Bibliatanulmányok

A pokol kapui

Mi ez már megint? – kérdezhetik egyesek. Újabb apokaliptikus figyelmeztetés? A cím alapján éppen az is lehetne, de most nem egészen erről lesz szó.

Legutóbb épp a pápa esetleges lemondása került szóba és írásom középpontjában éppen egy olyan bibliai részlet áll, ami a katolikus hívők szemében a pápaság létjogosultságát hivatott alátámasztani.

Biztosan kitaláltátok már, hogy Jézusnak Péterhez intézett szavairól van szó, amikor tanítványaival Cézárea Filippiben járt és feltette azt a bizonyos kérdést: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” A különböző válaszokat meghallgatva végül Péter is megszólal: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus nem rejtette véka alá, hogy ez a helyes válasz és megdicsérte Pétert, amiért Isten hangjára figyelt, majd elhangzik a sokat idézett és még többet vitatott mondat:

„Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Máté 16:17)

Nemcsak számunkra, de nyilván az ókori Izraelben élők számára is egyértelmű volt, hogy a görög Petros név követ jelent és bár azok közé tartozom, akik hiszik, hogy a meglévőn, vagyis Jézus Krisztuson kívül más alapot senki nem vethet1, a mondat mégis tartogatott meglepetéseket számomra.

Abban is biztos vagyok, hogy a testté lett Szó, aki nemcsak világokat, de nyelveket is teremtett, a szójátékok mestere is, így Péter neve sem véletlenül került a mondatba, ugyanakkor az is egyre világosabb számomra, hogy Jézus itt nem az egyház felépítésére vagy hierarchiájára, hanem az emberiség pár ezer éves történelmét átszövő egyik kozmikus összefüggésre célzott, amivel a tanítványai minden bizonnyal tisztában voltak.

cézareaMegvizsgálva Cézárea Filippi földrajzi elhelyezkedését, kiderül, hogy milyen sziklára utalhatott Jézus. Cézárea Filippi az Ószövetség idején Básánként, vagyis a „kígyó helye” néven ismert területen feküdt, a Hermon hegy lábánál, amit annak idején két óriás király, Óg és Szíhón, a hírhedt Refaim és Anakim leszármazottai uraltak. Főbb városaikat, Edreit és Astárótot, az ókori Ugaritból fennmaradt rovásírásos táblák is említik.

A lényeg, hogy a helyszín mindenki számára ismert volt az ókori keleten. Egy időben a Pán-kultusz központjának számított és itt állt Zeusz egyik temploma is, akinek földi megtestesítőjét Augusztus Cézárban látták a Jézus idején élt rómaiak.

Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén2.

"Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén"
“Történészek szerint egykor 20 pogány templom állt Hermon hegyén és környékén”

Ugarit lakói szerint Edrei és Astárót jelképezték az alvilág bejáratát, vagyis a „pokol kapuit”. A tanítványok szemében Básán egyértelműen gonosz, baljós hely volt. A két szövetség közötti zsidó irodalom (például Énok 1. könyve) szerint, a bukott angyalok is itt, a Hermon hegyen érkeztek a Földre, hogy feleséget vegyenek maguknak az ember lányai közül3, akiknek a leszármazottait Nefilimnek hívták.

Vagyis Péter „ennél a sziklánál”, a Hermon hegy lábánál, a „pokol kapujában” vallotta meg, hogy Jézus a Krisztus, az Élő Isten Fia4.

Jézus válasza tulajdonképpen hadüzenet volt. Nem kérdés, hogy az egyháznak, a hívők közösségének alapja, maga Jézus, ugyanakkor itt Jézus arra is utal, hogy „erre a sziklára”, a „pokol kapujára” építi az egyházát és az, vagyis a kapu, nem lesz képes ellenállni annak.

Sokszor hajlamosak vagyunk kizárólag üldözöttként tekinteni az egyházra, ahol a hívők szinte kizárólag Sátán támadásainak visszaverésével vannak elfoglalva, pedig ez nem így van.

Mióta képes például egy kapu támadni? Egy vár vagy erődítmény esetében a kapu egyértelműen a védelem eszköze. A jelen esetben pedig Isten királysága a támadó. Jézus ezzel a kijelentésével személyesen adta át a hadüzenetet a címzettnek a „pokol kapujában”. A támadás a kapu ellen irányul, ami nem lesz képes ellenállni a rohamnak. A diadal egy kapu esetében annyit tesz, hogy épen és zárva marad. Ennek a kapunak ez nem fog sikerülni.

A pokol egy napon Sátán sírja lesz.

Michael S. Heiser, The Unseen Realm, Recovering the supernatural worldview of the Bible című könyvének felhasználásával

 1. Lásd: 1. Korinthus 3:11 []
 2. Arav, “Hermon, Mount (Place),” 159.o. []
 3. Lásd: 1. Mózes 6:1-4 []
 4. Máté 16:16 []
Előző posztKövetkező poszt

38 hozzászólás

 1. “El kell oszlatnunk azt az aggodalmat is, amely abból fakad, hogy a világ népességéhez viszonyítva egyre kevesebben vannak a keresztények. A kereszténység nem tömegvallás, az egyház nem a hajótöröttek utolsó menedéke, nem mentőcsónak, amelybe csak kevesen férnek bele. Az egyház annak a látható jele, hogy Isten igazán és valóban üdvözíteni akar minden embert. A keresztények hitvallása, istentisztelete, élete és szeretete, világi feladata kijelenti, hogy Isten az egész világnak felajánlotta az üdvösséget.A világot nem nézhetjük úgy, mint a gonoszok táborát, amely szembenáll az egyházzal, a természetes erények nem a pogányok ‘ragyogó vétkei’ csupán; mindenütt, ahol igaz emberséget és emberiességet tapasztalunk, megláthatjuk Krisztus kegyelmének titkos munkáját. Jézus Krisztusban
  az isteni igen vált valóra (2Kor 1,20), amely már rég felülmúlta a világ tagadását. Ha a kereszténység nagyon türelmesen és nagyon szelíden nemet is kényszerül mondani erre a tagadásra, csak azért teszi, hogy tiszta szívből igent mondhasson arra, amit a világ tulajdonképpen mondani akar. A kereszténység semmit sem tagad, igent mond mindenre, csak hozzáteszi, hogy Isten saját végtelenségével ruházta fel az embert. Tulajdonképpen mást nem is hirdet. Ebben az egy állításban benne van az egész örömhír: a teljes bőség, a felfoghatatlan igazság és kimondhatatlan szépség – Istennek szoktuk nevezni -, a teremtmény belső dicsősége Jézus Krisztusban. A végtelen Isten a teremtmény ereje a léthez, és rejtett öröme, amely mélyebb minden szomorúságnál.” ~Nyíri Tamás: Az idők jelei

  https://www.libri.hu/konyv/Az-idok-jelei-22.html

 2. Mate 16:17
  A ” Köszikla” Jezus Krisztus! Ö az Egyedüli ! , akin a pokol kapui nem kepesek eröt venni! Amikor Petert megszolitja, akkor a mindenkori Krisztusban hivöket szolitja meg, akiket az Ujszövetseg kijelentese szerint eleve ismert es elhivott, hogy azok az ö fia abrazatahoz hasonlok legyenek…( Pal 8:29,30) Ezek az emberek a Szent Lelek altal szemelyes kapcsolatban vannak az Urral. Hisz a Szent lelek az Ur lelke! A feltamadt Krisztus ma ugyanugy az öveivel van, mint ahogy a Biblia azt az elsö keresztenyeknel leirja. Isten eme szentjeit nem ismeri a vilag es olyan kevesen vannak, hogy lampassal kell öket keresni. Akik bünbanat altal befogadjak a megvaltot, azokat kicsufoljak es megvetik.
  A “Pokol kapui” megnevezes nem egy valos kaput jelent, hanem a bukott angyalok seregeit, akik hadakoznak a mindenkori szentekkel. Ez a harc veresen komoly. Tudni kell, hogy az Antikrisztus birodalmaban Krisztus szentjeit megfogjak ölni, mint ahogy annak idejen az ö urukat is megöltek.
  Es tudni kell, hogy ez a birodalom itt van!!!

  1. Szerintem Jézus elég egyértelművé tette, hogy mit jelent a hit harca.
   Szeretni, amikor a saját reakciónk a bosszú vagy a gyűlölet lenne, vagy éppen hajlandónak lenni kimondani, hogy nem értünk egyet valakinek a véleményével vagy tetteivel, ahelyett, hogy ráhagynánk, mert az előbbi az igazi szeretet, nem pedig az utóbbi és kitartani az Igazság mellett, akkor is, ha sokba kerül.

   1. Ilyesmit szerettem volna pontosan mondani a fenti mémmel. 🙂
    De most meg az alábbit találtam (azért is jöttem ide vissza), és hozzáfűzném az eddigiekhez:

    https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17191512_1720803861492104_4009914880178706877_n.jpg?oh=9e398c043772c64fc28563097d2c8c94&oe=596B2DB1

    “Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.”
    (1 Timótheus 6:12)
    ***
    Úgy látszik, a harc csak akkor harc, ha az szép, és talán amiben nincs ott a szép és (vagyis) amiben nincs ott a harc, az nem is létezik…

 3. Abból a tényből kell kiindulni, hogy a nevek azok Isteni küldöttségek, feladatok voltak Jézus idejében. Így Péter = Kőszikla, azaz Jézus magát nevezte Kősziklának, akire építi Apostoli (Isten küldötte) EGyházát. Nem véletlen, hogy a pápák felvett neveik közül, egysem használhatta a Péter nevet, mert az JÉZUS volt és nem egy péter nevezetű emberke. Jézus 2.eljövetele is Péter lesz, azaz Jézusnak van fenntartva a kőszikla-péter megnevezés. Az a szöveg, hogy a “pokol kapui sem vesznek erőt rajta” , az csakis azért lehetséges, mert Jézus az Egyház. Ezt követően -Istenfiúság okán- a pápák csakis a Szent Koronával beavatott Apostolok lehetnek, akik szent eskűvel vallják, hogy életüket csakis Jézus, a Krisztus Király éli bennük.

  1. Abból a tényből kell kiindulni, hogy a nevek azok Isteni talentumok, feladatok voltak Jézus idejében. Így Péter = Kőszikla, azaz Jézus magát nevezte Kősziklának, akire építi Apostoli (Isten küldötte) EGyházát. Nem véletlen, hogy a pápák felvett neveik közül, egysem használhatta a Péter nevet, mert az JÉZUS volt és nem egy péter nevezetű emberke. Jézus 2.eljövetele is Péter lesz, azaz Jézusnak van fenntartva a kőszikla-péter megnevezés. Az a szöveg, hogy a “pokol kapui sem vesznek erőt rajta” , az csakis azért lehetséges, mert Jézus az Egyház. Ezt követően -Istenfiúság okán- a pápák csakis a Szent Koronával beavatott Apostolok lehetnek, akik szent eskűvel vallják, hogy életüket csakis Jézus, a Krisztus Király éli bennük.

 4. Nekem tetszik ez a Biblia magyarázat, ami a Hermon hegy körüli történelem és Maté 16:17 összevetéséből alakult. Kreatív és kellően megalapozott. Önmagában a felvezető nélkül kifejezetten értékes, de az első pár mondat azt mutatja, hogy valami ellen íródott, pedig egymás mellett is elférne az igevers több értelmezése. Tulajdonképpen nem Maté 16:17 miatt van létjogosultsága a római egyháznak, hanem Péter apostol élete bizonyítja azt. Ezért dobtam be tegnap, hogy Quo vadis, Domine?.
  Péter Rómába ment téríteni, gyülekezetet és egyházat alapítani. Ahogy nőtt a kereszténység létszáma elkezdődik a keresztény üldözés. Péter a követői tanácsára, meg persze ő szerette megúszni a dolgokat, ezért elindult Rómából, hogy új gyülekezetet alapítson. Útközben találkozik Jézussal és megkérdezi tőle Hová mész Uram? A válasz Rómába, hogy újra keresztre feszítsenek. Péter értette a célzást 🙂 és vissza ment. Fejjel lefelé feszítették keresztre, úgy vették le, hogy a lábát levágták. A láb nélküli csontvázat megtalálták a mai Szent Péter Bazilika alatt. Péter ott tette le Jézus egyházának alapjait, tehát elsőre bármennyire is rosszul hangzik a Római Katolikus Egyház Isten gyülekezete. Azért lett olyan amilyen, mert sokan inkább elmenekültek, protestáltak, szegregálódtak, ahelyett, hogy megfeszültek volna érte. Valahol miattuk lett olyan amilyen. Péter mártír halála hiábavaló, ha senki nem vállalja, hogy vissza megy Rómába és lemegy Péterhez az alapokig és újrakezdi onnan. A pápa az csak egy szó, ráadásul egy későbbi intézmény, de kétségkívül a gyülekezetnek kell vezető. Az olyanok, mint pl Luther, aki párhuzamos gyülekezetet alapít, nem mellesleg ezzel milliók halálát okozva az nem teljesíti Jézus akaratát. (Jézus sem valahol a peremvidéken kezdett új gyülekezetbe hátha megússza, hanem belovagolt a rumli közepébe, Jeruzsálembe.) Nem kapun kívülről kell kritizálni, hogy rossz kezekben van a kereszténység, hanem be kell venni Róma kapuit.

  1. Péter sose járt Rómába !!!
   Aki ott bütykölt társaságot magának, az saul rabbi volt, akiről a zsidók azt hazudják, hogy Szent Pál. A római egyházat csak a 16.században sikerült létrehozni, mivel addig az Apostol Anyaszentegyház székhelye Kárpátmedence volt (most is az, csak a sátánfattyak ügyködnek ellene). Az Anyaszentegyház feje sose a pápa volt, hanem Krisztus Király Szent Koronájával beavatott Szakrális Királyok, egészen Mátyás Királyig bezárólag, akik őrködtek a Teremtő Atya Törvényének betartása felett, ami evidens, hogy a Szent Korona Törvény, azaz a szkíta Melkizedek Úrsolymának (zsidósan jeru-salem) királya volt, Jézus pedig a Rendje szerint való főpap.

  2. “Azért lett olyan amilyen, mert sokan inkább elmenekültek, protestáltak, szegregálódtak, ahelyett, hogy megfeszültek volna érte. Valahol miattuk lett olyan amilyen.”

   ????? Vagyis akkor azok a hibásak az “egyház” összes bűneiért, cselekedeteiért , akik protestáltak, szegregálódtak, elmenekültek ( sokan éppen az “egyház” által szervezett máglya-, és egyéb nemű halálba)? Vagyis ezek nem éppen amiatt tették ezeket? És nem éppen ezek miatt üldözték el az egyházból ezeket a hívőket? Hogyan is kellett volna megfeszülniük érte, ha nem futnak tovább velük együtt úgy, ahogy addig?

   A kanonizált biblia szerint , mindenki, akik a Krisztus Jézusban kegyesen fognak élni, azok üldöztetni fognak. (2 Tim. 3,12 De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.) Jézus maga se ígért mást a valódi, igazi követőinek. Vagyis akkor pontosan miért is kárhoztatod és vádolod azokat az embereket az “egyház” tönkretételével, akik inkább kegyesen akartak élni a Krisztus Jézusban, mint maradni, és “megfeszülni ( a Krisztusnak)” ama “egyházért”?

   “Péter mártír halála hiábavaló, ha senki nem vállalja, hogy vissza megy Rómába és lemegy Péterhez az alapokig és újrakezdi onnan. A pápa az csak egy szó, ráadásul egy későbbi intézmény, de kétségkívül a gyülekezetnek kell vezető. ”

   A kanonizált Biblia szerint az egyház feje Krisztus, a vezetője a Szent Lélek…. Igaz, ott arról az egyházról van szó , és arról az Isten országáról, amely nem jön el láthatóan, hanem amelyik a hívőkben van.

   “Az olyanok, mint pl Luther, aki párhuzamos gyülekezetet alapít, nem mellesleg ezzel milliók halálát okozva az nem teljesíti Jézus akaratát. ”

   Van bennetek kurázsi! Az “üldözött” róm kat egyház? Vagyis azok okozták milliók halálát, akik nem voltak hajlandók besimulni azon “egyház” “erkölcsi és tanítási” rendjébe? Akik nem vették fel annak bélyegét magukra? ( Nem mintha Luther nem támogatta volna az akkor már évszázadok óta tartó inkvizíciót, vagy el akart volna jönni abból az “egyházból”…. Igazából meg akart “feszülni” azért az “egyházért”, lemenni az alapokig és újrakezdeni… De nem engedték neki, ahogy másoknak se, akik annak “rendjét” az alapoktól akarták megreformálni, újraépíteni… De azok a “párhuzamos gyülekezetek” is csak emennek a leányai… Ugyanazt cselekedték, amit az anyjuk…. Sőt, most a vége felé, már talán még annál is erkölcstelenebbek lettek… )

   “(Jézus sem valahol a peremvidéken kezdett új gyülekezetbe hátha megússza, hanem belovagolt a rumli közepébe, Jeruzsálembe.) ”

   ?????

   “Nem kapun kívülről kell kritizálni, hogy rossz kezekben van a kereszténység, hanem be kell venni Róma kapuit.”

   ??? A kanonizált Biblia szerint meg azt mondja, hogy “gyertek ki én népem, gyertek ki belőle….”. Vagyis, akkor mi lenne a helyes? Kire kellene hallgatni? Kit kellene követni, és ki részére megfeszülni? Mert úgy néz ki, hogy nem lehet a kettőt összehozni. Nem lehet a kecskét is jól lakatni és a káposztát is megmenteni.

   1. Szerintem nem “kecske-káposzta” kérdésről van szó. Arról inkább, hogy amit Isten mond/tesz, az az emberek keze között elromlik, gondoljunk a tiszta vetés/konkoly példázatra.
    AZ ARATÁSIG együtt nőnek … ezt tanította Jézus ugye? Ahogy az ószövetségi időben, Jézus halálát a nagyokos (de, gonosz) főpapok okozták, kézenfekvő az analógia DE attól még az Ószövetség ÉRVÉNYES. Érvényességét a hűtlen szolgák nem másították/nem másíthatták meg.

    Az egyik legjobb írás a Jelenésekről egy református lelkész írta, “Ama fényes hajnali csillag” címmel. Ő, mint a reformátusok általában “kárhozatos bálványimádásnak” mondják azt, amikor mi imádjuk a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Jézus Krisztust IMÁDJUK ugyanis, EGYEDÜL.
    Mégis, ez az ember (Reichert Gyula) írta azt, hogy a sok fantasztikus GYÜMÖLCS mellett,melyet mélyen hívő emberek élete mutat fel A HIT sem tűnt el SOHA, ami viszont a reformátusoknál bizony néha igen.
    Református lelkész barátnőm mondta, hogy ahány gyülekezet, annyi tanítás … Ez még nem jelenti azt, hogy a kategyház “egészében” dogmatikus volna. Pont ma hajnalban hallottam Pálferit (Mária Rádió) idézte tanárukat, a három évig tartó dogmatika tantárgyuk utolsó, befejező üzenetével, vallomásával: “én egyetlen dogmát sem fogadok el, hiszem viszont azokat a titkokat, melyekre azok rávilágítanak” 🙂

    Rendkívül fájdalmas az, hogy az Egyház – bár láthatatlanul él, és EGY – mégis, fele-kezetekre szakadt: Jézus azt mondta, “legyetek egy, amint én és mennyei Atyám egy vagyunk” …

    Tudjuk, hogy emberi BŰNÖK okozták a szakadásokat. Ezeket be kell(ene) foltoznunk … össze kell varrnunk … Volt egy fiú, aki egy internetes felületen azt írta – rendesen meghurcoltak minket, főleg kettőnket, bár voltak más katolikusok is – hogy:

    “Én voltam! Aki máglyára küldte a szenteket. Aki kiközösítette a hívőket! Én voltam, a pedofil pap … ” és sorolta. A végén pedig: “bocsássatok meg NEKEM, testvérek” !
    Ennél csodálatosabb gyümölcs aligha terem … “A keresztény Krisztus mása” – igen, ő ezzel erről tett tanúságot.

    1. Neverend hozzászólására válaszoltam Évi. Azokra a gondolatokra, amelyet ő leírt.

     “Az “egyházért”Szerintem nem “kecske-káposzta” kérdésről van szó. ”
     Viszont de, kecske és káposzta kérdéséről van szó. Egy “emberek” ( a Sárkány) által létrehozott egyházért feszülök meg Krisztusnak, vagy a világnak ( és a nem Krisztusban lévő “egyháznak”) feszülök meg Krisztusért. Ha az előbbit teszem, akkor megfeszülök Krisztusnak ( elhagyom Krisztust, hiszen fontosabb számomra ama szervezet megmaradása, egysége, stb, mint Krisztus , és az ő követése… Hiszen, ha ott maradok és annak a szekerét tolom tovább, akkor részt veszek annak bűneiben és azonosulok azokkal és azzal… Vagyis Krisztusnak megfeszültem…. ), vagy a másodikat választom, és akkor úgy kell lennem e világban, ahogyan ő volt…. ( Mármint a kanonizált Biblia szerint)

     “Arról inkább, hogy amit Isten mond/tesz, az az emberek keze között elromlik, gondoljunk a tiszta vetés/konkoly példázatra.”

     Amit Isten, Jézus Krisztus Atyja mond vagy tesz, az nem romlik el az emberek között. Arról a Szent Lélek és a mennyei Atya gondoskodik, hogy megtartsa azokat a gonosztól, akik az övéi lettek ( a kanonizált bibliai szöveg szerint). A konkolyt az ellenség veti a jó mag közé, de a konkoly DNS-e nem keveredik a tiszta maggal. Nem fertőzi azt meg, és lesz belőle egy más fajta növény.

     “AZ ARATÁSIG együtt nőnek … ezt tanította Jézus ugye? ”

     Ezt tanította. És azt is, hogy az övéit üldözni, gyilkolni fogják ( ahogyan a konkoly is próbálja megfojtani a jó növényt). És, hogy e világ nem fogja őket befogadni, és nem fogja őket eltűrni. Mert e világ csak az övéit szereti, akik e világ szellemét vették… Még akkor is e világból valók, ha olyan szarvuk van, mint a báránynak, de a Sárkány beszédeit szólják, és annak cselekedeteit cselekszik ( vagy a részvevésükkel helyeslik azt) …. Viszont e világ hallgat rájuk, mert úgy beszélnek mint e világ… És ebbe beleértendő minden leánya ama “egyháznak” és tannak.

     “Mégis, ez az ember (Reichert Gyula) írta azt, hogy a sok fantasztikus GYÜMÖLCS mellett,melyet mélyen hívő emberek élete mutat fel …”

     Bizony, egyes emberek élete. A konkoly között… is. Üldözték is őket rendesen. Majd haláluk után elkezdtek velük dicsekedni, és a sírjaikat kimeszelni….!

     “A HIT sem tűnt el SOHA, ami viszont a reformátusoknál bizony néha igen.”

     Nem gondolom, hogy a hit eltűnéséről egyházi szinten lehetne beszélni. Mindig csak egyes emberekről beszélhetünk, akik vagy hisznek, vagy nem. ( Az, hogy a ceremóniák folyamatosan működnek, az nem jelenti, hogy akik azt végzik, vagy hallgatják, részt vesznek azokban, azok maguk hívők is valóban… Viszont a cselekedeteik alapján felismerhető mindkét tábor egyedei..)

     “Református lelkész barátnőm mondta, hogy ahány gyülekezet, annyi tanítás … ”

     Bizony. Viszont a kanonizált bibliai szöveg szerint, Jézus azt kérte az Atyjától, hogy az övéi egyek legyenek őbennük. Ne legyenek szétdobálva… És Jézus kérését mindig meghallgatta az Atya… Ezért az övéi egyek is a Szent Lélek által a Krisztusban és az Atyában…

     “Rendkívül fájdalmas az, hogy az Egyház – bár láthatatlanul él, és EGY – mégis, fele-kezetekre szakadt: Jézus azt mondta, “legyetek egy, amint én és mennyei Atyám egy vagyunk” …”

     A Jézus által épített egyház nem szakad felekezetekre soha. Igaz, sajnos ő csak kicsiny nyájról beszélt, mint olyanról…

     “Tudjuk, hogy emberi BŰNÖK okozták a szakadásokat. Ezeket be kell(ene) foltoznunk … össze kell varrnunk …”

     Egyéb problémák mellett még ez is a gond látod. Megtérés helyett foltozzunk, varjunk, javítsunk… Tüntessük el a hibákat…

     “Én voltam! Aki máglyára küldte a szenteket. Aki kiközösítette a hívőket! Én voltam, a pedofil pap … ” és sorolta. A végén pedig: “bocsássatok meg NEKEM, testvérek” !”

     Tudod az a baj ezzel, hogy ez olyan maga csinálta alázatoskodás ama “egyházért”, ami olyan “szelleminek” tűnik, de valójában nem tudja hogy mit beszél ( és milyen szellem által). De nagyon remélem, hogy annak is eljön az ideje, amikor Jézust fogja ennyire szeretni….

     “Ennél csodálatosabb gyümölcs aligha terem … “A keresztény Krisztus mása” – igen, ő ezzel erről tett tanúságot.”

     Érdekes, mert Jézus éppen azt kérdezte a zs..tól, hogy avagy milyen bűnnel vádoltok engem? Nem azonosult a zs… “egyház” tagjainak és egész szervezetének a bűneivel, és nem volt elég alázatos ahhoz, hogy magára vegye és mint sajátját viselje.. ( Mármint a kanonizált Biblia szerint…) Nem akarta megfoltozni, megvarrni, és megjavítgatni….

    2. Kedves ida
     ha mondatonként válaszolsz is, attól még nem kimerítő a válasz, viszont valóban kimerítő a “semmin” vitatkozni, mert nem tudod miről beszélek. Fogalmad sincs, speciel a “ceremónia” micsoda … de, nem baj, ez már valszleg így marad (mindig te mondod a tutit).
     Azért, ha egy református ember “elkaszálja” a katolikusokat egy rendkívül fontos, meg egy sor nem annyira fontos dologban, DE ilyen megállapítást tesz, nem gondolom, hogy nincs tudása és hogy tudnál vele vitatkozni
     ugyanis az emberek NEMCSAK a Szentlélektől vannak vezetve közvetlenül, hanem igen sokszor emberek által. Bizony, ezért tartja fontosnak Thea azt, hogy a kategyház milyen sokakat tanít/befolyásol.
     Isten áldjon !

    3. A végéhez meg még hozzátenném: MINDIG lehet olyan szemüveget felvenni, a mondatokat úgy értelmezni, hogy az “ne legyen érvényes”: egy más megvilágításban nem is …
     Tudod, van egy hét minden évben, az ökumenikus imahét, amikor azért imádkoznak a fele-kezetek, hogy LÉLEKBEN eggyé váljanak. Eddig azt gondoltam, hogy miért imádkozunk mi, amikor mi rontottuk el?! ?! ?!
     Januárban viszont véletlenül belefutottam a megnyitó ünnepségbe, rádióban hallottam. Ha már … akkor meghallgatom 🙂 gondoltam.
     Amiről kezdetben, rögtön szó volt, a közös BŰNBÁNAT ! Egymástól való bocsánatkérés ! Igen, így igen … visszavontam a “lesújtó” előbbi véleményemet 🙂

     (Jó lenne, ha nem nyitnánk most vitát az ökumenéről, a folyamatról abban speciel teljesen egyezik a véleményünk 🙂 ) !

    4. Drága Évi!

     Nem volt szándékomban kimerítő választ adni , csak reagáltam a hozzám szólásodra és Neverend eszmefuttatására. Hogy én mit értek és mit nem, azt nem áll módodban megítélni, de természetesen nem is fogunk erről vitát/beszélgetést nyitni.
     Viszont most sem hazudtoltad meg az eddigi látásomat e világ gyermekeiről, akik hatalmas szentnek és mártírnak gondolják magukat, ha “megbocsátanak” másoknak, vagy “bocsánatot kérnek” másoktól ( a maguk “őszinte bűnbánó” módján), akik még csak meg se sértették őket… A bárkiről való lesújtó véleményed is csak neked jelent problémát, még akkor is, ha ezt még észre se veszed. Nem fogom ezt részletezni, és nem bármiféle feléd irányuló megvetés , vagy egyéb negatív dolog miatt, hanem mert mindent szellemi kijelentés alapján értünk meg ( mindenki) , és addig, amíg az nincs , addig hiába is a szó… Mert csak akinek füle van a hallásra, az hallja.

     ( De, ettől függetlenül szeretlek, ahogy mindenkit, és nem úgy, ahogy e világ szeret…)

     És, bár valóban hatással lehetünk másokra a beszédünkkel, de éppen ezért kell mindent megvizsgálni és megítélni, hogy csak a Szent Szellemtől való befolyásoljon bennünket, és csak az vezessen….
     Ján. 16,13
     De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

     Róm. 8,14
     Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

    5. Kedves Ida
     amit rólam írsz vagy nekem céloztad,hogy “lesújtó véleménnyel lennék” vs milyen “szentnek képzelem” (?) magam (?) abszolút értelezhetetlen, mert pont az ellenkezőjét vallom. Ha nem tartanám értelmetlennek a beszélgetés CSAK AZÉRTmert sajnos nem sikerült azt/úgy értened,ahogy írtam … akkor megkérném – vagy kérem,ha indítást érzel rá – hogy MIKOR TÖRTÉNT EZ – miben nyilvánult meg?
     Ugyanis ezt vallom: minden jótettel gazdagodunk, minden megbocsátással Isten által ígért “élő vizek forrásai fakadnak” a lélekben, tehát semmilyen ok nincs arra, hogy “szentnek” érezzük magunkat, legfeljebb azoknak a szolgáknak, akik a kötelességüket teljesítették.Hiszen “mindenre van erőm a Krisztusban, ki megerősít” tehát, ha Isten kegyelméből vagyok/vagy/ő van/vagyunk/vagytok/vannak 🙂 tehát MINDENKI akkor kinek van kedve önmagát “felmagasztalni” ?!

     Mélyen érintett a hivatkozott “én voltam… bocsássatok meg nekem testvérek” … ez szinte mindent elmondott arról, hogy helyes

     és annak mélységébe kívánom,hogy aki “evezni akar a mélyre” az nézzen/gondoljon bele … remélve, hogy itt SEMMILYEN mellékes, negatív érzelem nem övezi az olvasó gondolatait (feltételezve, hogy aki mondta, az képmutató 🙁 ) !

    6. Drága Évi!

     Nagyon nem szeretem ezeket a személyes vitákat, de az irántad való tisztelet miatt – hogy nehogy azt érezd, vagy úgy gondold, hogy “átnézek” rajtad – “folytatom”.

     Ebben ( Éva 2017/03/12 – 18:45) a hozzászólásodban vontad vissza az előző hsz-odban írt , nekem címzett “lesújtó véleményedet” . És mindezt azért tetted, mert eszedbe jutott egy bűnbocsánatról hallott előadás. Ahogyan írtad, “Igen, így igen …”, visszavonod…

     Bocsáss meg, de számomra ez pont annyit és azt jelenti, mint amennyit írtam. Ha valamit félreértettem az előző hozzászólásaidból, akkor ha a Szent Lélek lenne benned, egyszerűen csak elmondtad volna, és elmagyaráztad volna, hogy pontosan hol és mit nem értettem jól – esetleg még azt is feltételezted volna, hogy valamit te nem fogalmaztál meg pontosan a mondanivalóddal kapcsolatban- de nem kezdtél volna el minősítgetni, és lekezelő módon , bemutatva “szellemi nagyságod” “megbocsátani”, vagy “visszavonni”….
     De, ezért mondtam, hogy nem szeretnék erről “vitázni”/beszélni, mert vagy érzed és tudod a Szent Szellem által, hogy mi az a “viselkedés”, “indulat”, “beszéd”, stb ami tőle van, és mi az ami nem. Folyamatosan ítélet/megítélés alatt állunk általa, és ő azonnal jelez, ha nem az újjászületett krisztusi élet szerint járunk, beszélünk, gondolkodunk, érzünk, cselekszünk… Ahol ez nincs meg, ott nem a Szent Lélek munkálkodik, hanem e világ Szelleme, és nem számít mennyi halleluját gondolunk, mondunk, vagy írunk, mert attól nem fél, hiszen az még mindig őt dicsőíti… ( ha mi esetleg nem is tudunk arról, hogy az övé vagyunk. Mert ne felejtsd el, az egész világ követi és dicsőíti a Sárkányt, aki elhitette, becsapta az egész világot. De a becsapás attól becsapás, hogy nem tudunk róla, hogy becsaptak bennünket….). De a Szent Lélek gyümölcsei alapján – amelyek le is lettek írva- talán meg tudjuk ítélni magunkról is, hogy valójában milyen Szellem munkálkodik bennünk. ( Bár, lehetséges, hogy csak akkor tudom ezt a megítélést megtenni, ha a Szent Lélek az, aki bennem van. )

     “Mélyen érintett a hivatkozott “én voltam… bocsássatok meg nekem testvérek” … ez szinte mindent elmondott arról, hogy helyes…”

     Évi! Ez a beszéd nagyon lelki, és nagyon “alázatosnak” és szelleminek hangzik, de ha a kanonizált Biblia szerinti igeverseket veszed, akkor Jézus soha nem azt mondta a zs..nak, hogy én voltam, aki a prófétákat megölte, és aki a sírjaikat meszelgette , én voltam aki képmutató voltam, én voltam…. stb… Mindig elhatárolódott tőlük, és nem “feszítette meg” magát azért, hogy azt az egyházat minden bűnével együtt egyben tartsa, vagy hogy azok elfogadják őt közülük valónak. A tanítványnak pedig nem kell a mesterénél nagyobbnak lennie.. De, ezt elmagyarázni nem lehet igazán, erről folyamatos kijelentés kell a Szent Szellemtől. Szóval nem tudok mást mondani róla, mint amit mondtam ( és igazából nem feltételezem, hogy tudatosan képmutató lenne- sőt, én azon is csodálkozom, ha valaki keresztényként feltételezi akár még azt a gonoszt is a másikról, hogy amaz valakiről gonoszt feltételez…) . És, hogy , aki más ( akár egy szervezet) bűneivel közösséget vállal ( “osztozik a tolvajjal”, vagy “csak vigyáz a ruhákra”) , az maga is vétkes lesz annak bűneiben. Legalábbis a kanonizált bibliai szövegek szerint. De, egy-egy személy csak az ellene elkövetett bűnöket bocsáthatja meg a másiknak, mások nevében nem bocsáthat meg az ellenük elkövetett bűnökért. Szóval röviden, ez gyönyörködés a maga csinálta alázatoskodásban. Ha Isten Szelleme vezérelné, még a gonosznak a látszatától is távol akarná tartani magát.

    7. Kedves Ida, a legmélyebb szellemi megnyilvánulást is képes vagy félreérteni. Csak egyet jegyzek meg: az “én voltam” “bocsássatok meg nekem” az éppen tökéletesen Jézus Krisztus MÁSA (a második rész persze nem, de mint ember, aki “magára veszi” más bűneit, attól ez következik abból)

     ugyanis az egész Golgota, Jézus kereszthalála arról szól, hogy amit minden ember elkövetett, azért ő bűnhődött, tehát ő tette, nem mondta, hogy “én voltam” …

     Ha ennyit nem értesz, kedves Ida, akkor tényleg fölösleges vitatkozni. Még annyit: ha “ő volt” akkor ő bocsánatot kér(het) hiszen akik egymást üldözték/kínozták, “katolikusok” (nem voltak ekkor azok) és protestánsok (ők sem voltak azok) már nem tudják KÉRNI hogy bocsássatok meg …
     Ezzel akarta helyre tenni a dolgot, hogy akik haragszanak (“ne nyugodjék le a nap haragotok felett” – persze a bűnökre nagyon is kell, azzal hogy elítéljük/elutasítjuk) HAGYJÁK MÁR ABBA …
     —————————
     Elég nagy bátorság, kijelenteni a másik emberről, hogy benne nincs a Szentlélek … ezzel szemben … (ezt viszont úgyis értik akik olvassák).

    8. Drága Évi!

     Azt hiszel, és úgy amit akarsz, és úgy ahogy akarod, de szerintem a megváltás és a Megváltó művét a kereszten se/nem kéne összemosni más kategóriákkal, és egy szintre hozni azokkal. De, valóban nem kívánok erről se semennyit vitatkozni. Sőt, arról sem, hogy hogyan és miből ismerhetők meg az Isten gyermekei és e világ gyermekei.

 5. Szóval, rohamozzuk azt a fránya kaput? 🙂 Nekem erről hirtelen két dalszöveg ugrott be. “Verem, verem, majd beleszakadok…” (Hobo Blues Band) “Mindenki mindenki ellen…” (Bikini) Közben nem szabad elfelejteni, hogy a szellemvilágban minden másképpen van.Ellentétesen.Mintegy, tükröződve.Vagyis, azt a kaput, lehet, hogy például nem nyomni, hanem húzni köll… 🙂 Nem mindegy!Meg hogy kapu-e az egyáltalán amit mi annak vélünk..?… És mit jelent az, hogy harc?Már csak azért, hogy nehogy véletlenül még erősebben bezárjuk azt a kaput, vagy nehogy a végén nyitott kapukat döngessünk.

  1. Azt szerintem ki-ki találja ki maga, hogy neki éppen nyomni vagy húzni kell, merthogy az sem mindegy, hogy a kapu melyik oldalán állsz. 🙂
   Pál szerint ez a harc szép. 😉 1 Timótheus 6:12

 6. A kapu ószövetségi értelmezés szerint a DÖNTÉSNEK a helye. Most nemtom előkeresni a bizonyítékot, pontos szöveget de nem felejtem el (nem is illett volna).
  Érdekes volna megkérdezni, hogy ki mit lát ebben az ALAKULATBAN ami a látható Kat.Egyház. Szerintem csupa üres dolgot még akkor is, ha pl.egy templom tele van emberekkel: akkor pedig sajnálja őket.

  Aki nincs BELÜL és nem látja a fény felé, belülről az üvegablakokat (és ennél sokkal többet) mondhat bármit, főleg kopottast és unalmast meg üres pompát Rómában.

  Jézus azt mondta ezzel a mondattal hogy az ő Alapítása ellen senki gonosznak semmilyen mesterkedése nem árthat – még az egyháziaké sem.

   1. Tudod jól hogy semmihez nem hasonlítható – más gyülekezetekhez – szerintem az, amire a Kat.Egyháznak FELHATALMAZÁSA van. Ami ITT van, sehol sincs …
    Jézus már a kereszten legyőzte sátánt, ami viszont utána itt maradt, emberekre bízva MINDEN, szakadozott, roskadozott, de mégis: AZON nem volt, nem lesz az ördögnek hatalma soha akkor sem ha “úgy tűnik” az utolsó idős Antikrisztus-váltást kivéve … de, akkor a hívők mind vértanúk lesznek.

    1. Számomra egyetlen gyülekezet létezik, azt pedig nem emberek szervezik és nincs neve. Nincsenek kőből épített épületeik. A tagjai éppen tartozhatnak szervezett egyházhoz is, de attól nem lesznek se jobban, se kevésbé része Krisztus testének. A felhatalmazás pedig nem egy szervezeté, hanem a hívőké.

    2. Drága Thea a kategyház éppen ezt mondja amit Te hogy “mi” az Egyház és kik alkotják.

    3. Theának megint, elnézést, kimaradt: a “felhatalmazás” nem arra vonatkozik amire gondolsz, evangelizálás a föld végső határáig, stb. OLYANRA amit nem lehet csak úgy
     kikiabálni az internetre.

   2. Abszolúte így gondolom én is! A valódi “egyház” hívők közössége, szervezett egyháztól függetlenül. De ez itt a Földön még nem olyan nyilvánvaló.
    Én a katolikus egyház bűnei és tévedései között, Szentek akikhez imádkoznak a Hellén kultúra sok kis védőistenének keresztényesítése, ugyan így Mária kultusz az egykori Istennők tekintélyét csomagolta más köntösbe. A pokol mindenféle ijesztő lényeivel felvázolt ” rém-mese világa” Ahol az Ördög a pokol ura, nem más mint Hádész keresztényesítése. Mind ezek a dolgok magának a Sátánnak a támadása a kereszténység ellen.
    Az első kétszáz évben kívülről támadta Krisztus tanítványait az őskeresztényeket, később stratégiát váltott és belülről kezdte rombolni..
    Van is egy mondás: Ha nem tudod legyőzni állj az élére.”
    Mindezek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy NINCS ÜDVÖZÍTŐ EGYHÁZ” Üdvözítő Krisztus van egyháztól függetlenül.
    Csak gondoljunk bele a Sátánnak sikerült elérnie hogy a bibliát ne olvassák , a pap idegen nyelven latinul beszéljen ,az evangélium helyett üres szertartásokra járjanak a hívek, ahol a pokol képeivel rémisztgették a híveket. Sok kegytárgy és amulett szintén a lényegről terelte el a figyelmet.
    Mostanra a 21. században szintén stratégiát váltott, tudomány néven kezdett “keresztény üldözésbe” megtagadva a teremtőt és milliókat arra tanítva már kicsi gyerekkortól kezdve, hogy a véletlen és a millió évek alkotása az ember. Aki majd Istenné mutálódik..

    1. Szia, hogy ebben mennyi téves panel van, hozzá se kezdek. Elképesztő SZENTEK születtek itt DE, sok torz alak is 🙁

 7. Thea beszólt a Sátánnak 🙂
  Amúgy,
  Quo vadis, Domine?
  Péter és Róma elválaszthatatlanok.

  1. Be és el 🙂 Vagyis nem én, hanem Jézus szólt be 🙂
   A Quo Vadis amúgy az egyik kedvenc könyvem volt Jézussal való megismerkedésem idején.

  2. A Quo vadis, Domine? egy jó könyv, de csak egy regény.
   Bizonyíték nincs arra, hogy Péter egyáltalán járt-e Rómában.

   1. Pont most írtam erről fentebb, mert tegnap nem volt időm kifejteni, de a gondolat is elég friss volt és inkább aludtam rá egyet, hogy letisztuljon.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend