Tudomány és technika

Ez is a terv része: Az emberek fizikai átalakítása

trans-890x395

Forrás: vineoflifenews.com

Néhány évvel ezelőtt a legtöbb ember még nem ismerte a ?transzhumanizmus? kifejezést. A változás valószínűleg Hollywoodnak és a filmiparnak köszönhetően vált először érezhetővé, az Avatar, a 200 éves ember, a Terminátor, X-Men, a Transzcendens és hasonló filmek megjelenésével. Ma azonban ezek a törekvések nemcsak a filmvászon, hanem a valóságban is jelen vannak.

A Wikipédia a következőképpen definiálja a mozgalmat:

transzhumanizmus a tudománynak és technikának az ember szellemi és fizikai képességeinek fejlesztésére való felhasználását támogató nemzetközi intellektuális és kulturális mozgalom. A mozgalom szükségtelennek és nemkívánatosnak tartja az ?emberi állapot? egyes jellemzőit, mint például a betegségeket, a fogyatékosságot, az öregedést és a (nem önkéntes) halált. A transzhumanisták a biotechnológiákban és más feljövő technológiákban látják a megoldást ezekre a problémákra. Előnyeik mellett ezen technológiák veszélyei, hátrányai is foglalkoztatják a transzhumanista mozgalmat.

A transzhumanista filozófusok szerint azon túl, hogy a fejlődés és javulás vágya alapvető etikai alapelv, az emberiség el fog érni egy posztdarwini állapotot, melyben képes lesz irányítani saját evolúcióját.

A transzhumanisták túlnyomó része nem vallásos, legtöbbjük agnosztikus vagy ateista.

A jelen generációi ugyanakkor szinte vallásos áhítattal tekintenek a transzhumanizmus által ígért jövő felé.

A tavaly megrendezett Globális jövő 2045 nevű konferencián számos tudós, feltaláló, filantrópus és spirituális vezető jött össze, hogy a futuristák számára legfontosabb kérdésekről és feladatokról beszéljenek.

A mozgalom kezdeményezője Dimitri Itskov, orosz multimilliomos azt jósolja, hogy az emberiség 25 éven belül elérheti a halhatatlanságot, mivel szerinte addigra az emberi elme digitalizálása lehetővé válik, de az emberi agyat használó robottestek akár 2025-re megjelenhetnek.

Avatar_milestones2

Itskov jóslatai egészen pontosan egybeesnek a feltaláló és futurista Ray Kurzweil nézeteivel, aki szerint szerint 2029-re a legtöbb ember kibernetikus implantátumokkal terjeszti majd ki a saját testét, a technológiát visszautasítókat pedig alacsonyabb rendű, a gazdasághoz kevésbé produktív módon hozzájáruló emberi osztályként kezelik majd.

?Egyre kevésbé leszünk biológiai lények. Olyannyira, hogy a nem-biológiai részünk dominál majd és a biológiai részünk nem is lesz olyan fontos. A gépi részünk olyan erős lesz, hogy teljes mértékben képes lesz megérteni és modellezni a biológiai részünket. Így, ha a biológiai részünk megszűnik, nem fogjuk érezni a különbséget,? mondta Kurzweil.

Itskov szervezete, valamint számos állami ügynökség, mint a DARPA, a National Intelligence Council vagy az amerikai védelmi minisztérium ma már a törekvés konkrét aspektusain dolgoznak, amelyek magukban foglalják a következőket:

– Virtuális valóság ? Olyan technológiákat próbálnak kifejleszteni, amiben az emberek a Mátrixban látottakhoz hasonló virtuális világban élhetnek.

– Kriogenika ? A kriogenika azt próbálja elérni, hogy az élő embereket lefagyasztja, hogy majd a jövőben, amikor a technológia elég fejlett, újraélesszék őket. Sokan úgy gondolják, hogy a nanotechnológia fejlődésével ez egyszer lehetséges lesz.

– Génterápia ? Valószínűleg ma már mindenki számára ismert. Lényege, hogy a hibás géneket jó génekkel próbálják helyettesíteni. A tudósok azt gondolják, hogy Istenhez hasonlóan képesek ?játszadozni? az élet alkotóelemeivel, annak reményében, hogy javítsanak állapotunkon. Jelenleg számos kutatás folyik az állatok és emberek génjeinek manipulálására.

– Kibernetika – A tanulógépek területe a kibernetika egyik központi munkaterülete. A kutatók olyan tanulóautomaták létrehozásán dolgoznak, amelyek éppúgy mentesítenék az embert a szellemi rutinmunkától, mint ahogyan a számítógépek megtakarítják a numerikus számolást.

– Mesterséges Inelligencia

– Személyiségtabletták ? Folyamatosan zajlik az olyan gyógyszerek kifejlesztése, amelyek segítenek legyőzni a személyiséggel kapcsolatos problémákat, mint például a félénkséget, féltékenységet, vagy erősíthetik a meglévő képességeket, mint a kreativitást, vagy fokozhatják az ember érzelmeit.

– Űrgyarmatosítás

– Molekuláris nanotechnológia és önmagukat sokszorosítani képes robotok ? Ez a technológia atomi pontossággal készülő gépek létrehozását tűzte célul, amelyek képesek saját maguk megépítésére, sokszorosítására, beállítására, javítására, stb.

– Elmekontrol és telepatikus képességek

– Szuperkatonák ? Emberfeletti erővel, mozgékonysággal és gyorsasággal ?felszerelt? katonák.

A transzhumanista mozgalom alapja a szingularitásba vetett hit. A technológiai szingularitás alapját a gyorsuló számítástechnikai teljesítmény jelenti. Ami ráadásul nemcsak úgy szimplán gyorsul, hanem a gyorsulás üteme is gyorsul. A technológiai szingularitás elméletét képviselők szerint ez az exponenciális gyorsulás jelenleg elképzelhetetlen technológiai fejlődéshez vezet, ami szingularitásban csúcsosodik ki: megjelenik a mesterséges intelligencia és Vernor Vinge matematikus szerint ?nem sokkal ezután az emberiség kora véget ér?.

A mozgalom hívői úgy gondolják, hogy az emberiség új korszaka kezdődhet el, amiben bizonyos személyek biológiai testükön túllépve legyőzhetik a világegyetemet. Számukra ez olyasmit takar, mint egy keresztény számára Jézus második eljövetele.

A transzhumanizmus megmutatja, milyen az emberiség Krisztus vére nélkül: Isten ellensége. Ez a mozgalom, aminek kimondott célja megvilágosodást hozni a világnak, Isten céljaival ellentétes irányba halad. A lázadás definíciója ez, és az ember bűnös természetének elkerülhetetlen eredménye.

Isten ugyanakkor már a kezdetben kiutat ígért az embernek a saját maga által létrehozott veremből és az Ajtó mindenki számára nyitva áll. A mozgalom követői nem is sejtik, hogy amit elérni kívánnak ? örök életet Isten nélkül ? egy létező állapot, ahová mindenfajta technológia nélkül, az egyén döntése alapján kerülhetnek.

?Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” Máté 10:28

?Jézus ekkor ezt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” János 11:25-26

[collapse title=”Az Ajtó” collapseid=”UniqueID8″]

Sokszor úgy tűnik, hogy már szinte semminek nincs értelme a világban. Egyre több az erőszak, a gonoszság, hiányzik a szeretet és a megértés. Bár a jelen és az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig (Jelenések 12:12, 17:10) utána pedig egy minden álmainknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.

A végső idők eseményeinek bekövetkezésével Jézus visszatérésének napja is egyre közelebb van, amikor megszabadítja az Övéit: ?Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket; mert elközeledik a megváltásotok [megszabadításotok].? (Lukács Evangéliuma 21:28)

Isten azt ígérte, hogy ?ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében? (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.

?Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!? (János Evengéliuma 14:27)

Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd te is érezni ezt a békességet és szeretnéd tudni mi történik a világban és, hogy pontosan hová is tartunk, vagy egyszerűen nem tudod, kinek higgyél, most azonnal megmegtudhatod az igazságot. Egyszerűen mondd el ezt a rövid imát vagy valami hasonlót, saját szavaiddal:

?Jézus, szeretnélek megismerni. Kérlek, gyere a szívembe és add nekem az örök élet ajándékát. Bocsásd meg a hibáimat, bűneimet és segíts, hogy rajtad keresztül megtaláljam az utam és a válaszokat kérdéseimre. Ámen.?

Elmondtam az imát. Most mi van?

[/collapse]

Előző posztKövetkező poszt

64 hozzászólás

  1. Ez a hír a National Report nevű oldalról származik, ahol kitalált híreket jelentetnek meg szatirikus hangvételben. Tehát a hír nem igaz.

 1. És hogyan fogok a feleségemhez bújni? Érintés satöbbi? Aki ezeket kihagyja az idióta. Nekem nem kell robottest mi a nyavaját kezdjek vele?

 2. Csakegy kérdés azokhoz akik többet tudnak mint én: Az állatoknak is van lelkük?
  A válaszból nagyon sokminden következhet.

  1. Sajnos erre a kérdésre így, nem tudok válaszolni. Az állatokat is Isten teremtette. De, hogy miképp teremtette őket, arról nem számol be a Biblia.
   Egyedül csak az emberről mondja:
   “És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.” 1. Mózes 2:7

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika,

    ugyanezen sorokkal akartam én is válaszolni a kérdésre.
    Az állatokat lélek nélkülinek teremtette az Úr, az emberbe is sajátját lehelte.

    1. Jób írásából valóban úgy tűnik:
     “A kinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.” Jób. 12,10
     De a Prédikátoréból már nem:
     “Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é? “Préd. 3,21

    2. Igy igaz, ahogy idézted! Meg ott a tiltás is, hogy a vért a hússal ne egyétek meg, mert …..”
     1 Móz. 9,4 Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
     ?1 Móz. 9,5 De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.
     1 Móz. 1,29 És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
     1 Móz. 1,30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, AMELYEKBEN ÉLŐ LÉLEK VAN, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.

     ” De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól,”

     Ha pedig csak, annyi lenne az állatok élete, akkor hogyan lenne tőlük bármi is számon kérve….?!

    3. Még ide írnám, kiegészítésül, hogy lelke van az állatoknak, csak “szelleme”, amellyel Istennel kapcsolatba kerülhetnének, betöltekezhetnének, az nincs. ( Mármint, az Ige alapján gondolom, mert nem tudok olyan versről!)

    4. Kedves Paal!
     Én szerintem, nagy különbség van élet és lélek között. Sőt, talán az ember lelke és az állat élete között is. A növények is élnek, de nem úgy, mint az ember, vagy az állat világ.
     Mindenesetre a Biblia tanítása alapján én nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Okoskodni pedig nem szeretnék, sőt, értelmetlen lenne, esetleg hamis útra vezetne.

     Szeretettel: Erika

  2. G.FREEMAN!
   Had segítsek!
   A biblia szerint az élet/élö, a lélek! Ha, meghal vki elveszti a lelkét(!?)=életét!
   ” Amely LÉLEK vétkezik, annak kell MEGHALNIA!” Ezékiel 18:4

   Erika idézetét alaposan olvasva és megértve: ” … és lehelle vala az Ö(ember, Ádám)orrába az ÉLET LEHELLETÉT (nem lelket lehelt!!!) és így lön az ember ÉLÖ LÉLEKKÉ!”
   Magyarul: addig amíg nem lélegzet=az élet lehellete, addig nem volt élö lélek, csak miután a lélegzés által elindult a sejtek gázcseréje/CO2-O2/ kelt életre !

   A kérdésed: – Az.állatoknak van-é lelkük? Ebböl következik, az ami élö lélegzö annak van, ami meghalt, elpusztult, annak nincs!
   Biblia idézetek amik alátámasztják! (Nézz meg több fordítást is!) IV.Móz. 31:28, III.Móz.24:18, és még ez is Jelenések 16:3

   Remélem így már világos?
   Áldás!

   1. Szia Wiiking!
    Ezzel vitatkoznék.
    Az Ezékielből idézett részben a “nephesh” szó szerepel, ami élőlényt, állatot jelent, nem pedig az ember lelkét. A halállal éppenhogy a test szűnik meg, az emberek lelke örök. “Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” II. Kor. 4:18

    1. Thea!
     Vitatkozhatunk? Nem javaslom, inkább derítsük ki (ha lehetséges), hogy mi az igazság! Ezt sokkal értelmesebbnek, konstruktívabbnak vélem!
     A héber nyelvészet – bevallom- nem erösségem! A “nephes” és “pszüché” szavak alkalmazása az Írásban, nekem – logikailag is!- a lélek és szellem fogalmát fedték le!
     A lélek(nephes)szót mindig az élö/élettel (emberi, állati) kapcsolatban találtam! Ezért vettem a “bátorságot” és utaltam rá!

     De, ha tényleg értelmesnek tartod e kérdés tisztázását, utána nézek a kedvedért!

     Áldott napot!

    2. Tudod, hogy a vita ezen az oldalon konstruktív párbeszédet jelent. 🙂
     Igazából, ha az Ige egészét nézed láthatod, hogy az ember “élő lélek”, aki a földi lét idejére kapott egy testet (Jézuson keresztül pedig majd új testet is kapunk). Az igazi lényed, nem a testedet alkotó molekulákat jelenti, és ez az igazi “te” örökkévaló. A kérdés mindig az csupán, hogy ki hol tölti ezt az örökkévalóságot. Istennel vagy nélküle.

  3. Tisztelt G. Freeman,

   Szerintem kérdésedre egyszerű a válasz. Tekints bele példának okáért egy kutya szemébe, a válasz ott lesz. Részemről úgy vélem van lelkük. Persze nem emberi, de van.

 3. Kedveseim!

  Van egy Ige, amit “mindenki” figyelmen kívül hagy:
  “És monda az Úr: Ne maradjon az ÉN LELKEM örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.”
  1. Mózes 6:3

  Az ember az Isten Lelkével el élhet (Isten jóváhagyásával) akár 120 évet is.
  Aki azon mesterkedik, hogy ettől tovább is éljen, az az Isten Lelkén szeretne “erőszakot” venni.
  A “sikere” nem garantált …

  Szeretettel: Erika

 4. Ez az egész egy agyrém – játszhat az ember istent de akkor is egy semmi istenke marad itt a földön- mesterséges intelligencia? ugyan kérem, ne nevettessenek. Még azt se tudják miképp működik az emberi szellem.Mi a szerepe az agynak pontosan és mi a szerepe….. -egyáltalán mi is a lélek?…. és akkor annak mi a szerepe?

  Azt gondolják a tudós fantaszták hogy azért mert előállítanak egy számgépszerűen beprogramozott robotot akkor már ez alapján embert is módosítani lehet? Marhaság ha csak nem a felső tízezer fogja nyomkodni a gombokat és irányítani a rabszolgának, vagy gyilkoló gépezetnek készült ember utánzatokat..

  Halhatatlanságot? az a mesében igaz a valóságban soha ,-még ha minden szervet ki is lopnak egészségesekből csak azért hogy Egyesek tovább élhessenek. A sejtöregedést azt soha nem lesznek képesek leállítani, mert a test-léleklelassulását se lesznek képesek megállítani csak esetleg kitolni a megállásának” idejét.

  Aztán a léleknek is meg van az az ideje az élet során amennyit itt kell maradnia a testben ha azt kitölti és elég erőssé válik, többé már nem képes a testben maradni, bármennyire is machinálnak a biológusok, mivel a test-energia vagy is a testlélek gyengül ha tetszik ha nem a test-energiának gyengülése nem képes a lelket megtartani.– de maguk a testet felépítő sejtek se bírnák elviselni a felerősödött energiájú léleknek erejét

  Honnan tudom? A saját megtapasztalásaim és kísérleteim alapján. Az én lélek energiám nagyon erős volt mindig és egyre erősebb lett és ha én bárkinek a testére sugároztam koncentrálva az ujjam hegyéről akkor nem csak az én körmöm lett égett , hanem annak a bőre is akire sugároztam. Ha egy parányi pókra sugároztam, akkor az kiszáradt leestek lábai és porrá hullott szét. Amikor nagyon erős voltam akkor a közelségem megzavarta a rádió, a tv adást de megbolondultak az elektromos készülékek is.

  Tehát ne akarjon az ember Istent játszani,mert akkor még a robotjai is megbolondulnak. Az élő testnek sejtjei pedig szépen kiéghetnek,mert az élet nem bírja ki ha az élet túl-sokáig él s ennek révén, a lélek túlzottan sokáig erősödik– szabályosan elpusztítaná az agysejteket és minden sejtet.
  Tanulja meg az ember azt, miképp javíthatja meg amit elrontott, tönkretett a testben amit egykoron a Teremtés tökéletes működő életnek alkotott.

 5. A cikk abszolút nem rossz. De kissé utópisztikus, mert én magam úgy vélem, ezekre már nem lesz idő. Mindent képesek előállítani technológiai értelemben.
  Ellenben azt a bizonyos “szikrát” soha, mert nem “istenek”. Ennek ez a lényege.

  1. Üdv Zsolt!
   Miért lenne utópisztikus? és mire nem lesz idő? 😀 a gyötrelmek kezdete még csak most kezdődött. A jelenések könyvében nem volt leírva, hogy avatar-ok lesznek mindenhol és hogy erre a szintre el kellesz jutni. Vannak valahol, de tovább nem jutnak, mármint amennyi meglesz nekik engedve, egyébként a mark of the beast a lényeg és a hologram dolog pedig már létezik legalább is star trek-es formában 😀

   1. Üdv. Dávid,

    Őszintén szólva magam részéről amondó vagyok, már így is túlságosan sok minden meg lett engedve számukra…sok minden.
    Ezért sem használom már mostanság nagyon az internetet. Túlnyomó többségében csak a szenny, a düh, a gyűlölet, az abnormalitás stb terjed. Igen tudom, ez is írva vagyon. Semmi kétségem afelől, – hogy ez az ún. virtuális háló is az Ő találmányuk. Amikor példának okáért egy híres videómegosztóra kattintok, és szinte az arcomba tolják az “újkori-nőt” 8 331 337 számú nézettséggel, nagyon elkeseredek. Ez pedig ahogy említettem csak egy példa.

    Az is egészen bizonyos, Isten nagyon türelmes.

    Isten áldjon!

    1. ZSOLT!
     Tudjuk, hogy sokkal rosszabb lesz, ez még csak a kezdet. Mennyi nyomorúság van-e világon nem? Sokszor van annak értelme, hogy filozofálsz valamin és túlságosan beleéled magad beteg empátiával és mikor kilépsz az utcára mintha törölnének mindent? Gondoltad volna, hogy ilyen nehéz a mindennapi kereszt? pedig az igaz keresztények lételeme a szenvedés. A sátán azt akarja, hogy feladd és kiölje belőled a szenvedést. Addig jó míg gyötrődsz, akkor van baj ha már nem. Csak vess egy pillantást a mai értékrendre, mint ahogy írtad is! Örülj neki, hogy ezt látod, látod a különbségeket, van még értékrendet és érzelmeid, amit Isten lehelt beléd! Mikor csak ülsz és harcol benned a gyötrődés és a gyűlölet! Ja, hogy annak nem szabad lenni, azt értem, csak kérek hozzá egy kis útmutatást, mert sokszor nem elég a Biblia. Nem szégyen kimondani, hogy Jézus kereszthalála nem elég motiváció?(tisztelet a kivételnek) Mennyire vagyunk mi érző lelkek? ennyire, hogy el is feledjük? Igen én elfeledem, bevallom egy szar ember vagyok(nem keresztény, attól messze vagyok) Hogy mennyire ítélem el saját magam és miért? Ne legyek kicsiny hitű és elbizakodott? Annak megvan az oka. Isten isteni mércével mér és ma különösen nehéz teljesíteni, amit elvár Isten. Mentek tőlünk okosabbak, szebbek, bölcsebbek, meggyötörtebbek a Pokolba nem? Ennyi mára.
     Nézz csak meg ezt a videót és megérted. http://www.youtube.com/watch?v=FWVXnzpkBCs

   2. Kedves Zsolt!

    “A jelenések könyvében nem volt leírva, hogy avatar-ok lesznek mindenhol és hogy erre a szintre el kellesz jutni.”

    Nekem valami “kimaradt az életemből” – így nem tudom, hogy mik is azok az “avatarok” amiről beszélgettek, bár már több helyen is olvastam.
    Kérlek, tarts nekem egy rövid “gyorstalpalót” hogy pótolhassam a hiányosságaimat.
    (Bocsánat a tudatlanságomért.)

    Szeretettel: Erika

    1. Csak röviden.

     Egy robot/kiborg (vagy nevezze ki minek akarja) testbe átültetett emberi szellem/tudat/lélek.
     Hát nagyon tömören ennyi.

    2. Ez a válasz, viszont elém hozott egy Igét:
     “Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.”
     Jelenések 6:9
     Továbbiakban, (7-11 versek) pedig a “sáskákat” emberhez hasonlónak írja le.
     Érdekes egybeesés.

    3. kedves FREEMAN Amit írtál “Egy robot/kiborg (vagy nevezze ki minek akarja) testbe átültetett emberi szellem/tudat/lélek.””
     Hát nagyon tömören illúzió, fantasztikus témának való de a valóságban soha nem megvalósítható!

     Miért nem? mert ahogy Te egynek vetted ezt –“szellem/tudat/lélek.””–a hármat épp így egynek képzeli maga a tudomány is— holott a három teljesen különböző.
     A szelleme az élőnek, maga a lélek. A tudata az élőnek pedig a szellem lélek+ plusz agyi memória vagy is test-lélek.
     A szellem lélek az mely túlélheti a testhalálát, ezen születik az érzelmi feszültséggel töltött gondolat. Vagy is ha a lélek kilép a testéből, akkor is gondolkodik,érzelmet érez. Lát és hall bár e két tulajdonsága kissé más mint a testben volt és felhasználta az ilyen segítségét.

     Ezért nem lesz képes soha az ember intelligens lényeket előállítani még akkor se ha egy volt élőnek testét használják fel erre és teletöltenék az agyi neuronokkal is. Mivel a lélek ha eltávozik a testből azt 10 perc után már lehetetlenség visszahozni, mert megtér az isteni Teremtőhöz és azzal eggyé-válik végleg itt a Földön..

 6. Megjegyezném még, hogy a cikkben leírt rengeteg scifi ketyere igen drága, a köznépnek várhatóan sokkal olcsóbb változatot szánnak azok, akiknek erre (sajnos) lehetőséget adott a sors vagy Belzebub.
  Mindenki eddze meg a lekét. Megvan?
  Akkor jön a link: http://wallbase.cc/wallpaper/1083

   1. Dear SHWABEN!
    Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
    12.
    És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
    13.
    És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
    14.
    És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
    15.
    És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,
    16.
    Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
    17.
    És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
    18.
    Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. Ragozzam? 😀 Falso Profeta. egyébként ha Kenneth Copejózska és Palmer gyerek ennyire engedelmeskednek neki, akkor szerintem nem nehéz eldönteni, hogy ki is ez a Franceso valójában 😀 😀

  1. Kedves Schwaben!

   A “marslakók” úgysem hagyják magukat Krisztus nevére megkeresztelni, viszont az ördög nevére a “marslakók” keresztelik a pápát. :))

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika!

    Szerintem ezt a pápát már nem kell átkeresztelni, tudja ő pontosan, hogy hová tartozik…
    Ne kereszteljen senki nevére, mivel nem ismeri Jézust, sőt letagadja lsd. keresztút.

 7. T. Arcok!

  Örülök, hogy okosságokat villantotok! 😀

  G.FREEMAN!
  Az bizonyos gramm 20-22gr! A “lélek” súlya! De, nem is ez az érdekes hanem, hogy rájöttek erre!
  Az induvidum/személyiség kérdése igen bonyolult! A lehetlen határát súrolja, amiatt amit felsoroltál! De, hozzátenném, hogy amit nem lehet szimulálni/programozni az a kreativitás, az intuíció! Ahogy pl. a szerelemet sem, vagy a hálál miatti szomorúságot sem! Ez csak az EMBER SAJÁTJA! /Persze, csak emberi léptékkel mérve!/
  Az implantátumok és egyébb kütyük csak “durva kísérletek”! Lehet, hogy néhány fizikai paramétert lehet javítani, pótolni, de azt az érzést és reakciót amit pl. egy emberi érintés jelent az SOHA!
  Az anyagon túli dimenziók müködéséhez egy apró kisérlet: Végy egy 10x10cm alufoliát, átlói mentén óvatosan hajtsd össze! Kapsz egy kis gulát, piramist. Ezt helyezd egy rögzített türe és … helyezd úgy el , hogy levegö mozgás ne zavarja(pl. huzat). Majd ülj le a szoba másik sarkába és koncentrálj rá! ” AKARD, hogy (elöször) jobbra, majd balra forogjon! Ha, “ügyes” vagy megtörténik a csoda! /Egely-kerék !/
  Nevezzük a tudat energiájának! A telekinezis/távolból mozgatás ma már bizonyított “tudomány”!
  Isten, az Energia hozta/hozza létre az “anyagot” ami így nem is igaz, mert az anyag az voltaképpen szintén energia! https://www.youtube.com/watch?v=_gXAkdmyz10

  UHU Cimbi! 😀
  Jól látod! A klón csak fizikai, funkcionáló másolat, de a lelket nem lehet másolni! Azt nevezhetjük az “isteni szikrának/lehelletnek”, amit a teremtéskor a fizikai/emberi testbe lehelt Isten!
  Egyébként a feltámadás és a reinkarnáció ugyan az! A halhatatlan lélek “ruhacseréje”!

  SILENT PETERQE
  Csak pontosítanék! 😀 7 évente cserélödünk és a nem 100%-ban! Vannak u.n. “össejtek” amik (jelenleg!) születéstöl-halálunkig változatlanok maradnak!

  Egy érdekesség! CSAK AZ EMBERI TEST rendelkezik ezzel a képességgel, pontosabban az sejtjeinkbe van kódolva az örök élet(jelenleg), csak a lehetösége!
  Az öregedést mind e mai napig nem tudták megfejteni! Miért indul be! Itt jön az Isteni verzió: a bün zsoldja a halál! …de, Isten ajándéka az Örök Élet, …

  Áldás!

    1. Kedves Edua!

     bizonyítani nem az én reszortom, hanem a kijelentést megtevőé.

     ezfelett semmiféle orvosi megfigyelés nem támasztja ezt alá, de ha még megfigyelhető lenne a jelenség, akkor is inkább valószínűsíthető, hogy a tüdőből, belekből távozó gázok súlya ez.

     . továbbmenve a gondolaton ha a léleknek súlya van, az matéria. én a lelket nem anyagi természetűnek gondolnám.

  1. “Egyébként a feltámadás és a reinkarnáció ugyan az! ”

   már hogy lenne ugyanaz? a kettőnek a szellemisége is egész más.

   1. Kedves Wiiking!

    utánanéztem.

    minden fellelhető forrás épp az ellenkezőjét állítja. de ha kicsit gondolkodsz…. az őssejtnek pont az a a lényege, hogy képes (akár) szervekké FEJLŐDNI. a fejlődés márpedig változás.

  2. “Vannak u.n. ?össejtek? amik (jelenleg!) születéstöl-halálunkig változatlanok maradnak!”

   hogy ezt honnan vetted?

  3. Hahó WIIKING!
   Csak a kíváncsiak és csak saját felelősségükre olvassák el!
   Én valahol találkoztam ezzel a súly vesztéssel, de ott indokolták is: az utolsó lehelet súlya, semmi egyéb… Én úgy gondolom, hogy mindenben van isteni szikra, még olyan élőlényben is, aminek közel sincs ekkora súlya.
   Viszont amiben biztos vagyok, mert átéltem (hiszik vagy sem), van egy nagyon világos hely!
   Meg nagyon “sötét” is, bár ott sem volt sötét. Ezt még nem is meséltem: Kiskoromban álmodtam, hogy egy hegybe, de mindenképp föld alá vezettek be valamiféle lények. Végig tudtam, hogy bántani akarnak, nagyon akarnának, de meg volt tiltva nekik és miután éreztem vagy tudtam ezt, tudja a csoda, de teljesen nyugodtan mentem közöttük. Aztán elérkeztünk egy nagy teremhez, ahová a kísérőim nem léphettek be, csak én. Nos sajnos ezután már csak arra emlékszem, hogy a terem közepén volt valaki-valami, de hogy mi, azt már nem tudom. Csak WIIKINGNEK, ha olvassa: nem nehéz ételtől volt az álom és nem is attól, hogy horrort olvastak fel nekem. Nekünk az “esti mese” után, de inkább 19:30-kor lefekvés volt és talán még 14 éves koromban is be kellett tartanom. 🙂
   De azt nem tudom, hogy csak élve lehet-e ezekre a helyekre (fentebb) eljutni…
   Mert per-pill az én elképzelésem a halálról a következő: Indok hozzá -Éjszaka, amikor alszunk, nincs idő. Pár másodperc alatt egy komplett életet is lehet álmodni. Nos én úgy gondolom, hogy amikor meghalunk nem történik egyéb, csak az utsó élő pillanatunkban az agyunkban történő álom a végtelenbe kúszik (tehát mi végtelenként éljük át). S ezért nem mindegy, hogy miként élünk, miben hiszünk és mi történik velünk az utsó pillanatban. Ilyesmi, persze más megfogalmazásban, de a távol-keleti hitekben is meg van, de először magamnak jutott az eszembe, s csak utána láttam valamilyen filmben kifejteni ezt (valamilyen karatés -kungfus filmben).
   Továbbá már gondoltam olyan lehetőségre is, hogy mindenünk a DNS-be ill. ennek alkotó elemeibe -tehát szó szerint az atomokba- kódolódik, ami elég erős ingerület. Ez pedig vissza kerül a földbe, ahonnan egyszer csak újra kikerül és beépül valamibe. Ez mintegy kollektív tudata az emberiségnek van jelen. Sok mindenre tud magyarázattal szolgálni.
   Szeva

   1. Kedves Uhu,írod:”Én valahol találkoztam ezzel a súly vesztéssel, de ott indokolták is: az utolsó lehelet súlya, semmi egyéb?”
    Akkor egyénenként nagyon eltérő súlyúnak kéne lennie,mert minden ember tüdejének más a kapacitása.

    1. Kedves EDUA!
     Jó érv és alátámasztja, hogy (amennyire tudom) nem egy fix súlyt szoktak mérni, hanem értékek között változó. S ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy miért nem azonos a lélek súlya?! Vannak nehezebb és könnyebb lelkek? Miért lenne így? Hát én nem tudom, de el tudom képzelni, hogy valóban csak a levegő és egyéb következmények súlyáról van szó. De el tudom képzelni azt is, hogy valóban a lélek súlya. Az egyik kézzelfogható’, a másik reménykeltő. (…és a remény hal meg utoljára…)
     Üdv

   2. Szeva UHU Barátom! 😀

    Remélem, hogy “beszélgetéseink” közelebb visznek azokhoz a válaszokhoz amit nyugtalanító kérdéseidre keresel! 🙂

    Az élet/lélek(súlya) nem egzakt meghatározás, csupán feltételezés!
    Az viszont nagyon is mérhetö, hogy az utolsó lélegzet után a test valóban könnyebb lesz!
    /Úgy tudom, már a középkorban -persze tiltott!- haldokókat egy kétkarú mérleghez hasonló szerkezettel mérték! Egyik oldalon a még élö ember, a másik oldalon pedig egy vízzel telt tartály volt! Amíg élt a szerencséten, addig vagy tettek, vagy elvettek a vízböl, hogy az egyensúly mindig meglegyen! Abban a pillanatban amikor meghalt, megszünt lélegezni a halott felfelé, a vízestartály lefelé mozdult! A halott ágyára egy kicsi edénybe annyi vizet csöpögtettek, hogy újra egyensúlyba legyen a szerkezet! Ez a vízet lemérték és ebböl következtettek az élet/lélek súlyára!/
    Csak, maradva a fizikánál, az atmoszférikus nyomás (most tengerszint szerintit vesszük!) 1 bar! A halottból távozó levegö súlya azért NEM lehet, mert életében is a légzése során hol. volt, hol nem volt a tüdejében levegö, ergo a súlya állandó volt! Halála után pedig a levegö NEM tünt el a tüdejéböl(nem lett vákum!), csak a gáz-csere szünt meg! Tüdejében továbbta is az u.n. atmoszférikus nyomás, 1 bar maradt!

    A halál(közeli) álmaid/élményeid (óh, míly éredekes, hogy pont olyan mint azoké akik szintén átélték) a fény, a szeretet, a testvesztett állapot, a nyugalom és “átlebegés”, azt mutatja, amit én az Univerzum Egyensúlyának neveznék!

    Azt hiszem lesznek még érdekes gondolatok amit érdemes végiggondolni!

    Áldott Napot!

    1. 😀 Még mindig nem vagyok senki barátja sem itt, mondjuk ellensége sem, így marad a fele-barátság.
     Nos én nem mélyedtem ennyire bele, de vannak olyan dolgok, hogy fajsúlyok. Molekuláknak és ebből felépülő gázoknak, anyagoknak. Minden bizonnyal miután leáll a légzés és a sejtek oxidációs folyamata, bekövetkezik némi fajsúly változás is. Szerintem a lélek nem mérhető gravitációs eszközökkel.
     Halálközeli élményemmel kapcsban: nem említettem, tehát semmilyen jelzővel nem illettem a helyet, csak annyit írtam, hogy mindent kitöltő fehér fény volt ott. S nem azért írtam, mert mások ezt írták-mondták! Én ezt valóban átéltem! Igaz valószínűleg nem halállal kapcsolatosan. Lehet, hogy én csak úgy simán járok le-föl 😀
     A keleti bölcselet úgy tanítja, hogy a bölcsnek csak egy vágya van, hogy ne legyen vágya. Mert akinek vágya van, az a dolgokat csak szemlélheti, de aki vágytalan, az meg is ismerheti. Úgy nagyjából így szól.
     Nos engem annyira azért nem foglalkoztatnak ezek a kérdések, mint tűnhet. Van egy elképzelésem a dolgokról, ami tiszta mint a kék ég. Az állatok is féltik életüket, de nem félnek a haláltól (szerintem az egyszerű és nemes-lelkű ember is így van vele, mint ennek a bolygónak amúgy a szülötte). Spirituális tanok szerint az ember sem fél a haláltól, csak a “kísérője” (ez az a “hang”, ami mindenkiben szól, hogy ne-de igen-és stb). Nos ez a kísérő halálunk előtt 3 nappal, 3héttel, 3 hónappal elhagy minket, s ilyenkor nyugszik meg a lelkünk kettőssége (és sokan ezért tudják vagy mások látják rajta, hogy közel a vég), melyet ez a kísérő hang okoz. De ez igaz a nagy uralkodókra is, a hatalmukat megerősítő kísérő-segítőjük (fizikai emberi lény, barát vagy ilyesmi) ugyanezen 3-as szám mentén, de a bukása előtt otthagyja-magára hagyja az illetőt. S minden jelentős uralkodónak volt ilyen segítője-barátja!
     Még gyorsan megemlítem, kicsit fentebbi témákhoz: Bizony a tudomány már mérni tudta, hogy a növények is éreznek! Elég volt csak arra GONDOLNI, hogy megégetik és a növényből mérhető impulzusok törtek elő! Állítólag otthon bárki elvégezheti a következő kísérletet: vessen el két edénybe 1-1 babot. Az egyiket szeretgesse, becézgesse, a másikat pedig mindenféle csúnya szóval illesse és bántsa lelkileg. Nos állítólag az előbbi növény gyorsabban nő és szebb lesz, mint a másik, sőt a második akár el is száradhat-meghalhat.

     Szerintem és CSAK erős idegzetűeknek a következők:
     Nem az ember a központi figura (ugyan úgy, mint ahogyan a föld sem az, mint kiderült róla vagy csak mondják a népeknek -állítólag a mars sem sárga és hold sem fekete-fehér 😀 ). Az ember is csak egy a sok teremtmény közül. Semmivel nincs több joga. Mint tapasztalhatjuk napjainkban, hát még eztán, hogy ha csak uralkodik a többi teremtmény felett, azokat kihalásra ítélvén pl., gyakorlatilag a saját koporsójába is veri a szöget általa, csak neki kínkeservesebb lesz a vég, amit mindig a vég küszöbén látunk meg. A föld és rajta az élet szimbiózisok sorozata. Nem bölcs egyet is kivenni a képből, szerintem. De hát van parancsunk és igénk, ami mindezek felett áll. S lehet, hogy így is van. De összességében érdekes módon az ember természet idegen lény itt a bolygón! De ez már egy másik történet 😀
     Szép napot!

    2. Ja! Még csak annyi: amíg élünk mindig van levegő a tüdőnkben. Amikor meghalunk és összeesik a szerv-szövet, minden kiszorul belőle: ez az utsó szusszanás, de csak kifelé. Persze ennek sem jártam bővebben utána.

 8. Én csak annyit tennék hozzá hogy volt egy másik kisérlet is, gondolom sokan olvastak már róla. A halál pillanatában az emberi test (????)grammal könnyebb lessz. Emlékeim szerint a tudósokat a fene ette mert nem tudták megmondani a ami napig mi a fenétől lesz könnyebb a test pár grammal ha meghal.
  Na de, ez nem azt jelenti hogy a lélek egy materiális dolog, csak kihatással van rá.
  Más:
  Egy számítógép lehet olyannyira iszonyatosan gyors hogy már inteligensnek tűnik és élőnek, holott nem csinál mást csak elképzelhetettlenül sok változóból valószínűségszámítással meghatározza a következő lehetséges “lépést”.
  ebben az a csapda hogy az “Én” terveit kellő mennyiségű információ segítségével 99.9%-ban megthatározhatják, de mi van ha éppen annak a valakinek nincs kedve a tervek szerint menni mert “CSAK”. És itt a lényeg a tudomány be akar skatujázni mindent, de mindent, és képtelen megérteni hogy vannak dolgok amik csak úgy történnek, persze erre is kitaláltak egy jó kis tudomány ágat: Pszichológia és kapcsolódó ágazatai.
  Hogy érthető legyen mire gondolok vegyünkegy igen szélsőséges esetet:
  Valaki kattan és elkezd gyilkolni mert az neki tetszik. Ha kérdik miért akkor annyit mond mert örömet okoz neki. Persze ezt így nem fogadják el ezért mindenféle vizsgálatokkal meg kutyafüle tudja mivel kimutatják hogy ijen-ojan agyi gondokkal küzd. És hurrá! már kész is a skatuja.
  Egyszer keresgélés közben ráakadtam egy kis riportra ahol egy pszihológus arról beszélt hogy egy sereg teszt után kiderült hogy ő tulajdonképpen egy sorozatgyilkos. És bevallása szerint eléggé meglepődött mert életében még soha nem is jutott eszébe megölni senkit. Ez volt az a pillanat életében mikor az eddigi összes tanulmányát/munkályát (10-15év) megkérdőjelezte és elkezdett másfelé kutakodni(de ez már nem ide tartozik)

  Szóval a skatulya elv szerint igen lehet inteligens gépet készíteni aminek tudata van. De ez azért nem olyan egyszerű.
  Ahogy mások is írták már előbb talán azt kéne tudni mi a lélek és a tudat. De szerencsére ettől fényévekre vannak.

 9. Érdekes cikk, de a megvalósíthatósághoz nem sok a köze. Azonkívül az “én vagyok” tudatot úgy kezeli, mint ha az csak úgy átültethető lenne innen oda meg vissza.
  1. A technikai fejlődés “exponenciális” üteme csak egy rövis időszakra jellemző, amellett területenként máskor volt ez a rövid időszak. Most épp a számítástechnika volt soron, de ez az időszak kb mostanában ért véget. A félvezető elemek frekvenciája tovább alig növelhető, a méretcsökkenés is közeledik az abszolút korlátokhoz (atomok mérete), a technológiai korlátot kb. elérték (a mindenütt jelenlevő nagyenergiájú részecskék már símán szétroncsolnak egy 4 nanométeres elemet), a processzorok számának a növelése lehet a következő irány.
  2. Abból, hogy EDDIG milyen ütemben fejlődött egy-egy technikai ágazat, nem lehet megjósolni, hogy ez ezután is így lesz-e és MEDDIG.
  3. Az emberi agy működését nem ismerik (SZERENCSÉRE!!), akkor mit akarnak “átültetni”???

  Az emberi “én vagyok” tudat a tudomány számára szerintem teljesen hozzáférhetetlen. Ez egy olyan valami, ami mindenkinek van (?) mindenki érzi, hogy van, de semmilyen műszer sincs, ami jelezni tudná vagy mérni tudná, semmilyen mérési alapelv, mértékegység ami hozzámérhető lenne.
  Az “én vagyok” tudat olyasmi, mint a középkori ember számára a levegő. Mindenki érezte, de semmit sem tudtak róla.
  Ma valamennyi műszerünk ANYAGBÓL van. Ezek pedig kizárólag az ANYAG hatásait tudják felfogni.
  Sokat töprengtem azon, hogy az “én vagyok” tudat mennyire függ vagy sem az anyagtól. Megmarad-e a halálunk után, amelynek során az emlékeink — mai tudásunk szerint — megsemmisülnek? A materialisták szerint valamikor a korai gyermekkorban megszerzett emlékeink alkotják az “én vagyok” tudatot.
  (a későbbi emlékeink nyilvánvalóan NEM azonosak vele, gondoljunk csak arra, ha 1000 évig élnénk, teljesen elfelejtenénk a korábbi emlékeinket, de attól én még én maradok… vagy ha az életem sorsfordító döntéseit máshogyan hozom meg, akkor teljesen más emlékeim lennének, de attól még én lennék én…)
  Van egy érdekes fizikai kisérlet, ami valami kapcsolatot teremt a tudat és az anyag között, és egybe arra mutat, hogy az anyag nem teljesen határozza meg a tudatunkat: http://www.idokep.hu/hirek/quantum-radar-delayed-choice-eraser
  (A téma ennél sokkal terjedelmesebb, de itt nem szeretnék regényt írni)

 10. Csak a kíváncsiak olvassák el, mert nem vita és meggyőzés a cél, csak egy gondolat, amit tovább lehet gondolni avagy nem!!!
  Vagy csak vannak, akik nem bízzák a véletlenre, hogy meddig élnek… “Wifin” vagy interneten keresztül folyamatos biztonsági másolat akár egy felhő szolgáltatásként…?! 😀
  Engem az gondolkodtat el, hogy ha az agyból át lehet tölteni az egész személyiséget (emlékkel és mindennel együtt), mint egy könyvet vagy szoftvert egy másik memóriára, akkor hol a lélek?! Tehát, ha nem töltik át, akkor megeszik a kukacok? Mert akkor porból-porrá leszünk és ennyi a történet. Max Isten emlékszik ránk, egy emlékképként, de azok mi lennénk (a fejünkben lévő személyek megegyeznek azokkal, akikre emlékszünk? Esetleg csak a jóra emlékszünk?)? Esetleg most is emlékképek lennénk? “Nem az hal meg, akit eltemetnek, hanem az, akit elfelednek.” ??
  A klónokkal kapcsolatban is elgondolkodtam, hogy mindenben megegyezik-e az alannyal vagy csak fizikailag? Ha mindenben, akkor megint probléma lép fel a “lélekkel” kapcsolatban (ami további kérdéseket szül), ha nem, akkor is, mert ha a környezet hatásai teszik azzá az embert ami, akkor megint ott vagyunk, hogy van egy alap szoftver (intelligencia, ami akár lehet mesterségesen előállított is), ami tanul. Ha pedig így van, akkor bizony rólunk csak megemlékezni lehet. Mert max az alapszoftver száll ki belőlünk (ez esetben viszont egy számítógépből is ki kell szállnia és minden másból is)… Aztán lehet, hogy Isten feltölti a biztonsági másolattal (amit a segítő angyalaink folyamatosan rögzítenek -egyes hitek szerint-) amikor kiszállunk a fizikai világból…?! Persze, ha méltóak vagyunk rá. A feltámadás is lehet opció, de igen meglepő. Bár a klónozás akár ezt a funkciót is jelentheti… Az viszont fontos, hogy ép elméjűek és egészségesek legyenek akik ezt csinálják…

   1. Igen, de a DNS irányítása és mérgezések (stb.) hatására ezeket az atomokat közel azonosan rendezi újra a szervezet. Olvastam és hallottam, hogy kutatók nagyon közel járnak a fiatalság és örök élet megoldásához. Az alap az, hogy egyetlen sejtünkben sincs kódolva, hogy meg kell halnia. Annyi parancs van bennük, hogy osztódjanak és ugyanolyan felépítésben, mint az eredeti sémájuk = nincs definiálva, hogy öregedniük kellene (amit aztán a szervezet millió módon irányít -a kivételes sejteket pedig felfalják a fagociták, ha nem teszik, akkor jön a tumor). Nos egereknek már aszem megháromszorozták az élettartamukat, teljesen megfiatalítva a hámsejtjeiket és mindenüket. Egy doku filmben azt mondta egy doktor, hogy akik most 40 évesek, azok jó eséllyel, ha 60 éves korukban kórházba mennek, onnan 40 évesen fognak távozni (minden szempontból). S amikor újra 60 éves lesz a testük, akkor pedig már az örök fiatalság és egészség birtokában távozhatnak a kórházból. Az idegsejtek sem teljesen úgy viselkednek, mint korábban v élték (tehát, hogy csak fogynak és nem reprodukálódnak). Aszem valamilyen medúza szerű élőlényt vizsgálnak, akinek nagyon gyorsan regenerálódnak az idegsejtjei is. Persze gondolom nem TB támogatott lesz az eljárás. 😀
    Vannak már olyan mű végtagok, ahová át tudják vinni az agy parancsait és a felhasználó még érzi is pl. a megfogott tárgy formáját, tapintását, tehát pl. nem roppantja össze a műanyag poharat (“legfőbb” -euronews- média hír volt) ! Ez pedig azt jelenti, hogy bizony az agyunkat is megfogják tudni “csapolni”, csak idő kérdése.

 11. Érdekes pontmostanában néztem meg az “Inmortal” magyar címe “Halhatatlanok”. Nem egy tipikus hw kasszasiker, de érdekesdolgokat mond, márha nem csak a film látvényi részévelfoglalkozunk hanem a mondandóba is belelátunk, kicsit.
  Nem hiszek a véletlenekben.

 12. A transzhumanizmus Sátán ígérete az ?örök létre? azon fizikai lények számára, akik ?t választják. Ahhoz, hogy az ember örök életet nyerjen, a testnek meg kell halnia. Az els? Ádám helyet kell adjon a második Ádámnak. Sátán az els? Ádámot, a b?nös, romlott embert próbálja toldozni-foldozni.

 13. Kedves Thea!

  Megint jó érzékkel választottál!
  Még néhány évvel ezelött is “agymenésnek” tartottuk volna ami ma már kézzelfogható valóság!
  A sci-fi müfajt sokan az “ördög huncutságának” tartották/tarják! / Mi tagadás van benne valami!/ 😀
  Még a sokat próbált keresztények sem tudták/tudják hova tenni a Karburátor 1.2.3.4. vagy a Sokadik típusú találkozások filmeket! A Mátrix, vagy XY-menö man-okról nem is beszélve!
  Ha, azt mondom, hogy ezek kódolt üzenetek, akkor lehet megint hógolyót kezdek gurítani a havas lejtön!
  Pedig, íme itt van a jelenben a jövö!

  A BIOS-om alapvetöen “egészségesen” szkeptikusra van hangolva! Mondhatni, óvatos duhaj vagyok!
  De, egyre inkább nem hiszem, hogy paranoiás lennék, amikor ilyen tények látnak napvilágot!
  …és mi mindent titkolnak még??? /Lásd! 51-es körzet évtizedes titkai!/

  Foot note!/lábjegyzet!
  Azért, ragaszkodnék a lélek-szellem-húsvér testemhez és azok örömeihez!

  1. Köszönöm Wiiking! Csapatmunka volt. 🙂

   A cikk tartalmáról pedig folyton az jut eszembe, hogy nagyon remélem az Úr előbb leengedi a függönyt, minthogy ezek teljes mértékben megvalósulhassanak…

 14. Csak, hogy ez nem nekünk szól.
  Az A Avatar állapot mostanra van datálva. A végleges megoldás nem nekünk hanem a vezető elitnek szól, hogy ne kelljen generációkon át vinni a terveket és az uralmat hanem megőrizhetik ők. Egyébként is ennek hatalmas katonai potenciálja van. Majd biztos a csóró nyugdíjasnak adnak egy halhatatlan robot testet. Inkább a katonának, az vasököllel tudja betartatni a törvényeiket.

 15. Aztán miért? Miért lenne a terv része?
  Ám lehet, hogy a földi halál után ha valaki hisz Jézusban és Istenben, nem hal meg, de van, aki a földi életet nem akarja elhagyni mint például én. Szeretem a Földet, segíteni embereken, szeretem a kedvesem a családom, itt akarok élni, jól érzem magam itt és nem akarok meghalni, elhalni a Földről. Ha a biblia szerint élek, ha Jézus tanai/törvényei szerint élek, akkor miért ne élhetnék akár 500 évig ezzel a hittel együtt? Miért kell meghalni? Azt mondja Jézus, hogy nyugodtan halj meg? Nem szeretnék, élni akarok itt és most, élvezni akarom a földi életet ameddig lehet, aztán jöhet a földön túli, arra úgyis lesz annyi időm, hogy nem lehet vele számolni, hiszen mi nem reinkarnálódunk, hanem élünk, meghalunk aztán utána pokol vagy menny és ott zajlik tovább az életed nem pedig a Földön. Úgyhogy szerintem a Föld jóságait használjuk, élvezzük ki, óvjuk egymást a Földön és amikor tényleg eljön az idő, akkor ideje távozni a túlvilágra.

  1. Itt jelenik meg Istenbe vetett bizalmunk, felé való hitünk, mely, ha akkora volna, mint egy mustármag, hegyeket mozgathatnánk vele.
   Ha bízok Istenben, akkor miért helyezem az akaratomat az Övé elé, amely kimondja: ennyi és ennyi év adatott nekem, és az Ítéletnapig vissza kell majd vonulnom kicsit.
   A bizalom arra sarkall, hogy nem félek a haláltól, nem félek szeretteim elvesztésétől, nem, félek attól, hogy ők elveszítenek engem, sőt, egyáltalán nem félek! Hiszen nekem nem létezik halál, csak örök élet, miért ragaszkodnék én akkor a röghöz?
   Ha a Biblia szerint, Isten tanai és törvényei szerint élek, akkor nyugodtan élek 500 évig, ha ő így rendelte, de 80 évig is – anélkül, hogy belepiszkálnék az Ő terveibe és munkájába a kezem csinálmányai által, miket annyira szeretek, hogy a Teremtőt is el tudom felejteni általa.

   Krisztus Jézus az Út, nem a törvény, a Megváltó, amely betölti a Törvényt. Ha arra törekedünk, hogy Istent és Jézust is jobban megismerjük, helyére kerül minden, és a technikát már nem lehetőségnek látjuk, ami az öröklétre vezet, hanem annak, ami valójában: zavaró tényezőnek, ami akár akadályozhat, gátolhat is.
   (Nem vagyok technikát elutasító, itt azért megjegyzem, csak megfelelő helyén kezelem a dolgokat: Isten teremtése tökéletes, nem nyúlunk bele. Az ember megteremtése pedig épp folyamatban van; az ítéletnapon válik el majd, hogy lélekben is ki ember, és ki nem.)

  2. Herczeg!

   Nyugodj meg! ” A szelídek öröklik a földet… és mindvégig rajta lakoznak!” 37. Zsoltár

   Az, a “segítség, hogy : – Tetszik vagy sem, mész mennybe!” nem fenyeget, ha földön akarsz élni ÖRÖKKÉ, akkor ott fogsz!
   Csak, gondolj bele: Isten miért teremtette a földi embert? Genezis könyve világosan elmondja 1.fejezet ” … és teremté az Isten az embert az Ö képmására, hogy ….”

   Még egy metafizikai tény! A föld elemeiböl vagyunk, arányaiban is hasonlítunk “föld anyánkra”! Igaz!

  3. Kedves Herczeg!
   “Ha a biblia szerint élek, ha Jézus tanai/törvényei szerint élek, akkor miért ne élhetnék akár 500 évig ezzel a hittel együtt? ”
   Nem 500 évig,hanem akár 1000-ig is,még ezen a Földön! 🙂 Utánna pedig örökké az Új Földön 🙂 ennek tudatában talán mégsem esik olyan rosszul egy kis időre elhagyni 😉

 16. Az űrgyarmatosítás ötlete tetszik (leginkább az ehhez tartozó utazás és felfedezés az univerzumban)

  “- Molekuláris nanotechnológia és önmagukat sokszorosítani képes robotok ? Ez a technológia atomi pontossággal készülő gépek létrehozását tűzte célul, amelyek képesek saját maguk megépítésére, sokszorosítására, beállítására, javítására, stb.” -> jönnek majd replikátorok ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Replik%C3%A1tor) ? :S :S

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend