Idők jelei, Kiemelt

Az elhitetés kora

Az elmúlt hónapokban egyre több kérdés merült fel az idők jeleivel kapcsolatos párbeszédben a világot uraló hatalommal és annak hátterével kapcsolatban, és egyértelművé vált, hogy bár sokan tisztában vannak a probléma létezésével, nem mindenki érti annak mélységét, eredetét, céljait, illetve sokszor sajnos magát a legfőbb problémát vélik a megoldás forrásának. Az itt látható videó ezt a kérdést próbálja tisztázni és remélhetőleg sok fontos kérdésre választ ad.

Mi köze lehet a bukott angyaloknak az Új Világrendhez és a New Age mozgalomhoz és mit mond erről a Biblia? Hogyan kerül a képbe az ember bukása, Atlantis vagy az ufó jelenség? Erről és sok más kérdésről szól ez a dokumentumfilm, aminek célja megválaszolni, hogy miért is épül körülöttünk az Új Világrend, mi a végső célja és van-e kiút.

A videó feliratának szövege itt található: scribd.com

Bitchute változat: https://www.bitchute.com/video/7KEtrhKSgLQE/

Előző posztKövetkező poszt

247 hozzászólás

 1. Sziasztok, egészen megdöbbentő videó. Thea, Bakos Attila művei mellett ez az oldal áll hozzám a legközelebb…köszönöm szépen.

 2. Sziasztok!
  A Biblia mellett beteljesedett jövendölések vannak. Ez az egész kozmoszbeli teremtők, meg egyébb mesék pedig valami ködbevesző spiritiszta tanítások, amiknek se füle, se farka. Talán az urantia könyv mond hasonló érhetetlen zagyvaságot.
  A háttérhatalom mögött pedig igen is sátáni légiók állnak, ezek tények. Az utolsó szó pedig Jézus Krisztusé, amiként a Biblia írja. Eddig is beteljesedett minden bibliai jövendölés, ezután is befog.
  Ezek a kozmoszba olvadásról meg egyébb mindenségelméletes mesék pedig csak arra jók, hogy az ember elmagányosodjon és reménytelenségbe sűllyedjen.
  Köszönjük, nem kérjük!
  Szép estét!

  E.V

  1. Köszi, megerösítesz benne, hogy az Urantia könyv csak agymosás lehet, mert amibe eddig beleolvastam, sok minden nagyon ellentmondásos volt. Olyan mint a Sigmund Freud elmélet, nem akart már tizenhétéves koromban sem a “böröm alá menni”, nem tudtam mint igazságot befogadni, magaménak, emberinek tenni és hinni. Az immár eltelt negyven esztendöben nem álja meg a helyét a modern pszihológiában sem, csak peremi területeken. Ezt így kaptam tudomásul mai egyetemi halgatóktól vagy immar kész pszichológusoktól.
   Söt, hogy vissza térjek az Urantia könyvhöz, német nyelven van egy nagyon szorgalmas hölgy, aki levélben ír minden nap, és minden nap küld egy részt ebböl a könyböl. Viszont a hölgy más írásaiban rehabilitálja Lucifert, mint félreértettségnek és igazságtalanságnak kitett személyt. Minden hájjal megkent válasza, mert erre rákérdeztem, hogy itt csak az ördögröl vagy annak jobb kezéröl lehet szó, segített megismerni a valódi célt. Ezzel a könyvel és a rajongóival a dezinormáció egy más dimenzóját vetik be ellenünk.

 3. Sziasztok!
  Folytatnám kicsit ezt a topikot.
  Mostanában kutakodtam a témában, és találtam egy érdekes oldalt.
  http://www.spiritufo.ditro.hu
  Az oldallal kapcsolatban egy bibliai ige jutott eszembe:
  “Nem is csoda, hisz maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát.”
  )2kor. 11:14)
  Ezen az ufós oldalon egy egészen más aspektusban jelennek meg a földön kívüliek. Úgy, mint akik figyelmeztetni akarják az emberiséget: rossz úton jár. És ez a figyelmeztetés a “végtelen Atya” megbízásából jut el hozzánk.
  Több olyan írás van, amelyben az író azt állítja, hogy Ő a Vénuszról jött, onnan született ide a földre.
  Szóval: az ellenség most nemcsak úgy próbálkozik, mint gonosz fekete ördög, hanem egészen másképp is.
  és ez az, ami igen csak veszélyes.
  Feltettem egy kérdést a topikban, amire válaszoltatok is. Tudniillik, hogy a teremtő alkotott-e más értelmes civilizációt a földieken kívül is, leszámítva az angyalokat.
  Volt közületek, aki azt mondta, hogy igen, és volt, aki azt: nem. Én továbbra is azt gondolom, hogy igen. S hogy mire alapozom?
  A Zsidókhoz írt levél első versei ezt írják:
  “Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által,
  ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette…” (Zsidókhoz írt levél 1:1-2).
  Utána nézve az eredeti görög szövegnek az áll, hogy: “a világokat teremtette”.
  Tehát: Az egyetlen és halhatatlan Atya Isten a fiára bízta a teremtést, melyet ő tervezett meg. A fiú pedig több világot teremtett.
  Pál apostol beszél uradalmakról, királyi székekről, hatalmasságokról, stb.

  Na most: ha Isten több világot teremtett, ahol értelmes lények vannak, akkor kérdés: Ők miért jönnének ide?
  Azzal egyet értek, hogy ezeknek a világoknak a szerkezetét, társadalmi rendszerét Isten a Bibliában nem hozta a tudomásunkra. Miért? azért, mert nekünk a megváltásunk szempontjából nem igen fontosak.
  Az örök életben lesz elég időnk arra, hogy ezeket a világokat megismerjük, én azt gondolom. Ők pontosan tudják, hogy mi zajlik a földön, és azt is, hogy ezt a földet csakis Jézus Krisztus fogja megmenteni, amikor újra eljön dicsőségben.
  Aztán az is lehet, hogy Lucifer a föld feletti világűrt szállta meg légióival talán a naprendszerünket.
  Én személy szerint Nem értek egyet Kent Hovinddal abban, hogy a teremtő az angyalokat a földdel egyidőben teremtette meg. A mennyei lázadás valamikor a föld teremtése előtt történt.
  Erről a Biblia sokat nem ír, csak magát a tényt jegyzi meg, illetve azt, hogy Lucifernek mi volt az indítéka (ezékiel 28. fejezet, Ésaiás 14. fejezet).
  A másik: nehezen tudom elképzelni, hogy a végtelen Atya kvázi a mi szórakoztatásunkra teremtett volna miliárdnyi galaxist.
  Az, hogy mit látnak az űrtávcsövek, és hogy mit osztanak meg velünk, megint csak érdekes kérdés, szerintem sok mindent eltitkolnak.
  Van aki például azt gondolja, hogy az Orion köd a menny kapuja, vagyis az örökkévaló király lakhelye az orion köddel megnyíló üreges, rendkívül dicsőséges űrön belül van. Az Orion dicsőségéről egyébként több csillagász is beszámolt, tehát lehet, hogy tényleg van valami.

  Akár mi is van, amikor a végtelen Atya elküldi ismét az ő egyetlen fiát, akkor megtudjuk, ha kell.
  A Magasságos áldásával:
  E.V.

  1. Nemigen értelek Benneteket– a videó első része reális felvázolása volt annak, hogy miben mesterkednek a leggazdagabb hatalmi rétegek mindenhol a világon.

   De ezt minden ember érzi ha másképp nem ösztönösen, hogy valahogy nem jól vezetik a felső kasztok a világot, az életet mert számukra minden jut a tömegek pedig nélkülöznek. Az a szándékuk,hogy csökkenjen a föld lakóssága?– Ezt anélkül hogy felfognák, tulajdonképpen nagyon jó okoskodásuk, még ha nem is humánus célból teszik.
   Valóban jó lenne ha csökkenne a Földlakóssága,mert a Földünk haldoklik— Innen el kell mennie az utódaitoknak és az unokáim utódainak pár ezer év múlva el kell kezdeni a költözködést egy másik életre alkalmas bolygóra!

   De ha Ti és nagyon sok ember abban reménykedik hogy itt e Földön eljő Isten országa és itt maradnak az utódok, mert ezt szuggeráljátok a fejükbe, akkor bizony a jelenlegi életet haláléra ítélitek. Miért? Mert z igaz, hogy sok ezer esztendő múlva a Föld LÉLEK- Energiája kiszakad a Földünkből — mint a testből szakad ki halálakor a lélek — és eltávozik egy életre alkalmas bolygóra, de az ott Újraszületett, Teremtettet élet az már nem a ti utódaitok lesztek és nem a mi leszünk, hanem egy teljesen új tökéletesebb élet. De ez olyan sokára lesz és azért is kár lenne az utódainkért hogy mint élő emberek itt pusztuljanak egy forróvá vált platnin!

   Visszatértek a bibliai írásokhoz és abban keresitek a válaszokat– tegyem hozzá egyes látomások lehettek igazak is–DE az akkori tudás oly kevés volt annak értéséhez, hogy nagyrészt fantáziával kiegészített magyarázatok lettek.

   Mint amit a saját furcsa megtapasztalásaitokról irtatok,feltételeztetek minden értés nélkül az alvásparalízises élményekkel kapcsolatban. Az agy rengeteg képi emléket őriz meg olyat is amit csak maga teremtett a lélek gondolatinak utasítására” mint fantáziát.
   Az hogy a nagypapa korában vagy a dédmama korában féltek az érthető, mert a vallásos misztikumok és ijesztgetések korát élték évezredek óta- tehát a haldokló félhetett és minden olyan félelmet a beteg állapota miatt hallucinálhatott is– szürke szellemek”” — Ez butaság,ilyen nincs, egyáltalán szellemek nincsenek se démonok se angyalok se sátán se ördög!!

   A holtak az első 10 perc után végleg megtérnek Istenhez! ha még se mert buták és kallódnak vagy tele vannak bűnökkel és félnek elindulni, akkor a Halál szelleme, amikor a holt lélek lábainak állandó mozgása leáll, abban pillanatban lerántja a Földbe és elindítja a kallódót, De érzékelheti is vagy a holt lelket vagy olyan embernek a lelkét amely kissé kiemelkedik a saját testéből de nem teljesen és ez hallucinációkat idéz elő, félelmet és feszültséget– ez az alvásparalízis élményei közé sorolható– ilyenkor megjelenhet a Halál szelleme és bizony visszalöki a lelket a saját testébe, mert még a test alkalmas az életre. Ez a Halál szelleme nem kívánja egy élőnek se halálát, sőt az életet figyelmezteti katasztrófák előtt– de az ember már eltávolodott a természettől és nem érzékeli már– amíg az állatok igen– nyugtalanok és eltűnnek arról a helyről még időben,mert vagy csak érzékelik a figyelmeztetést vagy még látnak is olyasmit amit az ember nem!

   Mint valamelyikőtök írta látott egy koromfekete Jelenést ez igaz lehet,és valóban nagyon félelmetesnek látszik és ha nem ijedt volna meg akkor azt is láthatta volna hogy apró, koromfekete részecskékből áll és közte vörösen izzik. S akkor még szerencséje is volt , mert kerülhetett volna komába vagy valami betegség alakult volna ki–mert lélek energia nélkül a sejtek egy idő után elhalnak!

   Szóval jobb lenne ha nem misztifikálnátok sátánról, aki rossznak az előidézője,mert a hatalomnak, a felső legbefolyásosabb rétegnek nincs szüksége sátánra ahhoz hogy aljas szándékkal viselkedjen a tömegekkel és azokat rabszolgának minősítse vissza.!
   Az hogy miképp él az emberiség abba a Teremtők nem avatkoznak bele– legfeljebb a szegényebbeket esetleg terelgetik jó szándékú sugárzásukkal. De csodában nem szabad hinni! Csak a józan gondolkodó odafigyelésre, hogy ne tudjanak se titeket se az utódaitokat a halálba a vég-pusztulásra ítélni,- miközben Ők sunyi módon elhúznának egy élhető bolygóra!

   1. Kedves Viktória!

    ?Ez butaság,ilyen nincs, egyáltalán szellemek nincsenek se démonok se angyalok se sátán se ördög!!?
    ?A holtak az első 10 perc után végleg megtérnek Istenhez!?
    ?Az hogy miképp él az emberiség abba a Teremtők nem avatkoznak bele?

    Te egyébként miben hiszel? Melyik I(i)sten(ek)ben?
    Mert, ha komolyan gondoltad, azt amit idéztem tőled, akkor a Te istened, nagyon magányos lehet…

   2. “Az ördögök felől emberi fajtánk két ellenkező, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdeklődést tanúsítunk irántuk. Nekik maguknak mind a két tévedés egyformán tetszik, és egyforma örömmel üdvözlik a materialistát is, meg a varázslót is.” C.S. Lewis

    Neked valahogy sikerült a két rossz hozzáállást ötvözni és úgy követni és gyakorolni okkult praktikákat, hogy közben nem hiszel annak forrásában.

    Sajnos ez azonban a kisebbik baj. A hozzászólásaid alapján úgy gondolom, hogy a legnagyobb baj az, hogy nem keresed az igazságot, hanem elfogadod azt a hamis képet, amit még kislány korodban vetített eléd a nagy elhitető, akiben nem hiszel. Pedig Viktória “aki keres talál és a zörgetőnek megnyittatik”. Te is megtalálhatod ezt a szerető Istent, akiről beszélünk, mert amúgy “Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.” (Zsidók 10:31)
    Szeretettel,
    Thea

   3. Kedves Viktória!

    Az okkultizmus ott van az életedben sajnos, és amiatt nem tudsz világosan látni! Ez a tenyérjóslás is, és a többi dolog is, amit írtál! Ráadásul neked, még valószínűleg az őseid között is volt olyan, aki aktívan részt vett az okkult praktikákban! Tudom, hogy te ezt nem hiheted, mert akadályoztatva vagy, ezen erők által . És addig, amíg nem döntesz akaratlagosan amellett, hogy az igazságot akarod tudni, és ha az az igazság, hogy ” Jézus a Krisztus”, akkor azt , addig nem tudod logikusan átgondolni, amit írsz, és amiben hiszel, hogy az mennyire lehetetlen is, valójában. De, ne felejtsd kérlek, ha eljön az időd ( ahogyan bármelyikünknek , bármikor eljöhet!), hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét!

   1. Nem biztos, hogy E.V. észreveszi a hozzászólásod, ezért válaszolok helyette. Nem tudja megnézni a filmet, mert látássérült. Ez az egyik oka, hogy szöveges formában is feltettem, de lehet, hogy nem volt alkalma végigolvasni.

  2. Az ember, mint a Teremtő Isten képmására alkotott lény, önálló személyiség, csak itt a Földön él. Ilyen szempontból a Föld egy egyedülálló jelentőséggel bíró objektum a Világmindenségben. Az ember bűnös természetű, mert magában hordozza az eredendő bűn örökségét. Ha több világ lenne – mint ahogy állítod – akkor Krisztus Urunknak mindegyiken meg kellene halni, hogy azok is üdvözülhessenek. Márpedig a kereszthalál egyszeri és megismételhetetlen.

 4. Tisztelt Adrian,

  Nincs miért bocsánatot kérdned tőlem tisztelt Adrian, hiszen az építő jellegű kritika csak hasznos mindenki számára, de azért köszönöm 😉

  Kedves Xenia,

  Igen, ez bizonyára így zajlott le. Ellenben részemről nem volt tudatos okkultizmussal foglalkozni, ez messze állt tőlem. Azzal pedig mindig is tisztában voltam, hogy ez nem Istentől való “tudomány”, ezért is ignoráltam. Szóval még egyszer, nem volt tudatos. De tanultam belőle, és ez a lényeg, mert még akkortájt nem voltam vele tisztában, hogy az “Anunnakik” maguk a bukott angyalok. Mivel már említettem, hogy a véletlenekben nem hiszek, ezért ebből adódóan úgy ítélem meg az sem a véletlen műve, amiért jelen oldalt egyre többet látogatom, és próbálom ezáltal is jobban erősíteni a hitemet. Nem mellékesen szeretném segíteni azokat az embertársaimat, akik nem akarják elfogadni azt a tény, miszerint a bukott angyalok nem “földönkívüliek”, ez csupán az illúzió lényege. Mivel sokat foglalkoztam az adott témával (és nem hiteltelen mendemondák alapján), számomra ez már nem kérdéses.

  Még egyszer köszönöm nektek!
  Isten áldjon titeket!

  1. Kedves Zsolt! Nagyon jól teszed, hogy segíteni próbálsz másoknak is, hogy megtalálják az igazságot, azáltal is, hogy elmondod, mit tapasztaltál, min mentél keresztül, mire jutottál. Nem tudhatjuk, hogy amit ide leírunk, kik olvassák, és kiknek jelent segítséget, áldást. Isten áldjon meg és használjon a Ő országa építésében!

 5. Lezárásképpen.
  Soha ne a “csészealj” formájú eszközöket vegyétek alapul. Az az igazi megtévesztés, a titkos társaságok által.

  A piramis forma “náluk” a mérvadó, amikor fizikálisan manifesztálódnak, vagyis úgymond belépnek a mi világunkba. A piramis formákat nem véletlenül találjuk meg különböző ősi kultúrákban, és az alábbi épületek sem véletlenek.
  Astana.
  http://www.redicecreations.com/ul_img/8471kazakhstan2.jpg
  Párizs.
  http://a400.idata.over-blog.com/300×225/4/69/94/92/octobre2011/LOUVRE6.JPG
  Izrael.
  http://files.abovetopsecret.com/files/img/hf4eee5d52.jpg
  Kína.
  http://centinela66.files.wordpress.com/2011/12/china_pyramid_xianyang_6.png
  USA.
  http://www.allcountries.org/photos/united_states/pyramid_arena_memphis_tennessee_usa_photo_wiki.jpg
  Lehetne még példákat mutatni bőven.

  Az alábbi videó valószínűleg egy jól elkészített CG, de szubjektív megállapításom szerint, valahogy így “közlekednek” a két világ között. Csak azért, mert jól demonstrálja a működési elméletet. A “semmiből jön, a semmibe megy”
  A vége a legfontosabb.
  https://www.youtube.com/watch?v=UnUpJw5sahg

  Szóval a “csészealj” silány elmélet, a piramis forma a lényeges náluk. Arra eddig még nem jöttem rá, hogy miért. De azt szinte biztos, számukra igencsak meghatározó.
  Csak a tisztán látás végett linkeltem az információkat!

  Isten áldjon mindenkit!

 6. Kedves Erika,

  Válasz lehetőség hiányában így.
  Kormos Erika
  május 07, 2014 5:51:54 du

  Az általam elmondott szituáció a szobámban történt a párom mellett. Éjjel. Én mindent megtettem fizikálisan irányába (legalábbis úgy éreztem), hogy ébresszen fel. De nem sikerült, és Ő ebből semmit sem érzékelt. De mivel akkor sem voltam ateista, ezért Jézus nevében “küzdöttem” ellene, de nem fizikálisan. Ezt teljesen őszintén mondom számodra! Ez pedig segített, ez biztos, és tudom.

  Ez akkoriban történt, amikor nagyon beleástam magam a sumér-Anunnaki témába, de csak később véltem felfedezni a Szentírásban is megtalálható analógiákat ezzel kapcsolatban, és ezt megelőzően Énok Könyvét is alaposan tanulmányoztam.

  Ellenben jómagam semmilyen “járgányt” nem láttam még soha (ún. UFO). Ez egy erős és teljesen sötét entitás volt, ráadásul rosszindulatú, ezt határozottan éreztem. Két síkon képesek “közlekedni” szellemi és fizikális, legalábbis én így gondolom. Talán kissé komikusan hangzik mindez részemről, de higgyétek el nekem, a szavaim őszinték! Soha nem beszéltem erről senkinek, mert aggódtam, hogy nevetség tárgya leszek emiatt.

  Az okkultizmus soha nem érdekelt, és soha nem is foglalkoztam vele semmilyen formában!
  De nem kívánok többet erről beszélni. Már jóval tisztább a kép, amióta szélesebb spektrumból vizsgáltam meg a dolgokat. Nem mellékesen talán a hitem is erősödött azóta 🙂

  1. Kedves Zsolt!

   Elhisszük neked! Hiszen erről szól itt ez a film is, hogy számosan tapasztalnak ilyeneket!

   1. Kedves Ida,

    Köszönöm megértéseteket. Ennek kapcsán is ajánlom mindenkinek, hogy amikor a bukottak történetét úgymond vizsgálja (mondjuk csak és kizárólag sumér aspeketusból), akkor feltétlen vegye kézbe a Szentírást és Énok Könyvét is. Ezt anno én nem tettem meg, hiba volt. Mert ellenkező esetben igencsak rossz útra tereli majd az illetőt.

    Ezt tapasztalatból mondom, és ezáltal senkinek sem akarok rosszat!

    Még egyszer köszönöm.
    Isten áldjon kedves Ida!

    1. Kedves Zsolt!
     Emlékszem még az első néhány hozzászólásodra itt az időkjelein, ami legalább egy éve volt vagy még régebben. Azóta nagyon nagy utat jártál be, de már akkor is érezni lehetett, hogy az igazságot keresed és ezért meg is találtad.

     “Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” János 10:27-28

     Isten áldjon!

    2. Kedves Thea,

     Igen, ez valóban így történt 🙂

     Kimondottan örülök annak, amiért emlékszel rám abból az időkből, ez igazán megtisztelő!
     Jelen oldal is sokat segített számomra abban, hogy jóval tisztábban lássam az igazságot.
     De van még mit tanulnom, és ezért is próbálok segíteni másoknak itt az oldalon a tapasztalataim/ismereteim alapján, információk által. Azért, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit én anno elkövettem a szűklátókörűség kapcsán.

     “Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak”

     Még egyszer köszönöm neked is kedves Thea!
     Isten áldjon!
     🙂

    3. Kedves Zsolt,
     Még nem mertem elkiabálni, de úgy kb. 2 hete nekem is ugyanez az érzésem van mint Theának és ennek igazán örülök. Ha úgy érzed, hogy időnként keményebben fogalmaztam, kérlek bocsáss meg érte, de én csak azt tettem, amit akkor abban a pillanatban jónak láttam.

  2. Kedves Zsolt, örülök, hogy amikor sikamlós területre tévedtél, tudtad, hogy kihez fordulhatsz, és Jézus győzelmet adott neked. Úgy látom, rájöttél, hogy minek volt köszönhető az a látogató, aki ellen küzdöttél. Nem véletlen, hogy akkortájt történt, amikor beleástad magad ezekbe a dolgokba. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez is az okkultizmus körébe tartozik. Az okkultizmus lényegében a negatív szellemvilág felé való megnyílást jelenti, és ennek rengeteg formája lehetséges. Ha valaki beleássa magát ebbe a témába, a megfelelő védelem nélkül (ahogy te is mondtad, az igazság ismerete, a bibliai háttér nélkül), az nagyon veszélyes lehet. De ha megismerjük az Igazságot, szabaddá tesz minket 🙂
   A következő oldal pl. néven is nevezi, hogy “okkult hatalmakról” van szó:
   http://www.starlive.eoldal.hu/cikkek/okkult-hatalmak/

  3. Kedves Zsolt és mindenki!

   Örülök, hogy elindíthattam valamit a fórumon, és személyes élmények is elbeszélésre kerültek. Igen, egyetértek, biztos, hogy valamilyen formában kapcsolatba kerültem az okkulttal, de úgy gondolom, hogy nem volt tudatos. Nyilván olvastam valamit, valahogy megnyíltam, de most már tudom mit kell tennem. Mai érdeklődésem már csak arra irányul, hogy az egészet elítélem. Már az egyetemen elkezdtem foglalkozni a háttérhatalom gazdasági dimenzióival. Aztán a sors arra vezetett, hogy megismertem más dimenzióit is. Azóta mindig olvasom ezt az oldalt. Szerencsére, azért mindig volt egy taszító érzésem is az okkult dolgokkal kapcsolatosan. Szóval volt, hogy érdeklődve olvastam a gnoszticizmusról, egy tárgyilagos könyvben, mely csak bemutatta az egyiptomi gnosztikus kódexeket, és egy zsigeri taszítást éreztem az egész bandától, egyáltalán nem tetszett, amit olvastam róluk.

   1. Kedves Kaplony!

    Ahogyan írod te is, általában úgy szokott lenni, hogy még csak nem is szándékosan keverednek az emberek az okkult dolgokba! Ez benne a legveszélyesebb, hogy még csak nem is kell, hogy higgyél benne, ahhoz, hogy öljön.

    1. Ez így van. Szokták a 220-hoz is hasonlítani, mindegy, hogy hiszek benne, vagy nem, ha belenyúlok, következményei vannak, akár halálos is lehet.
     Nemrég olvastam a jógáról valami hasonlót, idézném is:
     ?Amikor elmondtam a gurunak, hogy az európaiak azért jógáznak, hogy pihenjenek, hatalmasat nevetett. Aztán elgondolkodott, és azt mondta: ‘de ez nem fogja megakadályozni a jógát abban, hogy kifejtse hatását.”
     http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-indiai-gurutol-az-okkult-termeszetgyogyaszaton-krisztus-papsagaig-videoval

   2. Kedves Kaplony!
    A taszítás,amit éreztél Isten kegyelme,vezetése.Ő a szíveket vizsgálja és látja ha valaki az igazságot őszintén keresi,és azt el is vezeti rá.Sajnos sokan nem taszítást,hanem vonzást éreznek.
    A nagymamáddal kapcsolatosan:van olyan ismerősünk,aki halála előtt látta a gonosz lényeket,akik jöttek érte és annyira rettegett,hogy nem engedte lekapcsolni a villanyt.Viszont olyan is aki az angyalt látta az ágya mellett állni , tudta,hogy érte jött és mosolyogva boldogan ment el vele.

  4. Kedves Zsolt!

   1974-ben, egy éjszaka a lakásban hangokra ébredtem fel. Kiugrottam az ágyból, azzal a szándékkal, hogy ki megyek a konyhába és megnézem, hogy kik vannak ott. Már talpon voltam, sőt léptem is kettőt, mikor valamilyen láthatatlan “erőfalba” ütköztem, amitől nem tudtam tovább menni.
   A “láthatatlan erő” lebénított, vissza tett az ágyra. Semmilyen porcikám nem működött, függetlenül attól, hogy ébren és tudatomnál voltam. Látni nem láttam senkit, – nem láttam, vagy nem emlékszem rá, hogy hogy néztek ki, – viszont “telepatikusan” beszéltek hozzám. Aztán, mintha egy pillanatra “kicsúsztam volna a kezük közül” és abban a pillanatban a felszabadult tudatommal egy segélykiáltás hangzott, és szinte akkorra megérkezett a segítség is.
   Arra nem emlékszem, hogy elcipeltek a szobámból, de arra igen, hogy Isten nevének segélykiáltása után magasról zuhantam vissza az ágyamba. Nálunk sem ébredt fel senki semmire. Viszont én hónapokig nem mertem elaludni éjszaka, sem bemenni abba a szobába.
   Jószerével még a családban sem lehetett beszélni a történtekről, mert “furcsán néztek rám.”
   A történtek után még sokáig nem tudtam az ufókról, mígnem, kezembe került egy elrablásról szóló újságcikk, amiben hozzám hasonló eset volt leírva. Ekkor tudatosult bennem, hogy “mégsem én hülyültem meg”, és ez után kezdtem kutatni, kik ezek? A Bibliában találtam meg a választ.
   Ezt azért írom le, mert sokan lehetnek úgy, mint én is voltam, amíg nem tudtam, hogy mi ez. Nem mernek beszélni róla, mert talán még a hozzájuk tartozó családtagok is bolondnak nézik érte. Minden esetre, aki egy ilyet át él, annak a hite is megerősödik az Örökkévaló Istenben és Jézus Krisztusban.

   Szeretettel: Erika

 7. Kedves Mindenki, aki elolvasta amit írtam. S köszönöm a válaszokat is!
  A Bibliai idézetet IDA korábbi hozzászólása miatt írtam (eszembe jutott, hogy olvastam) és ami egyszersmind bevezetője is lehetett (ha már erről jutott eszembe korábban) a gondolatom kifejtésének.

  Ó, én ennyire képtelen vagyok elmélyülni ezen dolgokban. Csak repkedek a dolgok felett, aztán vagy megmarad bennem valami vagy nem, de igazából magam gondolom ki a dolgokat. S még ez sem igaz teljesen, mert hogy nem szoktam konkrétan nekiülni és gondolkodni a dolgokról, hanem pl. beszélgetés közben egyszer csak “kifolyik” belőlem az “igazság”. Aztán ezt megjegyzem és lehet, hogy mondjuk 10 évig eszembe sem jut…

  Ami jelenleg nagyon elgondolkodtatott az az, hogy akár lehet démon (s én ezalatt, ami azért fontos infó, túlvilági lényt értek) is egy teremtmény lehet e világban. De az agyam tiltakozik, s azért, mert határozottan úgy gondolom, hogy szörnyen igazságtalan (egyenlőtlen) lenne, ha embernek démonokkal kellene küzdenie. Nem hinném, hogy Isten ilyen igazságtalan lenne, hogy ezt engedné vagy lehetővé tette volna! Amit el tudok képzelni, hogy valamilyen befolyásolt állapotú embertársainkkal elérje azt valamiféle túlvilági dolog, hogy picikét se lehessünk felkészülve a túlvilágra, így ott a már “kiegyenlített” körülmények között bár, de biztos lesz a bukásunk… Ez passzol (de nem biztos, hogy mindenki tudja követni azt, amire én passzolást írok most, s ez azért van, mert ide mindent fizikailag lehetetlen leírni) egy-két lehetőséghez, amit a Végzet lándzsája c. könyvben olvastam, s majdnem el sem tudtam olvasni amúgy… Atlantisz idején, amikor felborult a rend, a vének tanácsa alkotta az embert, mintegy hibrid lényt. S hogy ne lehessen korlátlan szellemi hatalma (hisz ez okozta annak a civilizációnak a végét), ezért az agyat, mint szervet, a szellemünk gátjaként-korlátjaként hozták létre. Ezt a gátat viszont fel lehet oldani… Remélem valamennyire jól emlékszem a tartalomra, amiből egy picit írtam ide most…
  Kellemes estét Mindenkinek!

 8. Sziasztok!

  A témával kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet valamire; 01:13 környékén említésre kerül az alvási paralízis. Ez egy olyan jelenség, melyet a lélektan is ismer. Azért kezdtem kutatgatni a neten a témával kapcsolatban, mert nekem is voltak hasonló élményeim. Megosztok egy blogot, melyen világnézettől függetlenül osztanak meg számtalan élményt. Érdekesség, hogy többen is ,,szürkéket” láttak a ,,jelenésekkor”. A nagymamám, élete utolsó napjait kórházban töltötte. Egyszer benyugtatózták az orvosok, mert szürke lényeket látott, akik érte jöttek, persze akkor azt hittük, hogy rosszat álmodott.

  Velem többször előfordult, hogy amikor fölkeltem, nem tudtam mozdulni. Párszor volt sokkal bizarrabb élményem is. Előfordult, hogy egy nagyon rossz álom után kerültem ebbe az állapotba. Kiláttam a szobámból, nyitva volt az ajtóm, és éreztem, hogy van kint valaki. Azt hittem, hogy a bátyám, de egy sötét démoni alak volt. Oldalról meg egy klasszikus kísértet alak sétált az ágyamhoz. Utána fölgyorsult a pulzusom, és teljesen fölébredtem. A legdurvább, pedig az volt, amikor álmomban az előszobában sétáltam, és egy ilyen lény hátralökött, leestem a padlóra, és utána az ágyamban ébredtem, de nem tudtam mozdulni. A hátamon feküdtem, a lábam be volt hajtva. Egyszer csak nyomást éreztem oldalról a térdemnél, és a lábam magától elmozdult, utána egy fojtó szorítást éreztem a torkomon, ezután ébredtem föl teljesen. Több óra telt el, mire vissza tudtam aludni. Most sem tudom, hogy ez álom volt-e, elképzelhetőnek tartom, hogy ilyenkor félig ébred csak föl, az érzésem azonban nem ez. Nem is untatok senkit, itt van a blog, ahogy írtam:
  http://www.crescendo.hu/2006/10/05/hallucinaciok-alvasparalizis-kozben

  1. Csupán egy szimpla kérdés.
   Erős volt, az “arcát” nem lehetett látni, az egész “test” fekete volt? A rosszindulat pedig érződött?

   Előre is köszönöm a választ.

   1. Kedves Zsolt!

    Igen, az volt. Annál az esetnél, amikor félretolta a térdem, látni nem láttam senkit, de amikor láttam -a bátyám helyett – az egy mélyfekete, rettegést keltő alak volt, és olyan érzés volt, hogy az rántott ki az alvó állapotomból, és tartott meg ezen a síkon. Nem szoktam erről nagyon beszélni, és írni is eléggé nehézkesen megy. Annyit legalább elmondhatok, hogy nem gyakran történt meg velem, semmiképp nem mondhatom rendszeresnek. Nem is ismerek mást személyesen, akivel ilyesmi megtörtént volna.

    Kedves Arpiel, nem nagyon tudom hova tenni a válaszodat. Az élményeimet semmiképp sem nevezném pitiánernek sajnos. Azonban, amikor megtörténtek, nem volt semmilyen tájékozódottságom a dologról, és próbáltam mindennel magyarázni. Csak egyrészt szerettem volna megtudni a véleményeteket, és kíváncsi lettem volna, ha esetleg mással is történt volna ilyesmi. Amit, pedig a nagymamám mondott a ,,szürke csoffatag” alakokról, csak megerősíti, hogy ezek valóban nem idegen bolygókról jött űrlények.

    1. Tisztelt kaplony,

     Köszönöm a válaszod. Mindeközben úgy ítéled meg, hogy ébren vagy. De a testedet nem bírtad rávenni a mozgásra. Nem, komolyan kérdeztem mindezt hidd el. De nem mostanság történt velem sem, két éve legalább. Három vagy négy alakalommal. Nem iszom alkoholt, csak mellékesen jegyeztem meg. Azt tudom, erős volt, de nem fizikálisan, Jézus nevében küldtem oda, ahová való, mert egyéb megoldást nem tudtam. Aztán hirtelen megszűnt, és fáradt voltam amikor ezután felébredtem éjjel. Álomnak túlzottan erőteljes volt.

     Mielőtt valaki úgy gondolja, hogy az általam leírtak szimplán fikciók, hangsúlyoznám. Őszintén beszéltem erről, itt most először publikusan!

     Köszöntem.
     Isten áldjon kaplony!

    2. Kedves Testvérek és Fórumtársak!

     Hasonló megtapasztalásom nekem is volt. A “Negyedik típusú megtévesztések” videója nagyon pontosan elemzi. Velem is az történt … Akaratlanul és tudatlanul okkultizmusba keveredtem. Ez lett az eredménye…
     De azt is megtapasztaltam ekkor, – amikor a mozdulatlanság és bénultság egy pillanatra engedett – hogy Jézus nevében erő és hatalom van.
     Ilyen szinten azóta sem ismétlődött meg. “Űrjárgányt” viszont láttam utána is. Imádkoztam, hogy az Örökkévaló szabadítson meg tőlük végérvényesen engem is és családomat is.
     Hálát adok Istennek a szabadításaiért.

     Szeretettel: Erika

  2. Te hivatásos cáfoló vagy (szkeptikus harcos) ? Vagy csak ilyen naiv ? És el is hiszed amit írsz ? Mert nevetséges dolog a saját pitiáner élményeid alapján, egy nagyon súlyos és égbekiáltóan undorító, emberek millióinak szenvedést okozó akár egy életre traumát okozó sátáni jelenséget ilyen buta módon, a téma (ufológia) ismerete nélkül ezzel magyarázni. Nem kívánom neked azt hogy megtapasztald a jelenséget (nem azért mintha én magam megtapasztaltam volna) mert akkor ritka gonosz ember lennék, de bizony rád férne egy szembesülés a valósággal. Egy jó nagy felébredés a mélyálomból !

  3. Kedves Kaplony!

   Az utolsó időkben a sátáni, és a démoni tevékenység is felerősödik, ahogyan az írva van. Főleg, ha olyan okkult dolgokkal foglalkozunk esetleg ( akárcsak érdeklődés szintjén is! Tehát nem lényeg, hogy higgyél benne!) , amellyel kiszolgáltatjuk magunkat ezeknek az entitásoknak. És a film is erről szól. És ezért jó, hogy ebben is szó van arról a leges-legfontosabb dologról, hogy Jézus nevére elpucolnak! Még akkor is, ha az illető nem is keresztény ! Bár nem éppen ez értendő ezen az igeversen ( Róm. 10,13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. ), de mint látjuk így is működik, hiszen Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolnia, mindenhol….! ( Bár nem lenne rossz, ha azok, akik egyszer így megszabadulnak a “látogatóiktól”, tovább gondolnák a történteket Jézussal kapcsolatban!)

   A nagymamádról írt részhez! Nagymamámék, és Apukámék is mesélték, hogy bizony sok esetben a haldoklók ( az ő fiatalkorukban még otthon haltak az emberek) , nagy kiabálással, félelemmel léptek át oda, és közülük sokan könyörögtek a virrasztóknak, hogy szabadítsák meg őket az ördögtől…! Sajnos ők se tudták, hogy mit kellene tenniük…! ( Pedig abban az időben kevés vidéki ember volt, aki nem járt templomba! Akármilyenbe is! ….)

  4. Kedves Kaplony, a démonok megjelenése tipikus kísérőjelensége az okkult tevékenységeknek. Nyilvánvalóan te is kapcsolatba kerültél az okkulttal, ezért vannak ilyen megtapasztalásaid. Talán érdemes lenne a másik pólussal kapcsolatba lépni, hogy megszabadulj ezektől a látogatásoktól 😉

  5. Szia kedves Kaplony! Most olvastam ezt a hsz-t, és azért, mert van tapasztalatom, leírom. Azért is érdekes, mert hasonló szituációban a kislányom is ugyanilyet élt át! És van egy derűre okot adó történet is, jajj, most jut eszembe egy másik 🙁 nem is tudom, hogy azt is leírjam-e (de, igen, hiszen használhatok vele).
   17 éves voltam, mikor sok töprengés után elhatároztam – lelki vezetőm beleegyezésével – hogy szerzetes leszek. Ez olyan, hogy egy tépelődő időszak előzi meg, amikor az ember még nem döntött. AKKOR igen. Este, pontosabban éjszaka, alighogy villanyoltás volt, tömény/tömör feketeség vett körül, és súly is, olyan nyomasztó, hogy nem bírtam megmoccanni. Ez egészen REGGELIG tartott! Tehát ez nem alvás közben, sőt! Emiatt képtelen voltam lehunyni a szemem, vagyis, hunytam volna (minek) amikor a feketeség “ott volt” rajtam és körülöttem.
   A legkisebb lányom hasonlót élt meg: ő galérián aludt akkor, a nyomasztó “feketeség” a lépcső alján volt, “fel akart menni” és hasonlóan nem aludt egy szemernyit sem.
   Aztán, “volt szerencsém” egy kábszerfüggő lány mellett ülni aggódva … aludt már, a szokásos körút után, reggel. Az arcát nézve, egyszer csak a gyönyörű szép arc förtelmes vigyorra torzult, és a drága kislány arcán nevetett ki engem … Nem tartott soká, lehet, elküldtem …

   DE van egy szenzációs történet! Egy lelkipásztor evangelizációs körútján, az alkalom előtti szokásos imádságát végezte. Hallotta, hogy a szomszéd szobában nagy csörömpölés van: miután senki nem volt ott addig, és az egy belső helység volt, benézett.
   Ott díszelgett az ördög, nem tetszhetett neki, hogy mi készül … Erre ő azt mondta neki: “ja, csak te vagy az?”
   Értitek ?! “CSAK TE VAGY AZ”‘? Mert LEGYŐZETETT sátán MÁR RÉGEN ! mi adunk erőt, ha “félünk” vagy azt gondoljuk, van neki … hatalma felettünk! ”
   Mert “a követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk” Kolosszeieknek 3.14-15.

   1. Még kiegészítem, mert olvastam az előző hsz-ket. Pió atya azt mondta, hogy ha nem szenvedsz kísértést, legyen neked gyanús! Ugyanis, aki “már az ördögé” azt nem kísérti ! Értitek ?
    Az is tipikus, hogy ha a imádkozunk, a Lélek szálljon ránk … és történik, erre a démonok kezdenek megnyilvánulni (sikoltások, stb a tömegben)! Nincs erről tapasztalatotok? Nekem van …
    Volt valaki, akivel egy keresztény filmet néztünk a neten és az erős mondanivalója hatott. Az illető, egy rövid idő múlva, elárulta, hangosan elmondta az aljas szándékát, amivel a közelembe férkőzött előbb … Tehát, a SZENTSÉG jelenlétében megnyilvánulnak a démonok (így volt Jézus nyilvános működése alatt is, kiabáltak neki. Erről szól Pál apostol egy története is, amikor egy jósló szellemmel addig gazdáinak dolgozó lány kikiabálta az igazságot, ahogy őket meglátta. )

 9. Tisztelt Ghostcat,

  Ghostcat
  május 05, 2014 6:21:10 du

  Vágom én, hogy mire gondoltok, ne legyenek kétségeitek 😉
  Nem osztom a véleményeteket. Mert az egész mentalitást ismerem. Van alapja emberi részről, de az a mérhetetlen fikció amelyet egyesek képesek ebbe belelátni, még komédiának is rossz 😉

  Isten áldjon!

 10. Kedves Zsolt!
  Irományom első fele nálam maradt, így kevésbé érthető mit is szerettem volna alátámasztani.

  >De kíváncsian várom a hasonló régészeti leleteket vagy történelmi feljegyzéseket a ?Plejádiak-Syriusiak? Földön végzett tevékenységeiről <
  Csak egyet említenék, bár ez sem régészeti lelet (csak szájhagyomány), én először Nemerénél olvastam évekkel ezelőtt, de azóta már a Viasat History-n, ill. a National Geographic-n is ment adás ezzel kapcsolatban: A dogon nép "tudása" – civilizálatlan afrikai törzs, eredetmondájuk apáról fiúra szállt. Az 1930-as években jegyezték le először francia néprajzkutatók, mint később kiderült ők sem értették mit jegyeznek föl. Ekkor még ismeretlen volt a részecskefizika, az atomi, szubatomi szerkezet, a Tejút szerkezete, Földünk ennek a csillaghalmaznak része, mely spirális alakban forog (megdöbbentően sok tudományos tényt, amelyek azóta lettek bizonyítva)…stb, és állították, hogy őseik a Szíriuszról érkeztek, tudnak a három Szíriusz-csillagról (a 3. létezését nemrégiben igazolta a tudomány is!)
  – én úgy gondolom, hogy mindez nem mond ellent, SŐT inkább megerősíti a bukottak-teóriát.

  1. Kedves Ditta,

   Mindkét verziót ismerem.
   1.,-A dogon törzs eredetmondáknak lehet alapja, azt még azért tegyük hozzá, amennyiben jól tudom Ők is “óriásokról” beszélnek.
   Azért is láthatók ebben a viseletben néha.
   http://cdn.big.bien.hu/files/news/11/8/115851_4_big.jpg

   2.,-Az interjú hitelességét viszont magam részéről erősen megkérdőjelezem, mert semmi konkrét bizonyíték nem áll rendelkezésünkre abból a szempontból, hogy a feltett kérdésekre valóban egy olyan entitás reflektált volna, és nekem az egész new age felfogást tükröz. Szóval erre nem lehet alapozni. Persze szubjektív.

   De ismételten van itt két kép. Ezekben bőven van analógia, és autentikus régészeti leletek. Sumér_Babilon.

   Inanna.
   http://i77.photobucket.com/albums/j48/Selene_Lilitu/fantasy/Inanna-Sumerian-God-Annunaki.jpg
   Pazuzu.
   http://1.bp.blogspot.com/-B88dRPdhcwg/TtaSMlePeiI/AAAAAAAAW4Q/KEYSlj8Ht8I/s1600/Pazuzu_amulet.jpg
   A szárnyak és a lábak hasonlóságára külön felhívnám a figyelmet. Talán nem véletlen az egybeesés.
   Ők azok véleményem szerint.
   http://midwestapologetics.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/nephilim.jpg

 11. Kedves Zsolt!

  >De kíváncsian várom a hasonló régészeti leleteket vagy történelmi feljegyzéseket a ?Plejádiak-Syriusiak? Földön végzett tevékenységeiről :DA ?sárkányok/reptilián-ok? viszont valószínűleg a konkrét bukott angyalok, a sátáni rendből, … A ?sárkány? külső ezért is egyezik sok esetben a démoni megjelenítéssel. <
  Egy cikk, ami – számomra szintén! – ezt támasztja alá, pedig nem biblikus szempontból közelít a témához: http://aranylaci.freeweb.hu/lacerta/lacerta.htm

 12. Sziasztok!
  Visszaértem a Umputika galaxisból.
  Bennem ismét egy kérdés fogalmazódott meg, olvasgatva a hozzászólásokat. A logika alapja a lapos föld állítása.
  Abban az esetben, ha kiderülne ill. valaki bizonyítaná, hogy bizony rengeteg földönkívüli értelmes élet van, akik nem bukottak és soha az életben nem hallottak angyalokról, stb., de hisznek pl. az EGYBEN vagy valamiben. Nos ebben az esetben hány “gonosznak” kellene “elégnie” ahhoz ill. addig, ameddig kiderülne, hogy ők nem gonoszak, s puszta tényeket állítanak?! Még itt sincsenek vagy csak jól titkolják, még fogalmunk sincs a rendszereikről, de mi már tudjuk, hogy gonoszak és bukottak??!! Egy lapos bolygóról??!! Hiszen még a szemükbe sem néztünk, másoktól sem hallottunk róluk se jót, se rosszat. Nem tudom, hogy egy hangya miként vélekedhet rólunk, de nem lepne meg, ha hasonlóan filozofálgatna. Ismét ill. még mindig ott tartanánk, hogy ami új és nem passzol valamihez, az gonosz? Mint minden felfedezett földrész esetén volt annak lakóival? Most akkor mi a jó? Hol a jó ilyenkor? Hol a jó ebben? Ez pozitív hozzáállás? Természetesen sokkal bonyolultabb a kérdés, tudom én azt (“a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve…”). Engem csak az alapja érdekel az egésznek ebben a hozzászólásomban, mert ettől érezhetik jobban vagy rosszabbul magukat a földön az emberek és minden más is… Még jó, hogy a kínai taoizmus, stb. passzol (és eddig is passzolt) a iratokhoz. Abból mi lenne, ha nem így nem lenne vagy lett volna?! Lecserélhetnénk a gyertyákat füstölőpálcákra?!
  Mindenkinek szép napot! S ismét megemlítem: Emberi aggyal, s tán nem kizárva Jézust-Istent belőle, de én csak elemzek és senki és semmi ellen nem szólok! Mondjuk azt nem tudom, hogy minek irkálok, mert valóban nem akarok rendeket dönteni és jómagam sem vagyok eltéríthető a gondolkodásmódomtól… Lehet, hogy nem is írok többet éppen ezért. Az eddigiekért pedig bocsi, ha szükséges bocsánatot kérnem.

  1. Kedves UHU!

   Nem kell bocsánatot kérned, hiszen ezen az oldalon beszélgetünk. Arról, ami foglalkoztatja az embert, embereket. Szerintem ennyi, és így is kell ehhez hozzáállni. Azt az itt lévő keresztények mindegyike tudja, hogy csak az mehet Jézushoz, akit az Atya vonz. Tehát nem gondolom, hogy bármelyikünk is többet gondolna a saját hozzászólásáról, mint ami az valójában.
   A kérdésedre pedig azt mondom, hogy miután teremtés volt, nem pedig evolúció, ezért a világegyetem lényei ( mindegyik) tudják, hogy van Isten! ( Hiszen, ami róla tudható, az a teremtéséből nyilvánvaló….!) Ahogyan az állatok is, itt a földön! Csak az ember kételkedik, mert a mi szemeink bezárattak arra, hogy a mennyekbe ( egekbe) lássunk, miután Ádámék elbuktak! ! És valóban, nem mindegyik a sötét oldalhoz tartozik. 1/3-uk van a Sátán uralma alatt. ( Saját akaratból!)
   Tudom, hogy a legtöbben nem tudnak a szóhasználattól elvonatkoztatni, és ha a Bibliában nevezett “angyalokról” van szó, akkor csak, és kizárólag, olyan csak szellemi lényeket tudnak elképzelni ( meseszerűen) , akik évezredek óta vigyázzban, és alakzatban állnak, énekelnek, dicsőítenek, és várják Isten parancsát….! Ha pedig a sátáni angyalokról van szó, akkor hasonló az elgondolás, csak sötétben, mocsokban, “káoszban”! Vagyis, mintha ott kevésbé lenne a fegyelem szempont. De az ilyen uralkodást, (mint ahogyan a Sátán is mondta, a világgal kapcsolatban, hogy : ” nékem adatott, és annak adom, akinek akarom….”) nem tudják az univerzumban elképzelni.Szerintem, még itt a földön sem valóságosan! Pl, még ezért sem hiszik az ateista tudósok , hogy a lélek , valóban létezik! Nem lehet atomokra, molekulákra bontva leírni itt, a látható, és mérhető anyagi világban!

  2. UHU Cimbi! 😀

   Megértem a dilemmádat! Azt is, hogy sokszor mi, magunk vagyunk a korlátai a “megértésnek”!
   Gyere, beszéljük meg, hisz magunk közt vagyunk! 😀 Vagy, magunkon kívül? 😀

   Én úgy képzelem el a tudást mint egy gömböt amely a növekedése során a felszín térfogat arányában négyzetesem ill. köb hatványosan növekszik!

   Ha, bibliai példát mondanék akkor, ” az agyadra ment a sok tudomány!” – mondták a nagytudású Pálnak!
   Valamint: ” Felettébb ne bölcselkedjél, mint szükséges!” -Prédikátor.

   Olvastam az NLP/Neuro Lingvisztikai Programozás/ -ban, hogy holografikus memoriánk van! Holografikus “tudásunk” emlékezetünk!
   Leegyszerüsítve, szinte végtelen ! A gondolatok, érzések egyfajta pszicho-magfúziót generálnak! (Persze nem mindenkinél! :D)

   Nekem is ez a “hibám”! Gondolkodok – tudom nagyképü vagyok 😀 – és ez indukálja az újabb tudati síkokat!
   Bevallom, néha fegyelmeznem kell magam és fel kell tennem a kérdést magamban! Az újabb és újabb eszme-futtatás mennyivel visz közelebb az ” EG?SZ” megértéséhez! Mit nyerek/vesztek vele, ha tudom(vagy úgy vélem, hogy tudom) az adott “témát”?

   Szóval, fel a fejjel, ki a mellel és csak óvatosan/alaposan “táplálkozz”!

   Kérlek, UHU ne büntess bennünket azzal, hogy nem fogsz ezek után hozzászólni! 😀

   Med vänling hälsning(szó szerint) baráti üdvözlettel, wiiking 😀

   Kedves IDA!

   Már többször dícsértelek a rendezett/logikus gondolataidért! Gratti, ügyes vagy! 🙂
   Örülök, hogy igazi tanító vagy, olyan “melegszívü Anyuka” módra tudsz nevelni!

   Csak egy kis pontosítás: angyalok/hírvivök/= égi/mennyei rang, pozíció, feladat.
   A többi hierachikus entitások a Serafok, Kerubok vagy fö/Arkangyalok! érdekes téma ez is!

   Áldott estét!

   1. “Csak egy kis pontosítás: angyalok/hírvivök/= égi/mennyei rang, pozíció, feladat.”
    Igen, köszi a kiegészítést! Ezt is szerettem volna “sejtetni” a hsz-ommal!

    “A többi hierachikus entitások a Serafok, Kerubok vagy fö/Arkangyalok! érdekes téma ez is!”
    És más fajokhoz is tartoznak.

    1. Sziasztok!
     Hát írok még egy gondolatot, kíváncsi vagyok mit szóltok hozzá. Emlékezetből, azt hiszem a Bibliából: “…és farka után vonszá az ég csillagainak egy harmadát…” Ha minden igaz a sárkány teszi ezt, aki az erejét adja a gonosznak? Nos, ha nem a Bibliában olvastam, akkor ezer bocsi! De ezzel kapcsolatban a következőt dobta ki az agyam az eredményként, anno, valamikor réges-régen, de ebben a galaxisban:
     Szerintem a sárkány = energia (bármelyik formája) a gonosz pedig ezen energiák megszerzéséért folytatott ádáz küzdelem az értelem részéről. Ezért eszünk, fűtünk, iszunk, kutatunk, stb.. Az nem mindegy, hogy miként tesszük ezt! Mert eltiporva másokat gonoszokká leszünk tőle. Pedig az energia eredendően van, mint Isten. Ismét írom: szerintem és csak egy gondolat. Tehát, nem az energia a gonosz. Szerves része az egésznek.
     A Jin-jang lényege nagyjából és általam röptében megmaradt módon a következő: Befogadó (jang), mint a föld, mint az asszony vagy anya (hisz a fák és a föld csendben tűri, befogadja mindazt, amit teszünk rajta és addig, amíg ereje vagy törvényei engedi, engedik). Alkotó (jin), mint az ég (ami kigondol dolgokat és végrehajtja, pl. teremt). S szerintem (mert erre konkrétan nem emlékszem, hogy olvastam, hallottam) ezt az egészet szövi át az energia, ha jól emlékszem Csí a neve (mintegy háttérsugárzó energia az univerzumból). S e három adja az egészet.
     Én még kiegészítettem egy hambival és egy üditővel, s közben jó ha levegőt is veszünk, stb. gondolattal az energiát, mint fogalmat.
     Tehát: Ha történetesen valakinek módjában állt az energia megszerzését olyan fokra emelni, hogy nem hal meg pl., akkor ő nem démon, csak számunkra felfoghatatlan tudással rendelkező lény az univerzum mélyéről. De pontosan ugyanolyan teremtmény mint bármi, ami ebben a dimenzióban vagy valóságban látható. Ha másik ilyenből érkezik, akkor az “pontosan” ilyen teremtett világ, mint a mienk. Semmi túlvilági nincs benne. A túlvilág az mindenhol és mindenkinek túlvilág (vagy csak megyünk egyik valóságból a másikba vagy ilyesmi, ezen lehet meditálni, azt nem tudom érdemes-e 🙂 ). Tehát, nem csak mi nem tudunk onnan visszajönni, hanem senki és semmi sem. Folytatván: ami hatni tud ránk, az mind e-világi vagy nevezzük élőnek, csak nagyobb tudású faj, aki akár egy másik univerzumból látogat el közénk. S még akkor sem túlvilági, ha itt csak egy világító energianyaláb a lény! Nem tudom kellően jól fejeztem-e ki azt, amire gondolok.
     Kellemes délutánt Mindenkinek!

    2. Kedves Uhu! Az, hogy a sárkány az ég csillagainak a harmadrészét maga után vonta, valóban a Bibliából való, csak éppen energiákhoz nem sok köze van. A sátán mennyből való levettetéséről beszél, a csillagok az angyalokat jelentik (a sárkány pedig a sátánt), akiknek egyharmadát maga mellé állította a sátán, tehát vele együtt buktak a mennyből.

    3. Kedves UHU nagyon jó a megérzésed illetve a logikád amit Isten létezésével kapcsolatban gondolsz. —“Pedig az energia eredendően van, mint Isten. Ismét írom: szerintem és csak egy gondolat. Tehát, nem az energia a gonosz. Szerves része az egésznek.”

     Talán a kínai jin és jang az ami javításra szorulna- maga az öreg kínai se értette teljesen meg, mentségére mondva akkor még nem volt műszer a test energiák méréséhez mint EEG vagy EKG stb.
     De azt ne gondold hogy a Teremtő Erők az CSAK energiák, nem képesek önmagukat kisebb részletből megjeleníteni is. Az egyiket gyermekkoromban láttam először, aztán még három alkalommal –minden alkalommal megmentette az életem.Aztán negyedszer más okból láttam, akkor szembesültem Teremti isteni Szellemmel.

     Azt gondolom e kettővel valószembesülése a valamikor élt embernek bizony abból keletkezhettek a szellemek, vagy angyalok, ördög képzelt alakjai.A valódi létezésüknek jelenése olyasmi színű amit az akkori tudással így tudtak meghatározni– ragyogó fehér energia és a másik koromfekete energia, részecskéi között vörösen izzik. Az egyik élbűvölően szépséges a másiktól frászt lehet kapni. Persze csak olyan embereknek jelennek meg akiknek valami nagyobb, és nagyon ritka képességük van. Az isteni Jelenés pedig csak annak aki képes életében kilépni a testéből természetes módon– máskülönben a halálát okozná lelkének kirántása.
     A elgondolásoddal kapcsolatban több mindent megtudhatsz nálam a blogomban
     http://A-letezes-fantasztikuma-.blogger.hu — üdvözlettel.

    4. Kedves UHU!

     írod:
     “Tehát: Ha történetesen valakinek módjában állt az energia megszerzését olyan fokra emelni, hogy nem hal meg pl., akkor ő nem démon, csak számunkra felfoghatatlan tudással rendelkező lény az univerzum mélyéről. De pontosan ugyanolyan teremtmény mint bármi, ami ebben a dimenzióban vagy valóságban látható.”

     Nem a halhatatlanság tesz valakit Istenné, angyallá, ördöggé, ill démonná. A halhatatlanság mindazok részére, illetve az ember részére is adatott ( a test halála nem tévesztendő össze a valódi halandósággal!) . A hatalom az, amely istenné tesz. Isten az, Aki teremteni tud, teremthet, ill elpusztíthatja a teremtését ( és nem kérheti számon tőle senki, hogy miért tette! Nincs bíró felette, aki el, illetve megítélhetné a cselekedeteit, tetteit, gondolatait, érzéseit….!) . Továbbá önmagában is van élete. ( Vagyis nincs szüksége senki másra, ahhoz, hogy életben maradjon, illetve, hogy egyedül is jól érezze magát!) A többieknek, a teremtményeknek , nincs önmagukban életük. Minden pillanatban Istentől, a teremtőjüktől függenek. ha Isten meghalna, ők is azonnal megsemmisülnének…!
     És itt jön be az, hogy a halhatatlan teremtmények közül ki tartozik a jó”angyal”, vagy teremtmény, illetve a gonosz”angyal” , gonosz teremtmény kategóriába! ( A démonok, az özönvíz előtt született, angyal-ember egyesülésből származó lényeknek a halhatatlan lelkei!)
     Jó teremtmény,+ jó “angyal”= szereti Istent, dicséri, megalázza magát előtte, és engedelmes neki, továbbá a többi teremtmény felé is szeretettel viseltetik, és olyasmit cselekszik, ami azoknak is jó, illetve nem tesz olyat, ami másoknak rossz ( vagy legalábbis igyekszik)
     gonosz teremtmény,+ gonosz angyal,+ démon= gyűlöli Istent, engedetlen, harcol ellene, és azokat is gyűlöli, akiket Isten szeret, illetve, akik Istent szeretik, és ahol tud árt azoknak

     írod:
     “De pontosan ugyanolyan teremtmény mint bármi, ami ebben a dimenzióban vagy valóságban látható. Ha másik ilyenből érkezik, akkor az ?pontosan? ilyen teremtett világ, mint a mienk. Semmi túlvilági nincs benne. A túlvilág az mindenhol és mindenkinek túlvilág (vagy csak megyünk egyik valóságból a másikba vagy ilyesmi, ezen lehet meditálni, azt nem tudom érdemes-e 🙂 ). Tehát, nem csak mi nem tudunk onnan visszajönni, hanem senki és semmi sem. Folytatván: ami hatni tud ránk, az mind e-világi vagy nevezzük élőnek, csak nagyobb tudású faj, aki akár egy másik univerzumból látogat el közénk. S még akkor sem túlvilági, ha itt csak egy világító energianyaláb a lény! Nem tudom kellően jól fejeztem-e ki azt, amire gondolok.”

     Igen, érthető, ahogyan kifejezted magad! A teremtett világ nem merül ki abban, amit mi emberek érzékelni tudunk belőle! Pl, a kutyáknak jóval jobb a szaglásuk, hallásuk, látásuk, stb, mint nekünk. Azért azt még nem nevezzük “túlvilági” érzékelésnek! Egyébként túlvilág , mint olyan csak a mi szóhasználatunkban létezik, mert csak a halandó test érzékszervei azok , amelyek nem képesek a teljes teremtés érzékelésére! A bukás előtt, az érzékszerveink messze jobb hatásfokkal működtek. De a bukás után csak korlátozottan. Pl, ha valaki az egész életét 1 mély lyukban töltené, és nem kapna senkitől más élőhely létezéséről információt, akkor az az illető meg lenne győződve arról, hogy az a lyuk a valóság, a többi, ha esetlegesen van még olyasmi, akkor az már nem ehhez a valósághoz tartozik! Viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a teremtmények nem egyforma hatalommal, erővel, tudással lettek felruházva! ( pl, tehát itt, a tér 3. dimenziójában, nekünk embereknek szükségünk van a hústestünkre, hogy bizonyos fizikai változást önállóan el tudjuk érni a térben. ( pl, földművelés, helyváltoztatás, stb…) De vannak olyan teremtmények, akiknek nincs szükségük erre, mert olyan lelki energiákkal, erőkkel is rendelkeznek ( természetesen ezek a lények is rendelkeznek mennyei testtel), amellyel ők ezt akár az akaratukkal is megtehetik…! De a valóságnak ezt a részét csak a test halála, levetése után fogjuk egészében látni! Addig, amíg ez nem történik meg ( kivéve, ha lehetőséget kap valaki a teljes, vagy részleges, de még mindig tágabb valóság megtapasztalására, még a fizikai életében) , a ránk hagyományozott írásokból tudhatjuk meg, hogy kb mi is tartozik még ehhez a valósághoz, amit mi érzékelhetünk belőle! Illetve, ha keressük a Teremtővel való kapcsolatot, akkor , miután az Ő tanácsára Jézus Krisztushoz mentünk, a Szent Lélek kijelentést tesz a valóságról nekünk. Ezért hisszük, amit hiszünk ( és nem mást) , mert a hitünk a Szent Lélek kijelentésén alapul.

 13. Hát meg lehet nézni ezt a filmet is, vagy csak el kell olvasni a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét vagy Henry Ford könyvét. Több igazság van ezekben, mint a youtube összes videójában együttvéve.

  1. Zokni!
   Pont az ilyen forrásuk miatt kezdek ” pozitív paranoiás” (ahogy aranyos barátaim neveznek) lenni! 😀
   DE, A TÉNYEK MAKACS DOLGOK!
   “…jöjjön el a Te országod! …Ámen! Jöjj el Urunk!”
   Áldás!

  2. Tisztelt Zokni,

   Akkor jelen oldal nem számodra való úgy vélem. Az rendben van, hogy az általad említett dolgok valósak. Az írásokra gondoltam, tények, nem kérdés.

   De gondolod, hogy csak pitiáner társaság (Az univerzum nagyságához képest), mindenek felett áll? No, ne vicceljünk már. Még komédiának is silány elképzelés. Mondom mindezt úgy, hogy én sem védem őket. De pont az ilyen mentalitás emeli őket isteni magaslatokba;)

   Nem ártana egyéb dolgokkal is foglalkozni, úgy tisztább lesz a kép. Persze Ti tudjátok. Engem nem érint 😀

 14. Wiiking barátom,

  Válasz opció hiányában ebben a formában válaszolok röviden számodra.
  wiiking
  május 04, 2014 6:18:50 du

  Persze az marginális kérdés, hogy bukott angyaloknak vagy “Anunnakiknak” nevezzük őket. A végeredményt tekintve ugyanaz. De nagyon leegyszerűsítetted a szituációt. Konkrétan.

  “veszélyeztetik a földi létünket!”

  Nos, itt nem csupán erről van szó kérlek, hanem magáról a lélekről, a megváltásról, Isten és Jézus által kínált örök életről. A végítélet az nem véletlenül végítélet, mert több “meccs” nem lesz 😉
  A világbajnoki döntő, aztán véget ér a rendezvény 🙂

  Tényleg, most már magam is kíváncsi vagyok arra, Te miként képzeled el a dolgokat összességében és konkrétan. Az én koncepcióm azért nagyjából ismeretes. A tiéd számomra egyelőre nem 🙂

  1. ZSolti Barátom!

   Köszi az érdeklödésedet, jól vagyok! 😀
   Én nem érzem magam olyan jelentös személyiségnek, hogy azt az Univerzum “komolyan” venné!
   Azt, viszont tudom, hogy Istennél is egyensúly van ahogy a világegyetemben is! Szóval nem esek kétségbe, ha történetesen részévé válok a “Nagy Egésznek”!
   A menny és pokol nem fenyeget úgy érzem! 😀
   Az igazi célom egy “lenyomat” ami esetleg jelzi, hogy voltam, éltem és szerettem!
   Vajda János: Megnyugvás c. verse hüen leírja érzéseimet! 🙂
   Áldott estét!

    1. Adrian!

     Látom, csak nem bírsz magaddal!
     Ha, pszicho-, seksual szimptómáid vannak, ehhez nem én vagyok a partner! Vágod tesó???
     / Ugye érthetöen és cizelláltan fogalmaztam? /
     U.i. A szeretet krisztusi hangján szóltam!

    2. Wiiking.
     Bocsi, de tényleg nem vágom öcsi 🙂 Nyugi, mielőtt még összehúzod szemöldököd elárulom, hogy amikor te megszülettél, én már túl voltam az első prepubertal(childhood) sex play-en a lány unokatestvéremmel. Szóval nincs itt semmi “pszicho-seksual szimptóma”, ez egy tejesen normális jelenség. Már 4-5 éves gyerekeknél is megfigyelték ezt, én meg akkor 7-8 voltam. Te meg azt hitted, hogy csak ugratlak, esetleg hogy utánozlak, amikor azt állítottam, hogy én is lassan érő típus vagyok mi? 😉
     Pedig dehogy utánozlak, nem vagyok én olyan, sőt ellenkezőleg, mondhatni ritka egy original manus vagyok 😀
     Na Wiiking, eddig hogy tetszik, elégé nagy az arcom? Várjál tudom ezt még fokozni. Amolyan Ludas Matyisra akarom, hogy sikerüljön, mert úgy érzem, hogy megérdemled.
     No de, hogy most komolyabb dolgokról is beszéljünk, miből gondolod, hogy csak te neked lehetnek itt kérdéseid.
     Azért még annyira ne érezd magad “itthon”, ahhoz még egy kicsit korai lenne és tudomásom szerint moderátori megbízást sem kaptál Theától, vagy igen?
     Hogy miért kostolgatlak (kérdezősködök)? Előző ?irka-firkáimból? kiderülhetett, hogy ha nem érdekelne akkor nem kérdezném. Mi a baj tesó, talán nem fekszik a new age-s témakőr, ezért kerülöd azt mind az őrdög a szegény embert ? A TÉNYEK néha MAKACS DOLGOK igaz ? 🙂 Ezzel egyet tudok érteni.
     Egyébként nem is értem miért van ez a “menekülős” hozzáállásod a téma kapcsán, hiszen másoknak ilyen és hasonló bölcsességeket osztogatsz, idézem “Már többször mondtam, ha a te hited erős ne félj semmitől”. Akkor mi itt a gond Eric, csak nem elhagyott a hited?
     Szóval Wiiking barátom, kíváncsian várjuk izgalmasnak ígérkező beszámolódat, ami a jelenlegi hitedet illeti. Ahogy Zsolt fórumtárs is mondotta “Te miként képzeled el a dolgokat összességében és konkrétan.”
     Honnan ered? kikhez köthető és mikorra? milyen jellemzői vannak? kik voltak a tanítók?, vannak róla bármilyen történelmi feljegyzések? Szóval ilyenek jutnak hirtelen az eszembe. Tudod, nekünk van egy Bibliánk és mi abban hiszünk, segít a mindennapjainkban, próféciákat ír a jövővel kapcsolatban és ezért sok mindent előre tudunk, és ez minket megnyugtat, nem félünk az ismeretlen jövőtől, mint mások, mert mi ismerjük azt, de neked az nem jó, ez nem elég, hiszen azt a Könyvet szerinted az összeesküvő zsidók ollózták össze, hogy becsapják az olyan goyim-okat, mint mi. Én szerintem igazából pont te sem tudod, hogy miben hiszel, nem mi. Kimazsoláztál magadnak innen-onnan ezt-azt, aztán szépen összegyúrtad és bebeszélted magadnak, hogy ez az igazság és hogy te ebben hiszel és kész, persze nem vagy vele egyedül. Többen vagytok így és így még hihetőbb a dolog, de valójában nem több ez egy nagy keveredésnél, egy olyan keveredés, amit ma new age-nek neveznek, és én ezt kedves Wiiking be is fogom neked bizonyítani. De ha te úgy gondolod, hogy még sincs igazam, akkor tessék engem szépen és gyorsan megcáfolni valami kézzelfogható dologgal, egy ki fórt, ősi(te említettél ilyet), stabil tanítással. A stabil, azt jelenti ez esetben, hogy az a hitrendszer/vallást több száz, vagy akár több ezer évre is kell, hogy visszavezethető legyen. A többit még majd menet közben meglátjuk. Tudom, hogy a fair play nem az erősséged, mert láttuk, hogy a mestere vagy a kiforgatót szavaknak, az elhárításnak, de azért a saját érdekedben megkérnélek, hogy azért próbálj igyekezni. Mert én, Adrian, a hazug embert hamarabb útólérem mint a sánta kutyát. És ez nem fenyegetés, hanem ígéret. Vágod tesó??? Ugye érthetően és cizelláltan fogalmaztam?
     Apropó, hallottad már “A szegény ember és az ördög” című mesét? Neme? Na akkor feltétlenül el kell olvasnod, mert nagyon tanulságos. Felteszem ide neked, ennek a hsz-nak már úgyis mind egy, jó hosszúra sikeredet.

     A szegény ember és az ördög.

     Volt egyszer egy szegény ember. Az elindult, hogy keressen munkát, cséplést (azelőtt csépekkel jártak, cséphadarókkal, nem voltak gépek, mint máma!). Menyen a szegény ember az úton. Találkozik az ördöggel. Kérdi az ördög:

     – Hová mész te szegény ember?
     – Menyek munkát keresni, ahol kapok, hogy én is élhessek.
     – Végy engemet a társulatba!
     – Jól van – azt mondja a szegény ember – menjünk ketten.
     Megindultak s azt mondja akkor az ördög:
     – Te, nekem nincsen csépem!
     – Na, nem baj. Csinálunk.
     Nézi az ördög a csépet.
     – Ez igen gyenge, könnyű!
     – Neked olyant csinálok, amilyen neked kell.
     Az ördög el menyen s csinált ő magának vasból mindent. Hogy ő már erős volt, jobban bírta a nehézséget. Elmennek csépelni. Kapnak cséplést egy nagygazdánál. Egész éjjel ott csépeltek. Mikor végeztek a csépléssel, kiadták nekik a részeket: úgy szemből, mint polyvából. Na, kiszemelik a szemest, ami polyva maradt, az mind az övék volt, amit akartak, azt csináltak vele. A polyva nagy rakás volt s a szemes kevés volt. Azt mondja akkor az ördög:
     – Te, én elviszem a nagy rakást.
     Azt mondja a szegény, ember:
     – Nem bánom, vidd a nagy rakást!
     Hát elviszi az ördög a polyvát s a szegény ember vitte a szemest, a búzát. Megőrölik otthon a búzát. A szegény ember megsüttette a kenyeret, jót sütött az asszony, de az ördög felesége nem tudott sütni a polyvából semmit, az már polyva volt. Nem ennivaló.
     Egyszer el menyen az ördög a szegény emberhez. S meglássa:
     – Te, milyen szép kenyered van neked!
     – Abból, amit csépeltünk ketten.
     – Hogyhogy? Az én feleségem nem tud olyan jó kenyeret sütni, mint a te feleséged?
     – Úgy látszik.
     Hazamegy az ördög s megveri a feleségét.
     – Hát te, a szegény ember felesége milyen szép kenyeret sütött (még vitt haza az ördög a feleségének). Látod, milyen szép kenyér s jó kenyér. Na, másik esztendőben szintén ketten mennek csépelni. Tavaszra, mikorra végeztek volna a csépléssel, akkor nagyobb lett a búzarakás. Azt mondja akkor az ördög:
     – Te, most elviszem a kisebbik rakást, vidd el te a nagyobbat. A szegény ember örvendett annak, hogy a búza a nagyobb rakás, elvitte a búzát. Az ördög meg elvitte a polyvát. Akkor se volt jó kenyere az ördögnek. Megint el menyen az ördög s megnézi, hogy a szegény embernek milyen kenyere van. Hazamegy s megveri a feleségét. Azt mondja egyszer neki az ördög felesége:
     – Te, mikor mentek tük csépelni, amit csépeltek, osszátok el mind a két részt kétfelé, úgy próbáljátok meg. Na, úgy is csinálnak. Elmennek harmadszor csépelni, kiverik tavaszra á búzát. S ahogy félre tették a részeket, a polyvát s a búzát, azt mondja az ördög:
     – Na, most osszuk el úgy: a kicsi rakás fele a tiéd, fele az enyém. S a nagy rakás fele a tiéd, fele az enyém.
     Jól van. Elosztják s mindegyik elvitte az ő részét. Hát akkor az ördög felesége tudott jó kenyeret sütni a búzából.
     – Így!
     Akkor megharagudott az ördög, azt mondta:
     – Többet nem kell nekem, társnak a szegény ember soha az életben!
     Azóta az ördög kerüli a szegény embert.

     Itt a vége…

     Ui. a Jézus Pártus herceg féle szeretetéből, kösz szépen, de nem kérek.

    3. Adrian, ugye nem a gyerekkori bűneiddel akarsz itt dicsekedni? 🙁

    4. Adrian!

     Ugye nem akarod, hogy válaszoljak??? / Csak, ha tényleg nem bírsz magaddal, akkor felteszem a válaszomat! /

     Egyébként, ha akarsz elérhetsz a wiiking0724@gmail.com vagy a Skype: senior-ti oldalakon! Nekem nincsenek titkaim!
     Azt tartom korrektenek, hogy ne “rongáljuk” a T. Nagyérdemüt, holmi szellemi skanderral! Igazam van?

     Áldás!

   1. Wiiking barátom,

    Köszönöm a válaszod. Igaz, ebből sem sokat vettem el. Persze ez a tudatlanságomnak köszönhető leginkább.
    Pedig a MAG-yar egyszerű kérdésre, egyszerű választ ad 😉

    Nos, sebaj. Majd máskor.

    Isten áldjon!

    1. Zsolti Barátom!

     A MAGyar – mármint éne 😀 – szívesen adna egyszerü kérdésre egyszerü választ, de – mint azt Te pontosan tudod – néha nem oly egyszerü! 😀
     De, Neked meg van képességed, jó itélöképességed, hogy meglásd ami a szem számára láthatatlan!
     ” Jól csak szívével lát az ember, ami igazán lényeges a szem számára láthatatlan!” – Exüpery : Ki Herceg
     Áldott napot Neked!

    2. Wiiking barátom,

     Köszönöm dicsérő szavaidat irányomba 🙂
     Jómagam is magyar vagyok. Tisztelem és becsülöm hazámat Magyarországot, és ahogy tudom segítem képességeimhez vagy lehetőségeimhez képest. Ez alap.

     “?Jól csak szívével lát az ember, ami igazán lényeges a szem számára láthatatlan!?
     Ebben van igazság ez kétségtelen. De talán így némileg pontosabb lenne: Jól csak jó szívvel lát az ember. Ehhez pedig (Véleményem szerint elengedhetetlen Krisztust úgymond befogadni a szívünkbe).

     Ettől még teljes értékű magyar maradok, ha ekképpen cselekszem 🙂
     Áldott napot neked is!

 15. Kedves fórumozók!
  Hadd tegyek fel itt egy kérdést, mert a téma szempontjából engem érdekelne, hogy ti mit gondoltok a Biblia alapján.
  Az egyetlen örökké-való teremtett-e más bolygókon életet, értelmes életet? Az angyalok léte az egyértelmű, én ezen felül kérdezem.
  Vannak olyanok, pl: Kent Howind, akik elvetik annak lehetőségét, hogy az Atya az angyalokon kívül más értelmes civilizációt is teremtett az univerzumban.
  Én személy szerint azt gondolom az ige alapján, hogy a válasz igen, tehát Isten teremtett még más világokat is, ahol értelmes teremtmények vannak.
  Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy az Írásokból ti mit olvastatok ki erről, vagy egyáltalán, lehet-e az írásban erről infót találni.
  Mindenkinek köszönömaz együtt gondolkodást.
  A magasságos áldásával:
  E.V.

  1. Kedves EVEV!

   Te aztán tudsz kérdezni! 😀 Ez igazi “magas labda”! Örülök, hogy Te kérdezted és nem én!
   Kíváncsian várom én is a válaszokat! 😀
   Áldás!

   1. WIIKING

    Akkor már ketten örülünk a lasztinak :
    EV-től azért először kérdezzük meg,
    hogy a feltételezését az Írás alapján
    ( konkrétan ) miből s honnét meríti ?

    Különben a film ‘hiányosságot’ mutat
    az angyalokat, azaz idegeneket illető –
    en ( ember = földi és angyal = égi ==>
    vagyis földönkívüli ), mivel a Sodomá –
    ba / Gomorába látogatók nemcsak ma –
    nifesztálódott fény meg energia jelen –
    ségek voltak – Sokkal inkább nézték ő –
    ket nem oda valósi embereknek, mint
    másnak .
    De ott van az is, amiről általában meg –
    feledkeznek az emberek – A titkolt ka –
    tonai / technikai fejlesztések, melyek
    20 – 30 évvel előrébb járnak, mint ami
    a hétköznapokban látható .

    Valójában nem az a kérdés, hogy van –
    nak-e angyalok / idegenek ? : Hanem
    inkább az, hogy a jelenlegi *pufókák*
    észlelése mögött ki áll ; Azaz lehetsé –
    ges-e, hogy földi technika is előidéz –
    heti-e a jelenségeket ? – Valamiért e
    kérdést nem nagyon feszegetik még
    az ‘Ősi Idegeneket’ népszerüsítők se .

    1. SERAF Tesó! 😀

     E dilemma nyitja legalább olyan értelmes, mint az Univerzum végtelen/véges kérdése!
     Szerintem mindkettö feltevés helyes/ill helytelen! …vagy a kettö közt valamilyen “arany középút”! 😀
     1. Az Univerzum végtelen! Azért, mert a véges kapacitású agyunk nem képes a végtelen fogalmát értelmezni/felfogni! Helyes!
     2. Véges! Mert, ” kezdetben teremté Isten az eget és a földet” ergo, ha valaminek van kezdete akkor van vége is! Igaz?

     No, mármost a Plejádiak, Anakukik, Syriusiak és a többi galaktikus civilizáció – mivel NINCS egyértelmü/kézzel fogható bizonyíték sem ellen, sem mellette, a néhány csatornázott üzeneten kívül, így marad a “józan paraszti ész” logikája, vagy a romantikus álmodozás! 😀

     Az oldal jeles képviselöinek könnyü a válasz! Van Isten, a Teremtö, a Fia, a Megváltó, és vannak a “rossz fiúk”, Sátán és démonai!
     Ebböl egyenesen következik, hogy amiröl a Biblia nem beszél világosan – megjegyzem van más is amiröl nem – az csakis az Ördög és “bukottjai” huncutságainak tudható be!

     Bevallom, hogy mindkét érvelés “levett a lábamról”! … én is csak egy ember, vagy egy entitás vagyok ? 😀

    2. Wiiking barátom,

     “No, mármost a Plejádiak, Anakukik, Syriusiak és a többi galaktikus civilizáció ? mivel NINCS egyértelmü/kézzel fogható bizonyíték sem ellen, sem mellette”

     Egy apró homokszem kerül a gépezetbe, átvitt értelemben 🙂
     Az Anunnakik itt létéről van bizonyíték régészeti formában is. Ők a bukottak. Amelyet Énok könyve, és a Szentírás is alátámaszt.

     De kíváncsian várom a hasonló régészeti leleteket vagy történelmi feljegyzéseket a “Plejádiak-Syriusiak” Földön végzett tevékenységeiről 😀

    3. Wiiking .

     Olyan entitás maradj, amilyen most vagy : Két kezed és öt újjad van ? ; Nem ám elillansz ( sitty – sutty ), mint azok a filmben .

    4. Kedves Wiiking!

     írod:

     “E dilemma nyitja legalább olyan értelmes, mint az Univerzum végtelen/véges kérdése!
     Szerintem mindkettö feltevés helyes/ill helytelen! ?vagy a kettö közt valamilyen ?arany középút?! :D”

     a logika alapvetése, hogy két egymásnak ellentmondó állítás egyszerre nem lehet igaz.

     tehát az Univerzum vagy véges, vagy végtelen… nincs semmiféle “arany középút”

     “1. Az Univerzum végtelen! Azért, mert a véges kapacitású agyunk nem képes a végtelen fogalmát értelmezni/felfogni! Helyes!’

     megint egy logikai hiba… agyunk véges kapacitásából nem vonhatod le azt a következtetést, hogy a világegyetem végtelen lenne, mivelhogy nem következik belőle.

     2. Véges! Mert, ? kezdetben teremté Isten az eget és a földet? ergo, ha valaminek van kezdete akkor van vége is! Igaz?”

     ez igaz… de itt csak időbeli végességről szóltál… és mi van a térbeli végesség/végtelenség kérdésével? (mondjuk az időbeli végesség predesztinálja a térbeli végességet is, de ez már más kérdés).

    5. Semmilyen titkos társaság, amely csak emberekből áll, és csak emberek vezetik, nem képes egy egész bolygó illúzióban tartására és egy egész bolygó történelmi alakítására. Ez messze meghaladja az emberi képességet.

     Még a kazár zsidók sem képesek erre 😉
     Akármilyen hihetetlen 🙂

    6. ZSolt!
     Én hiszek Neked! 😀 Tényleg nem képesek! Akárki megláthatja aki nem vak!
     A Tények makacs dolgok! – én. 😀
     Ezért mertem venni a bátorságot és kezdtem kapirgálni más forrásokban is!
     Nem hiszem, hogy sokat számítana, hogy anakukik, vagy “bukottak”, ha veszélyeztetik a földi létünket!
     Áldás

    7. Egy adott korban élő, korlátozott számú tagból álló, akár nagyon szofisztikáltan szervezett csoport valóban nem képes a globális illúzió kiváltására…
     Azonban egy történelmen átívelő, egymáshoz szervesen, koherensen kapcsolódó ugyanazt a célt képviselő, folyamatosan megújuló emberek csoportja már képes lehet.
     “Like an everflowing stream”

   2. A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Proverbs 18:2

    Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: [and] he that shutteth his lips [is esteemed] a man of understanding. Proverbs 17:28

    1. Adrian, tudom kötekedésnek veszed a kérdésemet, pedig őszintén nem értem, hogy te miért angolul szólsz hozzá ? Hátha a többség nem érti ?

  2. Kedves E.V.E.V.

   Így szól az Úr: Az EGEK nékem ülőszékem, és a FÖLD LÁBAIMNAK ZSÁMOLYA: minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én NYUGALMAMNAK HELYE.
   Nem az én kezem csinálta-é mindezeket?
   Cselekedetek 7: 49-50, Ésaiás 66:1

   Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, E világ lakói!
   Zsoltár 49:2

   Talán ez a két idézet szemlélteti az általunk ?univerzumnak? mondott világ nagyságának fogalmát.
   Az egek nékem ülőszékem. Személyes véleménnyel, valószínűnek tartom, hogy amit mi ?egeknek? vagy ?univerzumnak? tartunk, az is csak egy ?ülőszéknyi? töredéke az Isten által alkotott valóságnak.
   A zsámoly pedig az ülőszék ?tartozéka.? Távolságban milyen messze is vannak egymástól? Szerintem emberi értelemmel már,(vagy még?) ezt sem tudjuk felfogni. És nem csak ülőszéke van, hanem még a nyugalmának helye is van. (Ez nekünk az otthonunkat, a csendes kis szobánkat jelenti. Tehát egy széktől tágasabb helyet.)

   Zsoltáros pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy figyeljenek azok, akik ENNEK A VILÁGNAK (Földnek) lakói. Ezzel a mondatával önkéntelenül is kijelenti, hogy vannak más világok is.

   Arról is ad tájékoztatást a Biblia, hogy Isten többféle ?szellemi teremtményt? is teremtett. (Feltételezem, hogy nekik is van lakóhelyük.)

   Mindenesetre Isten nem tartotta fontosnak, hogy ebből a témakörből többet is a tudomásunkra hozzon.
   – Egyrészt az agyunk nem lenne képes (helyesen) felfogni, másrészt:
   – Ne kutakodjunk ismeretlen világok után.
   Mi most a Földet kaptuk ?lakhelyül? kaptunk hozzá elég ?házi feladatot,? hogy helyesen ?gazdálkodjunk? az Isten által ránk bízott értékekkel.

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika .

    A kiemelt jelzéseddel egyet értek, mivel a –
    mig ( valójában ) felesleges dolgokkal fog –
    lalják le az embereket, ‘addig’ tudják őket
    szellemi / anyagi rabszolgaságban tartani,
    ami persze vonatkozik sok egyéb dologra
    is { Elszórakoztatják őket mindennel csak
    ne a valós dolgokkal és problémákkal fog –
    lalkozzanak – Főleg ne olyanokkal, amik a
    mindennapi életüket negatívan befolyásol –
    ják – Vagy a jövőjüket pozitívan befolyásol –
    ná – Munkájuk alig, földjük már nemigen s
    mikor éhezni fognak, akkor már késő lesz }

    “Ne kutakodjunk ismeretlen világok után”

    Ismét világháborús hangulat van : A szom –
    szédban földi “pokol” alakul, ami hamar át –
    terjedhet hozzánk is ; De ezt s a valamiko –
    ri háborúkat sem a négy ujjú meg gülü sze –
    mü ET-k kezdeményezték / folytatták – Azt
    látni, hogy sokan hivatkoznak az Írásra, de
    a valódi üzenetét, ami a mindennapok meg –
    változtatásához kell nem értették még meg .

    1. De nem is E.T tanította meg anno az ember számára a fegyverkészítést és egyben a háborút is ezáltal 😉

    2. ZOLTI .

     Én értékelem a megjegyzést / labdát, de vissza is passzolnám : A következményt tekintve lényegtelen ki tanította meg ; A lényegét illetve talán fontosabb ( a kútba ugrás esetére dondolva ), hogy az emberek miért csinálják, mert az összeugrasztott népeknek / embereknek abból soha nem volt haszna .

    3. Bábelnél még “egy” ( egységben) volt az emberiség, és a nyelvük is egy volt….!
     És a jelenések könyvének a 4 lovasa is a mennyből indul! Ott adaték nékik hatalom…..!

   2. Kedves SERAF!

    Értem a sajnálatos mondanivalódat: A világba és a szomszédságunkban is, sajnos, vérengző harcok folynak, és ezek bármelyik pillanatban átterjedhetnek Magyarországra is. Jó lenne, ha a saját szabadságunk kivívásáért fáradoznánk, ki, ki tehetsége szerint … ?tűzzel, vassal?

    Kedves SERAF! Ez a megtévesztés egy másik (és nagyon is aktuális) formája …
    Ha nem kérünk az ?idegen lények? segítségéből, akkor kezdjünk a harcokhoz magunk …
    Elgondolkodtál-e azon, ha mindenki ?fegyvert fog? akár honvédő céllal is, (és még a szabadságot is sikerül kivívni) milyen élete lesz az embernek, nemzedékeknek ebben a világban?
    Mert mindig lesz egy ember, egy akármilyen nemzetiségű nép, amelyik a saját tulajdonával nem elégszik meg, és rátámad a másikra, hogy elvegye azt, ami nem az övé.
    Ki fogja kivenni a fegyvereket az emberiség kezéből?
    Ha pedig nem lesz, aki kiszedje, akkor ilyen nyomorúságokkal, félelmekkel, fenyegetettségekkel, életveszélyekkel teljes világban érdemes-e egyáltalán élni? …
    Ha Isten nélkül akarnék élni, akkor NEMmel válaszolnék.
    Ha Istenben elrejtve élek, akkor tudok IGENnel válaszolni.
    Látom a történelem alakulását, megegyezik a jövendölésekkel. A jövendölések pedig nem csak a háborúkról szólnak, hanem a GYŐZELEMRŐL IS !!!
    Sőt még arról is, hogy jelen gonosz világunkat olyan ?sötét erők? motiválják, amit ?földi ember? le nem győzhet. (Maximum csak meghalhat érte az ?áldozat? oltárán.)
    De nekünk van egy Urunk, a Feltámadt Jézus Krisztus, – aki a halált is legyőzte és diadalmat vett rajta ? és ez által az Ő kezébe adatott ezen ?sötét erők? feletti győzelem, sőt a megsemmisítésük is.
    Mi – Jézust követő – keresztények is harcolunk a sötétség erői ellen, csak más fegyverzettel, és várjuk annak a győzedelmes Királyunknak megjelenését, aki egyedüliként, Isten Fiaként, képes legyőzni az egész emberiség ellenségét.

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika .

     Értem amit leírtál : Egyet is értek vele ; Kissé azonban azt hiszem félre értettél, mert nem gondoltam olyan ellenállásra. Valójában Jézus üzenetére / tanítására céloztam, amit az ős-keresztények az üldöztetésük alatt is megtartottak. Alapvetőleg a bajok gyökerére gondoltam ok / okozati viszonylatban, de mindenesetre tetszett a leírásod .

     Szintén Szeretettel : László

  3. Tisztelt E.V.E.V,

   A válaszom az általad feltett kérdésre. Természetesen léteznek, csak arra várnak mikor léphetnek velünk kapcsolatba, mindezt azért, hogy segítsenek az emberiség problémáin minden szempontból. De addig ezt nem tehetik meg, ameddig mi emberek a Föld nevű bolygón nem leszünk jók kivétel nélkül. Tehát összegezve. Erre még lehet várni nem keveset. Egyelőre csak szemlélik mennyit szenved az egész emberiség, roppant fejlett technológiával rendelkeznek, de nem tudnak mit tenni a tömeges szenvedések megakadályozása érdekében.

   Komolyra fordítva a szót. Láthatólag sok ember számára nem értelmezhető a videó. Ez azért valahol szomorú. Nem konkrétan a személyedre gondoltam, de a videó szerintem ezt is taglalja, nem éppen felszínes módon. Szóval lehet érteni. persze annak aki akarja is érteni 🙂

   1. Szia Zsolt. Szerintem (ha nem értettem félre amit írtál), te el vagy tévedve. Pont azt a sablont ismétled ami a legtipikusabb New age-es ufóhívős szöveg. Senki nem fog barátságosan velünk kapcsolatba lépni. A videóban is azt mutatják be, hogy az antikrisztus idejében valószínű (szinte biztos), hogy az idegenek bemutatkoznak és megtévesztik a világot, mert sátán királyságának részesei és ez a tervük.

    1. Sztornó ! 🙂 Bocs Zsolt, nem gondoltad komolyan, én meg túl sok mindent csinálok egyszerre, nem figyeltem. 🙂 Köszi Xenia, hogy te figyeltél és szóltál ! 🙂

    2. ÁRPIEL!

     Igazad van!
     Láttam én is a Függetlenség napja, vagy a Támad a Mars -ban! A “szent bot/erdö” Hollywood is megerösítette! 😀
     Ne higgyünk a vigyorgó E.T.-iknek! 😀

  4. E.V.E.V., csatlakozom én is, szóval 3. labda. 🙂 Én speciel nem hiszek benne, hogy ebben az Univerzumban teremtett volna Isten más értelmes lényeket (embert?), de ez csak egy feltételezés ami mögött nincsenek konkrétumok. A gyanús fajták ebből a szempontból az ún. skandináv típus, melyek kiköpött embereknek tűnnek (szerintem inkább bukott angyalok). Paralel univerzumok vagy multiverzumok lehetnek nem tudom. Van valami ige is amit már hallottam hogy összefüggésbe hozták más teremtményekkel, “egekben lakók” ha jól emlékszem, de azok lehet angyalok is. A videóban azért az idegenekkel kapcsolatban a téma erősen le van egyszerűsítve a kevés info miatt. De az biztos (bár nem túl fontos), hogy az idegenek nem démonok, mert azoknak nincs is szellemi testük, fizikai még annyira sem. Egy elmélet szerint a szürke idegenek (melyek a leggyakoribbak és ők alkotják általában az UFO-k személyzetét, illetve élnek a föld alatti titkos bázisokon) mesterségesen létrehozott genetikai biorobotok, melyeket démonok szállnak meg. A többi “faj” is lehet genetikai kreálmány, inkább mint démonok vagy bukott angyalok. A nefilimekhez lehetnek hasonlóak, hibrid lények, sőt vannak óriás méretű 3-4 m magasak is. A hiarerchia csúcsán lévő drakoni-ak (sárkányok) meg a reptilián-ok viszont valószínűleg konkrét bukott angyalok, a sátáni rendből.

   1. Tisztelt Arpiel,

    Csak egy apró megjegyzés. Ami talán nem fikció. Némileg javítva az én szempontomból.

    A “sárkányok/reptilián-ok” viszont valószínűleg a konkrét bukott angyalok, a sátáni rendből, a nefilimekhez lehetnek hasonlóak, ami a méretűket illeti (4-6 m magasak). Ezért is “óriások”, ahogy azt a Szentírásban is lehet olvasni. A “sárkány” külső ezért is egyezik sok esetben a démoni megjelenítéssel. Gondoljatok csak bele, angyalok voltak valamikor, de a mérhetetlen gonoszságuk miatt, a külső tényezők megváltoztak. Az angyalok bizonyára szépek és csupa jóság veszik őket körül Isten által. Akkor tessék ennek az ellenkezőjét elképzelni, szárnyakkal..

    Három kép.
    http://blog.art21.org/wp-content/uploads/2010/03/skinfruit1-e1267571629138.jpg
    Maga a Babiloni autentikus régészeti lelet.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/PazuzuDemonAssyria1stMilleniumBCE.jpg
    Ráadásul kortárs művészek még szobrot is alkotnak nyilvánosan. De lehet csak véletlen.
    http://3.bp.blogspot.com/-0Zdm9olMqQw/UAI24IvxU5I/AAAAAAAABFQ/g7XZS-EEm0o/s1600/Bb-Pazuzu.jpg

    A “kis szürkék” szimpla technológia alkotások. Nem teremtmények, alkotások. Technológia szolgák lélek nélkül.

   2. Kedves Árpi!
    Jól vagy? vagy csak én ittam túl sokat, így munkakezdés előtt? :)))
    Mi akart ez lenni????
    Vagy tán nálad is “elszakadt a cérna”? – megértem. Ismerős érzés.

    1. Kedves Erika ! Míííííííííí vaaaaaan ??? Minden nap iszom vizet, napi 2-3 l legalább, fél egészség. 🙂

  5. Kedves E.V!
   Nagyon jónak tartom, amit Erika írt. Isten nem mondta el nekünk, hogy léteznek-e alternatív világegyetemek, de mivel Isten mindenható, nyilván képes annyi ilyet teremteni, amennyit jónak lát. Ez valószínűleg olyan tudás, amire most nincs szükségünk.
   Ami viszont ezt a világegyetemet illeti, és ebbe beletartozik az a lelki szféra, ahol az angyalok és démonok léteznek, szerintem nincs benne, az általunk ismert entitásokon, tehát a földön fizikailag élő, és a lélekvilágban lévő, általunk ismert entitásokon kívül élet. Ez egyrészt személyes vélemény, másrészt ezt támasztják alá, a tudományos kutatások is.
   Létezik egy nagyon jó dokumentumfilm, ami sajnos tudomásom szerint nincs meg magyarul de mindenkinek nagyon ajánlom, hogy nézze meg. A címe “The Privileged Planet”: https://www.youtube.com/watch?v=ClarWNaCEVM Ebben csillagászok, űrkutatók és hasonló emberek beszélnek pontosan erről a kérdésről. A legtöbben úgy álltak hozzá a kutatáshoz, hogy biztosak voltak abban, hogy létezik élet a földön kívül, már csak a nagy számok törvénye miatt is és ennek az ellenkezőjét találták. Ez nem egy innen-onnan összeollózott film, hanem olyan emberek készítették, akiknek ez a szakmája. Érdemes megnézni.

   1. Azt hiszem láttam ezt a filmet. Csak ebben az a vicc, hogy ez a privilegizált helyzet, ami a mi Földünket megilleti az ő látásukban azért abszurd, mert ők nem az Isten teremtése alapján jutottak erre a következtetésre, sőt hivatalból kizárják az UFO jelenségeket (egyszerűen letagadják). Ne felejtsük el, hogy egy átlag laikus tényleg hiheti (és hiszi is), hogy az UFO-k meg az idegenek tényleg más bolygók intelligens lakói. Pont ez a megtévesztés benne. A valószínűségszámítás szerint pedig nyüzsögnie kellene az életnek a Világegyetemben. Erre a Drake egyenlet mutat rá, hogy mennyi fejlett életnek kellene lenni(ha lenne) evolúció. Több ezernek csak ebben a galaxisban. Szóval bonyolult és képmutató dolog ez is, akár annyi más is. De szerintem is csak mi vagyunk emberek.

    1. Kedves Arpiel!
     A dokumentumfilmről csak annyit, hogy ők is keresztény megközelítésből vizsgálták a kérdést és a film kizárólag arra próbál válaszolni, hogy lehet-e élet más bolygókon.

   2. “Ez nem egy innen-onnan összeollózott film, hanem olyan emberek készítették, akiknek ez a szakmája.”

    Csak azért vigyázzunk, mert a nagy “bummról” is olyanok beszélnek!

    1. Kedves Ida!
     Nyilván tudjuk, hogy ez önmagában nem jelenti azt, hogy a film jó, mint ahogy a házilag készített filmek esetében is más a mércénk. Lásd a fenti videó példáját. Arra akartam célozni, hogy mint az evolúció esetében, ahol mi látjuk, hogy minden a teremtésre utal, ennél a kérdésnél is, ha őszintén vizsgálod a tudomány által szolgáltatott információkat, akkor azt látjuk, hogy a föld nagyon sok szempontból különleges és hiába felfoghatatlanul nagy a világegyetem, mégis kevés esélye van annak, hogy legyen élet máshol. Erről szól az általam ajánlott film. És pont cáfolja azt, hogy az ősrobbanással, véletlenül alakult volna így. Nem emlékszem minden részletre, mert már pár éve, hogy láttam, de lehet, hogy most megnézem újra. 🙂

     És mint ahogy fent már írtam, mindez nem zárja ki más világegyetemek létezését. De ezt nem kötötték az orrunkra.

    2. Az emberek folyton rosszul közelítik meg és ezáltal rosszul is teszik fel azt a bizonyos kérdést szerintem. A mi esetünkben (Föld nevű bolygó) nem az kéne legyen a kérdés, hogy vannak e más galaxysokban, más bolygókon élet, hanem az, hogy ezek az entitások, akik úgymond idelátogatnak valóban autentikus földönkívüliek e, vagy sem. Hiszen ez a dolog érinti az emberiséget és nem pedig egy olyan esetleges földönkívüli teremtmény, ami mondjuk 25.000 fényévnyi távolságra van innen. De, ha ez valakinek esetleg túl soknak hangzik, akkor legyen csak 100, vagy akár 1 fényévnyire innen, mert itt nem a távolság a lényeg, hanem mint már mondtam, az a jelenség ami minket, földlakókat közvetlenül érint. Csak logikusan.

    3. Szia Adrian!
     Nyilván ez a legfontosabb kérdés. Én E.V. kérdésére írtam, amit írtam.
     Amúgy szerintem érdekes, hogy a tudományos tények is azt támasztják alá, hogy a földlakók számára földönkívüliként bemutatkozó lények nem igen lehetnek “igazi” földönkívüliek, értsd, más bolygóról érkező lények.

    4. Kedves Thea!

     Én se az ajánlásod akartam becsmérelni, hanem csak annyit akartam írni a hsz-sal, hogy vigyázzunk, mert az ember hajlamos a “külsőt” nézni , amikor ítél, vagy hall valamit!

  6. Hát a Biblia az ember, az ádámi faj leszármazottainak lett írva! Annyit tartalmaz, amennyit nekünk most, itt, ebben a világkorszakban tudnunk kell. És, ahogyan azt látjuk, ezt a világkorszakot a földön töltjük. Nem mehetünk ki szétnézni! A teremtésről, annak hogyanjáról, mikéntjéről csak egy pár mondatban tájékoztat bennünket. Arról is, hogy kezdetben a mennyet ( “egeket”), teremtette Isten. Viszont azt is tudjuk, hogy vannak “kint” fejedelemségek, uradalmak, trónok, meg hatalmasságok, meg stb. Akkor van min uralkodni is, ahogyan itt a földön is . ( Mármint szerintem ez így logikus!) Továbbá, azt is tudjuk, hogy voltak / vannak olyan teremtmények “odakint”, akik lejöttek a földre, mert megkívánták a földi nőket. És ez nem “plátói” viszony volt. Vagyis rendelkeznek bizonyos fajta , mennyei testtel , amelyik rendelkezik DNS-sel, amely bizonyos mértékig kompatibilis az emberi DNS-sel. Továbbá azt is tudjuk, hogy megrontották az állatvilágot is, ami sima , “tudományos” kisérletezgetés volt. Vagyis nem, vagy nem kizárólag a képzőművészeink által ábrázolt angyali lényekre kell csak gondolnunk, amikor az “ég fiaira” gondolunk. Tudjuk továbbá, hogy néhány “angyalfaj” technikai eszközöket is használt/nál az utazásához ( a “meny”, az “egek”, és a föld között!) . Azután azt is tudjuk még, hogy az “angyaloknak” , csak a vezetőik azok, akik Isten trónja előtt állnak, illetve akik a közvetlen közelében tartózkodnak. Nem lepne meg, ha lennének az “angyal” milliárdok között olyanok ( nem is kevesen) , akik nem jártak abban a “mennyben”, ahol Isten trónja áll! Itt én most csak a Bibliát néztem….!

    1. Kedves Antenor!

     Én nem “zsigeri” COG ellenes, vagy akármilyen keresztény egyházak ellenes, ill józan ész ellenes vagyok ! Csak a Biblia ellenes tanításokat , írásmagyarázásokat, spekulációkat nem “értékelem”. De egy percig nem mondtam, hogy egy “álomvilág” szerű dolgot kellene elképzelnünk, a mi érzékszerveinkkel már nem érzékelhető teremtett valóságokról! ( Az emberiség lett a teremtés legvégén teremtve, és még mi a “modern” emberek, a WC papírt is csak vagy 150 éve “találtuk” fel! Szóval enyhén nagyképűségnek tartanám, ha azt gondolnánk magunkról, hogy minden tudás és ismeret birtokában vagyunk.)
     Viszont tudjuk mindannyian, hogy az utolsó időkben vagyunk, és kell valami zsinórmérték, amihez tarthatjuk magunkat, ahhoz hogy megmaradjunk…! És a legjobb ha az Isten beszédét tartjuk annak elsősorban. De, azt gondolom, hogy ezzel te is egyetértesz. 🙂

  7. “Hadd tegyek fel itt egy kérdést, mert a téma szempontjából engem érdekelne, hogy ti mit gondoltok a Biblia alapján.
   Az egyetlen örökké-való teremtett-e más bolygókon életet, értelmes életet?”

   Kedves E.V.E.V., és Mindenki!

   Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi rendszeres, és alkalmi hozzászólónak, jó ideje vagyok állandó olvasója az oldalnak, és nagyon sokat kaptam Tőletek (megerősítéseket, újra/átgondolást, legalább annyit jelentenek a hsz-ok – szellemi, lelki értelemben, – mint maguk a cikkek).

   Az idézett kérdésedhez (is!) ajánlom figyelmed/etekbe a köv. oldalt: http://web-hang.hu – Dombi Ferenc nevezetű kat. plébános gyűjtötte össze a hozzáfordulók kérdéseit, és Jézusnak rajta keresztül adott válaszait. (éveken át vívódott amiatt, hogy nem megtévesztés áldozata lett-e, míg nyíltan fel merte vállalni “küldetését”, jó időre el is tiltották a szolgálattól, mivel a válaszok között szerepelnek olyan értelmezések is, amelyek ellentétesek a kat. egyház tanításával, pl: reinkarnáció)
   Részlet az 598. levélre adott válaszból:
   >Beszéltem már arról, hogy az ufók helyett jobb angyalokat mondani, tehát küldötteket. Tudom, hogy ez sem precíz megnevezés, mert nemcsak olyanok mennek hozzátok, akik ebből a lényegesen más dimenzióból indulnak el, hanem olyanok is, akik már régen anyagba ágyazott szellemek, mint ti, csak fejlettebb intelligenciával rendelkeznek, s így képesek anyagi részüket úgy átlényegíteni, hogy aztán szándékuknak megfelelően bárhol újra materializált módon kapcsolatba kerülhetnek veletek. Ennek világosabb megértésére akkor fogtok jutni, amikor már angyalaim segítségével, és a ti szeretetetek révén átalakulhat a Föld új Földdé.<

   Semmiképpen sem a meggyőzés szándékával, de az őszintén keresőknek kárára nem válhat.
   Békés napot!

  8. Isten teremthetett más világokat a miénken kívül, ez nincs kizárva. Vannak, akik Jézus példázatát a jó pásztorról, aki hátrahagyta a 99 juhát hogy megtalálja az egyetlen elveszett bárányt úgy értelmezik, hogy a mi világunk az elveszett bárány, amelyért Jézus hátrahagyta a 99 másikat, és eljött értünk, hogy megmentsen. Az igazságot erről a mennyben fogjuk megtudni, mert az tény, hogy ha teremtett is Isten másik világot (világokat), az átjárhatóságot nem biztosította, és pont ezért nincs is az orrunkra kötve semmi ebből a Bibliában.
   Az is tény, hogy a mai ufo-látók mind a negatív szellemvilággal találkoznak és nem valamiféle másik civilizációval. Erre elég bizonyíték az, hogy mindannyian valamilyen okkult dologgal foglalkoztak, ami által megnyitották magukat a negatív szellemvilág felé. Én akárhány ufót látóval beszéltem, mindről kiderült, hogy okkult dolgokkal foglalkozott korábban.

   1. Kedves Xenia!

    Igen, ez nyilvánvaló, hogy a “szellemvilág” sötét oldalával találkoznak azok, akik találkoznak velük. Akik a másik oldallal találkoznak, azok az “angyalokkal” találkoznak, ha azok küldettek hozzájuk, vagy csak a Szent Lélek által megnyittatnak a szemeik. De, én a magam részéről nem látom, hogy miért nem gondolkodnak az emberek abban, hogy az a kettő ugyanaz. Mármint, néhány példa:
    De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;
    … és senki sincsen, a ki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek.
    És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll,…
    Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, …
    És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;

    Szóval ez azért eléggé fizikai harcnak is tűnik a számomra…! Ráadásul az angyalok is mindig pallosokkal, vértekkel, pajzsokkal, harci szekerekkel , ….stb-vel, vannak a Bibliában ábrázolva! Ha ez csak amolyan szellemi “sustorgás” lenne, ( ilyen-olyan igeverseket csapdosnának egymás fejéhez) akkor szerintem nem kellene így ábrázolni őket! Vagyis én azt mondom, hogy itt pontosan idegen értelmes fajokról van szó ( és ők az idegen fajok) , akiket mi nem látunk, ha ők nem akarják, hogy lássuk őket ( vagy, ha nem kapjuk meg a Szent Lélek ajándékát rá!)! És, ha csak a mennyet nézzük, amelyet János a jelenések könyvében bemutat, akkor is azt láthatjuk, hogy:… isteni Tanács, 24 vén, különböző értelmes lények képviselői, a négy lovas, pusztító angyal, stb…! És abból , hogy a Sátán a seregével, még nem vettetett le ide a földre, tehát feltételezhető, hogy még az univerzum ezen csücskében van még némi mozgástere..! De az nem kétséges, hogy az egész univerzumnak, minden teremtménynek meg kell hajolnia az Úr Jézus nevére…!

    1. ” pontosan idegen értelmes fajokról van szó ( és ők az idegen fajok) ,”
     Ez természetesen így van. De a kérdés úgy szólt, hogy az angyalokon kívül vannak-e, lettek-e teremtve értelmes lények. A szellemvilág egy nagyon valóságos fizikai világ, csak nem a mi dimenziónkban van. Ugyanígy a mennyben sem “szellemek” leszünk, hanem lesz egy “fizikai” új testünk.

    2. Értettem a kérdést Xénia. És arra válaszoltam. Szerettem volna rámutatni, hogy ahogyan a Biblia is mondja, hogy a 6 “nap” alatt, Isten MINDENT megteremtett. Az “egekben” is. Az “ég fiait” is! És láthatjuk, hogy ők népesítik be a világegyetem többi részét, és laknak azokban. Nem kizárólag Isten tróntermére vonatkozik a “mennyek”, vagy “egek” kifejezés. És nem csak az ott lakó , “angyalok” (lények), akik értelmes lényként léteznek, hanem a többi fajtársaik is. És ezzel kapcsolatban szerettem volna felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy attól , hogy mi az elefánt talpát látjuk, attól még az elefánt többi része is fizikai valóság . Csak esetleg nekünk nincs annak felfogására érzékszervünk. ( Vagyis továbbra is úgy látom, hogy a legtöbben kettéosztják a teremtett világot: látható- láthatatlan, testi-szellemi, halál előtti -halálutáni, és hasonló elkülönülő részekre, amelyek nem együtt léteznek, hanem egymástól külön. De azt, ahogyan a Biblia is bizonyságot tesz róla, úgy nem tudják “látni”!)

    3. ” A szellemvilág egy nagyon valóságos fizikai világ, csak nem a mi dimenziónkban van. Ugyanígy a mennyben sem ?szellemek? leszünk, hanem lesz egy ?fizikai? új testünk.”

     De, a mi dimenziónkban is van, csak a mi szemeink nem látják az Isten felfegyverzett seregeit…!

 16. A videó jól tükrözi a valóságot, de csak kb. 80%-ban, mivel tudjuk hogy mindenben van pozitív, és negatív is, ugye a Jó és a rossz, a Fény és a sötét, a Jing és a Jang, tehát Földlakóban, és nem Földlakókban is vannak pozitívak, és negatívak. A Világegyetem végtelen, az Univerzumunkon kívül, még számos létezik, tehát senki ne mondja nekem, hogy csak negatív nem Földlakók léteznek, ez egy kicsit nagyon nevetséges. A következő írás amit ide teszek, volt már itt, ebben az itt taglalt témákról is szó van, sőt a 2.-ik és 3.-ik részben egyéb minden téma is szerepel, többek közt az ufo kérdéskör. Jézus neve is elhangzik itt jó párszor.

  http://szabadgondolat.files.wordpress.com/2012/03/neale-donald-walsch-beszelgetesek-istennel-elso-konyv-1.pdf

  A következő írás meg szintén közelebb visz az igazsághoz.

  http://www.slideshare.net/exopolitika/michael-salla-ph-d-fldnkvliek-motivcii

  1. Kedves Sándor!
   Megnézted a videót? Ugyanis nem állítja, hogy az embereken kívül csak rossz entitások léteznek, hanem azt mondja, hogy “Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” I. János 4:1
   Ehhez még hozzátehetjük, hogy mi emberek pedig egytől egyik “rosszak” vagyunk, a különbség abban rejlik, hogy ezt beláttuk-e és kértük-e Isten bocsánatát Jézuson keresztül.
   “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 17. Kedves Erika!

  1. Bizonyára, Te vagy az oldal tulajdonosa, hogy kerek-perec kijelented, hogy ide csak azok jöhetnek akik kórusban fújják/másolják az írásokat! Függetlenül attól, hogy esetleg némelyek merik venni a bátorságot és “tovább gondolják” ami Öket nyugtalanítja!
  2. Te nagyon “bátor” vagy, hogy a látogatókat “szemét-szóróknak” titulálod! Ejnye-bejnye, Jézus mit szól ehhez? Ugye, a Mester is a feltett kérdéseket nem “szemetezte le”? Válaszolt, vagy elmondott egy példát, majd hagyta, hogy hallgatói elgondolkodjanak és döntsenek! Én, – má bocsika, de – így látom a Jézusi tanítást!
  3. CSAK ISMÉTELNI TUDOM MAGAM! ISMEREM AZ ÍRÁSOKAT! NEM LEXIKÁLIS ISMERETHIÁNYBAN SZENVEDEK!
  Említettem volt, hogy mertem venni a bátorságot – ugyan is a Bibliában nem tiltja, sööt – ” mindent megpróbáljatok, ami jó azt megtartsátok!” -Pál ap.
  4. Fentiek fényében és az internet adta “szólás szabadságát” – mert ugye Te is osztod-e “nem Isteni” elvet- megengeded, hogy elmondjam én is véleményemet/meggyözödésemet és “érveimet” ? Köszönöm!
  5. HA, az oldal tulajdonosa – aki pl. a server költéségét fizeti – NEM korlátozza/diszkriminálja az oldal látogatóit, akkor azt hiszem nem kell magyaráznom a MINDENKIRE ÉRVÉNYES viselkedési normákat! ( Amennyiben ez változna, azt is megérteném!)

  Egyre jobban érzem, hogy Veled “beszélgetni” sem igazán lehet, mert “érveid” sokszor kimerülnek a Ctr+C és Ctr+V = Copy gomboknál!

  Azért, lásd, hogy komolyan veszem amit írsz és ARRA próbálok fókouszálni, …tudomásom – Biblia szerint – az özönvízben MINDEN LÉLEK ( emberi és állati lelkek is!!) MEGHALT! Más helyen pedig, … nyolc lélek vitetett át a V?ZEN… azaz Noé és családja!

  Akkor, hol van a genetikai folytonosság a bukottak és a Góloiát(ok) közt!
  Látod, csak egy picit kell ” tovább gondolni” és máris kézenfekvö lesz a történet!
  Nem kell elméleteket gyártani! Nincs értelme, jelentösége! A tények/történések és hitek ettöl nem sérülnek!
  U.i.
  A kérdésem pedig így szólt: ? Ki a felebarát!? Te, pedig nem erre válaszoltál! Bocsánat! 😀

  Xeniának!

  Tudod kedves keresztény, nem dicsöség, ha mindent lesöpörsz ” Nem is olvastam a linket amit küldtél!”, aztán magabiztosan nyilatkozol! Bocsi, de ez nem valami bölcs dolog! Igaz?

  Csak, azért, hogy tudd a “kötöszködésem” okát: A TALMUD, és Cion Bölcsinek Jegyzökönyvei -t is olvastam! Azért, hogy még pontosabb háttérképet kapjak azok kultúráról, akik ” Isten Szent kijelentéseinek” hordozójának vallják magukat!
  / Tudom, Te ezt nem tennéd meg … és lenne böven ész-szerü indokod 100 is! /

  Theának!

  Köszönöm, az ajánlást amit kaptam! Élek a lehetöséggel, olvasom és “bövítem” ismereteimet általa! 😀

  Áldott napot az Igaz Szívüeknek 😀

  1. Kedves Wiiking,
   Nem dicsőségnek gondolom azt, hogy nem olvasom/nézem a linkeket. Az igére próbáltam reagálni, nem nagyon van arra időm, hogy összefüggéseket keressek az általad idézett ige és az oldal között, mert első ránézésre nem láttam semmi összefüggést. Youtube videókat jelenleg nincs lehetőségem nézni, de ha lenne, szerintem akkor sem ezzel tölteném az időmet. Ellenben ha pár szóban leírod a lényeget, kifejted, hogy mi a gondod az igével, arra szívesen reagálok, ha tudok. A talmud és a cion bölcseinek jegyzőkönyvét olvasva lehet, hogy valamiféle kultúráról képet kapsz, ami azonban Istenhez nem fog közelebb vinni, és nem fogod jobban megérteni az Igét és Isten tervét Izrael népével. A talmudba én is beleolvastam, és láttam egy-két szörnyűséget. Nem véletlen az, hogy a farizeusok és írástudók nagy része Jézus ellen volt (de ott sem mindenki), ellenben az egyszerűbb emberekből sok követője akadt.
   Azt az igét meg bármennyire is próbálod esetleg mai eseményekkel párhuzamba állítani, köze nincs hozzá. Isten ígért valamit Izraelnek, ha megtartja az ő parancsolatait. Minthogy Izrael jelenleg távol van Istentől, ez az Ige az ő számukra ilyen értelemben nem hordoz aktualitást.
   Olvasni szabad, de ha nem találod meg Jézust, akkor nem sokat érsz a szélesebb látóköröddel. A farizeusok a Bibliát tanulmányozták, mégsem találták meg Jézust, holott az egész róla szól. Kívánom, hogy te találd meg.
   “Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. …
   Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?” János 5

  2. Kedves Wiiking!

   Jó szokásodhoz híven megint kiforgattad azt amit mondtam!

   1. ?kerek-perec kijelented, hogy ide csak azok jöhetnek akik kórusban fújják/másolják az írásokat!?
   Nem tudom, hogy hol olvastad tőlem, ?hogy csak azok jöhetnek …? mert én azt írtam, hogy akit nem érdekelnek az Isten szavai, ?de akit ez nem érdekel, azt nem kényszerítjük ide.?
   Míg fentebb ? milyen cselekedetem alapján nem tudom – kikéred magadnak, hogy te had válasszad meg, hogy milyen úton menj tovább, itt sérelmezed, hogy nem kényszerítünk senkit Isten Igéjének megismerésére.

   2. ?bátor? vagy, hogy a látogatókat ?szemét-szóróknak? titulálod!
   Kérlek kerüld a többes számot!
   Lehet, hogy én ?bátor? vagyok, de nem kevés arcátlanság kellett ahhoz, hogy ?Az elhitetés kora? cikk alá Sátán elhitetéseinek üzeneteivel válaszoljon ?akárki is,?.
   Ha valaki nem ért egyet a cikkel, az rátartozik, de talán a (társadalmi együttélés szabályai szerint) mégis elvárható tőle, hogy a másiknak a munkáját, – aki 2,5 óra anyagot lefordított ? tiszteletben tartsa, ne pedig meghazudtolni akarja!

   3. Mi itt elmondjuk Isten Igéjének üzeneteit, ?aki akarja hallja, aki nem akarja nem hallja? de a részedről folyton az a kifogás, hogy a továbbgondolás, szabadgondolkodás folyamatában van ?más alternatíva is.? Kérlek, vedd tudomásul, hogy minket ezek a ?más alternatívák? nem érdekelnek!
   A mi meggyőződésünk, személyes tapasztalatunk arról szól, hogy az Örökkévaló Isten szavai és kijelentései, maradék nélkül igazak, beteljesednek. Mi az Ő oltalmában élünk, és nem kívánjuk azt elhagyni. Aki megismerte Őt, az ez alá az oltalom alá be tud jutni maga is, de aki nem ismerte meg Őt, az az ember ez alól az oltalom alól szeretné kimozdítani az ott lévőket is… Legyen erre bizonyíték a saját írásodból vett idézet ?akik kórusban fújják/másolják az írásokat!?
   Tudjuk, Urunk figyelmeztetett erre is…

   1. Tisztelt Hölgyem!
    Kedves Erika!

    Elözö “irka-firkáimból” kiderülhetett, hogy ha nem érdekelne akkor nem lennék ittl!
    De, értéket látok az oldal témáiban és azok feldolgozásában! A munka amit önzetenül beletesznek nálam okosabbak, meg végképp tiszteletre méltó! Köszi Thea és a többieknek is!
    / Az viszont több, mint érdekes, hogy a hsz-ek jelentös része sokszor köszönö viszonyban sincs a témával!
    De, ha “mi” nem lennénk, akkor miröl beszélgetnétek???? Ez erös túlzás volt! Bocsi! /

    Te, viszont “finoman” elküldesz a …?de akit ez nem érdekel, azt nem kényszerítjük ide.? mondatoddal!
    Mondtam már néhányszor: HA a TE hited erös ne félj semmitöl, …föleg az én gyarlóságomtól ne! 😀
    Az a bajod, hogy “kényszeres válaszolgató” vagy! Pedig, látod, hogy én higgadtan, nyugodtan kérdezek!
    De, Te még mindig azt hiszed, hogy ellenség az, aki mer esetleg más aspektusban is gondolkodni!

    (2.) Szegény Sanyeszt is “szemétszórónak tituláltad! (tsz.) 😀 Pedig egy igazi keresztény követi a mester példáját …” ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Na, és itt jön a kérdés amire “elfelejtesz” válaszolni! ” KI A FELEBARÁTOD?” Ugye nem akarod, hogy én kezdjem el mondani? Megtisztellek, hogy hagyom Neked a lehetöséget! Na, meg az illendöség is így kívánja! 😀

    Tudom, hogy túlbuzog benned a segítökészség/szeretet, de kértelek, hogy utánozd a Mestert aki még az utolsó vacsorán is türelmesen intette tanítványait! Így jó lesz? 😀
    Mondtam már: Lassan érö típus vagyok! 😀

    Kedves Erika! Én sem olvasok el minden hozzászólást ami “nem érdekel” ” nem kényszerít senki” Téged se!

    Áldott napot!

 18. Kedves Ida és Wiiking!

  (A ?bőség zavarában? ettől több idézetet nem hagyhattam ki, ahhoz, hogy kérdésetekre maradéktalanul tudjak válaszolni.)

  Az ÓRIÁSOK valának a földön abban az időben, SŐT, MÉG AZUTÁN IS, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
  1. Móz. 6:4

  Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a KANAÁN FÖLDÉT, amelyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttök.
  ÉS LÁTTUNK OTT ÓRIÁSOKAT IS, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.
  4. Mózes 13:3, 34

  És kijöve a FILISZTEUSOK táborából egy bajnok férfiú, akit GÓLIÁTHnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága HAT SING és egy arasz vala.
  És szóla Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, aki megöli ezt a Filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izráelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen Filiszteus, hogy GYALÁZATTAL ILLETI AZ ÉLŐ ISTENNEK SEREGÉT?!
  És monda a Filiszteus Dávidnak: Eb vagyok-é én, hogy te bottal jössz reám? És SZIDALMAZÁ a Filiszteus DÁVIDOT ISTENÉVEL EGYÜTT.
  Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és paizszsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, IZRÁEL SEREGEI ISTENÉNEK NEVÉBEN megyek ellened, akit te gyalázattal illetél.
  1. Sámuel 17:4, 26, 43

  És mondjad AMMON fiainak: Halljátok az Úr Isten beszédét! így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondod: Haha! az én szenthelyemre, hogy MEGFERTÉZTETETT; és Izráel földjére, hogy ELPUSZTÍTTATOTT; és Júda házára, hogy FOGSÁGBA MENTEK:
  Mert így szól az Úr Isten: Mivelhogy tapsolsz kezeddel és tombolsz lábaddal és ÖRÜLSZ TELJES MEGVETÉSSEL LELKEDBEN IZRÁEL FÖLDJE FELETT:
  Ennekokáért ímé kinyújtom kezemet reád, s adlak ragadományul a népeknek, és kiváglak a népségek közül, és ELVESZTLEK a tartományok közül, ELTÖRÖLLEK, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr.
  Ezékiel 25:3,

  Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ELLENSÉG reátok: Haha! és: Az ŐSI MAGASSÁGOK A MI ÖRÖKSÉGÜNK LŐNEK.
  Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, FÉLTŐ SZERELMEM TÜZÉBEN beszéltem a POGÁNYOK MARADÉKAI és egész EDOM ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt NÉPTELENÜL ZSÁKMÁNYOKKÁ tegyék;
  Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet! Bizonyára a POGÁNYOK, kik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat.
  Ezékiel 36:2, 5, 7

  Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!
  S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez;
  Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.
  Gyászol és megromol a föld, elhervad és MEGROMOL A FÖLDNEK KEREKSÉGE, ELHERVADNAK A FÖLD NÉPÉNEK NAGYJAI.
  A FÖLD MEGFERTŐZTETETT LAKOSAI ALATT, MERT ÁTHÁGTÁK A TÖRVÉNYEKET, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.
  Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért MEGÉGNEK a földnek lakói, és KEVÉS EMBER MARAD MEG.
  Ésaiás 24: 1-6

  Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
  A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, TŰZNEK tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
  2. Péter 3:6, 7

  És mondjad a dél erdejének: Halld meg az Úr beszédét, így szól az Úr Isten: Ímé, én TÜZET GYÚJTOK benned, hogy megemésszen te benned minden zöldelő és minden aszú fát. Meg nem aluszik a lángoló láng, és megég amiatt minden orca déltől északig.
  És meglátja minden test, hogy ÉN, AZ ÚR GYÚJTOTTAM MEG AZT, MERT MEG NEM ALUSZIK.
  És mondék: Ah, ah, Uram Isten! ezek azt mondják nékem: HÁT NEM PÉLDABESZÉDEKBEN BESZÉL EZ?
  Ezékiel 20:47-49
  (Hát nem példabeszéd!, hanem az a ?valóságos tűz? melyről 2. Péterben olvashatunk fent.)

  Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a NÉPEK ELŐTT MEGJELENTETTE AZ Ő IGAZSÁGÁT. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
  Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a KIRÁLY, az Úr előtt!
  Az Úr előtt, mert ELJÖN MEGÍTÉLNI A FÖLDET; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.
  Zsoltár 98:2, 5, 6,

  ÖSSZEFOGLALÓ:
  – Láthatjuk, hogy az óriások a ?bukottak? ?génállományából valók?, nem csak Noé idejéből, hanem még azután is …
  – Az Örökkévaló Istennek és népének ellenségei.
  – Izráel történelmét ?végig kísérik? egészen az Antikrisztus pusztulásáig. Örvendeznek a ?szent hely –
  megfertőztetésén?, Izráel fogságra kerülésén, és földjüket zsákmánynak tekintik.
  – Bűneikkel ismét elfertőzik a földet (csak úgy mint Noé napjaiban) de a mostani ítélet nem víz, hanem tűz által érkezik az emberiségre.
  – A Király Jézus Krisztus fog eljönni, megítélni a földet.

  Szeretettel: Erika

  1. Kedves Erika!

   Ahogyan már Wiiking mondta, az özönvízzel elpusztultak a vigyázók leszármazottai. Genetikai örökségük megsemmisült. (A Biblia semmi utalást nem tartalmaz ennek ellenkezőjére!) Ezzel kapcsolatosan javaslom, hogy az Enokh könyvét is olvasd el. Abban pontosabban láthatod/láthatjátok, hogy ki , kivel van, és mi a különbség a bukott angyalok, és a Sátán seregei között, akik eddigre már réges-régen levettettek. Plusz azt is megértheted/hetitek belőle, hogy kik a démonok. ( Én most csak azt látom, hogy nem tudjátok ezt, és csak úgy mondjátok a “magatokét”! )
   Azzal pedig, amilyen “felismerésre” jutottál ezzel kapcsolatosan, az azt hiszem a következő világszintű üldözés egyik ideológiája ez lesz, hogy az emberiség egy része, vagy nagyobb része idegen, földönkívüli ( sátáni) génekkel rendelkezik! ( És az se fogja meggyőzni az embereket az ellenkezőjéről, hogy eddig nem találtak gyökeresen, markánsan eltérő géneket, kromoszómákat bizonyos embereknél…! Pedig tudjuk, hogy a hibridek nem nagyra nőtt embereknek néztek ki, hanem külsőleg is magukon viselték annak a jelét, hogy nem ember-ember párostól születtek…! ) Gondolom nem kell tippelnem, hogy kik lesznek azok, akikről ezt fogják terjeszteni…!
   A lényeg az, hogy az Ige azt írja az esettel kapcsolatosan, hogy “…abban az időben, sőt , még azután is, hogy az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz….”! Vagyis, akkor, abban az időben, amikor az angyalok lejöttek ide “csajozni”, már óriások éltek a földön! De, azután, hogy a “csajozás” sikerült, már másfajta ( nem csak emberi génekkel rendelkező) óriások is éltek a földön….! Akik azután leölték egymást, illetve a maradék az özönvízben elpusztult…! És ezekből az utóbbi óriásokból ( a hibridekből) azután, démonok váltak…! A nőneműekből pedig szirének…!

   Szóval szerintem tényleg jó ötlet, ha az ember utánanéz ezeknek az információknak is.

 19. Nagyon agyafúrt a “Megtévesztő”. Több fronton harcol Isten ellen, több vallási réteget támad egyszerre.
  Egyszerűen a sátánistáknak kinyilvánítja, hogy ő a sátán és, hogy mennyire aranyos.
  A 2012.dec.21,-ben hívőknek kinyilvánítja, hogy itt az Új Kor, az Aranykor, hogy itt már felsőbb dimenziókba vándorolhatunk át.
  A hinduistákat, a buddhistákat már rávette korábban a bálványok imádatát.
  A pogányokat, akik nem hisznek semmilyen Istenben, azokat a maga oldalára akarja állítani.

  Most, hogy a darálóba elindította ezeket a lelkeket még több kell neki, usgyi a keresztényekből is maga mellé állít vezetőket, tisztségviselőket.
  Minden egyházra rátette a kezét, és ezek az egyházak fejeit maga mellé állítja.
  Teljesen letarolja a nemzeteket, összeomlással, háborúval. És a vicces az egészben, hogy a sebesültek tőle kérnek engesztelést és segítséget.

  Gondolkoztam az Illuminatin, és csak egy kérdésem lenne, amin tegnap gondolkodtam el.
  A feltevésem a következő:
  Megtörténhet-e, hogy az Illuminatit direkt lebuktatja-e a sátán. Szerintem igen.
  Mi van akkor, ha rájuk keni az összes rossz dolgot, és legyőzi őket, vagyis az irányítókat.
  Mivel egyre többeket meggyőz az Illuminati létezése, elárulja majd őket és hopp meg van a bűnbak.
  Az Új Kor hívői egyből leborulnak elé, hogy végetért a zsarnok elnyomása, éljen az antikrisztus.
  Ezt tudnám még elfogadni az Alienek helyett, egy esetleges ak megjelenésre. Mit gondoltok a hátbaszúrós sátánról?:D

  Isten áldjon titeket.

  1. Szia Schwaben!
   Nagy eséllyel valami hasonló is része lesz az elhitetésnek. Dániel azt írja: “Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek…”
   Tehát valószínűleg szétosztja a gonosz elit vagyonát és ezért nagyon népszerű lesz. Az is abszolút elképzelhető, hogy a háttérhatalom legyőzőjeként ünnepelteti magát, így az AK világrendje az Új Világrend 2.0 lesz. Elmondhatja, hogy “látjátok, elvettem a vagyont a gonosz és önző felső 1%-tól és nektek adtam”. Ezzel a forgatókönyvvel a magukat “felébredteknek” tartó, de az igazi válaszokat nem ismerő, megtévesztett embereket is maga mellé fogja tudni állítani. Ezt a fenti videóban többször is megszólaló Chris White is felveti egy másik anyagban.

   1. Ezek a számára kitűnő forgatókönyvek és ezek közül valamelyiket be fogja vetni.
    Adott egy gonosz világi hatalom, ami elnyomja az embereket, nevezzük ezt háttérhatalomnak. Ez a háttérhatalom felelős az eddigi összes merényletért stb. Direkt felvetik és csámcsognak pl. 9/11-en, de azért, hogy valakire rávetüljön a fény.
    Mivel az “ébredezők” le akarják győzni összefogással az elitet, a sátán segít nekik ebben. Sátán támogatja magát az elitet, meg az elitet szétzúzó erőket, hiszen az elhitetés mestere. Onnantól kezdve már könnyű útja lesz, mivel vagyonokat osztogat szét a híveinek. Ezek a hívek felemelkedettnek fogják érezni magukat összeköttetésben sok démonnal.
    És valóban ki az aki akadályoztatja őket? A kereszténység, akik Istent követik és nem hajlandóak leborulna a “Földi Mennyország” előtt. Na és akkor lehet a hegyekbe szaladgálni búvóhelyért, ahogyan azt a Makkabeusok idejében tették.

    Dicsértessék a Jézus Krisztust.

 20. május 03, 2014 11:26:13 de.
  Erika Barátom! 😀

  Biztos bennem van a hiba, hogy nem értem mit is akartál bizonygatni azzal, hogy Nem az ÚR/Jehova jelent meg pl. Mózesnek, hanem csak egy angyal!
  Ne, haragudj, hogy ilyen gyök 2 IQ-s vagyok, de nem találom a szinkronitást az én hsz-em és a Tiéd közt! 😀

  Azért jó, hogy beszéd-ülünk ide néha napján! igaz?
  Mit is kommentelnétek az ilyen “megátalkodottak” véleménye, kérdése és felvetése nélkül! 😀

  Én igazán élvezem a társaságot! Kitünö a kiszolgálás! Csak kényelmesen hátradölve szívjuk magunkba a tudás nektárját!
  NA, és ez a sok bájos Hölgy….? …eláll a szavam! 😀
  / Meg ne halljam, hogy ezek után panaszkodik valaki! 😀 /

  1. Kedves Wiiking!

   “De, ha valamit nem hallottak tisztán és érthetöen a feljegyzök, akkor min. illik megkérdezni újra! Nem pedig, MINDENT Isten szavának feltüntetni!! Igaz?”

   Izráel népe nem egy “tétova hang” által lett vezetve Istentől, hanem igen stabil kijelentések és bizonyítékok által. Nem úgy működött, hogy ha akarom így értem, ha akarom úgy. Egyértelmű vezetést kaptak Istentől. A pusztai vándorlás során Isten nappal “felhőként” éjjel “tűzoszlopként” vezette népét.
   Gondot viselt róluk a vándorlásuk 40 éve alatt, és gondot viselt róluk az Ígéret földjén is.
   Mi több, Isten tudta azt is, hogy az a nép amelyik “ellenségeskedik Istennel” az a választott népével is ellenséges lesz.
   (Csak zárójelbe jelzem meg, hogy a kiirtásra ítélt népek a “bukottak” génjeit és tudását hordozták. Ezért ellenségeskedtek Istennel, – csak úgy mint napjainkban.
   De a mai ellenségnek nem lesz akkora szerencséje, mint Izrael történelmének idejében. Ugyan is, az ellenség “kiirtását” a “visszajött Messiásra” bízta az Örökkévaló Isten.
   Indok: ugyan az ami Izráel esetében volt. Isten nem fog “tüskét hagyni” a választott és elhívott népe oldalában.)

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika!

    Kérlek, lazulj egy kicsit! Isten is 6 nap/korszak alatt teremtette a világot, de a 7.-ik nap megpihent!

    Hidd el, hogy értékelem a habitusodat/agilitásodat, tényleg lenyügözö ahogy Isten Igéjének láng pallosával küzdesz a lelkekért! 😀

    Most nem mennék bele, hogy elözö hsz-eidben miröl írtál, pl. “a hang”-jelenségekkel kapcsolatban! Ez nekem világos történet!
    De, kérlek hagyd meg a lehetöséget, hogy én döntsem el, hogy az Út-on melyik lábammal hogyan lépjek!
    Köszönöm, hogy megértesz és türelmes vagy velem (is)! (bow)

    Ez viszont, – ” a kiirtásra ítélt népek a ?bukottak? génjeit és tudását hordozták.” – megint kinyomta a biztosítékot!
    Mely forrásból csörgedezik eme tudás frissítö vize??
    HA, lennél szíves valami bizonyítékkel szolgálni! Bocsi a bizalmatlanságomért, de én már csak ilyen “egészségesen szkeptikus” vagyok! 😀

    Szeretettel: …én 😀
    U.i.
    Arról szívesen hallanék, hogy szerinted ” Ki a felebarát!” akit úgy kell szeretni, mint önmagunkat!

    1. Kedves Wiiking!

     Idával közösen feltett kérdésetekre válaszoltam fentebb, Neked plusz meglátásaidra pedig itt.
     – Én senkinek – Neked sem – fogom meg a fülét, és cibálom egy olyan “útra” amelyen nem akar járni. Értelme sem lenne, mert “ez az út” önkéntes! Egy Istentől felkínált lehetőség, amit szabad elfogadni is, és szabad elutasítani is. A projektet mindenki szabadon választja, méghozzá a saját felelősségére.
     – Ezt magam is így gondoltam, – talán pont ezért nem értem, hogy miért kéred ki magadnak, hogy ezt te magad had dönthessed el? Lehet, hogy tévedek, de én nem látom, hogy mikor, hol és mivel szolgáltam rá erre a kérésedre. (Ja, hogy morcos vagyok azért, ha valaki csak azért jön erre a oldalra, hogy spamokat és szemetet szórjon? Ez ellen sem lenne kifogásom, ha ezt olyan oldalon tenné, ahol az olyan jellegű téma iránt érdeklődő társaság van jelen. De ez itt egy keresztény oldal, és ezt tessék tudomásul venni! Mindenkit szívesen látunk, aki érdeklődik Isten és az Igéje iránt, a feltett kérdéseire szívesen válaszolunk, de akit ez nem érdekel, azt nem kényszerítjük ide.)
     – Azt kérdezed, hogy szerintem mi a felebaráti szeretet? Azt, amit én is ingyen kaptam, jóindulattal megosszam a felebarátaimmal, (nem csak a Testvéreimmel),hogy javukat keressem, épülésükre. Hogy aki a “forráshoz jön” inni, azt ne hagyjam szomjazni.
     ( Legalább is akkor, ha én is kaptam az “élővízből”, hogy azt a szomjazóval megoszthassam.)

     Szeretettel: Erika

    2. Kedves Wiiking!

     Mivel Erika már megválaszolta a kérdésedet, bízom benne, hogy ezután nem tűnik tolakodásnak, ha én is “beleokoskodom”, nem felülírva az Ő válaszát, csak más oldalról megközelítve: Felebaráti=testvéri szeretetet kell/ene éreznünk valamennyi, Istentől teremtett embertársunk iránt, ez pedig nem valamiféle szentimentális érzelgősség, vagy majomszeretet. Röviden így foglalható össze: “Ne árts senkinek, bocsáss meg mindenkinek (ha őszinte a megbánása!), és segíts, ahol tudsz!” – ez még “ellenségeink” felé is betartható 🙂

   2. Kedves Erika!

    Ezt én se értem, amit ide írtál…! Idéznél ide igeverset, amiből ezt a következtetést vontad le?!

 21. Szia Adrian. A “bocsánatkérésed” a szövegkörnyezet és az előzmények tekintetében merő gúny volt. De hagyjuk. Lenne még valami. Te tiltottál le pont addig (ma éjjel kb.1 óráig), amíg ezt meg nem kérdeztem Theától, és lőn csoda utána egy órával, újra működött az Idők Jelei interaktivitása ? Többet nem merek kérdezni. 🙂

 22. Sanyesz!

  Ugyan arról beszélsz amit itt sokan “bukottaknak” neveznek!
  Mivel ebben a kérdésben – ahogy sok másban is – nincs teljes bizonyosság, ahogy az IGAZSÁG/ hamisság éles elválasztásában sem, úgy marad a “Kinek mi szimpi?”, “Kinek mi jön le amikor bedobja az érmét a gépbe?” eredmény/hit!
  Hidd el, hogy a “világosság fiai” – döntse el mindenki, hogy minek érzi magát! 😀 – ugyan az az infó alapján szinte mindig ugyanazt az eredmény kapják! Ez van! De, az univerzum ettöl még olajozottan müxik! 😀

  /Na, most megint nem leszek népszerü!/
  ” Az Úr a te Istened megáld téged, ahogy megígérte neked: zálogért adsz majd kölcsönt SOK NEMZETNEK, … Sok nemzet felett uraldkodsz majd, …!” V Móz.15:6 Egyiptom kifosztását, isteni utasításra, vagy Isten földi gyermekeinek/teremtményeinek totál kiírtására már nem is merek utalni! / Lásd Kánaán “öslakói”! /
  http://vilaghelyzete.blogspot.se/2014/05/25-milliard-dollar-fizetes-havonta.html?showComment=1399102324916#c1946437911690523773

  Hangsúlyozom!!! Nem tudom beilleszteni a Szeretö Isten képét, aki feláldozta Fiát az egész emberiségért – még a kánaánitáknál rosszabbakért is -, hogy ilyen parancsokat, felhatalmazást adna ki! LEHETETLENNEK TARTOM! Ezért akad meg a tü nálam mindig! Nem hiszek az ilyen zsidó feljegyzéseknek!!! Ennyi! Az ilyen feljegyzés nálam 100% apokrif!

  …már hallom, ahogy nyílnak a …. Bibliák! 😀

  1. Kedves Wiiking Barátom!

   “Ezért akad meg a tü nálam mindig!”
   Az a tű, amelyik mindig megakad, előbb-utóbb el is törik!

   Ha az Örökkévaló Isten akkora áldozatot hozott a bűnös emberért, hogy váltságul adta egyszülött Fiát, akkor ez téged miért nem indít hálaadásra?
   (Egyébként ez Sátánnak is fájó pontja … mert ezzel rajta vesztett Istennel szemben.
   Egyetlen mozgástere maradt, hogy az embereket elvigye a megváltás útjáról a saját, “magasabb intelligenciának” nevezett útra, arra amelyet Te éppen hirdetsz, agitálsz.)

   Miért irtattak ki a Kánaániták?
   Azért, mert ugyan olyan “entitásokat” hordoztak, mint Ti (vagy csak Te?…)
   Nem is tudom, hogy miért látom a “tudathasadást” a 2 nicknévben.
   Feltűnő az azonos típusú agitálás, + az egyidejű megjelenés.

   1. Kedves Erika Barátom!

    Kérlek az Isten Szerelmére, hogy ne rám, hanem az írásra reagálj, ha már olthatatlan vágyat érzel! Érted? Köszi! 😀

    Egyéb iránt, azt hiszem Isten meg tudja védeni magát, hisz én is olvasom szavát! Próbálok “felhomályosodni” általa, ..egy skizofréntöl már ez is komoly teljesítmény! Igaz? 😀

    Amivel pedig vádolsz/vádló=Sátán/ és rágalmazol/rágalmazó=ördög/ arra nem is vesztegetném sem az idöt sem a szót! 😛

    Áldott napot kívánok! … a “tudathasadásos agitátor” 😀

    1. “Egyéb iránt, azt hiszem Isten meg tudja védeni magát,”
     Nem velem szemben, hanem az Örökkévaló Istennel szemben kell védenie magát …

     Neked is áldott napot kívánok.

  2. Kedves Wiiking!
   Nem szabad elfelejteni, hogy Isten pedig ekkor még nem volt más, mint egy-egy hang. Ábrahámban, Mózesben, a prófétákban. Azt, hogy hogyan értették a hangot, hogyan fogták a vételt, nagyon befolyásolta az a kultúra, amelyben felnőttek. Ez a világ pedig nagyon különbözött a miénktől. Olyan dolgokért például, amikért ma háborús bűnösként hadbíróság elé állítanak egy katonát, akkor csodálták és kitüntették. Homérosznál például dicsérő jelző volt a városdúló.
   Természetes, ha ilyen beállítottságú embereknek azt mondják: “Ti kiválasztottak vagytok.” , félre fogják érteni. Azt fogják hinni, hogy ez az ő vágyálmaik betöltését és végtelen túlteljesítését jelenti, mert az emberek fantáziája ilyen.. Minden néppel ez történt volna, nem csak a zsidókkal. I

   1. Kedves ADA!

    Értem és megértem fejtegetésedet a “hang”-gal kapcsolatban! De, ha valamit nem hallottak tisztán és érthetöen a feljegyzök, akkor min. illik megkérdezni újra! Nem pedig, MINDENT Isten szavának feltüntetni!! Igaz?

    Ne hidd, hogy a “nemzet hösei”-it védem/elítélem, akik isteni sugallatra irtottak ki, népeket, gyerekestül, állatostúl, csupán “kulturális/neveltetési” befolyás miatt tették! Ezt nehéz ezzel magyarázni! Ugyan úgy mint a “gyilkos” gén markerjét!

    Az viszont tény, hogy a nemzeti ellenállás plö. egy hódító hatalommal szemben – Perzsa, Görög, Róma – egészen más aspektusból világítja meg a “hösök” definicióját!

    Az esztelen öldöklést én is elítélem! Nem tudok és nem is akarok okot keresni az öldöklésre, de van egy pont ahol én is azt mondom: NE TOVÁBB! Ha, a családomat valaki veszélyezteti, annak Isten legyen irgalmas, … én nem leszek! Ámen

    1. Nehéz volt Isten dolga, mert nagyon sokszor éppen annak kellett ellentmondania, amit az emberek a legszentebbnek gondoltak. Ezért feszítették meg Jézus Krisztust. De már az is nagy eredmény volt, hogy egyáltalán felháborodtak rajta, tehát komolyan vették, és nem nézték a mondandójával együtt bolondnak. Tudom, hogy nehéz elhinni, de ez sok száz év fejlődésének eredménye volt.. Ma már nehéz ezt megérteni. De, ha pédául arra gondolsz, hogy az emberáldozat milyen sok népnél volt teljesen bevett gyakorlat (és természetesen a legszentebb aktus, amit el lehet képzelni), akkor jobban megérted. Én legalábbis csak úgy tudom értelmezni az Ószövetséget: egy nagyon elvadult emberiséghez, és annak éppen nem a legszelídebb népéhez szállt le Isten szelleme, hogy felemelje, lágyítsa, szelídítse. Nehéz dolga volt, és csak lépésről-lépésre haladhatott az elvadult gondolkodás miatt. Viszont nem az emberek érdemei miatt tette, hanem Isten szeretetéért.

   2. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy JELENTEM MEG mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.
    2. Mózes 6:3

    És MEGJELENÉK néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.
    2. Mózes 3:2

    Ezt a Mózest, akit megtagadának, mondván: Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá? ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldé angyal keze által, AKI MEGJELENT NÉKI a csipkebokorban.
    Cselekedetek 7:35

    Vesd azt úgymond a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle.
    Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében.
    HOGY ELHIGYJÉK, HOGY MEGJELENT NÉKED AZ ÚR, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.
    2. Mózes 4:3-5

    És még idézhetnék tovább, akár a Sinai hegyen lévő megjelenését, akár a prófétáknak adott kijelentéseket, melyek maradéktalanul beteljesedtek.

    Tehát a HALLUCINÁCIÓ BELEMAGYARÁZATA NEM FAIR!
    Az csak rágalmazás, és az Örökkévaló Isten ledegradálása ? tudatlanságból, vagy ami még rosszabb, tudatosan.

    1. Most jártam itt, a filmet, ígérem (ígérni nehéz) megnézem 🙁 három percig nem bírtam ugyanis … “ők ugyanúgy körbe-körbe járnak … kaparásznak a homályban mint mi” ezzel máris elárulta Golenya Ágnes utóbbit ! Homályból osztani észt? mi nem ezt tesszük: bizonyítékok vannak, próféciák, melyek beteljesedtek az Ószövetség alapján, háromszáznál több (!) Jézus Krisztusban …

    2. Gyopi küldeményére gondoltam: ha még fokozható a káosz, itt van 🙁 : “Jehovai istenkép” ami a hazugságra, álnokságra épül, a gondolkozás/elme megosztó és a gyűlölet is ide tartozik mert ez az elme sajátja – szerintük – ám a SZÍV a szeretet majd egyesít, sőt, a JÉZUSI SZERETET “hogy elkerüljük a kataklizmát”

     összevéve, borítékolható, hogy nagyon fognak örülni annak a békének “szeretetnek” ami majd az egy világvallásban megvalósul 🙁

     Hogy mennyire el lehet valakit téríteni az egészséges gondolkozástól: a 36-37 percben meg kell/lehet hallgatni, milyen az Isten(ük) és egyáltalán van-e ha ilyen stílusban lehet említeni (kit is ?!) No mindezt, csak a kedvetekért szenvedtem végig …(nem írt erre senki, nem tudni, Gyopi pozitív vagy negatív előjellel küldte a témához).

    3. Könnyedén ezt nem lehet félresöpörni ha lehetetlen is a gondolatmenetbe helyezkedni: miért? Mert G.Á. ott kezdi a kritikát – az elítélt elmével, amelynek működését mindenestül ki kellene dobni – az elején, amikor Isten az ember bűnbeesése után kijelenti: “Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet te pedig a sarkát mardosod.” Teremtés Könyve 3.15. Ezt úgy érti, hogy lám, Isten “ellenségeskedést szít” vagyis, nem “békés” (mint Jézus, később ezt is hozzáteszi) DE hogy mi ennek a jelentése, hogy a gonosznak (aki rászedte hazugságával az embert, és így kiküldetett a Paradicsomból) “feje” – lényege – el lesz taposva, a BŰN le lesz győzve “asszony ivadéka” vagyis Ember által.
     Az Emberfia által … Jézus Krisztus által …
     Így “gonosz” a Teremtő és így nem is csoda, hogy az említett perceknél láthatóan a műsorvezető megzavarodik 🙁 Ennél nagyobb hitetést 🙁 zavart 🙁 !?

    4. Szia Éva!
     Bár csak pár perc erejéig volt erőm bele-bele nézni ebben a videóba, de ennyi is elég volt ahhoz, kiderüljön a lényeg.
     Igazad van. Tipikus luciferi/luciferiánus magyarázat: Isten a gonosz, sátán a jó.

  3. “Bizony megáld téged Istened, az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre; uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad!” 5Mózes 15:6
   Ezzel nem igazán tudom, mi a gond. Ha Magyarország ilyen helyzetben lenne, hogy mi adnánk kölcsön több népnek, és nem szorulnánk kölcsönre (aminek éppen az ellenkezője igaz – lásd államadósság), szerintem a legnagyobb örömmel nyugtáznád. Akitől a kölcsönt kapjuk, lényegében az uralkodik rajtunk. Mi a baj azzal, hogy Isten ezt ígérte a választott népének? Ha esetleg Magyarországnak ígért volna ilyet, akkor helyénvaló lenne? Ráadásul ez nem egy automatikus ígéret, hanem feltételhez kötött, csakúgy mint Isten bármely ígérete:
   ” De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked.” 5Mózes 15:5

    1. Kedves Wiiking, elsőre sem futottam neki a linknek, nemhogy újra. Az igére reagáltam, amit idéztél. azt hittem ott akadozik nálad a tű.

   1. Kedves Thea!

    Ajánlott írásokat elolvastam és találtam benne “látszólagos ellentmondásokat” feloldó aspektusokat!Pl. Elizeus és a 42 gyerek/ifjú története!
    Viszont, nem tudom Te/Ti mennyire értettétek az író metódusát amikor,
    1. Az ember nem értheti/foghatja fel Isten isteni tulajdonságát, cselekvéseit! Ez tiszta és világos! Nincs vita!
    De, az kissé “fura”, hogy minduntalan visszautal a mi “tökéletlenségünkre”, korlátoltságunkra, már-már az önbizalom vesztés határát súrolva! Nem hiszem, hogy ennyire “bünösök” (gyenge elméjüek!) lennénk, hogy nem értenénk/éreznénk a disszonanciát!
    2. Az író, -szerintem ! – kettös mércét alkalmaz! Elöször azt, hogy “nem érthetjük” az ókort annyira más a “kulturális szakadék”(!?). Ne feledjük, hogy isteni képmásunk/értelmünk/erkölcsi érzékünk van, ez azért adhat némi önbizalmat!!!
    Másrészt Istennek jogában áll a bünt/bünhödés dialektikáját alkalmazni! Ez tiszta és világos!
    Továbbá az Isten szeretetét “erölteti” olyan szörnyüségek /isteni parancsra végrehajtott népírtás!) amit – megint a mi korláltoltságunkra/hiányosságunkra hivatkozva! – súlykol belénk!

    Azért nagyon kíváncsi lennék, például, hogy misszionáriusként hogyan menne el olyan néphez akik 90%-át a Biblia Istene nevében írtottak ki? …és még érdekesebb lenne, hogy ha Ö lenne genocidium elszenvedöje és Öt próbálnák meggyözni !
    Hidd, el nem isten ellen lázadok, csak “nem vagyok teljesen” biztos, hogy a “tolmácsok” nem piszkáltak-e bele a Szent Íratokba a saját szörnyüséges tetteik igazolására, elfedésére! Istenre sok mindent rákentek! Föleg a “választott népe”! Többek közt ezért tartunk ma itt!
    Kedves Thea!
    Remélem sikerült eloszlatni a kételyt, hogy ” az Igaz Istenért perelek és NEM ellene!”

    Áldott napot!

    1. Esetleg elolvashatod egy ” genocidium elszenvedőjének” hozzáállását, gondolok itt Ráhábra 😉 :
     “Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl, mit tettetek Szíhónnal és Óggal, az emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú- és nőtestvéreimet és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól.
     A férfiak így válaszoltak neki: Életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled.” Józsué 2:9-14

    2. Kedves Wiiking!
     Xenia példája is nagyon jó, de számos ilyen történetet találsz a közelmúltból és napjainkból is.
     Nem teljesen erről szól, de lehet, hogy tetszene neked Corrie Ten Boom könyve, A menedék. http://www.goodnews.hu/product_info.php/eletrajz-boom-corrie-ten-menedek-eletrajz-p-2263
     Misszionáriusok elmentek már mindenhová, sokan az életükkel fizetve, hogy elvigyék a Jó Hírt széles e világra.
     Megválaszolatlan kérdések ugyanakkor mindig maradnak bennünk, sokukra bizonyára nem ebben az életben kapunk választ.

     Isten nem bánt kesztyűs kézzel a kiválasztott néppel sem, sőt, “akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad” (Zsidók 11:6). Ahhoz pedig, hogy egyesek a tetteiket igazolják, nem kellett “belepiszkálniuk a Bibliába”. Ma is sokan próbálják igazolni tetteiket a hitükkel, és ez megint csak nem Isten vagy a Biblia hibája.
     Ha zsidó származású emberek átírták volna a Bibliát, nem gondolod, hogy kicsit jobb képet festettek volna magukról? Ha elolvasod a Királyok és Krónika könyveit, azt látod, hogy alig volt itt-ott néhány év, amikor ne fordítottak volna hátat Istennek és ne kerültek volna újabb és újabb bajba emiatt.
     A felsőbbrendű hozzáállás pedig több népnek és birodalomnak is sajátja volt a történelem folyamán, kezdve Luciferrel, aki olyan felsőbbrendűnek tartotta magát, hogy Isten helyére pályázott.
     Fontos az összképet éss Istennek az egész emberiségre létező tervét nézned, ha meg akarod érteni, azt ami történik.
     És még egy fontos dolog. Sokan azt gondolják, hogy a halál a létező legrosszabb dolog, ami valakivel történhet, pedig tudjuk, hogy egyrészt Jézus már legyőzte a halált, tehát nincs mitől félnünk, másrészt “Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” (Máté 10:28)

    3. Kedves Thea!

     Nem állítom, hogy nem voltak ööszinte/kritikus írok is, de amit írtam az “megérzés” és azt hiszem nem alaptalan!
     A jelen és múlt történései fényében (lásd az ” isten ajándékainak” bomlasztó, kizsákmányoló és szocio-, pszichopata évezredes “programozását”) talán nem is oly hihetetlen a “megérzésem”!
     Bevallom, hogy csodalom Isten türelmét ahogy elviselte ezt “Jézus-gyilkos” népet anno és most! A mai infok fényében pedig egyértelmü, hogy “nem kispályán!” játszanak a sátán fattyak! Szóval én inkább nagyon óvatos vagyok(bevállalom ezt a paranioiát!) és inkább fordulok ösi-gyökereimhez! Nem hiszem, hogy szakrális, spirituális értékek sértenék Istent!

    4. Kedves Wiiking!
     Szerintem ilyen vádakhoz kevés a megérzés. Miért van az, hogy ennél több “bizonyíték” nem is igen létezik, ahogy a videóban Chris White rámutat? Egyszerű lenne bebizonyítani, ha így lenne.

    5. Ha Jézus maga idézte az írást, és elfogadta azt, mint Istentől ihletettet, akkor elég furcsa lenne, ha mi felülbírálnánk 😉
     Az általam korábban idézett részben Jézus azt panaszolja, hogy a farizeusok olvassák Mózest, mégsem találják meg benne Őt, pedig róla szól. Azt soha nem mondta egy szóval sem, hogy Isten eredetileg nem azt íratta le, csak hozzátettek emberek. Ha felülbírálod mind az ószövetségi, mind az újszövetségi iratokat, azt csakis saját érzéseid alapján teheted, azt meg döntsd el te, hogy mennyire biztos talaj. Asszem mindenkinek saját vallása lenne, ha ezt az irányt követnénk. Számomra egyébként ez nem újdonság, egyszer egy filozófiai szemináriumra beültem az egyetemen még annak idején, és ott a tanár vezetésével azt tárgyalták a diákok, hogy az újszövetségben mi lehet az, ami eredeti, mi az, amit hozzátoldottak. Elkezdték elemezni, hogy Jézus szavaiból mi az, amit tényleg mondhatott, és mi az amit már a szerző adott hozzá. Minthogy hasonló gondolkodásúak voltak, elég hamar konszenzusra jutottak – én viszont nem láttam értelmét beleszólni sem, mert számomra inkább mulatságosnak tűnt, hogy az érzéseikre hagyatkozva ízekre szedték az evangéliumot, és alkottak belőle egy olyat, ami belefért az elképzeléseikbe – bármiféle tudományos alapot nélkülözve (értsd régészeti lelet stb.) 🙂
     Egyszerűbb saját istent alkotni, mert az elfér a zsebünkben, mint elfogadni az igaz, élő Istent, akinek a gondolatai olyan távol vannak a miénktől, mint az ég a földtől, és aki igen gyakran ellentmond a mi logikánknak 😉

    6. Kedves Wiiking!

     Isten megmondta, hogy mit, és hogyan vár el azoktól, akik hozzá akarnak menni! És azok, akik részesültek abban a kegyelemben, hogy az Ő Jézus Krisztusban adott evangéliumát hallották (hivatalosak voltak) , és azt elutasították, azokat továbbra is bálványimádónak tekinti. Önmaguk a bálványuk, azt gondolván magukról, hogy egyenlő félként is mehetnek Istenhez…! És “megbeszélhetik” vele! Pedig nem! És, mint ahogyan te is ismered az Írást, tudod, hogy azok hol fogják tölteni az örökké valóságot, akik bálványimádók….!

     ?Jel. 21,8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
     ?Jel. 22,15 De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

 23. [highlight_orange]Felhasználási feltételek: A csupa nagybetűvel írt (online kiabálás) hozzászólásokat töröljük.[/highlight_orange]

   1. Kedves Thea. Sandornagy spammert nem lehetne szurore helyezni az ilyen linkek miatt? Ezzel az erovel maga a hazugsag atyja egyhaza is toborozhatna es teveszthetne meg itt igazsagkeresoket. Koszonom. Elnezest Sandornagytol,mert meg van tevesztve es nemtudja mit cselekszik.

  1. Sándor!
   Látom a GAZDÁD nagyon kétségbe van esve ezen az oldalon. Nem tetszik neki, a leleplezés, ezért erőszakos munkásokat küld a kaszájával.
   Én pedig kérem az Örökkévaló Istent, hogy az itt jelenlévő emberi lelkeket rejtse el előle(d).

   1. Kedves Erika!

    Szerintem inkább úgy kellene látni , hogy lehetőséget kaptál/tunk a benned/nünk lévő hit és bizonyság megvallására!
    Hiszen nem az “egészségeseknek van szükségük orvosra….”. Szóval inkább hálát kellene adni Istennek azért, hogy küld kereső, illetve éhező lelkeket ide, semmint azon fáradozni, hogy “eltűnjenek” innét azok, akik még nem ismerik még az Úr Jézus Krisztust!

 24. Sziasztok,

  Megneztem a filmet. Nemi ellentmondast velek felfedezni egy bizonyos kerdesben.
  Aszongyak:
  A kulonleges ismereteket, misztikus tanitasokat ezek a csoda keverek lenyek kozvetitettek az emberek fele, megpedig az ozonviz elott. Az ozonviz pedig tobek kozott arra volt hivatott, hogy a “genetikai szennyezest” megszuntesse.
  A problema: Ezek az okossagok amik a “lenyektol” szarmaznak, hogyan maradtak fent az ozonviz utan? Noe, mivel igaz volt Isten elott ezeket a dolgokat nem muvelte es valoszinu fiait sem e szellemben nevelte.
  Valamelyik menye csempeszte at a tudast egy pendriveon? Valoszinutlen, meg ha volt is mas adathordozo. pl konyv, tekercs…
  Tudom van akik szerint a csodalenyek azutan is megjelentek, de ennek meg nem sok a bibliai alapja. Jo lett volna ha a 2 es fel oraban legalabb egy percet szakitottak volna erre.
  Amugy tetszett a film es koszi a nep neveben. 🙂

  1. Szia Zoli!
   Szerintem keversz két dolgot. Az özönvíz nagy eséllyel és egyebek között az emberi génállományt volt hivatott megtisztítani. Az általad említett információ viszont a bukott angyaloktól származik, akik Luciferrel az élükön nem hagytak fel az elhitetéssel azóta sem. A feltételezés szerint a “berontással” a messiási vérvonalat akarták tönkretenni és persze közben az embereket is tévútra vitték. Tehát az infó jelen volt és van, nem kellett hozzá pendrive, mert a bukottaknál sajnos sok példányban le van mentve.
   Tehát az özönvíz csak fizikailag tisztította meg a földet és persze csak átmenetileg. A teljes lelki reset a Millenniumban előtt a fizikai pedig utána lesz. 🙂

   1. Kedves Thea,
    Nem voltam egyertelmu. A 46. perc kornyeken az Enok konyvevel kapcsolatban irtam, ahol konkretan leirja, hogy kitol mit tanultak. Nem is kellett hozza ott medium mert hus ver ordogangyalemberek adtak at a tudast. Azon akadtam fenn, hogy ez a tudas, hogy oroklodott, de ezek szerint ez a tudas elveszett es mas modon elorol kezdtek a demonok a beavatast immaron termeszet feletti komunikacioval.
    Amit irtal termesztesen 1et ertek. 🙂
    Z

    1. Szia Zoli!
     Biztos írnak majd mások is, akik szakértőbbek nálam, csak annyit fűznék még hozzá, hogy Énok könyve a bukott angyalokat nevezi meg, nem a Nefilimeket.
     Zárójelben jegyzem még meg, hogy amennyiben a videóban elhangzott okfejtés helyes (Chuck Missler is csak feltételezésként említi), akkor a bukottak az özönvíz után megerősített létszámban folytatták az elhitetést a démonok segítségével.

    2. Kedves Zoli!

     írod:
     ” Azon akadtam fenn, hogy ez a tudas, hogy oroklodott, de ezek szerint ez a tudas elveszett es mas modon elorol kezdtek a demonok a beavatast immaron termeszet feletti komunikacioval.”
     Nem veszett el a tudás az özönvízzel, hanem Nóé valamelyik fia ( most nem emlékszem pontosan melyik Sémen kívül) megtalálta azt a helyet, ahol a bukott angyalok a tudásukat leírták ( kőbe vésték). Ő maga azt lemásolta, és titokban tartotta annak létét. ( Ezt valamelyik apokrifban olvastam, most nem tudom megmondani melyikben….)
     Azt pedig ne felejtsük el, hogy Nóéra mondta csak Isten, hogy igaz volt előtte! A háza népét is csak miatta kímélte meg. Persze genetikai tisztogatás is volt, de az Ige azt írja, hogy az emberek gonoszakká váltak, és ez volt a fő oka annak, hogy az özönvíz mindenkit megölt. ( Vagyis, Nóén kívül is volt még bőven “fajtiszta” ember, akik megmenekülhettek volna….)

    3. Igen! Mint ahogyan abból az időből emberi írások, feljegyzések is megmaradtak!

  2. Tisztelt Zoli,

   Én nem vagyok ebben a kérdéseben annyira autentikus. Tehát csak szubjektív választ tudok mondani.

   Az özönvíz idején nem csupán a bukottak és az emberek keveredésből létrejött torz nefilimek pusztultak el, hanem maga bűn is, amelyet az emberek hoztak létre mert a bukott angyaloknak hódoltak és teljesen elfordultak a Teremtő Istentől.

   De, a bukottakat és vezérüket nem pusztította el az özönvíz. Mert akkor már nem létezne bűn és nem lenne miről diskurzust folytatni ebből az aspektusból.

   Ezeknek az entitásoknak semmilyen könyv vagy tekercs netán.. pendrive nem szükséges ahhoz, hogy erős behatást gyakoroljanak világunkra, és a tiltott tudás által (Ami egyenesen a bűnbe vezet) az emberiség ismét elforduljon Istentől. Ráadásul az emberi hatalommal rendelkező kollaboráns titkos társaságok még segítik is őket ebben. Ez rendszer az özönvíz után közel sem pár hét alatt alakult ki. Tessék csak alaposan körbenézni mi folyik jelen világunkban és milyen irányba tartunk. Mondjuk az könnyen elképzelhető, nekünk sok időnek tűnik, ellenben számukra nem oly sok. Szimplán azért, nem emberek.

   (Pedig a Teremtő Isten, fiát Krisztust is elküldte közénk, hogy helyes irányt mutasson számunkra).

   Ennek ellenére jobban elnézve általánosan a mindennapokat, közel sem a Jézusi tanítások tükröződnek vissza többségében, ami a gondolkodásmódot illeti, vagy inkább a hitet. Persze akadnak kivételek, de sajnos kevés. Remélem némileg tudtam segíteni, ha esetleg blődséget írtam akkor majd javít egy nálam jóval hitelesebb ember 🙂

   Üdv és Isten áldjon.

   1. Kedves Zsolt!

    írod:
    “Az özönvíz idején nem csupán a bukottak és az emberek keveredésből létrejött torz nefilimek pusztultak el, hanem maga bűn is, amelyet az emberek hoztak létre mert a bukott angyaloknak hódoltak és teljesen elfordultak a Teremtő Istentől.”

    Nem, a BŰN az nem pusztult el az özönvíztől , csak a bűnös(ök) . ( Akkor Krisztusnak se kellett volna helyettünk meghalnia, ha ez ennyivel letudható lett volna!) És a BŰN ( a lázadás, engedetlenség, ellenkezés…) , az Ádámmal és Évával jött be a földi világunkba, amikor is engedetlenek lettek Isten parancsának, és ettek a jó, és gonosz tudásnak a fájáról. Jelesűl pedig az ember lelkében vett lakozást. Nóéban, és a családjában is benne volt a bűn törvénye, de akaratuk alapján választhatták a jó cselekvését is.

    1. Kedves Ida,

     “Nem, a BŰN az nem pusztult el az özönvíztől , csak a bűnös(ök) . ( Akkor Krisztusnak se kellett volna helyettünk meghalnia, ha ez ennyivel letudható lett volna!) És a BŰN ( a lázadás, engedetlenség, ellenkezés?) , az Ádámmal és Évával jött be a földi világunkba, amikor is engedetlenek lettek Isten parancsának, és ettek a jó, és gonosz tudásnak a fájáról. ”

     Igen, így pontos. Alapjában véve erre gondoltam magam is, de helyesen javítva lettem 🙂

    2. Kedves Zsolt!

     Igen, gondoltam, hogy te is úgy gondoltad! Nem miattad javítottam!

 25. Kedves Xenia,

  Válasz opció hiányában ebben a formában reflektálok.
  Igen, ezzel tisztában vagyok. Ennek ellenére úgy ítélem meg, maga a mondás nem rossz üzenetet hordoz. Remélem ez nem baj 🙂

  1. Kedves Zsolt,
   te szerintem nem rossz értelemben használtad/használod, viszont hordozhat rossz üzenetet is, attól függően ki mit ért alatta. Mert azt is lehet alatta érteni, hogy vedd a kezedbe a sorsodat, csináld úgy, ahogy jónak látod, aztán Isten (ha létezik), majd melléd áll. Kicsit olyan, mintha felborulna a sorrend. Számunkra, keresztyének számára, a legfontosabb az Úr vezetése, nem az, hogy segítsünk magunkon. Gondolok pl. arra, amikor Pál és Silás börtönben voltak, földrengés lett, lehulltak a bilincseik, megnyíltak a cellaajtók, és simán kisétálhattak volna. Isten vezetésére figyelve mégis a helyükön maradtak, nem “segítettek magukon”, és így egy ember az egész háza népével megtérhetett. Hasonló helyzetek lehetnek most is, amikor nem azt kell tennünk, amit a józan parasztész diktálna, hanem az Úrra figyelve lépni vagy nem lépni.
   Én igazából azért nem használnám ezt a mondást, mert úgy hangzik, mintha én lennék az első helyen, Isten pedig engem követne 😉

   1. Kedves Xenia,

    Logikus és egyben helytálló a kritikád, semmi kétség 🙂
    Abban is igazad van, nem rossz értelemben akartam használni a mondást. Tehát messze nem az egoizmus vezérelt használata kapcsán 🙂

 26. Elnézést, ez talán már nem éppen ideillő, de lehet mégis, ha már Knowing fórumtársunk szóba hozta a videojátékokat.

  Akkor tessék ezt megtekinteni végig.
  Cím: Dark Souls Cursed (Trailer)
  http://www.youtube.com/watch?v=0SJqRpvebCY

  Tehát a bukottaknak semmi közük nincs a technológiához.

  1. Tisztelt Knowing,

   Semmi meglepő. Az általad linkelt videojáték-sorozat a világ legsikeresebb címe. Ami az eladásokat illeti. Tessék utánanézni. Mindegyik részből több mint 20-25 millió darab talál gazdára szerte a világon. Miről szólnak? Mindig a háború és a fegyverek, semmi egyébről. Technológiai szórakoztatás illúzió formájában. Rengeteg gyerek is játszik ezzel…..mert már a gyermekkorban akarják úgymond elültetni a háború iránti rajongást. Morbid? Az is, de alapjában véve gonosz. Persze ilyenkor legyint sok ember, ez hülye…….

   Énok.

   “Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést, pajzsot és vértet készíteni …”

   Ugyan mire való a kard, a kés, a pajzs, és a vért? Nincs semmi új a nap alatt, csupán a tanítás módszere, az eszközök külseje, és a technológia változik. Viszont legyen bármilyen modern is, a háborút szolgálja. Tehát a lényeg avagy cél ugyanaz.

   Eközben már a szomszédos országokban…..a realitás ezen formája zajlik.
   A román hadsereg felmérte a tartalékosok mozgósításának esélyeit
   Teljes szöveg: http://hungarian.ruvr.ru/news/2014_05_02/271909297/

   Ukrajna.
   http://www.youtube.com/watch?v=arLYrL0asm4&feature=youtu.be

   De minden rendben.

  1. Wiiking barátom,

   (Héraklion tiszta sor, történelmi tény, görög és egyiptomi vonatkozású, de ez azért későbbi polisz mint a többi). Ezek mellett nem az özönvíz idején került víz alá, ebből kifolyólag nem az özönvíz miatt.

   A többi még nem bizonyított, főleg ami a japán víz alatti “épületet” illeti, én nem először olvastam róla. Azt viszont mindenképpen hozzá kellene mindehhez fűzni, hogy a közös vonás ezekben az egyelőre még nem bizonyított létesítményekben, az maga a piramis forma, illetve a koruk. Azonban maga az özönvíz tényét ezek is kiválóan alátámasztják, még akkor is, ha egyelőre a feltevés kategóriába tartoznak.

   Tehát az a felvetés ami azt taglalja, miszerint nagyon régen létezett egy globális civilizáció amely a fejlődésünkre hatást gyakorolt, de aztán történt “valami”-, szinte teljes mértékben egybeesik azzal a történelmi és régészeti ténnyel, amely a sumér ékírásos agyagtáblákon olvashatóak. Ezek pedig azt írják le, hogy az “Anunnakik” akik az égből érkeztek (Énok könyve analógia), az egész világot uralták (Globalizmus) Ebben a formában már érthető, miért annyira hasonlóak ezek épületek, nyilván azért nem teljesen. Ennek oka az eltérő kulturális felfogásában keresendőek, de a “piramis” forma mint központi építészeti motívum ott van, úgy mint a sumér időkben. A sumér pedig bizonyítottan a legősibb emberi civilizáció a Föld nevű bolygón. Úr ókori sumér városban született a Szentírásban szereplő Ábrahám. Csak megjegyeznék valamit sumér vonatkozásban, Enkidu egy prostituált (templomi!) által válik civilizálttá, mert addig vadember/barbár volt. Ez mi? Templomokban lévő prostituáltak? Ó hát persze, Inanna…”istennő”.

   Tehát, ha és amennyiben valóban létezett egy ősi és egyben globális civilizáció, akkor azt bizonyára a bukottak tudása által alkották meg az emberek. Mert a bukott angyalok tudást adtak az ember kezébe, tiltott tudást, amely a bűnbe vezet. Mi is folyik mostanság a világban? Globalizáció kérlek. Nem érdekes egybeesés?
   Ezt a globalizációt kik irányítják valójában? Mi a céljuk? A szimbólum azt hiszem önmagáért beszél. De biztosan ismered.
   http://2.bp.blogspot.com/_F4j9so7B-qI/S-UEmjpUCJI/AAAAAAAAJvY/m3mfMDl60lo/s1600/occult-dollar_pyramid.gif

   ? A megvilágosodottak? De miért is nevezik magukat így? Talán azért mert csak Ők kapnak azért hamis fényt vagy tudást attól, akinek hódolnak, azért amiért az emberiséget a sötétségbe és a rabszolgaságba akarják taszítani végleg a tőle kapott hatalom által, amely napjaikban a technológia alapjain nyugszik. Ezt nevezzük csúnyán kortárs tudásnak 🙂
   Volt ősi is. De a lényegen ez nem változtat, a célja pedig ugyanaz mint anno.

   Az elhitetés kora című videó, ezért is nevezhető kiválónak anyagnak.

   Isten áldjon Wiiking:)

   1. ZSolti Barátom!

    Örülök, hogy Te is a logikus (ott ahol nincs egyértelmüen bizonyítva az idö és a pontos történés!) és dinamikus okfejtést alkalmazod! Próbálsz összefüggéseket keresni keresni, beilleszteni az eddigi tudásképedbe és ami a legfontosabb úgy interpretálod, hogy megadod a lehetöséget olvasódnak, hogy átgondolja, “megrágja” és megeméssze! Köszönöm!
    / Nem szégyen tanulni, nem szégyen bölcsebbtöl elfogadni, azt a bizonyos “követ”! 😀 /

    Mindig bajba voltam az kormeghatározással! Mivel jómagamnak nincs lehetösége kétséget kizáróan elvégezni, így a 10, 100 ezer évek már felfoghatatlan idömélység, amelyben menthetetlenül elveszek! Így kénytelen vagyok “kiszolgáltatni” magam azoknak akik ezt presentálják!
    Bizony itt elöjön a HIT , vagy a hiszékenység! Én azért próbálom a történelmi “réseket” más módon is betömni/pótolni!
    Ezért engedem, hogy más források is öntsék a tudás/biznyosság vizét elmém bográcsába!
    Megjegyzem, sajna böven kell töltögetni bele, mert a lyuk az idök múlásával egyre nagyobb! Így jut is, marad is! 😀
    Ezt a kevés “bölcsesség/bolondság olaját” lötyögtetem itt és más fórumokon, remélve, hogy Isten adta képességem olajozottabbá teheti az ÉLET KEREKÉN ami még hátra van számomra!!

    További bölcs elmélkedést Neked! 🙂

    1. Bölcsességről az esetemben szó sincs Wiiking barátom 😀
     Az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik! Ezt bizonyára ismered. Jómagamat feltétlen az utóbbi jellemzés alá sorolnám 😀 Komolyan.
     Annyi bizonyos, Krisztusban hiszek és egy jó Teremtő Istenben, nem büntetőben vagy haragosban. De nem járok sem templomba, és nem vagyok semmilyen felekezet tagja sem. Ráadásul még bűnös is vagyok, sajnos.

     Egész egyszerűen próbálom a puzzle darabjait összeállítani annak érdekében, hogy teljes képet kapjak arról, mi a rossz avagy mi a jó. De ahogy azt már fentebb említettem, Jézus és Isten jóságáról nincsenek kétségeim. Ellenben a rossz nehezen felismerhető, mert ezer arca van, de szerintem jóval több 🙂

     Szóval összegezve a dolgokat, próbálok jó lenni és a helyes utat járni, de ehhez elengedhetetlen a rossz felismerése, mert amennyiben ez nem történik meg, akkor igen könnyen megeshet az a szituáció, hogy a jóság álarca mögött lévő rossz, szimplán félrevezeti az én tudatlan személyemet. Ezért is kedvelem jelen oldalt, mert segít ennek elkerülésében. Persze azért magam is úgymond kutakodok eleget. Segíts magadon, Isten is megsegít mentalitást követve. Viszont az ilyen “Alaje” és “Galaktikus Föderáció” elméleteket élből elutasítom, semmi hiteles alapjuk nincs. Sok esetben pedig még komikusak is.

     Isten áldjon Wiiking barátom 🙂

    2. “Segíts magadon, Isten is megsegít mentalitást követve.” Azt ugye tudod, hogy ez nem a Bibliából származik? Csak azért jegyzem meg, mert egy felmérés szerint az amerikaiak 82%-a bibliai idézetnek tartja. Nem tudom, Magyarországon milyen lenne az arány…
     http://www.christianity.com/1270946/

  2. Majd elfelejtettem 🙂

   Ami a hozzászólást illeti.

   “A távol-keleti civilizációk ma is nagy hangsúlyt fektetnek a sárkányokra, elég csak ránézni az ünnepeikre”
   Ez a fránya Sárkány, ami alapjában véve hüllő kategória 😀

   A többi része a hozzászólásnak pedig részben azt akarja sugallni, amit már lentebb kifejtettem véleményben. Magyarán egy szimpla felsőbbségrendű gondolkodásmód, ami a fikció kategóriába tartozik. Sajnos hazánkban is sokan szeretnek átesni annak a bizonyos lónak túloldalára, eközben másokat pont eme hozzáállás miatt kritizálnak. Hiba. Ráadásul igencsak ellentmondásos.

 27. Kedves Thea!

  Régóta figyeljük a munkád (baráti körben). Le a kalappal előtted. Nagyon sok erőfeszítést teszel az igaz ügy érdekében.
  Hiánypótló és nagyon összeszedett az oldal. Remélem sok szemet fel fog nyitni!
  A fenti videóval kapcsolatban lenne egy apró észrevételem.. Azon kívül, hogy nagyon jó anyag, van benne egy két ellentmondás. Az egyik szerintem érdekes lehet.
  Egy korábbi cikkben foglalkoztál/tok a Noé című filmmel, szerintem nagyon jó következtetéseket levonva.
  ..A fenti videóban viszont beszélnek Énok könyvéről, ami szerintem egy az egyben az általatok (és általam is) kritizált Noé című film alapjának tekinthető.
  A videó készítője még bizonytalan Énok könyvének ihletettségét illetően.. Te, hogy vagy ezzel? ..Úgy gondolom, hogy Jézus nem várt és nem tűrt személyével kapcsolatban imádatot, kizárólag Istenét, akivel nem volt egy. A film érvelése, hogy ha Isten fia, akkor Ő is Isten, nem logikus.. ennyi erővel az ember is Isten, mert Isten teremtette.. ez pedig hatalmas ellentmondás lenne a filmben előzőleg elhangzottaktól.

  1. Kedves Gergely!
   Örülök, hogy hasznosnak találjátok az oldalt.
   A kérdéssel kapcsolatban elsősorban azt tudom mondani, hogy a Noé filmmel az egyik legfőbb gond, hogy a rosszfiúk a hősök és “megmentők” benne, nem pedig az, hogy Énok könyvét veszi alapul. Tehát a baj nem Énok könyvével van, hanem azzal, hogy a film készítője a feje tetejére állította a szerepeket: egy gonosz Isten a szegény bukott angyalokkal szemben, akik csak segíteni akarnak az embernek. Ez a hazugság.
   A bukott angyalok kérdésével kapcsolatban elegendő a Bibliai utalásokat ismerni, Énok könyve viszont rávilágít néhány részletre. Fontos tudni azt is, hogy Énok könyve több részből áll, amiknek mások a szerzői és nem mind autentikus. Az idézett részek összhangban vannak a Bibliával és a könyv első feléből származnak, amit leg autentikusabbnak tartanak.

   A másik kérdéssel kapcsolatban pedig szerintem elég világos a film. Ahogy egy apa gyereke különbözik az apa által alkotott tárgyaktól, úgy különbözik “az egyszülött Fiú” Isten teremtményeitől.

   Jézus imádatáról: “A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: “Valóban Isten Fia vagy!” Az itt “leborult”-ként fordított szó (proskuneo) jelentése “imádni”, az angolban is ez szerepel. (Lásd még: Máté 28:9, Márk 15:19, Lukács 24:52)
   És: “Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30

 28. Elöljáróban csupán annyit. Messze áll tőlem a degradálás bármilyen formában, főleg hazám Magyarország tekintetében.

  De sok esetben az ezoterikus tanításokkal találom szemben magam a témát illetően. Akárhonnan nézzük, ez is egyfajta new age felfogást tükröz, nem beszélve arról, hogy sok szimbólum (Nem, nem mindegyik) egyenesen a Fényhozót helyezi előtérbe. Ezeknek a forrásoknak pedig jóformán semmilyen autentikus történelmi forrásuk sincs, a legtöbb a fikción alapszik, és a téves gondolkodásmódon.

  Tessék végigolvasni.
  http://ebredezok.hu/2014/04/16/mag-nepe-solyom-nepe/

  Hórusz szeme példának okáért, aztán ezek után tessék megtekinteni az alábbi videót.
  Dark Horse (Sötét Ló).
  http://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0

  Tehát pogányság, vagy kereszténység? Ezt igazán jó lenne eldönteni. Mert a kettő messze van egymástól.

  1. Zsolti!
   Az, hogy ki mit fogad el autentikus forrásnak – miként jónéhányszor már kihangsúlyoztam – teljesen ” ízlés” dolga.
   Csak egy példa: A Tatárlakai agyagkorongok, vagy a boszniai piramisokban talált székely-magyar rovás önmagában tények! Igaz?
   Az viszont, hogy ki milyen teoriát, hitvilágot épít köré viszont nagyon is emberi faktor! / Nem vonom kétségbe a “tudósok/kutatók” öszinteségét, miszerint a múltat szeretnék összerakni, de önmagában a szándék nem predestinálja/hitelesíti ezt!/
   Gondolj a fenti videóban szereplö “Énok könyvére”! Nem tartozik a kanonikus könyvek közé, mégis amit idéznek belöle, “logikusnak” látszik megmagyarázni olyan “fehér területeket” amelyek talán közelebb visznek az “igazsághoz”! Igaz?
   Az, hogy mi egyénileg ezt elfogadjuk vagy elutasítjuk, csupán saját magunknak lesz mérvadó!
   / És itt elérkeztünk az ös kérdéshez: abszolut és/vagy retatív az igazság? /
   De, a feltárt info attól még az marad ami volt!
   Tudom, hogy nem könnyü analitikusan gondolkodni! Nekem sem sikerül! Bevallom engem is motiválnak a lavinaszerü infók!
   Lehetetlen mindent ellenörizni, de még feldolgozni sem! Olyanok vagyunk, mint egy parafadugó a mérhetetlen infó óceánban!

   Sok embernek könnyü dolga van! A bibliai “szürö/szemüveg” ami segít egyfajta látásmóddal! És ez számukra/számunkra ad egyfajta biztonságot, békét és megnyugvást! Mondhatnám: felismerést, megvilágosodást vagy elhívatást!
   De, nem kell abba a hibába esni – mondom elsösorban magamnak -,hogy a személyes, tökéletlen érzelmeink motiváljanak!

   1. Egyelőre a boszniai piramisok hitelességét semmi sem támasztja alá. Konkrétan arra gondolok, hogy valóban piramisok. Egyelőre szimpla felvetés a hely formája miatt, az igaz, volt ott valamilyen létesítmény, de sokan a piramist már tényként kezelik. Kínában is vannak állítólag, és sokkal nagyobbak mint amelyek Egyiptomban találhatóak.
    Amun-Rá
    http://www.mythencyclopedia.com/images/mlw_0001_0001_0_img0015.jpg
    http://www.adventuresinwine.com/images/5.jpg

    Ez semmit sem bizonyít, vagy talán mégis.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Dollarnote_siegel_hq.jpg

    Szóval ezzel a piramis kérdéssel óvatosan, mert valamiért úgy gondolom, hogy mindezek a bukottak nyomai. Amelyet a sumér írások is alátámasztanak, miszerint az “Anunnakik” anno az egész világot uralták. Ezért is van ennyi analógia a különböző kultúrákban felelhető égből érkező “istenekről”. Szóval ismerjük fel a rosszat és a jót is. Ez a lényeg 🙂

 29. “A Rockefeller alapítvány végzett egy széleskörü genetikai vizsgálatot, melynek nem titkolt célja, hogy genetikailag szerették volna bizonyítani, hogy a zsicik kiemelkedö faj!”
  Én már ennek az állításnak a logikáját sem értem. Hogyan lehet genetikai vizsgálatok segítségével bebizonyítani a zsidó “faj” felsőbbrendűségét? De, hogy még jobban lejárassam ezt buta kitalációt. Végig csinálják a vizsgálatokat, de nem hogy semmi felsőrendűséget nem találnak, hanem ráadásul kiderül, hogy ők nem is zsidók, hanem kazárok. És ezt gyorsan közzé is teszik. Persze csak azért, hogy azt a kiemelkedő faji hová tartózásukat még jobban megerősíthessék. Ett skämt.

  Még egy kis útravaló.
  http://www.youtube.com/watch?v=iMUBSJmpOkA
  http://www.youtube.com/watch?v=mZoqmR-7GZY

  Most menny és nézz a tükörbe, egy kis szerencsével láthatsz ott egy kazár leszármazottad. Ha mégsem lenne szerencséd nézd meg ezeket a képeket. Szerinted van némi hasonlóság?

  https://www.google.hu/search?q=honfoglal%C3%B3+magyarok+k%C3%A9pek&rlz=1C1CHFX_enHU524HU524&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dH9iU_GZO4eAyAOZ7YCYCg&ved=0CCkQsAQ&biw=1350&bih=639

  Minek hiszel jobban magyar viking,…a mesének, vagy a szemednek?

  1. ADRIAN
   Én egy infót közöltem, de annak eldöntését, hogy te minek fogadod el, csak rád tartozik!
   Látom, nem érted! Pedig már leírtam többször: NEM AKAROK SENKIT MEGGYÖZNI! Téged se!
   De, engedd meg, hogy én is eldöntsem, hogy mit fogadok el meggyözö erejünek!

   Megyjegyzem! Személyeskedésed jellembeli hibára utal! De, ez engem egyáltalán nem zavar!
   Tudod? Jézus se személyeskedett! … többek közt erröl ismerik fel a Ö tanítványait is!
   Áldást kívánva

   1. Azért Jézus hogyne személyeskedett volna 😉
    Egy példa:
    “Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?” (Jn 3:9-12)

   2. Ó dehogy nem akarod, hisz mindannyian azt akarjuk. Ne légy már ilyen álszent. Másról sem szólnak diplomatikus hozzászólásaid, mind hogy mi itt mind kalapácsok vagyunk és ezért mindenűt csak szögeket látunk. Mi is lehet ennek a szinonimája,…….esetleg vallásos csőlátás? Igen erre gondolhattál és jelenleg is így ítélsz meg minket, ebben biztos vagyok.
    Nos kedves, Wiking én veled szemben tényeket próbáltam közölni, de ha te inkább a jól hangzó mesékhez ragaszkodsz, akkor légyen úgy, ezen igazán nem fogunk összeveszni. Ami a személyeskedési vádat illeti, arra azt tudom mondani, hogy annak a megítélése, hacsak nincs anyázás illetve lehülyézés, nagyon egy szubjektív dolog. Mondhatnám olyan ez is mint a meséd, csak te hiszel benne. Az áldás tényleg szép dolog, de legközelebb talán meg kéne áldanod a zsidókat, meg a kazárokat(?) is és akkor te is meg leszel áldva. Két indítékod is lehet erre vonatkozóan.
    Ez az egyik.
    And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. Genesis 12:3(KJV)

    És ez lenne a másik.
    But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you(KJV)

    Minap éppen arról meséltél nekünk, hogy annak a féle ébredésnek a lényege, amiben te is hiszel, a boldogság meg a szeretet, de főleg a szereteté. Na akkor tessék csak szépen szeretni mindenkit, még a zsidókat is, mert különben nincs ötödik dimenzió, legalább is ezt tanítják azokon a new age-s oldalakon. Idézek egy-két mondatot a kedvedért.
    “Az ötödik dimenzióban feltétlen szeretet, feltétlen megbocsátás, és a feltétel nélküli elfogadás állapotában élünk. Nem ítélkezünk, nincs bűntudatunk, vagy nem érzünk negativitást “alsóbb” részeinkkel kapcsolatban, amelyek azon fáradoznak, hogy emlékezzünk Magasabb Énünkre.”
    Szóval embereld meg magad,…akarom mondani rezegtesd meg magad és semmi negatívum, mert ennek már fele sem tréfa.
    Szép álmokat.

   3. Ja és még egy utolsó dolog Wiiking, mert nagyon zavar. Ha te nem hiszel a Biblia eredetében, üzeneteiben, tanításaiban, akkor tedd meg nekem azt a szívességet, hogy többet nem idézel és nem példázol belőle akkor, amikor valami neked onnan, egy éppen pillanatnyi mondanivalódhoz, a hatás kedvéért, pont kapóra jön. Ha nem is értem, akkor legalább a fair play nevében tedd meg azt.

    1. Ok Adrian!

     Bár a “kioktató” stílusod “túlfejlett” magabiztosságot takar, amiböl világosan lejön, hogy akinek más a véleménye/megközelítése azt Te “helyrerakod/felnyitod a szemét”! Nagy arcod van tesó! 🙂
     De, ha te így szeretnél üdvözülni, ám legyen! Péter a kapuban majd eldönti. hogy maradsz-e vagy szaladsz!
     Te, úgy látszik, hogy ki akarod sajátítani a Biblia használatának jogát! Hmm, …mivel NEM te vagy a szerzö, így sajnos e kérésednek/utasításodnak, NEM tudok eleget tenni! 😀 😛
     Én nem merném venni a bátorságot, hogy bárkit is “elriasszak” a bibliai hivatkozástól! Kapise?

     A new age-s gúnyolódásodra pedig nem is reagálnék, …ez stílus már nem az én “dimenzióm!” 😀
     A kazárokar/zsidókat pedig öleld nyugodtan a kebledre, … nekem nincs gusztusom az “emeberiség hóhéraival” + Jézus gyilkosaival parolázni! De, ha neked még ez is belefér, hát tedd! (Látod én nem “utasítalak/tiltalak” semmi jótól?”)
     Ennyi külömbség, de én ezt bevállalom!
     Az a mód, hogy “Áldás a bejövönek, béke a kimenönek!” (röv: változatban is) magán ügy, világos? /Jézus is beszélt erröl! igaz? /
     Mutasd, meg, hogy alázatos tanít-vány és okos, nem pedig okoskodó vagy!

    2. ” nekem nincs gusztusom az ?emeberiség hóhéraival? + Jézus gyilkosaival parolázni! De, ha neked még ez is belefér, hát tedd!”
     Jézust a zsidók egy része megölte, a másik része követte. Ugyanígy lenne ez ma is, ha mondjuk Magyarországon megjelenne emberként: a magyarok egy része simán megölné ha tehetné, csak éppen lehet, hogy nem azért, mert Isten Fiának mondja magát, hanem a zsidó családfája miatt.
     Jézus családja is zsidó volt, a tanítványai is azok voltak (köztük az is, aki elárulta, és az is, aki a legkedvesebb volt számára), az evangéliumot zsidók vitték el a pogányok számára, így lehet nekünk örök életünk 🙂
     Kicsit önellentmondásos ez a zsidógyűlölet azok számára, akik Jézust mégsem akarják elutasítani. Olyan, mintha téged megölne egy magyar, és erre fel mondjuk a svéd barátaid bosszút esküdnének a magyarok ellen 😉

    3. Igen, ez a “jó ember és rossz ember” kérdése, hogy ki hova sorolja magát.
     Személy szerint ÉN talán nem feszítettem-e meg Krisztust?
     DE IGEN! – mert az ÉN BŰNEIMET is felvitte a keresztre, értem is meghalt. Enélkül nem is lehetne bűnbocsánatom.

     Wiiking barátunk azért nem látja a Biblia Istenének útját, mert “beszéljünk mindenről, csak az én bűneimről ne …”
     Nem is velünk kell, hogy beszéljen róla, hanem az Örökkévaló Istennel. Amíg ez nem történik meg, addig a “sötétségben tapogatózik és keresgél.”

    4. Kedves Wiiking,
     “Te, úgy látszik, hogy ki akarod sajátítani a Biblia használatának jogát! ” szó sincs erről. Látom még mindig nem akarod megérteni, bár szerintem direkt csinálod.
     Még egyszer mondom. Nem lehet, nem szép kritizálni a Bibliát hitelességét és azzal egy időben folyton idézgetni belőle. Illetve lehet, de az se nem nem szép, se nem fair. Ci sei, o ci fai?

    5. Kedves(!?)/Irónikus Adrian!

     Gondolom, Te legalább annyira érzékeny vagy arra, ha valaki megkérdöjelezi öszinteségedet, mint én??? “… szerintem direkt csinálod.” – írod!
     Szerintem Te is! 😀 Szóval kvittek vagyunk!
     Kérlek, hogy “ne kóstolgass!” Nem vagyok jó ízü, hidd el! 😀

  2. ?A Rockefeller alapítvány végzett egy széleskörü genetikai vizsgálatot, melynek nem titkolt célja, hogy genetikailag szerették volna bizonyítani, hogy a zsicik kiemelkedö faj!?
   Én már ennek az állításnak a logikáját sem értem. Hogyan lehet genetikai vizsgálatok segítségével bebizonyítani a zsidó ?faj? felsőbbrendűségét? De, hogy még jobban lejárassam ezt buta kitalációt. Végig csinálják a vizsgálatokat, de nem hogy semmi felsőrendűséget nem találnak, hanem ráadásul kiderül, hogy ők nem is zsidók, hanem kazárok. És ezt gyorsan közzé is teszik. Persze csak azért, hogy azt a kiemelkedő faji hová tartózásukat még jobban megerősíthessék.

   Kedves Adrian!
   Kérdésedre a válasz: Dr. Árkay László: Monográfok (No.5)
   Monographs by Dr. László Árkay

   A montreáli McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki, és bizonyítsa be van-e és m e l y i k az a gén/fajta, amely földünkön domináns gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott.
   Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszázadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak, de a 3. 4. 5. generáció után feltör egyikük és kizárólagosan dominál.

   A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta a szemita gént, és talált egy másik ilyen domináns gént.
   Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és ma magyarnak nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén. Eme, – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a
   támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.”

   Hogyan jutott mégis nyilvánosságra, és mennyi a valóság/igazságtartalma – azt természetesen nem tudom megítélni, csak információként adtam meg, az oldal, ahonnan vettem: e-s-a.hu ? Magyarság történet?
   És egy másik: steierhoffer.blogspot.com/2010/08/rejtelyes-magyar-gen-dr.html?

   Szeretettel

  3. ?A Rockefeller alapítvány végzett egy széleskörü genetikai vizsgálatot, melynek nem titkolt célja, hogy genetikailag szerették volna bizonyítani, hogy a zsicik kiemelkedö faj!?
   Én már ennek az állításnak a logikáját sem értem. Hogyan lehet genetikai vizsgálatok segítségével bebizonyítani a zsidó ?faj? felsőbbrendűségét? De, hogy még jobban lejárassam ezt buta kitalációt. Végig csinálják a vizsgálatokat, de nem hogy semmi felsőrendűséget nem találnak, hanem ráadásul kiderül, hogy ők nem is zsidók, hanem kazárok. És ezt gyorsan közzé is teszik. Persze csak azért, hogy azt a kiemelkedő faji hová tartózásukat még jobban megerősíthessék.

   Kedves Adrian!
   Válasz a kérdésedre: hungarianrealnews.com/news.php?readmore=318?
   “A Rockefeller-alapítvány fölkérésére a montreali McGill Egyetem professzora, Prof. Wilder Penfield föltérképezte és tipizálta a mai emberiség népeinek génállományát. E vizsgálódás rejtett célja az volt, hogy kézzelfogható módon megtalálják a zsidóság felsőbbrendűségének genetikai bizonyítékát. A kutató rá is bukkant két olyan markánsan domináns népjelleg-meghatározó génre, melyek képesek faji keveredés esetén az idegen génállományt elnyomni és magukba olvasztani. A kutatás azonban nem a filoszemita alapítvány által várt eredményt hozta, ugyanis az egyik domináns gén az amerikai indián népekre, míg “a másik, tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő magyarok”-ra jellemző, de kisebb gyakorisággal “ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép-Európában és az Urálon inneni területen egészen Skóciáig megtalálható”.

   Még számos oldalon lehet olvasni erről, kisebb-nagyobb kiegészítésekkel.Természetesen igazságtartalmát tudományosan sem alátámasztani, sem cáfolni nem tudom.

   Szeretettel

   1. Kedves Ditta12!

    Pont erröl a metódusról beszélek! Az infók jönnek-mennek! Vannak akik “csölátással” csak egyet látnak, míg mások kicsit körültekintöbben járnak!
    Szerintem attól nem leszünk kevesebbek – és meggyözödésem, hogy Isten is helyesli : ” Mert, dicsöségére van az Istennek a titkok elrejtése és dicsöségére a királynak annak kikutatása!” Példabesz.
    Mire mennénk, ha csak a 10 parancsolat létezne???
    Akkor felesleges lenne a lelkiismeret, de a szabad akarattal sem érnénk semmit!
    Tudom, ez sokaknak nagyon kényelmes lenne! De, akkor csupán bio-robotok lennénk és nem Isten képmásai!
    Én pont így vagyok ezzel, amit lehet tudni akarok, de ahol kevés az “anyag” ott biza jól jön a hit!
    / Örülök Neked! :D! … is! /

   2. Szia Ditta 12,
    Mindjárt gondoltam., hogy Wiiking barát nem a kis újából szopta ki a történetet, hanem valamelyik nacionalista/rasszista oldalról.
    Egyébként erről az oldalról beszélsz? http://hungarianrealnews.com/infusions/viccek_panel/vicc.php (Megjegyzem, “nagyon vicces”)
    A szóban forgó, genetikai vizsgálatos, cikket nem találtam, pedig nyomozni szeretnék egy kicsit az eredeti cikk után. Nem Rockefeller féléket szeretném ezzel védeni, hanem azokat a zsidókat(90%+), akiknek semmi közük az ilyen és hasonló pszichopatákhoz.

 30. A videó nagyot tudna segíteni az eltévelyedetteken. Nagy Like-ot küldök erre Thea! 🙂

 31. Üdv!
  Én teljes mértékben egyet értek a videóval és jó volt olvasni mindezt, megerősített sok dologban, viszont sok kérdés felmerül az emberben…A videó azt mondja, hogy higgyünk teljes mértékben a szent bibliának, és semmi másnak, amit teljesen jó, mert ezt mindenki ismeri stb ezzel nekem sincs bajom…viszont a biblia pl zsidóként írja le Jézust, és aki jártas az összeesküvés elméletekben, az nagyon jól tudja, hogy a világot gazdag zsidó emberek uralják már a kezdetektől fogva napjainkig…nagy kérdés számomra, hogy a zsidóság melyik oldalra állítható inkább, a jóra vagy a rosszra!? Én azt gondolom hogy ezen a téren nagy vakítás van és valami nem passzol, mert vagy két táborra lehet osztani a zsidóságot, vagy valami óriási összeesküvés van ez mögött is.
  Én nem akarok állást foglalni ezen a téren, csupán ezen a ponton nekem nem áll össze a történet, főleg hogy anno az I. és II. világháborút is gazdag zsidók pénzelték, hogy sok ártatlan zsidó halljon aztán meg, ezáltal is őket védve….
  Visszatérve lehet, hogy a biblia mégiscsak át lett szerkesztve pár ponton és Jézus mégsem zsidó volt, csak jó húzásnak hitték ha egy zsidó istenben hiszünk…

  Aki elég felvilágosult ezen a téren az írjon bátran, mert ez a témakör sokunkban felvet kérdéseket, köztük bennem is és jó lenne tisztán látni…

  1. DAN!

   A Rockefeller alapítvány végzett egy széleskörü genetikai vizsgálatot, melynek nem titkolt célja, hogy genetikailag szerették volna bizonyítani, hogy a zsicik kiemelkedö faj! Az eredményt sejtheted! 🙂
   Az viszont – mellék eredményként – kiderült, hogy a ma, zsidónak nevezettek csupán 2%-a fajzsidó!!!!
   A többi az askenáz, sefard és falasha(néger/föleg Etiópiai)!
   No, persze a kazár és kripto/divat zsidók is jelentös számban vannak!
   Itt találhatsz bövebb infót!
   http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=327

   A videóhoz!
   Csak egy aprócska megjegyzés: Ha, már a dolgok így elfajultak(értsd: Sátán, démonok hatalma és az UFO jelenségek beazonosítása stb.) akkor azt nem értem, hogy miért kell még mindig várni???
   / Biztos vagyok benne, hogy máris jön a megcáfolhatatlan, jól körbe bástyázott magyarázat! 😀 /
   A tendencia, a hitetlenek növekvö száma, az egyre szörnyüségesebb népírtások, szenvedések meddig kell még fokozódjanak??
   Nem volt még elég??? 🙁
   Legalább azok érdekében lépni kéne akik még megmaradtak hívönek!
   CSak, gyakorlatias vagyok! Saját szememmel láttam “vashitüeket” akik az nincstelenség, betegség hatására megváltóként a halálra vártak! / Rákos beteg aki mindent elvesztett és felörölte a szenvedés a fájdalom!/ Az ilyenekért kellene már Istennek beavatkoznia!
   Miért kell egy életet szenvedésben leélni – a hétköznapokat nézve! – szinte semmi örömet nem kapva és csak várni, hogy ” majd talán valamikor” eljö a megváltás?
   Tudom, eretnek vagyok! … szerintem csak gondolkodó, érzö ember!
   Áldás és béke

   1. Talán szimplán azért nem érted miért kell még mindig várni wiiking barátom, mert emberi ésszel közel sem biztos, hogy megértenéd egy felsőbbrendű entitás gondolkodásmódját 🙂

    Az ember nem lehet Isten, de bukott angyal sem. Nem túl komplex 🙂

   2. A zsidóság kiválasztottságának érzése vagy elhitetése, semmivel sem különböző mentalitás, mint azt egyes magyar honfitársak gondolják a magyarságról. Mondom mindezt abban a formában, hogy szeretem a hazámat Magyarországot 🙂

    Mindkét esetben a gőg a mérvadó. “Mi mindenkinél különbek vagyunk” gondolkodásmód nem fér bele a Krisztusi tanításokba. A magyar egy ősi nép, semmi kétség, de messze nem csak mi büszkélkedhetünk ilyen “címmel” ezen a téren. Az pedig teljes blődségnek ítélem meg mint magyar, hogy mindezt a zsidók kreálták így, hogy ne tudja meg a világ, miszerint a magyar a legősibb és a legnagyobb tudással rendelkező nép. Mert ez ismételten semmivel sem eltérő mentalitás, mint egyes szélsőséges zsidók gondolkodásmódja. Ebben az esetben pedig teljes mértékben ellentmondásos a kritika. Sokat foglalkoztam ezzel a témával is, szóval azért akad némi rálátásom a dolgokra 🙂

    1. Kedves ZSOLT!

     Ha, úgy érzed, hogy semmiben sem vagyunk külömbözöek, akkor tudnod kell, hogy ” gyümölcseiröl ismertetik meg a fa!”
     Ha, valóban ismered a magyarok östörténetét, akkor tudnod kell, hogy míly szakrális tudást hordoz ez a nép!
     …és itt ne a negatív, hibás emberi döntéseket ragadd ki, hanem lásd meg, hogy a nemzetben/emberben való gondolkodás mi módom formálta olyanná a magyart, amiért büszkén vállalhatjuk identitásunkat! / Nekem ez a véleményem erröl! /
     Hozzáteszem, hogy Isten is a ” választott népének” adott törvényekkel a “nemzeti idenditásukat” erösítette öket, hiszen soha nem tudta volna ” nagy nemzetté teszlek “- Ábrahámnak tett ígéret megvalósulni! Igaz?

     Hidd el elhiszem, hogy a rassz, nemzeti tagozódás, vallási hovatartozás csak ellentétet és viszályt szült/szül és valóban akadálya a “Krisztusban eggyé lesztek” bibliai idézettel!
     Ezért is indítottam azzal a kérdéssel néhány hete :” KIK AZ IGAZI KERESZTÉNYEK? ” amire igen érdekes válaszok/”szent kijelentések” érkeztek! De, sajnálom, hogy egy példán pl. az asztékok, inkák, mayák civilizációját/krisztusi gondolkodását, lelkületét, szembe állítva a hódító/pusztító katolikus/keresztény, tüzzel-vassal térítö – emellett gyilkoló és rabló – álkeresztényeket állítottam szembe!
     Csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a krisztusi gondolkodásmód, viselkedés pl.-ul a “ösmagyar”/indián lelkülethez nagyon közel állt és áll! Nincs ebben semmi szentségtörés, csak egy kis östörténelem, egy kis Biblia ismeret, áthatva a krisztusi gondolkodással! Ámen

    2. Wiiking barátom,

     Értem én hidd el a két dolog különválasztását. Egy szóval nem állítottam, hogy az általad helyesen említett “hódító/pusztító katolikus/keresztény, tüzzel-vassal térítö ? emellett gyilkoló és rabló ?” mentalitás megegyezik Krisztus tanításaival. Ellenkezőleg.

     Ki valójában az igazi keresztény? Ebben a kérdésben igencsak fontos tényező, ki a jó és ki a rossz ember. Mindazonáltal a léleknek nagyon fontos szerep jut a kérdést illetően. Ezek mellett, ha és amennyiben elfogadjuk a Krisztus által kijelölt utat, akkor több mint valószínű, hogy célba érünk. Én magam nem kívánom “szolgálni” a Fényhozót, mert ő inkább a sötétséget adja számunkra, a fény jelentése az csupán illúzió részéről, mert hazug. Igazság csak egy van, nem több.

     Ami pedig a magyarság történelmét illeti, mi magyarok a Szkíták leszármazottai vagyunk, ebben én abszolút nem kételkedek. A sumér vonatkozást viszont már erős fenntartásokkal kezelem, ezt is úgymond vizsgáltam nem keveset. Mellékesen jegyezném meg, nézz utána ki is volt a Szkíták legnagyobb bölcs tudósa, és hol tanult filozófiát, aztán mi lett a sorsa ennek következtében. Az Ő neve Anakharszisz. Miért tanult ott ahol? Erre roppant egyszerű és logikus a válasz hiteles történelmi aspektusból, mert ahonnan Ő érkezett ott erre nem volt igazán igény, a szóban forgó tudományt pedig ebből adódóan bizonyára nem ismerték arrafelé olyan magas szinten vagy egyáltalán nem művelték, ugye ebben az esetben semmi értelme nem lett volna az adott helyen tanulni a szóban forgó tudományt. Ez szimpla logika. Szóval amondó vagyok, mindenképpen a tények mentén kellene gondolkodni, mert ellenkező esetben a fikciók csapdájába esünk, ezek pedig téves útra vezetnek minket 🙂

     Áldás.

    3. Barátom Zsolt!

     Kellemesen megleptek szavaid! 🙂 Köszönöm!

     Az említett példával (hódító álkeresztény vs indian) csak azt kívántam érzékeltetni, hogy a “kereszténység ” súlyos bélyeg! Mind, pozítív(értesd: tisztaszívüeknek komoly kihívás ezekkel az “igaztalan” és általánosító vádakkal szembe nézni! 🙁 , de a mai “keresztényeknek”(értsd: évszázados egyházak és abból kinövö vadhajtásaiban leledzö szektáik) viszont minden IGAZ KERESZTÉNYT az öszinte szembenézésre kell/ene ösztönöznie! Ezt hívják közösségi felelösség vállalásnak!

     Amivel – természetesen – sokan félnek szembenézni, e helyett inkább támadnak, mocskolnak és ha tehetik (lásd a történelmet!) meg is ölnek, ha mered említeni! Úgy mint a holo-kamu esetében! / Megjegyzem: nem a tény/ekk/el van a gond, hanem, hogy ki mire használja, ferdíti/eltúlozza/hamisítja!
     De, a történelem írásnak nem erössége a pontos és hiteles igazság feltárása! Egyetlen okból:
     A TÖRTÉNELMET, MINDIG A GYÖZTESEK ÍRTÁK!

     Tudod, az évezredek porából kihámozni a valódi igazságot (megkockáztatom!) LEHETETLEN!
     Miért? Csupán egyetlen egyszerü okból! Ez a pszichologia, kökeményen!

     Történetesen, egy egyszerü példával lemodellezhetö! A gyöztes ill. a vesztes szemszögéböl vizsgálva egy eseményt máris teljesen ellentétes elöjelü következtetések/ideológiák születhetnek! A hódítás=dicsöség, a meghódítottság = megaláztatás, halál!
     Sajnos, ezt sokan nem értik, ill. nem akarják megérteni, pedig ettöl még nem esik le a csillag az égröl!
     Csupán, egy új szempont/dimenzióból vizsgáljuk a TÉNYEKET! Ennyi!

     Látod, így vagyok én a magyar östörténelemmel is, …egészen Nimródig visszavezetve! Csak, meg akarom ismerni(persze ez kicsit naiv vágy!), hogy más aspektusból milyen következtetéseket lehet levonni/megismerni! …és ezt, hogyan lehet beilleszteni(vagy elvetni!) a “NAGY EGÉSZ!” -be, a saját hitünkbe, meggyözödésünkbe! Ennyi!

     Nem kell, többet gondolni és ellenállhattalan kényszert érezni, hogy mindent azonnal lereagáljunk, mert vki másként fogalmazott!
     Legyünk végre felnöttek, tanuljunk meg tökéletlenségünk korlátaiból néha kilépni és ANALITIKUSAN megtanulni gondolkodni!
     Nem kell félteni a hitünket, … az kiáll minden próbát, ha valóban aranyra, ezüstre és drágaköre épül! – by Pál ap.

     Áldott napot Neked!

    4. Kedves Wiiking!

     – ?Hozzáteszem, hogy Isten is a ? választott népének? adott törvényekkel a ?nemzeti idenditásukat? erösítette öket, hiszen soha nem tudta volna ? nagy nemzetté teszlek ?- Ábrahámnak tett ígéret megvalósulni! Igaz??

     Ez a megállapításod nem helytálló, mert Isten a zsidóságnak nem a ?nemzeti identitását? erősítette, hanem azt az utat mutatta meg (jelölte meg számukra), melyben a bűnös pogánynemzetek nem tudják legyőzni a szentség útján haladó népet.
     (Szentség útján, – Isten törvényeiben járó ? de nem teljesen szent nép, mert mindannyian bűnben születtek/tünk, – viszont Isten kegyelme tette volna szentté őket, ha … be tudták volna tartani a törvényt.)
     Mint ebből a példából is láthatjuk, az ember a betűszerinti törvény maradéktalan betartására képtelen. Amikor valaki erre rájön a saját életére nézve, akkor azt is felismeri, hogy a személye ?halálra méltó bűnös? és ezért szüksége van a Jézus Krisztus vérében rejlő ?bűnbocsánatra? a Jézushoz való megtérése által.
     (Aki ezt nem ismeri fel, annak hiába adott a kegyelem, – úgy gondolja, hogy arra neki nincs szüksége, mert ő ?jó ember? és nem veszi igénybe. El is fog veszni enélkül a kegyelem nélkül. Sőt, ezért van szüksége Izráelnek is az Igazi Messiásra, aki mára már megfizette minden emberért a váltságáldozatot. A ?zsidóért? is, ha az elfogadja.)
     Kereszténységünk alapjaiban nem az motivál, hogy rossz ember vagyok, vagy jó ember, – mert ez majdnem, hogy lényegtelen, – hanem az, hogy befogadtam-e Jézust személyes megváltómnak, és ennek fényében hajlandó vagyok-e azon az ?úton? járni, tanítását alkalmazom-e a gyakorlatban is, amit kijelölt a Szentség Útján a számomra. Ha igen, akkor szándékosan nem vétkezem, tévedéseimért, hibáimért pedig elkérhetem a ?bűnbocsánat ajándékát.?
     Jézus nem azért jött, hogy a ?jó embereket hívogassa?, – hanem, hogy a bűnösöket hívja megtérésre.
     Innéttől pedig elvész a ?rossz ember? fogalma, a ?jó ember? pedig bűneiben hal meg, – mert mindannyian bűnös emberként születtünk, és bármennyire is igyekszünk a ?saját erőnkből? jónak lenni.

     Kedves Zsolt!

     – ?mi magyarok a Szkíták leszármazottai vagyunk, ebben én abszolút nem kételkedek. A sumér vonatkozást viszont már erős fenntartásokkal kezelem, ?

     Belinkelek egy viszonylag korrekt tanulmányt:
     http://www.imninalu.net/myths-Huns-Magyar.htm
     Hosszú, – de érdemes végig olvasni…
     Megtudhatjuk belőle (többek közt az ?Ur haKaszdimban, a Biblia szerint. ? fejezet alatt) az ősmagyarság sumér kapcsolatát.
     Sumérok egy ?eredet nélküli nép? ? róluk nevezzük magunkat, tőlük tanultuk az ősi tudásunkat …
     És innét már vissza is érkeztünk a ?bukott angyalok? által tanított ?ősi tudáshoz.?
     (És ezek után csodálkozunk-e, hogy ?megszenvedte már e nép a múltat s jövendőt??)

     Szeretettel: Erika

   3. “Csak egy aprócska megjegyzés: Ha, már a dolgok így elfajultak(értsd: Sátán, démonok hatalma és az UFO jelenségek beazonosítása stb.) akkor azt nem értem, hogy miért kell még mindig várni???
    / Biztos vagyok benne, hogy máris jön a megcáfolhatatlan, jól körbe bástyázott magyarázat! 😀 /
    A tendencia, a hitetlenek növekvö száma, az egyre szörnyüségesebb népírtások, szenvedések meddig kell még fokozódjanak??
    Nem volt még elég??? :(”

    Kedves Wiiking!
    Válaszom nem lesz megcáfolhatatlan, csupán saját tétova, igazságot, válaszokat kereső gondolataimat vetem papírra. A dolgok valóban elfajultak, – ezt nemcsak napról-napra olvashatjuk, hanem saját magunk is megtapasztalhatjuk – de talán MÉG NEM ELÉGGÉ – legalábbis Isten terve szerint! Az idő érlelődik, de nyilván még nem érett meg az isteni beavatkozásra. Hiszen öldöklések, járványok, természeti katasztrófák, egész népek kiirtása, és mindaz, amit te is említesz, mind végigkísérték az emberi történelmet, nem csak a mi korunkra jellemzőek (jó párat a Biblia is említ, de nem szeretném “körbebástyázni” mondandómat!).
    Véges emberi elménkkel hogyan is érhetnénk föl a Végtelen Isteni Értelemhez?! Jézus is kijelentette, hogy a pontos időt Ö sem ismeri, csaj az Atya egyedül, a jelekből fölismerhetjük közeledtét, és erre s azért van szükségünk, hogy ne érjem készületlenül – a mi dolgunk ennyi.
    Mellesleg nemcsak a hitetlenség terjed, hanem ezzel egy időben (bármily paradoxon) az evangéliumot is egyre szélesebb körben terjesztik, Afrikában, Ázsiában nő azoknak a száma, akik keresztyén hitre tértek – ez is előjele Jézus második eljövetelének.

    “Legalább azok érdekében lépni kéne akik még megmaradtak hívönek!
    CSak, gyakorlatias vagyok! Saját szememmel láttam ?vashitüeket? akik az nincstelenség, betegség hatására megváltóként a halálra vártak! / Rákos beteg aki mindent elvesztett és felörölte a szenvedés a fájdalom!/ Az ilyenekért kellene már Istennek beavatkoznia!
    Miért kell egy életet szenvedésben leélni ? a hétköznapokat nézve! ? szinte semmi örömet nem kapva és csak várni, hogy ? majd talán valamikor? eljö a megváltás?”

    Isten nem csak a megmaradt hívőket akarja megmenteni, hanem a megtévesztetteket, a tévelygőket, mindazokat, akik a szenvedés, nélkülözés, esetleg kataklizmák hatására fordulnak Hozzá, közismert, hogy a bajban jobb keresztyén az ember, mint jó dolgában 🙁
    Az igazán, mélyen hívőt a próbatételek csak még inkább megerősíthetik. Ha nem is értjük mindig, hogy mi miért történik az életünkben, vagy csüggedünk, gyengülünk hitünkben, mindenképpen reményt ad, hogy tudjuk: ” …az Istenszeretőknek minden a javokra van” (hát mégis besikeredett egy “bástya”!)

    “Tudom, eretnek vagyok! ? szerintem csak gondolkodó, érzö ember!” Kedves Wiiking, én nem tartalak eretneknek – de hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem.

    “Áldás és béke” Neked is

    1. Kedves Ditta12!

     Köszönöm, hogy próbálod dilemmámat megérteni és öszintén válaszolni!
     / Mint, már elözöekben írtam: van némi Biblia ismeretem! 🙂 /
     Hidd el, ha csak a Bibliából kéne megválaszolnom ezen “lelki vívódásaimat”, akkor megtudnám válaszolni! A Isten Tervét ismerem, a végtelen türelmét is, sööt Jób történetét is! ” Ha, a jót elvettük Isten kezéböl, a rosszat ne vennénk-e el?” – Jób sok érdekes kérdést és választ adott feleségének és 3-om barátjának.
     Nem akarok “lázadónak” tünni, – bár némelyek könnyen címkéznek 🙁 -, csak nehezen tudom érzelmileg helyére tenni amikor látom szeretteimet szenvedni és meghalni, a sírgödör szélén állva elgondolkodni: MEDDIG MÉG URAM? …és biztos, hogy ezzel a kérdéssel nem vagyok egyedül!
     Próbálom felfogni a felfoghatatlant, … a mérhetetlen szenvedés értelmetlenségét! Ehhez valóban “ki kell lépnem” a “józan ész korlátai” közül és teljesen lecsupaszítani a múlt és jelen történéseit/érzéseit!

     Tudom, itt mindenki tele van jószándékkal, segítökészséggel, de az “ellentmondást nem türö” oktatást – bevallom – nehezen viselem! … és ebben is hasonlítok a többiekre! Ergo, én is csak ember vagyok!

     Áldott napot!

  2. Kedves DAN!

   – ?Visszatérve lehet, hogy a biblia mégiscsak át lett szerkesztve pár ponton és Jézus mégsem zsidó volt, csak jó húzásnak hitték ha egy zsidó istenben hiszünk??
   Az Örökkévaló Isten Ábrahámot választotta ki, hogy néppé tegye és ennek a népnek Istenévé legyen.
   Ábrahám unokáját, Jákobot ajándékozta meg az ?Izráel? névvel, ezt áldotta meg, és belőlük lettek eredetileg az Izraeliták. (A jelenleg használatos zsidó elnevezés rájuk nézve hibás, mert a zsidó név gyakorlatilag más értelmezést takar.)
   Izráel Egyiptom földjén erősödött meg, és lett néppé. De Egyiptom földjén vált rabszolgává is, ahol megtagadták tőlük, hogy Istenüket imádhassák. Ezért Isten Mózes vezetésével kiszabadította őket az egyiptomi fogságból, Mózes által törvényeket és parancsolatokat kaptak azért, hogy azok betartása által, az ellenségeik ne tudjanak ártani nekik. Ugyan akkor az is meg lett mondva a népnek, ha nem tartják be Isten törvényeit, ellenségeik győzni fognak felettük, ők pedig szét lesznek szóratva a pogány nemzetek közé. Majd Jozsué volt az, aki bevitte a népet az Istentől ígért földre.
   Izráel népe a saját gazdag vezetői, (főpapok, farizeusok és vének) által el lett hitetve. Nem a törvényeket tartották be, hanem vezetőik emberi rendeléseit. Ez vezetett Krisztus kereszthalálához is. Jézust, Jeruzsálembe vonulásakor a nép ünnepelte. Ugyan ez a nép a keresztfa alatt ?feszítsd meg?-et kiáltott, (de nem saját akaratából, hanem a vezetőik hitetésére. Márk 15:11.) Krisztus halála után 70-ben a Jeruzsálemi Templomot lerombolták a rómaiak, és a népet szétszórták a pogányok közé, – úgy ahogy azt Isten előre megmondta.

   1948-ban alakult meg a ?régi Izrael területének a töredékén? az Izrael nevű ZSIDÓ állam. Vezetői a régi főpapok, farizeusok és vének leszármazottai. (Azoké, akik gazdagok voltak, Istent és törvényeit semmibe vették, a népüket pedig hitetés által elveszejtették.)
   Ők voltak azok is, akik még az Izrael állam megalapítása előtt motiválták Hitlert a zsidóüldözésre.
   Ennek kettős célja volt.
   1. Elveszejteni Ábrahám vérszerinti, szegénységben élő és hithű leszármazottait, – hiszen ők voltak Isten ígéreteinek örökösei. (A nagy vagyonnal rendelkezőket persze ?kimentették? és később a megalakuló állam hűbéreseiként betelepítették.)
   2. Az Izraeliták ellen fellángolt üldöztetéssel formáltak jogalapot Izrael államának megalapítására, valamint a ?holokauszt? címszóval, napjainkig jogot formálnak a nemzetek gazdagságának elrablására.
   Ennek az államnak bármely pogány a tagja lehetett, aki nagy vagyonnal rendelkezett, – és ? felvette a ZSIDÓNAK nevezett ?vallást?, valamint Izrael államának ? jóhiszeműen – elkötelezte magát … (i(I)steni értékrendek mentén.
   Hogy melyik isten mellett, ezt akkor még a sok pogányból lett zsidó nem tudhatta, mert ők eleve nem ismerték Izráel Istenét. Az esetlegesen bekerült hithű Izraelita, pedig automatikusan Izrael Istenére gondolt. )
   Így született meg Izrael állama, döntőtöbbségében nem vérszerinti leszármazottból, hanem pogányokból, akik Izrael nevére keresztelték magukat, vallásosak, de nem Izrael Istenét imádják. Ők a Cionisták, Sátán és az Antikrisztus hírnökei.
   A cionisták számához mérten kevés azoknak az Izraelitáknak száma, akik valóban Ábrahám vérvonalából valók, de ők viszont pontosan ezért hithűek, Izrael Istenét (Jahve-t) imádják.
   Közülük már most is vannak Testvéreink is a Jézus Krisztusban. Akik pedig, még idáig nem ismerték fel Jézusban a Messiást, azoknak Isten kegyelme ki fogja jelenteni, úgy, hogy Ők is be fogják tudni fogadni személyes Megváltójuknak.

   Tehát, van két különböző származású nép, mindkettőt zsidónak hívjuk a mai nyelvezetünkkel.
   Egyik Izrael Istenét imádja, a másik az Antikrisztus eljövetelét készíti elő gonoszságokkal.
   Miért érdekes ez?
   Mert amikor a zsidók elkövetett gonoszságairól esik szó, akkor ez egybeforr Izráel Istenének nevével.
   Az oktalan nép úgy fogadja a gonoszságot, mintha azt Izráel Istene idézte volna elő, ezért Izráel Istenét szidja.
   Ezért tűnik hihetetlennek, vagy manipuláltnak Jézus zsidó származása is. Nem Jézus ?zsidóságával? van a baj, hanem a ?mai zsidóság? fogalmával.

   Szeretettel: Erika

   1. Kedves Erika!

    Nagyon érthető és logikus összefoglalását adtad a “zsidóságnak” nevezett nép összetételét, eredetét illetően, különböző forrásokból, innen-onnan összeszedegetve hasonlóképpen gondolom én is.

   2. Kedves Erika ! Csatlakozom Dittához. Még nem olvastam ennyire tömör, lényegre törő, világos és átfogó leírást a témáról, ami nem kerülgeti az igazságot, de nem is bántó. Ez a helyzet, sőt még ennél is rosszabb (ha igaza van a COG gyülekezet értelmezésének és a Kenita=Káin utódai mint szó szerint sátán gyermekei lsd.: mit mondott Jézus erről, és a 2. berontáskori Kánaánita, Filiszteus, Amalekita stb. nefilim vérvonal által lerontott népet, és vezetőiket=farizeusokat is komolyan vesszük, lsd.: Talmud, Kabbala, zsidó okkultizmus), illetve az általad nem Ábrahámi vérvonalnak mondott, konkrétan Kazár özönt értjük (komplett askenázi származású “zsidók”). Súlyos téma. Megkockáztatom, a ma a világon létező legsúlyosabb. A cionista szimpatizáns és zsidó keresztények ettől sokkot kapnának (kapnak is, én meg FB törlést :-)) ! Egy H.Gy. ezt mikor fogja elfogadni ? Ha piros hó esik nyáron Izraelben a Negev sivatagban. Nem tudom mi lesz ebből, de jóra nehezen tudok gondolni.

 32. Tisztelt Ünneplő Közösség (?)! Ma van május 1. a munka ünnepe címszó alatt futó világforradalom proletárdiktatúrájának erőltetett ostobasága, mely nem véletlenül került az Adam Weisthaupt alapította Illumináti rend 1776. évi kezdetének napjára. Jó fricska ennek a sátánista banda által manipulált világnak és benne az ünnep napjára tenni be ezt a videót, ami totális leleplezést tesz ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Jó a videó, én már egy éve kinéztem, bár kicsit többre számítottam. Egy apró megjegyzésem lenne csak a fordításhoz, a sokszor elhangzó lélek helyett a szellem szó jobb lett volna, főleg hogy az angolban mindig a spirit szerepelt (az pedig szellem és nem lélek). Ez egy régi és igen megkövült hibája a nyelvnek, de erre a pár hátralevő évre már mindegy. 🙂 Isten adja meg és használja fel ezt a videót, hogy a benne lévő ismeretek, összefüggések és logikai egység leleplezze a megtévesztett és kereső emberek fejében a hamisságot és elvezesse őket az igazságra ! Köszi

   1. Látom kötözködünk. Ha annyira igazad van, akkor talán nem írták volna ugyanezt má fél nap után a megosztón. 😉

    1. Jah, hogy ezt te onnan plagizáltad, most már értem. Én meg azt hittem, hogy angol nyelv leckéket akarsz adni Theanak. Biztosan ez vezetett félre, idézem “Egy apró megjegyzésem lenne csak a fordításhoz, a sokszor elhangzó lélek helyett a szellem szó jobb lett volna, főleg hogy az angolban mindig a spirit szerepelt (az pedig szellem és nem lélek).
     Úgy látszik már én sem vagyok a régi 🙁 Bocsáss meg nekem kérlek testvérem, majd legközelebb jobban fogok figyelni.

    2. ADRIAN

     Csak egy kis okosság! 😀
     Soul = lélek, Spirit = szellem! Van külömbség? 😀

    3. Van hát.
     The Bible reveals man is made with three parts: a spirit, soul, and body.

     First Thessalonians 5:23(KJV)
     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

     Hebrews 4:12(KJV)
     the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

     És egy kis útravaló.
     http://www.biblestudyinteractive.com/difference-between-soul-spirit/

     Sk?l !

    4. ADRIAN!

     Ugye tudod mit jelent a Sk?l? Csak óvatosan a “tudásoddal”!

    5. Igen tudom, azt, hogy egészségedre? (ivászat) Tudod, google a barátunk 🙂

    6. ADRIAN!
     @ Gondolom, ismered e szó történetét is!
     Ha, érdekel elmondom, de most csak annyit, hogy erösen pogány eredetü és nem valami keresztényi a használata!
     Áldott estét!

    7. Adrian, nem tudom te ki vagy, de feltűnően világi stílusban nyomod.
     Pontosabban iróniából kicsit sok van benned. Semmilyen plágium nem
     történt, csak valószínűleg másnak is ugyanaz szúrt szemet, ami egy
     egyszerű tény, amit te is leírtál a két szóra, hogy nem ugyanaz.
     Szóval nem értem a hisztit. Nem bírod a kritikát (pedig őszinte volt és nem személyeskedő). Jól értem, te csináltad a fordítást ? Mert akkor még a kvázi cenzúrázást, a démonűzési rész videóból való
     kivágását nem is említettem.

    8. Nem értem. Mondtam már, hogy valszeg félreértettem. Még elnézést is kértem a végén. Egyébként miből gondoltad, hogy azt neked is feltétlenül meg kell erősítened? Sokkal szimpatikusabb lett volna, ha azt a apró megjegyzést inkább kérdés formájában kommentálod és nem mint valami angol nyelv szakértő. Nem, nem én fordítottam a videót, mert nem vagyok rá alkalmas ra, de az ördögűzős jelenet kivágását én bátorkodtam javasolni. Szerintem semmi szükség egy ilyen bénázó, szenteltvízzel próbálkozó, áve Máriázó, katolikus pap “ördögűzési” jelenetre. Ha van még valami csak szólj.

 33. Részemről nagyon köszönöm a videót. 10/10.
  Számomra még jobban kerek a történet ezáltal.

  Annak pedig valamiért kimondottan örülök, hogy jómagam mint szimpla úgymond kisember, az információk gyűjtésének avagy vizsgálódásának köszönhetően, mondhatni nem kevés dolog visszatükröződik ebben a videóban a témában igencsak jártas prominens személyek által, ami a több esetben leírt koncepciómat illeti. Ennek valóban örülök. Mert bizonyára ez sem a véletlen műve. Akkor talán annyira rossz úton nem járok az igazságot illetően. De van még mit tanulnom. Volt olyan rész is benne, amit magam is tapasztaltam, Jézus pedig segített. De erről soha nem beszéltem senkinek, főleg nem publikusan. A lényeg az, hogy a videónak ez a része is a hitemet erősítette. (Mielőtt félreértés lenne, nem “UFO” tapasztalásom volt). Őszintén mondtam, amit mondtam.

  Még egyszer köszönöm.
  Jó éjt!
  Isten áldjon mindenkit!

    1. Tisztelt Sándor,

     A videó pontosan az általad említett tudás illúzióját is elemzi. A “Galaktikus Föderáció” nem létezik, sem “Alaje”. Ez az igazi new age fogalom kérlek.
     Javaslom tovább és több aspektusból vizsgálni ezt a “földönkívüliek” témát. Magam is így tettem anno. Hidd el, ha elfogadod a tanácsomat, akkor sokkal érthetőbb lesz számodra minden.

     Maguk a bukottak a “földönkívüliek”. Ez lesz a végeredmény. Kezdetben elég lesz alaposan vizsgálni sumér szempontból az adott témát, aztán szépen lassan egy több információt gyűjteni, a Szentírást is beleértve.
     De a Te választásod miként állsz hozzá mindehhez. Rosszat nem akartam.

  1. Szia Sándor ! Azt javaslom, hogy az ellenség propagandája (ami persze nem emberi) helyett inkább nézd meg a videót, szívleled meg, szállj magadba (ne a szellemi vezetődbe ha van!), és térj meg az egy élő igaz Istenhez, ég és föld Urához, és kérj bocsánatot tőle, Jézus Krisztus nevében. Garantáltan megváltozik a világ körülötted, ha szívedből ezt teszed. Sok sikert, amíg még teheted ! Ha bármi kérdésed van, itt a többség tud segíteni. És ne feledd a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Üdv

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend