond …

    Csendesebben, Arpiel, az Úr Jézus meg fogja mutatni neked majd, mit jelent az, hogy “katolikus” a LÉNYEGET illetően és nem a rosszhír-keltést, a látszatot meg a pokol kapuit (amelyek ugye nem vesznek erőt rajta) !

    1. Kiegészítem: a “csak ezeken az üzeneteken keresztül”-t NEM FOGADOM EL és szerintem MÁS SEM aki erre hivatkozik… DE egy-s-más meggyőző volt, ami ELŐBB volt oda leírva, mintsem bekövetkezett volna !
     Hogy azt a beszivárgott szabadkőművesek csinálták,mert előre tudták? Na az az eset az, melyre Jézus azt mondta: “ha Belzebub segítségével űznöm ki az ördögöket, akkor az az ország meghasonlott önmagával” !

     Lehet,hogy másnak nem új, nekem borzasztó volt végighallgatni, és különösen, ha arra gondolok hány JÓ SZÁNDÉKÚ ember került közéjük ! Csak azért, mert az észt, értelmet NEM vetjük el? És mi lesz abból 🙁 https://www.youtube.com/watch?v=VsfDSnL8ArM szóval, kedves Arpiel aggódj és imádkozz inkább értük !

    2. Kedves Éva, te vagy Ricsi ? Mert én neki írtam amit írtam. Rólad nem is feltételeztem, hogy bedőltél volna egy a katolikus tömegek mindenféle csoda látnoki kijelentésekre és egyéb a babonához közel álló megtévesztésekre éhes hamisítványnak.

 2. Attól tartok, ha Jézus újra eljön ugyanúgy a kereszten végzi, mint az első körben.
  Buddha meg 2500 évenként végelgyengülésbe “nirvánul”.
  Ezek vallások (emberi agy szüleményei).
  Az antikrisztus is teszi, ami a dolga, virul az emberi gyarlóságon.

  A képlet végtelen egyszerű: “Dolgozz magadon, ne másokat hibáztass!”

  1. Jézus nem egy vallás, hanem Isten fia.
   Amikor pedig meghalt a kereszten, a testben, emberként halt meg. Nem ott “végezte” hanem tudatosan tette meg érted és értem. Mindenkiért. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16

   Amikor visszajön nem emberként, hanem istenként érkezik majd.

   “Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta.” – Rómabeliek 6:9

   Amit a végén írsz, hogy “dolgozz magadon” minden vallás mottója. Ez az amiben Jézus különbözik. A hit és a megváltás ajándék, mindegy milyen jó vagy rossz valaki, a tied lehet. Utána természetesen egy keresztény próbál szeretetben élni, de tökéletes soha nem lesz és nem ettől függ a megváltása.
   (Buddha csak egy ember volt, akit egy idő után istenként kezdtek imádni.)
   http://idokjelei.hu/2011/01/az-igazsag-nyomaban/

   1. Hát ez itt a Thea-sztalod, bár nagyon beszűkült tudatállapot.
    A kereszténység frankó, a többi az smafu…
    Nos Krisztus előtt is volt hit és istenkép nem is akármilyen.
    Erkölcseiben sokkalta magasabb szinten volt az emberiség,
    mint Jézus után bármikor (siralmas eredmény)!
    Csak ez a judeo-kereszténység szeretné elhitetni velünk,
    hogy az ács fia előtt csak barbárság létezett.
    Ez a szemellenzős tekintélyelvűség a legsötétebb verem,
    amiben ezek a tanok (hanyatlásnak indulva) vergődnek.
    És mégis, mai világunk is kitermeli a maga tiszta-tudatú
    látnokait, akik tisztán látják az Isten és ember szimbiózisát.

    1. “A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” – Zsidók 11

     Ahogy mondod, hit mindig is volt. Amennyiben pedig szerinted az én vagy más keresztények személyes kapcsolata Istennel beszűkölt tudatállapot vállalom. Bár szerintem nem így van. “Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” – János 1:18
     Komolyan úgy gondolod az oldalt böngészve, hogy beszűkült emberek szerkesztik?

     Az emberiség erkölcse valóban zuhanórepülésben van, de ezt talán nem kellene Istenre vagy Jézusra kenni. Isten minden embernek szabad akaratot adott. Szabadon választhatnak jó és rossz között és egyre többen a rosszat választják. Ez az utolsó idők egyik jele is:
     “Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak” I Timóteus 4:1 és “Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” II. Timóteus 2:2

    2. Ne értsd félre a kereszténységben nagyon sok hasznos tézis van, ami az emberiség javát szolgálja.
     Ugyanakkor egy rendkívül kirekesztő vallás (megannyi háború okozója)!
     Te magad is azonnal ledegradáltad Buddhát – Jézus valószínűleg furcsán nézne rád.
     A nagy vallások többsége (hibáik ellenére) azonos irányba mutatnak.
     Nincs joga egyiknek sem kizárólagosnak tekintenie magát.
     Ez itt nem a reklám helye, de megkérdem: Eckhart Tolle írásaival találkoztál-e?
     Ö nem vallási tanító, de minden vallás igazi értékeire rávilágít és közérthetően leírja, szimbiózisba hozza azokat.

    3. Én személy szerint nem vagyok vallásos, nem tartozom egyetlen egyházhoz sem. Mondjuk úgy, a Jézus általi megváltásban hiszek. A háborúkat nem a kereszténység (vagy hogy pontosabban fogalmazzak azok az emberek, akik őszintén hittek Jézusban), hanem a korrupt vezetők okozták, akik a vallás köpönyege mögé bújva rendelték el mások leigázását. A középkori vallási vezetők sokszor még Istenben sem hittek. Ennek nincs köze Jézus tanításaihoz, aki azt mondta ?Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.?

     Akkoriban a vallást használták eszközként, most a globális felmelegedést, a terrorizmust és hasonlókat. A vezetők számára a vallás mindig is csak eszköz volt. Egyébként nemcsak a kereszténység nevében háborúztak, háborúznak az emberek. Nézd meg a különböző muzulmán és buddhista ágazatok követői közötti véres konfliktusokat. Ezek az emberi gyarlóságból, nem Istentől erednek.

     Az, hogy szerintem ezek a vallások nem vagy nagyon kanyargós úton vezetnek el Istenhez, nem zárja ki azt, hogy szeressem a követőiket. Ezeknek a vallásoknak is megvan a céljuk. Van, aki több lépcsőn át jut el Istenhez, csak van rövidebb út is. Az Antikrisztus uralkodása alatt egyébként más vallások igaz követői is fellázadnak majd a világkormány ellen.

     Buddhát egyébként nem kellett ?ledegradálnom?, hiszen soha nem is állította magáról, hogy Isten, csak a követői kezdték isteníteni halála után. Jézus viszont azt mondta ?én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.?
     Sok különböző vallás követőjével beszélgettem már, de úgy tűnt legtöbbjük életük végéig keres és nehezen tudják elfogadni, hogy a megoldás rendkívül egyszerű. Isten nem akarja bonyolulttá tenni az emberek számára, hogy megtalálják és személyes kapcsolatuk legyen vele, hiszen Isten maga a szeretet. (I. János 1:8) Az emberek viszont büszkék és szeretik hátba veregetni magukat, hogy elmondhassák ők milyen keményen dolgoztak azért, hogy megtalálják Istent és elérjék az ehhez szükséges lelki szintet és lám, sikerült. ?Ugye milyen ügyes voltam??

     Egyébként, ha szeretnéd tudni az igazságot, kérdd magát Jézust, hogy mutassa meg neked! Válaszolni fog!

    4. Jézus Krisztus nem kirekesztő. ?Aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.? Jn. 6:37.

     Igazság viszont csak egy van. Ha a Kékestető a legmagasabb pont Magyarországon, akkor nem kirekesztő azt mondani, hogy nem a Tubes, az Istállóskő vagy Csóványos a legmagasabb. Akár mennyire is politikailag korrektek, széles látókörűek vagy befogadók vagyunk, a Kékes az.

     ?Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam? Jn. 14:6. Ezt sem Buddha, sem Mohamed, sem Eckhart Toll nem mondta, nem is mondhatta, mert nem voltak Isten fiai, és nem haltak meg senki bűneiért. Mivel tudjuk, hogy ingyen ebéd pedig nincs, így nekünk az egyetlen lehetőségünk az örök életre, a bűneink bocsánatára, Jézus Krisztus áldozatának elfogadása.

    5. Igen Jézus nem kirekesztő, hanem (divatos szóval) plagizátor.
     A pártus birodalomban okosodott ki, találkozva ősi tanokkal,
     melyek eszenciáját magába szívva “írta” meg disszertációját.
     Valószínű, hogy írni mégsem tudott, mert mindent “tollba” mondott,
     nincs saját írásos műve, pedig akkoriban mívelték páran,
     látsd: kumráni tekercsek.
     Minden amit mondott, (jó esetben) csak másodkézből maradt ránk
     és hogy mi is hangzott el pontosan azt a Jereváni rádió óta sejthetjük.
     Ezek alapján Jézus legalább annyira Isten fia, mint bármely más
     teremtmény ebben a világban!

    6. “A beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” János 6:63
     Ne írj olyasmiről, amiről nincs személyes tapasztalatod. “Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.” (János 3:11) Viszont van remény még, hogy egy napon te is megértheted, mert “a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot megelégíttetnek,” főleg ha nem az agyaddal, hanem a szíveddel próbálod. 🙂 “Az utolsó időkben nehéz idők jönnek, mert az emberek … mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.” (II. Timóteus 3:7)

     (Ennek most már végképp semmi köze a cikkhez, úgyhogy további hasonló kommentjeid ide írd: http://forum.idokjelei.hu/topic/vallasok-avagy-az-igazsag-keresese-2)

   2. A kővetkező sorok senkinek se szólnak, csak írásban foglalom a gondolataimat.
    A személyeskedések és a “na jó! akkor viszlát! látom veletek nem lehet normálisan vitatkozni” reakciók mindig az adott személy bizonytalanságát bizonyítja. Egy, kettő, három alkalommal még belefér a dologban, személy szerint még szeretek is vitatkozni, de azon túl már kezd viccessé válni a dolog,….persze mindenki megírhatja véleményét ahányszor csak akarja, mert ilyen ez az oldal(legalább is úgy gondolom) legfeljebb elmaradnak a reagálások a többiek részéről, mert van olyan, hogy “az okos enged………………………………………”.

    És ezt már egy üzenet azok részére akik még mindig a tudatosan felépített korlátok között gondolkodnak……

    THINK OUT OF THE BOX!

  1. II Thes. 2

   1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
   2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
   3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
   4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

   Tehát először az antikrisztusnak kell megjelenni, és uralkodni az újjáépített jeruzsálemi templomban, és csak azután jön vissza Jézus. De a templomhoz még hozzá sem fogtak és az antikrisztus sem jelent meg, így szinte kizárt a 2011 májusi időpont, mint ahogy 2012 is.

 3. ?Mert készakarva nem tudják azt,hogy egek régtől fogva voltak, és föld,

  mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;

  Amelyek által az akkori világ? vízzel elboríttatván elveszett:

  A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek,

  tűznek tartatván fenn,az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára?

  Péter második levele 3.-ik rész 6-7 verseiben!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=Nfhl18np1bo

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend