Idők jelei, Tudomány és technika

Egy vezető transzhumanista szerint a szingularitás ?rosszul fog elsülni az emberiség számára?

Forrás: Naturalsociety.com

A halhatatlanság és betegségek nélküli élet ígérete sok embert vezetett arra, hogy a mesterséges intelligenciába, illetve annak végső beteljesülésébe, a szingularitásba fektessék reménységüket.

A szingularitás tulajdonképpen az ember és a gép ötvözése, egy ?új faj,? egy amolyan kiborg létrehozása vagy kifejlesztése érdekében. A téma többször is felbukkant különböző médiumok vezérhírei között az elmúlt hónapokban, mivel egy orosz kutató szingularitást ígért az elit leggazdagabb tagjai számára, 2045 elnevezésű programja keretében. A program 2015-re teszi az első szakasz befejezését és 2045-re a teljes szingularitást azaz mesterséges halhatatlanságot.

Az ajánlat első hallásra csábítónak tűnhet azok számára, akik hajlandóak agyukat és testüket egy szuperszámítógéphez kötni, ami minden tettüket irányítja és befolyásolja (az RFID-hez hasonló chipek segítségével).

Azonban még a technológia legismertebb és legnagyobb szervezetének, a Singularity Institute for Artificial Intelligence intézetnek az elnök-vezérigazgatója is elismeri, hogy a mesterséges intelligencia ilyen robbanásszerű fejlődése és a szingularitás elérése nem igazán az emberiség javát szolgálja. A komoly hatalommal rendelkező igazgató elmondta, hogy amellett, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatások sebessége messze meghaladja a technológia biztonsági kockázatainak vizsgálatára szánt időt és energiát, a szingularitás tulajdonképpen az emberi intelligenciát meghaladó mesterséges intelligencia prédájává teszi az emberiséget.

A Reddit közösségi portálon tartott nyílt fórumon, Luke Muehlhauser, a fent említett szervezet elnök-vezérigazgatója elmagyarázta, hogy az emberi értelmet felülmúló mesterséges intelligencia előbb-utóbb ?optimalizálná? az egész világot és ezzel elvonná a forrásokat az embertől. Más szóval a mesterséges intelligencia elnyomná az embert, ahogyan az iRobot és hasonló projektek által képviselt elképzelések.

Ez azért is nagyon érdekes, mert a mesterséges testet és agyat elsőként és elsősorban a gazdag elitnek szánják a 2045 program létrehozói, ?halhatatlanságot? és ezen keresztül véget nem érő hatalmat kínálva a világ urainak az emberiség felett.

Muehlhauser azt is elmondta, miként eshetnek áldozatul az emberek ennek az emberi értelmet felülmúló mesterséges intelligenciának a szingularitás elérését követően:

?Sajnos a szingularitás egyáltalán nem az, mint aminek az emberek reméltek. A szingularitás (vagy intelligenciarobbanás) alapvetően nagyon rosszul fog elsülni az emberiség számára? tehát tulajdonképpen ezek az emberi értelmet meghaladó mesterséges intelligenciák egyáltalán nem úgy fogják optimalizálni a körülöttünk lévő világot, ahogyan azt mi akarnánk, és a folyamatban minden erőforrásunkat elhasználják.?

Ezek az aggodalmak egybehangzanak számos kutató és elemző meglátásaival, akik évtizedek óta követik a szingularitás koncepcióját. A hiperintelligens androidok amolyan kognitív hálózatba kapcsolását tartva legfőbb céljának, a szingularitás mozgalom számos főtámogatója is nyílt kritikával illeti a törekvés számos aspektusát.

Egy dolog felől nincs kétség: a szinguláris mesterséges intelligenciának nincs helye az emberek között, még afféle közös-létezés erejéig sem.

Előző posztKövetkező poszt

25 hozzászólás

 1. Persze,hogy komoly!…a demonizaltak agya szerint.A hivok pedig jol tudjak,hogy ez keptelenség.
  A jelekbol itelve en nagyon ugy sejtem,hogy 2020 kornyeken Jezus Krisztus 1000 éves uralkodasa megkezdodik.Es most ne kezdjétek el,hogy az Atya hatalmaban van tudni az “idoket”,mert ezt minden bibliaolvaso keresztyen nagyon jol tudja.Ugyanakkor fel vagyunk szolitva Urunk altal,hogy figyeljuk a jeleket.A vilag mar most megerett a pusztulasra,ez mar most Szodoma es Gomora.Mire is varna még oly sokaig az “igaz Biro”?

  1. Okay, akkor itt van a “ONE MILLION DOLLAR”-os kérdésem.
   Ria-t idézem: “Ugyanakkor fel vagyunk szólítva Urunk által, hogy figyeljük a jeleket.”
   Melyek azok a jelek, amiket ma, az irányítok nem tudnak tudatosan és előre megfontolva produkálni a birtokukban lévő tudomány és technológia segítségével?
   Ne értsetek félre, csak használni szeretném a fejemet, mert tudom, hogy ő(és ők) is ezt teszi(k), a megtévesztés érdekében.
   Esetleg túl ragozom a dolgokat?

   1. Bocs, hogy megint beleszólok, de ne felejtsd el, hogy ők nem hisznek Istenben!
    Legalábbis nem abban, akiben mi! Tehát szerintem nem is tudják irányítani a jeleket!Ők azt teszik, amit az Ő “atyjuk” diktál nekik. Az meg tudja, hogy kevés ideje van hátra!
    Ráadásul, mint mondtam valamelyik hozzászólásomban, ( persze, ne értsetek félre nem várom el, hogy mindent elolvassatok, csak jelezni akartam, hogy már megírtam) 2012.01.27-én kaptam:
    Ezék. 7,2
    És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára!
    ?
    Ezék. 7,3
    Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útaid szerint, és vetem reád minden útálatosságodat.
    ?
    Ezék. 7,4
    És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
    ? Ésa.45,5 ? 5 Móz.28,15-68
    Ezék. 7,5
    Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött.
    ?
    Ezék. 7,6
    Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött!
    ?
    Ezék. 7,7
    Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.
    ?
    Ezék. 7,8
    Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek útaid szerint, és rád vetem minden útálatosságodat.
    ? 2 Kir.25,1-11
    Ezék. 7,9
    És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; útaid szerint fizetek tenéked, és a te útálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki ver.
    ? Jer.15,1-6 ? Jer.25,8-11
    Ezék. 7,10
    Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a kevélység.
    ?
    Ezék. 7,11
    Az erőszakosság a gonoszság veszszejévé nőtt fel, nincs semmi meg belőlök, sem sokaságukból, sem tömegökből, s nincs egy jaj is miattok!
    ?
    Ezék. 7,12
    Eljött az idő, elközelgett a nap; a vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag jön minden sokaságára.
    ?
    Ezék. 7,13
    Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élők közt maradna is, mert a jövendölés az ő egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.
    ?
    Ezék. 7,14
    Kürtöljetek a kürttel és készítsetek el mindent; ám nincsen, a ki harczra menjen, mert haragom minden ő sokasága ellen.
    ?
    Ezék. 7,15
    A fegyver kivül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezőn van, fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.
    ?
    Ezék. 7,16
    És menekülnek menekültjeik, és lesznek a hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögvén, kiki vétke miatt.
    ?
    Ezék. 7,17
    Minden kéz elerőtlenül, és minden térd elolvad, mint a víz.
    ?
    Ezék. 7,18
    Felövezkednek zsákkal, és befedi őket rettegés, és minden orczán szégyen, és mindnyájok fején kopaszság.
    ? Ésa.15,2 ? Ésa.15,3 ? Ámós.8,10
    Ezék. 7,19
    Ezüstjöket az utczákra vetik, és aranyuk szenny lesz előttök; ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja őket az Úr búsulásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg nem tölthetik; mert csábítójok volt az a vétekre.
    ? Péld.11,4 ? Sof.1,18
    Ezék. 7,20
    És a belőle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és útálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem előttök azt szenynyé;
    ? Ezék.20,18
    Ezék. 7,21
    És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertéztessék meg.
    ?
    Ezék. 7,22
    És elfordítom tőlük arczomat, hadd fertéztessék meg szent helyemet; s betörjenek belé a rontók és megfertéztessék.
    ? 2 Kir.25,9
    Ezék. 7,23
    Készítsd a lánczot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal.
    ? Jer.27,2 ? 2 Kir.21,16
    Ezék. 7,24
    És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk.
    ?
    Ezék. 7,25
    Rettegés jött el, s keresnek békét és nincs.
    ?
    Ezék. 7,26
    Egy romlás a másikra jő, és egy hír után más támad, s kérnek látást a prófétától, ám törvény nem lesz a papnál, sem tanács a véneknél.
    ? Siral.2,9
    Ezék. 7,27
    A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.
    ? 2 Kir.25,7

    Szóval, akkor is tudtam, és most is tudom, hogy elkezdődött! Nagyon, nagyon kevés idő van hátra!
    Azt pedig azért írtam, hogy az Atya kezében vannak az idők, mert nem mondhatok semmi olyat, hogy holnap, vagy decemberben, vagy februárban!
    De azt tudom, hogy már nagyon közel van, hogy megjelenjen a Fenevad!
    Már minden készen van hozzá.
    Az meg már csak emberi hozzáállás, hogy ez az “elit” nem az unokáinak akar hatalmat, hanem magának! És a többségük meg eléggé vénecske már!

 2. Tom:
  Igen. Az a baj, hogy a sztori során nagyon sok MÉLY ellentmondásba futunk bele, ami már alapból elbizonytalanít. Most csak egy a sok közül:
  “The created will always rebel against their creators”
  Amit mi magunk cáfoltunk, meg. De persze nem lehet tudni, hogy a későbbiekben hogy lesz.
  Meg a “megölünk, nehogy később megöljenek titeket”.

  Ez kicsit off volt, de 100 oldalakat lehetne írni a trilógiáról és a befejezésről. Egyébként a Mass Effect szerintem sokkal többről szól(t) mint egy sikeres videójáték-trilógia.

 3. az emberek félnek meghalni,a halálfélelemből meg lehet szabadulni Jézus Krisztus által és akkor még örök élete is lesz.mert ez a BŰn Következménye megszületünk és meghalunk csak nem mindegy hogy hova kerülünk.

 4. Először is nagy tisztelet a cikk fordítójának, mert bárcsak én is ilyen nagy angol tudással rendelkeznék.
  Másodjára pedig kérlek nézd már meg, hogy mit jelent a két szó:

  halhatatlanság

  hallhatatlanság

  Te rendre az utóbbit használod a cikkben, ami nem azt jelenti, amiről a cikk szól, hanem mondjuk egy kiváló tolvajt, akit nem lehet meghallani.
  Hálás vagyok a cikkért, köszönöm Neked, hogy magyarul elolvashattam, így információt nyerhettem, és bocsájtsd meg, hogy ilyen kötözködő paraszt vagyok 🙂

  Mindenkinek minden jót!

    1. Yeah I saw that, it’s not really word for word translation, pretty useless when it comes to the word statist.. hmm… állam-mániás 😀

 5. egy dolog nincs itt figyelembe véve! a szupergazok így is úgy is meghalnak. a lelküket nem tudják átpakolni a biorobotba 🙂 . az max egy intelligens gép lesz. ami azok szerint a sémák szerint fog cselekedni , akinek az agyát le szkennelték. így kapni fognak egy lélek nélküli az eredetinél is gátlástalanabb ,empátia nélküli szörnyeteget.

  1. “így kapni fognak egy lélek nélküli az eredetinél is gátlástalanabb ,empátia nélküli szörnyeteget.”
   Nem biztos, hogy gátlástalanabb, empátia nélkülibb szörnyeteg lenne, mint az eredeti, viszont simán lekapcsolható, úgymond gyilkosság nélkül! Ha már átutalták a pénzt….( na meg programozható is!)

  2. A Hollywood jelenség óta tudjuk, hogy igen is működik a “monkey see, monkey do” effektus, mit csináljunk? ilyenek vagyunk mi emberek, úgy hogy ebben a kérdésben is hatásos lesz, ez nem kérdés, de annál inkább az, hogy megéljük e a 2045. évet ? Persze tudom,..ezt szeretnék mindenáron elhitetni velünk és ez eddig akár érthető is,…de engem nem ez a paraszt hülyítés érdekel, hanem az , hogy TI mit gondoltok erről? Tudományos kontextusban már többször hallottunk az ilyen 2045, 2150 és hasonló évekről ,…. úgy, hogy semmiképen se hagyhatom ki a következő költői kérdést…….EZ MOST KOMOLY?

   1. Ha engem kérdezel, akkor persze, hogy nem!
    Én igazából a “gátlástalanabb, empátia nélkülibb szörnyeteg lenne, mint az eredeti”- re válaszoltam!
    Meg hogy mennyire öntelt is az ember, azt hiszi, hogy mindenre képes (lelket is teremteni, áthelyezni! Vagy talán nem is hisz a lélekben, csak azt gondolja, hogy az ember csupán adathalmaz, meg emléktöredék!
    Meg ez is csak a hatalom ,és a pénz megtartásának a “mindenképpen” való voltára kapaszkodik!), és látjuk azt is, hogy a pénzért mindenre képes! Elhitetni, hogy ” tartsatok ki” gazdagok! Majd én nemsokára megoldom, hogy “örökké éljetek”, anélkül, hogy Isten hatalma, kegyelme, uralkodása ( törvényei!) alá kellene vonulnotok!
    Na meg Drága Kanku! Te esetleg abba a kategóriába tartozol, akinek ez a projekt állna?!( ez is költői kérdés volt) Vagy Te velem együtt a ” népesség csökkentési” projekt lapon vagy?
    Ha pedig Isteni oldalról kérdezed, akkor nézz körül a világban( ahogy eddig is tetted), szerinted van még minimum 33 évünk a kegyelemből?
    Persze az idők az Atya kezében vannak, és Ő tudja, hogy mikor zárul le, de én ellene tennék, ha fogadni kéne!

 6. Technológiai szingularitás.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3giai_szingularit%C3%A1s

  Egyébként pont a cikkben említett témával kapcsolatban van egy érdekes sztorim.
  Egy videójáték-trilógia (ami a tejútrendszerben játszódik, valahol a 2160as években.
  A címe Mass Effect. Keressetek rá mert nagyon érdekes. Végigvittem min a három részét és a játékban elég sok illuminátus, transzhumanista utalás van, bár nagyon mélyen elrejtve. Két dolgot akarok kiemelni: A játék történetét: ami arról szól, hogy egy “isteni” faj a galaxis és a rend őrzői, minden (azt hiszem) 50millió évben eljön bearatni a szerves élőlényeket, hogy egy magasabb fejlettségi szintre emelje őket: szintézis: gép és szerves anyag keveréke. A másik dolog, hogy a trilógia befejezése óriási felháborodást váltott ki, ugyanis végig arról szólt a történet, hogy ezt az “istent játszó” fajt legyőzzük és megtörjük a ciklust. A befejezésben , az utolsó 5 percben viszont kiderült (a játék úgy állította be), hogy tényleg isteni az a faj és igazuk van. A legtökéletesebb létezési forma, az evolúció végállomása a szintézis azaz szintetikus és organikus lény. Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy egy illuminátus jelkép (piramis és szem) “lebegett” végig fölöttünk.

   1. Igen, tudom, rengeteg “anyagot” olvastam és videót megnéztem már, se a készítők hivatalosan megcáfolták. Azóta kadtak egy bővített befejezést, amiben szintén kiderül, hogy a főhős nincs indoktrinálva.

    1. Amugy többszintes értelmezése van a játéknak a főhős mint John Shepard eleve az anti-krisztusra is utalhat.
     A kürt hangjával érkező Reaper-ek meg az elérkező aratásra, szóval ilyen egyszerűen meg lehet vezetni az embereket hogy a jó rossz a rossz meg jó, nyilván a játékban nem ilyen egyértelmű és tele van agybeteg belemagyarázással a többi szint értelmezésből származóan mint pl a halál az felemelkedés, azért ölünk meg hogy a ti robotjaitok ne tudjanak megölni később meg a többi agybetegség. Nagyon nagyon kifinomult van benne vagy 3-4 értelmezhető szint attól függően hogy ki hol áll ébredésileg vagy indoktrinálásilag akár. Van benne sok “externalization of the hierarchy” is. A befejezés mégbonyolultabbá teszi, azt le sem irom annyi a ‘cél szentesiti az eszközt’ magyarázás és egyéb filozófiai vonulat van benne.

     A főhős folyamatosan indoktrinálva van, a játékban… és a valóságban is.

     A legnagyobb tanulság hogy ha controllt ajánlanak föl (főleg egy uj “faktor” által) ne fogadd el ha már kontrollál az ami fölött kontrollt kaphatsz…na most ezt forditsd le a tökéletes objektiv moralitás nyelvére. Egyszerűbben megértheted hogy itt mire gondolok ha elmondom én hogy látom a szocializmust és azokat akik irányitják, akik azt mondják: “olyan morálisak vagyunk hogy kontrollt akarunk a társadalmi immoralitás fölött és a saját morális metódusainkat fölhasználva (mivel nekik a cél szentesiti az eszközt ugyhogy a valójában immorális metódus morálissá válik a szocik fejében) megemeljük a társadalom morális szintjét….. igy visszaolvasva ez is kissé bonyolult, de ennél jobban nem tudom leegyszerűsiteni de ugyanarról van szó.
     Hogy emelheted a moralitás szintjét ha már eleve immoralitással kezdesz?! Mintha azt mondanád vegyünk föl mégtöbb hitelt hogy kimásszunk az adósságból stb
     Az emberek nem ismerik el az objektiv moralitás eredetét (vagy akár létét) ezért csak körbe körbe rohangálnak…birodalmak emelkednek és buknak el újra és újra.
     Ez az igazi körforgás nem a tündérmese többmillió éves evolúció-felemelkedéses new age bla bla.
     Na én ezt vettem ki belőle részben, de a Reaperek akár lehetnek az elit maga akik csak elmebeteggé váltak elfelejtették az eredetüket és a halált fölemelkedésnek racionalizálták vagy csak ezzel takaróznak mert szimplán szeretnek ölni. A Reaperek akár lehetnek démonok is az megint más story, vagy csak tényleg azok amit a story maga elmond stb stb.
     ‘Order out of chaos’, a story az szimbolikusa kaotikus, olyan rendet csinálsz amilyet az ébredési szinted által akarsz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend