Izrael

Újjáépítették a zsidó templom oltárát

A bibliai próféciák arra utalnak, hogy az Antikrisztus hétéves uralkodásának kezdetét egy különleges egyezmény aláírása jelölheti: “Erős szövetséget köt [az Antikrisztus] sokakkal egy hétre [hét évre]” (Dániel könyve 9,27a). Dániel ezt “szent szövetségnek” nevezi, ezért valószínű, hogy valamilyen módon köze lesz a valláshoz, vagy a vallási jogokhoz (Dániel 11:28, 30).

Sokan úgy gondolják, hogy a szövetség azt is lehetővé teszi majd a zsidók számára, hogy újraépítsék a Nagytemplomukat a jeruzsálemi Mória he­gyén. A templom újjáépítése igen fontos eseménye az utolsó éveknek, hiszen döntő jelen­tőséggel bír más bibliai próféciák beteljesedésében. Például lehetővé tenné a régi zsidó véráldozat folytatását, amit vallásuk szerint csak a jeruzsálemi Nagytemplomban lehet bemutatni. A véráldozatot Krisztus után 70-ben szakadt meg, amikor a rómaiak földig rombolták a templomot.

Izraelben és a világ más tájain lévő zsidó közösségekben egyre nagyobb erővel folynak a templom felépítésére irányuló kezdeményezések, élükön a Jeruzsálem óvárosában működő Templom Intézettel. A templom felépítéséhez szükséges építőanyagok és egyéb kellékek hatalmas raktárakban várakoznak, hogy amikor megnyílik a lehetőség, viszonylag rövid időn belül elkészülhessen a zsidók számára fontos épület. A Templom Intézet épületében például már most megtekinthetőek az előre legyártott templomi kegytárgyak és papi öltözékek.

Mindemellett nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Jézus engesztelőáldozata óta semmilyen épületre vagy rituáléra – amelyek amúgy is az eljövendők előképei voltak csupán – nincs szükség, ahhoz, hogy valaki megbékéljen Istennel (Lásd: Zsidók: 9:9-15), hiszen “ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik” és “eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának” (Ap.Csel 7:48, János 4:23). A templom felépülése egészen más okból, a fent is idézett és más, a végső időkre vonatkozó bibliai próféciák beteljesedése miatt tekinthető fontos eseménynek, így az alábbi hír is ilyen vonatkozásban lehet érdekes számunkra.

breakingisraelnews.com tehát a következőket írja:

A jeruzsálemi Templom Intézet bejelentette, hogy befejezték a templomi szolgálatra alkalmas oltár építését. A több éven át épített oltár szinte azonnal működésbe állhat, írta a Matzav Haruach magazin.

A Templom Intézet elkötelezte magát, hogy az újjáépített Szent Templom működéséhez szükséges öltözékeket és eszközöket elkészítse. Emellett az intézmény oktatási központként is működik, valamint itt folyik a majdani, a megépülő templomban szolgálni kívánó papok kiképzése is.

Az oltár fontos szerepet töltött be az ősi zsidó áldozati szertartásban, sőt külön oltár volt a “jó illatú füstöléshez” és egy másik az áldozatok bemutatásához.

A nagyobbik oltár a sátor, majd később a Templom külső udvarán állt és hozzávetőleg 5 méter magas és 16 méter széles volt.

A Biblia szerint az ókori oltár elkészítéséhez nem lehetett fém szerszámokat használni. A Templom Intézet, Smuel Balsam rabbi felügyeletével ezt az előírást is betartotta és kövek helyett 1000 °C-on égetett téglákból épült, hogy az kiállja a Templom “örök lángját” és a feláldozásra kerülő állatok súlyát.

Ami különlegessé teszi az oltárt, hogy azt könnyen szét lehet szerelni, majd újra összerakni, így könnyen át lehet szállítani az Intézetből, ahol jelenleg ki van állítva, a majdani Templomba.

Előző posztKövetkező poszt

197 hozzászólás

 1. Meg vagyok döbbenve!
  Amit a templom oltáráról ír: “kövek helyett 1000 °C-on égetett téglákból épült”
  És mindezt egy rabbi teszi
  Holott tudjuk, hogy szellemi értelemben mit jelképez a faragott kő, és mit a vert és égetett tégla

  1. SORAYA,

   ezt a youtube video linket be tudnad ujra masolni? mert megha ki is javitom a hibat, hogy nem tettel egy “e” betut a “youtub” szo utan, akkor is csak annyi jon be, hogy: “This video is unavailable.”

   :-))

 2. “Itt nem egyszerűen emberi bűnökről szól a történet, (hogy minden nemzetben vannak bűnös, illetve gonosz emberek, és ez így van Izraellel is), hanem arról, hogy ezek az ?emberszerű lények? ellenségei az Örökkévaló Istennek, és pusztítói mind annak, amit Isten teremtett: az ádámi embernek, a választott népnek, (zsidóknak és keresztényeknek), a növény és állatvilágnak, és magának a földnek is.”
  Kedves Erika!
  Egyszerűen csak annyiban sántít az elméleted, hogy semmi bibliai alapja nincs. Igazából nem is a te elméleted, mert szélsőjobboldali oldalakon ugyanez köszön vissza: ha bármilyen erkölcstelen dolog kiderül valakiről (homokosság, pedofília), vagy valami szörnyű esemény történik (pl. gyilkosság), akkor biztos, hogy cigány volt az elkövető, vagy ha kiderül, hogy fehér bőrű, akkor csakis zsidó lehetett (a hozzászólások alapján), magyarról ugye ilyen egyáltalán nem képzelhető el, ráadásul ezek nem emberek, hanem inkább állatok…
  Igazából, mivel nekik nincs világosságuk, nincs mit csodálkozni, bár a józan ész náluk is néha felülkerekedhetne, viszont mindig megdöbbenek, amikor ezeket a tanokat keresztyéneknél látom visszaköszönni, akik maguk is megtapasztalták, hogy milyen az, amikor az Úr megszabadít minden bűnünktől, és felismerjük azt, hogy a mi bűneink juttatták Jézus Krisztust a keresztre. Ráadásul a keresztyéneknek ott vannak a próféciák is, amik szintén egyértelművé teszik ennek az elméletnek a hamis voltát. Az új világrendet kizárólag a “cionista zsidóknak” tulajdonítod, holott egyértelmű, hogy a főnök nem zsidó lesz 😉 A cionistákról talán nem szélsőjobboldali forrásokból kellene tudakozódni, és akkor felismernéd, hogy az sem egy homogén csoport, és nagyon hasonló a Jézus-korabeli zelótákhoz, amely csoport egyik tagja még Jézus közeli 12 tanítványa között is fellelhető.
  Az antikrisztus egyértelműen nem zsidó lesz (szemben a hamis prófétával, aki úgy tűnik az igéből, hogy az lesz), és ő lesz az új világkormány feje. A dánieli próféciákból kitűnik a római származás (“Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt” – ugye egy nem zsidó pusztítja el a zsidó szentélyt), vagy a Jelenések könyvében is olvashatod:
  “Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.” – Az antikrisztus országa sötétül el (nem Izrael, csakúgy mint annak idején Egyiptomot sújtotta a 3 napos sötétség, Gósen földjét nem), és az antikrisztus országának népe káromolja Istent és nem tér meg a cselekedeteikből.
  A Jelenések könyvéből az is kitűnik, hogy csak az antikrisztus és a hamis próféta vettetik elevenen a kárhozatra, a többiek pedig mind megállnak Isten ítélőszéke előtt. Egyértelmű, hogy EMBEREKről van szó, nem emberszerű lényekről, akik számára most még nyitva áll a kegyelem. És az is egyértelmű, hogy a készülő világkormány nem zsidó lesz (bár lesznek zsidó származású tagjai is), az Ige sehol nem beszél zsidó uralomról, éppen ellenkezőleg, a zsidó népre hatalmas nyomorúság vár az utolsó időkben.

  1. Kedves Xénia!

   – ?Az új világrendet kizárólag a ?cionista zsidóknak? tulajdonítod, holott egyértelmű, hogy a főnök nem zsidó lesz?
   És hol mondtam én azt, hogy a cionisták zsidók?!
   Azt viszont mondtam, és újra megerősítem, hogy Izrael nevének törvénytelen bitorlói !

   – ?A cionistákról talán nem szélsőjobboldali forrásokból kellene tudakozódni,
   Igazából nem is a te elméleted, mert szélsőjobboldali oldalakon ugyanez köszön vissza:?
   A judeokereszténység kivételével, már lassan minden ember látja a ?zsidóság? szerepét az emberiség pusztulásában.
   Ami szomorú számomra, hogy a szándékos megtévesztés hatásosan működik, és a radikális oldalak a cionizmust összemossák a zsidósággal… De ez a megtévesztés, a hatásos uszításnak egyik szándékos eszköze.
   A másik szomorú dolog, hogy ez a megtévesztés el fogja vezetni a radikálisokat az Izráel elleni megszállásra, az Izráel teljes megsemmisítésének szándékára.
   Hálát adok Istennek azért, hogy ez a ?teljes megsemmisítés? meg fog rekedni a szándék szintjén, és minden nyomorúsága ellenére is kimenti a választott népét az ellenségeik kezéből, míg az ellenük felsorakozó (szerencsétlen és elhitetett) pusztítók sorsát megpecsételi.
   (Ideje lenne a csipkerózsika álomból felébredni, – főleg a hívő keresztényeknek, – és elgondolkodni azon, hogy az ellenség miért fogja tudni csapatait felsorakoztatni Izráel népe ellen.?!
   Nem pedig csak ?betanított? sztereotípiákat hajtogatni, mint egy értelemnélküli papagáj.)

   – ?Egyértelmű, hogy EMBEREKről van szó, nem emberszerű lényekről, akik számára most még nyitva áll a kegyelem.?
   Mind a két ellenvetésedre Jézus szavaiban kapsz választ: ?az emberszerű lényekre? csak úgy, mint a ?megtérésüknek? lehetőségeire. (?Mekkora öröm? van a mennyben az ?ilyen? megtérő felett?!)
   Máté 3,7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak FAJZATAI! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
   (Biztos nem Jézus, mert akkor nem kérdezte volna tőlük, hogy ?kicsoda intett meg titeket?)

   1. Drága Erika!

    “(Ideje lenne a csipkerózsika álomból felébredni, ? főleg a hívő keresztényeknek, ? és elgondolkodni azon, hogy az ellenség miért fogja tudni csapatait felsorakoztatni Izráel népe ellen.?!
    Nem pedig csak ?betanított? sztereotípiákat hajtogatni, mint egy értelemnélküli papagáj.)”

    Ezzel mire gondolsz? Az Isten igéjére? Azok a betanított sztereotípiák…?! Már csak azért, mert abban áll az, amit te mondunk…! Ezt a másikat, amiről te beszélsz, a fenevad tanította, és nem az Isten igéje! De, ahogyan közeledünk a korszak vége felé, úgy növekszik a hitetés is! Azután tudjuk, hogy hová jutunk…!

   2. “És hol mondtam én azt, hogy a cionisták zsidók?!”
    Végig ezt elemzed. Ha úgy könnyebb, idézek egy párat:
    “Tudnunk kell, hogy elnagyolva, kétféle ?zsidó? létezik…. A másik ?fajta? a ?cionista?, akik többségének nincs köze az ábrahámi maghoz!” (azt mondod, nincs köze az ábrahámi maghoz, mégis zsidóknak nevezed őket)
    Ezt mondod: “Sosem voltak zsidók, de mégis zsidónak vallják magukat.” – te is annak nevezed őket. Ráadásul az antikrisztusról sehol sincs írva a Bibliában, hogy zsidónak vallaná magát, mégcsak nem is lesz cionista (zsidó jelző nélkül se), éppen ezért írtam, hogy sántít az elméleted. Az antikrisztus NEM fogja sem törvényesen, sem törvénytelenül Izrael nevét bitorolni, saját magát fogja Istennek nevezni, saját országa lesz, ami nem Izrael, és ő fogja a népeket Izrael ellen felvonultatni.

    “A judeokereszténység kivételével, már lassan minden ember látja a ?zsidóság? szerepét az emberiség pusztulásában. Ami szomorú számomra, hogy a szándékos megtévesztés hatásosan működik”
    Az én számomra meg az a szomorú, hogy az emberiség pusztulását keresztyén létedre a zsidóknak tulajdonítod, holott a Bibliából egyértelmű, hogy ez a bűn következménye, és mindenki bűnös, nincs különbség. Egyik nép sem jobb vagy bűnösebb a másiknál. Valóban, a szándékos megtévesztés hatásosan működik.
    “A másik szomorú dolog, hogy ez a megtévesztés el fogja vezetni a radikálisokat az Izráel elleni megszállásra, az Izráel teljes megsemmisítésének szándékára.”
    Sajnos ennek a megtévesztésnek a része, hogy te is a zsidóságot okolod az emberiség pusztulásáért.
    “Ideje lenne a csipkerózsika álomból felébredni, ? főleg a hívő keresztényeknek, ? és elgondolkodni azon, hogy az ellenség miért fogja tudni csapatait felsorakoztatni Izráel népe ellen.?!”
    Egyetértek.
    A Máté 3:7-ről: egyrészt ezek nem Jézus szavai, másrészt nyilván nem Jézus intette meg őket, hiszen még meg sem kezdte a szolgálatát. Érdemes elolvasnod az egész részt, itt Keresztelő János szól a farizeusokhoz. Látta a farizeusokon/szadducceusokon, hogy csak képmutatásból jönnek bemerítkezni, nem szívből, ezért szól ilyen keményen hozzájuk. Mindazáltal HIRDETI nekik Isten igéjét, felkínálja a MEGTÉRÉS lehetőségét. Így folytatódik:
    “Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.”
    Nekik mondja, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne abban bízzanak, hogy ők fizikailag Ábrahám utódai. És igen, öröm van az ilyen emberek megtérése felett is, mint bármelyik, akár legdurvább bűnökből megtérő ember felett.
    Ezt tartom nagyon durvának és abszolút Biblia-ellenesnek a látásodban, hogy kizársz embereket a kegyelemből, és azt mondod, hogy ők nem is emberek. Ennek nincs semmi igei alapja, azok az igék, amiket idézel, egyértelműen másról beszélnek. Jézus sokszor kemény volt a farizeusokkal, de mindenkinek hirdette az igét. Ugyanezt tette Pál apostol is. És ugyanezt kell tennünk nekünk is. Vetni a magot, ha kemény talajjal találkozunk, nem biztos, hogy erőltetni kell (erre lehet egyéni vezetés), de nem nekünk kell ítélkeznünk, hogy ki térhet meg és ki nem. A kegyelem ajtaja MINDENKI számára MÉG nyitva áll.

   3. Drága Erika!

    Csak egy valakitől határolódhatunk el jogosan, a sátántól és a megtévesztő lelkektől, azaz a szolgáitól. Ezek viszont, nem emberek, nincs testük. Pont az embereket kerítik hatalmukba sajnos.
    Minden ember itt a földön, Isten gyermeke. A te látásod szerint vannak szó-szerint az ördögtől származó személyek? Akiket az ördög nemzett? Akkor megint oda lyukadnánk ki, hogy az özönvíz hiábavaló megtisztítás volt? Isten terve “nem jött be”?
    Ennek nincs igei alapja, sőt az ellenkezője bizonyított. Jelenleg Jézus nélkül élő emberek rabságban tartott emberek, akiket a gonosz szabadon használ a saját terveihez.
    Erika! Az ilyen érzések, aminek következtében úgy ítéled meg, hogy van olyan ember, akitől elhatárolódhatsz az ördög legnagyobb és legveszélyesebb csapdája! Akkor működik jól nála, ha értelemből közelítünk Isten beszédéhez, nem szívből.
    Isten a szeretet és hálásak lehetünk azért (is), hogy még a kegyelem tart és minden gyermekét tárt karokkal várja haza.
    Mindig jussanak eszünkbe Jézus szavai a kereszten:
    ” Atyám bocsáss meg nekik, nem tudják mit cselekszenek” Isten azt mondta nekünk, hogy az ellenségünket is szeretni kell, ilyenre nemcsak ő képes 🙂 Rajta keresztül mi is!
    Szereteten kívülre kerültünk ha elválasztjuk magunkat a testvéreinktől. Legyen az megváltott vagy még nem megváltott ember.
    Isten áldjon!
    Szeretettel,
    Anikó

    1. Anikó:

     Zsoltárok 101:1-8 1(Dávid zsoltára.) Jóságodról és igazságosságodról énekelek, hárfán játszom előtted, Uram!
     2Az ártatlanság útján akarok járni, mikor jössz már hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házamban,
     3szemem nem nézi azt, ami bűnre vinne. Gyűlölöm, aki gonoszat művel, s nem tartok vele közösséget.
     4Az álnok szív maradjon távol tőlem, nem ismerem azt, ami gonosz.
     5Aki titokban rágalmazza embertársát, azt elveszítem. A fennhéjázót és a felfuvalkodottat nem tűröm.
     6Szemem megkeresi a hűségeseket a földön, ők laknak majd velem. Aki egyenes úton jár, az legyen a szolgám,
     7nem lakhat házamban, aki hamisságra hajlik. Aki hazugságot beszél, nem áll meg színem előtt.
     8Reggelenként megsemmisítem az ország bűnöseit, száműzöm az Úr városából a gonoszakat mind.

     2Timóteus 3:5 1Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. 2Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, 3szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, 4árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent; 5a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket.

     Efézus 5:11-14 11Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. 12Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. 13Mindarra, amit elítéltek, fény derül, 14s ami így világossá válik, fényforrás lesz.

    2. Antenor, és ugye itt nem zsidókról beszél az Ige, hanem olyan emberekről, akik tudatosan a gonoszt választják, származástól függetlenül????!!!
     Én is folytatom a sort egy igével:
     “És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.” 2Tessz 3:1-3
     Ugyanígy imádkozhattak annak idején a keresztyének, hogy az Úr őrizze meg őket Saulus kezétől, mert nem volt az övé a hit (akkor még). Ananiás nem véletlenül nem akart először elmenni Saulusért imádkozni, amikor Isten szólt hozzá. És aztán Saulus megtért, és Pál apostol lett belőle, aki elvitte az evangéliumot a pogányoknak, így juthatott el hozzánk is.

    3. És még annyit hozzátennék, hogy EMBEREKről van szó az idézett Igékben.

    4. Drága Anikó!

     Ez azért nem teljesen így van, ahogyan írod.

     “Csak egy valakitől határolódhatunk el jogosan, a sátántól és a megtévesztő lelkektől, azaz a szolgáitól….”

     A szentség, Istennek való elválasztottságot is jelent. Aki megtér, annak mind a világtól, mind a bűntől, mind a hamis atyafiaktól el kell határolódnia.
     2 Kor. 6,17 Annak okáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
     Mát. 10,37 A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
     1 Kor. 15,33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
     ?2 Kor. 6,14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?….

     Ez a világi emberekkel való barátkozásokra is vonatkozik. ( Amíg nem utál, és üldöz bennünket a “világ”, és a hamis atyafiak ( a csak vallásos emberek, akikben nincs Isten Szelleme), addig biztosak lehetünk benne, hogy még nem ott vagyunk szellemileg, ahol lennünk kellene! ( Mert, ha a világból valók volnánk akkor a világ szeretne bennünket….. )
     Jak. 4,4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

     A mai keresztényeknek, éppen ez az egyik bűnük ( ahogyan Izraelnek is volt, hogy barátságokat, és szövetségeket kötöttek a környező pogány népekkel, holott Isten azt mondta nekik, hogy ne barátkozzanak velük, és ne házasodjanak össze velük, mert azok eltérítik őket Istentől) , hogy keresik a világi emberek barátságát is, és keresik, illetve testvérként befogadják a vallásos embereket is, akik nem Isten fiai. ( Akiben nincs az Isten Szelleme, az nem az Övé! Jézus csak azoknak adott hatalmat arra, hogy Isten fiaivá ( gyermekeivé) váljanak, akik befogadják Őt! Akikben nincs a Krisztus Lelke, az nem az Övé. Akikben nincs Szent Lélek, azok nem tartoznak Istenhez. Mert Isten családjába, csak a Szent Lélektől való újjászületés útján kerülhetünk! Aki nem születik újjá, az nem Isten gyermeke, hanem csak Isten teremtménye! Amíg meg nem tér, és be nem fogadja Jézust!)
     Azok a keresztények pedig, akik nem határolódnak el a világtól, és fent jelzett vallásos emberektől ( akik még embereknek akarnak tetszeni), azok még nem lehetnek Krisztus szolgái. És erről azt mondja az írás, hogy :
     Hós. 9,3 Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.

     Az viszont, amit írsz, hogy nincsenek szó-szerint testileg, és lelkileg az ördögtől származó személyek, az természetesen áll. Az elhatárolódás viszont szükséges, de nem azon az alapon, ahogyan azt Erika fejtegeti. Nekünk nem kell másról tudnunk közöttük, mint a Krisztusról: 1 Pét. 3,15
     Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
     Viszont arra semmilyen jogunk nincsen, hogy eldöntsük azt, hogy kinek beszélünk az evangéliumról, és kinek nem. Nem mi mondjuk meg, hogy ki “méltó” Isten kegyelmére, és ki nem az!

     Továbbá, ami leginkább szem előtt tartandó részünkről, hogy mi is csak kegyelemből tartattunk meg, és nem a saját jóságunk miatt, hanem Isten választása miatt. De, Krisztus mindenkiért meghalt, és Isten dönti el, hogy kinek ad kegyelmet, és kit keményít meg az evangéliumra nézve. Mi viszont örüljünk annak, hogy kegyelmet kaptunk, és ne fuvalkodjunk fel, és ne tegyünk úgy, mintha mi megérdemeltük volna azt.

     “Szereteten kívülre kerültünk ha elválasztjuk magunkat a testvéreinktől. Legyen az megváltott vagy még nem megváltott ember.”

     A szeretet, és az azzal járó cselekedet valóban fontos mindenki felé, de nincsenek olyan testvéreink, akik nem megváltottak. Szellemi testvéreink csak Krisztusban vannak, és csak azok tartoznak közéjük, akik a Krisztusban vannak, és akikben a Krisztus is van. A többiek nem azok! És pl a Sátánnak most itt, a korszak végén, ez az egyik legveszélyesebb tanítása, hogy mindenkit testvérként fogadjunk, még akkor is, ha a Szentírás éppen az ellenkezőjét mondja! Éppen így állt fel már a Nagy Babiloni egyház, amely minden tant, és “tanítást ” magáévá tesz/tett , a “szeretet”, és “Jézus nevében”, amely nem egyezik a Szentírással, Isten igéjével! ( Arra hivatkozván, hogy “ne azt nézzük, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem azt ami összeköt”…! Viszont az eklézsiát a Szent Lélek köti össze, és az eklézsia a Szent Lélek által, Istentől van tanítva, és aki az eklézsiába tartozik azokat mind ugyanarra a Krisztusban ajándékozott igazságra vezeti el, a Szentírás alapján. Vagyis, az eklézsiában egység van a krisztusi igazságok, és tanok tekintetében. Itt az üdvösségi kérdések, és az azzal kapcsolatos szellemi megtapasztalásokról, és a Szentírás értelmezéséről van szó. Természetesen nem üdvösségi kérdés a próféciák értése, vagy nem értése. Bár természetesen tudjuk, hogy azok jelentését is csak a Szent Lélek kijelentése alapján érthetjük meg, de nem mindenkit érdekelnek azok, illetve ez is olyan, hogy akinek akarja a Szent Lélek kijelenti ( amikor akarja), és akinek nem akarja, annak nem. )
     ( A zsidók is így jártak azzal, hogy barátkoztak a környező népekkel, és a “szeretet, és egymás elfogadása, szokásaik tolerálása nevében”, és végül azok minden “istenét” elfogadták, és tisztelték.)

     Ésa. 52,11 Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok.

     Most az utolsó időkben, éppen ez az a dolog, ami miatt sokakat becsap a Sátán, és elhiteti az embereket, hogy ez az Istennek tetsző hozzáállás. És most van az az idő, amikor döntenünk kell, hogy csak Isten beszédéhez ragaszkodunk, és a Jézus bizonyságtételéhez, vagy pedig megadjuk magunkat a fenevadnak, és elfogadjuk a tanítását, a “szeretet” nevében, amelyet ” hirdet.
     ( Azért is kell folyton vigyáznunk, és imádkoznunk, mert ha egyértelműen gonoszt hirdetne, akkor nem kellene annak felismeréséhez az Isten hatalma alatt lennünk, hogy megőrizzen bennünket a hitetéstől! És, bár itt és másutt is, az AK-t , és a cselekedeteit tartjuk veszélyesnek, de a jelenések könyvéből látható, hogy az igazi veszélyt az első fenevad, és az azt népszerűsítő HP jelenti. Mert ő csapja be az embereket, és ő kényszeríti a bélyeg felvételét is, és ő lesz az, aki a 42 hónapra hatalmat kap a szentek felett, és aki a fejüket veszi azoknak, akik nem imádják az első fenevadat, és a bélyegét se hajlandóak felvenni!

     Szóval vigyázat azzal a mindenki Isten gyermeke című dologgal…!

    5. Drága Ida!

     SOHA NEM TÉR MEG SENKI AZÉRT MERT AZ ORRA ALÁ DÖRGÖLIK, HOGY MICSODA ISTENNEK NEM TETSZŐ ÉLETET ÉL!
     Isten megkegyelmezett nekünk, mert látta, hogy nincs bennünk semmi jó, hiába adta a törvényt. Csak Noé, 1 ember volt az egész földkerekségen, aki Istennek tetsző életet élt (és családja). Szerinted ma Isten kit választana ki? Téged, engem? A cselekedeteink alapján biztos nem. Kegyelemből tartott meg minket.
     A kegyelem nem azt jelenti, hogy üdvözöljük a másik “rossz” cselekedeteit, hanem egy szeretetteljes reménysugár a reményvesztett emberek életében. Persze, aki a hedonista életéről azt gondolja, hogy az oké és köszi nem kér Istenből, akkor nincs mit tenni, tovább kell állni.

     A legnagyobb lecke szeretetben maradni a testvéreddel de elhatárolódni az olyan cselekedeteitől, ami számunkra Isten akaratával összeegyeztethetetlen.
     Mondok egy példát. Isten pontosan tudja, hogy, amikor én egy pl. drogfüggő, káromkodó, Isten tagadó kétségbe esett emberrel napi szinten beszélgetek és megosztom vele Isten szeretetét és egy tiszta, drogmentes élet reményét Jézussal, akkor nem a világgal vállaltam közösséget. Nem gyújtok rá egy füves cigire vele…Nekünk pont a sötétségbe kell a fényt bevinnünk. Isten nélkül mindenki Ige ellenesen él. Sőt, sajnos a Bibliát forgatók között is sokan. Két törvényt kaptunk, nem? Elsősorban magamat hagyom “megigazítani” nap, mint nap Istentől. A többi ember cselekedeteit látom, megítélem (jó, rossz) de az embert NEM! Ennyi erővel senkivel sem állhatnék szóba….
     Isten a bűnösökért küldte el a fiát. Vagy nem?

     Szeretettel,
     Anikó

    6. Drága Anikó!

     Nem írsz itt mást, mint amit én is mondtam. Csak az előző hozzászólásodban nem pontosan fejezted ki magad ezek szerint. ( Illetve, gondoltam, hogy hasonlóan gondolod, de az értelme még se ez volt!)
     Azzal persze egyetértek, hogy nem az “emberi módon történő szálka kiszedegetésre” térnek meg az emberek, mert ha a Szent Lélek nem győz meg valakit a bűnösségéről, akkor más se fogja. És nekünk se kell a mások szemét figyelgetnünk, hogy elég tiszta-e az, mert elég, ha magunk ítéljük meg magunkat, az Isten világosságában. ( Ha, mi elég tiszták vagyunk, akkor a “világ” biztos, hogy nem fogja jól érezni magukat a közelünkben, mert az “ítélet” lesz a számára.) De te kiterjesztetted a hozzászólásodban a testvér fogalmát az egész világra, és a szeretetbeni befogadást, és elfogadást mindenkire, és mindenre. Persze, lehet, hogy nem úgy gondoltad, de úgy írtad. Természetesen szeretettel kell lennünk mindenki felé, és cselekednünk kell a szeretet cselekedeteit mindenki felé ( ami ugye keresztényként nem nehéz, mert a szeretet kitöltetett a szívünkbe), de tudunk kell, illetve meg kell tanulnunk közben, Istennek elválasztottan élni. Ami azért nehezebb, mert ez többnyire csendes ( szavak nélküli), de folyamatos konfrontációval jár a környezetünkben élő, nem keresztény emberek felé. ( Olykor pedig hangosabbal.) Csak ezért írtam, és erre akartam a figyelmedet felhívni. De látom, hogy te is hasonlóan gondolod.

    7. Drága Ida!

     A meg nem váltott emberekre csak úgy tudok nézni, mint a testvéreimre, akik még nem találkoztak az Atyánkkal, aki közös. Így nekem ők is a testvéreim. Mese szerű képlettel élve: csak ők még a gonosz mostoha fogságában vannak. A legelvetemültebb ember is csak rab. Senki nem választja szabad akaratból a gonoszságot, olyan nincs. Éva nem a gonoszságot akarta megismerni. Engedetlenségének következménye, hogy a gonosz meg tud nyilvánulni az embereken keresztül. Annak az embernek a lelkiismerete nem működik, hogy miért? Azt csak Isten tudja.
     Szép estét Neked,
     Anikó

    8. Drága Anikó!

     De, vannak emberek, akik a gonoszságot választják direkt. Sajnos-sajnos-sajnos így van, az ige is erről tesz bizonyságot. Jó lenne, ha úgy lenne, ahogyan te mondod, és csak olyanok lennének a világban, akik még nem Istenéi. Én is arra próbálom rávenni mennyei Atyánkat, hogy gondolja meg magát, és mindenkin könyörüljön valahogyan.

     Viszont azt nem értem, hogy hogyan jött ide Évi?! Én, amit írtam neked, azt általánosságban gondoltam, nem célozgatva senkire sem. Azt hiszem, azért láthattad, hogy nem szokásom ilyet tenni, ha valakinek, valamit mondani akarok, akkor neki mondom. És természetesen soha nem negatív indulatból.

     Szeretettel: Ida

   4. Olvassátok a COG tanulmányait. Arra aztán végképp nem lehet mondani, hogy szélsőséges nacionalista

   1. Semmi gond, Eszti, de szerintem inkább Évának szántad ezt. Velem szemben nem volt bántó a viselkedésed.

  2. Kedves Xénia!

   Az antikrisztus zsidó származású és nem lesz, hanem már van jó ideje. Az anyja zsidó nem is lehet más, hisz leutánozza Jézust. Jeruzsálembe fog menni először. Klasszikus értelemben nem lesz világkormány nincs szükség rá. Azért Rómában székel majd, mert ez ma a kereszténység központja, de ez visszakerül Jeruzsálembe. Az antikrisztus sok mai templomot fizikálisan is lerombol majd. Az Európai Unió mögötte áll majd.
   A hamis próféta Bergoglio Buenos Airesben született, szülei Olaszországból vándoroltak be, nem kell, hogy zsidó legyen. Előkészíti az antikrisztus útját és fokozatosan átadja a főhelyet a fenevadnak. A zsidókra és keresztényekre valóban nyomorúság vár. Ez a keresztényüldözés azért lesz szörnyű, mert keresztény üldöz keresztényt . Már most vannak papok, akik kijentették, hogyha a változásokat bevezetik nem fogják végrehajtani, sem püspök sem a” pápa” parancsára egyaránt. Magyarországon különösen nagy lesz az ellenállás.

  3. Kedves Xénia!

   Az antikrisztus zsidó származású és nem lesz, hanem már van jó ideje. Az anyja zsidó nem is lehet más, hisz leutánozza Jézust. Jeruzsálembe fog menni először. Klasszikus értelemben nem lesz világkormány nincs szükség rá. Azért Rómában székel majd, mert ez ma a kereszténység központja, de ez visszakerül Jeruzsálembe. Az antikrisztus sok mai templomot fizikálisan is lerombol majd. Az Európai Unió mögötte áll majd.
   A hamis próféta Bergoglio Buenos Airesben született, szülei Olaszországból vándoroltak be, nem kell, hogy zsidó legyen. Előkészíti az antikrisztus útját és fokozatosan átadja a főhelyet a fenevadnak. A zsidókra és keresztényekre valóban nyomorúság vár. Ez a keresztényüldözés azért lesz szörnyű, mert keresztény üldöz keresztényt . Már most vannak papok, akik kijentették, hogyha a változásokat bevezetik nem fogják végrehajtani, sem püspök sem a? pápa? parancsára egyaránt. Magyarországon különösen nagy lesz az ellenállás.

 3. Kedves Mindenki!

  Látom egyre bonyolódik a helyzet és mi lesz még! A sátán olyan kifinomult dolgokkal élhet, hogy alig venni észre, hogy eltereli a lényegről a figyelmet. Szegény választott népnek meg van a maga baja hisz még járják az útjukat és nem látják a fényt az út végén. Nem messze már, hogy fellélegezhetnek. Sokszor már nem tudni ki kivel van.
  Nem kell mindent levezetni az Ószövetségből. Mindennek meg van a helye és ideje. Itt szinte mindenki a jövővel foglalkozik és nem gondol a jelenre. Így persze, hogy váratlan lesz minden és félelmetes. Jézus pedig egyszerűen és tisztán mindent megmutat.
  Már elmúlt két éve, hogy a hamis próféta itt ténykedik a földön igaz még csak bohóckodik, de ha beindul kő kövön men marad. Aki őt nem ismerte fel akkor az antikrisztust sem biztos, hogy fel fogja.
  Senkinek nem jut eszébe, amiket tesz az mind tudatos és nem kéne figyelni rá? Több mindent meg lehetne érteni. Ezt csak azért mondom, mert a hamis próféta fogja azt a templomot felépíteni Rómában méghozzá gyorsan, amiről itt szó van. Az antikrisztus foglal benne helyet.
  Az új templom egyház is lesz és templom is a világegyház központja. Mindenhonnan képviselőket várnak majd.
  Továbbá azt fogják mondani, hogy ez lesz majd az Új Jeruzsálem, amely a Bibliában meg van jövendölve, és amelyet Isten választott vezetője védelmez ? alki a hamis próféta lesz.
  Ennyi elég szerintem, hogy a zsidók hogyan térnek meg egy külön történet nem lehet mindent egyszerre.

    1. Kedves Eszti, “semmi” – ha arra gondolsz amit nekem írtál hiszen itt van a mondatod most az enyém és Lacié alatt – ez a lapon terjengő szellemiség, elkapott Téged. Vigyázz a szívedre. Egyébként ahogy az lenni szokott, igazat mondott “a lélek” hogy kitört belőled: KATOLIKUS dolog !
     Ezzel kapcsolatban példákat melyek Jézushoz való hűségről és a borzalmas üldözésekben való csodálatos helytállásról, lángoló szeretetről szólnak, majd hozom “felülre”. Remélem, ezzel majd szent lesz a béke. 🙂 Isten áldjon és vezessen!
     Éva

 4. Ida
  2015/03/19 – 09:55

  Kedves Ida. A félreértések elkerülése végett. Nincsenek ellenérzéseim a zsidó nép iránt, főleg nem kollektív alapon. Ezt nem tudom miből gondoltad 🙂
  Egyszerűen megemlítettem egy tényt, semmi több. Az már igencsak érdekes lenne, ha bizonyos dolgok irányába, nem lehetne kritikát megfogalmazni. Főleg úgy, hogy tényekről beszélünk. Nem eszement vádaskodásokról. Én csak jó és rossz dolgok között próbálok különbséget tenni. Ismerem a világban zajló konfliktusokat nagyjából, és természetesen egyik gyilkos eszme sem tetszik. Mivel most ebben a cikkben Izrael államáról volt szó, ezért említettem meg azt amit, és messze nem gyűlölködésből vagy elvakult ellenérzésből. Nem tudom elképzelni, hogy a Teremtő Isten és fia Jézus Krisztus kettős mércével bírálja el a bűnöket. Remélem így már érthetőbb mire is gondoltam pontosan 🙂

  Isten áldjon mindenkit!

  1. Kedves Zsolt!

   Rendben, valószínűleg félreértettelek, de én erről a mondatodról gondoltam, hogy esetleg nem érted pontosan a helyzetet: “Ezen cselekedetek hozzájárulnak ahhoz, hogy a világon sok ember erős kritikát fogalmazzon meg az izraeli emberekkel szemben. Egy kiválasztott népnek közel sem így kellene cselekednie. Nem hiszem el, hogy a megváltónak, Jézus Krisztusnak tetszene mindez. Ne ölj. Nincs mellé írva, hogy kivéve a zsidó nép. Bizonyára érted .”

   A zsidók, mint Istentől kiválasztott nép ( nekik még nincs Jézus Krisztusuk!), ha az ószövetséget nézzük, amely szövetség még számukra érvényben van ( és amely próféciái alapján most gyűjtetnek össze, és vitettek be Izrael földjére : 5 Móz. 4,27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, a kik közé visz titeket az Úr. És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, a melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak. De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. Mikor nyomorúságban leéndesz, és utólérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára: (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hágy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, a mely felől megesküdt nékik. 5 Móz. 30,1 És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened; És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből: Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged; És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged. Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban.
   Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled. )?, semmi olyat nem tesznek, ami azzal a szövetséggel, azokkal az ígéretekkel kapcsolatosan ellentétes. ( Abban Isten nekik védelmet ígért az ellenségeikkel szemben, és stb. )
   Számunkra, keresztények számára, akik az Úr Jézusban vagyunk, nekünk elképzelhetetlen dolog az, amit csinálnak ( vica-versa). Viszont, ezt teszik/tették minden nemzetek is a másikak ellen ( vagy akár a saját népük ellen is), mindenütt a világon. Csak őket nem ítélik el, mert nem “választott nép”. De azok, akik “keresztényeknek”, Krisztus választott szellemi népének nevezték magukat, legalább annyi kegyetlenséget elkövettek. Viszont, ahogyan a zsidó nép között, az igazán zsidó vallású zsidók a könyörületességet gyakorolják, amely Istennek tetszik, a “keresztény világban”, ugyanígy teszik azt, a valódi keresztények.
   Viszont Izrael, mint nép, még nincs “megigazítva”, mert az csak az Úr Jézus visszajövetele után fog megtörténni. Most még, ebben a korszakban, még nem Isten szíve szerint való nép. Ezért nem lehet rájuk most még, olyan elvárásokkal tekinteni, amelyet, még nem tudnak teljesíteni.

   Természetesen nem a bűnök és kegyetlenségek megítélésének a tilalmáról van szó ( hiszen minden keresztény bűngyűlölő, újjászületése óta ), hanem arról, hogy nem lehetünk “személyválogatóak”, és nem ítélhetjük el az egyik népet, hatalmat bizonyos cselekedetekért, amelyekért a másikat pedig nem “kárhoztatjuk”. ( Mindnek van “vaj” a füle mögött! ) Sajnos még ebben a világban élünk, és a gonoszság csak egyre nagyobb lesz, mire eljön a vég. És ez alól a világon egy ország se kivétel!

   Ennyi volt , amit mondani szerettem volna.

   Téged is Isten áldjon!

 5. “Melyik keresztényt lehetne becsapni azzal, ha jön egy ?fickó?, aki a Jeruzsálemi templomba beül, és azt mondja magáról, hogy ő az Isten..!?”
  Ugyanazokat a keresztyéneket, akik tudják a próféciákból, hogy a bélyeg a jobb kézen vagy a homlokon lesz, mégis fel fogják venni 😉

  “Így van, ez volt 70-ben, amikor a ?Jákób nyomorúsága volt? Izraelen, amely a szétszóratásban végződött, és amely szétszóratás ?hivatalosan? 1948-ig tartott.”
  Ezt másképp látom, az akkori időszak nem hasonlítható ahhoz a nagy nyomorúsághoz, ami az utolsó időkben lesz, amiről Jézus is beszélt.

  “Nem tudom Xénia, reménykedem benne, hogy nem rám gondoltál ezzel a megjegyzéseddel.”
  Nem, nem rád gondoltam. Igazából nem is konkrét emberre gondoltam, hanem arra a nézetre, amit látok terjedni egyre inkább, és ami úgy látom, hogy a már meglévő zsidógyűlöletet erősíti, és úgy tűnik, hogy éppen az antikrisztus malmára hajtja a vizet, hiszen ő lesz az, aki felvonul majd Jeruzsálem ellen a szövetségeseivel. Te Izrael népét a helyén kezeled, viszont nagyon sokan nem, és erre akartam felhívni a figyelmet.

  1. Kedves XENIA!

   ” Ugyanazokat a keresztyéneket, akik tudják a próféciákból, hogy a bélyeg a jobb kézen vagy a homlokon lesz, mégis fel fogják venni ;)”

   De azok nem becsapva lesznek, hanem tudatosan választják azt. Hiszen, ahogyan mondod, ismerik a próféciákat. Azok vannak/lesznek becsapva, akik nem ismerik az igét, a próféciákat, és főleg nincsenek az Úrral folyamatos kapcsolatban, és behúzza őket HP a csőbe.

   “Ezt másképp látom, az akkori időszak nem hasonlítható ahhoz a nagy nyomorúsághoz, ami az utolsó időkben lesz, amiről Jézus is beszélt.”

   Igen, én se beszélek másról, csak az, az egész földet fogja sújtani.

  2. Azt nem tudom, ki idézett kicsodát, és KI TETT egy összekacsintást erre a tragikus tényre?!

   Igen, én is tudom, hogy hiába mondom majd – már tudom is, hogy ki(k)nek – hogy DE HÁT EZ VAN A BIBLIÁBAN, nem értitek? nem fogja őket érdekelni, pedig hívő emberek (egy szintig). Nagyon káros, hogy “ők, valakik a szentek” mi meg az egyszerű emberek 🙁
   pedig “szentek legyetek mert én szent vagyok” mondja az Úr.

   1. Bocsi, ha nem voltam egyértelmű, Idát idéztem végig, csak lentebb már annyira összefolytak a hozzászólások, hogy újat kezdtem, mert egy újra mindig könnyebb válaszolni.
    A kacsintással pedig semmi rossz szándékom nem volt, ez valami olyasmit jelent itt nálam, hogy “vedd észre a párhuzamot/összefüggést”.

    1. Kedves Ida, sohasem nem kívanok meggy?zni senkit, de amit az Ószövetség érvényér?l írsz a zsidókra vonatkozóan, az egyszer?en nem állaja meg a helyét.

     2Kor. 5:17 ? a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

     Szerinted ma két szövetség van érvénybe, egy a zsidókra a másik meg a keresztényerke? Ennek alátámasztására azért kíváncsi lennék.
     Amúgy számodra mit jelent az Ezékiel 23. rejezete?

    2. Kedves Antenor!

     2Kor. 5:17 ? a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

     Igen Krisztusban! Ha Krisztusban vagyok, akkor mind szövetségileg, mind szellemileg újban vagyok! De, ne felejtsd el, hogy Pál is azt mondja, hogy, aki körűlmetélkedik, az köteles megtartani az egész törvényt! ( Vagyis, ha a törvény cselekedeteit cselekszem, és ezen cselekedeteim alapján ( nem Krisztus váltsága alapján), jutalomként várom az üdvösséget, akkor már nem kegyelem alatt, hanem a TÖRVÉNY alatt vagyok. Vagyis egy előző szövetségbe helyezem magamat vissza ( amely csak akkor lehet egyébként is, ha az a szövetség még él!), amely nem ( pogány) a lelkiismereti törvény, és nem is az ábrahámi (szövetségi ígéretek) ( hiszen ahhoz, hogy az létrejöjjön, Jézusban kell lennem!)! Mert a TÖRVÉNY ( amelyet megtartani akarok), csak az ószövetségben adatott, és csak a zsidóknak. Azokra a zsidókra, akik, ha nem térnek meg Istenhez Krisztusban, azokra még mindig az ószövetség érvényes , mert az újszövetség, csak Krisztusban köttetik meg velük. Aki zsidó vallású, arra az ószövetség van érvényben! Az a zsidó vallás! És az tartozik Isten választott földi népéhez ( a zsidókhoz), akik azt a vallást gyakorolják, és azt a szövetséget kötik meg Istennel. Szövetség nélkül nem lehet Istenhez tartozni (pl, egy hindu, akármennyire is akar, nem tartozhat Istenhez, amíg valamelyik szövetséget meg nem köti Istennel! Ha a zsidó vallást veszi fel, akkor az ószövetség szerinti szövetséget köti meg, és a zsidó törvény betartása vonatkozik rá! Ha az Újszövetséget köti meg Istennel, akkor Jézust fogadja be, és kegyelem alatt lesz! ) ! Az Úr Jézusban megkötött szövetséggel, az újszövetséggel leszek Isten fia, szellemi népe. A zsidó vallásban, az ószövetség “megkötése” által leszek Isten földi népe ( akik most ugyan szétszóratásban vannak még többnyire, de attól még Isten szövetségében vannak, és ez alapján a szövetség alapján ( és az ebben a szövetségben adott ígéretek alapján ) tartattak meg 2000 éven keresztül, és lesznek összegyűjtve teljesen, amikor az Úr visszajön). Amely ószövetség, a TÖRVÉNY megtartását követeli meg. És, aki cselekszi a törvényt, az él általa. Mert aki TÖRVÉNY alatt vétkezik, az a TÖRVÉNY által vész el, és aki törvény nélkül, az törvény nélkül : Róm. 2,12 Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg, (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik. )

     judaizmus ( zsidó vallás)—- ószövetség
     Kereszténység——újszövetség

     “Szerinted ma két szövetség van érvénybe, egy a zsidókra a másik meg a keresztényerke?”

     Igen. Remélem eltudtam magyarázni a dolgot. Persze, ha nem sikerült még teljesen, akkor szólj, megpróbálom összeszedni magam. ( Ilyenkor mindig sok mindent tudnék mondani, és összezsúfolok sok mindent, és olykor úgy látom, hogy csak én értem, amit mondok . Mondjuk…, az is valami…!)

     Ennek alátámasztására azért kíváncsi lennék.
     Amúgy számodra mit jelent az Ezékiel 23. rejezete?
     Ez a Salamon után következett időkről szól, amikor az ország ketté szakadásával :
     Oholá a nagyobbik—-Izrael
     Oholibá; —Júda
     a két királyság lett, és mindkettő elhagyta az Urat, és bálványokat kezdtek imádni. Ahány néppel barátságra léptek, azoknak a bálványait mind nekiálltak imádni. ( Izraelről, akiket azután Isten el is vetett ( elsőnek szórta szét őket) , azt írja az ige, hogy azok még jobbak voltak, mint azután a júdeaiak, mert Izraelt a királyai kényszerítették a bálványimádásra, de Júdában maga a nép kényszerítette arra a királyait. ( félelmetes, ha ezt a gyülekezetre fordítjuk le). És itt prófétálja meg Ezékiel, hogy ők is úgy járnak majd, mint Izrael királysága : Ezék. 23,31 Nénéd útján jártál, azért az ő poharát adom kezedbe….

    3. Kedves Ida!

     Nagyon máshogy látjuk ezt a kérdést.

     A törvény célja nem az volt, hogy ha valaki betartja azt, akkor üdvösséget nyerjen azáltal. A törvény célja az volt, hogy rámutasson, képtelenek vagyunk emberileg megfelelni Isten elvárásainak és szükségünk van Isten kegyelmére, szellemi vezetésére (Róm. 5:20). Az Ószövetség nem is ígért üdvösséget, csupán fizikai áldásokat (5Móz.28:1-14) és az újnak az eljövetelét (5Móz. 18:5; Ap.Csel. 3:22). Amikor nem fogadták el, ki lettek vágva az olajfából, s ki vannak tagadva a visszaoltásukig (Róm. 11).

     Írod: >>> Azokra a zsidókra, akik, ha nem térnek meg Istenhez Krisztusban, azokra még mindig az ószövetség érvényes , mert az újszövetség, csak Krisztusban köttetik meg velük. Aki zsidó vallású, arra az ószövetség van érvényben! Az a zsidó vallás! <<<

     Nos, ha ez így lenne, akkor ma egyetlen zsidó sem élne, legalábbis nem szabadon és f?képpen nem jólétben. Ugyanis mindazok az átkok sujtanák ?ket, amiket a törvény megszegése von maga után. Isten ma is ugyan azzal a szigorral büntetné ?ket, hiszen ma ugyan olyan hitványul, vagy talán még annál is sokkal hitványabbul tartják a törvényeket, mint akkor, amikor ezért szétszórattattak. Már Jézus is megítélte ?ket, hogy Isten parancsolatait emberi törvényekre váltották fel, s meszelt sírokként csak küls?ségeiben votak istenfél?k. Ma pedig a zsidóság ?-e már a küls?ségre sem ad semmit. Akik meg adnak, azok a farizeusok utódai. A judaizmus nem az ószövetségi rend és a törvény követése. A judaizmus az Ószövetséget elvet? farizeusi, majd rabbinikus hagyományok küls?dleges és üres vallásossága, amit azért alkottak meg, hogy ne kelljen Isten törvényeit betartani (Mrk. 7:9-13). Amennyiben a törvényt a szövetség keretein belül nem nem tartják be, akkor az átkok vannak érvényben (5Móz. 28:15-69). Hidd el, jobb a zsidóknak, hogy nincs életben már az Ószöv.

    4. A legfontosabbat kihagytam: az Ószövetséget be sem lehet tartani a szentély és az áldozatok nélkül. Az ugyanis meghatározó lételeme volt annak a szövetségnek, véráldozat nélkül ugyanis nincs b?nengesztelés, csak a b?n zsoldja. Az engesztelés nélkül pedig nincs engesztelés (ehhez pedig kellett a levita f?pap és kellett egy Isten szemében érvényes templom).

    5. Talán némelyeknek segíthet a kérdés megértésében egy hasonlat. Az Ószövetséget hasonlíthatjuk egy szerződéshez, amelyben Isten ígért valamit, tehát Ő az egyik ?aláíró? fél, a zsidó nép pedig a másik. Tekintsünk úgy rá, mint egy ház felépítésére szóló vállalkozói szerződésre. Amikor Isten elküldte Jézust, Ő pedig meghalt értünk, majd feltámadt, ezzel Isten rajta keresztül betöltötte a szerződés rá vonatkozó részét. A ház felépült. A zsidóknak csupán át kellett volna venni, de ők nem voltak megelégedve Isten munkájával. Egy másik házat akartak. Úgy gondolták, hogy nekik nem egy ilyen szerény ház kell, akármennyire is beteljesíti a szerződés feltételeit, hanem egy kacsalábon forgó palota, hogy az egész világ a csodájára járjon. Mivel Isten megtette, amit a szerződésben ígért, az lezárult. Nem érvénytelen lett, hanem teljesítésre került, tehát befejeződött. Most egy új szerződés van érvényben Jézuson keresztül a felépült ház kezelésére. A kettő egyszerre nem lehet érvényben, mert ha az elsőt most is hatályosnak fogadnánk el, akkor még mindig egy ház felépülésére várnánk, pedig az már felépült és tudjuk, hogy Isten nem fog újat építeni.

    6. Kedves ANTENOR!

     “Nagyon máshogy látjuk ezt a kérdést.”

     Igen. Sajnos a legtöbb keresztény azt hiszi, hogy Isten elvetette a zsidókat ( megszüntetve a velük való szövetséget, amelyet “Mózes által” kötött velük) , és a keresztényekben ( Krisztusban) folytatta a szövetségét, az újban. És, hogy Isten szellemi népével, cserélte le a földi népét. De, ez nem így van, az igeszerint. Az “elvettetés” nem úgy történt meg, ahogyan azt sokan magyarázzák, hanem, ahogyan azt Pál magyarázza az igében, hogy most a zsidók, mint zsidók (!), ki vannak rekesztve ebből a kegyelmi korszakból, és csak a mózesi, ószövetségi szövetség vonatkozik rájuk. ( Természetesen, azok a zsidók, akik az Úrnak lettek adva az Atyától ( mert senki nem mehet hozzá ugye, csak akit az Atya vonz), nem ide tartoznak, hiszen ők keresztények …!)

     Az igében ezt olvashatjuk ezzel kapcsolatban ( most csak az újszövetséget idézem):
     Róm. 11,1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen;…, stb …Róm. 11,2 Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert….,Róm. 11,5 Ekképen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint… Róm 11,11 Izrael népe elbotlott – ez igaz. De vajon végleg elestek emiatt? Egyáltalán nem! Éppen ellenkez?leg: botlásuk következtében jutott el a megmenekülés üzenete a nem zsidó népekhez. Ez pedig azért történt, hogy Isten Izrael népét féltékennyé tegye. Valóban, Izrael népének botlása milyen b?séges áldást hozott az egész világnak! Amit ?k elveszítettek, azzal a nem zsidó népek lettek gazdagabbak. De ha ez így van, akkor képzeljétek el, milyen hatalmas nyereséget fog jelenteni a világnak, amikor Izrael népét Isten teljes egészében helyreállítja! ),

     Úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy úgy van ez, mint amikor az állomáson, egy mellékvágányra állítanak egy szerelvényt ( “parkoltatnak”) , amíg elmegy a másik szerelvény mellette. És, amikor az már “elment”, akkor ezt a szerelvényt is útnak indítják. ( De, ez a szerelvény, nem tűnt el, csak meg kellett várnia, amíg a másik elhúz mellette, és akkor az is újra “sínre kerül”!)

     Most, ebben a korszakban így vannak a zsidók, mint Isten választott földi népe. Szétszórattak, ahogyan az az ószövetségi próféciákban van, és ebben a 2000 éves szétszóratásban, be kell várniuk, amíg Isten szellemi népe, teljes számban bemegyen az üdvösségbe. És amikor ez megtörténik, akkor újra “sínre kerülnek”, és az Úr Jézus visszajövetelével helyreállíttatnak ( és velük is megköttetik az újszövetség).
     Most annak az ószövetségi próféciának a teljesülését láthatjuk, hogy visszahozta őket a nemzetek közül Izrael földjére. ( Természetesen mindig van egy “előcsapat”, “zsenge” , amelyik felépíti a “várost”, és az országot azoknak, akiket majd csak később jönnek (gyűjt össze az Úr).
     Erről tudhatjuk mi keresztények, hogy a “fügefa” hajt, és közel van a kegyelem végének, ennek a korszaknak az ideje. És láthatjuk azt is, hogy a többi ószövetségi prófécia teljesülése is folyamatban van. ( Kezdi Isten a “szerelvényüket” visszavinni a “vágányra”, a mi “szerelvényünk” pedig nemsokára célba ér!)

     “A törvény célja nem az volt, hogy ha valaki betartja azt, akkor üdvösséget nyerjen azáltal.”

     “A törvény jó, és aki a törvényt betartja, és cselekszi, az él általa.” De, mivel azt senki nem tudta tökéletesen betartani ( noha akkor is voltak “igazak”, akik minden erejükből be akarták azt tartani ), ezért rendelt áldozatokat mellé Isten, amelyek által ( a Krisztus áldozatára mutatván), bűnbocsánatot kaptak. Noha a Törvény nem tudott senkit megigazítani, és a bűn törvénye alól megszabadítani, de az áldozatok bemutatása, az elkövetett bűnökért bűnbocsánatot eredményezett azoknak, akik az oltárhoz vitték azokat. Illetve, mint tudjuk évente egyszer a főpap, az egész népért is bemutatta azt. (A Krisztusért/ban, hiszen az Ő áldozata miatt üdvözül mindenki visszamenőleg is! Hiszen azon áldozatok bemutatásával kegyelmet kértek Istentől, hitből! Róm. 3,30 Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
     Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, a ki mindnyájunknak atyánk )
     Ezt az igeverset, nem úgy kell érteni, hogy amikor egy zsidó kereszténnyé lesz, akkor hitből igazíttatik meg, hanem, hogy a zsidó ( mint zsidó vallású, és aki a cselekedetei által mutatja meg a hitét) hitből igazíttatik meg.

     “A törvény célja az volt, hogy rámutasson, képtelenek vagyunk emberileg megfelelni Isten elvárásainak és szükségünk van Isten kegyelmére, szellemi vezetésére (Róm. 5:20).”

     Ez csak az egyik fele a dolognak. És ezért voltak mellé az áldozatok, ahogyan te is tudod. Ha a zsidók ( az egész nép nagy része) megmaradtak volna a törvény cselekvésénél, és azzal együtt az áldozatok bemutatásánál ( “tiszta kezeket” nyújtottak volna Isten felé), akkor nem lettek volna szétszórva, és “parkoltatva”, hanem az egész népen keresztül, illetve az egész néppel együtt lenne most ez a kegyelmi korszak, az Úr Jézusban. Akkor felismerhették volna Jézusban a Messiást, és most élnénk együtt a zsidó néppel, mint fizikai és szellemi nép egyben.

     ” Az Ószövetség nem is ígért üdvösséget, csupán fizikai áldásokat (5Móz.28:1-14) és az újnak az eljövetelét (5Móz. 18:5; Ap.Csel. 3:22).”

     De igen, azt is ígért. Hiszen arról van szó abban, hogy ha megmaradnak az Isten ismeretében, szeretetében, és imádatában, és megtartják a törvényeit, és teljesítik a megkívánt áldozatokat, és ( az abban a szövetségben emberileg elérhető módon) “igazul élnek”, akkor azok az emberek nem kárhozatra mennek. ( Sok ószövetségi igevers tanúskodik arról, hogy Isten megtérésre hívja az embereket, hogy “éljenek”. Ezekben nem a fizikai “életről” van szó ( hiszen attól, hogy valaki gonosz volt, még élhetett hosszú fizikai életet), hanem az örök életről.

     “Írod: >>> Azokra a zsidókra, akik, ha nem térnek meg Istenhez Krisztusban, azokra még mindig az ószövetség érvényes , mert az újszövetség, csak Krisztusban köttetik meg velük. Aki zsidó vallású, arra az ószövetség van érvényben! Az a zsidó vallás! <<<

     Nos, ha ez így lenne, akkor ma egyetlen zsidó sem élne, legalábbis nem szabadon és f?képpen nem jólétben. Ugyanis mindazok az átkok sujtanák ?ket, amiket a törvény megszegése von maga után."

     Azért te elég történelmi ismerettel rendelkezel, és te is tudod, hogy a legtöbb országban a történelem folyamán elég kegyetlenül bántak a zsidókkal. A fenevad is irtotta őket "Jézus nevére" hivatkozva. Folyamatosak voltak sok helyen a progrommok, a zsidók megtámadása, legyilkolása, vagyonuk elkobzása, és stb. ( Hiszen tudod, hogy a jósafát-völgyi ítéletkor is aszerint lesznek a nemzetek megítélve, hogy hogyan bántak a közéjük szóratott zsidókkal! És, ahogyan kinéz, az elmúlt 2000 évet tekintve, nem sokaknak van reménykedni valójuk.)

     " Isten ma is ugyan azzal a szigorral büntetné ?ket, hiszen ma ugyan olyan hitványul, vagy talán még annál is sokkal hitványabbul tartják a törvényeket, mint akkor, amikor ezért szétszórattattak."

     Nézd, ezt nem gondolom, hogy el tudnánk dönteni mi. 2000 év alatt rengeteg zsidó ember élt a földön, és most is sok él belük. Mi csak néhányat "ismerünk" belőlük, illetve néhány cselekedeteiről tudunk. Isten vizsgálja a szíveket, és ahogyan a magukat keresztényeknek vallók közül is csak kevesen mehetnek be az üdvösségbe, úgy a zsidók között is , lehet, hogy csak kevesen töltik be azt a mércét, amelyet Isten megkíván. De igazából szerintem ezt mi nem tudhatjuk. Mert ez is olyan, mint a kereszténység. Sokan követtek el "Jézus, és Isten nevében" olyan dolgokat, amelyek szégyent hoztak rájuk ( és még emberileg is felfoghatatlan dolgokat követtek el, és valójában semmi közük se volt hozzájuk ), de egyikünk se akarná, hogy azokkal azonosítsanak bennünket.

     " Már Jézus is megítélte ?ket, hogy Isten parancsolatait emberi törvényekre váltották fel, s meszelt sírokként csak küls?ségeiben votak istenfél?k."

     Igen, de szerintem ez a "kereszténységre" is áll! ( És abban sincs azoknak elismerés Istentől ezekért!)

     " Ma pedig a zsidóság ?-e már a küls?ségre sem ad semmit."

     Igen, de szerintem ez a "kereszténységre" is áll!

     " Akik meg adnak, azok a farizeusok utódai. A judaizmus nem az ószövetségi rend és a törvény követése. A judaizmus az Ószövetséget elvet? farizeusi, majd rabbinikus hagyományok …."

     Hááát….! Mondjam, hogy a "kereszténység" nagy része is ezt teszi……!? De attól még vannak igazi keresztények, és igazi zsidók, akiket Isten nem szégyell a népének nevezni ( személy szerint).
     De, nem kedves Antenor, nem az a judaizmus ( ahogyan a kereszténység se az, amilyen képet bemutattak róla a magukat annak vallók. És szerintem mi maradjunk az eredeti fogalomnál, ahogyan a kereszténység esetében is.) Már Mózesnél meg van írva, hogy az utolsó napokban megtérnek ( zsidóként) , és keresni fogják az Ő Istenüket. És ekkor visszafogja őket hozni Isten az ő földjükre ( ami ugye meg is történt), és újszövetséget fog velük kötni, és körülmetéli a szívüket, és azt cselekszi velük, hogy szeressék az Urat, az ő Istenüket….! ( Ezt meg tudjuk, hogy mikor történik meg. )

     " Amennyiben a törvényt a szövetség keretein belül nem nem tartják be, akkor az átkok vannak érvényben (5Móz. 28:15-69). "

     Nézd meg a 2000 év alatti életüket. ( Ne egyes kevés számú zsidó származású ember életét, hanem a egészét! Keresztények között is van olyan, aki vagyonát illetőleg a felső 1%-ba tartozik! Nem tévedés, a felső egy %-ékba! Sőt, vannak milliárdos keresztények is…! ( Akik nem látják, hogy más országokban ( vagy akár az sajátjukban a "testvéreik" szűkölködnek…!)

     "A legfontosabbat kihagytam: az Ószövetséget be sem lehet tartani a szentély és az áldozatok nélkül. Az ugyanis meghatározó lételeme volt annak a szövetségnek, véráldozat nélkül ugyanis nincs b?nengesztelés, csak a b?n zsoldja."

     Azért olvasd el kérlek Hóseás prófétánál : Hós. 3,4 Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.
     Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.

     Nézd, Isten már készített örökkévaló, mindennapi áldozatot, és azokra, akik ebben a szétszóratásban igyekeznek az ószövetségi Törvény szerint, és Istennek tetszően élni ( zsidóként), az Ő áldozat ki van terjesztve. Még akkor is, ha nem tudnak róla. Hiszen mindenki csak, és kizárólag Jézus Krisztus áldozata miatt lesz megtartva. Az utolsó ítéletnél is láthatjuk, hogy aki a jót cselekedte, az az örök életre ment ( és ott már nincsenek a Krisztuséi!). Csak az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt mehetnek. Hiszen azokért a bűnökért, amelyeket mégiscsak elkövettek ( mert nincs ember bűn nélkül), de megbocsáthatja Isten, Ő fizetett meg. ( Így "tartja meg a világot", és ilyen értelemben áldozta fel magát "a világ bűneiért" is.)

     Hiszen nem mindenki mehet Istenhez, és Krisztushoz ebben az újszövetségben, hanem csak az, akit az Atya választott, és akit Ő vonz! Tehát, hiába akarna valaki megtérni akár a zsidók közül is, ha nem vonzza Isten, akkor nem teheti meg. ( Ha valahogyan mégis meg tudná tenni, akkor is ott az az igevers, hogy minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált kiszaggatik…! Egyéb jelentése is van, de most csak ezt vegyük.) Viszont erre van az az igevers, hogy amennyiben nem vagyunk "tisztességre való edények" ( választottak, vagy hivatalosak), akkor még mindig van az a lehetőségünk, hogy ne a gonoszt, hanem a jót cselekedjük, és akkor az utolsó ítéletnél, az "életre megy" ítéletet hallhatjuk.

     "Az engesztelés nélkül pedig nincs engesztelés (ehhez pedig kellett a levita f?pap és kellett egy Isten szemében érvényes templom)."

     Ezék. 11,16 Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek.

    7. Kedves THEA!

     Nem így van, ahogyan írod. Sajnos nagyon elterjedt ez a nézet a keresztények körében (hála a “nagy egyházak” tanításainak), és valamiért nem tudnak ettől a “tanítástól” megszabadulni az igét rendszeresen olvasó keresztények se.
     Nézd, ha úgy lenne, hogy az ószövetség mindenkire vonatkozóan lezárult, akkor mi is feleslegesen figyelnénk itt az idők jeleit, az ószövetségi próféciák alapján (is). Mert akkor annyi, kész, vége. Eljött az Úr 2000 évvel ezelőtt, és újszövetséget kötött, és a régi ígéreteivel, próféciáival, és minden egyébbel együtt eltöröltetett. Tök felesleges lenne azt nézni, hogy mi van az ószövetségi könyvekben, mert akkor már az csak történelemkönyv. Isten szövetsége örökkévaló, és felbonthatatlan. És ez nem csak olyan “képletesen” értendő, hanem szó szerint. Amit megkötött, azt megkötötte. Amit megígért azt megígérte. És, amit nem teljesített eddig, azt ezután teljesíti majd. Viszont ha nem lenne szövetség, akkor nem kellene neki teljesíteni, mert minden ígéret, csak a szövetségek alapján kötelezi Istent. Mert Ő maga kötelezte el magát, és senki nem kényszerítette semmire! Ő pedig nem ember, hogy hazudjon. ( Ha nincs élő szövetség, akkor nincs élő kötelezettség se!)

     Persze számtalan igeverset tudnék idézni (meg én ugye szeretek is idézni), de nagyon hosszú lenne. Viszont neked is mondom, hogy a Róma 11-et olvasd át nyitott szívvel. ( És gondolj arra a sok ószövetségi igére, próféciára, ami Izraelnek adatott, amelyek még nem teljesültek. ( És amelyek csak szellemileg értendők a gyülekezetre!) )

    8. Szerintem nagy különbség van a szövetség egésze és az Ótestamentumban foglalt egyes ígéretek között. Éppen úgy, ahogy egy elvégzett szerződést is eltesz az ember referenciaként, mert fontos információk vannak benne. A próféciák bepillantást engednek Isten tervébe, de azok, amik majd a jövőben teljesednek be nem teszik semmissé a szerződés teljesítését, csak azért mert még nem került rájuk sor. Hogy az előző példával éljek, attól, hogy mondjuk a szerződésben van egy kitétel arra, hogy a vállalkozó 10 év után köteles ezt vagy azt a munkálatot elvégezni vagy azért mert a titoktartási záradék 50 év után is érvényben marad, még nem jelenti azt, hogy a szerződés nem lett teljesítve és a házat nem kéne átvenni a megrendelőnek.

     A Róma 11-ben Pál elmondja, hogy van remény azoknak a zsidóknak, akik még nem tértek meg, de ők is csak Jézus elfogadása által tehetik ezt meg, azonkívül az ő keménységük és a keresztények üldözése volt az ami szétszórta a korai keresztényeket és így a Jóhír eljutott az egész világra.

    9. Kedves ANTENOR!

     Még ide tenném ezt : “És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára MIND ASZERINT, a mint én parancsolom néked E NAPON, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:

     Itt is látszik, hogy az ószövetség megköttetése utáni állapotról van szó, és nem az ábrahámi, körűlmetélenlenségben adott ígéretekről.

    10. Kedves Thea!

     Akkor valószínűleg később majd érthetővé válik számodra .

    11. “Hogy az előző példával éljek, attól, hogy mondjuk a szerződésben van egy kitétel arra, hogy a vállalkozó 10 év után köteles ezt vagy azt a munkálatot elvégezni vagy azért mert a titoktartási záradék 50 év után is érvényben marad, még nem jelenti azt, hogy a szerződés nem lett teljesítve és a házat nem kéne átvenni a megrendelőnek.”
     És azt sem jelenti, hogy a szerződés nincs érvényben 😉

    12. Kedves THEA!

     ” Éppen úgy, ahogy egy elvégzett szerződést is eltesz az ember referenciaként, mert fontos információk vannak benne..Hogy az előző példával éljek, attól, hogy mondjuk a szerződésben van egy kitétel arra, hogy a vállalkozó 10 év után köteles ezt vagy azt a munkálatot elvégezni …, még nem jelenti azt, hogy a szerződés nem lett teljesítve és a házat nem kéne átvenni a megrendelőnek.”

     A házba beköltözhet a megrendelő, és átveheti azt, ha az a szerződés szerint olyan állapotban van, de a szerződés , csak akkor van teljesítve, ha minden pontja teljesedésre került. Ha van benne olyan pont, ami majd csak a jövőben kerül tejesítésre, addig az egy élő szerződés, élő kötelezettséggel. Kizárólag akkor lehet teljesítettnek venni, ha minden pontjában teljesítésre került.

    13. A szerződés hasonlattal egyáltalán nem értek egyet, a szövetséggel igen. A nép MINDIG elfelejtette, ahogy jól ment dolga, hogy az Úr az Isten és mindent Tőle kapott! Aztán, ahogy rosszabbul ment, sűrűsödtek a gondok, küszöbön állt a tragédia, eszükbe jutott “és az Úrhoz kiáltottak” (Bírák 3.9, 3.15, 4.3, 10.10, 13.8 16.28, 20.26 hirtelen ennyit találtam): és Ő ott volt, és küldött valakit megint.
     Egy sajátos “hullámvasút” 🙂
     Leginkább szülő-gyermek viszonyhoz – hiszen a mennyei Atyáról van szó – hasonlítanám, és vannak, de mennyire, hálátlan gyermekek …

    14. A hullámvasút valóban jellemző volt az ókori Izraelre, de Jézus után ez már inkább csak zuhanás volt, felfelé menet nélkül, egyéni győzelmekkel (megtérésekkel) tűzdelve.

  3. Kedves Xenia.
   Nekem személy szerint az a véleményem, hogy aki egy kicsit is keresztények tekinti magát, és némileg ismeri a Szentírást, ezáltal Jézus tanításait is, az nem gyűlölhet elvakult módon senkit sem. Az igazsághoz azért az is hozzátartozik, amit sok esetben az izraeliek tesznek mondjuk a palesztinokkal, az messze nem nevezhető szép dolognak. Ezek nem kitalált dolgok, hanem több hiteles forrásból származó aktuális tények. Ezen cselekedetek hozzájárulnak ahhoz, hogy a világon sok ember erős kritikát fogalmazzon meg az izraeli emberekkel szemben. Egy kiválasztott népnek közel sem így kellene cselekednie. Nem hiszem el, hogy a megváltónak, Jézus Krisztusnak tetszene mindez. Ne ölj. Nincs mellé írva, hogy kivéve a zsidó nép. Bizonyára érted 🙂

   1. Kedves Zsolt! Azt kellene látni, hogy Izrael ugyanolyan ország, mint bármelyik másik (úgy értve, hogy nem rosszabb, nem is jobb). Nézd meg az ukrán-orosz konfliktust, vagy bármelyik két együttélő nép konfliktusát, és egyértelmű, hogy mindkét oldalon vannak visszás dolgok. Vagy gondolj az örmény népirtásra, vagy arra, hogy a kurdokkal hogyan bánt (bánik) Törökország, mégsem lehet azt tapasztalni, hogy világszerte emiatt utálnák Törökországot vagy a törököket. A zsidókat viszont világszerte gyűlölik. Ez is azt mutatja, hogy különleges nép, ők továbbra is Isten választott népe, még ha most távol is vannak Istentől. A sátán tudja ezt, és ezért akarja őket elpusztítani, ezért ülteti a gyűlöletet ellenük az emberek szívébe világszerte, mert készül a végső csapásra.
    És úgy van, ahogy mondod, hogy Isten gyermeke nem gyűlölhet senkit, viszont a sátán próbálja elhitetni, ha lehet, még a választottakat is.

    1. Kedves Xénia!

     Izráelt a helyén kell tudni kezelni!
     Sem az un. antiszemitizmusnak, sem a “mindent elfogadok tőle” hozzáállásnak nincs helye.

     Tudnunk kell, hogy elnagyolva, kétféle “zsidó” létezik.
     – Az egyik Ábrahám magvából való, “vér szerinti” és Isten ígéreteit és áldásait hordozó.
     – A másik “fajta” a “cionista”, akik többségének nincs köze az ábrahámi maghoz!
     Sosem voltak zsidók, de mégis zsidónak vallják magukat.
     Nem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene az istenük! Ők azok, akik az újvilágrend (és annak istenének) elkötelezettei.
     Ők azok, akik az ábrahámi zsidóság nevében ingerlik és leigázzák a pogány nemzeteket. Ők azok, akik – nevető harmadikként – a pogány nemzetek és az ábrahámi zsidóság között ellenségeskedést szítanak, mindkét oldal kárára!

     Zsidóknak, (Izraelnek) hazudva magukat, az Örökkévaló Istenre hivatkoznak – hiszen Isten adta Jákobnak és utódainak ezt a nevet – ezért az Örökkévaló Isten fogja őket megítélni is!
     Nekünk pedig nincs velük semmi dolgunk, sem közösségünk!

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves KORMOS

     Teljesen egyetertek veled, mar sok-sok Zsido felszolalt azzal szemben ami most Jeruzsalemven folyik, de az o hangjuk valahogyan nem visszhangozza a media(az okat tudom).
     Legjobb tudasom szerint szamukra a talmud semmilyen szinten nem mervado. Az evezredes megtevesztes hatasat viszont nehez levetkozni.

     Aldas bekesseg.

    3. Drága Erika, Zsolt, és G. FREEMAN, és Mindenki (aki ellenérzésekkel viseltetik a zsidó nép íránt) !

     Van a világ, amely gonoszságban vesztegel. Vannak benne gonoszak, nagyon gonoszak, meg nagyon-nagyon gonoszak, és vannak olyanok, akik a lelkiismeretük szerint cselekszenek ( akiket az Isten igéje “igazaknak” nevez). Azután, még ott van benne, az Isten szellemi országához tartozó nép, a keresztények. Akiket Isten , ebből a gonoszságban veszteglő világból hívott ki, és váltott meg az Ő Fia vérével ( ezzel együtt új szívet is adván nekik, és az Ő Szellemét). Nem azért hívta Isten ki ezeket az embereket onnét, mert jobbak voltak a többi embernél ( akik paráznák, gyilkosok, lopók, rablók, homosexuálisok, hazugok, bálványimádók, és stb..) , hanem mert megkönyörült rajtuk. És tetszett neki, hogy könyörüljön rajtuk, és a dicsőségét megmutassa bennük, és rajtuk. Ahogyan annak idején ezt Izraelnek, a zsidóknak is mondta ( hogy nem azért választotta őket, mert jobbak bármelyik népnél…)!!
     És akkor eljutottunk a zsidókhoz, Isten választott fizikai népéhez, akiken keresztül Isten meg akarta ismertetni magát a világ többi népével is. Mint tudjuk, nem sikerült neki, mert sajnos ők is csak olyan ( erkölcsileg, és lelkileg) “szedett-vetett” emberekből álltak, mint amilyenből most, az újszövetség alatt, népet készített magának. Csak nekik “esélyük se volt”, mert nem volt bennük a Szent Lélek, amely a szívüket körbemetélte volna, és új teremtéssé tette volna, úgy ahogyan az újszövetségben történik. ( Szóval ezeket végig gondolván “kevélykedjen” mindenki, akár a zsidók, akár a világ fiai ( amelyből jó esetben is csak pár éve, évtizede jö(hete)tt ki) ellen!)
     Viszont Isten szövetsége, és ígérete felbonthatatlan. Ezért a zsidóknak tett ígéret se bontható fel, amellyel biztosította őket arról, hogy a föld, és ég elmúlhat, de a zsidókat soha el nem veti. (2 Sám. 7,24 Mert megerősítetted magadnak a te népedet, az Izráelt, népedül mindörökké; és te voltál, Uram, nékik Istenök. 1 Krón. 17,22 És az Izráel népét a te népeddé tevéd mindörökké, és te Uram, nékik Istenök lettél.) Persze ennél több igevers is van, amely erről szól, de nem akarom az ószövetségi írások felét idemásolni.

     Vagyis arra szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy a keresztényeknek, az Isten igéje szerint kell megítélni mind a zsidókat, mind a többi népet! ( És azt is mondja, hogy “ne ítélj te ember, mert te, aki ítélsz ugyanazokat cselekszed….!) Az Isten igéje pedig nem bátorít bennünket arra, hogy bárkit is üldözni kezdjünk, vagy megvessünk. Mert aki arra hivatkozik, hogy Isten választott népének nem így kellene viselkednie, akkor azt megkérem arra, hogy gondolja végig azt, hogy a “keresztények” ( Isten szellemi népe), hogyan viselkedett a világban az évezredek során…! ( Itt ugye, most azt mondjátok, hogy az igazi, Jézust valóban ismerő, és Krisztusban lévő keresztények, azok soha nem tettek olyat…! Na, az Isten félő, igazi zsidók se…! )
     Csak azért nem mondom el újra, amit Xénia mondott, mert erről már, valamelyik post alatt, elég sokat beszéltünk. ( Thea szerintem valamiképpen meg is tudná találni.)

     (És ez a nagy zsidóellenesség pedig, amelyik most újra fellángolt ( még a Jézust ismerő, keresztények között is), már az első fenevad hitetése ( amelyik gyógyuló félben van, és amelyik mindig is üldözte a zsidókat, és a valódi keresztényeket ( akiknél az Isten beszéde, és a Jézusról való bizonyságtétel volt/van ( és aki “a fegyvereket is megáldotta anno, “Isten, és Jézus” nevében” , ha nem éppen ő gyűjtött seregeket az öldökléshez…! ) , amellyel sajnos már megpróbálja behálózni, azokat, akiket lehet. Akik nem az igazságot szeretik ( amely az Isten igéjében írva van ( akár a zsidókról is)) , vagy nem az igazságra hallgatnak. ( És sokan csatlakoztak már hozzá Isten országának “lakói” közül…!)

    4. “Tudnunk kell, hogy elnagyolva, kétféle ?zsidó? létezik.”
     Szerintem nem a mi feladatunk kategóriákba sorolni sem a zsidókat, sem semmilyen népet. A búza és a konkoly szétválasztását majd az angyalok elvégzik Isten utasítására az utolsó napon. Mi nem ismerjük a szíveket, nem tudjuk, kiben mi lakik, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. A zsidók között is van sok erkölcstelen, istentelen ember, mint ahogyan vannak istenfélő, istent kereső emberek is (sőt, élő hitű keresztyének is), akárcsak a magyarok között. A bűnnel nem szabad közösséget vállalni, de a bűnöst nem szabad elvetni, hiszen Isten az evangélium hirdetését bízta ránk MINDEN teremtmény felé, válogatás és ítélkezés nélkül. A “cionista” is sok keresztyén szájából is már szitokszónak számít, holott semmivel sem rosszabbak, mint Jézus idejében a zelóták voltak. És nézd meg, hogy Jézusnak volt zelóta tanítványa is.
     Jónás nem akarta, hogy Ninive megtérjen, de ez nem volt Istentől való lelkület. A krisztusi lelkület megmenteni akarja az elveszettet, és nem mond le róla. Nem mondja azt, hogy nincs dolgom vele, hanem elmegy Isten igéjével akár a legnagyobb keresztyénüldöző császár elé is, mint ahogy Pál apostol tette. De azt hiszem erről már elég sokszor beszéltünk.

    5. Kedves Ida!

     Nem véletlen mondtam, hogy helyén kell tudni, és egészségesen kell kezelni a kérdést.
     (Azt a kereszténységet, amelyik az igazságtalanságok ellenére is átbillen a “cionista” zsidóság oldalára, “judeo kereszténységnek” hívják. A Biblia pedig nem ezt tanítja.)

     Amiről a hsz-ed elején írsz, az a valódi zsidóság, akit Isten bűneik ellenére szabadított meg – miközben bűneikből való megtisztítatásuk érdekében meg is ítélte őket igazsággal és kegyelemmel.

     De van egy másik fajta zsidóság is, amiről a Biblia is ír:

     Jel. 3,9 Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik ZSIDÓKNAK MONDJÁK MAGUKAT ÉS NEM AZOK, HANEM HAZUDNAK; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.

     Jel. 2,9 Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, akiknél NINCSEN E TUDOMÁNY, és akik nem ismerik a SÁTÁN MÉLYSÉGEIT, amint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,

     A 3,9-ről már elmondtam, hogy kik ők …, (a cionista zsidóság)
     A 2,9- ből vajon milyen “tudományról” beszél, amely azonos a “Sátán mélységei”-vel?
     Arról az okkultizmusról, amellyel a cionista zsidóság építi az újvilágrendet.!

     Így ezeket a dolgokat már csak azért is érdemes felszínre hozni, hogy a cionista zsidóság ne tudjon az ábrahámi zsidóság, – Isten ígéreteinek, és áldásainak hordozói – ellen feszültségeket, ellenséges érzelmeket kelteni.
     Másrészt pedig tudatosítani, elmondani azt is, hogy a cionista zsidóság “felsőbbrendűségének” hamis érzetét, és hangoztatását éppen az okkultizmusra alapozva teszi, – és nem az Isten Ábrahámnak adott ígéretekre és kiválasztásra, – mint ahogy ezt szeretik hazudni.
     Sátán az okkultizmus gyakorlása által “örök életet” ígér nekik.
     (Könnyen teszi, mert a bennük lakozó démoni lelkek, pillanatnyilag még öröknek látszó életűek, illetve hallhatatlanok. )

     Úgy, hogy kedves Idám, ez nem rossz indulat, nem uszítás, hanem tény, melyről tudni kell, hogy nekünk “belefolyni” “igazságot osztani” ugyan olyan bűn lenne, mint amilyet ezek a sátáni erők közvetítenek.

     Az igazságszolgáltatást bízzuk az Örökkévaló Istenre!

     Szeretettel: Erika

    6. Drága Erika!

     Az én mondanivalóm az, hogy a keresztények, akiknek szellemi látásuk, és tudásuk van, az Isten beszéde alapján, a Szent Lélek kijelentésében, azok nagyon örülnek annak, hogy megmenekültek az Úr Jézus Krisztus által, és az Úr Jézus Krisztusban, abból a szellemi környezetből, amelyben még nem is olyan régen, maguk is éltek. Innentől nekik, már csak az Isten szava, igéje kell, hogy mérvadó legyen, hogy Ő, mit jelent ki abban, akármilyen témával kapcsolatban is. És ezt, a Biblia, a Szentírás teljességében nézik, nem pedig néhány “fülüknek” tetsző igevers, “fülüknek tetsző” magyarázatával! ( Mert általában erről szokott szó lenni, bármely témával kapcsolatban is! A zsidókról szólva, az se igei, ha túlzott “szerelemben, imádatban” vannak velük ( hiszen ők megvetik Úr Jézust), viszont az se, ha kicsit is gyűlölik őket ( mert mindenkinek tudnia kell közülünk, hogy miattunk keményíttettek meg Istentől, hogy mi bemehessünk az üdvösségbe! Még akkor is, ha volt rá oka Istennek, hogy ezt tegye velük! Ennyi erővel, amennyivel rajtunk könyörült, rajtuk is megtehette volna, hiszen a “kövekből” is teremthetne magának fiakat. ( ahogyan, átvitt értelemben tette azt velünk is!) És mi se voltunk jobbak náluk. Mert a lelkiismeret törvénye mindannyiunkban benne volt/ van, és nem gondolom, hogy közülünk bárki bátorságosan állhatott volna Isten elé az alapján, Krisztus nélkül! Persze ez nem ítélkezé senki felé, csak gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hiszen Jézus is a bűnösöket hívta megtérésre, ezért gondolom…! ). Az pedig, csak a “bizonyítvány magyarázata”, ha megpróbáljuk a “jó zsidó, és rossz zsidó”, “igazi zsidó, és hamis zsidó” elméletet bevinni a képbe. (A jövevényekről úgy rendelkezett az Isten, hogy úgy vegyék őket, mint a “bennszülötteket”.) De, természetesen itt a hívő zsidókról, és jövevényekről van szó, és nem csak a zsidó származású emberekről. Viszont úgy néz ki, hogy az emberek nagy része, nem tud különbséget tenni a “zsidó vallás”, és a “zsidó származás” között. ( A zsidó származás, zsidó vallás nélkül, még mindig a “világ”! Ami gonoszságban vesztegel! A többi, más néppel együtt, akik nem a lelkiismeretük szerint a jót cselekszik!)

     Továbbá, a gyülekezeteknek írt levelek “zsidózásai” nem ide tartoznak. Azok próféciák, a gyülekezet ( az egyház földi pályafutását ) jelentik az időben! Ott nem a testi, hanem szellemi “zsidókról” ( vallásos “keresztényekről” van szó. Akik keresztényeknek mondják magukat, de nem azok! Ezek közül tértek/térnek/fognak megtérni ( ahogyan tették is anno, az ébredések idején is ), a Filadelfiai gyülekezethez ( amely “testvéri szeretetet” jelent egyébként!) . A Thiatirabeli gyülekezetnél ( jelentése: “jó illatú áldozat”) , pedig arról van szó, hogy van a között gyülekezeti típusú “egyházak” között olyan, amelyiknél bálványimádás, és varázslás, és egyéb okkult dolog folyik ( ahol ismerik a Sátán “mélységeit” ( noha lehet, hogy azok hívei nem is tudnak róla, mert el lettek “csábítva”, hitetve). Azon helyeken, ahol “Jézabel” tanít, és az Úr szolgáit ráveszi ezekre a tettekre. (…és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. ( azokat, akik egyébként az Úrhoz akarnának tartozni, de “Jézabel, az asszony” ( azon “egyház”a tanítása) miatt ( amit elhisznek), az ördögöket imádják. Mivel, akik bálványimádnak, azok az ördögöknek áldoznak ( az Ige szerint)! De, itt se a “gonosz zsidók” okkultizmusáról, és az “elit” cselekedeteiről van szó ( Azok a “világhoz”, és a Sátánhoz tartoznak!) , hanem a kereszténységben előforduló jelenségről, gyakorlatról van szó.

     Viszont azon csodálkozom, hogy emlékszem, hogy egyszer már te is eljutottál erre a látásra, és most megint visszatérsz erre az “igazi zsidó”, meg “mű zsidó” fejezethez.

    7. Kedves Antenor!

     Igen, értettelek, de éppen ezzel nem értek egyet. Mi vagyunk az Ábrahámi szövetség alatt, de a zsidókkal a sinainál megkötött szövetség (2 Móz. 24,7 Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, a mit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint. ) van érvényben, és az Ároni papság, amely most nem funkcionál a szétszóratásban, de a millenniumban már igen! ( Amíg nem lesz velük az újszövetség megkötve, az Úr visszajövetelével, és vérével, amely innentől rájuk is érvényes lesz ( nem átokként, hanem kegyelemként!) , addig az ó van számukra érvényben, a törvényi parancsokkal együtt . Továbbá, azt mondja Isten, hogy eddig, és most, a szétszóratás alatt Ő lesz a templomuk, míg az Újszövetség alatt, ami ránk érvényes, akik Jézust befogadták ( és akiket Jézus is befogadott) , mi vagyunk Isten templomai, mint Isten Szellemének, és a Szent Léleknek a hordozói! Viszont a millenniumban, már újra az ároni papság lesz a szolgálattevő az áldozatok körül, és Izraelen, és -ben lesz a Szent Lélek. Ezék. 44,15 De azok a lévita-papok, a Sádók fiai, a kik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr Isten. …
     És ha végig nézzük a rengeteg vonatkozó igeverseket, akkor azt láthatjuk, hogy az armageddoni csatával kapcsolatos próféciákban, éppen arról olvashatunk, hogy a népek akkor látják meg igazából, hogy nem hagyta el az Isten őket végleg. Amikor megdícsőiti magát előttük…! Stb. a leírásainál. Továbbá, nem lennének most átok alatt, ha csak a “feltétel nélküli” Ábrahámi szövetségben lennének…! Hiszen a “mózesi” szövetségben van ez “megígérve”, amelyben most vannak.

    8. Kedves Ida!

     – ? … mert mindenkinek tudnia kell közülünk, hogy miattunk keményíttettek meg Istentől, hogy mi bemehessünk az üdvösségbe! ?
     Itt Isten választott népéről beszélsz. Velük kapcsolatban pedig az is megállja a helyét, amit mondasz velük kapcsolatban a megkeményíttetésről.

     – ?Innentől nekik, már csak az Isten szava, igéje kell, hogy mérvadó legyen, hogy Ő, mit jelent ki abban, akármilyen témával kapcsolatban is.?
     Helyes! Nekem is CSAK az Isten szava és kijelentése a mérvadó. Jézus sem volt filoszemita akkor, amikor a megfelelő kritériumokkal rendelkező farizeusokat röviden ?sátánfajzatoknak? nevezte, míg népe bűnös fiait ?Atyámfiainak?.
     (Máté 3,7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak FAJZATAI! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
     János 8, 44 Ti az ÖRDÖG atyától valók vagytok, …)
     Jól enne, ha Jézusnak ezt a ?látásmódját? is megtanulnánk, és követni tudnánk! Méghozzá, a kereszténységnek a saját érdekében lenne ez fontos!
     Ugyanis a kereszténység ?judeaizálása? egyenes úton vezet a pokolig! A Jézus tanításait átformáló filoszemita, judeokereszténység melegágya az AK-ig vezető hamis tanításoknak, az Izrael oldalán való helyeslésnek, politikába avatkozásnak, vagy akár a (fegyveres) tettlegességig történő eufóriás állapotnak. Élő példaként hozom eléd a ?Vidám vasárnapot.?… és csoportosulását, vagy akár a Vatikán ?zűrös? ügyeit.
     És itt ismét visszamutatok Jézusra! ? aki tudta, hogy a ?sátánfajzatok? az életére törnek, mégis mint a bárány, melyet a mészárszékre visznek, hagyta magát megölni tőlük, némán.
     Nem lázadt ellene, nem tüntetett, nem csinált ?politikai ügyet? belőle, úgy, mint ma az állampolgári jogaira hivatkozó némely keresztények. Krisztus követőinek mi köze a tüntetésekhez, vagy a politikához, vagy politikai állásfoglaláshoz?… ? ami az AK-i újvilágrendet hivatott előkészíteni, még akkor is, ha mi ezt nem látjuk.

     – ?Viszont úgy néz ki, hogy az emberek nagy része, nem tud különbséget tenni a ?zsidó vallás?, és a ?zsidó származás? között.?
     Ezt is jól mondod. Sajnos a sok judeokeresztény sem!
     Ábrahám leszármazottai többségükben, – még bűneik ellenére is ? ragaszkodtak Ábrahám Istenéhez, és törvényeihez. A ?régi? Izráelben bevett gyakorlat volt, hogy aki olyan dologban vétett a törvény ellen, amelyről Isten halálbüntetéssel rendelkezett, – azt halálra kövezték.
     A ?mai? Izráel vallásában pedig még azt sem lehet tudni, hogy ki melyik ? általában csak ? istent imádja? Ugyan olyan lett, mint a mai ökomenikus istenimádat. Mindenki a maga istenét, vagy isteneit, ami nem más, mint egy vallásos, szemfényvesztő ceremónia.

     ?Viszont azon csodálkozom, hogy emlékszem, hogy egyszer már te is eljutottál erre a látásra, és most megint visszatérsz erre az ?igazi zsidó?, meg ?mű zsidó? fejezethez.?
     – Gyerekkoromban filoszemita voltam. Úgy gondoltam, hogy minden zsidó szebb és jobb nálam, és Isten ezért választotta ki magának ezt a népet.
     – Aztán jött egy közismert ?Táncos Gábor? ügy, amikor nagyon-nagyon megbotránkoztam a zsidóságban, és antiszemitává, de nem Isten tagadóvá lettem.
     Aztán Istenhez fordultam és megkérdeztem, hogy akkor most, hogy is van ez? Te ilyen népet választottál magadnak? …
     – Erre válaszul Isten mutatta meg, hogy mi a különbség zsidó és ?zsidó? között !!!
     Akkor megértettem, elfogadtam, és AZÓTA VÁLTOZATLAN EZ AZ ÁLLÁSPONTOM !!!
     (Ennek ismerete nélkül nem is lehetne ?egészségesen? kezelni ezt a kérdéskört.)
     Megtanultam egészségesen, helyén kezelni a kérdést, és a ?lónak egyik oldalára sem átesni.?
     Sőt, megértem azokat is, akik valamelyik oldalon foglalnak állást, és igyekszem a helyes irányba terelni őket.
     Isten választott népét szeretem, imádkozom értük, – a cionistáktól pedig elhatárolódom.

     Szeretettel: Erika

    9. Szép, kitisztult az álláspontod, kedves Erika. Engem is megkísértett a filoszemita látás a holokauszt kapcsán és a Bibliából áradó szeretet miatt, ami az Úr hűsége …
     Az utolsó mondatodban minden benne van, ami már nem is fog változni, ebből csak tanulniuk lehet azoknak, akik itt még nem tartanak. Tudom, tudom, az Úr kegyelme (és a nyitott szíved) 🙂

    10. Kedves Erika, egyet értek Veled, Pál apostol is kemény különbséget tesz a zsidók és zsidók között:
     1Thesszalonikai 2:14-16 14Mert ti, testvéreim, követői lettetek Isten júdeai egyházainak, amelyek Krisztus Jézusban vannak. Ti ugyanazt szenvedtétek el saját népetektől, amit ők a zsidóktól, 15akik Urunkat, Jézust és a prófétákat is megölték, minket pedig üldöznek, ezért az Isten előtt nem kedvesek, és az embereknek is ellenségei.16Akadályoznak bennünket, hogy a pogányoknak ne hirdessük az evangéliumot az üdvösségükre. Így betelik egyszer s mindenkorra bűneik mértéke, s már rajtuk is az Isten haragja, végérvényesen.

    11. Kedves ERIKA!

     Nem értelek, hogy mire válaszoltad, amit válaszoltál ( bár ez sokszor előfordul ), de természetesen azt tarthatsz felőlük, amit akarsz. A fenevad, és a többi, általa megtévesztett “egyházak” is, Isten igéjével magyarázták anno a máglyára vettetésüket, üldözésüket, és a többit. Azt pedig, hogy a véleményed egyszer megváltozott velük kapcsolatban, csak onnét gondoltam, hogy miután pár 10 hozzászólásban lefolytattunk egy ilyen, illetve hasonló vitát ( és akkor még mindig ez, vagy még rosszabb volt az álláspontod), de, egyszer csak egyik hozzá szólásodban ( az általad akkor se értett hozzászólásomra) “rám szóltál”, hogy “jó lenne, ha az igét venném alapul velük kapcsolatban, és meglátnám, hogy Isten a hozzájuk csatlakozott jövevényeket is zsidóknak veszi…, stb…, stb…., “. És hosszan bizonyítottad igeversekkel azt, amit addig mondtam. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy “egyszer már te is láttad”! ( Amikor is kifejeztem örömömet is, hogy végre te is megláttad…!)
     Továbbá, azt is majd mindig leírom, ha erről van szó, hogy helyén kell kezelni őket, ahogyan minden más népet is. Nem kell bálványozni, de megvetni se őket! Viszont nem kell többet várni tőlük, mint amit más népek tesznek. De, ez úgy látszik nem “hallatszik”.

     De, nem akarok persze erről tovább “vitázni”. Egy valami biztos, az armageddoni csatánál, nem ellenük fog harcolni az Úr, és a sok ezer szentje…. ( És a népek is aszerint fognak megítéltetni, hogy hogyan bántak a közéjük szórt zsidókkal….! De, természetesen ezek le vannak írva a Szentírásban, nem kell erről többet beszélni. Úgy gondolom, hogy ahogyan Xénia is írta, ez már az utolsó idők velejárója, hogy még a keresztények is pártoskodnak…!)

     Az Úr Jézus áldjon meg!

    12. Kedves Idám!

     ?Nem értelek, hogy mire válaszoltad, amit válaszoltál …?
     Ebből a hozzászólásodból felszínre jött, hogy mit nem értesz és miért… Sőt az én felelősségem is abban, hogy olyan fogalmakat használok, aminek a lényegét viszont nem mondom el.

     ?Azt pedig, hogy a véleményed egyszer megváltozott velük kapcsolatban, csak onnét gondoltam, hogy miután pár 10 hozzászólásban lefolytattunk egy ilyen, illetve hasonló vitát ( és akkor még mindig ez, vagy még rosszabb volt az álláspontod), de, egyszer csak egyik hozzá szólásodban ( az általad akkor se értett hozzászólásomra)
     – ?rám szóltál?, hogy ?jó lenne, ha az igét venném alapul velük kapcsolatban, és meglátnám, hogy Isten a hozzájuk csatlakozott jövevényeket is zsidóknak veszi?, stb?, stb?., ?

     Valóban volt egy ilyen beszélgetésünk, és annak megfelelően, ahogy ezt itt írod:
     Ezt a témát zsidó nyelvjárással ?BETÉRÉS-nek? nevezzük.
     Lényege:
     – Izrael népét, és ez által Izráel Istenét is, sok pogány nép megismerhette.
     (Csak egy példaként említem Egyiptom népét, Izráel egyiptomi fogságából való szabadulásuk alkalmával, mert ez volt a legkorábbi ilyen alkalom ? 2. Mózes 12:43-47 és a 48-49! – de sorolhatnék többet is.)
     Ezek a pogány népek nem voltak Izráel vérszerinti leszármazottai, mégis csodálattal és hódolattal álltak meg Izráel Istene előtt.
     Sok pogány embernek vágy gyúlt a szívében arra, hogy annak az Izráelnek népéhez tartozhasson, amelyiknek ilyen hatalmas Istene van.
     Ezek a pogányok önként eldobták saját bálvány isteneiket azért, hogy Izráel Istenéhez (és népéhez) tartozhassanak, – úgy, mint annak a földnek ?jövevényei, befogadottjai? ? sőt, elfogadták az Örökkévaló Isten minden törvényét magukra nézve.

     Éppen ezért, Isten a pogányoknak ezt a vágyát törvénybe szabályozta le.
     Gyakorlatilag ?édes gyermekeiként adoptálja? ezeket a nem vérszerinti, de Hozzá mégis ragaszkodó pogányokat. Azt jelenti, hogy családjának tagjaiként fogadja el őket, ugyan olyan kötelezettségekkel és jogokkal ellátva, mint a saját választott népét. Innéttől Isten felhatalmazásával már ők is jogosan viselhették az Izráel nevét.
     3.Móz 24,22 Egy törvény legyen nálatok: a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

     Akkor a cionista ?zsidók? miért nem férnek bele ugyan ebbe a kategóriába?

     – Nincs vágy a szívükben arra, hogy Izrael népe között éljen, Isten dicsőségére, főleg nem ?jövevényként? és nem Isten törvényei szerint …
     – Nem csakhogy nem hódolnak Izráel Istene előtt, hanem Isten ellenségét a Sátánt imádják.
     (Ennek az imádatnak fejébe adta nékik Sátán ma még Izrael földjét, holnapra már az egész föld felett az ?újvilágrend uralmának ígéretét?)
     – Nem csakhogy nem fogadják el Isten törvényeit, hanem ellenségei, megtévesztői és pusztítói az Isten népének (zsidóknak és keresztényeknek egyaránt.)
     – Többségükben pogányok, akik Izráel nevét jogtalanul ? Isten engedélye nélkül ? használják, bitorolják, mert Isten őket, – mint az Ő ellenségeit – nem vette a nevére.
     – Izráel Istentől kapott Szent földjét pedig Izráel nevében, és gonoszul, szintén bitorolják.

     Itt nem egyszerűen emberi bűnökről szól a történet, (hogy minden nemzetben vannak bűnös, illetve gonosz emberek, és ez így van Izraellel is), hanem arról, hogy ezek az ?emberszerű lények? ellenségei az Örökkévaló Istennek, és pusztítói mind annak, amit Isten teremtett: az ádámi embernek, a választott népnek, (zsidóknak és keresztényeknek), a növény és állatvilágnak, és magának a földnek is.
     Jel. 11,18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.

     Szeretettel: Erika

    13. Drága ERIKA!

     “Ebből a hozzászólásodból felszínre jött, hogy mit nem értesz és miért? Sőt az én …”

     Semmi olyan nem jött a felszínre, amit eddig ne mondtam volna már el olykor. Mindössze arról van szó, hogy a válaszaidnak általában semmi közük az én hozzászólásaimhoz. ( Többnyire másokéhoz se.) Felelősséged se gondolom, hogy van ebben, mert azért én még feltételezem, hogy nem tudatos nálad, hogy nem érted, amit mondanak.

     “Valóban volt egy ilyen beszélgetésünk, és annak megfelelően, ahogy ezt itt írod:
     Ezt a témát zsidó nyelvjárással ?BETÉRÉS-nek? nevezzük….”

     Nem kell elmagyaráznod nekem, hogy mit jelent a jövevény szó.

     “? Nincs vágy a szívükben arra, hogy Izrael népe között éljen, Isten dicsőségére, főleg nem ?jövevényként? és nem Isten törvényei szerint ?, stb…..”

     Igen, többnyire erről szól ez a világ! Lehet, hogy rosszul látom, de mintha erről szólna az egész emberi történelem, és ezért jön el Isten haragja az egész világra….. ( És nem csak az “emberű népekre, emberekre”….)

     Isten áldjon!

    14. Bocs kimaradtak betűk:

     ” nem csak az ?emberszerű lények? -re jön el Isten ítélete!

     “(Ennek az imádatnak fejébe adta nékik Sátán ma még Izrael földjét, holnapra már az egész föld felett az ?újvilágrend uralmának ígéretét?)”

     Akkor nem a bibliai próféciák, és a zsidóknak tett isteni ígéretek teljesülnek…? Ezek szerint Sátán a főnök…? Isten pedig kucorog valahol a trónja sarkában, árnyékában…, és várja, hogy hátha “meghal” Sátán, és Ő meg megússza….?!

    15. Kedves Ida!

     ??(Ennek az imádatnak fejébe adta nékik Sátán ma még Izrael földjét, holnapra már az egész föld felett az ?újvilágrend uralmának ígéretét?)?
     Akkor nem a bibliai próféciák, és a zsidóknak tett isteni ígéretek teljesülnek?? Ezek szerint Sátán a főnök?? Isten pedig kucorog valahol a trónja sarkában, árnyékában?, és várja, hogy hátha ?meghal? Sátán, és Ő meg megússza?.?!?

     Most kivételesen az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy ha szerinted az 1948-as zsidó állam megalapítása Bibliai próféciák alapján történt, akkor ERRE a megalapításra KÉREK Bibliai idézeteket.

     Köszönöm: Erika

    16. Drága ERIKA!

     Az egész oldalt teleírtam már azokkal az igeversekkel, amelyek erről szólnak, de kigyűjtöm:

     5 Móz. 4,27 És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, a kik közé visz titeket az Úr.
     És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, a melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.
     De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.
     Mikor nyomorúságban leéndesz, és utólérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:
     (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hágy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, a mely felől megesküdt nékik.
     És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
     ?És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
     Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
     Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
     5 Móz. 30,5 És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
     És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
     Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
     Zsolt. 147,2 Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;

     Mik. 4,1 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá.
     Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből.

     Ésa. 2,1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.
     Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
     És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
     Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
     ? Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!
     Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
     És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;
     És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
     ?Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.
     Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége előtt.
     A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.
     Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.
     És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen;
     Ésa. 2,17 És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.
     ?És a bálványokat teljességgel elveszti.
     ?És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
     Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,
     Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

     ITT, AZ ARMAGEDDONI CSATA LEÍRÁSÁNÁL, MÁR EGYÉRTELMŰEN LE IS VAN ÍRVA, HOGY EKKOR MÁR IZRAEL A ZSIDÓK ÁLTAL LAKOTT LESZ ( és nem a Sátán adta nekik az országot) :

     Ezék. 38,7 Készülj hozzá és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.
     Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével———- bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája; ———-
     És feljösz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled.
     Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot.
     És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik;
     ? Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet ——–a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, ————mely jószágot és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén.
     ?
     Ezék. 38,13 Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.
     Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: ———-Avagy abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik,—————– nem tudod-é meg?
     ?És eljössz helyedről, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg.
     És feljössz ————az én népem, Izráel ellen, mint a felleg,———— hogy beborítsd a földet, ——————-az utolsó időkben lészen ez——————-, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!
     ?
     Ezék. 38,17 Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged ő reájok hozlak?
     És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljő————— Izráel földje ellen————–, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban.
     És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.
     És megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull.
     És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen lészen.
     És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő záporesőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele lesz.
     És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr!

     Jer. 30,3 Mert ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, ———és visszahozom az én népemet, az Izráelt és Júdát, ———–azt mondja az Úr, —————-és visszahozom őket arra a földre, a melyet az ő atyáiknak adtam—————-, és bírni fogják azt.

     Jer. 30,4 Ezek pedig azok a szók, a melyeket az Úr Izráel és Júda felől szólott.

     Jer. 30,7 Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de megszabadul abból!
     ? És azon a napon, azt mondja a Seregek Ura, letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek.
     Hanem szolgálnak az Úrnak az ő Istenöknek, és Dávidnak az ő királyoknak, a kit feltámasztok nékik.

     Jer. 30,10 Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj Izráel; mert ímhol vagyok én, a ki —————megszabadítlak téged a messze földről———–, és a te magodat az ő fogságának földéből; és—————- visszatér Jákób———– és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és nem lesz, a ki megháborítsa.

     Jer. 30,11 Mert ———–veled vagyok én—————, azt mondja az Úr,————- hogy megtartsalak téged: —————-mert véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kiűztelek téged, ————–csak néked nem vetek véget————-, hanem megfenyítelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül.

     Jer. 30,14 Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és nem keres téged: ———–mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással, a te bűnödnek sokaságáért, és hogy eláradtak a te vétkeid. —————-
     Miért kiáltozol a te sebed miatt? veszedelmes a te sérülésed? ———–a te bűnöd sokaságáért és vétkeidnek eláradásáért cselekedtem ezeket veled.————–
     Azért—————- mindazok, a kik benyelnek téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut: és a te fosztogatóidat kifosztottakká, és minden te zsákmánylóidat zsákmánynyá teszem. ——————
     Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, a ki tudakozódjék felőle.
     Ezt mondja az Úr: ——————-Ímé, visszahozom Jákób sátorának foglyait,————— és könyörülök az ő hajlékain, és—————- a város felépíttetik————- az ő magas helyén, és a palota a maga helyén marad.
     És hálaadás és öröm szava jő ki belőlök, és megsokasítom őket és meg nem kevesednek, megöregbítem őket és meg nem kisebbednek.
     És az ő fiai olyanok lesznek, mint eleintén,—————– és az ő gyülekezete erősen megáll az én orczám előtt, de megbüntetem mindazokat, a kik nyomorgatták őt. —————–

     Jer. 30,21 És az ő fejedelme ő belőle támad, és az ő uralkodója belőle jő ki, és magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjék hozzám: mert kicsoda az, a ki szívét arra hajtaná, hogy hozzám jőjjön, azt mondja az Úr.
     —————-És népemmé lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek.————–
     Ímé, az Úrnak szélvésze, haragja tör elő, és a rohanó szélvész a hitetlenek fejére zúdul.
     Nem szűnik meg az Úr felgerjedt haragja, míg végbe nem viszi, és míg meg nem valósítja az ő szívének gondolatait. —————–Az utolsó napokban értitek meg e dolgot. —————-

     3 Móz. 26,44 De mindamellett is, ha az ő ellenségeik földén lesznek is, —————-akkor sem vetem meg őket, és nem útálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván velök való szövetségemet———————, mert én, az Úr, az ő Istenök vagyok.
     ?
     Bír. 2,1 Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én vezettelek fel titeket Égyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, a mely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: ———–Nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké.————-

     Jer. 33,23 És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:
     Nem vetted észre, mit szóla e nép? mondván: A két nemzetséget, a melyet az Úr kiválasztott vala, elveté, és az én népemet megútálták úgy, hogy többé ő előttök nem nemzet az.
     ? Ezt mondja az Úr: ————Ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek,
     Jákóbnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem—————, úgy hogy az ő magvából senkit fel ne vegyenek, a ki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak magván: ——————mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik. ————-

     Jel. 11,1 És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak.
     Jel. 11,2 De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.
     ?És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.
     Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt állanak.
     ?És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
     ?Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
     És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
     ?És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.

     Ésa. 11,13 Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

     Róm 11,1 Azt kérdezem tehát: vajon ellökte magától Isten a saját népét? Nem, dehogyis! Hiszen én magam is Izrael népéhez tartozom, Ábrahám utódja vagyok, Benjámin törzséb?l származom. Nem, Isten nem dobta félre Izrael népét! Hiszen már akkor el?re kiválasztotta Izraelt, hogy a saját népe legyen, amikor még meg se születtek! Vagy talán nem tudjátok, mit mond az Írás arról, amikor Illés próféta Izrael miatt panaszkodott Istennek?
     Ez azt jelenti, hogy nem annak alapján választotta ki ?ket, amit ezek az emberek tettek. Ha ez nem így volna, hanem az emberek a saját tetteik alapján tartoznának Isten népéhez, akkor Isten kegyelmének ajándéka már nem is lenne igazán ajándék.
     ?
     Róm 11,7 Hogyan is van hát ez? Izrael népe arra törekedett, hogy Isten számára elfogadható legyen, de nem érték el a céljukat. Akiket azonban Isten kiválasztott, annak a ?maradéknak? ez mégis sikerült. A többiek szíve pedig megkeményedett, és nem akartak Isten szavára hallgatni.
     Amint az Írás mondja: ?Isten a kábultság szellemét adta nekik;? ?olyan szemet, amely nem lát és fület, amely nem hall, és ez így van mind a mai napig.?
     Róm 11,11 Izrael népe elbotlott – ez igaz. De vajon végleg elestek emiatt? Egyáltalán nem! Éppen ellenkez?leg: botlásuk következtében jutott el a megmenekülés üzenete a nem zsidó népekhez. Ez pedig azért történt, hogy Isten Izrael népét féltékennyé tegye.
     Valóban, Izrael népének botlása milyen b?séges áldást hozott az egész világnak! Amit ?k elveszítettek, azzal a nem zsidó népek lettek gazdagabbak. De ha ez így van, akkor képzeljétek el, milyen hatalmas nyereséget fog jelenteni a világnak, amikor Izrael népét Isten teljes egészében helyreállítja!
     ? Róm 11,17 Olyan ez, mintha a nemes olajfa ágai közül néhányat letörnek, titeket pedig, akik a nem zsidó népek közül jöttetek, és így a ?vad olajfa ágai? vagytok, beoltanak a letört ágak helyére. Így most már ti is részesültök mindabból a jóból, amit a nemes fa gyökere nyújt.
     ?
     Róm 11,18 De ne gondoljátok, hogy különbek vagytok, mint a letört ágak. Ha pedig jobbnak képzelitek magatokat, jusson eszetekbe: nem ti tápláljátok a gyökeret, hanem a gyökér titeket!
     ?Róm 11,25 Testvéreim, ne a saját gondolkodásotokra támaszkodjatok! Szeretném, ha megértenétek ezt a titkos igazságot: Izrael népe csak részben makacsolta meg magát. ————-És még ez is csak addig tart, amíg a nem zsidó népek közül elhívott emberek teljes számban Istenhez jönnek. ————
     Róm 11,26 Akkor majd Izrael népe teljes egészében meg fog szabadulni. Amint az Írás is mondja: ?Szabadító érkezik majd Sionból, aki minden istentelenséget kitisztít Jákób családjából,
     és szövetséget kötök velük, amikor megbocsátom b?neiket.?
     ?
     Róm 11,28 Igaz, hogy Izrael népe az örömhír ellenségévé lett, de még ez is a ti javatokat szolgálja. —————-Ennek ellenére Izrael még mindig Isten kiválasztott népe—————–, és ? még mindig nagyon szereti ?ket! Hiszen ezt megígérte Izrael ?sapáinak.
     ?
     Róm 11,29 Isten ugyanis soha nem veszi vissza az ajándékait, és nem vonja vissza, ha egyszer valakit elhív.

     Most csak ennyit.

    17. Drága Erika!

     Nekem nem kell elmagyaráznod az idézett igeversek értelmét, ismerem azokat!
     Amiért is tettem ezt, hogy idéztem azokat, az az, az emberi logikával is felfogható egyszerű tény, hogy ahhoz, hogy Izraelt megszállhassák, és az armageddoni csata Izrael ellen megtörténhessen, ahhoz Izrael államának már ott kell lennie! És Isten által összegyűjtve, mert a Sátánnak erre nincs hatalma, hogy államot alapítson! ( Bár a történelem folyamán, a keresztes háborúkkal megpróbálta ezt, de mint te is tudhatod ez nem sikerült neki!)
     Azt is szerettem volna, ha akár csak emberi logikával is átgondolod, hogy Jézus nem egy puszta helyre érkezik ( megvédeni egy csupasz hegyet, és néhány ott bóklászó kecskepásztort, AK seregeitől ), és nem a semmi közepére gyűjti majd össze a zsidók maradékait ( akik még a szétszóratásban maradtak), hanem egy olyan helyre, ahol már megvannak a házak, és a szükséges dolgok is. ( ahogyan Ezsdrás idejében is volt. Először mentek az építők, és utána, amikor már kész volt az, ami kellett, a nép is visszatért!).

     Továbbá ( akárhogyan is szeretnéd ezt bizonyítani az igeversekkel, ahogyan azt sokan mások is megpróbálják) , nem arra kaptak ígéretet, hogy “ha” minden egyes zsidó származású ember meg fog térni Istenhez, akkor fogja Isten visszahozni őket az ő földjükre, hanem arra, hogy ha a vallásos zsidó nép, megtér Istenhez, és keresi Őt, akkor visszahozza őket! Az, egy másik dolog, hogy a zsidó származásúak egy része is visszatértek Izrael földjére. Ahogyan azt olvashatjuk is, ott is meg lesz a kiválogatás, ahogyan az Isten országában is. Itt is azt olvashatjuk, hogy addig együtt fog növekedni a búza, és a konkoly, amíg az aratás el nem érkezik! Ott is az van! Az pedig már megint csak félremagyarázása a dolognak, hogy majd csak a millenniumban gyűjtetnek össze! Nem, amikor a millennium elkezdődik, akkor másodszor is kinyújtja az Isten a kezét, és összegyűjti a népe maradékát, amely még a népek között maradt! De, ekkor már túl vagyunk az armageddoni csatán, amely éppen Izrael ellen történik, és éppen Izrael megvédéséért jön vissza az Úr. ( Na meg persze, azért is, mert ez a korszak véget ér, és elkezdődik a másik.) De, ha nem lenne ott Izrael állama ( Isten által összegyűjtve) , akkor teljesen értelmetlen lenne az egész prófécia, és a csata oka is megmagyarázhatatlan lenne.
     Szóval kérlek, hogy gondolkozz el ezen az egyszerű dolgon ( akár csak emberi logikával is), mert egyébként teljesen elvakult az egész hozzáállásod, és a magyarázataid is ezt tükrözik.

    18. Kedves Ida! Az általad idézétt igék mindegyike a Krisztus eljövetele utáni állapotokat mutatja be, hogyan aplikálhatod azt a cionista államra?
     Pl. idézed: Ésa. 11,13 Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

     Tudod mit jelent ez? Izrael és Juda házának egyesítését, amikor minden izraelita haza kerül majd. Ma Efraim még igencsak nincs egyességben Judával, az eltér? politikai ambícióik miatt.

     Idézed Jeremiás 30:7-et ami Jákob nyomorúsága, a nagy nyomorúság alatt, ami még meg sem történt. Hogy jön az a cionista államohoz? (hacsak nem úgy, hogy a cionista féle zsidók miatt kell eljönnie Jákob sanyargattatásának.

     Majd jössz Ezsdrás példájával, akit Isten küldött, Szelleme által vezetett és összehasonlítod az általa végzett ihletett munkát az istentelen terrorista cionisták munkájaval. Hát, ez érdekes azért.

    19. Kedves Antenor!

     Nem, csak egy része az igeverseknek olyanok, amelyek a millennium idejére vonatkoznak.( És azokat azért idéztem ide, mert látható azokból is, hogy egy folyamatot ábrázolnak, a mostani korszak végétől ( Izrael összegyűjtésének idejétől, a messiási királyság megalapításán keresztül, a millenniumban folytatva) Szerettem volna a folyamatot ábrázolni ( kifejezetten csak igeversekkel, magyarázat nélkül, gondolván, hogy világos miért idézem azokat ), amelyből látható, hogy a millennium előtt, már Izraelnek, mint államnak, mint Isten által összegyűjtött népnek, már léteznie kell.
     Az elején kezdtem azzal, hogy az igeverssel, amelyben Istennek azt az ígéretét mutatja be Izrael számára, amelyet még a szövetségkötéskor adott nekik az utolsó időkre vonatkozólag.
     ( Már az 1800-as évektől kezdve imádkoztak a zsidók Izrael államának a helyreállításáért! A vallásos zsidók megtértek, és keresni kezdték az Urat, az ő Istenöket…!)
     Felvázolva az igeversek által, hogy Isten összegyűjtötte, és letelepítette őket, majd Krisztus visszajövetelével , amikor is megmutatja, és megdicsőíti magát közöttük, és ekkor felismerik Őt, és megtérnek Krisztushoz . Aki elkezdi királyságát Izraelben, ahová akkor még visszahozza azt a maradékot a népek közül, amely még nem tért addig vissza.

     “Pl. idézed: Ésa. 11,13 Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.

     Tudod mit jelent ez? Izrael és Juda házának egyesítését, amikor minden izraelita haza kerül majd. Ma Efraim még igencsak nincs egyességben Judával, az eltér? politikai ambícióik miatt.”

     Igen Antenor, tudom, hogy mit jelent ez. De ezt, kifejezetten Erikának írtam, mert Efraim szellemi értelemben, a pogány népek közül összegyűjtött, Isten szellemi népét is jelképezi. ( És Erika ismeri ezt. És ez szerintem visszatekintve a múltra, eléggé klappol. )

     “Idézed Jeremiás 30:7-et ami Jákob nyomorúsága, a nagy nyomorúság alatt, ami még meg sem történt. Hogy jön az a cionista államohoz? (hacsak nem úgy, hogy a cionista féle zsidók miatt kell eljönnie Jákob sanyargattatásának.”

     Amit mondasz, az se rossz ( illetve jó, hiszen tudjuk az igéből, hogy éppen az elkövetett bűneik miatt történik meg az, hogy azt tesznek, amit Isten gyűlöl ( erőszakkal töltik be a “földet”, és a Jel könyvében szellemi értelemben Sodomának, és Egyiptomnak mutatja be az Úr, amit ugye nem kell magyaráznunk ( pl ezért is(!) raktam be azt az igeverset is, meg azért, mert láthatjuk, hogy Jeruzsálem is lakott kell, hogy legyen akkor már! Tehát ez az Izrael, az az Izrael, akit Isten gyűjtött össze, és akit népének tekint, de még utoljára “elszámolást” tart velük! Sof 1-től) , hiszen éppen az az időszak lesz a megtisztításuk utolsó fázisa az ige szerint, de én ezzel éppen arra kívántam a figyelmet felhívni, hogy Jákób (2.) nyomorúsága is már Izrael földjén lesz ( hiszen 42 hónapig megszállás alatt lesznek) . Vagyis a zsidók már előtte is ott kell, hogy legyenek. Berendezkedve, békességben ( nem áll háborúban senkivel Izrael jelenleg), stb . De, mint mondom, az igeversek éppen azt jelzik, hogy az Úr, már úgy jön vissza az armageddoni csata idején, hogy Izrael már létezik, és Isten az Ő népének nevezi az ott lakókat, és azt mondja, hogy Ő gyűjtötte őket össze a pogányok közül.

     “Majd jössz Ezsdrás példájával, akit Isten küldött, Szelleme által vezetett és összehasonlítod az általa végzett ihletett munkát az istentelen terrorista cionisták munkájaval. Hát, ez érdekes azért.”

     Nézd kedves Antenor. Isten összegyűjtötte őket, és visszavitte az ő földjükre, mert a vallásos zsidók megtértek, és keresték az Urat, az ő Istenöket, és “Dávidot” az Ő királyukat ( várják a megígért Messiást). Azután ebben a népben ( akit magáénak nevez), vannak olyanok is, akik csak származásilag zsidók ( Egyiptomból is kihozta az összes Jákób leszármazottat, de sokakat a pusztában elpusztított, mert nem voltak szíve szerint valók.) . ( Ahogyan ez a keresztény világra is elmondható.) És el jön az idő, amikor megrostálja őket, és a “búzát az Ő csűrjébe takarítja (élnek tovább a millenniumban), a polyvát megégeti olthatatlan tűzzel” . Ahogyan az a keresztényeknek is ígérve van. De, te is tudod, hogy amióta a “világ-világ, Isten mindkét népében, mindig is együtt volt a “konkoly a búzával”. De ezt Isten elnézte eddig is, hosszan tűrt, várván, hogy hátha megtérnek. Nem azonnal pusztította el a gonoszt. Ezsdrás idejében se csak a szentek tértek haza. Amikor felépült a város, a nép hazatért, és voltak közöttük ilyenek is, meg olyanok is.

     Egy biztos, hogy Isten az Isten, és Ő uralkodik a földön, és övé a nemzetek mindegyike is! Nincs olyasmi, amit a háta mögött csinálhatna a Sátán, vagy pláne nem akármelyik emberi hatalom. De, biztosan ismered te is az erre vonatkozó igeverseket, amelyben ezekről szó van! “királyokat emel, és királyokat dönt”, népeket hoz elő, és tüntet el…! ( szabad idézetben)

    20. És még hozzáteszem, az Izrael földjére való összegyűjtetés , éppen ezen vallásos zsidókkal kezdődött , amikor is felvásárolták az ottani földeket, és elkezdtetek gazdálkodni rajtuk.

   2. Kedves Idám!

    Nagyon szépen köszönöm az Igéket.
    Igaz, én arra kértem Igét, hogy az 1948-as Izráel országát Isten gyűjtötte egybe, és ?adta vissza? de Te küldtél ettől sokkal többet is. Köszönöm.

    Azzal egyetértünk, hogy az 5.Móz 4 részben az áldás és átok ígéreteinek rosszabbik fele már beteljesedett és a jobbik fele is be fog:
    30,1 És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama NEMZETEK KÖZÖTT, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
    30,2 És MEGTÉRSZ az Úrhoz, a te Istenedhez, és HALLGATSZ AZ Ő SZAVÁRA mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
    30,3 AKKOR visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
    – Mikor fog bekövetkezni ez? Akkor, ha MAJD megtér és hallgat az Úr szavára!
    Mert addig, amíg háborús helyzeteket konfrontál, nemzeteket írt, kisgyermekeket öl, addig ez nem mondható el róla!

    Ésaiás 2:1-5-ig elmondja, hogy milyen is LESZ az Isten által összegyűjtött Izráel:
    2,3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
    2,4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és HADAKOZÁST TÖBBÉ NEM TANUL.
    – Én úgy érzem, hogy jelenleg ennek a kritériumnak sem felel meg az ?összegyűjtött? Izráel országa.
    Sajnos még nem ott tartunk, hogy a pogányok áldva emlegetnék Izrael nevét, és a hadakozás is ?fő műsorszámként? üzemel.

    Ésaiás 2:6-21 ?ig viszont az Isten haragjára érett Izráelt és a vele való világot mutatja be.
    2,6 Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
    2,7 És betelt FÖLDJE ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;
    2,8 És betelt FÖLDJE bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
    2,19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, MIKOR FELKÉL, HOGY MEGRETTENTSE A FÖLDET.
    – Három napjainkat jellemző dolgot említenék meg:
    1. Isten előtt utálatos cselekedeteit, (pl. hadakozás, gyilkosságok …)
    2. Izraelnek itt ?már? van földje, méghozzá olyan, mint amilyennek azt jelen világunk valóságában is láthatjuk, (számtalan a gyémántcsiszolója …)
    3. Mindez ?Isten félelmének napja előtt? történik. (Itt is a Haragnap előtt vagyunk, csak úgy, mint a mai jelenünkben.)

    Jeremiás 30,3 Mert ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izráelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket ARRA A FÖLDRE, a melyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt.
    30,5 Ezt mondta ugyanis az Úr: A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és NINCS BÉKESSÉG.
    30,7 Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló; és HÁBORÚSÁG IDEJE AZ JÁKOBON; de MEGSZABADUL abból!
    30,8 És azon a napon, azt mondja a Seregek Ura, letöröm majd az ő igáját a te nyakadról, köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többé idegeneknek.
    30,9 Hanem SZOLGÁLNAK az Úrnak az ő Istenöknek, és DÁVIDNAK az ő KIRÁLYUKNAK, a kit FELTÁMASZTOK nékik.
    – Igaz, hogy van már egy ?Izráel országa? ? de azon a földön NINCS BÉKE! Kinek is szolgálnak most az ott élők? Netanjau miniszterelnöknek?
    Nem elég világos az Ige?, – hogy az Isten által összegyűjtött Izráel kinek fog szolgálni? JOSHUA HAMASIÁNAK! (Jézus Krisztusnak!)

    30,10 Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj Izráel; mert ímhol vagyok én, a ki megszabadítlak téged a messze földről, és a te magodat az ő fogságának földéből; és visszatér Jákób és megnyugoszik, és BÁTORSÁGBAN LESZ, ÉS NEM LESZ, AKI MEGHÁBORÍTSA.
    – Na ez az az Ige, amelyik MÉG NEM TELJESEDETT BE!!!
    Mert, ha Izráel 1948-ban az Örökkévaló Isten akarata és PRÓFÉCIÁJA által alakult volna meg, akkor ennek az Igének is beteljesedettnek kéne lenni!
    És ha beteljesedett volna, akkor a közeljövőben SENKI nem szállhatná meg Jeruzsálemet! Pedig tudjuk, hogy az AK ezt meg fogja tenni!!!
    – Ebből az Igéből is egyértelműnek kéne lenni, hogy az Isten általi összegyűjtetés az AK ?kora utáni, a Jézus Krisztus Királyságának kezdetére szól !!!
    A szabadítás ígérete pedig az Izráel FÖLDJE, az AK seregeivel szembeni szabadításról szól.
    (Ugyanis a mai Izrael népe majdnem teljes egészében elpusztul a Haragnap idején! Ezékiel 5. rész.
    5,12 Harmadrészed döghalállal hal meg és éhség miatt pusztul el közötted, és harmadrészed fegyver miatt hull el körülötted, és harmadrészedet szétszórom a szél minden irányában, és kardot vonszok utánok.
    5,13 És teljessé lesz haragom s nyugtatom rajtok búsulásomat s vígasztalást veszek; és megértik, hogy én, az Úr szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm búsulásomat rajtok.)

    Ezékiel 38,8 Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék BÁTORSÁGOSAN mindnyája;
    – Pontosan azért, mert a fegyvertől nem nyugodott meg, akik ma Izráel területén a ?légvédelmi szirénák? árnyékában élnek, és azokról nem igen mondható el, hogy ?bátorságosan? lakoznak.

    38,11 És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal- kerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nékik;
    – A ?kőfal? ma is ott van Izrael és Palesztina között… (Jó szolgálatot tesz a jelenlegi Izraelnek.) Kibucokban élnek, ahol a kibucokat még nem is zárral és kapukkal, hanem fegyveres erőkkel védik.
    Tehát ?ez az Izráel? nem ?az az Izráel? amelyről a Biblia itt beszél …

    Lehet, hogy még nem mindent ismerünk a Biblia Igéi alapján, de azért érdemes lenne a Bibliában látható jelekre figyelni, és nem az “elhitetésre.”
    (Hogy ez az Izráel az ugyan az Izráel, mert a próféciák nem illenek rá…)

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Antenor!

     A “vita” nem arról folyik, hogy Izrael a millenniumban lesz teljesen helyreállítva, hanem azon, hogy Izrael mint állam létezhet-e egyáltalán a millennium előtt, mint Isten által összegyűjtött nemzet. Vagy a “Sátán gyűjtötte össze őket”, és Ő adott nekik országot, Isten akarata, tudta és beleegyezése nélkül ( de amelyet , Sátántól való félelmében, a próféciákban még mint saját népét említ, és tekint!) ! És, hogy amennyiben a Sátán által lettek összegyűjtve ( de Isten valójában megveti , és utálja őket ), akkor miért fog Krisztus mellettük “harcba szállni”, és egy hatalmas hadsereget ( rengeteg embert!) elpusztítani miattuk. Az is kérdés még, hogy amennyiben a Sátán gyűjtötte őket össze ( és a Sátán szolgái Izrael mostani lakói), akkor AK, aki megint csak a Sátán embere, miért fogja őket megtámadni? Továbbá még az is a vita tárgya, hogy most, ebben a korszakban, ahol a bűn még nem lett “bepecsételve” ( és a fegyver is ki lett eresztve a mennyből ) , miért várjuk el Izraeltől ( mint Isten választott földi népétől , mármint , ha mégis csak így tekintünk rájuk valamiért), hogy úgy viselkedjen, ahogyan majd csak a millenniumban fognak tudni viselkedni. És, hogy ebben a korszakban, amikor a politika a legmocskosabb tudományág, és gyakorlat, és a Sátán is azon van, hogy elpusztítsa Isten népét ( mind a szellemit, mind a fizikait) ,akkor hogyan tudna egy nép egésze ( amely nem csak valóban vallásos zsidókból áll), olyan vallásos, és erkölcsi életet élni ( politikai területen is), amelyet csak a millenniumi béke környezetében fog tudni megtenni, új szívvel, és a Szent Szellemmel, Jézus uralkodása alatt. És arról is folyik a vita, hogy annak a népnek az elkövetett bűnei miért számítanak az emberek egy ( nagy) része szemében 100* annyinak, mint egy másik nép ugyanannyi elkövetett bűne?! ( Természetesen nem azon bűnök megtapsolásáról beszélek, hanem a népek bűnei egyenlő elbírálásának a hiányáról!)
     És még ilyen apró problémák, hogy ha Izrael nem létezhet ma ( úgy mond ) Isten szerint, mert “ez az Izrael, nem az az Izrael”, amely a Bibliában ( a millennium alatt) szerepel ( egyesek szerint) , és “ez a nép, még nem az a nép”, akit Isten összegyűjthetett (!!! megint csak egyesek szerint), akkor minek vacakol (majd) ennek a sátáni népnek a megtisztításával a 3,5 év alatt is. Nem lenne egyszerűbb kiirtania ezt a “bitorló” népet , akik nem is igazán zsidó származásúak, (egyesek szerint) a földjéről, és kivárni a millennium idejét, amikor csoda történik, mert meglátják az Urat visszajönni, és erre megtérnek majd, a többi szétszóratott maradék, és akkor ” betöltik majd azt a kritériumot”, amelyet Isten megkíván( egyesek szerint) ?!

    2. Ráadásul, Erika magyarázata szerint, az armageddoni csata is majd csak akkor lesz, amikor már az Úr Krisztus visszajött, és nagyban uralkodik ( hiszen akkor lesznek szerinte békességben, és akkor fog a föld a fegyvertől megnyugodni, és akkor lakoznak majd a magyarázata szerint bátorságosan, és akkor lesznek majd ” a Biblia szerinti nép” . Viszont akkor hogy-hogy még itt lesz AK, és hogy hogy nem akkor pusztult el, amikor az Úr megjelent. ( Mert a Biblia szerint ( mármint amelyiket én olvasom) , az Úr fogja a megjelenésével elpusztítani. …)
     Szóval van még egypár kérdés ebben a magyarázatban, ami elég necces az ige alapján.

  4. Kedves Xénia!

   Telitalálat ez a mondatod! Bizony ugyanazok a kersztények fogják felvenni a jelet akik pedig tudják, hogy nem szabad. Ahogy a hitehagyás sem azokra vonatkozik, akiknek nincs hitük hanem akiknek van. És nem Jézusban nem hisznek, hanem az ígéreteiben.
   Erről a jelről már beszélni akartam, de mindig elmaradt pedig mindig szó van róla.
   Csak dióhéjban. A beetetés az lesz, hogy egy időre szinte kommunizmus fog létre jönni most maradjunk csak az élelemnél. Akkorra az antikrisztus ellenőrzi a világ majdnem összes élelmiszerét.( Nem lesz mi ndenhol egyforma hatalma, ezért imádkozni is kell)
   Szóval ingyen kapod az élelmiszert. Egyik nap azt mondják csak akkor viheted el, ha elmész az vegyük ügyfélszolgálatnak és beütik a jelet. lehet chip is teljesen mindegy a kutyáknál bevált. Virítani fog a 666-os szám. A lelked lefoglalja a fenevad.
   Ez egy óriási döntés lesz, ha akkor szembesülsz vele borzasztó lesz. Csak az tud majd nemet mondani, aki teljesen átadta magát Jézusnak, ezért mondom mindig, hogy ez a legfontosabb.
   Ha 99%-ban adod ád magad az az 1% el fog bizonytalanítani.
   Ez valóban kényszer lesz meg nem is. A hiteden fog múlni. Jézus erre kíváncsi, ki tudsz -e jönni
   úgy, hogy mindent otthagysz és benne bízol, vagy sem!
   Mindenki megkérdezheti magától ma megtudná-e tenni!
   Nem baj, ha ez még nem megy, de addigra késznek kell lenni ezt rögtönözni nem lehet.
   Ha meg lesz a hit könnyedén el lehet jönni, ha nem abból nagy görcsölés lesz.
   Nem akarok tényleg még részletekbe belemenni, de már jóval előtte gyanútlanul sokan fognak pénzt kérni tőle vagy gyógyítást sőt halottat is tud maj támasztani, de azokat a lelkeket jel nélkül is már akkor lefoglalja magának. Soha nem szabad a szemébe nézni, mert sötétséget látni csak. benne. Nem akarok senkit sokkolni, de ezt még leírom.
   Amikor egy ember megszületik a fogantatáskor lelket kap Istentől és a szeméből fény árad.
   Az antikrisztus nem kapott olyan leket őt a fenevad uralja nem árad Isten fénye a szeméből.
   Amikor valaki meghal a fény eltávozik a szeméből. Az ővé még ennél is rosszabb lesz, kerüljétek őt.

 6. nem minden zsidó tagadja Jézust. Ez egy kicsit fáj hogy sok itt a zsidóellenes ember. Vannak olyan zsidó származásu emberek akik hisznek Jézusban és személyes kapcsolatot létesitenek vele.
  Jó, nem Izraelben élő zsidókról beszélek.

  de igazábol a kereszténység maga az hogy személyes kapcsolat Jézussal és Istennel. Ennyi. ilyen egyszerű.
  nem kell ehez sem szertartások sem egyéb dolog.

  1. én sem szeretem őket mert ők ölték meg a szerelmemet meg csomó borzasztó dolgot csináltak vele…
   úgyértem hogy tudom ennek muszályvolt megtörténnie hogy megmeneküljünk de azért ez már tulzás.
   és amikor apám elmodta hogy én ilyen származású vagyok,akkor elkeztem ezt tagadni máig is.
   Mert én nem akarok e nép leszármazotta lenni. Istennölő nemzedék.

   de ez nem azt jeleni hogy rasszista vagyok. én nem utálom az embereket csak a gonosszságot utálom ami bennük van.

   1. Ők meg fognak érteni Téged, Eszter http://zsidokjezusert.org/ Öröm látni őket, mert ennyire örülni nem tud más, csak zsidó AZÉRT mert Isten beváltotta amit MEGÍGÉRT 🙂 és ha megkeresed őket, fogsz örülni, nagyon.

    1. várj várj…te most a többi zsidóval akarsz összerakni? nekem te ne adjál ilyen oldalt oke?
     ez tipikus katolikus cselekedet.

     ismétlem én nem vagyok zsidó és nem is érzem magam annak. De ez legalább megmagyarázza miért vagyunk kevesen mármint a rokonaim. mert Hitler sok rokonomat megőlte. Én a túlélők közzött vagyok.

     de mindegy is. ugy látom nem értitek a mondandómat.

     azt mondtam hogy: de igazábol a kereszténység maga az hogy személyes kapcsolat Jézussal és Istennel. Ennyi. ilyen egyszerű.
     nem kell ehez sem szertartások sem egyéb dolog.

     vagyis én nem megyek templomba meg ehez hasonlók. mert fölösleges! az egyház mi vagyunk nem egy ostoba kőépűlet. És azzal a hülye Mária imádattal is hagyatok már.

     és ha ez nem tetszik neked Éva, akkor égess el mágján eretnekként. 🙂 ugyis ezt csináljátok.

    2. Kedves Eszter, ez egy szeretetteljes gesztus volt Éva részéről, fogalmam sincs miért nevezed “katolikus cselekedetnek”, nem hinném, hogy ilyen reakciót érdemelne…
     Abban igazad van, hogy a Krisztussal való személyes kapcsolat számít. De kell a közösség is.
     “vagyis én nem megyek templomba meg ehez hasonlók. mert fölösleges! az egyház mi vagyunk nem egy ostoba kőépűlet.”
     Krisztus teste valóban mi vagyunk, de Isten nem magányos farkasoknak teremtette az ő népét, hanem bárányoknak, akiknek szükségük van közösségre. Én is buzdítani szeretnélek, ha még nem jársz sehova, hogy keress egy olyan közösséget, ahol Isten többi gyermekével együtt tudod imádni az Urat, és közösségben tudsz lenni velük. Éva is csak erre szeretett volna buzdítani. Ha nem éreznéd magad otthon a Messiáshívő zsidók között, akkor keress egy keresztyén (nemzsidó) közösséget. Az Újszövetségben nagyon sokat olvashatsz arról, hogy milyen áldást rejt magában a hívők közössége. Kívánom, hogy te is tapasztald meg ezt az áldást!

    3. Az a közösség most kísérőket keres, akik főleg időseket kísérnek el az április 11-i széder vacsorára – erről kaptam levelet, segítségünket kérik – olyanokat kísérnek/kísérünk, akik nem tudnak hinni Istenben az átélt borzalmak miatt.
     Természetes, hogy keresztényekhez fordulnak 🙂
     Nem gondoltam volna, hogy fiataloknak is ilyen fájdalmuk van! Osztozom, Eszter!
     “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet” Példabeszédek 4.13

   2. Kedves Eszter .

    Sose szégyeld : Elsősoban nem rajtad múlik a származás ;
    Másodsorban a Teremtőnél ez lényegtelen és az ítélet a
    cselekedetekhez van kötve, s nem származáshoz vagy a –
    nyanyelvhez – Jézussal kapcsolatosan mindig gondolj pl.
    Nikodemus-ra, és a teljes nép emiatt történő megbélyeg –
    zése egy kora-középkori ( politikai és vallási ) kreálmány .

   3. Drága Eszti!

    Nem a zsidók, és nem a rómaiak ölték meg Jézust, hanem mi! A mi bűneinkért szenvedte el azokat a kínokat, és a halált! Az igében írva is van, hogy senki nem veszi el tőle az életét, hanem ő teszi azt le, önszántából! Ő, bármikor visszaléphetett volna ( hiszen Isten), és akkor nem lenne ez a lehetőségünk, ami most van! Az emberekről pedig annyit, hogy semmi nem változott! Ma ugyanúgy teszik a gonoszságot, ahogyan akkor is. A kegyetlenség, az kegyetlenség. Sőt, ahogyan írva van, a gonoszok csak növekednek a gonoszságban! Nézz végig a történelmen. ( És, akkor még nem is tudjuk, hogy titokban mit csinálnak…!)

    1. Ez pontosan így van. DE azért azt hozzá kell tenni, hogy “az ő vére rajtunk és fiainkon” ami akkor a halált kívánták, a “feszítsd meg”-et ordították … a megtérés azonban csodálatos lesz, hiszen az Úr ugyanaz, HŰSÉGES ! amit egyszer mond, örökre mondja…

    2. Igen Évi, és ezt “ki is élvezték” ezalatt a 2000 év alatt. Ahogyan az 5 Mózes-ben olvashatjuk:

     5 Móz. 28,15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
     ?Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
     Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
     Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
     ?Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
     Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
     Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
     ?Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
     Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
     Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
     Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.
     ?És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.
     Megver téged az Isten Égyiptomnak fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol.
     Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;
     És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.
     ?Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
     A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.
     ?A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
     A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
     ?És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.
     ?Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.
     Az Úr elvisz téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ.
     És iszonyattá, példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr.
     Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemészti azt a sáska.
     ? Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.
     Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.
     ?Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.
     Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.
     A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
     Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
     ? És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;
     ?És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.
     A miatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén:
     Szolgálod majd a te ellenségeidet, a kiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.
     Hoz az Úr ellened népet meszszünnen, a földnek széléről, nem különben, a mint repül a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted;
     ?Vad tekintetű népet, a mely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez:
     És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.
     És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, a melyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
     És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak és leányidnak húsát, a kiket ád néked az Úr, a te Istened – a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged.
     A te közötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irígy szemmel tekint az ő atyjafiára, az ő szeretett feleségére és fiainak maradékrészére, a kik megmaradtak még.
     ? Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, a mit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban.
     ?A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (a ki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irígy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára.
     Az ő mássa miatt, a mely elmegy tőle és gyermekei miatt, a kiket megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban.
     Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden ígéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét:
     Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké.
     És reád fordítja Égyiptomnak minden nyavalyáját, a melyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok.
     Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.
     És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.
     És a miképen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt.
     ?És szétszór téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ.
     De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.
     És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben.
     Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! – a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.
     És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.

     Róm. 11,17 Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
     ?Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
     Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
     ?Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
     Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

   4. És, még hozzátenném, hogy : Róm. 2,28 Mert nem az a zsidó, a ki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsőképen van: Hanem az a zsidó, a ki belsőképen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

    1. Ez egy igevers, amely arról szól, hogy azok tartoznak valóban Isten választott népe közé ( akik test szerint a zsidók) , akik a szívükben szeretik, és imádják igazán Istent, nem pedig csak a testi cselekedetekkel, körűlmetélkedéssel, stb… , teszik azt.

  2. “Jó, nem Izraelben élő zsidókról beszélek.”
   Pedig beszélhetsz nyugodtan Izraelben élőkről is. Izraelben is szép számmal vannak Messiáshívő zsidó (keresztyén) gyülekezetek.

   1. igen? talán a lakosság 10%-a akiket még nem köveztek halálral
    Azt hiszed nem olyanok mint a muzulmánok? hát nagyon tévedst.

    1. Ján. 15,18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál
     Ján. 17,14 Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

    2. Személyesen ismerek kint élő magyar keresztyén (zsidó) családot, és nem fenyegetettségben élnek, legalábbis a zsidók részéről nem. A gyerekeknek viszont elég trauma volt a rakétatámadás 2014 nyarán (mint ahogy ugyanez igaz a palesztin gyerekekre is).
     Egyébként a 10% nem lenne olyan rossz arány, ha élő hitű keresztyénekről van szó, halálra kövezés pedig már nem létezik 😉

    3. Megtérnek majd, a “maradék megtér” áll a Bibliában. És “feltekintenek arra, akit átszegeztek” :
     Zakariás 12.9-től: “Azon a napon én rajta leszek hogy összezúzzak minden nemzetet, amelyik Jeruzsálem ellen vonul. És kiöntöm Dávid házára és Jeruzsálem lakóira az irgalom és az imádság lelkét, és ők majd rámtekintenek. Akit átdöftek, azt megsieratják majd ők oly sírással, mint az egyszülöttet, és keseregnek felette, mint ahogy keseregni szoktak az elsőszülött halálakor. Azon a napon oly nagy lesz a sírás Jeruzsálemben, mint Adadremmon sírása Megiddón mezején. És sír majd az ország,
     minden család külön-külön,
     Dávid házának családjai külön,
     és asszonyaik külön.
     Nátán házának családjai külön,
     és asszonyaik külön.
     Lévi házának családjai külön,
     és asszonyaik külön,
     Szemei családjai külön
     és asszonyaik külön,
     az összes többi család:
     család és család külön,
     és asszonyaik külön.”

    4. Szia Eszti!
     Mitöl van ennyire rossz véleményed róluk?Tapasztalat?Jártál már Israelben?Én éltem ott .És nem,egyeltalán nem olyanok,mint a muzulmánok.Semmiféle hátrányom nem volt abból,hogy keresztény vagyok.Vannak keresztény vásorszrészek,sőt Názáret egészében keresztény városként van számontarva, a keresztény öregotthont annyira kedvelik,hogy nem keresztény zsidó öregek is laknak ott (önszántukból 🙂 ),sőt még keresztény kibuc (!) is működik. 🙂
     Nagyon barátságosak,segítőkészek és kedvesek.Az összes negatív emlékem az ott élő arabokkal kapcsolatos.

 7. “A Templom felépítése Izrael helyreállításának része.
  A helyreállítás első lépése
  Izrael összegyűjtése volt saját földjén, a következő lépés a nép spirituális
  helyreállítása, a harmadik Templom felépítése lenne, ugyanis a zsidó nép
  áldozatok bemutatása nélkül képtelen maradéktalanul betartani Istenének
  Törvényét.
  Sokak szerint a harmadik Templom egyben egyesítené is a különféle
  irányzatokra szakadt judaizmust.
  Bár a szekuláris zsidók többsége kerüli az
  ezzel kapcsolatos konfliktusokat, az előkészítő munkálatokra több intézmény is
  létrejött, melyek célja előkészíteni a Templomhoz szükséges tárgyakat, papi
  öltözeteket, valamint a papi családból származókat felkészíteni az áldozatok
  bemutatására.
  A vallásos cionista Templom-hegyi Hívek Mozgalom fő célja, hogy a
  Templom-hegyet felszabadítsa az arab megszállás alól, s felépítsék a harmadik
  Templomot. Elkészítették a Templom sarokköveit is, melyeket egyelőre egy
  dombtetőn helyeztek el, a Szentek Szentje egykori helyének átellenében, mely a
  legelterjedtebb nézet szerint a Szikladómban található sziklát, vagyis Izsák
  megkötözésének helyét is magába foglalta.
  A harmadik Templom csak a mecsetek
  helyén épülhetne fel, így érthető, hogy a politikusok még ennek a puszta
  felvetését is háborús uszításnak tartják.”

  http://www.hetek.hu/kulfold/200702/miert_a_templom_hegy

  1. Léteznek más forgatókönyvek is, persze a megvalósításukhoz a zsidók által várt “messiás” szükségeltetik…
   http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/Can-Third-Temple-be-built-without-destroying-Dome-of-the-Rock
   Magyarul: egyesek szerint a III. Templomot a Sziklamecset mellett is fel lehet építeni, ha erre egy eljövendő próféta mennyei kijelentést kap. A muzulmánok szerint a Templom csak a Mahdi megjelenése után épülhet fel. Az elképzelést a többség elveti.

   1. Hát, hogy őszinte legyek én nagyon nehezen tudom elképzelni – ismervén a feleket 🙂 – hogy a Sziklamecset és a III. Templom egymás mellett álljon
    Manapság ez lehetetlen, a Megváltó visszatérte után pedig értelmetlen lenne “különféle” templomoknak lenniük nemcsak egymás mellett, hanem bárhol – hiszen a vallások értelmüket vesztik az Élő Igazság földi lejövetelével.
    ( A vallás, illetve annak helye a templom, tulajdonképpen az Élő Isten jelenlétének hiányát jelzi)

    Éppen ezért ha mégis megvalósul hogy a két szent hely egymás mellett fog állni, azt nagy valószínűséggel CSAKIS az Antikrisztus érheti el hogy a nagy “évezredes” (hamis)békecsináló képében tetszeleghessen.
    Ráadásul a zsidók részéről elképzelhetetlen hogy ördögi személynek nyilvánítsák azt, aki lehetővé teszi számukra az új templomot, ergó imádni fogják – tehát – csiribí-csiribá – már kész is a “nagy megtévesztés”.

    1. Ne felejtsünk el azért néhány dolgot:
     1 Jézus a tanítványainak, vagyis a hív?knek mondta azt, hogy legyen számukra a dánieli jel, a pusztító utálatosság (nem a hitetlen zsidóknak).
     2 A dánielben megjövendölt pusztító utálatosság minimum duális, megtörtént Antióchus Ephifánesz alatt, s meg fog történni az utolsó id?kben is. Feltételezhetjük-e azt, hogy a dánieli prófécia egyszer az IGAZ ISTENI TEMPLOMBAN ment végbe, a második, a lényeges és antitípus pedig majd valami hamis templomban fog megtörténni? Természetesen nem.
     3 A sokat emlegetett Tesszalonikai levélben Pál azt mondja, hogy az Isten szentélyébe fog beülni, tehát ott fog megtörténni a pusztító gyalázat.
     Konklúzió: Ha az esetlegesen felépülend? zsidó templom nem lesz az Isten szent helye, temploma, akkor az esetlegesen feépül? templom elveszi valamir?l a fókuszt. Mir?l?

    2. Amikor Pál apostol a Thessz.levelet írta, még állt a Templom, üzenem Antenornak. Ezen kívül megvan a Frigyláda http://adventista.hu/ujfeherto/?page_id=658 így a zsidóknak ugyanolyan lehet a templomuk.
     Ghostcat egyetértünk, hogy amikor Jézus ELJÖN, valóban értelmüket vesztik a “vallások” és a templomok alleluja !

    3. Kedves GHOSTCAT!

     Nem az számít, hogy mi mit tartunk értelmetlennek, hanem, hogy mit mond Isten igéje! Abban pedig az áll, hogy amikor Úr Jézus visszajön, a millenniumban felépül majd az utolsó, Isten által jóváhagyott fizikai Templom is, és abban áldozatokat fognak bemutatni. ( Jézus áldozatára visszamutatóakat, ahogyan már írtam.) És Isten dicsősége ( nem “csak” az Úr Jézus által) újra betölti azt a Templomot. És ekkor az Atya is, és a Fiú is a Templomban lesz. A zsidókban pedig a Szent Lélek.
     Ez van megírva. Szerintem nem érdemes olyasmiről vitatkozni, ami teljesen világosan oda van írva!

    4. És úgy gondolom, hogy amit Antenor ír , hogy “Konklúzió: Ha az esetlegesen felépülend? zsidó templom nem lesz az Isten szent helye, temploma, akkor az esetlegesen felépül? templom elveszi valamir?l a fókuszt. Mir?l?”, teljesen áll. ( Én csak azért nem írtam ezt így le, mert annyira egyértelműnek látszik, hogy figyelemelterelés folyik Sátán részéről. Szerintem úgy van vele, hogy jó ötletnek tartja ezt a projektet arra, hogy a keresztények figyelmét elterelje az igazi tervről, és esetleg megadja nekik, amit gondolnak, hogy addig “sutyiban” megcsinálja az igazi tervet. Hiszen még mindig a pusztító utálatosság felállítását várják a zsidó Templomba, és nem számolnak azzal, hogy az már 70-ben megtörtént. És akkor a keresztények, el is hagyták a várost, és az országot is. Akik “Júdeában voltak” futottak…, a zsidók pedig szétszórattak! Most pedig az Isten Temploma a keresztényekben van! És már oda, a keresztény “templomokba (?)” , ” gyülekezeti termekbe (?)” várható a bálványkép fizikai felállítása. )

    5. Engedjetek meg egy “ütköztetést”, puszta gondolatmenet, – amelyben nincs bölcsességem …

     Jézus kereszthalálával a kárpit megnyílt …
     Ez után ez a Templom, még mindig Isten Templomának számított?

    6. Ugyanis, ez így messzemenő következtetésekre vezethet …
     Az igaz hívők maguk az Isten temploma… a látszat keresztények egy hamis templomba élnek … – és így mindkettőbe “beül” az AK.

    7. Nem egészen értem a logikát. Hogyan ülhet be “igaz hívők” templomába (testébe)? Ha pedig beült, hogyan hívhatjuk az illetőt igaz hívőnek?

     Az előző hozzászólásodban a kérdésre szerintem a válasz NEM. Valószínűleg azért is repedt ketté kárpit, hogy ezzel Isten jelezze lelke távozását, hiszen attól kezdve nem kellett a Templomba menni, ahhoz, hogy valaki közel kerüljön Isten lelkéhez, mert Jézuson keresztül ez mindenki számára mindig és mindenhol lehetővé vált.
     A Zsidók 9 elmagyarázza, hogy erre miért nem volt szükség többé.

    8. Kedves Thea!

     Elsősorban az igaz hívők megöletésére gondoltam. Másodsorban arra, hogy hasonló dolog vár a látszat keresztényre is.

    9. Értem. Én nem tudok a hívők mártírhalála és az Antikrisztusnak a templomba történő beülése közé egyenlőségjelet tenni. Ezt szeretné az igaz, de nem lehet az “Isten templomában” egyszerre jelen Isten világossága és a sötétség.

    10. Kedves Thea!

     Anno, amikor Antenor felhozta ezt a dolgot, nekem is ez volt az ellenérvem, ami neked. De, most úgy látom, hogy itt arról szól a történet, hogy a bukott, és az elhitetett keresztények ( akik nem tartottak ki Jézus mellett, még ha nem is vették azt észre, mert nem is voltak vele olyan szoros kapcsolatban) lesznek azok (akik valamikor Isten templomául szolgáltak) akik közé beül AK( szellemileg a szívükbe válnak a fenevad imádóivá , és a jelzett helyekre felveszik a pecsétjét is majd, és a “bálványkép másolatok” pedig az egyházaik templomaiban, vagy gyülekezeti házaikban fog felállíttatni). Persze itt is lesz egy központ is, ahol a bálványkép eredetije megtalálható lesz . Pl, ahogyan a zsidó Templom se volt már Isten temploma az Úr feltámadása után, de még “látszatra üzemelt” egy darabig. Mert tudjuk, hogy az igaz hívőknek a fejüket veszik majd. Tehát itt inkább arra az igére kell gondolnunk, hogy az igaz hívők között “sündörög” , és annak akarja magát mutatni, és azokat elhitetni, ha lehet.

    11. Megpróbálom másképp megfogalmazni:
     – Az igaz hívők mártírhalált halnak. Testük meghal, de lelküket az Isten tartja kezében. (Ez tiszta sor:)
     – A látszat keresztények felveszik a fenevad bélyegét az életükért cserébe.
     De kaphatnak-e garanciát arra, hogy az életük nem csak annyi idővel lesz hosszabb, amennyi idő szükségeltetik a bélyeg felvételéhez, illetve a lelkük sátánnak való eladásához.?!
     Ha már ezt megtették, akkor ők is “mehetnek a levesbe.”
     (Se életben maradásuk, se testük, se lelkük nem menekül meg.)

    12. “mert annyira egyértelműnek látszik, hogy figyelemelterelés folyik Sátán részéről.”
     Én éppen ellenkezőleg látom a figyelemelterelést. Izrael a világ órája, a fügefa, ami ha zsendül, tudhatjuk, hogy közel van a nyár. Jézus egyértelműen beszélt erről. Közel 2000 évig szét volt szóródva Izrael, megszűnt Izrael, mint ország. Most, az idők végén újraalakul Izrael állama, mennek vissza a zsidók arra a helyre, amit annak idején Isten nekik ígért. A próféciákból egyértelmű, hogy az utolsó időkben a Közel-Kelet lesz az események központja. Mégis, megindul az elméletek gyártása, hogy teljesen jogtalan az, hogy a zsidók visszamentek, hogy Izrael állama megalakult. Nekik csak ahhoz lenne joguk, hogy eltűnjenek a föld színéről, mert, ha más országban élnek, utálják őket, ha Izraelbe mennek, utálják őket. És ez a keresztények között is helyet kap. És miért? Hogy beteljesedjenek a próféciák, hiszen a legtöbb nép fel fog vonulni Izrael ellen éppen mielőtt Jézus visszajön. Ez pedig valószínűleg nemcsak az ország vezetőinek a döntése lesz, hanem széles tömegek fogják támogatni, amit már most nem is olyan nehéz elképzelni. Viszont az is elég egyértelmű, hogy mi lesz azon országok sorsa, amelyek körbeveszik Jeruzsálemet, hogy megtámadják.
     Salamon a templom felszentelésekor azért imádkozott, hogy Isten szemei mindig erre a helyre nézzenek. Isten ezt meg is ígérte neki. A pusztító utálatosság egyértelműen a szenthelyen fog állni, függetlenül attól, hogy ki tartja legitimnek vagy ki nem. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy a Jeruzsálemben levők meneküljenek ekkor (amikor olyan nagy nyomorúság lesz, mint ami még soha nem volt a világon), mert nem egy szellemi, hanem egyértelműen fizikai helyről van szó.
     Szóval én úgy látom, hogy a figyelemelterelés éppen arról szól, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy szemünk előtt kezdenek beteljesedni a próféciák, hogy a zsidók 2000 év után újra összegyűlnek arra a földre, ami még Ábrahámnak lett megígérve, és éppen arra a helyre fog visszajönni Jézus (olajfák hegye), ne foglalkozzunk azzal sem, hogy a templom épülőben van, mert sem Izrael nem legitim, sem a templom nem lesz legitim, sőt az egész zsidó nép nem legitim, Isten elvetette őket, így teljesen jogos, ha összefognak a népek a zsidók elpusztítására…

    13. “És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
     Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):” Máté 15:14-15

     “És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.
     Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;” Márk 13:13,14

     “És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.” Dániel 11:31

     Ezek alapján – többek között – én úgy értelmezem, hogy egyrészt fizikailag is lesz valami bálvány, ott, ahol nem kellene: vagy egy olyan felszentelt helyen, ahova nem való, vagy maga a felszentelt hely lesz olyan helyen, ahol a világ szemében nem való, és abban lesz a bálvány. Másfelől lelki dolog is, és a hívők egy részét is befertőzi, hiszen “ott áll, ahol nem kellene”. Amíg nem cselekszi a gonosz, addig templom a hely, a cselekedetétől lesz fertőzött.
     Viszont “de aki mindvégig megmarad, az megtartatik” (Márk 13:13), azaz nem csupán az ezt megelőző öldöklésből, hanem a gonosz ármányától is védve lesz.
     Összegezve: szerintem lesz bálvány, mindenki számára láthatóan, és a hívők egy része berontatik, így valósul meg, hogy az AK beül a templomba.
     Da a remény megint ott van, ismét megkapjuk az útmutatást: hit által menekülünk.

     Álljunk őrt, és övezzük fel a derekunkat az igazlelkűséggel.

    14. “akik közé beül AK( szellemileg a szívükbe válnak a fenevad imádóivá , és a jelzett helyekre felveszik a pecsétjét is majd, és a ?bálványkép másolatok? pedig az egyházaik templomaiban, vagy gyülekezeti házaikban fog felállíttatni). ”

     Nem itt rosszul írtam, mert nem AK pecsétjét fogják felvenni, és nem AK-ról csinálnak bálványképet, hanem az első fenevadról. De, AK-t is követni, és imádni fogják, és ő ül be Isten templomába, Istenként mutogatván magát.

    15. Kezd alakulni a III. rész, újabb előzetes:

     A fizikai zsidó templom felépítését előre jelz? keresztények két leggyakoribban idézett hivatkozási pontjai a Dániel 11:30-45 és a 2Tesszlonikai levél 2:3-4 versei. Amint azt az alábbi elemzés után látni fogjuk, ezek a hivatkozások egyeltalán nem állják meg a helyüket. Az elsődleges probléma az, hogy a zsidó temlomra vonatkoztatjuk a szobanforgó idézeteket, akkor egy hatályon kívül helyezett szövetség hatályon kívül helyezett imádatrendszerének adunk hitelt. Pál az alábbi figyelmeztetést eleve nem a zsidóknak, hanem a keresztény hívőknek számára írta, kontextusa hozzájuk és róluk szól, nem másokról és másokhoz. De lássuk magát a szöveget:

     2Tesszalonikai 2:3-4 3 Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, 4 aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy istentisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába (naon), és Istenként kelleti magát.

     A veszedelem fia az természetesen maga az utolsó időkben feltűnő antikrisztus lesz. Az antikrisztus lesz a megtévesztés epitoma, aki ha a lehet, ?elhiteti még az isten választottait is? (vö. Mt. 24:24), márpedig Pál szerint a megtévesztése miatt lesznek olyanok, akik elpártolnak majd az igazságtól, vagy ahogyan Dániel próféta megjövendölte, ?szövetsészegésre bírja azokat, akik képes rávenni arra, hogy elhagyják a hitüket? (vö. Dán. 11:32). Bármennyire is szeretnék sokan ezt a zsidókra vonatkoztatni, ma egyetlen érvényes szövetség és hit működik, a Jézus áldozata által elérhetővé tett Újszövetség. Istentől, az igazságtól, a szövetségt?l pedig csakis az pártolhat el, aki ismeri az igazságot és szövetségben áll, a zsidók ezt az elpártolást kétezer évvel ezelőtt megtették, amikor megtagadták Krisztust. Azóta lepel van a szemükön, teljesen vakok az igazságot illetően (Róm. 11:7; 2Kor. 3:14) a velük kötött Ószövetség pedig felbontatott. A vaknak már nem kell elvenni a látását, az eleve megtévesztett embereket pedig nem szükséges megtéveszteni, legfeljebb mélyebbre vonni őket a hamisság bugyraiba, ami meg is fog történni. Az antikrisztus határozottan ?a szent szövetségen tölti ki a haragját? (Dán. 11:30), ami pedig az időközben megkötött, s egyedül érvényes Újszövetségre utal.
     Ellene lesz mindennek, ami az istentisztelet tárgya. A zsidó templom nem lesz az. A keresztény egyház az, ahol folyik az istentisztelet ?szellemben és igazságban?. De ott ekkor lesz egy nagy elpártolás, ez nyilvánvaló.

     De a nép, amely ismeri Istenét, állhatatos marad (Dán 11:32), s előttük (legkésőbb a az EGYHÁZBAN beállított pusztító utálatosság elkövetése által) lelepleződik a törvénytipró, a veszedelem fia (2Thessz. 2:3).Akiket nem tudott megnyerni, azokat üldözni fog, s ez lesz a nagy nyomorúság.

    16. Mi csaknem kivétel nélkül a Biblia fordításait olvassuk, így ha bármely bibliai témában igazán pontos képet kívánunk kapni, akkor utána kell néznünk az eredeti héber, illetve gögög szövegekben használt szavak pontos jelentéseinek és használati módjának. Így van ez még az olyan első látásre egyértelmű szavak esetében is, mint pl. a ?templom?. Az újszövetségi görögben két olyan különböző szó fordul elő, amiket a magyar fordítók temlomnak fordítottak, ezek a herion és a naosz .

     Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk e két szó értelmi mondanivalójáról, meg kell vizsgálnunk ezek használati módját. Lássuk hát, hogy a görög nyelvben miként fejezték ki Jézus bizonyos idevonatkozó kijelentéseit.

     János evanéliumának 2:14 részében, amikor Jézus a fizikai templomról beszélt, ott a hieron szó szerepel. Ezzel a szóval ugyanis egy templomépüetre utaltak a görögben.

     János 2:13-14 13Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 14A templomban [hierion] találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.

     Majd néhány rövid verssorral tovább, Jézus a saját testére utaltva a következő kijelentést tette: ?Romboljátok le ezt a templomot [náosz], és három nap alatt felépítem.? (Jn. 2:19). Ha megfigyeljuk, az evangélium Isten szelleme által ihhletett írója itt már nem a hierion-t, hanem egy teljesen más görög kifejezést, a náosz-t használta.

     Az írás II. részében, amikor a szellemi templom került bemutatásra, gyakran idéztük Pál apostol szavait, aki az egyházra, illetve az egyéni hívőkre vonatkozóan következetesen ugyancsak a náosz kifejezést használta (1Kor. 3:16-17, 6:9; 2Kor. 6:16; Ef. 2:19-22). A náosz az a szentély, amit Isten jelenléte tesz szentté. A hierion-t az Isten jelenléte tette náosszá, Isten szentélyévé. A hierionnak a legbensőbb szobája, ahol a szövetség ládája állt, az volt a náosza.

    17. “A keresztény egyház az, ahol folyik az istentisztelet ?szellemben és igazságban?”
     Krisztus teste a láthatatlan egyház, ami nem egy kézzel fogható fizikai egyház. Mivel ez nem egy fizikai dolog, nem is tud oda beülni az antikrisztus istenként mutogatva magát. Ha bármelyik fizikai egyházba/gyülekezetbe beépül az antikrisztus, és ott lép fel, azt nem lehet rá mondani, hogy Isten templomába ült be. Az antikrisztusi szellemiség már ott van nagyon sok egyházban (lásd homoszexuálisok összeadása), ez mégsem jelenti azt, hogy az antikrisztus Isten templomába ült be. Ráadásul abban sincs logika, hogy amikor az antikrisztus beül a szellemi Isten templomába, akkor a Júdeában levők fussanak a hegyekbe. Az utolsó idők központi fizikai színtere adott a próféciákban. Az antikrisztus egyértelműen a keresztyének és a zsidók ellen is fog harcolni. Nem véletlenül írja az ige, hogy a zsidók közül csak a maradék tartatik meg. A zsidók szemén most valóban lepel van, ahogy írtad, de ez a lepel le fog hullani, amikor meglátják azt, akit átszegeztek, és Izrael maradéka megtér. Addig viszont sok szenvedés vár rájuk (is).

    18. Kedves Xénia!

     “…Közel 2000 évig szét volt szóródva Izrael, megszűnt Izrael, mint ország. Most, az idők végén újraalakul Izrael állama, … …”

     Természetese, nem feltétlenül kellett olvasnod, de kb 60-100-150 hozzászólásomban én magam vitáztam az olyanokkal, akik ezt tartották, hogy a zsidók jogtalanul vannak ott ,…stb… Izrael földjén. A próféciákban ez van írva ( és kb 600- szor idéztem is azok közül az igeversek közül, amelyek erről szólnak!) , és én nem is gondolom, hogy ez vitatéma lehetne, ha ismerjük az igét. Úgyhogy ebben egyet is értünk, nincs min “vitáznunk”.

     “Salamon a templom felszentelésekor azért imádkozott, hogy Isten szemei mindig erre a helyre nézzenek. Isten ezt meg is ígérte neki. A pusztító utálatosság egyértelműen a szenthelyen fog állni, függetlenül attól, hogy ki tartja legitimnek vagy ki nem. ”

     Én magam is ( mint mondtam már) ezt tartottam sokáig, amíg nem olvastam jobban utána az igében, és nem értettem meg, hogy ez a prófécia már beteljesült. A keresztényeknek szólt az Anti-Krisztusról szóló prófécia, hogy ŐK VIGYÁZZANAK: 2Thessz 2,3 Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert miel?tt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. El?bb az Istent?l való elfordulás ideje következik, és megjelenik a B?n Embere, aki pusztulásra van ítélve. 2Thessz 2,4 ? az, aki szembeszáll majd mindennel, és mindenkivel amit, vagy akit ?Isten?-nek neveznek, és imádnak az emberek. Saját magát mindezek fölé akarja emelni, egészen addig, hogy a saját trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja, hogy ? maga az Isten.

     Melyik keresztényt lehetne becsapni azzal, ha jön egy “fickó”, aki a Jeruzsálemi templomba beül, és azt mondja magáról, hogy ő az Isten..!? Minden keresztény tudja, hogy ma Isten országa, Temploma a keresztényekben van. Ezzel már tutira is mehetnénk, hogy akkor itt nem Jézus jött vissza. Már csak azért is, mert le van írva, hogy hogyan fog visszajönni. De, ettől függetlenül azt írja a Jel könyve, hogy imádni fogják azok, akik az első fenevadnak a bélyegét felvették magukra. És, hogy sokan fognak neki hinni. ( És HA LEHETNE, MÉG A VÁLASZTOTTAKAT IS MEGTÉVESZTENÉ. ) ( Ha a zsidókra értenénk ebben az esetben a választottakat ( ahogyan én is értettem ezt sokáig), akkor valószínűleg nem ülhetne be a jeruzsálemi Templomba, mert Isten nem engedné azt, hogy őket megtévessze. Hiszen az van megírva, hogy a választottakra, maga Isten vigyáz, hogy nem lehessen őket megtéveszteni. )

     “Nem véletlenül mondta Jézus, hogy a Jeruzsálemben levők meneküljenek ekkor (amikor olyan nagy nyomorúság lesz, mint ami még soha nem volt a világon), mert nem egy szellemi, hanem egyértelműen fizikai helyről van szó.”

     Így van, ez volt 70-ben, amikor a “Jákób nyomorúsága volt” Izraelen, amely a szétszóratásban végződött, és amely szétszóratás “hivatalosan” 1948-ig tartott. Dánielnek az Izraellel (” amik a te népedre következnek”l) kapcsolatos próféciák adattak. Ekkor, volt a második eset, amikor a pusztító utálatosság, a 2. jeruzsálemi templomban elhelyeztetett. Az első, még a Makkabbeusok idejében. ( De, már a salamoni, első templom is így lett meggyalázva, de ez nem tartozik ehhez a próféciához ) A Jelenések könyve, már a keresztényeknek íródott. Ahogy abból látható, a kegyelem kora, egy hitvalló keresztények elleni vérengzéssel zárul. Jeruzsálemről, csak mint a két próféta prófétálásának helyéről olvashatunk, és hogy a pogányok fogják taposni a földjét 42 hónapig ( megszállás alatt lesz). Továbbá az ezzel kapcsolatos földrengések, és a hasonlók. ( Valamint tudjuk Dánieltől, és a többi prófétától, hogy az armageddoni csatára is idegyűlnek majd a népek. ) De többnyire világszintű eseményekkel van tele a prófécia ( jel könyve), amely a keresztény hívőket akarja felvilágosítani az eljövendő eseményekről, és leginkább őket sújtja majd ekkor a dolog ( mármint az üldözés, mert az keményebb lesz, ami a pecséteseknek lesz a sorsa.).

     “Szóval én úgy látom, hogy a figyelemelterelés éppen arról szól, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy szemünk előtt kezdenek beteljesedni a próféciák, hogy a zsidók 2000 év után újra összegyűlnek arra a földre, ami még Ábrahámnak lett megígérve, és éppen arra a helyre fog visszajönni Jézus (olajfák hegye), ne foglalkozzunk azzal sem, hogy a templom épülőben van, mert sem Izrael nem legitim, sem a templom nem lesz legitim, sőt az egész zsidó nép nem legitim, Isten elvetette őket,…”

     Nem tudom Xénia, reménykedem benne, hogy nem rám gondoltál ezzel a megjegyzéseddel. Én vagyok az, aki legtöbbször elmondja ( noha persze nem biztos, hogy olvastad azokat a hsz-aimat) , hogy mindenre figyelnünk kell ami az igében írva van, és minél több “elméletet” jó megismerni ( mert a tutit nem biztos, hogy tudjuk) , és megbeszélni, mert annál nagyobb a lehetőségünk, hogy felismerjük, ráismerjünk, ha fellép. Mert ha mégse úgy történik, ahogyan eddig gondoltuk ( akármilyen nagyon biztosnak vesszük is azt az elméletet! ), akkor legalább felfigyelünk , ha olyasmik történnek, amik nem passzolnak ahhoz, viszont passzolnak más lehetőséghez. Szerintem ennyi a lényege ezeknek a beszélgetéseknek.

     ( De a nagyobbik veszély mégse AK fellépése, hanem az első fenevad eddigi munkássága, és meggyógyulása, és a HP hitetése! Mert ezek által veszik el az emberek legtöbbje! )

    19. “..amíg nem olvastam jobban utána az igében,””

     ..amíg nem olvastam még-még-még sokkal jobban utána az igében… ( Természetesen előtte is jól utána néztem, csak nem láttam…!)

    20. Kedves Erika!

     “? A látszat keresztények felveszik a fenevad bélyegét az életükért cserébe.
     De kaphatnak-e garanciát arra, hogy az életük nem csak annyi idővel lesz hosszabb, amennyi idő szükségeltetik a bélyeg felvételéhez, illetve a lelkük sátánnak való eladásához.?!”

     Hát ahhoz, hogy legyen aki imádja Sátánt arra a rövid 3 és fél évre, ahhoz élő, megtévesztett emberek kellenek! Ha meghalnak, akkor már rögtön tudják, hogy át lettek verve, és szerintem akkor már nagyon csúnya szavakkal illetik! És itt olyanokról van szó, akik azért azt gondolják magukról, hogy Istent imádják! Hazugsággal jön ekkor Sátán, és elhiteti azokat, akik Istent szeretnék imádni, de csak a maguk módján. Nem sátánistákról, nem olyanokról van szó, akik azért imádják őt, aki. Hanem azért mert azt hiszik, hogy valódi isteni imádatot cselekszenek.

    21. Majd mindennel egyetértek veled ebben Antenor, de az nem áll, hogy a zsidókkal megszüntette Isten a szövetséget. Ők, még mindig abban vannak, ha a ceremóniákat nem is tudják megtartani. Erre (is)vonatkozik az az igevers, hogy Isten elhívása, és ajándékai megbánhatatlanok. Azok számára szűnt meg az ószövetség, akik az új alá belépnek. Pál is azt írja a galatáknak, hogy ha körűlmetlkednek, akkor a törvény alá mennek ( kiesnek a kegyelem állapotából), és akkor a törvény cselekedeteit kötelesek betartani. De, egyéb igeversek is vannak, amelyek jelzik, hogy az a szövetség még él a zsidókkal. Többek között az is, amely arról szól, hogy soha nem bontja fel velük Isten a szövetségét.

     Továbbá, itt ez az igevers is : Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. **…

     Itt is látszik, hogy a zsidók, akik őt megtagadták, nem lettek Krisztus népe, de attól még Isten népe maradtak. Mert nem lettek elvetve, csak megkeményítve, addig, amíg a pogányok teljessége be nem megy az üdvösségbe. És azt meg tudjuk az ószövetségi igékből, hogy számukra az újszövetség az Úr megjelenésével, a milenniumban köttetik meg. Akkor üdvözül az egész Izrael.

     … És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmultával az elhatározott végpusztúlás. *****
     ?
     Dán 9,27 De az ( a Krisztus) egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztúlás. ******

    22. Kedves Idám!

     Lehet, hogy Neked van igazad, ilyen egyszerű a képlet, csak én bonyolítom túl.
     De ha “ujjvégre szedem” hogy ki is sátán és az AK. akkor felmerül bennem a kételkedés, hogy “tényleg csak imádatot akar?” …

     Valahogy a “Kismalac és a farkas” meséje jut eszembe, amikor télen a farkas bekopog malackához, hogy engedje be a lakásába, mert ő a szabad ég alatt megfagy.
     Malacka válasza, hogy nem engedlek, mert meg akarsz enni.
     Farkas: – csak a kisujjamat, csak a fél lábamat, … és mikor teljesen be is jutott, fel akarta falni malackát …
     Malacka annyival volt előrébb, hogy pontosan ismerte a farkas valódi célját.
     És mi, mennyire ismerjük (ismerhetjük-e) sátánét … ?

     Szeretettel: Erika

    23. Kedves Erika!

     Sátán tudja, hogy mi vár rá, és hogy kevés ideje van hátra akkor. Szerintem azzal csak az imádói előtt (akik a sátánisták) nagyzol, hogy ő lesz a győztes. Azért, ha tudta volna, akkor dűlőre vitte volna már Istennel a dolgot. Az, hogy még mindig létezik az univerzum, és benne mi is, az azt jelenti, hogy valószínüleg meg se próbálta eddig, mert tudta, hogy úgy se menne. De neki csak annyi maradt, hogy rövid ideig imádják, és pokolra viheti az Isten által szeretett teremtmények nagy részét…!
     Viszont, ha látványosan öldökölné azokat, akik neki hódolnak a pecséttel is, meg azokat is, akik nem vették azt fel, akkor előbb utóbb rájönnének hogy valami nem stimmel, és lehet, hogy még megtérhetnének az emberek . ( Mert azért a Jel könyvében azt látjuk, hogy a 7. trombitaszóig még vár Isten arra, hogy megtérjenek….! …De, nem térnek meg…”! ) Az a 3 és fél év meg nem a világ, …ki tudja várni….!

    24. Kedves Ida!

     >>>Majd mindennel egyetértek veled ebben Antenor, de az nem áll, hogy a zsidókkal megszüntette Isten a szövetséget.<<<

     Pedig korrektül írtam, mert azt írtam, hogy Isten megszüntette az Ószövetséget, ami soha nem jön már vissza. Persze érvényben van továbbra is az ábrahámi szövetség, s ennek az Ábrahámnak feltételek nélül adott szövetség miatt állnak a zsidók különleges pozícióban Isten el?tt, nem pedig az Ószövetség miatt, ami csupán egy múlandó periódusa volt az üdvtervnek. Ezen ígéret miatt lesz helyreállítva a teljes és egész Izráel, beleértve a ma elveszett törzseket és az igaz zsidókat is. A keresztények ugyancsak az ábrahámi ígéretek részeként üdvözülnek.

 8. Ok felépült a templom!nekünk ott semmi keresni valónk újjászületetteknek,én azt hiszem mivel mi nem fogadjuk el a templomot üldözve leszünk.Mi van a hamis prófétával aki az antival fog feltüni?

  1. és aki zsidó származásu de nem Izraelben él arra is vonatkozik ez a templom? ugyértem egy megtért keresztény zsidó származású ember

   1. Én vajmi kevés bibliaismerettel rendelkezem, és ilyen kérdésekben hajlamos vagyok “eretnekségig” a “belső hangra” hagyatkozni. Szerintem nyilván való, hogy Jézus senkit nem tagadna meg a származása alapján. Szerintem nem kéne letagadnod a származásod. Egyrészt bennem például pont az kelt -egyebek közt- nagy bizalmatlanságot a zsidó származásúakkal szemben, hogy még a leg egyértelműbben zsidó származású ismerőseim 90%-a is tagadja a származását (ellenben többen lepleződtek már le elszólások, vagy őszintébb rokonok által köztük). Másrészt nem vagy egyedül (link legalul), és azt gondolom, hogy a cionizmustól nyilvánosan elhatárolódó zsidók lehetnének a kulcsai annak, hogy az ellentétek enyhüljenek, hogy ne legyen egyik a másiknak (faji alapon) “ördögtől való”, a másik az egyiknek meg “feláldozható barom”.

    https://www.google.hu/search?q=jews+against+zionism&client=opera&hs=iGO&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rcMIVeH-EIupOvm3gcAC&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1638&bih=833&dpr=1.56

    1. Eszter, Bence!
     Jézus is zsidóként született meg a testben. Ahogy korábban írtam, a zsidók soha nem voltak egy homogén népcsoport, ahogy a magyarok sem azok. Gondoljatok csak bele! Egyetlen néppel kapcsolatban sem lehet általánosítani.

     Az Ige pedig nagyon egyértelműen fogalmaz: “Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Galáta 3:28
     De lásd még: Róma 10:12, Kolossé 3:11

    2. lehet hogy te is zsidó vagy csak nep tudsz róla kedves Bence. 🙂 én is csak késöbb tudtam meg.

   2. Kedves Eszti! Azok a zsidók, akik elfogadták Jézust, azok keresztények! Van a zsidó vallás, és van a zsidó származás. Zsidó vallású lehet olyan is, aki nem zsidó származású. Pl, egy bantu néger, ha felveszi a zsidó hitet, akkor zsidó vallású lesz.

   3. Nem Eszti, “és aki zsidó származásu de nem Izraelben él arra is vonatkozik ez a templom?”, a keresztényekre nem vonatkozik. Még akkor se, ha zsidó származásúak. Itt te vagy a Szent Lélek temploma.

 9. Vagyis :
  ha a ti igazságotok
  nem több az írástudók és farizeusok igazságánál,
  semmiképpen sem mehettek be
  a
  mennyeknek országába.

  Jézus idejében,
  csak Nikodémus, és néhány farizeus ismerte fel a Messiást….
  A többiek sajnos nem 🙁
  a többi farizeus , nem ismerte fel…
  MERT
  NEM AKARTÁK FELISMERNI….
  (mert jobban szerették a bűnt, és okosnak hitték magukat,de butaságuknál,csak makacsságuk volt nagyobb )
  A római fennhatósága alá kerülés, a templom lerombolásakor, már tudták
  mit kellett volna tenni,
  csinálni…
  MOST IZRAEL
  2015- BEN UGYAN ÍGY VAN…
  EZEK AZ ISTENT NEM ISMERŐ, emberek mindenki mást elismernek
  CSAK
  Jézus Krisztus-t nem…. )
  ezek a mai Kabbalistták, paráznák, melegek -BÁLVÁNYIMÁDÓK-
  BAÁL PAPJAI
  vagyis a MAI IZRAEL 90 %-a…

  van egy 10 %-aki, akik már rájöttek:
  NINCS MÁS ÚT CSAK AZ ÚR JÉZUS !

  Magyarország dettó ugyan ez…
  elfogadják Máriát,
  sőőt
  imádják istenítik…
  betegesen…
  de Jézus Krisztus-t már nem….
  🙁

  NEVETSÉGESEN KÉPMUTATÓ EGY DOLOG… !!!

  (AZT MEG CSAK HALKAN MEREM MEGEMLÍTENI, HOGYAN MERIK AZT HAZUDNI, HOGY ISTENNEK TESZŐ DOLOG EZ, A SALAMONI TEMPLOM ?
  MIKOR MAGA
  AZ AK FOG BEÜLNI,
  ÉS
  AZ ÁLDOZATOK SEM ISTENT FOGJÁK SZOLGÁLNI, ( AK-t… és a sátánt )
  RÉG ELMENT A KENET, A SZENT SZELLEM IZRAELBŐL, JERUZSÁLEMBŐL…
  ez egy pogány, és önfejű dolog.
  ISTEN ELLENES,
  ÉS
  ISTEN NÉLKÜLI.

  Isten jelenlétét:
  emberi ügyeskedéssel, hazugsággal.
  MERT MI,
  MERT ÉN AKAROM
  – címszó jogán , ezt nem lehet visszakapni.

  AHOGYAN RÉGEN IS A FŐPAPOK, ÉS A FARIZEUS RABBIK
  BÁLVÁNYIMÁDÓ
  ISTEN ELLENES- EK VOLTAK.
  ( TISZTELET A KIVÉTELNEK, ÉS AMIKOR ISTEN ÚTJÁN JÁRTAK )

  EZEK AZ EMBEREK AKIK, SZORGALMAZZÁK A TEMPLOMOT
  HASONLÓ EMBEREK…

  SEMMI KÖZÜK ISTENHEZ…
  istentelen,
  hazug,
  és bálványimádó emberek.

  Jelenések könyve:22:15
  De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és
  a bálványimádók
  és
  mind aki szereti és szólja a hazugságot .

  1. Nem rajtunk múlik, hogy a ZSIDÓK – a vallást ugyanúgy művelők, mert vannak akik felismerték Jézust például http://zsidokjezusert.org/ – ezt teszik-e vagy sem.
   Megjegyzem, ha katolikusokra gondolsz, “szobrokra” mint “bálványokra, azt a katolikusok NEM imádják. Ahogy Jézus Krisztus Édesanyjáról is azt gondolják – bibliai alapon is – hogy Őt – mint másokat, feltámasztott örökre a feltámadás első zsengéjeként (Máté 27.52.) illetve, voltak az Ószövetség idején akiket Isten TESTBEN elvitt a mennybe (Énok, Illés).
   Ahogy Illés a Tábor hegyén megjelent, és beszélgetett Jézussal ( Mózes is, akinek a sírját nem találták meg) úgy “beszélget” néhány ember napjainkban Jézus Édesanyjával úgy, hogy mások nem látják. Amilyen “üzeneteket” az utolsó évszázad(ok)ban mondott, azok beigazolódtak, pontosan 🙁 és most is tele van figyelmeztetéssel irányunkban.

   Azt gondolják, hogy “sátáni” dolog meg szemfényvesztés … csakhogy GYÜMÖLCSEI vannak, melyek az imádság, a böjt … és a szív békéje. Ezen nem könnyű annak átrágnia magát, aki ezt nem így ‘”tanulta'” DE az biztos, hogy bálványimádásnak NEM az, hiszen a bálványimádásnál imádat van, és nem TISZTELET 🙂
   Isten áldjon és vezessen a Szentlélek (Szent Szellem)!
   Éva

   1. Szia Éva
    Ahogy Illés a Tábor hegyén megjelent, és beszélgetett Jézussal ( Mózes is, akinek a sírját nem találták meg) úgy ?beszélget? néhány ember napjainkban Jézus Édesanyjával úgy, hogy mások nem látják. Amilyen ?üzeneteket? az utolsó évszázad(ok)ban mondott, azok beigazolódtak, pontosan és most is tele van figyelmeztetéssel irányunkban.

    Azt gondolják, hogy ?sátáni? dolog meg szemfényvesztés ? csakhogy GYÜMÖLCSEI vannak, melyek az imádság, a böjt ? és a szív békéje. Ezen nem könnyű annak átrágnia magát, aki ezt nem így ??tanulta’? DE az biztos, hogy bálványimádásnak NEM az, hiszen a bálványimádásnál imádat van, és nem TISZTELET

    Ne haragudj, hogy véleményezem az általad leírtakat. Úgy teszem ezt, mint aki megtérésem előtt magam is benne voltam “nyakig” a szűz mária kultuszban.

    Nem lehet egy lapon említeni a bibliában leírt jelenéseket a szűz mária jelenéseivel.
    A szűz mária jelenések év tizedeken keresztűl zajlottak és a “kiválasztottaknak”különböző “titkokat”adott ez a szűz máriaként bemutatkozó lény.Az üzenetet nem volt szabad nyílvánosságra hozniuk.
    Pl. az állitólagos üzenetek között szerepelt a jugoszlávia szétbontásáért kirobbantott háború vagy az azt követő boszniai háború is. A 80-as évek végén , amikor a jelenések zajlottak, a vicka nevű látnoknő csak annyit mondott, hogy borzasztó események jönnek hazájára. Amikor ezt említette még sehol sem volt a háború híre.
    Persze nyílván a sátán is lát bizonyos szintig a jövőben főleg ha ő mozgatja a szálakat.
    Ezzel azt akarom mondani, hogy nem minden a jövőben bekövetkező esemény kijelentése jön Istentől.
    A sátánnak egy nagy félrevezetési projektje zajlik az ún. szűz mária jelenéseken keresztül ráadásképen a katolikus egyháznak is óriási milliárdos nagyságrendű üzletet jelent. Személyesen is voltam nem egyszer medjugorjéban, a szállodaipar, a kegytárgyak a könyvek, cd,kazetták stb óriási bevételt jelent a katolikus haramiáknak. A sok természetfelettire vágyakozó emberek pénzei jelentős bevételt hoznak vatikán “konyhájára”. Engem is a kíváncsiság vitt oda nem is egyszer, aztán a nagy embertömeg filingjén kívül semmit sem tapasztaltam.

    azt gondolják, hogy ?sátáni? dolog meg szemfényvesztés ? csakhogy GYÜMÖLCSEI vannak, melyek az imádság, a böjt ? és a szív békéje.

    Amit te sorolsz fel azok nem a Szent Lélek által kimunkált gyümölcsök.
    Ha valakiben az Isten Lelke munkálkodik és gyümölcsöt terem azok a következők:
    Galata 5.22
    22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, Az ilyenek ellen nincs törvény.
    Ezek valódi gyümölcsök és nem az imádság a böjt …….
    Amit te gyümölcsnek nevezel azok az emberi akaratból majd cselekedetekből származnak, hamis gyümölcsök.
    Úgy látom te igen csak tévelyegsz, és a katolikus vallás védelmezőjeként (még ha van igei tudásod is) vagy jelen az idők jelei oldalon.
    Lehet hogy kemény voltam, de úgy érzem el kellet mondjam amit gondolok, met én is ennek a vallásosságnak a köteleiből szabadúltam meg. Van remény számodra is még.De egyetlen út van Jézus Krisztus és csak Ő egyedül. Nem lehet Jézus mellé szűz anyát meg a többi szereplőt felsorakoztatni és azokat követni, ill. védelmezőjükként szolgálni őket. Jézus az út az igazság és az élet. Döntened kell, tagadd meg akár magadat is azzal, hogy elhagyod a tradícióidat, kárnak és szemétnek ítéled s akkor tud elkezdődni egy új élet benned a Krisztussal.
    Ehhez adjon az Atya erőt és kegyelmet neked Évi.
    Isten áldjon

    1. Kedves Lacika, nekem ilyen gyakorlataim nincsenek. Csak az örökös bálványimádást kellene levenni a napirendről, Szóba sem szabad hozni. A gyümölcsök pedig VALÓBAN amelyeket felsoroltál, csak nem írhattam le (úgyis sokat írok).
     Semmiféle tradíciómat NEM KELL ELHAGYNOM mert legalább úgy vagyok protestáns mint katolikus. Undorító hogy ahelyett hogy szeretetben élnünk és ülnénk az Úr Jézus lábainál, állandóan “hiedelmeket” kell oszlatnom, mit gondolok.
     A bizonyításom korrekt volt, már nem írom le. Ha VALAKIT az Úr azokhoz hasonlóan feltámasztott (amit írtam) akkor ELSŐ SORBAN az ő Édesanyja az, akit TISZTELNI – apádat, anyádat – már a tízparancsban is benne van, talán az Úr nem tisztelte az Édesanyját, és nem tett meg kedvéért – amit pl. másnak megtett ? (feltámadást, égbe vitelt)
     Téma lezárva.

    2. Ja, és még a “kegyhelyeken” dívó üzlet, a giccsek, valami borzalom. Ez bizony igaz, de az emberek mindig mindent elrontanak.
     Egyébként nagyon is elmondták, tévedsz. Éppen, hogy egybehangzóak a próféciák …
     Utoljára kérlek nyomatékosan, hogy amit nekem tulajdonítasz, töröld. Ismeret hiányában …
     Még hányszor fognak itt valakit megtérésre felkérni, amit szívesörömest, hiszen JÉZUSHOZ TARTOZOM ! Ámen, alleluja 🙂

    3. LACIKA – 71

     Te is Írásra késztettél : Jól látod a dolgot / lényeget ;
     Ha megfigyeled ( gondolom érzékeled is ) a mostani
     ( s néhány éve zajló ) eseményeket, akkor a kultusz
     imádat mesterségesen erőltetett erősödése tapasz –
     talható – Jézus a ‘Teremtő Atyához imádkozott’ s va –
     lamiért nem az anyjához vagy máshoz { Mária biztos
     teremtő és mindenható – Érdekes dolgot említettél }

    4. Szia Éva
     A bizonyításom korrekt volt, már nem írom le. Ha VALAKIT az Úr azokhoz hasonlóan feltámasztott (amit írtam) akkor ELSŐ SORBAN az ő Édesanyja az, akit TISZTELNI ? apádat, anyádat ? már a tízparancsban is benne van, talán az Úr nem tisztelte az Édesanyját, és nem tett meg kedvéért ? amit pl. másnak megtett ? (feltámadást, égbe vitelt)

     Kedves Éva ismét nem tudom szó nélkül hagyni válaszodat, mert félremagyarázod vagy nem megfelelően tudod kifejezni magadat, de nagyon veszélyes dolgokat írsz.
     Egyfelől a magad igazának szemszögéből eldöntöd hogy a bizonyításod korrekt volt, és márpedig így fogadja el mindenki punk-tum mégegyszer nem fogom nektek elmondani.

     Másik- a parancsolatokban a tiszteld anyádat és apádat nem azonos a szűzanya tiszteletének parancsával,(még akkor sem, ha Jézus betöltötte a tiszteld anyádat parancsolatot) Isten nem parancsolja senkinek, hogy tisztelete jeléül készítsen szobrot anyjáról, helyezze oltárba, diszitse körül virágokkal, akasszon rózsafűzért rá, imádkozzon a felállitott oltár előtt térdre esve és kérje közbenjárását Jézusnál. Ez egy totális sátáni hazugság és ne akard a tiszteld anyádat parancsolatba belemagyarázni a szűzmária kultusz jogosságát. A leírt szavaid is árulkodnak hogy a szíved hol van.

     talán az Úr nem tisztelte az Édesanyját, és nem tett meg kedvéért ? amit pl. másnak megtett ? (feltámadást, égbe vitelt)

     Az” égbe vitelen” a mária mennybemenetelének katolikus ünnepét gondolod, akkor az szintén hamis tanítás. Vatikán többek között ezt a dogmát is oda fejlesztette, hogy évenként kell megemlékezni mária menybemeneteléséről.Németországben ez ráadásul tartományi szinten még ünnepnapnak számít.

     Undorító hogy ahelyett hogy szeretetben élnünk és ülnénk az Úr Jézus lábainál, állandóan ?hiedelmeket? kell oszlatnom, mit gondolok.

     Ha “Jézus lábainál” ülve védőbeszédet tartasz a velejéig sátáni katolikus egyház mellett és bizonygatva hogy rosszúl látjuk, akkor megkérdőjelezem, hogy te valóban a názáreti Jézus Krisztus lábainál ülsz-e?

     A SZÍVBŐL ÉS NEM SZÍNBŐL való megtérésedre(visszatéresre a Teremtő Atyához) való felszólítást pedig azért írtam, mert ha SZÍVBŐL megtér valaki az Atyához, akkor nem fog ragaszkodni és főleg nem védelmezi a régi életének alapilléreit azokat KÁRNAK ÉS SZEMÉTNEK KELL ÍTÉLNI.
     A szemetet az ember kidobja és nem tartogatja, ha meg nem ítéled szemétnek az pedig jelzi, hogy jobban ragaszkodsz a hamissághoz mint az igazsághoz.
     Adjon neked Évi ehhez az Isten Lelke mennyei látást ezt kívánom.
     Isten áldjon

  2. Kedves KIRU!

   Csak óvatosan azzal az ítélkezéssel! Mindenki csak kegyelemből tartatik meg, aki megtartatik!

   Ján. 6,44 Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

   Róm 9,15 Hiszen Isten már Mózesnek is megmondta: ?Annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin könyörülni akarok.?
   Róm 9,16 Tehát, Isten dönti el, hogy kin könyörül, és kinek ad kegyelmet! Ez a döntés pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy mit tesznek. Kizárólag a könyörületes Istent?l függ!
   Róm 9,17 Az Írás szerint ugyanis ezt mondta Isten a fáraónak: ?Azért tettelek királlyá, hogy hatalmamat megmutassam rajtad, és mindenki megismerje nevemet az egész Földön.?
   Róm 9,18 Isten tehát azon könyörül, akin akar. Viszont makaccsá és kemény szívüvé tesz akit akar.

   Róm. 11,7 Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:
   ?Róm. 11,8 A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
   Róm. 11,11 Annak okáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek.
   Róm. 11,12 Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
   Róm. 11,15 Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
   Róm. 11,16 Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
   ?Róm. 11,17 Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
   Róm. 11,18 Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
   ?Róm. 11,19 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
   ?Róm. 11,20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
   Róm. 11,21 Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
   Róm. 11,22 Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
   ?Róm. 11,23 Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
   Róm. 11,24 Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.
   ?Róm. 11,25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.
   ?Róm. 11,26 És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:
   Róm. 11,27 És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.
   Róm. 11,28 Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.
   Róm. 11,29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.
   Róm. 11,30 Mert miképen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségök miatt:
   Róm. 11,31 Azonképen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek;

   1. hey Ida, biztos hogy Éva nem csatlakozott a NEW Age programba?” mindenki egyesüljön a pápával. a katolikusokkal.” 🙂 és ez a Mária imádat…Drága Éva én csak Istent és Fiát tisztelem és nem az anyát. Számomra csak egy eszköz Isten tervében. Ez a nő segített fizikai testet adni neki. 🙂

    és mondom mégegyszer. ha ez nem tetszik,akkor égess el mágján. mert én ugyse fogok behodolni a Mária szobornak. 🙂

   2. bocsi Ida, de tudod a katolikusok nem szimpik nekem. 🙂 ők csupán egy monoton vallást követnek ami hihetetlenűl unalmas és semmire sem jó. Kötelező nekik Templomba menni, és stb stb

    És ők voltak azok is akik bemocskolták Jézus beszédeit. Maga a keresztény hitet szennyezték be a borzalmas tetteikkel. ÉS még csodálkoznak hogy az ateisták állandoan ezeket a dolgokat teszik fel kifogásnak hogy miért nem akarnak hinni?

    katolikus hibák:
    És a pogány ünnepek megszentesitése ( ami semmit sem jelent mert a kultusz megmarad.)
    Boszorkányégestések
    Kereszteshadjáratok
    Hatalom és befolyás az ország fölött
    A más nézettel rendelkező emberek megőlése. ( a kettészakadás)
    Pénzkeresés ostoba hazugságokkal
    Az emberek megfélemlitése
    A tudomány megakadályozása
    ez a nem szabad házasodni dolok hülyesége
    Bálváyimádás ( Mária és különböző igazkeresztény hösök hodolata)

    soroljam még? mert van még sok. A katolikusok miatt nehéz az embereknek hinni. mert ők nem akarnak ilyenekbe résztvenni.

    A modern farizteusok a katolikus papok.

    1. ja és a idézem a ” föld lapos” teoriát a katolikusok őrizték nagyon és majdnem megőltek csomó híres igaz keresztény tudosokat.

    2. ja és ők miatt zárta el magát Japán a többi országtól több évszázadig.

     most mond…különbek ezek a többi vallásnál? nem!

     tisztelet a kivételeknek akik észheztértek a modern farizeusok büvőletéből.

    3. Kedves Eszti!

     Ismerem a hozzáállásodat, beszéltünk már róla. Én magam, az első fenevadnak tudom azt az “egyházat”, aki s Sátán ereje által alakult meg, és az Ő trónján ül. És, “aki” elhiteti az embereket, hogy “őt” imádják, és aki nem teszi azt, azokat megöli. ( De, attól, mivel még színből ugyan, de az evangélium ott is hirdettetik, ezért ott is vannak Istennek gyermekei, akik előbb-utóbb eljutnak az ige világosságára, ezekkel a ceremóniákkal kapcsolatban.)
     De attól, még azokra, akik a Krisztuséi, az vonatkozik:
     “…, hogy ahogyan szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, úgy cselekedjetek ti is velük…”, továbbá az, hogy “a tiszteletet mindenkinek megadjátok…”!
     Nem az a probléma, ha megmondod, hogy nem értesz velük egyet, és nem fogod követni azon “egyház” tanításait, és magát azt az “egyházat” ( hiszen itt az utolsó időben pont ezt kell tennünk ( mindenképpen ellenállni neki, a hitetéseinek, csodáinak, és jeleinek, …), és ez lesz az, amiért üldözni, illetve megölni fognak ( ha Isten úgy akarja!) ), hanem az, hogy magának az embernek, személynek, akivel beszélsz, nem adod meg azt a tiszteletet, amelyet nekünk mindenkinek ( akárkinek, a hitetleneknek is) meg kell adni. Nem dicsőíti Istent, és az Urat, ha mi “szemtelenek, flegmák, vagy durvák” vagyunk. Márpedig, ha az Ő szövetségével dicsekedünk, akkor igyekeznünk kell, hozzá méltóan járni, beszélni. Továbbá, nekünk a szeretet törvénye az, ami érvényben van, amely azt mondja, hogy ” a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot…”.
     Szóval, nem gond, ha határozott vagy valamiben, valakivel szemben ( akármilyen témában, és akárkivel szemben is) , de ez ne legyen tiszteletlen. ( Nem feltétlenül fog az a másik embernek tetszeni, amit mondasz, de ne vádolhasson téged Isten előtt joggal azzal, hogy bántó, vagy tiszteletlen vagy. Mert ebben az esetben, ha így teszünk, és nem kérünk bocsánatot az illetőtől, a mi imádságaink se hallgattatnak meg, és előbb utóbb a szellemi leépülés is bekövetkezik bennünk, mert minden rendezetlen bűn, elválaszt bennünket Istentől. És, ha mások ellen vétkezünk, akkor nem elég csak Istentől bocsánatot kérnünk, akkor attól is azt kell tennünk, aki ellen vétkeztünk. ( akár szóban, akár tettben!) ( Egyébként a Szent Lélek vezet téged ebben is, ha figyelsz a szavára. Ő soha nem viselkedik illetlenül, és mindig arra ösztönöz bennünket, hogy a mások iránti tiszteletet, és szeretetet megadjuk! Még akkor is így kell tennünk, ha mi esetlegesen nem kapjuk azt meg!)

    1. Nem pontosan értem Eszti, hogy mit kérdezel! Évi azt tesz, és hisz, amit akar, ahogyan mi is. De, mindenkinek meg kell állni Krisztus, vagy Isten trónja előtt, és számot adni minden cselekedetéről, és szaváról, vagy gondolatáról is. És ezek közül azok, amelyek nem lettek rendezve, és megbocsátva ( amely bűneinket nem fog Krisztus vére eltakarni), azért meg kell fizetnünk! Ha nem vesszük igénybe Krisztus vérét, amellyel kifizette a bűneink árát, akkor a “számlát” mi álljuk! Mindenki saját magáról fog számot adni, és senki nem mehet Isten elé a más bűneivel!

    2. Eszter, kérlek vedd fontolóra, amit Ida írt neked a másokkal való kommunikációval kapcsolatban!
     Sok Igét lehetne idézni, de talán elég annyi, hogy “Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.”
     Emellett még imádkozhatsz is értük, illetve saját magadért, hogy szeretetben tudj kommunikálni. 🙂

  3. Kedves KIRU!
   Én teljes mértékben egyetértek veled.
   Ennek meg kell lennie, hiszen meg van írva a Bibliában és legalább annál hamarabb vége lesz ennek a hiába való VILÁGNAK, ami már úgy is fújj minden téren! 🙁
   Megtapossák a Megváltó Krisztus áldozatát és ezért az Atya már nem fogja visszafogni magát többet.
   Csak azt a rengeteg embert sajnálom, akiknek ez végett meg kellett, meg kell halniuk! :'(

 10. Isten dolgait megérteni nem könnyű :(. Kell-e áldozat az Úr Jézus Krisztus áldozata után? Természetesen nem! DE! Isten nem áldozatokban gondolkozik! Számára a legfontosabb a jellemünk fejlődése :). Az új áldazások pont azért lesznek, hogy a zsidókat emlékeztesse arra, milyen fontos az áldozat – ennyi. És hogy pont ezért miért volt fontos Jézus Krisztus áldozata! Igenis lesz áldozat (újra), de ez emlékeztető áldozat lesz! :). Legyetek áldottak!

 11. Kedves Ida!

  Tehat elmondhato hogy van a krisztusi idoszak es van a tobbi ami “vilagi” vagy satani.

  Ha felmerult a kerdes hogy hogy jutottam erre a megallapitasra, elmondom: azokat a vallasokat ahol esetlegesen veraldozatotutatnak be vudunak nevezik.
  En meg nem vuduzok.

  1. Kedves G. FREEMAN!

   A bűn büntetése halál (örök kárhozat). Isten rendelte az áldozatokat, helyettesítésül, és engesztelésül, az emberek életéért ( amíg el nem jött az Úr Krisztus). Krisztus is helyettünk halt meg, és így váltott ki bennünket a halálból ( örök kárhozatból) . Már az első emberpárnál is áldozatbemutatás volt a bűneset után. (Azon áldozatok bőre lett azután a bőrruha, amelyet Isten készített az embereknek.)
   A sátáni vallások is azért mutatnak be áldozatokat, mert megakarják engesztelni Sátánt, és megnyerni a jóindulatát feléjük. Az emberiségben fenn maradt a tudás az Istennek való áldozatok bemutatásának a fontosságáról, illetve a gonosszal is kapcsolatba lehet lépni, és ő is tudatja, hogy mit akar. ( Sátán, “másolja” az Isten által felállított rendet (még a kereszténységben is), és így kíván Isten helyére “ülni”. Személyesen nem teheti. )

   “Ha felmerult a kerdes hogy hogy jutottam erre a megallapitasra, elmondom: azokat a vallasokat ahol esetlegesen veraldozatotutatnak be vudunak nevezik.”

   Mi is “véráldozatot mutatunk be”, amikor Isten elé járulunk imában. Krisztus vérét magunkon, amellyel meghintett, és meghint bennünket. Csak Krisztus, érettünk kifolyt vére az, amely betakar bennünket, és feljogosít rá, hogy Isten elé járuljunk.

   1. Néhány erről szóló igevers:

    Ésa. 53,5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
    Róm. 4,25 Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
    ?1 Kor. 15,3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
    ?Gal. 1,4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
    ?Kol. 1,14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
    ?Zsid. 1,3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
    ?1 Pét. 2,24 A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel szógyultatok meg.
    ?1 Ján. 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
    ?1 Ján. 3,5 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.
    ?1 Ján. 4,10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
    ?Jel. 1,5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
    Gal. 3,13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:

    És néhány az Ószövetségből, amely Krisztusra mutatott:

    2 Móz. 29,14 A tulok húsát, bőrét és ganéját pedig égesd el a táboron kívül: bűnért való áldozat az.
    ?3 Móz. 4,20 És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.
    ?3 Móz. 4,24 És tegye kezét a baknak fejére, és ölje meg azt azon a helyen, a hol megölik az egészen égőáldozatot, az Úr előtt; bűnért való áldozat ez.
    ?3 Móz. 4,25 És vegyen a pap a bűnért való áldozatnak véréből az ő újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vérét pedig öntse az égőáldozatok oltárának aljára.
    ?3 Móz. 4,29 És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg a bűnért való áldozatot az egészen égőáldozat helyén.
    ?3 Móz. 4,32 Ha pedig bárányt visz az ő bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen.
    ?3 Móz. 4,33 És tegye a kezét annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, a hol megölik az egészen égőáldozatot.
    ?3 Móz. 4,34 És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az újjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira; a vért pedig mind öntse az oltárnak aljára.

    1. Kedves Ida!
     Most jott el a pillanat hogy azt mondjam, bibliai tudasom jelenleg sokkal kevesebb a tiednel.
     De erkolcsi vonalon a foldon nincs olyan iras vagy vallas ami parancsara en egy elolenyt(ember vagy allat) megoljek.
     Lehet tevedek de Jezus felaldozta magat ertunk. Egy csirket vagy birkat vagy akarmilyen allatot csak azert megolni hogy veret az oltar barmely pontjara ontsek egyeb testreszeivel meg mittudom en mit csinalnak, hat gyomor kerdese. Ismerek par szadistat akik ezt rettentoen elveznek is.
     Nem, nem veszem egy szintre az allatot es az embert.

     Konkluzio ha isten tollem azt varja hogy lemeszaroljak x allatot a megvaltasert akkor en pokolra fogok jutni.

    2. Kedves G. FREEMAN!

     Megértem az érzéseidet, és az indulataidat is, de nem szeretnék, az ez irányú belső harcaimról beszélni, mert Isten nem azt mondja nekünk, hogy bíráljuk felül a döntéseit, hanem azt, hogy fogadjuk el, és cselekedjük meg azokat, amiket mond, ha meg akarunk menekülni.

     Továbbá, az a jó hír a számunkra, hogy nekünk, akik ebben a kegyelmi korszakban élünk, már nem kell állatáldozatokat bemutatnunk a bűneink bocsánatára, hanem elég el, és befogadnunk Jézust Megváltónknak, Urunknak és Királyunknak, amely el, és befogadás által, Isten kegyelmében, és bűnbocsánatában részesülünk. Hiszen Ő volt, és Ő az a helyettesítő áldozat, amelyet Isten adott a számunkra, hogy aki elfogadja a Benne, és általa adott kegyelmet, és hiszen Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez nem tőlünk van, hanem ez az Isten kegyelmi ajándéka a számunkra. Róm. 6,23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

     És itt csak azt mondhatom neked, hogy Krisztus feláldozása már megtörtént, akár elfogadjuk mi azt, akár nem. Visszacsinálhatatlan. De, ha nem fogadjuk el Istentől ezt a kegyelmet, amelyet Jézusban kaptunk, akkor nem csak Istent vetjük meg, hanem Jézust is. Mert Ő adta saját magát (önszántából!) áldozatul Istennek érettünk, azért, hogy megmentsen bennünket az örökké való kárhozattól. Attól a haragtól, amelyet bűneink által jönne ránk. És a saját vérén vásárolt meg magának minket, azokat, akik elfogadjuk Őt, és ezáltal Isten kegyelmét is.

     “Konkluzio ha isten tollem azt varja hogy lemeszaroljak x allatot a megvaltasert akkor en pokolra fogok jutni.”

     Isten azt várja tőled, hogy fogadd el tőle a Kegyelmet, amit Jézus Krisztusban adott neked is. Jézus is ezt várja tőled. Hogy fogadd el Tőle ezt az áldozatot (ajándékot), amit meghozott azért, hogy az Övé lehess, és a szerelmese légy!

    3. Kedves G. FREEMAN!

     Nem vagy egyedül ezzel az érzéssel, de rossz helyen szóltál ellene. Undorító egy “vallási” szokás ez, de méltó a néphez és az Ótestamentumhoz. Talán jobb is ha nem ismered annyira a Bibliát, mert tocsog a vértől és nem csak az állatok vérétől, hanem az emberek vérétől is. Jézus Krisztus követői, akik még a Bibliát is ismerik, ezt nem látják! Be van kötve a szemük és a fülük sem hall. Viszont beszélnek…

   2. Kedves Ida!

    Nem hiszek a veletlenekben.
    Most ertem ehez a reszhez ami engem megerositett(remelem jol irom) Mark 12,28-36
    Mivel mobilrol vagyok inkabb eltekintek az idezestol, aki akarja megnezi maganak.

    1. Kedves G. FREEMAN!

     Mit szeretnél mondani ezzel? És miben erősített meg, az, hogy Jézus, az Isten Fia?

    2. Kedves Ida!

     Azt tudom(tudni velem) hogy ki Jezus.
     Abban erosit meg hogy istennek kedvesebb a benne valo hir mint barmilyen aldozat(ver es hus neg egetes stb-stb).

    3. Kedves G. FREEMAN!

     “Abban erosit meg hogy istennek kedvesebb a benne valo hir mint barmilyen aldozat(ver es hus neg egetes stb-stb).”

     Az előző beszélgetésünk arról szólt, hogy anno Istennek, állat, és egyéb áldozatok bemutatására volt szükség ( amelyek Jézus áldozatára mutattak), ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Jézus áldozatával, AKI ÉRETTÜNK ÁLDOZAT VOLT, ez megszűnt, ebben a kegyelmi korban, amelyben most élünk. Most Jézust kell befogadnunk, és elfogadnunk, Urunknak, Megváltónknak, és Királyunknak, AMI ÁLTAL ÉRVÉNYES LESZ A SZÁMUNKRA IS, AZ ÁLTALA HOZOTT ÁLDOZAT. Mert Isten előtt, senki nem jelenhet meg, AKIN NINCS A KRISZTUS VÉRE! ( Mert az elfogadása, és befogadása által “hintettünk” meg az Ő vérével! Természetesen ez szellemben értendő! Régen, az Ószövetségben másképpen volt.) És ahhoz kell ezt tennünk, hogy valódi, Istentől kapott hitünk, és ismeretünk (szellemi kijelentésünk) lehessen Róla. Amellyel Isten elé állhatunk, Krisztus által, és Krisztusban megigazultan. Ezt írtam le neked röviden. Azért így írtam, ahogyan itt alul idézem , mert aki már el, és befogadta Krisztus, mint ahogyan azt írtam, akkor nem csak tudni véli, hogy ismeri Jézust, hanem ismeri, mert személyes kapcsolatba kerül vele.

     “Továbbá, az a jó hír a számunkra, hogy nekünk, akik ebben a kegyelmi korszakban élünk, már nem kell állatáldozatokat bemutatnunk a bűneink bocsánatára, hanem elég el, és befogadnunk Jézust Megváltónknak, Urunknak és Királyunknak, amely el, és befogadás által, Isten kegyelmében, és bűnbocsánatában részesülünk. Hiszen Ő volt, és Ő az a helyettesítő áldozat, amelyet Isten adott a számunkra, hogy aki elfogadja a Benne, és általa adott kegyelmet, és hiszen Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

     Kérlek olvasd el újra, amit írtam, hogy jobban megértsd.

  2. Kedves G. FREEMAN!

   Csak bízom benne, hogy te az vagy akire gondolok, de ha nem elnézést! 🙂
   Aki zsidó, annak be kell tartani a törvényt az elsőtől, az utolsóig, viszont aki Krisztus követő, arra nem vonatkozik, csak is az Újszövetség, ahol a szeretet, az, ami az egyetlen és legnagyobb törvény!
   De ha a zsidó Krisztus követővé válik és elismeri, hogy a Megváltó Krisztus, a Messiásunk, a Királyunk, Főpapunk, akkor már a zsidó törvény nem vonatkozik rá, csak is ami az Újszövetségben van.
   És nagyon jó lenne ha mihamarabb, minél többen felismernék ezt.
   Hiszen ha szeretünk, betartjuk a törvényt és nem ártunk senkinek és semminek, sőt segítünk.
   Ugye? 🙂

   Szeretettel és Atyánk áldásával!
   Üdv: Edit

   1. Kedves Meggyőződöttvagyok!

    Tudom, hogy mit akarsz kifejezni, de szükségesnek látom ehhez a fogalmak tisztázását is.

    TÖRVÉNY:
    “NE GONDOLJÁTOK, HOGY JÖTTEM A TÖRVÉNYEKNEK vagy a prófétáknak ELTÖRLÉSÉRE. Nem jöttem, hogy eltöröljem, HANEM INKÁBB, HOGY BETÖLTSEM.” (Máté 5:17)
    “Ekkor monda JÉZUS az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és KÖVESSEN ENGEM.” (Máté 16:24)
    ” A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a HIT ÁLTAL? Távol legyen! Sőt INKÁBB A TÖRVÉNYT MEGERŐSÍTJÜK.” (Róma 3:31)

    SZÖVETSÉG:
    “31 Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és ÚJ SZÖVETSÉGET KÖTÖK az Izráel házával és a Júda házával.
    33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: TÖRVÉNYEMET AZ Ő BELSEJÖKBE helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.” (Jeremiás 31:31,33)
    2,20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. ÉLEK PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Galata 2:20)
    “Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik BŰNÖKNEK BOCSÁNATÁRA.” (Máté 26:28)
    “Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
    És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az ELSŐ SZÖVETSÉGBELI bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.” (Zsidók 9:14,15)

    Tehát Jézus a zsidóknak adott első SZÖVETSÉGET törölte el, mert egy magasabb rendű szövetséget kötött, de immár nem csak a zsidókkal, hiszen minden ember bűnéért meghalt.

    Jézus földi szolgálata ideje alatt MARADÉKTALANUL betartotta a Mózesnek adott törvényeket is !!! (Úgy, ahogy ember arra még sohasem nem volt képes, – [sőt még utána sem, ezért van szükségünk a bűnbocsánatra is] tehát be is töltötte azt.)
    Ha “csak a 10 parancsolatot” nézzük, kérdezem, melyik parancsolat van eltörölve belőle?
    A ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj? vagy melyik nem érvényes ránk?
    Ennek a “típusú” parancsolatoknak a megszegésével felebarátainkat, embertársainkat károsítjuk meg.

    Ezért mondta Jézus az alábbiakat:
    36 Mester, melyik a NAGY parancsolat a törvényben?
    37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
    38 Ez az első és nagy parancsolat.
    39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
    40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22:36-40)

    A “nagy parancsolat” pedig gyűjtő fogalom, ami a “10 parancsolat” pontjait erre a két irányra összpontosítja.

    Tehát, a törvények nem lettek eltörölve!!!
    Sajnálatos módon a vallások ezt tanítják, – nehogy betartsd, nehogy Istennek tetsző életet akarj élni! … ÉBRESZTŐ !!!

    Szeretettel: Erika

    1. Amit kifelejtettem:

     Isten Izráellel kötött első szövetségének JELE volt az állatok véráldozata.
     Mivel Jézus Krisztusban az első SZÖVETSÉG eltöröltetett és Jézus Krisztus ÚJ SZÖVETSÉGET kötött, – a SAJÁT VÉRÉVEL MENT BE A MENNYEI SZENTÉLYBE – így már sem az első szövetség nem érvényes, és ezért nincs szükség további állatáldozatokra sem.

     Ilyenformán csakis az állatáldozatok (véráldozatok) lettek eltörölve.
     Az ószövetségbe ezeknek az áldozatoknak az adását is törvény határozta meg, de mivel eltöröltetett az állatáldozat, így vele együtt az erre vonatkozó törvény is.
     (De CSAK !!! az áldozás törvénye, ami az első szövetségnek a jele volt.)

    2. Kedves Erika!

     Gondolom, csak félre írtad :”Tehát Jézus a zsidóknak adott első SZÖVETSÉGET törölte el, mert egy magasabb rendű szövetséget kötött, de immár nem csak a zsidókkal, hiszen minden ember bűnéért meghalt.”

     A zsidók szövetsége Istennel, még mindig meg van. Ővelük az újszövetség, csak az Úr visszajövetelekor fog megköttetni. Az az újszövetség, amiben mi is vagyunk, a választott zsidó származásúaknak, és a választott pogányoknak szól. Ők megkeményíttettek, és szétszórattak, és most “sokáig lesznek efód, és áldozat, és király nélkül…”, stb , vonatkozik rájuk. Most Isten a templomuk, itt a szétszóratásban, és a törvény alatt élnek.De, hamarosan felvétetnek.
     A többi, amit írtál az rendben van, hiszen a törvény a szívünkbe van írva, hiszen az újjászületés a szívünk körülmetélése is volt egyben.

     MEGGYŐZŐDÖTTVAGYOK, elhagyta a kegyelmet, és a törvény alá ment vissza. Tagadja, hogy Jézus, az Atya, és a Szent Lélek a szívünkbe él, és belülről vezet bennünket ( ő úgy gondolja, hogy kivűlről befolyásol bennünket, álmokkal, látomásokkal, stb) , és a cselekedetek általi üdvözülést tartja. (Úgy gondolom, hogy RHR tanítványa lett) Tehát nem az új, szellemi élet hozza a cselekedeteket, hanem, ha “emberileg” jó cselekedeteink vannak, akkor majd talán üdvözülünk. ( Csak ez a fajta dolog, már nem működik, ha az Urat egyszer már ismertük, és szakítottunk vele. Csak azoknál működik ez, akik soha nem ismerték, de a jót cselekedték, lelkiismertük szerint. Mert akiBEN nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.)

 12. Szerintem maximum 5 év, és elkezdődik a templom építése.
  Mivel minden elő van készítve, 1-2 év alatt fel is épül.
  2021 -2022 környékén már megtörténhet az első szertartás.

  1. Ha kész van az oltár, mire kell öt év ? Arra figyelek – többféle meggondolásból, most nem találom az irodalmat – hogy a békekötés olyankor lesz, amikor az emberek mulatnak (talán szilveszterkor).

   1. Jönnie kell egy komolyabb konfliktusnak, melynek végén Izrael jogot formál a Templom-hegy kisajátítására, mert ahhoz hogy a templom felépüljön gyakorlatilag le kell “túrniuk” a szikladómot. Most még nem tartunk itt, szerintem 3-4-5 év kellhet a helyzet kialakításához kb.

    1. Igen, azt tudom hogy a Templom-hegy Izrael birtokába került a hatnapos háború után, de azt mégsem tehetik meg hogy lerombolják a Sziklatemplomot – illetve az Al Aksza mecsetet.

    2. Kedves GHOSTCAT!

     Egy jól irányzott, célzott HAARP és minden romokban van, no,és még bűnös sincs, mert hát az időjárás kiszámíthatatlan. 🙁
     Ekkor összeölelkeznek és közösen megépítik, mondván, hogy:
     1Thess 5: 1 Az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek,
     2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.
     3 Mert amikor ezt mondják: ?Békesség és biztonság?, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg

     És ez pillanatok alatt meg is tehetik a hatalmasok, hiszen gyakorolták már a dolgot többször is sajnos. :'(

 13. Kedves Thea!

  Nem vagy egyedül, az Ezékiel által felvázolt millenniumi templom, illetve annak rendtartása (az áldozatokkal) sokaknak okoz gondot. A templomsorozat 4. része az ?Ezékiel templomával? foglalkozik.
  Jézus millenniumi uralma alatt a melkizedeki papság folytatódik (Jézus e rend papságának a f?papja, ennek vagyunk papjai mi hiv?k is).

  A melkizedeki rendszernek 3 fázisát ismerjük.
  1. A korai pátriárkák alatt, ami a törvényig tartott. Ez a rend egy egyetemes rend volt az akkori világban. Ez alá tartozott Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob és annak 12 fia is. Ez a Sinainál ideiglenesen fel lett függesztve, Jézus els? eljöveteléig.
  2. Jézussal a törvény alatti levita papság ideje elmúlt, s visszaállt a melkizedeki rend.
  3. A melkizedeki rend új fázisa Jézus visszatérésekor történik meg, vagyis ez lesz az egyetemes millenniumi rend.
  A papság els? fázisa egyetemes volt (értsd hívei mint pl. Jób az egész emberiségb?l származtak, nem egy adott népb?l, Izraelb?l), ám ez alatt is adtak állatáldozatokat (aminek semmi, de semmi köze a törvényben adott áldozatokhoz, hiszen a törvény akkor még nem volt hatályban).

  A jelen fázisban nincsenek áldozatok, viszont újra lesznek a III. fázisban. Ennek okait is fejtegetni fogja az írás.

  1. Kíváncsian várom. Már most lenne jó pár ellenvetésem, de megtartom őket a cikk elkészültéig. 🙂

 14. Ti itt most valamit nagyon osszekevertek.
  Csak jeleznem hogy Jezus a zsidok szemeben sokminden volt, de szent es ember semmikepen. A zsido vallasban Jezus egy bunos arulo, stb-stb.

  Tevedes jogat fenntartom.

  1. Szia G. Freeman!

   Sajnos nem értem, hogy ez hogyan kapcsolódik a cikkhez.
   Amúgy pedig a zsidók Jézus idejében se voltak egy homogén népcsoport, és most se. Jézus tanítványai is zsidók voltak és azok az egyházi személyek is, akik a halálát “elrendezték”. A Bibliából elég egyértelmű azonban, hogy többen voltak azok, akik elutasították, ettől még a Templom kérdése a fenti okokból fontos, mert úgy gondoljuk, hogy az Antikrisztusnak köze lesz ehhez a templomhoz.
   A judaizmust követő zsidók még mindig a megváltót várják és ők még mindig az Ószövetségi szabályok szerint élnek, többnyire, ami szerint a bűnök bocsánatához véráldozat kell, ezt pedig a hitük szerint csak a jeruzsálemi nagytemplomban lehet bemutatni. Mi tudjuk, hogy Jézus halálával erre többé nem volt szükség, de ők ezt nem fogadják el.

   1. Szia Thea!

    Teljesen tiszta és jogos az érvelésed. Viszont az mindenképpen csatolnám részemről, ha valaki ilyen módon értelmezi a Szentírást, főleg az Újszövetséget, azt a jelenlegi világban könnyen bizonyos vádak érhetik. Annak ellenére, hogy igaza van. Csak azért mondom, mert már személyemet illeték több jelzővel is emiatt.

    1. Sajnos tudom miről beszélsz. Ebben a témában mindkét irányban elragadtatják magukat az emberek. 🙁

   2. Kedves Thea!

    En csak arra akartam reagalni hogy tobben nem ertettek mi koze az uj templomnak Jezushoz.
    Valasz: Semmi.

    Ideznek a zsiok 3 szent konyveinek egyikebol(konkretan talmudbol)
    “… Azutan megidezte Jezus szellemet es kerde: Kinek van becsulete a masvilagon?
    -Csatlakozzek az ember hozzajuk?
    – Keresd javukat es ne tegy nekik rosszat. Mindaz akik hozzajuk nyul, olyat tesz, mintha a szeme golyojahoz nyulna.
    – M8vel vagy te buntetve? Kerde Onkelos, az pedig felele:
    – Forro ganejjal; mert irvavagyon: mindaz, aki a bolcsek szavait gunyolja, (forro) ganejjal buntettetik. – Jer es lasd mekkora kulonbseg van egy lazado es egy pogany profeta (Bálaáml kozott! (Gittín 56b. Lap.)

    Erre gondoltam. A hithu zsidok kozt csak kicsivel van fentb Jezus mint egy “atlag” ember.

    1. Valóban fontos lehet az AK-nak a templom is, és a zsidó áldozati cselekmények folytatása is.
     Ennek az az üzenete, hogy JÉZUS nem jött el “minden maradt a régiben”! NINCS új szövetség …
     És hogy ez milyen képmutatás részéről – hiszen TUDJA hogy eljött – ezért a “félidőben” megelégeli azt, hogy ilyen “szép arcot” mutatott, hiszen azok az áldozatok Istennek mutattatnak be … Akit gyűlöl.

 15. Nem tudom, ez áldozat bemutatása számomra sokkal inkább köthető Molok vagy Baal tiszteletére, mint Jézus vagy a Teremtő Isten elvárásaihoz. Ráadásul erősen pogány jellegűnek tűnik mindez nekem.
  Egyszerűen nem tudom Jézusról elképzelni, hogy áldozatot -amely vért is magában hordoz-, követel az emberektől. Nem ítélkezem a zsidók felett, mindazonáltal úgy gondolom téves úton járnak ez ügyben. Persze elképzelhető a tévedésem.

  1. Tisztelt Zsolt!
   Önnek teljesen igaza van. De ha jól megnézi a cikket, ott meg is van jegyezve, hogy az áldozat bemutatása nem keresztényi szempontból érdekes hiszen Jézus bemutatta a tökéletes áldozatot Isten előtt, mikor saját magát áldozta fel a mi bűneinkért és helyettünk szenvedte el a halálos ítéletet. Az áldozat visszaállítása keresztények számára csak egy jel, ami arra hívatott hogy mutassa mennyire közel Krisztus visszajövetele. Az áldozatot pedig nem a keresztények fogják bemutatni, hanem a zsidóság. Ők még egyfajta “álomban” vannak hogy ne ismerjék fel Jézusban a Krisztust, hogy nekünk “pogányoknak” is hirdettessék az evangélium. De majd az utolsó idők végén az ő szemeik is felnyílnak és meglátják hogy egy és ugyanazt a személyt várjuk mind a ketten. Csak míg a zsidóság várja a Megváltót, addig a keresztények visszavárják!

   1. Teljes mértékben egyetértek az ön véleményével tisztelt Attila.
    Nincs mit hozzáfűznöm.

 16. Azért nem kell eljelentékteleníteni ezt a templom kérdést, hiszen az 1000 éves királyságban is lesz és véráldozat bemutatása is lesz ám ott! Pedig akkor Jézus ismét jelen lesz a Földön…
  Vagyis igenis fontos hír, hogy az oltár elkészült. Sőt a frigyláda is állítólag már megvan, csak a megfelelő időre várnak, hogy a templom hegy mélyéből a felszínre emeljék.

  1. Véráldozat és Jézus Krisztus? Nem vagyok képes összekötni ezt a dolgot. Ismétlem, nem tudom elképzelni vagy inkább elhinni, hogy Jézus véráldozatot vár az emberektől. A bukottak vezéréről annál inkább.

   1. Egyetlen és elégséges áldozat Jézus Krisztus keresztáldozata, amiről Pál apostol: “Valahányszor esztek ebb?l a kenyérb?l és isztok ebb?l a kehelyb?l, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön” (1Kor 11,26).

  2. Tisztelt Taraki!

   Azért arra én is kíváncsi lennék hogy hol található azaz utalás ami az ezer éves királyságban történő véráldozatra utal. Az stimm hogy lesznek bűnök ebben a királyságban is hiszen a Sátán a végén még el lesz oldozva hogy azok akik még az ádámi testben is követtek el bűnöket azt magával ragadja de vér áldozatra nem emlékszem. Persze ez nem jelenti azt hogy nincs benne, és lehet hogy én nem voltam valami alapos. Ezért kérem hogy segítsen. Köszönöm.

   1. Zak. 14,8 És e napon lesz, hogy élő vizek jőnek ki Jeruzsálemből, felerészök a napkeleti tenger felé, felerészök pedig a nyugoti tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz.
    ? Zak. 14,9 És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.
    Zak. 14,10 Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé, és felmagasztaltatik és a maga helyén marad a Benjámin kapujától az első kapu helyéig, a szegletkapuig, és a Hananéel tornyától a király sajtójáig.
    ?Zak. 14,11 És lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, és bátorságban lakoznak Jeruzsálemben.
    Zak. 14,12 És ez lesz a csapás, a melylyel megcsapkod az Úr minden népet, a melyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsok és pedig a míg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvök is megsenyved szájokban.
    Zak. 14,13 És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttök, úgy, hogy kiki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.
    Zak. 14,14 Sőt még Júda is harczolni fog Jeruzsálem ellen, és összegyűjtetik a köröskörül lakó népek minden gazdagsága: arany, ezüst és igen sok ruha.
    ?Zak. 14,15 És éppen olyan csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon és mindenféle barmokon, a melyek e táborban lesznek, a milyen ez a csapás.
    ?Zak. 14,16 És lészen, hogy a kik megmaradnak mindama népek közül, a melyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét.
    Zak. 14,17 És lészen, hogy a ki nem megy fel e föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a Seregek Urának: nem lészen azokra eső.
    Zak. 14,18 És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az égyiptomi nemzetség, ő rájok sem lészen; de lészen az a csapás, a melylyel megcsapkodja az Úr a népeket, a kik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
    Zak. 14,19 Ez lészen Égyiptomnak büntetése, és mindama népek büntetése, a kik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
    Zak. 14,20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak az Úrnak házában olyanokká lesznek, mint az oltár előtt való medenczék.
    Zak. 14,21 És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának szenteltetik, és eljőnek mind, a kik áldozni akarnak, és választanak közülök és főznek azokban; és nem lészen többé Kananeus a Seregek Urának házában e napon.

    Ezék. 45,1-Ezék. 45,17 A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen egészen égőáldozatokat és ételáldozatot és italáldozatot az ünnepeken és az újholdak napján és a szombatokon, Izráel házának minden ünnepein: ő teljesítse a bűnért való áldozatot és az ételáldozatot és az egészen égőáldozatot és a hálaadó áldozatokat, hogy megszentelje Izráel házát. -Ezék. 45,25-Ezék. 46-stb

    1. Számomra ez a fejezet (Ezékiel) még mindig tele van kérdésekkel. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy felépülhet egy templom, ami szimbolizálja a lelki dolgokat, de azt nem, hogy olyan áldozatot mutassanak be, mint régen. Én szerintem Ezékiel látomása inkább az igazi áldozatot, Jézust szimbolizálja.

     Jelenések 21:4: …és a halál nem lesz többé…
     Ézsaiás 11:9: Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

     A legfőbb ellenérv a szó szerinti áldozatbemutatásra pedig, hogy minek. Ezzel hiábavalóvá lenne Jézus áldozata. Nem fárasztalak Igékkel, te is ismered őket. (Zsidók 9, 10…)

     Ezt azért ideteszem a mennyei Jeruzsálemről: “Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma.” Jelenések 21:22

    2. Bocs kedves Thea. Miért kell idetenni a Mennyei Jeruzsálemről? Nem az ezer év áldozata/áldozati volt a kérdés?
     Más.Megértem, hogy a “mindennapi áldozat” körül nagy az értetlenség. Ószövetségi áldozatok? Az AK Jézust akarja utánozni, legyőzni, az övé lesz “a pusztító utálatosság” hiszen “elvétetik a mindennapi áldozat” folyamatos áldozat, folyamatos ima, ahogy Antenor forgatja a szavakat. EGY valami/valaki nincs képben. Az ÚJSZÖVETSÉGI ÁLDOZAT ! azt nem látjátok, a többség nem ismeri 🙁

    3. Kedves Zsolt!

     Ez az Ószövetségben van, a millennium idejéről szól. Ebben szerepel a III. Templom mérete is ( hatalmas), és az áldozati rend is megváltozik akkor. Az Ószövetség alatt, csak a főpap mutathatta be az áldozatot a Szentek Szentjében, a Mill alatt a Fejedelemnek kell majd.

     Az Ószövetségben Jézusra előremutató áldozatok voltak. Most Jézus hit által elfogadott áldozatában vagyunk. A millennium alatt, amikor már “látás” lesz ( mindenki ismerni fogja az Úr Jézust, és már nem látatlanban fog kelleni “hinni”, és nem hit által látni ), az ő áldozatára visszamutató áldozatok lesznek. Vagyis, aki bűnt követ el, az szabad akaratából visz bűnért való áldozatot Istennek, amely “gesztussal” (cselekedettel), szabad akaratából elfogadja Krisztus elvégzett áldozatát magára nézve. (Erőszak ott se lesz Krisztus elfogadására, de a Szent Lélek akkor már csak a zsidókban, Izraelben lesz.)
     Ugyanez vonatkozik a többi áldozatokra is. Pl, hála áldozat, stb! Kizárólag páska áldozat nem lesz, mert a “pászka bárányunk” már egyszer, s mindenkorra megáldoztatott.

    4. Kedves Thea!

     “Ezt azért ideteszem a mennyei Jeruzsálemről: ?Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma.? Jelenések 21:22″
     Jelenések 21:4: ?és a halál nem lesz többé?
     Ezek az igeversek, már az utolsó ítélet utánról szólnak, amikor az Új Jeruzsálem leereszkedik az új földre.

     ” Azt esetleg el tudom képzelni, hogy felépülhet egy templom, ami szimbolizálja a lelki dolgokat, de azt nem, hogy olyan áldozatot mutassanak be, mint régen. Én szerintem Ezékiel látomása inkább az igazi áldozatot, Jézust szimbolizálja.”

     Az ige szerint lesz áldozat. Még az is le van írva, hogy mikor mit, és hogyan, és ki. De, mint mondtam ( ahogy én kaptam ezt magyarázatul az Úrtól), ezek visszamutató áldozatok az Úrra. Mert a szabad akarat, akkor is ott lesz, és nem lesz kényszer senkire nézve Isten kegyelmének az elfogadása Krisztusban. ( Illetve a Sátoros ünnep megtartása erősen javallott lesz. Mint olvashatjuk a próféciában, azért még akkor is lesznek olyan nemzetek, akik nem annyira akarják majd az Úr uralkodását maguk felett! ( Nem hiába mondja a prófécia, hogy vasvesszővel uralkodik majd felettük. A nagy nyomorúság szentjeivel. ) Bár, valószínűleg könnyebb lesz nem vétkezni azon kor embereinek, de a bűn még ott lesz, ha Sátán meg is lesz kötözve akkor.

     “Ézsaiás 11:9: Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.” — ez a mill ideje.

     “A legfőbb ellenérv a szó szerinti áldozatbemutatásra pedig, hogy minek. Ezzel hiábavalóvá lenne Jézus áldozata. ”

     Semmiképpen sem. Mindenki kizárólag Jézus áldozata miatt, és által üdvözül, vagy tartatik meg. Azok is reá nézve lesznek elfogadva, akik az utolsó ítéletkor a jót cselekedték ( Az Ő áldozata miatt bocsáttatnak meg azoknak, azok a bűneik, amelyek voltak ( mert nincs egy ember se bűn nélkül) , de Isten meg tudja nekik bocsátani), és ezért az örök életre mennek ( De, ez az örök élet, nem olyan kategória, mint a mienk, ahol is szellemünk házasságra lép Krisztus szellemével.) Ezért van megírva, hogy nem csak érettünk áldozat Ő, hanem az egész világért is! Így lesznek megtartva azok, akik a jót cselekedték. (Ján. 12,47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. )

    5. Miért lenne – még egyszer visszatérek erre – az ezerévben áldozat? Főképpen kenyérrel és borral, “Melkizedek rendje szerint” ahogy Jézusról szól az Írás a Zsidókhoz 7-ben:
     17A tanúság ugyanis így szólt róla: ?Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.? 18Ám ezzel a korábbi törvény megszűnt mint hatástalan és erőtlen, 19a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre, csak előkészítője volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz az Istenhez. 20Annál is inkább, mivel ez nem történt eskü nélkül. 21Amazok eskü nélkül lettek pappá, ő azonban annak erejével, aki így szólt hozzá: Megesküdött az Úr és nem bánja meg: te pap vagy mindörökké. 22Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett.”
     Már addigra “megérik az első termés” az angyalok learatják …
     “-Ereszd neki sarlódat és arass, mert eljött az aratás ideje, a vetés már érett a földön.” Jelenések 14.15. és megtörténik az első feltámadás is: “Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak ezeken nincs, hatalma, hanem Istennek és Krisztusnak lesznek papjai és ezer évig uralkodnak vele.” Jelenések 20.6.
     Akik “ezer évig uralkodtak Krisztussal” vagyis, Jézus Krisztus nyilvánvaló uralma lesz, abban az időben mi szükség még az áldozatra (hű, lesz addig elég 🙂 vagyis, mi … mindannyian akik tanúságot teszünk Jézus mellett).
     Ahogy Malakiás szerinti “pápák sorában” – mely nagyon érdekesen azonosítható – már csak egy lesz (vagy nem is lesz hiszen a jelenlegi kettő sok problémát vet fel) : lényeg, hogy vajon MEDDIG lehet/tudjátok eltitkolni Jézus “Melkizedek rendje szerinti papságát” melyet továbbadott:
     “Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, amit feloldasz a földön a mennyiben is föloldott lesz” Máté 16.19. Természetesen Jézus az Egyház ALAPja (félreértések elkerülése kedvéért).
     És Pál apostol a 2Tim1.6-ban: “. …figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmi ajándékát, amely kézrátételem által benned van. 7Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend