Idők jelei

Open Doors: Erősödik a keresztényüldözés

?Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: “Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszolt nekik: “Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért.? (Máté 24:3-9)

?Hagyjátok abba az iraki keresztények gyilkolását!?
?Hagyjátok abba az iraki keresztények gyilkolását!?

Forrás: Free Beacon

A keresztények üldözése új szintre emelkedett manapság és az Open Doors keresztény figyelőszervezet szerint a legrosszabb még hátravan. Szerdán kiadott legújabb jelentésükből kiderül, melyek azok az országok, ahol a keresztényekkel szembeni ellenséges magatartás a legsúlyosabb, illetve, hogy a tavalyi év különösen szomorúnak bizonyult a számok tükrében.

A Globális Figyelőlistán a keresztények számára legveszélyesebb 50 ország szerepel. Idén magasabb küszöbértékkel lehetett csak felkerülni rá, ami jelzi, hogy az üldöztetés az egész világon erősödött. A listát 13 éve Észak-Korea vezeti. A helyzet Afrikában romlott a leggyorsabb ütemben, míg a közel-keletet inkább a célzott támadások jellemezték, ami a keresztények tömeges elvándorlását eredményezte.

A világon jelenleg 100 millió keresztény tekinthető üldözöttnek és ezzel a kereszténység tekinthető a legüldözöttebb vallásnak. Az 50-ből 40 országban az iszlám szélsőségesség az üldözés legfőbb forrása. Az üldöztetés sok formában jelentkezhet, köztük kifejezetten az üldözött egyén hite miatti bebörtönzés, kínzás, nemi erőszak, és halál.

?Még a keresztény többségű államokban is soha nem látott mértékű kirekesztést, diszkriminációt és erőszakot tapasztalunk,?

mondta David Curry, az Open Doors USA elnöke.

?A 2015-ös Globális Figyelőlistából kiderül, hogy hihetetlen számú keresztény válik az intolerancia és az erőszak áldozatává a hite miatt. Egyre több ember kényszerül bizonyos mértékig titkolni hitét.?

Az Open Doors adatai szerint az üldöztetés erőszakos és erőszakmentes formái is erősödnek a világon.

A keresztényüldözés azokat az ellenséges megnyilvánulásokat, tetteket foglalja magában, amelyeket valaki Krisztussal való azonosulása miatt szenved el.

persecutionmap

Bár a médiában ennek leginkább az erőszakos megnyilvánulásairól hallani, az erőszakmentes ellenségeskedés is erősödik. Az erőszakos megnyilvánulások leginkább Irakban, Szíriában és Nigériában erősödtek, bár a keresztények más országokban is tapasztalnak ilyesmit, akár saját családjuk vagy a helyi közösségek irányából. Ez megnyilvánulhat a családból vagy közösségből való kizárással vagy a munkahely elvesztésével.

?A Globális Figyelőlista célja felhívni a figyelmet a keresztényüldözés valódiságára azok számára, akiknek megadatott a szabadság privilégiuma,? mondta David Curry. ?Az üldöztetés kezdeményezőinek tudniuk kell, hogy a világ figyel és ellenzi mások üldözését. Emellett szeretnénk, ha az üldözöttek éreznék, hogy nem feledkeztünk meg róluk.?

Előző posztKövetkező poszt

73 hozzászólás

 1. Csak sikerül a keresztényeket bevonni ebbe az USA és Izrael által mesterségesen létrehozott ál-vallási háborúba? Magyar katonákat küldenek az ISIS ellen, megszavazták a honatyáink a Nagytestvér parancsára. Most már megfenyegethetik az európai keresztényeket is, nem csak a szerencsétlen, magukra hagyott észak-afrikai koptokat! Ők is Jézust hívták, mielőtt elvágták a torkukat.

  A Nagy Bábjátékos végre eléri a keresztényüldözést, hogy az annyira várt prófécia, a Nagy Forgatókönyv szerint valósulhasson meg, mert eddig nem volt értelme a keresztények üldözésének. Az is egyre feltűnőbb volt, hogy milyen aggodalmasan vizsgálták ezek az embernek nem nevezhető véglények, hogy biztos keresztények fejét vágják-e le. Itt van egy cikk, nehéz könnyek nélkül elolvasni…

  Milyen elegánsan kerülték ki Izraelt és az iszlám ősellenségei, a zsidók közül még soha egy foglyuk sem volt. Már csak 60-as IQ alatt nem értik az emberek, hogy mi folyik itt.

  “Az egyiptomi koptok nem akarnak gyűlöletet
  2015. januárban Szirt környékéről elhurcoltak majd lefejeztek 21 egyiptomi koptot. A ?kereszt népe elleni vérrel írott üzenetet? a koptok közvetlenül nekik címzett támadásként fogják föl. A gyűlöletet azonban elutasítják. A dzsihádisták a 21 fogságba ejtett egyiptomi munkás személyazonosságát kivégzésük előtt még egyszer utoljára alaposan ellenőrizték, hogy végleg megbizonyosodjanak róla: ők valóban keresztények.

  A lefejezettek közül legalább 13 kopt Szamalut városából származott. Esztafanosz Sehata atya, a szamaluti Mor Markosz (Szent Márk) közösség papja elmondta: ?Egyetlen vigaszunk, hogy már mind a 21 mártírunk Jézus Krisztusnál van. Imádkozunk, hogy családjaik és szeretteik is vigaszt találjanak.? Az egyik kivégzett, a 27 éves Lukasz Nagaty Anisz a fogságban lett édesapa. Újszülött kislányát sohasem láthatta. Fivére elmondta, hogy halálhíre sokként érte őket: ?Édesanyánk elájult, mi pedig csak sírtunk.? Al-Our falu egyik lakója két testvérét vesztette el. ?Máig nem tudom fölfogni, hogy soha többé nem látom őket viszont. Megölték őket, csak mert keresztények voltak? Jézus Krisztus nevét kiáltották, mikor lefejezték őket.?

  Abd al-Fattah al-Sisi egyiptomi elnök hétnapos nemzeti gyászt rendelt el. A lakossághoz intézett üzenete önmagáért beszél: ?A keresztények Egyiptom teljes értékű állampolgárai. Nem engedhetjük, hogy hazánkban gyűlölet és hasadás támadjon keresztények és muzulmánok közt.? Az államfő már 2015. január 6-i ? a kairói kopt templom karácsonyi miséjén tett ? látogatásakor szokatlanul egyértelmű jelét adta a keresztények iránti megbecsülésének.”

  1. Hogy lennének háborúba “vonva”, amikor nem harcolnak? Háborúzni szemben álló felek szoktak. Áldozatul kiszemelve igen, de ez teljesen más.

 2. http://churchofgod.hu/ – könyvtár- Sírák fiának ….

  2. rész

  1. Fiam, ha Istennek szolgálni kívánsz, légy állhatatos a jámborságban és az istenfélelemben, és készülj fel a megpróbáltatásra!
  2. Alázd meg szívedet és légy állhatatos, hajtsd füledet a bölcs igék befogadására; ne légy elhamarkodott a kísértés napján!
  3. Viseld el, ha Isten késni látszik; ragaszkodj Istenhez és tűrj, hogy végül is gyarapodjon az életed!
  4. Fogadd el mindazt, ami rád ki van szabva, tűrd el, szenvedve bár, és viseld békével megaláztatásodat,
  5. mert az aranyat és ezüstöt tűzben teszik próbára, a kedves embereket pedig a megaláztatás kemencéjében.
  6. Bízzál Istenben, ő majd gondodat viseli; remélj benne, akkor egyenes úton járhatsz, maradj félelmében, és öregedjél meg benne!
  7. Akik félik az Urat, várjátok irgalmát: el ne pártoljatok tőle, hogy el ne essetek!
  8. Akik félitek az Urat, higgyetek benne, akkor nem marad el jutalmatok;
  9. akik félitek az Urat, bízzatok benne, akkor gyönyörűségtekre lesz az ő irgalma;
  10. akik félitek az Urat, szeressétek őt, akkor szívetek felderül!
  11. Nézzétek, fiaim, az előbbi nemzedékeket, és véssétek eszetekbe: senki sem vallott szégyent, aki bízott az Úrban!
  12. Volt-e, aki parancsai mellett kitartott, és szégyenben maradt. Volt-e, aki hozzá kiáltott, és ő elnézett fölötte?
  13. Mert Isten kegyes és irgalmas, megbocsátja a bűnöket a szorongatás napján, és megvéd mindenkit, aki őt igazságban keresi.
  14. Jaj a megosztott szívnek, a bűnös ajaknak, a gonosz kéznek, a földön két úton járó bűnösnek!
  15. Jaj a lankadt szívűeknek, akik nem bíznak Istenben! Nem is találnak ezért nála oltalmat!
  16. Jaj azoknak, akik elvesztették türelmüket, akik elhagyták az egyenes utakat, és gonosz utakra tértek!
  17. Mitévők lesznek, ha az Úr elkezdi a vizsgálatot?
  18. Akik félik az Urat, nem engedetlenek szavával szemben, s akik szeretik őt, útjához tartják magukat.
  19. Akik félik az Urat, keresik azt, ami neki kedves, s akik szeretik őt, eltelnek törvényével.
  20. Akik félik az Urat, elkészítik szívüket, és megalázzák magukat előtte.
  21. Akik félik az Urat, megtartják parancsait, és békével tűrnek, amíg rájuk nem tekint,
  22. és mondják: “Ha bűnbánatot nem tartunk, az Úr kezébe esünk, és nem emberek kezébe;
  23. Mert amekkora az ő nagysága, akkora az ő irgalma is.

 3. Kedves Keresztények!

  Csak, a pontosság kedvéért: NEM A KERESZTÉNYEK ÜLDÖZÉSE FOKOZÓDIK? A KERESZTÉNY ÉRTÉKRENDET- NA MEG A MUSZLIMOT IS – ARROGÁNSAN SÁRBA TIPORJÁK. …és ehhez asszisztál az egész – na, jó nem, de mégis! – világ!Nyíltan provokálnak az isten átkai, mindent ami isteni érték, vagy emberi erkölcs. Azt kell meg látni, meglátni, hogy kik és miért teszik!
  Amit nagyon hiányolok, hogy az u.n. kereszténység NAGY KUSSBAN VAN! Mintha tényleg “judeo” lenne! …vagy az is?

  Sok-sok kitünö írás jelent meg a napokban plö. ez is http://vilaghelyzete.blogspot.se/

  Kifutni látszik az idöböl az isteni rendteremtés???

  Mi az ami Isten ingerküszöbét/türelmét átlépi, hisz már minden aljasság megtörtént, történik, hogy a mérhetetlen szenvedés és nyomorról ne is beszéljek!

  1. Isten elszámolta volna magát, ami a rendteremtés idejét illeti? Erre gondoltál?
   A “nagy kusst” illetően rám gondolsz, merthogy akárhová nézel, mindenhol erről olvasni és hallani, keresztény és u.n. keresztény körökben egyaránt?

   1. Thea!
    Nem rád gondoltam! De, az u.n. nagy 1házak és kis szektáik igen “lágyan” kezelik/ször mentén a nyilvánvaló provokációt! Mondhatni belesímulnak ebbe a liberális, multikultis (navajonkik találták ki és nyomják 1000-rel???) mocsokba!
    Hol vannnak a láng lelkü próféták??? Nézd meg a zsidókat, ajvékolnak minden csipp-csupp – általuk gerjesztett – bolhán!!!
    A muszlimoknak – nem védem öket! – legalább elszáll néha az agyuk! (Persze ezt mi nem érthetjük teljesen!)
    De, a keresztények inkább egymás torkának esnek, mintsem meglátnák és védekeznének az ilyen aljas sátáni pofátlanság láttán! /Persze az ellenség erre alapozva MINDENT megtehet, még az utolsó bört is lenyúzhatja róluk!/
    Ma olvastam: Anglia! A zsidók – nem kérik!! – hanem követelik (!) a felfegyverzésük engedélyét! Önvédelmi célból(?!)… a többit a fatáziádra bízom! Mi lesz ennek a vége?

    1. Az, amiről itt pár éve írunk…
     Ami pedig a hívők reakcióját/védekezését/támadását illeti, ez olyan síkon folyik, amit valószínűleg nem látsz.
     “Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Efézus 6:12

     Sátán és követői pedig nagyon jól tudják, hogy mitől kell tartaniuk. Nem az utcai tüntetésektől és a mellkasukat verő szószólóktól.

    2. Egy másik keresztény honlap kommentjét bemásolom ide, teljesen igaza van.

     “Én úgy látom,Európa gonoszsága betelt.
     Egyre több országban engedélyezett az azonos neműek legitim házassága. Még gyermekeket is vállalhatnak és nevelhetnek.
     Ehhez az egyház is asszisztál. Az egyház szót idézőjelbe teszem.
     De hát te is tudod a világ,nem tudja mi az igazi egyház,ők a külsőségek alapján ítélnek és vonják le a megfelelő konzekvenciákat. Nemrég Finnországban hagyták jóvá a fajtalanok házassághoz való jogait.
     Nemrég olvastam,már a Zoofilek is tüntetnek, hogy teljesen normális dolog egy ember és egy állat szerelme. Valaki össze is házasodott lábas jószágával.
     Egy Európai hölgyről is olvastam aki csak halottakkal tud szexuálisan kielégülni,illetve azok csontvázával.
     Egyre több az erőszakos bűncselekmény. Főként nők és gyermekek ellen,de az időseket sem kímélik.
     Ezek a gonoszságok felhatottak Isten színe elé is. Pont úgy mint Szodoma és Gomora jaj kiáltásai, és ha ma szét nézünk, szinte ugyanazokat a fertelmességeket látjuk és tapasztaljuk,mint annak idején Lót.
     Az emberek Istent nem tisztelnek,az életet semmibe veszik.
     Paráznák,fajtalanok, gyűlölködők, gúnyolódók,gyilkosok, hazugok.
     Mindennapos hírek ezek,ha reggel bekapcsolom a gépem,elképesztőbbnél elképesztőbb morbiditásokkal szembesülök,a hírportálok jóvoltából.

     Én ugyan eddigi életemben sosem hallottam a Charlie Hebdo-rol, de ha valóban azok a gúnyrajzok fémjelezték pályafutását melyek véleményem szerint teljességgel kimerítették a Szent Lélek káromlás bűnét,nem csodálom,hogy elnyerték méltó büntetésüket.(Bár látni nem láttam,csak hallomásból értesültem karikatúráikról.)

     És ez még semmi, emberek százezrei lettek szolidárisak velük, hazánk vezető politikusai közül is, részt és közösséget vállalva ezzel fertelmes bűneikkel.

     Hazánkat sem fogja elkerülni a bűn járulékos következménye a büntetés.

     Aki Istenkáromlókkal közösködik, aki Szent lélek káromlókkal szolidáris, sőt fennen hirdeti, hogy maga is az,lásd a jelmondatukat “Je suis Charlie” “Én vagyok Charlie” az magára és népére fogja vonni Isten haragját.
     Ostobaságban, mindig élen járt a magyar…

     Szóval nem vagyok ez ügyben optimista, Európa a végsőket rúgja,és ebben az Iszlamista terroristák csak statiszták.

     (…..látva a karikatúrákat…..)

     Sokat látott, sokat tapasztalt ember vagyok, de ez még nekem is sok, sőt Sokk!!!

     Azok a keresztények akik ez mellett bármilyen formában is kiállnak, nem különbek a rajzokat készítőknél.

     Csak azt tudom mondani: Én nem vagyok Charlie! És nem is akarok az lenni.

     Testvér aki a tűzzel játszik az előbb utóbb megégeti magát.

     Hát most, a karikatúra készítői, jóváhagyói égnek, a pokolban.
     Aki ez mellet tüntet, vonulgat, aki ezt tolerálja bármilyen módon, vagy szolidáris vele, az tulajdonképp egyetért az Isten gyalázással.

     Ezzel józan paraszti ésszel belegondolva nem szabad, semmiféle közösséget vállalni.

     Akkor sem ha emberi életekbe került.

     Meg van írva világosan érthetően,hogy a bűn zsoldja a halál. Ezen nincs mit szépíteni, sajnálkozni is kár.

     Lehet szeretetlen vagyok az univerzális kegyelem tanítós keresztények szemében, de a biblia ebben az ügyben világosan foglal állást.

    3. Kedves LACIKA71!

     Amit írtál, és bemásoltál, az addig rendben van. De, megkérdezem, hogy te valóban azt hiszed, hogy a világ csak ennyire gonosz?! Komolyan elhiszed, hogy az ilyen cselekményeket ( mint a karikatúra rajzolás is, és a robbantás is!) , nem “állami megrendelésre csinálják?! ( Pl, hogy legyen miért “hőbörögni” a muszlimoknak, és lehessen őket irtani “odahaza” (is), ahol éppen “felszabadító” csapatok is vannak! Mert lehet, hogy már túl “békés” a helyzet…?! Vagy, ahogyan abban a cikkben is megjelent, amit SZOFI rakott fel valamelyik nap! Vagy, ahogyan olvashatjuk, láthatjuk, hogy pl, az újságírók is mennyire benne vannak a “sűrűjében” !) Komolyan elhiszed, hogy nem “a fejétől bűzlik a hal”?!

     “És ez még semmi, emberek százezrei lettek szolidárisak velük, hazánk vezető politikusai közül is, részt és közösséget vállalva ezzel fertelmes bűneikkel.”

     Szerinted azok az emberek pontosan tudták/ják az igazságot?! Hogy ki/kik, mi okból, hogyan, mikor, mi célból,…stb!?

     “Szóval nem vagyok ez ügyben optimista, Európa a végsőket rúgja,és ebben az Iszlamista terroristák csak statiszták.”

     Biztosan vannak olyanok? Vagy csak csinálnak…? Mondjuk, azt mondják, hogy azok voltak…! És attól, biztos, hogy azok voltak?!

     “(?..látva a karikatúrákat?..)”

     Ki rendelte meg azokat? Gondolom, a vezetők is olvasnak, látnak újságot. ( De, ha nem is, akkor is ott a “hálózatuk”, amelyik figyelmeztetné őket, hogy “sérült a vallásszabadság törvénye”, vagy “gyűlöletkeltésre” alkalmas dolgok jelennek meg….! Stb! ) Ha nem így volt szervezve eleve, akkor nem tehettek volna ellene még időben….?!

    4. Kedves Ida semmi értelme sincs bemásolt mondatokkal vitázni, főképp, hogy ismerjük Laci véleményét, és ő biza’ tudja honnan “bűzlik a hal”. Minden gonoszság és hazugság kezdeményezőjétől “a hazugság atyjától”.

 4. A Szentírás egyáltalán nem támasztja alá az élők nagy nyomorúság előtti elragattatását, erről többen is írtak, nem szeretném folytatni.
  Ami pedig a keresztényüldözést illeti:
  Európában meg lehet figyelni egy folyamatot. Még tetlegesen nem üldözik ugyan a keresztényeket, de szép lassan megy a hangulatkeltés. Ma még csak gúnyt űznek abból, hogy a világot Isten teremtette. Ma még csak a nev age- -os közösségek gyalázzák az örökké-valót, akire azt mondják, hogy a zsidók önkényuralkodója, aki ráerőszakolja a föld népeire a patriarchális társadalmat. Ma még csak ennyi. Hirdetik Isten anyát és Atyát, Jézust, mint pártus herceget, no meg azt, hogy a magyarok a szíriuszról származnak, meg mi vagyunka világ megváltói. Ez mi, ha nem a kereszténység erőszakmentes üldözése.
  Dave-nek igaza van abban, hogy bárki leírhatja az érzéseit. Az, hogy Isten mit és mennyit enged meg az ember életében, az mindenkinél egyéni kérdés lesz. Sokunknak semmi fogalma nincs arról, hogy mit is jelent üldözöttnek lenni, nekem sem.
  Annyira megszoktuk a kényelmet, azt, hogy ma még büntetlenül lehet véleményt nyilvánítani a neten, vagy bárhol máshol. Mindenkit Jézus egy mondatára emlékeztetnék, amit Lukácsevangéliumában mondott: “imádkozzatok, hogy mindezekből megmeneküljetek”. Ezt a nagy prófétikus beszédében mondotta el.
  Imádkozni és embernek maradni, ez a mi dolgunk, és nem a nagy aluljárókban üvöltözni, hogy Jézus megment. Komolyan mondom, ekkor csináljuk a legnagyobb bohócot magunkból és a hitünkből. Az emberek nem fognak így megtérni. Hanem úgy, hogy elhiszed önnön magadról, hogy Isten szemében értékes vagy, mert a fiát adta érted. Elhiszed a másikról is, hogy ugyanilyen ember. Hogy nem akarod az akár keresztény igazságodat rádobálni a másikra, és azt zengeni, hogy te aztán tudod az igazságot, és ha kell, az üstökénél fogva kirángatod a másikataz ateizmus mocsarából. Hidd el, nem fog menni ez a stratégia.
  Könnyű a fotelból azt hirdetni hogy azt mi biztosan kitartunk, miközben fogalmunk sincs arról, hogy miként is fog beteljesedni az, amit az Írás megjövendölt.
  Én egyet tudok: rábízom magam Istenre, és megpróbálok az Ő kegyelméből ember lenni. Nem hibátlan, mert az nem sikerülhet mindig. De Isten kegyelme az, ami velem és velünk van. És igen, legyünk bátrak arra, hogy kiálljunk Krisztusért, ha erről számot kell adni, ahogyan azt a Biblia is mondja.
  Legyünk bátrak arra, hogy szelíd kérdésekkel vezessükaz embereket, ha a Teremtő erre lehetőséget ad, és miért ne adhatna? legyünk készek arra, hogy a másikban az embert lássuk, és ne egy jövendő egyház vagy klubtagot. Isten könyörülete és igazságossága végtelen. Ezért küldte a fiát a világba. És Őt, a názáreti Jézust kell megjelenítenünk egyenességben és tisztaságban. A TEREMTŐ áldjon benneteket! Ámen.

  1. Szerintem igazi értelembe vett keresztény üldözés még csak kevésbé van a földön jelen. Meg kell különböztetni az olyan keresztény üldözést, amikor Jézus Krisztushoz való tartozásért vagy Jézus nevének megvallásáért üldöznek valakit, vagy azért mert kereszténynek vallja magát. Sokan mondják magukról, hogy ők keresztények, vagy tudják róluk és ezért bizonyos országokban üldözik őket. Pl. a kopt keresztény üldözés.Már bocsánat, hogy ezt mondom, de a kopt keresztény vallás egy hamis vallás. Őket nem a Jézus Krisztus mellet való bizonyságért üldözik. Ugyanakkor az egyiptomi arab tavasz során a koptok is az utcán voltak a tüntetőkkel, meg lehetséges, hogy az erőszakos eseményekben is részt vettek.
   Nem csoda, hogy üldözik őket. Egy Krisztust követő ember nem megy olyan helyre, ahol erőszakos ill.fegyveres események zajlanak. Jézus sem fegyverbe hívta a tanítványait, vagy erőszakos eseményekre szólította fel követőit.Sőt ennek pont az ellenkezőjére.
   Európa mint “keresztény” pedig többek között a sajtószabadságra valamint a szólásszabadságra hivatkozva provokálja az arab világot, akik a figyelmeztetések után most már cselekesznek is. Figyeljétek meg, majd ebből is kihozzák, hogy meg kell védenünk magunkat a támadóktól, üldözőktől.
   Egy hamis és kiprovokált keresztény üldözést hangsúlyoznak majd, és ezzel belemagyarázzák Jézus szavaiba a próféciát.
   Ez egy fajta megtévesztés.

   1. Kedves Lacika,
    Valamilyen szinten valóban van különbség a között, hogy a hit, vagy a vallás miatt üldöznek, de igazából a muszlimok szempontjából nincs különbség. A muszlim országokban az emberek beleszületnek a vallásba, ami nem feltétlen társul igazi hittel. Amikor atrocitások történnek, pl. templomokat gyújtanak fel, keresztényekre lőnek, akkor nem kérdezik meg őket, hogy valódi hitük van-e, egyszerűen csak tudják róluk, hogy keresztények, és bántalmazzák, ölik őket. Ilyen esetben meghalhatnak olyanok is, akik csak névleg keresztények, és olyanok is, akik valóban Krisztuséi. Én nem látom az éles határvonalat, ami alapján azt kellene mondani, hogy az ilyen ember nem keresztényüldözés részese volt.
    “a kopt keresztény vallás egy hamis vallás” – itt nem tudom melyik vallásra gondolsz, mert a koptok az eredeti egyiptomi leszármazottak, akik nem vették fel a muszlim vallást, tehát keresztények. A koptok különféle egyházakhoz tartoznak. Gondolom, az ortodox egyházra gondoltál, ami kb. olyan, mint a katolikus egyház. Ott is vannak valódi hívők, bár tény, hogy sokan csak a szertartásokat követik.
    “az egyiptomi arab tavasz során a koptok is az utcán voltak a tüntetőkkel meg lehetséges, hogy az erőszakos eseményekben is részt vettek” – kábé olyan szerintem a valódi hívő koptok aránya , mint Magyarországon a valódi hívő magyarok aránya.
    “Nem csoda, hogy üldözik őket.” Abban igazad van, hogy a keresztényeknek nincs ott a helyük erőszakos események részvételében, viszont az üldözés nem ezen múlik. Nézd meg, hogy a párizsi események során az újságírókra rá lehet húzni, hogy “kiprovokálták” a saját halálukat, de vajon mit vétettek a kóserbolt túszai? Nem kell ahhoz erőszakosnak lenni, hogy valaki erőszak áldozata legyen 😉
    A tisztábban látás kedvéért: a muszlim országokban csak a keresztény és zsidó vallást ismerik el a muszlim valláson kívül, de nem tekintik egyenrangúaknak. Mint keresztény, nem “téríthetsz” muszlimokat, bármilyen ilyen irányú tevékenység törvényellenes (börtön jár érte), a muszlimok viszont nyugodtan téríthetnek keresztényeket. Mindenkinek benne van a születési anyakönyvi kivonatában, hogy milyen vallású (keresztény/muszlim/zsidó), és a muszlim vallás semmilyen másra nem változtatható meg, a keresztény viszont minden további nélkül áttérhet muszlimnak. Tehát olyan sem létezik elvileg, hogy valaki ateista, a gyakorlatban viszont egyre többen azzá válnak a fiatalok körében. Őket ugyanúgy üldözik, ha terjesztik a nézeteiket:
    http://www.hir24.hu/kulfold/2015/01/12/harom-ev-bortont-kapott-egy-egyiptomi-fiatal-mert-nem-hisz-istenben/

   2. “Nem csoda, hogy üldözik őket. Egy Krisztust követő ember nem megy olyan helyre, ahol erőszakos ill. fegyveres események zajlanak.”

    Őket viszik ilyen helyekre! Fejbelövés, karóba húzás, börtön, máglya, élve temetés, kínzás, “aréna”, keresztre feszítés…! …stb!

   3. “Szerintem igazi értelembe vett keresztény üldözés még csak kevésbé van a földön jelen.”

    Itthonról nézve lehet! A mostani állapotot nézve! De, azért ha visszanézünk a múltba, akkor, amióta elkezdődtek az apostoli korban a keresztényüldözések, azóta az nem nagyon változott… ! Mondjuk, ezt se felejtsd el: https://www.youtube.com/watch?v=ZxF_G6wTxuc , meg az utánajövőket…!
    Csak most nem Európában üldöznek ( újra).

    Továbbá, nem arról volt szó, hogy ebben a kegyelmi korszakban, minden keresztény meg fog halni a Jézus Krisztusba vetett hitéért.

 5. A térkép nekem nem teljesen tiszta… az, hogy Iránban jobban üldöznék a keresztényeket, mint Szaud-Arábiában, nem létezik. Szaud-Arábiához képest Irán egy liberális, szabados állam.

  Meg jó lenne tudni konkrét eseteket is az üldöztetésről (nemcsak az arab országok, hanem pl. Mexikó és Kolumbia is, lévén hogy azokban a keresztény vallás a meghatározó)

  1. Ahogy a cikk és több hozzászóló írta már, “keresztényüldözésnek” azt nevezik, amikor valakit kifejezetten a hite miatt bántanak. A keresztes hadjáratoknak semmi köze nem volt a hithez, sokkal inkább az akkori politikához és hatalmi erőkhöz, ami akkoriban szinte egyenlő volt a hivatalos “egyházzal”. A “keresztet” ürügyként használták. A stb. stb-ről: sajnos ilyen ma is van. 🙁

 6. Charlie Hebdo and Tsarnaev?s Trial: Cui bono?

  Dr. Paul Craig Roberts a Reagan kormányzat kincstárának helyettes államtitkára volt, és a Wall Street Journal társszerkesztője, egy múlt csütörtökön publikált cikkében többek között ezt írja:

  A 12 áldozatot követelő terrorista támadás múlt héten szerdán egy hamis, megrendezett művelet volt, melynek “célja, hogy megerősítse Franiaország Washington irányában fennálló vazallus státuszát.”

  Elmondta, hogy a francia gazdaság szenved az USA által Oroszország ellen életbe léptetett szankcióktól. “Hajógyárak, melyekre szintén súlyos hatással vannak a szankciók, nem tudják teljesíteni az orosz megrendeléseiket a Washingtonnal fennálló francia vazallusi státusz miatt, és a francia gazdaság egyéb tényezőire is kedvezőtlen hatással vannak a Washington által a NATO báb államokra kényszerített Oroszországra alkalmazandó szankciók.”

  Dr. Roberts azt állította, hogy a francia elnök, Francois Hollande a múlt héten azt mondta, hogy az Oroszország elleni szankciókat meg kell szüntetni. “Ez túl sok politikai függetlenséget jelent Franciaország részéről Washingtontól.”

  Megjegyezte, hogy “a Charlie Hebdo elleni támadás egy belső munka volt, és azok az emberek, akiket az NSA azonosított mint ellenséget a muszlimok Nyugat elleni háborújában, belső munka miatt le fogják csukni, melynek célja, hogy Franciaországot határozottan visszanyomják Washington hüvelykujja alá.”

  A széles körben olvasott újságíró kijelentette, hogy “az Egyesült Államok kormánya egy bármilyen történetet kitalálhat az amerikaiak számára, majd leül, és nevet a közvélemény hiszékenységén.”

  Forrás:
  http://www.paulcraigroberts.org/2015/01/08/charlie-hebdo-tsarnaevs-trial-qui-bono/

 7. Nézzétek meg Nicolas Cage Az otthagyottak c. filmjét, egy szem kivetnivaló nincs benne igeileg.
  Azért nem rossz, hogy Isten felhasznál híres színészeket, hogy üzenjen…Mel Gibson – Passió, most ez a Nicolas Cage film. Nem semmi.
  Tudjátok, mit értettem meg? Lehet, hogy nincs is olyan messze az elragadtatás. De nem ez a lényeg.
  Isten olyan kegyelmes, hogy a világot még utoljára meg fogja rázni alapjaiban, elviszi, kiviszi az övéit a világból, a nagy nyomorúságból. Ez az Ő hűsége és szeretete, DE nem csak ez a szeretet. Hanem az, hogy hányan fognak még hinni, megtérni, mert akkora sokkot kap az emberiség, és sokan tudni fogják, ráébredek majd, hogy igen, mulasztottak, abban az ifjúsági táborban, vagy amikor a szomszédjuk Jézusról beszélt, és ők nem engedtek neki akkor.
  De kapnak egy utolsó esélyt.
  És nem a világvége jön, hanem Jézus. Ő még akkor is értünk teszi meg az elragadtatást, a benne hívőkért, és az itt hagyottakért. Persze nekik nagyon fájdalmas lesz átmenni azon az időszakon, sokan belehalnak majd.
  De akkor is itt van , itt lesz kegyelme az utolsó pillanatig. Míg el nem jön személyesen Jézus, és be nem fejezi a történelmet.

  1. Hello Gyuszika!

   En is sokaig igy gondoltam. Sajnos azonban ra kellett jonnom, hogy ez a kevesebb mint 200 eves (tev)tan inkabb a megtevesztes veget jott letre eros hatterhatalmi tamogatassal.
   A megtevesztes lenyege: Ha eljon az AK, akkor a nagy nyomi elotti elragadtatasban hivok azt gondoljak, hogy ez nem lehet az AK mivel meg nem ragadtattak el, ezert is sikerul sokakat megtevesztenie.
   Szoval nem vagyok a filmtol elragadtatva…
   udv
   z

   1. Akkor jó bohóckodást az antikrisztussal (már ha az egy valós személy lesz) , én nem leszek itt 🙂 Ahogy Énókot elragadta Isten, úgy fog minket is. Egy jó könyve, filmbe semmi nem kerül bele csak úgy, célja van, nem véletlen. Már pedig a Biblia “egy nagyon jó könyv”. Minek került bele Énók már rögtön az Mózes első könyvébe? Csak úgy? Isten szórakozott és hopp, elvitte? És pont? Dehogy. “Akinek van füle, hallja.” Még az özönvíz előtt elvitte Énokot mert Istennel járt. És megmentette Noét és családját is az ítélet elöl a hitükért. Csodálatos képe ez az elragadtatásnak és majd a Krisztus eljövetelének, az ítéletnek és az új földnek. Hisz az ige is mondja, úgy lesz mint Noé napjaiban….”

    1. Egy gyönyörű előkép és párhuzam,

     Énok – elragadtatás
     Majd Noé és a “bárka”….

     Ma ki a bárka? Jézus.

     Előbb kiviszi övéit, elragadja….
     Majd jön ítéletet tartani, és akik benne voltak, a bárkában, elhunytak feltámadnak és megy vele mindenki, aki abban a 7 évben tért meg.
     Nem kell ezt túlragozni.

     ÉS még valami.
     Tudjuk, hogy a nagy nyomorúság 7 éves periódus lesz.
     És ha Jézus akkor jön vissza, a végén (még szó van valami utolsó 1342!?? vagy mennyi napról is, hogy érdemes lesz kitartani), AKKOR PONTOSAN tudjuk majd mikor jön vissza.

     Viszont az ige azt mondja, hogy azt a napot és órát senki nem tudja.
     Akkor ez mire szól? Hát mi másról, mint a felkapásról, az elragadtatásról.

     Nem kell itt variálni.

    2. Az Ószövetségben ketten ragadtattak el: Énókh és Illés. Egy kicsit belemagyarázásnak tűnik, hogy egyikük a majdani titkos menyasszonyrablást jelképezi, amiről sem Jézus nem beszélt, sem sehol nem olvasunk az Újszövetségben. Bár tudom, ez a népszerű elképzelés ma a legtöbb keresztény számára. Csak nehogy kiderüljön, hogy ez is a megtévesztés része, és sokan megbotránkozzanak, amikor eljön az üldözés/antikrisztus, mert ők nem erre számítottak, nem ezt mondta nekik a pásztor 😉
     http://utolsoidok.weebly.com/titokban-haacutenyszor.html

    3. Az Ige valóban azt mondja, hogy úgy lesz, mint Noé napjaiban, nem úgy, mint Énókh napjaiban. Nézz utána: Énókh már nem élt (a földön), amikor Noé megszületett 😉 Jézus egyértelműen Noé napjairól beszél a Máté 24-ben, és arról, hogy az menekült meg, aki a bárkában volt.

   2. Szia Gyuszika,

    Csak röviden írok, mert Thea anyánk tényleg jogosan beterel minket a klubba. 😉
    Nem mondtam, hogy nem lesz elragadtatás, csak máskorra teszem.
    Énok az Özönvíz elöl ragadtatott el.
    Noé szintén az isteni itélet elöl menekült meg.
    Jézus a Mt 24 ben pont erről beszél.
    Az AKi üldöztetés nem összmosandó az Isten/Bárány hargjával. Míg az elsőt nem usszuk, meg a másodikat igen. Lásd Noé/Lót.
    Az elragadtatás a kettő hatarán lesz.
    20 évig én is így gondoltam, mint te, így megértelek. 🙂
    Talán Thea küldte először:
    http://bibleprophecytalk.com/prewrath-rapture-video/
    Érdemes áttanulmányozod.
    Ha magyarul érdekel, akkor kénytelen vagy beérni az én összefoglalommal:P :
    http://parousia.blog.hu/2014/08/11/a_harag_elotti_elragadtatas_bemutatasa
    /Z

    1. Kedves Zoli!

     Mi a “bánatnak” lenne “haragelőli” elragadtatás, ha AK idejében minden kereszténynek a fejét veszik, akiket elkapnak!? Ha Isten haragja csak pár hétig tart, de előtte teljes gőzerővel öldösik a keresztényeket, és azokat, akik nem imádják, és nem veszik fel a fenevad bélyegét! Akkor mi értelme lenne annak, hogy Isten azt mondja, hogy “na, aki eddig túlélte, azt most felragadom…”?! Ráadásul, ha nem a Szent Lélekkel telt eklézsia az, aki miatt AK nem jelenhet meg, amíg az a földön van, akkor már nem is olvashatunk az Igében arról, hogy bárki az Úr második eljövetele előtt elragadtatik, vagy feltámad! Hiszen arról ír a Jelenések könyve, hogy miután az Úr visszajött, lezárta az armageddoni csatát, HP-t, és AK -t a tüzestóba vetik, sőt, még a Sátánt is előbb megkötözik, csak akkor támadnak fel azok, akik a nagy nyomorúság alatt éltek, és akiknek a fejüket vették Jézusért, és Isten beszédéért! Itt nincs szó semmilyen élők elváltozásáról ( akik a Krisztuséi voltak!), se arról, hogy a levegőégbe ragadtatnak Jézus elé, …se, semmi ilyenről!

     Jel. 19,20 És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
     A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
     Jel. 20,2 És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,
     Jel. 20,3 És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
     Jel. 20,4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

     Vagyis, ha lesz elragadtatás, az csak a nagy nyomorúság előtt lehet, vagy pedig nem lesz!

     Ha ez az igevers is nem arról szól, akkor arról kell, hogy szóljon, amikor az utolsó ítélet lesz!
     Ján. 14,2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

     Mert a Jelenések könyvében ( amihez nem lehet se hozzátenni, se elvenni belőle) csak azok támadnak fel, akik AK ideje alatt lettek mártírok!

     Viszont itt azt írja az Ige, hogy van egy hatalom, aki visszatartja AK megjelenését, akinek el kell tűnnie az útból! Márpedig csak a Szent Lélek az, Aki által hatalmat kapunk, az Úr Jézus nevében a Sátán felett.
     2Thessz 2,6 És most tudjátok, hogy mi az (a hatalom), amely őt (az Antikrisztust) visszatartja úgy, hogy csak a maga rendelt idejében jelenjék meg.
     ?Mert titokban munkálkodik már a törvénytelenség; de nyíltan csak akkor jelenik meg, amikor eltűnik az, aki az ő megjelenését még hátráltatja. És akkor megjelenik majd a törvénytelenség embere, akit az Úr Jézus megöl majd szájának leheletével, és megsemmisít majd az ő eljövetele és jelenléte által.

     Viszont, a Szent Lélekről az van írva, hogy nálunk lakik, és velünk marad örökre….! Vagyis, amíg a Szent Lélek itt van a földön, addig nem léphet fel AK! Viszont nélkülünk, az eklézsia nélkül, nem megy a Szent Lélek sehová….!

     Az a trombitaszó, az nem a jelenések könyvi 7. trombitaszó.

     Van, amelyik a végítéleté, van, amelyik az elragadtatásé, és van a 7, és a hetedik, sőt, amikor az Úr visszajön, akkor is az fog szólni!
     ?

    2. Kedves Ida!
     A fenti linkeken majd minden altalad feltett kerdes megvalaszolasra kerul.
     udv
     Z

    3. Kedves Zoli!

     Jaj, Zoli! Ismerem, de itt csak össze vannak kuszálva az Igeversek, és a magyarázatuk se áll meg.

    4. Kedves Ida!

     1,10 És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki MEGSZABADÍT MINKET AMAZ ELJÖVENŐ HARAGTÓL. (1.Tess. 1:10)

     – Hogy lehetséges ez akkor, ha az AK ?fejét veszi a Jézus bizonyságtevőinek??
     Ez az AK 7 éves időszakának első felében lesz! 3,5 év vége felé.
     Jézus által ?felvitetik? az Eklézsia! (DE EZ MÉG NEM A ?HARAG? IDEJE !!!)
     Ez után fogja az AK. a TELJES HATALMÁT megkapni! ? amikor a Krisztuséi már nem lesznek a Földön!

     – És mikortól kezdődik az a ?HARAG? ami már valóban az Istentől jövő büntetése a hitetleneknek?
     (Mert eddig csak a Gonosz kínzását szenvedte az emberiség, – saját bűnei miatt !)
     Az AK második 3,5 évétől kezdődik.

     – Mi lesz ez a büntetés?
     Az a TŰZ, amelyről Ezékiel 20: 45-49, Jelenések 8:5, is beszél.
     3,6 Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
     3,7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, TŰZNEK TARTATVÁN FENN, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 2.Péter 3:6-7

     Szeretettel: Erika

    5. Kedves ERIKA!

     Jel. 20,4 És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, ÉS NEM VETTÉK ANNAK BÉLYEGÉT homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

     Szerinted ez AK idejében lesz?!

     AK megjelenését Ki tartja vissza? A “tíz szűz” példázatában ( akiknek mindnek volt mécsesük) hányan mentek be a menyegzőre?

     A Jelenések könyvében hány gyülekezetnek mondja az Úr, hogy sietek hozzád hamar…! És mennyinek, hogy tartsa meg ami nála van addig, amíg vissza nem jön? Csak “az asszony fiúgyermeke” ragadtatik Isten királyi széke elé, az asszony itt marad a pusztában.

     “? Hogy lehetséges ez akkor, ha az AK ?fejét veszi a Jézus bizonyságtevőinek??”

     Mert nem mindenki ragadtatik el, csak akiknek van olajuk a lámpásukban…! És, készen állnak, amikor megjön a vőlegény! De azok a szüzek is hívők, akik kinn maradtak. Mert nekik is van lámpásuk, és a vőlegényt is várták. ( Csak balgák voltak…!) Továbbá, szerintem ez az esemény (ha lesz) , sokak megtérését fogja jelenteni. ( Persze ez már nem olyan megtérés lesz, mint a kegyelem korszaké.

     “Ez az AK 7 éves időszakának első felében lesz! 3,5 év vége felé.
     Jézus által ?felvitetik? az Eklézsia! (DE EZ MÉG NEM A ?HARAG? IDEJE !!!)
     Ez után fogja az AK. a TELJES HATALMÁT megkapni! ? amikor a Krisztuséi már nem lesznek a Földön!”

     Erika! Elragadtatás ügyben én is erről az időpontról beszélek! Csak az a nagy nyomorúság ideje. Mert amikor a “fiú-magzat” felragadtatik, a Sátán, és angyalai levettetnek a földre….! De, AK egyébként, csak 3 és fél év hatalmat kap, nem 7-et. A Jelenések könyve elég egyértelműen ír róla. Az a dánieli 2 igevers, amely erről az utolsó 7 évről szól, nehezen érthető, de van olyan fordítás, amelyikben jobban az.
     A 7 év, kétfelé van osztva. Az egyik fele Jézusé, a másik az AK-é. Közte pedig a gyülekezet korszaka. Jézus nyitja, AK zárja.

     Dán 9,26 És a hatvankét hét után kivágatik a felkent, éspedig nincstelen; mind a várost, mind a szentélyt elpusztítja a fejedelem népe, aki jön, és vége lesz az özönben, és végig háború lesz, pusztításokra határozva.
     Dán 9,27 És erőt vesz a sokak vallásán egy hétig; és a hét felén megszünteti a vágóáldozatot és az ételáldozatot, éspedig az iszonytató utálatosságok szárnyán, és az elhatározott megsemmisülésig, mely kiöntetik az iszonytatóra.

     Dán 9,26 A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat.
     Dán 9,27 Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.

     Dán 9,26 És hatvankét hét után megöletik a Krisztus; * és nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. ** És egy nép jövendő fejedelmével a várost és szentélyt széthányja; *** ennek vége pusztítás, **** s a had elmultával az elhatározott végpusztúlás. *****
     Dán 9,27 De az egy héten * sokakkal megerősíti a szövetséget, ** és a hét felén *** elfogy az eledel- és egyéb áldozat; **** és leszen a templomban a pusztaság utálatossága, ***** s fogytig és végig megmarad a pusztúlás. ******

     Az Úr vetett véget s mindennapi áldozatnak, mert az Ő egyetlen áldozata elég volt az egész világra nézve. És, mivel Ő megáldoztatott, ezzel eltörölte az Ószövetségi áldozatokat, amelyek egyébként is rámutattak.
     Azután a következő fejedelem népe ( rómaiak) eltörölték a várost, és a szentélyt , felállították benne a pusztító utálatosságot, majd pedig felgyújtották, és lerombolták. És, ekkor szétszórattak a zsidók a világban!

     Az AK-ról pedig ezt írja az írás, hogy ” és beül Isten templomába, Istenként mutogatva magát. ”
     2 Thess. 2,4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

     Még amikor a zsidó Templom újjáépítéséről beszéltünk, akkor én is úgy értettem a próféciát, hogy meg kell, hogy épüljön az, hogy AK beülhessen abba. De most már úgy látom, hogy a “keresztény” templomba fog beülni, Istenként mutogatva magát. ANTI-KRISZTUS-ként ül be.

  2. Talán itt csúszhat meg a gondolat (és meglehet, én értettem félre a mondandódat):
   Krisztus második eljövetele nem azonos az elragadtatással – amennyiben a “És nem a világvége jön, hanem Jézus.” alatt azt érted. Az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt következik be (titokban, Krisztust nem látják, csak az elragadtatottak az esemény után), Krisztus eljövetele az ezeréves királyságot előzi meg (ezt a Jelenésekben olvashatjuk). Míg egyik eseményt felismerhető előjelek sokasága övezi, a másik esemény idejét nem lehet tudni. A második eljövetel viszont nem történik meg addig, amíg néhány másik nagy esemény végbe nem ment. Egyik sem előjele, de időrendben előbb kell történniük. (2 Thesszalonika levél, Máté evangéliuma, Jelenések ír erről)

   “Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
   Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
   Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
   Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
   Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.” (1 Korinthus 15:50?54)
   “Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.
   Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
   Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
   Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
   Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
   Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.” (1 Thessz 4, 13-18)

   illetve:
   “És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
   És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga.
   És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
   És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.”(Jelenések 19:11-16)

   Ha a két esemény egy és ugyanaz, akkor a keresztényeknek át kell élniük a nagy nyomorúságot. Viszont a nagy nyomorúság idején nem olvashatunk Krisztus Egyházáról (Jelenések 6-9 fejezetei), így arra lehet következtetni, hogy Isten ott kifejezetten Izráelnek szentel nagy figyelmet. (Róma 11:17-31 említi például)

   Áldjon az Úr titeket.

   1. A keresztények itt lesznek a Földön az AK uralkodása alatt, nincs elő elragadtatás.
    “utolsó harsonaszóra
    ?Ime, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.?

    Nincs elő elragadtatás nem is volt nem is lesz, főleg nem titokban!

   2. Kedves Páál!

    Örömmel konstatálom, hogy “remekül jól érted”. 😀

    Szeretettel: Erika

  3. ” Nem azt kérem, hogy VEDD ki Öket a világból, hanem ÖRIZD MEG öket….!” – by Jézus. 🙂

 8. Valamelyik éjjel egy keresztény családot( ukrán menekültek 4 gyerekkel akik rettegtek ha bárki közelített feléjük) előállítottak.
  A családapa nem volt hajlandó levetni a felsőjét mások előtt, de megtette négyszemközt egy rendőrtisztnek.
  Nem volt rajta ép rész feketére és lilára volt verve.
  Elmondta hitéért kínozták, verték. Most mindenüket hátra hagyva éjjel szöktek hazánkba.
  Ez már itt van a határnál!

 9. Képtelen vagyok felfogni, miért kell a keresztényeket gyűlölni. Nem gyilkolják le azokat akik Jézusról ocsmány karikatúrát közölnek. Nem hirdetnek dzsihádot a muzulmánok és a zsidók ellen, nem űzik ki a palesztinokat a saját földjükről, nem bombáznak iskolákat, nem köpködnek le rabbikat karácsonykor (mint a rabbik a keresztényeket purimkor).

  Nem csinálnak semmit! Még csak templomokat sem építenek a mecsetek közé és csak csendben mernek imádkozni azokban a kis öreg keresztény templomokban, amit még nem gyújtottak fel. Oda, a lépcsőkre “csak” a szemetet hordanak.

  Miért? Miért? A keresztények nem provokálnak egyetlen vallást sem, legfeljebb igyekeznek elkerülni a konfrontációt.

  Ki az vajon, akinek ennek ellenére mégis érdekében áll a keresztények elleni uszítás?

  Csak nem az, aki létrehozta, pénzeli a mai napig az Al Kaidát és az ISIS-t!

  “Cui pr?dest scelus, is fecit!”

  Könyörgöm, gondolkozzatok, ne csak siránkozzatok. 🙁

  1. Kedves SOFI!

   “Csak nem az, aki létrehozta, pénzeli a mai napig az Al Kaidát és az ISIS-t!…”

   A keresztényeket, már Pál is üldözte, még mielőtt nem lett az ő is. De, már ő is úgy tanulta…! És utána, még a “keresztények” is üldözték a keresztényeket….! A keresztény üldözés az, ami nem politikai, hanem szellemi okból történik.

   1. Kedves Szofi! A sátánnak áll érdekében, egy ateistával miért foglalkozzon, mikor már megnyerte magának és a befolyásolja őket. Neki a hívők lelke is kell, ő mindannyiunkat elakar pusztítani: legyen az akármilyen vallás felekezet tagja vagy ateista……

    Az elit és akik támogatják ezeket a gyilkos szervezeteket:

    János Evangyélioma 8. rész idézet: Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

    1. És azt se felejtsük el, hogy az antikrisztus már köztünk van él, s már most is ő irányít a háttérből, még nem fedte fel magát mert még valami visszatartja: Dániel: “1Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz.” Viszont hű csatlósa ki már készíti elő az utat, a hamis prófétát már lehet látni, sokan nem ismerik fel.

  2. Siránkozásra semmi ok. Aki siránkozna, vegye elő a Bibliáját, hátha ott is megvan a hegyi beszédben, úgy mint az enyémben: Máté 5.10-12. Nyolc boldogság, a nyolcadik 🙂 TÉNYLEG !

   1. Nem siránkozik senki sem. Kimondja mindenki azt amit gondol, ami a szívét nyomja, igazságtalanságot, amit sokszor nem lehet elviselni. Nem vagyunk egyformák egyáltalán.
    Mindenkit tiszteljünk meg azzal, hogy végighallgatjuk még ha nem is gondolja jól, de azt feltételezni, hogy itt csak annak van szava, aki úgy gondolja, hogy neki igaza van az nagyon téved.
    Aki valamit tud az nem jelenti azt, hogy mindent tud!
    Mindenki verheti a mellét, hogy neki mennyit adott az Isten, nem más kárára kell vele sáfárkodni és másba belefojtani a szót!
    Mindenkinek annyit adott, amennyit szánt és mindenki úgy gazdálkodik vele, ahogy tud, teheti.

  3. Ida lejjebb írta, helyesen a római korra utalva, Néró üldözésére – hamis indokkal. hogy felgyújtották Rómát – “ÉLETVITELÜK VÁDOLTA AZ ÖVÉKÉT”.
   Tudod, akárhova “csöppenek” – költözés, egyebek – valahogy ugyanez van, szembekerülök abszolút JÓ AKARATOM és tetteim ellenére: kimutatom a hibát, a bajt (az önzést, a bűnt) mint a lakmuszpapír !

  4. Azert utaljak a keresztenyeket annyira, mert nagyon melyen, az onigazolo hazugsagok retegei alatt nagyon is tudjak h Jezus valoban az, Aki, es minden egyes kereszteny megjelenese, de mar a szo emlitese is emlekezteti oket erre. Miert gyulolnel valamit ami nyilvanvaloan nem igaz? Vegyel fel egy satanista polot, kutyat nem fog erdekelni v meghokkenteni. Vegyel fel egy megfeszitett Jezus polot es az emberek rosszul lesznek. Nemreg voltam egy konnyuzenei koncerten ahol a hatterben random kepek/jelenetek mentek oriaskivetiton. Lement egy resz a Passio cimu film Jezus szenvedeserol, tomegevel vonultak ki az emberek. Hanynak tole mert tudjak h becsapjak magukat valahol nagyonmelyen

 10. Nos.
  Hiszem, hogy nincsenek véletlenek.
  lásd: Franciaországban a robbantások.

  és
  és???
  az utánna lévő NETANJAHU-miniszterelnök nyilatkozata:
  IZRAEL MINDEN ZSIDÓT TÁRT KAROKKAL VÁR 😀
  Európában franciaországban él a legtöbb zsidó.

  TEGYÉTEK MÁR FEL A KÉRDÉST,
  MIÉRT FRANCIA országban történt mindez ?
  ugye- ugye…

  MERT :
  szeretnék hogy minden zsidó otthon legyen, és akkor utánna jön az ,amit
  már tudunk.
  Sajnos, szerintem elindultak a dolgok.
  Amiről Jézus is beszél…beszélt.
  hogy:
  NAGY NYOMORÚSÁG LESSZ….
  olyan , amilyen még soha sem volt.
  🙁

 11. A színek alapján úgy látom, errefelé “súlyos” kategória jellemző 😉
  Mégis nagy öröm, hogy a súlyosság ellenére terjed az evangélium, ezt tapasztalom, csak más eszközökkel, mint Európában.
  Magyarországon (Európában/USA-ban) még nyitott ajtók vannak (ki tudja meddig?), ezt kell Isten népének kihasználni, amíg lehet. Ezért is szoktam imádkozni.

  1. Érdekes, de nekem az jutott eszembe megint , hogy köbe ért a földön az üldözés, és visszatér Európába, és Amerikába. ( Az AK országaiba…)

 12. Nos igen tényleg van üldöztetés,elég sok országban. Nem vonható kétségbe. Viszont megfigyelhető az is, hogy azokban az országokban van a legnagyobb üldöztetés, amelyek valamilyen oknál fogva ellenségnek tekintik a nyugatot beleértve az USA-t is. Gondolok itt Libiára(ugye szétlőttük),Algéria(a franciák kiviselték ott magukat sajnos),az Arab félsziget(ugyancsak szétlőve),és még lehetne sorolni. Nem lehet azon csodálkozni, hogy haragszanak a keresztényekre, mikor a nyugat milyen bizonyságot tesz hitéről (főleg azokban az országokban). Nem akarom őket védeni, de ha a nyugati keresztények elhatárolódnának pl. attól,hogy a NATO- kénye kedve szerint lövöldözzön, és attól hogy egyik nagyhatalom Istennek képzeli magát, lehet hogy másképp néznének a keresztényekre sok helyen. Persze az is lehet, hogy az üldözés nem szünne meg,de egy próbát mindenképp megérne.

  1. “és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért”
   Nem a nyugat miatt… 🙁
   Biztos van olyan is, illetve sajnos tudjuk, hogy mennyi szörnyűséget követtek/követnek el Isten nevében és keresztények is tesznek sok butaságot, de Jézus szavai egyértelművé teszik az igazi okot.

   1. Az igaz hogy az Ő nevéért külön fognak üldözni. Viszont az a helyzet szerintem, hogy jelenleg jórészt azért üldözik bizonyos országokban a keresztényeket,mert azonositják őket a hóditokkal, és valahogy revansot akarnak adni. Persze ezt akkor tudnank meg, ha nyiltan ki mernénk mondani, hogy ami folyik demokratizálás cimszó alatt az legtöbb esetben gazemberség. Persze ezt mostanában nem fogjuk megtudni, mert a szálak eléggé össze vannak fonódva.

    1. És ha a keresztnység követelné, hogy vonják ki a csapatokat mondjuk Irakból,Libiából,stb,stb.

    2. És a keresztények “követelése” hogy zajlana le …? és milyen eredménye lehetne?
     A “követelés” és a “kényszerítés” között hatalmas a különbség!
     – A következmények nélkül járó követeléseknek nincs hatása és eredménye.
     – kényszerítés pedig nem egy békés folyamat, és nem is keresztényi!

    3. Nem mindig az azonnali válaszra kell várni, de egy kicsit furcsa az hogy ritka kivételektől eltekintve igazából nem nagyon itéljük el azt amikor bevonul ide-oda a Nagy szövetség aminek mi is tagjai vagyunk.
     Ami azt illeti van egy mondás: A nyulat bokrostól lövik. A mi esetünkben azokban az országokban egy kalap alá vesznek mindenkit aki keresztény azokkal akik a keresztény nyugatról jönnek támadni.

    4. “…igazából nem nagyon itéljük el azt amikor bevonul ide-oda a Nagy szövetség aminek mi is tagjai vagyunk.”
     Megítélnénk, csak az a baj, hogy nincs kinél … A “kisemberek hangját” nem hallja meg senki! Nem is kíváncsi a véleményükre senki. Sőt … “belefojtják a szót, ha csak kinyitja a száját …” Olyannyira, hogy még a saját életünkbe sem lehet beleszólásunk.

    5. Ezek az események csak felszabadítják az addig elfojtott indulatokat. Mondvacsinált okok az üldözésre. ( Mindenki tudta, hogy Néró gyújtotta fel Rómát, de milyen jó ok volt arra, hogy megszabaduljanak a keresztényektől, akiknek az életvitele vádolta az övékét…!) Eddig is együtt éltek a keresztényekkel ezekben az országokban, és semmi konkrét (fizikai ) problémájuk nem volt velük. Ilyenkor viszont a Sátán “minden probléma okozójának” tünteti fel őket, és a “végső megoldást” hirdeti nekik.
     Mát. 24,9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
     Ján. 15,21 De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
     Ján. 15,20 Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.

   2. Az a keresztény aki gyilkolt a múltban és fog a jövőben Isten nevében, valójában a saját érdekében (pl. inkvizició), azt ne keverjük ide, az nem keresztény, még ha annak is hívta magát. Persze az Ószövetségben voltak alkalmak mikor maga Isten parancsolta meg egy-egy nép kiirtását, és BŰN volt ha az övéi nem tették. De az mindig az élet védelmében történt. Ha nem tették volna meg, akkor ma nem lenne jövőnk és mi sem lennénk, mert kipusztították volna a zsidóságot. És persze ítélet volt azokra nézve, akiket megöletett Isten, lejárt az idejük, kiirtandók voltak. De mióta eljött Jézus, ennek vége. Ma nem mondja senkinek sem, hogy irtsd ki ezt és azt a népet. Ha bejön egy gyilkos a lakásodba és neked megy vagy a gyerekednek és te leszúrod, az is más eset, az is az élet védelmében van.

    1. Kedves Bélabá!

     “Sajnálom azokat, akiket érintenek szélyesen az üldözések, mert tényleg ők nem tehetnek arról, hogy mi hogy állunk hozzá az eseményekhez.”

     MI csak egyféleképpen állhatunk hozzá, de így hozzá KELL állnunk!
     NAPONKÉNT IMÁDKOZNUNK ÉRETTÜK!
     Hidd el, az imáinknak nagyobb ereje van, mint a “legmodernebb” hadseregnek !!!

     Szeretettel: Erika

   3. Sajnálom azokat, akiket érintenek szélyesen az üldözések, mert tényleg ők nem tehetnek arról, hogy ni hogy állunk hozzá az eseményekhez. Mert ki kell mondani azt is hogy például a magyar katona ne Irakban védje a hazáját,hanem itthon, először itthon kellene rend legyen, hanem ha odamegy bármelyikünk,és el kezd okoskodni csak üres locsogásnak fogja bárki tekinteni legrosszabb esetben felforgatásnak. Na de ott van pl. a kopt keresztények esete: Egészen mostanáig viszonylag jól voltak Irakban, egy hazában a muzulmánokkal, de mióta betette a lábát a Nagy Tesónk(Amerika), azóta napról napra súlyosabb,sajnos.

    1. “Egészen mostanáig viszonylag jól voltak Irakban, egy hazában a muzulmánokkal”
     Ez a “viszonylag jól” nem igazán állja meg a helyét, de ezt lehet, csak akkor tudnád meg, ha ott élnél 😉 A koptok helyzete nem igazán az Usától függ. Egyiptomban pl. az USA nagyban támogatta Morszit, aki alatt lényegesen fenyegetettebbé vált a keresztények helyzete. A mostani elnöknek nem örül az USA egyáltalán, ő mégis elfogadóbb a keresztények felé (legalábbis egyelőre), ugyanakkor ez sem jelenti azt, hogy a koptok és a muszlimok viszonylag jól elvannak egymással, mert az ellentétek bármikor, egyik pillanatról a másikra kiéleződhetnek.

 13. Mindenki ellátja a feladatát, mint a sakktáblán, különböző posztokon beosztva teljesítenek vagy nem.
  Bízzunk az isteni gondviselésben és ne aggódjunk, mert nincs miért, ne legyünk türelmetlenek.
  A tendencia csak felfelé mutathat ,jó prognózis eseményekkel telik kilátásban, mint ahogy olvashatjuk.
  Ennyivel is okosabbak lettünk, a lényegen nem változtat.

 14. A számos banális hiba mellett, amit a keresztények elkövetnek naponta az egyik, hogy nem védik meg hitüket az igét az igazságot.
  Mit is mond a Biblia? ?Ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem attól, aki a testet is, a lelket is az örök kárhozatra taszíthatja.? Be kell vallani, a keresztények gyávák, nem imádkoznak, viszket a fülük, jobban hallgatnak a gonosz lelkek tanításaira, mint az Isten igéjére, olyan alapvető hibákat követnek el, amelyekkel minden keresztényt veszélybe sodornak az egész világon.
  Nem ezt a nem törődöm, elkényelmesedett lelkületet kellene ápolni, nem erre voltunk tanítva.
  Mindenkit értek kisebb, nagyobb atrocitások, amelyekkel el kellett, hogy számoljon lelkiismeretesen.
  Nem csak az amerikai keresztények várják ölbe tett kézzel az elő elragadtatást, hanem a keresztények nagy többsége.
  Hogy ne csak a keresztényeket szapuljam, ez vonatkozik a Krisztus követőkre is.
  Ki kellene állni és megvédeni az igazságot, akár internetes petíciókkal vagy bármi mással. Isten segítségével igenis érhetünk el eredményt, annak ellenére is, hogy reménytelen a helyzet.
  Így volt régen és így van most is. Befog teljesedni, aminek be kell és ennek senki nem fog az útjába állni.
  Az eseményeket viszont enyhíthetjük, ha kérjük Isten segítségét, minden az Ő akarata szerint történik, sokszor nem is érthetjük, hogy milyen szörnyűségekből születnek jó dolgok Isten keze által, de szerintem tehetünk azért, hogy ne minden úgy legyen egészen, ahogy szeretnék, hogy legyen.
  Nem az “ember” oldja meg, mert Isten nélkül senkik vagyunk. Nagyon frusztráló tud lenni, mikor tehetetlenek vagyunk és talán azok is vagyunk minden értelemben, de ebbe nem szabad beletörődni, mert ez a vége!
  Nem anarchia keltésről beszélek nem erőszakkal kell célt érni.
  Sajnálom, hogy a Földet uralhatja ennyire a bűn és a sátán, mintha Isten csak néha szólna/szólhatna közbe, mikor kedve tartja és mi csak csodálkozunk, mint a marhák, hogy ez hogy és miért történt meg!
  Akármilyen kaliberű esemény következik be, nagyon sokan csendben vannak és hallgatnak, mert “minek szólni”? “majd megoldja más, csak én ne kerüljek bajba” ezt pedig odáig fajult, hogy a 80% így gondolja és teszi, annak a maradéknak pedig a “tétlenek” nyomják el a hangjukat, “maradjatok csendben”!
  Tényleg elszomorító mikor ezt látom, hogy ennyire nem törődnek az emberek azzal, hogy hova fajul ez a világ, mintha egy elkerülhetetlen esemény, felé sodródna óceánnyi tömeg a kárhozatba. Jézus vissza jön és vissza is kell, hogy jöjjön és mindegy, hogy hány év múlva, az nem mindegy melyik oldalon állunk majd. Ki milyen értéket tulajdonít egy léleknek, saját embertársának, felebarátjának, azt mindenki döntse el maga.
  “Csak én jussak a mennybe a többi meg kit érdekel”? Egyrészről igaz és sokszor ezt váltják ki belőlem azok, akiket nem érdekel.
  Mindenki menetel a futószalagon a pokolba, mint egy árucikk, annyit ér egy lélek, a másik ember lelki üdve.

  Tanulság: Ne foglalkozz semmivel és senkivel, csak saját magaddal, mindegy úgy lesz, ahogy lesz, nem tehetsz semmit

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend