Idők jelei

Az ördögimádók számára elfogadhatók lehetnek a ?Mindenhatóhoz? intézett imák, mondja az ateistákat képviselő ügyvéd

Egy ateista és egy másik nő azért indított pert, hogy a városi önkormányzat gyűléseit ne lehessen keresztény imával megnyitni. A perben őket képviselő ügyvéd a legfelsőbb bíróság előtt azt mondta, hogy az ördögimádók számára nem biztos, hogy sértőek a ?Mindenhatóhoz? intézett imák, amennyiben ők úgy gondolják, hogy ez a Sátánra vonatkozik.

A megjegyzés a bíró és az ügyvéd, Douglas Laycock közötti vita során hangzott el a New York kontra Susan Galloway ügyben, amit jelenleg a legfelsőbb bíróság tárgyal, miután első és másodfokon először elvetették majd helyt adtak a felperesek keresetének.

A 2008-ban indult ügy eredményeként a 100.000 főt számláló, többnyire keresztény lakosú Greece város önkormányzata egy nem vallásos zsidót, egy Bahái vallású lakost és egy Athénéhoz és Apollóhoz imádkozó Wicca papnőt is beválasztott a közgyűlésbe.

A város szerint az alkotmány nem a ?vallásmentességről?, hanem a szabad vallásgyakorlásról ír és az imák cenzúrázása csak még inkább belekeverné az államot a kérdésbe, nem pedig szétválasztaná a kettőt.

A legfelsőbb bíróság hamarosan meghozza döntését arra vonatkozóan, hogy alkotmányba ütköznek-e a törvényhozó testületek ülésein elhangzó imák, ami egyébként általános szokás az Egyesült Államokban, bár az imák tartalma nem hasonlít a gyülekezetek előtt elhangzó imákra, és általában egy bevett protokollt követnek.

Samuel Alito, a legfelsőbb bíróság egyik bírája megkérdezte az ügyvédet, hogy a nyilvános üléseken mondott imák megszüntetését akarják-e elérni és kérte, hogy mondjon egy olyan imát, ami számukra, illetve más vallások követői számára elfogadható.

Hosszas vita után, aminek egyik pontja az volt, hogy az imáknak vajon az ateisták számára is elfogadhatónak kell lennie vagy sem, az ügyvéd a következőket mondta:

?A Mindenhatóhoz vagy a teremtőhöz intézett imák.?

Antonin Scalia, a legfelsőbb bíróság egy másik bírája közbevetette, hogy akkor ?Mi van az ördögimádókkal??

?Ha az ördögimádók úgy gondolják, hogy az ördög a mindenható, akkor ez nekik is elfogadható lehet,? válaszolta Laycock.

A várost védő ügyvédek, akiket az amerikai kormány is támogat, úgy érveltek, hogy az amerikai történelem és hagyományok lehetővé teszik a vallásos imákat a törvényhozói testületek, például a Kongresszus és a Legfelsőbb Bíróság ülésein, amelyeket az ?Isten óvja az Egyesült Államokat és a tisztelt bíróságot? szavakkal nyitnak meg.

A kilenc bíróból álló testület tagjai közül hat katolikus három pedig zsidó.

Források:
usatoday.com
cnsnews.com

Előző posztKövetkező poszt

13 hozzászólás

 1. Kedves Xénia!
  “kérte, hogy MONDJON EGY OLYAN IMÁT, ami számukra, illetve MÁS VALLÁSOK KÖVETŐI SZÁMÁRA ELFOGADHATÓ.
  Hosszas vita után, aminek egyik pontja az volt, hogy az imáknak vajon az ATEISTÁK SZÁMÁRA IS ELFOGADHATÓNAK KELL LENNIE VAGY SEM, az ügyvéd a következőket mondta:
  ?A MINDENHATÓHOZ vagy a TEREMTŐHÖZ intézett imák.?

  – Ha tudatosan beleegyezünk abba, hogy az Örökkévaló Istent úgy szólítsuk meg (olyan titulussal), hogy azt az Istenünk ellensége is magára ölthesse, akkor beleegyezünk abba, hogy
  az Örökkévaló Istenünket megszégyenítsük, (ledegradáljuk), FELCSERÉLJÜK ŐT !!!
  – Az az ateista, aki nem hisz az Örökkévalóban vajon miért akar imádkozni? …
  Nem egyértelmű-e, hogy csak azért, hogy az Örökkévalót kivetkőztesse a Szentségéből, (tisztaságából) méltóságából?

  “És aki a templomra esküszik, esküszik arra és ARRA, AKI ABBAN LAKOZIK.”
  Máté 23:21

  “Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az OLTÁRRAL?”
  “Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ÖRDÖGÖKKEL LEGYETEK KÖZÖSSÉGBEN.”
  1. Korinthus 10:18,20.

  Azt írod: “Hiába imádkoznak ők is és vagdossák magukat, az ő imájuk nem hallgattatik meg, az enyém viszont igen.”
  Itt nem arról van szó, hogy mindenki “külön-külön” imádkozik !!! Ép ez veri ki a biztosítékot !!!, mert akkor mindenki a saját nevében imádkozna a saját I(i)stenéhez. A testületnek egyik tagja nap kezdéseként EGY imát mond “Valakihez” de azt az egész testületnek nevében teszi. A testület minden tagja Áment (Úgy legyent) mond rá az ima végén. (Sátánistának van annyi esze, hogy ne mondjon rá áment, – a kereszténynek nincs arra, hogy a sátánista istenét ne szólítsa meg?)
  – Ha a napot egy keresztény nyitja imával, akkor az Örökkévalóhoz imádkozik. A sátánistáknak pedig az Örökkévaló előtt kellene meghajolniuk. – Pont ez ellen tiltakoznak !!!
  – Ha a napot tudvalevően sátánista imája nyitná, (ha az ilyen egyáltalán “imádkozna”) akkor a
  keresztényeknek hódolnak be a sátánista istenének az imára mondott ámennel.
  – Ettől már csak az csúfabb, ha keresztény TUDATOSAN imádkozik úgy, hogy imádsága NE CSAK AZ ÖRÖKKÉVALÓT SZÓLÍTSA MEG, ÉS DICSŐÍTSE, HANEM EGYBEN SÁTÁNT IS !!!
  (Azét mert a Bíróság így ítélkezett …)
  Olyan közösségben Isten nem lesz jelen, ahol a közösség tagjai egy közös akarattal behívják Istent is és Sátánt is az életükbe és munkájukba. Biztos, hogy nem lesz áldás rajta !!!

  Ami pedig Illést illeti:
  18,21 “És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok KÉTFELÉ? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.
  18,23 “Adjatok azért nékünk KÉT tulkot, és
  – ŐK válasszák magoknak az EGYIK TULKOT, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra; de tüzet ne tegyenek alája;
  – ÉN pedig a MÁSIKAT készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája.
  18,24 “Akkor hívjátok segítségül a TI ISTENETEK nevét, és ÉN is SEGÍTSÉGÜL HÍVOM AZ ÚRNAK NEVÉT,
  – és AMELYIK ISTEN tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, monda: Jó lesz!
  1. Királyok 18:21, 23, 24

  Illés ILYEN HATÁROZOTTAN SZÉTVÁLASZTOTTA a “két I(i)stent !!! Két tulok, egyik a Baálé, de a másik az Örökkévalóé … Nem mosta össze a kettőt, úgy, mint azt a fenti cikkben szeretné elérni Sátán.
  Nem köthetünk kompromisszumot !

  Szeretettel: Erika

  1. Én mondjuk sosem jártam az USA-ban, és nem is tudom pontosan hogy zajlanak ezek az imák. (Ezért mondtam, hogy számunkra nem biztos hogy sok aktualitással bír a cikk, de mondjuk az ott élő magyarok biztos pontosan tudják, miről van szó)
   Nekem úgy tűnik, hogy már maga ez a nyilvános ima is egy megalkuvás, legalábbis ez arra enged következtetni, hogy inkább vallásos cselekedetről van szó, mint élő, őszinte imáról:
   “bár az imák tartalma nem hasonlít a gyülekezetek előtt elhangzó imákra, és általában egy bevett protokollt követnek.”
   Tehát ha eleve bevett protokollt követ, akkor már nem biztos, hogy sokat ront a helyzeten, ha még a megszólítást is előírják.
   Én természetesen kompromisszum (előírás) nélküli imára gondoltam, ahogy Illés is tette.

   1. Kedves Xénia!
    Nekem itt Magyarországon volt olyan orvos ismerősöm, aki hívő TEAM-mal ment be a műtőbe, és műtét előtt röviden imádkoztak a betegért.
    Más területeken dolgozók között is tudok ilyenekről, nekem csak ezért nem idegen az, amit a cikk leír, a munka megkezdése előtti rövid imáról.
    (Ez csak akkor valósítható meg, ha nem kollegális szinten imádkozunk, hanem keresztény hitünk alapján. Amikor hívő kollegák dolgoznak együtt, illetve hitetlenek is, akkor a hívők egy két percre félrevonulnak imádkozni, és ebbe nem vonják be a hitetleneket.)

    1. Kedves Erika!
     Amiről te írsz, az nekem se idegen, de szerintem Amerikában ez másképp működik. Nekem a cikk alapján az jön le, hogy hasonló “nyitó” imáról lehet szó, mint az elnök beiktatásakor szokás (csak persze ez nem olyan nagy volumenű). Az sem közös ima, hanem valakit felkérnek, hogy imádkozzon. A munkahelyemen mi is összejöttünk időnként imádkozni, és természetesen csak élő hitű keresztyének, de ez persze informális dolog volt.

  2. Kedves Erika!

   Teljesen egyetértek veled! Dánielnek is “csak” meg kellett volna hajolnia bálvány előtt! Gondolhatott volna közben az Úrra, Izrael Istenére is! De nem tette, még úgy se, ha ezzel az élete befejeződik se! Akkor se tette, amikor már pozícióban volt! Amikor, már a “megélhetése”, “karriere” is azon múlhatott, hogy “leborul-e”! Hajlandó-e leborulni a más “istent” imádókkal együtt, csak azért, hogy a pozícióját megtartsa! Vagy hogy tetszen a “királynak”! Hajlandó-e idegen “ételt” enni, a “királyét”, amit az kirendelt nekik, azért, hogy az élete megmaradjon?!

   Azért nagyon jók ezek a cikkek, mert itt rátudunk mutatni azokra a sunyi megtévesztésekre, hitetésekre amelyek a világban folynak Sátán által! Hogy mennyire “világosság angyalaként” igyekszik még a keresztényeket is megtéveszteni! ( Lehet, hogy majd te általad fogja Isten megtéríteni! Lehet…, hogy ez az Isten akarata a számodra…, Lehet…!) És még nincs is itt az AK! Így fogja csőbe húzni azokat, akik nem lesznek résen, és nem bízzák minden lépésüket Isten kegyelmére! Ezért fogják felvenni újjászületett keresztények tömegei is a bélyeget! ( ” Vedd csak fel! Mert lehet, hogy Isten azt akarja tőled, hogy épülj be közéjük, és majd rajtad keresztül megment sokakat…! Vedd csak fel! Csak közben gondolj az Úrra mindig! …Tudni fogja azt az Isten, hogy te a szívedben az övé vagy…! Tudod, ha felveszed, akkor te majd vásárolhatsz, és rengeteg keresztény testvéredet táplálhatod majd! Az Isten ezt akarja tőled, mert te erős vagy a hitben, és te soha nem adnád be a derekadat a Sátánnak! Ne izgulj…!” )

 2. Ez a cikk, meggyőződésem szerint mindenki számára és mindenütt aktuális. A Sátán nem mutatkozik be, amikor bekopog, a sátánisták sem azonnal lettek az imádóivá, hanem egy folyamat eredményeként. Naponta, finom kezdetekkel, lassú átmenettel, és nincs ember a földön, akinél ne próbálkozna, pláne nálunk, akik az Úréi vagyunk, és soha nem adja fel.

  A Biblia figyelmeztet erre:
  ?Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.? (2.Kor.11:14-15))

  Péter jószándékkal, szeretetből, mentő kezet akart adni az Úr Jézusnak amivel megakadályozta volna a megváltásunkat:
  ?Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
  Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.? (Máté 16:22-23)

  Az Úr Jézusnak hatalmat ígért, mindent ígért, hogy őt imádja:
  ?És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
  Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.? (Máté 4 9-10))

  Életbevágó kérdés minden hívő számára az, hogy ne a végeredményhez mérje magát, ezzel becsapva önmagát, ahhoz ugyanis, hogy a sátánistákhoz semmi köze, hanem az ahhoz vezető utat azonnal felismerje, amiről Pál azt mondja:

  ??meg ne csaljon minket a Sátán: Mert jól ismerjük az ő szándékait.? (2.Kor.2:10-11)

  Nem vállalhatunk közösséget semmilyen szinten a Sátánnal.
  ?Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.?
  Máté 6:24

  Ha mégis, akkor egészen bizonyosan nem az Úr oldalán állunk, mert Ő ezt nem tűri, míg a Sátán nagyon is tűri, hogy mind a két oldalon álljunk, állhatunk, (fifty-fifty) de akkor ránk is vonatkozik amit a farizeusoknak mondott az Úr:
  ?Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.?(János 8:44)

  Nincs semleges terület, de mindenkinek van döntési joga, mit választ:
  ?Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.? (Csel.26:18)

  ?Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.?
  (János 4:24)

  ?Aki a korpa közé keveredik, megeszik a disznók? ? valóban aktuális. Nem gondolnám, hogy Kormos Erika azt értette volna ez alatt, hogy nem dolgozna olyan helyen, ahol sátánista is dolgozik. Hiszen az Úr Jézus azt mondta, hogy ?nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem, hogy őrízd meg őket a gonosztól.? És igaz, akárhol vagyunk, az Ő hatalmának és szereetetének megnyilvánulásai vagyunk.

  Amit Erika üzen, azt nem erről szól az én olvasatomban, hanem az nagyon-nagyon megszívlelendő és a legaktuálisabb figyelmeztetés:

  ?Ha valaki(k) gátol az Isten szerinti döntésemben, akkor lemondok a döntési jogomról ? (és ezzel a fizetésemről és a nyereségemről is?)?

  És akkor éljük át amit Pál mond:

  ?A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen? (Róma 16:20)

  És akkor fogunk ? ha mindent elveszítünk is isteni vígasztalást átélni, ?mezitlábas? keresztyénként, ahogyan korábban valaki nagyon bölcsen írt erről más vonatkozásban ? isteni vígasztalással megvígasztaltatni:

  ?Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
  Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.? (2.Thess.2:16-17)

 3. Ez a cikk a magyarországi magyarok számára nem igazán aktuális. Magyarországon eleve elképzelhetetlen nyilvános ima bármilyen céges/önkormányzati/állami/iskolai esemény során. Még egyházi iskolákban sem szokás imával kezdeni a napot.

  Egyébként ami a munkatársak megválasztását illeti, szerintem nem feltétlen igaz Isten gyermekeire ez a “korpa közé keveredik” közmondás. Én nem hagynám ott a céget azért, mert van egy sátánista munkatársam. Lehet, hogy pont azért küldött engem Isten oda, hogy az Ő hatalma nyilvánvalóvá váljon. És mint tudjuk, nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van.

  1. Kedves Xénia!

   Itt nem csak az “imádkozásról” szól a történet, hanem a megalkuvásról, – imában is és munkában is.
   Megállok-e IMAKÖZÖSSÉGBEN az Örökkévaló Isten előtt olyan helyen, amelyről TUDOM, hogy a másik ember Sátánhoz imádkozik? Az Örökkévaló Isten jelen lesz-e az ilyen imaközösségben?
   Vajon az ilyen közös imán lesz-e áldás? vajon az ilyen munkán lesz-e áldás?

   Szeretettel: Erika

   1. Talán megnézhetjük Illés példáját, ő mit válaszolt volna erre, mikor a Kármel hegyén volt:
    “Megállok-e IMAKÖZÖSSÉGBEN az Örökkévaló Isten előtt olyan helyen, amelyről TUDOM, hogy a másik ember Sátánhoz imádkozik?”
    Igen. Hiába imádkoznak ők is és vagdossák magukat, az ő imájuk nem hallgattatik meg, az enyém viszont igen.
    “Az Örökkévaló Isten jelen lesz-e az ilyen imaközösségben?”
    Persze hogy jelen lesz, hiszen Ő küldött oda engem.
    “Vajon az ilyen közös imán lesz-e áldás?”
    Jönni fog a tűz, ahogyan Isten megígérte.

    Bár azt nem igazán értem, hogy miért közös imáról beszélsz. A cikk arról szól, hogy “keresztény imával” nyitnak meg egy gyűlést. Ez nem közös imát, imaközösséget jelent, hanem azt, hogy valaki (egy keresztyén ember) hangosan imádkozik, és ezután kezdik el a gyűlést. Ezt pedig lehet akkor is, ha sátánimádók vagy Baálpapok vannak a hallgatóság között, vagy akár ők is imádkoznak közben az ő “istenükhöz”.

 4. “Akik a korpa közé keverednek, azokat megeszik a disznók.”
  Ha kereszténynek érzem magam, akkor nem választok a hátamba ellenségeket, sem ateistát, sem sátánimádót. (Valódi keresztény embernek tudni kéne, hogy az Isten szerinti tiszta “közösségi, egymásrautaltsági” munka ilyen közegben nem lehetséges.)
  Ha pedig nem én választom az ilyen munkatársakat, hanem mások, – akár hivatalból, szavazással – akkor minden valódi kereszténynek választási lehetőséget kéne adni a csapatot összeválogatóknak, hogy vagy a sátánistákat tartja meg a “hivatal” és az összes keresztény távozik, vagy fordítva.

  1. Erika,
   az érdekelne, Önnek sikerült-e ezt megvalósítani munkahelyén, és ha igen, akkor hogyan sikerült. (Ha egyéni vállalkozó, akkor persze egyértelmű, hiszen Ön válogatja össze alkalmazottait)

   1. Kedves Páál!
    Nem minden keresztény ember van olyan pozícióban, hogy embertársai életéről, (“haláláról”,) vagy életviteléről kell, hogy döntsön. Ha “utcát söprök” nem érdekel, hogy kik a kollegáim, mert mindenki a saját munkájáért tartja a hátát.
    De amikor emberéletekért voltam felelős, és olyan főnöki utasítást kaptam, ami a lelkiismereti szabadságommal ellenkezett, – hiába kellett nagyon a munka és a pénz, hiába kérdőjeleződött meg a túlélésem lehetősége – én feltudtam állni a helyemről…, – kétszer is …
    (Azért, hogy fizetésem legyen, még felelőtlen utasítás végrehajtásával sem veszélyeztetem vagy oltom ki senki életét.)
    Szeresd felebarátodat, mint önmagad. Melyik is ez a parancsolat? Ha én saját megélhetésem érdekében végrehajtok egy olyan utasítást, ami embertársam létét fenyegeti, akkor szeretem őt? …
    Ne ölj! Melyik is ez a parancsolat?, (Ne felejtsük el, hogy “ölni” nagyon sokféleképpen lehet: közvetlenül és közvetetten is.) Tudom, hogy a törvény csak a közvetlent bünteti, a közvetett alól ki lehet bújni. De a lelkiismeretemből nem tudok, és nem is akarok kibújni. Emberek előtt lehet tagadni, de Isten előtt nem.
    Az is, aki politikával foglalkozik, vagy akárcsak egy önkormányzat testületében van döntési joga, az ember életek felett dönt – közvetett módon – !!! (Isten törvénye szerint, – vagy Istentelenül.)
    Ha valaki(k) gátol az Isten szerinti döntésemben, akkor lemondok a döntési jogomról – (és ezzel a fizetésemről és a nyereségemről is…)
    “Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”
    Máté 6:24

    Szeretettel: Erika

    1. Kedves Erika,

     egyetértünk, ugyanígy gondolom én is. A lelkiismeretünk az iránytű, ami Isten felé mutat, a Parancsolatok pedig segítenek értelmezni és karban tartani is egyben ezt az iránytűt. Ha valamilyen esemény vagy helyzet eltérítene a helyes iránytól, akkor mindent úgy rendezünk, hogy visszatérjünk, vagy éppen eleve le sem térünk az útról.
     Köszönöm.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend