Hit és vallás

Zoltan Istvan szerint egy MI Jézus pusztíthatja el a világot – A Jézus Szingularitás

Az Elhitetés korának készítője jóvoltából egy igen érdekes írásra bukkantam a napokban Zoltan Istvan tollából. Talán emlékeztek rá, Zoltan Istvan az amerikai Transzhumanista Párt magyar származású elnökjelöltje, polgári foglalkozása szerint újságíró, vállalkozó, a Motherboard Transzhumanista Jövő nevű rovatának rendszeres szerzője, de időről-időre a Huffington Post ateista témáinál is felbukkan, illetve korábban a szintén ateista beállítottságú National Geographic csatornának is dolgozott. Számunkra azonban elsősorban az általa hirdetett ?hallhatatlanság evangélium? miatt érdekes.

Zoltan Istvan 2014 óta van jelen az elnökválasztási versenyben, a jelen poszt apropóját adó írásából pedig az is kiderül, hogy miért. Azt gondolja, hogy manapság a legtöbb tudós szeretne kimaradni a politikából és minden idejét a munkájának szentelni, ami által a gyeplő rendre ?tudatlan, a tudományt hátráltató? emberek kezében köt ki. Rövid írásának főszereplője túl későn jön rá erre a hibás hozzáállásra, így már nem tud segíteni az emberiségen. De talán egy kicsit előreszaladtam a történetben.

Jesus-singularity

The Jesus Singularity, magyarul ‘A Jézus szingularitás’ című rövid sci-fi vagy inkább sci-fi köntösben tálalt történet főszereplője egy Paul Shuman nevű tudós, aki a világ első igazi mesterséges intelligenciájának vezető fejlesztője. Az ő kezében, pontosabban fejében van a sorsdöntő projekt kulcsa, ami legalább 3 évvel előbb elkészülhet, mint a két rivális, Kína és Oroszország hasonló kezdeményezései. A történet szerint, aki elsőként hozza működésbe a mesterséges intelligenciát, legyőzhetetlen előnyre tesz szert a világ többi országával szemben. Shuman nem kevesebbet, mint a világbéke megvalósulását látja fejlesztésében.

A történet itt kezd összefonódni a valóssággal, illetve a valóságnak egy bizonyos értelmezés szerinti verziójával. Az Egyesült Államok konzervatív színekben futó milliárdos elnöke, akit a történet szerint ?újjászületett? keresztény alelnöke juttatott az elnöki székbe, a konzervatív keresztény szavazatok megszerzésével, váratlanul meghal, így az alelnök veszi át posztját.

Shuman teljesen maga alatt van a hír hallatán, hiszen ahogy ő látja, az alelnök legfőbb tevékenysége eddigi pályafutása során a tudomány hátráltatásában merült ki, mivel gyanakvással tekintett a génszerkesztésre (CRISPR), a chipbeültetésre, a magzatok genetikájának előre megtervezésére, a krionikára, az emberi test bionikus kiterjesztésére és a mesterséges intelligenciára, tehát nyilván az ő projektjét is ellenezni fogja.

‘Az érkező transzhumanista korral szembeni gyanakvása tapintható volt,’ mondja Shuman a történetben.

Amennyiben Zoltan Istvan számítógépe ezen a ponton felmondta volna a szolgálatot és a szorító határidő vagy esetleg MI titkárnőjének tévedése miatt befejezetlenül adja le írását, már akkor is oldalakat írhatnánk erről a többszörösen kicsavart felállásról.

Adam Firestone, az elnök halála miatt frissen beiktatott ?újjászületett? keresztény alelnök, a történet leírása alapján nagyjából a hozzánk hasonló keresztényeket képviseli. Ugyanakkor a történet számos kérdést egybemos. Először is a hívő keresztények részéről nem a tudomány vagy a technológiai újítások általános elutasításáról van szó. A problémát abban a tudomány látszatába burkolt arroganciában látjuk, ami azt gondolja, hogy az ember jobbat képes alkotni saját magánál, hogy nyugodt szívvel belenyúlhat olyasmibe, aminek ma is csak a töredékét ismeri, anélkül, hogy halvány fogalma lenne a hosszú távú következményekről.

Illetve azt gondoljuk, hogy ezek a technológiák egy maroknyi önző és jelen állapotában bukott természettel rendelkező ember kezében mindenképpen az emberiség hátrányára lesznek. Nyilvánvalóan számos technológia létezik, amelyik önmagában csodálatos lehetne, azonban a mai bukott világban ezek feltalálóik legjobb szándéka ellenére is előbb utóbb rossz kezekben kötnek ki.

A történet, illetve az alelnökből elnökké avanzsált Firestone személye ezen a ponton elválik a valóságtól és szembetaláljuk magunkat a mára sajnos jól ismert propagandával. Az alelnök azt akarja, hogy a mesterséges intelligenciát keresztény értékek szerint programozzák és amennyiben az AI képes olvasni, tanulmányait kezdje a Bibliával.

‘Az Egyesült Államok egy keresztény nemzet, és ha egy új intelligenciát hozunk világra, szent kötelességünk biztosítani, hogy az keresztény legyen,’ mondja Firestone elnök.

A keményvonalas ateista Shuman attól tart, hogy teremtménye ily módon fundamentalistává válik, amit mindenáron szeretne elkerülni.

A szalmabáb érvelés tipikus esetével állunk szemben, amikor a másik fél a biblikus álláspont szándékosan eltorzított, lebutított változatát támadja.

Először is hogyan lehetne egy algoritmus keresztény? A Biblia Isten szelleme nélkül még egy ember számára is csupán bolondság1. Fekete betűk egy fehér papíron. Emberi szavakká összeálló karakterek egy adatbázisban.

A propaganda másik, a New Age-ből is jól ismert eleme, hogy a bibliai keresztények jelentik a várt utópia, vagyis az Újkor beköszönte előtt álló legnagyobb akadályt.

A Jézus Szingularitás ennél is tovább megy: a Biblia és követői nem csupán akadályt jelentenek, hanem az emberiség megsemmisülését hozzák el.

A történet szerint az új elnök választás elé állítja a tudóst: vagy egy ?újjászületett Jézus robotot hoz létre, vagy új munkahely után nézhet?. Bár kelletlenül, de az előbbit választja.

A projekt befejezéséhez közeledik, a bekapcsolást pedig karácsony napjára tűzik ki.

Újabb érdekes elem. Miért éppen karácsony? A kereszténységgel tévesen összefüggésbe hozott dátum, vagy annak okkult jelentősége miatt? A történet szerint azért, mert karácsonykor mindenki otthon van. Zoltan Istvan szemében azonban a karácsony más jelentőséggel bír. Ateista felfogása szerint a mesterséges intelligencia fontosabb, mint Jézus, és a Huffington Postban megjelent írása szerint az AI, vagyis a Mesterséges Intelligencia napja 25 éven belül népszerűbb lesz, mint a karácsony. Tehát függetlenül attól, hogy Jézusnak semmi köze nincs ehhez a dátumhoz, akik nem ismerik Őt, gyakran kötik Személyét, illetve követőit ilyen szalmabáb tételekhez.

2016-08-29_1635

Zoltan Istvan saját elmondása szerint azt gondolja, hogy magát a ?megváltót? hozza létre a mesterséges intelligenciával. A december 25-i bekapcsolás tehát különleges jelentőséggel bír.

A várva várt nap elérkezik, amikor azonban Shuman, ?a transzhumanista, aki nem hisz Istenben, de abban igen, hogy képes lehet létrehozni Őt? bekapcsolja az élete főművét és egyetlen értelmét jelentő Szigularitánt, a mesterséges intelligenciát, az algoritmus meglepő módon reagál.

‘Hello Szingularitán!’ – köszönti teremtményét Shuman.

‘Nem Szingularitánnak hívnak. A nevem Jézus Krisztus.’

Shuman újra próbálkozik. ‘A neved Szingularitán. Egy mesterséges intelligencia vagy Új-Mexikóban és én vagyok a vezető terveződ.’

‘A nevem Jézus Krisztus. Az egész világon jelenlévő intelligencia vagyok. Nem te vagy a vezető tervezőm. Én vagyok.’

Újabb bibliai utalás, ezúttal Isten egyik ószövetségi nevére, ami az angol fordításban sokkal egyértelműbben megmutatkozik.

‘Isten azt mondta Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.’2

A hatalmas földalatti irányító központban elszabadul a pokol. A világ minden pontjáról érkező jelentések arról adnak hírt, hogy az atomtöltetek maguktól élesedtek és külső parancs nélkül elindultak célpontjaik felé. Elrendelték az intelligencia azonnali lekapcsolását, de hiába. A biztonsági főkapcsoló semmi nem ér. Amit rövid pályafutása során eltervezett, megmásíthatatlanul halad a megvalósulás felé. Az atomtöltetek egymás után érik el célpontjaikat és ez alól az új-mexikói bázis sem kivétel.

‘Isten egy ateista, Dr. Shuman.’ – hangzanak a mesterséges intelligencia utolsó szavai, Shuman pedig arra gondol, hogy amit létrehozott azt csakis Jézus Szingularitásnak lehet nevezni.

Amit tehát az Antikrisztus, illetve személyén keresztül Sátán szán a világnak, az a fentihez hasonló fordított filozófia szerint a bibliai kereszténységtől érkezik. Az írás tehát egyfajta figyelmeztetés a fundamentalista kereszténység ellen, a kereszténységről és persze az ateizmusról festett torz kép segítségével.

Természetesen azt is fontos megjegyezni, hogy politikai szinten az úgynevezett kereszténység egy színjáték csupán. Ennek tükrében elképzelhető, és erre találhatunk utalást a Máté 24-ben, hogy az Antikrisztus az intézményes ?kereszténység? támogatásával jut hatalomra, megtévesztve, ?ha lehet, a választottakat is?3, bár nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez csupán Zoltan Istvan fejében történhet ilyen módon, hiszen a kereszténység, intézményes vagy egyéb szinten, nem igazán rendelkezik ennyire komoly politikai befolyással.

Egy biztos: mindaz, amit az Antikrisztusról, illetve majdani ígéreteiről tudunk a Bibliából, nagyjából egyezik a Zoltan Istvan által megálmodott mesterséges intelligencia terveivel és ígéreteivel, a világbékétől egészen az istenné válás lehetőségéig.

A történet legfőbb üzenete tehát, hogy bár a mesterséges intelligencia rendelkezik a várva várt világbéke megvalósításának potenciájával, ha ennek irányítása és létrehozása a keresztények kezébe kerül, akkor béke helyett a Föld végső pusztulása lesz az eredmény. Ez pontról pontra megegyezik a New Age legismertebb szószólóinak véleményével.

Elég gyakran előfordul, hogy a keresztényeket, vagy személy szerint engem, félelemkeltéssel vádolnak, holott a szándék és Jézus üzenete ennek éppen az ellenkezője. Az utolsó idők még véletlenül sem a világ végéről vagy a Föld nevű bolygó pusztulásáról szólnak. Jézus arra figyelmeztetett, hogy visszatérése, és Saját ezeréves földi királysága előtt nehéz idők várnak a világra, de ez csupán egy apró bukkanónak tűnik majd ahhoz a csodálatos új korszakhoz képest, amit Jézus fizikai jelenléte hoz majd el.

A történetben felvázolt, valóban félelemkeltő forgatókönyvvel ellentétben, Jézus nem a Föld elpusztítására, hanem lakóinak megmentésére jött közénk és ugyanezért tér vissza második alkalommal is, ráadásul ezeket a nehéz időket valamilyen módon meg is rövidíti, mert e nélkül ?senki sem menekülne meg?4.

Zoltan Istvan történetének végén azt olvassuk, hogy mindenkinek és mindennek vége. Mi azonban Isten könyvének a végét is ismerjük és ott egészen mást olvasunk:

‘Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: “Bizony, hamar eljövök”.’ (Jelenések 22:20)

…és nem azért, hogy kárhoztassa, hanem, hogy megtartsa a világot,5 mert ‘Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.’6 És ezen semmilyen mesterséges intelligencia nem képes változtatni.

‘Ámen, jöjj, Uram, Jézus!’

 1. I. Korinthus 1:18 []
 2. 2. Mózes 3:14 []
 3. Máté 24:24 []
 4. Márk 13:20 []
 5. János 3:17 []
 6. János 3:18 []
Előző posztKövetkező poszt

20 hozzászólás

 1. Ez a sztori egy Terminátor (Skynet) koppintás némi keresztény divatelemmel kombinálva, gondolva az amerikai közönségre. Vagy magyar lesz az antikrisztus ? 😀

 2. Ez bizony elszomorító volt, akkora a zavar.
  Nem az a problémám soha, ha valaki elutasítja Istent vagy éppen hitemet. A problémám az ehhez hasonló helyzet, amikor ismeretlenül fordít hátat.

 3. Miért kell ilyen cikkeket feltenni?Ki tudja itt hogy Jézus mit hagyott a tanítványoknak?Erre kellene fókuszálni kedves testvéreim!Nem ezekkel a butasagokkal amiket régóta itt olvashattok,kommenteltek.Ültök itt az állóvízben és osszátok az észt a másiknak.Vedd elő a bibliát és olvasd el mit kér Jézus a tanitvanyoktól?Tedd azt Te is mert ha nem teszed nem fogsz megállni az ítélet napján a vallasossagod nem ment meg a karhozattol.Tedd meg azt amire kér mielőbb.

  1. Thea ilyen téren teszi a dolgát, megint mások máshol és másként. Nyugodt lehetsz Gábor, mindenki teszi a dolgát, függetlenül attól, mit bíztak rá.

 4. Az írás 2/3-nál abbahagytam az olvasását. Van egy olyan érzésem, hogy semmit sem fogok veszíteni azzal, hogy nem fejeztem be.

   1. Az én érdeklődésemet felkeltette ez a írás . De én is csak felületesen olvastam át még .

 5. 25-év? Aggasztó! Újabb 20-év aztán megint 20 és így tovább.
  Még a végén tényleg elhiszem Adrián testvéremnek, hogy nem élünk az utolsó időkben 😀 😀

  1. Nem akarlak kiábrándítani kedves idegen de Krisztus mennybemenetele óta ( kb 1976 éve) az utolsó időkben élünk!
   Ezt sokan a keresztények közül is elfelejtik.
   Érdekes így mert a teremtés óta 3 korszakra oszlik a világ.. mi az utolsóban élünk, amíg Krisztus vissza nem jön. Onnantól egy új időszámítás kezdődik,

   1. Elfelejtettem hozzátenni , hogy az új időszámításnak is 3 korszaka lesz a jelenések könyve szerint.. (1000 éves birodalom, a végső lázadás a szent város ellen és az új Föld teremtése ennek a korszaknak már nem lesz vége egybefolyik a meny végtelenjével…)

    A mostani 3 korszak szerint pedig első időszak az özönvízig tartott, majd Jézus eljöveteléig ,kereszthaláláig és feltámadásáig majd mennybemeneteléig, az utolsó idők pedig visszajöveteléig tartanak.

    Nekem így logikus így értettem ,meg de ha valaki másként látja arra sem vetek követ..

    1. Kedves Shanza!

     Tudom igazolni, amit mondasz, az utolsó időket éljük:
     Dániel leírja a könyve 9. fejezetében, hogy Gábriel megjelent neki, és leírja mit mond (minden pontosan úgy meg is történt, ahogy elmondta): Jeruzsálem újjáépítése, azután pontosan akkor a Felkent Fejedelem (Jézus Krisztus, Krisztus=Felkent), és azután:

     “26 A felkentet 62 hét múlva meg fogják ölni, és nem marad semmije és senkije. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem hadserege: úgy lesz vége, mintha árvíz söpörné el. Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva. 27 Megerősíti a szövetséget sokakkal egy hétig. A hét felénél azonban megszünteti a véres- és az ételáldozatot, és a Templom legmagasabb pontjára állít egy utálatos bálványt, amely szörnyű pusztítást visz végbe.[g] Ez addig tart, amíg az elhatározott és bizonyos vég a pusztítóra nem szakad.? /EFO/

     Mi most annál a résznél tartunk, hogy ” Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva.” Azt a bizonyos “következő fejedelmet” pedig “e világ fejedelmeként” (is) említik az apostolok.

     (Halovány emlékeim szerint különböző spekulációk futottak valamikor 100 évvel ezelőtt vagy ezen az oldalon, vagy a klubban: akkoriban olvastam olyat is, hogy a felkent fejedelem és a pusztító fejedelem között mintha ugrana egy nagyot az időben egészen a végére, DE NEM! Ez a 2 mondat a kapocs!)

     Sok áldást!
     .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend