Bibliatanulmányok, Írások

Pillantás a jövőbe – 2. rész

Ősi próféciák mai beteljesedése

Írta: Michael Roy

Erőszakos világunk

Jézus Máté Evangéliumának huszonnegyedik fejezetében említést tesz egy olyan problémáról is, ami közvetlenül visszatérése előtt igen súlyossá válik – a féktelen erőszakról: ?Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia [második] eljövetele is.” (Máté Evangéliuma 24,37)

Milyen volt a helyzet ?Noé napjaiban”? Mózes első könyve szerint ?a Föld pedig mind romlottabb lett Isten előtt, és megtelt a Föld erőszakossággal.”. (Mózes 1. könyve 6,11) Sajnos mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy manapság az újságok tele vannak az értelmetlen erőszak tragikus híreivel.

Az Egyesült Államokban az erőszakos bűncselekmények megdöbbentő méreteket öltöttek. Az FBI szerint átlagosan huszonkét percenként megölnek valakit; négypercenként megerőszakolnak egy nőt, és minden huszonhatodik másodpercben történik egy rablás.26

Magyarországon szintén egyre nagyobb mértékű a bűnözés. Amíg 1990-ben a jogerősen elítéltek száma 47 694 volt, addig 1996-ra számuk majd kétszeresére, 83 293-ra nőtt. A fiatalkorú bűnözők száma ugyancsak emelkedett: 5156-ról 7768-ra.

A Reuter egy bűnügyi jelentést idéző közleménye szerint a bűnügyi adatok még magasabbak az USA-ban:

Az Amerikai Bűnügyi Tanács első jelentésében azt írja, hogy ?a bűncselekmények száma történelmi viszonylatban is igen magas.

Amerika a bűnözés időzített bombája, és nincs már sok idő felkészülni a robbanásra.”. – írja a jelentés, kiemelve a fiatalkori bűnelkövetések számának emelkedést.

A Tanács véleménye szerint az FBI statisztikája csak a jéghegy csúcsa. Szerintük a bűncselekmények aránya – nemcsak a rendőrségnek jelentett, hanem az áldozatok kihallgatása során összegyűjtött adatok alapján – öt-hatszor magasabb, mint a bejelentettek száma, beleértve a gyilkosságokat, a fegyveres és a nemi erőszakot és a rablást.27

A Washington Post hozzáteszi:

Naponta már 145 öngyilkosság és gyilkosság történik [az USA-ban], és a számuk egyre nő. Az elmúlt harminc év felmérései szerint az áldozatok száma meghaladja az egymillió kétszázezret, ami több mint az Államok történelmének háborús áldozatai együttvéve. Az áldozatok többsége gyerek.28

Jack Levin, a bostoni Észak-keleti Egyetem szociológia professzora figyelmeztet, hogy a fiatalkorúak (akik akár 14, 15 évesek is lehetnek) által elkövetett gyilkosságok számának növekedése a helyzet rosszabbodására utal:

?Ezek a fiatalok a második világháborút követő demográfiai robbanás szülötteinek a gyermekei – az úgynevezett utóhullám -, akik még el sem érték a 18-24 éves kort, amikor a gyilkosságok nagy részét elkövetik.”

“Már most gyilkolnak – mondja Levin. – Vajon mi lesz később?”.29

Ez a szórakoztatóipar?

Miért ilyen nagyarányú a növekedés a mai fiatalság körében elkövetett erőszakos cselekmények számában? A társadalomkutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ezért részben a szórakoztatóipar felelős, kiváltképp a televízió jóvoltából otthonunkba jutó kép- és hanganyag. A múltban a bűncselekmény színhelyén kellett lennünk ahhoz, hogy az erőszak szemtanúi legyünk. Ma már ez nem szükséges. Mire egy átlagos amerikai betölti tizenötödik életévét, több mint 35 ezer emberi élet kioltásának, és 200 ezer más brutális bűntettnek lehet tanúja a televízióban. Az emberek még Noé napjaiban sem voltak kitéve ennyi erőszaknak, mint ma.

Az utcán és otthonainkban történő, és a filmekben látott erőszak közötti kapcsolat vitathatatlan. Az UPI jelentése egy, a negyvenezer tagot számláló Brit Tanárok Egyesülete által végzett felmérésből ezt a következtetést vonja le:

?Az erőszakos filmek hatása sokkal nagyobb, mint azt korábban gondoltuk.” – mondta Jackie Miller, az egyesület főtitkárhelyettese. A felmérés szerint a középiskolai tanárok 77%-ának véleménye szerint a gyerekek ?érzéketlenné kezdtek válni az erőszakkal szemben”, és egyre gyakrabban utánoztak erőszakos cselekményeket a játszótéren.30

Dr. Leonard D. Efron, pszichológia professzor a chicagói Illinois Egyetemről, huszonkét évig tanulmányozta több mint négyszáz tévénéző szokásait. Megfigyelése szerint: ?Kétség sem fér hozzá, hogy a tévében látható erőszak hatással van az agresszív viselkedés, a bűnözés és a társadalomban előforduló erőszak mértékére.” Arnold Kahn az Amerikai Pszichológiai Társaságtól hozzáfűzi: ?A televízióban látott erőszak hatása felőli vita épp olyan, mint a dohányzás és a rák kapcsolatának vitatása.”31

Hogy megtudjuk, ?maguk a fiatalok hogyan vélekednek saját rohamosan változó világukról”, a Newsweek magazin és a Children’s Defense Fund (Alapítvány a Gyermekek Védelméért) közösen kezdeményezett felmérést 758, 10 és 18 év közötti amerikai gyermek között. A Newsweek így ír az eredményről:

Egy teljes generációt kínoz a félelem… Sokan olyan dolgoktól rettegtek, amiket a szüleik még elképzelni sem tudtak: fegyverek, kábítószerek, válás és szegénység. Az interjúkból egytől egyig sugárzik, milyen mélyen befolyásolja a gyerekeket az erőszak vagy az attól való félelem, nemcsak a nagyvárosok belső kerületeiben, de még az elővárosokban, és a kisebb településeken is Amerika-szerte.32

Ebben az erőszakos világban sem kell azonban félelemben élnünk. A Szentírás Jézust a ?Békesség Fejedelmének” is nevezi (Ézsaiás könyve 9,5), aki ígéretet tesz mindenkinek, aki szereti Őt és bízik Benne: ?Békességet hagyok nektek; az Én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (János Evangéliuma 14,27)

Az ?én” generációja

?Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.” (Máté Evangéliuma 24,12)

Így írja le Jézus az emberek szívének állapotát a visszatérése előtti napokat illetően. A Biblia később így ír: ?Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek,… inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.” (Timóteushoz írt 2. levél 3,1-4)

Sajnos, az önzés és a ridegség manapság mindenütt egyre elterjedtebb. Az alábbi cikk az angol Press Authority c. lapból jól tükrözi, mi történik a legtöbb országban:

Anglia a morális hanyatlás időszakát éli, mivel az emberek egyre önzőbbé válnak, és a közösségi szellem hiánya kihalóban van – állapítja meg egy közelmúltban folytatott felmérés.

Az ország kevésbé törvénytisztelő, mint tíz évvel ezelőtt – vallotta az emberek 77%-a egy Gallup által készített felmérés során, míg 65%-uk szerint a jó és rossz közötti különbségtevés képessége egyre gyengül.

Az embereket ?kevésbé érdekli, hogy mi történik másokkal”, mint tíz évvel ezelőtt – vallotta a megkérdezettek 70%-a, míg 72% úgy gondolta, hogy az ország kezd egyre önzőbbé válni.33

Az önzés lehet az egyik oka a magyarországi szomorú statisztikáknak is: míg 1996-ban az ezer lakosra jutó házasságok száma 4,8-ra csökkent, addig az ezer házasságra jutó válások száma elérte a 9,7-et.

Az alkoholizmus is döbbenetes méreteket öltött. 1980-ban csupán 224 ezer alkoholistát tartottak nyilván, 1996-ra azonban számuk 794 ezerre nőtt. És ez csak a hivatalosan nyilvántartottak száma.

Hová lettek a gyerekek?

Egy ENSZ tanulmány arra a következtetésre jut, miszerint ?világszerte a családok létszáma egyre csökken, mivel a legtöbb országban a nők kevesebb gyereket akarnak”.34 A csökkenés egyik oka az elmúlt években megfigyelt abortuszok számának növekedése. Annak ellenére, hogy a modern orvostudomány kimutatta, hogy az emberi élet a fogamzáskor kezdődik, világszerte több mint 30 millió meg nem született gyermek életét oltják ki évente. A Biblia azt írja: ?Még a ruhád szárnyán is található ártatlan, szegény emberek vére: Én [Isten] nem titkos kereséssel találtam meg őket, hanem mindezeknél!” (Jeremiás könyve 2,34 – Jakab királyi Bibliafordítás)

Egy anya gyermeke iránti szeretetét mindig is a legtisztább és legtermészetesebb érzelemnek tekintették. A Reuter hírügynökség azonban azt jelenti, hogy ?a nők világszerte kevesebb gyermeket szülnek, és a terhességek több mint 25%-a abortusszal végződik”.35

A magyarországi adatokból ugyanezt láthatjuk: 1996-ban összesen 76 600 abortuszt hajtottak végre, ami 100 élveszületésre 72,8 abortuszt jelent. Becslések szerint az amerikai nők 46%-a esik át abortuszon, mire elérik a 45 éves kort.36

Az előző generációk felháborodnának az effajta statisztikák hallatán, a miénk azonban meg sem döbben. Bizonyára mondhatjuk, hogy elérkeztek azok a napok, amikor az emberek szíve megkeményedik és a természetes jóindulat eltűnik.

Szodoma és Gomora életre kel

?Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban is történt… ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.” (Lukács Evangéliuma 17,28-30)

Egy másik, Jézus által megjósolt modern tendencia, ami még egyértelműbbé teszi, hogy mai világunk mennyire ?szeretet nélkül való”, az egyre inkább elfogadott és terjedőben lévő homoszexualitás. (Ez a fogalom szodómiaként is ismert. Nevét az egykori bűnnel teli városról, Szodomáról kapta, ahol ?Szodoma férfiai körülvették a házat; ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül” [Mózes 1. könyve 19,4-5], megpróbálva szexuális kapcsolatot létesíteni az angyalokkal, akik Lótot, Ábrahám pátriárka unokaöccsét látogatták meg a városban, mielőtt elpusztították volna azt. A szodómiával kapcsolatosan a társadalomban egyre inkább az a szemlélet az uralkodó, ami ?Lót idejének” Szodomájára is jellemző volt.

A homoszexualitás rohamos terjedése a végső idők eljövetelének újabb jele tehát. Nemcsak, hogy a legtöbb országban eltűrik, de számos helyen még támogatják is, sőt, a filmvilág és a zenei élet előadóművészei közül sokan hencegnek vele, és pártolják azt.

1992-ben az amerikai Szex-információs és Oktatási Tanács nemzeti programot kezdeményezett az amerikai iskolákban folytatandó szexuális felvilágosításra. Ez a program – ami az ország egyik legtekintélyesebb magánkézben lévő oktatócsoportjától származik – azt tanítja, hogy ?erkölcsileg egyik szexuális beállítottság vagy családi felépítés sem felsőbbrendű a másikhoz képest”. Ezt az indítványt pedig – miszerint az amerikai gyerekeket a homoszexualitás elfogadására tanítsák – jóváhagyta az Amerikai Orvosi Kamara.37

A következő újságcikk részletek jó példái annak, hogy a világ, amiben élünk valóban olyan, mint ?Lót napjaiban volt”:

A BBC egy hét fizetett szabadságot ígér nászútjuk eltöltésére azon homoszexuális dolgozóinak, akik részt vesznek egy ?formális elkötelezettségi ceremónián – jelentette be az állomás szóvivője szombaton. Átadnak majd egy 75 Font (30 000 Ft) értékű ajándékutalványt is, mint nászajándékot a homoszexuális ifjú párnak.38

Világszerte háromszáz anglikán elöljáró támogatott egy kampányt, ami azért folyt, hogy aktív homoszexuálisokat pappá avathassanak. A papok aláírtak egy reklámanyagot, ami nyíltan dicséri a Leszbikus és Homoszexuális Keresztény Mozgalmat. A hirdetményt keresztény újságokban fogják megjelentetni.39

Franciaországban kiterjesztik az egészségügyi juttatásokat a homoszexuális párok nem dolgozó feleire is. A határozat fontos előrelépést jelent a homoszexuális párok házasságának hivatalos elismerésében.40

Az Európai Parlament határozatot hozott, miszerint az Európai Közösség tagállamaiban meg kell engedni a homoszexuális párok házasságát, és azt, hogy gyermekeket fogadhassanak örökbe. A tagállamok nem tesznek különbséget a törvényes felnőttkor meghatározásában homoszexuálisok, illetve heteroszexuálisok között – szólt a határozati javaslat, melyben többek között azt javasolják, hogy minden törvényt töröljenek el, amely bünteti az ugyanolyan neműek közötti szexuális kapcsolatot.41

Terjed a ?jó hír”

?Isten országának ezt az Evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” (Máté Evangéliuma 24,14)

Amíg a háborúk, az éhínségek, a földrengések és más csapások számának növekedése a ?nyomorúságok kezdetét” jelzi, Jézus szerint a következő jel a tulajdonképpeni vég – Krisztus visszatérésének – hírnöke.

A Keresztény Világ Almanach42 szerint a Föld összes országában vannak keresztények és keresztény egyházak. Ezekben az országokban több mint 4 milliárd embernek prédikálták már az Evangéliumot. Minden évben több mint 50 millió Bibliát, és csaknem 80 millió Újtestamentumot osztanak szét. Évente 4 milliárd evangéliumi kiadvány kerül nyomtatásra.

Mára a világ 98%-a számára elérhető a teljes Biblia vagy annak részei, hiszen azt 2092 különböző nyelvre vagy dialektusra fordították le részleteiben vagy egészében.43

Egyre több keresztény témájú könyv jelenik meg. 1500 nyomda és kiadó kb. 3 milliárd példányt nyomtat évente. Az Evangéliumot 2160 keresztény rádió és tévéállomás is hirdeti, és több ezer világi televízió állomás sugároz keresztény programokat.

Az Evangéliumot még soha nem hirdették az egész világon minden nemzetnek úgy, mint most. – Ha nem is közvetlenül misszionáriusok által, a modern média eszközeinek segítségével feltétlenül elmondható, hogy az Evangélium az egész világon hirdettetik. Jézusnak ebből a bizonyító erejű próféciájából világosan láthatjuk, hogy a vég idejében élünk.

Világjárók és a sebesség megszállottjai

?sokan ide-oda futkosnak…” (Dániel könyve 12,4 – Jakab királyi Bibliafordítás)

A mai, modern kommunikációs eszközök és járművek, melyek lehetővé tették, hogy minden nemzetnek hirdethessék az Evangéliumot, egy másik határozott jövendölést is eszünkbe juttatnak a végső időkkel kapcsolatban. Kr. e. 534-ben Dániel próféta rendkívüli üzenetet kapott. A jelenés végeztével Isten biztosította róla, hogy habár a prófécia neki adatott, nem neki szólt, nem baj tehát, ha nem érti. Dániel könyvének valódi értelme csupán az utóbbi években nyílt meg számunkra. Az Úr azt mondta Dánielnek:

?Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig: sokan ide-oda futkosnak majd, de az ismeret gyarapodik.” (Dániel könyve 12,4 – Jakab királyi Bibliafordítás)

Az ?ide-oda futkosni” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ?sebesen haladni ide-oda”, vagy ahogy az angol Living Bible (Élő Biblia) fordítja: ?az utazás jelentősen megnövekszik”.

Figyelembe véve, hogy az emberi szállítóeszközök és járművek – lovas szekerek, vitorlások stb. – évszázadokon át nem változtak jelentősen, megértjük e prófécia jelentőségét.

A sebesség megszállottjai

1789-ben George Washingtonnak nyolc napba telt, hogy megtegye a 200 mérföldes utat otthonától New York városáig, ahol beiktatták elnöki hivatalába. Nem az a lényeg, hogy nyolc napra volt szüksége az utazáshoz, hanem az, hogy Kr. e. 50-ben Julius Caesar ugyanennyi idő alatt tette volna meg ugyanezt az utat. A szállítóeszközök terén igazából nem sok változás történt az évszázadok alatt, melyek a két személyiség élete között elteltek. Vizsgáljuk meg azonban a múlt században bekövetkezett fejlődést!

Ma óriási sebességgel utazhatunk, és hatalmas távolságokat tehetünk meg autóval. Egy sugárhajtású repülőgép már 24 óra alatt körberepülheti a Földet, és egy űrhajó 80 perc alatt teszi meg ugyanezt.

Utazásmánia

Az utazó emberek száma hallatlan mértékben megnőtt. 1995-ben a turizmussal foglalkozó cégek ügyvezetőinek, az Utazási és Turisztikai Tanácsnak (WTTC) az évi ülésén, Szingapúrban, John Naisbitt – gazdasági megfigyelő, és a Megatrends 200044 c. könyv szerzője – kihangsúlyozta, hogy az iparág, mely az embereknek lehetővé teszi, hogy ?ide-oda futkossanak”, a világ legnagyobb iparágává vált:

Az utazás és a turizmus a legnagyobb és legenergetikusabban fejlődő iparág a világon. Egyike a három szuper-iparágnak, ami a következő évszázad gazdaságát döntően meghatározza majd az információ-technológiával és a távközléssel együtt.

Ebben az évben a turizmus 3,4 billió USA dollárnak megfelelő értékben járult hozzá a teljes össztermeléshez, ami 10%-át teszi ki a világ gazdasági termelésének, fogyasztói költségeinek és beruházásainak.45

Pierre Jeanniot, a Nemzetközi Légi Közlekedési Társaság (IATA) vezérigazgatója a szervezet fennállásának 50. évfordulóján elhangzott beszámolója szerint az IATA vállalatok 1995-ben összesen 1,2 milliárd utast szállítottak – ami egyötöde a világ népességének.46

A madridi székhelyű World Turism Organisation (Világturisztikai Társaság) előrejelzése szerint 2010-re a jelenlegi turisták száma megkétszereződik majd. Antonio Savignac, a szervezet főtitkára, beszámolójában a következőket mondta: ?2010-re hozzávetőleg egymilliárdos nemzetközi utasforgalomra számítunk, de ez csak a kezdet. A belföldi turizmus, és a belföldi utasok száma ennek akár tízszerese is lehet majd”.47

Annak, hogy napjainkban annyian utaznak – főképpen fiatalok – egyik oka talán az, hogy az emberek elégedetlenek saját országukkal, kultúrájukkal és vallásukkal, ezért máshol keresnek válaszokat és megoldásokat. Ezek az igazságkeresők és zarándokok egy másik, végső időkről szóló próféciát juttatnak eszünkbe, ami az Ótestamentumban található Ámósz próféta könyvében: ?Jön majd olyan idő – így szól az én uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátok a földre; nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr Igéjének hallgatására. Vándorolnak majd tengertől tengerig és északtól napkeletig. Bolyonganak, és keresik az Úr Igéjét.” (Ámósz könyve 8,11.12)

A világtörténelemben még soha nem tettek meg az emberek olyan sebességgel, olyan gyakran akkora távolságokat, mint ma. Valóban sokan vándorolnak a ?végső időkben” éppen úgy, ahogy Isten mondta.

Információfüggőség

?…az ismeret gyarapodik.” (Dániel könyve 12,4)

Jó oka volt annak, hogy az ?információ túltengés” kifejezés csak az elmúlt néhány évben terjedt el. A tudást ugyanis éppen a mi generációnk gyarapította ilyen számottevően. Az alábbiakban felsorolunk néhány elképesztő adatot:

* A valaha élt tudósok 80%-a jelenleg is él.

* Az emberiség tudományos ismerete percenként 2000 oldal új anyaggal bővül. A minden huszonnégy óra alatt lejegyzett ismeretanyagot egy embernek öt évbe telne elolvasni.

* Minden nap 300 millió oldalnak megfelelő szöveg kerül az Internetre.

* Dr. Malcolm Todd, az Amerikai Orvosi Kamara egykori elnöke szerint az orvostudomány ismereteinek fele tízévenként elavul.

* Évente kb. 15 ezer tudományos szakfolyóiratot, és naponta ezernél is több könyvet adnak ki világszerte.

* 1970-ben, amikor az Apolló 13 űrhajónál technikai problémák merültek fel, a NASA számítógépeinek 90 percbe telt kiszámítani a Földre való visszatérés pályáját. Ha ugyanezt egy tudósnak kellett volna kiszámítania papíron, ez több mint egymillió évbe telt volna.

* A komputer-technológia legalapvetőbb építőkövét, a tranzisztort 1948-ban találták fel a Bell Laboratóriumban. 1994-ben egy komputer chip 3,1 millió tranzisztort volt képes tárolni, kétszer többet, mint az előző évi modell. 1996-ban egy új technológia segítségével már akár 125 millió tranzisztort is képesek voltak beépíteni. Egy ilyen tranzisztor az emberi hajszál átmérőjének 0,06-ad része. 2000-ben már létezik olyan chip, amelyben 1 milliárd tranzisztor van.

Peter Cochrane professzor, a Brit Telecom Laboratóriumok fejlesztési osztályáról, a legújabb komputerfejlesztésekről beszélve elmondta: ?Ma már vannak olyan karórák, amelyek többet tudnak, mint néhány 1970-es mainframe (több gépet kiszolgáló rendszer központi számítógépe). Egy közönséges személyautónak ma magasabb az ‘intelligenciája’, mint az első leszállóegységnek, amit a Holdra küldtek.” 48

Tanulmányok kimutatták, hogy az emberi tudás nyolcévenként megkétszereződik. H. L. Willmington író szerint: ?Mire egy ma született gyerek befejezi felsőbb iskoláit, a világ tudása megnégyszereződik. Mire ugyanez a gyerek ötvenéves lesz, a tudás harminckétszeresére nő, és a világ teljes ismeretanyagának 97%-a e gyermek világra jöttét követően lett rögzítve.” 49

Habár óriási lépéseket tettünk meg a tudomány és a technológia terén, vajon boldogabbak vagyunk-e elődeinknél? Kétségtelen, hogy tudásunk nagymértékben megnőtt, ezt a tudást azonban nagyrészt fegyverkezésre és tömegpusztító eszközök fejlesztésére fecséreljük. A szuperszerkentyűket és a luxuscikkeket előbbre tartjuk éhező és hontalan embertársainknál.

A Time magazin helyesen írta 1995-ös ?The Evolution of Despair” (A kétségbeesés evolúciója) című címlap cikkében:

?A videomagnóknak és a mikrohullámú sütőknek megvan a maguk előnye, jól szervezett életünk mindennapjaiból valami azonban mégis hiányzik… Bármi is a stressz oka, néha az a fura érzésünk támad, hogy nem erre a modern életstílusra lettünk kitalálva.

Egyes fejlett országokban a depressziós betegek száma tízévenként megkétszereződik. Amerikában a fiatalok leggyakoribb halálozási okainak listáján az öngyilkosság került a harmadik helyre, az autóbalesetek és a gyilkosságok után. Az amerikaiak 15%-a súlyos szorongásban szenved vagy szenvedett.” 50

Mi értelme van ennek a hatalmas tudásnak, ha a szívünkben nincs béke, és életünk céltalan?

Sátáni szimpatizánsok

?A [Szent] Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak.” (Timóteushoz írt 1. levél, 4,1)

Ez a végső időkről szóló jövendölés pontosan leírja az okkultban, a lelki jelenségekben, a spiritizmusban, a démonológiában és a boszorkányságban világszerte tapasztalható fellendülést.

Jézus, a visszatérését közvetlenül megelőző időkről beszélve, háromszor is figyelmezteti tanítványait, hogy számos hamis próféta fog színre lépni, akiknek hatalmas követőtábora lesz. ?Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.” (Máté Evangéliuma 24,11)

A Biblia szerint az emberek szándékosan visszautasítják majd Isten Igazságát, ?Isten ezért szolgáltatja ki őket a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak.” (Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,10-11) Ha visszautasítjuk az igazságot, nem marad más, csak a hazugság. Ezért fogadja el ma a világ olyan könnyen a csalókat és a hamis prófétákat. Az igaz hit elhagyása után gyakran csak a ?megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra való hallgatás” marad.

Természetesen az ördög nem mindig mutatja ki nyíltan gonosz, pusztító szándékát. Éppen ellenkezőleg. Sátán és vigécei gyakran a fény és jóság angyalainak adják ki magukat: ?Maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat.” (Korinthusiakhoz írt 2. levél 11,14.15) Ő a legnagyobb csaló.

Sokan nem tudatlanságuk áldozataként dőlnek be a Sátán trükkjeinek. Egyre többen nyíltan követik a sátánizmus tanait. Rick Hatfield, a Buffalo környéki BryLin Kórház szenvedélybetegségeket kezelő felnőtt- és serdülőkori rehabilitációs osztályának igazgatója arra figyelmeztet, hogy ?a sátánizmus ma a legelterjedtebb és legnagyobb veszély, ami a gyerekeket fenyegeti.” Hatfield, aki Amerika-szerte dolgozott már kábítószer-ellenes programokban, azt állítja, hogy az utóbbi hat év során drámai növekedést láthatunk a sátánizmusba csalogatott serdülőkorúak számában.51

Sajnos, sokan azért fordulnak a lélekvilág ?sötét” oldala felé, mert csalódtak a hagyományos vallások nyilvánvaló lelki valóságának hiányában. Egy dél-afrikai sátánizmus-szakértő a lelkileg halott egyházakat okolja azért, amiért a fiatalok az okkulthoz fordulnak. A Reuter jelenti:

?A sátánizmus egyre elterjedtebb. Különösen a komolyabb – a súlyos testi sértéssel kapcsolatos, és az emberölési ügyekben merül fel, mint indíték.” – nyilatkozta egy interjúban Kobus Jonker ezredes, a pretoriai rendőrség okkult ügyekkel foglalkozó alosztályától. Jonker a dél-amerikai egyházak úgynevezett ?lelki csődjét” jelölte meg annak okaként, hogy a tizenévesek egyre komolyabb érdeklődést tanúsítanak az okkult iránt: ?Némely egyházon szinte érezni lehet, mennyire halott. Semmi sem történik velük. Én sem akarnék ilyen templomban ülni.” 52

A boszorkányság szintén virágkorát éli. Az angliai Manchester Guardian Weekly hetilap szerint: ?Öt éve kb. 60 ezer boszorkány élt Angliában; ma ez a szám 80 ezerre tehető.” 53 A növekedést a ?boszorkányság reneszánszának” keresztelték, és mára egész boszorkányiskolák nyíltak, ahol a boszorkányság történetét, és ?lelki önvédelmet” tanítanak.54

A ?pogány befolyás” az USA-ban is elterjedőben van. Az AP jelentése szerint:

A ’90-es évek boszorkányai nem olyan ijesztőek, mint elődeik voltak; ezek a pogány hitek mára teljes értékű vallásokká váltak, még ünnepekkel és szertartásokkal is rendelkeznek.

Kb. 2 millió amerikai vall valamilyen pogány hitet. – mondta Leo Martello, a New Yorkban székelő Witches’ Anti-Discrimination Lobby (Boszorkányok Megkülönböztetése Ellen Küzdő Szervezet) elnöke. A szervezet a pogányok nyilvános helyen való gyülekezésének jogáért, és azért küzd, hogy ünnepeik, mint például a Halloween nemzeti ünnepekké váljanak.55

Habár 1962-ben a Bibliát és a nyilvános imát betiltották az amerikai állami iskolákban, ugyanezek az iskolák ma akkreditált kurzusokat indítanak hallgatóiknak, ahol a boszorkányságot és az okkult tudományokat oktatják.

A zeneipar egy másik olyan terület, ahol a boszorkányság és a sátánizmus óriási teret hódít. Vessünk csak egy pillantást arra a temérdek lemezborítóra és rock videóra, amelyek tele vannak boszorkány és okkult szimbólumokkal, liturgiákkal, és rituálékkal. Sokuk a Sátán és az alvilág nyílt imádatáról tanúskodik. A pokol hangjai számtalan embert csábítottak már a kábítószer, a perverzió, az erőszak világába, olykor egyenesen öngyilkosságba kergetve őket. Az istenkáromlás és gyalázás legszégyenteljesebb formái is társadalmilag elfogadottak a ?szólásszabadság” nevében és az audiovizuális szórakoztatóipar védnöksége alatt.

A fenevad még nem jött el

??az Antikrisztus jön.” (János 1. levele, 2,18)

A végső idők egyik jele, aminek a Biblia számos fejezetet szentel, egy egységes világkormány létrejötte egy ördögi zsarnok vezetése alatt, aki az Antikrisztusként vagy a ?fenevadként” ismert. A Jelenések könyvének 13. fejezete elmondja, hogy a világ ebben a bestiális vezetőben tulajdonképpen az ördögöt imádja majd. ?Imádták a sárkányt [az ördögöt], hogy átadta a hatalmát a fenevadnak [az Antikrisztusnak]; és imádták a fenevadat.” (Jelenések könyve 13,4)

A világ színpadán szélsebesen kerülnek helyükre a globális irányítás elfogadásához szükséges díszletek. A híres angol történésznek, Arnold Toynbeenek (1889-1975) igaza volt, amikor azt mondta: ?A nemzetek készek bárkire átruházni az uralmat, aki meg tudja oldani a világ problémáit.” Az ENSZ közgyűlésének első elnöke, Paul-Henri Spaak – Belgium volt miniszterelnöke, és az Európai Közös Piac egyik tervezője, később a NATO főtitkára – kijelentette: ?Nem akarunk újabb bizottságot, már így is túl sok van belőlük. Olyan emberre van szükségünk, aki létre tud hozni egy egész világot átfogó szövetséget, és ki tud emelni minket az egyre mélyebb gazdasági fertőből. Hozzanak egy ilyen embert, és mi elfogadjuk, akár az ördögtől, akár Istentől jött!”

Az új világrend

Úgy tűnik, ez az új vezér világméretű eufória-hullám kíséretében lép színre, átmenetileg megmentve a világot a kétségbeejtő gazdasági, hadászati és politikai összeomlástól. Akárcsak a Sátán, aki gyakran a fény angyalának adja ki magát, ez az ember is el fogja hitetni a világ nagy részével, hogy ő hősies, békeszerető ember. Dániel próféta a következőket írta az Antikrisztusról: ?béke által elveszt sokakat”, ?békésen jő, és hízelkedéssel jut az országhoz.” (Dániel könyve 8,25; 11,21 – Jakab királyi Bibliafordítás)

A Biblia szerint létrejön majd egy leleményes, hétéves békeszerződés vagy ?egyezség”, amely döntő jelentőségű lesz az Antikrisztus hatalomra jutásában. Ez az egyezmény átmeneti megoldást nyújt a közel-keleti válságra. Egyfajta kompromisszumot dolgoz ki a zsidók és az arabok között Jeruzsálemet és más szent helyeket illetően. A központi kérdés a Templom-hegy lesz Jeruzsálemben, amely mind a zsidók szent helye (itt állt templomuk, amíg a rómaiak el nem pusztították Kr. u. 70-ben), mind az araboké (számukra ez a város legszentebb pontja, melyen ma a Sziklamecset áll). A Szentírás arra utal, hogy az Antikrisztus-féle egyezség lehetővé teszi a zsidók számára, hogy újraépítsék templomukat, ahol ősi szokásuk szerint újra állatáldozatokat mutatnak majd be. (Lásd: Dániel könyve 8,23-25; 9,27; Thesszalonikaiakhoz írott 2. levél 2,1-4)

Oroszország színre lép

Ezékiel próféta ?Gógnak a Mágóg országában, Rós fejedelmének” hívja az Antikrisztust. (Ezékiel könyve 38,2) A tudósok egyetértenek abban, hogy a Mágógként ismert ősi föld egy hatalmas nép országa, vagy lakóhelye volt Izraeltől északra. Rós pedig valószínűleg az orosz népre utal. Ezért a bibliakutatók nagy része úgy gondolja, hogy az Antikrisztus az egykori Szovjetunió területén levő jelenlegi országok egyikéből fog színre lépni.

A Szentírás szerint Európa vezető nemzetei döntő szerepet fognak játszani az Antikrisztus egységes világkormányában, és az európai országok vezetői támogatni fogják őt. ?Ezek egy véleményen vannak; felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.” (Jelenések könyve 17,13)

A hamis megváltó

Habár a világ nagy része politikai megváltóként üdvözli majd a Fenevadat, három és fél évvel a hétéves egyezmény törvénybe iktatása után érvényteleníti majd a békeszerződést, és kinyilvánítja valódi szándékát. Ekkor elfoglalja majd Izraelt, és Jeruzsálemet teszi birodalma székhelyévé.

Minden más vallást el fog törölni, kivéve a maga és képmása imádatát, ami szólni tud majd, és ?megöli mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását.” (Jelenések könyve 13,14.15) Jézus szerint, amikor látjuk ezt a képmást, a ?pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen [a templomban]… akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig”. (Máté Evangéliuma 24,15.21) A kegyetlen elnyomás ideje lesz ez, és az istenhívőket minden erejét bevetve üldözi majd a fenevad és kormánya. (Lásd még: Dániel könyve 7,21.25; 8,23.24; 11,31-35; 12,10; Jelenések könyve 13,5-7)

Ekkor vezeti majd be az Antikrisztus a hírhedt ?666-ot”, az egységes hitelrendszert.

A ?fenevad bélyege”

?És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg; és hogy senki se vehessen, vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13,16-18)

Ez igazán figyelemreméltó prófécia. Gondoljunk csak bele! Közel kétezer évvel ezelőtt, János apostol – aki Jézussal való találkozása előtt egyszerű halász volt – megjósolja, hogy egy nap olyan globális gazdasági rendszert vezetnek majd be, amelynek keretein belül senki nem tud sem vásárolni, sem eladni semmit egy bizonyos szám használata nélkül. E prófécia beteljesedése csak a számítógépek és az elektronikus bankszámla-vezetés feltalálása óta lehetséges.

Jelenleg számos módszer létezik a vásárlásra. Használhatunk készpénzt, írhatunk egy csekket, vagy használhatunk hitelkártyát.

Esetleg igénybe vehetünk debitkártyát is. A pénztáros egyszerűen végighúzza a kártyát egy leolvasón, amely összeköttetésben áll a bankkal, és a pénzt automatikusan levonják a bankszámlánkról, és átírják a bolt számlájára – és mindez néhány másodperc alatt történik.

A pénzátutalás egy másik módja – amit különböző országokban már használnak, és ami egyre inkább elterjedőben van – az ún. ?smart-kártya” (smart card). Ez éppen úgy néz ki, mint egy hitelkártya, egy alapvető dologban azonban különbözik attól. Ez a különbség egy apró komputer chip. Így nemcsak azonnal hozzáférhetünk bankszámlánkhoz, hanem a kártya tartalmazza minden személyes adatunkat is: személyi számot, orvosi adatokat, jogosítványt, fényképet, milyen kedvezményekre vagyunk jogosultak, és egy sor más információt is. Többek között Franciaországban, Kanadában, Németországban és Angliában ma már több mint 90 millió egészségügyi smart-kártya van használatban.

Egyre közelebb van az a nap, amikor már egyáltalán nem lesz szükségünk készpénzre. A készpénz nélküli társadalom támogatói számos megcáfolhatatlan érvet sorolnak fel azzal kapcsolatban, hogy ez miért lesz jó nekünk. Elsősorban például a készpénz élteti a kábítószercsempészeket, akik gyakran akár egy bőröndnyi készpénzzel üzletelnek. A készpénz hiánya akadályt gördíthetne a drogkereskedelem útjába. A törvényvégrehajtó szervek szerint a készpénz kiiktatása a legtöbb bűncselekményt lehetetlenné tenné.

A személyazonosítás problémája

Mielőtt a készpénzt, a csekket, és a hitelkártyát kivonnák a forgalomból, ki kell fejleszteniük, és be kell vezetniük egy abszolút biztos személyazonosító rendszert. Az eladóknak valahogy meg kell győződniük arról, hogy aki felmutatja a kártyát, az tényleg a kártya tulajdonosa.

Számos üzembiztos személyazonosító rendszert fejlesztettek ki már, léteznek például az ujjlenyomatot, a tenyérrajzolatot, vagy a szem retináját azonosító rendszerek. Az effajta gépek azonban rendkívül drágák. A készpénz nélküli társadalom pedig csak úgy tudna működni, ha az azonosításra a legapróbb boltban, bármelyik árusnál lehetőség lenne.

A biometrikus leolvasók csillagászati árához képest a smart-kártyába való chipek csupán filléres tételnek számítanak.

Beültetett mikrochipek, elektronikus implantátumok

Egy olcsó és megvalósítható megoldás az lenne, ha egy hasonló chipet a bőr alá ültetnének. Ha már be van ültetve, egy olyan olcsó géppel is könnyen le lehetne olvasni, amilyet a boltokban a vonalkódok leolvasására használnak. Így mindenki önmaga válhatna a saját smart-kártyájává – így megoldódna a probléma: hogyan győződjenek meg arról, hogy valóban a kártya tulajdonosa tartja kezében a kártyát?

Az ilyen jellegű beültetésre alkalmas technológia nemcsak, hogy létezik, hanem egyes országokban már tesztelik is különböző programok keretében. Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma például Washingtonban és több más nagyvárosban teszteli az új, mikrofényképes személyazonosító programot. Ezek az apró mikrochipek nem nagyobbak egy gombostűfejnél, és előállításuk még 25 centbe (kb. 75 forint) sem kerül. Kb. 5 mm-rel a bőr felszíne alá fecskendezik őket, általában a mutató- és középső ujj közötti ínak közé. Egy kézi leolvasó segítségével tökéletesen azonosítják az illetőt, akibe beültették őket.57

A globális készpénz nélküli társadalom megszületőben van. A hajszálcsöves fénytechnika, a műholdak és számítógépes adatbázisok segítségével a világ teljes uralma szinte gyerekjáték. Ausztrália, Izrael, Szingapúr és Tájföld kormányai már most olyan rendszer kiépítésén dolgoznak, amely segítségével kiiktathatják majd a készpénz és a csekk használatát. Megint más országok különböző technikákat próbálnak ki a készpénzhasználat nélküli kereskedelem lebonyolítására. Most először lehetünk tanúi annak, hogyan teljesedik be János apostol kétezer évvel ezelőtti hátborzongató látomása.

Honnan ered a fenevad hatalma?

Ne feledjük, ez az eljövendő diktátor nem csupán azért követeli a világ imádatát, mert komoly személyiségzavarban szenved. – Maga a Sátán szállja meg, ?és a sárkány [az ördög] átadja neki erejét, trónját, és nagy hatalmát.” (Jelenések könyve 13,2)

A Sátán mindig is Isten akart lenni. Ez okozta bukását. Ézsaiás próféta így írt erről: ?Leestél az égből ó, Lucifer, hajnal fia!?… Pedig azt mondtad magadban: fölmegyek az égbe, az angyalok fölött fogok uralkodni, és az Isten csillagai fölé emelem trónomat… Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe!” (Ézsaiás könyve 14,12-15 – Jakab királyi Bibliafordítás)

Ezt akarja valójában a Sátán, amikor az Antikrisztust az egységes hitelrendszer bevezetésére használja: hogy a világ a lábai elé borulva imádja őt.

Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát!

A ?fenevad bélyegének” elfogadása többet jelent majd tehát egyszerű gazdasági döntésnél. Habár technológiai áttörésnek lesz álcázva, amely a társadalom javát szolgálja, elfogadása elsősorban lelki döntés lesz, amely a démoni Antikrisztus elfogadását és imádatát vonja maga után.

A Biblia így figyelmeztet: ?Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából… és sem éjjel sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét.” (Jelenések könyve 14,9-11) Isten nem büntetné ilyen szigorúan egy egyszerű azonosító és hitelkártya elfogadását, amelyet vásárlásnál használhatunk.

Ha tehát tanúi vagyunk egy egységes világkormány létrejöttének, és annak vezetője engedelmességünket, hűségünket, sőt imádatunkat követeli, ne higgyünk neki! Nem számít, milyen gazdasági ?ösztönzéssel” kecsegtet, vagy milyen megtorlással fenyegeti azokat, akik visszautasítják a jelét és számát, inkább az igaz Istent, a Teremtőt imádjuk és szeressük, aki szeret minket, törődik velünk, és átsegít majd ezeken a napokon, ha Benne bízunk!

A visszatérés

?Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a Nap elsötétedik, a Hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a Föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az Ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.” (Máté Evangéliuma 24,29-31)

Jézus itt arról beszél, hogy a világ legsötétebb nyomorúságának és szenvedésének korszakát hirtelen a legfényesebb pirkadat követi majd. Jézus Krisztus visszatér, hogy összegyűjtse Övéit, és azok végre mindannyian Vele lehessenek.

A Jelenések könyve szerint Jézus visszatérése előtt Isten borzalmas ítéletet és csapásokat mér majd a fenevad erőire, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy mindenkit elpusztítsanak, aki visszautasítja a bélyeget. A Biblia pontosan meghatározza, a ?nagy nyomorúság” időtartamát: három és fél évig, vagyis 42 hónapig tart majd, ami napokban mérve 1260 napot jelent. (Lásd még: Dániel könyve 7,25; 12,7; Jelenések könyve 13,5; 12,6) Attól a naptól kezdve tehát, hogy az eljövendő diktátor felrúgja a békeszerződést, elhelyezi képmását a szent helyen, és a világ imádatát követeli, pontosan tudjuk, mennyi idő van még hátra Jézus visszatértéig.

?Minden jó, ha a vége jó”

A világ döbbenten figyeli majd a Jézus visszatérését kísérő lenyűgöző hang-, és fényeffektusokat. Amikor a végső idők legperdöntőbb jele feltűnik az égen – Jézus Isten természetfeletti fényében tündökölve visszatér – azok, akik elutasították Őt, és a fenevadat imádták, ráébrednek, mekkorát tévedtek. ?Ímé eljön a felhőkön; és meglátja minden szem, még azok is, akik átszegezték; és siratja Őt a Föld minden nemzetsége.” (Jelenések könyve 1,7)

Nekünk viszont, akik szeretjük és ismerjük az Urat, visszatérése oly örömet és szabadságot hoz, amilyet még soha nem tapasztaltunk. Isten minden, már elhunyt gyermeke csodálatos módon feltámad, természetfeletti testet ölt, és sírjából kitörve felemelkedik, hogy találkozzon Jézussal. Mi pedig, akik életben maradunk a Földön, szintén felöltjük új testünket, és ugyancsak a felhők közé emelkedünk, hogy találkozhassunk az Úrral. Jézus kiragadja majd gyermekeit üldözőik kezei közül, és elviszi őket a valaha tartott legnagyobb diadalünnepre – a Bárány mennyegzői lakomájára. (Jelenések könyve 14,14-16; 19,6-9)

Ezalatt Isten kitölti szörnyű haragjának kelyhét a fenevad erőire. Erről a Biblia így ír: ?Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják; és vágynak meghalni, de fut előlük a halál.” (Jelenések könyve 9,6)

Ezután mennyei seregek Jézus vezetésével visszatérnek a Földre, hogy legyőzzék a fenevadat és gonosz követőit egy rettentő viadalban, ami az armageddoni csataként ismert. A nagy mészárlás helye Izraelben, Haifa környékén lesz, Megiddo völgyében. (A héber szó, Armageddon a Megiddo melletti fennsíkot jelöli.) Így ér véget az emberiség gonosz uralma, mivel maga Isten – Jézus Krisztus, a királyok Királya és uraknak Ura által – mennyei seregeinek élén átveszi az irányítást, és úgy fogja kormányozni a Földet, ahogy azt mindig is kellett volna, ha az emberiség nem szegte volna meg Isten törvényét, és nem ment volna a maga feje után. Ekkor veszi majd kezdetét egy másik időszak, a Millennium, ahol paradicsomi állapotok, béke és bőség uralkodik majd a Földön ezer esztendeig. (Jelenések könyve 19,11-21; 20,1-4)

Higgyünk a jövőben!

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy izgalmas időket élünk, és kataklizmikus változások küszöbén állunk.

Bátorságot és hitet nyerhetünk abból a tényből, hogy a több ezer évvel ezelőtt íródott próféciák pontosan megjósolták világunk mai helyzetét. Igen megnyugtató, hogy Isten nemcsak előre látja a jövőt, hanem törődik is velünk annyira, hogy tudtunkra adja, mi fog történni. Ahogy Jézus mondta: ?Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.” (János Evangéliuma 14,29)

Hasonlóképpen, felismerve, hogy a világ jelenlegi helyzetéről ilyen pontos előrejelzések készültek, nyugodt lélekkel elhihetjük, hogy a Biblia még be nem teljesedett próféciái szintén igazak. Az egységes világkormány kegyetlen vezetőjével, és kötelező hitelrendszerével valóban hatalomra jut. Azok üldözése sem marad el, akik nem működnek együtt az antikrisztusi rezsimmel. Isten azonban Jézus visszatérésekor közbelép, hogy megszabadítsa gyermekeit, legyőzze a gonosz erőket, és megalapozza a szeretet örök királyságát a Földön.

Félelemre semmi ok!

Ahogy a végső idők lenyűgöző eseményei szemünk láttára kibontakoznak, nem kell félnünk vagy aggódnunk. Habár Jézus arra figyelmeztetett, hogy az utolsó napokban ?az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár” (Lukács Evangéliuma 21,26), azt is mondta, hogy azok, akik ismerik és szeretik Őt, győzedelmesen és bátran nézhetnek szembe ezekkel az eseményekkel.

E végső jelek bekövetkezésével az Úr visszatérésének napja is egyre közelebb van, amikor megszabadítja népét: ?Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket; mert elközeledik a megváltásotok [megszabadításotok].” (Lukács Evangéliuma 21,28) Talán nem minden van ínyünkre, ami mostanában történik, és olykor elég kilátástalannak tűnik a helyzet, de legalább tudjuk, hogy ?minden jó, ha a vége jó”.

Ha hiszünk Istenben és Igéjében, akkor még ha háború, vagy zűrzavar és káosz is dúl körülöttünk, szívünkben béke lehet a béke hercege, Jézus Krisztus segítségével.

Bibliográfia

26. AP, 20 May 1994
27. Posner, Michael. ?U.S. Crime Is a Ticking Bomb, Study Says,” Reuter, Washington, 5 Jan 1996
28. Harwood, Richard. ?Ten Times the Dead in Vietnam,” Washington Post (WP), 7 May 1994
29. AP, 2 May 1994
30. Gould, Paul. ?UK Teachers Say Videos and Violence Linked,” UPI, 18 Apr 1994
31. Feder, Don. A Jewish Conservative Looks at Pagan America. Lafayette, LA.: Huntington House Publishers, 1993
32. ?Growing Up Fast and Frightened,” Newsweek, 22 Nov 1993, p. 52
33. Dore, Rowan. Press Authority (PA – A British wire service), 5 Nov 1994
34. ?Study: Women Want Less Kids,” AP, New York, 23 Aug 1995
35. ?Women Worldwide Having Fewer Children, Study Finds,” Reuter, New York, 23 Aug 1995
36. Time, 4 May 1992
37. George Grant and Mark A. Horne, Legislating Immorality: The Homosexual Movement Comes Out of the Closet. Chicago: Moody Press, and Franklin, Tennessee: Legacy Communications, 1993.
38. ?BBC to Give Gays ‘Honeymoon’ Leave,” Reuter, London, 22 May 1994
39. ?Anglican Bishops Back Gay Priests,” UPI, London, 4 Feb 1996
40. AP, 5 Aug 1993
41. Reuter, 8 Feb 1994
42. The Almanac of the Christian World. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1990
43. ?Bible translated into 2,092 languages,” Agence France Presse, Paris, 21 Feb 1995; and National and International Religion Report, Volume 9, Number 9, 17 Apr 1995
44. Naisbitt, John. Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990’s. New York: Morrow, 1990
45. ?Tourism to Grow Steadily over the Next Decade,” Reuter, 13 Mar 1995
46. Evans, Robert. ?World Airlines Chief Sees Industry Boom Ahead,” Reuter, 19 Apr 1995
47. Hayley, Julia. ?Strange Food and Forward Planning Face Future Tourists,” Reuter, Madrid, 30 Jan 1995
48. ?Future Computers Will Talk to Owners – Study,” Reuter, 4 Jun 1995
49. Willmington, H. L. Signs of the Times. Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1981, p. 28
50. Wright, Robert. ?The Evolution of Despair,” Time, 28 Aug 1995
51. Business Wire, 1 Sep 1989
52. Ferreira, Anton. ?Satan-Hunter Follows Trail of Bizarre Clues,” Reuter, 1 Aug 1995
53. Watchtower, 1 Sep 1988
54. Gibson, Helen. ?Renaissance in Witchcraft,” Time, N.A.
55. Martinez, Michael J. ?Modern Witches,” AP, 31 Oct 1995
Johnston, Jerry. The Last Days of Planet Earth. Eugene, Or.: Harvest House Publishers, 1991, pp. 129-131
Watson, Hugh. Article in Medical Technology Services Newsletter, Jul 1994

Előző posztKövetkező poszt

9 hozzászólás

 1. Pompeii is olyan volt mint Sodoma es Gomoda.
  A vulkankitores varatlanul erte oket es szo szetint kinyirta majd konzervalta az egesz varost.
  En nem csodalom. Azok a szex kepek a falakon meg mas dolog szornyu.
  Meg az hogya nemi eroszak ott termeszetes volt. A gladiator mecsrol nem is beszelve.

 2. A halandó embernek kevés az ideje. Ezért szeretné azt jól beosztani. Erre valók a naptárak. Az időbeosztás azonban valahogy mindig rosszul sikerül, mert a halála napját senki sem tudja előre. Ha tudnám, hogy holnap délután fél háromkor ér véget az út, akkor bizonyára úgy rendezném a dolgaimat, hogy a szeretteimnek a lehető legkevesebb veszteséget okozzam. Elővenném a temetésemre félretett pénzemet, hogy ne őket terheljem meg még azzal is. Kifizetném a tartozásaimat, elbúcsúznék a barátaimtól, meg ilyesmi. De nem tudom, mi lesz holnap. Japánban szörnyű földrengés volt, aztán meg jött a cunami. Egyik rosszabb, mint a másik. Ki tudja előre az ilyen katasztrófák érkezését? Senki más, csak az Isten. És Ő előre figyelmeztette is az emberiséget, hogy legyen alkalma felkészülni mindenkinek. A mostani földrengésnek még lesznek utóhatásai. A cunami nem tréfál: szétterül az egész óceánon és ha eléri a partokat, rettenetes pusztítást végez. Mi a teendő? Rohanni, menekülni, teljes erőből a biztonságosnak látszó irányba. De hová fussunk az Isten haragja elől?
  Megmondom: a bűnbánatba!
  Más menekvés nincs.
  Kezdhetünk tehát azon gondolkozni, hogy milyen bűnöket követtünk el az utóbbi időkben. Valószínűnek látszik, hogy könyvtárnyi anyag jönne létre, ha ezeket mind leírnánk! Így aztán inkább bele se kezdünk. Jól látom?

  Én azért mégis bele kezdek! Hátha valaki kedvet kap az én példámból kiindulva. Bár úgy lenne ez is, mint ahogy a cunami terjed! Ha mindenki megértené, hogy az Istent igen is ki lehet engesztelni, talán még elkerülhetnénk a végitéletet! De ki hisz manapság ebben?
  Én.
  Ezért most azonnal bel is kezdek a bocsánatkérésbe.

  Istenem!
  Nem sikerült a Te Törvényeid szerint élnem. rossz ember vagyok. Mégis, ha lehetséges, gondolj a Te Fiad áldozati vérére. Én hiszem, hogy úgy megtalálod a megoldást az én bűneim eltörlésére is.
  Imádkozom másokért is. Azokért, akik még nem ismerik Jézust. Vagy ismerik, de nem szeretik. Vagy szeretik, de csak a maguk módján, egy nyakba akasztott arany kereszttel jelezve. Kell lennie valamilyen tömeges megtérést elindító megoldásnak! Nem segítenél nekünk azt megtalálni, mielőtt eléri a haragod az egész világot?
  Internetes bűnbocsánat?
  Ez jó ötletnek látszik.
  Elkezdhetem?

  1. Igen, a legbiztonságosabb hely a világon Isten akaratában lenni. Lehetünk a cunami közepén vagy otthon a karosszékben, ez az egy biztos hely létezik.

   Bár azon vagyunk, hogy minél több ember megismerje az igazságot, a Bibliában leírt események elkerülhetetlenek, a mi dolgunk, hogy minél több ember hittel nézzen ezek elébe. A ‘történet’ vége, vagy inkább igazi kezdete pedig legszebb álmainkat is felülmúlja.

   “És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem fájdalom”

 3. Kedves Jenő!

  A nem mindig sikerül kérdéssel mindannyian így vagyunk, ez Nálad sem egyedi jelenség.

  ” Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.” Márk 14:38
  “Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Ján. ev. 13:10.

  Arról a szabad akaratról beszélek, amelyet Isten minden ember teremtményének megadott születésekor.
  Ezt a “bélyeget” úgy próbáld a helyére tenni, hogy előtted áll az egész világ. Szabadon utazhatsz arra, amerre csak vágyol. Ha útközben eltévedsz, rossz vonatra szállsz, megkapod Istentől a lehetőséget, hogy korrigáld az útvonalat.
  De Isten figyelmeztet, egyetlen egy útirány van, amelyiken olyan csapdába esel, amelynek a korrigálására nem kapsz lehetőséget.
  Szabad akaratot kapsz Istentől, hogy arra menj amerre akarsz. Elmehetsz akár a tiltott irányba is. De ha a figyelmeztetés ellenére a tiltott irányba mész, csapdába esel, onnét viszont már nincs kiút, viselned kell a végleges következményét.

  Ez hasonlít az Édenkerti parancsra. Az akkori bűnbe esés következményétől Isten az Úr Jézus Krisztusban utat készített a szabadulásra azok számára akik hisznek benne.

  Ennek a bűnnek a következményétől viszont nem lesz újabb útkészítés.
  Az első bűnnek a testi halál lett a büntetése minden emberre nézve.
  Ennek a második bűnnek a lelki halál lesz a következménye, de csak azok számára, akik ezt elkövetik.

  Üdvözlettel: Erika

 4. Jenő
  Szabad akarata már régen nincs az embereknek. Szenvedélyek rabjai vagyunk mindannyian. Én pl. szenvedélyesen szeretem Jézust, és a Bibliát. Egyetlen egyszer dönthetsz szabadon, aztán viselned kell a következményeit. ÉnJézust választottam, és a szabad akaratom helyett az ő akaratát AKAROM cselekedni. Sajnos ez ma még nem megy…

 5. El kell gondolkodnunk azon, hogy a technika az utolsó 100-150 évben milyen sebességgel fejlődött. Ezt a mai ember annak tudja be, hogy persze a számítógép világa miatt …
  Pedig nem így van.

  Isten az embernek a Földet adta lakóhelyül. Ebből adódóan mi emberek hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül megfejthettük Földünk “törvényszerűségeit” fizikai, kémiai, biológiai szinten.

  Sátán szellemi lény. Ő ismeri a “szellemvilág törvényszerűségeit is”, ami jóval fejlettebb tudást jelent az emberétől.
  (Ennek lesz betudható az is, hogy “És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, …” Jel. 13:15 )

  Ma már az emberiség bizonyos részének olyan bonyolult tudása van, amit a hétköznapi ember rémálmaiban sem merne feltételezni.
  Miért? Mert Sátán, földi csatlósainak olyan részben hamis, részben valós tudást adott át, amelyik azt hivatott előkészíteni, hogy a világ népeit “behódoltassa az Antikrisztus előtt.
  Ezt a tudást nem a emberiség érdekében,- hanem éppen ellene használják. Gondoljunk csak a különböző “összeesküvés elmélet”-ekre, az űr meghódítására, HAARP technológiákra, stb.
  Napjainkra szóba kerül már a “tudatmódosítás” elmélete is. (pl. Drábik János)

  A hitetés magasiskolája, hogy a 666-os csipp CSAK a fizető eszközt pótolja.
  Lehet, hogy tényleg így fogják beharangozni, de a szomorú valóság más lesz!!!

  Istenünk határozottan megtiltja ennek a “bélyegnek” a felvételét.
  ” Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; Jel. 14: 9, 10.

  Istenünk határozott tiltása nem öncélú!
  Aki ezt a bélyeget felveszi, nem azért fogja imádni a fenevadat mert szereti, hanem azért mert MÁST NEM TEHET!!! – mivel a fenevad a ” 666-os BÉLYEG SEGÍTSÉGÉVEL fogja megfosztani az embereket a SZABAD AKARATUKTÓL.

  Tudományos technika semmilyen más területe által nem engedi Istenünk az emberi tudatot befolyásolni, csak a “bélyeg által” – de ennek a VESZÉLYÉRE viszont FIGYELMEZTET.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Send this to a friend